Duurzame Energie bedrijfsbezoeken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzame Energie bedrijfsbezoeken"

Transcriptie

1 Duurzame Energie bedrijfsbezoeken 2009 J.H. Gielen, maart 2010 C point Horst

2 Hoofdstukken 1. Opdracht, aanmelding en planning Opdracht Aanmeldingen en extra werving Selectie Planning DE bedrijfsbezoeken MJA-e deelname Aantal uit te voeren DE bedrijfsbezoeken DE bedrijfsbezoeken Bezochte bedrijven DE inventarisatie formulieren Bestaande situatie Plannen / DE aandachtspunten Samenvatting besproken DE onderwerpen Aanvullende informatie Nabelronde DE bedrijfsbezoeken Stand van zaken nabelronde (maart 2010) Samenvatting onderwerpen DE nabelronde Bijlagen Bijlage 1: Uitnodigingsbrief Duurzame Energie Advies Paddestoelen Bijlage 2: DE inventarisatielijst (tevens adviesaanvraagformulier) Bijlage 3: Formulier deelname MJA-e Paddestoelen Bijlage 4: Ingevulde DE inventarisatie formulieren (9 stuks) Bijlage 5: Aanvullende informatie DE opties Bijlage 6: Zuurstof tabel C point, 23 maart 2010 Pagina 1

3 Hierbij het verslag van de in 2009 door Cpoint uitgevoerde Duurzame Energie bedrijfsbezoeken inclusief de in maart 2010 uitgevoerde nabelronde. 1. Opdracht, aanmelding en planning 1.1 Opdracht Omdat de DE bedrijfsbezoeken van 2008 door de Stuurgroep MJA-e Paddestoelen als erg waardevol zijn ervaren, is er ook voor het ar 2009 aan Cpoint een opdracht voor het uitvoeren van DE adviesbezoeken verstrekt, waarbij (tot) 15 champignontelers zich konden opgeven voor een gratis DE adviesbezoek. Hiertoe werden alle telers door Cpoint per brief uitgenodigd (zie bijlage 1). Geïnteresseerde telers konden zich rechtstreeks bij Cpoint aanmelden. 1.2 Aanmeldingen en extra werving In 2008 moesten telers zich in eerste instantie aanmelden, door via de SenterNovem website een DE inventarisatielijst / tevens adviesaanvraagformulier (zie bijlage 2) in te vullen en aan Cpoint op te sturen. Dit bleek een veel te grote drempel te zijn, zodat naderhand en nu ook voor 2009 werd gekozen voor een eenvoudige aanmeldingsmogelijkheid via telefoon, fax of . (De DE inventarisatielijst werd dan tijdens het DE bedrijfsbezoek ingevuld). Desondanks was de animo dit ar beperkter, zodat de telers nogmaals via Cpoint (fax naar alle telers) en de Stuurgroep MJA-e Paddestoelen (brief naar alle MJA-e deelnemers) zijn benaderd. Het uiteindelijke aantal aanmeldingen voor een gratis DE adviesbezoek kwam op 13 (tegen 22 in 2008). 1.3 Selectie In de opdracht was aangegeven dat er maximaal 15 DE bedrijfsbezoeken beschikbaar waren. Bij een groter aantal aanmeldingen zou er een selectie worden gemaakt van welke bedrijven voor een bezoek in aanmerking zouden komen (op basis van de aangegeven plannen / ideeën). Omdat er maar 13 aanmeldingen waren konden alle bedrijven voor een bezoek in aanmerking komen. 1.4 Planning DE bedrijfsbezoeken Om de bedrijfsbezoeken te plannen werden alle bedrijven telefonisch benaderd, waarbij men tevens kon aangeven welke aandachtspunten er bij het bedrijfsbezoek aan de orde moesten komen. Opvallend was dat de telers krap in de tijd zaten en dat het vaak moeilijk was (meerdere telefoontjes nodig) om een afspraak gemaakt te krijgen. Ook kwam het nog wel voor dat een afspraak wegens drukte weer verzet moest worden. Tijdens de planning van de bedrijfsbezoeken hebben 4 telers te kennen gegeven dat men zich toch wilde afmelden. Redenen waren o.a. dat men het druk had en er ook geen plannen waren voor nieuwbouw, uitbreiding of renovatie. Gezien de slechte situatie in de sector wilde/kon men nu ook niet investeren. Uiteindelijk bleven er dus nog 9 telers over voor een DE bedrijfsbezoek. 1.5 MJA-e deelname Voorwaarde voor een DE adviesbezoek was dat de betreffende telers deelnamen aan de nieuwe MJA-e Paddestoelen. Bij controle bleek dit bij een teler nog niet het geval te zijn. Hierover is met de betreffende teler contact geweest, waarbij is afgesproken dat er tijdens het DE bedrijfsbezoek een MJA-e deelname formulier (zie bijlage 3) zou worden meegenomen, dat de teler dan moest invullen en opsturen naar de Stuurgroep MJA-e Paddestoelen. 1.6 Aantal uit te voeren DE bedrijfsbezoeken Van de in totaal 13 aanmeldingen voor een DE bedrijfsbezoek vielen er dus 4 af omdat men zich achteraf weer heeft afgemeld. Het aantal te bezoeken bedrijven kwam hierdoor op 9 (tegen 16 in 2008). C point, 23 maart 2010 Pagina 2

4 2. DE bedrijfsbezoeken 2.1 Bezochte bedrijven In het onderstaande overzicht zijn de bezochte bedrijven op alfabetische volgorde weergegeven. Bedrijfsnaam Adres Postcode Woonplaats Akkerpaddestoel de Vree Veerstraat 1a 6621 AE DREUMEL Bercvenne BV Oude Goorenweg PH LIEROP Bergass Brabantstraat PS VOLKEL FreshChamp Productie Hegelsom B.V. Stationsstraat AB HORST Leenders Vossenberg RH MARIAHOUT Ruop Export VOF Lage Randweg NN UDEN Tillaart v.d. Driehuizen RA MARIAHEIDE Verkooijen Horick 2a 6035 PH OSPEL Vorle v.d. Achterschaijkstraat NB BERGHEM 2.2 DE inventarisatie formulieren Tijdens de bedrijfsbezoeken zijn samen met de teler de DE inventarisatieformulieren ingevuld en als uitgangspunt genomen voor het bespreken van de DE mogelijkheden (zie bijlage 4, in volgorde van uitgevoerde bedrijfsbezoeken). Om privacy redenen zijn alle gegevens in dit verslag losgekoppeld van het bovenstaande overzicht van bezochte bedrijven. 2.3 Bestaande situatie Vanuit de DE inventarisatieformulieren is onderstaande samenvatting gemaakt van de bestaande situatie op de betreffende bedrijven. Van de 9 bedrijven gebruiken 3 bedrijven een centraal kanaal, waarvan 1 bedrijf ook met grondbuizen. Verder gebruikte geen van de bezochte bedrijven groene stroom, koude/warmte opslag, warmtepomp, windmolens of zonnepanelen. Er zijn 2 bedrijven die wel een centraal kanaal hebben, maar geen grondbuizen of koude/warmte opslag. Uitbreiding van het centraal kanaal met b.v. een koude/warmte opslag is hier een interessante DE optie. Uitbreiding/Renovatie /Nieuwbouw Groene Stroom Centraal kanaal Koude/Warmte Opslag Grondbuizen Warmtepomp Windmolen Zonnepanelen 1 U? n j n n n n n 2 - n j j n n n n 3 - n n n n n n n 4 U? n n n n n n n 5 - n j n n n n n 6 - n n n n n n n 7 - n n n n n n n 8 - n n n n n n n 9 U n n n n n n n C point, 23 maart 2010 Pagina 3

5 2.4 Plannen / DE aandachtspunten Tijdens de DE bedrijfsbezoeken zijn globaal de eventuele plannen tot renovatie, uitbreiding of nieuwbouw besproken. Er waren 3 bedrijven welke uitbreidingsplannen hadden, maar deze waren gezien de huidige situatie in de sector niet erg concreet. In de meeste gevallen bevond men zich nog in de oriënterende fase. Wat dat betreft was de timing van de DE adviesbezoeken dan ook perfect, maar anderzijds zag men over het algemeen momenteel geen mogelijkheden tot investeren en lagen de plannen stil in de hoop op betere tijden. In een aantal gevallen waren er alleen maar capaciteitsproblemen (hoofdzakelijk een tekort aan koelcapaciteit), of wilde men in het algemeen de mogelijkheden tot energiebesparing bespreken.. In de onderstaande samenvatting is te zien welke plannen of capaciteitsproblemen er op de bedrijven voorkwamen en welke (DE) aandachtspunten (vet gedrukt) hierbij als meest interessant naar voren zijn gekomen. Enkele van de bedrijven zien K/W opslag als een optie, c.q. voor enkele bedrijven kan dit als de meest interessante optie worden aanbevolen. Dit is natuurlijk gerelateerd aan de koelbehoefte in de champignonteelt, waarvoor men zoekt naar (DE) alternatieven voor de elektrische freon / of koudwater koelmachines. Een van de problemen bij het toepassen van K/W opslag is dat hiermee onvoldoende lage temperaturen kunnen worden gehaald om goed te kunnen ontvochtigen. Zeker met de huidige wintertemperaturen en de beperkte hoeveelheid luchtverversing in de winter, wordt er onvoldoende koude opgeslagen. Voor een betrouwbare ontvochtiging dient het water uit de koude bron dan ook nog extra te worden teruggekoeld. Een van de opties om dit te doen is een warmtepomp, waarbij de warmte dan weer kan worden gebruikt voor naverwarming, of bij warmte overschot kan enerzijds worden opgeslagen in de warme bron, anderzijds blijft er een warmteoverschot, dat bv. met een koeltoren kan worden afgevoerd. Ook is er bij een enkel bedrijf interesse in het toepassen van andere DE opties, zoals PV zonnepanelen voor het opwekken van elektriciteit voor een mechanische koeling en de mogelijkheden van een WKK gekoppeld aan een biovergister. Bijzondere aandachtspunten bedrijfsbezoek 1 Uitbreiding? / centraal kanaal uitbreiden met K/W opslag en eventueel warmtepomp? 2 Grondbuizen uitbreiden met koelvijver? 3 HD bevochtiging? 4 Uitbreiding biovergister met 2e WKK motor? 5 Koeling optimaliseren? 6 Energieverbruik minimaliseren 7 Energieverbruik minimaliseren 8 Rookgascondensor stoomketel? 9 Uitbreiding gepland met koeling en bevochtiging? 2.5 Samenvatting besproken DE onderwerpen 1. Uitbreidingsplan ligt bij gemeente. Opties: Uitbreiding met koudwater koeling / Uitbreiding met KWO alleen op centraal kanaal / Uitbreiden met KWO + warmtepomp en vervangen units cellen / PV zonnepanelen (keuze is min of meer afgevallen). 2. Bezig met koelvijver en wil hiermee ook voorverwarming/koeling/bevochtiging van grondbuizen realiseren, om deze in de zomerpiek en winterdal te ontzien. / Subsidiemogelijkheden? / Besparing in beeld brengen door 1 grondbuizen sectie met en 1 zonder koppeling aan koelvijver te vergelijken (meetproject via kennisvoucher?). 3. Energiebesparing koeling door gebruik hoge druk (HD) bevochtiging rendabel te maken? / test druppelslang onder bed? / Led TL lampen? / Stoomgenerator (8 bar) 4. Biovergister sinds 4 maanden klaar, warmte wordt gebruikt voor voorverwarming. Stoomketelwater nu naar C en tevens waarschijnlijk voldoende voor volledige verwarming, en volledige elektra (1 MW motor produceert 8,5 miljoen kwh en kwekerij heeft 2 miljoen nodig), planning/bekijken voor nog een extra WKK motor en dan kwekerij los van het net? Verder bekijken of uitlaatgassen motor voor stoomopwekking gebruikt kunnen worden / andere optie is biogas voor stoomketelbrander gebruiken. Technisch verwarming aanpassen C point, 23 maart 2010 Pagina 4

