Vraag 1: Wat wordt in het periodiek systeem onder perioden verstaan?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vraag 1: Wat wordt in het periodiek systeem onder perioden verstaan?"

Transcriptie

1 EXMEN ROOKGSREINIGING EPT (nr 112) atum : Tijdsduur : 2 uur Tijd : uur antal vragen : 30 ijlage : ruk temperatuur tabel waterdamp Vraag 1: Wat wordt in het periodiek systeem onder perioden verstaan? Horizontale groepering van elementen die allemaal evenveel elektronen in hun buitenste schil hebben. Horizontale groepering van elementen die allemaal evenveel elektronenschillen bevatten. Verticale groepering van elementen die allemaal evenveel elektronenschillen bevatten. Verticale groepering van elementen die allemaal evenveel elektronen in hun buitenste schil hebben. Vraag 2: Hoe wordt groep Ia ook wel genoemd? ardalkalimetalen Metalen lkalimetalen Niet metalen Vraag 3: In welke eenheid wordt massa concentratie uitgedrukt? mol / liter gram / liter oplossing gram / 100 gram oplossing mol / liter oplossing Vraag 4: ij welke temperatuur en druk wordt het begrip normaal conditie uitgedrukt? 20 º en 1 bar 0 º en 0,1 MPa 20 º en 0,1013 MPa 0 º en 0,1013 MPa 1

2 Vraag 5: In de SO 2 wasser wordt SO 2 afgevangen volgens: 2 NaOH + SO 2 Na 2 SO 3 + H 2 O Er wordt per uur 50,4 Nm 3 SO 2 aangevoerd. Hoeveel kg NaOH van 25 % sterkte is hiervoor benodigd? 180 kg 45 kg 720 kg 360 kg Vraag 6: e temperatuur waarop een SR installatie bedreven dient te worden is afhankelijk van: Het type SR, bijvoorbeeld High ust of Tail End e toegepaste katalysator e samenstelling van de rookgassen ntwoord a en b zijn juist Vraag 7: Zie het bijgevoegde stookdiagram Wat stelt de lijn door 1 en 6 voor? it is de minimale stookwaarde waarbij net geen luchtverwarming bij moet it is de minimale doorzet it is de minimale thermische belasting van de oven it is de minimale stookwaarde waarbij net geen ondersteuningsvuur bij moet 2

3 Vraag 8: e doortocht van het filter bedraagt 42 m 2, het rookgasdebiet Nm 3 /uur, de temperatuur bedraagt 180 º. Hoe groot is de werkelijke snelheid van de rookgassen door het filter? 1,48 m/s 0,89 m/s 0,5 m/s 2,12 m/s Vraag 9: Uit metingen blijkt dat het rookgasdebiet na de Quench Nm 3 /uur bedraagt. Verder is berekend dat de hoeveelheid waterdamp in de rookgassen 25953,135 Nm 3 /uur bedraagt. e absolute druk van het rookgas bedraagt: 980,39 millibar (0, MPa). Gevraagd: ereken de theoretische temperatuur van de rookgassen na de Quench. 59 º 58 º 64 º 65 º Vraag 10: Lage Temperatuur orrosie is na wastrappen een zeer gevreesde vorm van corrosie, deze corrosie is afhankelijk van een aantal factoren, te weten: e concentratie SO 2 en SO 3 en het zuurstofgehalte e concentratie SO 2 en SO 3 en het vochtgehalte e concentratie SO 2 en SO 3, het vochtgehalte, zuurstofgehalte en rookgasdruk Geen van bovenstaande antwoorden is juist Vraag 11: Wat wordt verstaan onder physisorptie Het vreemde atoom/molecuul hecht zich buiten aan de vaste stof Het vreemde atoom/molecuul gaat een chemische binding aan met de vaste stof Het vreemde atoom/molecuul zet zich binnenin de vaste stof af Het vreemde atoom/molecuul wordt door de vaste stof vernietigd Vraag 12: Hot spots in actieve kool filters laten zich opsporen doordat: e rookgassen na het filter plotseling in temperatuur stijgen Het O percentage in rookgassen na het filter plotseling toeneemt Het rendement van het filter plotseling af neemt e temperatuur van het filter plotseling toeneemt 3

4 Vraag 13: Een van de criteria voor de goede werking van het E-Filter te waarborgen is dat aan de snelheid van de rookgassen door het filter een minimum en een maximum snelheid gekoppeld is, deze minimum en maximum snelheid bedragen: 0,5 en 1,0 m/s 0,5 en 1,5 m/s 0,5 en 2,5 m/s 0,5 en 2,0 m/s Vraag 14: ij gebruik van een sproeidroger kan één van de redenen dat de rookgastemperatuur na de sproeidroger op minimaal 160 gehouden wordt de volgende zijn: 160 is de minimale temperatuur omdat anders condensatie optreedt 160 is de minimale temperatuur omdat anders bepaalde zouten amorf worden 160 is de minimale temperatuur omdat anders geen zure bestanddelen afgevangen worden 160 is de minimale temperatuur omdat anders de vliegas te corrosief wordt Vraag 15: Wanneer kan warme O ontstaan? eze ontstaat bij voldoende zuurstof en een te lage verbrandingstemperatuur eze ontstaat bij voldoende zuurstof en een juiste verbrandingstemperatuur eze ontstaat bij gebrek aan zuurstof en een te lage verbrandingstemperatuur eze ontstaat bij gebrek aan zuurstof en een juiste verbrandingstemperatuur Vraag 16: Een manier om de vorming van NOx primair te beperken is: Verhoging van de vlamtemperatuur Verlaging van de vlamtemperatuur Het toepassen van een enox Het toepassen van SR Vraag 17: ij ctieve koolfilters berust de afvangst van Hl en HF op: Uitsluitend door middel van chemiesorptie Uitsluitend door middel van physisorptie oor een combinatie van chemiesorptie en physisorptie Geen van bovenstaande beweringen is juist 4

5 Vraag 18: Kwik wordt in één van de natte wastrappen afgevangen in de vorm van de onderstaande verbinding. HgSO 4 Hg 2 SO 4 HgF 2 Hgl 2 Vraag 19: Wat is de invloed van de ph op de afvangst van Kwik in de wastrap? e ph heeft geen enkele invloed op de afvangst van Kwik Hoe hoger de ph hoe beter de afvangst van Kwik Hoe lager de ph hoe beter de afvangst van Kwik e ph moet rond de 6,3 liggen voor de beste Kwik afvangst Vraag 20: Van de vorming van Sulfiet is bekend dat dit in de basische wastrap afhankelijk is van de dichtheid. Welke van onderstaan de beweringen is juist Zodra de dichtheid van de basische wasser de 1,15 overschrijdt neemt de vorming van Sulfiet toe Zodra de dichtheid van de basische wasser de 1,15 onderschrijdt neemt de vorming van Sulfiet toe Zodra de dichtheid van de basische wasser de 1,12 onderschrijdt neemt de vorming van Sulfiet toe Zodra de dichtheid van de basische wasser de 1,12 overschrijdt neemt de vorming van Sulfiet toe Vraag 21: * Gegeven is de vergelijking voor de werking van een wastrap: N = K ( ) Voor vl * ook wel de evenwichtsconcentratie in de vloeistoffase genoemd geldt: vl vl vl * vl is afhankelijk van temperatuur en druk, door verlaging van temperatuur en verhoging van druk wordt * vl over het algemeen verhoogd * vl is afhankelijk van temperatuur en druk, door verhoging van temperatuur en verlaging van druk wordt * vl over het algemeen verhoogd * vl is afhankelijk van temperatuur en druk, door verlaging van temperatuur en verlaging van druk wordt * vl over het algemeen verhoogd * vl is afhankelijk van temperatuur en druk, door verhoging van temperatuur en verhoging van druk wordt * vl over het algemeen verhoogd 5

6 Vraag 22: Van NO 2 is bekend dat indien het een bepaalde emissiewaarde overschrijdt, de rook die de schoorsteen verlaat geel kleurt. eze emissie waarde bedraagt: Meer dan 45 ppm Meer dan 55 ppm Meer dan 65 ppm Meer dan 75 ppm Vraag 23: In welk temperatuurtraject worden voornamelijk dioxinen gevormd? van 500 tot 250 van 500 tot 350 van 350 tot 250 van 650 tot 500 Vraag 24: Wat verstaat u onder een sol? Een sol is een oplossing van metaalionen Een sol is een oplossing van colloïdale deeltjes Een sol is een oplossing van zuren Een sol is een oplossing van coagulanten Vraag 25: Welke van onderstaande vergelijkingen stelt de vorming van Thermische NOx voor? O isn + N 2 NO + N isn N + OH - NO + H + N + H 2 HN + H 2NO + O 2 2NO 2 Vraag 26: ioxinen en furanen zijn persistente stoffen, wat wil dit zeggen? Het zijn zeer stabiele stoffen Het zijn zuurminnende stoffen Het zijn vetminnende stoffen Het zijn waterminnende stoffen Vraag 27: Wat is de invloed van temperatuur op de afvangst van Kwik in de wastrap? e temperatuur heeft geen enkele invloed op de afvangst van Kwik Hoe hoger de temperatuur hoe beter de afvangst van Kwik e temperatuur moet rond de 80 º liggen voor de beste Kwik afvangst Hoe lager de temperatuur hoe beter de afvangst van Kwik 6

7 Vraag 28: Om welke reden wordt soms NaOH of a(oh) 2 aan een zure wastrap toegevoegd? Om de afvangst van Kwikchloride te bevorderen Om de afvangst van Zoutzuur te bevorderen Om de afvangst van Waterstoffluoride te bevorderen Om de afvangst van Sulfiet te bevorderen Vraag 29: Wat bedoelen we met de term Re-entrainment wanneer we deze op het E-Filter betrekken: Het schoonspoelen van de verzamelelektroden Rendementverlies Inspuiten van waterdamp voor het filter om de spanning te verlagen Het kloppen van de sproei-elektroden Vraag 30: Indien bij een SR installatie de rookgastemperatuur lager wordt dan de minimale voorgeschreven bedrijfstemperatuur, sluit de ammonia toevoerklep, dit gebeurt omdat: e kans bestaat dat het explosieve mmoniumsulfaat wordt gevormd e kans bestaat dat het explosieve mmoniumsulfiet wordt gevormd e kans bestaat dat het explosieve mmoniumnitraat wordt gevormd e kans bestaat dat het explosieve mmoniumcarbonaat wordt gevormd. 7

8 8

9 NTWOOREN EXMEN ROOKGSREINIGING EPT (112) atum : Tijdsduur : 2 uur uur antal vragen : 30 ntwoord 1: ntwoord 6: ntwoord 11: ntwoord 2: ntwoord 7: ntwoord 12: ntwoord 3: ntwoord 8: ntwoord 13: ntwoord 4: ntwoord 9: ntwoord 14: ntwoord 5: ntwoord 10: ntwoord 15:

10 ntwoord 16: ntwoord 21: ntwoord 26: ntwoord 17: ntwoord 22: ntwoord 27: ntwoord 18: ntwoord 23: ntwoord 28: ntwoord 19: ntwoord 24: ntwoord 29: ntwoord 20: ntwoord 25: ntwoord 30: