Opleidingen en Trainingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingen en Trainingen"

Transcriptie

1 Partner bij duurzame ontwikkeling Opleidingen en Trainingen en Adviserende Bouw Overheid Handel en Toelevering Installatiebranche

2 De Stichting Behartiging Opleiding Bouwnijverheid bestaat uit 3 bv s. Het meest actuele opleidings- en trainingsaanbod kunt u vinden op Hoewel aan de samenstelling van de brochure opleidingen en trainingen de uiterste zorg is besteed, kunnen er geen rechten worden ontleend aan mogelijke onjuistheden. Dank gaat uit naar de bedrijven die hun medewerking hebben gegeven aan het maken van de foto s in deze brochure: BAM Utiliteitsbouw, Mokveld Bouw & Onderhoud, Ballast Nedam, Era Contour.

3 In een steeds sneller veranderende wereld is het enig overgebleven concurrentievoordeel voor organisaties de snelheid waarmee we ons aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Of wel het lerend vermogen van uw organisatie. Een leven lang leren geeft blijvend concurrentievoordeel Zie voor meest actuele opleidings- en trainingsaanbod U vergroot het lerend vermogen van uw organisatie door uw activiteiten rondom talentontwikkeling te verbinden aan de doelen en strategie van de onderneming. Leren is namelijk geen doel op zich, maar moet bijdragen aan de realisatie van uw doelstellingen. Een leven lang leren gaat verder dan een beroepsopleiding. Medewerkers zullen leren en werken moeten combineren. Bedrijfsgerelateerde scholing vormt een belangrijke bijdrage om de verkregen kennis en vaardigheden upto-date te houden. Op deze wijze kan tevens op een informele manier geleerd worden op het werk, waardoor kennis en ervaring op nieuwe generaties kan worden overgedragen. Het inzetten op permanente ontwikkeling van medewerkers en het consequent en consistent hier op voortbouwen, kenmerkt een duurzame organisatie. Dit vraagt om leiderschap en ondernemerschap. Ondernemingen die het vermogen hebben om het lerend vermogen snel en adequaat te ontwikkelen passen zich sneller aan bij gewijzigde omstandigheden en zullen daardoor een blijvend concurrentievoordeel hebben. BOB Opleiding, Training en Advies ondersteunt u graag bij het ontwikkelen van het lerend vermogen van uw organisatie en adviseert u als partner op weg naar een duurzame organisatie. C.L.M. Warmerdam, Directeur BOB Opleiding, Training en Advies BOUWEN AAN TALENT 3

4 In één oogopslag De stichting BOB heeft al meer dan 65 jaar als doel het Behartigen van Opleidingen in de Bouwnijverheid. De werkmaatschappij BOB b.v. voert dit uit en streeft verder naar continuïteit en investeert in nieuwe ontwikkelingen. 7 sectoren g g g g en Adviserende Bouw g Overheid g Handel en Toelevering g Installatiebranche Functiegericht B&U groot Functiegericht B&U klein Infra & Onderhoud Pag. 16 Pag. 32 Pag. 42 Pag. 50 ca. 200 opleidingen Investeer nú in de toekomst Ons aanbod bestaat uit zorgvuldig op elkaar afgestemde opleidingen en trainingen waarmee loopbaantrajecten planmatig worden ondersteund. Stevig in de schoenen. Met een diploma MBO/HBO staat u stevig in uw schoenen om te bouwen aan uw carrière. Meer body. Met de Functiegerichte beroepsopleidingen verkrijgt u functiegebonden kennis en vaardigheden. Meer armslag. Met Workshops en cursussen en Trainingen vergroot u uw slagkracht, efficiency en effectiviteit. 4 BOUWEN AAN TALENT

5 4 soorten opleidingen Functiegerichte beroepsopleidingen De modulaire opleidingsstructuur omvat alle bouwstenen voor uw individuele ontwikkeling. Op basis van ervaring en kennisniveau kunt u ook alleen die opleidingen of specifieke modulen volgen die bij uw individuele doelstellingen passen. Hoger kader en bedrijfsleiding Opleidingen en trainingen, die u helpen om uw doelstellingen op het gebied van management te realiseren en u helpen om sturing te geven aan uw bedrijf of organisatie. Workshops en cursussen Deze praktijkgerichte workshops en cursussen zijn bedoeld om u optimaal te laten functioneren in uw werk. U kunt uw kennis en vaardigheden op een specifiek gebied verdiepen, verbreden of actualiseren. Trainingen Om uw doel te bereiken is vakinhoudelijke kennis alleen niet voldoende. Met onze trainingen verbetert u uw sociale en communicatieve vaardigheden, leidinggevende vaardigheden en persoonlijke effectiviteit. U krijgt beter grip op de meest uiteenlopende situaties. ABW Maatvoering/ Uitzetten/Landmeten Workshops en cursussen Trainingen Pag. 61 Pag. 65 Pag. 92 Pag. 132 Lees meer op over: : Op maat gesneden in-company-trajecten. Advies: Testen, assessment en coaching. Download en print uw schema* via * De schema s die via te downloaden zijn bevatten méér informatie, namelijk de instroomcriteria. BOUWEN AAN TALENT 5

6 sopgave Sectoren Titel Pagina Voorwoord 3 In één oogopslag 4 Index 12 Functiegericht B&U groot 16 SCHEMA g Voorbereidend kader B&U B/VK 17 g g g g g g g Begrippenkader B&U BBK 18 g Uitvoerder B&U VERNIEUWD B/U 19 g Uitvoerder B&U (verkort) PRIJSTOPPER B/UV 20 g Uitvoerder B&U (verlengd) B/UVL 20 g g Uitvoerder B&U Renovatie VERNIEUWD B/UO 21 g g Allround Uitvoerder B&U B/AU 22 g Werkorganisator B&U B/W 23 g Werkorganisator B&U (verkort) PRIJSTOPPER B/WV 24 g Allround Werkorganisator B&U B/AW 25 g Verbreding Allround Uitvoerder en Werkorganisator B/AUWV 26 g Calculator B&U B/C 27 g Calculator B&U (verkort) PRIJSTOPPER B/CV 28 g Allround Calculator B&U B/AC 29 g g Allround Inkoper B&U/Infra B/AI 30 g Voorbereiding Utiliteitsbouw B/VU Kopersbegeleiding g g g Kopersbegeleiding KO 31 B&U klein 32 SCHEMA g TOM-1 Voorman/Uitvoerder Kleinschalige Projecten B&U TOM1 33 g TOM-2 Uitvoerder/Werkorganisator Kleinschalige Projecten B&U TOM2 34 g TOM-2CW Calculator/Werkorganisator Kleinschalige Projecten B&U TOM2CW 35 g TOM-2U Uitvoerder Kleinschalige Projecten B&U TOM2U 36 g TOM-3 Projectleider Kleinschalige Projecten B&U VERNIEUWD TOM3 37 g g MOB - Ondernemen, Commercieel en Financieel Management (module 1) MOB/OCF 38 g g MOB - Projectverwerving en Acquisitie in de Bouw (module 2) T/MOB/PA 38 g g MOB - Professioneel Leiderschap (module 3) T/MOB/PL 39 g g MOB - Functionerings- en Beoordelingsgesprekken (module 4) T/MOB/DVF 39 Personeel en Administratie g g Loon- en Salarisadministratie in de Bouw OOK SCHRIFTELIJK MLSA_LSA 40 g g Professionalisering van de P&O'er binnen de Bouw T/PPO 41 Infra 42 SCHEMA g g g Elementaire Infratechniek G/EI 43 g g Voorbereidend Kadermedewerker Infra G/VK 44 Installatiebranche Handel en Toelevering Overheid Bouw 6 BOUWEN AAN TALENT

