Het boek voor de ENA 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het boek voor de ENA 5"

Transcriptie

1 en it Gebruiksaanwijzing fr De»Gebruiksaanwijzing NA 5«heeft van de Duitse keuringsinstantie ÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht voor veiligheidsaspecten.

2 NA 5 Het boek voor de NA 5 Bedieningselementen 66 igeijk gebruik 68 Voor uw veiligheid 68 Hartelijk welkom in de wereld van JURA 69 Knowledge Builder...69 Connector System kleuren tekstdisplay Voorbereiden en in gebruik nemen 70 Opstellen...70 Waterreservoir vullen...70 Bonenreservoir vullen...70 erste inbedrijfstelling...70 Filter plaatsen en activeren...71 Waterhardheid bepalen en instellen Molen instellen Apparaat inschakelen Apparaat uitschakelen Bereiding 74 1 kopje koffie met een druk op de knop kopjes koffie met een druk op de knop Voorgemalen koffie enmalige instellingen vóór en tijdens de bereiding Waterhoeveelheid permanent aanpassen aan de grootte van de kopjes Cappuccino maken met de Profi Cappuccinatore Cappuccino maken met de asy Cappuccinatore...76 Cappuccino met het in 2 standen verstelbare stoompijpje Melk verwarmen met de Profi Cappuccinatore Melk verwarmen met het in 2 standen verstelbare stoompijpje...78 Heet water Permanente instellingen in de programmeerstand 78 Producten...78 nergie Spaar Modus Automatisch uitschakelen enheid waterhoeveelheid...80 aal Onderhoud 80 Onderhoudstips...80 Apparaat spoelen handmatig...81 Filter vervangen na melding...81 Filter vervangen handmatig...82 Apparaat reinigen na melding...82 Apparaat reinigen handmatig...83 Apparaat ontkalken na melding...83 Apparaat ontkalken handmatig...84 Profi Cappuccinatore spoelen...84 Profi Cappuccinatore reinigen

3 Profi Cappuccinatore uit elkaar nemen en spoelen...85 asy Cappuccinatore spoelen...85 asy Cappuccinatore reinigen...86 asy Cappuccinatore uit elkaar nemen en spoelen...87 In 2 standen verstelbaar stoompijpje uit elkaar nemen en spoelen...87 Bonenreservoir reinigen...87 Waterreservoir ontkalken Meldingen op de display 88 6 Storingen verhelpen 89 7 ransport en milieuvriendelijke afvoer 90 ransport / systeem legen...90 Afvoer echnische gegevens 90 9 Contacten 90 Index 91 NA 5 en it Beschrijving van de symbolen Waarschuwingen: J VOORZICHIG Lees altijd de informatie die is gemarkeerd met VOORZICHIG of WAARSCHUWING met een waarschuwingsteken. Het signaalwoord WAARSCHUWING wijst u op het gevaar van ernstige verwondingen, het signaalwoord VOORZICHIG wijst u op het gevaar van lichte verwondingen. VOORZICHIG VOORZICHIG duidt op een situatie die tot een beschadiging van het apparaat kan leiden. Gebruikte Aanwijzingen en tips, zodat het gebruik van de NA nog makkelijker wordt. Verzoek tot actie. Hier wordt u verzocht een handeling uit te voeren. Verwijzingen naar het oine-aanbod van JURA met interessante, uitgebreide informatie: fr 65

4 NA 5 Bedieningselementen Afbeelding: NA 5 Blossom White 1 Waterreservoir 2 Vak voor voorgemalen koffie 3 Koffieresidubak 4 Restwaterbak 5 Kopjesplateau 6 Afdekking bonenreservoir 7 l Draaiknop voor bereiding van heet water en stoom 8 Connector System voor verwisselbare pijpjes 9 asy Cappuccinatore 10 Draaibare koffie-uitloop 66

5 NA Afbeelding: Afdekking openen en 7 it 1 Q oets Aan/Uit 2 Draairing maalgraadinstelling 3 Afdekking 4 P P-toets 5 c Onderhoudstoets 6 g Rotary Switch 7 Display 8 Profi Cappuccinatore 9 asy Cappuccinatore 10 In 2 standen verstelbaar stoompijpje 11 Heetwaterpijpje De volgende pijpjes zijn in de speciaalzaak verkrijgbaar en kunnen op het Connector System worden aangebracht: fr

6 NA 5 igeijk gebruik Het apparaat is ontwikkeld en gebouwd voor particulier gebruik. Het is bedoeld voor het bereiden van koffie en het verwarmen van melk en water. lk ander gebruik wordt beschouwd als oneigeijk gebruik. JURA lektroapparate AG kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van oneigeijk gebruik. Lees deze gebruiksaanwijzing vóór gebruik van het apparaat volledig door en houd u eraan. Houd deze gebruiksaanwijzing voor de NA bij het apparaat en geef het eventueel door aan volgende gebruikers. Voor uw veiligheid Lees onderstaande belangrijke veiligheidsaanwijzingen aandachtig door en neem deze in acht. Zo voorkomt u levensgevaar door elektrische schokken: Z Neem nooit een beschadigd apparaat of een apparaat met beschadigd netsnoer in gebruik. Z Zijn er tekenen die duiden op beschadigingen, zoals een brandlucht, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met uw JURA leverancier. Z Als het netsnoer van dit apparaat is beschadigd, moet het direct bij JURA of bij een geautoriseerde JURA servicepartner worden gerepareerd. Z Zorg dat de NA en het netsnoer zich niet in de buurt van hete oppervlakken bevinden. Z Zorg dat het netsnoer niet wordt afgeklemd of langs scherpe randen schuurt. Z Open het apparaat niet en probeer het nooit zelf te repareren. Verander niets aan het apparaat dat niet in de gebruiksaanwijzing voor de NA staat beschreven. Het apparaat bevat stroomvoerende onderdelen. Na het openen bestaat er levensgevaar. Reparaties mogen uitsluitend bij geautoriseerde JURA servicecenters met originele onderdelen en accessoires worden uitgevoerd. Verschroeiingen en verbrandingen aan de uitlopen en het pijpje zijn mogelijk: Z Plaats het apparaat buiten het bereik van kinderen. Z Raak geen hete onderdelen aan. Gebruik de daarvoor bestemde handgrepen. Z Zorg dat het desbetreffende pijpje goed gemonteerd en schoon is. Bij onjuiste montage of verstoppingen kunnen het pijpje of onderdelen van het pijpje losgaan. en beschadigd apparaat is niet veilig en kan verwondingen en brand veroorzaken. Om beschadigingen en mogelijk gevaar voor verwonding en brand te voorkomen: Z Laat het netsnoer nooit los hangen. Het netsnoer kan een struikelbron zijn of beschadigd worden. Z Bescherm de NA tegen weersinvloeden zoals regen, vorst en direct zoicht. Z Dompel de NA, het netsnoer en de aansluitingen nooit in water. Z Zet de NA en de afzonderlijke onderdelen niet in de vaatwasser. Z Schakel de NA voor reinigingswerkzaamheden uit en haal de netstekker uit het stopcontact. Veeg de NA altijd vochtig maar nooit nat af en bescherm het apparaat tegen constant inwerkend spatwater. Z Het apparaat alleen aansluiten op netspanning zoals aangegeven op het typeplaatje. Het typeplaatje is aan de onderzijd van uw NA aangebracht. Meer technische gegevens vindt u in hoofdstuk 8»echnische gegevens«. Z Gebruik uitsluitend originele JURA onderhoudsmiddelen. Niet expliciet door JURA aanbevolen accessoires kunnen de NA beschadigen. Z Gebruik geen koffiebonen die met hulpstoffen zijn behandeld of zijn gekaramelliseerd. Z Vul het waterreservoir uitsluitend met vers, koud water. 68

7 NA 5 Z Schakel het apparaat uit als u het langere tijd niet gebruikt. Personen, inclusief kinderen, die vanwege hun Z fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of Z onervarenheid of onwetendheid niet in staat zijn het apparaat veilig te gebruiken, mogen het apparaat niet zonder toezicht of instructie van een verantwoordelijke persoon gebruiken. Connector System Het Connector System kan voor vier verschillende pijpjes worden gebruikt: Z Profi Cappuccinatore U U Cappuccino Warme melk Veiligheid bij het gebruik met de CLARIS filterpatroon: Z Bewaar filterpatroon op een voor kinderen onbereikbare plaats. Z Bewaar de filterpatroon in de gesloten verpakking op een droge plaats. Z Bescherm de filterpatroon tegen warmte en direct zoicht. Z Gebruik geen beschadigde filterpatroon. Z Open de filterpatroon niet. Z asy Cappuccinatore U Cappuccino en it Hartelijk welkom in de wereld van JURA Knowledge Builder U kunt uw NA spelenderwijs achter de PC leren kennen. Z In 2 standen verstelbaar stoompijpje U Cappuccino U Warme De Knowledge Builder staat u op ter beschikking. De interactieve assistent LO ondersteunt u bij het leren kennen van de voordelen en de bediening van uw NA. fr 69

8 NA 5 Z Heetwaterpijpje Waterreservoir verwijderen en met koud water schoonspoelen. Waterreservoir met vers, koud water vullen en weer plaatsen. Bonenreservoir vullen 3-kleuren tekstdisplay Uw NA heeft een 3-kleuren tekstdisplay. De kleuren van de displaytekst hebben de volgende betekenis: Z Z Z Groen: uw NA is bedrijfsklaar. Rood: de NA verlangt een gebruikershandeling. Geel: u bevindt zich in de programmeerstand. 1 Voorbereiden en in gebruik nemen In dit hoofdstuk vindt u de benodigde informatie voor het probleemloos gebruiken van uw NA. U maakt uw NA stap voor stap klaar voor uw eerste kopje koffiegenot. Opstellen Let bij het opstellen van de NA op de volgende punten: Z Plaats het apparaat op een horizontaal, waterbestendig oppervlak. Z Kies de plaats voor de NA zo dat deze beschermd is tegen oververhitting. Waterreservoir vullen Voor een optimaal koffiegenot verdient het aanbeveling het water dagelijks te verversen. VOORZICHIG Melk, mineraalwater of andere vloeistoffen kunnen het waterreservoir of het apparaat beschadigen. Vul het waterreservoir uitsluitend met vers, koud water. VOORZICHIG Koffiebonen die met hulpstoffen (bijv. suiker) zijn behandeld, voorgemalen alsmede gevriesdroogde koffie beschadigen de molen. Uitsluitend koffiebonen zonder nabehandeling in het bonenreservoir doen. Afdekking van het bonenreservoir verwijderen. ventuele verontreinigingen of vreemde voorwerpen in het bonenreservoir verwijderen. Koffiebonen in het bonenreservoir doen. Bonenreservoir sluiten. erste inbedrijfstelling J De toets Aan/Uit heeft tegelijk de functie van netschakelaar. Als de NA wordt uitgeschakeld, wordt het apparaat volledig van het lichtnet gehaald. WAARSCHUWING Levensgevaar door elektrische schokken bij gebruik met een defect netsnoer. Nooit een apparaat met beschadigd netsnoer in gebruik nemen. Voorwaarde: waterreservoir is gevuld. Netstekker in een stopcontact steken. Q oets Aan/Uit indrukken om het apparaat in te schakelen. SPRACH DUSCH 70

