Registratiesystemen en gebruik in de ziekenhuisfinanciering. Prof. Walter SERMEUS Leuvens Instituur voor Gezondheidszorgbeleid KU Leuven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Registratiesystemen en gebruik in de ziekenhuisfinanciering. Prof. Walter SERMEUS Leuvens Instituur voor Gezondheidszorgbeleid KU Leuven"

Transcriptie

1 Registratiesystemen en gebruik in de ziekenhuisfinanciering Prof. Walter SERMEUS Leuvens Instituur voor Gezondheidszorgbeleid KU Leuven

2 Overzicht Situering en geschiedenis België: land van data Diagnosis Related Groups DRGs Andere registratiesystemen Enkele kanttekeningen

3 Disconnectie: 4 werelden in het ziekenhuis (Glouberman & H. Mintzberg, 2001)

4 Traditionele communicatiekloof tussen ziekenhuisbeleid en clinici BESLISSINGS- DIVERSITEIT VAN PATIENTEN - ZORGVRAAG PARAMETERS 1 1 Beleid VARIABILITEIT VAN ZORG AANBOD Klinische praktijk

5 Overbrugging communicatiekloof door een gemeenschappelijke taal DIVERSITEIT VAN PATIENTEN - ZORGVRAAG BESLISSINGS- PARAMETERS 1 K 1 Beleid VARIABILITEIT VAN ZORG AANBOD K DRGs, richtlijnen, zorgprofielen, zorgpaden,.. Klinische praktijk

6 Data informatie - kennis R.S. Wurman (Ed.), Information Anxiety, 1989

7 Data-informatiecyclus Klinische Realiteit Bv. Verkorting verblijfsduur Bv. Registratie MZG Toepassingen Besluitvorming Data Bv. Verantwoorde verblijfsduur Per DRG Informatie Bv. DRGs

8 Overzicht Situering en geschiedenis België: land van data Diagnosis Related Groups DRGs Andere registratiesystemen Enkele kanttekeningen

9 België: land van data (1) Minimale gegevensregistratie is opgestart in USA in de jaren 60 : Uniform Hospital Discharge Dataset Introductie in Europa in jaren 70 o.l.v. F. Roger-France (UCL) en J. Willems (KUL) Blauwdruk voor MKG-registratie in Europa, België Art. 86, ziekenhuiswet 07/08/87: o " de beheerder van het ziekenhuis aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft, volgens de door de Koning vastgestelde regels en binnen de termijn die hij bepaalt, mededeling moet doen van de financiële toestand, de bedrijfsuitkomsten,... en alle statistische gegevens die met zijn inrichting en met de medische aktiviteiten verband houden.

10 België: land van data (2) KB van 14/8/87 MVG - minimale verpleegkundige gegevens KB van 14/12/87 FINHOSTA - boekhoudkundige gegevens KB van 21/6/90 MKG - minimale klinische gegevens KB van 25/2/96 MPG - minimale psychiatrische gegevens KB van 27/04/07 MZG Minimale ziekenhuisgegevens Koppeling MKG-MFG: Nationale databank Medische diagnose / zorg & kost

11 Minimale Ziekenhuisgegevens Minimale ziekenhuisgegevens (MZG): o Structuurgegevens van ziekenhuizen o o o o Personeelsgegevens (steekproefsgewijs 4x/jaar) Administratieve patiënten- en verblijfsgegevens (alle patiënten) Verpleegkundige gegevens (steekproefsgewijs 4x/jaar) Via VG-MZG 78 items Medische gegevens (alle patiënten) ICD9-CM codering van diagnoses & ingrepen Registratie MUG-functie Registratie boekhoudkundige gegevens (Finhosta) (https://portal.health.fgov.be)

12 Doelstellingen van MZG Het gezondheidsbeleid ondersteunen, wat betreft: o o o o o Het bepalen van de behoeften inzake ziekenhuisinstellingen; Het vaststellen van de kwalitatieve en kwantitatieve erkenningnormen voor de ziekenhuizen en hun diensten; De organisatie van de financiering van de ziekenhuizen; Het uitstippelen van het beleid betreffende de uitoefening van de geneeskunde, de verpleegkunde en de paramedische beroepen; Het uitstippelen van een epidemiologisch beleid.