6 naar 2 weg systeem met drukgeregelde pompen. Bekijken of warmte overschot te benutten is voor adsorptiekoeling 5. Ventilatoren naar centrifugaal omgebouwd, luchtverdeling geoptimaliseerd, volgende stap: meer koelvermogen (nog oud type freon): dubbele warmtewisselaar (primair+secundair) op condensor, maar geeft onvoldoende extra koelvermogen, enkele directe freon/water warmtewisselaar nodig, nu verneveling op koelcondensor gemaakt, ketelwater van C is veel besparing, afstemming/regeling verbeteren. 6. Oude HR ketel vervangen door HR cascade? / nieuwe computers (nu nog FC1065) met energiezuinige programma's? 7. Heeft onlangs HD waterbevochtiging geïnstalleerd / eventueel in betere tijden een centraal kanaal met klimatisering / heeft nog conventionele CV ketel, blijft voorlopig hangen (bij vervanging wordt dit HR of mini WKK?) / zonnepanelen? 8. Heeft AEM systeem met alleen stoomketel voor verwarming/bevochtiging/doodstomen. Gebruikt ook een waterbevochtiging op de sproeilorrie. Optie rookgascondensor stoomketel interessant? 9. Mogelijke opties besproken voor koeling en waterbevochtiging bij uitbreiding. 2.6 Aanvullende informatie Verder is er aan de telers aanvullende informatie verstrekt over de DE opties welke voor de champignonteelt afhankelijk van de individuele bedrijfssituatie eventueel interessant zouden kunnen zijn (zie bijlage 5). Het betreft hier: groene stroom, grondbuizen, koude/warmte opslag, warmtepomp, windmolens en zonnepanelen. In specifieke situaties is er ook nog ingegaan op zaken zoals warmteterugwinning en biovergisting. Daarnaast is alle telers een zuurstof tabel (zie bijlage 6) verstrekt. Hiermee kan men in de winter beter nagaan welke CO2 waardes kunnen worden gehanteerd om zo minder buitenlucht te nemen en daardoor energie te besparen op verwarmen en bevochtigen. C point, 23 maart 2010 Pagina 5

7 3. Nabelronde DE bedrijfsbezoeken 3.1 Stand van zaken nabelronde (maart 2010) Als vervolg op het individuele DE adviesbezoek van 2009 is er in maart 2010 een nabelronde uitgevoerd, om na te gaan welke acties er al dan niet hebben plaatsgevonden en wat hiervan de eventuele beweegredenen zijn. Tussen het uitgevoerde bedrijfsbezoek in het naar van 2009 en de nabelronde in maart 2010 is de situatie in de sector onveranderd slecht gebleven, waardoor er alleen maar kleinere aanpassingen hebben plaatsgevonden. De bedrijven met uitbreidingsplannen zien hier nog niet van af, maar de uitwerking ligt momenteel stil. Argumenten die hiervoor werden genoemd waren: slechte situatie sector, vertraging bij vergunningen e.d., hoge investeringen, bedrijfseconomisch niet haalbaar, beperkte/geen subsidiemogelijkheden en technisch complexe systemen. Nog steeds wordt KWO als een interessante DE optie gezien en men hoopt dat 2010 een verbetering zal geven, waardoor men alsnog plannen kan realiseren. Intussen blijft men wel aandacht houden en wordt er ook gewerkt aan de kleinere mogelijkheden om (DE) energie te besparen. Verder kan worden opgemerkt dat er behalve voor het toepassen van DE opties ook aandacht is voor warmteterugwinning van o.a. de koelcondensors. Onderstaand is een samenvatting weergegeven van de nabelronde, welke gebaseerd is op de oorspronkelijke plannen uit de tabel bij hoofdstuk 2.4 / beschrijving hoofdstuk Samenvatting onderwerpen DE nabelronde 1 Situatie niet veranderd, maar momenteel geen ontwikkelingen ivm. situatie in sector. 2 Offerte aangevraagd om 1 sectie van de grondbuizen te koppelen aan de koelvijver / Wil verder kijken naar mogelijkheid voor kennisvoucher om besparing in te beeld brengen (meetproject: 1 grondbuizen sectie met / 1 zonder koppeling aan koelvijver). 3 Hoge druk (HD) bevochtiging afgevallen, was te duur / Offerte opgevraagd voor gebruikte Cumulus bevochtiging / heeft inmiddels slang liggen voor test druppelslang onder bed / Led TL lampen blijken toch niet geschikt voor toepassing in champignoncellen / geen stoomgenerator, maar 2e hands stoomketel gekocht. 4 Subsidie aanvraag voor 2e WKK motor loopt / in dat geval ook plannen voor een adsorptiekoeling (water in 85 graden, uit 75 graden, COP 0,7), mogelijk opnemen direct in primair circuit van WKK motor met water van 92 graden. (Restwarmte van bv. 35 graden opstoken voor adsorptiekoeling heeft geen enkel nut volgens Carrier). 5 Dubbele warmtewisselaar (primair+secundair) op condensor blijkt niet te werken bij een koeling met een lage compressordruk zoals aanwezig is, nu bezig met uitwerking voor een enkele (directe) warmtewisselaar die meer rendement zou moeten leveren. 6 Wil gaan stoppen. 7 Situatie niet veranderd, maar momenteel geen ontwikkelingen ivm. situatie in sector. 8 Situatie nog niet veranderd: informatie rookgascondensor op stoomketel wordt opgestuurd. 9 Uitbreidingsplannen momenteel op de lange baan gezien situatie in sector. Jan Gielen Manager / Specialist Klimaat & Energie C point Mobiel: C point, 23 maart 2010 Pagina 6

8 4. Bijlagen 4.1 Bijlage 1: Uitnodigingsbrief Duurzame Energie Advies Paddestoelen C point, 23 maart 2010 Pagina 7

9 4.2 Bijlage 2: DE inventarisatielijst (tevens adviesaanvraagformulier) C point, 23 maart 2010 Pagina 8

10 C point, 23 maart 2010 Pagina 9

11 C point, 23 maart 2010 Pagina 10

12 4.3 Bijlage 3: Formulier deelname MJA-e Paddestoelen C point, 23 maart 2010 Pagina 11

13 4.4 Bijlage 4: Ingevulde DE inventarisatie formulieren (9 stuks) Geplande aanpassingen Huidige situatie Geplande situatie Welke aanpassingen zijn er gepland? Teeltsituatie Totale teeltoppervlakte bedrijf in m Teeltoppervlakte per cel in m Aantal cellen 6 12 Teeltschema in weken (4-8) 6 6 Aantal teelten per ar per cel (6-13) 8,6 8,6 Oogstmethode handoogst handoogst Aantal vluchten (2-4) 2 2 Kwaliteitssegment % kwaliteit I 95% 95% % kwaliteit II, % kwaliteit III 5% 5% Technische situatie Groene stroom Wie is uw huidige energieleverancier voor stroom? Gebruikt u op dit moment groene stroom? nvt electrabel Grondbuizen Beschikt u over een centraal kanaal? Zo, wordt de lucht hierin voorbehandeld? Zijn er momenteel grondbuizen aanwezig? Zo, zijn deze van een automatische bypassregeling voorzien? Zo, is er plaats voor grondbuizen aanwezig? Koude/warmteopslag Welk type koelinstallatie is aanwezig? Mechanisch (freon of koud water) Koude/warmteopslag Bij mechanische koelmachine Is er ruimte voor een koude/warmteopslag? Wel ruimte Bij koude/warmteopslag of combinatie Is de koude/warmteopslag van een warmtewisselaar voorzien om extra koude te laden? Is er een nieuwe koelinstallatie nodig? Warmtepomp Beschikt u over een warmtepomp? Windenergie Is er naar verwachting een verzwaring van de elektra aansluiting nodig? Is er naar verwachting een eigen hoogspanningstrafo nodig? Staat de nok van het dak dwars op de windrichting? Is er plaats voor een grote windmolen? Zonne-energie Is het dak van de kwekerij op de zonzijde gericht? C point, 23 maart 2010 Pagina 12

14 Geplande aanpassingen Huidige situatie Geplande situatie koelvijver open water koeling voor de grondbuizen Welke aanpassingen zijn er gepland? besparing in beeld brengen Teeltsituatie 1 sectie met / 1 zonder koeling Totale teeltoppervlakte bedrijf in m mischien naar2880 Teeltoppervlakte per cel in m Aantal cellen Teeltschema in weken (4-8) 6 6 Aantal teelten per ar per cel (6-13) 7 8 Oogstmethode Aantal vluchten (2-4) 2 2 Kwaliteitssegment % kwaliteit I 90% 90% % kwaliteit II, % kwaliteit III 10% 10% Technische situatie Groene stroom Wie is uw huidige energieleverancier voor stroom? elektrabel elektrabel Gebruikt u op dit moment groene stroom? Grondbuizen Beschikt u over een centraal kanaal? Zo, wordt de lucht hierin voorbehandeld? Zijn er momenteel grondbuizen aanwezig? Zo, zijn deze van een automatische bypassregeling voorzien? Zo, is er plaats voor grondbuizen aanwezig? Koude/warmteopslag Welk type koelinstallatie is aanwezig? Bij mechanische koelmachine Is er ruimte voor een koude/warmteopslag? Bij koude/warmteopslag of combinatie Is de koude/warmteopslag van een warmtewisselaar voorzien om extra koude te laden? Is er een nieuwe koelinstallatie nodig? Warmtepomp Beschikt u over een warmtepomp? Windenergie Is er naar verwachting een verzwaring van de elektra aansluiting nodig? Is er naar verwachting een eigen hoogspanningstrafo nodig? Staat de nok van het dak dwars op de windrichting? Is er plaats voor een grote windmolen? Zonne-energie Is het dak van de kwekerij op de zonzijde gericht? C point, 23 maart 2010 Pagina 13

15 Geplande aanpassingen Huidige situatie Geplande situatie Welke aanpassingen zijn er gepland? Teeltsituatie Totale teeltoppervlakte bedrijf in m Teeltoppervlakte per cel in m 2 3* *160 Aantal cellen 6 Teeltschema in weken (4-8) 15 Aantal teelten per ar per cel (6-13) 3,2 Oogstmethode Handoogst Aantal vluchten (2-4) 4 Kwaliteitssegment % kwaliteit I 100% % kwaliteit II, % kwaliteit III Technische situatie geen plannen voor wijzigingen HR ketel moet worden vervangen Groene stroom Wie is uw huidige energieleverancier voor stroom? Gebruikt u op dit moment groene stroom? Grondbuizen Beschikt u over een centraal kanaal? Zo, wordt de lucht hierin voorbehandeld? Zijn er momenteel grondbuizen aanwezig? Zo, zijn deze van een automatische bypassregeling voorzien? Zo, is er plaats voor grondbuizen aanwezig? Quint Koude/warmteopslag Welk type koelinstallatie is aanwezig? Bij mechanische koelmachine Is er ruimte voor een koude/warmteopslag? Bij koude/warmteopslag of combinatie Is de koude/warmteopslag van een warmtewisselaar voorzien om extra koude te laden? Is er een nieuwe koelinstallatie nodig? Mechanisch (freon of koud water) DX proportiol Wel ruimte HD bevochtiging?? Warmtepomp Beschikt u over een warmtepomp? Windenergie Is er naar verwachting een verzwaring van de elektra aansluiting nodig? Is er naar verwachting een eigen hoogspanningstrafo nodig? Staat de nok van het dak dwars op de windrichting? Is er plaats voor een grote windmolen? Zonne-energie Is het dak van de kwekerij op de zonzijde gericht? C point, 23 maart 2010 Pagina 14

16 Geplande aanpassingen Huidige situatie Geplande situatie zie opmerkingen nabelronde Welke aanpassingen zijn er gepland? als tijd ooit beter is, dan 26 cellen Teeltsituatie Totale teeltoppervlakte bedrijf in m Teeltoppervlakte per cel in m Aantal cellen Teeltschema in weken (4-8) 5 Aantal teelten per ar per cel (6-13) 10,4 Oogstmethode Mechanische oogst Aantal vluchten (2-4) 2 Kwaliteitssegment % kwaliteit I 0% % kwaliteit II, 0% % kwaliteit III 100% Technische situatie Groene stroom Wie is uw huidige energieleverancier voor stroom? Gebruikt u op dit moment groene stroom? Grondbuizen Beschikt u over een centraal kanaal? Zo, wordt de lucht hierin voorbehandeld? Zijn er momenteel grondbuizen aanwezig? Zo, zijn deze van een automatische bypassregeling voorzien? Zo, is er plaats voor grondbuizen aanwezig? Koude/warmteopslag Welk type koelinstallatie is aanwezig? Bij mechanische koelmachine Is er ruimte voor een koude/warmteopslag? Bij koude/warmteopslag of combinatie Is de koude/warmteopslag van een warmtewisselaar voorzien om extra koude te laden? Is er een nieuwe koelinstallatie nodig? Mechanisch (freon of koud water) Wel ruimte Warmtepomp Beschikt u over een warmtepomp? Windenergie Is er naar verwachting een verzwaring van de elektra aansluiting nodig? Is er naar verwachting een eigen hoogspanningstrafo nodig? Staat de nok van het dak dwars op de windrichting? Is er plaats voor een grote windmolen? Zonne-energie Is het dak van de kwekerij op de zonzijde gericht? C point, 23 maart 2010 Pagina 15

17 Geplande aanpassingen Huidige situatie Geplande situatie zie opmerkingen nabelronde Welke aanpassingen zijn er gepland? optimaliseren koelig/verwarming Teeltsituatie Plannen voor 355 m2 cellen Totale teeltoppervlakte bedrijf in m Teeltoppervlakte per cel in m Aantal cellen Teeltschema in weken (4-8) 5 6 Aantal teelten per ar per cel (6-13) 10 Oogstmethode Mechanische oogst Mechanische oogst Aantal vluchten (2-4) 2 3 Kwaliteitssegment % kwaliteit I % kwaliteit II, 75% % kwaliteit III 25% Technische situatie Groene stroom Wie is uw huidige energieleverancier voor stroom? Gebruikt u op dit moment groene stroom? Eneco Grondbuizen Beschikt u over een centraal kanaal? Zo, wordt de lucht hierin voorbehandeld? Zijn er momenteel grondbuizen aanwezig? Zo, zijn deze van een automatische bypassregeling voorzien? Zo, is er plaats voor grondbuizen aanwezig? Koude/warmteopslag Welk type koelinstallatie is aanwezig? Mechanisch (freon of koud water) Mechanisch (freon of koud water) Bij mechanische koelmachine Is er ruimte voor een koude/warmteopslag? Wel ruimte wel ruimte Bij koude/warmteopslag of combinatie Is de koude/warmteopslag van een warmtewisselaar voorzien om extra koude te laden? Is er een nieuwe koelinstallatie nodig? Warmtepomp Beschikt u over een warmtepomp? Windenergie Is er naar verwachting een verzwaring van de elektra aansluiting nodig? Is er naar verwachting een eigen hoogspanningstrafo nodig? Staat de nok van het dak dwars op de windrichting? Is er plaats voor een grote windmolen? Zonne-energie Is het dak van de kwekerij op de zonzijde gericht? C point, 23 maart 2010 Pagina 16

18 Geplande aanpassingen Huidige situatie Geplande situatie Welke aanpassingen zijn er gepland? geen Teeltsituatie Totale teeltoppervlakte bedrijf in m Teeltoppervlakte per cel in m Aantal cellen 12 Teeltschema in weken (4-8) 6 Aantal teelten per ar per cel (6-13) 8,66 Oogstmethode Handoogst Aantal vluchten (2-4) 3 Kwaliteitssegment % kwaliteit I 80% % kwaliteit II, 10% % kwaliteit III 10% Technische situatie Groene stroom Wie is uw huidige energieleverancier voor stroom? Gebruikt u op dit moment groene stroom? Grondbuizen Beschikt u over een centraal kanaal? Zo, wordt de lucht hierin voorbehandeld? Zijn er momenteel grondbuizen aanwezig? Zo, zijn deze van een automatische bypassregeling voorzien? Zo, is er plaats voor grondbuizen aanwezig? essent/rwe Koude/warmteopslag Welk type koelinstallatie is aanwezig? Bij mechanische koelmachine Is er ruimte voor een koude/warmteopslag? Bij koude/warmteopslag of combinatie Is de koude/warmteopslag van een warmtewisselaar voorzien om extra koude te laden? Is er een nieuwe koelinstallatie nodig? Mechanisch (freon of koud water) Wel ruimte Koudwaterkoeling Warmtepomp Beschikt u over een warmtepomp? Windenergie Is er naar verwachting een verzwaring van de elektra aansluiting nodig? Is er naar verwachting een eigen hoogspanningstrafo nodig? Staat de nok van het dak dwars op de windrichting? Is er plaats voor een grote windmolen? Zonne-energie Is het dak van de kwekerij op de zonzijde gericht? Nu HR ketel van 23 ar oud Trafo al aanwezig C point, 23 maart 2010 Pagina 17

19 Geplande aanpassingen Huidige situatie Geplande situatie Welke aanpassingen zijn er gepland? geen Teeltsituatie Totale teeltoppervlakte bedrijf in m Teeltoppervlakte per cel in m Aantal cellen 6 Teeltschema in weken (4-8) 6 Aantal teelten per ar per cel (6-13) 8,66 Oogstmethode Beide Aantal vluchten (2-4) 3 Kwaliteitssegment % kwaliteit I % kwaliteit II, % kwaliteit III 2 vluchten pluk 94 %, 3e vlucht snijden Technische situatie Groene stroom Wie is uw huidige energieleverancier voor stroom? Gebruikt u op dit moment groene stroom? Grondbuizen Beschikt u over een centraal kanaal? Zo, wordt de lucht hierin voorbehandeld? Zijn er momenteel grondbuizen aanwezig? Zo, zijn deze van een automatische bypassregeling voorzien? Zo, is er plaats voor grondbuizen aanwezig? Dong gas: RWE Centraal kanaal in betere tijden? Koude/warmteopslag Welk type koelinstallatie is aanwezig? Bij mechanische koelmachine Is er ruimte voor een koude/warmteopslag? Bij koude/warmteopslag of combinatie Is de koude/warmteopslag van een warmtewisselaar voorzien om extra koude te laden? Is er een nieuwe koelinstallatie nodig? Mechanisch (freon of koud water) Wel ruimte direct freon Warmtepomp Beschikt u over een warmtepomp? Normale CV ketel uit 1994 Windenergie Is er naar verwachting een verzwaring van de elektra aansluiting nodig? Is er naar verwachting een eigen hoogspanningstrafo nodig? Staat de nok van het dak dwars op de windrichting? Is er plaats voor een grote windmolen? 80 A afgezekerd Zonne-energie Is het dak van de kwekerij op de zonzijde gericht? moeten dan wel schuin gemonteerd worden C point, 23 maart 2010 Pagina 18

20 Geplande aanpassingen Huidige situatie Geplande situatie Welke aanpassingen zijn er gepland? geen MJAe deelnemer, lid Funghi, aanmeldformulier gegeven geen Teeltsituatie Totale teeltoppervlakte bedrijf in m Teeltoppervlakte per cel in m 2 10*900 en 5*300 Aantal cellen 15 Teeltschema in weken (4-8) 5 Aantal teelten per ar per cel (6-13) 10,2 Oogstmethode Handoogst Aantal vluchten (2-4) 2 Kwaliteitssegment % kwaliteit I 92% % kwaliteit II, % kwaliteit III 8% Technische situatie Groene stroom Wie is uw huidige energieleverancier voor stroom? Gebruikt u op dit moment groene stroom? Grondbuizen Beschikt u over een centraal kanaal? Zo, wordt de lucht hierin voorbehandeld? Zijn er momenteel grondbuizen aanwezig? Zo, zijn deze van een automatische bypassregeling voorzien? Zo, is er plaats voor grondbuizen aanwezig? Spark Koude/warmteopslag Welk type koelinstallatie is aanwezig? Bij mechanische koelmachine Is er ruimte voor een koude/warmteopslag? Bij koude/warmteopslag of combinatie Is de koude/warmteopslag van een warmtewisselaar voorzien om extra koude te laden? Is er een nieuwe koelinstallatie nodig? Mechanisch (freon of koud water) koudwater Wel ruimte 2 koelinstallaties: recent 650 kw + oud 300 kw Warmtepomp Beschikt u over een warmtepomp? Windenergie Is er naar verwachting een verzwaring van de elektra aansluiting nodig? Is er naar verwachting een eigen hoogspanningstrafo nodig? Staat de nok van het dak dwars op de windrichting? Is er plaats voor een grote windmolen? Zonne-energie Is het dak van de kwekerij op de zonzijde gericht? AEM systeem met 3 stoomketels C point, 23 maart 2010 Pagina 19

21 Geplande aanpassingen Huidige situatie Geplande situatie Welke aanpassingen zijn er gepland? Uitbreiding Teeltsituatie Totale teeltoppervlakte bedrijf in m Teeltoppervlakte per cel in m Aantal cellen 10 (5* *360) 10*600 Teeltschema in weken (4-8) 5 5 Aantal teelten per ar per cel (6-13) 10,2 10,2 Oogstmethode Handoogst Handoogst Aantal vluchten (2-4) 2 2 Kwaliteitssegment % kwaliteit I 92% 94% % kwaliteit II, % kwaliteit III 8% 6% Technische situatie Groene stroom Wie is uw huidige energieleverancier voor stroom? Gebruikt u op dit moment groene stroom? Grondbuizen Beschikt u over een centraal kanaal? Zo, wordt de lucht hierin voorbehandeld? Zijn er momenteel grondbuizen aanwezig? Zo, zijn deze van een automatische bypassregeling voorzien? Zo, is er plaats voor grondbuizen aanwezig? ENECO Koude/warmteopslag Welk type koelinstallatie is aanwezig? Bij mechanische koelmachine Is er ruimte voor een koude/warmteopslag? Bij koude/warmteopslag of combinatie Is de koude/warmteopslag van een warmtewisselaar voorzien om extra koude te laden? Is er een nieuwe koelinstallatie nodig? Mechanisch (freon of koud water) direct freon (aan/uit) Wel ruimte Warmtepomp Beschikt u over een warmtepomp? Windenergie Is er naar verwachting een verzwaring van de elektra aansluiting nodig? Is er naar verwachting een eigen hoogspanningstrafo nodig? Staat de nok van het dak dwars op de windrichting? Is er plaats voor een grote windmolen? Zonne-energie Is het dak van de kwekerij op de zonzijde gericht? 4 HR in cascade C point, 23 maart 2010 Pagina 20

22 4.5 Bijlage 5: Aanvullende informatie DE opties Duurzame energie is energie die is opgewekt door gebruik te maken van duurzame bronnen zoals bodem, biomassa, wind, zon en water. De bruikbaarheid van duurzame energieopties in de champignonteelt is afhankelijk van verschillende factoren. De behoefte aan energie, het aantal bedrijven, maar ook de vervanging of de eventuele investering bepalen de potentie van de optie. Voor champignontelers bestaan verschillende kansen om duurzame energie toe te passen Groene stroom Groene stroom komt via dezelfde netaansluiting het bedrijf binnen. Er hoeft voor gebruik van groene stroom niet te worden geïnvesteerd. De stroom is hetzelfde, maar tegenover de hoeveelheid (groene) stroom die afgenomen wordt staat een groene stroombron. Groene stroom is gecertificeerd. Dit betekent dat een afnemer van groene stroom verzekerd is van duurzame energie. Doordat de vraag in Nederland groter is dan het aanbod wordt er soms groene stroom gekocht in het buitenland. Een toezichthouder controleert de energieleveranciers om er zeker van te zijn dat deze ingekochte stroom inderdaad groen is. Groene stroom kan op de vrije markt ingekocht worden, waardoor de prijs per leverancier kan verschillen. In het verleden was groene stroom goedkoper omdat er geen energiebelasting (REB) op werd geheven. Dit voordeel is afgebouwd en vervangen door de MEP regeling (Milieukwaliteit elektriciteitproductie), zodat producenten groene stroom na aftrek van het belastingvoordeel, tegen eenzelfde tarief kunnen afzetten. Groene stroom hoeft dan ook niet duurder te zijn dan gewone stroom. Het voordeel van het gebruik van groene stroom is dat de champignonteeltbedrijven geen individuele investeringen hoeven te doen. Het overschakelen naar Groene stroom is een bijdrage aan de duurzaamheiddoelstelling van de MJA-E. De overschakeling helpt daarnaast mee aan een beter imago voor de sector. Groene stroom is voor de champignonteelt een eenvoudig en goed middel om (voor een gedeelte) te voldoen aan de energienorm Co-vergisting Een belangrijke reststroom in de champignonteelt is champost. Het wordt nu als organische meststof gebruikt. Vergisting wordt een optie bij een gecombirde toepassing met andere organische afval- en reststoffen. Vooralsnog zijn er geen gegevens over co-vergisten van champost bekend. Een biomassa vergister (met vaste stofinvoer) is in principe niet veel anders dan een mestsilo. Bij het vergisten van natte biomassa (veelal dierlijke mest als basis met als co-substraat landbouwproducten zoals energiemaïs, bietenkoppen, stro en eventueel natuurgras en bijproducten uit de levensmiddelenindustrie) zetten, van nature in biomassa aanwezige, bacteriën de makkelijk afbreekbare organische stof om in vooral brandbaar methaangas. Dat is dus bruikbaar biogas. Het natuurlijke vergistingproces vindt meestal plaats in een gesloten systeem bij een temperatuur van o C (mesofiele vergisting, gemiddelde verblijftijd in de vergister: ca. 40 dagen). Deze vorm van vergisten is langzamer dan bij een hogere temperatuur (ca. 55 o C: thermofiel vergisten, gemiddelde verblijftijd van ca. 30 dagen), maar is minder gevoelig voor veranderingen in biomassasamenstelling en procesomstandigheden zoals temperatuur, zuurgraad e.d. Regelmatig mengen en elke één à twee uur bijmengen van verse biomassa (en afvoer van vergiste biomassa: digestaat) zorgen voor een optimale biogasproductie. De gemiddelde verblijftijd van de biomassa in de vergister is 40 à 50 dagen. De biogasproductie is sterk te verhogen door het toevoegen van energierijke producten (co-substraten genoemd) zoals landbouw(afval)gewassen en/of producten uit onder andere de levensmiddelenindustrie. Als dit gebeurd spreken we van co-vergisting. Door een beetje zuurstof (enkele procenten lucht) aan het biogas toe te voegen wordt de zwavelwaterstof (H 2 S) eenvoudig biologisch afgebroken. Zo is het biogas goed bruikbaar als brandstof voor een biogasmotor, zonder gevaar op motorschade door het agressief werkende H 2 S. In een warmtekrachtkoppeling (WKK)installatie wordt het biogas omgezet in duurzaam geproduceerde elektriciteit en warmte. De WKK (biogasmotor en generator) bepaalt grotendeels het rendement van het vergisten. Vooral het elektrische rendement is daarbij bepalend (dit kan variëren van 33 tot meer dan 38%). C point, 23 maart 2010 Pagina 21

Compact Plus biogasinstallatie, Lierop, 600 kw

Compact Plus biogasinstallatie, Lierop, 600 kw Hoe maak je biogas? Inhoud presentatie Wie en wat is Biogas Plus? Hoe werkt een biogasinstallatie? Voor wie is een biogasinstallatie interessant? Is een biogasinstallatie duurzaam? Zijn subsidies nodig?

Nadere informatie

Champignon kwekerij t Voske. Klimaatneutraal door Duurzame energie

Champignon kwekerij t Voske. Klimaatneutraal door Duurzame energie Champignon kwekerij t Voske Klimaatneutraal door Duurzame energie Jan Gielen Manager / Specialist Klimaat & Energie DLV Plant MUSHROOMS E-mail: j.gielen@dlvplant.nl 1 Onderwerpen Schone en Zuinige Paddenstoelensektor:

Nadere informatie

Energie aspecten EPT en SiB

Energie aspecten EPT en SiB 26 Februari 2015 Energie aspecten EPT en SiB Jan Gielen DLV Plant MUSHROOMS j.gielen@dlvplant.nl 1 Energiebesparende opties EPT en SiB EPT www.energiekepaddenstoelentelers.nl Houtkachel Zonnepanelen WKO

Nadere informatie

Informatieblad. Warmtepompen INLEIDING

Informatieblad. Warmtepompen INLEIDING INLEIDING Vanwege de oprakende fossiele brandstoffen worden we met zijn alle gedwongen op zoek te gaan naar verbeterde of alternatieve energieopwekkers. Van hout naar kolen naar olie naar gas en nu naar

Nadere informatie

Renewable energy in the Reijerscop area Peter Dekker Luc Dijkstra Bo Burgmans Malte Schubert Paul Brouwer

Renewable energy in the Reijerscop area Peter Dekker Luc Dijkstra Bo Burgmans Malte Schubert Paul Brouwer Renewable energy in the Reijerscop area Peter Dekker Luc Dijkstra Bo Burgmans Malte Schubert Paul Brouwer Introductie Methode Subsidies Technologien Wind Zon Geothermisch Biomassa Externe Investeerders

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2016

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2016 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen 2005-2016, Vito, oktober 2017 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2016 bedraagt 6,4% Figuur 1 groene stroom uit bio-energie

Nadere informatie

Groen gas. Duurzame energieopwekking. Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Welke keuzes en wat levert het op?

Groen gas. Duurzame energieopwekking. Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Welke keuzes en wat levert het op? Totaalgebruik 2010: 245 Petajoule (PJ) Groen gas Welke keuzes en wat levert het op? Huidig beleid 100 miljoen m 3 groen gas. Opbrengst: 3 PJ. Extra inspanning 200 miljoen m 3 groen gas. Opbrengst: 6 PJ.

Nadere informatie

Als u zelf elektriciteit wilt opwekken, kan een kleine windmolen een mogelijkheid zijn.

Als u zelf elektriciteit wilt opwekken, kan een kleine windmolen een mogelijkheid zijn. DOSSIER Kleine windmolens Als u zelf elektriciteit wilt opwekken, kan een kleine windmolen een mogelijkheid zijn. Er zijn veel typen windmolens op de markt, met mast, zonder mast, horizontaal of verticaal.

Nadere informatie

Bio-WKK en WKK in de glastuinbouw: meer met minder

Bio-WKK en WKK in de glastuinbouw: meer met minder Voor kwaliteitsvolle WarmteKrachtKoppeling in Vlaanderen Bio-WKK en WKK in de glastuinbouw: meer met minder 16/12/2010 Cogen Vlaanderen Daan Curvers COGEN Vlaanderen Houtige biomassa in de landbouw 16

Nadere informatie

Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Duurzame energie per kern in de gemeente Utrechtse Heuvelrug CONCEPT Omgevingsdienst regio Utrecht Mei 2015 opgesteld door Erwin Mikkers Duurzame energie per Kern in gemeente Utrechtse Heuvelrug

Nadere informatie

Het Nieuwe Telen van Amaryllis Amazone Amaryllis Deel 2 : energiemonitoring

Het Nieuwe Telen van Amaryllis Amazone Amaryllis Deel 2 : energiemonitoring Het Nieuwe Telen van Amaryllis Amazone Amaryllis 2011-2012. Deel 2 : energiemonitoring Het Nieuwe Telen Amaryllis : Deel 2 Energiemonitoring projectnummer 1400007415 Januari 2013 Energiemonitoring Plantmonitoring

Nadere informatie

Windenergie. Verdiepende opdracht

Windenergie. Verdiepende opdracht 2015 Windenergie Verdiepende opdracht Inleiding; In dit onderdeel leer je meer over windenergie. Pagina 1 Inhoud 1. Windenergie... 3 1.1 Doel... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3 Verwerking... 9 Pagina 2 1. Windenergie

Nadere informatie

Energieke Veehouderij. Hilko Ellen / Rick van Emous / Gerrit Kasper / Maikel Timmerman / Harm Wemmenhove

Energieke Veehouderij. Hilko Ellen / Rick van Emous / Gerrit Kasper / Maikel Timmerman / Harm Wemmenhove Energieke Veehouderij Hilko Ellen / Rick van Emous / Gerrit Kasper / Maikel Timmerman / Harm Wemmenhove Hoe ziet u het? Van boer naar energieproducent Boer en energieproducent Boer maar geen energieproducent

Nadere informatie

Uitkomsten Landbouwtelling en vergelijking met informatiebronnen uit de statistiek Hernieuwbare energie

Uitkomsten Landbouwtelling en vergelijking met informatiebronnen uit de statistiek Hernieuwbare energie Hernieuwbare energie bij landbouwbedrijven: discussie uitkomsten Landbouwtelling 2010 Reinoud Segers Inleiding Om de paar jaar wordt de deelnemende bedrijven in de Landbouwtelling gevraagd of ze installaties

Nadere informatie

2016-04-15 H2ECOb/Blm HOE KAN DE ENERGIETRANSITIE WORDEN GEREALISEERD? Probleemstelling

2016-04-15 H2ECOb/Blm HOE KAN DE ENERGIETRANSITIE WORDEN GEREALISEERD? Probleemstelling HOE KAN DE ENERGIETRANSITIE WORDEN GEREALISEERD? Probleemstelling Op de internationale milieuconferentie in december 2015 in Parijs is door de deelnemende landen afgesproken, dat de uitstoot van broeikasgassen

Nadere informatie

Frisse Lucht GREEN PACKAGE. Energie uit de lucht - 100% duurzaam

Frisse Lucht GREEN PACKAGE. Energie uit de lucht - 100% duurzaam GREEN PACKAGE Energie uit de lucht - 100% duurzaam Het comfort van vloerverwarming, koeling en warmtapwater in een duurzaam energiesysteem voor bij u thuis. Frisse Lucht Green Package, duurzame energie

Nadere informatie

200% rendement uit 100% energie: De witte motor van uw woonhuis!

200% rendement uit 100% energie: De witte motor van uw woonhuis! 200% rendement uit 100% energie: De witte motor van uw woonhuis! Oude situatie zonder ECO200 Gas Elektra Wat is ECO200? ECO200 is een nieuw concept van AgriComfort, waarbij het koelen van de melk en het

Nadere informatie

Hoe kan ik de restwarmte van datacenters hergebruiken? APAC Airconditioning Martijn Kolk

Hoe kan ik de restwarmte van datacenters hergebruiken? APAC Airconditioning Martijn Kolk Hoe kan ik de restwarmte van datacenters hergebruiken? APAC Airconditioning Martijn Kolk De APAC groep staat voor persoonlijke en betrouwbare dienstverlening. Met meer dan 25 jaar ervaring zijn wij uitgegroeid

Nadere informatie

1E SCHOOL. duurzaam gerenoveerd

1E SCHOOL. duurzaam gerenoveerd 1E SCHOOL duurzaam gerenoveerd DUURZAAM RENOVEREN investeren in MEERVOUDIGE OPBRENGST INHOUD PRESENTATIE 1 Niet duurzame school 2 Duurzaam bouwen & leven 3 Duurzame energie, kleinschalig opgewekt 4 Passief

Nadere informatie

Menukaart Klimaatneutrale Zelfbouw

Menukaart Klimaatneutrale Zelfbouw Menukaart Klimaatneutrale Zelfbouw Juni 2012 E I D I BS SU Wil je met me bouwen? Gemeente Amsterdam /zelfbouw Voor u ligt de Menukaart Klimaatneutrale Zelfbouw. Deze is door de gemeente Amsterdam speciaal

Nadere informatie

Introductie HoSt B.V.

Introductie HoSt B.V. HR Hout WKK (Vink Sion) voor glastuinbouw en stadverwarming door HoSt Imtech Vonk vof door H. Klein Teeselink info@host.nl Introductie HoSt B.V. Inhoud: Waarom biomassa WKK, belang van warmte? Wie zijn

Nadere informatie

Kernenergie. kernenergie01 (1 min, 22 sec)

Kernenergie. kernenergie01 (1 min, 22 sec) Kernenergie En dan is er nog de kernenergie! Kernenergie is energie opgewekt door kernreacties, de reacties waarbij atoomkernen zijn betrokken. In een kerncentrale splitst men uraniumkernen in kleinere

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2015

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2015 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen 2005-2015, Vito, september 2016 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2015 bedraagt 6,0 % Figuur 1 groene stroom uit bio-energie

Nadere informatie

Menukaart Klimaatneutrale Zelfbouw

Menukaart Klimaatneutrale Zelfbouw Menukaart Klimaatneutrale Zelfbouw project Patch 22, Buiksloterham Gemeente Amsterdam Gemeente Amsterdam Programma Bureau Klimaat en Energie Voor u ligt de Menukaart Klimaatneutrale Zelfbouw. Deze is door

Nadere informatie

GREENPORTKAS IN VOGELVLUCHT

GREENPORTKAS IN VOGELVLUCHT 12 GREENPORTKAS IN VOGELVLUCHT Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen staan bij Greenportkas ondernemer Joep Raemakers hoog aangeschreven. De ondernemer wil tomaten telen, de uitputting

Nadere informatie

Installatie overzicht bij EPC-concepten

Installatie overzicht bij EPC-concepten Installatie overzicht bij EPC-concepten Dit boekje geeft een overzicht van de belangrijkste installaties zoals die nu op de markt aanwezig zijn. PelserHartman probeert u een zo volledig mogelijk overzicht

Nadere informatie

DE RYCK Klima. 1 kw primaire energie 2,25 kw warmte. ŋ verlies op motor 10% netto vermogen op WP 34% geeft warmte afvoer verwarmingscircuit

DE RYCK Klima. 1 kw primaire energie 2,25 kw warmte. ŋ verlies op motor 10% netto vermogen op WP 34% geeft warmte afvoer verwarmingscircuit DE RYCK Klima LUWAGAM : pomp lucht-water aangedreven met gasmotor PAUL DE RYCK Werking op laag niveau (buitenlucht min. 0 C) omzetten naar warmte op hoog niveau (buiswater max. 50 C) Serreverwarming buis

Nadere informatie

HR WKK met CO 2 winning

HR WKK met CO 2 winning HR WKK met CO 2 winning Door: Herman Klein Teeselink HoSt Sheet 1 of 22 Inhoud HoSt HoSt ImtechVonkV.O.F. - Reinigen van rookgassen - Rookgascondensor / Scrubber - Nat elektrostatisch filter - Waterbehandeling

Nadere informatie

Melkveebedrijf Familie Prinsen

Melkveebedrijf Familie Prinsen Project mestwaardering Open dag 4 maart 2015 Melkveebedrijf Familie Prinsen Mestvergistingsinstallatie Fermtec Systems Locatie KTC de Marke Het bedrijf Biomassa voor vergisting In de vergister wordt jaarlijks

Nadere informatie

Duurzame energie, dat loont voor u als akkerbouwer. Belangrijkste duurzame energietoepassingen in de akkerbouw

Duurzame energie, dat loont voor u als akkerbouwer. Belangrijkste duurzame energietoepassingen in de akkerbouw Duurzame energie, dat loont voor u als akkerbouwer Belangrijkste duurzame energietoepassingen in de akkerbouw Als akkerbouwer kunt u duurzame energie opwekken en toepassen. Brandstof en elektriciteit blijven

Nadere informatie

Bio-energie. van de Boer. www.host.nl

Bio-energie. van de Boer. www.host.nl NL Bio-energie van de Boer www.host.nl HoSt Microferm: duurzame energie uit mest Het Microferm concept is ontwikkeld voor boeren die de eigen mest verwerken. De Microferm is uitermate geschikt voor agrarische

Nadere informatie

Zelf Duurzaam Stroom opwekken

Zelf Duurzaam Stroom opwekken Zelf Duurzaam Stroom opwekken De meest efficiënte thuiscentrale ter wereld Gas wordt stroom Innovatieve Brandstofcel-technologie De BlueGEN wordt op uw gasaansluiting aangesloten en wekt vervolgens stroom

Nadere informatie

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2014

Inventaris hernieuwbare energie in Vlaanderen 2014 1 Beknopte samenvatting van de Inventaris hernieuwbare energiebronnen Vlaanderen 2005-2014, Vito, januari 2016 1 Het aandeel hernieuwbare energie in 2014 bedraagt 5,7 % Figuur 1 groene stroom uit bio-energie

Nadere informatie

Verwarmen en koelen met de zon

Verwarmen en koelen met de zon Noodzaak alternatieve energiebronnen neemt toe Energieprijzen: 1996-008 Vergelijk CPI, Gasprijs en Electra (1996 = 100) 350 300 36 Verwarmen en koelen met de zon 50 33 197! 00 Index 150 19 De meest duurzame

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek

Beleidsnotitie. Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek Beleidsnotitie Kleine Windturbines in de Gemeente Oude IJsselstreek Aanleiding De afgelopen periode is de interesse voor kleine windturbines in Nederland toegenomen. Verwacht wordt dat de komende jaren

Nadere informatie

Transitie naar een. CO -neutrale toekomst

Transitie naar een. CO -neutrale toekomst Transitie naar een CO -neutrale toekomst 2 CO 2 reductie van bron tot gebruiker Steeds méér duurzame energie, maar niet minder CO 2 -uitstoot KLIMAATVERDRAG VAN PARIJS In het verdrag van Parijs werd afgesproken

Nadere informatie

Duurzaam verwarmen en koelen met gas

Duurzaam verwarmen en koelen met gas Duurzame gaswarmtepompen voor o.a.: Kantoorgebouwen Frisse Scholen Verzorgingstehuizen (P4) (P6) (P7) www.gasengineering.nl Duurzaam verwarmen en koelen met gas De voordelen van verwarmen en koelen met

Nadere informatie

Energy-Floor haalt energie uit de bodem van uw woning

Energy-Floor haalt energie uit de bodem van uw woning Energy-Floor haalt energie uit de bodem van uw woning De laatste jaren is er qua energiebehoefte veel veranderd in de woningbouw. Voorheen waren de behoefte en kosten m.b.t. verwarming in nieuwbouw woningen

Nadere informatie

De meest optimale installatie is een zuinige installatie. Daarvoor dienen 3 componenten goed op elkaar te worden afgesteld:

De meest optimale installatie is een zuinige installatie. Daarvoor dienen 3 componenten goed op elkaar te worden afgesteld: Besteco wil aan de hand van een korte, eenvoudige uitleg algemene informatie verstrekken omtrent warmtepompinstallaties en waar de aandachtspunten liggen. De meest optimale installatie is een zuinige installatie.

Nadere informatie

White Paper Warmtepompsysteem

White Paper Warmtepompsysteem White Paper Warmtepompsysteem Inleiding Een warmtepompsysteem is voor veel mensen inmiddels een bekend begrip, toch ontstaat er nog steeds veel onduidelijkheid over de werking van het systeem. Dit blijkt

Nadere informatie

ENERGIE IN EIGEN HAND

ENERGIE IN EIGEN HAND Zonne-energie voor bedrijven? ENERGIE IN EIGEN HAND De Stichting Beheer Bedrijvenpark Merm, heeft een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor bedrijven om d.m.v. aanbrengen van zonnepanelen op het

Nadere informatie

De zon als warmtebron. Hoe werkt een zonneboiler?

De zon als warmtebron. Hoe werkt een zonneboiler? koud tapwater 0900-9892 Zonneboilers Algemene informatie over actieve thermische zonne-energie De zon als warmtebron De zon is een onuitputtelijke bron van energie Zonne-energie omgezet in warmte is de

Nadere informatie

25/03/2013. Overzicht

25/03/2013. Overzicht Micro-WKK: basisbegrippen en toepassingsmogelijkheden Tine Stevens, Vlaams Energieagentschap Regiovergadering Provincie West-Vlaanderen 12 en 14/03/2013 2 Warmte-krachtkoppeling (WKK) De gelijktijdige

Nadere informatie

Concepten EPC 0.4. Bouwkundige uitgangspunten

Concepten EPC 0.4. Bouwkundige uitgangspunten Concepten EPC 0.4 Om een EPC 0.4 te realiseren voor de referentiewoningen zijn er verschillende concepten ontwikkeld die onderling verschillen op de wijze van ventileren en verwarmen. Aan de basis van

Nadere informatie

Alternatieve energievormen. Vakgroep Mechanica van Stroming, Warmte en Verbranding Universiteit Gent UGent

Alternatieve energievormen. Vakgroep Mechanica van Stroming, Warmte en Verbranding  Universiteit Gent UGent Alternatieve energievormen Actieve technieken Prof. M. De Paepe 13u15 tot 14u45 www.floheacom.ugent.be Inhoud Inleiding Verwarming Biomassa WKK Warmtepompen KWO BEO- betonkernactivering Gaswarmtepompen

Nadere informatie

Geothermie als Energiebron

Geothermie als Energiebron Geothermie als Energiebron Even voorstellen: Paul Mast -- Geoloog Johan de Bie --Technical Sales manager ESPs Ynze Salverda -- BD Analist Er zijn verschillende vormen van duurzame energie. Daarvan is geothermie

Nadere informatie

Welkom WWW Themadag Verwarmen zonder gas

Welkom WWW Themadag Verwarmen zonder gas Welkom WWW Themadag Verwarmen zonder gas 26-08-2017 Waarom deze themadag? Rijk, provincies en gemeenten sturen aan op energieneutraal wonen. Als het aan de overheid ligt is in 2050 geen woning meer aan

Nadere informatie

Boeren met energie. 11 November 2010

Boeren met energie. 11 November 2010 Boeren met energie 11 November 2010 Wat doen wij? Ontwikkelen projecten energie uit biomassa Opzetten expertisecentrum energie uit hout droogtechnieken stookgedrag rookgasmetingen rookgasreiniging Ontwikkelen

Nadere informatie

Kenniscentrum InfoMil Energiebesparing bij een sportclub

Kenniscentrum InfoMil Energiebesparing bij een sportclub Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Energiebesparing bij een sportclub 23 januari 2017 Inhoudsopgave Energiebesparing bij een sportclub 3 Energiezuinige sportveldverlichting 3 Opwekken

Nadere informatie

H e t W A d u s E P C p a k k e t

H e t W A d u s E P C p a k k e t Uw partner in duurzame energie H e t W A d u s E P C p a k k e t De ultieme oplossing voor uw woning v1.0 april 2009 Voorwoord WAdus BV is een jong en dynamisch bedrijf. Het bedrijf is opgericht in 2008

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw:

Opleiding Duurzaam Gebouw: Opleiding Duurzaam Gebouw: Verwarming en sanitair warm water: ontwerp en regeling Leefmilieu Brussel Overzicht van de belangrijkste warmteopwekkers Jonathan FRONHOFFS CENERGIE Doelstelling(en) van de presentatie

Nadere informatie

Stand van zaken Stadswarmte in Utrecht

Stand van zaken Stadswarmte in Utrecht Stand van zaken Stadswarmte in Utrecht Stan de Ranitz Jaarbijeenkomst Warmtenetwerk 12 mei 2016 Inhoud presentatie 1. Stadswarmte Utrecht 2. Het equivalent opwek rendement (EOR) in Utrecht 3. Verdere verduurzaming

Nadere informatie

De Visie: Elektriciteit en warmte uit houtpellets

De Visie: Elektriciteit en warmte uit houtpellets De Visie: Onze missie is om een houtpelletketel te maken die ook elektriciteit kan opwekken. Het bijzondere daaraan? ÖkoFEN ontwikkelt een CO2-neutrale technologie met houtpellets als energiedrager, met

Nadere informatie

www.pletteinstallaties.nl Bosch Solar zonne-energie

www.pletteinstallaties.nl Bosch Solar zonne-energie 1 Bosch Solar zonne-energie 2 Bosch: dat klinkt bekend én vertrouwd! Geen wonder, want miljoenen mensen over de hele wereld gebruiken de producten van Bosch. Dag in, dag uit. Huishoudelijke apparaten,

Nadere informatie

Biobased economy in het Groene Hart

Biobased economy in het Groene Hart Biobased economy in het Groene Hart Energie & Bio/Groen Gas 27 juni 2013, Langeraar, Michiel van Galen Inhoud Landelijke doelen energie en beleid Stimuleringsbeleid Groen Gas Het proces Stand van zaken

Nadere informatie

Elga WINNAAR De kracht van de combinatie

Elga WINNAAR De kracht van de combinatie Elga WINNAAR 2010 innovatieve Hybride module voor hr ketels De kracht van de combinatie E T E De Elga DE Elga steekt minder energie in de bestaande bouw Techneco ontwikkelde een oplossing die even simpel

Nadere informatie

Duurzaam Sportcomplex De Tukkers Albergen

Duurzaam Sportcomplex De Tukkers Albergen Duurzaam Sportcomplex De Tukkers Albergen Voorbeeldproject voor een gecombineerde inzet van duurzame energiebronnen voor de productie van warmte en elektriciteit Presentatie 18 dec. VV. Berkum Eddy Bramer

Nadere informatie

Warmtekrachtkoppeling Wat, waarom en wanneer? Tine Stevens COGEN Vlaanderen Studiedag Slimme netten en WKK 29 februari 2012

Warmtekrachtkoppeling Wat, waarom en wanneer? Tine Stevens COGEN Vlaanderen Studiedag Slimme netten en WKK 29 februari 2012 Voor kwaliteitsvolle WarmteKrachtKoppeling in Vlaanderen Warmtekrachtkoppeling Wat, waarom en wanneer? Tine Stevens COGEN Vlaanderen Studiedag Slimme netten en WKK 29 februari 2012 1 COGEN Vlaanderen Doelstelling:

Nadere informatie

Duurzame energie, dat loont voor u als fruitteler. Belangrijkste duurzame energietoepassingen in de fruitteelt

Duurzame energie, dat loont voor u als fruitteler. Belangrijkste duurzame energietoepassingen in de fruitteelt Duurzame energie, dat loont voor u als fruitteler Belangrijkste duurzame energietoepassingen in de fruitteelt Als fruitteler kunt u duurzame energie opwekken en toepassen. Brandstof en elektriciteit blijven

Nadere informatie

JORIS VAN DYCK JORIS VAN DYCK WARMTEPOMPTECHNIEKEN JVD WARMTEPOMPTECHNIEKEN B.V.B.A.

JORIS VAN DYCK JORIS VAN DYCK WARMTEPOMPTECHNIEKEN JVD WARMTEPOMPTECHNIEKEN B.V.B.A. WARMTEPOMPTECHNIEKEN Verwarmen met een warmtepomp de energie van natuurelementen JVD warmtepomptechnieken bvba Oostmalsebaan 5 B-2960 Brecht Tel.: +32 (0) 3 313 85 39 info@warmtepomptechnieken.be www.warmtepomptechnieken.be

Nadere informatie

Alternatieve energiebronnen

Alternatieve energiebronnen Alternatieve energiebronnen energie01 (1 min, 5 sec) energiebronnen01 (2 min, 12 sec) Windenergie Windmolens werden vroeger gebruikt om water te pompen of koren te malen. In het jaar 650 gebruikte de mensen

Nadere informatie

Duurzame energieopties gemeente Woudrichem

Duurzame energieopties gemeente Woudrichem Duurzame energieopties gemeente Woudrichem Inleiding Er bestaan verschillende vormen van duurzame energie. Deze worden onderverdeeld in: Gebouwgebonden opties (zonne-energie, warmtepompen) Geothermische

Nadere informatie

nieuwe turf Brochure over de mogelijkheden voor Duurzame energie en energiebesparing in de regio Oostermoer.

nieuwe turf Brochure over de mogelijkheden voor Duurzame energie en energiebesparing in de regio Oostermoer. Op zoek naar het nieuwe turf Brochure over de mogelijkheden voor Duurzame energie en energiebesparing in de regio Oostermoer. Opgave Windenergie Het Rijk heeft zichzelf tot doel gesteld om in 2020 6000

Nadere informatie

Entiteit: Energiecoöperatie Dordrecht Datum: Project: Windturbine Krabbegors Versie: 1.0 Auteur: E. van den Berg Status: Concept

Entiteit: Energiecoöperatie Dordrecht Datum: Project: Windturbine Krabbegors Versie: 1.0 Auteur: E. van den Berg Status: Concept Entiteit: Energiecoöperatie Dordrecht Datum: 09-11-2016 Project: Windturbine Krabbegors Versie: 1.0 Auteur: E. van den Berg Status: Concept 1 INHOUD blz. 1. Inleiding... 3 2. Windturbine Krabbegors algemeen...

Nadere informatie

Brandstofcel in Woning- en Utiliteitsbouw

Brandstofcel in Woning- en Utiliteitsbouw Brandstofcel in Woning- en Utiliteitsbouw Leo de Ruijsscher Algemeen directeur De Blaay-Van den Bogaard Raadgevende Ingenieurs Docent TU Delft faculteit Bouwkunde Inleiding Nu de brandstofcel langzaam

Nadere informatie

DE WERKING VAN DE WARMTEPOMP

DE WERKING VAN DE WARMTEPOMP De duurzame energiebron is onuitputtelijk, maar heeft een te laag temperatuurniveau om de CV rechtstreeks op aan te kunnen sluiten. De temperatuur zal dus eerst verhoogd moeten worden, waardoor wij onze

Nadere informatie

Vermijden van verliezen bij het gebruik van industriële restwarmte

Vermijden van verliezen bij het gebruik van industriële restwarmte Vermijden van verliezen bij het gebruik van industriële restwarmte Exergie eenvoudig uitgelegd In opdracht van AgentschapNL Divisie NL Energie en Klimaat CCS B.V. Welle 36 7411 CC Deventer The Netherlands

Nadere informatie

Alternatieve energieopwekking

Alternatieve energieopwekking Alternatieve energieopwekking Energie wordt al tientallen jaren opgewekt met een paar energiebronnen: Kolen Gas Olie Kernenergie De eerste drie vallen onder de fossiele brandstoffen. Fossiele brandstoffen

Nadere informatie

Opties voor productie van duurzame energie in de regio Helmond d.m.v. van mest en andere biomassa

Opties voor productie van duurzame energie in de regio Helmond d.m.v. van mest en andere biomassa Opties voor productie van duurzame energie in de regio Helmond d.m.v. van mest en andere biomassa Jennie van der Kolk, Alterra Helmond, 22-02-13 Nico Verdoes, Livestock Research Inhoud presentatie Wetenschapswinkel

Nadere informatie

De ka(n)s voor energie: The Big Picture

De ka(n)s voor energie: The Big Picture De ka(n)s voor energie: The Big Picture Eric Poot, Wageningen UR Glastuinbouw eric.poot@wur.nl Toekomst Glastuinbouw 2 keer meer met 2 keer minder 1 De Ka(n)s voor energie Ondernemers Overheden Kennisinstellingen

Nadere informatie

Overzicht. Inleiding Micro-WKK in woningen Technologieën Aandachtspunten Toekomstperspectieven Conclusies 15-11-2010

Overzicht. Inleiding Micro-WKK in woningen Technologieën Aandachtspunten Toekomstperspectieven Conclusies 15-11-2010 Voor kwaliteitsvolle WarmteKrachtKoppeling in Vlaanderen WKK voor ruimteverwarming Toepassingen in de woningbouw Tine Stevens COGEN Vlaanderen Studiedag VIBE 12 november 2010 1 Overzicht Inleiding Micro-WKK

Nadere informatie

Warmtekrachtkoppeling. Waarom Vaillant? Om eenvoudigweg dubbel gebruik te maken van energie. ecopower

Warmtekrachtkoppeling. Waarom Vaillant? Om eenvoudigweg dubbel gebruik te maken van energie. ecopower Warmtekrachtkoppeling Waarom Vaillant? Om eenvoudigweg dubbel gebruik te maken van energie. ecopower Waarom ecopower? Eenvoudigweg omdat het de moeite waard is! Bij een traditionele productie van energie

Nadere informatie

Aardwarmte / Luchtwarmte

Aardwarmte / Luchtwarmte 2015 Aardwarmte / Luchtwarmte Verdiepende opdracht Inleiding; In dit onderdeel kun je meer leren over het onderwerp Aardwarmte/Luchtwarmte. Pagina 1 Inhoud 1.Aardwarmte / luchtwarmte...3 1.1 Doel van de

Nadere informatie

Voor een florissante installatie

Voor een florissante installatie Tuinbouwtechniek Voor een florissante installatie In de glastuinbouw worden bloemen en groenten gekweekt onder gunstige omstandigheden. Kassen moeten dag en nacht warm worden gehouden, en sommige planten

Nadere informatie

Duurzame energie Fryslân Quickscan 2020 & 2025

Duurzame energie Fryslân Quickscan 2020 & 2025 Duurzame energie Fryslân Quickscan 2020 & 2025 Willemien Veele Cor Kamminga 08-04-16 www.rijksmonumenten.nl Achtergrond en aanleiding Ambitie om in 2020 16% van de energie duurzaam op te wekken in Fryslân

Nadere informatie

Spiekbriefje Frisse Wind

Spiekbriefje Frisse Wind Spiekbriefje Frisse Wind Feiten over windenergie voor feestjes, verjaardagen of andere bijeenkomsten. Er worden dan veel halve waarheden over windenergie verkondigd, en dat is jammer, want windenergie

Nadere informatie

2014 GreenPort NHN, All rights reserved. Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst. Dit project is mede

2014 GreenPort NHN, All rights reserved. Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst. Dit project is mede . 2014 GreenPort NHN, All rights reserved GEOTHERMAL OUTLOOK 2015-2017 Ronald den Boogert AGENDA Waarom nu geothermie? Stand van zaken geothermie in Nederland in 2015 2020 Voorbeelden toekomstige innovaties

Nadere informatie

Warmtepompen. Standaard en TOP-klasse

Warmtepompen. Standaard en TOP-klasse Warmtepompen Standaard en TOP-klasse Geveke is met ruim 40 jaar ervaring specialist in het adviseren, leveren, samenbouwen en in werking stellen van producten en systemen voor uw gebouw en productieproces.

Nadere informatie

Bouw ACRRES onderzoeksvergister

Bouw ACRRES onderzoeksvergister Bouw ACRRES onderzoeksvergister Durk Durksz ACRRES - Wageningen UR Oktober 2012 PPO.nr. 522 2012 Wageningen, ACRRES Wageningen UR Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Verdeling gemiddeld energieverbruik NL. Auto (benzine)

Verdeling gemiddeld energieverbruik NL. Auto (benzine) Warmtepomp Het gebruik van verwarming en warm water bepalen een zeer groot deel van het energieverbruik van een woning. Het gebruik van een warmtepomp is een (gedeeltelijk of volledig) alternatief voor

Nadere informatie

Het optimale klimaat voor uw gasten... KOUDETECHNIEK. koudetechniek procestechniek cellenbouw airconditioning service en beheer

Het optimale klimaat voor uw gasten... KOUDETECHNIEK. koudetechniek procestechniek cellenbouw airconditioning service en beheer Het optimale klimaat voor uw gasten... KOUDETECHNIEK koudetechniek procestechniek cellenbouw airconditioning service en beheer Het optimale klimaat voor uw gasten? Onze zorg! Voor de beheersing van het

Nadere informatie

Bosch Solar Optimaal profiteren van zonne-energie

Bosch Solar Optimaal profiteren van zonne-energie Bosch Solar Optimaal profiteren van zonne-energie 2 Bosch Solar Bosch: dat klinkt bekend én vertrouwd! Geen wonder, want miljoenen mensen over de hele wereld gebruiken de producten van Bosch. Dag in, dag

Nadere informatie

Duurzaamheidsonderzoek en subsidiescan Combibad De Vliet te Leiden. 11 februari 2016

Duurzaamheidsonderzoek en subsidiescan Combibad De Vliet te Leiden. 11 februari 2016 Duurzaamheidsonderzoek en subsidiescan Combibad De Vliet te Leiden 11 februari 2016 1 Managementsamenvatting Inleiding De gemeente Leiden heeft in haar duurzaamheidsambitie doelen gesteld voor de korte

Nadere informatie

Deerns ketenanalyse downstream van een van de twee meeste materiele emissies

Deerns ketenanalyse downstream van een van de twee meeste materiele emissies Deerns ketenanalyse downstream van een van de twee meeste materiele emissies 2013 Inleiding In het kader van de CO 2 prestatieladder is een ketenanalyse uitgevoerd naar de CO 2 productie door verwarming

Nadere informatie

Duurzaam verwarmen en koelen met bodemenergie

Duurzaam verwarmen en koelen met bodemenergie Postbus 47 7710 AA Nieuwleusen Rollecate 61 7711 GG Nieuwleusen Tel. 0529 484315 fax 0529 484537 E-mail: info@luinstra.nl Internet: www.luinstra.nl K.v.K. nr. 05080406 BTW nr. NL8155.26.490.B01 IBAN: NL78RABO0127841741

Nadere informatie

Energiestromen en doodstomen in de champignonteelt. Deelrapport 1: Energiestromen. PT projectnummer 14901 02

Energiestromen en doodstomen in de champignonteelt. Deelrapport 1: Energiestromen. PT projectnummer 14901 02 Energiestromen en doodstomen in de champignonteelt PT projectnummer 14901 02 Deelrapport 1: Energiestromen DLV Plant Postbus 6207 5960 AE Horst Expeditiestraat 16 a 5961 PX Horst T 077 398 75 00 F 077

Nadere informatie

Kom verder. Saxion. Kenniscentrum Design en Technologie Trends in energie voor bedrijven en bedrijventerreinen. Welkom. Jan de Wit, 20 juni 2012

Kom verder. Saxion. Kenniscentrum Design en Technologie Trends in energie voor bedrijven en bedrijventerreinen. Welkom. Jan de Wit, 20 juni 2012 Kenniscentrum Design en Technologie Trends in energie voor bedrijven en bedrijventerreinen Welkom Jan de Wit, 20 juni 2012 Vragen? Trends: 1. Energiebesparing door monitoring & procesbeheersing 2. Energiebesparing

Nadere informatie

BELEIDSOPTIES NUL-ENERGIEWONING

BELEIDSOPTIES NUL-ENERGIEWONING 1 BELEIDSOPTIES NUL-ENERGIEWONING IN HET KADER VAN DE BELANGSTINGSAFTREK HEEFT DE FEDERALE REGERING EEN DEFINITIE GEPUBLICEERD OVER DE NULEREGIEWONING Bij nader toezien was dit een foutieve en zeer contraproductieve

Nadere informatie

Warmte in de koudetechniek, een hot item

Warmte in de koudetechniek, een hot item Wijbenga info sheet 5: Warmte in de koudetechniek, een hot item In het ontwerp van een koelinstallatie wordt steeds meer aandacht besteed aan het energieverbruik. Dit kan bereikt worden door een zo hoog

Nadere informatie

Voor het hoogste rendement op gas. Gasabsorptiewarmtepompen. Een enorme energiebesparing. terugverdientijden. tot 4 jaar

Voor het hoogste rendement op gas. Gasabsorptiewarmtepompen. Een enorme energiebesparing. terugverdientijden. tot 4 jaar Robur Voor het hoogste rendement op gas Gasabsorptiewarmtepompen Een enorme energiebesparing terugverdientijden tot 4 jaar GASA Robur Een enorme energiebesparing en terugverdientijden die kunnen WARM teruglopen

Nadere informatie

Slim besparen, doe je samen!

Slim besparen, doe je samen! Slim besparen, doe je samen! Welkom Programma: 1. Opening, voorzitter dorpsraad Marco Hesp 2. Buurkracht, Patricia Vinclair 3. Buurtscan/Buurtadvies, Jaap Stel Kies Groen Licht Pauze 4. Uitleg duurzaam

Nadere informatie

: Nationaal Platform Zwembaden : de heer Niels de Jong Datum verslag : 3 november 2009 Onderwerp : Verslaggeving managersmeeting 29-09-09

: Nationaal Platform Zwembaden : de heer Niels de Jong Datum verslag : 3 november 2009 Onderwerp : Verslaggeving managersmeeting 29-09-09 MEMO T.a.v. : Nationaal Platform Zwembaden Van : de heer Niels de Jong Datum verslag : 3 november 2009 Onderwerp : Verslaggeving managersmeeting 29-09-09 Op 29 augustus 2009 heeft de managersmeeting voor

Nadere informatie

Synergie energie hergebruik overheden, agrarische sector en industrie

Synergie energie hergebruik overheden, agrarische sector en industrie Synergie energie hergebruik overheden, agrarische sector en industrie Doelstelling thema bijeenkomst: Inzicht in ontwikkelingen bij overheid, industrie en agrarische sector Inzicht in kansen voor synergie

Nadere informatie

Voorwaarden aansluiting appartementen en woningen op WKO bron DSKII

Voorwaarden aansluiting appartementen en woningen op WKO bron DSKII Voorwaarden aansluiting appartementen en woningen op WKO bron DSKII Stichting Spaarnesant 04 februari 2014 9X3803 Entrada 301 Postbus 94241 1090 GE Amsterdam +31 20 569 77 00 Telefoon 020-5697701 Fax info@amsterdam.royalhaskoning.com

Nadere informatie

RI&E 3 ADVIES rapport: Energiemaatregelen. Van Elst Grafisch Afwerker BV

RI&E 3 ADVIES rapport: Energiemaatregelen. Van Elst Grafisch Afwerker BV PRAKTISCH MILIEUBELEIDIN DE GRAFIMEDIA RI&E 3 ADVIES rapport: Van Elst Grafisch Afwerker BV Uitgave van: : Dienstencentrum maandag 13 augustus 2012 Rapport van Van Elst Grafisch Afwerker BV te Apeldoorn

Nadere informatie

Categorie: Energie winning: Reeds toegepast:

Categorie: Energie winning: Reeds toegepast: Memo Van Aan CC Michiel Leek Jeroen Schmaal Vincent Ruijter Duurzame energie Inleiding: Deze memo is onderdeel van BSC doel 7: CO2, weg ermee en het programma een duurzamer Oasen. Binnen dit programma

Nadere informatie

Vergisting anno 2010 Rendabele vergister onder SDE 2010. Hans van den Boom 22 april 2010 Sectormanager Duurzame Energie

Vergisting anno 2010 Rendabele vergister onder SDE 2010. Hans van den Boom 22 april 2010 Sectormanager Duurzame Energie Vergisting anno 2010 Rendabele vergister onder SDE 2010 Hans van den Boom 22 april 2010 Sectormanager Duurzame Energie Financieren Duurzame energie binnen Rabobank Groep Maatwerk Sustainability naast Food

Nadere informatie

Maak werk van zon & wind Schone energie voor heel Tynaarlo. Tynaarlo

Maak werk van zon & wind Schone energie voor heel Tynaarlo. Tynaarlo Maak werk van zon & wind Tynaarlo Aanleiding Najaarsnota 2008 aankondiging plannen voor duurzame energie Voorjaar 2009 ontwikkelen scenario s Mei 2009 raadpleging inwoners Tynaarlo Juni 2009 voorstellen

Nadere informatie