DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT."

Transcriptie

1 DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar (broker), juridisch adviseur, accountant of andere professionele adviseur. ishares VII PUBLIC LIMITED COMPANY (Geregistreerd in Ierland als beleggingsmaatschappij met paraplustructuur, met variabel kapitaal en gescheiden aansprakelijkheid tussen de fondsen) KENNISGEVING VAN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN van ishares Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF (Acc) (IE00B3VTMJ91) ishares Euro Government Bond 3-7 UCITS ETF (Acc) (IE00B3VTML14) ishares Euro Government Bond 7-10 UCITS ETF (Acc) (IE00B3VTN290) ishares USD Government Bond 1-3 UCITS ETF (Acc) (IE00B3VWN179) ishares USD Government Bond 3-7 UCITS ETF (Acc) (IE00B3VWN393) ishares USD Government Bond 7-10 UCITS ETF (Acc) (IE00B3VWN518) (de 'Subfondsen') Indien u uw aandelen in de Subfondsen hebt verkocht of overgedragen, geef dit document dan onmiddellijk aan de koper of begunstigde, of aan de effectenmakelaar (broker), bank of andere agent via wie de verkoop of overdracht is uitgevoerd voor een zo snel mogelijke overdracht aan de koper of begunstigde. Dit document is beschikbaar in andere talen dan het Nederlands, en exemplaren kunnen worden verkregen op of aangevraagd door te bellen naar (telefoonnummer in het VK) (raadpleeg de website voor internationale telefoonnummers). Hoofdkantoor: J.P. Morgan House, I.F.S.C., Dublin 1, Ierland. Ondernemingsnummer: Bestuurders: Paul McNaughton; Paul McGowan; Barry O Dwyer; Karen Prooth (Brits); Cora O Donohoe (Iers, maar inwoner van het VK)

2 ishares VII PUBLIC LIMITED COMPANY (de Vennootschap ) 13 augustus 2014 Geachte Aandeelhouder, Buitengewone algemene vergaderingen van ishares Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF (Acc) ishares Euro Government Bond 3-7 UCITS ETF (Acc) ishares Euro Government Bond 7-10 UCITS ETF (Acc) ishares USD Government Bond 1-3 UCITS ETF (Acc) ishares USD Government Bond 3-7 UCITS ETF (Acc) ishares USD Government Bond 7-10 UCITS ETF (Acc) (de 'Subfondsen') Als bijlage vindt u de Kennisgeving van de Buitengewone Algemene Vergaderingen van de Subfondsen (de 'BAV's') en voor elk Subfonds een volmachtformulier voor de aandeelhouders die de betreffende BAV (of enige aanhouding daarvan) niet kunnen bijwonen en die zouden willen stemmen op de besluiten van de BAV. Aandeelhouders dienen voor elk Subfonds waarin zij hebben belegd een volmachtformulier in te vullen voor de BAV. Merk op dat u alleen mag stemmen op de BAV indien u een geregistreerde aandeelhouder van het betreffende Subfonds bent. Indien u in een Subfonds hebt belegd via een broker/dealer/andere tussenpersoon, neem dan contact op met deze entiteit om uw stemrecht te bevestigen. Gewone Besluiten De Gewone Besluiten zien op het wijzigen van de referentie-index en bijgevolg de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van elk van de Subfondsen. Meer informatie over de voorgestelde wijzigingen wordt uiteengezet in de Bijlage bij dit document. Als de voorgestelde wijzigingen door de aandeelhouders van de Subfondsen worden goedgekeurd, dan worden ze van kracht op (of rond) 30 september Let op dat de voorgestelde wijzigingen niet onderling afhankelijk zijn en dat ze na goedkeuring op de betreffende BAV voor één Subfonds van kracht zullen worden, ongeacht het resultaat van een BAV voor een ander Subfonds. Reden voor de veranderingen in de referentie-index De veranderingen worden door de Bestuurders voorgesteld om de Subfondsen dezelfde referentieindices te laten hanteren als die worden gebruikt door een overeenstemmende reeks ishares-fondsen die inkomsten uitkeren, met globaal vergelijkbare posities en die populair zijn bij bestaande beleggers. Deze referentie-indices bieden operationele efficiëntie en een grotere liquiditeit omdat ze de grootste en recentste uitgiften van de Amerikaanse overheid en de overheden van toonaangevende landen van de eurozone omvatten. Door de voorgestelde wijzigingen zal het ishares-assortiment consistenter worden, en zullen aandeelhouders gemakkelijker kunnen overschakelen naar uitkerende fondsen met dezelfde beleggingsposities. 2

3 Kosten De kosten van de wijzigingen van de referentie-indices worden gedragen door BlackRock. Aanbeveling Het Bestuur is van mening dat de Gewone Besluiten die op de BAV's zullen worden voorgesteld, in het beste belang van de aandeelhouders in de Subfondsen zijn, en dienovereenkomstig raadt het Bestuur ten zeerste aan dat u vóór het (de) besluit(en) stemt dat/die van toepassing is/zijn op het (de) Subfonds(en) waarin u hebt belegd. Publicatie van de resultaten De resultaten van de BAV's zullen worden aangekondigd op de relevante effectenbeurzen waar de Subfondsen genoteerd zijn. De resultaten zullen ook beschikbaar zijn op en telefonisch kunnen worden geraadpleegd via (telefoonnummer in het Verenigd Koninkrijk) (raadpleeg de website voor internationale telefoonnummers) op de volgende werkdag na de BAV's (of enige aanhouding daarvan). Met vriendelijke groet, Paul McNaughton Voorzitter 3

4 Bijlage Voorgestelde veranderingen in de referentie-indices, de beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid van de Subfondsen Subfonds Huidige referentie-index, beleggingsdoelstelling en - beleid Voorgestelde referentie-index, beleggingsdoelstelling en -beleid ishares Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF (Acc) Markit iboxx EUR Sovereigns 1-3 De Markit iboxx EUR Sovereigns 1-3 is een obligatie-index die is samengesteld uit staatsobligaties uitgegeven door overheden in de eurozone met een resterende looptijd van één tot drie jaar. De Referentieindex vertegenwoordigt obligaties die beschikbaar zijn voor beleggers over de hele wereld, en omvat per 30 september componenten. De Referentie-index wordt elke maand geherbalanceerd. Meer details over de Referentie-index (inclusief zijn componenten) zijn beschikbaar op de website van de indexprovider: https://products.markit.com/indices/publications/etf.asp. Beleggingsdoelstelling De beleggingsdoelstelling van het Fonds bestaat erin het rendement te weerspiegelen van de Referentie-index (de Markit iboxx EUR Sovereigns 1-3 ), minus de kosten en vergoedingen van het Fonds. Beleggingsbeleid Om deze beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, bestaat het beleggingsbeleid van het Fonds erin om te beleggen in een portefeuille van vastrentende effecten die, voor zover mogelijk en praktisch haalbaar is, bestaat uit de samenstellende effecten van de Markit iboxx EUR Sovereigns 1-3, de Referentie-index van dit Fonds. Het Fonds streeft ernaar gebruik te maken van optimaliseringstechnieken om een vergelijkbaar rendement met dat van de Referentieindex te halen, en daarom wordt er niet verwacht dat het Fonds te allen tijde alle onderliggende componenten van de Referentie-index zal houden of ze in dezelfde verhouding als hun wegingen in de Referentie-index zal houden. Het Fonds kan effecten houden die geen onderliggende componenten zijn van de Referentieindex, indien dergelijke effecten een vergelijkbaar rendement bieden (met bijpassend risicoprofiel) als bepaalde effecten waaruit de Referentie-index is samengesteld. Van tijd tot tijd kan het Fonds echter alle componenten van de Referentie-index houden. De Basisvaluta (base currency)van ishares Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF (Acc) is de euro ( ). Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term De Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term meet het rendement van in euro luidende staatsobligaties die recent zijn uitgegeven en die een resterende looptijd hebben van één tot drie jaar. De Referentie-index omvat obligaties van beleggingskwaliteit (investment grade) die zijn uitgegeven door bepaalde EMU-lidstaten en die een minimaal uitstaand bedrag hebben van 2 miljard. De Referentie-index wordt elke maand geherbalanceerd en wordt gewogen op basis van marktkapitalisatie. Meer details over de Referentie-index (inclusief zijn componenten) zijn beschikbaar op de website van de indexprovider: Beleggingsdoelstelling De beleggingsdoelstelling van het Fonds bestaat erin het rendement te weerspiegelen van de Referentie-index (de Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term ), minus de kosten en vergoedingen van het Fonds. Beleggingsbeleid Om deze beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, bestaat het beleggingsbeleid van het Fonds erin om te beleggen in een portefeuille van vastrentende effecten die, voor zover mogelijk en praktisch haalbaar is, bestaat uit de samenstellende effecten van de Barclays Euro Government Bond 1-3 Year Term, de Referentie-index van dit Fonds. Het Fonds streeft ernaar gebruik te maken van optimaliseringstechnieken om een vergelijkbaar rendement met dat van de Referentie-index te halen, en daarom wordt er niet verwacht dat het Fonds te allen tijde alle onderliggende componenten van de Referentie-index zal houden of ze in dezelfde verhouding als hun wegingen in de Referentie-index zal houden. Het Fonds kan effecten houden die geen onderliggende componenten zijn van de Referentie-index, indien dergelijke effecten een vergelijkbaar rendement bieden (met bijpassend risicoprofiel) als bepaalde effecten waaruit de Referentie-index is samengesteld. Van tijd tot tijd kan het Fonds echter alle componenten van de Referentie-index houden. De Basisvaluta (base currency) van ishares Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF (Acc) is de euro ( ). 4

5 ishares Euro Government Bond 3-7 UCITS ETF (Acc) Markit iboxx EUR Sovereigns 3-7 De Markit iboxx EUR Sovereigns 3-7 is een obligatie-index die is samengesteld uit staatsobligaties uitgegeven door overheden in de eurozone met een resterende looptijd van drie tot zeven jaar. De Referentie-index vertegenwoordigt obligaties die beschikbaar zijn voor beleggers over de hele wereld, en omvat per 30 september componenten. De Referentie-index wordt elke maand geherbalanceerd. Meer details over de Referentie-index (inclusief zijn componenten) zijn beschikbaar op de website van de indexprovider: https://products.markit.com/indices/publications/etf.asp. Beleggingsdoelstelling De beleggingsdoelstelling van het Fonds bestaat erin het rendement te weerspiegelen van de Referentie-index (de Markit iboxx EUR Sovereigns 3-7 ), minus de kosten en vergoedingen van het Fonds. Beleggingsbeleid Om deze beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, bestaat het beleggingsbeleid van het Fonds erin om te beleggen in een portefeuille van vastrentende effecten die, voor zover mogelijk en praktisch haalbaar is, bestaat uit de samenstellende effecten van de Markit iboxx EUR Sovereigns 3-7, de Referentie-index van dit Fonds. Het Fonds streeft ernaar gebruik te maken van optimaliseringstechnieken om een vergelijkbaar rendement met dat van de Referentieindex te halen, en daarom wordt er niet verwacht dat het Fonds te allen tijde alle onderliggende componenten van de Referentie-index zal houden of ze in dezelfde verhouding als hun wegingen in de Referentie-index zal houden. Het Fonds kan effecten houden die geen onderliggende componenten zijn van de Referentieindex, indien dergelijke effecten een vergelijkbaar rendement bieden (met bijpassend risicoprofiel) als bepaalde effecten waaruit de Referentie-index is samengesteld. Van tijd tot tijd kan het Fonds echter alle componenten van de Referentie-index houden. De Basisvaluta (base currency) van ishares Euro Government Bond 3-7 UCITS ETF (Acc) is de euro ( ). Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term De Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term meet het rendement van in euro luidende staatsobligaties die recent zijn uitgegeven en die een resterende looptijd hebben van drie tot zeven jaar. De Referentie-index omvat obligaties van beleggingskwaliteit (investment grade) die zijn uitgegeven door bepaalde EMU-lidstaten en die een minimaal uitstaand bedrag hebben van 2 miljard. De Referentie-index wordt elke maand geherbalanceerd en wordt gewogen op basis van marktkapitalisatie. Meer details over de Referentie-index (inclusief zijn componenten) zijn beschikbaar op de website van de indexprovider: Beleggingsdoelstelling De beleggingsdoelstelling van het Fonds bestaat erin het rendement te weerspiegelen van de Referentie-index (de Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term ), minus de kosten en vergoedingen van het Fonds. Beleggingsbeleid Om deze beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, bestaat het beleggingsbeleid van het Fonds erin om te beleggen in een portefeuille van vastrentende effecten die, voor zover mogelijk en praktisch haalbaar is, bestaat uit de samenstellende effecten van de Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term, de Referentie-index van dit Fonds. Het Fonds streeft ernaar gebruik te maken van optimaliseringstechnieken om een vergelijkbaar rendement met dat van de Referentie-index te halen, en daarom wordt er niet verwacht dat het Fonds te allen tijde alle onderliggende componenten van de Referentie-index zal houden of ze in dezelfde verhouding als hun wegingen in de Referentie-index zal houden. Het Fonds kan effecten houden die geen onderliggende componenten zijn van de Referentie-index, indien dergelijke effecten een vergelijkbaar rendement bieden (met bijpassend risicoprofiel) als bepaalde effecten waaruit de Referentie-index is samengesteld. Van tijd tot tijd kan het Fonds echter alle componenten van de Referentie-index houden. De Basisvaluta (base currency) van ishares Euro Government Bond 3-7 UCITS ETF (Acc) is de euro ( ). ishares Euro Government Bond 7-10 UCITS ETF (Acc) Markit iboxx EUR Sovereigns 7-10 De Markit iboxx EUR Sovereigns 7-10 is een obligatie-index die is samengesteld uit staatsobligaties uitgegeven door overheden in de eurozone met een resterende looptijd van zeven tot tien jaar. De Referentie-index vertegenwoordigt obligaties die beschikbaar zijn voor beleggers over de hele wereld, en omvat per 30 september componenten. De Barclays Euro Government Bond 10 Year Term De Barclays Euro Government Bond 10 Year Term meet het rendement van in euro luidende staatsobligaties die recent zijn uitgegeven en die een resterende looptijd hebben van zeven tot tien jaar. De Referentie-index omvat obligaties van beleggingskwaliteit (investment grade) die 5

6 Referentie-index wordt elke maand geherbalanceerd. Meer details over de Referentie-index (inclusief zijn componenten) zijn beschikbaar op de website van de indexprovider: https://products.markit.com/indices/publications/etf.asp. Beleggingsdoelstelling De beleggingsdoelstelling van het Fonds bestaat erin het rendement te weerspiegelen van de Referentie-index (de Markit iboxx EUR Sovereigns 7-10 ), minus de kosten en vergoedingen van het Fonds. Beleggingsbeleid Om deze beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, bestaat het beleggingsbeleid van het Fonds erin om te beleggen in een portefeuille van vastrentende effecten die, voor zover mogelijk en praktisch haalbaar is, bestaat uit de samenstellende effecten van de Markit iboxx EUR Sovereigns 7-10, de Referentie-index van dit Fonds. Het Fonds streeft ernaar gebruik te maken van optimaliseringstechnieken om een vergelijkbaar rendement met dat van de Referentieindex te halen, en daarom wordt er niet verwacht dat het Fonds te allen tijde alle onderliggende componenten van de Referentie-index zal houden of ze in dezelfde verhouding als hun wegingen in de Referentie-index zal houden. Het Fonds kan effecten houden die geen onderliggende componenten zijn van de Referentieindex, indien dergelijke effecten een vergelijkbaar rendement bieden (met bijpassend risicoprofiel) als bepaalde effecten waaruit de Referentie-index is samengesteld. Van tijd tot tijd kan het Fonds echter alle componenten van de Referentie-index houden. De Basisvaluta (base currency) van ishares Euro Government Bond 7-10 UCITS ETF (Acc) is de euro ( ). zijn uitgegeven door bepaalde EMU-lidstaten en die een minimaal uitstaand bedrag hebben van 2 miljard. De Referentie-index wordt elke maand geherbalanceerd en wordt gewogen op basis van marktkapitalisatie. Meer details over de Referentie-index (inclusief zijn componenten) zijn beschikbaar op de website van de indexprovider: Beleggingsdoelstelling De beleggingsdoelstelling van het Fonds bestaat erin het rendement te weerspiegelen van de Referentie-index (de Barclays Euro Government Bond 10 Year Term ), minus de kosten en vergoedingen van het Fonds. Beleggingsbeleid Om deze beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, bestaat het beleggingsbeleid van het Fonds erin om te beleggen in een portefeuille van vastrentende effecten die, voor zover mogelijk en praktisch haalbaar is, bestaat uit de samenstellende effecten van de Barclays Euro Government Bond 10 Year Term, de Referentie-index van dit Fonds. Het Fonds streeft ernaar gebruik te maken van optimaliseringstechnieken om een vergelijkbaar rendement met dat van de Referentie-index te halen, en daarom wordt er niet verwacht dat het Fonds te allen tijde alle onderliggende componenten van de Referentie-index zal houden of ze in dezelfde verhouding als hun wegingen in de Referentie-index zal houden. Het Fonds kan effecten houden die geen onderliggende componenten zijn van de Referentie-index, indien dergelijke effecten een vergelijkbaar rendement bieden (met bijpassend risicoprofiel) als bepaalde effecten waaruit de Referentie-index is samengesteld. Van tijd tot tijd kan het Fonds echter alle componenten van de Referentie-index houden. De Basisvaluta (base currency) van ishares Euro Government Bond 7-10 UCITS ETF (Acc) is de euro ( ). ishares USD Government Bond 1-3 UCITS ETF (Acc) Markit iboxx US Treasuries 1-3 De Markit iboxx US Treasuries 1-3 is een obligatie-index die is samengesteld uit Amerikaanse staatsobligaties met een resterende looptijd van één tot drie jaar. De Referentie-index vertegenwoordigt obligaties die beschikbaar zijn voor beleggers over de hele wereld, en omvat per 30 september componenten. De Referentie-index wordt elke maand geherbalanceerd. Meer details over de Referentie-index (inclusief zijn componenten) zijn beschikbaar op de website van de indexprovider: https://products.markit.com/indices/publications/etf.asp. Beleggingsdoelstelling De beleggingsdoelstelling van het Fonds bestaat erin het rendement te weerspiegelen van de Referentie-index (de Barclays US Treasury 1-3 Year Term De Barclays US Treasury 1-3 Year Term meet het rendement van in Amerikaanse dollar luidende Amerikaanse staatsobligaties die recent zijn uitgegeven en die een resterende looptijd hebben van één tot drie jaar. De Referentie-index omvat obligaties van beleggingskwaliteit (investment grade) die zijn uitgegeven door de Amerikaanse overheid en die een minimaal uitstaand bedrag hebben van $5 miljard. De Referentie-index wordt elke maand geherbalanceerd en wordt gewogen op basis van marktkapitalisatie. Meer details over de Referentie-index (inclusief zijn componenten) zijn beschikbaar op de website van de indexprovider: 6

7 Markit iboxx US Treasuries 1-3 ), minus de kosten en vergoedingen van het Fonds. Beleggingsbeleid Om deze beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, bestaat het beleggingsbeleid van het Fonds erin om te beleggen in een portefeuille van vastrentende effecten die, voor zover mogelijk en praktisch haalbaar is, bestaat uit de samenstellende effecten van de Markit iboxx US Treasuries 1-3, de Referentie-index van dit Fonds. Het Fonds streeft ernaar gebruik te maken van optimaliseringstechnieken om een vergelijkbaar rendement met dat van de Referentieindex te halen, en daarom wordt er niet verwacht dat het Fonds te allen tijde alle onderliggende componenten van de Referentie-index zal houden of ze in dezelfde verhouding als hun wegingen in de Referentie-index zal houden. Het Fonds kan effecten houden die geen onderliggende componenten zijn van de Referentieindex, indien dergelijke effecten een vergelijkbaar rendement bieden (met bijpassend risicoprofiel) als bepaalde effecten waaruit de Referentie-index is samengesteld. Van tijd tot tijd kan het Fonds echter alle componenten van de Referentie-index houden. De Basisvaluta (base currency) van ishares USD Government Bond 1-3 UCITS ETF (Acc) is de Amerikaanse dollar (US$). Beleggingsdoelstelling De beleggingsdoelstelling van het Fonds bestaat erin het rendement te weerspiegelen van de Referentie-index (de Barclays US Treasury 1-3 Year Term ), minus de kosten en vergoedingen van het Fonds. Beleggingsbeleid Om deze beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, bestaat het beleggingsbeleid van het Fonds erin om te beleggen in een portefeuille van vastrentende effecten die, voor zover mogelijk en praktisch haalbaar is, bestaat uit de samenstellende effecten van de Barclays US Treasury 1-3 Year Term, de Referentieindex van dit Fonds. Het Fonds streeft ernaar gebruik te maken van optimaliseringstechnieken om een vergelijkbaar rendement met dat van de Referentie-index te halen, en daarom wordt er niet verwacht dat het Fonds te allen tijde alle onderliggende componenten van de Referentieindex zal houden of ze in dezelfde verhouding als hun wegingen in de Referentie-index zal houden. Het Fonds kan effecten houden die geen onderliggende componenten zijn van de Referentie-index, indien dergelijke effecten een vergelijkbaar rendement bieden (met bijpassend risicoprofiel) als bepaalde effecten waaruit de Referentie-index is samengesteld. Van tijd tot tijd kan het Fonds echter alle componenten van de Referentie-index houden. De Basisvaluta (base currency) van ishares USD Government Bond 1-3 UCITS ETF (Acc) is de Amerikaanse dollar (US$). ishares USD Government Bond 3-7 UCITS ETF (Acc) Markit iboxx US Treasuries 3-7 De Markit iboxx US Treasuries 3-7 is een obligatie-index die is samengesteld uit Amerikaanse staatsobligaties met een resterende looptijd van drie tot zeven jaar. De Referentie-index vertegenwoordigt obligaties die beschikbaar zijn voor beleggers over de hele wereld, en omvat per 30 september componenten. De Referentie-index wordt elke maand geherbalanceerd. Meer details over de Referentie-index (inclusief zijn componenten) zijn beschikbaar op de website van de indexprovider: https://products.markit.com/indices/publications/etf.asp. Beleggingsdoelstelling De beleggingsdoelstelling van het Fonds bestaat erin het rendement te weerspiegelen van de Referentie-index (de Markit iboxx US Treasuries 3-7 ), minus de kosten en vergoedingen van het Fonds. Beleggingsbeleid Om deze beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, bestaat het beleggingsbeleid van het Fonds erin om te beleggen in een portefeuille van vastrentende effecten die, voor zover mogelijk en praktisch haalbaar is, bestaat uit de samenstellende effecten van de Markit iboxx US Treasuries 3-7, de Referentie-index Barclays US Treasury 3-7 Year Term De Barclays US Treasury 3-7 Year Term meet het rendement van in Amerikaanse dollar luidende Amerikaanse staatsobligaties die recent zijn uitgegeven en die een resterende looptijd hebben van drie tot zeven jaar. De Referentieindex omvat obligaties van beleggingskwaliteit (investment grade) die zijn uitgegeven door de Amerikaanse overheid en die een minimaal uitstaand bedrag hebben van $5 miljard. De Referentie-index wordt elke maand geherbalanceerd en wordt gewogen op basis van marktkapitalisatie. Meer details over de Referentie-index (inclusief zijn componenten) zijn beschikbaar op de website van de indexprovider: Beleggingsdoelstelling De beleggingsdoelstelling van het Fonds bestaat erin het rendement te weerspiegelen van de Referentie-index (de Barclays US Treasury 3-7 Year Term ), minus de kosten en vergoedingen van het Fonds. Beleggingsbeleid Om deze beleggingsdoelstelling te 7

8 van dit Fonds. Het Fonds streeft ernaar gebruik te maken van optimaliseringstechnieken om een vergelijkbaar rendement met dat van de Referentieindex te halen, en daarom wordt er niet verwacht dat het Fonds te allen tijde alle onderliggende componenten van de Referentie-index zal houden of ze in dezelfde verhouding als hun wegingen in de Referentie-index zal houden. Het Fonds kan effecten houden die geen onderliggende componenten zijn van de Referentieindex, indien dergelijke effecten een vergelijkbaar rendement bieden (met bijpassend risicoprofiel) als bepaalde effecten waaruit de Referentie-index is samengesteld. Van tijd tot tijd kan het Fonds echter alle componenten van de Referentie-index houden. De Basisvaluta (base currency) van ishares USD Government Bond 3-7 UCITS ETF (Acc) is de Amerikaanse dollar (US$). verwezenlijken, bestaat het beleggingsbeleid van het Fonds erin om te beleggen in een portefeuille van vastrentende effecten die, voor zover mogelijk en praktisch haalbaar is, bestaat uit de samenstellende effecten van de Barclays US Treasury 3-7 Year Term, de Referentieindex van dit Fonds. Het Fonds streeft ernaar gebruik te maken van optimaliseringstechnieken om een vergelijkbaar rendement met dat van de Referentie-index te halen, en daarom wordt er niet verwacht dat het Fonds te allen tijde alle onderliggende componenten van de Referentieindex zal houden of ze in dezelfde verhouding als hun wegingen in de Referentie-index zal houden. Het Fonds kan effecten houden die geen onderliggende componenten zijn van de Referentie-index, indien dergelijke effecten een vergelijkbaar rendement bieden (met bijpassend risicoprofiel) als bepaalde effecten waaruit de Referentie-index is samengesteld. Van tijd tot tijd kan het Fonds echter alle componenten van de Referentie-index houden. De Basisvaluta (base currency) van ishares USD Government Bond 3-7 UCITS ETF (Acc) is de Amerikaanse dollar (US$). ishares USD Government Bond 7-10 UCITS ETF (Acc) Markit iboxx US Treasuries 7-10 De Markit iboxx US Treasuries 7-10 is een obligatie-index die is samengesteld uit Amerikaanse staatsobligaties met een resterende looptijd van zeven tot tien jaar. De Referentie-index vertegenwoordigt obligaties die beschikbaar zijn voor beleggers over de hele wereld, en omvat per 30 september componenten. De Referentie-index wordt elke maand geherbalanceerd. Meer details over de Referentie-index (inclusief zijn componenten) zijn beschikbaar op de website van de indexprovider: https://products.markit.com/indices/publications/etf.asp. Beleggingsdoelstelling De beleggingsdoelstelling van het Fonds bestaat erin het rendement te weerspiegelen van de Referentie-index (de Markit iboxx US Treasuries 7-10 ), minus de kosten en vergoedingen van het Fonds. Beleggingsbeleid Om deze beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, bestaat het beleggingsbeleid van het Fonds erin om te beleggen in een portefeuille van vastrentende effecten die, voor zover mogelijk en praktisch haalbaar is, bestaat uit de samenstellende effecten van de Markit iboxx US Treasuries 7-10, de Referentie-index van dit Fonds. Het Fonds streeft ernaar gebruik te maken van optimaliseringstechnieken om een vergelijkbaar rendement met dat van de Referentieindex te halen, en daarom wordt er niet verwacht dat het Fonds te allen tijde alle onderliggende componenten van de Referentie-index zal houden of ze in dezelfde verhouding als hun wegingen in de Referentie-index zal houden. Het Fonds kan effecten houden die geen onderliggende componenten zijn van de Referentieindex, indien dergelijke effecten een vergelijkbaar Barclays US Treasury 10 Year Term De Barclays US Treasury 10 Year Term meet het rendement van in Amerikaanse dollar luidende Amerikaanse staatsobligaties die recent zijn uitgegeven en die een resterende looptijd hebben van zeven tot tien jaar. De Referentieindex omvat obligaties van beleggingskwaliteit (investment grade) die zijn uitgegeven door de Amerikaanse overheid en die een minimaal uitstaand bedrag hebben van $5 miljard. De Referentie-index wordt elke maand geherbalanceerd en wordt gewogen op basis van marktkapitalisatie. Meer details over de Referentie-index (inclusief zijn componenten) zijn beschikbaar op de website van de indexprovider: Beleggingsdoelstelling De beleggingsdoelstelling van het Fonds bestaat erin het rendement te weerspiegelen van de Referentie-index (de Barclays US Treasury 10 Year Term ), minus de kosten en vergoedingen van het Fonds. Beleggingsbeleid Om deze beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, bestaat het beleggingsbeleid van het Fonds erin om te beleggen in een portefeuille van vastrentende effecten die, voor zover mogelijk en praktisch haalbaar is, bestaat uit de samenstellende effecten van de Barclays US Treasury 10 Year Term, de Referentie-index van dit Fonds. Het Fonds streeft ernaar gebruik te maken van optimaliseringstechnieken om een vergelijkbaar rendement met dat van de 8

9 rendement bieden (met bijpassend risicoprofiel) als bepaalde effecten waaruit de Referentie-index is samengesteld. Van tijd tot tijd kan het Fonds echter alle componenten van de Referentie-index houden. De Basisvaluta (base currency) van ishares USD Government Bond 7-10 UCITS ETF (Acc) is de Amerikaanse dollar (US$). Referentie-index te halen, en daarom wordt er niet verwacht dat het Fonds te allen tijde alle onderliggende componenten van de Referentieindex zal houden of ze in dezelfde verhouding als hun wegingen in de Referentie-index zal houden. Het Fonds kan effecten houden die geen onderliggende componenten zijn van de Referentie-index, indien dergelijke effecten een vergelijkbaar rendement bieden (met bijpassend risicoprofiel) als bepaalde effecten waaruit de Referentie-index is samengesteld. Van tijd tot tijd kan het Fonds echter alle componenten van de Referentie-index houden. De Basisvaluta (base currency) van ishares USD Government Bond 7-10 UCITS ETF (Acc) is de Amerikaanse dollar (US$). 9

10 ishares VII PUBLIC LIMITED COMPANY KENNISGEVING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS VAN ishares Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF (Acc) ishares Euro Government Bond 3-7 UCITS ETF (Acc) ishares Euro Government Bond 7-10 UCITS ETF (Acc) ishares USD Government Bond 1-3 UCITS ETF (Acc) ishares USD Government Bond 3-7 UCITS ETF (Acc) ishares USD Government Bond 7-10 UCITS ETF (Acc) DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant of andere professionele adviseur. Bij dezen wordt er kennis van gegeven dat er een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ishares Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF (Acc), ishares Euro Government Bond 3-7 UCITS ETF (Acc), ishares Euro Government Bond 7-10 UCITS ETF (Acc), ishares USD Government Bond 1-3 UCITS ETF (Acc), ishares USD Government Bond 3-7 UCITS ETF (Acc) en ishares USD Government Bond 7-10 UCITS ETF (Acc) (de 'Subfondsen') zal worden gehouden in de kantoren van BlackRock, Floor 2, Block 2, Grand Mill Quay, Barrow Street, Dublin 4 op 15 september 2014 op de volgende tijdstippen: ishares Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF (Acc) ishares Euro Government Bond 3-7 UCITS ETF (Acc) ishares Euro Government Bond 7-10 UCITS ETF (Acc) ishares USD Government Bond 1-3 UCITS ETF (Acc) ishares USD Government Bond 3-7 UCITS ETF (Acc) ishares USD Government Bond 7-10 UCITS ETF (Acc) uur uur uur uur uur uur (of enige aanhouding daarvan) om de volgende zaken te bespreken: Besluiten ishares Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF (Acc) Het volgende besluit overwegen en, indien geschikt geacht, goedkeuren als een gewoon besluit van ishares Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF (Acc): "Dat de referentie-index, de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van ishares Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF (Acc) worden gewijzigd op de manier die is beschreven in de Bijlage bij dit document." ishares Euro Government Bond 3-7 UCITS ETF (Acc) Het volgende besluit overwegen en, indien geschikt geacht, goedkeuren als een gewoon besluit van ishares Euro Government Bond 3-7 UCITS ETF (Acc): "Dat de referentie-index, de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van ishares Euro Government Bond 3-7 UCITS ETF (Acc) worden gewijzigd op de manier die is beschreven in de Bijlage bij dit document." 10

11 ishares Euro Government Bond 7-10 UCITS ETF (Acc) Het volgende besluit overwegen en, indien geschikt geacht, goedkeuren als een gewoon besluit van ishares Euro Government Bond 7-10 UCITS ETF (Acc): "Dat de referentie-index, de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van ishares Euro Government Bond 7-10 UCITS ETF (Acc) worden gewijzigd op de manier die is beschreven in de Bijlage bij dit document." ishares USD Government Bond 1-3 UCITS ETF (Acc) Het volgende besluit overwegen en, indien geschikt geacht, goedkeuren als een gewoon besluit van ishares USD Government Bond 1-3 UCITS ETF (Acc): "Dat de referentie-index, de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van ishares USD Government Bond 1-3 UCITS ETF (Acc) worden gewijzigd op de manier die is beschreven in de Bijlage bij dit document." ishares USD Government Bond 3-7 UCITS ETF (Acc) Het volgende besluit overwegen en, indien geschikt geacht, goedkeuren als een gewoon besluit van ishares USD Government Bond 3-7 UCITS ETF (Acc): "Dat de referentie-index, de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van ishares USD Government Bond 3-7 UCITS ETF (Acc) worden gewijzigd op de manier die is beschreven in de Bijlage bij dit document." ishares USD Government Bond 7-10 UCITS ETF (Acc) Het volgende besluit overwegen en, indien geschikt geacht, goedkeuren als een gewoon besluit van ishares USD Government Bond 7-10 UCITS ETF (Acc): "Dat de referentie-index, de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van ishares USD Government Bond 7-10 UCITS ETF (Acc) worden gewijzigd op de manier die is beschreven in de Bijlage bij dit document." In opdracht van het Bestuur DE SECRETARIS VAN CHARTERED CORPORATE SERVICES 13 augustus

12 Opmerkingen die gelden voor elke BAV: 1. Het vereiste quorum op elke vergadering is twee aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd via volmacht. Indien het quorum niet is bereikt binnen een half uur na het aangewezen tijdstip voor de vergadering, of als tijdens een vergadering het quorum niet langer aanwezig is, zal de vergadering worden aangehouden tot dezelfde dag van de volgende week op hetzelfde tijdstip en dezelfde plaats, of naar een andere dag, tijdstip en plaats zoals bepaald door de Bestuurders. Als, op de aangehouden vergadering, het quorum niet aanwezig is binnen een half uur na het aangewezen tijdstip voor de vergadering, zal de vergadering, indien bijeengeroepen op een andere manier dan bij besluit van de Bestuurders, worden ontbonden, maar als de vergadering is bijeengeroepen op besluit van de Bestuurders, zullen op de vergadering aanwezige Leden een quorum vormen. 2. Merk op dat u een vergadering (of enige aanhouding daarvan) enkel mag bijwonen en er mag stemmen indien u een geregistreerde aandeelhouder bent. Indien u in een Subfonds hebt belegd via een broker/dealer/andere tussenpersoon, neem dan contact op met deze entiteit om uw stemrecht te bevestigen. Een aandeelhouder kan een volmachthouder of volmachthouders aanstellen om in zijn/haar naam de vergadering bij te wonen, er te spreken en er te stemmen. Een volmachthouder hoeft geen aandeelhouder van de Vennootschap te zijn. 3. Het bijgevoegde Volmachtformulier kan voor elke vergadering worden gebruikt door Aandeelhouders die de vergadering(en) (of enige aanhouding daarvan) niet kunnen bijwonen. Volmachtformulieren moeten worden verzonden naar de Secretaris van de Vennootschap, Chartered Corporate Services, Taney Hall, Eglinton Terrace, Dundrum, Dublin 14, Ierland. Aandeelhouders kunnen hun ondertekende volmachtformulieren per fax opsturen naar +353 (0) , of per naar op voorwaarde dat het originele ondertekende formulier onmiddellijk per post wordt verzonden naar bovenstaand adres. Om geldig te zijn, moeten volmachtformulieren en machtigingen op grond waarvan zij zijn ondertekend, in originele vorm worden ontvangen door de Secretaris van de Vennootschap uiterlijk 48 uur vóór het aangewezen tijdstip van de vergadering of aangehouden vergadering of, in geval van een stemming die niet op dezelfde dag als of op de vergadering of de aangehouden vergadering plaatsvindt, uiterlijk 48 uur vóór het tijdstip van de stemming. Elk volmachtformulier dat minder dan 48 uur vóór het vastgelegde tijdstip van de vergadering of enige aanhouding daarvan wordt ingediend, kan naar keuze van de Bestuurders als geldig worden beschouwd. Indien het betreffende Volmachtformulier niet tijdig is ingediend, zal het betreffende Volmachtformulier als ongeldig worden beschouwd en zal uw volmachthouder niet zoals geïnstrueerd mogen stemmen uit uw naam. 4. Op elke Buitengewone Algemene Vergadering zal er op de besluiten die ter stemming aan de vergadering zijn voorgelegd worden beslist door middel van handopsteking, tenzij er vóór, of bij de bekendmaking van de resultaten van, de handopsteking een stemming wordt aangevraagd. Tenzij er een stemming is aangevraagd, zal een verklaring van de Voorzitter dat een besluit is goedgekeurd, of unaniem is goedgekeurd, of door een bepaalde meerderheid is goedgekeurd, of verloren, of niet is goedgekeurd door een bepaalde meerderheid, en een vermelding van die strekking in de notulen van de vergadering het uitsluitende bewijs zijn van dat feit, zonder bewijs van het aantal of de verhouding van de stemmen voor of tegen dergelijk besluit. De aanvraag voor een stemming kan worden ingetrokken voordat de stemming plaatsvindt, maar enkel met de instemming van de Voorzitter. Een op dergelijke manier ingetrokken aanvraag zal niet worden geacht het resultaat van de handopsteking vóór de aanvraag ongeldig te maken. Bij een stemming heeft elk lid, aanwezig of vertegenwoordigd door een volmachthouder, één stem voor elk aandeel waarvan hij de houder is. 5. Een 'onthouden stem' is volgens de wet geen stem en wordt niet in aanmerking genomen bij de berekening van het aantal stemmen voor en tegen het besluit. 12

13 ishares VII PUBLIC LIMITED COMPANY ishares Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF (Acc) (IE00B3VTMJ91) (het 'Subfonds') VOLMACHTFORMULIER *Ik/Wij van (Zie Toelichting A), als Aandeelhouder van het Subfonds, stel(len) hierbij de Voorzitter van de vergadering aan (of bij ontstentenis een bestuurder van de Vennootschap of bij ontstentenis een vertegenwoordiger van Chartered Corporate Services, de Secretaris van de Vennootschap, of bij ontstentenis een vertegenwoordiger van de Fund Board Governance Group van BlackRock) of* (zie Toelichting B) als *mijn/onze volmachthouder om voor *mij/ons en namens *mij/ons te stemmen op de Buitengewone Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van het Subfonds, die zal worden gehouden in de kantoren van BlackRock, Floor 2, Block 2, Grand Mill Quay, Barrow Street, Dublin 4 op 15 september 2014 om uur en op enige aanhouding daarvan. Duid aan hoe u wenst dat uw stem voor het Besluit wordt uitgebracht door het betreffende aantal aandelen op te geven in de onderstaande tabel. Indien er geen specifiek steminstructie wordt aangegeven, zal de volmachthouder naar eigen keuze stemmen of zich van de stemming onthouden. BESLUIT VOOR TEGEN ONTHOUDING Om de referentie-index, de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het Subfonds te veranderen 13 augustus 2014 Getekend / Voor en namens SCHRIJF UW NAAM OF DE NAAM VAN HET BEDRIJF WAARVOOR U DIT FORMULIER INVULT OP EN VERMELD DAARONDER UW ADRES (Naam in blokletters) (Adres in blokletters) *Schrap wat niet van toepassing is 13

14 Opmerkingen: (a) Een aandeelhouder moet zijn volledige naam en geregistreerde adres in getypte letters of blokletters invullen. In geval van een gezamenlijke rekening moeten de namen van alle houders worden vermeld. (b) Indien u een andere volmachthouder wenst aan te stellen dan de Voorzitter van de vergadering, een bestuurder van de Vennootschap, een vertegenwoordiger van de Secretaris van de Vennootschap, of een vertegenwoordiger van de Fund Board Governance Group van BlackRock, vul dan zijn/haar naam en adres in op de aangegeven plaats. Anders laat u de ruimte open. (c) Het Volmachtformulier moet: (i) in het geval van een individuele aandeelhouder worden ondertekend door de aandeelhouder of zijn gemachtigde; en (ii) in het geval van een bedrijf als aandeelhouder worden gegeven onder zijn firmazegel of getekend voor het bedrijf door een gemachtigde of een gemachtigde bestuurder van het bedrijf als aandeelhouder. (d) In geval van gezamenlijke houders zal de stem van de houder van de eerste rang, ongeacht of hij zijn stem persoonlijk uitbrengt of via volmacht, worden aanvaard met uitsluiting van de stemmen van de andere gezamenlijke houders. Hiertoe zal de rangorde worden bepaald door de volgorde waarin de namen voor de gezamenlijke participatie zijn ingeschreven in het ledenregister. (e) Een bedrijf als aandeelhouder kan een persoon machtigen indien het van mening is dat deze persoon geschikt is om als vertegenwoordiger op te treden bij aandeelhoudersvergaderingen, en de daartoe gemachtigde persoon zal het recht hebben te stemmen alsof hij een individuele aandeelhouder was. (f) Om geldig te zijn, moeten het Volmachtformulier en machtigingen waaronder zij zijn ondertekend, niet later dan 48 uur vóór het aangewezen tijdstip van de vergadering ontvangen door de Secretaris van de Vennootschap te Taney Hall, Eglinton Terrace, Dundrum, Dublin 14, Ierland. Aandeelhouders kunnen hun ondertekende Volmachtformulier per fax opsturen naar +353 (0) , of per naar op voorwaarde dat het originele ondertekende formulier onmiddellijk per post wordt verzonden naar bovenstaand adres. Elk volmachtformulier dat minder dan 48 uur vóór het aangewezen tijdstip van de vergadering wordt ingediend, kan naar keuze van de Bestuurders als geldig worden beschouwd. (g) Een volmachthouder hoeft geen aandeelhouder van de Vennootschap te zijn, maar moet de vergadering, of enige aangehouden vergadering, persoonlijk bijwonen om u te vertegenwoordigen. 14

15 ishares VII PUBLIC LIMITED COMPANY ishares Euro Government Bond 3-7 UCITS ETF (Acc) (IE00B3VTML14) (het 'Subfonds') VOLMACHTFORMULIER *Ik/Wij van (Zie Toelichting A), als Aandeelhouder van het Subfonds, stel(len) hierbij de Voorzitter van de vergadering aan (of bij ontstentenis een bestuurder van de Vennootschap of bij ontstentenis een vertegenwoordiger van Chartered Corporate Services, de Secretaris van de Vennootschap, of bij ontstentenis een vertegenwoordiger van de Fund Board Governance Group van BlackRock) of* (zie Toelichting B) als *mijn/onze volmachthouder om voor *mij/ons en namens *mij/ons te stemmen op de Buitengewone Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van het Subfonds, die zal worden gehouden in de kantoren van BlackRock, Floor 2, Block 2, Grand Mill Quay, Barrow Street, Dublin 4 op 15 september 2014 om uur en op enige aanhouding daarvan. Duid aan hoe u wenst dat uw stem voor het Besluit wordt uitgebracht door het betreffende aantal aandelen op te geven in de onderstaande tabel. Indien er geen specifiek steminstructie wordt aangegeven, zal de volmachthouder naar eigen keuze stemmen of zich van de stemming onthouden. BESLUIT VOOR TEGEN ONTHOUDING Om de referentie-index, de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het Subfonds te veranderen 13 augustus 2014 Getekend / Voor en namens SCHRIJF UW NAAM OF DE NAAM VAN HET BEDRIJF WAARVOOR U DIT FORMULIER INVULT OP EN VERMELD DAARONDER UW ADRES (Naam in blokletters) (Adres in blokletters) *Schrap wat niet van toepassing is Opmerkingen: 15

16 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Een aandeelhouder moet zijn volledige naam en geregistreerde adres in getypte letters of blokletters invullen. In geval van een gezamenlijke rekening moeten de namen van alle houders worden vermeld. Indien u een andere volmachthouder wenst aan te stellen dan de Voorzitter van de vergadering, een bestuurder van de Vennootschap, een vertegenwoordiger van de Secretaris van de Vennootschap, of een vertegenwoordiger van de Fund Board Governance Group van BlackRock, vul dan zijn/haar naam en adres in op de aangegeven plaats. Anders laat u de ruimte open. Het Volmachtformulier moet: (iii) in het geval van een individuele aandeelhouder worden ondertekend door de aandeelhouder of zijn gemachtigde; en (ii) in het geval van een bedrijf als aandeelhouder worden gegeven onder zijn firmazegel of getekend voor het bedrijf door een gemachtigde of een gemachtigde bestuurder van het bedrijf als aandeelhouder. In geval van gezamenlijke houders zal de stem van de houder van de eerste rang, ongeacht of hij zijn stem persoonlijk uitbrengt of via volmacht, worden aanvaard met uitsluiting van de stemmen van de andere gezamenlijke houders. Hiertoe zal de rangorde worden bepaald door de volgorde waarin de namen voor de gezamenlijke participatie zijn ingeschreven in het ledenregister. Een bedrijf als aandeelhouder kan een persoon machtigen indien het van mening is dat deze persoon geschikt is om als vertegenwoordiger op te treden bij aandeelhoudersvergaderingen, en de daartoe gemachtigde persoon zal het recht hebben te stemmen alsof hij een individuele aandeelhouder was. Om geldig te zijn, moeten het Volmachtformulier en machtigingen waaronder zij zijn ondertekend, niet later dan 48 uur vóór het aangewezen tijdstip van de vergadering ontvangen door de Secretaris van de Vennootschap te Taney Hall, Eglinton Terrace, Dundrum, Dublin 14, Ierland. Aandeelhouders kunnen hun ondertekende Volmachtformulier per fax opsturen naar +353 (0) , of per naar op voorwaarde dat het originele ondertekende formulier onmiddellijk per post wordt verzonden naar bovenstaand adres. Elk volmachtformulier dat minder dan 48 uur vóór het aangewezen tijdstip van de vergadering wordt ingediend, kan naar keuze van de Bestuurders als geldig worden beschouwd. Een volmachthouder hoeft geen aandeelhouder van de Vennootschap te zijn, maar moet de vergadering, of enige aangehouden vergadering, persoonlijk bijwonen om u te vertegenwoordigen. 16

17 ishares VII PUBLIC LIMITED COMPANY ishares Euro Government Bond 7-10 UCITS ETF (Acc) (IE00B3VTN290) (het 'Subfonds') VOLMACHTFORMULIER *Ik/Wij van (Zie Toelichting A), als Aandeelhouder van het Subfonds, stel(len) hierbij de Voorzitter van de vergadering aan (of bij ontstentenis een bestuurder van de Vennootschap of bij ontstentenis een vertegenwoordiger van Chartered Corporate Services, de Secretaris van de Vennootschap, of bij ontstentenis een vertegenwoordiger van de Fund Board Governance Group van BlackRock) of* (zie Toelichting B) als *mijn/onze volmachthouder om voor *mij/ons en namens *mij/ons te stemmen op de Buitengewone Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van het Subfonds, die zal worden gehouden in de kantoren van BlackRock, Floor 2, Block 2, Grand Mill Quay, Barrow Street, Dublin 4 op 15 september 2014 om uur en op enige aanhouding daarvan. Duid aan hoe u wenst dat uw stem voor het Besluit wordt uitgebracht door het betreffende aantal aandelen op te geven in de onderstaande tabel. Indien er geen specifiek steminstructie wordt aangegeven, zal de volmachthouder naar eigen keuze stemmen of zich van de stemming onthouden. BESLUIT VOOR TEGEN ONTHOUDING Om de referentie-index, de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het Subfonds te veranderen 13 augustus 2014 Getekend / Voor en namens SCHRIJF UW NAAM OF DE NAAM VAN HET BEDRIJF WAARVOOR U DIT FORMULIER INVULT OP EN VERMELD DAARONDER UW ADRES (Naam in blokletters) (Adres in blokletters) *Schrap wat niet van toepassing is Opmerkingen: 17

18 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Een aandeelhouder moet zijn volledige naam en geregistreerde adres in getypte letters of blokletters invullen. In geval van een gezamenlijke rekening moeten de namen van alle houders worden vermeld. Indien u een andere volmachthouder wenst aan te stellen dan de Voorzitter van de vergadering, een bestuurder van de Vennootschap, een vertegenwoordiger van de Secretaris van de Vennootschap, of een vertegenwoordiger van de Fund Board Governance Group van BlackRock, vul dan zijn/haar naam en adres in op de aangegeven plaats. Anders laat u de ruimte open. Het Volmachtformulier moet: (i) in het geval van een individuele aandeelhouder worden ondertekend door de aandeelhouder of zijn gemachtigde; en (iv) in het geval van een bedrijf als aandeelhouder worden gegeven onder zijn firmazegel of getekend voor het bedrijf door een gemachtigde of een gemachtigde bestuurder van het bedrijf als aandeelhouder. In geval van gezamenlijke houders zal de stem van de houder van de eerste rang, ongeacht of hij zijn stem persoonlijk uitbrengt of via volmacht, worden aanvaard met uitsluiting van de stemmen van de andere gezamenlijke houders. Hiertoe zal de rangorde worden bepaald door de volgorde waarin de namen voor de gezamenlijke participatie zijn ingeschreven in het ledenregister. Een bedrijf als aandeelhouder kan een persoon machtigen indien het van mening is dat deze persoon geschikt is om als vertegenwoordiger op te treden bij aandeelhoudersvergaderingen, en de daartoe gemachtigde persoon zal het recht hebben te stemmen alsof hij een individuele aandeelhouder was. Om geldig te zijn, moeten het Volmachtformulier en machtigingen waaronder zij zijn ondertekend, niet later dan 48 uur vóór het aangewezen tijdstip van de vergadering ontvangen door de Secretaris van de Vennootschap te Taney Hall, Eglinton Terrace, Dundrum, Dublin 14, Ierland. Aandeelhouders kunnen hun ondertekende Volmachtformulier per fax opsturen naar +353 (0) , of per naar op voorwaarde dat het originele ondertekende formulier onmiddellijk per post wordt verzonden naar bovenstaand adres. Elk volmachtformulier dat minder dan 48 uur vóór het aangewezen tijdstip van de vergadering wordt ingediend, kan naar keuze van de Bestuurders als geldig worden beschouwd. Een volmachthouder hoeft geen aandeelhouder van de Vennootschap te zijn, maar moet de vergadering, of enige aangehouden vergadering, persoonlijk bijwonen om u te vertegenwoordigen. 18

19 ishares VII PUBLIC LIMITED COMPANY ishares USD Government Bond 1-3 UCITS ETF (Acc) (IE00B3VWN179) (het 'Subfonds') VOLMACHTFORMULIER *Ik/Wij van (Zie Toelichting A), als Aandeelhouder van het Subfonds, stel(len) hierbij de Voorzitter van de vergadering aan (of bij ontstentenis een bestuurder van de Vennootschap of bij ontstentenis een vertegenwoordiger van Chartered Corporate Services, de Secretaris van de Vennootschap, of bij ontstentenis een vertegenwoordiger van de Fund Board Governance Group van BlackRock) of* (zie Toelichting B) als *mijn/onze volmachthouder om voor *mij/ons en namens *mij/ons te stemmen op de Buitengewone Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van het Subfonds, die zal worden gehouden in de kantoren van BlackRock, Floor 2, Block 2, Grand Mill Quay, Barrow Street, Dublin 4 op 15 september 2014 om uur en op enige aanhouding daarvan. Duid aan hoe u wenst dat uw stem voor het Besluit wordt uitgebracht door het betreffende aantal aandelen op te geven in de onderstaande tabel. Indien er geen specifiek steminstructie wordt aangegeven, zal de volmachthouder naar eigen keuze stemmen of zich van de stemming onthouden. BESLUIT VOOR TEGEN ONTHOUDING Om de referentie-index, de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het Subfonds te veranderen 13 augustus 2014 Getekend / Voor en namens SCHRIJF UW NAAM OF DE NAAM VAN HET BEDRIJF WAARVOOR U DIT FORMULIER INVULT OP EN VERMELD DAARONDER UW ADRES (Naam in blokletters) (Adres in blokletters) *Schrap wat niet van toepassing is Opmerkingen: 19

20 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Een aandeelhouder moet zijn volledige naam en geregistreerde adres in getypte letters of blokletters invullen. In geval van een gezamenlijke rekening moeten de namen van alle houders worden vermeld. Indien u een andere volmachthouder wenst aan te stellen dan de Voorzitter van de vergadering, een bestuurder van de Vennootschap, een vertegenwoordiger van de Secretaris van de Vennootschap, of een vertegenwoordiger van de Fund Board Governance Group van BlackRock, vul dan zijn/haar naam en adres in op de aangegeven plaats. Anders laat u de ruimte open. Het Volmachtformulier moet: (i) in het geval van een individuele aandeelhouder worden ondertekend door de aandeelhouder of zijn gemachtigde; en (v) in het geval van een bedrijf als aandeelhouder worden gegeven onder zijn firmazegel of getekend voor het bedrijf door een gemachtigde of een gemachtigde bestuurder van het bedrijf als aandeelhouder. In geval van gezamenlijke houders zal de stem van de houder van de eerste rang, ongeacht of hij zijn stem persoonlijk uitbrengt of via volmacht, worden aanvaard met uitsluiting van de stemmen van de andere gezamenlijke houders. Hiertoe zal de rangorde worden bepaald door de volgorde waarin de namen voor de gezamenlijke participatie zijn ingeschreven in het ledenregister. Een bedrijf als aandeelhouder kan een persoon machtigen indien het van mening is dat deze persoon geschikt is om als vertegenwoordiger op te treden bij aandeelhoudersvergaderingen, en de daartoe gemachtigde persoon zal het recht hebben te stemmen alsof hij een individuele aandeelhouder was. Om geldig te zijn, moeten het Volmachtformulier en machtigingen waaronder zij zijn ondertekend, niet later dan 48 uur vóór het aangewezen tijdstip van de vergadering ontvangen door de Secretaris van de Vennootschap te Taney Hall, Eglinton Terrace, Dundrum, Dublin 14, Ierland. Aandeelhouders kunnen hun ondertekende Volmachtformulier per fax opsturen naar +353 (0) , of per naar op voorwaarde dat het originele ondertekende formulier onmiddellijk per post wordt verzonden naar bovenstaand adres. Elk volmachtformulier dat minder dan 48 uur vóór het aangewezen tijdstip van de vergadering wordt ingediend, kan naar keuze van de Bestuurders als geldig worden beschouwd. Een volmachthouder hoeft geen aandeelhouder van de Vennootschap te zijn, maar moet de vergadering, of enige aangehouden vergadering, persoonlijk bijwonen om u te vertegenwoordigen. 20

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar (broker), juridisch adviseur, accountant of andere professionele

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar, juridisch adviseur, accountant of andere professionele adviseur.

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. WIN BIJ TWIJFEL PROFESSIONEEL ADVIES IN. De Bestuurders aanvaarden de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid van de inhoud van dit

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Canada - B UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Canada - B UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar (broker), juridisch adviseur, accountant of andere professionele

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI South Africa UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI South Africa UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Mexico Capped UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Mexico Capped UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant of andere professionele adviseur.

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant of andere professionele adviseur.

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant of andere

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar, juridisch adviseur, accountant of andere professionele adviseur.

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar (broker), juridisch adviseur, accountant of andere professionele

Nadere informatie

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012

INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIE OVER AANDEELHOUDERSRECHTEN 23 MAART 2012 Deze nota tracht de belangrijkste

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 30 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen,

Nadere informatie

OPROEPING. 16 mei 2014 om 10.00 uur

OPROEPING. 16 mei 2014 om 10.00 uur MIROVA FUNDS Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B 148004 OPROEPING Luxembourg,

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar, juridisch adviseur, accountant of andere professionele adviseur.

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar (broker), juridisch adviseur, accountant of andere professionele

Nadere informatie

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen

Fusie tussen sub-fondsen en opheffing paraplufonds Vragen & Antwoorden voor tussenpersonen . Maart 2014 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw onderliggende klanten. De hierin opgenomen informatie mag dan ook niet

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate Q3 2017 Rendementen Allianz Pensioen Passieve en Actieve Lifecycles In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen

Nadere informatie

Aankondiging van Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging van Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Robeco Lux-o-rente Société d'investissement à Capital Variable Statutaire zetel: 11/13 Boulevard de la Foire, L-1528 Luxemburg R.C.S. Luxemburg B 47.779 (de "Vennootschap") Per aangetekende post Luxemburg,

Nadere informatie

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE

4ENERGY INVEST. naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 4ENERGY INVEST naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van

Nadere informatie

OPROEPING AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

OPROEPING AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING PER AANGETEKENDE ZENDING NATIXIS AM FUNDS Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

NATIXIS AM FUNDS OPROEPING

NATIXIS AM FUNDS OPROEPING OPROEPING Luxemburg, 7 mei 2014 De aandeelhouders van NATIXIS AM Funds (hierna de SICAV ) worden uitgenodigd om de Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de SICAV (de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, neem dan contact op met uw effectenmakelaar (broker), juridisch adviseur, accountant of andere

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

NATIXIS AM FUNDS OPROEPINGSBERICHT

NATIXIS AM FUNDS OPROEPINGSBERICHT NATIXIS AM FUNDS Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg R.C.S Luxembourg B 177 509 OPROEPINGSBERICHT Luxemburg, 18 mei 2016 Op

Nadere informatie

Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus

Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus Oproeping buitengewone algemene vergadering van Arseus Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Textielstraat 24, 8790 Waregem Btw BE 0890.535.026 RPR Kortrijk

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar (broker), juridisch adviseur, accountant of andere professionele

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen op naam 1 ; en/of eigenaar van: gedematerialiseerde

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VGP NV Spinnerijstraat 12 9240 Zele Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Gent, afdeling Dendermonde) BTW BE 0887.216.042 www. vgpparks.eu (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, neem dan contact op met uw effectenmakelaar (broker), juridisch adviseur, accountant of andere

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE

GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE GREENYARD Naamloze Vennootschap Strijbroek 10 2860 Sint-Katelijne-Waver RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE 0402.777.157 VOLMACHT VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 15 SEPTEMBER 2017 1 Ondergetekende

Nadere informatie

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011

Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Toelichting bij de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. van 23 maart 2011 Dit document bevat een toelichting bij punt 2 van de agenda van de Buitengewone Algemene

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen,

Nadere informatie

UITNODIGING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op donderdag 23 mei 2013 om 10u30

UITNODIGING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op donderdag 23 mei 2013 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout UITNODIGING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op donderdag 23 mei 2013

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 april 2005

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 26 mei 2011 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Question & Answers voor aandeelhouders in België. Formaliteiten voor het persoonlijk bijwonen van de Algemene Vergadering

Question & Answers voor aandeelhouders in België. Formaliteiten voor het persoonlijk bijwonen van de Algemene Vergadering Question & Answers voor aandeelhouders in België Formaliteiten voor het persoonlijk bijwonen van de Algemene Vergadering Welke formaliteiten moeten worden vervuld om deel te kunnen nemen aan de Algemene

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS THROMBOGENICS NAAMLOZE VENNOOTSCHAP DIE EEN OPENBAAR BEROEP OP HET SPAARWEZEN DOET te 3001 Heverlee, Gaston Geenslaan 1 RPR Leuven 0881.620.924 (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ----------------

Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- Naamloze Vennootschap Calesbergdreef 5 te 2900 Schoten RPR ANTWERPEN 0404.491.285 ---------------- BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders worden vriendelijk uitgenodigd tot het bijwonen op

Nadere informatie

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240)

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240) Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Antwerpen - afdeling Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Nadere informatie

Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING

Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen op de gewone

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SA/NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 20 april 2017 MODEL VAN VOLMACHT

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 20 april 2017 MODEL VAN VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas SA/NV die in Brussel zal worden gehouden op 20 april 2017 MODEL VAN VOLMACHT Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen,

Nadere informatie

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 Deze Gids is opgesteld met als doel om bepaalde nieuwe bepalingen toe te lichten die van toepassing zijn op de volgende gewone algemene

Nadere informatie

(hierna de "Vennootschap") BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 31 DECEMBER 2013

(hierna de Vennootschap) BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 31 DECEMBER 2013 ECONOCOM GROUP Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA EN VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: 5 Marsveldplein, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) OPROEPING

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 30 APRIL 2008

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 30 APRIL 2008 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 30 APRIL

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden voor aandeelhouders in België en in het buitenland met uitzondering van Nederland

Vragen & Antwoorden voor aandeelhouders in België en in het buitenland met uitzondering van Nederland Vragen & Antwoorden voor aandeelhouders in België en in het buitenland met uitzondering van Nederland Formaliteiten voor het persoonlijk bijwonen van de Algemene Vergadering Welke formaliteiten moeten

Nadere informatie

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Mededeling FSMA_2013_06 dd. 27 februari 2013 Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Toepassingsveld: De Belgische emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017 Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 (de Vennootschap ) VOLMACHT VOOR

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 18 MEI 2017

NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 18 MEI 2017 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN

Nadere informatie

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds

Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 27 SEPTEMBER 2017 Bericht van de Raad van bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat u de gelegenheid krijgt om te stemmen over wijzigingen van de statuten (de

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout UITNODIGING GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op woensdag

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 JULI 2017 OM 10 UUR. Ondergetekende: [naam], met woonplaats te.

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 JULI 2017 OM 10 UUR. Ondergetekende: [naam], met woonplaats te. RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, B-1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) VOLMACHT VOOR

Nadere informatie

RISICO S MET BETREKKING TOT BELEGGEN IN HET FONDS

RISICO S MET BETREKKING TOT BELEGGEN IN HET FONDS SSgA SPDR ETFs Europe I plc VERKORT PROSPECTUS SPDR BARCLAYS CAPITAL EURO AGGREGATE BOND ETF d.d. 14 september 2011 DEEL A - JURIDISCHE ASPECTEN Dit is het Verkort prospectus voor SPDR Barclays Capital

Nadere informatie

Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen, België Ondernemingsnummer RPR Antwerpen

Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen, België Ondernemingsnummer RPR Antwerpen Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen, België Ondernemingsnummer 0860.402.767 RPR Antwerpen VOLMACHT BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING 1 van 28 juni 2017 Deze volmacht is bestemd voor

Nadere informatie

MONTEA VOLMACHT. Ondergetekende: NAAM WOONPLAATS NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR

MONTEA VOLMACHT. Ondergetekende: NAAM WOONPLAATS NAAM VENNOOTSCHAP RECHTSVORM MAATSCHAPPELIJKE ZETEL ONDERNEMINGSNUMMER VERTEGENWOORDIGD DOOR MONTEA Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Commanditaire Vennootschap op Aandelen die een openbaar beroep doet op het spaarwezen Industrielaan 27-9320 Erembodegem (Aalst)

Nadere informatie

DEELNAME AAN DE GEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING VAN 12 MEI 2016 VAN EURONAV NV

DEELNAME AAN DE GEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING VAN 12 MEI 2016 VAN EURONAV NV DEELNAME AAN DE GEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING VAN 12 MEI 2016 VAN EURONAV NV I. Toelatingsvoorwaarden Overeenkomstig artikel 34 van de statuten en artikel 536 van het Wetboek van Vennootschappen,

Nadere informatie

UITNODIGING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag, 22 mei 2012 om 10u30

UITNODIGING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag, 22 mei 2012 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout UITNODIGING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op dinsdag, 22 mei 2012

Nadere informatie

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel)

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel) ZETES INDUSTRIES Naamloze Vennootschap Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel Ondernemingsnummer 0425.609.373 Register van de rechtspersonen (Brussel) GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPROEPING

Nadere informatie

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen

TELENET GROUP HOLDING NV. Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg Mechelen RPR Mechelen TELENET GROUP HOLDING NV Naamloze Vennootschap naar Belgisch Recht Liersesteenweg 4 2800 Mechelen RPR Mechelen 0477.702.333 UITNODIGING VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De raad van

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING AGFA-GEVAERT NAAMLOZE VENNOOTSCHAP SEPTESTRAAT 27 2640 MORTSEL ONDERNEMINGSNUMMER 0404 021 727 OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders en de houders

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Robeco Duurzaam Aandelen N.V. te houden op vrijdag 21 november 2014 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam 1. Oproepadvertentie

Nadere informatie

HERZIENE VOLMACHT Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30

HERZIENE VOLMACHT Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer: BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout HERZIENE VOLMACHT Gewone Algemene Vergadering te houden op

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders en de houders van warrants van Lotus Bakeries NV uit te nodigen tot de Gewone

Nadere informatie

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN

OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN F L U X Y S B E L G I U M Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel OPROEPING OM DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 10 MEI 2016 BIJ TE WONEN De raad van bestuur van

Nadere informatie

VERGADERINGEN. BELRECA NV Bijgewerkt op 19/03/2015. Volmachten. U vindt een volmacht na deze inleiding.

VERGADERINGEN. BELRECA NV Bijgewerkt op 19/03/2015. Volmachten. U vindt een volmacht na deze inleiding. VERGADERINGEN Volmachten U vindt een volmacht na deze inleiding. Onder volmacht moet worden verstaan de door een aandeelhouder aan een natuurlijke persoon of rechtspersoon verleende machtiging om sommige

Nadere informatie

VGP NV Spinnerijstraat Zele Ondernemingsnummer (RPR Dendermonde) BTW BE (de Vennootschap )

VGP NV Spinnerijstraat Zele Ondernemingsnummer (RPR Dendermonde) BTW BE (de Vennootschap ) VGP NV Spinnerijstraat 12 9240 Zele Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Dendermonde) BTW BE 0887.216.042 www.vgpparks.eu (de Vennootschap ) De aandeelhouders worden hierbij uitgenodigd om de buitengewone

Nadere informatie

3. Kennisgeving voorwaardelijke benoeming van de heer Cenk Düzyol als lid van de Raad van Bestuur

3. Kennisgeving voorwaardelijke benoeming van de heer Cenk Düzyol als lid van de Raad van Bestuur Uitnodiging tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering De Buitengewone Algemene Vergadering van Ballast Nedam N.V. zal worden gehouden op 30 oktober 2015, aanvang 14.00 uur op het hoofdkantoor

Nadere informatie

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan uw effectenmakelaar (broker), juridisch adviseur, accountant of andere professionele

Nadere informatie

VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 23 mei 2013 om 10u30

VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 23 mei 2013 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 23 mei 2013

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "Maatschappij") Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen op naam 1 ; en/of eigenaar van: gedematerialiseerde aandelen

Nadere informatie

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen.

Wij informeren u dat Amundi Asset Management (de beheermaatschappij ) besloten heeft vanaf 1 maart 2017 de referentie-index te wijzigen. Parijs, 23 januari 2017 Mevrouw, Mijnheer, U bent houder van deelbewijzen in het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF (AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF - EUR

Nadere informatie

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV )

bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) bpost Naamloze vennootschap van publiek recht Muntcentrum, 1000 Brussel Ondernemingsnr. 214.596.464 (RPR Brussel) ( bpost NV ) OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 13 MEI

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering

Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering Ondertekende volmachten moeten de vennootschap bereiken per post, voor of ten laatste op donderdag 20 april 207, gericht aan: Telenet Group Holding

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie