Uitgave van Brink Techniek BV Heerde. Victo Techniek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitgave van Brink Techniek BV Heerde. Victo Techniek"

Transcriptie

1 Victo Techniek Europaweg BG Heerde Tel.: Fax: Internet:

2 VICTO: ICT in het VMBO Voorwoord Het nieuwe VMBO draait al enige tijd volop. Het VMBO is erop gericht onderwijs te verzorgen dat goed aansluit op vervolgopleidingen en op de beroepspraktijk. Daar zullen de leerlingen onvermijdelijk te maken krijgen met informatie- en communicatietechnologie (ICT). Het is dus zaak ze daar in het VMBO al goed op voor te bereiden. Binnen het VMBO worden leerlingen meer dan in het verleden, aangesproken op hun individuele capaciteiten en vaardigheid in zelfstandig werken. ICT speelt een belangrijke rol in deze onderwijsvernieuwing. Op verzoek van het procesmanagement ICT van OCW heeft de SLO destijds het voortouw genomen en VMBO-scholen, uitgevers, hogescholen, landelijke pedagogische centra en het Procesmanagement Voortgezet Onderwijs bij elkaar gebracht. Het resultaat is een speciaal ICT-project voor het VMBO dat nu al op veel scholen succesvol draait: VICTO. VICTO (Vmbo ICT Onderwijs) is een turn-key project voor de sectoren Techniek, Economie, Zorg & Welzijn en Landbouw. Het project is gericht op sectorbrede ontwikkeling en implementatie van ICT-leermiddelen binnen het VMBO-onderwijs. VICTO gaat uit van alle direct en indirect ICT-gerelateerde exameneisen, zoals die voorkomen in de nieuwe examenprogramma s. Per sector is een pakket samengesteld van software, hardware en lesmaterialen dat los van - of aanvullend op - een gekozen methode kan worden gebruikt. De leerlingen kunnen met behulp van dit pakket zelfstandig op de werkplekken werken. Dit pakket kan voor toepassingen in meerdere afdelingen worden gebruikt en voorziet ook in implementatieondersteuning en deskundigheidsbevordering. Het VICTO-pakket kan worden bekostigd uit de ICT-gelden die de scholen van het ministerie ontvangen. Er is één hoofdleverancier voor alle VICTO-materialen: Brink Techniek BV te Heerde.

3 U kunt het complete invoeringsplan voor Victo downloaden vanaf de website (www.victo.nl) door in het menu te kiezen voor ondersteuning en vervolgens voor downloads. Hoofdleverancier Regelmatig treffen we folders en brochures van leveranciers aan die leermiddelen aanbieden t.b.v. VICTO. Deze leermiddelen zijn niet vastgesteld door het VICTO-project en dat werkt verwarrend. Alleen leermiddelen die door het VICTO-project zijn vastgesteld mogen en zullen als VICTO-leermiddelen aan de scholen worden aangeboden door de hoofdleverancier Brink Techniek uit Heerde. Bij deze leermiddelen kan men ervan uitgaan dat de hard-/software en het schriftelijk ondersteunend lesmateriaal op elkaar zijn afgestemd, en dat er recht wordt gedaan aan de uitgangspunten van het VMBO. Uiteraard kunnen wij leveranciers, anderen dan Brink Techniek, niet verbieden u folders toe te sturen en aanbiedingen te doen. Projectleiding Stichting Leerplan Ontwikkeling Kijk voor de meest actuele informatie op

4 T1, 2 en 3: Tekstverwerken, presenteren en internet MS-Word 2000 Doelstelling technisch verslag maken: Met behulp van Word leren de leerlingen een technisch verslag op te stellen en aan te passen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de vraag om een goed stageverslag te kunnen maken. Ook is het bij de vervolgopleidingen of bedrijven vaak nodig een verslag te kunnen schrijven over een product, een proces of een project. Voortbouwend op de lessen uit de basisvorming wordt aandacht geschonken aan: Functies als het importeren van een bestand, figuur of tekstvak Importeren van een bestand met behulp van een cd-rom, internet of een scanner Maken van tabellen De leerling leert op deze manier hoe een technisch verslag wordt opgebouwd. Ook leert hij om zijn gedachten en indrukken onder woorden te brengen. Voor de betere leerling biedt deze opdracht ook de mogelijkheid om een uitgebreider verslag te maken of om de integratieve eindopdracht uit te werken. Omschrijving software: Benodigd is Office 2000 met Word en Powerpoint. Voor internet gebruik de Explorer 5.0 of hoger.

5 Doelstelling technische productpresentatie: In de techniek komt het vaak voor dat informatie gevisualiseerd moet worden. Vaak gebeurt dit door een technische tekening. Tegenwoordig wordt er ook vaak gebruik gemaakt van een presentatie via Powerpoint. Door het gebruik van duidelijke dia s en aantrekkelijke animaties kan technische informatie ook aan niet ingewijden worden aangeboden. Binnen deze opdracht bouwen de leerlingen weer voort op de basisvorming en leren zij: een eenvoudige presentatie maken in Powerpoint functies als het importeren van een bestand, figuur of tekstvak importeren van een bestand met behulp van een cd-rom, internet of een scanner aanbrengen en toepassen van animaties presenteren met behulp van een monitor, overhead-projector of beamer De leerling leert bij deze opdracht informatie beknopt en duidelijk over te brengen. Voor de betere leerling biedt deze opdracht ook de mogelijkheid om een uitgebreidere presentatie te maken of om de integratieve eindopdracht uit te werken. MS-Powerpoint 2000 Minimaal Pentium computer met Windows 95, 32 mb geheugen en 500 mb vrije schijfruimte Doelstelling internet (on-line gebruik): Internet neemt een steeds belangrijker plaats in bij het verkrijgen van informatie. Veel leerlingen hebben al ervaringen met internet vanuit hun thuissituatie. Het probleem bij internet is het gericht zoeken naar informatie. Vaak ontaardt internetgebruik in wildsurfen. In deze opdracht gaan de leerlingen via gerichte opdrachten op zoek naar antwoorden. Zij doen dit binnen een gesloten omgeving waarin voor VICTO afgebakende bestanden staan. Met de kennis die zij al hebben opgedaan in de basisvorming wordt geleerd: verbinding maken met de VICTO-site gericht zoeken naar informatie downloaden van bestanden, foto s en afbeeldingen De leerling leert internet te gebruiken als medium waarbinnen doelgericht en selectief informatie verzameld kan worden. Voor de betere leerling biedt deze opdracht ook de mogelijkheid om toegang te krijgen tot het gehele world wide web en uitgebreidere zoekopdrachten uit te voeren. Bestelinformatie opties: Vlakbed scanner Digitale camera Projector (beamer) Omschrijving software: Benodigd is Office 2000 met Word en Powerpoint. Voor internet gebruik de Explorer 5.0 of hoger.

6 T4: Technisch tekeninglezen Doelstelling: Binnen de sector techniek is tekeninglezen de basis van waaruit gewerkt wordt. Het is dus van belang dat leerlingen goed leren tekeninglezen. Echter tussen de beroepsgerichte afdelingen zijn er grote verschillen in de wijze van tekenen. Daarom moet deze opdracht beperkt blijven tot de gemeenschappelijke elementen van het technisch tekenen, zoals: omzetten van een ruimtelijke voorstelling naar een projectie herkennen van vlakken en lijnen binnen een projectie herkennen van diverse lijnsoorten Omschrijving software: CARD versie 4.0 voor Windows 95/98/NT/2000 Card biedt lessen voor ruimtelijk inzicht en projectieleer. Dit zijn voornamelijk vaardigheden die de leerling zich eigen moet maken. Card is dan ook voorzien van beknopte theorie, negen oefeningen- en toetsblokken, 144 objecten en een willekeurige selectie van lijnen en aanzichten. Samen goed voor meer dan uitdagende opgaven. Ruimschoots gelegenheid dus om goed te oefenen! De volgende onderwerpen komen aan de orde: aanzichten isometrische projectie/amerikaanse en Europese projectiemethode rechte projectie lijnsoorten doorsnede Aanbevolen wordt minimaal Pentium 166 met 16 Mb intern geheugen en Windows 95 of hoger, 256 kleuren VGA scherm. Netwerkinstallatie en stand-alone installatie mogelijk. De software is eveneens geïntegreerd in de Dé Digitale Leeromgeving. Bestelinformatie: Card voor Windows versie 4.0 klaslokaallicentie Card voor Windows versie 4.0 locatielicentie

7 Technisch Tekeninglezen VICTO-2 In VICTO 2 zijn de afdelingsgerichte programma s onderzocht met betrekking tot ICT. In het derde leerjaar krijgen de leerlingen te maken met sectorgerelateerde ICT eindtermen. Hier valt onder andere ook het pakket WinCARD onder om te leren tekeningen lezen. Door middel van het softwarepakket WinCARD krijgen de leerlingen de eerste basiskennis. Na het derde leerjaar moet deze kennis worden uitgebreid met vakspecifieke kennis over tekeningen in het vierde leerjaar. De leerlingen zullen in hun vervolgopleiding en in het bedrijfsleven vaak te maken krijgen met vakspecifieke tekeningen. Geen technicus kan werken zonder een goede bouwtekening of schematische voorstelling. Voor elke afdeling in het Technisch onderwijs is een softwarepakket ontwikkeld onder de naam Cad College 5 series. Deze software maakt gebruik van hoogwaardige flash animaties en is zeer leerlingvriendelijk. In deze softwarepakketten worden de resultaten per leerling bijgehouden. De volgende softwarepakketten zijn beschikbaar: Tekeninglezen Bouw PAD Tekeninglezen Elektrotechniek PED Tekeninglezen Installatietechniek PID Tekeninglezen Metaal PMD Tekeninglezen Autotechniek PCD Minimale systeemeisen zijn: 300 Mhz, 50 Mb vrije schijfruimte, resolutie minimaal: 800 x 600. De software werkt onder Windows 98 (SE) / ME / XP home / NT 4 (sp6) / 2000 / XP prof. Aangeraden: Win 2000, 800 Mhz, resolutie 1024*786, Internet verbinding, server voor resultaten, geluidskaart. Netwerkinstallatie en stand-alone installatie mogelijk. Bestelinformatie: Tekeninglezen Bouw PAD Tekeninglezen Elektrotechniek PED Tekeninglezen Installatietechniek PID Tekeninglezen Metaal PMD Tekeninglezen Autotechniek PCD

8 T5: Technisch tekenen Doelstelling: Technisch tekenen met CAD-software heeft in het bedrijfsleven nagenoeg al het handmatig tekenen verdrongen. Het is dan ook logisch dat leerlingen kennismaken met een aantal mogelijkheden van CAD. In deze opdracht leren de leerlingen: een bestand openen en sluiten tekenen van lijnen, cirkels, veelhoeken binnen een raster aanbrengen van lijndikte, lijnsoorten, arcering en tekst bestaande objecten uit de bibliotheek halen objecten verplaatsen en verschalen tekening printen (plotten) Na deze algemene kennismaking kan per afdeling vakgericht worden getekend met de CAD-software om bijvoorbeeld een complete werktekening te maken of om een geometrie te maken voor een CAM-opdracht. Omschrijving software: AutoCAD is het meest gebruikte CAD pakket en wordt daarom ook in het Victo project aangeboden. Het aanbod bestaat uit de volledige netwerkversie van AutoCAD 2006 in combinatie met een optioneel te installeren Nederlandstalig Victo menu, waarin alleen de belangrijkste functies zichtbaar zijn. Tevens krijgt u gratis een scholingsdag per 20 licenties en toegang tot de helpdesk. Minimaal Pentium III, 800 MHz, MS Windows XP, Windows 2000 Professional, 256 MB RAM, 300 MB HD space, beeldscherm 1024x768 VGA met true color, MS Internet Explorer 6.0. Het pakket dient in een netwerk geïnstalleerd te worden (Windows 2000/2003 server). Bestelinformatie: D AutoCAD user licentie. Contract met SLB diensten, installatie of onderhoud verplicht D AutoCAD 2007, extra 10 user licentie -uitbreiding met 10 netwerkplekken. Contract met SLB diensten, installatie of onderhoud verplicht.

9 T6: CAM programmeren Doelstelling: Met behulp van een kleine graveermachine wordt de weg tussen tekening en product duidelijk gemaakt. De leerling kan een tekening maken in CAD en deze door de graveermachine op plaatmateriaal laten graveren. In de opdracht maken de leerlingen kennis met: geometrie omzetten naar een CAM-omgeving bewerkingsgegevens aanbrengen, zoals soort materiaal, soort gereedschap, snelheid, diepte etc. maken van het product Door de leerling stap voor stap te laten ervaren welke gegevens nodig zijn om tot een product te komen, zal de leerling de bewegingen van een CAM-machine niet meer als vanzelfsprekend beschouwen. Hij zal meer belangstelling krijgen voor de werking van machines en apparatuur. Omschrijving hardware en software: Coördinatenmachine KM 3 voor graveren, boren en frezen. Dit is een 3-assige machine met een hoge nauwkeurigheid inclusief opspaninrichting voor materiaal. De software bestaat uit een Windows CAM-applicatie voor het maken of inlezen van een eenvoudige tekening, simulatie van het graveerproces en het aansturen van de machine. In de programmatuur zijn diverse machine-instellingen aan te passen. De software werkt als plug-in van AutoCAD 2000i/2002/2004/2005 zodat rechtstreeks vanuit AutoCAD kan worden gegraveerd. Pentium 166 computer met minimaal 32 mb geheugen en Windows 95 of hoger. De software is geïntegreerd in Dé Digitale Leeromgeving. Bestelinformatie: Coördinatenmachine KM 3 incl. Windows software Geluiddempende behuizing

10 T7: Robotica Doelstelling: Vooral bij serieproductie neemt de robot een belangrijke plaats in. De robot neemt zwaar en eentonig werk over van de mens en zorgt ervoor, dat het arbeidsklimaat van de werknemer wordt verbeterd. In deze opdracht worden de mogelijkheden en bewegingsrichtingen van de robot getoond. De leerlingen maken kennis met: handmatige programmering externe programmering simulatie van de bewegingen uitvoering van de bewegingen Omschrijving: Teach-robot is een open 5-assige robot met 6 aandrijvingen, speciaal ontwikkeld voor het onderwijs. Uitgevoerd met onafhankelijke functies, waarbij de aandrijving en encoders vrij toegankelijk zijn. Basis en andere mechanische onderdelen bestaan uit kunststof versterkt met glasvezel. Besturing kan met de hand d.m.v een Teachbox voorzien van chipcard, automatisch via chipcard met vooraf ingebracht programma en met de computer via de RS232 poort. De communicatie verloopt via een 2-polig bussysteem. De robot kan geplaatst worden op het meegeleverde coördinatenveld (gegraveerd kunststof), waarop tevens een sorteerunit is geplaatst. Een computer met minimaal Windows 98, 16 Mb geheugen en circa 4 Mb vrije schijfruimte is vereist. Voor de aansturing dient de computer tevens over een vrije seriële poort te beschikken. De software is eveneens geïntegreerd in Dé Digitale Leeromgeving. Bestelinformatie: Teach-robot compleet met software Plexiglazen behuizing (z.o.z)

11 Plexiglazen kap t.b.v de Teach-robot Gesloten plexiglazen kap voor om de robot heen. Door middel van een slot te openen.

12 T8-1: Procestechnologie Doelstelling: De deuren van de trein of metro kunnen pas worden geopend wanneer het rijtuig stilstaat bij het perron. In deze opdracht worden de leerlingen vertrouwd gemaakt met het gebruik en de techniek van veel voorkomende (vaak onzichtbare) schakelingen, zoals: pneumatische schakelingen elektro-pneumatische schakelingen sensoren en actuatoren AND en OR schakelingen. Afhankelijk van hun vakgebied kunnen leerlingen zelf een relatie leggen met schakelingen uit hun praktijkomgeving. Binnen de software kan een leerroute worden uitgezet voor verschillende leerlingen (BBL,KBL,GL-leerlingen). Omschrijving: Met dit desktop leersysteem stapt de leerling in een virtuele wereld en wordt hierin geprikkeld steeds meer informatie te vergaren om zo tot een juiste oplossing van een opgave te komen. De technische leerstof is verwerkt in de vorm van tekst, animaties, videofragmenten en gesproken tekst. De leerling gaat actief aan de slag, beantwoordt vragen, werkt opdrachten uit en met behulp van de hardwareunit kan de leerling uiteindelijk echte elektropneumatische schakelingen opbouwen. Multimedia PC met Pentium processor, 100 MHz, CD-rom, Soundblaster compatible geluidskaart, VGA grafische kaart 800 x 600 met 256 kleuren, Win 9x, 2000, ME of NT. Bestelinformatie: C Basisunit Futurion (zonder cursuspaneel) D Cursuspaneel Van Handwerk tot Automatisering incl. software Geluidsarme compressor t.b.v luchtvoorziening

13 Futurion Cursus voor Mechatronica MecLab 200 Als verdieping en uitbreiding op Futurion Automatiseren is MecLab 200 ontwikkeld voor meer diepgang. Het leerconcept voor de Futurioncursus MecLAB200 is gebaseerd op praktische opgaven. De cursus maakt gebruik van project- en procesgerelateerde taken vanuit de dagelijkse praktijk. Deze opgaven zijn zo opgezet dat ze gesimuleerd kunnen worden op het leerbord. Elke taak heeft het ultieme doel een mechatronisch systeem met een digitale besturing op het leerbord op te bouwen en in bedrijf te stellen. Desalniettemin, is de benadering holistisch, rekening houdend met veiligheidseisen en economische aspecten. Het oplossen van de taken vereist planning, de juiste methodiek, specialistische en psychomotorische bekwaamheid en wordt bereikt door gebruik te maken van verschillende trainingshulpmiddelen. Leerdoelen: Beschrijf de structuur, functie en toepassingen van een digitale besturing. Benoem de verschillen tussen een digitale besturing, relaisschakeling en PLC. Uitvoeren van eenvoudige besturingstaken met behulp van functieblokken. Gebruik en programmering van de LOGO! PLC als een voorbeeld van digitale besturing. Systematisch oplossen van eenvoudige besturingstaken van opdracht. Omschrijving en analyse naar oplossing zoeken, programmeren, testen en documenteren. Daarnaast wordt een aantal vaardigheden getraind, zoals: gestructureerd plannen, uitvoeren en documenteren van taken; bewustzijn van doel op informatie te raadplegen; begrip en beoordelen van informatie en een buitenlandse taal (Engels); beoordelen van een rendabele applicatie van logische besturingen. Projecten: Project 1: Automatische deur voor een oven Er moet een toevoerinrichting voor een oven met een automatische deur opgebouwd en in bedrijf genomen worden. Project 2 Aanpassing van een oveninstallatie Door een assortimentswijziging moet de oveninstallatie van project 1 aangepast worden. De nieuwe motorventielen hebben een langere uithardingstijd in de oven nodig. De draaitafel zal langzamer moeten draaien. Project 3 Uitsorteren van werkstukken In een productie-installatie worden douchekoppen verchroomd. In een deelproces moeten alle afgekeurde producten (niet goed verchroomd) uitgesorteerd worden. Project 4 Besturing van een roldeur Een reeds bestaande roldeurbesturing moet gecompleteerd en geprogrammeerd worden. De roldeurbesturing is als model in de PC gerealiseerd. Het model wordt met de LOGO! PLC op het leerbord bestuurd. Minimale systeemeisen: Futurion Master Unit, PC met Win95/98/2000/ME/NT, Pentium 100 Hhz, 16 Mb RAM, Min. 80 Mb ruimte op de HD, Grafische resolutie 800x600, Geluidskaart (Soundblaster compatible), 12-speed CD-rom drive, Seriële poort (liefst 2). Bestelinformatie: E Cursus Futurion MecLab 200 (wordt gebruikt in Technologie GL en optioneel voor VICTO Techniek)

14 T8-2: Sturen & Regelen Doelstelling: De deuren van de trein of metro kunnen pas worden geopend wanneer het rijtuig stilstaat bij het perron. Dit betekent dat aan het openen van de deur een aantal voorwaarden vooraf gaat. In deze opdracht worden de leerlingen vertrouwd gemaakt met het gebruik en de techniek van veel voorkomende (vaak onzichtbare) schakelingen. Het verkeersplein wordt ingezet als werkplek sturen en regelen. Leerlingen leren de samenhang kennen tussen in- en uitgangen, bijvoorbeeld door een aanbodafhankelijke verkeerslichtregeling te maken. Interactieve software leidt de leerlingen door het hele gebied van sturen en regelen. Als verdieping/verrijking kan verder worden ingegaan op het programmeren van de plc. Afhankelijk van hun vakgebied kunnen leerlingen zelf een relatie leggen met schakelingen uit hun praktijkomgeving. Omschrijving: Centraal in deze werkplek staat een verkeersplein (kruispunt), dat door middel van een plc wordt bestuurd. Tevens hoort hierbij interactieve software, waarmee leerlingen leren praktische oplossingen te bedenken voor (verkeers)problemen. Met de software is het mogelijk het verkeersplein aan te sturen en de besturing te visualiseren, zonder kennis van de plc programmeertaal. Uiteraard bestaat wel de mogelijkheid om de plc te programmeren middels de Melsec Medoc software (wordt meegeleverd). Hiervoor is extra lesmateriaal te downloaden vanaf Pentium 166 computer met minimaal Windows 95 en ca. 500 mb vrije schijfruimte. Voor de aansluiting van plc en verkeersplein is tevens een vrije seriële poort (RS232) vereist. Het programma werkt in een netwerk en leerling-gegevens kunnen centraal worden opgeslagen. De software is eveneens geïntegreerd in Dé Digitale Leeromgeving. Bestelinformatie: Set bestaande uit verkeersplein, Mitsubishi Melsec FX plc op paneel opgebouwd met 4 mm. Stekerbussen voor de in- en uitgangen en een 25- en 37-polige connector, de benodigde aansluitkabels, programmeer en visualisatiesoftware.

15

16 T8-3: Schakelen Doelstelling: De deuren van de trein of metro kunnen pas worden geopend wanneer het rijtuig stilstaat bij het perron. In deze opdracht worden de leerlingen vertrouwd gemaakt met het gebruik en de techniek van veel voorkomende (vaak onzichtbare) schakelingen, zoals: pneumatische schakelingen elektropneumatische schakelingen sensoren en actuatoren AND- en OR-schakeling Afhankelijk van hun vakgebied kunnen leerlingen zelf een relatie leggen met schakelingen uit hun praktijkomgeving. Omschrijving: De set schakelen bestaat uit de volgende panelen: 1 x BO/06-8 Paneel : Paneel met elektrisch en pneumatisch bediende klep en ventilator 1 x SZ 9 : Paneel met relais 2 x SZ 1 : Paneel met drukknop MAAK 2 X SK 12 : Paneel met signaallampen (1 x rood, 1 x groen) 1 X SDI 1.3 : Paneel met elektrisch bediende AND en OR poort 2 x SP 11 : Paneel met handbed. 3/2 klep 1 x SP 10 : Paneel met wisselventiel luchtbediend (OR poort) 1 X SP 21 : Paneel met pneumatisch bediende AND-poort 1 X PP 1 : Paneel met dubbelwerkend cilinder Inclusief 2 meter luchtslang (6 mm), 2 T-koppelingen en set meetsnoeren. Als voorbereiding op dit practicum kan op internet het digitale lesmateriaal voor schakelen worden uitgevoerd: Bestelinformatie: B Set panelen Schakelen A Experimenteerrek Schakelen 2 rijen hoog Geluidsarme compressor

17 T9: Bedrijfslogistiek Doelstelling: Bij aankoop van een product in een supermarkt, warenhuis of bouwmarkt is op de verpakking een streepjescode aangebracht. In deze opdracht krijgen de leerlingen informatie over de achtergronden van de streepjescode: opbouw code. herkenning van groepen producten. wat gebeurt er bij het scannen. wat zijn de gevolgen voor de afdelingen inkoop, verkoop, magazijnbeheer. Daarnaast kan de leerling nadenken over het gebruik van de streepjescode voor de voortgangscontrole en uitgifte van taken binnen hun lessen. Op deze manier krijgen zij een beeld van de organisatie binnen de afdeling en de verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Zij leren daarmee hun positie beter te doorzien. Omschrijving: Software voor het scannen van barcodes met daaraan gekoppeld een (eenvoudig) voorraadbeheer. Kwalitatief hoogwaardige handheld laserscanner voor aansluiting op de vrije usb poort van een pc. Software voor het afdrukken van barcodes op labels. Pentium computer met minimaal 32 mb geheugen en circa 25 mb vrije schijfruimte. Deze software is eveneens geïntegreerd in Dé Digitale Leeromgeving. Met de software heeft elke leerling een eigen database en wordt de voortgang per leerling opgeslagen. Bestelinformatie: Set Bedrijfslogistiek - Single user Set Bedrijfslogistiek - Lokaallicentie Set Bedrijfslogistiek - Locatielicentie

18 T10-1: Gebouwenbesturing Doelstelling: Domotica is een nieuwe technologie die gebruikt wordt in de dienstverlening. Hierbij moet men denken aan onder andere inbraak- en brandalarmering en toepassingen in de zorgsector. Met een aantal voorbeelden zal de techniek achter domotica worden uitgelegd. Door middel van eenvoudige oefeningen leert de leerling de werking van de verschillende onderdelen te vertalen naar de eigen beroepsrichting. Omschrijving: Het practicum gebouwenbesturing is opgebouwd uit componenten die in onderlinge samenhang een (deel van een) huisinstallatie vormen, bestuurd door middel van een 2-draads busleiding. Het systeem kan zonder de computer te gebruiken worden geprogrammeerd. Voor plaatsing van de componenten is een rek vereist met een voeding van 24 Volt wisselspanning. Dit kan bijvoorbeeld het schakelpracticum uit de afdeling elektrotechniek zijn, maar het is natuurlijk ook mogelijk een rek mee te bestellen. Als voorbereiding op dit practicum kan op internet het digitale lesmateriaal voor gebouwenbesturing worden uitgevoerd: Bestelinformatie: Complete set gebouwenbesturing incl. lesmateriaal Uitbreidingsset met extra oefening incl. lesmateriaal A Experimenteerrek met voeding 2 rijen hoog 100 cm breed.

19 Het practicum bestaat uit een eenvoudig Domoticasysteem, opgebouwd uit Nikobus componenten. Het voordeel is dat deze componenten zonder computer geprogrammeerd kunnen worden en de leerlingen op deze wijze de werking van een dergelijk systeem kunnen bestuderen en onderzoeken. Technische specificaties Nikobus practicum: 1x paneel GBN 1, schakelmodule Nikobus op 20 cm paneel. (artikelnummer ) 2x paneel GBN 2, serieschakelaar Nikobus op 20 cm paneel. (artikelnummer ) 1x paneel GBN 3, gloeilamp (25W) op 20 cm paneel. (artikelnummer ) 1x paneel GBN 4, TL-lamp (8W) op 20 cm paneel. (artikelnummer ) 1x paneel GBN 5, Thermostaat op 20 cm paneel. (artikelnummer ) 1x paneel GBN 8, CV-simulatie op 20 cm paneel. (artikelnummer ) Alle panelen zijn voorzien van 4 mm. aansluitbussen voor gebruik in het schakelpracticum. Voor het bus netwerk zijn 2 mm. stekerbussen toegepast om verkeerd aansluiten te voorkomen. De aansluitklemmen voor het bus netwerk zijn uitgevoerd in een afwijkende kleur t.o.v. de aansluitklemmen voor verlichting en schakelen. De set wordt compleet geleverd met: Snoerenset, bestaande uit: 2 bruine meetsnoeren 50 cm met 4 mm stekers. 2 bruine meetsnoeren 75 cm met 4 mm stekers. 4 blauwe meetsnoeren 50 cm met 4 mm stekers. 3 blauwe meetsnoeren 75 cm met 4 mm stekers. 4 zwarte meetsnoeren 50 cm met 4 mm stekers. 3 zwarte meetsnoeren 75 cm met 4 mm stekers. 4 rode meetsnoeren 15 cm met 2 mm stekers. 2 rode meetsnoeren 30 cm met 2 mm stekers. 4 zwarte meetsnoeren 15 cm met 2 mm stekers. 2 zwarte meetsnoeren 30 cm met 2 mm stekers. Een kunststof opbergkist met opschrift, waarin de complete set kan worden opgeborgen. Een föhn Lesmateriaal en docentenhandleiding op CD-rom. De gehele set werkt op een veilige spanning van 24 Volt.

20 T10-2: Bedrijfsbeveiliging Doelstelling: Domotica is een techniek die zowel wordt toegepast in de zorgsector als in de woningen utiliteitsbouw. Een van de Domotica toepassingen is inbraakbeveiliging en brandalarmering. Door middel van het lesmateriaal bij deze set leert de leerling de techniek achter de installatie. De werking van de verschillende componenten wordt tijdens de experimenten duidelijk gemaakt. Door middel van een koppeling met de set Gebouwenbesturing (Nikobus) kunnen grote geïntegreerde schakelingen worden gemaakt. Omschrijving: Deze set bevat alle benodigde componenten en materialen om een complete draadloze beveiligingsinstallatie op te bouwen. Leerlingen krijgen hiermee inzicht in de werking en mogelijkheden van een moderne beveiligingscentrale en kunnen vervolgens uitleg geven aan de gebruikers. Tevens leren zij verschillende alarmmelders toe te passen. Voor plaatsing van de componenten is een rek vereist. Dit kan bijvoorbeeld het schakelpracticum uit de afdeling Elektrotechniek zijn, maar het is natuurlijk ook mogelijk een rek met voeding mee te bestellen. Bestelinformatie: Bedrijfsbeveiliging draadloos A Experimenteerrek 2 rijen hoog met 24 V AC voeding.

21 Het practicum bestaat uit de volgende onderdelen: PBD-1: Paneel met een 4-groepsbeveiligingscentrale. De voedingsspanning bedraagt 24 V AC / 50 Hz, uitgevoerd op 4 mm bussen. Door middel van dit paneel worden de andere panelen van voedingsspanning voorzien. Tevens voorzien van een Nikobus aansluiting en 4 mm busaansluitingen voor de sirene en flitslamp. PBD-2: Paneel met afstandsbediening voor het in- en uitschakelen van de alarmcentrale en voorzien van een paniekknop. PBD-3: Paneel met een deurtje met magneetschakelaar, batterijaansluiting op 2 mm bussen en adresconfiguratie door middel van schakelaars. PBD-4: Paneel met een passief infrarood detector, batterijaansluiting op 2 mm bussen en adresconfiguratie d.m.v. schakelaars. Door middel van een kapje is deze af te schermen tegen beweging voor testdoeleinden. PBD-5: Paneel met extern codeslot, batterijaansluiting op 2 mm bussen en adresconfiguratie door middel van schakelaars. PBD-6: Paneel met een hittedetector, batterijaansluiting op 2 mm bussen en adresconfiguratie door middel van schakelaars. Het contact wordt gemaakt bij een temperatuur van meer dan 60 C. PBD-7: Paneel met een alarmsirene. Signaal is verzwakt. Voedingsspanning: 12 tot 24 V AC/DC. Voorzien van 4 mm insteekbussen. Het paneel is beveiligd tegen overspanning. PBD-8: Paneel met flitslamp. Voedingsspanning: 12 tot 24 V AC/DC. Voorzien van 4 mm insteekbussen. Het paneel is beveiligd tegen overspanning. Föhn t.b.v. hittedetector. Lesmateriaal & docentenhandleiding op CD en snoerenset. Art.nr Set Nikobus, voor extra verdieping en integratie.

22 T11-1 Klachtenafhandeling Doelstelling: Klachtenregistratie is belangrijk om achteraf te kunnen bepalen welke klachten binnenkomen en wat er in het bedrijf met de klachten is gedaan. Klachtenafhandeling is belangrijk voor iedere leerling in elke leerweg van alle opleidingen. Naast het registreren van de klacht, leert de leerling aandacht te besteden aan het ontvangen en het reageren erop. In VICTO wordt een sjabloon in Acces geleverd waarin de klachten geautomatiseerd bijgehouden worden. Met het leermateriaal erbij leert de leerling de klachten van klanten over mobiele telefoons af te handelen. De leerling leert een juiste houding aan te nemen tegenover de klager, leert goed te luisteren en de relevante gegevens juist te noteren. Omschrijving software: Op Access gebaseerd sjabloon waarin klachten geregistreerd kunnen worden, de opvolging kan worden aangegeven en waar vanuit overzichten gemaakt en geprint kunnen worden. Het programma kan worden gebruikt in combinatie met het digitale lesmateriaal: JobBob. Dit is te vinden op Ook is hiervoor lesmateriaal te downloaden van Een computer met minimaal Windows 95 en tevens MS-Access 2000 geïnstalleerd is een vereiste om het Access programma te laten draaien. Het programma wordt op cd-rom aangeleverd en werkt stand-alone. De software is eveneens geïntegreerd in de Dé Digitale Leeromgeving.

23 T11-2 Telefoneren Doelstelling: Leerlingen leren de telefoon in een bedrijfscontext te gebruiken: correct opnemen, doorverbinden, klanten te woord staan en het gesprek af te ronden. De leerling leert het telefoonalfabet te gebruiken. Het leermateriaal is met name gericht op de houding van de leerling. U kunt een eenvoudige telefooncentrale aanschaffen met drie telefoons, opname- en afluisterapparatuur. De telefoons zijn aan elkaar gekoppeld, zodat ze contact met elkaar kunnen maken. Het is mogelijk de telefoons met behulp van de gebruiksaanwijzing te programmeren. Deze werkplek is uitstekend geschikt om te combineren met Nederlands of een moderne vreemde taal, of met de werkplek Klachtenafhandeling. De werkplek zou in elke opleiding voor de stage aan de orde moeten komen. Omschrijving hardware/software Voor deze werkplek kunt u een telefoonkoffer aanschaffen. Dit is een speciaal samengestelde telefoonset bestaande uit: basisstation met geïntegreerd antwoordapparaat en gespreksopname mogelijkheid d.m.v. bandrecorder, 2 draadloze handsets en 1 vast toestel. Er is mogelijkheid tot onderling doorverbinden en wachtstand. Aansluiting voor fax, netlijnsimulatie en buitentoestel. Het geheel zit opgeborgen in een kunststof koffer. De telefoonkoffer kan worden gebruikt in combinatie met het digitale lesmateriaal: JobBob. Dit is te vinden op Ook is hiervoor lesmateriaal te downloaden van Bestelinformatie Telefoonkoffer

24

25 Dé Digitale Leeromgeving De Digitale Leeromgeving is een centrale database van waaruit systeembeheerders, docenten en leerlingen kunnen werken. De software is speciaal ontwikkeld om tegemoet te komen aan de vraag educatieve software makkelijker te kunnen beheersen. Veelgebruikte software is in deze applicatie geïntegreerd voor optimale gebruiksvriendelijkheid. De ideale software voor: Planning Door middel van lesschema s kan de docent iedere leerling een persoonlijk leertraject laten volgen. Programma s uitvoeren Iedere leerling kan in zijn eigen database werken. Op deze manier kan elke leerling de voor hem geplande leerroute volgen in zijn eigen tempo. Op een willekeurige (netwerk)computer kan de leerling op ieder moment stoppen met een programma om later op hetzelfde punt weer verder te gaan.

26 Toetsing De Digitale Leeromgeving bevat enkele digitale toetsen. Ook heeft de docent de mogelijkheid om toetsen en toetsvragen toe te voegen en te wijzigen. Naast teksten kunnen ook figuren worden toegevoegd om aantrekkelijke en duidelijke toetsen te maken. Integratie werkopdrachten en lesmateriaal Vanuit De Digitale Leeromgeving kan lesmateriaal worden opgeroepen. Daarnaast kan de docent ook niet computergestuurde opdrachten en werkinstructies toevoegen. Leerlingvolgsysteem De docent heeft real-time inzicht in de activiteiten van elke leerling. De voortgang per leerling wordt centraal opgeslagen. Client Operating system: Windows 98/2000/XP Voor de clients worden de softwarepakketten Microsoft Installer 2.0 en VB Runtime 6.0 bijgeleverd en geïnstalleerd. Server Operating system: Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server, Windows Server 2003 Bestelinformatie: Artikelnr. Omschrijving Basismodule met software voor de server & client Software database VICTO Economie Software database VICTO Zorg & Welzijn Software database VICTO Techniek Software database VICTO Groen Voor de server worden de softwarepakketten MySQL Database Server en FileZilla FTP Server bijgeleverd, automatisch geïnstalleerd en gestart als services. Brink Techniek BV Europaweg 9, 8181 BG Heerde Telefoon (0578) Telefax (0578)

27 Contactgegevens Wilt u meer informatie over onze producten, of een vrijblijvende afspraak op uw school dan kunt u contact opnemen met: Brink Techniek BV Europaweg 9 / Postbus BG / 8180 AA HEERDE Telefoon: Fax: Internet:

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

KENNISMAKING MET BECKHOFF PLC EN TWINCAT

KENNISMAKING MET BECKHOFF PLC EN TWINCAT KENNISMAKING MET BECKHOFF PLC EN TWINCAT OPLEIDING TAS/PLC TECHNICUS AANDRIJFSYSTEMEN PROGRAMMEERBARE LOGISCHE CONTROLLERS CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS SINTE ANNALAAN 99 B BE-9300 9300-AALST M. BONNER

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Elektronische leeromgevingen

Elektronische leeromgevingen Elektronische leeromgevingen 20 januari 2010 Over het gebruik in het middelbaar beroepsonderwijs Auteur Opdrachtgever Danny Streelder sambo~ict Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 SAMENVATTING...3 1. INLEIDING...5

Nadere informatie

VOORWOORD. Alle trainingen worden zowel op onze vestiging als bij uw organisatie in huis verzorgd.

VOORWOORD. Alle trainingen worden zowel op onze vestiging als bij uw organisatie in huis verzorgd. VOORWOORD In deze brochure geven wij naast de algemene informatie over ons opleidingsinstituut, een omschrijving van de trainingen en faciliteiten die IP Computer Training Centrum Zwolle voor u verzorgt.

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces BUSINESS PROCESS LEARNING Solution paper Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces Inhoud 1 De kracht van Business Process Learning 3 1.1 Visie 3 1.2 Onderbouwing visie 4 2 Beschrijving

Nadere informatie

Welkom. nieuwe webwinkel! Een dag met een consultant. Zonder papier vergaderen. Mijn school Klas voor de Toekomst. oktober.

Welkom. nieuwe webwinkel! Een dag met een consultant. Zonder papier vergaderen. Mijn school Klas voor de Toekomst. oktober. info oktober 2013 Een dag met een consultant Zonder papier vergaderen Mijn school Klas voor de Toekomst Welkom nieuwe webwinkel! nummer 14 Voor ICT in belang van uw school Van de redactie In dit nummer

Nadere informatie

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo!

Leren vernieuwen. Zo! Open standaarden en open source software in het mbo. Hoe? Open standaarden en open source software in het mbo, Hoe? Zo! Leren vernieuwen Hoe? Zo! Open standaarden en open source software in het mbo A Hoe? 1 Waarom een boekje over open standaarden en open source software in het mbo? 3 2 Wat zijn open standaarden, en waarom

Nadere informatie

IN3405 Bachelor project 2012

IN3405 Bachelor project 2012 IN3405 Bachelor project 2012 ERP Systeem voor Bokstijn Feestartikelen Datum 27 juni 2012 Studenten n-willem van Velzen 1509411 David Hoepelman 1521969 Bart van Vuuren 1364693 Bedrijf Bokstijn Feestartikelen

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Een beschrijving van een van de maatwerkroutes van het Kennemer College in Heemskerk SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Van vmbo-tl via mbo versneld

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement

Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Whitepaper Nieuwe kansen voor facilitair printmanagement Auteurs: Ir. Albert Noppen, www.combizz.nl Drs. Richard van Hoorn, www.richardvanhoorn.nl inhoud 1. Inleiding, grafische producties en hun inefficiënties...

Nadere informatie

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook?

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? Onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het proces van totstandkoming van het onderwijscurriculum en van het huidige curriculum. Auteurs: dr. F. Joosten,

Nadere informatie

Maintenance Management Software

Maintenance Management Software B rochure Maintenance Management Software Inhoud blz. 3 blz. 4 blz. 8 blz. 9 Ultimo Maintenance Management in schema Ultimo Maintenance Management Ultimo Business Reporting Ultimo opties blz. 10 Ultimo

Nadere informatie

Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs. Anne-Marieke van Loon. De knop om. Educatietechnologie in leerprocessen

Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs. Anne-Marieke van Loon. De knop om. Educatietechnologie in leerprocessen 2 Over woorden en daden Ontwikkelingen in het onderwijs Anne-Marieke van Loon De knop om Educatietechnologie in leerprocessen De knop om Educatietechnologie in leerprocessen Anne-Marieke van Loon s-hertogenbosch,

Nadere informatie

mbo Opleidingen Verzorgende en Verpleegkundige Wegwijzer 2014-2015 Werken met NU Zorg Online Licentie activeren: zie pagina a 2

mbo Opleidingen Verzorgende en Verpleegkundige Wegwijzer 2014-2015 Werken met NU Zorg Online Licentie activeren: zie pagina a 2 mbo Opleidingen Verzorgende en Verpleegkundige Wegwijzer 2014-2015 Werken met NU Zorg Online Licentie activeren: en: zie pagina a 2 Inhoud Colofon NU Zorg Algemeen Je licentie activeren 2 Systeemeisen

Nadere informatie

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio binnen de Zorg, Welzijn en Sport Bouwen aan kennis Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus

Nadere informatie

De baan die bij me past

De baan die bij me past Passend onderwijs en zorg H. te Braake-Schakenraad en M. Voets Met medewerking van M. van de Laar en W. Schafrat De baan die bij me past Oriëntatie op kwalificatie in het vso De baan die bij me past Oriëntatie

Nadere informatie

Trendonderzoek mobiele technologie

Trendonderzoek mobiele technologie Trends gebruik mobiele technologie binnen het hoger onderwijs en onderzoek Inhoudsopgave 1 Onderzoeksverantwoording kwalitatief 8 onderzoek 2 Resultaten kwalitatief onderzoek 10 3 Generieke behoeften ten

Nadere informatie

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 2013 Voogd & Voogd Verzekeringen Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 1 Hoofdstuk 1 De kenniswerker Kennis is in de westerse maatschappij

Nadere informatie

Onderwijs en open leermiddelen. advies

Onderwijs en open leermiddelen. advies Onderwijs en open leermiddelen advies Onderwijs en open leermiddelen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen

Nadere informatie

YOUMOTICA. Business Plan. The YOU in domotica. Oprichters: Jens Bruggemans Jimmy Cleuren Nick Michiels Wim Leers. Strikt vertrouwelijke informatie

YOUMOTICA. Business Plan. The YOU in domotica. Oprichters: Jens Bruggemans Jimmy Cleuren Nick Michiels Wim Leers. Strikt vertrouwelijke informatie Business Plan YOUMOTICA The YOU in domotica Oprichters: Jens Bruggemans Jimmy Cleuren Nick Michiels Wim Leers Contact: Jimmy Cleuren Dorpstraat 100, Wellen, België tel: +32 11 22 33 44 mail: info@youmotica.be

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KEUZEN IN EN CONSEQUENTIES VAN HET GEPLANDE MIGRATIETRAJECT

ONDERZOEK NAAR KEUZEN IN EN CONSEQUENTIES VAN HET GEPLANDE MIGRATIETRAJECT GIS online ONDERZOEK NAAR KEUZEN IN EN CONSEQUENTIES VAN HET GEPLANDE MIGRATIETRAJECT V1.2 drs Barend Köbben prof dr M J. Kraak International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences (ITC) division

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Zo! Hoe? Centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen in het mbo. Leren vernieuwen

Zo! Hoe? Centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen in het mbo. Leren vernieuwen Leren vernieuwen Hoe? Zo! Centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen in het mbo A Hoe? 1 Wat is de aanleiding voor dit boekje? 4 2 Wat komt er op ons af? 6 3 Wie zijn er betrokken bij het

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel.

Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel. Een introductie voor netwerken en video over TCP/IP door Edwin Schriel. Pagina ( s) Inhoudsopgave. 1 Inleiding. 2 Wat is een netwerk. 3 IP adres. 3 IP netwerken. 3 Ethernet. 4 Hub(s) en switches. 5 Bruggen.

Nadere informatie

Faculteit der Maatschappijwetenschappen

Faculteit der Maatschappijwetenschappen ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME Faculteit der Maatschappijwetenschappen De opzet van de Interne Controle Unit voor de districten middels "Wide Area Network" (WAN) binnen het "Decentralization and

Nadere informatie

TAALPROFIELEN. Redactie E. Liemberg en D. Meijer NATIONAAL BUREAU MODERNE VREEMDE TALEN. Enschede, NaB/04-092 maart 2004 TAL E N VREEM D E

TAALPROFIELEN. Redactie E. Liemberg en D. Meijer NATIONAAL BUREAU MODERNE VREEMDE TALEN. Enschede, NaB/04-092 maart 2004 TAL E N VREEM D E TAALPROFIELEN Redactie E. Liemberg en D. Meijer NATIONAAL BUREAU MODERNE VREEMDE TALEN Enschede, NaB/04-092 maart 2004 M ODERNE VREEM D E TAL E N Verantwoording 2004 Nationaal Bureau Moderne Vreemde Talen

Nadere informatie