9 NA 5 g Rotary Switch draaien tot de gewenste taal Bijvoorbeeld AAL NL. Filter plaatsen en activeren Uw NA hoeft niet meer te worden ontkalkt als u de CLARIS filterpatroon gebruikt. Proces»Filter plaatsen«zonder onderbreking uitvoeren. Zo wordt de optimale werking van de NA gewaarborgd. Na twee maanden is de filter uitgewerkt. De tijdsduur kan worden gecontroleerd met de datumaanduiding op de patroonhouder. k Rotary Switch indrukken om de instelling van de taal te bevestigen. OK, de taal is ingesteld. KRAAN OPNN Bakje onder het pijpje zetten. l Draaiknop openen op stand m. SYSM VUL KRAAN SLUIN y Draaiknop sluiten op stand o. WARM OP ROARY INDRUKKN Bakje onder koffie-uitloop zetten. k Rotary Switch indrukken om de spoeling te starten. SPOL GRD Voorwaarde: op de display staat GRD. Afdekking achter de Rotary Switch openen. P P-toets net zo lang indrukken tot ONDRHOUD g Rotary Switch draaien tot FILR - k Rotary Switch indrukken om het programmapunt te kiezen. N - g Rotary Switch draaien tot JA p k Rotary Switch indrukken om de instelling te bevestigen. OK FILR PLAASN Waterreservoir verwijderen en legen. Patroonhouder openklappen. Filterpatroon onder zachte druk in het waterreservoir plaatsen. en it fr Na de eerste bereiding van een koffiespecialiteit kan het gebeuren dat op de display BONN VULLN verschijnt, omdat de molen nog niet volledig met koffie bonen is gevuld. Bereid in dit geval nog een koffiespecialiteit. Patroonhouder sluiten. Deze klikt dicht. Waterreservoir met vers, koud water vullen en weer plaatsen. Bakje (min. 500 ml) onder het pijpje zetten. k Rotary Switch indrukken. KRAAN OPNN 71

10 NA 5 l Draaiknop openen op stand m. FILR SPOL, er stroomt water uit het pijpje. De filterspoeling kan op elk moment worden onderbroken. Sluit daarvoor de draaiknop. Het water kan licht verkleurd zijn. Dit is niet schadelijk voor de gezondheid en is niet van invloed op de smaak. De filterspoeling stopt automatisch, KRAAN SLUIN. y Draaiknop sluiten op stand o. WARM OP GRD De filter is geactiveerd. Waterhardheid bepalen en instellen Hoe harder het water, des te vaker moet de NA worden ontkalkt. Daarom is het belangrijk de waterhardheid in te stellen. Instellen van de waterhardheid is niet mogelijk als de CLARIS filterpatroon wordt gebruikt en deze is geactiveerd. De waterhardheid kan worden ingesteld tussen 1 dh en 30 dh. De waterhardheid kan ook inactief worden geschakeld, d.w.z. de NA meldt niet wanneer hij moet worden ontkalkt. Met het meegeleverde Aquadur -teststaafje kan de waterhardheid worden bepaald. eststaafje kort (één seconde) onder stromend water houden. Water eraf schudden. Ca. één minuut wachten. De waterhardheidsgraad aflezen aan de hand van de verkleuringen van het Aquadur -teststaafje en de beschrijving op de verpakking. Waterhardheid kan nu worden ingesteld. Voorbeeld: instelling van de waterhardheid wijzigen van 16 dh in 25 dh. Voorwaarde: op de display staat GRD. Afdekking achter de Rotary Switch openen. P P-toets net zo lang indrukken tot ONDRHOUD g Rotary Switch draaien tot HARDHID k Rotary Switch indrukken om het programmapunt te kiezen. 16 dh g Rotary Switch draaien tot 25 dh k Rotary Switch indrukken om de instelling te bevestigen. OK, de waterhardheid is ingesteld. HARDHID g Rotary Switch draaien tot XI k Rotary Switch indrukken om de programmeerstand te verlaten. GRD Molen instellen U kunt de molen traploos aanpassen aan de brandingsgraad van uw koffie. VOORZICHIG Als u de maalgraad bij stilstaande molen instelt, kan de draaiknop instelling maalgraad beschadigd raken. Verstel de maalgraad alleen bij draaiende molen. De juiste instelling van de maalgraad herkent u aan het feit dat de koffie gelijkmatig uit de koffieuitloop stroomt. Bovendien ontstaat er een heerlijke, dikke crèmelaag. We adviseren: Z Voor een lichte branding een fijne instelling van de maalgraad. 72

11 NA 5 U Als de maalgraad te fijn is ingesteld, loopt de koffie slechts druppelsgewijs uit de koffie-uitloop. Apparaat inschakelen Bij het inschakelen van de NA wordt het spoelen automatisch verlangd. Z Voor een donkere branding een grove instelling van de maalgraad. U Bij een te grove maalgraad stroomt de koffie te snel uit de koffie-uitloop. Q oets Aan/Uit indrukken om de NA in te schakelen. WARM OP ROARY INDRUKKN Bakje onder koffie-uitloop zetten. k Rotary Switch indrukken om de spoeling te starten. SPOL, het systeem wordt gespoeld, het proces stopt automatisch. GRD Apparaat uitschakelen Bij het uitschakelen van de NA wordt het systeem automatisch gespoeld, als een koffiespecialiteit werd bereid. en Bakje onder de koffie-uitloop zetten. Koffie-uitloop in de stand Reiniging draaien. it Voorbeeld: maalgraad tijdens de bereiding van een kopje koffie wijzigen. Kopje onder de koffie-uitloop zetten. k Rotary Switch indrukken om de koffiebereiding te starten. Draairing Maalgraadinstelling in de gewenste stand zetten, terwijl de molen draait. Q oets Aan/Uit indrukken. SPOL, het systeem wordt gespoeld, het proces stopt automatisch. De NA is uitgeschakeld. Koffie-uitloop in de stand 1 kopje of 2 kopjes draaien. fr 1 KOFFI, de vooraf ingestelde hoeveelheid water stroomt in het kopje, de bereiding stopt automatisch. GRD De toets Aan/Uit heeft tegelijk de functie van netschakelaar. Als de NA wordt uitgeschakeld, wordt het apparaat volledig van het lichtnet gehaald. 73

12 NA 5 2 Bereiding 1 kopje koffie met een druk op de knop Voorwaarde: op de display staat GRD. Koffie-uitloop in de stand 1 kopje draaien. Kopje onder de koffie-uitloop zetten. k Rotary Switch indrukken om de koffiebereiding te starten. ijdens het malen wordt de koffiesterkte aangegeven. 1 KOFFI, de vooraf ingestelde hoeveelheid water stroomt in het kopje, de bereiding stopt automatisch. GRD 2 kopjes koffie met een druk op de knop Voorwaarde: op de display staat GRD. Koffie-uitloop in de stand 2 kopjes draaien. Voorgemalen koffie U hebt de mogelijkheid om via het vak voor voorgemalen koffie een tweede koffiesoort te gebruiken. Nooit meer dan twee afgestreken maatschepjes voorgemalen koffie erin doen. Niet te fijn voorgemalen koffie gebruiken. Hierdoor kan het systeem verstopt raken, waardoor de koffie nog maar druppelsgewijs doorloopt. Als u er te weinig voorgemalen koffie in hebt gedaan, verschijnt WINIG GM KOFF en stopt de NA het proces. De gewenste koffiespecialiteit moet binnen ca. 1 minuut na het vullen met voorgemalen koffie worden bereid. Anders wordt het proces afgebroken en is de NA weer klaar voor gebruik. Voorbeeld: één kopje koffie bereiden met voorgemalen koffie. Voorwaarde: op de display staat GRD, de koffie-uitloop bevindt zich in de stand 1 kopje. Kopje onder de koffie-uitloop zetten. Vak voor gemalen koffie openen. GM KOFF VULLN Vultrechter voor voorgemalen koffie op het vak voor gemalen koffie zetten. wee kopjes onder de koffie-uitloop zetten. g Rotary Switch draaien tot 2 KOFFI k Rotary Switch indrukken om de koffiebereiding te starten. 2 KOFFI, de vooraf ingestelde hoeveelheid water stroomt in de kopjes, de bereiding stopt automatisch. GRD en afgestreken maatschepje voorgemalen koffie in de vultrechter doen. Vultrechter verwijderen. Vak voor gemalen koffie sluiten. 1 KOFFI 74

13 k Rotary Switch indrukken om de koffiebereiding te starten. 1 KOFFI, de vooraf ingestelde hoeveelheid water stroomt in het kopje, de bereiding stopt automatisch. GRD r kunnen ook twee kopjes voorgemalen koffie worden bereid. Hiervoor twee kopjes onder de koffie-uitloop zetten en twee afgestreken maatschepjes voorgemalen koffie in de vultrechter doen. De Rotary Switch op 2 KOFFI zetten en door indrukken de koffiebereiding starten. enmalige instellingen vóór en tijdens de bereiding U kunt de koffiesterkte vóór de bereiding of tijdens het malen veranderen. De volgende koffiesterktes kunnen worden gekozen voor 1 kopje koffie: Z Mild Z Normaal Z Sterk 2 kopjes koffie worden altijd met de koffiesterkte»mild«bereid. De vooraf ingestelde hoeveelheid water kunt u tijdens het koffiezetten wijzigen door de Rotary Switch te verstellen. De eenmalige instellingen vóór en tijdens de bereiding gaan altijd volgens dit patroon. Deze instellingen worden niet opgeslagen. Voorbeeld: koffiesterkte van 1 kopje koffie vóór de bereiding wijzigen van NORMAAL in SRK. Voorwaarde: op de display staat GRD, de koffie-uitloop bevindt zich in de stand 1 kopje. Kopje onder de koffie-uitloop zetten. g Rotary Switch draaien tot SRK NA 5 k Rotary Switch indrukken terwijl SRK wordt aangegeven. ijdens het malen wordt de koffiesterkte SRK aangegeven. 1 KOFFI, de vooraf ingestelde hoeveelheid water stroomt in het kopje, de bereiding stopt automatisch. GRD Waterhoeveelheid permanent aanpassen aan de grootte van de kopjes De waterhoeveelheid kan voor 1 kopje koffie permanent worden ingesteld. Bij de bereiding van 2 kopjes koffie stroomt deze ingestelde hoeveelheid in elk van beide kopjes. Voorwaarde: op de display staat GRD, de koffie-uitloop bevindt zich in de stand 1 kopje. Kopje onder de koffie-uitloop zetten. k Rotary Switch indrukken en ingedrukt houden. Het malen start, op de display wordt de koffiesterkte aangegeven. k Rotary Switch ingedrukt blijven houden tot GNOG KOFFI? r stroomt koffie in het kopje. k Rotary Switch indrukken zodra er genoeg koffie in het kopje zit. OK, de ingestelde waterhoeveelheid voor 1 kopje koffie is permanent opgeslagen. GRD De instelling kunt u altijd wijzigen door het proces te herhalen. Cappuccino maken met de Profi Cappuccinatore Voorwaarde: op de display staat GRD, de koffie-uitloop bevindt zich in de stand 1 kopje. Beschermkap van de Profi Cappuccinatore verwijderen. 75 en it fr