7 Sectoren Titel Pagina Infra (vervolg) g g g g g g g Uitvoerder Infra G/U 45 g g g g g g g Werkorganisator Infra NIEUW G/W 46 g g g g g g g Calculator Infra NIEUW G/C 46 g g g g g g g Werkorganisator/Calculator Ondergrondse Netwerken NIEUW G/WCON 47 g g g g g g g Werkorganisator Intergrale Projecten NIEUW G/WGP 48 g g g g g g g Systems Engineering en Systeemgerichte Contractbeheersing in 1 dag NIEUW S/SESCB 49 g g g g g g g Systems Engineering NIEUW S/SE 49 g g g g g g g Systeemgerichte Contractbeheersing NIEUW S/SCB 49 en Onderhoud 50 SCHEMA g g g Basis Technisch en Onderhoud BOO/TBO 51 g g g Sociale Vaardigheden in Onderhoud BOO/SVO 52 g g g Gevel en Onderhoud NIEUW BOO/GEO 53 g g g Beton en Onderhoud BOO/BEO 54 g g g Dak en Onderhoud BOO/DAO 55 g g g Elektrotechnische Installaties en Onderhoud BOO/IOE 56 g g g Werktuigbouwkundige Installaties en Onderhoud BOO/IOW 57 g g g Verf en Onderhoud BOO/VEO 58 g g g Vochtproblemen en Onderhoud BOO/VP 59 g g g Onderhoudskundige Vastgoed VERNIEUWD BOO-KOP 60 Vergunningsverlening en Handhaving 61 SCHEMA g g g ABW 1 VERNIEUWD ABW/PR 62 g g g ABW 1 (Verkort) VERNIEUWD ABW/PRV 63 g g g ABW 2 VERNIEUWD ABW/VG 64 Maatvoeren, Uitzetten, Landmeten 65 SCHEMA g g g Introductie Maatvoeren/Uitzetten/Landmeten MUL 66 g Assistent Maatvoerder M1A, 1B 67 g Aspirant Maatvoerder M2A, 2B 67 g Maatvoerder M3A, 3B 67 g Hoofd Maatvoerder M4A, 4B 67 g Assistent Uitzetter Infra U1A, 1B 68 g Aspirant Uitzetter Infra U2A, 2B 68 g Uitzetter Infra U3A, 3B 68 g g Assistent Landmeetkundige L1A, 1B 69 g g Aspirant Landmeetkundige L2A, 2B 69 g g Landmeetkundige L3A, 3B 69 g g Hogere Landmeetkundige module 1 t/m 4 HLM 70 g g GIS NIEUW GIS1A, 2B 71 g g Geo-informaticus NIEUW GEO 72 g g g Kennismaking met Laserscannen NIEUW KL 73 g g GPS voor Beginners GPS 74 g g GPS voor Gevorderden GPSG 74 g g GPS Operator GPSO 74 g Tekening Lezen en Uitzetten Infra NIEUW TLUI 75 g g Aan de slag met BGT NIEUW BGT 76 Installatiebranche Handel en Toelevering Overheid Bouw BOUWEN AAN TALENT 7

8 Sectoren Titel Pagina Maatvoeren, Uitzetten, Landmeten (vervolg) g g Kadastrale Metingen en Akteposten NIEUW KM 76 g g Themadagen Deformatiemetingen DEFM 77 g g Verkenning MOVE3 en de HTW in de Praktijk MOVE3 77 g Praktisch werken met MOVE3 PW/MOVE3 g g Themadag Landmeten THL g g Kadastrale Metingen KM g g g GEO/Basis Registratie Adressen en Gebouwen/BGT GEO/BAG g g g Praktische Toepassingen Geografische Informatie Systemen (GIS) PT/GIS g g g Communicatiesoftware COM g g g Maatvoeren en Uitzetten MU g g g Maatvoerders/Hoofdmaatvoerders Bijblijven MBB g Maatvoerder B&U (alleen in-company) 10M Hoger kader en bedrijfsleiding Projectbegeleiding/Ondernemersvaardigheden 78 g g Projectleider Midden/Groot Bedrijf PRL 79 g g g g g g g Leergang Bedrijfskunde Algemeen (basismodule) LBL/ALG 80 g g g g g g g Verbredingsmodulen Project-/Procesmanagement LBL/PRM 81 g g g g g Verbredingsmodulen Top-UAV/UAV-Geïntegreerde Contracten LBL/CV 81 g g g g g g g Verbredingsmodulen Persoonlijke Effectiviteit voor de Leidinggevende LBL/PEL 81 g g g g g g g Verbredingsmodulen Professioneel Leiderschap LBL/PL 81 g g g g g g g Verbredingsmodule Lean Management LBL/LM 82 g g g g g g g Verbredingsmodule Veerkrachtig Managen LBL/VM 83 g g g g g Marketing in de Bouw MB 84 g g g g g Projectontwikkeling PO 85 g g g g g Leergang Projectontwikkeling: 5 Basismodulen PO/LG1 86 g g g g g Leergang Projectontwikkeling, Keuzemodule Fiscaliteiten PO/LG2 87 g g g g g Leergang Projectontwikkeling, Keuzemodule Financial Engineering PO/LG3 87 g g g g g Leergang Projectontwikkeling, Keuzemodule Ontwerpopgave PO/LG4 87 g g g g g Leergang Projectontwikkeling, Keuzemodule Herontwikkeling en Herstructurering PO/LG5 87 g g g g g Leergang Projectontwikkeling, Keuzemodule Bouwproces PO/LG6 87 g g g Assistent Projectleider (Bouwkundig) Ontwerp- en Adviesbureau VPOA 88 g g g Projectleider (Bouwkundig) Ontwerp- en Adviesbureau VERNIEUWD POA 89 g g g g Leergang Bouwkostendeskundige BD 90 g g g g g g g Masterclass Toezicht op Duurzaamheid NIEUW MTD 91 g g g g g g Projectmanagement in de Bouw (Workshop) WPB g g Materieelmanagement MM g Financiële Bedrijfsvoering van Bouwprojecten in de B&U FBB Workshops en cursussen SCHEMA Lean Management in de Bouw 92 SCHEMA g g g g g g g Lean Management T/LM 93 g g g g g g g Last Planner NIEUW T/LP 94 Installatiebranche Handel en Toelevering Overheid Bouw 8 BOUWEN AAN TALENT

9 Sectoren Titel Pagina Bouwbesluit/Ruimtelijke Ordening g g g g g g Bouwbesluit: Basiskennis S/BBBK 95 g g g g g Bouwbesluit: In de Praktijk S/BBP 96 g g g g g g Bouwbesluit Opfris S/BBOPF 97 g g g g g Brandveiligheid en Bouwbesluit S/BBBG 98 g g g g g Opleveren van een Brandveilig Bouwwerk S/OBB 99 Aanbesteding/Contractvorming g g g g g g Aanbestedingsreglement Werken ARW 2005 VERNIEUWD S/ARW 100 g RAW/UAV voor Infra S/RAWUAV 101 g g g g g g UAV Basis S/UAV 102 g g g g g g UAV-Geïntegreerde Contracten (UAV-GC) S/UAVGC 103 g g g g g g UAV Opfris S/OUAV 104 g g g g g g Overeenkomst Met Open Posten NIEUW S/OMOP 105 g g g g g Systems Engineering en Systeemgerichte Contractbeheersing in 1 dag NIEUW S/SESCB 106 g g g g g Systems Engineering NIEUW S/SE 106 g g g g g Systeemgerichte Contractbeheersing NIEUW S/SCB 106 g g g g g Wet Ketenaansprakelijkheid S/WKA 107 g g g g g g Actualiteiten Bouwrecht S/BR g g g g g Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht S/WABO Personeel g g g g g g g Workshop Loon- en Salarisadministratie VERNIEUWD S/WLSA 108 g g g g g g g Pensioen in de Bouwpraktijk S/PBP g g g g g g g Personele Reorganisatie in de Bouw NIEUW S/PRB g g g g g Bouwlonen voor Accountancy S/BLA g g g g Marketing in de Bouw S/MB Calculatie/ Werkorganisatie g g g Elementen ten behoeve van een Elementenbegroting NIEUW S/E 109 g g g g Wapeningtekening Lezen NIEUW S/WTL 110 g g g Voorbereiding Uitvoering van Betonconstructies NIEUW VUBC 111 g Projectadministratie B&U PA 112 g g Planning Voorbereiding en Uitvoering NIEUW S/P 113 g g g Begrotingen Lezen en Beoordelen S/BLB 114 g g g g Beoordelen en Vergelijken van Offertes S/BVO 114 g g g Algemene Bouwplaatskosten NIEUW S/AB 115 g g g g Gebouwgebonden Installaties en Kosten (Utiliteitsbouw) NIEUW GIK 115 Techniek en Bouwfysica g g g g g g Elementaire Bouwkunde-A EB/A 116 g g g g g g Elementaire Bouwkunde-B EB/B 117 g g g Techniek en Maakbaarheid NIEUW B/TEM 118 g g g g Installatietechniek in de Bouw ITB 119 g EPA-W Opnemer/Adviseur NIEUW EPS-W g Elementaire Installatietechniek EIT g g g Bouwfysica in de Praktijk - Geluid BFP/G g g g Bouwfysica in de Praktijk - Warmte en Vocht BFP/WV Installatiebranche Handel en Toelevering Overheid Bouw BOUWEN AAN TALENT 9

10 Sectoren Titel Pagina Kwaliteit/ Arbo/ Milieu g g g Uitvoering van Paalfunderingen S/UP (S/TRP) 120 g g g Themadag Kwaliteitszorg voor Vak- en Voorlieden KZVV 121 g g g g g g g VCA-Basis VCA-B 122 g g g g g g g VCA-Basis online VCA-B online g g g g g g g VCA VOL VCA-VOL 122 g g g g g g g VCA-VOL online VCA-V online g g g g g g g Opfris VCA-Basis VCA-B-O 123 g g g g g g g Opfris VCA-VOL VCA-V-O 123 g g g g g g Interne Audittraining Q/IA Maatvoering g g g Tekening Lezen en Stelwerk voor Beginners TLS 124 g g g Tekening Lezen en Stelwerk voor Gevorderden TLSG 124 g Maatbeheersing voor het Kader MBK 125 g g Total Station TS 125 g g Themadagen Maatvoerders, Landmeten, Uitzetten THU 126 Automatisering g g g Digitaal Rijbewijs voor Uitvoerders/Maatvoerders/Timmerlieden en Uitzetters DR/UITV 126 g g g g g g g Excel voor Beginners EXCB 127 g g g g g g g Excel voor Gevorderden EXCG 127 g g g g g g g Digitaal Nederlands NIEUW NVE 127 g g g g Revit Architecture Basis NIEUW IT/RABB 128 g g g g Revit Structure Basis Constructief NIEUW IT/SBC 128 g g g Revit MEP Basis Installatie NIEUW IT/RMBI 129 g g g g Navisworks NIEUW IT/NV 129 g g g g g g g BIM in de Praktijk NIEUW S/BIM 130 g AutoCAD Civil 3D Basis NIEUW IT/AC3DB 130 g g g g g g g AutoCAD voor Beginners CAD/B 131 g g g g g g g AutoCAD voor Gevorderden CAD/G 131 g g g g g g g AutoCAD tbv Werkvoorbereiding en Maatvoering CAD/3DV 131 g g g g g g g AutoCAD Refresh CAD/R g g Digitaal Rijbewijs voor Uitzetters DR/UITZ g g Digitale Tekeningen Lezen DTLS g Maatvoeren en Uitzetten MU g g g g g g g MicroStation voor Beginners, Gevorderden en Update MIST g g g g g g g Praktisch Laserscannen NIEUW PL g g g g g g g Word voor Beginners WRDB Trainingen Communicatie 132 SCHEMA g g g g g g g Effectieve Gespreksvoering T/GV 133 g g g g g g g Vergadertechniek en Besluitvorming T/VB 134 g Werken in/met een (Project)team T/WPT 135 g g g g g g g Samenwerken Outdoor T/OS 136 g g g g g g g Klantgericht Handelen T/KH 137 Installatiebranche Handel en Toelevering Overheid Bouw 10 BOUWEN AAN TALENT

11 Sectoren Titel Pagina Communicatie (vervolg) g g g g g g g Effectief Presenteren T/EP 138 g g g g g Projectverwerving en Acquisitie in de Bouw T/PAB 139 g Klantgericht Telefonisch Verkopen T/KTV 140 g g g g g g g Commercieel Onderhandelen T/COH 141 g g g g g g g Conflicthantering T/CH 142 g g g g Bewonersgericht Renoveren T/BR 143 g g g g Communicatieve Vaardigheden T/CV 143 g g g g Klantgericht Handelen voor Vak- en Voorlieden T/KHC 143 g g g g Samenwerken op de Bouwplaats T/SW 143 g g g Werkoverleg T/W 143 Leidinggeven g g g g g Instructievaardigheden T/IV 143 g g g g Communicatie, Werkoverleg en Leidinggeven T/CWL 144 g g g g g g g Leidinggeven-1 T/LG1 145 g g g g g g g Leidinggeven-2 T/LG2 146 g g g g g g g Professioneel Leiderschap T/PL 147 g g g g g g g Functionerings- en beoordelingsgesprekken voor Leidinggevenden T/DVF 148 g g g g g g g Management van Creativiteit en Innovatie T/MC 149 Effectiviteit g g g g g g g Time Management T/TM 150 g g g g g g g Assertiviteit T/AS 151 g g g g Uitvoerder en Effectiviteit T/UE 152 g g g g g Calculator/Werkvoorbereider en Effectiviteit T/CWE 153 g g g g g g g Persoonlijke Effectiviteit voor de Leidinggevende T/PEL 154 g g g g g g g Meesterschap in Leiderschap T/MIB 155 Installatiebranche Handel en Toelevering Overheid Bouw Het meest actuele aanbod van opleidingen en trainingen kunt u vinden op BOUWEN AAN TALENT 11