13 Pathologie-atlas

14

15

16 Koppeling MKG-MFG https://tct.fgov.be/webetct/etct-web/

17 https://tct.fgov.be/webetct/etct-web/

18 https://tct.fgov.be/webetct/etct-web/

19 https://tct.fgov.be/webetct/etct-web/

20 https://tct.fgov.be/webetct/etct-web/

21 https://tct.fgov.be/webetct/etct-web/

22 Overzicht Situering en geschiedenis België: land van data Diagnosis Related Groups DRGs Andere registratiesystemen Enkele kanttekeningen

23 Diagnosis Related Groups (DRGs) Gestart in eind jaren 70 Yale New-Haven Hospital Door B. Fetter & J. Thompson Oorspronkelijk voor peer review en kwaliteitstoetsing Probleem: N=1 (elke patiënt is uniek) B. Fetter groepeerde gelijkaardige patiënten om uitzonderlijke patiënten op te sporen (process control) Op basis van routinegegevens (UHDDS) o In functie van klinische en economische homogeniteit (kost, verblijfsduur) o Max. 500 groepen label voor a bundle of goods and services Toepassing in USA-financiering vanaf 1983

24 Fetter et al., 1981

25 Fetter et al., 1981

26 Gemiddelde kost van een cataractoperatie in 7 ziekenhuizen Fetter et al., 1981

27 Busse et al., Diagnosis Related Groups in Europe, WHO Observatory on Health Systems and Policies, Open University Press, 2011

28 APR-DRG Algorithm in België All Patient Refined - Diagnosis Related Groups v15 v28 (sinds 2014) N ICD-10-CM ICD-10-PCS Vanaf ICD-9-CM Major Diagnostic Category (MDC) hoofddiagnose leeftijd geslacht aard ontslag geboortegewicht oneindig procedure Medisch Chirurgisch type diagnose ± nevendiagn. 1 = minor 2 = moderate 3 = major 4 = extreme DRG SOI DRG ROM DRG DRG SOI DRG ROM DRG type ingreep ± nevendiagn <75j >75j GER +/-1900

29 Gebruik van DRG in het beleid Maken van homogene groepen o Bv. DRG, SOI, leeftijd, Onderscheid tussen inliers en outliers Vaststellen van uitzonderingen o Bv. Patiënten die overlijden < 3d worden niet meegenomen in berekeningen Welke gegevens o Bv. Berekening van verantwoorde verblijfsduur op basis van 6 meest recente semesters o Bv. Casemix ziekenhuis 2 meest recente semesters Vaststellen van spelregels o o Bv. Inliers: gebruik van nationaal gemiddelde als norm Bv. Outliers: gebruik van reële verblijfsduur

30 Voorbeeld toepassing van berekening verblijfsduur Nationale distributie verblijfsduur APR-DRG 560 vaginale bevalling severity 3 - MKG P5=3 Q1=5 Med=6 Q3=7 P95= , KO = exp(lnq1-2*(lnq3-lnq1)) = 2,5 normaal verblijf GO2 = Q3 + 2* (Q3-Q1) = 7 + 2*(7-5) = aantal verblijven GO1 = Q3 + 4* (Q3-Q1) = 7 + 4*(7-5) = verblijfsduur in dagen

31 Verantwoorde dagen inliers = nationaal gemiddelde verblijfsduur (smlos) Nationale distributie verblijfsduur APR-DRG 560 vaginale bevalling severity 3 - MKG P5=3 Q1=5 Med=6 Q3=7 P95= , KO = exp(lnq1-2*(lnq3-lnq1)) = 2,5 normaal verblijf GO2 = Q3 + 2* (Q3-Q1) = 7 + 2*(7-5) = aantal verblijven GO1 = Q3 + 4* (Q3-Q1) = 7 + 4*(7-5) = reëel verantwoord (NAL) (6,72 dagen) verblijfsduur in dagen

32 Verantwoorde dagen inliers = nationaal gemiddelde verblijfsduur (smlos) Nationale distributie verblijfsduur APR-DRG 560 vaginale bevalling severity 3 - MKG P5=3 Q1=5 Med=6 Q3=7 P95= , KO = exp(lnq1-2*(lnq3-lnq1)) = 2,5 normaal verblijf GO2 = Q3 + 2* (Q3-Q1) = 7 + 2*(7-5) = aantal verblijven GO1 = Q3 + 4* (Q3-Q1) = 7 + 4*(7-5) = reëel verantwoord (PAL) (6,72 dagen) verblijfsduur in dagen

33 Verantwoorde dagen kleine outliers = reële verblijfsduur Nationale distributie verblijfsduur APR-DRG 560 vaginale bevalling severity 3 - MKG P5=3 Q1=5 Med=6 Q3=7 P95= , KO = exp(lnq1-2*(lnq3-lnq1)) = 2,5 normaal verblijf GO2 = Q3 + 2* (Q3-Q1) = 7 + 2*(7-5) = aantal verblijven GO1 = Q3 + 4* (Q3-Q1) = 7 + 4*(7-5) = reëel Verantwoord verblijfsduur in dagen

34 Verantwoorde dagen grote outlier II = smlos + (reëel - GO 2) Nationale distributie verblijfsduur APR-DRG 560 vaginale bevalling severity 3 - MKG P5=3 Q1=5 Med=6 Q3=7 P95= , KO = exp(lnq1-2*(lnq3-lnq1)) = 2,5 normaal verblijf GO2 = Q3 + 2* (Q3-Q1) = 7 + 2*(7-5) = aantal verblijven GO1 = Q3 + 4* (Q3-Q1) = 7 + 4*(7-5) = reëel verantwoord verblijfsduur in dagen

35 Verantwoorde dagen grote outlier I = reële verblijfsduur Nationale distributie verblijfsduur APR-DRG 560 vaginale bevalling severity 3 - MKG P5=3 Q1=5 Med=6 Q3=7 P95= , KO = exp(lnq1-2*(lnq3-lnq1)) = 2,5 normaal verblijf GO2 = Q3 + 2* (Q3-Q1) = 7 + 2*(7-5) = aantal verblijven GO1 = Q3 + 4* (Q3-Q1) = 7 + 4*(7-5) = reëel Verantwoord verblijfsduur in dagen

36 DRG301 Vervanging van een heupgewricht Gemiddelde nationale verblijfsduur inliers BFM 2015 MKG SOI L H G 1 6,95 9,8 30,4 2 7,85 10,8 35,4 3 13,4 42,5 4 24,9 69,9

37 DRG302 (APR-DRG v15) MAJEURE INGREPEN OP GEWRICHTEN & HERAANHECHTEN ONDERSTE LEDEMATEN BEHALVE BIJ TRAUMA Verandering in gemiddelde verblijfsduur in 10 jaar voor SOI 1&2 SOI LFT MKG FIN2002 MKG FIN2013 Daling Nationale verblijfsduur 1 L 14,5 7,6-47% H 17,4 9,2-47% G 41,8 26,5-37% 2 L 16,6 9,1-45% H 19,7 10,7-46% G 50,5 29,9-41%

38 Berekening van verantwoorde dagen voor een algemeen ziekenhuis

39 Verantwoorde bedden Som van verantwoorde verblijfsduren Toepassen van normatieve bezettingsgraden 365 dagen: o meestal 80%, o behalve voor G (90%) en E,M (70%) Berekening van verantwoorde bedden

40 Berekening verantwoorde bedden voor een ziekenhuis

41 Gebruik van DRGs in ziekenhuisfinanciering Berekening verantwoorde verblijfsduur verblijvende patiënten Financiering dagziekenhuis (lijst A en lijst B oneigenlijke verblijven) Berekening supplementaire punten (40%) voor intensieve zorgen (NPercIZ) Forfait geneesmiddelen (75% - inliers excl. uitzonderingslijst) Fofaitair honorarium klinische biologie per verpleegdag Forfaitair honorarium medisch beeldvorming per opname Referentiebedragen (33 DRGs)

42 Overzicht Situering en geschiedenis België: land van data Diagnosis Related Groups DRGs Andere registratiesystemen Enkele kanttekeningen

43 Minimale verpleegkundige gegevens - MVG Ontwikkeld in 1985 Uniek voor België Verplichte registratie sinds 1988 o MVG-I: 23 interventies o VG-MZG : 78 interventies sinds 2008 o Steekproefgewijze registratie: 1-15/3; 1-15/6; 1-15/9; 1-15/12 Toepassing in bijkomende punten o Verpleegafdelingen C, D en I o Intensieve zorgen via ZIPZAP Toepassing van in financiering via NRGs

44 Minimale psychiatrische gegevens - MPG Verplichte registratie sinds 1996 In psychiatrische ziekenhuizen, diensten psychiatrie in algemene ziekenhuizen (1996), beschut wonen en PVTs (1998) Tot dusver geen toepassing in financiering Wel voor epidemiologisch & medisch beleid

45 Overzicht Situering en geschiedenis België: land van data Diagnosis Related Groups DRGs Andere registratiesystemen Enkele kanttekeningen

46 Effect registratiesystemen op financiering Busse et al., Diagnosis Related Groups in Europe, WHO Observatory on Health Systems and Policies, Open University Press, 2011

47 Risico-deling volgens eenheid van activiteit (Bron: Averill et.al., J. Ambulatory Care Management, Jan-March 2010, 2-23)

48 Basic characteristics of Patient classification systems in Europe AP-DRG PT/ES AR-DRG IE G-DRG DE GHM FR NordDRG SE/EE/FI DRGs / DRG-like groups ,200 2, , ,000 MDCs / Chapters ParCCons * 2* 2* - Busse et al., Diagnosis Related Groups in Europe, WHO Observatory on Health Systems and Policies, Open University Press, HRG GB JGP PL LKF AT DBC NL

49 How many DRGs exist per patient group? 49 Busse R et al. BMJ 2013

50 How wide is the price variation? 50 Busse R et al. BMJ 2013

51 Weinig gevoelig voor kwaliteit Verantwoord = financieel verantwoord en niet noodzakelijk medisch Weinig prikkel voor kwalitatieve zorg DRGs zijn een taal om te communiceren over het management van de zorg Kennis van de taal is een vereiste (zowel voor managers als clinici) Cfr. Ervaringen in andere landen: taal is een dynamisch gegeven (Averill et.al., J. Ambulatory Care Management, Jan-March 2010, 2-23)

52 Dank voor uw aandacht