Meer informatie: 7.4/0308. l telefoon: (026) l fax: (026) l Kadestraat CA Arnhem l Postbus EE Arnhem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meer informatie: 7.4/0308. l telefoon: (026) 3 712 712 l fax: (026) 3 712 345. l Kadestraat 1 6811 CA Arnhem l Postbus 5229 6802 EE Arnhem"

Transcriptie

1 Meer informatie: l Kadestraat CA Arnhem l Postbus EE Arnhem l telefoon: (026) l fax: (026) l l internet: 7.4/0308

2 Ik ga verhuizen

3 Wie, wat, waar en hoe? Verhuizen is leuk en vaak zelfs een hele nieuwe start. Toch vraagt verhuizen het nodige van u. Er moet een hoop geregeld worden in een vaak toch al drukke tijd. Volkshuisvesting helpt u een handje. Niet door uw dozen te dragen, maar bijvoorbeeld door in deze brochure helder en overzichtelijk uit te leggen hoe u een verhuizing het beste aan kunt pakken. Hoe zegt u uw huur op bijvoorbeeld? Hoe moet u uw oude woning opleveren? Wie moet u allemaal bericht sturen? En wat zijn handige tips voor bij het verhuizen zelf? Lees het door, gebruik wat u nodig hebt en bel ons bij vragen gewoon even. Volkshuisvesting wenst u alvast veel plezier in uw nieuwe woning.

4 Ik ga verhuizen Verhuizen is een hele onderneming. Het is vaak een drukke tijd en er komt veel bij kijken. Als huurder van Volkshuisvesting hebt u te maken met een aantal spelregels bij een verhuizing. In deze brochure leest u daarover. Ook hebben we voor u nuttige informatie en tips verzameld over de voorbereiding en organisatie van een verhuizing. De mogelijkheden U zegt de huurovereenkomst schriftelijk op. U ontvangt van ons een schriftelijke bevestiging van de opzegging. Er geldt een opzegtermijn van een maand. U kunt elke dag opzeggen. De overeenkomst eindigt dan op dezelfde dag van de volgende maand. De datum van ontvangst van de opzegging is bepalend voor de einddatum van de huurovereenkomst. Huurt u met meerdere personen, dan hebben wij van elke huurder een opzegging nodig. Als één persoon de huur opzegt, dan blijft de overeenkomst voor de andere huurders gewoon gelden. Gaat u scheiden of eindigt het geregistreerd partnerschap? Dan kunt u samen of alleen de rechter vragen wie huurder van de woonruimte blijft. U laat ons zo snel mogelijk per brief weten aan wie het huurrecht is toegewezen. De ander is dan niet langer aansprakelijk voor de verplichtingen uit de huurovereenkomst. Overlijdt één van de huurders? Dan wordt de medehuurder automatisch huurder. Dit geldt voor de achterblijvende echtgenoot, echtgenote of geregistreerde partner. 3

5 Hoe wilt u de woning opleveren Bij het einde van de huurovereenkomst levert u de woning helemaal leeg en schoon op, in de staat waarin u de woning volgens de beschrijving hebt gekregen. Zodra u ons hebt gemeld dat u gaat verhuizen, spreken we met u een moment af voor een opleveringsgesprek. Een opzichter van Volkshuisvesting bekijkt dan samen met u hoe u de woning achterlaat en oplevert en welke herstelwerkzaamheden u voor de einddatum van de huurovereenkomst nog (voor eigen rekening) in orde moet brengen. U krijgt van ons een schriftelijk overzicht van de herstelwerkzaamheden. Veranderingen die u met onze schriftelijke toestemming hebt aangebracht, maakt u bij het einde van de huur alleen ongedaan als wij dit zo (schriftelijk) hebben afgesproken. U krijgt de gelegenheid om binnen een redelijke door Volkshuisvesting bepaalde - termijn de werkzaamheden zelf uit te (laten) voeren voordat u de sleutels bij ons inlevert. U levert de woning op zoals we hebben afgesproken tijdens het opleveringsgesprek. Over te dragen goederen aan de opvolgende huurder kunnen blijven zitten als er Verhuizen tijdig een overnameformulier is is getekend. een hele onderneming Als u iets overdraagt en wát u overdraagt laat u ons tijdig schriftelijk weten samen met een schriftelijke instemming van de nieuwe huurder. Daarvoor is een speciaal formulier dat de opzichter van Volkshuisvesting bij het opleveringsgesprek bij zich heeft. U geeft de sleutelpas en de sleutels van de buitendeuren van de woning uiterlijk op de eerste dag van de huurbeëindiging aan ons af. Sleutels van binnendeuren en kasten kunt u achterlaten in de woning. 4

6 De belangrijkste tien punten bij het opleveren van de woning nog eens op een rijtje l Bij oplevering is de woning schoon en leeg. l Alle onderdelen die bij de woning horen zijn aanwezig en heel. l Vloerbedekking en eventuele lijmresten hebt u verwijderd behalve als de nieuwe huurder de vloerbedekking overneemt of de opzichter akkoord is met handhaving. l De vloeren zijn glad en strak. l Sanitair, tegelwerk, schakelaars en wandcontactdozen zijn niet geschilderd. l Schroeven en spijkers zijn verwijderd. l Deuren en muren zijn vrij van stickers en lijmresten. l Alle sleutels van de binnendeuren en vaste kasten zijn in de woning aanwezig. l Veranderingen in de woning waarvoor u geen toestemming hebt van Volkshuisvesting maakt u ongedaan. Dit is niet nodig als Volkshuisvesting alsnog akkoord gaat met de verandering. l s Winters neemt u maatregelen om bevriezing van de waterleidingen en de c.v.-installatie te voorkomen. Wat mag u in principe achterlaten? Sommige goederen/voorzieningen kunt u bij verhuizing achterlaten mits de opzichter het goedkeurt. De betreffende goederen moeten in goede staat verkeren, schoon en heel zijn. We noemen dit de positieve lijst. Wilt u bouwkundige aanpassingen binnen en buiten de woning laten zitten, dan stemt u dit ook af met onze opzichter. Deze moeten overigens ook worden getoetst aan de geldende bouwvoorschriften van de gemeente Arnhem. Hieronder ziet u waar deze positieve lijst uit bestaat: Binnen: l Stoffen vloerbedekking, mits deze als geheel nog goed is l Harde vloerbedekking, zoals laminaat, parket, tegels en andere harde materialen l Gordijnrails, gordijnen/vitrage l Lamellen/jaloezieën/luxaflex l Inbouwapparatuur in keuken Buiten: l Tuinhuisje (mits passend) l Zonwering l Beplanting/bomen (mits passend in tuin/omgeving en niet te dicht op bebouwing) l Vijver l Afdak (mits passend) l Rolluiken l Erfafscheidingen l Verlichting l Bestrating l Stenen berging/garage (mits passend en vergunning aanwezig) 5

7 Adreswijziging door geven aan gemeente Arnhem Bij de gemeente Arnhem (of de gemeente waar u naartoe verhuist) geeft u schriftelijk uw verhuizing door. Daarvoor gebruikt u het formulier Aangifte van adreswijziging van de gemeente. U kunt het formulier afhalen bij het loket Burgerzaken op het gemeentehuis. U kunt het formulier ook downloaden en zelf uitprinten van de internetsite Hoe Bij zegt u uw huur op? Hoe moet u uw woning opleveren? Wie moet u allemaal bericht sturen? het afgeven van het formulier laat u uw geldige legitimatiebewijs zien. Verder hebt u een kopie van de huurovereenkomst van de nieuwe woning nodig en een kopie van het legitimatiebewijs van de personen die met u mee verhuizen. Verhuist u naar een adres waarvan u niet de hoofdbewoner bent (u gaat inwonen), dan is een kopie van de huurovereenkomst niet nodig. In dat geval vult de hoofdbewoner op het formulier een verklaring in dat u komt inwonen. U geeft het formulier af bij: afdeling Burgerzaken, Koningstraat 38, Arnhem. U kunt het formulier ook opsturen naar de gemeente. Dezelfde kopieën als hiervoor beschreven stuurt u in een envelop mee, plus een kopie van uw eigen legitimatiebewijs. U stuurt uw envelop naar: Gemeente Arnhem Afdeling Burgerzaken Postbus EL Arnhem 6

8 Adreswijziging doorgeven aan waterleidingbedrijf Vitens Waterleidingbedrijf Vitens heeft een speciaal formulier voor een verhuizing. Daarop vult u onder meer in de stand van de watermeter op de dag van de verhuizing. U kunt uw verhuizing ook melden via de internetsite www. vitens.nl. Gas en elektriciteit verhuizen mee Met ingang van 1 juli 2004 is de energiemarkt vrijgegeven. Dit betekent dat iedereen vrij is om zelf een leverancier voor gas en elektriciteit te kiezen. U bent vrij om voor iedere vorm van energie een andere leverancier te kiezen. Volkshuisvesting Arnhem kan u hierover geen advies geven. Voor een goede keuze uit de verschillende leveranciers kunt u onder meer terecht op de internetsites en Een nieuwe omgeving en vaak zelfs een hele nieuwe start 7

9 Energie verhuist mee Bij een verhuizing verhuist de energie met u mee naar het nieuwe adres. Geef de verhuizing door aan uw energieleverancier(s) twee weken voordat u de sleutels van uw nieuwe woning krijgt. U ontvangt vervolgens meterstandenkaartjes. Hierop noteert u de eindstanden van het oude adres en de beginstanden van het nieuwe adres. Binnen vijf dagen na de verhuizing moet u deze kaartjes terugsturen aan de energieleverancier(s). Voor het eerst zelfstandig wonen Gaat u voor het eerst zelfstandig wonen? U maakt een keuze uit de verschillende energieleveranciers. Twee weken voordat u de sleutels van uw nieuwe woning ontvangt, meldt u zich aan bij een energieleverancier. U ontvangt een meterstandenkaartje waarop u direct na ontvangst van de sleutels de beginstanden van de meters zet. Nuttige informatie en tips over voorbereiding en organisatie Van leverancier veranderen Verandert u bij de verhuizing van energieleverancier? Dan moet u zich eerst aanmelden bij de nieuwe leverancier. De nieuwe leverancier stuurt u een meterstandenkaartje. Nadat u de meterstanden hebt ingevuld en teruggestuurd, ontvangt u de energie van de nieuwe leverancier. Deze regelt ook de afmelding bij de oude leverancier. U ontvangt een eindafrekening van uw oude leverancier. Houdt u bij het wisselen van leverancier rekening met een opzegtermijn. De meeste leveranciers hanteren een opzegtermijn van dertig dagen. 8

10 Verhuizing en afval Verhuizen levert vaak een hoop rommel op. Hoe komt u van uw afval en overtollige spullen af? In Arnhem wordt het afval ingezameld door SITA, in opdracht van de gemeente. Per wijk zijn hiervoor vaste dagen. Welke dag er in uw wijk wordt opgehaald, vindt u op de afvalwijzer. Deze vraagt u gratis aan via de SITA servicetelefoon (026) Op dit nummer kunt u ook terecht met al uw vragen over afvalinzameling in Arnhem. Herbruikbare huisraad Hebt u herbruikbare goederen over? Meubilair, boeken, speelgoed, kleding, gereedschap en dergelijke wordt gratis ingezameld door kringloopbedrijf 2Switch: telefoon U kunt herbruikbare huisraad ook wegbrengen naar een van de afvalbrengstations. Afvalbrengstation Arnhem heeft twee afvalbrengstations (open van maandag t/m zaterdag, van 9.00 tot uur); l afvalbrengstation Noord: Beijerinckweg 9a, Arnhem, l afvalbrengstation Zuid: De Overmaat 17, Arnhem. Als huurder van Volkshuisvesting hebt u te maken met spelregels bij een verhuizing Uw afvalpas kunt u in de woning achterlaten (bijvoorbeeld in een laatje van het keukenblok). 9

11 Om afval te kunnen aanbieden hebt u uw afvalpas en een legitimatiebewijs nodig. Afval dat u onbeperkt kunt aanbieden is glas, papier, karton, textiel, klein chemisch afval, luiers, metaal en huishoudelijke apparaten. De andere afvalsoorten kunt u maximaal twaalf keer per jaar gratis wegbrengen. Biedt u vaker afval aan, dan moet u er iets voor betalen. Afvalpas U hebt een afvalpas nodig als u afval aanbiedt bij het afvalbrengstation. De kosten van een pas bedragen vijf euro en de pas kunt u aanvragen op meerdere locaties: l bij de afvalbrengstations, l bij het informatiecentrum van de gemeente Arnhem (Koningstraat 38), l bij het gemeenteloket in winkelcentrum Kronenburg. Grofvuil en grof tuinafval Afval dat niet past in een minicontainer of verzamelcontainer gaat naar het afvalbrengstation. Kunt u grofvuil of grof tuinafval niet zelf wegbrengen, dan kunt u het gratis laten ophalen. U maakt daarvoor een afspraak via de SITA servicelijn: (026) Volkshuisvesting wenst u alvast veel plezier in uw nieuwe woning! 10

12 Puin en grond Grond en puin gaan niet mee met het grofvuil. U brengt het naar het afvalstation. Tot een halve kubieke meter is aanleveren gratis. Hebt u veel puin of grond, dan kunt u beter een container huren via de SITA servicelijn (026) Verfresten Lege verfblikken kunnen bij het huisvuil. Restjes verf, lak, beits, terpentine, kwastreiniger, thinner en wasbenzine levert u apart in als klein chemisch afval (KCA) bij het afvalbrengstation. Zo voorkomt u dat deze schadelijke stoffen in het milieu terecht komen. Glas Gewone gloeilampen ( peertjes ) stopt u bij het huisvuil. TL-buizen en spaarlampen brengt u als klein chemisch afval naar het afvalbrengstation. Daar is ook een aparte container voor vlakglas (ruiten). Asbest Krijgt u bij een verhuizing te maken met asbest, dan gelden er speciale wettelijk bepaalde veiligheidsvoorschriften. Fijne asbestdeeltjes zijn gevaarlijk voor de gezondheid. De verwijdering moet u verplicht vooraf melden bij de gemeente (026) Krijgt u toestemming, dan ontvangt u een meldingsformulier en instructies hoe u het asbest moet verpakken. De gemeente heeft speciale inpakpakketten beschikbaar. Vervolgens brengt u het asbest naar het afvalbrengstation, waar u het meldingsformulier afgeeft. 11

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist?

Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Verhuizen zonder zorgen! Waar moet u aan denken als u verhuist? Stapels lege dozen staan in de gang, klaar om in te pakken. De verhuizer is gebeld en de adreswijzigingen liggen klaar. U gaat nog één keer

Nadere informatie

Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken

Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken Brabantse Waard over huur opzeggen en wat daarbij komt kijken Inhoudsopgave 3 De huur opzeggen bij Brabantse Waard 4 Uw huurwoning opleveren 5 Geldzaken rondom uw woning 5 Veelgestelde vragen van huurders

Nadere informatie

> Procedure bij verhuizen. Huur opzeggen? Dit komt erbij kijken!

> Procedure bij verhuizen. Huur opzeggen? Dit komt erbij kijken! > Procedure bij verhuizen Huur opzeggen? Dit komt erbij kijken! > Inhoudsopgave > Huur opzeggen 1 Huur opzeggen 1 Opzegtermijn 2 Huurbetaling 2 Voor- en eindcontrole 3 Overname 4 Nieuwe huurder niet bekend

Nadere informatie

Zelf klussen aan uw woning. Zelf klussen aan uw woning Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: toestemming voor uw klus

Zelf klussen aan uw woning. Zelf klussen aan uw woning Informatie voor huurders van Vidomes INFORMATIE OVER: toestemming voor uw klus INFORMATIE OVER: toestemming voor uw klus advies bij uw klus vergoedingen als u verhuist Zelf klussen aan uw woning Zelf klussen aan uw woning Informatie voor huurders van Vidomes Deze brochure gaat over

Nadere informatie

Overigens moet u vooraf altijd contact met ons opnemen voordat u aan een bepaalde klus begint.

Overigens moet u vooraf altijd contact met ons opnemen voordat u aan een bepaalde klus begint. Februari 2015, Zelf klussen Zelf klussen Honderd mensen, honderd wensen! Dat geldt voor eten en drinken, voor kleding, maar zeker ook voor de inrichting van het huis waar u woont. Logisch dat u dat huis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel. Huren bij Stadgenoot. Gebruiksaanwijzing voor uw woning

Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel. Huren bij Stadgenoot. Gebruiksaanwijzing voor uw woning Huren bij Stadgenoot Hoofdstuktitel 1 Huren bij Stadgenoot Gebruiksaanwijzing voor uw woning Huren bij Stadgenoot Voorwoord 1 Beste huurder, Stadgenoot is een grote woningcorporatie. We verhuren ruim

Nadere informatie

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Woningbouwvereniging 4 Hoofdstuk 3 Voorwaarden 5 Hoofdstuk 4 Procedure 8 Hoofdstuk 5 Overzicht ZAV s en nadere

Nadere informatie

ALLE SPELREGELS OP EEN RIJ ZELF KLUSSEN

ALLE SPELREGELS OP EEN RIJ ZELF KLUSSEN ALLE SPELREGELS OP EEN RIJ ZELF KLUSSEN Zelf klussen Zelf klussen: veel kan, maar niet alles mag U huurt een huis bij deltawonen. Om van uw huis uw thuis te maken, wilt u uw woning misschien aanpassen

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Veranderingen

Zelf Aangebrachte Veranderingen Zelf Aangebrachte Veranderingen Veranderingen in de woning aanbrengen? WONINGSTICHTING BUITENLUST Een woning voldoet nooit helemaal aan al uw woonwensen en misschien denkt u er wel eens aan om een kleine

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

Gids voor goed wonen. Alles over huren bij Stadgenoot

Gids voor goed wonen. Alles over huren bij Stadgenoot Gids voor goed wonen Alles over huren bij Stadgenoot Voorwoord 1 Beste huurder, Prettig en zorgeloos wonen. Dat wensen wij iedereen toe. Daarover gaat dit boekje. Het is de tweede, geheel herziene versie

Nadere informatie

WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK

WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK Wat u wilt weten als u bij ons woont WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK Wat u wilt weten als u bij ons woont Organisatie en doelstelling Woningbouwvereniging Reeuwijk is ontstaan

Nadere informatie

Inleiding. Belangrijke gegevens. Algemene informatie. Huurovereenkomst. Bewonersparticipatie. Uw woning veranderen of verbouwen

Inleiding. Belangrijke gegevens. Algemene informatie. Huurovereenkomst. Bewonersparticipatie. Uw woning veranderen of verbouwen Bewonersinformatie Inleiding Belangrijke gegevens Algemene informatie Huurovereenkomst Bewonersparticipatie Uw woning veranderen of verbouwen Ontevreden over Tablis Wonen Onze huismeesters Diversen Huurovereenkomst

Nadere informatie

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst

Uitgebreide versie. Mijn afspraken met Pluryn. Dienstverleningsovereenkomst Uitgebreide versie Mijn afspraken met Pluryn Dienstverleningsovereenkomst Mijn afspraken met Pluryn Pluryn ondersteunt mensen met een handicap bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Krijg je zorg van

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Voorzieningen

Zelf Aangebrachte Voorzieningen Zelf Aangebrachte Voorzieningen Veranderingen aanbrengen in uw huurwoning In deze brochure kunt u ons beleid lezen over Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV). Hoewel we de brochure met uiterste zorg hebben

Nadere informatie

Zelf uw woning veranderen

Zelf uw woning veranderen Zelf uw woning veranderen In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, kunt u uw huurwoning wel degelijk aanpassen aan uw eigen woonwensen. Als u uw huurwoning naar eigen persoonlijke smaak kan veranderen,

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Zelf uw woning aanpassen

Zelf uw woning aanpassen Zelf uw woning aanpassen ruimte voor leven Zelf uw woning aanpassen Wonen is iets persoonlijks. U kunt uw woning zoveel mogelijk naar uw eigen smaak inrichten en aanpassen. Maar wilt u iets aan de woning

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Voorzieningen ZAV-beleid

Zelf Aangebrachte Voorzieningen ZAV-beleid Zelf Aangebrachte Voorzieningen ZAV-beleid veranderingen in een huurwoning van Zeilstra Beheer B.V. Inhoud Veranderingen in een huurwoning...blz. 2 Roerende en onroerende zaken...blz. 2 Zelf aangebrachte

Nadere informatie

Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB

Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB Trekkingsrecht: uw PGB op de rekening van de SVB Inhoud Voor wie? 2 Wat verandert er? 2 Waarom zijn deze veranderingen nodig? 2 Waarom heeft de SVB een kopie van uw zorgovereenkomst nodig? 2 Heeft u nog

Nadere informatie

Zelf klussen. Maak van uw huis uw droomhuis

Zelf klussen. Maak van uw huis uw droomhuis Zelf klussen Maak van uw huis uw droomhuis 1 Zelf klussen Maak van uw huis uw droomhuis Zelf uw droomkeuken plaatsen? Plannen om de zolder te verbouwen? Schuurtje in de tuin? Een tweede toilet in de badkamer?

Nadere informatie

Klussen wat is er mogelijk. Alle regels en tips op een rij.

Klussen wat is er mogelijk. Alle regels en tips op een rij. Klussen wat is er mogelijk Alle regels en tips op een rij. 1 2 Voor de zekerheid Regelmatig constateren wij bij de voorinspectie (na een schriftelijke huuropzegging) dat de bewoners veranderingen hebben

Nadere informatie

Kwaliteit, zo werkt het

Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo werkt het Kwaliteit, zo Werkt Het U huurt een woning bij de Veenendaalse Woningstichting of bent dat van plan. Dan is het goed om te weten wat de Veenendaalse Woningstichting doet om de kwaliteit

Nadere informatie

Voorwaarden. Inboedelverzekering. fbto.nl

Voorwaarden. Inboedelverzekering. fbto.nl Voorwaarden Inboedelverzekering > Inboedelverzekering fbto.nl Voorwaarden FBTO Inboedelverzekering Inhoud Inhoud Introductie voorwaarden FBTO Inboedelverzekeringen 4 Leeswijzer 5 Contact 6 Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Zelf klussen. 100% wonen

Zelf klussen. 100% wonen Zelf klussen 100% wonen Zelf klussen Klussen in, aan en/of om uw huurwoning Huurders hebben bij SallandWonen veel vrijheid om hun woning naar eigen smaak aan te passen. We gaan er daarbij wel van uit dat

Nadere informatie

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank

Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum PGB voor budgethouders Uw persoonsgebonden budget en de Sociale Verzekeringsbank Inhoud Waarom deze brochure? 2 Het Servicecentrum PGB? 2 Mijn PGB 4 Belangrijke informatie over uw PGB 4

Nadere informatie

Baston Wonen. informatie. Woningverandering/ ZAV beleid. Maak van uw huis een thuis

Baston Wonen. informatie. Woningverandering/ ZAV beleid. Maak van uw huis een thuis Baston Wonen informatie Maak van uw huis een thuis Woningverandering/ ZAV beleid Vooraf toestemming verplicht In het overzicht vanaf pagina 5, kunt u lezen of toestemming vooraf verplicht is. Is toestemming

Nadere informatie