14 NA 5 Melkaanzuigslang op het pijpje aansluiten. Het andere uiteinde van de melkaanzuigslang in een tetrapak melk steken of met een melkhouder verbinden. Kopje onder het pijpje zetten. Keuzehendel van het pijpje in de stand Melkschuim p zetten. Cappuccino maken met de asy Cappuccinatore Voorwaarde: op de display staat GRD, de koffie-uitloop bevindt zich in de stand 1 kopje. Beschermkap van de asy Cappuccinatore verwijderen. Melkaanzuigslang op het pijpje aansluiten. Het andere uiteinde van de melkaanzuigslang in een tetrapak melk steken of met een melkhouder verbinden. Kopje onder het pijpje zetten. g Rotary Switch draaien tot SOOM k Rotary Switch indrukken. WARM OP Zodra de NA is opgewarmd, verschijnt GRD weer. l Draaiknop openen in stand m. SOOM, het melkschuim wordt bereid. y Draaiknop sluiten in stand o als zich genoeg melkschuim in het kopje bevindt. 76 Binnen ca. 40 seconden kan weer melkschuim worden gemaakt. Kopje onder de koffie-uitloop zetten. k Rotary Switch indrukken om de koffiebereiding te starten. 1 KOFFI, de vooraf ingestelde hoeveelheid water stroomt in het kopje. De bereiding stopt automatisch. Voor een probleemloze werking van de Profi Cappuccinatore moet deze regelmatig worden gespoeld en gereinigd (zie hoofdstuk 4»Onderhoud Profi Cappuccinatore«). g Rotary Switch draaien tot SOOM k Rotary Switch indrukken. WARM OP Zodra de NA is opgewarmd, verschijnt GRD weer. l Draaiknop openen in stand m. SOOM, het melkschuim wordt bereid. y Draaiknop sluiten in stand o als zich genoeg melkschuim in het kopje bevindt. Binnen ca. 40 seconden kan weer melkschuim worden gemaakt. Kopje onder de koffie-uitloop zetten. k Rotary Switch indrukken om de koffiebereiding te starten. 1 KOFFI, de vooraf ingestelde hoeveelheid water stroomt in het kopje. De bereiding stopt automatisch. Voor een probleemloze werking van de asy Cappuccinatore moet deze regelmatig worden gespoeld en gereinigd (zie hoofdstuk 4»Onderhoud asy Cappuccinatore«).

15 Cappuccino met het in 2 standen verstelbare stoompijpje Voorwaarde: op de display staat GRD, de koffie-uitloop bevindt zich in de stand 1 kopje. Het in 2 standen verstelbare stoompijpje in de onderste stand schuiven. en kopje melk onder het in 2 standen verstelbare stoompijpje zetten en het pijpje erin dompelen. il het kopje op als het pijpje niet tot aan het kopje reikt. g Rotary Switch draaien tot SOOM k Rotary Switch indrukken. WARM OP Zodra de NA is opgewarmd, verschijnt GRD weer. l Draaiknop openen in stand m. SOOM, de melk wordt door de hete stoom opgeschuimd. y Draaiknop in stand o sluiten als het melkschuim de gewenste consistentie heeft gekregen. Binnen ca. 40 seconden kan weer stoom worden gemaakt. Kopje onder de koffie-uitloop zetten. k Rotary Switch indrukken om de koffiebereiding te starten. 1 KOFFI, de vooraf ingestelde hoeveelheid water stroomt in het kopje. De bereiding stopt automatisch. Voor een probleemloze werking van het in 2 standen verstelbare stoompijpje moet NA 5 dit regelmatig worden afgespoeld (zie hoofdstuk 4»Onderhoud In 2 standen verstelbaar stoompijpje uit elkaar nemen en afspoelen«). Melk verwarmen met de Profi Cappuccinatore Voorwaarde: op de display staat GRD. Beschermkap van de Profi Cappuccinatore verwijderen. Melkaanzuigslang op het pijpje aansluiten. Het andere uiteinde van de melkaanzuigslang in een tetrapak melk steken of met een melkhouder verbinden. Kopje onder het pijpje zetten. Keuzehendel van het pijpje in de stand Melk t zetten. g Rotary Switch draaien tot SOOM k Rotary Switch indrukken. WARM OP Zodra de NA is opgewarmd, verschijnt GRD weer. l Draaiknop openen in stand m. SOOM, de warme melk wordt bereid. y Draaiknop sluiten in stand o als zich genoeg melk in het kopje bevindt. Binnen ca. 40 seconden kan weer warme melk worden gemaakt. Voor een probleemloze werking van de Profi Cappuccinatore moet deze regelmatig worden gespoeld en gereinigd (zie hoofdstuk 4»Onderhoud Profi Cappuccinatore«). 77 en it fr

16 NA 5 Melk verwarmen met het in 2 standen verstelbare stoompijpje Voorwaarde: op de display staat GRD. Het in 2 standen verstelbare stoompijpje in de bovenste stand schuiven. en kopje melk onder het in 2 standen verstelbare stoompijpje zetten en het pijpje erin dompelen. il het kopje op als het pijpje niet tot aan het kopje reikt. g Rotary Switch draaien tot SOOM k Rotary Switch indrukken. WARM OP Zodra de NA is opgewarmd, verschijnt GRD weer. l Draaiknop openen in stand m. SOOM, de melk wordt door de hete stoom verwarmd. y Draaiknop sluiten in stand o zodra de gewenste temperatuur is bereikt. Heet water J Breng voor de heetwaterafname de Heetwaterpijpje of het in 2 standen verstelbare stoompijpje aan op het Connector System. VOORZICHIG Verbrandingsgevaar door hete waterspetters. Direct contact met de huid vermijden. Voorwaarde: op de display staat GRD. Kopje onder het pijpje zetten. l Draaiknop openen op stand m. WAR, er stroomt heet water in het kopje. y Draaiknop sluiten zodra er genoeg water in het kopje zit. GRD 3 Permanente instellingen in de programmeerstand Producten De volgende instellingen kunnen voor 1 kopje koffie permanent worden aangebracht: Z Z Z Waterhoeveelheid: 25 ML 240 ML Koffiesterkte: MILD, NORMAAL, SRK emperatuur: NORMAAL, HOOG Binnen ca. 40 seconden kan weer stoom worden gemaakt. Voor een probleemloze werking van het in 2 standen verstelbare stoompijpje moet dit regelmatig worden afgespoeld (zie hoofdstuk 4»Onderhoud In 2 standen verstelbaar stoompijpje uit elkaar nemen en afspoelen«). Bij de bereiding van 2 kopjes koffie geldt: Z De bij 1 kopje koffie ingestelde waterhoeveelheid stroomt bij 2 kopjes koffie in elk van beide kopjes. Z 2 kopjes koffie worden altijd met de koffiesterkte»mild«bereid. Z 2 kopjes koffie worden met dezelfde temperatuur bereid die bij 1 kopje koffie is ingesteld. De permanente instellingen in de programmeerstand volgen altijd hetzelfde patroon. 78

17 Voorbeeld: koffiesterkte van 1 kopje koffie permanent veranderen van NORMAAL in SRK. Voorwaarde: op de display staat GRD. Afdekking achter de Rotary Switch openen. P P-toets net zo lang indrukken tot ONDRHOUD g Rotary Switch draaien tot PRODUC k Rotary Switch indrukken om het programmapunt te kiezen. WAR g Rotary Switch draaien tot AROMA k Rotary Switch indrukken om het programmapunt te kiezen. NORMAAL g Rotary Switch draaien tot SRK k Rotary Switch indrukken om de instelling te bevestigen. OK, de koffiesterkte is ingesteld. AROMA g Rotary Switch draaien tot XI k Rotary Switch indrukken om het programmapunt te verlaten. PRODUC g Rotary Switch draaien tot XI k Rotary Switch indrukken om de programmeerstand te verlaten. GRD nergie Spaar Modus De NA kan permanent worden omgezet naar een nergie Spaar Modus (nergy Save Mode,.S.M. ). Programmapunt NRGI - / p: Z NRGI - U De NA is permanent stand-by. U Alle koffieproducten alsmede heet water kunnen zonder wachttijd worden bereid. Z NRGI p U De NA schakelt na ca. 5 minuten over op de spaartemperatuur en is niet stand-by. NA 5 Voordat koffie of heet water wordt bereid, moet het apparaat opwarmen. Voorbeeld: nergie Spaar Modus wijzigen van NRGI - in NRGI p. Voorwaarde: op de display staat GRD. Afdekking achter de Rotary Switch openen. P P-toets net zo lang indrukken tot ONDRHOUD g Rotary Switch draaien tot NRGI - k Rotary Switch indrukken om het programmapunt te kiezen. SPARN - g Rotary Switch draaien tot SPARN p k Rotary Switch indrukken om de instelling te bevestigen. OK, de nergie Spaar Modus is ingesteld. NRGI p g Rotary Switch draaien tot XI k Rotary Switch indrukken om de programmeerstand te verlaten. GRD Automatisch uitschakelen Door de automatische uitschakeling van uw NA kunt u energie besparen. U De uitschakeltijd kan worden ingesteld tussen 0,5 en 9 uur of inactief (--- UUR) worden geschakeld. Voorbeeld: de uitschakeltijd wijzigen van 1 UUR in 2 UUR. Voorwaarde: op de display staat GRD. Afdekking achter de Rotary Switch openen. P P-toets net zo lang indrukken tot ONDRHOUD g Rotary Switch draaien tot UI NA k Rotary Switch indrukken om het programmapunt te kiezen. 1 UUR 79 en it fr

18 NA 5 g Rotary Switch draaien tot 2 UUR k Rotary Switch indrukken om de instelling te bevestigen. OK, de uitschakeltijd is ingesteld. UI NA g Rotary Switch draaien tot XI k Rotary Switch indrukken om de programmeerstand te verlaten. GRD enheid waterhoeveelheid De eenheid van de waterhoeveelheid kan in»ml«of»oz«worden aangegeven. Voorbeeld: eenheid van de waterhoeveelheid wijzigen van ML in OZ. Voorwaarde: op de display staat GRD. Afdekking achter de Rotary Switch openen. P P-toets net zo lang indrukken tot ONDRHOUD g Rotary Switch draaien tot NHID k Rotary Switch indrukken om het programmapunt te kiezen. ML g Rotary Switch draaien tot OZ k Rotary Switch indrukken om de instelling te bevestigen. OK, de eenheid van de waterhoeveelheid is ingesteld. NHID g Rotary Switch draaien tot XI k Rotary Switch indrukken om de programmeerstand te verlaten. GRD aal De taal is bij de eerste inbedrijfstelling ingesteld. Voorbeeld: taal wijzigen van NL in NGLISH. Voorwaarde: op de display staat GRD. Afdekking achter de Rotary Switch openen. P P-toets net zo lang indrukken tot ONDRHOUD g Rotary Switch draaien tot AAL k Rotary Switch indrukken om het programmapunt te kiezen. NL g Rotary Switch draaien tot NGLISH k Rotary Switch indrukken om de instelling te bevestigen. OK, de taal is ingesteld. LANGUAG g Rotary Switch draaien tot XI k Rotary Switch indrukken om de programmeerstand te verlaten. RADY 4 Onderhoud De NA beschikt over de volgende geïntegreerde onderhoudsprogramma s: Z Apparaat spoelen Z Filter vervangen Z Apparaat reinigen Z Apparaat ontkalken Voer de reiniging, het ontkalken of vervangen van de filter uit als dit wordt aangegeven. Onderhoudstips Voor een lange levensduur en een optimale koffiekwaliteit moet NA dagelijks als volgt worden onderhouden: Z Z Z Z Koffieresidubak en restwaterbak legen en met warm water spoelen. Waterreservoir met zuiver water spoelen. Het apparaat van buiten met een vochtige doek afnemen. Pijpje regelmatig spoelen als er melk mee werd verwarmd of opgeschuimd. 80

19 NA 5 Apparaat spoelen handmatig Bij het inschakelen van de NA wordt na het opwarmen een spoeling verlangd. Bij het uitschakelen van de NA wordt het spoelen automatisch gestart, als een koffiespecialiteit is bereid. Het proces»apparaat spoelen«kan handmatig worden gestart. Voorwaarde: op de display staat GRD. Bakje onder de koffie-uitloop zetten. Koffie-uitloop in de stand Reiniging draaien. Als de CLARIS filterpatroon niet is geactiveerd, verschijnt er geen melding voor vervanging van de filter. Voorwaarde: op de display wordt GRD / FILR aangegeven. Afdekking achter de Rotary Switch openen. c Onderhoudstoets indrukken. FILR PLAASN Waterreservoir verwijderen en legen. Patroonhouder openklappen, oude filterpatroon verwijderen. Filterpatroon onder lichte druk in waterreservoir plaatsen. en Afdekking achter de Rotary Switch openen. P P-toets net zo lang indrukken tot ONDRHOUD k Rotary Switch indrukken om het programmapunt te kiezen. SPOLN k Rotary Switch indrukken om het spoelen te starten. SPOL, het spoelen stopt automatisch. GRD Koffie-uitloop in de stand 1 kopje of 2 kopjes draaien. Filter vervangen na melding Nadat 50 liter water door de filter is gestroomd, werkt deze niet meer goed. De NA verzoekt om vervanging van de filter. Na twee maanden is de filter uitgewerkt. De tijdsduur kan worden gecontroleerd met de datumaanduiding op de patroonhouder. Patroonhouder sluiten. Deze klikt hoorbaar dicht. Waterreservoir vullen met vers, koud water en weer plaatsen. Bakje (min. 500 ml) onder het pijpje zetten. k Rotary Switch indrukken. KRAAN OPNN l Draaiknop openen op stand m. FILR SPOL, er stroomt water uit het pijpje. De filterspoeling kan op elk moment worden onderbroken. Sluit daarvoor de draaiknop. Het water kan licht verkleurd zijn. Dit is niet schadelijk voor de gezondheid en is niet van invloed op de smaak. De filterspoeling stopt automatisch, KRAAN SLUIN. y Draaiknop sluiten op stand o. WARM OP GRD 81 it fr

20 NA 5 Filter vervangen handmatig Het proces»filter vervangen«kan handmatig worden gestart. Voorwaarde: op de display staat GRD. Afdekking achter de Rotary Switch openen. P P-toets net zo lang indrukken tot ONDRHOUD k Rotary Switch indrukken om het programmapunt te kiezen. SPOLN g Rotary Switch draaien tot FILR k Rotary Switch indrukken. FILR PLAASN Ga verder met het derde verzoek tot actie (aangegeven met ), zoals dit onder»filter vervangen na melding«is beschreven. Apparaat reinigen na melding Na 180 keer koffiezetten of 80 inschakelspoelingen moet de NA worden gereinigd. Restwaterbak en koffieresidubak legen en weer plaatsen. ROARY INDRUKKN Koffie-uitloop in de stand Reiniging draaien. Bakje onder de koffie-uitloop zetten. k Rotary Switch indrukken om de reiniging te starten. RINIG, er stroomt water uit de koffieuitloop. Het proces wordt onderbroken, ABL INWRPN. Vak voor voorgemalen koffie openen en een JURA reinigingstablet erin doen. VOORZICHIG Beschadigingen aan het apparaat en resten in het water bij verkeerde reinigingsmiddelen. Uitsluitend originele JURA onderhoudsmiddelen gebruiken. Het reinigingsprogramma duurt ca. 15 minuten. Reinigingsprogramma niet onderbreken. De kwaliteit van de reiniging wordt daardoor minder. JURA reinigingstabletten zijn verkrijgbaar bij de dealer. Voorwaarde: op de display wordt RINIGN / GRD aangegeven. Afdekking achter de Rotary Switch openen. c Onderhoudstoets indrukken. LAD LGN Vak voor voorgemalen koffie sluiten. ROARY INDRUKKN k Rotary Switch indrukken. RINIG, er stroomt water uit de koffieuitloop. LAD LGN Restwaterbak en koffieresidubak legen en weer plaatsen. GRD Koffie-uitloop in de stand 1 kopje of 2 kopjes draaien. 82

21 Apparaat reinigen handmatig Het proces»apparaat reinigen«kan handmatig worden gestart. Voorwaarde: op de display staat GRD. Afdekking achter de Rotary Switch openen. P P-toets net zo lang indrukken tot ONDRHOUD k Rotary Switch indrukken om het programmapunt te kiezen. SPOLN g Rotary Switch draaien tot RINIGN k Rotary Switch indrukken. LAD LGN Ga verder met het derde verzoek tot actie (aangegeven met ), zoals dit onder»apparaat reinigen na melding«is beschreven. Apparaat ontkalken na melding De NA verkalkt door het gebruik en verzoekt automatisch om ontkalking. De verkalking is afhankelijk van de hardheidsgraad van het water. J VOORZICHIG Als het ontkalkingsmiddel met de huid of de ogen in contact komt, kunnen irritaties optreden. Contact met huid en ogen vermijden. Ontkalkingsmiddel met zuiver water afspoelen. Neem contact op met een arts als het middel in contact met de ogen is gekomen. VOORZICHIG Beschadigingen aan het apparaat en resten in het water bij verkeerde ontkalkingsmiddelen. Uitsluitend originele JURA onderhoudsmiddelen gebruiken. VOORZICHIG Beschadigingen aan het apparaat bij onderbreking van het ontkalken. Ontkalking volledig uitvoeren. NA 5 VOORZICHIG Beschadigingen van gevoelige oppervlakken door contact met het ontkalkingsmiddel. Spetters meteen verwijderen. Het ontkalkingsprogramma duurt ca. 40 minuten. JURA ontkalkingstabletten zijn verkrijgbaar bij de dealer. Indien de CLARIS filterpatroon wordt gebruikt en deze is geactiveerd, verschijnt geen melding voor ontkalking. Voorwaarde: op de display wordt ONKALKN / GRD aangegeven. Afdekking achter de Rotary Switch openen. c Onderhoudstoets indrukken. LAD LGN Restwaterbak en koffieresidubak legen en weer plaatsen. MIDDL IN ANK Waterreservoir verwijderen en legen. De inhoud van een blisterverpakking (3 JURA ontkalkingstabletten) volledig laten oplossen in een bakje met 500 ml water. Dit kan enkele minuten duren. Oplossing in een leeg waterreservoir gieten en waterreservoir plaatsen. KRAAN OPNN rek het pijpje voorzichtig van het Connector System af. Bakje (min. 500 ml) onder het Connector System zetten. 83 en it fr

22 NA 5 l Draaiknop openen op stand m. ONKALK, er stroomt meermalen water uit de Connector System. KRAAN SLUIN y Draaiknop sluiten op stand o. ONKALK, het ontkalken gaat verder. LAD LGN Restwaterbak en koffieresidubak legen en weer plaatsen. Bakje legen en weer onder het Connector System plaatsen. WARANK VULLN Waterreservoir verwijderen, grondig uitspoelen, vullen met vers, koud water en weer plaatsen. KRAAN OPNN l Draaiknop openen op stand m. ONKALK, er stroomt water uit het Connector System. Het proces wordt onderbroken. KRAAN SLUIN y Draaiknop sluiten op stand o. ONKALK, het ontkalken gaat verder. LAD LGN Restwaterbak en koffieresidubak legen en weer plaatsen. Breng het pijpje weer aan op het Connector System. GRD k Rotary Switch indrukken. LAD LGN Ga verder met het derde verzoek tot actie (aangegeven met ), zoals dit onder»apparaat ontkalken na melding«is beschreven. Profi Cappuccinatore spoelen Om ervoor te zorgen dat de Profi Cappuccinatore goed werkt, moet u deze na elke melk bereiding met water spoelen. U wordt door de NA niet verzocht om de Profi Cappuccinatore te spoelen. Melkaanzuigslang uit het tetrapak melk of van de melkhouder halen. en bakje met vers water vullen en de melkaanzuigslang erin dompelen. en ander bakje onder het pijpje zetten. Keuzehendel van het pijpje in de stand Melkschuim p of Melk t zetten. Apparaat ontkalken handmatig Het proces»apparaat ontkalken«kan handmatig worden gestart. Voorwaarde: op de display staat GRD. Afdekking achter de Rotary Switch openen. P P-toets net zo lang indrukken tot ONDRHOUD k Rotary Switch indrukken om het programmapunt te kiezen. SPOLN g Rotary Switch draaien tot ONKALKN g Rotary Switch draaien tot SOOM k Rotary Switch indrukken. WARM OP Zodra de NA is opgewarmd, verschijnt GRD weer. l Draaiknop openen in stand m. SOOM, het pijpje en de slang worden gespoeld. y Draaiknop sluiten in stand o, zodra schoon water in het bakje stroomt. 84

23 Profi Cappuccinatore reinigen Om ervoor te zorgen dat de Profi Cappuccinatore goed werkt, moet u deze dagelijks reinigen als u melk hebt bereid. VOORZICHIG Schade aan het apparaat en restanten in het water kunnen bij verkeerde reinigingsmiddelen niet worden uitgesloten. Uitsluitend originele JURA onderhoudsaccessoires gebruiken. U wordt door de NA niet verzocht om de Profi Cappuccinatore te reinigen. De JURA Cappuccino-reiniger is verkrijgbaar in de speciaalzaken. Melkaanzuigslang uit het tetrapak melk of van de melkhouder halen. Vul een bakje met 250 ml vers water en doe er een dop (max. 15 ml) Cappuccinoreiniger in. De melkaanzuigslang in het bakje dompelen. en ander bakje onder het pijpje zetten. Keuzehendel van het pijpje in de stand Melkschuim p of Melk t zetten. NA 5 y Draaiknop sluiten in stand o zodra het bakje met de Cappuccino-reiniger leeg is. Bakje grondig uitspoelen, met 250 ml schoon water vullen en de melkaanzuigslang erin dompelen. Het bakje onder het pijpje legen en weer onder het pijpje zetten. g Rotary Switch draaien tot SOOM k Rotary Switch indrukken. WARM OP Zodra de NA is opgewarmd, verschijnt GRD weer. l Draaiknop openen in stand m. SOOM, het pijpje en de slang worden met vers water gespoeld. y Draaiknop sluiten in stand o zodra het bakje met de water leeg is. Profi Cappuccinatore uit elkaar nemen en spoelen rek het Profi Cappuccinatore voorzichtig van het Connector System af. Pijpje in onderdelen uit elkaar nemen. en it g Rotary Switch draaien tot SOOM k Rotary Switch indrukken. WARM OP Zodra de NA is opgewarmd, verschijnt GRD weer. l Draaiknop openen in stand m. SOOM, het pijpje en de slang worden gereinigd. Alle onderdelen van het pijpje grondig onder stromend water afspoelen. De Profi Cappuccinatore weer in elkaar zetten en op het Connector System aanbrengen. asy Cappuccinatore spoelen Om ervoor te zorgen dat de asy Cappuccinatore goed werkt, moet u deze na elke melk bereiding met water spoelen. 85 fr

24 NA 5 U wordt door de NA niet verzocht om de asy Cappuccinatore te spoelen. Melkaanzuigslang uit het tetrapak melk of van de melkhouder halen. en bakje met vers water vullen en de melkaanzuigslang erin dompelen. en ander bakje onder het pijpje zetten. Melkaanzuigslang uit het tetrapak melk of van de melkhouder halen. Vul een bakje met 250 ml vers water en doe er een dop (max. 15 ml) Cappuccinoreiniger in. De melkaanzuigslang in het bakje dompelen. en ander bakje onder het pijpje zetten. g Rotary Switch draaien tot SOOM k Rotary Switch indrukken. WARM OP Zodra de NA is opgewarmd, verschijnt GRD weer. l Draaiknop openen in stand m. SOOM, het pijpje en de slang worden gespoeld. y Draaiknop sluiten in stand o, zodra schoon water in het bakje stroomt. asy Cappuccinatore reinigen Om ervoor te zorgen dat de asy Cappuccinatore goed werkt, moet u deze dagelijks reinigen als u melk hebt bereid. VOORZICHIG Schade aan het apparaat en restanten in het water kunnen bij verkeerde reinigingsmiddelen niet worden uitgesloten. Uitsluitend originele JURA onderhoudsaccessoires gebruiken. U wordt door de NA niet verzocht om de asy Cappuccinatore te reinigen. De JURA Cappuccino-reiniger is verkrijgbaar in de speciaalzaken. g Rotary Switch draaien tot SOOM k Rotary Switch indrukken. WARM OP Zodra de NA is opgewarmd, verschijnt GRD weer. l Draaiknop openen in stand m. SOOM, het pijpje en de slang worden gereinigd. y Draaiknop sluiten in stand o, zodra het bakje met de Cappuccino-reiniger leeg is. Bakje grondig uitspoelen, met 250 ml schoon water vullen en de melkaanzuigslang erin dompelen. Het bakje onder het pijpje legen en weer onder het pijpje zetten. g Rotary Switch draaien tot SOOM k Rotary Switch indrukken. WARM OP Zodra de NA is opgewarmd, verschijnt GRD weer. l Draaiknop openen in stand m. SOOM, het pijpje en de slang worden met vers water gespoeld. y Draaiknop sluiten in stand o, zodra het bakje met de water leeg is. 86

25 NA 5 asy Cappuccinatore uit elkaar nemen en spoelen rek het asy Cappuccinatore voorzichtig van het Connector System af. Pijpje in onderdelen uit elkaar nemen. De drie onderdelen van het pijpje grondig onder stromend water afspoelen. Breng het pijpje weer aan op het Connector System. Bonenreservoir reinigen Koffiebonen kunnen een lichte vetlaag veroorzaken die op de wanden van het bonenreservoir achterblijft. Deze resten kunnen het koffieresultaat negatief beïnvloeden. Reinig het bonenreservoir daarom van tijd tot tijd. Alle onderdelen van het pijpje grondig onder stromend water afspoelen. De asy Cappuccinatore weer in elkaar zetten en op het Connector System aanbrengen. In 2 standen verstelbaar stoompijpje uit elkaar nemen en spoelen Voor de probleemloze werking van het in 2 standen verstelbare stoompijpje moet u het regelmatig afspoelen wanneer u er melk mee hebt opgeschuimd of verwarmd. J VOORZICHIG Verbrandingen aan het hete pijpje en het aansluitgedeelte van het pijpje. Voor reiniging het pijpje laten afkoelen. rek het pijpje voorzichtig van het Connector System af. Pijpje erop schroeven met behulp van de opening aan het maatschepje voor voorgemalen koffie. Q oets Aan/Uit indrukken om het apparaat uit te schakelen. Netstekker uit het stopcontact halen. Afdekking van het bonenreservoir verwijderen. Koffiebonen met een stofzuiger verwijderen. Bonenreservoir reinigen met een droge, zachte doek. Verse koffiebonen in het bonenreservoir doen en de afdekking van het bonenreservoir sluiten. Waterreservoir ontkalken Het waterreservoir kan verkalken. Om een probleemloze werking te garanderen moet u het waterreservoir van tijd tot tijd ontkalken. Waterreservoir verwijderen. Indien u een CLARIS filterpatroon gebruikt, deze verwijderen. Reservoir ontkalken met een gangbaar, mild ontkalkingsmiddel volgens voorschrift van de fabrikant. Waterreservoir grondig uitspoelen. Indien een CLARIS filterpatroon wordt gebruikt, deze weer verwijderen. Waterreservoir met vers, koud water vullen en weer plaatsen. en it fr 87

26 NA 5 5 Meldingen op de display Melding Oorzaak/gevolgk Maatregel WARANK VULLN AFVALBAK LGN LAD ONBRK BONN VULLN Waterreservoir is leeg. r kunnen geen koffiespecialiteiten, heet water of stoom worden bereid. De koffieresidubak is vol. r kunnen geen koffiespecialiteiten worden bereid, bereiding van heet water en stoom is niet mogelijk. De restwaterbak is niet goed of helemaal niet geplaatst. r kunnen geen koffiespecialiteiten, heet water of stoom worden bereid. Bonenreservoir is leeg. r kunnen geen koffiespecialiteiten worden bereid, bereiding van heet water en stoom is niet mogelijk. Waterreservoir vullen (zie hoofdstuk 1»Voorbereiden en in gebruik nemen Waterreservoir vullen«). Koffieresidubak en restwaterbak legen. Restwaterbak plaatsen. Bonenreservoir vullen (zie hoofdstuk 1»Voorbereiden en in gebruik nemen Bonenreservoir vullen«). RINIGN De NA moet worden gereinigd. Reiniging uitvoeren (zie hoofdstuk 4»Onderhoud Apparaat reinigen na melding«). ONKALKN De NA moet worden ontkalkt. Ontkalking uitvoeren (zie hoofdstuk 4»Onderhoud Apparaat ontkalken na melding«). FILR Nadat 50 liter door de filter is gestroomd, is de CLARIS filterpatroon uitgewerkt. CLARIS filterpatroon vervangen (zie hoofdstuk 4»Onderhoud Filter vervangen na melding«). WINIG GM KOFF H r is te weinig voorgemalen koffie in gedaan, de NA breekt het proces af. Systeem is te warm om een onderhoudsprogramma te starten. Bij de volgende bereiding meer voorgemalen koffie erin doen (zie hoofdstuk 2»Bereiding Voorgemalen koffie«). nkele minuten wachten tot het systeem is afgekoeld of een koffiespecialiteit of heet water is bereid. 88

27 NA 5 6 Storingen verhelpen Probleem Oorzaak/gevolg Maatregel Molen maakt veel lawaai. In de molen zitten vreemde voorwerpen. Neem contact op met de klantenservice in uw land. De contact gegevens vindt u op r ontstaat te weinig schuim bij het opschuimen van melk. Bij de koffiebereiding loopt de koffie slechts druppelsgewijs door. Waterhardheid kan niet worden ingesteld. BONN VULLN wordt aangegeven, hoewel het bonenreservoir is gevuld. WARANK VULLN wordt ondanks vol waterreservoir aangegeven. RROR 2 wordt aangegeven. Andere RROR-meldingen worden weergegeven. Het pijpje staat in de verkeerde stand of is vervuild. Koffie resp. de voorgemalen koffie is te fijn gemalen en verstopt de zeef. CLARIS filterpatroon is geactiveerd. De molen is nog niet volledig met bonen gevuld. De drijver van het waterreservoir zit vast. Als het apparaat langere tijd aan kou werd blootgesteld, is het opwarmen omwille van de veiligheid geblokkeerd. Het pijpje in de juiste stand zetten (zie hoofdstuk 2»Bereiding Cappuccino«). Pijpje spoelen (zie hoofdstuk 4»Onderhoud Pijpje spoelen«). Molen grover instellen of grovere voorgemalen koffie gebruiken (zie hoofdstuk 1»Voorbereiden en in gebruik nemen Molen instellen«). CLARIS filterpatroon in de programmeerstand deactiveren. en koffiespecialiteit bereiden. Waterreservoir ontkalken (zie hoofdstuk 4»Onderhoud Waterreservoir ontkalken«). Apparaat opwarmen bij kamertemperatuur. Schakel de NA uit met de toets Aan/Uit. Neem contact op met de klantenservice in uw land. De contactgegevens vindt u op en it Als de storingen niet konden worden verholpen, neem dan contact op met de klantenservice in uw land. De contactgegevens vindt u op fr 89

28 NA 5 7 ransport en milieuvriendelijke afvoer ransport / systeem legen Bewaar de verpakking van de NA. Deze biedt tijdens het transport een goede bescherming. Om de NA bij het transport tegen vorst te beschermen moet het systeem worden geleegd. Voorwaarde: op de display staat GRD. g Rotary Switch draaien tot SOOM k Rotary Switch indrukken. WARM OP Zodra de NA is opgewarmd, verschijnt weer GRD. l Draaiknop openen op stand m. SOOM, er komt hete stoom uit het pijpje. Waterreservoir verwijderen en legen. r komt stoom uit het pijpje totdat het systeem leeg is. KRAAN SLUIN Q oets Aan/Uit indrukken om het apparaat uit te schakelen. y Draaiknop sluiten op stand o. Bij de volgende inbedrijfstelling moet het systeem weer worden gevuld (zie hoofdstuk 1»Voorbereiden en in gebruik nemen erste inbedrijfstelling«). 8 echnische gegevens Spanning Vermogen Veiligheidscontrole nergieverbruik SPARN - nergieverbruik SPARN p Pompdruk Inhoud waterreservoir Inhoud bonenreservoir Inhoud koffieresidubak Kabellengte Gewicht Afmetingen (b x h x d) V AC, 50 Hz 1450 W S ca. 13,5 Wh ca. 8 Wh statisch max. 15 bar 1,1 l 125 g ca. 10 porties ca. 1,1 m ca 9,3 kg 23,8 x 36 x 44,5 cm Meer contactgegevens vindt u op www. jura.com. Afvoer Oude apparaten milieuvriendelijk afvoeren. H Oude apparaten bevatten waardevolle materialen die gerecycled moeten worden. Daarom moeten oude apparaten bij de desbetreffende inzamelpunten worden aangeboden. 90

29 Index Symbole 3-kleuren tekstdisplay 70 A Afdekking Bonenreservoir 66 Afvoer Milieuvriendelijke afvoer 90 Apparaat Inschakelen 73 Ontkalken 83 Reinigen 82 Spoelen 81 Uitschakelen 73 Automatisch uitschakelen 79 B Bereiden Heet water 78 Koffie 74 Voorgemalen koffie 74 Beschrijving van de symbolen 65 Bonenreservoir Reinigen 87 Vullen 70 C Cappuccino Met de asy Cappuccinatore 76 Met de Profi Cappuccinatore 75 Met het in 2 standen verstelbare stoompijpje 77 Connector System 66, 69 Contacten 90 D Display 67 Meldingen 88 Draaiknop, voor bereiding van heet water en stoom 66 Draairing, maalgraadinstelling 67 asy Cappuccinatore 66, 67, 69 Cappuccino maken 76 Reinigen 86 Spoelen 85 Uit elkaar nemen en spoelen 87 F G H I K M O Filter Plaatsen en activeren 71 Vervangen 81 Gebruik, eigeijk 68 Heet water 78 Heetwaterpijpje 67, 70 NA 5 In 2 standen verstelbaar stoompijpje 67, 69 Uit elkaar nemen en spoelen 87 In 2 standen verstelbare stoompijpje Cappuccino maken 77 Melk verwarmen 78 Inbedrijfstelling, eerste 70 In gebruik nemen 70 Instellen enheid waterhoeveelheid 80 nergie Spaar Modus 79 Molen 72 aal 80 Instellingen enmalige, voor en tijdens de bereiding 75 Permanente, in de programmeerstand 78 Internet Knowledge Builder 69 Knowledge Builder 69 Koffie Met druk op de knop 74 Voorgemalen 74 Koffieresidubak 66 Kopjesplateau 66 Melk verwarmen Met de Profi Cappuccinatore 77 Met het in 2 standen verstelbare stoompijpje 78 Molen Maalgraad instellen 72 Onderhoud 80 Apparaat ontkalken 83 Apparaat reinigen 82 en it fr 91

30 NA 5 P R S U 92 Apparaat spoelen 81 Bonenreservoir reinigen 87 ips 80 Waterreservoir ontkalken 87 Ontkalken Apparaat 83 JURA ontkalkingstabletten 83 Waterreservoir 87 Opstellen 70 P-toets 67 Profi Cappuccinatore 67, 69 Cappuccino maken 75 Melk verwarmen 77 Reinigen 85 Spoelen 84 Uit elkaar nemen en spoelen 85 Programmeerstand Automatisch uitschakelen 79 Reinigen Apparaat 82 asy Cappuccinatore 86 Profi Cappuccinatore 85 Restwaterbak 66 Rotary Switch 67 Spoelen Apparaat 81 asy Cappuccinatore 85 Profi Cappuccinatore 84 Storingen verhelpen 89 Systeem legen 90 echnische gegevens 90 oets Aan/Uit 67 Onderhoud 67 ransport 90 ypeplaatje 68 Uit elkaar nemen en spoelen asy Cappuccinatore 87 In 2 standen verstelbaar stoompijpje 87 Profi Cappuccinatore 85 V Uitschakelen Automatisch 79 Veiligheid Voor uw veiligheid 68 Verzoek tot actie Beschrijving van de symbolen 65 Voorbereiden, en in gebruik nemen 70 W Waterhardheid Aquadur -teststaafje 72 Bepalen en instellen 72 Waterhoeveelheid Permanent instellen 75 Waterreservoir 66 Ontkalken 87 Vullen 70

IMPRESSA C9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort

IMPRESSA C9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort IMPRSSA C9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort Het»Boek voor de IMPRSSA«inclusief deze beknopte gebruiksaanwijzing»imprssa C9 De belangrijkste zaken in het kort«heeft van de onafhankelijke Duitse

Nadere informatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN en it Gebruiksaanwijzing fr De»Gebruiksaanwijzing NA 5«heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht voor veiligheidsaspecten.

Nadere informatie

IMPRESSA Z5 Generation II De belangrijkste zaken in het kort

IMPRESSA Z5 Generation II De belangrijkste zaken in het kort IMPRSSA Z5 Generation II De belangrijkste zaken in het kort Het»Boek voor de IMPRSSA«inclusief de beknopte gebruiksaanwijzing»imprssa Z5 de belangrijkste zaken in het kort«hebben van de onafhankelijke

Nadere informatie

IMPRESSA S9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort

IMPRESSA S9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort IMPRSSA S9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort Het»Boek voor de IMPRSSA«inclusief deze beknopte gebruiksaanwijzing»imprssa S9 De belangrijkste zaken in het kort«heeft van de onafhankelijke Duitse

Nadere informatie

IMPRESSA J9.3 One Touch TFT De belangrijkste zaken in het kort

IMPRESSA J9.3 One Touch TFT De belangrijkste zaken in het kort IMPRSSA J9.3 One Touch TFT De belangrijkste zaken in het kort Het»Gebruiksaanwijzing IMPRSSA J9.3 One Touch TFT«inclusief deze beknopte gebruiksaanwijzing»imprssa J9.3 One Touch TFT De belangrijkste zaken

Nadere informatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN en Gebruiksaanwijzing De «Gebruiksaanwijzing NA 5» heeft van de Duse keuringsinstantie ÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht voor veiligheidsaspecten.

Nadere informatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN en Gebruiksaanwijzing De «Gebruiksaanwijzing NA 3» heeft van de Duse keuringsinstantie ÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht voor veiligheidsaspecten.

Nadere informatie

»IMPRESSA F8 De belangrijkste zaken in het kort«heeft

»IMPRESSA F8 De belangrijkste zaken in het kort«heeft IMPRESSA F8 De belangrijkste zaken in het kort Het»Gebruiksaanwijzing IMPRESSA F8«inclusief deze beknopte gebruiksaanwijzing»impressa F8 De belangrijkste zaken in het kort«heeft van de onafhankelijke Duitse

Nadere informatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN en nl Gebruiksaanwijzing fr De»Gebruiksaanwijzing NA 5«heeft van de Duse keuringsinstantie ÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht voor veiligheidsaspecten.

Nadere informatie

»IMPRESSA C50 De belangrijkste zaken in het kort«heeft

»IMPRESSA C50 De belangrijkste zaken in het kort«heeft IMPRESSA C50 De belangrijkste zaken in het kort Het»Gebruiksaanwijzing IMPRESSA C50«inclusief deze beknopte gebruiksaanwijzing»impressa C50 De belangrijkste zaken in het kort«heeft van de onafhankelijke

Nadere informatie

IMPRESSA J9 De belangrijkste zaken in het kort

IMPRESSA J9 De belangrijkste zaken in het kort IMPRSSA J9 De belangrijkste zaken in het kort Het»Gebruiksaanwijzing IMPRSSA J9«inlusief deze beknopte gebruiksaanwijzing»imprssa J9 De belangrijkste zaken in het kort«heeft van de onafhankelijke Duitse

Nadere informatie

E8/E80 De belangrijkste zaken in het kort

E8/E80 De belangrijkste zaken in het kort E8/E80 De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing E8/E80. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig

Nadere informatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN en Gebruiksaanwijzing De»Gebruiksaanwijzing NA 3«heeft van de Duse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht voor veiligheidsaspecten.

Nadere informatie

F9 De belangrijkste zaken in het kort

F9 De belangrijkste zaken in het kort F9 De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing F9. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig door, zodat

Nadere informatie

S8 De belangrijkste zaken in het kort

S8 De belangrijkste zaken in het kort S8 De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing S8. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig door, zodat

Nadere informatie

IMPRESSA Z7 De belangrijkste zaken in het kort

IMPRESSA Z7 De belangrijkste zaken in het kort IMPRSSA Z7 De belangrijkste zaken in het kort Het»Gebruiksaanwijzing IMPRSSA Z7«inlusief deze beknopte gebruiksaanwijzing»imprssa Z7 De belangrijkste zaken in het kort«heeft van de onafhankelijke Duitse

Nadere informatie

IMPRESSA A9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort

IMPRESSA A9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort IMPRESSA A9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort 9 IMPRESSA A9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Z8 De belangrijkste zaken in het kort

Z8 De belangrijkste zaken in het kort Z8 De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing Z8. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig door, zodat

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA C60/C65

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA C60/C65 Gebruiksaanwijzing IMPRSSA C60/C65 Inhoudsopgave Uw IMPRSSA C60/C65 Bedieningselementen 4 Belangrijke aanwijzingen 6 igenlijk gebruik...6 Voor uw veiligheid...6 1 Voorbereiden en in gebruik nemen 10 JURA

Nadere informatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN en Gebruiksaanwijzing De «Gebruiksaanwijzing NA 3» heeft van de Duse keuringsinstantie ÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht voor veiligheidsaspecten.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ENA 9 One Touch

Gebruiksaanwijzing ENA 9 One Touch de en fr it nl es Gebruiksaanwijzing NA 9 One Touch pt De gebruiksaanwijzing heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht

Nadere informatie

E6/E60 De belangrijkste zaken in het kort

E6/E60 De belangrijkste zaken in het kort E6/E60 De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing E6/E60. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ENA Micro 1

Gebruiksaanwijzing ENA Micro 1 de en fr it nl es Gebruiksaanwijzing NA Micro 1 pt De gebruiksaanwijzing heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ENA Micro 1

Gebruiksaanwijzing ENA Micro 1 de en fr it nl es pt Gebruiksaanwijzing NA Micro 1 ru Inhoudsopgave Uw NA Micro 1 Bedieningselementen 98 Belangrijke aanwijzingen 100 igenlijk gebruik...100 Voor uw veiligheid...100 1 Voorbereiden en in

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing A1/A100

Gebruiksaanwijzing A1/A100 de en fr it nl es pt Gebruiksaanwijzing A1/A100 ru Inhoudsopgave Uw A1/A100 Bedieningselementen 100 Belangrijke aanwijzingen 102 Eigenlijk gebruik... 102 Voor uw veiligheid... 102 1 Voorbereiden en in

Nadere informatie

Z6 De belangrijkste zaken in het kort

Z6 De belangrijkste zaken in het kort Z6 De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing Z6. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig door, zodat

Nadere informatie

IMPRESSA J9.2 One Touch De belangrijkste zaken in het kort

IMPRESSA J9.2 One Touch De belangrijkste zaken in het kort IMPRSSA J9.2 One Touh De belangrijkste zaken in het kort Het Gebruiksaanwijzing IMPRSSA J9.2 One Touh inlusief deze beknopte gebruiksaanwijzing IMPRSSA J9.2 One Touh De belangrijkste zaken in het kort

Nadere informatie

Beschrijving van de symbolen GEREED. Waarschuwingen. Gebruikte symbolen

Beschrijving van de symbolen GEREED. Waarschuwingen. Gebruikte symbolen de en fr it nl es Gebruiksaanwijzing pt ru De gebruiksaanwijzing heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht voor veiligheidsaspecten.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ENA Micro 5

Gebruiksaanwijzing ENA Micro 5 de en fr it nl es Gebruiksaanwijzing ENA Micro 5 pt De gebruiksaanwijzing heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA J9.3 One Touch TFT

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA J9.3 One Touch TFT Gebruiksaanwijzing IMPRSSA J9.3 One Touch TFT De gebruiksaanwijzing heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht voor

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing E6/E60

Gebruiksaanwijzing E6/E60 Gebruiksaanwijzing 6/60 Inhoudsopgave Uw 6/60 Bedieningselementen 4 Belangrijke aanwijzingen 6 igenlijk gebruik...6 Voor uw veiligheid...6 1 Voorbereiden en in gebruik nemen 10 JURA op internet...10 Apparaat

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA J7

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA J7 Gebruiksaanwijzing IMPRSSA J7 Deze gebruiksaanwijzing werd door de onafhankelijke Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD met het keurmerk voor duidelijkheid, volledigheid en veiligheid onderscheiden. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing F9

Gebruiksaanwijzing F9 Gebruiksaanwijzing F9 Inhoudsopgave Uw F9 Bedieningselementen 4 Belangrijke aanwijzingen 6 igenlijk gebruik...6 Voor uw veiligheid...6 1 Voorbereiden en in gebruik nemen 10 JURA op internet...10 Apparaat

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA F7

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA F7 Gebruiksaanwijzing IMPRSSA F7 De gebruiksaanwijzing heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht voor veiligheidsaspecten.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ENA Micro 9 One Touch

Gebruiksaanwijzing ENA Micro 9 One Touch de en fr micro 9 it nl es Gebruiksaanwijzing ENA Micro 9 One Touch pt De gebruiksaanwijzing heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA XJ5 Professional. JURA Type 684. Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt.

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA XJ5 Professional. JURA Type 684. Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing IMPRSSA XJ5 Professional K Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. De gebruiksaanwijzing heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ENA Micro 9

Gebruiksaanwijzing ENA Micro 9 de en fr micro 9 it nl es Gebruiksaanwijzing NA Micro 9 pt De gebruiksaanwijzing heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA J9.4 One Touch TFT

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA J9.4 One Touch TFT Gebruiksaanwijzing IMPRSSA J9.4 One Touch TFT De gebruiksaanwijzing heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht voor

Nadere informatie

Het boek voor de IMPRESSA C9 One Touch

Het boek voor de IMPRESSA C9 One Touch Het boek voor de IMPRSSA C9 One Touch Het»Boek voor de IMPRSSA«heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht voor veiligheidsaspecten.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing WE6. Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. JURA Type 736

Gebruiksaanwijzing WE6. Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. JURA Type 736 Gebruiksaanwijzing W6 K Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. JURA Type 736 Inhoudsopgave Uw W6 Bedieningselementen 4 Belangrijke aanwijzingen 6 igenlijk

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing WE6. Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. JURA Type 736

Gebruiksaanwijzing WE6. Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. JURA Type 736 Gebruiksaanwijzing W6 K Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. JURA Type 736 Inhoudsopgave Uw W6 Bedieningselementen 4 Belangrijke aanwijzingen 6 igenlijk

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA F8

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA F8 Gebruiksaanwijzing IMPRSSA F8 Inhoudsopgave Uw IMPRSSA F8 Bedieningselementen 4 Belangrijke aanwijzingen 6 igenlijk gebruik...6 Voor uw veiligheid...6 1 Voorbereiden en in gebruik nemen 10 JURA op internet...10

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA Z7

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA Z7 Gebruiksaanwijzing IMPRESSA Z7 De gebruiksaanwijzing heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht voor veiligheidsaspecten.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing JURA J90/J95/J500

Gebruiksaanwijzing JURA J90/J95/J500 Gebruiksaanwijzing JURA J90/J95/J500 De gebruiksaanwijzing heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht voor veiligheidsaspecten.

Nadere informatie

Het boek voor de IMPRESSA S9 One Touch Classic

Het boek voor de IMPRESSA S9 One Touch Classic Het boek voor de IMPRESSA S9 One Touch Classic Het»Boek voor de IMPRESSA«heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing GIGA X9 Professional

Gebruiksaanwijzing GIGA X9 Professional Gebruiksaanwijzing GIGA X9 Professional K Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. De gebruiksaanwijzing heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing E8/E80. Downloaded from

Gebruiksaanwijzing E8/E80. Downloaded from Gebruiksaanwijzing 8/80 Inhoudsopgave Uw 8/80 Bedieningselementen 4 Belangrijke aanwijzingen 6 igenlijk gebruik...6 Voor uw veiligheid...6 1 Voorbereiden en in gebruik nemen 11 JURA op internet...11 Apparaat

Nadere informatie

Het boek voor de IMPRESSA S9 One Touch

Het boek voor de IMPRESSA S9 One Touch Het boek voor de IMPRSSA S9 One Touch Het»Boek voor de IMPRSSA«heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht voor veiligheidsaspecten.

Nadere informatie

Het boek voor de IMPRESSA XS95/XS90 One Touch. JURA Type 668. Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt.

Het boek voor de IMPRESSA XS95/XS90 One Touch. JURA Type 668. Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. Het boek voor de IMPRSSA XS95/XS90 One Touch K Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. Het»Boek voor de IMPRSSA«heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA J9 One Touch

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA J9 One Touch Gebruiksaanwijzing IMPRSSA J9 One Touch De gebruiksaanwijzing heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht voor veiligheidsaspecten.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA XJ9 Professional. JURA Type 683. Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt.

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA XJ9 Professional. JURA Type 683. Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing IMPRSSA XJ9 Professional K Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. De gebruiksaanwijzing heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD

Nadere informatie

IMPRESSA F50 / F5 / F505 Beknopte gebruiksaanwijzing

IMPRESSA F50 / F5 / F505 Beknopte gebruiksaanwijzing IMPRESSA F50 / F5 / F505 Beknopte gebruiksaanwijzing Eerste inbedrijfstelling Netschakelaar (aan achterkant) aan (I) Koffiebonen bijvullen Schakelaar indrukken Displaytekst: SPRACHE DEUTSCH Rotary Switch

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA Z9 One Touch TFT

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA Z9 One Touch TFT Gebruiksaanwijzing IMPRSSA Z9 One Touch TFT De gebruiksaanwijzing heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht voor veiligheidsaspecten.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Z6

Gebruiksaanwijzing Z6 Gebruiksaanwijzing Z6 Inhoudsopgave Uw Z6 Bedieningselementen 4 Belangrijke aanwijzingen 6 igenlijk gebruik...6 Voor uw veiligheid...6 1 Voorbereiden en in gebruik nemen 10 JURA op internet...10 Apparaat

Nadere informatie

Het boek voor de IMPRESSA C9 One Touch

Het boek voor de IMPRESSA C9 One Touch Het boek voor de IMPRSSA C9 One Touch Het»Boek voor de IMPRSSA«heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht voor veiligheidsaspecten.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing X6. Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. JURA Type 743

Gebruiksaanwijzing X6. Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. JURA Type 743 Gebruiksaanwijzing X6 K Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. JURA Type 743 Inhoudsopgave Uw X6 Bedieningselementen 4 Belangrijke aanwijzingen 6 igenlijk

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing A9/A900

Gebruiksaanwijzing A9/A900 de en fr it nl es Gebruiksaanwijzing A9/A900 pt ru Inhoudsopgave w A9/A900 Bedieningselementen 134 Belangrijke aanwijzingen 136 igenlijk gebruik... 136 Voor uw veiligheid... 136 1 Voorbereiden en in gebruik

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA J9.2 One Touch

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA J9.2 One Touch Gebruiksaanwijzing IMPRSSA J9.2 One Touch De gebruiksaanwijzing heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht voor veiligheidsaspecten.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing GIGA X3c Professional. Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt.

Gebruiksaanwijzing GIGA X3c Professional. Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing GIGA X3c Professional K Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. JURA Type 727 Inhoudsopgave Uw GIGA X3c Professional Bedieningselementen

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA Z7

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA Z7 Gebruiksaanwijzing IMPRSSA Z7 De gebruiksaanwijzing heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht voor veiligheidsaspecten.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA A9 One Touch

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA A9 One Touch de en fr it nl es Gebruiksaanwijzing IMPRSSA A9 One Touch pt De gebruiksaanwijzing heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing WE8. Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. JURA Type 737

Gebruiksaanwijzing WE8. Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. JURA Type 737 Gebruiksaanwijzing W8 K Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. JURA Type 737 Inhoudsopgave Uw W8 Bedieningselementen 4 Belangrijke aanwijzingen 6 igenlijk

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing WE8. Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. JURA Type 737

Gebruiksaanwijzing WE8. Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. JURA Type 737 Gebruiksaanwijzing W8 K Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. JURA Type 737 Inhoudsopgave Uw W8 Bedieningselementen 4 Belangrijke aanwijzingen 6 igenlijk

Nadere informatie

Het boek voor de IMPRESSA XS95/XS90 One

Het boek voor de IMPRESSA XS95/XS90 One Het boek voor de IMPRSSA XS95/XS90 One Touch Het»Boek voor de IMPRSSA«heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht voor

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing J6

Gebruiksaanwijzing J6 Gebruiksaanwijzing J6 Inhoudsopgave Uw J6 Bedieningselementen 4 Belangrijke aanwijzingen 6 igenlijk gebruik...6 Voor uw veiligheid...6 1 Voorbereiden en in gebruik nemen 10 JURA op internet...10 Apparaat

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA A5 One Touch

Gebruiksaanwijzing IMPRESSA A5 One Touch de en fr it nl es Gebruiksaanwijzing IMPRSSA A5 One Touch pt De gebruiksaanwijzing heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing GIGA 5

Gebruiksaanwijzing GIGA 5 Gebruiksaanwijzing GIGA 5 De gebruiksaanwijzing heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht voor veiligheidsaspecten.

Nadere informatie

Art Xs95/Xs90 NL 03/ /1806/0905/2000. IMPRESSA Xs95 / Xs90 Beknopte gebruiksaanwijzing

Art Xs95/Xs90 NL 03/ /1806/0905/2000. IMPRESSA Xs95 / Xs90 Beknopte gebruiksaanwijzing Art. 65592 Xs95/Xs90 NL 03/06 0044493/1806/0905/2000 IMPRESSA Xs95 / Xs90 Beknopte gebruiksaanwijzing Bedieningselementen Bedieningselementen 15 14 13 12 11 10 9 8 7 3 27 6 5 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Nadere informatie

Tassenwärmer / Cup warmer

Tassenwärmer / Cup warmer en fr it es assenwärmer / Cup warmer Bedienungsaeitung assenwärmer Cup Warmer Instructions for Use Mode d emploi du chauffe-tasses Istruzioni per l uso scaldatazze Gebruiksaanwijzing kopjeswarmer Modo

Nadere informatie

Legende: DISPLAYGEGEVENS = ter informatie DISPLAYGEGEVENS = ga te werk volgens de getoonde meldingen. = Aanwijzing / Tip = Belangrijk

Legende: DISPLAYGEGEVENS = ter informatie DISPLAYGEGEVENS = ga te werk volgens de getoonde meldingen. = Aanwijzing / Tip = Belangrijk IMPRESSA F50 / F505 Gebruiksaanwijzing Legende: 2 DISPLAYGEGEVENS = ter informatie DISPLAYGEGEVENS = ga te werk volgens de getoonde meldingen. = Aanwijzing / Tip = Belangrijk Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing A7/A700

Gebruiksaanwijzing A7/A700 de en fr it nl es pt Gebruiksaanwijzing A7/A700 ru Inhoudsopgave w A7/A700 Bedieningselementen 126 Belangrijke aanwijzingen 128 igenlijk gebruik... 128 Voor uw veiligheid... 128 1 Voorbereiden en in gebruik

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Z8

Gebruiksaanwijzing Z8 Gebruiksaanwijzing Z8 Inhoudsopgave Uw Z8 Bedieningselementen 4 Belangrijke aanwijzingen 6 igenlijk gebruik...6 Voor uw veiligheid...6 1 Voorbereiden en in gebruik nemen 11 JURA op internet...11 Bediening

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing GIGA X8c Professional. Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt.

Gebruiksaanwijzing GIGA X8c Professional. Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing GIGA X8c Professional K Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. JURA Type 723 Inhoudsopgave Uw GIGA X8c Professional Bedieningselementen

Nadere informatie

Art. 65480 XF70 NL 12/2005. IMPRESSA XF70 Beknopte gebruiksaanwijzing

Art. 65480 XF70 NL 12/2005. IMPRESSA XF70 Beknopte gebruiksaanwijzing Art. 65480 XF70 NL 12/2005 IMPRESSA XF70 Beknopte gebruiksaanwijzing Bedieningselementen Bedieningselementen Rotary Switch 10 9 2 1 11 22 3 4 5 6 7 8 13 12 13 14 15/16 17 1. Rotary Switch 2. Lichtgevende

Nadere informatie

IMPRESSA XF50 Type 661. Originele gebruiksaanwijzing K E. Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt.

IMPRESSA XF50 Type 661. Originele gebruiksaanwijzing K E. Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. IMPRESSA XF50 Type 661 Originele gebruiksaanwijzing K E Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. Legende: DISPLAYGEGEVENS = ter informatie DISPLAYGEGEVENS = ga te werk volgens de getoonde

Nadere informatie

Het boek voor de IMPRESSA Z5 Generation II

Het boek voor de IMPRESSA Z5 Generation II Het boek voor de IMPRSSA 5 Generation II Het»Boek voor de IMPRSSA«heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht voor veiligheidsaspecten.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing GIGA X3 Professional

Gebruiksaanwijzing GIGA X3 Professional Gebruiksaanwijzing GIGA X3 Professional K Originele gebruiksaanwijzing Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt. De gebruiksaanwijzing heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing ENA Micro 5

Gebruiksaanwijzing ENA Micro 5 de Gebiksaanwijzing ENA Micro 5 Inhoudsopgave Uw ENA Micro 5 Bediingselemt 106 Belangrijke aanwijzing 108 Eiglijk gebik...108 Voor uw veiligheid...108 1 Voorbereid in gebik nem 110 Apparaat plaats...110

Nadere informatie

Automatic Milk Frother / Milchschäumer

Automatic Milk Frother / Milchschäumer utomatic Milk Frother / Milchschäumer Bediungsaeung Instctions for use Mode d emploi Istzioni per l uso Gebiksaanwijzing Modo de empleol Manual de instçõ Bksanvisning Руководство по эксплуатации Inhoudsopgave

Nadere informatie

IMPRESSA XF50. Gebruiksaanwijzing

IMPRESSA XF50. Gebruiksaanwijzing IMPRESSA XF50 Gebruiksaanwijzing Legende: DISPLAYGEGEVENS = ter informatie DISPLAYGEGEVENS = ga te werk volgens de getoonde meldingen. = Aanwijzing = Belangrijk = Tip Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5

Nadere informatie

Viktig information om bruksanvisningen till din nya helautomatiska kaffespecialitetsmaskin

Viktig information om bruksanvisningen till din nya helautomatiska kaffespecialitetsmaskin J de Wichtige Information zur Bedienungsanleitung Ihres neuen Kaffeespezialitäten- Vollautomaten Die beiliegende Bedienungsanleitung für die ENA Micro 9 gilt uneingeschränkt für Ihre ENA Micro 8. en Important

Nadere informatie

Het boek voor de IMPRESSA S9 One Touch

Het boek voor de IMPRESSA S9 One Touch Het boek voor de IMPRSSA S9 One Touch Het»Boek voor de IMPRSSA«heeft van de Duitse keuringsinstantie TÜV SÜD het keurmerk gekregen op grond van de vlotte stijl, de volledigheid en de aandacht voor veiligheidsaspecten.

Nadere informatie

IMPRESSA F50 / F5 / F505. Gebruiksaanwijzing

IMPRESSA F50 / F5 / F505. Gebruiksaanwijzing IMPRESSA F50 / F5 / F505 Gebruiksaanwijzing Legende: DISPLAYGEGEVENS = ter informatie DISPLAYGEGEVENS = ga te werk volgens de getoonde meldingen. = Aanwijzing = Belangrijk = Tip Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig.

Nadere informatie

IMPRESSA F90/F9 Gebruiksaanwijzing

IMPRESSA F90/F9 Gebruiksaanwijzing IMPRESSA F90/F9 Gebruiksaanwijzing Art. Nr. 66379 9/06 Legende: DISPLAYGEGEVENS = ter informatie DISPLAYGEGEVENS = ga te werk volgens de getoonde meldingen. = Aanwijzing = Belangrijk = Tip JURA Elektroapparate

Nadere informatie

IMPRESSA E80/85 Gebruiksaanwijzing

IMPRESSA E80/85 Gebruiksaanwijzing IMPRESSA E80/85 Gebruiksaanwijzing Art. Nr. 64286 9/03 Jura Impressa E80/85 Nederlands... 5 125 Legende: DISPLAYGEGEVENS = ter informatie DISPLAYGEGEVENS = ga te werk volgens de getoonde meldingen. = Aanwijzing

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. JURA IMPRESSA F90 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2468670

Uw gebruiksaanwijzing. JURA IMPRESSA F90 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2468670 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor JURA IMPRESSA F90. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de JURA IMPRESSA F90 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

IMPRESSA S9/S7 avantgarde Gebruiksaanwijzing

IMPRESSA S9/S7 avantgarde Gebruiksaanwijzing IMPRESSA S9/S7 avantgarde Gebruiksaanwijzing Art. Nr. 66813 10/06 Legende: DISPLAYGEGEVENS = ter informatie DISPLAYGEGEVENS = ga te werk volgens de getoonde meldingen. = Aanwijzing = Belangrijk = Tip JURA

Nadere informatie

IMPRESSA E70/75 Gebruiksaanwijzing

IMPRESSA E70/75 Gebruiksaanwijzing IMPRESSA E70/75 Gebruiksaanwijzing Art. Nr. 62564 11/02 Jura Impressa E70/75 Nederlands... 5 19 Legende: DISPLAYGEGEVENS = ter informatie DISPLAYGEGEVENS = ga te werk volgens de getoonde meldingen. = Aanwijzing

Nadere informatie

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7546/20 Gebruiksaanwijzing HD7546, HD7544 F1 G E D C H B A I 46 Nederlands Algemene beschrijving (fig. 1) A Aan/uitknop met lampje B Netsnoer C Koffiezetter D Waterniveauindicator E Waterreservoir

Nadere informatie

Inleiding. Aanduidingen. Inleiding

Inleiding. Aanduidingen. Inleiding Inleiding Inleiding Deze gebruiksaanwijzing helpt bij het veilig en economisch gebruiken van de MEDION koffiepadautomaat MD 12000, verder in deze handleiding apparaat genoemt. Deze gebruiksaanwijzing is

Nadere informatie

NIVONA J.Lensen Huishoud BV Platinastraat 84 2718RX Zoetermeer www.nivona.nl. ' 2008 by NIVONA

NIVONA J.Lensen Huishoud BV Platinastraat 84 2718RX Zoetermeer www.nivona.nl. ' 2008 by NIVONA NIVONA J.Lensen Huishoud BV Platinastraat 84 2718RX Zoetermeer www.nivona.nl ' 2008 by NIVONA CafeGrano Elektrische Koffiemolen Handleiding en tips 120 Passie voor koffie. Bedieningshandleiding en tips

Nadere informatie

IMPRESSA XS90/95 Gebruiksaanwijzing

IMPRESSA XS90/95 Gebruiksaanwijzing IMPRESSA XS90/95 Gebruiksaanwijzing Art. Nr. 65591 9/05 Legende: DISPLAYGEGEVENS = ter informatie DISPLAYGEGEVENS = ga te werk volgens de getoonde meldingen. = Aanwijzing = Belangrijk = Tip JURA Elektroapparate

Nadere informatie

Omdat onze producten constant voorzien worden van de laatste technologie mogelijk. zijn afwijkingen, zowel in de technische gegevens als in de kleur

Omdat onze producten constant voorzien worden van de laatste technologie mogelijk. zijn afwijkingen, zowel in de technische gegevens als in de kleur Standaard op alle JURA koffie-volautomaten Variabele zetgroep 5-16 g 0.011-0.035 lb Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S. ) Tweede, voorgemalen koffiesoort Elektrisch verstelbare molen met keramische

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. JURA IMPRESSA XS95 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2469061

Uw gebruiksaanwijzing. JURA IMPRESSA XS95 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2469061 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor JURA IMPRESSA XS95. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de JURA IMPRESSA XS95 in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

N90/N9. Gebruiksaanwijzing. Art. Nr. 63771 1/05

N90/N9. Gebruiksaanwijzing. Art. Nr. 63771 1/05 N90/N9 Gebruiksaanwijzing Art. Nr. 63771 1/05 JURA N90/N9 Nederlands... 5 23 Legende: DISPLAYGEGEVENS = ter informatie DISPLAYGEGEVENS = ga te werk volgens de getoonde meldingen. = Aanwijzing = Belangrijk

Nadere informatie

COFFEE MAKER KM 5040

COFFEE MAKER KM 5040 COFFEE MAKER KM 5040 NL C D E F G H I J K L M N A B F O 3 NEDERLANDS 29-32 4 VEILIGHEID EN INSTELLING Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt! Volg alle veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Aroma Perfection System. www.krups.com

Aroma Perfection System. www.krups.com Aroma System www.krups.com a d b Aroma System c d Aroma Control Timer e h j k m l f i System 1 2 3 Aroma System Aroma 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nederlands Beschrijving a b c d e f g h i Deksel Waterreservoir

Nadere informatie

IMPRESSA XJ9 Professional: Technische gegevens

IMPRESSA XJ9 Professional: Technische gegevens IMPRESSA XJ9 Professional: Technische gegevens Standaard bij JURA koffie-volautomaat Professional Variabele zetgroep Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S. ) Intelligent voorverwarmen Actieve bonenbewaking

Nadere informatie

IMPRESSA F90/F9 Gebruiksaanwijzing

IMPRESSA F90/F9 Gebruiksaanwijzing IMPRESSA F90/F9 Gebruiksaanwijzing Art. Nr. 65382 3/05 JURA IMPRESSA F90/F9 Legende: DISPLAYGEGEVENS = ter informatie DISPLAYGEGEVENS = ga te werk volgens de getoonde meldingen. = Aanwijzing = Belangrijk

Nadere informatie