Arbeidsbesparende. innovaties. Database Innovaties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Arbeidsbesparende. innovaties. Database Innovaties"

Transcriptie

1 Arbeidsbesparende innovaties Database Innovaties 24 februari 2015

2 INHOUDSOPGAVE Wijkverpleegkundige in de huisartspraktijk... 9 Attitudeverandering-zelfzorg Beweegtuin Casemanagment ketenzorg dementie en ouderen in een kwetsbare positie Westelijke Mijnstreek De medewerkers en cliënttevredenheidsmeting is ontwikkeld voor ipad (thuiszorg) Expertisecentrum voor jongdementerenden/ mensen met complexe gedragsproblematiek Inzet van elektrische mini-auto-golfkar in de woon zorg Inzet van Ipads in de thuiszorg Leermodule via e-learning (zelfzorg) Orbis Actief SCN Paro, sociale zeehond robot Plafond tillift systeem Lemborgh Samenwerking met basisscholen en middelbare scholen Wijksteunpunten Wijkverpleegkundige in ziekenhuis t.b.v. ontslagvoorbereiding CaMeLi (Care Me for Life) Onderwassen met Swash Perineum Wipes Wassen met Swash (Swash 2013) EXBELT (toegepast op DE Zorggroep) Synergie creëren door harmonisatie NEDAP systeem Domotica voorzieningen in zorgcentra, woon-zorgcomplexen (scheiden wonen/zorg) en thuis Leefstijlmonitoring in de thuiszorg Medido Werken in kleine teams/ Wijkteams Groepswoningen voor mensen met dementie gecombineerd met de nieuwe visie op zorg voor mensen met dementie Bösdael woon-zorgproject Kenniscentrum Wondbehandeling (incl. promotietraject) Beeldzorg d.m.v. ipad en beeldbel-app van Focus Cura Stepped Care Gespecialiseerde parkinsonisme unit Inzet van bewegingsagogen Mobiel pijn team Expertiseteam gedragsproblematiek VVAR (Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad) Cizo (introductieprogramma) Domotica in (intramurale) nieuwbouw Scholingsprogramma zelfmanagement voor kwetsbare ouderen

3 Scholingsprogramma 'zelfmanagement voor kwetsbare ouderen' voor thuiszorgmedewerkers WeNS (werken na school) SAFER (prospectieve risicosignalering) Intelligente omgeving (project) Nieuwe roostersystematiek Digitale toetskaart Zorg op afstand Invoeren van zelfroosteren via tussenstap centraal roosteren Ontwikkelen ECD HBO-VGG Waar zorg de ziel ontmoet Zelfmanagement: langer zelfstandig thuis Keuken van Limburg Gastblijheid Revalidatiezorgpaden De Mins Vivre gewoon beter ZIA (Zorg In Aanleunwoningen) Zelfde medewerker, zelfde plek, zelfde tijd Zelf werkende teams ISO-methodiek/ Intranet Elsresidentie Inzet van Domotica Inzet van handpoppen Huishond Elsresidentie Inzet van de Wii (Balansbord) Belevings-/beweegtuin Swash Easy Slide Societé De Beyart Bijeenkomst voor nieuwe bewoners Wooncomfort, gemeenschap, spiritualiteit - Mantelzorg binnen de deuren kunnen leveren (bewoners voor bewoners) Fitnessruimte voor bewoners Samen keurmerken op orde brengen Informatie omtrent gezondheid/welzijn bewoners bekend maken Domotica systeem Sensoren voor valdetectie Activiteiten en welzijn Wijngaard aanleggen Innovatief concept, hotel in combinatie met verhuur appartementen voor fulltime bewoning Dagopvang ECR Domaine Cauberg Kleine zelfsturende teams

4 Corporatie binnen KBO (katholieke bond voor ouderen) ECD NEDAP (rooster- en registratiesysteem in de extramurale zorg) Casemanagement ketenzorg dementie Behandelzorg organiseren met externe partij Bevorderen eigen regie in de extramurale zorg Nieuwe vorm van dagbesteding Employee Self Service (ESS) en Management Self Service (MSS) Kwaliteitshandboek voor HKZ Bewegen voor visueel gehandicapten Cliënten/burgerparticipatie Arbeidsdeelnamesysteem Zelfsturende teams Buurtzorginformatiesysteem (BIS) Rapportage op internet ICT systeem Omaha ipads in de thuiszorg Indicatieaanvraag in het kader van het experiment regelarme instelling (ERAI) DOFF N' DONNER (aan- en uitrekhulpmiddel voor kousen) Alleen die zorg leveren die nodig is Evaluatiemomenten met collegiale toetsing Consistent assignment (een cliënt ziet in principe de zelfde gezichten) Bijscholing naar behoeftes EXBELT Zichtbare schakel Innovatie Wijk van de Toekomst Toilet Routeplanning in VZH Virtuele vrijheidsbeperking Taakverschuiving Afschaffen nachtdienst door domotica Medido (medicatie op afstand bewaken) Verzorgend wassen (Arion) Eigen kracht / Zelfregie Huisartsen in het verpleeghuis Molenwei (dienstencentrum/professionals aan de zijkant) Heigracht (voorziening voor kortdurend verblijf) Netwerk Informele Zorg Parkstad Ketenzorg dementie/ zorgtrajectbegeleiding Procesmanagement Project samen met de bewoner Gastvrijheid concept (inzet service medewerkers, verbouwingen, scholing cultuurverandering en aanpassen werkprocessen) Wii fit

5 Di-fiets/MemoMoto MIBBO (Methodiek ter Inventarisatie van Betekenisvolle Beweegvoorkeuren van Ouderen) Beweegtuin Pilot mobiliteit en valpreventie NEDAP (planning en registratie thuiszorg) Digitaal zorgplan (ECD) Nieuwe leren, nieuwe werken (e-learning omgeving) Comfort meeting point Meander werk en Meander match Digitalisering formulierenstroom thuiszorg Enterprise Service Bus t.b.v. gegevensuitwisseling en ontsluiting applicaties Arbeidsrehabilitatie voor verpleeghuisbewoner Tuinproject Opleiding/bijscholing medewerkers niveau 2 voor inzet in ketenzorg dementie ECD Belevingsgerichte zorg Inzet van sensoren Extra lage bedden Ligortheses PDL Beweegbeleid MDO met partner/familie en evt. cliënt zelf Familie als vrijwilligers werven Muziektherapie Inzet van beweegagogen Verplaatsen van eettijden Verjaardag cheque Activiteitenbegeleiding organiseren in clubs Aanpassen van de toiletbeugels Eetmomenten als rustmomenten Prisma methode hanteren bij MIC's Kleinschalig werken op afdelingen ABC methode VictoryaHome Project Cliëntvolgsysteem (inzet van tablets in de thuiszorg) Scholing bevordering van eigen regie/zelfregie Lean organiseren bij wijkgericht werken Kernteams (thuiszorg) Ontwikkeling van de functie verpleegkundige (V) in zorgprocessen door opheffing functie zorgcoördinator MDO's, waar nodig, ontwikkelen in de thuiszorg Van roosteren naar plannen Digitaliseren van thuiszorgproces (werken met NEDAP)

6 Verdere doorontwikkeling van het wijknetwerk digitaal ondersteunen Samenwerking met 1 en 2. lijn Elektronische zorgleefplan van NEDAP Een zo hoog mogelijke kwaliteit van zorg leveren waar mogelijk aan de onderkant van de bandbreedte Mijn I.O Extramurale zorg Beeldzorg (zorg op afstand) Belevingstuin voor PG bewoners Non fixatiebeleid Omgevingsgerichte zorg bij PG cliënten (intra en extramuraal) Revalidatiehotel Roosteren (werkprocessen) Vernieuwing behandelcentrum Digitale Hulpmiddelenzoeker Andersom Wijkteams/Zelforganiserende teams (ZOT) Niet-planbare zorg in samenwerking met Ambulance Zorg Limburg Noord (AZLN) Zorg op afstand Virtueel verzorgingshuis Proteion leerhuis en e-learning Virtuele community (mijnproteionthuis.nl/thuisservice) Paro robot zeehond Portal Kessel Mijn Proteion Thuis Begeleiding in Beeld WeHelpen EXBELT Lean health care/six Sigma (lean 2010/2011) Lean Inzet van signaleringsplannen Fotostem Memomoto/DiFiets Silverfit Interactieve vloer Zingend zebrapad / Qwiek.melody Qwiek Play Beweegtuin Wandelprogramma's Beweegroutes langs interactieve producten en langs kunstwerken Wassen met Swash Medicijnkastjes (zelfregie van cliënten op medicatie) Dashboard (indicatoren meting per afdeling en blog)

