I - WANDELING IN 2012 TRANSFORMATIE COOLHAVENEILAND DE VOLGENDE STAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I - WANDELING IN 2012 TRANSFORMATIE COOLHAVENEILAND DE VOLGENDE STAP"

Transcriptie

1 I - WANDELING IN 2012 TRANSFORMATIE COOLHAVENEILAND DE VOLGENDE STAP

2 I - WANDELING IN 2012 Coolhaveneiland en Lloydkwartier 3

3 COOLHAVENEILAND DE VOLGENDE STAP

4 I - WANDELING IN 2012 Uitgevoerd door: In opdracht van: Deelgemeente Delfshaven Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam Stadswonen Woonbron Rotterdam, mei INLEIDING Medio 2006 hebben het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR), de deelgemeente Delfshaven en de woningbouwcorporaties Woonbron en Stadswonen besloten om tot een gezamenlijke aanpak te komen van het Coolhaveneiland. De samenwerking tussen deze partijen is vastgelegd in een overeenkomst getiteld: Convenant Coolhaveneiland. Vooruitlopend op de formele bekrachtiging van dit (inmiddels door alle betrokken partijen ondertekende) document hebben zij, als gezamenlijke opdrachtgevers, het procesmanagement voor een periode van 2 jaar (m.i.v. 1 september 2006) opgedragen aan Doorbraak, Bureau voor Stedelijke Vernieuwing. Namens dit bureau zal R.P.W. (Rob) Bekenkamp optreden als procesmanager. Centrale opgave voor de betrokken partijen en de procesmanager is (vgl. art.1 Convenant): Coolhaveneiland om te vormen tot een aantrekkelijke en creatieve stadswijk waar creatieve bedrijvigheid en onderwijs zorgen voor een klimaat waarin de huidige bewoners en hoger opgeleide stedelingen, geslaagde migranten en creatieve jongeren graag willen verblijven (einde citaat) De te ontwikkelen strategie is gericht op het tot stand brengen van een stedelijk milieu, dat hoger opgeleide delen van de bevolking, m.n. ook starters op de woningmarkt, kan binden aan de stad. Daarnaast worden de creatieve klasse en de creatieve economie gezien als dragers van een boeiende stedelijke diversiteit met een groot absorptievermogen. In de eerste fase van de verdere planontwikkeling en uitvoering zal het accent vooral liggen op het Noordelijk en Oostelijk deel van het Coolhaveneiland. Dit deel wordt omgrensd door de Puntegaalstraat, de Westzeedijk, de Pieter de Hoochweg en de Coolhaven. De beoogde ontwikkeling van dit gedeelte van het gebied kan echter niet los worden gezien van de rest van de wijk. Aan Doorbraak is in de Overeenkomst Procesmanagement Coolhaveneiland o.m. opdracht gegeven om te komen tot een Plan van Aanpak. Belangrijk uitgangspunt voor dit Plan van Aanpak vormt m.n. de: Ontwikkelingsvisie Coolhaveneiland opgesteld in maart Die visie biedt een context voor het ontwikkelen van korte en lange termijn projecten en geeft aanzetten om te komen tot een ontwikkelingsstrategie. In dit rapport borduren wij voort op dat document, met als doel het proces een aantal stappen verder te brengen. Naast eerdergenoemde Ontwikkelingsvisie hebben we de resultaten van de in november 2005 gehouden expertmeeting en van de in maart 2006 georganiseerde identiteitssessie zwaar mee laten wegen bij het opstellen van dit deel van het rapport.

5 LEESWIJZER In deel I van rapport nemen we u bij de hand en maken een virtuele wandeling door de wijk in het jaar Deel II bevat het eigenlijke Plan van Aanpak. De bij dit rapport gehorende financiële paragraaf hebben wij vastgelegd in een separaat document, dat uitsluitend aan de opdrachtgevers ter hand wordt gesteld. INHOUD Deel I 2015: Een virtuele wandeling [NN] Vooraf [NN] Het Gezelschap [NN] Loopt u mee? [NN] Deel II Plan van aanpak [NN] Vooraf [NN] Inleiding [NN] Projectorganisatie [NN] Coolhaveneiland Noord Oost [NN] Projecten [nn] Programma s [nn] Overige delen Coolhaveneiland [nn]

6 DEEL I 2012: EEN VIRTUELE WANDELING OVER HET COOLHAVENEILAND VOORAF Sinds een jaar of vier organiseren AIR en Habiforum iedere zomer een aantal wandeltochten door de transformatiegebieden van Delfshaven. In 2008 is men begonnen met dit initiatief, dat zich toen nog beperkte tot het Lloydkwartier. Het jaar daarna werd ook het Coolhaveneiland in het programma opgenomen en vorig jaar is de Vierhavensstrip (dakpark) met het omliggende gebied (Le Medi aan de stadszijde en de muziekwijk Music Experience in het voormalige havengebied) toegevoegd aan deze serie wandelingen. Toen is ook gekozen voor de nieuwe naam van dit programma: The City Goes West!! Samen met een achttal andere belangstellenden heeft u zich ingeschreven voor een bezoek aan het Coolhaveneiland. I - WANDELING IN

7 I - WANDELING IN 2012 I - WANDELING IN 2012 HET GEZELSCHAP Op uw tocht wordt u begeleid door een tweetal gidsen, die een toelichting zullen geven op de ontwikkelingen in het gebied en die hun uiterste best zullen doen om uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden. We stellen u eerst deze gidsen voor: Annuska Boschman, 36 jaar oud en werkzaam bij bureau Odyssee Historical Architects en betrokken bij stedelijke gebiedsontwikkeling. Odyssee houdt vanaf de oplevering kantoor in de voormalige Machinistenschool, heeft zes vaste medewerkers, vier projectmedewerkers en momenteel drie stagiaires o.a. van Media aan de Maas en het Rotterdams Instituut voor Bouwkunde, Architectuur en Civiele Techniek. Annuska zal het een en ander vertellen over de ontwikkeling van De Machinist. Daarnaast kent ze het gebied in meerdere opzichten goed en is ze betrokken bij de uitvoering van enkele projecten. Jaap van der Meer, 29 jaar oud en werkt bij Rotterdam City Marketing. Jaap heeft zich gespecialiseerd in cityen gebiedsbranding en is gedurende twee jaar werkzaam geweest bij het projectbureau Coolhaveneiland. Hij heeft enkele publicaties over het Coolhaveneiland op zijn naam staan. Hij zal vooral de branding en de identiteitsontwikkeling van het Coolhaveneiland nader toelichten. De rest van de groep bestaat uit: Anneke Steenbergen, adjunct-directeur bij woningbouwvereniging Het Oosten uit Amsterdam. Anneke is bezig met gebiedsontwikkeling in Oud-West en het stimuleren van creatieve economie in dit deel van Amsterdam. Emily Jones, afkomstig uit Birmingham en enkele jaren geleden afgestudeerd in Eindhoven (Industrieel ontwerp en Design). Sinds kort zelfstandig ondernemer en met name geïnteresseerd in nieuwe vormen van woon-werkcombinaties. Zij ziet het Coolhaveneiland als mogelijke vestigingslocatie. Daan de Heus, voormalig horeca-ondernemer en bedenker van nieuwe horecaconcepten o.a. in Rotterdam. Harry de Wit en Mohammed Bouhahoul, vertegenwoordigers van de bewonersorganisatie Spangen en betrokken bij diverse sociaal culturele activiteiten in hun eigen wijk. Annemarie Zoet, freelance journaliste en publiciste, met bijzondere aandacht voor de regio Rotterdam en de communicatie tussen overheden en burgers. Francien Verhagen, Wethouder Ruimtelijke Ordening in de gemeente Schiedam. Francien is verantwoordelijk voor het project De Creatieve Stad. Ritty van Straaten, projectontwikkelaar in midden en zuid Limburg en economisch adviseur van de gemeente Venlo en omstreken. Hij is vooral geïnteresseerd in het concept en het aantrekken van nieuwe en startende bedrijven

8 I - WANDELING IN 2012 I - WANDELING IN 2012 ROUTEKAART Hoogtepunten wandeling over het Coolhaveneiland in 2012: 1. De Machinist 2. Binnenterrein Puntegale 3. Willem Buytewechstraat 4. Rotonde W. Buitewechstraat en P. de Hoochweg 5. Coolhaven 6. Urban Water Dwellings 7. Oefenruimtes Codarts/WMDC 8. Worm 9. Zwembad 10. Muziektent Kapelplein 11. Design Centre Rotterdam 12. Monumentale panden Pieter de Hoochweg 13. Douanegebouw

9 I - WANDELING IN 2012 Mogelijk interieur De Machinist LOOPT U MEE? Het gezelschap heeft zich op een mooie zomerdag verzameld voor de hoofdingang van de voormalige Machinistenschool (1). Het is een uur of tien en zoals altijd begint de wandeling met een ontbijt naar keuze. Istanbul Spring, Fez Delight of het inmiddels goed gerecenseerde maar stevige Machinekamer en omdat het zondag is, behoort een Grosses, Medium of Kleines Berliner Frühstuck ook tot de mogelijkheden. Binnen worden we hartelijk welkom geheten met een glas thee. Buiten op het plein aan de achterzijde zijn ze bezig met het dekken van onze tafel die uitzicht biedt op de Schie. Op de balkons van de Nieuwe Machinist aan de rechterzijde van het plein zie je ook verschillende mensen ontbijten en hun krantje lezen. We wandelen naar onze rijk gedekte tafel met een diversiteit aan Duitse, Turkse en Marokkaanse etenswaren. De bediening blijkt uitstekend, het personeel is gestoken in goed ogende en fraai vorm gegeven shirts en schorten. Diverse soorten koffie, thee en vruchtensappen worden met een Rotterdamse vanzelfsprekendheid, zonder iets te hoeven vragen, aangevuld. De relatief jonge Aischa, bedrijfsleidster, komt met een opvallend accent, we vermoeden iets Zuid-Afrikaans, informeren of alles naar wens is. Het is inmiddels al aardig aan het vollopen. Binnen bekijken een aantal bezoekers de fototentoonstelling van Marie Cécile Thijs. Enkele technici zijn aan het werk om alles voor te bereiden voor het middagconcert van Fernando Lameirinhas. Jaap, onze gids neemt het woord om het een en ander toe te lichten over de recente geschiedenis van het Coolhaveneiland: Tot begin jaren 80 van de vorige eeuw vonden er nog volop havenactiviteiten plaats in de Schiehaven en op de Müllerpier. Stucadoorsbedrijven als Müller-Thomsen en Kühne en Nagel waren er actief en er bevond zich een groot distributiecentrum van Van Gend en Loos aan de Westzeedijk. De nabijheid van de haven vertaalde zich ook naar deze wijk. De ScheepvaartVereniging Zuid (SVZ) had er haar kantoor, evenals het Loodswezen. De (Hogere) Zeevaartschool zowel als de Machinistenschool waren er gevestigd en ook het Arbeidsbureau voor de Rijn- en Binnenvaart en het hoofdkantoor van de Douane, alsmede een enkele cargadoorsfirma hadden er een plek gevonden. 17

10 I - WANDELING IN 2012 Humanitas Puntegaele Hogeschool Rotterdam WMDC Anders dan in andere naast de havens gelegen wijken, zoals bij voorbeeld Afrikaanderwijk en Katendrecht, was de bevolking van Coolhaven echter vrijwel niet in de haven of aanverwante bedrijven werkzaam. Door de modernisering van het goederenvervoer over water (van stukgoed naar containers en naar steeds grotere schepen) gingen een aantal havenbedrijven failliet dan wel werden overgenomen door grotere spelers, die waren gevestigd aan de andere Maasoever. De in de stad gelegen havens verloren hun functie en de havenactiviteiten verplaatsten zich naar Zuid en tegelijkertijd ook steeds verder naar de nieuwe havengebieden buiten de stad. Met de havenactiviteit vertrokken ook de havengerelateerde organisaties en bedrijven uit Coolhaveneiland. De SVZ en het Loodswezen waren de eerste vertrekkers, gevolgd door het cargadoorsbedrijf en kort daarna het Arbeidsbureau. Het vertrek van de Zeevaartschool had weliswaar andere oorzaken (fusiegolf in het HBO), maar het verlies aan maritieme functies werd er wel door onderstreept. De laatste havengerelateerde activiteit, die is vertrokken was de Douane. Coolhaveneiland had niet alleen te lijden onder het vertrek van de haven- en havengerelateerde activiteiten, maar zag in diezelfde periode ook de Belastingdienst verdwijnen naar de Kop van Zuid. Dankzij de veelal monumentale panden waarin de vertrekkers waren gehuisvest heeft het gebied echter geen blijvende schade op gelopen. Al in het begin van de 70-er jaren vertrok de Nederlandse Economische Hogeschool (NEH, thans EUR) naar een nieuwe locatie in Kralingen en het pand kreeg vrijwel aansluitend een nieuwe invulling, door dat het Conservatorium het gebouw betrok. Ook die opleiding is inmiddels naar een nieuwbouwlocatie vertrokken en nu is de Jeugdtheaterschool er gevestigd. Het pand van de SVZ werd gekocht en betrokken door Humanitas, in het gebouw van het Loodswezen is thans het WMDC gevestigd, de SKVR heeft het pand betrokken van 19

11 I - WANDELING IN 2012 I - WANDELING IN Schenker & Co., het gebouw van de Belastingdienst werd omgevormd tot De Puntegale, een verzameling woon-/werkeenheden waarin met name personen die kunnen worden gerekend tot de creatieve economie, een plaats hebben gevonden. En dit transfomatieproces is daarna alleen maar door gegaan. De vroegere Zeevaartschool kreeg de nieuwe opleiding Media aan de Maas als gebruiker en de Machinistenschool is omgevormd naar een centrum voor creatieve ondernemers en een grootschalige horeca-voorziening. Aan de rand van het Lloydkwartier is enkele jaren een tijdelijke huisvesting gecreëerd voor de Circusopleiding van Codarts en die sluit goed aan bij het cluster van creatieve kennisinstellingen, dat geconcentreerd is langs de Pieter de Hoochweg. Het Noordoostelijk deel van Coolhaveneiland is daarmee één van de meest prominente en in het oog springende plekken in de stad geworden, waar de transformatie van de oude economie naar de kenniseconomie gestalte krijgt. Deels in de vorm van nieuwe opleidingen, deels als vestigingsplaats van creatieve ondernemers. Niet alleen het type bedrijvigheid en (voor een deel) de samenstelling van de bevolking hebben in de afgelopen decennia ingrijpende wijzigingen ondergaan, ook de positionering van de wijk in de stad en daarmee de sfeer van de wijk zijn veranderd. Van oudsher, zeker na het graven van de Coolhaven (1923) lag de wijk enigszins geisoleerd en in de periferie van het stadscentrum, aangeklemd tegen de Schiehaven en de Müllerpier. De herontwikkeling van die twee gebieden tot het nieuwe Lloydkwartier met een uitgesproken stedelijk milieu, waar een kleine 2000 woningen werden gerealiseerd met bijbehorende infrastructuur (winkels, voorzieningen, horeca) en waar een sterke nadruk wordt gelegd op de AV-sector trokken de stad als het ware over de Parksluizen richting Coolhaveneiland. De herontwikkeling van de Westzeedijk tot Parklane, de realisering van de Vierhavenstrip en in een wat later stadium de transformatie van het Vierhavens- en Merwehavengebied van haven naar stad hadden tot gevolg, dat het Coolhaveneiland steeds centraler in de stad kwam te liggen. Niet voor niets maakt deze wandeling deel uit van een programma met als titel: The City Goes West!! Emily zegt erg onder de indruk te zijn van het verhaal van Jaap, maar het roept tegelijk ook wel een aantal vragen bij haar op. Is dat hele proces min of meer organisch verlopen of is er ook sprake geweest van een zekere sturing door de lokale overheid en andere betrokken partijen? Wat haar opvalt is dat het gebied, in ieder geval op het eerste gezicht, lijkt te beschikken over een sterke eigen identiteit. Misschien kan Jaap daar ook nog even kort op ingaan? Jaap: Beste mensen, ik was niet van plan een theoretische verhandeling te geven over gebiedsontwikkeling, maar ik wil natuurlijk wel het een en ander toelichten. In het begin was er inderdaad nauwelijks sprake van een gestuurd proces. Je zou eerder kunnen spreken over een min of meer organisch proces. Maar na verloop van tijd is dat veranderd. In 2004 is er een Ontwikkelingsvisie Coolhaveneiland opgesteld en in het jaar daarna zijn er een aantal sessies belegd om de gewenste identiteit en de branding van het gebied vast te stellen. Eén van de uitgangspunten bij de gebiedsontwikkeling van het Coolhaveneiland was het idee dat je betrokkenen en toekomstige gebruikers er actief bij moet betrekken: bewoners, ondernemers, studenten, ambtenaren en politici. Zoals u weet gaat het bij gebiedsbranding vooral om identiteitsontwikkeling, om het vormen van een brand, een imago, dat in belangrijke mate bepalend zal zijn voor de verdere communicatie en marketing. Ideeën over branding behoren zeker niet alleen van achter een bureau vandaan te komen, maar worden vooral gevormd door goede onderlinge communicatie tussen gebruikers. Mensen die permanent met elkaar in dialoog willen gaan over de wenselijke toekomst van het gebied waarin ze (gaan) wonen en werken. De branding van het Coolhaveneiland is vooral een proces geweest waarbij we vanaf het begin gevraagd hebben naar de beelden van mensen die hier wonen of werken of die hier anderszins bij betrokken zijn. Op zich niet nieuw, niet uniek, maar wel heel essentieel en vaak wordt het vergeten. 21

12 Kernwaarden: Try out Vliegwiel Inclusief Onverstoorbaar Brandpunt Emotie: Mijn ding High Energy Open Ontspannen Interessant Functie: Elkaars publiek zijn In orde. O.K. Wederkerig Samenwerking Streven: Ontplooïing Inspiratie Community Vrijplaats Nieuwe welvaart De beelden en de daaruit volgende gesprekken en discussies hebben we vastgelegd in een aantal essenties, kernwaarden. Op een hand-out, die ik niet geheel toevallig bij me heb, heb ik ze voor u samengevat Jaap deelt een A4tje rond met de volgende tekst: Jaap: Dit schema oogt wellicht enigszins theoretisch, maar gedurende onze wandeling zal ik de praktijk en de begrippen die worden genoemd in dit schema voor u met elkaar in verband brengen. Vragen staat natuurlijk vrij! Rond uur schuift Annuska aan, om de rondleiding die we in De Machinist gaan krijgen in te leiden. Zij vertelt eerst over de voor haar unieke formule waarbij meer gevestigde bedrijven zoals Odyssee, waar zij zelf werkt, nieuw talent - in de vorm van startende bedrijven - hebben kunnen uitnodigen om zich voor een periode van drie jaar in De Machinist te vestigen. Overigens wel op voorwaarde dat ze deze starters ook daadwerkelijk zouden gaan helpen. Zelf coacht zij Schön Wieder Neue Welle (multimediale vormgevers). Zojuist hebben zij hun eerste presentatie voor de Amsterdam Creativity Exchange afgerond. I - WANDELING IN 2012 Annuska houdt het verder kort, maar licht nog wel een tip van de sluier wat betreft de Open Werkplaats in De Machinist. Hier werken creatieve bedrijven uit andere Nederlandse en Europese steden gedurende een periode van drie maanden op uitnodiging van creatieven van het Coolhaveneiland. Momenteel is dat de firma id3d- uit Lille, die al eerder gedurende Rotterdam Culturele Hoofdstad in de stad actief is geweest. Zij ontwikkelen innnovatieve tentoonstellings- concepten en delen deze kennis met Rotterdamse bedrijven. (Zie: Nouveau Impression feb. 2008, Frans vakblad voor architectuur en vormgeving). Later deze maand zullen ze zoals te doen gebruikelijk een persbijeenkomst verzorgen en enkele potentiële afnemers ontvangen. Jaap: Een goed voorbeeld hoe op ontspannen wijze en met oog voor internationalisering wordt gewerkt aan het creëren van een community, niet alleen op wijkniveau, maar ook over de landsgrenzen heen. In mijn optiek ook illustratief voor een open houding en een vorm van samenwerking die inspirerend werkt. Simpelweg een interessant project, waar we als stad ook ons voordeel mee doen. Dergelijke projecten komen regelmatig terug in (eigen) publicaties en genereren ook anderszins media-aandacht. 23

13 Genoeg gepraat, tijd om echt in beweging te komen. Via de achterzijde van het café lopen we de brede gang in richting hoofdingang, daar treffen we de conciërge die kantoor houdt in een semi-permanente, mobiele unit, opgetrokken uit verschillende duurzame materialen. Het is een proefmodel dat ook in Mannheim en Bangkok staat. De ontwerper, die in de Schoonderloostraat zijn werkplaats heeft, heeft er onlangs de Robert Winkels Bijzonder-Simpel Prijs` voor ontvangen. Vanuit de kelderverdieping komt Martin Roedolfs aangestormd, hij is druk bezig met het treffen van de laatste voorbereidingen van een `Wohnzimmer editie, die al langere tijd in De Machinist worden georganiseerd. Annuska vraagt of hij daar even iets over kan vertellen: Martin, wat is Wohnzimmer precies? Ik probeer met Wohnzimmer allereerst een soort van omgeving te creëren waarin alle lagen van de bevolking zich thuis voelen. Ik schotel ze een mix voor van truttige huiselijkheid tot aan moderne creativiteit. Het presenteren van kunst en het stimuleren van sociale interactie zijn de belangrijkste kenmerken. I - WANDELING IN 2012 Wat is jouw inspiratie achter Wohnzimmer? Ik ben geïnspireerd geraakt door de kleine huiskamer feestjes in Berlijn. Die feestjes waren laagdrempelig, puur en creatief. Ik voelde de energie binnen het spontane netwerk en de ongedwongen schoonheid ervan. Ik dacht meteen daar moet ik iets mee gaan doen in Rotterdam. Annuska: Het begint allemaal met het aanvoelen van wat de stad nodig heeft of waar behoeftes liggen. Ik noem dit ook wel Nog Niet Gerealiseerde Creatieve Behoeftes. Als je deze behoeftes aanvoelt en je kan die op een leuke manier invullen, heb je grote kans dat het project een succes kan worden. Dingen zomaar kopiëren mist een soort van creatieve bezieling. Dat gaat gewoon niet werken, hoeveel geld je er ook in stopt. Je kunt het ook vergelijken met hoe we hier met elkaar het Coolhaveneiland ontwikkelen: aanvoelen, weten wat je wilt en het met de juiste mens en uitvoeren 25

14 I - WANDELING IN 2012 Jaap: Need I say more? Martin staat symbool voor de vliegwielfunctie, als aanjager, als high energy organisator die het elkaars publiek zijn lijkt uitgevonden te hebben. Zijn project draagt in meerdere opzichten bij aan datgene wat wij gedurende de brandingssessies verzonnen hebben. Ik raad u aan zelf eens zo n Wohnzimmer bij te wonen. Op de begane grond treffen we de eerste First Contact winkel aan. Kun je het eigenlijk wel een winkel noemen? Het is meer een laboratorium, een proeftuin waar topmerken als Nike en Apple proto-types voorleggen aan ontwerpers met trendwatchers-kwaliteiten, die weten wat er in de markt speelt en op welke wijze deze proefmodellen nog verbeterd zouden kunnen worden. De heer van Straaten: Kunnen wij ook zo n winkel in Limburg krijgen? Annuska: Misschien, maar u moet zich wel bedenken dat deze winkel ontstaan is door de contacten die één van de huurders al had en door de bijzondere mix van onderne- 26 mers, die verschillende kwaliteiten hebben om new releases te kunnen beoorden. Snel naar boven want de tijd begint nu al te dringen. Op de eerste verdieping lopen we langs de werkruimtes van MRV evenementenorganisatie, die mede het culturele programma op het plein aan de achterzijde verzorgen, langs het architectencollectief van Mauro Scargilia en ontwerpstudio Deus Design naar de Sociëteitsruimte. Annuska vertelt dat deze ruimte nog in volledig originele staat verkeert, inclusief de wandschilderingen, de plafondtableaux en het haringgraatparket. De sociëteit vormt het hart van ontmoetingen, netwerkbijeenkomsten, debatten, lezingen en presentaties. Soms openbaar, soms besloten en een enkele keer in het geheim. Hier schijnt het te gebeuren, het ademt in ieder geval de juiste sfeer. Een meer dan aangename ambiance. Vanuit je ooghoeken kun je een assortiment Whiskey s zien staan waarvan je alleen kan dromen. John, de slijter van de Willem Buytewechstraat is verantwoordelijk voor de unieke samenstelling. In de societeit weet de Rotterdamse culturele elite, voor zover die al bestaat, zich geconfronteerd met de eigenzinnige opvattingen en uitingen van de nieuwe garde. Hier treffen de vrouwen van Vice Venus Netwerk elkaar, de top vijftig van Rotterdamse Netwerk-organisatie actief op Coolhaveneiland

15 I - WANDELING IN 2012 creatieve vrouwen tussen 20 en 40 jaar oud, die o.a. een eigenzinnige maandblad speciaal voor mannen uitgeven. Met enige regelmaat tref je hier ook leden van de Urban Country Club, De Spaanse Vloot en Spirit of the Media. Via de wenteltrap gaan we een verdieping hoger. Jaap: Binnen één jaar is de sociëteit uit gegroeid tot een van de belangrijkste ontmoetingspunten van de stad. Het heeft de status van De Kring, maar de eigenzinnigheid van een tent als De Bunker een voormalig jazzpodium uit Rotterdam, uit de tijd van Willem Wodka, voor diegenen onder u die zich dat misschien herinneren. Harry de Wit: Komen hier ook weleens gewone mensen zoals Mohammed en ik? Annuska: Dat heeft inderdaad wel enige tijd geduurd. Dat ging zeker niet vanzelf, maar toen er hier ook vanuit het ABCD-project bijeenkomsten werden georganiseerd is daar verandering in gekomen. Vormgevers die samen met ABCD een cursus Photoshop verzorgden hebben er ook aan bij gedragen dat de samenstelling breder is geworden en dat het meer bekend is in de wijk. Toch blijft het vooral een stedelijke voorziening, maar ook dat past bij de doelstellingen. Op de tweede etage bevindt zich o.a. het projectkantoor Coolhaveneiland waar studenten van de Hogeschool Rotterdam vanuit verschillende disciplines werken aan uiteenlopende projecten. Vanochtend komt het persbureau bijeen om videointerviews met bewoners te bewerken tot een aflevering van Coolhaven 24-7 (een wekelijks geproduceerd filmpje te zien op diverse publieke locaties op het Coolhaveneiland en op de locale TV) Annemarie Zoet: Hoe hebben jullie een dergelijk proces op gang gekregen? Jaap: Het is in 2007 begonnen met een initiatief van studenten van Media aan de Maas. Ze hadden opdracht gekregen om een aantal items over de buurt te maken. Eigenlijk eenmalig van opzet. Het bleek zo n succes dat er een tweede editie is gekomen en dat buurtbewoners en vooral tieners steeds meer betrokken raakten. Inmiddels is het bijna een fenomeen. Cineac TV Delfshaven werkt er inmiddels ook aan mee. Over interessante samenwerking gesproken. 29

16 I - WANDELING IN 2012 WMDC Annuska kijkt op haar horloge, hoogste tijd om naar buiten te gaan. Buiten aan gekomen werpen we een blik op het binnenterrein van Puntegale (2), een bouwput waar men druk aan de slag is om een ondergrondse parkeergarage te realiseren. Rechts van het binnenterrein, op de Willem Buytewechstraat (3), is het een drukte van belang. Mensen lopen af en aan bij de ambachtelijke bakker, inmiddels wereldberoemd in Rotterdam vanwege zijn croissants, en zijn buurman, de traiteur. We wandelen richting rotonde, de kruising van de Willem Buytewechstraat en de Pieter de Hoochweg (4). Tijd voor een foto bij het beeld van Hubert Bals. Huub is op imposante wijze vorm gegeven, geflankeerd door twee tijgers. Veel bezoekers en vooral toeristen nemen plaats op één van de tijgers om zich te laten vereeuwigen met de aimabele grondlegger van het Rotterdamse Film International. Francien Verhagen: Hoe zijn jullie tot de keuze van een beeld op deze locatie gekomen? Jaap: Het was vanaf het begin één van de missies om de looproute vanaf metrostation Coolhaven naar het Lloydkwartier aantrekkelijker te maken. We hadden gedacht om dit te doen door het ontwikkelen van panden, vooral in de plint, aan de Pieter de Hoochweg. Maar er was amper onroerend goed te koop om er bijvoorbeeld aantrekkelijke horeca of winkels in te vestigen. Kortom, Tom Poes verzin een list. Aangezien de rotonde een prominente plek inneemt en toentertijd een erg dorps karakter had kwam het voorstel op taf oort gekomen. Rotterdammers zijn er trots op! En het heeft kennelijk nog meer zeggingskracht als het beeld van Piet Heyn, hier iets verderop. We slaan rechtsaf om richting de Coolhaven te wandelen. Voordat we naar beneden gaan, horen we halverwege de straat een fragment uit een vioolconcert van Vivaldi (5). Het blijkt een Iraanse conservatorium-student die tijdelijk in het Short Stay Hotel verblijft. Helemaal niet ongewoon vertelt Annuska, je hoort hier op Coolhaveneiland allerlei soorten muziek. Op de kade aangekomen zien we de aanlegsteiger waar je kano s en waterfietsen kunt huren. Op zondagen kun je er zonder beperkingen De Schie mee op. Veel families, maar ook stelletjes maken er gebruik van. We wandelen verder langs de kade, op het water liggen zestien, inmiddels beroemde 31

17 I - WANDELING IN 2012 I - WANDELING IN Impressie: Wonen, woon-werken en recreëren op en aan het water Urban Water Dwellings waar je zowel kunt wonen als werken. Ze hebben allemaal een eigen identiteit, maar tegelijkertijd vormen ze een geheel (6). Emily Jones: Waarom hebben jullie juist hier gekozen voor deze woon-werk combinaties? Annuska: Daarvoor hadden we meerdere redenen. Ten eerste omdat ook dit een prominente, in het oog springende plek is, zeker vanaf de stad gezien. Ten tweede omdat we iets op een creatieve en innovatieve manier wilden gaan doen met duurzame vormen van gecombineerde woon- en bedrijfsruimte. Een creatief stedelijk gebied wordt tenslotte ook bepaald door de wijze van inrichting en innovatieve bebouwing. Ten derde omdat we de beperkte woningtypologie op het Coolhaveneiland wilden verbreden en tot slot omdat we ook een aantal midden en hogere inkomensgroepen deze kant op wilden trekken. Wonen en werken op het water bleek aan te sluiten bij een trend, een zeer gewilde nieuwe vorm en kennelijk passend bij het Rotterdam-gevoel. Overigens vind je elders in het gebied ook nieuwe vormen van woon-werkcombinaties, maar dan vooral gericht op starters, creatieve ondernemers die zich nog geen eigen bedrijfsruimte kunnen veroorloven of waarvoor werken vanuit huis min of meer vanzelfsprekend en passend bij hun beroep is. De heer van Straaten: Wat kosten die bootjes? Jaap: Ze verschillen in prijs en lopen uiteen van tot mede afhankelijk van het al dan niet kunnen beschikken over een extra ponton. Dit project laat overigens op geheel andere wijze zien hoe je enerzijds kunt werken aan een community gevoel en anderzijds aan het scheppen van je eigen vrijplaats, om nog maar eens terug te komen op de kernwaarden. Aan de linkerkant van de kade zien we het voormalige ABN- AMRO-gebouw inmiddels omgebouwd tot oefenruimtes voor muziekstudenten van Codarts/WMDC (7). Boven de studio s wonen ze en daarboven bevindt zich het penthouse van de directeur met een prachtig uitzicht op de Heemraadsingel. Ze zit er regelmatig met Paco de Lucia te lunchen zegt men. 33

18 I - WANDELING IN 2012 Aan het einde van de autovrije Coolhaven is een uitspanning, daar waar vroeger Logger De Liefde lag en waar je meer dan dertig soorten jenever kunt proeven, typerend voor Historisch Delfshaven natuurlijk. Via de Havenstraat, waar inmiddels het grootste deel van de panden volledig is gerenoveerd lopen we naar een stukje nieuwbouw, het Compagniekwartier dat bij aankomst enigszins Mediterraan aandoet, smalle steegjes en een structuur waarbij je er niet aan ontkomt om veel onderling contact te hebben. We lopen langs de Achterhaven richting het voormalige VOC-pand waar WORM is gevestigd (8). Ook hier is het water op bijzondere wijze benut, er liggen enkele prettig geprijsde botels, die vooral voor jonge buitenlandse toeristen en artiesten aantrekkelijk blijken te zijn. Tijd voor een pauze, tijd voor een versnapering. Op het terras van WORM worden we vanuit de nieuwe buitenbar verrast met een aangename champagnecocktail en Fruit de Mer-achtige snacks, die zoals later blijkt, niets met vis te maken te hebben, maar uitstekend smaken. Illustratief voor WORM merkt Annuska op. De heer van Straaten: Annuska, weet jij wat die snacks inkoop kosten? Annuska: Ik zou het niet weten meneer van Straaten. Maar misschien vind u het bestratingspatroon veel interessanter. Dat is gebaseerd op de structuur van bladmuziek. Van Straaten: Verdomd! Was me niet opgevallen. Duur? Sorry, laat maar, Limburgse handelsgeest. De liefhebbers van eigentijdse en hedendaags gecomponeerde muziek halen hun hart op bij het ongekende assortiment DVD s dat in de naastliggende winkel te koop is. Na een aangenaam maar iets te kort verblijf wandelen we verder richting Buizenwaal en Middenkous. De eerste binnenhaven wordt opgeluisterd door een scheepswerkplaats, enkele zeilschepen en logger De Liefde. Hier kun je in de zomer opstappen voor het maken van een zeiltocht onder begeleiding of kun je met een gezelschap één van de schepen huren en het ruime sop kiezen om richting Engeland te varen. In de tweede binnenhaven krioelt het van de kinderen en de ouders. Het zwembad is vandaag weer open gegaan en de temperatuur is aangenaam genoeg om er een dagje te verpozen. Bovendien ook een populaire locatie onder tieners. Vreemd, maar wel erg aardig zo n zwembad (9). 35

19 I - WANDELING IN 2012 Het idee komt naar aanleiding van vergelijkbare voorbeelden uit Parijs en Berlijn vertelt Annuska waar ze ook dergelijke zwembaden in de stad hebben. We laten het meer historische en toeristische deel voor wat het is en wandelen weer verder. Opnieuw via de Havenstraat richting de Waaldijk. Ook daar weer drukte. Er is hier wel volop dynamiek merkt van Straaten op. Komt zeker door die supermarkt? Vanaf de hoek kijken we de Oostkousdijk op. Naar het schijnt de straat met de meeste bloemen in de stad. De gehele middenberm staat inderdaad vol met allerlei bloemen en planten met uiteenlopende kleuren. We buigen af naar links en wandelen de Schoonderloostraat in. Ook hier een aantal fraai gerenoveerde panden. Dit was tot voor kort een bouwval vertelt Annuska. Opnieuw treffen we een combinatie van wonen en werken. Op initiatief van ABCD-project wonen hier enkele tienermoeders, die een kledingherstel bedrijf zijn begonnen. Anneke Steenbergen: Het komt onderhand allemaal wel erg van bovenaf gestuurd over of vergis ik mij daarin? Jaap: Het gaat natuurlijk om een integrale aanpak en we hebben vooraf zeker na gedacht over sociale, sociaal-economische, ruimtelijke en fysieke ingrepen. We zijn niet uit het niets begonnen en we hebben het proces zeker proberen te sturen, want zonder visie geen resultaat. Maar de visie was niet heilig en zoals ik aan het begin heb verteld altijd in samenspraak met betrokkenen. Zo is de Coolhaven, het project woon-werken op het water veel eerder ontwikkeld en gerealiseerd dan wij in eerste instantie in gedachten hadden. Een ander voorbeeld: de herinrichting van het Kapelplein is nagenoeg volledig tot stand gekomen op basis van ideeën van de gebruikers. Maar natuurlijk is er altijd het gevaar dat je teveel wilt sturen, zeker gelet op het feit dat we een aanzienlijk aantal stuurlui aan boord hadden. Na dit kritische intermezzo vervolgen we onze weg. Aan onze linkerhand iets verderop in de straat zien we De Schat van Schoonderloo, een aangenaam stukje groen, een plek om te verpozen, een goed boek te lezen of zoals vandaag, te luisteren naar een lunchconcert. Veel ouderen die in De Kolk woonachtig zijn weten dit bijzonder te waarderen. 37

20 I - WANDELING IN 2012 We kronkelen door het labyrint van straatjes verder en komen uit op het Kapelplein. Midden op dit plein staat een nieuwe muziektent, maar wel volgens oude richtlijnen geconstrueerd. Het is vooral een open podium, een faciliteit voor studenten van Codarts, leerlingen van de SKVR en cursisten van het Hip Hop Huis. Hier zie je buiten wat er binnen allemaal gebeurt. Hier treffen bewoners en studenten elkaar en met regelmaat zijn hier speciale evenementen als Roots & Routes en North Sea Round Town. Naast het plein achter De Machinist is dit één van de trekkers van Coolhaveneiland. Sinds kort is er ook een Marokkaans theehuis gevestigd. Vroeger werd hier ook veel aan sport gedaan, maar dat is nu verplaats naar het Heiman Dullaertplein, vertelt Annuska. Weet je wat me nou zo opvalt, in vergelijking met mijn eigen wijk zegt Mohammed Ik zie hier nergens zwerfvuil of hondenpoep. Hoe hebben jullie dat geregeld? Annuska antwoordt, dat er al in een vroeg stadium goede afspraken zijn gemaakt met de ROTEB en dat de bewonersorganisatie en het ABCD project er nauwlettend op toe zien, dat die worden nagekomen. We gaan verder en lopen richting de Westzeedijk, ter hoogte van nummer 497, op de hoek, stoppen we even. Hier bevindt zich het New Design Center Rotterdam. Onderin een grote toonzaal met (betaalbare) ontwerpen van veelal Rotterdamse vormgevers, met onder meer meubels, huishoudelijke artikelen, stoffen en wanddecoraties. Op de bovenverdiepingen bevinden zich hun kantoren en is er een kleinschalige post- academische opleiding, waar buitenlandse ontwerpers workshops verzorgen. De maag begint langzamerhand te knorren. Op naar El Cameron voor de lunch. Milou, de eigenaresse ontvangt ons enthousiast. De tafels zijn gedekt met terra cotta aardewerk, rode en witte wijn, jonge olijven en zelf gebakken brood. Salades, diverse soorten Spaanse worst en een bonte verzameling tapas maken het geheel compleet. De hoeveelheden zijn vergelijkbaar met vroeger, toen restaurant/routier Vina Bona hier nog zat. Daar kon je indertijd weddenschappen afsluiten met truckers. Indien ze het voor- hoofd- en nagerecht volledig zouden kunnen verorberen zou de rekening voor het huis zijn. 39

URBAN SHOPPER. De locatie. Plattegrond. De unit. Aantrekkelijke voorwaarden. Wij zoeken. Planning. Contact

URBAN SHOPPER. De locatie. Plattegrond. De unit. Aantrekkelijke voorwaarden. Wij zoeken. Planning. Contact versie 25 januari 2013 URBAN SHOPPER De locatie Plattegrond De unit Aantrekkelijke voorwaarden Wij zoeken Planning Contact 3 4 5 5 6 6 7 URBAN SHOPPER Strijp-S is het nieuwe creatieve en culturele hart

Nadere informatie

HET NIEUWE HAVENBLOK ALMELO

HET NIEUWE HAVENBLOK ALMELO HET NIEUWE HAVENBLOK ALMELO WELKOM IN HET NIEUWE HART VAN ALMELO! Sinds enige tijd werkt de stad Almelo aan een ambitieuze transformatie van de westelijke binnenstad. Met het doortrekken van het Overijssels

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018

Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 2 Programma Zelfbouw Rotterdam 2015-2018 pakjeruimte.nl zelfbouw@rotterdam.nl facebook.com/zb010 pinterest.com/pakjeruimte Programma zelfbouw rotterdam 2015-2018

Nadere informatie

2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING

2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING 2013.10.03 POSITIONERING EN NAAMGEVING positionering meest kansrijke, relevante, effectieve, ware en onderscheidende verhaal voor de spoorzone DE AMBITIE gebiedsontwikkeling Delft wil een nieuw stuk stad

Nadere informatie

SLAAKHUYS ONDERZOEK HERONTWIKKELING De Fabriek gaat weer werken!!

SLAAKHUYS ONDERZOEK HERONTWIKKELING De Fabriek gaat weer werken!! SLAAKHUYS ONDERZOEK HERONTWIKKELING De Fabriek gaat weer werken!! MEI Architecten en Stedenbouwers 1 Historie 2 Historie 3 Foto s PWS + WSA presentatie 15.01.2009 4 Stedelijke ligging 5 Concepting I Concepting

Nadere informatie

VESTIGINGSVISIES. Dak Huis Thuis Open Huis Icoon. open huis JOUW VOORKOMEN MAAKT DE PLEK, MAAR DE PLEK MAAKT OOK JE VOORKOMEN

VESTIGINGSVISIES. Dak Huis Thuis Open Huis Icoon. open huis JOUW VOORKOMEN MAAKT DE PLEK, MAAR DE PLEK MAAKT OOK JE VOORKOMEN VESTIGINGSVISIES Dak VESTIGINGSVISIES Dak Dak VESTIGINGSVISIES VESTIGINGSVISIES VESTIGINGSVISIES VESTIGINGSVISIES VESTIGINGSVISIES Factoren Ik kan zorg huisvesten dankzij de regels / Je probeert zorg te

Nadere informatie

PORTFOLIO 1 / 5 LEX DE JONG URBANBOOST

PORTFOLIO 1 / 5 LEX DE JONG URBANBOOST PORTFOLIO 1 / 5 LEX DE JONG URBANBOOST PERSOONLIJKE INFO Lex de Jong Trouringhstraat 20-1 1055 HB Amsterdam lex@urbanboost.nl RELEVANTE WERKERVARING 2014 heden Eigenaar Urbanboost Urbanboost is gespecialiseerd

Nadere informatie

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie T P E C N O C Hollands Spoor en omgeving mei 2008 2 Inleiding 1 Straatnamenkaart 1 Inleiding Voorwoord Voor u ligt de Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving.

Nadere informatie

VEEMARKTKWARTIER 3.0

VEEMARKTKWARTIER 3.0 VEEMARKTKWARTIER 3.0 1 VEEMARKTKWARTIER 3.0 2 Plantoelichting Toelichting op het nieuwe plan voor VMK. Het nieuwe plan is een, in verband met het huidige tijdsbeeld, bijgestelde gebiedsvisie, maar binnen

Nadere informatie

OPDRACHT "CITYMARKETING"

OPDRACHT CITYMARKETING OPDRACHT "CITYMARKETING" Ting Yuen 0777483 DE OPDRACHT "CITY MARKETING" Achtergrondinformatie Rotterdam is een multiculturele stad en er valt veel te doen. Je kunt er behalve veel winkelen ook aan sightseeing

Nadere informatie

Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor

Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor Dynamische en bruisende Spoorzone dromen realiseren achter het spoor, we gaan ervoor Ambitie en Aanleiding Activiteiten Te realiseren waarden Onze werkwijze Ambitie Spoorzone met allure * Kwaliteitsverbetering

Nadere informatie

TE HUUR. Schiedamseweg 19 te Rotterdam

TE HUUR. Schiedamseweg 19 te Rotterdam TE HUUR Schiedamseweg 19 te Rotterdam Betreft Unieke locatie gelegen aan de Schiedamseweg 19 in Rotterdam West "Delfshaven". Deze voormalige bioscoop is de laatste 15 jaar in gebruik geweest als theater

Nadere informatie

zoekt gepassioneerde creatieve geesten en bedrijven Ben jij erbij?

zoekt gepassioneerde creatieve geesten en bedrijven Ben jij erbij? zoekt gepassioneerde creatieve geesten en bedrijven Ben jij erbij? De nieuwe Creative Cube. Beste vriend en/of relatie, Na 5 jaar met zeer veel plezier gewerkt te hebben in Creative Cube aan de Delftsestraat

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

AANPAK BINNENSTAD SCHIEDAM

AANPAK BINNENSTAD SCHIEDAM AANPAK BINNENSTAD SCHIEDAM OPGAVE Tijdens het werken aan binnenstedelijke opgaven merken wij een grote betrokkenheid van inwoners en ondernemers. Zij spreken vaak vol passie over hun stad en komen met

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

Transformatie: de start van de vernieuwing van de omgeving

Transformatie: de start van de vernieuwing van de omgeving Transformatie: de start van de vernieuwing van de omgeving Jean Baptiste Benraad, directeur Stadswonen Official sponsor Subsponsor Indeling lezing Waarom kiest Stadswonen voor Transformatie Transformatie:

Nadere informatie

NAUTISCH NDSM Unieke locaties op NDSM direct aan het IJ Amsterdam Waterfront bv, 8 september 2011

NAUTISCH NDSM Unieke locaties op NDSM direct aan het IJ Amsterdam Waterfront bv, 8 september 2011 Unieke locaties op NDSM direct aan het IJ NAUTISCH NDSM Amsterdam Waterfront bv, 8 september 2011 N A U T NDSM Amsterdam Uitdagend Tijdspad Nieuw Nautische bedrijven I S C H Inspirerende Schetsen Commerciële

Nadere informatie

kernwaardeanalyse het park 1. Startpunt (ambitie van de stad, vernieuwing) 2. Profiel vanuit de kracht van de plek IDENTITEIT IDENTITEITSDRAGER

kernwaardeanalyse het park 1. Startpunt (ambitie van de stad, vernieuwing) 2. Profiel vanuit de kracht van de plek IDENTITEIT IDENTITEITSDRAGER Voor de meest gebruikte evenementenlocaties in het centrum van Rotterdam zijn locatieprofielen beschreven. De profielen zijn opgesteld door Dienst Veiligheid en Bureau Binnenstad van de gemeente Rotterdam,

Nadere informatie

Schouwburg de Kampanje Den Helder

Schouwburg de Kampanje Den Helder Schouwburg de Kampanje Den Helder van Dongen Koschuch Architects and Planners Inzending Arie Keppler Prijs 016 SCHOUWBURG DE KAMPANJE DEN HELDER INTRODUCTIE EEN MARITIEM ENSEMBLE Schouwburg De Kampanje

Nadere informatie

Zaandam. In opdracht van ZVH. Vernieuwing E-flats Poelenburg

Zaandam. In opdracht van ZVH. Vernieuwing E-flats Poelenburg Vernieuwing E-flats Poelenburg, Zaandam In opdracht van ZVH M3H heeft in opdracht van woningcorporatie ZVH het bewonersparticipatie traject begeleid voor de E-flats in de wijk Poelenburg in Zaandam. De

Nadere informatie

kaap workout Lorenzo laat zien hoe bestaande objecten gebruikt zouden kunnen worden

kaap workout Lorenzo laat zien hoe bestaande objecten gebruikt zouden kunnen worden kaap WORKOUT Het Kaap Workout plan is een initiatief van Lorenzo Elstak en Lisa van de Merwe in samenwerking met ontwerpbureau de Staalslagerij. Het betreft een ontwikkelingsplan voor de aanleg van een

Nadere informatie

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand Korte Voorhout 20 Postbus 216, 2501 ce Den Haag 070 785 4903 06 430 54 372 info@annavastgoedencultuur.nl Heeft u een leegstaand pand waarvoor u nog geen bestemming

Nadere informatie

VISITEKAARTJE VAN DE STAD SAMENVATTING

VISITEKAARTJE VAN DE STAD SAMENVATTING VISITEKAARTJE VAN DE STAD SAMENVATTING VISITEKAARTJE VAN UTRECHT SAMENVATTING KWALITEITSHANDBOEK WINKELWANDELGEBIED OUDE BINNENSTAD GEMEENTE UTRECHT Colofon Oisterwijk, 30 januari 2009 Opgesteld door

Nadere informatie

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten Van de redactie Wat wonen we toch in een prachtige wijk! Ja, zult u zeggen, dat weten we wel. Maar je kijkt toch anders naar je wijk wanneer een buitenstaander, die hier nooit eerder geweest is, dat zegt.

Nadere informatie

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht Voorbeeld Ondernemers van gezocht, een titel over die programma s twee regels en activiteiten Voorbeeld willen van leveren een subtitel voor een levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum

Nadere informatie

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling.

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Leerzaam, leuk, nieuwe contacten opgedaan, nieuwe ideeën. Het open Space concept is geweldig. Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Ontspannen maar

Nadere informatie

Nieuwe Kadekwartier Arnhem TE KOOP. Nieuwe Kadekwartier Arnhem

Nieuwe Kadekwartier Arnhem TE KOOP. Nieuwe Kadekwartier Arnhem Nieuwe Kadekwartier Arnhem TE KOOP Nieuwe Kadekwartier Arnhem ALGEMEEN Nieuwe Kadekwartier Een nieuwe woonwijk in wording! Links en rechts van de recent vernieuwde Westervoortsedijk verrijst de komende

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

CONCEPT SOLARIS HERBESTEMMING VAN BRAAM HOUCKGEESTKAZERNE

CONCEPT SOLARIS HERBESTEMMING VAN BRAAM HOUCKGEESTKAZERNE CONCEPT SOLARIS HERBESTEMMING VAN BRAAM HOUCKGEESTKAZERNE INHOUDSOPGAVE 1. WIE ZIJN WIJ 2. CONCEPT 3. IMPRESSIE WIE ZIJN WIJ. Wij zijn vier 2e jaars Kunst en Economie studenten van de HKU (Hogeschool voor

Nadere informatie

De Oudelandse Hof, uw persoonlijke keuze. laurens De Oudelandse Hof

De Oudelandse Hof, uw persoonlijke keuze. laurens De Oudelandse Hof De Oudelandse Hof, uw persoonlijke keuze laurens De Oudelandse Hof De Oudelandse Hof Laurens De Oudelandse Hof is een nieuw woonzorgcentrum voor ouderen. De locatie is gelegen in de wijk Meerpolder in

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

Programma. 1. 1. Welkom 19:30-19:40. 2. 2. Gemeente Zoetermeer 19:40-19:50. 3. Unibail-Rodamco 19:50-20:30

Programma. 1. 1. Welkom 19:30-19:40. 2. 2. Gemeente Zoetermeer 19:40-19:50. 3. Unibail-Rodamco 19:50-20:30 Unibail-Rodamco Upgrade Kick-off Stadshart meeting Zoetermeer Gemeente Zoetermeer Programma 1. 1. Welkom 19:30-19:40 2. 2. Gemeente Zoetermeer 19:40-19:50 Sfeervolle en bruisende binnenstad Achtergrond

Nadere informatie

MASTERPLAN RIJKSMUSEUM AMSTERDAM

MASTERPLAN RIJKSMUSEUM AMSTERDAM MASTERPLAN RIJKSMUSEUM AMSTERDAM Architect prof. ir. Hans Ruijssenaars Opdrachtgever Rijksgebouwendienst Opdracht 1995 Werknummer 9500 6 mei 1995 Het Rijksmuseum is een belangwekkend instituut. Aan de

Nadere informatie

CHE. Coolhaveneiland. Projectmatige uitwerking van het Plan van Aanpak. van visie naar projecten

CHE. Coolhaveneiland. Projectmatige uitwerking van het Plan van Aanpak. van visie naar projecten CHE van visie naar projecten Coolhaveneiland Projectmatige uitwerking van het Plan van Aanpak 1 C colofon 6 december 2007 S. Somsen, Kristal BUREAU DOORBRAAK 2 inhoudsopgave i p. 4 1. Inleiding p. 6 2.

Nadere informatie

Samenvatting reactie Reactie college Tekstaanpassing in SEA

Samenvatting reactie Reactie college Tekstaanpassing in SEA Overzicht reacties toetsingsronde Sociaaleconomische agenda Den Haag 2020 (SEA) C Toekomstfestival Samenvatting reactie Reactie college Tekstaanpassing in SEA 1 Discussiebijeenkomst Iedereen doet mee 1.

Nadere informatie

U R B A N I S M A R C H I T E C T U R E

U R B A N I S M A R C H I T E C T U R E S T A D S H A V E N S U R B A N I S M A R C H I T E C T U R E Piekstraat 15c 3071 EL R otterdam N E T H E R L A N D S tel 0031(0)10-2130188 m ail mail@monolab.nl w eb www.monolab.nl STADSHAVENS - ROTTERDAM

Nadere informatie

work%space%for%professionals% WERKEN EN VERGADEREN OP EEN TOPLOCATIE

work%space%for%professionals% WERKEN EN VERGADEREN OP EEN TOPLOCATIE WERKEN EN VERGADEREN OP EEN TOPLOCATIE Igluu Den Haag een bruisende werkomgeving voor professionals met ambitie professionele flexibele werkplekken luxe kantoorunits van 20m2 tot 200m2 zakelijk- en post-adres

Nadere informatie

Hoofdstuk 18 Bouwen aan organisatie met de netwerkmultiloog

Hoofdstuk 18 Bouwen aan organisatie met de netwerkmultiloog Hoofdstuk 18 Bouwen aan organisatie met de netwerkmultiloog Anne-Marie Poorthuis en Sjanneke Werkhoven De netwerkmultiloog is een methode om veel mensen in een organisatie te betrekken bij een organisatiethema

Nadere informatie

BRAINPARK/ UNIVERSITY DISTRCT

BRAINPARK/ UNIVERSITY DISTRCT BRAINPARK/ UNIVERSITY DISTRCT 1. Centrale ligging in regio Rotterdam dankzij A16 2. Overzichtelijke, ruime en parkachtige opzet 3. Goed bereikbaar per auto en metro 4. Veel kleinere bedrijven aanwezig

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

T e l s Ta r h o r e c a

T e l s Ta r h o r e c a Telstar horeca T e l s t a r h o r e c a Wat een ontspannen plek voor een training, gaf een cursist ons als compliment. Maar dat is het ook. En dan gaat het niet over een voetbaltraining. Telstar is meer

Nadere informatie

beleef het ZEEUWSE BINNEN & BUITEN

beleef het ZEEUWSE BINNEN & BUITEN beleef het ZEEUWSE BINNEN & BUITEN We willen u als gast graag een WOW-ervaring of beleving bezorgen. We doen dit door kennis te delen, kennis toe te voegen en aan te bieden. Maar ook door aan onze gasten

Nadere informatie

Kust Almere haven. Kustzone Almere Haven Verslag tweede informatiebijeenkomst. 7 juli 2017

Kust Almere haven. Kustzone Almere Haven Verslag tweede informatiebijeenkomst. 7 juli 2017 Kust Almere haven Kustzone Almere Haven Verslag tweede informatiebijeenkomst 7 juli 2017 1 1. Gemengd wonen & recreëren 2 Context 1. Veel belangstelling voor informatiedag Op vrijdag 7 juli vond, tussen

Nadere informatie

Bedrijfstypes binnen de horeca

Bedrijfstypes binnen de horeca Startersinfo Bedrijfstypes binnen de horeca OP BASIS VAN DE HOOFDFUNCTIE VAN JOUW BEDRIJF WORD JE ALS BEDRIJFSTYPE ONDERVERDEELD BIJ DE DRANK- OF EETGELEGENHEDEN. HIERONDER VIND JE ENKELE VOORBEELDEN VAN

Nadere informatie

centree een cultuurplein wordt wakker gekust

centree een cultuurplein wordt wakker gekust centree een cultuurplein wordt wakker gekust Hoe het begon Centree, de Culturele Entree van Schouwen- Duiveland Midden in Zierikzee vinden we rondom de Nieuwe Kerk en de St. Lievensmonstertoren -in de

Nadere informatie

binnenkijken BINNEN KIJKEN BIJ DE UNIEKE SCHATJES-VILLA IN BREDA Interieurtrends doen ons niets, wij hebben liever onze eigen stijl in huis

binnenkijken BINNEN KIJKEN BIJ DE UNIEKE SCHATJES-VILLA IN BREDA Interieurtrends doen ons niets, wij hebben liever onze eigen stijl in huis binnenkijken BINNEN KIJKEN BIJ DE UNIEKE SCHATJES-VILLA IN BREDA Interieurtrends doen ons niets, wij hebben liever onze eigen stijl in huis 12 De schitterende witte villa aan de Dr. Batenburglaan in Breda

Nadere informatie

22 F - C 23 S s I eptemb IN S er P 2 I R 0 1 A 6 T IE T O U R

22 F - C 23 S s I eptemb IN S er P 2 I R 0 1 A 6 T IE T O U R FCSI INSPIRATIETOUR 22-23 september 2016 PROGRAMMA 22 september 14.30 uur Ontvangst - inchecken Hotel Post-Plaza Leeuwarden 15.00 uur Welkom start programma 15.15 uur Vertrek te voet naar Blokhuispoort

Nadere informatie

zaalverhuur Prinsenkwartier

zaalverhuur Prinsenkwartier zaalverhuur Prinsenkwartier Het Prinsenkwartier Het Prinsenkwartier is dé natuurlijke plek waar kunst, kennis, design, technologie, innovatie en cultuurgeschiedenis op uiteenlopende en onorthodoxe wijze

Nadere informatie

Welcome. the future. Future Center Wageningen

Welcome. the future. Future Center Wageningen Welcome to the future Future Center Wageningen Welcome to the Future Op een historische plek in Nederland, het voormalig stadion De Wageningse Berg, wordt gewerkt aan een uniek concept. Een concept dat

Nadere informatie

GO! Gebiedsontwikkeling is een spannend traject met vele hazepaden.. Minor GEBIEDSONTWIKKELING H R / casus : de Machinist, Rotterdam.

GO! Gebiedsontwikkeling is een spannend traject met vele hazepaden.. Minor GEBIEDSONTWIKKELING H R / casus : de Machinist, Rotterdam. GO! Gebiedsontwikkeling is een spannend traject met vele hazepaden.. Minor GEBIEDSONTWIKKELING H R / casus : de Machinist, Rotterdam. 2FLUX - Germaine Sanders 9 januari 2012 + 4 december 2012 GERMAINE

Nadere informatie

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012

Essay Dordtologie. Een sportevenement specifiek voor Dordrecht. Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Essay Dordtologie Een sportevenement specifiek voor Dordrecht Angela Verkerk Sportbedrijf Dordrecht 23 april 2012 Inleiding Ik heb met plezier de cursus Dordtologie gevolgd. Allerlei onderwerpen zijn tijdens

Nadere informatie

DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK

DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK DE BOUWCAMPUS GIDS VAN EEN MERK VERSIE JUNI 2014 INLEIDING De Bouwcampus staat in de steigers: hier pakken we de uitdagingen binnen de bouw gezamenlijk op. In vraagstukken die zowel private als publieke

Nadere informatie

Culturele Hoofdstad Kansen voor SWF

Culturele Hoofdstad Kansen voor SWF 3 de Notitie (versie 30 april 2015) Culturele Hoofdstad 2018 Kansen voor SWF Culturele Hoofdstad 2018 biedt de gemeente Súdwest-Fryslân kansen! Kansen om het gebied te profileren en kansen om als gebied

Nadere informatie

Presentatie Plan van Aanpak. Herinrichting Stadhuisplen Lelystad - 18 september 2014

Presentatie Plan van Aanpak. Herinrichting Stadhuisplen Lelystad - 18 september 2014 Presentatie Plan van Aanpak Herinrichting Stadhuisplen Lelystad - 18 september 2014 Vernieuwing Stadhuisplein Doel vernieuwing Stadhuisplein Wat is er al gedaan? Andere werkwijze Wat waren onze randvoorwaarden?

Nadere informatie

UNIEK VANONS LANDMARK POP-UP IEDEREEN PANORAMA VERRASSEND ETEN RETAIL CONCERTEN VERNIEUWEND BESTEMMING FOOD TRUCKS GELIEFD OP ZEE EIGENTIJDS DUURZAAM

UNIEK VANONS LANDMARK POP-UP IEDEREEN PANORAMA VERRASSEND ETEN RETAIL CONCERTEN VERNIEUWEND BESTEMMING FOOD TRUCKS GELIEFD OP ZEE EIGENTIJDS DUURZAAM OPENING 2015 2 WAAROM IS DE PIER ZO SPECIAAL INNOVATIEF LANDMARK CULTUREEL ERFGOED VANONS VERNIEUWEND VOORCULTUUR IEDEREEN PANORAMA VERRASSEND EIGENTIJDS BAKEN AMBACHTELIJK GELIEFD UNIEK CONCERTEN REUZENRAD

Nadere informatie

Korenbeursplein 2a Korenbeursplein

Korenbeursplein 2a Korenbeursplein Korenbeursplein 2a info@bijcasper.com 0344 62 79 59 Korenbeursplein 2 info@debeurstiel.nl 0344 62 79 59 Korenbeursplein 4 info@olijftiel.nl 0344 62 79 59 Welkom op het Korenbeursplein. Sinds maart 2012

Nadere informatie

A.P.A. Martens 2011513 Waalwijk 2011

A.P.A. Martens 2011513 Waalwijk 2011 [AFSTUDEREN BIJ BEDRIJF] Afstudeerrapportage Avans Communicatie Multimedia Design A.P.A. Martens Waalwijk 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 4 Beschrijving organisatie Gevolgde werkwijze Samenvatting

Nadere informatie

Het kan succesvol zijn

Het kan succesvol zijn Het kan succesvol zijn Inhoud 1.Historie 2.Doel van dit document 3.Analyse 4.Poppodium 5.Organisatie 6.Huisvesting 7.Bestuursvorm 8.Vrijwilligers 9.Subsidiegelden 10.Continuïteit 11.Agenda 12.Stappenplan

Nadere informatie

uw persoonlijke keuze laurens Simeon en Anna

uw persoonlijke keuze laurens Simeon en Anna Simeon en Anna, uw persoonlijke keuze laurens Simeon en Anna Simeon en Anna Laurens Simeon en Anna is het bekende woonzorgcentrum in de deelgemeente Feijenoord, waar alles erop is gericht om tot op hoge

Nadere informatie

Ambitiedocument Bensdorp

Ambitiedocument Bensdorp Ambitiedocument Bensdorp september 2013 Voorwoord Bensdorp, verleden en toekomst verbonden De cacao- en chocoladefabriek Bensdorp en Bussum zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Al bijna 150 jaar maakt

Nadere informatie

GRIENDWEG BS AMERSFOORT

GRIENDWEG BS AMERSFOORT GRIENDWEG 36 3826BS AMERSFOORT Sfeervolle grachtenwoning met steiger en terras aan het water. Voortreffelijke grachtenwoning in de wijk Vathorst. Een woning met een specifieke architectuur welke opvallend

Nadere informatie

Onroerende kleursignalen geeft een overzicht van panden welke op een unieke en kunstzinnig wijze zijn uitgelicht.

Onroerende kleursignalen geeft een overzicht van panden welke op een unieke en kunstzinnig wijze zijn uitgelicht. VOORWOORD Geachte Fotoliefhebber, Onroerende kleursignalen geeft een overzicht van panden welke op een unieke en kunstzinnig wijze zijn uitgelicht. Gebouwen kunnen bij daglicht heel mooi zijn, maar in

Nadere informatie

Cultureel Perspectief in Rijswijk

Cultureel Perspectief in Rijswijk Cultureel Perspectief in Rijswijk Rijswijk, maart 2014 de Bibliotheek aan de Vliet Cultureel Perspectief in Rijswijk Voorwoord In dit Cultureel Perspectief vragen ondergetekenden aandacht voor het belang

Nadere informatie

HET AANVALSPLAN BINNENSTAD

HET AANVALSPLAN BINNENSTAD HET AANVALSPLAN BINNENSTAD Hoe Doetinchem de binnenstad weer teruggeeft aan inwoners en ondernemers Aan de Oude IJssel in Doetinchem zitten mensen tegenwoordig onderuitgezakt in een strandstoel met hun

Nadere informatie

Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011

Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011 Informatieavond Bajonetlocatie 15 en 16 juni 2011 Inhoud presentatie 1. Aanleiding: - goede woningen - goede en vitale wijk 2. Programma (wat gaan we doen): Geleidelijke bloksgewijze aanpak - Van de woningen

Nadere informatie

Jongeren met professionals aan de slag op Helderheidplein

Jongeren met professionals aan de slag op Helderheidplein Jongeren met professionals aan de slag op Helderheidplein (26 mei 2012) Jongeren bouwen samen met professionals een podium, tribune en monument op het Helderheidplein aan de Spiekmanstraat in de wijk Feijenoord.

Nadere informatie

Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven

Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven Programma Regionaal Platform 20 april 2016 Locatie: Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven Tijd Vanaf 12.00 uur Activiteit Inloop met broodjeslunch 13.00 uur Opening en welkom, mededelingen 13.15

Nadere informatie

Eindverslag Doetinchem. _Gemeente Doetinchem, najaar 2016

Eindverslag Doetinchem. _Gemeente Doetinchem, najaar 2016 Eindverslag Doetinchem _Gemeente Doetinchem, najaar 2016 INHOUD 1. Introductie... 3 De vraag... 3 De aanpak... 3 Opbrengst... 3 2. Bevindingen... 4 _Co-creatie... 4 _Een regionale blik... 4 _De rol en

Nadere informatie

lezingen organiseren alsmede huisvesting bieden aan door haar hulp naar in Nederland verblijvende gastdocenten aan de universiteit.

lezingen organiseren alsmede huisvesting bieden aan door haar hulp naar in Nederland verblijvende gastdocenten aan de universiteit. De verbouwing van de voormalige Technische School aan het Timorplein in Stadsdeel Zeeburg maakt onderdeel uit van een ambitieus project om de Indische buurt een nieuwe sociaal-economische impuls te geven.

Nadere informatie

Dorpsveld, uw persoonlijke keuze. laurens Dorpsveld

Dorpsveld, uw persoonlijke keuze. laurens Dorpsveld Dorpsveld, uw persoonlijke keuze laurens Dorpsveld Dorpsveld Laurens Dorpsveld is een klein woonzorgcentrum voor ouderen in het zuiden van Rotterdam. De locatie kenmerkt zich door de gemoedelijke en open

Nadere informatie

de kunst van het leven

de kunst van het leven de kunst van het leven Woon- en zorgcentrum Franciscus De Meierij 1 7631 AM Ootmarsum T 0541-280 888 franciscus@zorggroepsintmaarten.nl www.zorggroepsintmaarten.nl de kunst van het leven De kunst van het

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

Opgave en. toekomstperspectief EEN NIEUWE TOEKOMST

Opgave en. toekomstperspectief EEN NIEUWE TOEKOMST 3 EEN NIEUWE TOEKOMST Opgave en toekomstperspectief De aandacht die er binnen het huidige politieke en bestuurlijke klimaat is voor de verbetering van wijken als Transvaal, is een kans die met beide handen

Nadere informatie

dbruist Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad

dbruist Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad 2017-2022 Inleiding Zwolle heeft de ambitie om de meest aantrekkelijke binnenstad van Noordoost-Nederland te worden en te blijven. Daarvoor moeten

Nadere informatie

Voor ondernemers, bewoners en bezoekers. Geschiedenis van de Zeedijk. Welkom op de Zeedijk Buurtverbetering door sociaal beheer

Voor ondernemers, bewoners en bezoekers. Geschiedenis van de Zeedijk. Welkom op de Zeedijk Buurtverbetering door sociaal beheer 2 Welkom op de Zeedijk Buurtverbetering door sociaal beheer Wie vandaag de dag over de Zeedijk loopt, kan zich bijna niet voorstellen dat deze straat nog niet zo lang geleden volledig verpauperd was. Dat

Nadere informatie

Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting

Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, plek van cultuur en ontmoeting In deze notitie worden de verbouwingsplannen van de Agnietenhof toegelicht. Het is bedoeld om, na de beeldvormende avond van afgelopen

Nadere informatie

ONTWIKKELING KERNGEBIED VEEMARKTKWARTIER

ONTWIKKELING KERNGEBIED VEEMARKTKWARTIER ONTWIKKELING KERNGEBIED VEEMARKTKWARTIER Inhoud Kerngebied Veemarktkwartier door Rob Crul / Van de Ven Architectuur door Ed Bergers & Elisabeth Boersma / BBE Gedachten over ideale werkplek door Joost Beelenkamp

Nadere informatie

Welkom! Scheveningse Vis

Welkom! Scheveningse Vis Welkom! Scheveningse Vis Dinsdag 16 februari 2016 Programma 19:00 uur Welkom Jaap Wielaart (Rabobank Regio Den Haag) Het belang van Scheveningen / Visie vanuit de gemeente Terugkoppeling bevindingen Scheveningse

Nadere informatie

De Ondernemershuizengids

De Ondernemershuizengids De Ondernemershuizengids Het Ondernemershuis Inleiding De Plaspoelpolder is in beweging! Het aantal lunchrooms is in 2014 meer dan verdubbeld en lege gebouwen vinden nieuwe gebruikers! De opkomst van verschillende

Nadere informatie

Sturen op Imago. Vereniging Amersfoortse Bedrijven 15 oktober 2015

Sturen op Imago. Vereniging Amersfoortse Bedrijven 15 oktober 2015 Sturen op Imago Vereniging Amersfoortse Bedrijven 15 oktober 2015 Opgave Naar aanleiding van raadsenquête: Projecten op orde Museumparkgarage Kruispleingarage RandstadRail Centraal Station Kritische blik

Nadere informatie

www.brazucacoffee.nl

www.brazucacoffee.nl www.brazucacoffee.nl Brazuca Coffee verkoopt niet zomaar koffie, maar koffie die speciaal uit Brazilië wordt geïmporteerd. De bonen worden vervolgens op ambachtelijke wijze in Amsterdam gebrand. Deze bijzondere

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Leonarduskerk. Onderzoeksresultaten TIPMooiLaarbeek.nl

Leonarduskerk. Onderzoeksresultaten TIPMooiLaarbeek.nl Leonarduskerk Onderzoeksresultaten TIPMooiLaarbeek.nl Leonarduskerk De Leonarduskerk staat al ruim één jaar leeg. In welke mate ben je het (on)eens met de volgende stelling. 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20%

Nadere informatie

verhuur popzaal 150-500 personen theaterzaal 175 rode filmzaal 68 blauwe filmzaal 62 foyer 75-150 café 70-125

verhuur popzaal 150-500 personen theaterzaal 175 rode filmzaal 68 blauwe filmzaal 62 foyer 75-150 café 70-125 verhuur popzaal 150-500 personen theaterzaal 175 rode 68 blauwe 62 foyer 75-150 café 70-125 fotografie achtergrond: Merlijn Spenkelink Podium voor ontmoeting evenementenlocatie centrum apeldoorn Ieder

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

Coolhaveneiland. Coolhaveneiland. Verslag van onderzoek naar identiteit. Maarten Königs. Robert-Jan Hofhuis

Coolhaveneiland. Coolhaveneiland. Verslag van onderzoek naar identiteit. Maarten Königs. Robert-Jan Hofhuis Verslag van onderzoek naar identiteit Maarten Königs Robert-Jan Hofhuis 1 27 De kwestie is spannend gebied met veel monumentale nautische gebouwen. Er worden veel initiatieven genomen rond creatieve economie

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Verdieping 2012-2013 Fotobond afdeling Utrecht- t Gooi

Verdieping 2012-2013 Fotobond afdeling Utrecht- t Gooi De Verdieping 2012-2013 Fotobond afdeling Utrecht- t Gooi 1 Ter inspiratie Dit jaar was het de tweede keer dat ik de cursus De Verdieping van de Fotobond afdeling Utrecht t-gooi mocht begeleiden. Het was

Nadere informatie

Nieuwsbrief editie 4. April/Mei 2012

Nieuwsbrief editie 4. April/Mei 2012 Nieuwsbrief editie 4 April/Mei 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief heeft als thema: Beweging. Een actueel thema, waarmee ik de afgelopen periode weer regelmatig ben geconfronteerd. Mijn column met als titel:

Nadere informatie

Start met Ondernemen van droom naar werkelijkheid

Start met Ondernemen van droom naar werkelijkheid Pagina 1 In 2014 is het totaal aantal bedrijven in Nederland toegenomen met 5%. Vorig jaar zijn 187.177 startende bedrijven bijgeschreven in het Handelsregister. Om deze starters zo goed mogelijk te informeren

Nadere informatie

Uitnodiging Babel. Op 13 mei organiseert Stichting Babel een bezoek aan het sluizencomplex van Leidschendam, zie bijgaande uitnodiging.

Uitnodiging Babel. Op 13 mei organiseert Stichting Babel een bezoek aan het sluizencomplex van Leidschendam, zie bijgaande uitnodiging. gemeente Zaanstad Uitnodiging AAN Raad DATUM 11 maart 2016 ONDERWERP Uitnodiging Babel Geachte leden van de raad c.s, Op 13 mei organiseert Stichting Babel een bezoek aan het sluizencomplex van Leidschendam,

Nadere informatie

Rotterdam Inside Out: Wij Rotterdammers houden van onze stad en hebben er wat over te vertellen.

Rotterdam Inside Out: Wij Rotterdammers houden van onze stad en hebben er wat over te vertellen. Rotterdam Inside Out: Wij Rotterdammers houden van onze stad en hebben er wat over te vertellen. Met Rotterdam Inside Out nemen wij deel aan het Stadsinitiatief met een plan dat niet alleen innovatief

Nadere informatie

HOUT EXPO CNTRM. Airport Garden City Lelystad

HOUT EXPO CNTRM. Airport Garden City Lelystad Airport Garden City Lelystad ennis delen flexplekken branche expositie etrokken cluster exposure ontmoeting pla radle to cradle kantoor loofhoutbos ontwi D e i n i t i a t i e f n e m e r s Het Hout Expo

Nadere informatie

Vernieuwd huis en nieuw orkest voor Muziekcentrum De Bijloke

Vernieuwd huis en nieuw orkest voor Muziekcentrum De Bijloke Vernieuwd huis en nieuw orkest voor Muziekcentrum De Bijloke In de zomer van 2019 zal de grote concertzaal van Muziekcentrum De Bijloke aangepast worden aan de nieuwe noden op het vlak van comfort en beleving

Nadere informatie

Stelling II. Creativiteit is de belangrijkste eigenschap voor innovatie.

Stelling II. Creativiteit is de belangrijkste eigenschap voor innovatie. Toon Jansen * New Urban Creatives Almere * 12 maart 2014 Stelling I Creativiteit is de belangrijkste eigenschap voor innovatie. Stelling II Door het beschikbaar stellen van goedkope/betaalbare woon- en

Nadere informatie

Amsterdam DNA is een project voor NT2 cursisten. Het is ontwikkeld door het Amsterdam

Amsterdam DNA is een project voor NT2 cursisten. Het is ontwikkeld door het Amsterdam INTRODUCTIE is een project voor NT2 cursisten. Het is ontwikkeld door het Amsterdam Museum. In het wordt de geschiedenis verteld aan de hand van schilderijen en voorwerpen. Je gaat met de groep naar het

Nadere informatie

offices Werken op een nieuw niveau www.levelleiden.nl

offices Werken op een nieuw niveau www.levelleiden.nl offices Werken op een nieuw niveau www.levelleiden.nl DE UNIQUE SELLING POINTS VAN LEVEL OFFICES OP EEN RIJ: hoogwaardige kantoorruimte met moderne uitstraling multifunctioneel concept met hotel, restaurant,

Nadere informatie