12 Index Schema's Pag Voorwoord 3 In één oogopslag 4 schema en Onderhoud 50 schema Functiegericht B&U groot 16 schema Functiegericht B&U Hoger Kader 78 schema Infra 42 schema Kleinschalige bouw 32 schema Maatvoeren etc 65 schema Trainingen 132 schema Workshops en cursussen 92 Opleidingen en trainingen A Pag Aan de slag met BGT 76 Aanbestedingsreglement Werken ARW ABW 1 62 ABW 1 Verkort 63 ABW 2 64 Akteposten, Kadastrale Metingen en 76 Algemene Bouwplaatskosten 115 Allround Calculator B&U 29 Allround Inkoper B&U/Infra 30 Allround Uitvoerder B&U 22 Allround Werkorganisator B&U 25 Allround Uitvoerder en Werkorganisator, Verbreding 26 Aspirant Landmeetkundige 69 Aspirant Maatvoerder 67 Aspirant Uitzetter Infra 68 Assertiviteit 151 Assistent Landmeetkundige 69 Assistent Maatvoerder 67 Assistent Projectleider (Bouwkundig) Ontwerp- en Adviesbureau 88 Assistent Uitzetter Infra 68 AutoCad Civil 3D Basis 130 AutoCAD t.b.v. Werkvoorbereiding en Maatvoering 131 AutoCAD voor Beginners, Gevorderden 131 B Pag Basis Technisch en Onderhoud 51 Bedrijfskunde Algemeen (basis gedeelte), Leergang 80 Begrippenkader B&U 18 Begrotingen Lezen en Beoordelen 114 Beoordelen en Vergelijken van Offertes 114 Beoordelingsgesprekken voor Leidinggevenden, Functionerings- en 148 Beton en Onderhoud 54 Betonconstructies, Voorbereiding Uitvoering van 111 Bewonersgericht Renoveren 143 BGT, Aan de slag met, 76 BIM in de Praktijk 130 Bouwbesluit: Basiskennis 95 Bouwbesluit: In de Praktijk 96 Bouwbesluit Opfris 97 Besluitvorming, Vergadertechniek en 134 Bouwkostendeskundige, Leergang 90 Bouwkunde-A, Elementaire 116 Bouwkunde-B, Elementaire 117 Bouwplaatskosten, Algemene 115 Bouwproces, Leergang Projectontwikkeling, Keuzemodule 87 Brandveiligheid en Bouwbesluit 98 Brandveilig Bouwwerk, Opleveren van een 99 C Pag Calculator B&U 27 Calculator B&U, Allround 29 Calculator B&U Verkort 28 Calculator Infra 46 Calculator Ondergrondse Netwerken, Werkvoorbereider/ 47 Calculator/Werkvoorbereider en Effectiviteit 153 Calculator/Werkorganisator Kleinschalige Projecten B&U, TOM-2CW 35 Commercieel Onderhandelen 141 Commerciele Slagkracht, Vergroten Communicatie, Werkoverleg en Leidinggeven 144 Communicatieve Vaardigheden 143 Conflicthantering 142 Contractbeheersing, Systeemgerichte 49/106 Contractbeheersing in 1 dag, Systems Engineering en Systeemgerichte 49/106 D Pag Dak en Onderhoud 55 Deformatiemetingen, Themadagen 77 Digitaal Rijbewijs voor Uitvoerders/Maatvoerders/Timmerlieden en Uitzetters 126 Duurzaamheid, Masterclass Toezicht op 91 E Pag Effectief Presenteren 138 Effectieve Gespreksvoering 133 Effectiviteit voor de Leidinggevende, Persoonlijke 154 Effectiviteit voor de Leidinggevende (LBL/PEL), Verbredingsmodulen Persoonlijke 81 Elektrotechnische Installaties en Onderhoud BOUWEN AAN TALENT

13 Elementaire Bouwkunde-A 116 Elementaire Bouwkunde-B 117 Elementaire Infratechniek 43 Elementen ten behoeve van een Elementenbegroting 109 Engineering, Systems 49/106 Engineering en Systeemgerichte Contractbeheersing in 1 dag, Systems 49/106 Excel voor Beginners 127 Excel voor Gevorderden 127 F Pag Financial Engineering, Leergang Projectontwikkeling, keuzemodule 87 Fiscaliteiten, Leergang Projectontwikkeling, keuzemodule 87 Functionerings- en Beoordelingsgesprekken voor Leidinggevenden 148 G Pag Gebouwgebonden Installaties en Kosten (Utiliteitsbouw) 115 Geo informaticus, Assistent 72 Geo informaticus, Aspirant 72 Geo informaticus 72 Gespreksvoering, Effectieve 133 Gevel en Onderhoud 53 GIS 71 GPS Operator 74 GPS voor Beginners 74 GPS voor Gevorderden 74 H Pag Herontwikkeling en Herstructurering, Leergang Projectontwikkeling, Keuzemodule 87 Hogere Landmeetkundige 70 Hoofd Maatvoerder 67 HTW in de Praktijk, Verkenning MOVE3 en de 77 I Pag Infratechniek, Elementaire 43 Infra, RAW/UAV voor 101 Inkoper B&U/Infra, Allround 30 Installatietechniek in de Bouw 119 Installaties en Onderhoud, Elektrotechnische 56 Installaties en Kosten (Utiliteitsbouw), Gebouwgebonden 115 Instructievaardigheden 143 Intergrale Projecten, Werkorganisator 48 Introductie Maatvoeren/Uitzetten/Landmeten 66 K Pag Kadastrale Metingen en Akteposten 76 Kader, Voorbereidend 17 Kadermedewerker Infra, Voorbereidend 44 Kennismaken met Laserscannen 71 Ketenaansprakelijkheid, Wet 107 Klantgericht Handelen 137 Klantgericht Handelen voor Vak- en Voorlieden 143 Klantgericht Telefonisch Verkopen 140 Kleinschalige Projecten B&U, TOM-1 Voorman/Uitvoerder 33 Kleinschalige Projecten B&U, TOM-2 Uitvoerder/Werkorganisator 34 Kleinschalige Projecten B&U, TOM-2CW Calculator/Werkorganisator 35 Kleinschalige Projecten B&U, TOM-2U Uitvoerder 36 Kleinschalige Projecten B&U, TOM-3 Projectleider 37 Kopersbegeleiding 31 Kwaliteitszorg voor Vak- en Voorlieden, Themadag 121 L Pag Landmeetkundige, Assisent 69 Landmeetkundige, Aspirant 69 Landmeetkundige 69 Landmeetkundige, Hogere 70 Landmeten, Introductie Maatvoeren/Uitzetten/ 66 Landmeten, Uitzetten, Themadagen Maatvoerders, 126 Laserscannen, Kennismaken met 73 Last Planner 94 Lean Management 93 Lean Management, Verbredingsmodule 82 Leergang Bedrijfskunde Algemeen (basis gedeelte) 80 Leergang Bouwkostendeskundige 90 Leergang Projectontwikkeling, Keuzemodule Bouwproces 87 Leergang Projectontwikkeling, Keuzemodule Financial Engineering 87 Leergang Projectontwikkeling, Keuzemodule Fiscaliteiten 87 Leergang Projectontwikkeling, Keuzemodule Herontwikkeling en Herstructurering 87 Leergang Projectontwikkeling, Keuzemodule Ontwerpopgave 87 Leergang Projectontwikkeling: 5 Basismodulen 86 Leidinggeven Leidinggeven Leidinggeven, Communicatie, Werkoverleg en 144 Leidinggevenden, Functionerings- en Beoordelingsgesprekken voor 148 Leidinggevende, Persoonlijke Effectiviteit voor de 154 Leidinggevende (LBL/PEL), Verbredingsmodulen Persoonlijke Effectiviteit voor de 81 Leiderschap, Professioneel 147 Leiderschap (LBL/PL), Verbredingsmodulen Professioneel 81 Loon- Salarisadministratie (ook schrijftelijk) 40 Loon- en Salarisadministratie, Workshop 108 M Pag Maakbaarheid, Techniek en 118 Maatbeheersing voor het Kader 125 Maatvoerder, Assistent 67 Maatvoerder, Aspirant 67 Maatvoerder, Hoofd 67 Maatvoerders/Timmerlieden en Uitzetters, Digitaal Rijbewijs voor Uitvoerders/ 126 BOUWEN AAN TALENT 13

14 Maatvoerders, Landmeten, Uitzetten, Themadagen 126 Maatvoeren/Uitzetten/Landmeten, Introductie 66 Management van Creativiteit en Innovatie 149 Managen, Verbredingsmodule Veerkrachtig 83 Marketing in de Bouw 84 Masterclass Toezicht op Duurzaamheid 91 Meesterschap in Leiderschap 155 Metingen en Akteposten, Kadastrale 76 MOB - Functionerings- en Beoordelingsgesprekken (module 4) 39 MOB - Ondernemen, commercieel en financieel management (module 1) 38 MOB - Professioneel Leiderschap (module 3) 39 MOB - Projectverwerving en Acquisitie in de Bouw (module 2) 38 MOVE3 en de HTW in de Praktijk, Verkenning 77 N Pag Navisworks 129 Nederlands voor gebruik 127 Projectontwikkeling 85 Projectontwikkeling: 5 Basismodulen, Leergang 86 Projectontwikkeling, Keuzemodule Bouwproces, Leergang 87 Projectontwikkeling, Keuzemodule Financial Engineering, Leergang 87 Projectontwikkeling, Keuzemodule Fiscaliteiten, Leergang 87 Projectontwikkeling, Keuzemodule Herontwikkeling en Herstructurering, Leergang 87 Projectontwikkeling, Keuzemodule Ontwerpopgave, Leergang 87 Project-/Procesmanagement (LBL/PRM), Verbredingsmodulen 81 Projectverwerving en Acquisitie in de Bouw 139 R Pag RAW/UAV voor Infra 101 Renoveren, Bewonersgericht 143 Revit Architecture Basis 128 Revit MEP Basis Installatie 129 Revit Structure Basis Constructief 128 O Pag Offertes, Beoordelen en Vergelijken van 114 Ondergrondse Netwerken, Werkvoorbereider/Calculator 47 Onderhandelen, Commercieel 141 Onderhoud, Basis Technisch en 51 Onderhoud, Beton en 54 Onderhoud, Dak en 55 Onderhoud, Gevel en 53 Onderhoud, Elektrotechnische Installaties en 56 Onderhoud, Sociale Vaardigheden in 52 Onderhoud, Verf en 58 Onderhoud, Vochtproblemen en 59 Onderhoud, Werktuigkundige Installaties en 57 Onderhoudskundige Vastgoed 60 Ontwerpopgave, Leergang projectontwikkeling, Keuzemodule 87 Opfris VCA-Basis 123 Opfris VCA-VOL 123 Opleveren van een Brandveilig Bouwwerk 99 Overeenkomst Met Open Posten 105 P Pag Paalfunderingen, Uitvoering van 120 Persoonlijke Effectiviteit voor de Leidinggevende 154 Persoonlijke Effectiviteit voor de Leidinggevende (LBL/PEL), Verbredingsmodulen 81 Planning Voorbereiding en Uitvoering 113 Presenteren, Effectief 138 Professionalisering van de P&O'er binnen de Bouw 41 Professioneel Leiderschap 147 Projectadministratie B&U 112 Projectleider (Bouwkundig) Ontwerp- en Adviesbureau 89 Projectleider (Bouwkundig) Ontwerp- en Adviesbureau, Assistant 88 Projectleider Midden/Grootbedrijf Infra/B&U 79 Projectleider Kleinschalige Projecten B&U, TOM-3 37 S Pag Salarisadministratie (ook schrijftelijk), Loon- 40 Salarisadministratie, Workshop Loon- en 108 Samenwerken op de Bouwplaats 143 Samenwerken Outdoor 136 Sociale Vaardigheden in Onderhoud 52 Stelwerk voor Beginners, Tekening Lezen en 124 Stelwerk voor Gevorderden, Tekening Lezen en 124 Systeemgerichte Contactbeheersing 49/106 Systems Engineering 49/106 Systems Engineering en Systeemgerichte Contractbeheersing in 1 dag 49/106 T Pag Techniek en Maakbaarheid 118 Tekening Lezen en Stelwerk voor Beginners 124 Tekening Lezen en Stelwerk voor Gevorderden 124 Tekening Lezen en Uitzetten Infra 75 Telefonisch Verkopen, Klantgericht 140 Themadag Kwaliteitszorg voor Vak- en Voorlieden 121 Themadagen Deformatiemetingen 77 Themadagen Maatvoerders, Landmeten, Uitzetten 126 Time Management 150 Timmerlieden en Uitzetters, Digitaal Rijbewijs voor Uitvoerders/Maatvoerders/ 126 Toezicht op Duurzaamheid, Masterclass 91 TOM-1 Voorman/Uitvoerder Kleinschalige Projecten B&U 33 TOM-2 Uitvoerder/Werkorganisator Kleinschalige Projecten B&U 34 TOM-2CW Calculator/Werkorganisator Kleinschalige Projecten B&U 35 TOM-2U Uitvoerder Kleinschalige projecten B&U 36 TOM-3 Projectleider Kleinschalige Projecten B&U 37 Total Station BOUWEN AAN TALENT

15 U Pag UAV Basis 102 UAV-Geïntegreerde Contracten (UAV-GC) 103 UAV Opfris 104 UAV/UAV-Geïntegreerde Contracten (LBL/TUAV), Verbredingsmodulen Top- 81 Uitvoerder B&U 19 Uitvoerder B&U (verkort) 20 Uitvoerder B&U (verlengd) 20 Uitvoerder B&U, Allround 22 Uitvoerder B&U Renovatie 21 Uitvoerder en Effectiviteit 152 Uitvoerder Infra 45 Uitvoerder Kleinschalige projecten B&U, TOM-2U 36 Uitvoerder Kleinschalige Projecten B&U, TOM-1 Voorman/ 33 Uitvoerder/Werkorganisator Kleinschalige Projecten B&U, TOM-2 34 Uitvoerders/Maatvoerders/Timmerlieden en Uitzetters, Digitaal Rijbewijs voor 126 Uitvoering, Planning Voorbereiding 113 Uitvoering van Paalfunderingen 120 Uitzetten/Landmeten, Introductie Maatvoeren/ 66 Uitzetten Infra,Tekening Lezen en 75 Uitzetten, Themadagen Maatvoerders, Landmeten, 126 Uitzetter Infra, Assistent 68 Uitzetter Infra, Aspirant 68 Uitzetter Infra 68 Uitzetters, Digitaal Rijbewijs voor Uitvoerders/Maatvoerders/Timmerlieden en 126 Voorbereiding en Uitvoering, Planning 113 Voorman/Uitvoerder Kleinschalige Projecten B&U, TOM-1 33 W Pag Wapeningtekening Lezen 110 Werken in/met een (Project)team 135 Werkorganisator B&U (verkort) 24 Werkorganisator B&U 23 Werkorganisator B&U, Allround 25 Werkorganisator Infra 46 Werkorganisator Intergrale Projecten 48 Werkorganisator Kleinschalige Projecten B&U, TOM-2 Uitvoerder/ 34 Werkorganisator Kleinschalige Projecten B&U, TOM-2CW Calculator/ 35 Werkvoorbereider/Calculator Ondergrondse Netwerken 47 Werkoverleg 143 Werkoverleg en Leidinggeven, Communicatie, 144 Werktuigkundige Installaties en Onderhoud 57 Wet Ketenaansprakelijkheid 107 Workshop Loon- en Salarisadministratie 108 V Pag Vak- en Voorlieden, Klantgericht Handelen voor 143 Vak- en Voorlieden, Themadag Kwaliteitszorg voor 121 VCA VOL 122 VCA-Basis 122 VCA-Basis, Opfris 123 VCA-VOL, Opfris 123 Verbreding Allround Uitvoerder en Werkorganisator 26 Verbredingsmodule Lean Management 82 Verbredingsmodule Veerkrachtig Managen 83 Verbredingsmodulen Persoonlijke Effectiviteit voor de Leidinggevende (LBL/PEL) 81 Verbredingsmodulen Professioneel Leiderschap (LBL/PL) 81 Verbredingsmodulen Project-/Procesmanagement (LBL/PRM) 81 Verbredingsmodulen Top-UAV/UAV-Geïntegreerde Contracten (LBL/TUAV) 81 Verf en Onderhoud 58 Vergadertechniek en Besluitvorming 134 Verkenning MOVE3 en de HTW in de Praktijk 71 Verkopen, Klantgericht Telefonisch 140 Vochtproblemen en Onderhoud 59 Voorbereidend kader 17 Voorbereidend Kadermedewerker Infra 44 Voorbereiding Uitvoering van Betonconstructies 111 BOUWEN AAN TALENT 15

16 Download en print uw schema* via * De schema s die via te downloaden zijn bevatten méér informatie, namelijk de instroomcriteria. Opleidingsschema Functiegericht B&U groot FUNCTIEGERICHT NIVEAU HOGER KADER/MANAGEMENT NIVEAU Verbredingsmodulen (B&U/Infra) Project-/Procesmanagement (pag. 81) TOP-UAV, UAV-GC, e.a. Contractvormen (pag. 81) Persoonlijke Effectiviteit voor de Leidinggevende (pag. 81) Professioneel Leiderschap (pag. 81) Lean Management (pag. 82) Veerkrachtig Managen (pag. 83) Leergang Bedrijfskunde Algemeen (B&U/Infra) (pag. 80) Projectleider Midden/Grootbedrijf (B&U/Infra) (pag. 79) Allround Uitvoerder B&U (pag. 22) Workshops en cursussen Allround Werk organisator B&U (pag. 25) V K K K K K Meesterschap in Leiderschap (pag. 155) Bouwkostendeskundige B&U (pag. 90) en/of Allround Calculator B&U (pag. 29) Projectleider (Bouwkundig) Ontwerp-en Adviesbureau Verbreding Allround Uitvoerder/Werkorganisator B&U w.o. de modulen: sen, Inkoop-Contracten/Contractvorming, Ramingen, Projectcoördinatie/-organisatie, Risicomanagement, BIM/Virtueel Bouwen, Lean Management (pag. 26) Trainingen Allround Inkoper B&U/Infra (pag. 30) (pag. 89) Workshops en cursussen en/of Trainingen Verlengd (pag. 20) Uitvoerder B&U Verkort (pag. 20) Werkorgani sator B&U Verkort (pag. 24) Calculator B&U Verkort (pag. 28) KOB Uitvoerder B&U (pag. 19) Uitvoerder Renovatie B&U (pag. 21) Werk organisator B&U (pag. 23) Calculator B&U (pag. 27) Assistent Projectleider Ontwerp- en Adviesbureau (pag. 83) Voorbereidend Kader B&U (pag. 17) Begrippenkader B&U (pag. 18) KOB Techniek = Door-/instroom - mogelijkheid afhankelijk van werkervaring en/of na overleg opleidingsmanager. V = Verplichte module K = Keuzemodule Normen zijn indicatief. 16 BOUWEN AAN TALENT Voor actuele startdata en locaties: zie Voor meer info en/of aanmelden: of

17 FUNCTIEGERICHT B&U groot Voorbereidend Kader B&U De opleiding Voorbereidend Kader B&U is een basis opleiding ter voorbereiding op de opleidingen Uitvoerder B&U, Uitvoerder Renovatie B&U, Werkorganisator B&U en Calculator B&U. Deze opleiding is zodanig opgezet dat deelnemers de nieuwe kennis direct in de dagelijkse praktijk kunnen toepassen. Personen die de opleidingen Uitvoerder B&U, Uitvoerder Renovatie B&U, Werkorganisator B&U of Calculator B&U willen volgen en niet beschikken over een MBO- Bouwkunde (BOL 4) of Assistent Uitvoerder diploma. Toelatingsvoorwaarden Basiskennis op het gebied van Bouwkunde is vereist. VMBO Bouwtechniek of BBL niveau 2 en 3 (Bouwtechniek). Anders opgeleiden in overleg met de opleidingsmanager. U krijgt inzicht in diverse aspecten van de bedrijfstak Bouwnijverheid en de manier waarop bouwbedrijven zijn georganiseerd. Tevens leert u de organisatie- en calculatietechnieken kennen die gebruikt worden bij de voorbereiding en uitvoering van bouwprojecten in de B&U. Het Bouwproces; Productiefactoren, productiviteit en kosten; Tijdschema en werkbegroting; sing van de uitvoering; Arbeidsomstandigheden, kwaliteits- en milieuzorg. De theorie wordt aan de hand van de les oefeningen en studiemateriaal besproken en toegelicht. Tijdens de lessen wordt er gezamenlijk geoefend in de organisatorische voorbereidings- en uitvoeringsaspecten van bouwwerken. Ter ondersteuning van de lessen ontvangen de deelnemers het leerboek Uitvoeringsorganisatie in de burgelijke en utiliteitsbouw. Max. 20 personen. Avondopleiding 8 Maanden: 23 avondbijeenkomsten excl. BTW, incl. Deze opleiding kunnen wij ook Diploma Elk onderdeel wordt afgesloten met een tentamen. Geslaagden ontvangen het diploma Voorbereidend Kader B&U. Vervolgopleiding(en) Leidinggeven-1; Uitvoerder B&U; Werkorganisator B&U; Calculator B&U; Uitvoerder Renovatie B&U. B/VK Voor actuele startdata en locaties: zie Voor meer info en/of aanmelden: of BOUWEN AAN TALENT 17

18 FUNCTIEGERICHT Grootbedrijf B&U Bouw Overheid Handel en Toelevering Installatiebranche Max. 20 personen. Begrippenkader B&U Dagopleiding 1 Maand: 4 hele zaterdagen. 790 excl. BTW, incl. Deze cursus kunnen wij ook incompany verzorgen. Geslaagden ontvangen een bewijs van doorstroom ten behoeve van de vervolgopleidingen. Vervolgopleiding(en) Uitvoerder B&U; Werkorganisator B&U; Calculator B&U; Uitvoerder Renovatie B&U. B/BK Een goede basis De cursus Begrippenkader B&U dient ter voorbereiding op de opleidingen Uitvoerder B&U, Uitvoerder Renovatie B&U, Werkorganisator B&U of Calculator B&U. Deze cursus is een kortere versie van Voorbereidend Kader B&U. Personen die zich hebben ingeschreven voor de opleidingen Uitvoerder B&U, Uitvoerder Renovatie B&U, Werkorganisator B&U of Calculator B&U. Indien men in het bezit is van een diploma MBO-Bouwkunde (BOL 4) of Assistent Uitvoerder, maar minder dan 2 jaar werkervaring heeft. Deze cursus is tevens geschikt als opfriscursus voor personen die niet recentelijk hun diploma s hebben behaald en/of nog geen werkervaring in het uitvoerende bouwbedrijf hebben opgedaan. Toelatingsvoorwaarden MBO-Bouwkunde (BOL 4) of Assistent Uitvoerder, maar minder dan 2 jaar werkervaring in de uitvoerende bouw of Elementaire Bouwkunde A en B. U krijgt inzicht in diverse aspecten van de bedrijfstak Bouwnijverheid en de manier waarop bouwbedrijven zijn georganiseerd. Tevens leert u de organisatie- en calculatietechnieken kennen die gebruikt worden bij de voorbereiding en uitvoering van bouwprojecten in de B&U. Het Bouwproces; Productiefactoren, productiviteit en kosten; Tijdschema en werkbegroting; sing van de uitvoering; Arbeidsomstandigheden, kwaliteits- en milieuzorg. De volgende modulen worden afgesloten met een toets: productiefactoren, productiviteit en kosten; tijdschema en werkbegroting; beheersing van de uitvoering. 18 BOUWEN AAN TALENT Voor actuele startdata en locaties: zie Voor meer info en/of aanmelden: of

19 VERNIEUWD FUNCTIEGERICHT Grootbedrijf B&U Uitvoerder B&U Max. 18 personen. Bij de functie van uitvoerder ontstaat al gauw het beeld van de timmerman die opklimt tot uitvoerder omdat hij enig organisatorisch inzicht en sociaal overwicht heeft. De ervaring leert, dat de moderne uitvoerder naast bouwtechnische kennis, het uitvoeringsproces van het te realiseren bouwwerk moet kunnen ontwerpen en beheersen. Daarvoor is het nodig, dat hij inhoudelijk moet doorzien hoe het project in elkaar zit. Hij moet aansluitingsproblemen tussen de verschillende deelprocessen herkennen en oplossen en de deelprocessen, in het kader van het gehele uitvoeringsproces, kunnen optimaliseren. Als interne klant van het bouwbedrijf dient hij de wensen en eisen goed kenbaar te maken. Ook dient de uitvoerder de informatiestromen van en naar de bouwplaats te beheersen. Personen die betrokken zijn bij de dagelijkse leiding bij het uitvoeren van grotere (seriematige) bouwprojecten in de B&U. Toelatingsvoorwaarden Begrippenkader B&U; Voorbereidend Kader B&U; MBO-Bouwkunde (BOL 4); Assistent Uitvoerder (Bouwradius/Fundeon); Indien u in het bezit bent van MBO-Bouwkunde (BOL 4) of Assistent Uitvoerder (Bouwradius/Fundeon), maar minder dan 2 jaar werkervaring heeft, dient u voorafgaand de cursus Begrippenkader te volgen. Het is een vereiste dat u op het moment van het volgen van deze avondopleiding werkzaam bent als assistent/aankomend/meewerkend uitvoerder. U leert de uitvoering van bouwwerken in de B&U voorbereiden en beheersen. U krijgt hierbij inzicht in woningbouw, utiliteitsbouw, onderhoud en ver- of nieuwbouw. Module Leidinggeven en Time Management (2 avonden); Module Voorbereiding van de Uitvoering (13 avonden); Module sing van de Uitvoering (11 avonden). De theorie wordt aan de hand van het studiemateriaal besproken en toegelicht. Avondopleiding 8 Maanden: 26 bijeenkomsten excl. BTW, incl. Deze opleiding kunnen wij ook Diploma De modulen Voorbereiding van de Uitvoering en sing van de Uitvoering worden elk afgesloten met een tentamen. De lessen voor de module Leidinggeven en Time Management moeten voor 100% gevolgd zijn. Geslaagden ontvangen het diploma Uitvoerder B&U. Vervolgopleiding(en) Diverse trainingen: Leidinggeven-1, Uitvoerder en Effectiviteit; Werkorganisator B&U; Calculator B&U; Allround Uitvoerder B&U, Uitvoerder Renovatie B&U (vrijstelling voor de module Leidinggeven en Time Management). B/U Voor actuele startdata en locaties: zie Voor meer info en/of aanmelden: of BOUWEN AAN TALENT 19

