Deel 3: Lectoratenoverzicht Domein Bouw & Ruimte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deel 3: Lectoratenoverzicht Domein Bouw & Ruimte"

Transcriptie

1 Deel 3: Lectoratenoverzicht Domein Bouw & Ruimte

2 Inhoudsopgave Naam instantie Naam lectoraat Pagina Avans Hogeschool Innovatie Bouwproces en Techniek 3 Christelijke Hogeschool Windesheim Area Development 5 Haagse Hogeschool Energie en de Gebouwde Omgeving 8 Kennistransfer in Productinnovatie 11 Ondernemen en Innoveren 14 Hanzehogeschool Groningen Mariene Wetlands Studies 16 Ruimtelijke Transformaties 19 Hogeschool Rotterdam Gebiedsontwikkeling en Transitieman. 22 Stad en Water 25 Infratecture 29 Stedelijke Vernieuwing 33 Innovatief Bouwproces en Duurzaamheid 36 Hogeschool Utrecht Nieuwe Cultuur in de bouwketen 39 Regie Stedelijke Vernieuwing 42 Vernieuwend Vastgoedbeheer 45 Hogeschool van Amsterdam Meervoudig Intensief Ruimtegebruik 48 Water in en om de stad 55 Hogeschool van Arnhem & Nijmegen Zorggericht Bouwen 58 Hogeschool Zeeland Ondernemen en Innoveren 60 Hogeschool Zuyd Gebouwde omgeving en Regionale Ontw. 62 Innovatie Bouwproces en Techniek 64 Nieuwe Energie 67 NHL Hogeschool Water Services Management 69 NHTV Breda Transport and Logistics 71 Logistiek en Duurzaamheid 74 Saxion Hogescholen Brandveiligheid in de bouw 77 Duurzame Energievoorzieningen 81 Vernieuwend Ondernemen in de bouw 83 Duurzame Ontwikkeling van de Leefomg. 86 Integrale Gebiedsontwikkeling en Recht 89 Regionale Economische Ontwikkeling 92 Risicobeheersing 96 Government 99 Deel 3: Lectoratenoverzicht Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 2 van 102

3 1 Algemene informatie lectoraat Titel lectoraat Naam van de lector Innovatie Bouwproces en Techniek Ir. Emile Quanjel Naam van de penvoerende school Avans Hogeschool Plek in de organisatiestructuur van de hogeschool Behorend bij de academie voor Bouw en Infra en met drie andere lectoraten van Avans Hogeschool verenigd in het Expertisecentrum Duurzame Innovatie (EDI). Namen van de in de kenniskring participerende scholen Avans Hogeschool Publieke initiatiefnemers Avans Hogeschool Private initiatiefnemers CBP en Haegens Groep, PSI Bouw, Kraan Bouwcomputing Aantal jaren dat het lectoraat actief is Start per 1/08/2008 Kennisdomein Kort omschrijving van het werkplan Onderzoeksthema s Publicaties Bouwtechniek, bouwindustrie, civiele techniek, technische bedrijfskunde, bouwmanagement, duurzaamheid. Opstart lectoraat; Samenstelling kenniskring; Aanvang toegepast onderzoek; Prominente rol in project De Wijk van Morgen, samenwerking met HS Utrecht, HS Zuyd en Saxion, publicaties. Ketenintegratie, Integraal projectmanagement, Interdisciplinair bouwprocesmanagement, industrialisatie en rationalisatie, duurzame techniek N.v.t. Overige relevante informatie Deel 3: Lectoratenoverzicht Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 3 van 102

4 2 Samenwerking Netwerk / afstemming met andere onderzoeksprojecten lectoraten: Gebouwde Omgeving en Regionale Ontwikkeling, Nieuwe Energie, Life Science, Technologie in de zorg, onderzoeksprojecten EOS, InterREG, RAAK, COST ESF. andere hbo instellingen en universiteiten - HS Zuyd; - HS Utrecht. andere lectoraten opleidingen Intern (binnen de eigen instelling): - Expertisecentrum Duurzame Innovatie; - Lectoraat Duurzame Bedrijfsvoering; - Lectoraat Duurzame Energie; - Lectoraat Finance and Sustainability. - AMBM; - AII; - AIB; - ATGM; - Enz. Deel 3: Lectoratenoverzicht Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 4 van 102

5 1 Algemene informatie lectoraat Titel lectoraat Naam van de lector Area Development Dr.ir. WW (Willem) Buunk Naam van de penvoerende school Christelijke Hogeschool Windesheim Plek in de organisatiestructuur van de hogeschool Namen van de in de kenniskring participerende scholen Het lectoraat valt onder het Kenniscentrum Technologie van Windesheim. Dit kenniscentrum kent vier programmalijnen, namelijk Materialen (m.n. Kunststoftechnologie), Hi-tech Systems ( ICT in de Zorg), Gebiedsontwikkeling en Bouwinnovatie Het lectoraat is nauw verbonden met de School of Built Environment & Transport, in het bijzonder met de opleidingen Bouwkunde, Verkeerskunde, Civiele Techniek en de post-hbo opleiding Stedenbouwkundige Techniek en Ruimtelijke Planning. N.v.t. Publieke initiatiefnemers Kamer van Koophandel Oost-Nederland Provincie Overijssel Private initiatiefnemers Geen Aantal jaren dat het lectoraat actief is 1,5 jaar Kennisdomein Kort omschrijving van het werkplan Het Lectoraat Area Development omvat een vijfjarig programma van praktijkgericht onderzoek naar gebiedsontwikkeling. Het onderzoek richt zich op concrete vragen uit de praktijk van gebiedsontwikkeling op plekken in het netwerk van steden en dorpen van Zwolle, Kampen en Flevoland en het stedelijke netwerk van Twente; rond knooppunten in het infrastructuurnetwerk en de bedrijventerreinen en kennisinstellingen; in de ontwikkeling van landschap en natuur en gebiedsontwikkeling op de overgangen van stad en land in de Vechtdal en de IJsseldelta. Het onderzoeksprogramma laat zich leiden door de volgende uitgangspunten: - Onvermijdelijke samenwerking: overheden, belanghebbenden, private partijen, bewoners en maatschappelijke organisaties zijn op elkaar aangewezen op hun eigen wensen, belangen en doelen zo- Deel 3: Lectoratenoverzicht Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 5 van 102

6 Onderzoeksthema s Publicaties Overige relevante informatie als die in een gebied samenkomen te bereiken. Gezamenlijke probleemdefinitie van de ruimtelijke opgave dwingt tot een scherp zicht op het achterliggende vraagstuk en lokale gebiedsurgenties; - Gebiedsontwikkeling is brandpunt van strijd om ruimte: er is een wezenlijke keuze over inrichting, beheer en gebruik van ruimte nodig. Het toepassen van bestaande beleidskaders en ruimtelijke plannen voldoet niet. Er vindt telkens een nieuwe waarden afweging plaats. - Schakelen tussen netwerk en plek: de maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken die in een gebied aan de orde zijn hebben onvermijdelijk relaties met ontwikkelingen en trends elders. Plek en netwerk moeten met elkaar in verband gebracht worden. - Uitvoeringsgericht: papier is geduldig, nieuwe visies of beleidskaders lossen de het maatschappelijk vraagstuk en de gebiedsopgaven niet op. Overheden richten zich naar deze nieuwe uitvoeringspraktijk. De schop moet de grond in. Samenwerking moet dus ook tot een uitvoeringsarrangement leiden. Onderzoekslijn 1: landschap van waarde(n) - In deze onderzoekslijn staat de vraag centraal hoe de dominante waarden die voortkomen uit de belangrijkste professionele domeinen voor de praktijk van gebiedsontwikkeling en uit de vier grote politieke families worden gehanteerd in wezenlijke keuzes over inrichting, beheer en gebruik van ruimte. Onderzoekslijn 2: gebiedsontwikkeling in regionale netwerken - In deze onderzoekslijn staat de vraag centraal hoe de dominante waarden die voortkomen uit verkeerskundige en ruimtelijkeconomische domeinen in de praktijk van gebiedsontwikkeling worden gehanteerd in wisselwerking met andere maatschappelijke en politieke waarden in wezenlijke keuzes over inrichting, beheer en gebruik van ruimte. Zie - Spontane orde of een nieuw Jeruzalem, lectorale rede Willem Buunk (21 juni 2010); - Op zoek naar een eigentijdse vorm van ruimtelijke ordening, opinieartikel van lector Willem Buunk in dagblad Cobouw (20 november 2010); - Politieke hervorming van de ruimtelijke ordening, artikel van Willem Buunk in tijdschrift Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening (maart 2011). Deel 3: Lectoratenoverzicht Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 6 van 102

7 2 Samenwerking Netwerk / afstemming met andere onderzoeksprojecten Coördinator Platformbijeenkomst lectoraten gebiedsontwikkeling, ruimte&duurzaamheid noord- en oost Nederland. andere hbo instellingen en universiteiten Via het platform lectoraten gebiedsontwikkeling, ruimte & duurzaamheid Noord- en Oost Nederland. andere lectoraten Intern (binnen de eigen instelling): - Lectoraat De Gezonde Stad (Dr. J.J.M. (Joop) ten Dam); - Lectoraat Supply Management (Dr. J.L.F. (Geoffrey) Hagelaar). opleidingen Extern (buiten de eigen instelling): samenwerking d.m.v. platform - Lectoraat Ruimtelijke Transformaties, Hanzehogeschool Groningen (Andries van den Berg, Jos Bosman en Ton van der Maarel); - Lectoraat Gebiedsontwikkeling en Recht, Saxion Hogescholen (John van den Hof); - Lectoraat Duurzame Ontwikkeling van de Leefomgeving, Saxion Hogescholen (Theo de Bruijn); - Lectoraat Vastgoed, Hanzehogeschool Groningen (Frank van Genne). - Minor Watermanagement (Civiele Techniek); - Minor Projectontwikkeling (Bouwkunde); - Post HBO opleiding Stedebouwkundige Techniek en Ruimtelijke Planning. Deel 3: Lectoratenoverzicht Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 7 van 102

8 1 Algemene informatie lectoraat Titel lectoraat Naam van de lector Energie en de Gebouwde Omgeving Dr. L. (Laure). C.M. Itard Naam van de penvoerende school De Haagse Hogeschool Plek in de organisatiestructuur van de hogeschool Afdeling Lectoraten en Onderzoek Namen van de in de kenniskring participerende scholen De Haagse Hogeschool Publieke initiatiefnemers De Haagse Hogeschool Private initiatiefnemers De Haagse Hogeschool Aantal jaren dat het lectoraat actief is 1 jaar en 4 maanden Kennisdomein Energie, Installatietechniek, thermodynamica, thermische simulaties Kort omschrijving van het werkplan Het lectoraat Energie en de Gebouwde Omgeving verspreidt en ontwikkelt kennis op het gebied van het verduurzamen van de energieketen in de gebouwde omgeving. Het lectoraat richt zich specifiek op systeemmodellering en systeemsimulatie van complexe energie- en binnenklimaatinstallaties (installaties voor verwarming, koeling, ventilatie en elektriciteit), met als doel de installatiebranche en gebouwgebruikers te ondersteunen bij het ontwikkelen van betere, gezondere en duurzamere systemen. Onderzoeksthema s - Modelleren en simuleren van energie- en binnenklimaatinstallaties - Gebouwbeheersystemen (optimalisatie gebruik door beheerder) - Kennisoverdracht in de installatiebranche Publicaties - Itard L., No-nonsense energieontwerp: Tussen creativiteit en degelijkheid, Intreerede, februari 2011, ISBN , Deel 3: Lectoratenoverzicht Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 8 van 102

9 dehaagsehogeschool - Taal A., 2010, An educational environment for the design of sustainable climate control installations through simulation, proceedings Erscp-Emsu conference, Delft, oct Itard L. vd Bogaard M., Hasselaar E., 2010, Teaching environmental sustainability in higher education:, proceedings Erscp-Emsu conference, Delft, oct Itard L.,, 2010 How sustainable are energy savings in buildings?, proceedings Erscp-Emsu conference, Delft, oct Guerra Santin O., Itard L., Visscher H., Effect of the Dutch Energy Performance Regulation on energy savings in dwellings, proceedings Erscp-Emsu conference, Delft, oct Guerra Santin O., Itard L., 2010, Verwarmingsenergie: hoe groot is de invloed van de bewoner, TVVL Magazine, April 2010, pp De Wit-Blok M., 2010, Een brug slaan, Elektropraktijk, Mei 2010, pp.20-23, (Interview L. Itard) - von Bannisseht Q., 2010, Extra energie besparen met betere afstelling installaties, Vakblad voor de Bloemisterij, Mei 2010, p.6 (Interview L. Itard) Overige relevante informatie 2 Samenwerking Netwerk / afstemming met andere onderzoeksprojecten andere hbo instellingen en universiteiten andere lectoraten Voornamelijk binnen universiteit (lector is ook verbonden aan TU Delft), kennisinstellingen (zie hieronder) en installatiebranche (Uneto-vni, TVVL, ISSO, SBR etc ) - Hogeschool Rotterdam - TU Delft - TNO - TU Eindhoven - Wageningen UR Intern (binnen de eigen instelling): - Kennistransfer in productinnovatie (Rianne Valkenburg) - Ondernemen en innoveren (Saskia Harkema) - (Grootstedelijke ontwikkeling (Vincent Smit)) Extern (buiten de eigen instelling): - Sigrid Bollwerk (Hogeschool Rotterdam) - Regelmatige afspraken binnen SIA Deel 3: Lectoratenoverzicht Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 9 van 102

10 opleidingen - Werktuigbouwkunde - Elektro - Climate & Environment - (Bouwkunde) Deel 3: Lectoratenoverzicht Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 10 van 102

11 1 Algemene informatie lectoraat Titel lectoraat Naam van de lector Naam van de penvoerende school Plek in de organisatiestructuur van de hogeschool Namen van de in de kenniskring participerende scholen Publieke initiatiefnemers Private initiatiefnemers Aantal jaren dat het lectoraat actief is Kennistransfer in Productinnovatie Rianne Valkenburg De Haagse Hogeschool Centrum voor lectoraten en onderzoek - Academie voor technologie, innovatie en samenleving - Academie voor ICT en media - Academie voor marketing and commerce - Academie voor management en human resources NVT NVT 2 Kennisdomein Kort omschrijving van het werkplan Onderzoeksthema s Publicaties 2010: Samenwerken in innovatie, sociale innovatie, design thinking, In het werkplan staat Het nieuwe innoveren (samenwerken bij innovatie) centraal. Dit is onder te verdelen in: - Design gedreven aanpak (skills, attitude and behaviour) - Mens-technologie-relatie - Het verbeelden van de toekomst - Flexibele MKB Innovatie netwerken (kennisdelen, samenwerking, consortia van organisaties) - Duurzame business modellen (herdefinitie van waarde, value models, business models) Design driven networked innovation, including: future telling, business model design, networked innovation, meaningful innovation - Bergema, K., Valkenburg, R., Kleinsmann, M. and De Bont, C. (2010) Exploring networked innovation; Results of an exploration and the setup of an empirical study. Published in Proceedings: The Second Nordic Conference on Service Design and Service Innovation (ServDes), December Bergema, K., Kleinsmann, M., Valkenburg, R., and De Bont, C. Deel 3: Lectoratenoverzicht Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 11 van 102

12 Overige relevante informatie (2010) Exploring collaborative design in networked innovation projects. Submitted and in review process for the International Conference on Engineering Design (ICED) Kopenhagen, augustus Den Ouden, E., Valkenburg, R. (2010), Value models in social open innovation. Published in Proceedings International Society of Professional Innovation Management (ISPIM) June 2010, Bilbao. - Eg, P and Rooden, M.J. (2010). A Future Case Game prototype. - Eg, P. (2010). A Future Case, een tijdreis door je eigen toekomst. Stageverslag HHS - Kleinsmann, M. Buijs J.A. and Valkenburg R. (2010) Understanding the complexity of knowledge integration in collaborative new product development teams: A case study. Journal of Engineering and Technology Management 7(1-2): Maurer, C., Valkenburg, R., Kleinsmann, M., Bergema, K. Challenges in Networked Innovation. Submitted and in review process for the International Conference on Engineering Design (ICED) Kopenhagen, augustus Rooden, M.J., Eg, P. and Valkenburg A.C., Time Travel, a method for playful future-oriented user research. Submitted and in review process for Nordes Rooden, M.J. Eg, P. and Valkenburg A.C., Project Future Food, a case study in arousing enthusiasm for user research. Submitted and in review process for the International Conference on Engineering Design (ICED) Kopenhagen, augustus Sluijs J.M. and Valkenburg R., De uitdaging die toekomst hee(f)t, Een onderzoek naar de innovatiebehoefte van bedrijven. Geaccepteerd voor publicatie door Product, Het tijdschrift voor Productontwikkelaars. - Valkenburg, R. and Rooden, M.J. (2010). De toekomst dichtbij... Nederland door de ogen van jongeren. Bookchapter in: Meule, I. De Toekomst van Onderzoek (pp ). Uitgave van De Haagse Hogeschool. - Valkenburg, R (2010), Samen delen is vermenigvuldigen: Het Nieuwe Innoveren. Published by The Hague University., ISBN Openbare les voor het aanvaarden van het Lectoraat Kennistransfer in Productinnovatie, november Valkenburg, R (2010), The changing world of Industrial Design Engineering: A view from the perspective of the field of work. Visiedocument opleidingen IPO en IDE. De Haagse Hogeschool. NVT Deel 3: Lectoratenoverzicht Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 12 van 102

13 2 Samenwerking Netwerk / afstemming met andere onderzoeksprojecten Samenwerking in o.a. 3 gesubsidieerde projecten: Project Climate Adaptive Glastuinbouw: Inverse Modelling. Dit project is in 2010 goedgekeurd binnen EOS-LT (Energie Onderzoek Subsidie Lange Termijn) van het Ministerie van Economische Zaken. Project a designerly approach to networked innovation. Het Ministerie van Economische Zaken heeft in 2009 een subsidie toegekend in het kader van de Innovatieve Onderzoeksprojecten (IOP). In het project wordt samengewerkt met andere kennispartners: de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast participeren 9 internationaal opererende bedrijven (koplopers uit de NL industrie) in het project. In het project Grafimedia zullen in 2 jaar tijd 40 bedrijven in de grafimediabranche geholpen om inzicht te krijgen in de (on)zekere toekomst en ontwikkelingen in de branche en vervolgens met en voor hen nieuwe business modellen ontwikkeld. Dit project is gehoneerd met een RAAK-subsidie andere hbo instellingen en universiteiten andere lectoraten (totale projectgrootte 450 k, toegekende subsidie 300 k ). - TU Delft; - Erasmus Universiteit; - Hogeschool van Amsterdam. Intern (binnen de eigen instelling): - Laure Itard; - Bert Mulder; - Saskia Harkema. Extern (buiten de eigen instelling): - Inge Oskam, HvA; - Karin van Beurden, Saxion; - Remko van der Lught, HvU; opleidingen - Diane Nijs, NHTV. - Alle technische opleidingen van de HHS; - Diverse management opleidingen: MER, CE; - Communicatie opleidingen. Deel 3: Lectoratenoverzicht Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 13 van 102

14 1 Algemene informatie lectoraat Titel lectoraat Naam van de lector Ondernemen en Innoveren Dr. Saskia J.M. Harkema MBA Naam van de penvoerende school Plek in de organisatiestructuur van de hogeschool Namen van de in de kenniskring participerende scholen De Haagse Hogeschool Het lectoraat Ondernemen & Innoveren is een hogeschool-breed lectoraat gericht op onderzoek en onderwijs ten behoeve van de ca. 44 opleidingen van De Haagse Hogeschool. Het lectoraat is ingebed in een overkoepelend Centrum voor Lectoraten en Onderzoek (CLO). NVT Publieke initiatiefnemers NVT Private initiatiefnemers NVT Aantal jaren dat het lectoraat actief is Sinds februari 2004 Kennisdomein Kort omschrijving van het werkplan Het lectoraat richt zich op het brede terrein van ondernemen & innoveren in het MKB. Op basis van vraagsturing worden sectorale onderwijs- en onderzoeksprogramma s ontwikkeld. Het lectoraat richt zich op innovatief ondernemerschap met een nadruk op de niet-technologische aspecten daarvan. De missie van het lectoraat Ondernemen & Innoveren is om vanuit een gedeelde visie op onderzoek, onderwijs en ondernemen in een kenniscentrum, door onderzoek bij innoverende ondernemingen, nieuwe kennis te ontwikkelen over de invloed van externe en interne factoren (markt, leiderschap, cultuur, structuur) op de innovatiekracht van ondernemingen. Onderzoeksthema s De ontwikkeling en uitvoering van een aantal zogenoemde innovatieprogramma s staan centraal naast algemene onderzoeks- en onderwijsactiviteiten op het terrein van ondernemen & innoveren. In het kader van een SIA-RAAK regeling is een relevant programma ontwikkeld voor de Bouw en de installatiebranche samen met de opleiding Bouwkunde met als thema Duurzaam innoveren in de bouw. Het programma kent sub-thema s: cradle-to-cradle, energiezuinig bouwen, maat- Deel 3: Lectoratenoverzicht Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 14 van 102

15 Publicaties Overige relevante informatie schappelijk verantwoord ondernemen en klantgericht en duurzaam bouwen. Dit onderzoeksthema vormt een combinatie van zogenaamde duurzaamheidthema s en bedrijfskundige aspecten waaraan gewerkt wordt. Er ontstaat zo een matrix met de duurzaamheidthema s langs de horizontale as, en de bedrijfskundige onderwerpen langs de verticale as. Er wordt onderzoek gedaan naar de rol van samenwerking, ontwikkeling van competenties van werknemers, organisatie van het bouwproces en interne organisatie op het realiseren van doelstellingen in relatie tot energiezuinig bouwen. Daarnaast wordt gezocht naar factoren die de relatie tussen deze aspecten en het realiseren van doelstellingen positief kunnen beïnvloeden. Volgen uit de diverse onderzoeksprogramma s. NVT 2 Samenwerking Netwerk / afstemming met andere onderzoeksprojecten andere hbo instellingen en universiteiten andere lectoraten Een belangrijk programma is het vierjarige KITE120 traject ter stimulering van innovatief vermogen, procesinnovatie, kenniscirculatie en ondernemendheid bij 120 bedrijven in een viertal clusters: Zakelijke Dienstverlening, ICT en Nieuwe Media, Juridisch cluster en Glastuinbouw. Andere programma s richten zich op de maakindustrie (de metaal) en de bouw. De meeste van deze programma s worden uitgevoerd in samenwerking met Syntens, Kamer van Koophandel en brancheverenigingen, zoals de Koninklijke Metaalunie, Uneto-VNI en Bouwend Nederland. - Wageningen UR - TU-Delft - Hogeschool InHolland Delft - Christelijk Agrarische Hogeschool Dronten - TNO Intern (binnen de eigen instelling): - Energie en de Bebouwde Omgeving - Kennistransfer in Productinnovatie opleidingen Extern (buiten de eigen instelling): - Ondernemerschap en Samenleving CAH Dronten - Vrijwel alle van de 44 opleidingen van De Haagse Hogeschool Deel 3: Lectoratenoverzicht Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 15 van 102

16 1 Algemene informatie lectoraat Titel lectoraat Naam van de lector Mariene Wetlands Studies Drs. J.M. (Hans) Revier Naam van de penvoerende school Stenden Hogeschool; Hanzehogeschool Groningen Plek in de organisatiestructuur van de hogeschool Hanzehogeschool: kenniscentrum Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte Stenden Hogeschool: Department of Academic Affairs Namen van de in de kenniskring participerende scholen Publieke initiatiefnemers Stenden Hogeschool, School for Tourism and Leisure Management. Binnen Stenden wordt samengewerkt met het European Tourism Futures Insitute. Hanzehogeschool Groningen, Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek. Binnen de Hanzehogeschool Groningen maakt het lectoraat deel uit van het Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling Noorder- Ruimte. Waddenvereniging Private initiatiefnemers Geen Aantal jaren dat het lectoraat actief is 4,5 Kennisdomein Doel van het lectoraat is de kwaliteiten van het (internationale) waddengebied letterlijk beter te kennen en die kwaliteiten breed te zien waarmee ecologische, infrastructurele, technische, architectonische, sociale en culturele aspecten aanbod komen. Het lectoraat legt de nadruk op een duurzame toekomst voor één van de mooiste natuurgebieden in Europa en het laatste stuk ongerepte natuur in Nederland. Als wetland behoort het tot de elite van Europa. Het lectoraat richt zich op onderzoek naar de effecten van het gebruik van de Waddenregio door bevolking, toeristen en industrie en de verdere verdieping van de kennis over het gebied om duurzame oplossingen voor het menselijk gebruik van het natuurgebied te bevorderen en inzicht te krijgen in de impact van technische ingrepen op de omgeving. Het lectoraat kiest een integrale benadering van de Waddenzee als natuur-, leef-, woon- en werkgebied en verwacht de discussies over havenuitbreiding, visserij, toerisme en woningbouw te verrijken met nieuwe inzichten. Deel 3: Lectoratenoverzicht Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 16 van 102

17 Kort omschrijving van het werkplan Onderzoeksthema s Het lectoraat brengt de al bestaande en te ontwikkelen kennis op het gebied van mariene wetlands samen en verdiept deze, verbindt kennisvragen vanuit de maatschappelijke discussies over wetlands met de specifieke werkvelden van de Noordelijke hogescholen en brengt afstemming tot stand tussen de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten op dit gebied. Zo kan een brug geslagen worden tussen het over het algemeen zuiverwetenschappelijke onderzoek dat door de universiteiten en academische instellingen wordt uitgevoerd en de behoefte aan meer toegepast onderzoek die leeft bij verschillende belangengroeperingen in de Noord- Nederlandse samenleving. De belangrijkste thema s op dit moment zijn: - De duurzame ontwikkeling van het toerisme in relatie tot de aanwijzing van de internationale Waddenzee als werelderfgoed en de wens het toerisme aan de vastelandskust te stimuleren. - Klimaatbewuste kustverdediging en landinrichting. Multifunctionele en duurzame benadering van de kustverdediging in Noord- Nederland Binnen het lectoraat komen de volgende thema s aan de orde: leisure, sustainability & hospitality (duurzaam toerisme); civieltechnische ingrepen (baggeren, kustverdediging, havenontwikkeling); energie, duurzaamheid en milieu; trends in de ecologische ontwikkelingen; duurzame sociaaleconomische ontwikkelingen; logistiek en vervoer. Publicaties - Revier, J.M., Wadden, wereld, wetlands. Rede uitgesproken door Hans Revier bij zijn installatie als lector Mariene Wetlands Studies. Uitg. CHN, Waddenvereniging, Hanzehogeschool, 16pp.; - Revier, J.M. & F.M.H. Petersen (2010). Putting the Wadden Sea on the List: Effects on tourism of the World Heritage nomination. T.b.v. International Conference on Tourism Development and Management: Tourism in a Changing World: Prospects and Challenges; - J.E.M. Klostermann, H. Revier en E. van den Berg, Je hebt nooit genoeg kennis. Onderzoek naar de kennisbehoefte in het Waddengebied. Leeuwarden, Waddenacademie (2009) Overige relevante informatie Hans Revier (1954) studeerde biologie in Amsterdam. Na een korte carrière in het wetenschappelijk onderzoek (systematiek van insecten) kwam hij in 1985 in dienst bij de Waddenvereniging als actiecoördinator. Binnen de Waddenvereniging vervulde hij tal van functies, de laatste jaren als directeur en directeur Externe Betrekkingen. Naast zijn werkzaamheden voor de Waddenvereniging was hij lid van de Waddenadviesraad, lid van het internationale Wadden Sea Forum en ruim tien jaar voorzitter van een internationale federatie van milieuorganisaties uit de Noordzeelanden. Naast het lectoraat is hij nog als hoofdredacteur van het WADDEN-magazine aan de Waddenvereniging verbonden. Deel 3: Lectoratenoverzicht Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 17 van 102

18 2 Samenwerking Netwerk / afstemming met andere onderzoeksprojecten andere hbo instellingen en universiteiten andere lectoraten Het lectoraat is ingesteld door de Stichting Lectoraat Mariene Wetlands Studies, waarin Waddenvereniging, de Hanzehogeschool en de Stenden Hogeschool Leeuwarden vertegenwoordigd zijn. Binnen het lectoraat staan kennisvragen uit het werkveld, i.c. de bij het waddengebied betrokken stakeholders centraal. Op de verschillende thema s zal waar mogelijk nauw worden samengewerkt met instellingen uit bedrijfsleven (VNO/NCW-Noord, NOM, SBE, Groningen Seaports), belangenorganisaties (samenwerkende VVV s, Recron, ANWB, LTO-Noord), terreinbeherende organisaties (Natuurmonumenten, SBB, de Landschappen) en diverse relevante internationaal opererende NGO s (Waddenvereniging, Wetlands International, WWF, EUCC). Daarnaast zal het lectoraat zorg dragen voor een adequate kenniscirculatie met universiteiten (RU- Groningen, LU-Wageningen) en academische instituten (NIOZ, IMARES, RIKZ). - Van Hall Larenstein Leeuwarden (ecologie en menselijk medegebruik Waddenzee); - Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (techniek); - Waddenacademie (kennisagenda waddengebied). Intern (binnen de eigen instelling): - Lectoraat Ruimtelijke Transformaties (kustverediging); - Lectoraat Vastgoed (gebiedsontwikkeling); - Lectoraat Energiestransitie (energieopwekking waddengebied); - Lectoraat Tourism for Peace (toerismeonderzoek). Extern (buiten de eigen instelling): - Lectoraat Marine Ecosystems (ecologie en menselijk medegebruik Wadddenzee); - Lectoraat Marine Policy (governance). opleidingen - Leisure & tourism management Stenden Hogeschool (studentenonderzoek duurzaam toerisme); - Civiele Techniek Hanzehogeschool (klimaatbewuste kustverdediging); - Academie voor Bouwkunst (ontwerpen voor de toeristisch recreatieve onstluiting waddenkust); - Kust en Zeemanagement van Hall (ecologie en menselijk medegebruik Waddenzee). Deel 3: Lectoratenoverzicht Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 18 van 102

19 1 Algemene informatie lectoraat Titel lectoraat Naam van de lector Ruimtelijke Transformaties Ir. J.A. (Andries) van den Berg Naam van de penvoerende school Hanzehogeschool Groningen Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek Plek in de organisatiestructuur van de hogeschool Namen van de in de kenniskring participerende scholen Publieke initiatiefnemers Binnen de Hanzehogeschool zijn zes kenniscentra. Eén daarvan is het kenniscentrum Gebiedsontwikkeling en daar valt het lectoraat Ruimtelijke Transformaties onder, samen met de lectoraten Vastgoedbeter en Mariene Wetlands Studies. Binnen de Hanzehogeschool Groningen wordt samengewerkt met het Instituut voor Bedrijfskunde in de vorm van het Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte Voorheen Stichting Academie van Bouwkunst Noord-Nederland, maar deze stichting valt nu onder de Hanzehogeschool. Private initiatiefnemers Geen Aantal jaren dat het lectoraat actief is 4 jaar (ruim) Kennisdomein Kort omschrijving van het werkplan Het lectoraat Ruimtelijke Transformaties heeft tot doel kennis te genereren, te bundelen en te verspreiden over de ruimtelijk relevante ontwikkelingen die zich met name in Noord-Nederland en vergelijkbare gebieden voordoen, alsmede over de bijbehorende programmatische, architectonische, bouwkundige en civieltechnische instrumenten en competenties. Het lectoraat en de bijbehorende kenniskring ambiëren een (inter)nationale positie en erkenning met daarin een specifieke rol voor de noordelijke regio. Het versterkt de kennisinfrastructuur en de concurrentiepositie van de Academie op onderwijsgebied en draagt bij aan de ontwikkeling van hoogwaardig opdrachtgeverschap en dito werkgelegenheid. Het lectoraat Ruimtelijke Transformaties richt zich op de ruimtelijke opgaven, waarin de relatie tussen het object en de ruimtelijke, maatschappelijke context aan de orde is. Het is de ambitie van het lectoraat om beide kanten (opnieuw) in balans te brengen en zo vanuit de betrokken disciplines een wezenlijke bijdrage te leveren aan een kwalitatief hoogwaardige en toekomstvaste ruimtelijke inrichting van Noord Nederland. Het lectoraat heeft tot doel om kennis te genereren, te bundelen en te verspreiden ten aanzien Deel 3: Lectoratenoverzicht Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 19 van 102

20 Onderzoeksthema s van het doorgronden van de ruimtelijke dynamiek en de daarmee samenhangende opgaven. Hiertoe zal worden ingezet op het stimuleren van een groter bewustzijn van de nog onbenutte mogelijkheden die tal van ruimtelijke veranderingen bieden en het bevorderen van de daarvoor noodzakelijke innovatieve en integrale instelling bij de disciplines architectuur, bouwkunde en civiele techniek. Verder richt het lectoraat zich op de ontwikkeling van de noodzakelijke bouwkundige en civieltechnische competenties en repertoires die optimaal bijdrage aan de realisering van die ontwerpen. Deze doelen worden onder meer bereikt door het ontwikkelen van onderwijsinnovaties, het uitvoeren van ontwerpend en toegepast onderzoek, het geven van advies en bijscholingscursussen en het verspreiden van ontwikkelde en verzamelde kennis. Binnen het lectoraat wordt gewerkt aan drie verschillende onderzoekslijnen. Dit zijn: 1. Architectuur & landschap 2. Hergebruik & reconstructie 3. Duurzaam bouwen Overige relevante informatie NVT De lector richt zich op theorievorming, toegepast onderzoek, onderwijsontwikkeling en kennisuitwisseling en doet dit interdisciplinair door een intensieve samenwerking met de twee andere lectoraten binnen het kenniscentrum. Publicaties - Berg, J.A. van den, Je weet niet wat je ziet. Rede uitgesproken door Andries van den Berg bij zijn installatie als lector Ruimtelijke Transformaties - Broess, H. en Berg, J.A. van den, Scheuren bij de Reest: een ontwerpend onderzoek over de vraag hoe Noord-Nederland er uitziet als door de markt radicaal wordt ingespeeld op de vergroting van de kwaliteiten van het landschap; - In Hermans, E. en Roo, G. de. LILA en de planologie van de contramal: de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Noord- Nederland krijgt een eigen kleur (pp ). Assen, In Boekvorm. 2 Samenwerking Netwerk / afstemming met andere onderzoeksprojecten - Er zijn relaties met verschillende onderzoeksinstituten, bedrijven en overheden, zoals TU Delft, Rijks Universiteit Groningen (RuG), architectenbureaus, provincies, waterschappen en gemeenten; - De meest intensieve samenwerking met een ander onderzoeksproject is dmv de participatie in het netwerkcentrum rondom krimp in de noordelijke regio s. Hierin participeren de provincies Friesland, Deel 3: Lectoratenoverzicht Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 20 van 102

Overzicht opleidingen

Overzicht opleidingen Overzicht opleidingen Stand van zaken oktober 2013 Opleiding Onderwijsinstelling Deeltijd Voltijd Duur Kosten Overig Leegstand Post-MA NRP Academie (transformatie) NRP, ism TU Delft, Nyenrode en Hogeschool

Nadere informatie

Tussen creativiteit en degelijkheid

Tussen creativiteit en degelijkheid Uitnodiging Intreerede Laure Itard Lector Energie en de Gebouwde Omgeving No-nonsense energieontwerp: Tussen creativiteit en degelijkheid Dinsdag 30 november 2010 Dr. Laure Itard is per 1 januari 2010

Nadere informatie

Herbestemming in het onderwijs

Herbestemming in het onderwijs Herbestemming in het onderwijs Overzicht opleidingen e s- f een sch 'Logo omgeving derden' op witte achtergrond 'Logo omgeving derden' op gekleurde of fotografisch achtergrond r oed alleen Uitzondering;

Nadere informatie

4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK

4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK 4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK Resultaten praktijkgericht onderzoek Kennisvalorisatie Jaarverslag 2010 Hanzehogeschool Groningen, University of Applied Sciences 66 4 Praktijkgericht onderzoek De Hanzehogeschool

Nadere informatie

1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief advies CDHO: Engineering Engineering AOT Techniek(deeltijd) Einde instroom: 31-12-2011 Einde opleiding: 31-12-2016 Engineering

Nadere informatie

2 De keuze van de hogeschool per individuele conversie geldt voor alle opleidingsvormen, inclusief de te beëindigen varianten. 1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief

Nadere informatie

Van Kennisbrug naar KennisDC

Van Kennisbrug naar KennisDC Van Kennisbrug naar KennisDC Laat kennis stromen Dick van Damme Lector Logistiek Hogeschool van Amsterdam HAN, Arnhem, 31 januari 2013 Kennis DC Breda Kennis DC Nijmegen Kennis DC Rotterdam Kennis DC Venlo

Nadere informatie

BSc Tourism. René van der Duim en Martijn van Santen

BSc Tourism. René van der Duim en Martijn van Santen BSc Tourism René van der Duim en Martijn van Santen waarom? academische studie van toerisme Toerisme in cijfers meer dan een miljard internationale toeristische aankomsten wereldwijd Toerisme in cijfers

Nadere informatie

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta)

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Agenda Stad Concernstaf CSADV Stadhuis Grote Kerkplein 15 Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2092 www.zwolle.nl Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Hoe houden we onze delta leefbaar

Nadere informatie

Havo, hier hbo: loud and clear, over.

Havo, hier hbo: loud and clear, over. Havo, hier hbo: loud and clear, over. Bert Schroën Voorzitter netwerk HTNO 28 september 2016 Overzicht presentatie Op naar toekomstbestendig bètatechniekonderwijs ontwikkelingen binnen hbo bètatechniek

Nadere informatie

Lerende gebouwen. meer comfort & minder energie. 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft

Lerende gebouwen. meer comfort & minder energie. 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft Lerende gebouwen meer comfort & minder energie 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft 2 e Expert meeting Thermisch Actieve Gebouwen, woensdag 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Titel van het project (Kort en krachtige weergave van het onderwerp)

Titel van het project (Kort en krachtige weergave van het onderwerp) ONDERZOEKSOPDRACHT KCNR februari 2014 Invulinstructie: Dit formulier is bedoeld voor afstudeeropdrachten die in een periode van gemiddeld 4 maanden (kunnen) worden uitgevoerd. Voor kortere klussen komt

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland

Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland Profiel Lid Raad van Toezicht Met een achtergrond in het agrarisch bedrijfsleven en afkomstig uit Noord-Nederland 9 november 2016 Opdrachtgever Van Hall Larenstein University of Applied Sciences Voor meer

Nadere informatie

Lectoraat stad en Water en de CoP Drijvend Bouwen Presentatie titel. Dr. ir. Rutger de Graaf Lectoraat Stad en Water

Lectoraat stad en Water en de CoP Drijvend Bouwen Presentatie titel. Dr. ir. Rutger de Graaf Lectoraat Stad en Water Lectoraat stad en Water en de CoP Drijvend Bouwen Presentatie titel Dr. ir. Rutger de Graaf Lectoraat Stad en Water Rotterdam, 00 januari 2007 Community of Practice Toekomst Drijvend Bouwen Waarom drijvend

Nadere informatie

ONDERZOEKSOPDRACHT KCNR december 2013

ONDERZOEKSOPDRACHT KCNR december 2013 ONDERZOEKSOPDRACHT KCNR december 2013 Titel van het project (Kort en krachtige weergave van het onderwerp) Floating life, drijvend bouwen Drijvend paviljoen Rotterdam en waddendobber regio Groningen Zie

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Adriaan Visser, assitant lector

Adriaan Visser, assitant lector Adriaan Visser, assitant lector Kenniscentrum Zorginnovatie, Lectoraat transities in zorg, Hogeschool Rotterdam a.p.visser@hr.nl en adriaan.visser@planet.nl Daarover is onderzoek gedaan! Betreft m.n.

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik

Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik Congres Logistiek Slim verbinden! Tien jaar Lectoraat Logistiek: terug- en vooruitblik Stef Weijers, Lector Logistiek en Allianties, HAN 31 januari 2013 Anno 2012 In Logistiek is 15% van de bedrijven wel

Nadere informatie

RDM Centre of Expertise. Innovatie motor voor Stad en Haven

RDM Centre of Expertise. Innovatie motor voor Stad en Haven RDM Centre of Expertise Innovatie motor voor Stad en Haven https://www.youtube.com/watch?v=ubghpqsittc RDM Centre of Expertise RDM Centre of Expertise is een broedplaats waar studenten, onderzoekers/lectoren

Nadere informatie

INNOVATIE- MOTOR VOOR HAVEN EN STAD

INNOVATIE- MOTOR VOOR HAVEN EN STAD INNOVATIE- MOTOR VOOR HAVEN EN STAD _ RDM CENTRE OF EXPERTISE Rotterdam heeft de ambitie uit te groeien tot een klimaatbestendige deltastad met de meest innovatieve en duurzame haven ter wereld. Deze ambitie

Nadere informatie

BSc Tourism. De volgende presentatie start hier om 9:30 uur

BSc Tourism. De volgende presentatie start hier om 9:30 uur BSc Tourism De volgende presentatie start hier om 9:30 uur waarom? academische studie van toerisme Toerisme in cijfers Toerisme in cijfers Toerisme in cijfers Nederland 35 miljard bestedingen 3% Bruto

Nadere informatie

ONDERZOEKSOPDRACHT KCNR 2015

ONDERZOEKSOPDRACHT KCNR 2015 ONDERZOEKSOPDRACHT KCNR 2015 Titel van het project: Onderzoek waterkwaliteit en ecologie met drones Onderzoek waterkwaliteit of toestand bouwwerken met (aquatic) drones Korte omschrijving van de onderzoeksopdracht

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Aantal ingeschreven studenten per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar

Aantal ingeschreven studenten per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar Aantal per universiteit naar onderwijstaal, studiejaar 2015-2016 Bron: VSNU 1. Per instelling bachelor, studiejaar 2015-2016 +ENG Erasmus Universiteit Rotterdam 27,27% 3658 54,55% 7184 18,18% 3184 14026

Nadere informatie

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta BZW Bijeenkomst Middelburg, 4 april 2017 Inhoudsopgave 1. Campus Zeeland 2. Bèta College 3. Kennis & Innovatie Netwerken

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Voorwoord. In deze brochure geven wij u inzicht in de branche en de rol van NLingenieurs als haar vertegenwoordiger.

Voorwoord. In deze brochure geven wij u inzicht in de branche en de rol van NLingenieurs als haar vertegenwoordiger. Voorwoord De Nederlandse advies- en ingenieursbranche levert innovatieve en duurzame oplossingen voor de Nederlandse en internationale samenleving. De branche is bepalend geweest voor het ontstaan van

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Clean Tech Delta. Innovative solutions to climate and energy challenges

Clean Tech Delta. Innovative solutions to climate and energy challenges Clean Tech Delta Innovative solutions to climate and energy challenges De New Green Deal voor innovatie en schone technologie in de regio Rotterdam-Delft Clean Tech Delta gezamenlijk innovatie en schone

Nadere informatie

Techniek College Rotterdam

Techniek College Rotterdam Samenwerking Albeda / Zadkine Op weg naar: Techniek College Rotterdam Kwartaallezing 26 november 2015 1 overview: Waarom Techniek College Rotterdam? en de weg tot nu toe. Beleid Focus op Vakmanschap van

Nadere informatie

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht

HBO-Bachelor - studentenaantal Economie en Recht Economie en Recht Accountancy en fiscaal Accountancy Avans Hogeschool 556 Accountancy en fiscaal Accountancy Christelijke Hogeschool Windesheim 289 Accountancy en fiscaal Accountancy De Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Wat is voor ons duurzaam bouwen? Hoe kunnen wij daaraan bijdragen? Wat kunnen wij daaraan bijdragen?

Wat is voor ons duurzaam bouwen? Hoe kunnen wij daaraan bijdragen? Wat kunnen wij daaraan bijdragen? Wat is voor ons duurzaam bouwen? Duurzaam bouwen is het op milieubewuste wijze ontwikkelen van de gebouwde omgeving, die de wensen van gebruikers en veranderingen in tijd kan verwerken. Hoe kunnen wij

Nadere informatie

Programmalijnen. Stichting izovator:

Programmalijnen. Stichting izovator: Programmalijnen Stichting izovator 2014 Stichting izovator, 27 november Stichting izovator: Oude Amersfoortseweg 121 1212 AA Hilversum E-mailadres: info@izovator.nl Website: www.izovator.nl 1 1. Context

Nadere informatie

Wereldwijd vindt de economische groei steeds meer plaats in delta s. Deze groei leidt enerzijds tot een onhoudbare ecologische druk en anderzijds tot

Wereldwijd vindt de economische groei steeds meer plaats in delta s. Deze groei leidt enerzijds tot een onhoudbare ecologische druk en anderzijds tot AQUA DOCK Wereldwijd vindt de economische groei steeds meer plaats in delta s. Deze groei leidt enerzijds tot een onhoudbare ecologische druk en anderzijds tot een toenemende creativiteit om de leefbaarheid

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur

7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur 7 e Leergang De regionale ambtenaar als regisseur RegioAcademie 2012-2013 De regionale samenwerking De regionale samenwerking tussen gemeenten is niet meer weg te denken in bestuurlijk Nederland. Ruwweg

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 94 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2015 187 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 1 Ad Operationeel

Nadere informatie

A3 Publiek Leiderschap

A3 Publiek Leiderschap A3 Publiek Leiderschap Ron Voskuilen Algemeen directeur Stadsontwikkeling, gemeente Rotterdam Voorzitter: Peter Pol Stadsontwikkeling Rotterdam / MCD MCD Lustrum 11 april 2013 Publiek Leiderschap Ron Voskuilen,

Nadere informatie

Overzicht fixusopleidingen met selectie studiejaar Hogescholen. d.d. 1 december 2017

Overzicht fixusopleidingen met selectie studiejaar Hogescholen. d.d. 1 december 2017 Overzicht fixusopleidingen met selectie studiejaar 2018-2019 Hogescholen 34397 2018 B Biologie en Medisch Laboratoriumonderz Avans Hogeschool voltijd 210 3 34397 2018 B Biologie en Medisch Laboratoriumonderz

Nadere informatie

Energizing the city: Almere energy axis

Energizing the city: Almere energy axis Inhoud Energizing the city: Almere energy axis... 3 Van Noord/West naar Zuid/Ooost... 4 Energie die stroomt door de as... 5 Focus on knowledge & education... 6 Focus on innovation & experiments... 7 Focus

Nadere informatie

havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Beroepsoriëntatie voor 4-havo

havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Beroepsoriëntatie voor 4-havo havo Carrousel schooljaar 2015/2016 Dit schooljaar organiseert jouw school een havo Carrousel. Dat is beroepsoriëntatie voor 4-havo. Tijdens drie bedrijfsbezoeken maak je kennis met beroepen. Ook leer

Nadere informatie

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen

Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen SMART CITY UTRECHT Healthy Urban Living Slim, Gezond en Groen Brigitte Hulscher Program Manager Smart Cities, Marketing & Innovation Utrecht Jong en hoog opgeleid 334.862 inwoners, 20 % < 17, 18% 18-26,

Nadere informatie

Onderwijs en Kennisoverdracht

Onderwijs en Kennisoverdracht Onderwijs en Kennisoverdracht Ontwikkelingen in de duurzame landbouw in Suriname Prof. Tiny van Boekel, Decaan voor Onderwijs/Vice-rector, Wageningen University & Research Centre, NL Inhoud lezing Ontwikkelingen

Nadere informatie

Centre for Biobased Economy Innoveren van kennisoverdracht. Gerlinde van Vilsteren, 23 juni 2015

Centre for Biobased Economy Innoveren van kennisoverdracht. Gerlinde van Vilsteren, 23 juni 2015 Centre for Biobased Economy Innoveren van kennisoverdracht Gerlinde van Vilsteren, 23 juni 2015 Onderzoeksagenda Biobased Economy 2015-2027 B4B: biobased voor bedrijven, burgers en beleid - ONDERWIJS Kansen

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15

Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15 Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15 Accountancy Hogeschool Utrecht Accountancy Hogeschool van Amsterdam Ad Sport, Gezondheid en Management Hanzehogeschool Groningen Advanced Business

Nadere informatie

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Profiel Opleidingsmanager HBO-Rechten 10 mei 2017 Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 9 oktober 2017 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhofcollege, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Hogeschool der Kunsten Den Haag, Codarts, HKU (als toehoorder), Artez (onder voorbehoud), Designacademy

Hogeschool der Kunsten Den Haag, Codarts, HKU (als toehoorder), Artez (onder voorbehoud), Designacademy Bijlage Kolom 1: hogeschool Kolom 2: bij opleiding(en) Kolom 3: samen met hogescho(o)l(en) Kolom 4: inhoud van voorstel Vet = pilot(s) gezamenlijke toetsing voldoen aan criteria 1 2 3 4 Amsterdamse Hogeschool

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 100 3x 15 maart 2016 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2016 Advanced Business Creation Avans Hogeschool 160 voltijd 100 3x 1 mei

Nadere informatie

Internet of Things: netwerk voor kennis, onderzoek, onderwijs en ontwikkeling Samenwerking van hogescholen, kennisinstituten en industriële partners

Internet of Things: netwerk voor kennis, onderzoek, onderwijs en ontwikkeling Samenwerking van hogescholen, kennisinstituten en industriële partners Internet of Things: netwerk voor kennis, onderzoek, onderwijs en ontwikkeling Samenwerking van hogescholen, kennisinstituten en industriële partners dr. Geert de Haan 1 drs. Wim Smit 2 dr. Jan Dirk Schagen

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

onderzoek op het hbo transformeert de samenleving tekst: Rob Voorwinden

onderzoek op het hbo transformeert de samenleving tekst: Rob Voorwinden onderzoek op het hbo transformeert de samenleving tekst: Rob Voorwinden 6 De wereld verandert: om ons heen zien we langzaam systemen en instituties omvallen. Wat daarvoor in de plaats komt? Hbo-onderzoek

Nadere informatie

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM. ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Postbus 15079 1001 MB AMSTERDAM ArtEZ Postbus 49 6800 AA ARNHEM Avans Hogeschool Postbus 732 5201 AS DEN BOSCH Azusa Theologische Hogeschool De Boelelaan 1105 1081

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 100 3x 15 maart 2016 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2016 Advanced Business Creation Avans Hogeschool 160 voltijd 100 3x 1 mei

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 5 oktober 2016

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 5 oktober 2016 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 5 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Nederland: de Maritieme Wereldtop

Nederland: de Maritieme Wereldtop 1 Nederland: de Maritieme Wereldtop Veilig, duurzaam en economisch sterk Maritiem Cluster in de Topsector Water: Innovatiecontract en Topconsortium Kennis en Innovatie V2.0, Samenvatting, 23 december 2011

Nadere informatie

RDM CAMPUS RESEARCH, DESIGN & MANUFACTURING

RDM CAMPUS RESEARCH, DESIGN & MANUFACTURING RDM CAMPUS RESEARCH, DESIGN & MANUFACTURING RDM CAMPUS RESEARCH, DESIGN & MANUFACTURING RDM CAMPUS RESEARCH, DESIGN & MANUFACTURING RDM CAMPUS RESEARCH, DESIGN & MANUFACTURING Stadshavens RDM Campus

Nadere informatie

Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE

Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE Ruimte voor de maatschappij van morgen De maatschappij van morgen is fundamenteel anders dan die van gisteren. De wereld wordt kleiner door

Nadere informatie

WELKOM. 8 e netwerkbijeenkomst 27 oktober 2011

WELKOM. 8 e netwerkbijeenkomst 27 oktober 2011 WELKOM 8 e netwerkbijeenkomst 27 oktober 2011 Partners LeerWerkLoket PROGRAMMA 8e Netwerkbijeenkomst Leren & Werken 16.00 uur Welkom Jan Pieters, Hogeschool InHolland o.a. lid van de stuurgroep Leerwerkloket

Nadere informatie

Geen woorden maar daden

Geen woorden maar daden Hans van Rossum Geen woorden maar daden 12-11- 2014 Rotterdam doet het goed Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: hippe architectuurstad Stadsvisie 2030

Nadere informatie

Sustainable solutions from a multidisciplinary approach

Sustainable solutions from a multidisciplinary approach Sustainable solutions from a multidisciplinary approach Infrastructures & Mobility Delft Research Initiatives Delft Research Initiatives Energie, Gezondheid, Infrastructuren & Mobiliteit, en Leefomgeving

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 16 maart 2015 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 Ad Operationeel Sportmanagement

Nadere informatie

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Bijpraten Raadsleden Vlissingen, 10 april 2017 Agenda > Welkom: Harry van der Maas (voorzitter stuurgroep) > Stand

Nadere informatie

Groeien door samenwerken

Groeien door samenwerken Samenwijs en verder Hoe kan het onderwijs een bijdrage leveren aan de duurzame maatschappelijke innovatie vanuit het concept Samenwijs? Roeland Hogt (Automotive, RDM CoE, Kenniscentrum RDM, ACE) Ism Ans

Nadere informatie

Logistics Community Brabant

Logistics Community Brabant Logistics Community Brabant Door bedrijven getekende Letter of Intends Breda, 13 september 2017 Logistics Community Brabant Gedurende de afgelopen maanden is het bedrijfsleven geconsulteerd over het initiatief

Nadere informatie

Opleidingenoverzicht Doorstroom mbo-hbo

Opleidingenoverzicht Doorstroom mbo-hbo Opleidingenoverzicht Doorstroom mbo-hbo Hieronder staat een overzicht van de mogelijkheden om na het ROC van door te stromen naar een hbo-. Wil je meer weten? Kijk voor de meest actuele informatie over

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2008: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. november 2009

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2008: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. november 2009 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2008: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo november 2009 1 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2008: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo Inleiding

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 5 oktober 2016

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 5 oktober 2016 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 5 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 3 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter?

Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter? Hoe scoren onderwijsinstellingen op Twitter? Onderzoek naar het Twittergebruik door -, - en -instellingen Gemeten door Coosto over het studiejaar 2014/2015 Daphne Nonahal 1. Een stand van zaken In dit

Nadere informatie

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016

Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016 Voorlichtingsavond hbo- en wo-opleidingen Woensdag 5 oktober 2016 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

DUURZAME INFRASTRUCTUUR

DUURZAME INFRASTRUCTUUR DUURZAME INFRASTRUCTUUR wisselwerking van stad, spoor, snelweg en fietspad TON VENHOEVEN VENHOEVENCS architecture+urbanism Krimp werkgelegenheid Percentage 65+ Woon-werkverkeer Grondprijzen 2007, Toegevoegde

Nadere informatie

Opleidingenoverzicht. Verkorte leerroutes mbo-hbo. Naam niveau 4 opleiding. Locatie ROCvA Hogeschool Aansluiting hbo-opleiding

Opleidingenoverzicht. Verkorte leerroutes mbo-hbo. Naam niveau 4 opleiding. Locatie ROCvA Hogeschool Aansluiting hbo-opleiding Opleidingenoverzicht Doorstroom mbo-hbo Hieronder staat een overzicht van de mogelijkheden om na het ROC van door te stromen naar een hbo-. Wil je meer weten? Kijk voor de meest actuele informatie over

Nadere informatie

Rotterdam Stadshavens

Rotterdam Stadshavens Rotterdam Stadshavens Nota Ruimte budget 31 miljoen euro Planoppervlak 1000 hectare (1600 hectare inclusief wateroppervlak) Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen

Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen The Next Step: Coalition of the Willing Krachten bundelen, kennis delen en allianties vormen Een regio om trots

Nadere informatie

Hoe realiseer je een Smart City?

Hoe realiseer je een Smart City? Hoe realiseer je een Smart City? Thema Inclusive Society Dr. Ir. Rianne Valkenburg FUTURE Steden worden langzaam bedolven onder sensoren Steden waren al vol, namelijk met mensen Kwaliteit van leven? Hoe

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek Circulaire economie opleidingen

Rapportage. Onderzoek Circulaire economie opleidingen Rapportage Onderzoek Circulaire economie opleidingen In opdracht van: Het Groene Brein & Duurzaam Door Uitgevoerd door: SustainableMotion Datum: 30 juni 2015 Management samenvatting In dit verkennende

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Minor klimaatbestendige gebiedsontwikkeling

Minor klimaatbestendige gebiedsontwikkeling Minor klimaatbestendige gebiedsontwikkeling Peter Groenhuijzen Hogeschool Van Hall Larenstein Minor klimaatbestendige gebiedsontwikkeling Doelstelling Beginsituatie Inhoud Evaluatie 1 Doelstelling Afleveren

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies HBO

Overzicht Lotingstudies HBO Overzicht Lotingstudies HBO Accountancy Hogeschool Utrecht Accountancy Hogeschool van Amsterdam Laatste wijziging: 16-aug-2016 Advanced Business Creation Avans Hogeschool Bedrijfseconomie Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

SURF-consortia grote projecten

SURF-consortia grote projecten SURF-consortia grote projecten stand van zaken 11 april ONDER VOORBEHOUD naam GO SMART SALSA Agglomeratiekracht, De Regio als Garderobe connectiviteit en intelligent transport Bereikbare regio's i.r.t.

Nadere informatie

Ontwikkelingen Healthy Ageing en gevolgen voor toekomstige professionals

Ontwikkelingen Healthy Ageing en gevolgen voor toekomstige professionals Ontwikkelingen Healthy Ageing en gevolgen voor toekomstige professionals Symposium Healthy Ageing in mbo en hbo Joost Degenaar Directeur Centre of Expertise Healthy Ageing Centre of Expertise Healthy Ageing

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek Circulaire economie opleidingen

Rapportage. Onderzoek Circulaire economie opleidingen Rapportage Onderzoek Circulaire economie opleidingen In opdracht van: Het Groene Brein & Duurzaam Door Uitgevoerd door: SustainableMotion Datum: 30 juni 2015 Management samenvatting In dit verkennende

Nadere informatie

Greenport Horti Campus. Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011

Greenport Horti Campus. Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011 Greenport Horti Campus Burgemeester Sjaak van der Tak 16 december 2011 1 Internationaal kenniscentrum in het hart van de Greenport 2 Doel en ambitie Versterken internationale concurrentiekracht van de

Nadere informatie

Titel van het project (Kort en krachtige weergave van het onderwerp)

Titel van het project (Kort en krachtige weergave van het onderwerp) ONDERZOEKSOPDRACHT KCNR februari 2014 Invulinstructie: Dit formulier is bedoeld voor afstudeeropdrachten die in een periode van gemiddeld 4 maanden (kunnen) worden uitgevoerd. Voor kortere klussen komt

Nadere informatie

Lectorennetwerp Smart Industry: naar een lerende en innoverende beroepspraktijk. 4 februari 2016 Klaas ten Have

Lectorennetwerp Smart Industry: naar een lerende en innoverende beroepspraktijk. 4 februari 2016 Klaas ten Have Lectorennetwerp Smart Industry: naar een lerende en innoverende beroepspraktijk 4 februari 2016 Klaas ten Have Lectoraten aan Hogescholen De eersten Instelling Naam Over de rol HRO Prof. Dr. Ben van Lier

Nadere informatie

UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN

UNIVERSITY CAMPUS FRYSLÂN taken en profielschets hoogleraar-bestuurder februari 2011 De achtergrond Sinds 2009 werken de Provincie Fryslân, de gemeente Leeuwarden en regionale kennispartners samen aan plannen voor de versterking

Nadere informatie

Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE

Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE Workspace Design Onderzoeksopzet voor SOZAWE Datum: 16 december 2010 Ir. Jan Gerard Hoendervanger Docent-onderzoeker Lectoraat Vastgoed Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte Hanzehogeschool Groningen

Nadere informatie

Juist Klimaatverandering en kustlandschappen

Juist Klimaatverandering en kustlandschappen Juist Klimaatverandering en kustlandschappen ONDERZOEKSOPDRACHT KCNR SEPTEMBER 2014 klimaatverandering en kustlandschappen De aardkundige geschiedenis leert dat klimaat verandering altijd gepaard gaat

Nadere informatie

Adaptieve Gebiedsagenda / Investeringsprogramma. Victor / Klaas

Adaptieve Gebiedsagenda / Investeringsprogramma. Victor / Klaas Adaptieve Gebiedsagenda / Investeringsprogramma Victor / Klaas Ondertussen in de regio Roadmap Next Economy Oeso-rapport Investeringsprogramma / Tordoir Real Life Testing Ground NOA / NOVI REOS Monitor

Nadere informatie

Regeling vermelding duale opleidingen hoger onderwijs 1998-1999

Regeling vermelding duale opleidingen hoger onderwijs 1998-1999 OCenW-Regelingen Bestemd voor: c colleges van bestuur respectievelijk centrale directies van universiteiten en hogescholen. Beleidsregel Datum: 28 mei 1998 Kenmerk: HBO/SB-98/22812 Datum inwerkingtreding:

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

Titel van het project (Kort en krachtige weergave van het onderwerp) Wat kost een dorp? Onderzoek naar de geldstromen in een dorp.

Titel van het project (Kort en krachtige weergave van het onderwerp) Wat kost een dorp? Onderzoek naar de geldstromen in een dorp. ONDERZOEKSOPDRACHT KCNR februari 2014 Invulinstructie: Dit formulier is bedoeld voor afstudeeropdrachten die in een periode van gemiddeld 4 maanden (kunnen) worden uitgevoerd. Voor kortere klussen komt

Nadere informatie

KNOW HOW VOORLICHTINGSAVOND 10 NOVEMBER 2016

KNOW HOW VOORLICHTINGSAVOND 10 NOVEMBER 2016 KNOW HOW VOORLICHTINGSAVOND 10 NOVEMBER 2016 De Informatie markt is van 19.00 uur tot 21.45 in de Westkaap. De voorlichtingen van de opleidingen zijn verspreid over alle gebouwen van het Isendoorn College

Nadere informatie