Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company"

Transcriptie

1 Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company 1

2 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS sprak met een klant van The Brown Paper Company en vroeg naar zijn ervaring. Hij sprak met: Kees Brouwer 2

3 VvAA: Kees Brouwer Kun je kort het karakter van de VvAA organisatie beschrijven? Kees; VvAA is een ledenorganisatie en dienstverlener die opereert in het hart van de gezondheidszorg, in dienst van meer dan professionals: medici, paramedici, studenten en zorginstellingen. De individuele zorgprofessionals zijn lid van Vereniging VvAA, de aandeelhouder van VvAA Groep B.V.. VvAA biedt hen als serviceorganisatie verzekeringen (waaronder die voor medische beroepsaansprakelijkheid), rechtsbijstand bij tuchtrecht- en andere zaken, hypotheken, integraal risicomanagement, juridisch advies, financiële planning, praktijkadvies, belastingadvies en accountancy, praktijkfinanciering, vestigingsbegeleiding, mediation, mobiele telefonie en toegang tot medische apps, opleidingen & team coaching, een eigen reisbureau Quality Time en 'Arts en Auto', het maandelijkse magazine. VvAA is gevestigd in Utrecht en heeft regiokantoren in het land. Wat waren de uitdagingen voor de Stichting VvAA Rechtsbijstand (onderdeel van VvAA Groep)? Kees; VvAA Rechtsbijstand is een onderdeel van VvAA dat zich bezighoudt met ondersteuning van onze leden, met als basis een Rechtsbijstandverzekering. Rechtsbijstand was behoorlijk achterop geraakt ten opzichte van de rest van VvAA in de ontwikkeling naar een onderdeel van een organisatie waarin het belang van de leden als primaire doelstelling geldt in al het handelen, doen en laten van alle medewerkers van het bedrijf. De juridische kwaliteiten van de medewerkers waren goed op orde, maar de klantgerichtheid en alle hinder die daar het gevolg van is, moest verbeteren. 3

4 VvAA: Kees Brouwer Het project rondom de Stichting VvAA Rechtsbijstand was bottom-up met medewerkers in de uitvoering en het management. Wat waren jullie redenen om voor deze aanpak te kiezen? Kees; We waren en zijn ervan overtuigd dat de sleutel naar oplossingen/verbeteringen/versnellingen in het bedrijf ligt bij de medewerkers. De mensen die elke dag zien hoe het gaat, zien ook waar het anders en beter moet. Het ontbreekt vaak aan een methode, structuur en de gelegenheid om daar iets aan te doen. Wij wilden die kennis gebruiken en de methode van de Brown Paper Company leek ons daarbij te kunnen helpen. De eerste stap in de verbeterroute was een bewustwordingsfase waarin iedereen zijn kritieken kwijt kon. Wat viel je op toen je de resultaten werden gepresenteerd? Kees; Allereerst de bereidheid van iedereen die daaraan deelnam om daar heel positief mee om te gaan. Er was geen cynisme of negativiteit, terwijl daar op zich best aanleiding voor had kunnen zijn. Het was tenslotte niet de eerste keer dat een poging werd gedaan om het vraagstuk aan te pakken en die eerdere pogingen waren stuk voor stuk niet erg succesvol. Ten tweede de hoeveelheid onderwerpen waar veel fout aan was. De verbetermogelijkheden waren groot. De bereidheid van mensen om daarmee te komen was daarbij indrukwekkend. 4

5 VvAA: Kees Brouwer Als je terugkijkt op de eerste maanden van dit project, wat vond je moeilijk en hoe hebben jullie dat doorbroken? Kees; Allereerst was dat de mindshift die ik al grofweg beschreef. VvAA was meer ingesteld op topdown benaderingen en dit was echt iets heel anders. Niet iedereen was daar direct van overtuigd. Ten tweede was dit het uitleggen en overtuigen van alle betrokkenen dat we dit echt wilden en niet alleen bij de start, maar voor de hele aanpak. En dat geldt niet alleen voor de medewerkers maar zeker ook voor de managers. We hebben dit doorbroken door er vaak en lang met elkaar over te spreken, maar vooral door het te gaan doen en te laten zien. De Brown Paper Methode is gebaseerd op het creëren van een eenduidig platform (met processen, aansturing en rapportages) en het vastleggen van de gewenste houding en het gewenste gedrag, zeg maar het DNA van de organisatie. Hoe hebben jullie de implementatie hiervan ervaren? Kees; Ik zou zeggen als een achtbaan. Mooie momenten, lastige momenten; mensen die onzekerheid voelden en mensen die heel veel energie kregen. Ook wel weerstand tegen alle veranderingen, maar ook soms tegen de mensen die bezig waren met die veranderingen. 5

6 VvAA: Kees Brouwer Wat heb je als meest uitdagend ervaren tijdens de implementatie? Kees; Het meekrijgen/overtuigen van de mensen. Het hielp om steeds stil te staan bij de doelstellingen die we voor ons zelf hadden gedefinieerd. Ook het consequent blijven toepassen van de methode is lastig. Wij hebben veel mensen die prima in staat zijn om hun mening helder onder woorden te brengen en de discussie niet uit de weg te gaan. We hebben dus een groot deel van de tijd over alle veranderingen veel discussies gevoerd. Wat zijn de resultaten tot nu toe en welke mogelijkheden zie je voor verdere verbetering? Kees; De verandering die we samen met de Brown Paper Company hebben gerealiseerd zien wij als een tussenresultaat. Het is ook al weer even geleden dat de laatste BPC er zich met VvAA Rechtsbijstand heeft bemoeid. Zo n anderhalf jaar geleden denk ik. Sinds die tijd hebben de ontwikkeling bij Rechtsbijstand niet stil gestaan. Kort geleden heeft Rechtsbijstand bijvoorbeeld de ambitie geformuleerd om de beste Rechtsbijstandverzekeraar van Nederland te worden en dat is een door de medewerkers gedragen ambitie. Dat geeft wel aan waar we op dit moment staan en waar we naartoe willen. 6

7 VvAA: Kees Brouwer Welke aspecten spreken je achteraf in de aanpak het meeste aan en zijn onderscheidend? Kees; Voor mij is dat de combinatie van de betrokkenheid van onze deskundige medewerkers met een heldere methode om die kennis in te zetten en die te combineren met een duidelijke en volledige set van processen, management control cycli en cultuurveranderingen. Wat kan je zeggen over de begeleiders van het proces? Kees; In het begin ging dat zeker prima. Deskundige en zeer betrokken begeleiders, die zeker hebben bijgedragen aan een goed resultaat. Het is wel zo dat dit niet tot het einde toe goed is gegaan. Dat had niet zoveel te maken met de kwaliteit of de inzet van de mensen maar wel met de click tussen een van de begeleiders en een aantal medewerkers. Dat hebben we denk ik te laat gezien, vervolgens te lang laten gebeuren en daar hadden we eerder op moeten ingrijpen. 7

8 VvAA: Kees Brouwer Wat is je advies aan organisaties die een vergelijkbare verandering willen doormaken en bijbehorende resultaten willen boeken? Kees; Mijn advies zou zijn; doen! Ik zou de organisatie wel willen adviseren om de methode zeer uitgebreid te doorgronden van begin tot het einde, zodat iedereen goed begrijpt waaraan wordt begonnen. Zeker ook tijd besteden aan referentiebezoeken. Verder zou ik de organisatie willen adviseren ervoor te zorgen dat aan het einde van het proces niet alleen de verandering geïmplementeerd is, maar dat ook een aantal eigen consultants in de organisatie beschikbaar is om de volgende verandering beter te laten verlopen en minder afhankelijk te zijn van externe consultants. Dat verbetert de acceptatie door de organisatie. 8

9 Zonder onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA geen toekomstperspectief Verbeteren kan alleen van binnenuit. 9

10 Onze visie, missie en strategie Visie: dat er in alle organisaties een groot onbenut potentieel aanwezig is dat geïncasseerd kan worden door de bestaande middelen zoals processen, documenten, stuurinformatie, systemen en als belangrijkste de houding en het gedrag van medewerkers efficiënt en effectief op elkaar af te stemmen. Missie: in zo veel mogelijk organisaties met alle medewerkers een gezamenlijk beleefd, efficiënt, effectief en onderscheidend organisatie-dna te ontwikkelen en implementeren die het grote onbenutte potentieel duurzaam blijft incasseren en hierin de beste zijn. Strategie: groeien door actief de markt te benaderen met onze visie, de beste adviseurs in de markt te binden en ontwikkelen, onze aanpak continu te verbeteren, te bewijzen met aansprekende resultaten, ons er op af te laten rekenen en zo fans te creëren en dit doen zonder concessies aan kwaliteit. 10

11 Cruciaal: het hebben van een onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie-dna De belangrijkste verantwoordelijkheden van managers zijn: 1.het behalen van mooie cijfers (omzet, kosten en marge) 2.het creëren, doorontwikkelen en achterlaten van een onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie-dna. Een onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie-dna zorgt voor bestaansrecht. Medewerkers weten waarom ze er werken en klanten weten waarom ze daar kopen. Ze vereenzelvigen zich ermee. Een organisatie-dna kent twee domeinen: Structurele kant Visie, missie en strategie Producten / diensten versus klantpijnen Processen, documenten en (informatie)systemen Stuurinformatie, opvolging en besluitvorming Doelstellingen, richtlijnen en normen Trainingen en (sales)technieken Organisatiestructuur Culturele kant Houding & gedrag Beleven van cultuurwaarden Eigenaarschap en verantwoordelijkheid Mindset en samenwerking Taal die we spreken Mentale en fysieke fitheid Uitdagend management Aanspreken en mores Bij veel organisaties ontbreken een paar elementen in de DNA puzzel en is de puzzel niet geheel gelegd. Is het onderscheidende gemeenschappelijk bekend? 11

12 Way of Working The Brown Paper Company De start: creëren van een bewustwording dat verbeteren echt noodzakelijk is Onderscheidend en gezamenlijk beleefd en DNA creëren: Binnen een onderscheidend en gemeenschappelijk doorleefd organisatie DNA spreekt iedereen dezelfde taal waardoor trainen, uitdagen en doorontwikkelen efficiënt en effectief verloopt. Uitdagen & doorontwikkelen in teams en individueel Alle medewerkers ongeacht functie Trainen Door trainingen specifiek op het onderscheidende organisatie DNA af te stemmen, beschikken medewerkers over juiste vaardigheden en competenties. Om het maximale uit medewerkers te halen en zodat ze het juiste gedrag vertonen, worden ze in hun kracht gezet door: Coachen op houding & gedrag Management (persoonlijke) ontwikkeling Alleen een integrale aanpak van structuur en cultuur, zal leiden tot de gewenste verbetering met de bijbehorende blijvende resultaten 12

13 Onze aanpak: in 4 fases naar duurzaam resultaat Fase 1 Bewust worden: Gezamenlijk besef van noodzaak tot veranderen Fase 2 Creëren: Gezamenlijk doorleefd en onderscheidend DNA Fase 3 Implementeren: Intensieve begeleiding Fase 4 Borgen: Begeleiden naar volgend niveau Project management ca. 2-4 weken ca. 2-5 weken ca. 4 maanden ca. 8 maanden Fase 1: Cruciaal om bij alle medewerkers de hoogste mate van betrokkenheid te creëren. Fase 2: Noodzakelijk om bij alle betrokkenen commitment te krijgen op het gemeenschappelijk beleefde en onderscheidende organisatie DNA en inzicht in een gedetailleerde business case. Fase 3: Gericht op het werkend krijgen. Hier vindt de voornaamste gedragsverandering plaats. Fase 4: Borgen eigenaarschap en begeleiden naar volgend niveau. 13

14 Hoe meten en managen we de voortgang van het nieuwe organisatie DNA? Structurele kant met: Culturele kant met: Operationele stuurgetallen Structuur Implementatie Status (tijdelijk) Cultuur bewegingsmonitoren Persoonlijke effectiviteit monitoring Wanneer de cultuurbewegingsmonitoren oplopen volgt binnen 1 á 2 maanden de extra operationele prestatie. Hiermee maken we cultuur meetbaar. 14

15 (1) WK18 (2) WK19 (3) WK20 (4) WK21 (5) WK22 (6) WK23 (7) WK24 (8) WK25 (9) WK26 (10) WK27 (11) WK28 (12) WK29 (13) WK30 (14) WK31 (15) WK32 (16) WK33 (17) WK34 (18) WK35 (19) WK36 (20) WK37 Cultuurbewegingsmonitoren: de sleutel tot succes Kernwaarden van de organisatie Voorbeeld gewenste cultuur definitie Vernieuwend, onderscheidend De ultieme meeting Voorbeeld karakteristieken Inspirerend Open & direct Leergierig Professioneel Gedreven Klantgericht Ondernemend Sociaal Fun Elkaar aanspreken No Maximaal leren Weeknr / Datum WK18 WK19 WK20 WK21 WK22 WK23 WK24 WK25 WK26 Kort en krachtig max Criteria score score score score score score score score score score Iedereen is maximaal geinspireerd door nieuwe ideeen, inzichten Uitdagen initiatieven Iedereen grijpt in, houdt niets achter, en bevraagt elkaar echt door Geen tot consessies de aan kwaliteit kern Iedereen is echt geholpen en beter gemaakt Actiegericht Iedereen is maximaal uitgedaagd 100% Iedereen doet mee % 5 Fun We werken toe naar concrete leerpunten en acties, of parkeren 80% de discussie Niemand zit op de bagagedrager, iedereen doet constructief mee 70% 60% Sales meeting - team Deze meeting is een feest om naar toe te gaan 50% % Totaal 30% Score 20% 100% 17% 26% 30% 34% 37% 43% 46% 54% 54% 10% 0% Sales meetin Plan De beoogde cultuur: met cultuurbewegingsmonitoren meten we of het echt ontstaat. 15

16 Concessies doen Operationele prestatie Persoonlijke Effectiviteit Monitoring: geen concessies en maximaal uitdagen Managers Operationele medewerkers Bereidheid tot leren Adoptie nieuwe platform De beoogde maandelijkse besturing: Persoonlijke Effectiviteit Monitoring meet of uitdagend management echt ontstaat 16

17 6 Unieke koopredenen The Brown Paper Company 1. Bottom up Wij doen verbeter projecten bottom up met de werkvloer, met top down mandaat. Hierdoor creëren we een DNA dat tot in de haarvaten van de organisatie beklijft: gemeenschappelijk beleefd. Co-creatie en sociale innovatie! 2. Rendement denkers Wij zijn rendement denkers. Rendement denken is rendement denken voor de eindklant. De eindklant is de klant van onze klant. Wij durven ons af te laten rekenen met resultaatafhankelijke modellen: een gedeelte van onze kosten zijn resultaat afhankelijk. Dit om rendement denken te bevorderen en te garanderen. Rendementdenken i.p.v. het vaak traditionele dagenmaak-denken. We blijven totdat het echt werkt. 3. Structuur en cultuur: een integrale puzzel We nemen de gehele puzzel mee: structuur / cultuur, mechanisch / organisch, hard / zacht, rood / blauw. We hebben hier de professionals voor in dienst met bijbehorende competenties. Een verbeterproject is een integrale aanpak met een combinatie van beide. Alles begint met een gemeenschappelijk beleefd platform met de inrichting van de structurele en de culturele kant. Veel van onze collega s kiezen vaak voor één van deze kanten: de structurele of juist de focus alleen op de cultuur. Onze ervaring is dat een verbetering alleen duurzaam kan plaatsvinden door structuur en cultuur integraal aan te pakken. 4. Unieke Formule We hebben een unieke formule die we aanpassen aan elke specifieke situatie voor onze klant. Deze zorgt ervoor dat we bij onze klanten een onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd DNA creëren en achterlaten. We ontwikkelen deze continu door, afgestemd op de ontwikkelingen in de markt en onze eigen ervaringen. 17

18 6 Unieke koopredenen The Brown Paper Company 5. Niet alleen Best in Class maar Best en Onderscheidend in Class Wij verbeteren niet alleen een proces of trainen wat vaardigheden. We creëren een blijvend onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA. Dat geeft organisaties bestaansrecht. Een onderscheidend organisatie DNA bestaat uit een aantal elementen: structurele en culturele. Naast verbeteren van de nieuwe werkelijkheid, voegen we per element een aantal onderscheidene eigenschappen toe die het organisatie DNA met bestaansrecht vormen. Elke onderscheidende eigenschap levert waarde op voor de eindklant. Uniek is dat wij verder gaan dan een vaak beperkte of verkeerd geïmplementeerde lean, lean6sigma of generieke training- en coaching-aanpakken die bij elke organisatie hetzelfde creëren en dus veelal het onderscheidene eruit snijden, trainen of coachen. Door onze aanpak wordt niet alleen een efficiënt en effectief proces ontwikkeld, maar ook een onderscheidend DNA toegevoegd met een concessieloos en uitdagend management. Daarom creëren we in plaats van Best in Class dus Best en Onderscheidend in Class, wat uiteindelijk bestaansrecht oplevert voor elke organisatie. 6. Meer dan 45 getrainde en toegewijde professionals in dienst: Door met toegewijde en op onze methode getrainde professionals te werken vanuit een gelijke visie en een éénduidige formule, kunnen we sneller analyseren en beweging creëren. Hiermee kunnen we vanaf de eerste dag direct efficiënt en effectief werken voor onze klanten en weten we wat we doen. Direct rendement incasseren voor onze klanten is hierdoor mogelijk. Onze ervaring leert dat er geen nieuwe strategie en ICT nodig zijn, om het onbenutte potentieel te incasseren 18

19 Meetbare behaalde resultaten Totaal behaald in sales, back offices en productie logistiek & onderhoudsprojecten In 14 jaar tijd: > 1 miljard aan additionele omzet gerealiseerd met onze klanten! Gerealiseerde extra omzet bij onze klanten Gerealiseerde kostenbesparingen bij onze klanten x x

20 Kerngegevens van The Brown Paper Company Opgericht in 1999 door Wessel Berkman > 45 gecommitteerde, getrainde, passievolle, professionele medewerkers in dienst >175 projecten succesvol opgeleverd Specialist in: Commercie: sales en accountmanagement Back-offices Productie logistiek & onderhoud Referenties: Management boeken: 20

21 Waardering The Brown Paper Company in de markt 21

22 +22% omzet, +18% marge, -28% kosten, -40% doorlooptijd Wanneer gaat u het onbenutte potentieel binnen uw organisatie echt incasseren? 22

23 Contact The Brown Paper Company Berg en Bosch Professor Bronkhorstlaan 10 / Gebouw MB Bilthoven T I 23

Zonder onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA geen toekomstperspectief. Verbeteren kan alleen van binnenuit.

Zonder onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA geen toekomstperspectief. Verbeteren kan alleen van binnenuit. Zonder onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA geen toekomstperspectief Verbeteren kan alleen van binnenuit. Onze visie, missie en strategie Visie: dat er in alle organisaties een groot

Nadere informatie

Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief. Verbeteren kan alleen van binnenuit.

Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief. Verbeteren kan alleen van binnenuit. Met onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie DNA het beste toekomstperspectief Verbeteren kan alleen van binnenuit. Onze visie, missie en strategie Visie: dat er in alle organisaties een

Nadere informatie

Het beste toekomstperspectief met een onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie-dna. The Brown Paper Company

Het beste toekomstperspectief met een onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie-dna. The Brown Paper Company Het beste toekomstperspectief met een onderscheidend en gemeenschappelijk beleefd organisatie-dna The Brown Paper Company Veel organisaties zijn hun onderscheidende DNA verloren. Organisaties met bestaansrecht

Nadere informatie

ultieme klantbediening

ultieme klantbediening de meest efficiënte en effectieve ultieme klantbediening verhoog uw organisatiebestaansrecht en prestaties met: The Brown Paper Company Zoekt u een specifieke oplossing of een verbeterd resultaat? Omzet

Nadere informatie

Peter Elverding in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Peter Elverding in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Peter Elverding in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Peter Elverding in gesprek met klanten Peter Elverding, voormalig CEO van DSM sprak met een klant van The Brown Paper

Nadere informatie

Implementatie van de gewenste cultuur m.b.v. bewegingsmonitoren. als essentieel onderdeel van uw organisatie DNA

Implementatie van de gewenste cultuur m.b.v. bewegingsmonitoren. als essentieel onderdeel van uw organisatie DNA Implementatie van de gewenste cultuur m.b.v. bewegingsmonitoren als essentieel onderdeel van uw organisatie DNA 1 Verandering naar de verscherpte cultuur: meetbaar? Binnen veel organisaties wordt er gewerkt

Nadere informatie

Bilthoven, 10 april

Bilthoven, 10 april 1 Onze visie is dat er in alle organisaties een groot onbenut potentieel aanwezig is dat geïncasseerd kan worden door de bestaande middelen zoals processen, machines, informatie, ICT en als belangrijkste

Nadere informatie

The. Brown Paper Network. Accelerate your Business

The. Brown Paper Network. Accelerate your Business The Brown Paper Network 2015 Accelerate your Business Waarom jij bij The Brown Paper Network? Ben je zelfstandige of een kleine organisatie en: Wil je omzet verhogen? Zoek je maximale persoonlijke ontwikkeling?

Nadere informatie

De Wilmersberg daagt u en uw managementteam uit op de 4 belangrijkste thema s van deze tijd.

De Wilmersberg daagt u en uw managementteam uit op de 4 belangrijkste thema s van deze tijd. De Wilmersberg daagt u en uw managementteam uit op de 4 belangrijkste thema s van deze tijd. In samenwerking met The Brown Paper Company De Wilmersberg daagt u met uw managementteam uit op de 4 belangrijkste

Nadere informatie

Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS sprak met klanten van The Brown Paper Company en

Nadere informatie

Paul Nouwen in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Paul Nouwen in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Paul Nouwen in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Mr. Paul Nouwen in gesprek met klanten Wijlen mr. Paul Nouwen, voormalig directeur van de ANWB sprak met een aantal klanten

Nadere informatie

Integraal risicomanagement

Integraal risicomanagement Samenvatting Integraal risicomanagement in 40 Nederlandse ziekenhuizen Inhoud Inleiding 3 Onderzoeksvragen 3 Integraal risicomanagement onvoldoende beschreven 4 Aanbevelingen 5 Over VvAA 7 2 VvAA Risicomanagement

Nadere informatie

De Bilderberg Experience

De Bilderberg Experience De Bilderberg Experience Met uw team de ultieme Bilderberg klantbediening ervaren Wat zou dat voor uw organisatie betekenen? Voor trotse medewerkers en blije klanten De Bilderberg Experience! Bilderberg

Nadere informatie

Antony Burgmans in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Antony Burgmans in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Antony Burgmans in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Antony Burgmans in gesprek met klanten Antony Burgmans, voormalig CEO van Unilever sprak met een aantal klanten van The Brown Paper Company

Nadere informatie

Bureauprofiel. Work, flow, fun

Bureauprofiel. Work, flow, fun Bureauprofiel Work, flow, fun Onze missie Bouwen aan betrouwbare overheidsorganisaties Met een heldere strategie Elke dag een stapje beter Door overdracht van kennis en ervaring Omdat verbeteren en ontwikkelen

Nadere informatie

Meerwaarde met Online Marketing Expertise

Meerwaarde met Online Marketing Expertise Meerwaarde met Online Marketing Expertise Webinar 26 mei 2015 Wat leer je in dit webinar? Nieuwe ontwikkelingen bij zelfstandig ondernemers De meest gestelde vraag door ondernemers Hoe je als VA daarop

Nadere informatie

Trainingen & Coaching. Leren met maximaal rendement

Trainingen & Coaching. Leren met maximaal rendement Trainingen & Coaching Leren met maximaal rendement Leren met maximaal rendement. Meetbare en beproefde trainingsaanpak voor beter resultaat. Vaardigheidstrainingen zijn bedoeld om het rendement van een

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence Lean Six-Sigma HealthRatio Operational Excellence De zorg werkt in een roerige omgeving Veel veranderingen leggen extra druk op zorginstellingen om goedkoper, efficiënter en transparanter te kunnen werken.

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Een goede Missie, Visie en Strategie (MVS) bestaat uit twee gedeelten: Strategie Ontwikkeling en Strategie Implementatie.

Inleiding. Inleiding. Een goede Missie, Visie en Strategie (MVS) bestaat uit twee gedeelten: Strategie Ontwikkeling en Strategie Implementatie. Inleiding Inleiding Veel bedrijven hebben wel eens een Visie, Missie en Strategie uitgewerkt. Maar slechts weinig bedrijven hebben er ook daadwerkelijk voordeel van. Bij veel bedrijven is het niet meer

Nadere informatie

Verandermanagement: Business as Usual

Verandermanagement: Business as Usual Verandermanagement: Samenvatting Voor organisaties is het inmiddels een vast gegeven dat hun processen en producten continue zullen moeten veranderen om zich te kunnen handhaven in een omgeving waar we

Nadere informatie

WHITEPAPER Nl-ANALYSE

WHITEPAPER Nl-ANALYSE WHITEPAPER Nl-ANALYSE Inhoudsopgave: 1. Wat is een Next Level-analyse? 2. Waarom een Next Level-analyse en wat is de toegevoegde waarde? 3. Hoe komt een Next Level-analyse tot stand? 4. Dan is er en analyse,

Nadere informatie

Advies over aanvullend pensioen Omdat een persoonlijk en duidelijk pensioenplan vertrouwen geeft

Advies over aanvullend pensioen Omdat een persoonlijk en duidelijk pensioenplan vertrouwen geeft VAN EEN ZORGPROFESSIONAL aanvullend pensioen regelen Advies over aanvullend pensioen Omdat een persoonlijk en duidelijk pensioenplan vertrouwen geeft Advies dat bij u past Momenteel oriënteert u zich op

Nadere informatie

UITKOMSTEN WORKSHOP BORGING LEAN CVISION / LSSN 01-11-2012

UITKOMSTEN WORKSHOP BORGING LEAN CVISION / LSSN 01-11-2012 UITKOMSTEN WORKSHOP BORGING LEAN CVISION / LSSN 01-11-2012 KLEUR KIEZEN / GEEL Borgen kan alleen als er een mindset is bij iedereen. Bij ons lukt de startup van Lean nog niet. Dus moeten we een cultuurverandering

Nadere informatie

Een realistisch perspectief op veiligheid en gedrag

Een realistisch perspectief op veiligheid en gedrag Een realistisch perspectief op veiligheid en gedrag De logica van onveilig gedrag Eigen richtlijnen bepalen perspectief op veiligheid Goed gereedschap onvoldoende hefboom voor verandering Net als regels

Nadere informatie

Het leerlandschap van organisaties

Het leerlandschap van organisaties Fer van den Boomen, Jos van Jaarsveld & Nanja Mol Uit de crisis innoveren? Het leerlandschap van organisaties De crisis is inmiddels ook voelbaar bij een commercieel adviesbureau. Het management bedenkt

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

POSITIEVE INTERVENTIE BRENGT GEDRAGSVERANDERING

POSITIEVE INTERVENTIE BRENGT GEDRAGSVERANDERING POSITIEVE INTERVENTIE BRENGT GEDRAGSVERANDERING in dit geval innovatiekracht Februari 2016 Involve Sophiaweg 89 6523 NH NIJMEGEN www.involve.eu contact met ons op voor afspraken over het gebruik 1 Veranderen

Nadere informatie

Hoe krijg je ze mee? Managen van verandering

Hoe krijg je ze mee? Managen van verandering Hoe krijg je ze mee? Managen van verandering Incompany training voor programma-, projecten lijnmanagers Resultaten, doelstellingen en programma ir. Gerke Oosting MBA Hoe krijg je ze mee in de veranderingen?

Nadere informatie

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden zeker gedeeltelijk niet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Voor discussies heb ik geen tijd, ík beslis. Medewerkers met goede voorstellen

Nadere informatie

Parallelsesssie "Lean bij Aon Nederland"

Parallelsesssie Lean bij Aon Nederland Parallelsesssie "Lean bij Aon Nederland" Lean succesvol implementeren zonder grootscheeps veranderprogramma!! Peter Dijkstra, Senior Business Consultant, @PDleanAon Rob de Bruin, Managing Director Afdeling

Nadere informatie

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES Mentale veerkracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie, maar ook in mentale

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

adviseren vanuit je kern

adviseren vanuit je kern adviseren vanuit je kern De wereld wordt er niet beter van, de werkomgeving wordt er niet ideaal van, maar je leert te roeien met de riemen die je hebt, te accepteren wat de kwaliteiten zijn waar je mee

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

Lean Finance Management Green Belt Training

Lean Finance Management Green Belt Training Lean Finance Management Green Belt Training Aan het stuur met Lean Management Informatie die echt werkt - Verbeterpotentieel in kaart - Met jouw Lean project succesvol aan de slag Drs. Louis Brackel RC,

Nadere informatie

WIJ ZIJN ALLEEN OPEN TUSSEN 9.00 EN 13.00 UUR. Tele Train heeft het antwoord

WIJ ZIJN ALLEEN OPEN TUSSEN 9.00 EN 13.00 UUR. Tele Train heeft het antwoord WIJ ZIJN ALLEEN OPEN TUSSEN 9.00 EN 13.00 UUR Tele Train heeft het antwoord Grensverleggend klantcontact 24 uur per dag antwoord Burgers stellen steeds meer eisen aan het contact met u als gemeente. Sterker

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR Altijd al gezocht naar een trainingsconcept voor uw medewerkers waar je meteen van zegt: GewoonDoen! Nu is deze kans eindelijk aanwezig en wel voor een deelnameprijs van

Nadere informatie

acilitair anagement zet og (te) weinig n op data

acilitair anagement zet og (te) weinig n op data acilitair anagement zet og (te) weinig n op data De wereld veranderd razendsnel. Nieuwe technologische innovaties zoals sensoren, robots en data bieden nieuwe kansen om problemen op te lossen. Ook sociale

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

Training Within Industry - Job Instruction

Training Within Industry - Job Instruction Training Within Industry - Job Instruction Inleiding In veel bedrijven worden problemen opgelost door doelgericht aan die problemen te werken. Achteraf hadden deze problemen voorkomen kunnen worden, door

Nadere informatie

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The Road to Working Capital Excellence Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The road to Working Capital Excellence Vraag Aanpak Toepassing Resultaat Quick

Nadere informatie

DE MMO. De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams. zorgadviseurs

DE MMO. De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams. zorgadviseurs DE MMO De Lean verbetertool voor procesoptimalisatie door (verpleeg)teams zorgadviseurs pak nieuwe kaart Is dit wenselijk? ACTIVITEIT Is dit wenselijk? pak nieuwe kaart onnodige handeling z.o.z. CONTINU

Nadere informatie

Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance

Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance Leiderschap gericht op zelforganisatie & performance LEERGANG RGO MANAGER VOOR EFFECTIEF EN EFFICIËNT LEIDERSCHAP 1 van 6 Wat is de leergang RGO Manager? Wil je doelgerichter leren managen? Wil je meer

Nadere informatie

CAAS De commerciële revolutie. The Brown Paper Company

CAAS De commerciële revolutie. The Brown Paper Company CAAS De commerciële revolutie. The Brown Paper Company Marktontwikkelingen.. De klant wil anders. Klanten willen een nieuwe experience Educate not sell Ask not pitch Story no PPT Online not in person 15

Nadere informatie

Effectief investeren in management

Effectief investeren in management Effectief investeren in management Veel organisaties zijn in verandering. Dat vraagt veel van de leidinggevenden/managers. Zij moeten hun medewerkers in beweging krijgen om mee te veranderen. En dat gaat

Nadere informatie

Recept 1: Wat is de smaak van onze organisatie?

Recept 1: Wat is de smaak van onze organisatie? Recept 1: Wat is de smaak van onze organisatie? Het gerecht Het resultaat: een Kwaliteitswijzer voor uw organisatie. Een model dat de basis vormt om uw kwaliteitszorg in samenhang opnieuw handen en voeten

Nadere informatie

Over Performance Dialogue

Over Performance Dialogue Over Performance Dialogue Wij ondersteunen organisaties bij het versterken van de dialoog tussen de organisatie en haar medewerkers over functioneren en presteren. Dit doen wij door middel van training

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

WHAT S THE CASE? CLIENT CASE PROVINCIE UTRECHT

WHAT S THE CASE? CLIENT CASE PROVINCIE UTRECHT WHAT S THE CASE? CLIENT CASE PROVINCIE UTRECHT Sinds 1981 verzorgt Sodexo de cateringservices bij de Provincie Utrecht. Vanaf 2010 is deze dienstverlening geleidelijk uitgebreid. Sodexo werd toen aangenomen

Nadere informatie

Vitaal Leiderschap. Welk verschil kunnen vitale leiders maken binnen uw organisatie? T: +31 (0) E:

Vitaal Leiderschap. Welk verschil kunnen vitale leiders maken binnen uw organisatie?  T: +31 (0) E: Vitaal Leiderschap Welk verschil kunnen vitale leiders maken binnen uw organisatie? www.charlygreen.nl T: +31 (0)88 73 055 59 E: info@charlygreen.nl Vitaliteit borgen in het DNA via leiderschap Op welke

Nadere informatie

Lean management in Zorg Succesvol door passie, volharding en ambacht

Lean management in Zorg Succesvol door passie, volharding en ambacht Lean management in Zorg Succesvol door passie, volharding en ambacht Executive Leergang Lean in de Zorg, Breukelen, 3 december 2013 Prof.dr.ing. Jacques Reijniers MBA 2 De hoofdlijnen van de bijdrage Introductie:

Nadere informatie

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten

Langer thuis door innovatieve wijkverpleging. Andere focus, betere uitkomsten Langer thuis door innovatieve wijkverpleging Andere focus, betere uitkomsten Uw focus op innovatie en uitkomsten van zorg bepaalt het succes De wereld van de wijkverpleging is sinds 2015 drastisch veranderd.

Nadere informatie

SLOW & QUICK SCAN COPE 7

SLOW & QUICK SCAN COPE 7 Onderstaand treft u zowel een SLOW als een QUICK SCAN aan voor uw organisatie volgens de COPE 7 organisatie principes. De SLOW SCAN: Als uw antwoord op een hoofdvraag NEE betreft, dan scoort u 0 punten

Nadere informatie

Intermedius, Passie, grip en structuur voor u en uw organisatie

Intermedius, Passie, grip en structuur voor u en uw organisatie Intermedius, Passie, grip en structuur voor u en uw organisatie Wilt u organisatieveranderingen effectief vormgeven en besturen? Zorg dan dat projecten en programma s elkaar versterken in een gestructureerde

Nadere informatie

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom!

beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! beter leren, fijner werken, sneller groeien Performance Management workshop HR Live congres 28-10-2014 The Courseware Company Welkom! Agenda Introductie Performance Management Stellingen Afsluiting Luciano

Nadere informatie

WELCOME! The Brown Paper Company

WELCOME! The Brown Paper Company WELCOME! The Brown Paper Company Commercial Automation: De commerciële revolutie? The Brown Paper Company De Sales revolution: transformatie? Huidig SaaS Focus Sales Centric Customer Centric product push

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Sociale Zaken Creëren van Participeren Het kabinet wil de Participatiewet per 1 januari 2014 in werking laten treden. Er wordt nog gedebatteerd over onderdelen van de wet. Echter, de kern staat vast. Het

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO

Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO Drs. Eveline Castelijns MBA 12 april 2016 Inhoudsopgave 1 2 3 Zelforganisatie in de zorg Werkende principes Vragen 1 Zelforganiseren in de

Nadere informatie

Continu verbeteren. Coaching Kata MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: 2015 ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Continu verbeteren. Coaching Kata MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: 2015 ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Continu verbeteren Coaching Kata MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: 2015 ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Coaching Kata Cultuur en gedragsverandering zijn de sleutels tot succesvolle Lean initiatieven

Nadere informatie

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken

Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Beoordelingskader Dashboardmodule Betalingsachterstanden hypotheken Hieronder treft u per onderwerp het beoordelingskader aan van de module Betalingsachterstanden hypotheken 2014-2015. Ieder onderdeel

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

Visie. Volharding. De diepte in De bestaande situatie ontregelen gebeurt niet door een oppervlakkige HAAL MEER RESULTAAT UIT JEZELF EN ANDEREN

Visie. Volharding. De diepte in De bestaande situatie ontregelen gebeurt niet door een oppervlakkige HAAL MEER RESULTAAT UIT JEZELF EN ANDEREN HAAL MEER RESULTAAT UIT JEZELF EN ANDEREN The privilege of a lifetime is to become who you truly are. - Carl Jung Visie Als authentiek leider ben je een kapitein aan het roer van een schip. Handen aan

Nadere informatie

De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit

De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit De rol van HR diensten in de beweging naar meer eigenaarschap van onderwijsteam over onderwijskwaliteit Reader ten behoeve van bestuurstafels Kwaliteitsnetwerk mbo op 15 en 16 maart 2017 Uitnodigingstekst

Nadere informatie

Succesvol Veranderingen Realiseren

Succesvol Veranderingen Realiseren Training Succesvol Veranderingen Realiseren Effectief resultaten boeken door de kern aan te pakken. Training Succesvol veranderingen realiseren ph advies Organisaties kunnen niet bloeien zonder verandering,

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 9. Speciale dank aan Over de auteur 132 Eerder verschenen boeken 140

Inhoud. Inleiding 9. Speciale dank aan Over de auteur 132 Eerder verschenen boeken 140 Inhoud Inleiding 9 1. Een onhoudbare situatie 13 2. Het organisatie-dna 25 3. Hoe breng je een organisatie-dna tot leven? 38 4. Het (dis)functioneren van management 68 5. Een mentaal en fysiek fitte organisatie

Nadere informatie

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl VRAGENLIJST JOnG JOnG is een initiatief van en voor jonge ondernemers. Tot de doelgroep behoren Ondernemers in de eerste 5 jaar van hun ondernemerschap. JOnG stelt zich tot doel de individuele ondernemers

Nadere informatie

De controller met ICT competenties

De controller met ICT competenties De controller met ICT competenties Whitepaper door Rob Berkhof Aangeboden door NIVE Opleidingen De controller met ICT competenties De huidige samenleving is nauwelijks meer voor te stellen zonder informatisering.

Nadere informatie

Auteur Helen van Meeuwen de Jong Datum 6 juni 2016. Introductie in Lean management Apotheek Partners Congres 2016

Auteur Helen van Meeuwen de Jong Datum 6 juni 2016. Introductie in Lean management Apotheek Partners Congres 2016 Auteur Helen van Meeuwen de Jong Datum 6 juni 2016 Introductie in Lean management Apotheek Partners Congres 2016 Programma 5 principes van Lean Huis van Lean Implementatie Lean is een manier om processen

Nadere informatie

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl Het Mens Effect hetmenseffect.nl Uw organisatiedoelen & het effect van talent In deze dynamische tijd vormt de mens weer de kern van succesvolle organisaties. Welke uitdaging ook, ICT-systemen, processen

Nadere informatie

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Wat is leerkracht? Stichting leerkracht is een organisatie van enthousiaste experts uit het onderwijs en bedrijfsleven die scholen helpt in het ontwikkelen

Nadere informatie

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Toelichting Hierbij een compilatie van diverse artikelen over motivatie, draagvlak en verandertrajecten voor de interne coördinator cultuureducatie ICC. 1 Hoe werkt

Nadere informatie

Prestatiemetingen en de Balanced Scorecard

Prestatiemetingen en de Balanced Scorecard Prestatiemetingen en de Balanced Scorecard Wim Hoyer Arnhem 28 mei 2009 Opzet Presentatie Introductie Interaction Interim Performance management Balanced Scorecard Basisprincipes Wat kun je ermee Game

Nadere informatie

Effectief verkopen in het buitenland

Effectief verkopen in het buitenland Effectief verkopen in het buitenland Evenementen Center Beekse Bergen 24 november 2011 Anton van Wezel Grenzeloos Innoveren Effectief verkopen in het buitenland Innovatie commercieel - Verkoop - Noodzaak

Nadere informatie

Social Strategy Masterclass 2014

Social Strategy Masterclass 2014 Social Strategy Masterclass 201 Bestemd voor Directie en Management actief in zowel B2B, B2C als Non profit Inhoudsopgave Inleiding Eendaagse Social Strategy MasterClass Programma Ochtendsessie Middagsessie

Nadere informatie

Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu?

Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu? Arjan Kuik, tandarts, lid sinds 1983 VAN EEN ZORGPROFESSIONAL Een claim Een patiënt stelt u aansprakelijk. Een claim, wat nu? Een patiënt stelt u aansprakelijk. Wat nu? Informatie voor zorgprofessionals

Nadere informatie

Rondetafel. De wisselwerking tussen Business Management en Business Control. v Samen aan tafel! 25 juni 2015, SS Rotterdam

Rondetafel. De wisselwerking tussen Business Management en Business Control. v Samen aan tafel! 25 juni 2015, SS Rotterdam 5-7-2015 1 Rondetafel De wisselwerking tussen Business Management en Business Control v Samen aan tafel! 25 juni 2015, SS Rotterdam Agenda Rondetafel 15.00 15.15 uur: Introductie 15.15 15.35 uur: Bespiegelingen

Nadere informatie

Cultuurverandering. Van Oort & Ros Partners bij ontwikkeling. Inhoudsopgave 1. Visie op cultuurverandering 2. Schema Afstemming individu organisatie 5

Cultuurverandering. Van Oort & Ros Partners bij ontwikkeling. Inhoudsopgave 1. Visie op cultuurverandering 2. Schema Afstemming individu organisatie 5 Van Oort & Ros Partners bij Ontwikkeling Adres: Kerkedijk 11, 1862 BD Bergen Website: www.vanoort-ros.nl E-mail: info@vanoort-ros.nl Telefoon: 072-5814749 Cultuurverandering Inhoudsopgave 1 Visie op cultuurverandering

Nadere informatie

Change. Making Change Happen!

Change. Making Change Happen! Change MANaGEMENT Making Change Happen! 2 Uw organisatie verandert. Vaak onder druk van de markt, aandeelhouders of belanghebbenden. Maar soms gewoon omdat u zelf gelooft dat het beter kan. Het merendeel

Nadere informatie

Leidende of lijdende Innovatie- en Veranderteams? - de samenhang tussen vernieuwing en bezieling -

Leidende of lijdende Innovatie- en Veranderteams? - de samenhang tussen vernieuwing en bezieling - Leidende of lijdende Innovatie- en Veranderteams? - de samenhang tussen vernieuwing en bezieling - Waaraan herken je een Leidend Innovatieteam 1? Een innovatieteam is meestal multidisciplinair samengesteld.

Nadere informatie

Hans D Hondt Kabinetschef van de Minister-president van de Vlaamse regering

Hans D Hondt Kabinetschef van de Minister-president van de Vlaamse regering Hans D Hondt Kabinetschef van de Minister-president van de Vlaamse regering Nieuwe start Nieuwe rol opnemen Onzekerheden Spelregels bepalen Goede afspraken maken goede vrienden Elk zijn eigen rol - politiek

Nadere informatie

Peter Konings (Belastingdienst), Rutger Heerdink (UWV), Rene Backer (SVB), Sjoerd Weiland (RDW)

Peter Konings (Belastingdienst), Rutger Heerdink (UWV), Rene Backer (SVB), Sjoerd Weiland (RDW) Werkgroep Borging: Peter Konings (Belastingdienst), Rutger Heerdink (UWV), Rene Backer (SVB), Sjoerd Weiland (RDW) November 2013 Deze sheets bevatten achtergrondinformatie bij het plan Borging awareness

Nadere informatie

Blanco Teamontwikkeling

Blanco Teamontwikkeling Blanco Teamontwikkeling Wat levert het op? De Blanco Team Ontwikkeling (BTO-programma) is gericht op het ontwikkelen van effectieve teams die optimaal bijdragen aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen.

Nadere informatie

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden COMMUNICATIE technieken voor leidinggevenden Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Organisatie principes

Organisatie principes Organisatie principes Een overzicht van organisatie principes die als richtsnoer dienen bij het vormgeven van flexibele, innovatieve organisaties. Deze principes zijn gebaseerd op de Moderne Sociotechniek.

Nadere informatie