20 FUNCTIEGERICHT Grootbedrijf B&U PRIJSTOPPER Max. 18 personen. Studieduur B/UV: 3 Maanden: 7 bijeenkomsten van uur tot uur. B/UVL: 3 Maanden: 4 bijeenkomsten van uur tot uur 1 bijeenkomst van uur tot uur Uitvoerder (verkort). 975 Uitvoerder (verlengd). Excl. BTW, incl. lesmateriaal en verblijfskosten. Diploma De modulen Voorbereiding van de Uitvoering en sing van de Uitvoering worden elk afgesloten met een tentamen. Geslaagden ontvangen het diploma Uitvoerder B&U. Vervolgopleiding(en) Diverse trainingen: Leiding - geven-1, Samenwerken op de Bouwplaats, Uitvoerder en Effectiviteit, Conflicthantering, Klantgericht Handelen; Werkorganisator B&U Verkort; Calculator B&U Verkort; Allround Uitvoerder B&U (ten minste 2 jaar werkervaring als zelfstandig uitvoerder vereist), Uitvoerder Renovatie B&U. B/UV en B/UVL Uitvoerder B&U (verkort) Deze opleiding is inhoudelijk identiek aan de reguliere opleiding Uitvoerder B&U. De doorlooptijd is echter korter, het tempo ligt hoger en de zelfwerkzaamheid is groter. U krijgt vrijstelling voor de module Leidinggeven en Time Management. Personen die betrokken zijn bij de dagelijkse uitvoeringsleiding van grotere (seriematige) bouwprojecten in de B&U. Toelatingsvoorwaarden HBO Bouwkunde; TU Bouwkunde; KOB B&U; Werkorganisator B&U; Calculator B&U. U leert de uitvoering van bouwwerken in de B&U voorbereiden en beheersen. U krijgt hierbij inzicht in woningbouw, utiliteitsbouw, onderhoud en ver- of nieuwbouw. Module Voorbereiding van de Uitvoering (4 middag-/avondsessies); Module sing van de Uitvoering (3 middag-/avondsessies). Er is vrijstelling voor de module Leidinggeven en Time Management. De theorie wordt aan de hand van het studiemateriaal besproken en toegelicht. Tijdens de opleiding wordt er veelvuldig geoefend met praktijksituaties. Deze opleiding kenmerkt zich door een hoge mate aan zelfstudie. Uitvoerder B&U (verlengd) (B/UVL) Deze opleiding is een uitbreiding op de reguliere Uitvoerder B&U en is bedoeld voor de deelnemers die hiervoor staan ingeschreven maar behoefte hebben om extra ondersteuningslessen te volgen. Ook deelnemers die de opleiding in het verleden hebben gevolgd kunnen deelnemen aan dit traject. Module Voorbereiding van de uitvoering (4 dagdelen); Module sing van de uitvoering (5 dagdelen). Meer informatie? Kijk op 20 BOUWEN AAN TALENT Voor actuele startdata en locaties: zie Voor meer info en/of aanmelden: of

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

DE EERSTE STAP IN EEN PRACHTIG VAK OPLEIDINGSOVERZICHT

DE EERSTE STAP IN EEN PRACHTIG VAK OPLEIDINGSOVERZICHT DE EERSTE STAP IN EEN PRACHTIG VAK OPLEIDINGSOVERZICHT 2 Voorwoord Carrière maken in de vastgoedbranche Als makelaar vervult u in het vastgoed een belangrijke rol. U heeft immers de taak om verschillende

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015 TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015 KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN www.pao.tudelft.nl Verbeter uw concurrentiepositie met onze technisch management en personal skills cursussen!

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Handboek functie-indeling. A r c h i t e c t e n b u r e a u s

Handboek functie-indeling. A r c h i t e c t e n b u r e a u s Handboek functie-indeling A r c h i t e c t e n b u r e a u s september 2011 Handboek functie-indeling Architectenbureaus Onder deel van de collectieve arbeidsovereenkomst v o o r a r c h i t e c t e n

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND

2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND 2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND MBO-Opleidingen Defensie (Veiligheid en Vakmanschap)...6 Detailhandel...10 Economisch-administratief...14 Horeca...22 ICT...26 Kappen...30 Nautisch College...34

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces BUSINESS PROCESS LEARNING Solution paper Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces Inhoud 1 De kracht van Business Process Learning 3 1.1 Visie 3 1.2 Onderbouwing visie 4 2 Beschrijving

Nadere informatie

BFBN Cursus Krant. De BFBN Cursus Krant 2011-2012 is een uitgave van de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland Augustus 2011

BFBN Cursus Krant. De BFBN Cursus Krant 2011-2012 is een uitgave van de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland Augustus 2011 BFBN Cursus Krant De BFBN Cursus Krant 2011-2012 is een uitgave van de Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland Augustus 2011 BFBN Opleidingen Betontechnische vaardigheden Leidinggevende vaardigheden

Nadere informatie

RRBOUWRAPPORT 144. Aan de slag met BIM; gewoon doen! Handreiking Virtueel Bouwen

RRBOUWRAPPORT 144. Aan de slag met BIM; gewoon doen! Handreiking Virtueel Bouwen RRBOUWRAPPORT 144 Aan de slag met BIM; gewoon doen! Handreiking Virtueel Bouwen RRBouwrapport 144 Handreiking Virtueel Bouwen Drs.ing. Jan Straatman, Balance & Result Organisatie Adviseurs Willem Pel,

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Cursussen & trainingen

Cursussen & trainingen Studiecentrum Cursussen & trainingen voor schoolmanagement en staffunctionarissen in het onderwijs Voor het actuele overzicht van onze cursussen, trainingen en studiedagen kijk op www.schoolzakelijk.nl

Nadere informatie

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T

- Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T - Studiegids - DEELTIJDO PLEID I N G TOT TPR S- DO C E N T 2 Inhoudsopgave 3 Introductie Waarom een deeltijdopleiding TPRS? 4 Opbouw van de opleiding Contactdagen 5 Intervisie 6 Coaching 6 Stage 6 Portfolio

Nadere informatie

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden.

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden. UW gids naar werk trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten UW heeft in de loop der jaren een breed aanbod aan trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten ontwikkeld. Werk staat

Nadere informatie

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@SAMEN.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal Resultaat voorop dus mens centraal 1 Resultaat voorop dus mens centraal Inhoud CiEP Basis 4 CiEP en Het Nieuwe Werken 8 CiEP Waardenprofielen 10 CiEP Energiek 14 CiEP voor Teams 18 e-ciep Basis 20 CiEP

Nadere informatie

Informatie branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)

Informatie branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) Informatie branche erkende opleiding Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) Algemeen Deze opleiding is erkend door de branche verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. De opleiding is gebaseerd

Nadere informatie

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013 Uitvoerders onder druk Oktober 2013 Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het gebied van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Arbouw biedt praktische informatie, instrumenten en richtlijnen

Nadere informatie

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken?

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Werkplaats Systems Engineering 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1. Pioneering 7 2. Systems Engineering

Nadere informatie

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Voorwoord De VU hecht groot belang aan open werkverhoudingen, waarin leidinggevenden en medewerkers elkaar respectvol

Nadere informatie

Overzicht van Interventies VIER L

Overzicht van Interventies VIER L Overzicht van Interventies VIER L Versie januari 2015 Vier L B.V. Postbus 5053 5201 GB s-hertogenbosch Tel. 088-1184400 info@vierl.nl www.vierl.nl Inhoud Inleiding... 3 1 Intake... 4 2 Loopbaanassessment...

Nadere informatie

Gestructureerd opleiden

Gestructureerd opleiden Slimmer omgaan met (eigen) talent Uit de praktijk van het installatietechnische middenbedrijf THEMA 8 Gestructureerd opleiden Dóór bedrijven, vóór bedrijven In de "Denktank Slimmer Scholen bespraken P&O

Nadere informatie

Versie voorjaar 2013 2

Versie voorjaar 2013 2 CURSUSAANBOD Vak Techniek... 4 Aanbrengen en forceren van hang- en sluitwerk... 5 Basiscursus Maatvoeren en Uitzetten... 6 Basiscursus Maatvoeren en Uitzetten voor de GWW... 7 Basiscursus Total Station...

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie