ADVIES DOCUMENT BETREFFENDE MARTIN VAN HAASTRECHT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ADVIES DOCUMENT BETREFFENDE MARTIN VAN HAASTRECHT"

Transcriptie

1 ADVIES DOCUMENT BETREFFENDE MARTIN VAN HAASTRECHT Opgesteld door: Commissie behoudt Martin van Haastrecht Datum: Onderwijsinstelling: Hogeschool Utrecht Instituut: Engineering & Design Page 1 of 6

2 HET PROBLEEM Per 1 september 2015 zal het contract van Martin van Haastrecht niet verlengd worden. Hij is werkzaam bij de Hogeschool Utrecht vanaf oktober OORZAAK Martin van Haastrecht heeft een contract voor bepaalde tijd. Op grond van artikel 669 van het 7 de boek van het burgerlijk wetboek heeft Martin van Haastrecht recht op de reden van opzegging. De officiële reden tot opzegging van zijn contract is dat Martin zijn master niet heeft behaald. Iedere docent heeft in 2017 een mastergraad of is bezig met het verwerven van een mastergraad dit is een citaat uit het professionaliseringsplan HU, versie HR/ Echter is het momenteel 2015, en heeft Martin nog 2 jaar om te beginnen aan zijn master of deze te behalen. De reden tot ontslag is hierdoor niet gegrond. Er is officieel aangegeven dat deze beslissing los staat van zijn onderwijskwaliteiten, deze worden gezien en gewaardeerd. URGENTIE Wij, Commissie behoudt Martin van Haastrecht, adviseren met hoge urgentie dat Martin van Haastrecht s ontslag ingetrokken wordt! Docent van het jaar Martin van Haastrecht is docent procesmanagement, bedrijfseconomie en IT-Finance binnen de opleiding Technische Bedrijfskunde. Quote: 'Ik heb als manager wereldwijd gewerkt met meer dan twintig verschillende culturen. Dat spreekt studenten aan. En ik ben geen docent op afstand, eerder een manager met de studenten als medewerkers. Ik spreek ze aan als volwassenen, maar daar horen ook hun verantwoordelijkheden bij.' Tijdens de docent van het jaar verkiezingen is hij afgelopen jaar 2 de geworden! Dit getuigd van een hoge mate van vertrouwen, betrokkenheid, waardering betreffende het onderwijs wat Martin biedt aan studenten. Martin heeft een hoge mate van passie, commitment, inzet en deskundigheid voor het doceren. Praktijkervaring Hij heeft verscheidende management posities gehad binnen toonaangevende internationale bedrijven. Vanuit deze positie benadert hij het onderwijsmateriaal. Als voorbeeld binnen het vak IT-Finance vertaald hij droge stof naar wat er daadwerkelijk mee gebeurd in de praktijk, hij heeft hier concrete voorbeelden uit eigen ervaring. De student is hierdoor veel beter voorbereid op de praktijk, waardoor de waarde van het diploma hoger wordt. Commitment en inzet voor studenten Dit geldt in een professionele maar ook in een persoonlijke relatie met de student. Wanneer er een vraag is omtrent lesstof maar ook kennis buiten de stof, staat Martin klaar om te helpen. Hij zal er alles aan doen om je te helpen om de vraag te beantwoorden, als het buiten zijn kennis valt probeert hij er alsnog achter te komen doormiddel van met deskundigen te praten. Een project waar hij initiator van is, is het opzetten van opfriscolleges voor statistiek (het studenten leren studenten concept). Statistiek is een vak wat veel studenten over alle leerjaren nog moeten herkansen. Dit project is met succes afgerond, 80% Page 2 of 6

3 van de studenten die deelname aan deze colleges hebben het hertentamen gehaald. Momenteel is Ingenium dit concept aan het toepassen IED breed. Tevens begeleid hij studenten op persoonlijk gebied, Martin heeft heel goed door wanneer het goed gaat met een student en wanneer niet. Hij stelt zich op als vertrouwenspersoon voor studenten. Tevens helpt hij studenten met het opstellen van leerroosters wanneer er studievertraging opgelopen wordt. Docententeam Een niet onbelangrijk punt naast de positie van Martin onder de studenten is de positie van Martin onder de docenten. Door het ontslag van Martin is de sfeer binnen het docententeam veranderd. Men voelt zich onzekerder van hun positie, het commitment naar de management laag en de HU is veranderd. Het vertrek van Martin kan een sneeuwbal effect hebben op huidige docenten, zoals het op zoek gaan naar een andere baan. De continuïteit en de kwaliteit van de opleiding kan hierdoor in gevaar komen. De Commissie behoudt Martin van Haastrecht verwacht dat mede om deze zaken de studenttevredenheid en tevens de docenttevredenheid drastisch zal dalen wanneer Martin ontslagen zal worden. Het ontslag van Martin van Haastrecht is een abject besluit! Wetenschappelijk onderzoek naar studenttevredenheid van Pryor (2010) The most powerful predictor of student satisfaction is a sense of belonging. Those who feel connected to campus life are more inclined to feel content with their college choice. And the level of interaction students have with faculty members is also an important predictor. Uit het onderzoek van Pryor blijkt dat de studenttevredenheid bepaald wordt door het gevoel van verbondenheid. Martin heeft een hoge mate van interactie met de student. Hij zorgt ervoor dat studenten geen nummer zijn, maar ervaren dat ze onderdeel van de opleiding zijn. Marnix van den Berg directeur bedrijfsvoering faculteit Natuur & Techniek Cruciaal zijn in ieder geval de inhoud van de opleiding (sluit die aan bij de beroepspraktijk en biedt de opleiding uitzicht op een baan), de kwaliteit en beschikbaarheid van docenten en de informatievoorziening. Ook blijkt dat faciliteiten veelal dissatisfiers zijn; zaken als huisvesting en voorzieningen moeten gewoon goed geregeld zijn en in voldoende mate aansluiten bij wat studenten verwachten van een hogeschool als de HU. Zie rest artikel: https://marnixvandenberg.wordpress.com/2012/09/02/de-wetenschap-achterstudenttevredenheid/ Volgend jaar zal het IED verhuizen (dissatisfier). De verwachtingen zijn dat daardoor de studenttevredenheid zal dalen. Het is daarom belangrijk dat de student nog steeds de beschikbaarheid van docenten zal ervaren. Tevens is de aansluiting bij de beroepspraktijk zeer belangrijk. Wanneer de huisvesting veranderd en er een docent wordt ontslagen welke zorgt voor verbinding met de praktijk, kwaliteit van het onderwijs en zeer beschikbaar is voor de student zal de studenttevredenheid flink dalen. Page 3 of 6

4 Het meerjarenplan Daarnaast hebben we de ambitie om elke opleiding in elke variant in de top 5 van de keuzegids en de Elsevier ranking te behouden en/of te krijgen. Voor de kwaliteit van het onderwijs en de tevredenheid van studenten is het immers van groot belang dat de kwaliteit van docenten en de ondersteunende diensten optimaal is. De lijn binnen het IED hanteert de RGW-cyclus en Human Resource Performance Potentieel Portfolio (HR3P) om te sturen op kwaliteit van medewerkers. Dit werpt zichtbaar onder andere in NSE 2014 zijn vruchten af. Studiesucces staat bij het IED hoog op de agenda. Het was het thema van de tweedaagse met het voltallig management van de FNT en het is het onderwerp van het FNT Onderwijscongres in De faculteit heeft het voorstel Studiesucces FNT in behandeling met een integrale aanpak op instroom, doorstroom en analyse. Het doel is het aandeel vertraagde en langstuderende studenten bij de FNT te reduceren en zo enerzijds de externe positie te verbeteren en anderzijds de interne bedrijfsvoering gezonder te maken. Eén op de 4 studenten zit namelijk onbekostigd in de klas, terwijl één op de 3 studenten een potentiële langstudeerder is. Het voorstel Studiesucces FNT sluit aan bij ervaringen vanuit SLB en de behoefte om studievaardigheden prominent aandacht te geven in de propedeuse. Ook sluit het aan bij (geslaagde) initiatieven binnen faculteit, de HU en pilots in het land. Het voorstel hanteert een geïntegreerde aanpak van bewezen rendementsverbeteringen. Binding: Aandacht voor sociale context van leren (binden, boeien, bezielen); Werkvormen: Struikelvakken: screening leerdoelen, didactiek en toets aanpassen. Inzetten bijspijkertrajecten; Beroepspraktijk: Binnen het FNT project studiesucces zullen bottom up initiatieven van docenten eventueel samen met studenten en beroepenveld worden aangemoedigd en gedeeld. De visie is om de in de top 5 van de keuzegids te blijven staan. Naar alle waarschijnlijkheid zal de studenttevredenheid dalen door de verhuizingen. Wanneer Martin ontslagen zal worden is de kwaliteit van docenten niet optimaal. Tevens wanneer er over studie succes gepraat wordt en het reduceren van langstudeerders en vertraagde studenten heeft Martin een belangrijke positie binnen de het IED. Martin introduceerde een geslaagd initiatief binnen het IED betreffende de opfriscolleges statistiek. Welke ondanks dat deze bottom up zijn geïntroduceerd totaal niet zijn aangemoedigd en gedeeld door het management. In de positie van Martin wordt er lijnrecht gehandeld ten opzichte van het meerjarenplan. Trajectum Piet Janssen CONVIVIALITEIT Hogeschool Utrecht eindigt dit jaar op de laatste plaats in de Elsevier ranking. Uiteraard is er geen HU collega die daar blij van wordt. Ook het college van bestuur heeft gereageerd. Ook Page 4 of 6

5 deze HU collega s worden niet blij van dit Elsevier bericht. Het college stelt dat er hard wordt gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van het bachelor onderwijs en de dienstverlening naar studenten. En dat is natuurlijk ook zo. Tal van maatregelen strijden om voorrang en ieders inzet en betrokkenheid staat niet ter discussie. Helaas is er al een aantal jaren sprake van een daling van de HU in genoemde ranking, dit ondanks alle maatregelen. Hoewel het college terecht vaststelt dat elke maatregel en elk verbetertraject tijd nodig heeft om zich te vertalen naar een hogere studenttevredenheid, is het de vraag of dit appèl op rationaliteit voor alle HU-ers, voor medewerkers en studenten, en voor de HU als instituut voldoet. Zie rest artikel op: In 2011 was de studenttevredenheid laag, dit artikel getuigd dat het verbeteren van de studenttevredenheid een langzaam traject is. Het is zeer zonde om de studenttevredenheid te laten verdwijnen door de huidige situatie. De ontwikkeling van brein en persoon bij het ouder worden, implicaties voor arbeidsorganisaties. Drs. Tom Luken Tabel 1 biedt een overzicht van vermogens die vanaf circa het twintigstelevensjaar af- en toenemen. Page 5 of 6

6 Figuur 1 biedt een samenvattende weergave van de resultaten van onderzoek naar de ontwikkeling van cognitieve vermogens gedurende de levensloop. In de wetenschappelijke literatuur wordt veelal gesproken van fluïde en gekristalliseerde intelligentie. Figuur 1 illustreert de paradox dat we al vanaf relatief jonge leeftijd vermogens verliezen, terwijl andere vermogens pas rond het zeventigste levensjaar pieken. Bovendien laat de figuur een ander belangrijk aspect zien, namelijk dat de spreiding (zie de verticale strepen) toeneemt met de leeftijd: de verschillen tussen 40-jarigen zijn veel kleiner dan die tussen 70-jarigen. In het ongunstige geval kunnen mensen vroeg vastroesten of aftakelen. Maar als de ontwikkeling voorspoedig verloopt zijn 65- of 70-jarigen in staat tot uitmuntende prestaties in het dagelijks leven of op professioneel, bestuurlijk, artistiek, wetenschappelijk of politiek vlak. Zie rest artikel: %20DE%20ONTWIKKELING%20VAN%20BREIN%20EN%20PERSOON.pdf Martin is momenteel 59 hij valt in de groep waar de neuro fysieke ontwikkelingen afnemen. Algemene verwerkingssnelheid, werkgeheugen, concentratievermogen zijn nadelen waar Martin aan onderhevig is. Echter hebben personen in deze leeftijdscategorie vermogens ontwikkeld welke van veel grotere waarde zijn voor de HU dan het volgen van een master. Martin kan zoals uit ervaring gebleken zich veel beter inleven in studenten, heeft betere sociale en communicatievaardigheden, hij kan zijn positie en eigen belang relativeren, hij heeft kennis van de beroepspraktijk en daar wijsheid opgedaan. Page 6 of 6

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

De effecten van de prestatieafspraken

De effecten van de prestatieafspraken De Landelijks Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) presenteren: De effecten van de prestatieafspraken Een vervolg onderzoek naar de effecten van de prestatieafspraken

Nadere informatie

Kwaliteit. als opdracht

Kwaliteit. als opdracht Kwaliteit als opdracht 1 Colofon Uitgave HBO-raad Prinsessegracht 21 postbus 123 2501 CC Den Haag Website www.hbo-raad.nl Fotografie Hester Blankestijn Vormgeving en realisatie leids motief, Leiden augustus

Nadere informatie

Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht

Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht Stichting Onderwijs Evaluatie Rapport, juni 2006 Studievertraging?

Nadere informatie

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Op weg naar een groen ICT-curriculum Inhoudsopgave Instituut voor ICT Samenvatting... 1 Inleiding... 2 Opzet... 2 Activiteiten en resultaten... 3 Evaluatie...

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Inhoud Wat zijn de uitdagingen voor leraren en lerarenopleidingen tot 2020? 4 De lerarenagenda 6 1. Hogere kennis- en geschiktheidseisen aan aankomende

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

GENERIEK IS DIVERS. Sturen op studiesucces in een grootstedelijke context EVALUATIE G5- STUDIESUCCESPROGRAMMA S 2008-2011

GENERIEK IS DIVERS. Sturen op studiesucces in een grootstedelijke context EVALUATIE G5- STUDIESUCCESPROGRAMMA S 2008-2011 GENERIEK IS DIVERS Sturen op studiesucces in een grootstedelijke context EVALUATIE G5- STUDIESUCCESPROGRAMMA S 2008-2011 O N D E R Z O E K S R A P P O R T A G E WÂTTE ZIJLSTRA HENDRIK ASPER AHLAM AMRANI

Nadere informatie

Big Data, van hype naar actie

Big Data, van hype naar actie Big Data, van hype naar actie Op zoek naar waardevolle inzichten voor het vergroten van studiesucces Algemeen 1. Oriëntatie 2. Aanmelding 3. Intake 4. Inschrijving 5. Opleiding Sociaal-demografisch en

Nadere informatie

De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo

De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo De zeggenschap van leraren Nulmeting in het po, vo, mbo en hbo ResearchNed, in opdracht van het Ministerie van OCW Lette Hogeling Froukje Wartenbergh-Cras Jessica Pass Joyce Jacobs Sil Vrielink Marlies

Nadere informatie

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Interim of niet? 1 Handreiking voor het aanstellen van een interim manager Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie

Studiesucces aan de Universiteit van Amsterdam

Studiesucces aan de Universiteit van Amsterdam UNVERSITAIRE COMMISSIE ONDERWIJS Werkgroep Studiesucces Studiesucces aan de Universiteit van Amsterdam Iedereen heeft een mening over het onderwerp studiesucces en denkt te weten wat de oorzaken zijn van

Nadere informatie

De staat van het onderwijs

De staat van het onderwijs De staat van het onderwijs Onderwijsverslag 2013/2014 De staat van het onderwijs Onderwijsverslag 2013/2014 inspectie van het onderwijs april 2015 inspectie van het onderwijs onderwijsverslag 2013/2014

Nadere informatie

De staat van het onderwijs

De staat van het onderwijs De staat van het onderwijs Hoofdlijnen uit het Onderwijsverslag 2013/2014 De staat van het onderwijs Hoofdlijnen uit het Onderwijsverslag 2013/2014 inspectie van het onderwijs april 2015 inspectie van

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Een verkenning Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Monica Robijns APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid

Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Voorkomen is beter dan uitvallen Docenten willen minder vrijblijvendheid Docenten uit het MBO over voortijdig schoolverlaten Onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO

Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO Professionaliteit en professionele ruimte als uitdaging in het HBO Gespreksnotitie opgesteld t.b.v. hogescholen Henk Mulders Voorzitter college van bestuur Hogeschool Edith Stein/ Expertis Onderwijsadviseurs

Nadere informatie

stip op de agenda van management

stip op de agenda van management Arbeidsparticipatie in Nederland personeelsvoorziening met stip op de agenda van management en HR Beschikbaarheid en inzetbaarheid van personeel steeds belangrijker voor bedrijven Openbare les december

Nadere informatie

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs Vier in balans monitor 2013 De laatste stand van zaken van ict en onderwijs 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Onderwijs en ict 1.1 Uitdagingen voor excellent onderwijs 1.2 Ict: nieuwe mogelijkheden met hoge

Nadere informatie

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen 1. Inleiding Goed voortgezet onderwijs biedt leerlingen persoonlijke aandacht, daagt ze uit en helpt ze steeds verder.

Nadere informatie

Jongeren houden (van) werk!

Jongeren houden (van) werk! Jongeren houden (van) werk! Duurzame arbeidsparticipatie na het praktijkonderwijs Het vinden e n behouden van een baan is voor niemand makkelijk in tijden van crisis. Ook jongeren van het praktijkonderwijs

Nadere informatie

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Naam: Sylvia Hagen-Sinnema Studentnummer: 21761959 Opleiding: Master Special Educational

Nadere informatie