7 Roosterprogramma om de zelfregie van medewerkers te versterken (ISSIT van ITON) Ilias: omgeving voor e-learning/blended learning Leerportaal Sevagram Dementiegame (medewerkers leren hoe ga je om met dementie) Expertisecentrum GRCS Expertisecentrum PG&GP Activiteitenbegeleiders inzetten als assistenten van therapeuten Therapietafel Andere manier van kennis delen binnen de organisatie (Yammer) Paro Ipads in de zorg Omarmen van Plantree filosofie Verpleeghuis (nieuw sinds juni 2013) met technologische innovaties Verpleeghuis met andere wijze van organiseren (lean) Rapportage en planning in thuiszorg via smartphone Dagbestedingscoaches in 'La Famille' omdat er meer behoefte is aan welzijn als aan zorg HRM: Het verkorten van het administratieve proces bij contracten en wijzigingen. Contracten worden automatisch door het systeem gegenereerd HRM: Invoering digitaal werving en selectiesysteem Digitaal personeels- en cliëntendossier ICT: iedereen kan overal inloggen. Werkplekken op afstand kunnen helpen? Dit kan middels standaardisatie Bestelservice Cliëntenadministratie: werkwijze veranderd (lean) Alle leidinggevenden: training om projecten te kunnen leiden: Lean Six Sigma Green Belt e lijn levert verpleeghuisbehandeling (o.a. fysio en ergo). Fysio + Ergo sneijders, rest is novicare Digitaal cliëntendossier Behandelprogramma's ZEN: Zelfmanagement Empowerment Netwerk Op weg naar herstel. Zorgpad geriatrische revalidatie Kwaliteit van zorg en verpleging EXBELT Casemanagement dementie Gespecialiseerde afdeling voor mensen met complexe pg gedragsproblematiek Gespecialiseerde afdeling voor mensen met de ziekte van Huntington Paro, sociale zeehond robot NEDAP ONS systeem Domotica voorzieningen in zorgcentra, woon-zorgcomplexen Leefstijlmonitoring in de thuiszorg Revalidatiezorgpaden PG revalidatie Virtuele vrijheidsbeperking FIT TV systeem

8 Belevingskussen Land van Horne ABC methode Zorg op afstand Groepswoningen voor mensen met dementie Groepswoningen voor mensen met chronische somatische klachten Inrichten belevingshoekjes

9 Wijkverpleegkundige in de huisartspraktijk Er worden MDO s in huisartsenpraktijken georganiseerd om op cliëntniveau verschillende casussen te bespreken met verschillende partijen. In de gehele regio Westelijke Mijnstreek is de module complexe ouderenzorg uitgerold. Via dit project is een verbinding ontstaan met de gemeente; de WMOconsulenten, Partners In Welzijn en Vivantes; zij waren ook op zoek naar een betere afstemming van zorg voor diegene die met meerdere zorgverleners in contact komen en zodoende zijn de kanalen nu beter gestroomlijnd. Er worden onderling afspraken gemaakt over frequentie en duur van de MDO s. Dit is per huisartsenpraktijk wisselend en een afgeleide van de behoeftes. De afspraak is dat de wijkverpleegkundige op signaal van de huisarts en zonder CIZ indicatie op huisbezoek kan gaan en observeren, signaleren, adviseren of instrueren om de cliënt en diens systeem in een kwetsbare positie te ondersteunen. Via tijdige signalering en advies worden crisissituaties voorkomen en kwaliteit van leven verhoogd. Thuiswonende ouderen, met maar ook zonder zorgindicatie. Geen informatie beschikbaar. Uren wijkverpleegkundigen tbv deze functie afspreken met het zorgkantoor. Orbis Inge Jochem Tel.:

10 Attitudeverandering-zelfzorg Het project zelfzorg bevat de volgende onderdelen: 1.scholing van alle wijkverpleegkundigen en verzorgenden in het stimuleren tot zelfzorg en regie bij thuiszorgcliënten, 2. Toewijzing van zelfzorgcoach per regio. Een zelfzorgcoach is een persoon die ingeschakeld kan worden (door huisarts, thuiszorgmedewerker of WMO consulent bijvoorbeeld) om mantelzorgers en cliënten te ondersteunen bij het organiseren van zelfzorg. Doel van het project attitudeverandering-zelfzorg is het bevorderen van zelfredzaamheid en eigenwaarde van cliënten. Daarnaast is het bedoeld om het zorgvolume te laten afnemen bij gelijkblijvende indicatiestelling. Thuiszorg medewerkers (wijkverpleegkundigen en verzorgenden), cliënten die thuiszorg ontvangen. Het project is in 2013 binnen Orbis geïntroduceerd. Eerste scholingen voor medewerkers hebben plaats gevonden en eerste zelfzorgcoaches zijn opgeleid. Scholingskosten en tijdsinvestering voor scholing medewerkers Orbis Thuis Else van Selst 10

11 Beweegtuin De beweegtuin is een openbaar toegankelijk buitengebied dat allerlei doelgroepen aanmoedigt te bewegen. Op dit gebied zijn 6 beweegtoestellen geplaatst waar zowel jong als oud gebruik van kan maken. Ieder beweegtoetsel is voorzien van een instructie hoe het apparaat gebruikt kan worden. Voor de bewoners van het verpleeg- en verzorgingshuis is het een leuke en laagdrempelige manier om fit te blijven door samen met kinderen of buurtgenoten of alleen, van de toestellen gebruik te maken. Doel van de beweegtuin is om allerlei doelgroepen op stimulerende manier meer te laten bewegen en daardoor de fysieke gezondheid te bevorderen. Daarnaast is het doel van de beweegtuin dat intramurale cliënten betrokken blijven in de wijk en dat wijkbewoners betrokken zijn bij het zorgcentrum. Psychogeriatrische cliënten en somatiek cliënten, bewoners van de omringende wijk. De beweegtuin is in 2013 geïnstalleerd en het gebruik ervan is van start gegaan. Het gebruik van de beweegtuin is middels een vragenlijst voor gebruikers binnen Orbis thuis geëvalueerd. Dit leverde de volgende resultaten op: Het gebruik van de toestellen spreekt voor zich, stimulans door medewerkers is noodzakelijk om de eerste drempel over te komen. Het weer is sterk bepalend voor het gebruik van de beweegtuin. Offerte op te vragen bij leverancier; afhankelijk van aantal en soort toestellen. Ook rekening houden met grondwerk, afwerking met kunstgras rondom e.d. Orbis Thuis Inge Jochem,W. Tonglet, H. Dols, R. Hoenen, H. Kuypers, H. Meijers, J. Caelen Inge Jochem; tel.:

12 Casemanagment ketenzorg dementie en ouderen in een kwetsbare positie Westelijke Mijnstreek. In de zorg voor mensen met dementie worden casemanagers ingezet die werken volgens de "Leidraad Ketenzorg dementie" (VWS, ACTIZ, Alzheimer Nederland, 2007). De taken van de casemanagers omvatten het volgende: - begeleiding in diagnosetraject, - aanspreekpunt voor iedereen die betrokken is, -dossiervoering, - verwijzing, informatie & advies. Doel is breder dan verbetering van dementiezorg, het doel is de verbetering van zorg voor ouderen in een kwetsbare positie. Mensen met dementie en kwetsbare ouderen algemeen. In de Westelijke Mijnstreek volledige dekking van casemanagers die werken volgens afspraken Hulp bij Dementie onder regie van ketenregisseur. Koppeling van casemanager aan huisartspraktijk. Bekostiging FTE casemanagers via Beleidsregel en zorginkoop. Orbis Thuis Inge Jochem Tel.:

13 De medewerkers en cliënttevredenheidsmeting is ontwikkeld voor ipad (thuiszorg) De tevredenheid van zowel cliënten als medewerkers digitaal via de ipad meten. Door Nedap is een applicatie ontwikkeld die specifiek gekoppeld is aan het cliëntsysteem van de organisatie. De organisatie kan zelf korte vragenlijsten invoeren alsook een random steekproefselectie opgeven in een applicatie. De medewerker heeft altijd een ipad bij zich tijdens de zorgverlening en ziet de 'pop-up' van de vragenlijst. Afhankelijk van voor wie de vragenlijst bestemd is, vraagt zij de cliënt deze terplekke op de ipad te beantwoorden, of vult zelf haar eigen lijst in. Doordat de cliënttevredenheid wordt gepeild in een webapplicatie kan er sneller geanticipeerd worden op een bepaald signaal. Voor de cliënt wordt de druk ook lager voor het invullen van deze informatie omdat dit simpeler kan en tijdens de verzorging. Medewerkers en thuiszorg cliënten. De medewerkers en cliënttevredenheidsmeting via de pad is volledig geïmplementeerd in de thuiszorg van Orbis Thuis. Eerste ervaringen laten zien dat dit een snel en makkelijk toegankelijk meetinstrument is. Bescheiden ontwikkelkosten voor de app, aan te passen naar eigen invulling. Orbis Thuis Else van Selst 13

14 Expertisecentrum voor jongdementerenden/ mensen met complexe gedragsproblematiek Het expertisecentrum voor jongdementerenden/ mensen met complexe gedragsproblematiek is een woonvoorziening (twee groepswoningen) voor jongdementerenden en biedt woonmogelijkheden voor mensen met complexe gedragsproblematiek t.g.v. niet aangeboren hersenletsel. Vanuit het expertisecentrum worden ook mantelzorgers van deze specifieke doelgroep specifiek en intensief begeleid. Doel van het expertisecentrum voor jongdementerenden/ mensen met complexe gedragsproblematiek is adequaat antwoord te bieden op de hulpvragen van deze specifieke doelgroep om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Jongdementerenden/ mensen met complexe gedragsproblematiek. In 2011 is het project met een uitwerking van een visiedocumet gestart is personeel geworven, geselecteerd en geschoold en zijn materialen aangeschaft en heeft de opening plaats gevonden. Hogere personele bezetting; 1 FTE per cliënt gemiddeld per jaar (tegenover 0,89 voor regulier kleinschalig wonen). Orbis Thuis Inge Jochem Tel.:

15 Inzet van elektrische mini-auto-golfkar in de woon zorg De elektrische mini-auto-golfkar wordt ingezet om het bewoners die moeilijk ter been zijn mogelijk te maken om aan bepaalde gezamenlijke activiteiten in een andere locatie (max. afstand 1000 m.) deel te nemen. De golfkar is te besturen door een vrijwilliger. De omgeving bij de bepaalde locatie kent namelijk enige hoogteverschillen die niet iedereen zelfstandig/ te voet kan overbruggen. Om te voorkomen dat deze mensen afzien van deelname aan bijvoorbeeld maaltijden of activiteiten, wordt vervoer georganiseerd met behulp van een vrijwilliger op het binnenterrein via een lijndienst. Het doel van de inzet van de golfkar is dat mensen die een bepaalde afstand niet zelf kunnen overbruggen toch in de mogelijkheid worden gesteld om deel te nemen aan activiteiten op afstand. Daarnaast is het doel van de inzet, dat intramurale cliënten betrokken blijven in de wijk en dat wijkbewoners betrokken zijn bij het zorgcentrum. Cliënten uit zorgcentra die moeilijk ter been zijn. De inzet van de elektrische mini-auto-golfkar is in 2013 van start gegaan. Het gebruik van de elektrische mini-auto-golfkar is middels een vragenlijst voor gebruikers en bestuurders van de golfkar binnen Orbis Thuis geëvalueerd. Dit leverde de volgende resultaten op: De elektrische golfkar is makkelijk te besturen en dagelijks maken 3-6 mensen gebruik van vervoersmogelijkheden. Op sommige dagen 1-12 mensen. (bijv. bij de Heilige Mis). Deelname aan activiteiten wordt voor deze mensen zo beter mogelijk. Offerte auto afhankelijk van de specificatie (aantal zitplaatsen, laadbak e.d.) Denk ook aan oplaadpunt en parkeren in beveiligde omgeving. Orbis Thuis Inge Jochem, W. Tonglet, H. Dols, R. Hoenen, H. Kuypers, H. Meijers, J. Caelen Tel.:

16 Inzet van Ipads in de thuiszorg Iedere uitvoerende medewerker wordt in de thuiszorg met een ipad uitgerust. De volgende mogelijkheden biedt de inzet van de ipad: Digitaal inzicht in en bijwerken van dossier bij de cliënt en het maken van aantekeningen; digitaal benaderen van derden en digitaal aanvragen van zorggerelateerde cliënt formulieren; digitaal inzicht in cliënt planning; digitaal raadplegen van instructievideos; digitaal raadplegen van protocollen, richtlijnen en medisch naslagwerk; digitaal opleiden van cliënten; cliënten gerust stellen door muziek af te spelen tijdens een behandeling; digitaal afnemen van testen/vaststellen diagnoses, digitaal vertalen, digitaal inzicht in de planning en locatie van collega's; digitaal inzicht in verkeerssituatie, beeldcontact met collega's of koppelen van beeldopnames aan dossier, beeldcontact met cliënten. Doelstelling van de inzet van ipads in de thuiszorg is verhogen van kwaliteit van zorg doordat meer tijd beschikbaar wordt voor direct cliënt contact. Daardoor zal ook de cliënttevredenheid als de medewerkerstevredenheid stijgen. Daarnaast zal de inzet van ipads bijdragen aan een aantrekkelijk werkgeverschap. Medewerkers thuiszorg. De pilot m.b.t. acceptatie, of het technisch functioneel beheer uitvoerbaar is en overige gebruikerservaringen heeft de volgende resultaten opgeleverd: handig, bruikbaar, tijdbesparend. Soms valt de verbinding weg en is opnieuw inloggen nodig. Privacy aspecten goed regelen. De kosten calculatie voor de volledige implementatie ziet er als volgt uit: totale eenmalige kosten (aanschaf van ipads en fold cases en instructie medewerkers). Maandelijkse kosten voor internetabonnementen per ipad. Afhankelijk van omvang en provider of volumekortingen worden gegeven. Orbis Thuis Inge Jochem Tel.:

17 Leermodule via e-learning (zelfzorg) De leermodule die is aangeboden heeft betrekking op het thema zelfzorg. Er zijn filmpjes ontwikkeld van voorbeeldsituaties die veelvoorkomend zijn rondom zelfzorg. Er zijn vragen gesteld over mogelijke reacties en er zijn tips en adviezen gegeven rondom de oplossing. De medewerkers worden verzocht thuis de filmpjes en vragen voor het overleg te bekijken, in het overleg worden ze dan besproken. Ook nieuwe medewerkers die in dienst komen wordt de leermodule aangeboden. Deze leermodule zal 20 minuten per medewerker sparen aan reistijd. 500 medewerkers* 20 minuten = 167 uur per module die digitaal aangeboden wordt. Medewerkers. Geen informatie beschikbaar. Geen informatie beschikbaar. Orbis Thuis Inge Jochem Tel.:

18 Orbis Actief SCN Orbis Actief SNC is een applicatie op een tablet PC waarmee deelnemers activiteiten die in en om het huis aangeboden worden, op een overzichtelijke manier kunnen inzien en hun dagbesteding kunnen plannen. Orbis Actief SCN laat naast het overzicht van activiteiten in de buurt, ook de tijd, de plaats en de kosten zien. Daarnaast kunnen deelnemers zich via dit systeem voor activiteiten aanmelden, krijgen zij een reminder voordat de activiteit begint en kunnen zij inzien wie er nog aan de activiteit deelneemt en anderen uitnodigen. Doel van Orbis Actief is ouderen te ondersteunen langer sociaal actief te zijn, op eigen kracht. Bewoners van zorgcentra en aanleunwoningen. Binnen drie locaties van Orbis Thuis wordt Orbis Actief SNC uitgerold en geëvalueerd op de bruikbaarheid. Door de meeste deelnemers in deze pilotstudie wordt Orbis Actief als eenvoudig in gebruik en als een prettige ondersteuning van het sociale leven beoordeeld. Client schaft eigen tablet aan met bepaalde minimale specificatie en organisatie zorgt voor WiFi in zorgcentra en cliënt in eigen woning. Ontwikkel en licentiekosten app voor organisatie. Orbis Thuis Inge Jochem Tel.:

19 Paro, sociale zeehond robot Op alle locaties waar mensen met dementie wonen is een Paro beschikbaar. Voor de scholing, het onderhoud en de coördinatie m.b.t. Paro is een aandachtsfunctionaris verantwoordelijk. De Paro wordt op de volgende manier ingezet: 1. cliënten die voor de Paro interventie in aanmerking komen worden aan de hand van criteria vastgelegd. 2. De hulpvraag van deze cliënten wordt in het zorgplan vastgelegd. 3. Er vinden geplande interacties plaats met Paro. 4. De interactie sessies duren tussen de 10 en 15 min. 5. De sessies worden ondersteund door een getrainde zorgmedewerker. 6. De inzet van Paro in de organisatie wordt geëvalueerd. Het voornaamste doel van de inzet van Paro is therapeutisch van aard. De inzet is gericht op gedragsverandering in de zin van minder loopdrang, roepgedrag, onrust of angst waarmee het psychosociaal welzijn van de bewoner wordt bevorderd. Soms helpt Paro ook ter ontspanning voor het accepteren van zorghandelingen of vergemakkelijken van (afscheid nemen van) bezoek. PG-cliënten. Binnen Orbis Thuis is een evaluatie uitgevoerd m.b.t. de inzet van Paro in de zorg voor cliënten met dementie. Middels een vragenlijst is geïnventariseerd of doelen en verwachtingen zijn gerealiseerd. M.b.t. de resultaten van de interne evaluatie kan gezegd worden dat vrijwel alle voorbeelden beschreven door medewerkers positief waren. Wat betreft de fysieke en psychische werkbelasting van medewerkers is ook een positieve trend zichtbaar. De resultaten dienen als verantwoording naar het management en het Zorgkantoor m.b.t. de inzet van financiële middelen. Daarnaast wordt door Zuyd hogeschool een wetenschappelijke evaluatiestudie uitgevoerd m.b.t. de effectiviteit van Paro. Resultaten van deze studie zijn eind van het 3e kwartaal 2013 te verwachten. De kosten voor de aanschaf van 1 Paro bedraagt ongeveer 6000,-. Orbis Thuis Inge Jochem, Miranda Feijen, Astrid Kurvers Inge Jochem: Tel.:

20 Plafond tillift systeem Lemborgh Plaatsing van plafondtilsysteem op 1 badkamer en 4 slaapkamers van de afdeling somatiek in Orbis de Lemborgh. Verlaging van de fysieke belasting van de medewerkers en mogelijke tijdsbesparing die het met zich mee brengt. Indirect kan dit ervoor zorgen dat er een verlaging in ziekteverzuim optreedt. Met de cliënt zal het ervaren comfort en het gevoel van veiligheid van het systeem besproken worden. Intramurale cliënten somatiek en medewerkers. Het systeem is overal tijdig geplaatst en evaluatie met cliënten en medewerkers is afgenomen en geven voornamelijk positieve beoordelingen. Uit de antwoorden van de cliënten en medewerkers is te zien dat het doel behaald wordt waarvoor dit systeem is ingezet. Het comfort voor de cliënten is verhoogd, de fysieke belasting is verlaagd voor medewerkers (en voor cliënten) en het heeft een tijdsbesparing opgeleverd ,- Orbis Thuis Inge Jochem Tel.:

21 Samenwerking met basisscholen en middelbare scholen In samenwerking met scholen die in de buurten van zorgcentra liggen worden afspraken gemaakt en activiteiten gepland waarbij jong en oud elkaar kunnen ontmoeten. Voorbeelden voor dergelijke activiteiten zijn: gezamenlijke feesten, gezamenlijk knutselen, buitenspel dagen in de tuin van zorgcentra en zo verre. Daarnaast kunnen middelbare scholieren via dit project een maatschappelijke stage bij Orbis Thuis lopen. Doelstelling van de samenwerking met basisscholen en middelbare scholen is actief burgerschap en participatie bevorderen. Bewoners van zorgcentra, scholieren (basisschool en middelbare school). Het project samenwerking met basisscholen en middelbare scholen is begin 2013 gestart. Er heeft een evaluatie plaats gevonden waarbij de knelpunten en successen van het project geëvalueerd werden. Grote waardering wederzijds. Tijdsinvestering door medewerkers. Orbis Thuis M. Ploumen, H. Hoen, R. Hoenen, H. Dols, E. van Selst 21

22 Wijksteunpunten Er zijn 10 wijksteunpunten opgericht. Voor ieder wijksteunpunt is een weekprogramma waarin tenminste georganiseerd is: a) sociale ontmoeting b) recreatieve activiteiten en bewegingsactiviteiten. c) consultatie/adviesfunctie van tenminste: wijkverpleegkundige/ mantelzorgondersteuner/ casemanager dementie d) cursussen. Aanvulling op het programma van 2013: - Per wijksteunpunt dat aan een intramurale instelling gekoppeld is, zal eens per 2 maanden een kijkdag georganiseerd worden voor cliënten die op de wachtlijst staan om opgenomen te worden. - In de wijksteunpunten zal verder gezocht worden naar de verbinding met andere partijen. Dit kan gaan om zorgorganisaties, PIW, de gemeenten, huisartsen etc. Het multidisciplinair overleg van verschillende partijen kan in het wijksteunpunt plaatsvinden alsook het stuurgroep overleg van de wijksteunpunten. Doel van het inrichten van wijksteunpunten is de betrokkenheid van de intramuraal verblijvende cliënt bij de wijk & betrokkenheid van de wijk bij de bewoners te bevorderen. Intramurale en extramurale cliënten en wijkbewoners. Sinds 2013 is het wijksteunpunt Orbis Daniken in Geleen geopend en eind juni 2013 is het wijksteunpunt de Linde geopend. Dit laatste wijksteunpunt is een samenwerking met PIW, gemeente, Vivantes en Orbis. Orbis Daniken is al in het overzicht meegenomen, De Linde nog niet aangezien zich dit nog in de opstartfase bevindt. Door samenwerking is het mogelijk om gezamenlijk in te spelen op lokale behoeften. Door samenwerking is er vaak een groter bereik voor het aanbod te realiseren of is het mogelijk op unieke vragen in te spelen. Huur ruimte, bezetting (0,5 FTE) door een coördinator. Orbis Thuis Else van Selst 22

23 Wijkverpleegkundige in ziekenhuis t.b.v. ontslagvoorbereiding 2 wijkverpleegkundigen worden in het ziekenhuis ingezet ten behoeve van vervroegd ontslagbegeleiding met dekking van 5 dagen per week, 4 uur per dag, 52 weken per jaar. Per geholpen cliënt heeft de wijkverpleegkundige bovendien reistijd gewonnen. Doordat de cliënt en zijn naasten de intake voor thuiszorg al in het ziekenhuis ontvangen, reist de wijkverpleegkundige minder naar de verschillende woningen van cliënten. Intensiveren van contact tussen wijkverpleegkundigen en zorgcoördinatoren in het ziekenhuis en verpleeg/ verzorgingshuizen t.b.v. ontslagbevordering van cliënten. Vanaf 1e kwartaal structureel overleg opbouwen en op geleide van positieve casefinding doelstelling bereiken. >Door interventie van de Thuiszorg medewerker worden ligdagen in het ziekenhuis verminderd. >Gestructureerde overdracht van ontslagen patiënten OMC naar Orbis Thuiszorg, past in ketengedachte Orbis. (Juiste indicatie, complete overdracht gegevens, op tijd). Beter geïnformeerde cliënten. Extramurale klant (thuiszorg). Het project wijkverpleegkundige in ziekenhuis t.b.v. ontslagvoorbereiding is in 2013 gestart. In augustus heeft een eerste evaluatie plaats gevonden. De resultaten van deze evaluatie zijn de volgende: Er is 1 wijkverpleegkundige actief in het ziekenhuis om via 1 op 1 contact met de coördinerend verpleegkundige van verpleegafdelingen in OMC cliënten met vervroegd en compleet ontslag naar huis te laten gaan. Bovendien heeft deze wijkverpleegkundige dagelijks contact met het Transferpunt. Voorinvestering in uren wvpk en besparing in reistijd en verhoging kwaliteit en verlaging MSUP/ligdagen verkeerde bed cliënten. Orbis Thuis Inge Jochem Tel.:

Arbeidsbesparende. innovaties. Database Innovaties

Arbeidsbesparende. innovaties. Database Innovaties Arbeidsbesparende innovaties Database Innovaties 28 november 2014 INHOUDSOPGAVE Wijkverpleegkundige in de huisartspraktijk... 8 Attitudeverandering-zelfzorg... 9 Beweegtuin... 10 Casemanagment ketenzorg

Nadere informatie

Arbeidsbesparende. innovaties. Database Innovaties

Arbeidsbesparende. innovaties. Database Innovaties Arbeidsbesparende innovaties Database Innovaties 13 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Wijkverpleegkundige in de huisartspraktijk... 9 Attitudeverandering-zelfzorg... 10 Beweegtuin... 11 Casemanagment ketenzorg

Nadere informatie

Activiteitenbegeleiders inzetten als assistenten van therapeuten.

Activiteitenbegeleiders inzetten als assistenten van therapeuten. Activiteitenbegeleiders inzetten als assistenten van therapeuten. Met name in de geriatrische revalidatie worden activiteiten begeleiders in een therapeutisch kader ingezet. De welzijnsactiviteiten worden

Nadere informatie

Afschaffen nachtdienst door domotica

Afschaffen nachtdienst door domotica Afschaffen nachtdienst door domotica In verpleeghuis Lückerheide worden al sinds 2005 camera's gebruikt voor het toezicht op dementerende ouderen. In de loop van de jaren is dit uitgebreid van een groepswoning

Nadere informatie

Expertisecentrum voor jongdementerenden/ mensen met complexe gedragsproblematiek

Expertisecentrum voor jongdementerenden/ mensen met complexe gedragsproblematiek Expertisecentrum voor jongdementerenden/ mensen met complexe gedragsproblematiek Het expertisecentrum voor jongdementerenden/ mensen met complexe gedragsproblematiek is een woonvoorziening (twee groepswoningen)

Nadere informatie

Activiteitenbegeleiding organiseren in clubs

Activiteitenbegeleiding organiseren in clubs Activiteitenbegeleiding organiseren in clubs Alle activiteiten worden in clubs georganiseerd. Er bestaan bijvoorbeeld een nostalgieclub, een bijbel club, een yoga club, een computerclub en zo verre. Het

Nadere informatie

Arbeidsrehabilitatie voor verpleeghuisbewoner

Arbeidsrehabilitatie voor verpleeghuisbewoner Arbeidsrehabilitatie voor verpleeghuisbewoner Binnen verpleeghuis Lückerheide krijgen bewoners steeds vaker een arbeid gerelateerde taak (bij technische dienst, linnenkamer, dierenboerderij, activiteitenbegeleiding,

Nadere informatie

HET BESTE THUIS! TOEKOMST VOOR DEMENTIEZORG. Jan Vuister (directeur / bestuurder Geriant)

HET BESTE THUIS! TOEKOMST VOOR DEMENTIEZORG. Jan Vuister (directeur / bestuurder Geriant) HET BESTE THUIS! TOEKOMST VOOR DEMENTIEZORG Jan Vuister (directeur / bestuurder Geriant) Vandaag: Reflecties op: Dementie: NU Dementie: MORGEN Uitgangspunten voor dementiehulp thuis noodzakelijke modelvernieuwing

Nadere informatie

Proeftuinen GRZ. Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ. 8 september 2011

Proeftuinen GRZ. Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ. 8 september 2011 Proeftuinen GRZ Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ 8 september 2011 Inhoud presentatie Proeftuinen GRZ Waarom PT-GRZ Doelgroepen Resultaten meten Ketenzorg, zorgpaden Fasen

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Proeftuinen Geriatrische Revalidatiezorg

Proeftuinen Geriatrische Revalidatiezorg Proeftuinen Geriatrische Revalidatiezorg Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ 25 november 2011 Inhoud presentatie Proeftuinen GRZ Waarom PT-GRZ Doelgroepen Resultaten meten

Nadere informatie

LA VERNA: SOMATISCHE ZORG Somatische zorg is zorg die u nodig heeft als gevolg van lichamelijke beperkingen. De zorg van LuciVer is erop gericht u, ondanks eventuele problemen en beperkingen, alle ruimte

Nadere informatie

Zorggroep Almere. Gezondheidszorg in Almere. Thuis met dementie

Zorggroep Almere. Gezondheidszorg in Almere. Thuis met dementie dementiezorg in Almere Carola van Teunenbroek, specialist ouderengeneeskunde Saskia van Zutphen, persoonlijk begeleider dementie Petra Besseling, persoonlijk begeleider dementie Zorggroep Almere 23 gezondheidscentra

Nadere informatie

Inzet van WoonZorgTechnologie als antwoord op de nieuwe wetgeving

Inzet van WoonZorgTechnologie als antwoord op de nieuwe wetgeving Stichting KIEN Vitaal thuis werksessie Inzet van WoonZorgTechnologie als antwoord op de nieuwe wetgeving Lars Nieuwenhoff 12 november 2014 Lars Nieuwenhoff lars@inn4care.nl Beroepsofficier (KMA) Universiteit

Nadere informatie

Samen de kennis Samen de zorg

Samen de kennis Samen de zorg Samen de kennis Samen de zorg voor dementerende ouderen met ernstige gedragsproblemen Dementerende ouderen met ernstige gedragsproblemen hebben meer zorg en ondersteuning nodig dan een regulier zorgcentrum

Nadere informatie

De ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een zorgpad geriatrische revalidatiezorg

De ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een zorgpad geriatrische revalidatiezorg De ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een zorgpad geriatrische revalidatiezorg Jolanda van Haastregt 03-06-2016 Irma Everink, Ruud Kempen, Jos Schols Health Services Research Focusing on Chronic

Nadere informatie

eigen thuis eigen kracht eigen leven

eigen thuis eigen kracht eigen leven eigen thuis eigen kracht eigen leven Visie van mosae zorggroep Eigen thuis, eigen kracht, eigen leven Wij geloven in de eigen kracht van mensen, ongeacht hun leeftijd. Door de regie van cliënten en de

Nadere informatie

TINZ START PROJECT MET NIEUWE TECHNOLOGIE OM ALLEENWONENDE MENSEN MET DEMENTIE EN HUN MANTELZORGERS TE ONDERSTEUNEN

TINZ START PROJECT MET NIEUWE TECHNOLOGIE OM ALLEENWONENDE MENSEN MET DEMENTIE EN HUN MANTELZORGERS TE ONDERSTEUNEN TINZ START PROJECT MET NIEUWE TECHNOLOGIE OM ALLEENWONENDE MENSEN MET DEMENTIE EN HUN MANTELZORGERS TE ONDERSTEUNEN TinZ is kartrekker in een project om alleenwonende mensen met dementie met de inzet van

Nadere informatie

Wonen in De IJsvogel

Wonen in De IJsvogel Wonen in De IJsvogel Inhoud Wonen in De IJsvogel 3 In vertrouwde handen 3 Verzorgd wonen 4 Huishouden, maaltijden en was Welzijnsactiviteiten Aanmelding verzorgd wonen Beschermd wonen 6 Woongroep Wonen,

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Zorg na een ziekenhuisopname Inhoudsopgave Inleiding... 1 Heeft u nog extra zorg nodig na uw ziekenhuis verblijf... 1 Als u naar huis gaat... 1 Thuiszorg... 1 Hulpmiddelen... 2 Medisch Specialistische

Nadere informatie

Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg. ten behoeve van de woon-/zorglocaties. Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis

Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg. ten behoeve van de woon-/zorglocaties. Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg ten behoeve van de woon-/zorglocaties Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis Een overzicht van de in 2010 geldende zorgzwaarte- pakketten

Nadere informatie

Carinova. Woonzorg. Vertrouwd dichtbij. www.carinova.nl

Carinova. Woonzorg. Vertrouwd dichtbij. www.carinova.nl Carinova Woonzorg Vertrouwd dichtbij www.carinova.nl Wonen met zorg Carinova Woonzorg biedt wonen en zorg in zes woon- zorgcentra en twee verpleeghuizen. De woon- zorgcentra zijn Park Braband, De Diessenplas,

Nadere informatie

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise

Ons Advies. graag. Zij komen ook bij u thuis. Behandeling & expertise Ons Advies & Behandelteam helpt u graag Zij komen ook bij u thuis Behandeling & expertise Welkom Vertrouwd en verantwoord Woonzorg Flevoland is een organisatie die een breed aanbod heeft aan zorg, diensten

Nadere informatie

Intramurale Zorg. Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied

Intramurale Zorg. Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied Intramurale Zorg Gastvrij - Aandacht - Vertrouwen - Eerbied Intramurale zorg Zorgcentrum Mennistenerf Meer dan wat ook is van belang dat elke bewoner zich thuis, welkom en goed verzorgd voelt. Daarom zet

Nadere informatie

Geriatrische revalidatie

Geriatrische revalidatie Geriatrische revalidatie Gerrie van der Pas BrabantZorg Kaderarts geriatrische revalidatie Inhoud presentatie Opname in het verpleeghuis Definitie GRZ en geschiedenis DBC, zorgpaden en visie Brabantzorg

Nadere informatie

Wijkverpleging. Leven op uw manier

Wijkverpleging. Leven op uw manier Wijkverpleging Leven op uw manier Wijkverpleging die bij u past Ieder mens wil het liefst het leven zelf inrichten. Ook op kwetsbare momenten. Met behulp van familie, bekenden en vrijwilligers. En bij

Nadere informatie

Bijdrage van de AWO aan Kwaliteit van de Ouderenzorg

Bijdrage van de AWO aan Kwaliteit van de Ouderenzorg Bijdrage van de AWO aan Kwaliteit van de Ouderenzorg Prof. Dr. Jan Hamers Academische Werkplaats Ouderenzorg Wat is de werkplaats? Hoe werken we? Wat is de opbrengst? Academische Werkplaats Ouderenzorg

Nadere informatie

> Zorgaanbod voor mensen met de ziekte van Parkinson. Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling

> Zorgaanbod voor mensen met de ziekte van Parkinson. Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling > Zorgaanbod voor mensen met de ziekte van Parkinson Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling 2 Inleiding Deze folder geeft informatie over het zorgaanbod van MeanderGroep

Nadere informatie

Dementie. Leven met dementie. Wat Evean voor u kan betekenen. Evean. Midden in het leven.

Dementie. Leven met dementie. Wat Evean voor u kan betekenen. Evean. Midden in het leven. Dementie Leven met dementie Wat Evean voor u kan betekenen Evean. Midden in het leven. Dementie? Evean helpt u met alle zorg en aandacht Bij dementie verandert er veel in het leven. Niet alleen voor uzelf

Nadere informatie

Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie

Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie Overdracht van zorg aan de CVA-client naar de thuissituatie Richtlijnen/afspraken met betrekking overdracht van de coördinatie van zorg naar de thuissituatie. Protocol thuiszorg, 1 december 2004 Opgesteld

Nadere informatie

Bewegen, Natuurlijk! Start Sevagram Beweegnetwerk

Bewegen, Natuurlijk! Start Sevagram Beweegnetwerk Bewegen, Natuurlijk! Start Sevagram Beweegnetwerk Dr. Michel Bleijlevens Woensdag 10 oktober 2012 Programma Welkom Bewegen, Natuurlijk (Michel Bleijlevens) Uitreiking compliment IDé (Jenneke van Veen)

Nadere informatie

Invitational Conference Peter Hermans

Invitational Conference Peter Hermans Invitational Conference 3-7-2012 Peter Hermans Opzet presentatie 1. Inleiding 2. Careyn 3. Extramurale Zorg 4. Trends 5. Inzet communicatietechnologie 1.Algemeen 2.Medicijndispenser 6. Prio s 2012 / 2013

Nadere informatie

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe. Het Cliënten Service Bureau is u graag van dienst

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe. Het Cliënten Service Bureau is u graag van dienst Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Het Cliënten Service Bureau is u graag van dienst Zorggroep Noordwest-Veluwe. In vertrouwde handen. Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe is een protestants-christelijke

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Zonnehuisgroep Vlaardingen Ruimte om je thuis te voelen

Inhoud. Voorwoord. Zonnehuisgroep Vlaardingen Ruimte om je thuis te voelen Welkom Inhoud 03 04 06 08 09 11 12 Voorwoord Zorg en aandacht voor elkaar Zorg voor thuis Overzicht alle diensten Onze locaties Hoe u onze zorg aanvraagt Kom kennismaken! Voorwoord Zonnehuisgroep Vlaardingen

Nadere informatie

Onderzoek in uitvoering. Wieke Bockstael Pauline Mourits

Onderzoek in uitvoering. Wieke Bockstael Pauline Mourits Onderzoek in uitvoering Wieke Bockstael Pauline Mourits Onderzoek in uitvoering: Invloed fysieke omgeving/exploitatie kleinschalig wonen voor dementerenden Proefwoning dementie Royal Rustique 2 Aanleiding:

Nadere informatie

Lang zullen we leven!

Lang zullen we leven! Talmalectoraat Wonen, Welzijn en Zorg op hoge leeftijd Lang zullen we leven! Inauguratie 16 februari 2011 Dr. Evelyn Finnema Welkom! Waar gaan we het over hebben? Onderwerpen Aanleiding De opgaven en de

Nadere informatie

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk.

Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. Wonen Thuis Expert WONEN THUIS EXPERT Alle medewerkers zijn professioneel en erg vriendelijk. De RSZK biedt zorg en diensten aan mensen die vanwege hun leeftijd, ziekte of een beperking in meer of mindere

Nadere informatie

Intensieve Zorgafdeling de Hazelaar

Intensieve Zorgafdeling de Hazelaar Intensieve Zorgafdeling de Hazelaar 2 Doelstelling Het doel van het project is om patiënten die vallen binnen de doelgroep zo spoedig mogelijk weer naar de - of een thuissituatie te laten terugkeren of

Nadere informatie

> Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling. voor mensen met de ziekte van Parkinson

> Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling. voor mensen met de ziekte van Parkinson > Wonen, (thuis)zorg en dagbehandeling voor mensen met de ziekte van Parkinson Inleiding Deze folder geeft informatie over het zorgaanbod van MeanderGroep voor cliënten met de ziekte van Parkinson. De

Nadere informatie

Ketensamenwerking en gebruik van POINT

Ketensamenwerking en gebruik van POINT IJsselland Ziekenhuis Capelle aan den IJssel tel. (010) 258 5000 www.ysl.nl Ketensamenwerking en gebruik van POINT Natasja van der Winden Presentatie Ketensamenwerking IJsselland Ziekenhuis in regio Rotterdam

Nadere informatie

De behandelaren van Archipel

De behandelaren van Archipel De behandelaren van Archipel Arts, psycholoog, fysio- en ergotherapeut, logopedist, diëtist, muziektherapeut, maatschappelijk werker het gevoel van samen 'Oók als u behandeling nodig heeft wilt u zelf

Nadere informatie

Zorgzwaartepakket- en productenoverzicht. Stichting Antroz. Woonzorglocaties Huize Valckenbosch en Leendert Meeshuis

Zorgzwaartepakket- en productenoverzicht. Stichting Antroz. Woonzorglocaties Huize Valckenbosch en Leendert Meeshuis Zorgzwaartepakket- en productenoverzicht Stichting Antroz Woonzorglocaties Huize Valckenbosch en Leendert Meeshuis Een overzicht van de in 2012 geldende zorgzwaartepakketten en de vertaling ervan in standaard

Nadere informatie

Regio Haaglanden Functiebeschrijving Casemanager dementie regio Haaglanden augustus 2012

Regio Haaglanden Functiebeschrijving Casemanager dementie regio Haaglanden augustus 2012 Regio Haaglanden Inleiding De voor de cliënt en zijn omgeving zeer ingrijpende diagnose dementie roept veel vragen op over de ziekte en het verloop hiervan, maar ook over de organisatie van zorg en over

Nadere informatie

Introductie. Introductie 3-10-2011. Kwetsbare ouderen kunnen langer zelfstandig thuis blijven wonen als op tijd ondersteuning geboden kan worden

Introductie. Introductie 3-10-2011. Kwetsbare ouderen kunnen langer zelfstandig thuis blijven wonen als op tijd ondersteuning geboden kan worden Introductie Leefstijlmonitoring als onderdeel van zorgverlening door een thuiszorgorganisatie: resultaten van een grootschalig implementatietraject Kwetsbare ouderen kunnen langer zelfstandig thuis blijven

Nadere informatie

Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam. Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ. Versie 1.5

Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam. Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ. Versie 1.5 Visie op Geriatrische Revalidatie in Groot Amsterdam Notitie gemaakt voor platform Sigra GRZ Versie 1.5 Deze notitie heeft tot doel de transmurale visie op revalidatie te omschrijven aan de hand waarvan

Nadere informatie

CollumCare Sevagram - Atrium

CollumCare Sevagram - Atrium Informatiefolder CollumCare Sevagram - Atrium 1 CollumCare is een kwaliteitsprogramma van Atrium MC Heerlen en Plataan, Expertisecentrum voor geriatrische revalidatie (onderdeel van zorgorganisatie Sevagram).

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg. Title Text. Heeswijk-Dinther, 2 december 2014

Veranderingen in de zorg. Title Text. Heeswijk-Dinther, 2 december 2014 1 Veranderingen in de zorg Title Text Heeswijk-Dinther, 2 december 2014 2 Kennis - maken Motto Laverhof : Leven als thuis - Familiezorg = invoegen -Body Daar Level waar One u ons wilt Dominique den Brok

Nadere informatie

Cva Stepped Care Unit CSCU

Cva Stepped Care Unit CSCU Cva Stepped Care Unit CSCU Kom binnen Voorstellen Inge van der Laak Verpleegkundig specialist i.o. Olga Pijnacker Hordijk Manager CSCU Aanpak van de workshop Kennismaken met Cicero Zorggroep en Adelante

Nadere informatie

Oog voor wat telt. Welkom in Nolenshaghe

Oog voor wat telt. Welkom in Nolenshaghe Oog voor wat telt Welkom in Nolenshaghe Welkom in Nolenshaghe Nolenshaghe is een modern woon- en behandelcentrum (2012) dat helemaal voldoet aan de wensen en eisen van nu. Wij bieden er gespecialiseerde

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8)

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8) BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige

Nadere informatie

Wonen, Welzijn en Zorg in het Virtuele Zorghuis

Wonen, Welzijn en Zorg in het Virtuele Zorghuis Wonen, Welzijn en Zorg in het Virtuele Zorghuis Thieu Heijltjes, oud-huisarts Medisch en zorginhoudelijk secretaris van de SCZW 1 Zorg en Wonen veranderen Wat kan je als Client? Hou je de regie? Hoe blijf

Nadere informatie

Zorg na uw ziekenhuisopname Opname in verpleeg- of verzorgingshuis

Zorg na uw ziekenhuisopname Opname in verpleeg- of verzorgingshuis Zorg na uw ziekenhuisopname Opname in verpleeg- of verzorgingshuis Afdeling transmurale zorg In Máxima Medisch Centrum besteden we veel aandacht aan kwaliteit van zorg. Daar valt ook de zorg onder die

Nadere informatie

06-11-13. Beweegcoach op alle locaties. Setting. Hebben we handreiking? Belang van bewegen. Bewegen in instellingen. Beweegnetwerk Sevagram

06-11-13. Beweegcoach op alle locaties. Setting. Hebben we handreiking? Belang van bewegen. Bewegen in instellingen. Beweegnetwerk Sevagram Setting Beweegcoach op alle locaties Edith Rogmans Pascal Roijen Sevagram 17 locaties (Geriatrische Revalidatie; Chronisch Somatiek; Gerontopsychiatrie, Psychogeriatrie (dementie) Plataan Geriatrische

Nadere informatie

Verpleegkundige Praktijk Almere Vera Kampschöer Willeke Oxener 11 oktober 2012

Verpleegkundige Praktijk Almere Vera Kampschöer Willeke Oxener 11 oktober 2012 Verpleegkundige Praktijk Almere Vera Kampschöer Willeke Oxener 11 oktober 2012 Vanuit de praktijk naar de voorwaarden 1. Ketenzorg dementie 2. Kwetsbare ouderen 1.Wat ging vooraf Thuis met dementie Project

Nadere informatie

Multidisciplinaire ouderenzorg

Multidisciplinaire ouderenzorg Multidisciplinaire ouderenzorg Edith de la Fuente Projectleider Symposium Ouderenzorg - 20 november 2012 Programma Inleiding en kennismaking Opdracht in groepen Terugkoppeling opdracht Presentatie multidisciplinaire

Nadere informatie

Scherm opbouw. uitgangssituatie. uitgangspunt 3-10-2011. Zorg TV een ontwikkeltraject. Zorg TV is een communicatie infrastructuur

Scherm opbouw. uitgangssituatie. uitgangspunt 3-10-2011. Zorg TV een ontwikkeltraject. Zorg TV is een communicatie infrastructuur uitgangssituatie Zorg TV een ontwikkeltraject Uitgangssituatie Proteion Thuis: alarmering op afstand deur openen Doelstelling Inzet technologie bij contact met de cliënt Verhoging efficiency Verbetering

Nadere informatie

Pilot Planning is Realisatie. Samenwerking van Menzis, Icare en Meander om met de Lean filosofie de extramurale ouderenzorg te verbeteren

Pilot Planning is Realisatie. Samenwerking van Menzis, Icare en Meander om met de Lean filosofie de extramurale ouderenzorg te verbeteren Pilot Planning is Realisatie Samenwerking van Menzis, Icare en Meander om met de Lean filosofie de extramurale ouderenzorg te verbeteren déò~ãéåäáàâé=~ãäáíáé Betaalbare, kwalitatief goede zorg voor cliënten

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen Thuiszorg Thuiszorg op maat, voor iedereen De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in de eigen omgeving, en als het nodig is, met hulp van thuiszorg. Pas wanneer dat niet meer

Nadere informatie

GEÏNTEGREERDE THUISZORG

GEÏNTEGREERDE THUISZORG GEÏNTEGREERDE THUISZORG GEÏNTEGREERDE THUISZORG Instituut voor Zorgprofessionals biedt de cursus Geïntegreerde Thuiszorg aan. In de cursus staat het opzetten en onderhouden van een samenwerking tussen

Nadere informatie

Eerstelijnsverblijf (ELV) Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) Bijeenkomst Wijkverpleging. Eliane Schuurman - v/d Berg Productexpert ELV/GRZ

Eerstelijnsverblijf (ELV) Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) Bijeenkomst Wijkverpleging. Eliane Schuurman - v/d Berg Productexpert ELV/GRZ Eerstelijnsverblijf (ELV) Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) Bijeenkomst Wijkverpleging Eliane Schuurman - v/d Berg Productexpert ELV/GRZ Eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg 1. Achtergrond

Nadere informatie

RSZK Revalidatie Centrum voor Senioren. Snel en verantwoord werken aan uw revalidatie en herstel

RSZK Revalidatie Centrum voor Senioren. Snel en verantwoord werken aan uw revalidatie en herstel EXPERT RSZK Revalidatie Centrum voor Senioren Snel en verantwoord werken aan uw revalidatie en herstel RSZK Revalidatie Centrum voor Senioren Geriatrische Revalidatie Een mensenleven kan door een ongeluk

Nadere informatie

KETENZORG CVA 181-011112

KETENZORG CVA 181-011112 KETENZORG CVA In deze folder geeft het Ruwaard van Putten Ziekenhuis u algemene informatie met betrekking tot de ketenzorg na de beroerte (= CVA (Cerebro Vasculair Accident) die u heeft gehad. Dit kan

Nadere informatie

Hartelijk Huiselijk Hulpvaardig

Hartelijk Huiselijk Hulpvaardig Hartelijk Huiselijk Hulpvaardig Hartelijk Huiselijk Hulpvaardig. Midden in het logo van de Posten staat een hart. En dat is geen toeval. De Posten laat graag haar hart spreken in de zorg en dienstverlening

Nadere informatie

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis Projectinformatie Code Z Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis December 2014 Inleiding In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den

Nadere informatie

DE VALKHORST. Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar

DE VALKHORST. Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar DE VALKHORST Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar 1 In deze brochure vindt u informatie over: De zorg van De Valkhorst 4 Voor wie De Valkhorst

Nadere informatie

ehealth en sensortechnologie Johan van der Leeuw Senior adviseur zorgtechnologie Vilans, Kenniscentrum Langdurende Zorg

ehealth en sensortechnologie Johan van der Leeuw Senior adviseur zorgtechnologie Vilans, Kenniscentrum Langdurende Zorg ehealth en sensortechnologie Johan van der Leeuw Senior adviseur zorgtechnologie Vilans, Kenniscentrum Langdurende Zorg Ouderen met dementie Nu 250.000 Verwachte groei naar 400.000 450.000 Ziektebeeld

Nadere informatie

Samenwerking tussen Stichting Elisabeth en Thuiszorg Breda

Samenwerking tussen Stichting Elisabeth en Thuiszorg Breda Zorghotel Breda Samenwerking tussen Stichting Elisabeth en Thuiszorg Breda Februari 2006 Antoinette Bolscher, RIGO Research en Advies Stichting Elisabeth en Stichting Thuiszorg Breda hebben gezamenlijk

Nadere informatie

De schakelunit in het verpleeghuis

De schakelunit in het verpleeghuis Transferpunt Patiënteninformatie De schakelunit in het verpleeghuis U ontvangt deze informatie, omdat u meer wilt weten over de mogelijkheden om tijdelijk opgenomen te worden op een schakelunit. Deze informatie

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie Jaarplan 2017 INLEIDING Stichting Thuiszorg Groot Limburg is toe aan alweer haar tweede jaarplan. Terugkijkend op 2016 kan worden gesteld dat de meeste doelen zoals beschreven in het jaarplan 2016 gerealiseerd:

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE DEMENTIEZORG (voorheen ZZP 5) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION

BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE DEMENTIEZORG (voorheen ZZP 5) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION BESCHERMD WONEN MET INTENSIEVE DEMENTIEZORG (voorheen ZZP 5) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige zorgcentra van Proteion staan gastvrijheid en goede zorg centraal.

Nadere informatie

Geen. (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven

Geen. (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Disclosure belangenverstrengeling voor de sprekers van de AZO scholingsavond (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld

Nadere informatie

Pleyade Thuiszorg Verpleging & Verzorging

Pleyade Thuiszorg Verpleging & Verzorging Pleyade Thuiszorg Verpleging & Verzorging www.pleyade.nl Zorg op maat Pleyade biedt professionele zorg aan ouderen in Arnhem, Elst en De Liemers. Wij zijn betrokken, respectvol en hebben oprechte aandacht

Nadere informatie

Archipel Kanidas. Uw wensen, onze zorg en ervaring. het gevoel van samen

Archipel Kanidas. Uw wensen, onze zorg en ervaring. het gevoel van samen Archipel Kanidas Uw wensen, onze zorg en ervaring het gevoel van samen Archipel Kanidas Het leven houdt niet op zodra je ouder bent en in meer of mindere mate afhankelijk wordt van anderen. Ook niet als

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid WZU Veluwe 2015

Mantelzorgbeleid WZU Veluwe 2015 Mantelzorgbeleid WZU Veluwe 2015 April 2015 Ant Stremmelaar Adviseur Zorg en Kwaliteit Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doel 3 3. Begripsbepaling 3 4. Uitgangspunten WZU Veluwe 4 2 Inleiding Mantelzorg

Nadere informatie

Kleinschalig Wonen bij Vecht en IJssel

Kleinschalig Wonen bij Vecht en IJssel Kleinschalig Wonen bij Vecht en IJssel Welzijn en kwaliteit van leven in een huiselijke sfeer Mevrouw Ten Have leest graag een boekje met kleindochter Anna en Persoonlijk Woonbegeleider Samira. In de Zonnehoek

Nadere informatie

WONEN PLUS ZORG AAN HUIS HOGE VEER RIVIERZICHT HOGE VEER COMPLEX HET HOGE VEER

WONEN PLUS ZORG AAN HUIS HOGE VEER RIVIERZICHT HOGE VEER COMPLEX HET HOGE VEER HET HOGE VEER WONEN PLUS ZORG AAN HUIS HOGE VEER RIVIERZICHT HOGE VEER COMPLEX U wilt graag zo lang en zo goed mogelijk voor uzelf kunnen zorgen. U wilt de touwtjes in eigen handen houden. Dat begrijpen

Nadere informatie

Op weg naar de module ouderenzorg

Op weg naar de module ouderenzorg Op weg naar de module ouderenzorg Geïntegreerde zorg voor ouderen met multiproblematiek Stichting Gezondheidscentra Eindhoven Robert Vening Katinka Mijnheer 12 oktober Inhoud presentatie 1. Introductie

Nadere informatie

In- en exclusiecriteria voor cliënten Schutse Zorg Tholen

In- en exclusiecriteria voor cliënten Schutse Zorg Tholen In- en exclusiecriteria voor cliënten Schutse Zorg Tholen Doel Omschrijven van criteria wanneer een cliënt in aanmerking komt voor verpleging en verzorging binnen de intramurale setting en de grenzen van

Nadere informatie

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden

Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Functiebeschrijving netwerk dementie regio Haaglanden Inleiding De voor de cliënt en zijn omgeving zeer ingrijpende diagnose dementie roept veel vragen op over de ziekte en het verloop hiervan maar ook

Nadere informatie

Inleiding. Doelstelling

Inleiding. Doelstelling Inleiding De voor de cliënt en zijn omgeving zeer ingrijpende diagnose dementie roept veel vragen op. Zo vraagt men zich af waar men terecht kan voor hulp en begeleiding. Cliënten en mantelzorgers hebben

Nadere informatie

Ouderenzorg in de Limburgse keten. De rol van de cliëntenorganisaties

Ouderenzorg in de Limburgse keten. De rol van de cliëntenorganisaties Ouderenzorg in de Limburgse keten De rol van de cliëntenorganisaties Tielke Ausems, kaderlid KBO 1 oktober 2013 25 juni 2013 2008 25 juni 2013 WAT DEDEN DE OUDERENBONDEN BEZOEKRONDE: WEINIG SPECIFIEKE

Nadere informatie

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Inleiding De overheid heeft besloten over te gaan het scheiden van de financiering van wonen en zorg. De overheid heeft ook besloten tot hervormingen van

Nadere informatie

Inhoud. Doel en uitgangspunten Aanpak en gegevensverzameling Resultaten Tot slot

Inhoud. Doel en uitgangspunten Aanpak en gegevensverzameling Resultaten Tot slot Onderzoek naar potentiële besparingen van innovatieve complexe wondzorg September 2014 Transform to the power of digital Inhoud Doel en uitgangspunten Aanpak en gegevensverzameling Resultaten Tot slot

Nadere informatie

herstel. In een aangename omgeving. Informatie over: Een knie- en heupoperatie

herstel. In een aangename omgeving. Informatie over: Een knie- en heupoperatie herstel. Informatie over: Een knie- en heupoperatie In een aangename omgeving. Herstellen na een knie- of heupoperatie kan samen met Laurens. In deze folder leest u meer over het aanbod van Laurens. meer

Nadere informatie

Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT)

Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT) Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT) 1a. Niveau Samenhangende zorg. 1b. Kwaliteitsthema Vernieuwd ambulant geriatrisch team (AGT) Het werken aan dit kwaliteitsthema maakt onderdeel uit

Nadere informatie

behoud. Uw zelfstandigheid. Informatie over: Een beroerte

behoud. Uw zelfstandigheid. Informatie over: Een beroerte behoud. Informatie over: Een beroerte Uw zelfstandigheid. Uw leven zo goed mogelijk oppakken na een beroerte. Samen met Laurens. Lees meer over wat Laurens voor u kan betekenen. meer dan zorg De medische

Nadere informatie

GRZ. Doelgroep geriatrische revalidatiezorg. GRZ, Ontwikkelingen & verwachtingen. - Vivium helpt u verder. Onderdeel langdurige zorg.

GRZ. Doelgroep geriatrische revalidatiezorg. GRZ, Ontwikkelingen & verwachtingen. - Vivium helpt u verder. Onderdeel langdurige zorg. Revalideren is samen werken aan de toekomst. Wij geloven dat de combinatie van zorg, behandeling, gastvrijheid en innovatie het fundament is van succesvol revalideren. Wij vertalen behoeftes en motivaties

Nadere informatie

Ergotherapie. Ergotherapie Thuis. Als alledaagse activiteiten niet meer vanzelf gaan. Evean. Midden in het leven.

Ergotherapie. Ergotherapie Thuis. Als alledaagse activiteiten niet meer vanzelf gaan. Evean. Midden in het leven. Ergotherapie Ergotherapie Thuis Als alledaagse activiteiten niet meer vanzelf gaan Evean. Midden in het leven. Ergotherapie afgestemd op uw wensen en mogelijkheden Moeite met opstaan of aankleden, minder

Nadere informatie

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014.

Algemeen: Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Antwoorden in rood op vragen gesteld op de bijeenkomst over zorg in Stadsdorp Rivierenbuurt 13 december 2014. Zie ook http://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/zorg-ouderen/ Algemeen: Wat betekenen de bezuinigingen

Nadere informatie

Digihelp in 2013 en verder

Digihelp in 2013 en verder Digihelp in 2013 en verder Meer mogelijkheden tot hulpverlening op maat Begeleiding krijgen via de ipad of computer? Beeldbellen met de begeleider als de cliënt hulp nodig heeft? Het kan! In 2012 werd

Nadere informatie

Geriatrische Revalidatiezorg

Geriatrische Revalidatiezorg Geriatrische Revalidatiezorg Informatie bij opname in Nolenshaghe en Mechropa Geriatrische Revalidatiezorg bij Saffier De Residentie De specialist in het ziekenhuis waar u behandeld bent heeft bepaald

Nadere informatie

Ontstaan Dementie Zorgketen Amsterdam Zuidoost en Diemen tot heden

Ontstaan Dementie Zorgketen Amsterdam Zuidoost en Diemen tot heden Ontstaan Dementie Zorgketen Amsterdam Zuidoost en Diemen tot heden Bernadette Hessing Coördinator Dementie Zorgketen Amsterdam ZO-Diemen oktober 2012 1 Initiatief ontwerp fase - Via ZiZo is project groep

Nadere informatie

Implementatieplan elektronisch cliënten dossier (ECD) Stand van zaken en planning

Implementatieplan elektronisch cliënten dossier (ECD) Stand van zaken en planning Implementatieplan elektronisch cliënten dossier (ECD) Stand van zaken en planning Wageningen, december 2015 1. Inleiding 'Voor een leven met kleur.', dat is het motto van Zinzia. Het is de kern van dat

Nadere informatie

Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis

Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis Nazorgwijzer Martini Ziekenhuis U wordt opgenomen in het ziekenhuis en denkt na ontslag uit het ziekenhuis ook nog zorg nodig te hebben. Bijvoorbeeld thuiszorg voor hulp

Nadere informatie

Zorg voor mensen. Ze voelt precies aan wat ik nodig heb.

Zorg voor mensen. Ze voelt precies aan wat ik nodig heb. Zorg voor mensen Ze voelt precies aan wat ik nodig heb. Het uitgangspunt van Vivantes is om senioren te helpen zichzelf in hun eigen kracht te zetten en zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te wonen.

Nadere informatie

In en exclusiecriteria

In en exclusiecriteria In en exclusiecriteria Omschrijving organisatie Schutse Zorg Tholen heeft formeel een toelating voor het bieden van intramurale zorg in het kader van de wet Langdurige zorg (85 plaatsen) waarvan 20 plaatsen

Nadere informatie

BESCHUT WONEN MET INTENSIEVE BEGELEIDING EN UITGEBREIDE VERZORGING (voorheen ZZP 4) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION

BESCHUT WONEN MET INTENSIEVE BEGELEIDING EN UITGEBREIDE VERZORGING (voorheen ZZP 4) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION BESCHUT WONEN MET INTENSIEVE BEGELEIDING EN UITGEBREIDE VERZORGING (voorheen ZZP 4) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige zorgcentra van Proteion staan gastvrijheid

Nadere informatie

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg Grande conference 2014 Henri Plagge, arts M&G MCM Voorzitter Raad van Bestuur De Zorgboog Zorgboog Voor alle generaties;

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7)

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7) BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP BEGELEIDING (voorheen ZZP 7) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige

Nadere informatie