CAREERSERVICE Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Maak WERK van je studie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CAREERSERVICE Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Maak WERK van je studie"

Transcriptie

1 CAREERSERVICE Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Maak WERK van je studie

2 Ruth van Gessel Opleiding: master filosofie Stage: Brandstof, bedrijf dat creatieve filosofische concepten bedenkt voor radio, televisie, bedrijven en evenementen Motivatie: Volgens mij is een stage om twee redenen heel belangrijk: ten eerste kun je op die manier een beter beeld krijgen van de richting die je na je studie graag wilt volgen, en ten tweede leer je in de praktijk dingen die je op de universiteit niet leert. CAREERSERVICE

3 Je carrière begint nu Het is belangrijk dat je na je studie op een plek terecht komt die bij je past. Oriëntatie op je carrière begint al in het eerste jaar van je opleiding filosofie, theologie, islamstudies (islam en Arabisch) of religiewetenschappen. Tijdens je studie bieden we begeleiding aan bij de oriëntatie op je toekomstige loopbaan en bij het nemen van concrete stappen op de arbeidsmarkt. In deze folder zetten we deze mogelijkheden op een rijtje. Een overzicht van alle activiteiten op het gebied rondom loopbaanbegeleiding, stages en vacatures is te vinden op de site: 1. Loopbaanbegeleiding in het curriculum Mentoraat Je krijgt bij het begin van de studie een mentor toegewezen. Dat is een docent die je gedurende het studiejaar blijft volgen. Aan het eind van het eerste jaar ga je al nadenken over de invulling van het minorenprogramma. Onderwerp van gesprek kan dan ook zijn of je deze invulling laat afhangen van de oriëntatie op een loopbaan. In het tweede jaar is loopbaanoriëntatie onderwerp van gesprek omdat je dan opnieuw keuzes gaat maken in het minorenprogramma. Je kunt dan eventueel in het buitenland studeren. In het derde jaar ga je het gesprek aan met je mentor over de keuze van het masterprogramma, waarbij loopbaanoriëntatie een rol kan spelen. Geesteswetenschappen en samenleving Elke student volgt in het derde jaar de cursus Geesteswetenschappen en samenleving. In deze cursus leer je nadenken over de maatschappelijke relevantie van jouw opleiding. Welke bijdrage wordt er geleverd door religiewetenschappers, islamologen, theologen en filosofen in het maatschappelijke debat? In het onderdeel academicus en werk ga je je oriënteren op de arbeidsmarkt en krijg je inzicht in je eigen wensen en mogelijkheden. Je gaat praktisch aan de slag met opdrachten

4 die je voorbereiden op het zoeken naar werk. Je leert hoe je een goed CV maakt, hoe je sociale media kan gebruiken en je oefent in het voeren van sollicitatiegesprekken. Loopbaanoriëntatie en stage in de master De masteropleidingen filosofie, theologie en de masterspecialisaties geestelijke verzorging en religie en beleid bieden stages aan. Dat is bij uitstek de mogelijkheid om je te oriënteren op het werkveld. De stagecoördinatoren helpen je op weg om een juiste stage te vinden. Binnen de master wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied is een verplichte module beroepsoriëntatie opgenomen. Jeu Delemarre Opleiding: islam en Arabisch. Bovendien: voorzitter van Awaz, de studievereniging van islamstudies, religiewetenschappen en theologie Minor: buitenlandstage in Cairo Motivatie: Mijn studie gaf mij de mogelijkheid om in revolutionair Cairo te studeren, wat een spannende en leerzame ervaring was. 2. Keuzemomenten binnen het curriculum Binnen de studie zijn er meerdere keuzemomenten en dan is het raadzaam om ook een mogelijke loopbaan te betrekken bij deze keuzes. De studieadviseur van je opleiding kan je helpen om zo goed mogelijk de keuze te bepalen. Honoursprogramma Het honoursprogramma is een speciaal onderwijsprogramma voor getalenteerde en gemotiveerde studenten. Dit programma vormt een aanvulling op de reguliere opleiding en geeft je meer kansen op de arbeidsmarkt. Je kiest voor verdieping in je eigen opleiding (disciplinair) of voor een aantal cursussen die de grenzen van je opleiding overstijgen (interdisciplinair). In het tweede en derde jaar van de bachelor heb je veel keuzevrijheid in de vorm van minoren. Bij de keuze voor minoren kun je je ook laten leiden door een loopbaanperspectief. Studenten islamstudies kunnen ervoor kiezen om in het tweede jaar een periode in Cairo of Rabat door te brengen om verder Arabisch te leren en de cultuur op te snuiven. Studenten theologie en religiewetenschappen kunnen in het 3e jaar kiezen voor de educatieve minor, die opleidt tot 2e graads docent levensbeschouwing. Masteropleiding De keuze voor een bepaald masterprogramma is natuurlijk zeer bepalend voor je latere loopbaan. De masterstage is bij uitstek de gelegenheid je te oriënteren op een bepaald werkveld. Ook als je geen stage loopt, zijn er mogelijkheden genoeg om je te oriënteren op je loopbaan. CAREERSERVICE

