BIM-rollen & competenties. BIM Praktijkdag , Utrecht Wouter Notenbomer, SBRCURnet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIM-rollen & competenties. BIM Praktijkdag 20-03-2014, Utrecht Wouter Notenbomer, SBRCURnet"

Transcriptie

1 BIM-rollen & competenties BIM Praktijkdag , Utrecht Wouter Notenbomer, SBRCURnet

2 Introductie Wouter Notenbomer Projectmanager SBRCURnet Bouwtechniek BIM JUNI

3 Kennisinstituut + = JUNI

4 SBRCURnet JUNI

5 Kennisinstituut Belangrijkste thema s: - Beton - BIM - Brandveiligheid - Duurzaamheid - Ketensamenwerking - Bouwtechniek (Referentiedetails) - Funderingen/trillingen - Deltatechnologie - Etc. JUNI

6 SBRCURnet BIM Academie Diverse BIM cursussen voor Verschillende BIM-rollen. JUNI

7 BIM-rollen Bron: ZEEP architecten JUNI

8 JUNI

9 JUNI

10 Functies of rollen Rollen sociaal vastgelegde gedragsverwachtingen t.o.v. individuen die een bepaalde sociale positie bekleden Gevonden op Functie Een functie omvat drie belangrijke elementen: de taak, de bevoegdheid en de verantwoordelijkheid. Gevonden op JUNI

11 Architect Constructeur Aannemer Installatieadviseur JUNI

12 Functies architectenbureaus JUNI

13 Functie: Architect Bron: Handboek functie-indeling architectenbureaus JUNI

14 Functies bouw CAO JUNI

15 JUNI

16 BIM-rollen Managementniveau: - BIM manager Projectniveau: - BIM regisseur* - BIM coördinator - BIM aspectadviseur - BIM modelleur * Ontbreekt in ISSO 109 JUNI

17 JUNI

18 JUNI

19 JUNI

20 JUNI

21 BIM-manager Omschrijving: De BIM-manager is een rol op organisatieniveau, over de verschillende bouwprojecten heen. Het is een rol op het niveau van het lijnmanagement en de directie. De BIM-manager is degene die leiding geeft aan de implementatie van BIM in het bedrijf, al dan niet als trekker van een BIM-werkgroep. De implementatierol is tijdelijk. De BIM-rol op organisatieniveau kan na invoering van BIM vervuld worden door de informatiemanager of ICT-manager. JUNI

22 BIM-coördinator Omschrijving: De BIM-coördinator is de verbinder en regelaar die zich concentreert op de koppeling van het gebouwmodel met andere programma s of aspectmodellen. Hij bewaakt de consistentie van het gebouwmodel en aspectmodellen. De BIM-coördinator is in staat om het gebouwmodel zodanig in te richten dat de koppeling met de andere programma s of aspectmodellen optimaal verloopt. De BIM-coördinator is de technische spil in het BIMteam met overzicht. JUNI

23 BIM-modelleur Omschrijving: De BIM-modelleur wordt soms ook BIM-engineer genoemd, met name als de functie van BIM-modelleur bij een bouwbedrijf wordt gecombineerd met de functie van werkvoorbereider (BIM-engineer planvoorbereiding en BIM-engineer uitvoering). De BIM-modelleur is te vergelijken met de CAD-tekenaar in het traditionele bouwproces (waarbij modelleren andere kennis vereist dan tekenen!). De BIM-modelleur is de specialist in het bouwen en toevoegen van data aan de gebouwmodellen. Hij is bekend met het ordenen van de objecten in het gebouwmodel en het daaraan koppelen van objectgegevens. Zolang dat nog nodig is, verzorgt de BIM-modelleur het uit het gebouwmodel afgeleide 2D-tekenwerk. De BIM-modelleur levert de elementaire basis voor alle andere BIM-gerichte beroepsrollen, met uitzondering van specialistische softwaretools. JUNI

24 BIM-regisseur Omschrijving: De BIM-regisseur is de leider of manager die zorgt voor duidelijke afspraken met alle partijen over de doelen en randvoorwaarden van BIM in het bouwproject. Niet alleen binnen het eigen bedrijf, maar ook tussen de verschillende disciplines en samenwerkende partijen. Hij zorgt voor de bijbehorend contracten. Vaak wordt de rol van BIM-regisseur gecombineerd met een rol als bouwprojectmanager, projectleider, supply chain manager of een van de andere BIM-rollen. JUNI

25 BIM-regisseur: taken De BIM-regisseur is de leider van het BIM-project. Hij stelt doelen en maakt afspraken met alle partijen die betrokken zijn bij het ontwikkelen en beheren van het gebouwmodel. De BIM-regisseur is verantwoordelijk voor het voorbereiden van de BIMaspecten in de contracten tussen bouwpartners, het vastleggen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het BIMproces. Hij faciliteert de samenwerking van de verschillende disciplines in het bouwteam en maakt gebruik van tools voor het monitoren en sturen van het BIM-proces. De BIM-regisseur draagt ook bij aan het leer- en veranderingsproces dat nodig is om BIM effectief toe te passen in de eigen organisatie en in de bouwketen, eventueel in samenwerking met de BIM-manager. Een BIM-regisseur moet goed inzicht hebben in het totale bouwproces. Daar is meerjarig ervaring voor nodig op het gebied van bouwprojectmanagement en kennis en ervaring met BIM. JUNI

26 BIM-aspectadviseur Omschrijving: De term BIM-aspectadviseur doelt op de verschillende inhoudelijke disciplines in het bouwproces, zoals de architect, de constructeur, de bouwfysisch adviseur, de calculator, de planner en de installatieadviseur. JUNI

27 BIM-aspectadviseur: taken De BIM-aspectadviseur van elke discipline maakt gebruik van een eigen aspect-model waarmee hij analyses en berekeningen kan maken op het eigen vakgebied of discipline. Bijvoorbeeld bouwkundige tekeningen, constructieberekeningen of bouwfysische berekeningen. De data-input voor het aspectmodel komt uit het gebouwmodel. De BIM-aspectadviseur is iemand met een bepaalde vakdiscipline, die gebruik maakt van een aspectmodel om zijn tekeningen, analyses en berekeningen te maken. De output van zijn activiteiten worden geheel of gedeeltelijk opgenomen in het gebouwmodel. De BIM-aspectadviseur levert gebouwdata aan de BIM-coördinator. Na toetsing op consistentie neemt de BIM-aspectadviseur de data uit het aspectmodel op in het gebouwmodel. JUNI

28 JUNI

29 Rollen binnen functies Bij één functie zouden meerdere rollen kunnen liggen (vaak bij kleine organisaties): BIM-modelleur zou ook BIM-coördinator kunnen zijn. BIM-regisseur is ook BIM-manager BIM-aspectadviseur is ook BIM-regisseur én BIM-modelleur JUNI

30 Competenties JUNI

31 Niveau s 4 = beleidsmatig / strategisch / randvoorwaardelijk 3 = management, sturend, coachend 2 = deskundig, zelfstandig, professioneel 1= ondersteunend, reactief JUNI

32 Competenties Leidinggeven Richting en sturing geven aan medewerkers in het kader van hun taakvervulling; stijl en methode van leidinggeven aanpassen aan betrokken medewerker/groep medewerkers en situatie. Coachen Richting en sturing geven aan een medewerker in het kader van diens taakvervulling; stijl van coachen aanpassen aan medewerker en situatie zodat betrokken medewerker zich optimaal kan ontwikkelen. Probleemanalyse Signaleren van problemen; herkennen van belangrijke informatie; verbanden leggen tussen gegevens. Opsporen van mogelijke oorzaken van problemen; zoeken naar ter zake doende gegevens. JUNI

33 Rollen en competenties JUNI

34 Competentieprofielen Aspecten: 1. Functiekenmerken 2. Plaats in de organisatie 3. Taken en verantwoordelijkheden 4. Functie-eisen 5. Vervolgfuncties 6. Relevante competenties JUNI

35 Competentieprofiel BIM-regisseur 1. Functiekenmerken Is de procesmanager en projectmanager van het BIM-project. De BIM-regisseur is verantwoordelijk voor het stellen van doelen, eisen en randvoorwaarden en het voorbereiden van de BIM-aspecten in de afspraken en contracten met de verschillende samenwerkende partijen in het bouwproces. Hij stuurt en bewaakt de voortgang van het BIM-proces en draagt bij aan het leer- en veranderingsproces in de organisatie en de bouwketen. 2. Plaats in de organisatie De BIM-regisseur legt verantwoordelijkheid af aan de directie / bedrijfsleider die in de rol van BIM-Manager fungeren. De BIM-Regisseur combineert zijn taken vaak met die van Projectleider, Bouwprojectmanager of Supply Chain Manager. Hij heeft nauw contact met de projectleiders, werkvoorbereiding, modelleurs, event. BIM-coördinator (als hij deze rol niet zelf vervult) en alle extern samenwerkende partijen (leveranciers, onderaannemers, maar ook architectenbureaus, ingenieursbureaus die fungeren als aspectadviseurs). JUNI

36 Competentieprofiel BIM-regisseur 3. Taken en verantwoordelijkheden 1. Stellen van doelen, eisen en randvoorwaarden en maken van afspraken met alle partijen die betrokken zijn bij het ontwikkelen en beheren van het gebouwmodel (leidinggeven, visie, omgevingsbewustzijn, plannen en organiseren). 2. Regelen van de afstemming en de contracten met de verschillende partners in het voorbereidingsproces en tijdens het bouwproces (plannen en organiseren, onderhandelen, schriftelijke communicatie, overtuigingskracht). 3. Opzetten van structuur en protocollen van gebouwmodel (visie, creativiteit, probleemanalyse, organisatiesensitiviteit). 4. Faciliteren van de samenwerking van de verschillende disciplines in het bouwteam (samenwerken, plannen en organiseren). 5. Controleren, bewaken en sturen van het BIM-proces met behulp van tools (leidinggeven, plannen en organiseren, voortgangsbewaking). 6. Betrokken medewerkers en partijen coachen en begeleiden bij de implementatie en toepassing van BIM (samenwerken, coachen, overtuigingskracht, organisatiesensitiviteit). 7. Signaleren van eventuele knelpunten in het strategisch beleid van de organisatie op gebied van informatiemanagement, bouwprocesmanagement of personeelsmanagement en adviseren over eventuele bijstelling (visie, probleemanalyse, overtuigingskracht, omgevingsbewustzijn, organisatiesensitiviteit. JUNI

37 Competentieprofiel BIM-regisseur Competentie Definitie Opmerkingen Management en Leidinggeven Leidinggeven Niveau 3 Coachen Niveau 3 Plannen en organiseren Niveau 3 Voortgangsbewaking Niveau 3 Richting en sturing geven aan medewerkers in het kader van hun taakvervulling; stijl en methode van leidinggeven aanpassen aan betrokken medewerker/groep medewerkers en situatie. Richting en sturing geven aan een medewerker in het kader van diens taakvervulling; stijl van coachen aanpassen aan medewerker en situatie zodat betrokken medewerker zich optimaal kan ontwikkelen. Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde tijd, acties en middelen aangeven om bepaalde doelen te kunnen bereiken. Opstellen en bewaken van procedures om de voortgang van taken of activiteiten van medewerkers en van de eigen taken en verantwoordelijkheden te bewaken en zeker te stellen. JUNI

38 Competentieprofiel BIM-regisseur Competentie Analyse en Besluitvorming Probleemanalyse Niveau 3 Visie Niveau 3 Organisatiesensitiviteit Niveau 3 Creativiteit Niveau 3 Omgevingsbewustzijn Niveau 3 Definitie Signaleren van problemen; herkennen van belangrijke informatie; verbanden leggen tussen gegevens. Opsporen van mogelijke oorzaken van problemen; zoeken naar ter zake doende gegevens. Afstand nemen van de dagelijkse praktijk; zich concentreren op hoofdlijnen en lange termijnbeleid. Onderkennen van invloed en gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op andere onderdelen van de organisatie; onderkennen van belangen van andere onderdelen van de eigen organisatie. Met oorspronkelijke oplossingen komen voor problemen die met de functie verband houden. Nieuwe werkwijzen bedenken ter vervanging van bestaande. Laten blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke, technologische, politieke en economische ontwikkelingen en deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie. JUNI

39 Competentieprofiel BIM-regisseur Competentie Communicatie Schriftelijke communicatie Niveau 2 Samenwerken Niveau 3 Overtuigingskracht Niveau 2 Onderhandelen Niveau 2 Definitie Ideeën en meningen duidelijk maken in een rapport of document dat de juiste opzet en structuur heeft, grammaticaal correct is en dat de juiste taal en terminologie voor de lezer bevat. Actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of probleemoplossing, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is. Proberen anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en trachten instemming te verkrijgen door gebruik te maken van de juiste argumenten en methode. Effectief communiceren van eigen standpunten en argumenten en het ontdekken en benoemen van gemeenschappelijke doelen op een wijze die tot overeenstemming en acceptatie bij beide partijen leidt. JUNI

40 Competentieprofiel BIM-aspectadviseur 1. Functiekenmerken Is de Inhoudelijk specialist binnen een vakdiscipline en betrokken bij het BIMproject. De BIM-Aspectadviseur is werkzaam als architect, constructeur, bouwfysisch adviseur, calculator of kostendeskundige of als installatietechnisch adviseur of specifieke werkorganisator. Is verantwoordelijk voor het maken van analyses en berekeningen met behulp van het aspectmodel, uitgaande van de input van het gebouwmodel afgestemd met de BIM-Coördinator of BIM- Regisseur. 2. Plaats in de organisatie De BIM-aspectadviseur kan zowel een interne partij zijn als een externe partij die onderdeel uitmaakt van de keten. De BIM-regisseur legt in elk geval verantwoordelijkheid af aan de BIM-Coördinator en/of de BIM-Regisseur Hij heeft nauw contact met de projectleiders, werkvoorbereiding, modelleurs, BIM-coördinator en andere aspectadviseurs of leveranciers. JUNI

41 Competentieprofiel BIM-aspectadviseur 3. Taken en verantwoordelijkheden 1. Uitwerken van doelen, eisen en randvoorwaarden (input) uit het gebouwmodel in het aspectmodel rekening houdend met technische eisen en specificaties uit de eigen discipline (visie, omgevings-bewustzijn, probleemanalyse). 2. Afstemmen en maken van afspraken over de samenwerkingscontracten met de verschillende samenwerkingspartners in het voorbereidingsproces en tijdens het bouwproces (samenwerken, schriftelijke communicatie, overtuigingskracht). 3. Opzetten van structuur en protocollen van aspectmodel (visie, creativiteit, probleemanalyse, organisatiesensitiviteit). 4. Maken van tekeningen, berekeningen en analyses die opgenomen worden in het gebouwmodel (probleemanalyse, creativiteit ). 5. Controleren en bewaken van de ontvangst en kwaliteit van informatie uit het BIMproces met behulp van tools (kwaliteitsgerichtheid, discipline, voortgangsbewaking). 6. Betrokken partijen informeren en adviseren over de implementatie en toepassing van aspectmodel (overtuigingskracht, organisatiesensitiviteit). 7. Signaleren van eventuele knelpunten in het beleid van de organisatie of samenwerking op gebied van informatiemanagement, bouwprocesmanagement en adviseren over eventuele bijstelling (visie, probleemanalyse, overtuigingskracht, omgevingsbewustzijn, organisatiesensitiviteit). JUNI

42 Competentieprofiel BIM-aspectadviseur Competentie Definitie Opmerkingen Management en Leidinggeven Voortgangsbewaking Niveau 2 Opstellen en bewaken van procedures om de voortgang van taken of activiteiten van medewerkers en van de eigen taken en verantwoordelijkheden te bewaken en zeker te stellen. JUNI

43 Competentieprofiel BIM-aspectadviseur Competentie Analyse en Besluitvorming Probleemanalyse Niveau 2 Visie Niveau 2 Organisatiesensitiviteit Niveau 2 Creativiteit Niveau 2 Omgevingsbewustzijn Niveau 2 Definitie Signaleren van problemen; herkennen van belangrijke informatie; verbanden leggen tussen gegevens. Opsporen van mogelijke oorzaken van problemen; zoeken naar ter zake doende gegevens. Afstand nemen van de dagelijkse praktijk; zich concentreren op hoofdlijnen en lange termijnbeleid. Onderkennen van invloed en gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op andere onderdelen van de organisatie; onderkennen van belangen van andere onderdelen van de eigen organisatie. Met oorspronkelijke oplossingen komen voor problemen die met de functie verband houden. Nieuwe werkwijzen bedenken ter vervanging van bestaande. Laten blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke, technologische, politieke en economische ontwikkelingen en deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie. JUNI

44 Competentieprofiel BIM-aspectadviseur Competentie Communicatie Schriftelijke communicatie Niveau 2 Samenwerken Niveau 2 Overtuigingskracht Niveau 2 Motivatie Kwaliteitsgerichtheid Niveau 2 Discipline Niveau 2 Definitie Ideeën en meningen duidelijk maken in een rapport of document dat de juiste opzet en structuur heeft, grammaticaal correct is en dat de juiste taal en terminologie voor de lezer bevat. Actieve bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat of probleemoplossing, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is. Proberen anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en trachten instemming te verkrijgen door gebruik te maken van de juiste argumenten en methode. Hoge eisen stellen aan kwaliteit van producten en diensten en daarnaar handelen. Zich voegen naar het beleid en/of de procedures van de organisatie. Bij onduidelijkheid of veranderingen bevestiging zoeken bij de juiste autoriteit. JUNI

45 Overige competentieprofielen komen binnenkort beschikbaar JUNI

46 Conclusie Een nieuwe werkmethode vraagt om andere competenties van zowel werkgever als werknemer. Het ontwerp- en bouwproces verandert, dit vraagt flexibiliteit van alle projectleden. Een rol kan door meerdere personen (met een andere functie) worden ingevuld. Bekijk per project wie het meest geschikt is voor de rol! Zou je graag een rol op je willen nemen, maar mis je een (paar) competentie(s)? Ga op cursus! JUNI

47 SBRCURnet BIM Academie Diverse BIM cursussen voor Verschillende BIM-rollen. JUNI

48 JUNI

49 Bouwlokalen Gratis bijeenkomsten Laagdrempelig Op 11 locaties in Nederland Inschrijven via JUNI

50 JUNI

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER HOOFDOFFICIER VAN DIENST

KWALIFICATIEDOSSIER HOOFDOFFICIER VAN DIENST KWALIFICATIEDOSSIER HOOFDOFFICIER VAN DIENST Werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatiedossier is vastgesteld door de stuurgroep van het project Besluit kwaliteit brandweerpersoneel in mei 2009.

Nadere informatie

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van:

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van: Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden Mentor consult Met de steun van: Inleiding Uit onze ervaringen is gebleken dat de direct leidinggevende een belangrijke rol speelt

Nadere informatie

RRBOUWRAPPORT 144. Aan de slag met BIM; gewoon doen! Handreiking Virtueel Bouwen

RRBOUWRAPPORT 144. Aan de slag met BIM; gewoon doen! Handreiking Virtueel Bouwen RRBOUWRAPPORT 144 Aan de slag met BIM; gewoon doen! Handreiking Virtueel Bouwen RRBouwrapport 144 Handreiking Virtueel Bouwen Drs.ing. Jan Straatman, Balance & Result Organisatie Adviseurs Willem Pel,

Nadere informatie

Handboek functie-indeling. A r c h i t e c t e n b u r e a u s

Handboek functie-indeling. A r c h i t e c t e n b u r e a u s Handboek functie-indeling A r c h i t e c t e n b u r e a u s september 2011 Handboek functie-indeling Architectenbureaus Onder deel van de collectieve arbeidsovereenkomst v o o r a r c h i t e c t e n

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER OFFICIER VAN DIENST

KWALIFICATIEDOSSIER OFFICIER VAN DIENST KWALIFICATIEDOSSIER OFFICIER VAN DIENST Werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatiedossier is vastgesteld door de stuurgroep van het project Besluit kwaliteit brandweerpersoneel in mei 2009. Het

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe?

3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? 3.4.1.2 Ziekteverzuim en re-integratieprotocol: Wie doet wat, wanneer en hoe? Een ziekteverzuim- en een re-integratieprotocol geeft vanuit een visie vorm aan de weg van arbeidsongeschiktheid naar -geschiktheid.

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

BoKS Body of Knowledge and Skills

BoKS Body of Knowledge and Skills BoKS Body of Knowledge and Skills Adviespraktijk - Basisactiviteiten - Competenties Professionalisering Adviesprofielen Het adviesproces Competenties Gedragscode - Uitgangspunten - Gedragsregels Geschiedenis

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013 Uitvoerders onder druk Oktober 2013 Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het gebied van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Arbouw biedt praktische informatie, instrumenten en richtlijnen

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER MEDEWERKER BRANDPREVENTIE

KWALIFICATIEDOSSIER MEDEWERKER BRANDPREVENTIE KWALIFICATIEDOSSIER MEDEWERKER BRANDPREVENTIE Werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatiedossier is vastgesteld door de stuurgroep van het project Besluit kwaliteit brandweerpersoneel in mei 2009.

Nadere informatie

HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE

HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE Tiel, 17 januari 1996 Herdruk: november 2006 DEEL A HANDBOEK FUNCTIE-INDELING RECREATIE JANUARI 1996 Deel A 3 INHOUDSOPGAVE DEEL A Pagina Inhoudsopgave 5 1 Inleiding

Nadere informatie

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden TMA Competentiemodel T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com TMA Competentiemodel Inhoudsopgave: Inleiding Aandacht voor details Aanpassingsvermogen Ambitie Assertiviteit

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015 TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015 KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN www.pao.tudelft.nl Verbeter uw concurrentiepositie met onze technisch management en personal skills cursussen!

Nadere informatie

Standaardtaakbeschrijving. DNR-STB 2009 Toelichting en takenoverzicht B NA ONRI

Standaardtaakbeschrijving. DNR-STB 2009 Toelichting en takenoverzicht B NA ONRI Standaardtaakbeschrijving Toelichting en takenoverzicht B NA ONRI Standaardtaakbeschrijving 2009 Toelichting en takenoverzicht Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse

Nadere informatie

Minder last, meer effect

Minder last, meer effect Minder last, meer effect Zes principes van goed toezicht Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 2 - Inhoud Managementsamenvatting 3 Inleiding 7 1. Waarom een nieuwe visie op toezicht?

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 90530 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Cohort: Cohort 2011-2012

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg

PROFIEL. eerst verantwoordelijk verzorgende. opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg 2009 PROFIEL eerst verantwoordelijk verzorgende 1 opleiding erkend door de branche Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg Colofon Titel Profiel Eerst Verantwoordelijk Verzorgende 2009 Auteurs Judith

Nadere informatie

Werken met een Team Ontwikkelings Plan (TOP) praktische hulp voor de ontwikkeling van teamwerk

Werken met een Team Ontwikkelings Plan (TOP) praktische hulp voor de ontwikkeling van teamwerk Werken met een Team Ontwikkelings Plan (TOP) praktische hulp voor de ontwikkeling van teamwerk Inhoud I Het Team Ontwikkelings Plan (TOP) 2 II Teamontwikkeling in kaart 3 III Hoe ziet een TOP eruit? 5

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie