Deel 3: Lectoratenoverzicht Domein Bouw & Ruimte

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deel 3: Lectoratenoverzicht Domein Bouw & Ruimte"

Transcriptie

1 Deel 3: Lectoratenoverzicht Domein Bouw & Ruimte

2 Inhoudsopgave Naam instantie Naam lectoraat Pagina Avans Hogeschool Innovatie Bouwproces en Techniek 3 Christelijke Hogeschool Windesheim Area Development 5 Haagse Hogeschool Energie en de Gebouwde Omgeving 8 Kennistransfer in Productinnovatie 11 Ondernemen en Innoveren 14 Hanzehogeschool Groningen Mariene Wetlands Studies 16 Ruimtelijke Transformaties 19 Hogeschool Rotterdam Gebiedsontwikkeling en Transitieman. 22 Stad en Water 25 Infratecture 29 Stedelijke Vernieuwing 33 Innovatief Bouwproces en Duurzaamheid 36 Hogeschool Utrecht Nieuwe Cultuur in de bouwketen 39 Regie Stedelijke Vernieuwing 42 Vernieuwend Vastgoedbeheer 45 Hogeschool van Amsterdam Meervoudig Intensief Ruimtegebruik 48 Water in en om de stad 55 Hogeschool van Arnhem & Nijmegen Zorggericht Bouwen 58 Hogeschool Zeeland Ondernemen en Innoveren 60 Hogeschool Zuyd Gebouwde omgeving en Regionale Ontw. 62 Innovatie Bouwproces en Techniek 64 Nieuwe Energie 67 NHL Hogeschool Water Services Management 69 NHTV Breda Transport and Logistics 71 Logistiek en Duurzaamheid 74 Saxion Hogescholen Brandveiligheid in de bouw 77 Duurzame Energievoorzieningen 81 Vernieuwend Ondernemen in de bouw 83 Duurzame Ontwikkeling van de Leefomg. 86 Integrale Gebiedsontwikkeling en Recht 89 Regionale Economische Ontwikkeling 92 Risicobeheersing 96 Government 99 Deel 3: Lectoratenoverzicht Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 2 van 102

3 1 Algemene informatie lectoraat Titel lectoraat Naam van de lector Innovatie Bouwproces en Techniek Ir. Emile Quanjel Naam van de penvoerende school Avans Hogeschool Plek in de organisatiestructuur van de hogeschool Behorend bij de academie voor Bouw en Infra en met drie andere lectoraten van Avans Hogeschool verenigd in het Expertisecentrum Duurzame Innovatie (EDI). Namen van de in de kenniskring participerende scholen Avans Hogeschool Publieke initiatiefnemers Avans Hogeschool Private initiatiefnemers CBP en Haegens Groep, PSI Bouw, Kraan Bouwcomputing Aantal jaren dat het lectoraat actief is Start per 1/08/2008 Kennisdomein Kort omschrijving van het werkplan Onderzoeksthema s Publicaties Bouwtechniek, bouwindustrie, civiele techniek, technische bedrijfskunde, bouwmanagement, duurzaamheid. Opstart lectoraat; Samenstelling kenniskring; Aanvang toegepast onderzoek; Prominente rol in project De Wijk van Morgen, samenwerking met HS Utrecht, HS Zuyd en Saxion, publicaties. Ketenintegratie, Integraal projectmanagement, Interdisciplinair bouwprocesmanagement, industrialisatie en rationalisatie, duurzame techniek N.v.t. Overige relevante informatie Deel 3: Lectoratenoverzicht Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 3 van 102

4 2 Samenwerking Netwerk / afstemming met andere onderzoeksprojecten lectoraten: Gebouwde Omgeving en Regionale Ontwikkeling, Nieuwe Energie, Life Science, Technologie in de zorg, onderzoeksprojecten EOS, InterREG, RAAK, COST ESF. andere hbo instellingen en universiteiten - HS Zuyd; - HS Utrecht. andere lectoraten opleidingen Intern (binnen de eigen instelling): - Expertisecentrum Duurzame Innovatie; - Lectoraat Duurzame Bedrijfsvoering; - Lectoraat Duurzame Energie; - Lectoraat Finance and Sustainability. - AMBM; - AII; - AIB; - ATGM; - Enz. Deel 3: Lectoratenoverzicht Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 4 van 102

5 1 Algemene informatie lectoraat Titel lectoraat Naam van de lector Area Development Dr.ir. WW (Willem) Buunk Naam van de penvoerende school Christelijke Hogeschool Windesheim Plek in de organisatiestructuur van de hogeschool Namen van de in de kenniskring participerende scholen Het lectoraat valt onder het Kenniscentrum Technologie van Windesheim. Dit kenniscentrum kent vier programmalijnen, namelijk Materialen (m.n. Kunststoftechnologie), Hi-tech Systems ( ICT in de Zorg), Gebiedsontwikkeling en Bouwinnovatie Het lectoraat is nauw verbonden met de School of Built Environment & Transport, in het bijzonder met de opleidingen Bouwkunde, Verkeerskunde, Civiele Techniek en de post-hbo opleiding Stedenbouwkundige Techniek en Ruimtelijke Planning. N.v.t. Publieke initiatiefnemers Kamer van Koophandel Oost-Nederland Provincie Overijssel Private initiatiefnemers Geen Aantal jaren dat het lectoraat actief is 1,5 jaar Kennisdomein Kort omschrijving van het werkplan Het Lectoraat Area Development omvat een vijfjarig programma van praktijkgericht onderzoek naar gebiedsontwikkeling. Het onderzoek richt zich op concrete vragen uit de praktijk van gebiedsontwikkeling op plekken in het netwerk van steden en dorpen van Zwolle, Kampen en Flevoland en het stedelijke netwerk van Twente; rond knooppunten in het infrastructuurnetwerk en de bedrijventerreinen en kennisinstellingen; in de ontwikkeling van landschap en natuur en gebiedsontwikkeling op de overgangen van stad en land in de Vechtdal en de IJsseldelta. Het onderzoeksprogramma laat zich leiden door de volgende uitgangspunten: - Onvermijdelijke samenwerking: overheden, belanghebbenden, private partijen, bewoners en maatschappelijke organisaties zijn op elkaar aangewezen op hun eigen wensen, belangen en doelen zo- Deel 3: Lectoratenoverzicht Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 5 van 102

6 Onderzoeksthema s Publicaties Overige relevante informatie als die in een gebied samenkomen te bereiken. Gezamenlijke probleemdefinitie van de ruimtelijke opgave dwingt tot een scherp zicht op het achterliggende vraagstuk en lokale gebiedsurgenties; - Gebiedsontwikkeling is brandpunt van strijd om ruimte: er is een wezenlijke keuze over inrichting, beheer en gebruik van ruimte nodig. Het toepassen van bestaande beleidskaders en ruimtelijke plannen voldoet niet. Er vindt telkens een nieuwe waarden afweging plaats. - Schakelen tussen netwerk en plek: de maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken die in een gebied aan de orde zijn hebben onvermijdelijk relaties met ontwikkelingen en trends elders. Plek en netwerk moeten met elkaar in verband gebracht worden. - Uitvoeringsgericht: papier is geduldig, nieuwe visies of beleidskaders lossen de het maatschappelijk vraagstuk en de gebiedsopgaven niet op. Overheden richten zich naar deze nieuwe uitvoeringspraktijk. De schop moet de grond in. Samenwerking moet dus ook tot een uitvoeringsarrangement leiden. Onderzoekslijn 1: landschap van waarde(n) - In deze onderzoekslijn staat de vraag centraal hoe de dominante waarden die voortkomen uit de belangrijkste professionele domeinen voor de praktijk van gebiedsontwikkeling en uit de vier grote politieke families worden gehanteerd in wezenlijke keuzes over inrichting, beheer en gebruik van ruimte. Onderzoekslijn 2: gebiedsontwikkeling in regionale netwerken - In deze onderzoekslijn staat de vraag centraal hoe de dominante waarden die voortkomen uit verkeerskundige en ruimtelijkeconomische domeinen in de praktijk van gebiedsontwikkeling worden gehanteerd in wisselwerking met andere maatschappelijke en politieke waarden in wezenlijke keuzes over inrichting, beheer en gebruik van ruimte. Zie - Spontane orde of een nieuw Jeruzalem, lectorale rede Willem Buunk (21 juni 2010); - Op zoek naar een eigentijdse vorm van ruimtelijke ordening, opinieartikel van lector Willem Buunk in dagblad Cobouw (20 november 2010); - Politieke hervorming van de ruimtelijke ordening, artikel van Willem Buunk in tijdschrift Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening (maart 2011). Deel 3: Lectoratenoverzicht Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 6 van 102

7 2 Samenwerking Netwerk / afstemming met andere onderzoeksprojecten Coördinator Platformbijeenkomst lectoraten gebiedsontwikkeling, ruimte&duurzaamheid noord- en oost Nederland. andere hbo instellingen en universiteiten Via het platform lectoraten gebiedsontwikkeling, ruimte & duurzaamheid Noord- en Oost Nederland. andere lectoraten Intern (binnen de eigen instelling): - Lectoraat De Gezonde Stad (Dr. J.J.M. (Joop) ten Dam); - Lectoraat Supply Management (Dr. J.L.F. (Geoffrey) Hagelaar). opleidingen Extern (buiten de eigen instelling): samenwerking d.m.v. platform - Lectoraat Ruimtelijke Transformaties, Hanzehogeschool Groningen (Andries van den Berg, Jos Bosman en Ton van der Maarel); - Lectoraat Gebiedsontwikkeling en Recht, Saxion Hogescholen (John van den Hof); - Lectoraat Duurzame Ontwikkeling van de Leefomgeving, Saxion Hogescholen (Theo de Bruijn); - Lectoraat Vastgoed, Hanzehogeschool Groningen (Frank van Genne). - Minor Watermanagement (Civiele Techniek); - Minor Projectontwikkeling (Bouwkunde); - Post HBO opleiding Stedebouwkundige Techniek en Ruimtelijke Planning. Deel 3: Lectoratenoverzicht Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 7 van 102

8 1 Algemene informatie lectoraat Titel lectoraat Naam van de lector Energie en de Gebouwde Omgeving Dr. L. (Laure). C.M. Itard Naam van de penvoerende school De Haagse Hogeschool Plek in de organisatiestructuur van de hogeschool Afdeling Lectoraten en Onderzoek Namen van de in de kenniskring participerende scholen De Haagse Hogeschool Publieke initiatiefnemers De Haagse Hogeschool Private initiatiefnemers De Haagse Hogeschool Aantal jaren dat het lectoraat actief is 1 jaar en 4 maanden Kennisdomein Energie, Installatietechniek, thermodynamica, thermische simulaties Kort omschrijving van het werkplan Het lectoraat Energie en de Gebouwde Omgeving verspreidt en ontwikkelt kennis op het gebied van het verduurzamen van de energieketen in de gebouwde omgeving. Het lectoraat richt zich specifiek op systeemmodellering en systeemsimulatie van complexe energie- en binnenklimaatinstallaties (installaties voor verwarming, koeling, ventilatie en elektriciteit), met als doel de installatiebranche en gebouwgebruikers te ondersteunen bij het ontwikkelen van betere, gezondere en duurzamere systemen. Onderzoeksthema s - Modelleren en simuleren van energie- en binnenklimaatinstallaties - Gebouwbeheersystemen (optimalisatie gebruik door beheerder) - Kennisoverdracht in de installatiebranche Publicaties - Itard L., No-nonsense energieontwerp: Tussen creativiteit en degelijkheid, Intreerede, februari 2011, ISBN , Deel 3: Lectoratenoverzicht Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 8 van 102

9 dehaagsehogeschool - Taal A., 2010, An educational environment for the design of sustainable climate control installations through simulation, proceedings Erscp-Emsu conference, Delft, oct Itard L. vd Bogaard M., Hasselaar E., 2010, Teaching environmental sustainability in higher education:, proceedings Erscp-Emsu conference, Delft, oct Itard L.,, 2010 How sustainable are energy savings in buildings?, proceedings Erscp-Emsu conference, Delft, oct Guerra Santin O., Itard L., Visscher H., Effect of the Dutch Energy Performance Regulation on energy savings in dwellings, proceedings Erscp-Emsu conference, Delft, oct Guerra Santin O., Itard L., 2010, Verwarmingsenergie: hoe groot is de invloed van de bewoner, TVVL Magazine, April 2010, pp De Wit-Blok M., 2010, Een brug slaan, Elektropraktijk, Mei 2010, pp.20-23, (Interview L. Itard) - von Bannisseht Q., 2010, Extra energie besparen met betere afstelling installaties, Vakblad voor de Bloemisterij, Mei 2010, p.6 (Interview L. Itard) Overige relevante informatie 2 Samenwerking Netwerk / afstemming met andere onderzoeksprojecten andere hbo instellingen en universiteiten andere lectoraten Voornamelijk binnen universiteit (lector is ook verbonden aan TU Delft), kennisinstellingen (zie hieronder) en installatiebranche (Uneto-vni, TVVL, ISSO, SBR etc ) - Hogeschool Rotterdam - TU Delft - TNO - TU Eindhoven - Wageningen UR Intern (binnen de eigen instelling): - Kennistransfer in productinnovatie (Rianne Valkenburg) - Ondernemen en innoveren (Saskia Harkema) - (Grootstedelijke ontwikkeling (Vincent Smit)) Extern (buiten de eigen instelling): - Sigrid Bollwerk (Hogeschool Rotterdam) - Regelmatige afspraken binnen SIA Deel 3: Lectoratenoverzicht Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 9 van 102

10 opleidingen - Werktuigbouwkunde - Elektro - Climate & Environment - (Bouwkunde) Deel 3: Lectoratenoverzicht Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 10 van 102

11 1 Algemene informatie lectoraat Titel lectoraat Naam van de lector Naam van de penvoerende school Plek in de organisatiestructuur van de hogeschool Namen van de in de kenniskring participerende scholen Publieke initiatiefnemers Private initiatiefnemers Aantal jaren dat het lectoraat actief is Kennistransfer in Productinnovatie Rianne Valkenburg De Haagse Hogeschool Centrum voor lectoraten en onderzoek - Academie voor technologie, innovatie en samenleving - Academie voor ICT en media - Academie voor marketing and commerce - Academie voor management en human resources NVT NVT 2 Kennisdomein Kort omschrijving van het werkplan Onderzoeksthema s Publicaties 2010: Samenwerken in innovatie, sociale innovatie, design thinking, In het werkplan staat Het nieuwe innoveren (samenwerken bij innovatie) centraal. Dit is onder te verdelen in: - Design gedreven aanpak (skills, attitude and behaviour) - Mens-technologie-relatie - Het verbeelden van de toekomst - Flexibele MKB Innovatie netwerken (kennisdelen, samenwerking, consortia van organisaties) - Duurzame business modellen (herdefinitie van waarde, value models, business models) Design driven networked innovation, including: future telling, business model design, networked innovation, meaningful innovation - Bergema, K., Valkenburg, R., Kleinsmann, M. and De Bont, C. (2010) Exploring networked innovation; Results of an exploration and the setup of an empirical study. Published in Proceedings: The Second Nordic Conference on Service Design and Service Innovation (ServDes), December Bergema, K., Kleinsmann, M., Valkenburg, R., and De Bont, C. Deel 3: Lectoratenoverzicht Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 11 van 102

12 Overige relevante informatie (2010) Exploring collaborative design in networked innovation projects. Submitted and in review process for the International Conference on Engineering Design (ICED) Kopenhagen, augustus Den Ouden, E., Valkenburg, R. (2010), Value models in social open innovation. Published in Proceedings International Society of Professional Innovation Management (ISPIM) June 2010, Bilbao. - Eg, P and Rooden, M.J. (2010). A Future Case Game prototype. - Eg, P. (2010). A Future Case, een tijdreis door je eigen toekomst. Stageverslag HHS - Kleinsmann, M. Buijs J.A. and Valkenburg R. (2010) Understanding the complexity of knowledge integration in collaborative new product development teams: A case study. Journal of Engineering and Technology Management 7(1-2): Maurer, C., Valkenburg, R., Kleinsmann, M., Bergema, K. Challenges in Networked Innovation. Submitted and in review process for the International Conference on Engineering Design (ICED) Kopenhagen, augustus Rooden, M.J., Eg, P. and Valkenburg A.C., Time Travel, a method for playful future-oriented user research. Submitted and in review process for Nordes Rooden, M.J. Eg, P. and Valkenburg A.C., Project Future Food, a case study in arousing enthusiasm for user research. Submitted and in review process for the International Conference on Engineering Design (ICED) Kopenhagen, augustus Sluijs J.M. and Valkenburg R., De uitdaging die toekomst hee(f)t, Een onderzoek naar de innovatiebehoefte van bedrijven. Geaccepteerd voor publicatie door Product, Het tijdschrift voor Productontwikkelaars. - Valkenburg, R. and Rooden, M.J. (2010). De toekomst dichtbij... Nederland door de ogen van jongeren. Bookchapter in: Meule, I. De Toekomst van Onderzoek (pp ). Uitgave van De Haagse Hogeschool. - Valkenburg, R (2010), Samen delen is vermenigvuldigen: Het Nieuwe Innoveren. Published by The Hague University., ISBN Openbare les voor het aanvaarden van het Lectoraat Kennistransfer in Productinnovatie, november Valkenburg, R (2010), The changing world of Industrial Design Engineering: A view from the perspective of the field of work. Visiedocument opleidingen IPO en IDE. De Haagse Hogeschool. NVT Deel 3: Lectoratenoverzicht Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 12 van 102

13 2 Samenwerking Netwerk / afstemming met andere onderzoeksprojecten Samenwerking in o.a. 3 gesubsidieerde projecten: Project Climate Adaptive Glastuinbouw: Inverse Modelling. Dit project is in 2010 goedgekeurd binnen EOS-LT (Energie Onderzoek Subsidie Lange Termijn) van het Ministerie van Economische Zaken. Project a designerly approach to networked innovation. Het Ministerie van Economische Zaken heeft in 2009 een subsidie toegekend in het kader van de Innovatieve Onderzoeksprojecten (IOP). In het project wordt samengewerkt met andere kennispartners: de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast participeren 9 internationaal opererende bedrijven (koplopers uit de NL industrie) in het project. In het project Grafimedia zullen in 2 jaar tijd 40 bedrijven in de grafimediabranche geholpen om inzicht te krijgen in de (on)zekere toekomst en ontwikkelingen in de branche en vervolgens met en voor hen nieuwe business modellen ontwikkeld. Dit project is gehoneerd met een RAAK-subsidie andere hbo instellingen en universiteiten andere lectoraten (totale projectgrootte 450 k, toegekende subsidie 300 k ). - TU Delft; - Erasmus Universiteit; - Hogeschool van Amsterdam. Intern (binnen de eigen instelling): - Laure Itard; - Bert Mulder; - Saskia Harkema. Extern (buiten de eigen instelling): - Inge Oskam, HvA; - Karin van Beurden, Saxion; - Remko van der Lught, HvU; opleidingen - Diane Nijs, NHTV. - Alle technische opleidingen van de HHS; - Diverse management opleidingen: MER, CE; - Communicatie opleidingen. Deel 3: Lectoratenoverzicht Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 13 van 102

14 1 Algemene informatie lectoraat Titel lectoraat Naam van de lector Ondernemen en Innoveren Dr. Saskia J.M. Harkema MBA Naam van de penvoerende school Plek in de organisatiestructuur van de hogeschool Namen van de in de kenniskring participerende scholen De Haagse Hogeschool Het lectoraat Ondernemen & Innoveren is een hogeschool-breed lectoraat gericht op onderzoek en onderwijs ten behoeve van de ca. 44 opleidingen van De Haagse Hogeschool. Het lectoraat is ingebed in een overkoepelend Centrum voor Lectoraten en Onderzoek (CLO). NVT Publieke initiatiefnemers NVT Private initiatiefnemers NVT Aantal jaren dat het lectoraat actief is Sinds februari 2004 Kennisdomein Kort omschrijving van het werkplan Het lectoraat richt zich op het brede terrein van ondernemen & innoveren in het MKB. Op basis van vraagsturing worden sectorale onderwijs- en onderzoeksprogramma s ontwikkeld. Het lectoraat richt zich op innovatief ondernemerschap met een nadruk op de niet-technologische aspecten daarvan. De missie van het lectoraat Ondernemen & Innoveren is om vanuit een gedeelde visie op onderzoek, onderwijs en ondernemen in een kenniscentrum, door onderzoek bij innoverende ondernemingen, nieuwe kennis te ontwikkelen over de invloed van externe en interne factoren (markt, leiderschap, cultuur, structuur) op de innovatiekracht van ondernemingen. Onderzoeksthema s De ontwikkeling en uitvoering van een aantal zogenoemde innovatieprogramma s staan centraal naast algemene onderzoeks- en onderwijsactiviteiten op het terrein van ondernemen & innoveren. In het kader van een SIA-RAAK regeling is een relevant programma ontwikkeld voor de Bouw en de installatiebranche samen met de opleiding Bouwkunde met als thema Duurzaam innoveren in de bouw. Het programma kent sub-thema s: cradle-to-cradle, energiezuinig bouwen, maat- Deel 3: Lectoratenoverzicht Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 14 van 102

15 Publicaties Overige relevante informatie schappelijk verantwoord ondernemen en klantgericht en duurzaam bouwen. Dit onderzoeksthema vormt een combinatie van zogenaamde duurzaamheidthema s en bedrijfskundige aspecten waaraan gewerkt wordt. Er ontstaat zo een matrix met de duurzaamheidthema s langs de horizontale as, en de bedrijfskundige onderwerpen langs de verticale as. Er wordt onderzoek gedaan naar de rol van samenwerking, ontwikkeling van competenties van werknemers, organisatie van het bouwproces en interne organisatie op het realiseren van doelstellingen in relatie tot energiezuinig bouwen. Daarnaast wordt gezocht naar factoren die de relatie tussen deze aspecten en het realiseren van doelstellingen positief kunnen beïnvloeden. Volgen uit de diverse onderzoeksprogramma s. NVT 2 Samenwerking Netwerk / afstemming met andere onderzoeksprojecten andere hbo instellingen en universiteiten andere lectoraten Een belangrijk programma is het vierjarige KITE120 traject ter stimulering van innovatief vermogen, procesinnovatie, kenniscirculatie en ondernemendheid bij 120 bedrijven in een viertal clusters: Zakelijke Dienstverlening, ICT en Nieuwe Media, Juridisch cluster en Glastuinbouw. Andere programma s richten zich op de maakindustrie (de metaal) en de bouw. De meeste van deze programma s worden uitgevoerd in samenwerking met Syntens, Kamer van Koophandel en brancheverenigingen, zoals de Koninklijke Metaalunie, Uneto-VNI en Bouwend Nederland. - Wageningen UR - TU-Delft - Hogeschool InHolland Delft - Christelijk Agrarische Hogeschool Dronten - TNO Intern (binnen de eigen instelling): - Energie en de Bebouwde Omgeving - Kennistransfer in Productinnovatie opleidingen Extern (buiten de eigen instelling): - Ondernemerschap en Samenleving CAH Dronten - Vrijwel alle van de 44 opleidingen van De Haagse Hogeschool Deel 3: Lectoratenoverzicht Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 15 van 102

16 1 Algemene informatie lectoraat Titel lectoraat Naam van de lector Mariene Wetlands Studies Drs. J.M. (Hans) Revier Naam van de penvoerende school Stenden Hogeschool; Hanzehogeschool Groningen Plek in de organisatiestructuur van de hogeschool Hanzehogeschool: kenniscentrum Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte Stenden Hogeschool: Department of Academic Affairs Namen van de in de kenniskring participerende scholen Publieke initiatiefnemers Stenden Hogeschool, School for Tourism and Leisure Management. Binnen Stenden wordt samengewerkt met het European Tourism Futures Insitute. Hanzehogeschool Groningen, Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek. Binnen de Hanzehogeschool Groningen maakt het lectoraat deel uit van het Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling Noorder- Ruimte. Waddenvereniging Private initiatiefnemers Geen Aantal jaren dat het lectoraat actief is 4,5 Kennisdomein Doel van het lectoraat is de kwaliteiten van het (internationale) waddengebied letterlijk beter te kennen en die kwaliteiten breed te zien waarmee ecologische, infrastructurele, technische, architectonische, sociale en culturele aspecten aanbod komen. Het lectoraat legt de nadruk op een duurzame toekomst voor één van de mooiste natuurgebieden in Europa en het laatste stuk ongerepte natuur in Nederland. Als wetland behoort het tot de elite van Europa. Het lectoraat richt zich op onderzoek naar de effecten van het gebruik van de Waddenregio door bevolking, toeristen en industrie en de verdere verdieping van de kennis over het gebied om duurzame oplossingen voor het menselijk gebruik van het natuurgebied te bevorderen en inzicht te krijgen in de impact van technische ingrepen op de omgeving. Het lectoraat kiest een integrale benadering van de Waddenzee als natuur-, leef-, woon- en werkgebied en verwacht de discussies over havenuitbreiding, visserij, toerisme en woningbouw te verrijken met nieuwe inzichten. Deel 3: Lectoratenoverzicht Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 16 van 102

17 Kort omschrijving van het werkplan Onderzoeksthema s Het lectoraat brengt de al bestaande en te ontwikkelen kennis op het gebied van mariene wetlands samen en verdiept deze, verbindt kennisvragen vanuit de maatschappelijke discussies over wetlands met de specifieke werkvelden van de Noordelijke hogescholen en brengt afstemming tot stand tussen de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten op dit gebied. Zo kan een brug geslagen worden tussen het over het algemeen zuiverwetenschappelijke onderzoek dat door de universiteiten en academische instellingen wordt uitgevoerd en de behoefte aan meer toegepast onderzoek die leeft bij verschillende belangengroeperingen in de Noord- Nederlandse samenleving. De belangrijkste thema s op dit moment zijn: - De duurzame ontwikkeling van het toerisme in relatie tot de aanwijzing van de internationale Waddenzee als werelderfgoed en de wens het toerisme aan de vastelandskust te stimuleren. - Klimaatbewuste kustverdediging en landinrichting. Multifunctionele en duurzame benadering van de kustverdediging in Noord- Nederland Binnen het lectoraat komen de volgende thema s aan de orde: leisure, sustainability & hospitality (duurzaam toerisme); civieltechnische ingrepen (baggeren, kustverdediging, havenontwikkeling); energie, duurzaamheid en milieu; trends in de ecologische ontwikkelingen; duurzame sociaaleconomische ontwikkelingen; logistiek en vervoer. Publicaties - Revier, J.M., Wadden, wereld, wetlands. Rede uitgesproken door Hans Revier bij zijn installatie als lector Mariene Wetlands Studies. Uitg. CHN, Waddenvereniging, Hanzehogeschool, 16pp.; - Revier, J.M. & F.M.H. Petersen (2010). Putting the Wadden Sea on the List: Effects on tourism of the World Heritage nomination. T.b.v. International Conference on Tourism Development and Management: Tourism in a Changing World: Prospects and Challenges; - J.E.M. Klostermann, H. Revier en E. van den Berg, Je hebt nooit genoeg kennis. Onderzoek naar de kennisbehoefte in het Waddengebied. Leeuwarden, Waddenacademie (2009) Overige relevante informatie Hans Revier (1954) studeerde biologie in Amsterdam. Na een korte carrière in het wetenschappelijk onderzoek (systematiek van insecten) kwam hij in 1985 in dienst bij de Waddenvereniging als actiecoördinator. Binnen de Waddenvereniging vervulde hij tal van functies, de laatste jaren als directeur en directeur Externe Betrekkingen. Naast zijn werkzaamheden voor de Waddenvereniging was hij lid van de Waddenadviesraad, lid van het internationale Wadden Sea Forum en ruim tien jaar voorzitter van een internationale federatie van milieuorganisaties uit de Noordzeelanden. Naast het lectoraat is hij nog als hoofdredacteur van het WADDEN-magazine aan de Waddenvereniging verbonden. Deel 3: Lectoratenoverzicht Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 17 van 102

18 2 Samenwerking Netwerk / afstemming met andere onderzoeksprojecten andere hbo instellingen en universiteiten andere lectoraten Het lectoraat is ingesteld door de Stichting Lectoraat Mariene Wetlands Studies, waarin Waddenvereniging, de Hanzehogeschool en de Stenden Hogeschool Leeuwarden vertegenwoordigd zijn. Binnen het lectoraat staan kennisvragen uit het werkveld, i.c. de bij het waddengebied betrokken stakeholders centraal. Op de verschillende thema s zal waar mogelijk nauw worden samengewerkt met instellingen uit bedrijfsleven (VNO/NCW-Noord, NOM, SBE, Groningen Seaports), belangenorganisaties (samenwerkende VVV s, Recron, ANWB, LTO-Noord), terreinbeherende organisaties (Natuurmonumenten, SBB, de Landschappen) en diverse relevante internationaal opererende NGO s (Waddenvereniging, Wetlands International, WWF, EUCC). Daarnaast zal het lectoraat zorg dragen voor een adequate kenniscirculatie met universiteiten (RU- Groningen, LU-Wageningen) en academische instituten (NIOZ, IMARES, RIKZ). - Van Hall Larenstein Leeuwarden (ecologie en menselijk medegebruik Waddenzee); - Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (techniek); - Waddenacademie (kennisagenda waddengebied). Intern (binnen de eigen instelling): - Lectoraat Ruimtelijke Transformaties (kustverediging); - Lectoraat Vastgoed (gebiedsontwikkeling); - Lectoraat Energiestransitie (energieopwekking waddengebied); - Lectoraat Tourism for Peace (toerismeonderzoek). Extern (buiten de eigen instelling): - Lectoraat Marine Ecosystems (ecologie en menselijk medegebruik Wadddenzee); - Lectoraat Marine Policy (governance). opleidingen - Leisure & tourism management Stenden Hogeschool (studentenonderzoek duurzaam toerisme); - Civiele Techniek Hanzehogeschool (klimaatbewuste kustverdediging); - Academie voor Bouwkunst (ontwerpen voor de toeristisch recreatieve onstluiting waddenkust); - Kust en Zeemanagement van Hall (ecologie en menselijk medegebruik Waddenzee). Deel 3: Lectoratenoverzicht Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 18 van 102

19 1 Algemene informatie lectoraat Titel lectoraat Naam van de lector Ruimtelijke Transformaties Ir. J.A. (Andries) van den Berg Naam van de penvoerende school Hanzehogeschool Groningen Academie voor Architectuur, Bouwkunde en Civiele Techniek Plek in de organisatiestructuur van de hogeschool Namen van de in de kenniskring participerende scholen Publieke initiatiefnemers Binnen de Hanzehogeschool zijn zes kenniscentra. Eén daarvan is het kenniscentrum Gebiedsontwikkeling en daar valt het lectoraat Ruimtelijke Transformaties onder, samen met de lectoraten Vastgoedbeter en Mariene Wetlands Studies. Binnen de Hanzehogeschool Groningen wordt samengewerkt met het Instituut voor Bedrijfskunde in de vorm van het Kenniscentrum Gebiedsontwikkeling NoorderRuimte Voorheen Stichting Academie van Bouwkunst Noord-Nederland, maar deze stichting valt nu onder de Hanzehogeschool. Private initiatiefnemers Geen Aantal jaren dat het lectoraat actief is 4 jaar (ruim) Kennisdomein Kort omschrijving van het werkplan Het lectoraat Ruimtelijke Transformaties heeft tot doel kennis te genereren, te bundelen en te verspreiden over de ruimtelijk relevante ontwikkelingen die zich met name in Noord-Nederland en vergelijkbare gebieden voordoen, alsmede over de bijbehorende programmatische, architectonische, bouwkundige en civieltechnische instrumenten en competenties. Het lectoraat en de bijbehorende kenniskring ambiëren een (inter)nationale positie en erkenning met daarin een specifieke rol voor de noordelijke regio. Het versterkt de kennisinfrastructuur en de concurrentiepositie van de Academie op onderwijsgebied en draagt bij aan de ontwikkeling van hoogwaardig opdrachtgeverschap en dito werkgelegenheid. Het lectoraat Ruimtelijke Transformaties richt zich op de ruimtelijke opgaven, waarin de relatie tussen het object en de ruimtelijke, maatschappelijke context aan de orde is. Het is de ambitie van het lectoraat om beide kanten (opnieuw) in balans te brengen en zo vanuit de betrokken disciplines een wezenlijke bijdrage te leveren aan een kwalitatief hoogwaardige en toekomstvaste ruimtelijke inrichting van Noord Nederland. Het lectoraat heeft tot doel om kennis te genereren, te bundelen en te verspreiden ten aanzien Deel 3: Lectoratenoverzicht Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 19 van 102

20 Onderzoeksthema s van het doorgronden van de ruimtelijke dynamiek en de daarmee samenhangende opgaven. Hiertoe zal worden ingezet op het stimuleren van een groter bewustzijn van de nog onbenutte mogelijkheden die tal van ruimtelijke veranderingen bieden en het bevorderen van de daarvoor noodzakelijke innovatieve en integrale instelling bij de disciplines architectuur, bouwkunde en civiele techniek. Verder richt het lectoraat zich op de ontwikkeling van de noodzakelijke bouwkundige en civieltechnische competenties en repertoires die optimaal bijdrage aan de realisering van die ontwerpen. Deze doelen worden onder meer bereikt door het ontwikkelen van onderwijsinnovaties, het uitvoeren van ontwerpend en toegepast onderzoek, het geven van advies en bijscholingscursussen en het verspreiden van ontwikkelde en verzamelde kennis. Binnen het lectoraat wordt gewerkt aan drie verschillende onderzoekslijnen. Dit zijn: 1. Architectuur & landschap 2. Hergebruik & reconstructie 3. Duurzaam bouwen Overige relevante informatie NVT De lector richt zich op theorievorming, toegepast onderzoek, onderwijsontwikkeling en kennisuitwisseling en doet dit interdisciplinair door een intensieve samenwerking met de twee andere lectoraten binnen het kenniscentrum. Publicaties - Berg, J.A. van den, Je weet niet wat je ziet. Rede uitgesproken door Andries van den Berg bij zijn installatie als lector Ruimtelijke Transformaties - Broess, H. en Berg, J.A. van den, Scheuren bij de Reest: een ontwerpend onderzoek over de vraag hoe Noord-Nederland er uitziet als door de markt radicaal wordt ingespeeld op de vergroting van de kwaliteiten van het landschap; - In Hermans, E. en Roo, G. de. LILA en de planologie van de contramal: de ruimtelijk-economische ontwikkeling van Noord- Nederland krijgt een eigen kleur (pp ). Assen, In Boekvorm. 2 Samenwerking Netwerk / afstemming met andere onderzoeksprojecten - Er zijn relaties met verschillende onderzoeksinstituten, bedrijven en overheden, zoals TU Delft, Rijks Universiteit Groningen (RuG), architectenbureaus, provincies, waterschappen en gemeenten; - De meest intensieve samenwerking met een ander onderzoeksproject is dmv de participatie in het netwerkcentrum rondom krimp in de noordelijke regio s. Hierin participeren de provincies Friesland, Deel 3: Lectoratenoverzicht Bouw & Ruimte Versie 2.4 Pagina 20 van 102

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie Eindrapportage Actieagenda & Sleutelprojecten Vinden, Verrassen en Verbinden Topteam Gastvrijheidseconomie 1 Inhoudsopgave pagina Voorwoord.................................................. 3 1. De Gastvrijheidssector....................................

Nadere informatie

BBE Bachelor of Built Environment

BBE Bachelor of Built Environment BBE Bachelor of Built Environment Een toekomstgerichte profielbeschrijving 1 COLOFON WERKGROEP drs. H. Hooijer, Ribacs, Hogeschool Rotterdam (projectleider) T. de Vries, Hoger onderwijs groep Bouw & Ruimte

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek 1 Factoren Vestigingsklimaat Zwaartepunten van 1 e tranche

Nadere informatie

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016

Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Fundament onder de olympische ambities Sectorplan Sportonderzoek en -onderwijs 2011-2016 Foto s Lars van den Brink Eric Brinkhorst Barbara Kerkhof ANP Vormgeving Raimond Hof, Hofcommunicatie Copyright

Nadere informatie

Open call Adaptatie aan klimaatverandering. Uitnodiging tot het indienen van pre-proposals

Open call Adaptatie aan klimaatverandering. Uitnodiging tot het indienen van pre-proposals Open call Adaptatie aan klimaatverandering Uitnodiging tot het indienen van pre-proposals Open call Adaptatie aan klimaatverandering Uitnodiging tot het indienen van pre-proposals Copyright 2009 Stichting

Nadere informatie

Kennis-As Limburg Groeimotor van de regio

Kennis-As Limburg Groeimotor van de regio Biob a H e a l s e d E co n t o I n t e r hy L i v i n g my n S u s t at i o n a l i s aina at i o n b Ser v ices ility Educ at i o n Kennis-As Limburg Groeimotor van de regio Agro,-Food,-Health Materials

Nadere informatie

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Landelijk opleidingsoverleg Bedrijfskunde MER Colofon Inhoudsopgave Titel: Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Subtitel:

Nadere informatie

Kwaliteit. als opdracht

Kwaliteit. als opdracht Kwaliteit als opdracht 1 Colofon Uitgave HBO-raad Prinsessegracht 21 postbus 123 2501 CC Den Haag Website www.hbo-raad.nl Fotografie Hester Blankestijn Vormgeving en realisatie leids motief, Leiden augustus

Nadere informatie

De HAN ontwikkelt zich duurzaam; tussenrapportage november 2010 project HAN Duurzaam

De HAN ontwikkelt zich duurzaam; tussenrapportage november 2010 project HAN Duurzaam De HAN ontwikkelt zich duurzaam; tussenrapportage november 2010 project HAN Duurzaam Bij de opening van het studiejaar 2009-2010 presenteerde de HAN een ambitieus plan om haar onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Evaluatie sportinnovatie in Nederland

Evaluatie sportinnovatie in Nederland 26 september 2013 Evaluatie sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 www.technopolis-group.com Evaluatie Sportinnovatie in Nederland Evaluatie periode 2006-2013 technopolis group, juli 2013

Nadere informatie

UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN

UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN REIN ZUNDERDORP, ANNA HERNGREEN EN PAULINE VAN VIEGEN ZUNDERDORP BELEIDSADVIES & MANAGEMENT IN OPDRACHT VAN HET MINISTERIE VAN VWS (BAS

Nadere informatie

Leren. valoriseren. De valorisatiestrategie van de HAN

Leren. valoriseren. De valorisatiestrategie van de HAN Leren valoriseren De valorisatiestrategie van de HAN Leren valoriseren De valorisatiestrategie van de HAN @HAN Inhoud 1. Inleiding 5 2. De waarde van kennis 9 3. Hoe HAN valoriseert 13 4. Ruimte maken

Nadere informatie

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken?

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Werkplaats Systems Engineering 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1. Pioneering 7 2. Systems Engineering

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Gedragseconomie als Business case voor innovatie

Gedragseconomie als Business case voor innovatie Gedragseconomie als Business case voor innovatie Op welke manier kan het lectoraat Gedragseconomie levensvatbaar gemaakt worden? Auteur: Leander Verkaik Studentnummer: 0796013 Klas: BE49 Opleiding: Bedrijfseconomie

Nadere informatie

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie,

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie, ALL You De gastvrijheidseconomie, need smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam is rendement All you need is lef De gastvrijheidseconomie, smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement

Nadere informatie

Opleidingsplan: diensteninnovatie in het hoger onderwijs Een brug tussen vraag en aanbod

Opleidingsplan: diensteninnovatie in het hoger onderwijs Een brug tussen vraag en aanbod Opleidingsplan: diensteninnovatie in het hoger onderwijs Een brug tussen vraag en aanbod April 2010 PROF.DR. FRANK KWAKMAN PROF. DR. IR. BART NIEUWENHUIS FABIAN SPAARGAREN MSC registratie nr.: 10.01.02

Nadere informatie

Ondernemend met krimp!

Ondernemend met krimp! !! Handreiking economische bedrijvigheid bij bevolkingsdaling Colofon Het onderzoeksteam van Berenschot bestond uit: Marinka van Vliet Bastiaan Staffhorst Holmer Doornbos Hessel Heins Maaike Zunderdorp

Nadere informatie

Centre of Expertise Leren met ict Recht doen aan verschillen

Centre of Expertise Leren met ict Recht doen aan verschillen Centre of Expertise Leren met ict Recht doen aan verschillen Centre of Expertise Leren met ict Recht doen aan verschillen Auteurs Dr. Marijke Kral lector Leren met ict Drs. Marie-José Kuypers programmamanager

Nadere informatie

VERBINDT TOERISME EN VRIJE TIJD: GAT IN DE WETENSCHAPPELIJKE MARKT NIEUWE MASTER TOURISM. UCF en Fryske Akademy. Onderzoek.

VERBINDT TOERISME EN VRIJE TIJD: GAT IN DE WETENSCHAPPELIJKE MARKT NIEUWE MASTER TOURISM. UCF en Fryske Akademy. Onderzoek. UCF en Fryske Akademy INTERVIEW MET HANNO BRAND pagina 7 Onderzoek EENDENKROOS ALS NIEUW GEWAS pagina 6 VERBINDT JAARGANG 3 NUMMER 1 EDITIE LENTE 2014 WWW.UCF.NL @UCFFRYSLAN Wereldwijd behoren toerisme

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019 De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1 Waar het CDA voor staat 1.1 Verbinding 1.2 Actieve

Nadere informatie

MANIFEST2040. juli-versie

MANIFEST2040. juli-versie MANIFEST2040 juli-versie TITEL Tekst inzet... WIJ MAKEN RUIMTE COLOFON Redactie Hans Leeflang Peter Paul Witsen Ries van der Wouden Alan Hoekstra Marloes Bijlsma 9 JULI 2015 INHOUDSOPGAVE WIJ MAKEN

Nadere informatie

2020 Strategisch Plan

2020 Strategisch Plan 2020 Strategisch Plan TU/e 2020 Strategisch Plan TU/e 2020. Strategisch Plan 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 4 Strategie in een notendop 6 Missie en profiel 8 1 Externe ontwikkelingen en positie TU/e 14

Nadere informatie

Wendbaar in een duurzame economie

Wendbaar in een duurzame economie Wendbaar in een duurzame economie Een externe analyse van het economisch domein ten behoeve van de verkenning hoger economisch onderwijs (heo) Verkenningscommissie hoger economisch onderwijs, november

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

Smart Specialisation Strategy RIS3 Zuid De kunst van het combineren. September 2013

Smart Specialisation Strategy RIS3 Zuid De kunst van het combineren. September 2013 Smart Specialisation Strategy RIS3 Zuid De kunst van het combineren. September 2013 Inhoudsopgave Inleiding 2 Proces 4 De regionale context en assets 6 SWOT 21 De strategie, visie en ambitie 23 Focus en

Nadere informatie

Bewegen naar een mobiliteitscultuur. Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt

Bewegen naar een mobiliteitscultuur. Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt Bewegen naar een mobiliteitscultuur Regionale en sectorale impulsen voor een flexibele en duurzame arbeidsmarkt 3 Inhoudsopgave Arbeidsmarkttrends en impulsen 3 Impuls Maaslandmodel 6 Regionale initiatieven

Nadere informatie