5 Gaia Klabbers Opleiding: bachelor filosofie Bovendien: voorzitter van studentenvereniging van filosofie, F.C. Sophia Honoursprogramma: onderzoek naar de relatie tussen psychiatrie en filosofie Motivatie: Het honoursprogramma is boeiend omdat je helemaal zelf mag kiezen waar je onderzoek naar wil doen. Daar verdiep je je in en je krijgt ook nog begeleiding en een kritisch oog daarbij, zodat je nog dieper kunt graven. Anne van den Berg Opleiding: bachelor theologie Bovendien: bachelor Griekse taal en cultuur Motivatie: Ik ben begonnen met Grieks en toen ik minoren moest gaan kiezen, kwam ik terecht bij theologie. Ik vond theologie zo leuk dat ik beide studies ging combineren. Stijn Krooshof Opleiding: bachelor religiewetenschappen Bovendien: lid van de facultaire studentenraad Minor: educatieve minor levensbeschouwing Motivatie: Ik weet nu al dat ik docent levensbeschouwing wil worden en het is mooi dat ik al in mijn bachelor 2e graads docent levensbeschouwing kan worden.

6 Nina Pennock Vorige opleiding: bachelor filosofie Huidige opleiding: premaster religiewetenschappen met de bedoeling om de masterspecialisatie geestelijke verzorging te gaan volgen Motivatie: Ik heb de switch gemaakt omdat ik iets concreets wil studeren. Ik wil iets voor mensen kunnen betekenen en dan ligt geestelijke verzorging voor de hand. Eva Martens Opleiding: master theologie Bijbaan: secretaris van de Raad van Kerken, Nijmegen Motivatie: Als secretaris vertegenwoordig ik geen kerk binnen de raad, maar ben wel actief betrokken bij de thema s en activiteiten. Deze functie biedt me de mogelijkheid me te oriënteren op het religieuze veld in de omgeving en de vraagstukken die daar leven, maar ook om een interessant netwerk op te bouwen binnen een mogelijk toekomstig werkveld. Minke Ypma Opleiding: master religiewetenschappen, specialisatie religie en beleid Stage: Saluti Stedelijk Adviesorgaan Interculturalisatie Utrecht Motivatie: Mijn interesse ligt bij het beleid rond culturele en religieuze diversiteit in de Nederlandse samenleving. Bas Leijssenaar Opleiding: researchmaster filosofie Bijbanen: hoofdredacteur Splijtstof en eigenaar van de uitgeverij Inhoud en Vorm Motivatie: Hoofdredacteur zijn van Splijtstof heeft me waardevolle vaardigheden bijgebracht die ik binnen de studie nooit had opgedaan. Als ondernemer moet ik analytisch kunnen denken en een onorthodoxe kijk op de wereld hebben, twee dingen die ik aan de studie filosofie heb overgehouden. CAREERSERVICE

7 3. Loopbaanoriëntatie buiten het curriculum Ook buiten het reguliere onderwijs worden activiteiten georganiseerd die je kunnen helpen in de oriëntering op je loopbaan. Bijeenkomst met alumni In november komen alumni naar de faculteit om te vertellen over hun ervaringen in het arbeidsveld. Zij kunnen je inspireren bij het maken van keuzes. Carrièreweek Universiteit (maart) Universiteitsbreed staat de loopbaanoriëntatie centraal in een week in de maand maart. Belangrijke werkgevers worden uitgenodigd om de vraag te beantwoorden welke kwaliteiten nodig zijn om bij hen aan het werk te komen. Daarnaast zijn er ook workshops waarin jezelf aan de slag gaat met solliciteren en presenteren. Carrièredag FTR Op deze dag in de carrièreweek staat jouw toekomst. Alumni en arbeidsmarktdeskundigen behandelen vragen als: hoe zet ik een netwerk op zodat ik de juiste baan kan vinden? Hoe kan ik sociale media benutten? Career Service FTR De Career Service FTR wisselt ervaringen, vacatures en stageadressen uit met de andere Career Services, onderhoudt contact met de alumni en is op de hoogte van de situatie op de arbeidsmarkt. Studenten kunnen voor loopbaanadvies en met specifieke vragen over de arbeidsmarkt terecht bij Career Service Officer FTR, Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Drs. Ignace de Haes, (024) , Indien studenten via een zelfanalyse in kaart willen brengen wat hun drijfveren, kwaliteiten, ambities, wensen zijn, dan kunnen ze worden doorverwezen naar studieadviseur Jeannette Wolff (024) , ru.nl 4. Wat kun je nog meer doen? Als je opleiding dat toelaat kun je allerlei activiteiten ontplooien naast je opleiding waarbij je alvast werkervaring op doet. Ook hiermee vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt. Bijbaan Campus detachering (www.ru.nl/studentenbanen) verzamelt alle bijbaantjes van de universiteit; van werkzaamheden in het universiteitsrestaurant De Refter tot ondersteuning in het onderwijs. Als studentassistent kun je leerstoelgroepen ondersteunen, tutor worden of in de voorlichting werken. Je kunt natuurlijk ook vrijwilligerswerk doen. Splijtstof, het onafhankelijke wijsgerig tijdschrift van de faculteit, vraagt altijd redacteuren om mee te schrijven. Maar ook buiten de universiteit zijn er mogelijkheden voor vrijwilligerswerk zoals werken bij de kindertelefoon, of je inzetten voor Amnesty International. Bestuursfuncties Door studenten zijn er veel bestuursfuncties op de universiteit in te vullen, zoals bij studie- en sportverenigingen, universitaire en facultaire studentenraden en opleidings-

8 Aloys Wijngaards Opleiding: religiewetenschappen, specialisatie religie en beleid Vorige baan: promovendus religiewetenschappen Huidige baan: beleidsadviseur corporate governance Nederlandse bank Motivatie: Religiewetenschappen geeft je een breed perspectief op menselijk gedrag: aan de ene kant waarden, drijfveren en cultuur, aan de andere kant de praktijk van gewoontes en rituelen. Vanuit dit perspectief werk ik als beleidsadviseur bij DNB aan nieuw toezichtbeleid voor de financiële sector. Lisa Westerveld Opleiding: Huidige baan: filosofie lobbyist en persvoorlichter bij de Algemene Onderwijsbond Bijbaan tijdens studie: voorzitter Landelijke Studentenvakbond en voorzitter van de Universitaire studentenraad. Motivatie: Door mijn studie heb ik geleerd dat je zelf niet de maat der dingen bent; alle vraagstukken kennen meerdere kanten. In mijn werk met politici moet je juist ook het uitgangspunt van de ander begrijpen. CAREERSERVICE

9 commissies. In sommige gevallen biedt het universiteitsfonds studenten kosteloos cursussen aan om het bestuursvak te leren kennen. Ook kun je een financiële compensatie te krijgen voor de studiemaanden die je in de functie steekt. Ook kun je bestuurstaken vervullen bij de studieverenigingen van de faculteit (Awaz voor theologie, religiewetenschappen en islamstudies en F.C. Sophia voor filosofie). 5. Na je opleiding Wat je met de studie kunt doen is nooit eenduidig te beantwoorden. De beroemde schrijver A.F.Th. van der Heijden heeft zijn kennis van de Nijmeegse filosofieopleiding gebruikt als materiaal voor zijn schrijverschap. Onze afgestudeerden komen op allerlei plekken terecht, afhankelijk van hun specialisatie, interesse en nevenactiviteiten. Elk jaar doet de universiteit onderzoek onder haar alumni om te kijken waar ze terecht zijn gekomen. Hieronder citeren we uit die onderzoeken. Filosofie Filosofen komen in de volgende beroepsvelden terecht: Wetenschap Onderwijs Beleidsadvisering overheid en non profit organisaties Journalistiek en public relations Diversen Concrete beroepen waar filosofen terecht zijn gekomen Docent filosofie Promovendus filosofie Beleidsmedewerker kwaliteitszorg Uitgever Lobbyist onderwijsbond Management consultant Hoofdredacteur Cito-toetsdeskundige Journalist Directeur Human Capital ICT-procesmanager Consulent Ethiek Inspectie gezondheidszorg Hoofd strategie (gemeente) Adviseur moreel beraad ziekenhuis Religiewetenschappen Religiewetenschappers komen in de volgende beroepsvelden terecht: Beleidsadvisering overheid en non profit organisaties Onderwijs Wetenschap Geestelijke verzorging Diversen Concrete beroepen Onderzoeker Promovendus Geestelijk verzorger Uitvaartbegeleider Docent levensbeschouwing Medewerker museum Psychotherapeut Adviseur religie en sociale media Studieloopbaanadviseur

10 Thijs Caspers Opleiding: theologie Huidige baan: beleids- en identiteitsmedewerker VKMO-Katholiek Netwerk Motivatie: Het katholiek sociaal denken biedt volgens mij veel aanknopingspunten die mensen en organisaties kunnen ondersteunen in het versterken en verhelderen van hun identiteit. Gedachten hierover zijn te vinden in het boek Proeven van goed samenleven. Bastiaan van Blokland Opleiding: master religiewetenschappen, specialisatie islamstudies Vorige opleiding: hbo-journalistiek. Motivatie: Het bleek lastig te zijn om na mijn hbo-opleiding een baan te vinden. Mijn affiniteit lag al bij de islam en het Midden- Oosten en door me academisch daarin te bekwamen, kan ik me onderscheiden van andere journalisten. CAREERSERVICE

11 Beleidsmedewerker Nederlandse bank Coach interculturele communicatie Beleidsmedewerker Defensie Theologie Theologen komen in de volgende beroepsvelden terecht Wetenschap Geestelijke verzorging Pastoraat Onderwijs Beleidsadvies overheid en dienstverlening Journalistiek en public relations Diversen Concrete beroepen Onderzoeker Promovendus Docent levensbeschouwing Justitiepastor Geestelijk verzorger Aalmoezenier Pastoraal medewerker Consulent maatschappelijke activering Psychotherapeut Journalist Hoofd inburgering (gemeente) Identiteitsbegeleider Ouderenadviseur Onderwijsadviseur Trainer mondiale vorming Islamstudies (voorheen Islam en Arabisch) Islamwetenschappers komen in de volgende beroepsvelden terecht Beleidsmedewerker overheid (Ambassades, IND) Bedrijfsleven (Midden-Oosten) Wetenschap Vertaler Journalistiek Onderwijs Diversen Concrete beroepen: Onderzoeker Promovendus Hoofd Regionaal Jongerenloket Coördinator lerarenopleiding islam Reisbegeleider Noord-Afrika en Midden-Oosten Vertaler Arabisch Journalist Midden-Oosten Publicist Projectmedewerker bank (islamitisch bankieren) Projectmedewerker (Midden-Oosten) Amnesty International

12 Schema loopbaanoriëntatie Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen opleiding JAAR ACTIVITEIT BEGELEIDERS Eind 1 e jaar Oriënterend gesprek op loopbaan Mentor 2 e jaar Keuze voor minoren en honoursprogramma Studieadviseurs waarbij loopbaanoriëntatie een rol kan spelen Mentor 3 e jaar Vak Core Curriculum: Geesteswetenschappen Docent en Samenleving Keuze voor de master Studieadviseur Mentor Master Stage Stagecoördinator Beroepsoriëntatie in het curriculum Docent Extra Individuele gesprekken over ambities Career Service Officer en drijfveren (eventueel studieadviseur) Advies over loopbaan Bijeenkomsten met alumni Carrièredag faculteit Carrièreweek universiteit voor stages, vacatures en loopbaanoriëntatie Meer informatie? Radboud Universiteit Nijmegen Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Career Service Officer FTR, Drs. Ignace de Haes (024)

Maak werk van geschiedenis

Maak werk van geschiedenis Maak werk van geschiedenis Oriëntatiegids voor historici op de arbeidsmarkt Marc Kruyswijk en Arjan Verweij eindredactie: Febe van der Wardt stichting Historisch Platform oorspronkelijke uitgave: 1998

Nadere informatie

[WE ZIJN GEEN LANGSTUDEERDERS OMDAT WE LUI ZIJN]

[WE ZIJN GEEN LANGSTUDEERDERS OMDAT WE LUI ZIJN] 2013 Universiteit Utrecht Faculteit Geesteswetenschappen Riva Godfried Irfaanah Pahladsingh Een onderzoek in het kader van het G5-project: In de wieg gelegd voor de wetenschap? Begeleider: Jan D. ten Thije

Nadere informatie

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes Dit is een uitgave van Eerst de Klas Maart 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 De eerste week voor de klas. Maak kennis met de deelnemers! Wat is Eerst de Klas? 6 7 Lerarenopleiding. Leiderschapsprogramma.

Nadere informatie

TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016. Ik droom van mensen genezen zonder te opereren. Bachelor College. Biomedische technologie

TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016. Ik droom van mensen genezen zonder te opereren. Bachelor College. Biomedische technologie TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016 Ik droom van mensen genezen zonder te opereren Bachelor College Biomedische technologie // Ik droom van mensen genezen zonder te opereren // Elke Aarts, student

Nadere informatie

Instroom 2011-2012. Masteropleidingen. Algemene informatie voor hbo ers. Explore your mind, be THE INNOVATOR. Where innovation starts

Instroom 2011-2012. Masteropleidingen. Algemene informatie voor hbo ers. Explore your mind, be THE INNOVATOR. Where innovation starts Instroom 2011-2012 Masteropleidingen Algemene informatie voor hbo ers Explore your mind, be THE INNOVATOR Where innovation starts Studeren aan de TU/e - mastergids voor hbo ers Masteropleidingen instroom

Nadere informatie

Aan de slag met stage of werk

Aan de slag met stage of werk Aan de slag met stage of werk Handboek voor: - stagiaires en afgestudeerden met een functiebeperking of chronische aandoening - stagebegeleiders - werkgevers 2 Inhoudsopgave Inleiding Deel I: Studenten

Nadere informatie

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren.

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm Dit is een uitgave van Eerst de Klas December 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 Stimulans voor onderwijs. Terugblik op het eerste jaar met Els Pelzer.

Nadere informatie

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht

Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht Studievertraging? Lekker belangrijk!! Een exploratieve studie naar de redenen van studievertraging onder studenten aan de Universiteit Utrecht Stichting Onderwijs Evaluatie Rapport, juni 2006 Studievertraging?

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Ik droom van een wereld waarin iedereen elektrisch rijdt

Ik droom van een wereld waarin iedereen elektrisch rijdt TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016 Ik droom van een wereld waarin iedereen elektrisch rijdt Bachelor College Sustainable Innovation* * Deze major is formeel onderdeel van de bacheloropleiding

Nadere informatie

Cultuursensitiviteit op de werkvloer. voor leidinggevenden en hun teamleden in de geestelijke gezondheidszorg. Handreiking

Cultuursensitiviteit op de werkvloer. voor leidinggevenden en hun teamleden in de geestelijke gezondheidszorg. Handreiking Cultuursensitiviteit op de werkvloer voor leidinggevenden en hun teamleden in de geestelijke gezondheidszorg Handreiking Colofon Auteur Fatma Kaya (Kaya Concept) Eindredactie Marty PN van Kerkhof, www.martypnvankerkhof.nl

Nadere informatie

TB: daar kun je wat mee!

TB: daar kun je wat mee! Faculteit Techniek, Bestuur & Management TB Studeren TB: daar kun je wat mee! Nieuwsbrief over de bacheloropleiding Technische Bestuurskunde Nr. 22 - oktober 2013 in Santiago de Chile Turboverkeersplein

Nadere informatie

Commercieel Medewerker

Commercieel Medewerker Commerciële Dienstverlening niveau 3 Commercieel Medewerker LEERWEG DUUR PLAATS BOL/BBL* 1 1 /2-2 jaar Harderwijk, Raalte en Zwolle** * BOL en BBL alleen in Harderwijk, in Raalte en Zwolle alleen BOL **

Nadere informatie

Impressie Slotconferentie HO-tour 2 maart 2015

Impressie Slotconferentie HO-tour 2 maart 2015 Impressie Slotconferentie HO-tour 2 maart 2015 Op 2 maart vond de Slotconferentie van de HO-tour plaats bij De Fabrique in Utrecht. De Slotconferentie markeert het einde van de HO-tour en de eindsprint

Nadere informatie

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Utrecht, maart 2013 Kim Schut, Marinka Kuijpers, Maarten

Nadere informatie

laat je talenten voor je werken!

laat je talenten voor je werken! Programma Autisme en Werk Deze brochure is ontwikkeld in het kader van het Brugproject van de NVA. Dit project is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het programma Autisme en Werk. Dit programma

Nadere informatie

Eerst de Klas bruist van het talent

Eerst de Klas bruist van het talent Het traineeprogramma voor excellente academici, in onderwijs én bedrijfsleven! 2014 - Editie 5 Eerst de Klas bruist van het talent In dit magazine onder meer: Drie trainees over de eerste zes maanden Eerst

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

NU WEET IK WAT IK WAARD BEN! ERVARINGSCERTIFICAAT (EVC) DE PRAKTIJK IS DE BESTE LEERMEESTER

NU WEET IK WAT IK WAARD BEN! ERVARINGSCERTIFICAAT (EVC) DE PRAKTIJK IS DE BESTE LEERMEESTER NU WEET IK WAT IK WAARD BEN! ERVARINGSCERTIFICAAT (EVC) DE PRAKTIJK IS DE BESTE LEERMEESTER HET ALBEDA COLLEGE IS EEN REGIONAAL OPLEIDINGENCENTRUM VOOR VOLWASSENENEDUCATIE EN BEROEPSONDERWIJS. ONS INSTITUUT

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Marijke van Son Studentnummer: 2171084 Juni 2012, Beek en Donk Onderzoeksbegeleider:

Nadere informatie

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen

Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Wijsbegeerte van een bepaald wetenschapsgebied Faculteit der Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Mei 2007 Uitgave: Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035

Nadere informatie

Talentontwikkeling op de havo

Talentontwikkeling op de havo Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk regionale talentnetwerken Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk Talentontwikkeling op de havo Inhoudsopgave 1. Over deze publicatie

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO Vakken in de bovenbouw Wolfert Lyceum HAVO 2014 Inhoudsopgave Aardrijkskunde... 3 Biologie... 4 CKV... 5 Duits... 6 Economie... 7 Engels... 8 Frans... 9 Geschiedenis... 10 Kunst - Algemeen... 11 Kunst

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk van migranten is vaak onzichtbaar

Vrijwilligerswerk van migranten is vaak onzichtbaar Zijn ze er niet, of zie je ze niet? Vrijwilligerswerk van migranten is vaak onzichtbaar 28 Het initiatief van Europa om meer aandacht aan vrijwilligerswerk te geven en 2011 tot het Europese Jaar van de

Nadere informatie

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture

ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture ienke José Herman Cees Christel Arie Dick arco Nannette Joke Mieke Peter Lars Priscilla ianne Shanice Kyra Ronald Gieta Ben Tayfun Dutch Big Picture...WAAR JE GOED IN BENT, DAAR WIL JE BETER IN WORDEN

Nadere informatie