Implementatieplan Regio Talent

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Implementatieplan Regio Talent"

Transcriptie

1 Implementatieplan Wouter Kraakman Stagebedrijf: B.V. Stagebegeleider: Robrecht Bakker Stagedocent: Syts Tanja Opleiding Communicatie NHL Hogeschool 0

2 Inleiding Een advies kan je niet zomaar geven. Voor een goed advies is veel kennis nodig. Deze kennis is te halen uit het onderzoeken van informatie die over het vraagstuk gaan. Eenmaal een goed onderzoek en kennis van zaken kan je een goed en solide advies geven over hoe het beter kan. In dit implementatie plan zullen de verschillende aanbevelingen die in het adviesplan zijn gemaakt aanbod komen. Deze aanbevelingen worden verder uitgewerkt. Er wordt gekeken naar hoe dit het beste kan en wat daarvoor nodig is. Het communicatievraagstuk luidde: Hoe kan de externe communicatie worden veranderd zodat Regio Talent betere naamsbekendheid kan verwerven? De aanbevelingen uit het adviesplan waren de volgende: - Update de website De website van is toe aan een facelift. De website is niet meer van deze tijd en nodigt niet uit tot interactie. De bezoeker heeft zeer weinig op de website te doen. Tegenwoordig horen websites web 2.0 te zijn. Dit geeft meer ruimte tot interactie met de doelgroep. Ook zal er meer dynamiek zijn wat de doelgroep langer op de website houdt. Ook is het belangrijk om het persoonlijke contact op te zoeken. - Regio Arbeidsmonitor Om de bekendheid van naar een hoger niveau te tillen is er een aanbeveling gedaan om een arbeidsmonitor op te zetten. Deze monitor moet op de kaart zetten als het bureau wat veel kennis heeft over de arbeidsontwikkelingen in de regio Noord-Holland Noord. Deze monitor zorgt voor meer naamsbekendheid en kan als goed extern communicatiemiddel worden ingezet. - Contactverbetering Om de doelgroep nog beter te bereiken is er de aanbeveling gedaan om het contact met de doelgroep te verbeteren. Uit het onderzoek bleek dat de doelgroep, als ze al kennen, vaak meer contact willen hebben. Ook kunnen bij deze aanbeveling verschillende acties en middelen worden ontwikkeld om de doelgroep te beïnvloeden. - Sociale media inzetten De doelgroep van houdt zich steeds meer bezig met sociale media. Om daar niet mee te werken zou een gemiste kans zijn. Er wordt nu al bij al gewerkt met sociale media maar er zijn nog geen concrete richtlijnen opgesteld. Door een beleidsplan op te stellen en bepaalde richtlijnen te bepalen voor het gebruik van sociale media kan er beter en efficiënter gebruik van worden gemaakt. Deze aanbevelingen worden in de verschillende hoofdstukken behandeld. Er wordt per aanbeveling gekeken hoe dit het beste toegepast kan worden. Dit plan heeft de opzet van een beknopt communicatieplan. Zo wordt er geen interne of externe analyse gegeven omdat deze al uitgebreid in het adviesrapport staat. De nadruk ligt meer bij het uitwerken van de aanbevelingen, de strategie en daarbij komende zaken zoals budget, tijd en middelen. 1

3 Inhoudsopgave 1. strategie 3 2. Aanbevelingen Update van de website Regio arbeidsmonitor Contactverbetering Sociale media gebruiken 7 3. Actie schema 8 4. Planning matrix 9 5. Conclusie 9 2

4 1. Strategie De huidige manier van externe communicatie van is erg gericht op informeren en formeren. De doelgroep word geïnformeerd via verschillende nieuwsbrieven en via de website. Via deze middelen wordt niet de interactie gezocht met de doelgroep en kan wat onpersoonlijk aanvoelen. Andere kanalen die gebruikt worden zoals intake gesprekken, lobby- en netwerk bijeenkomsten geven wel weer veel ruimte om het dialoog aan te gaan. De huidige strategie hoeft dus niet geheel veranderd te worden maar er kunnen meerdere zaken toegevoegd worden, zodat het vraagstuk beter kan worden beantwoord. Het centrale vraagstuk luidde als volgt: Hoe kan de externe communicatie worden veranderd zodat betere naamsbekendheid kan verwerven? Door de strategie te bepalen met de hulp van het communicatiekruispunt kan er op zo goed als dezelfde weg worden ingegaan. Er kan worden gecommuniceerd via de verschillende externe kanalen om de doelgroep te informeren. Tegenwoordig is éénrichtingsverkeer met informeren niet meer genoeg. Er zal interactie moeten plaatsvinden. Dit zorgt voor een sterkere band en vertrouwen met de doelgroep. Er zal via de middelen waar voorheen alleen geïnformeerd werd nu ook dialogiseren gebruikt worden. Hierdoor komt er meer interactie en blijven de bestaande middelen intact maar worden deze uitgebreid. Ook moet er ruimte zijn voor het toepassen van nieuwe middelen in de middelenmix zodat de doelstellingen beter gehaald kunnen worden. Oude strategie Nieuwe strategie Het grootste punt van verandering is dat er meer dialoog in de strategie komt. Er moet meer interactie en samenwerking tot stand komen met en de doelgroep. 3

5 2. Aanbevelingen In dit hoofdstuk worden de vier aanbevelingen (adviezen) uitvoerig behandeld. Per advies worden verschillende zaken behandeld zoals: Hoe dit het beste kan worden geïmplementeerd en wat daarvoor nodig is. 2.1 Up-date van de website De website is al een aantal jaar ongewijzigd. Alleen al om die reden is de website toe aan een update. Mijn advies is dat er verschillende zaken zijn die kunnen worden veranderd: - Interactie creëren met de doelgroep. De website is nogal zender gericht en de doelgroep kan weinig tot niets zelf doen op de website. Mijn advies is om meer activiteit op de site van plaats te laten vinden. - Dynamiek op de website. De website zoals deze nu is, is nogal statisch en totaal niet dynamisch. Dit past niet meer in het huidige web 2.0 en aankomende web 3.0 stijl. De nieuwe stijl omarmt interactie en dynamiek. Deze verandering hoeft niet veel tijd in beslag te nemen en kan door enkele kleine aanpassingen en het toevoegen van bepaalde Otys modules al worden bewerkstelligd. - Persoonlijkheid Om de band met de doelgroep te versterken moet de website een persoonlijke tint krijgen. Door meer aandacht te besteden aan wie en wat is. - Totale indruk Met de totale indruk bedoel ik het algemene plaatje van de website. Bezoekers kijken het eerste naar afbeeldingen en kleuren. Het logo van is nog steeds erg sterk en zou ik niet vervangen Doelstellingen De volgende doelstellingen kunnen worden behaald als deze aanbeveling wordt ingevoerd. - Binnen twee (voor het einde van 2012) jaar zal het aantal bezoekers op de website van met 150% gestegen zijn (maandelijkse bezoekers). Het huidige aantal bezoekers per maand is gemiddeld Als de stijging wordt gehaald zal het gemiddelde aantal bezoekers rond de 3900 per maand liggen Middelen Voor dit advies kunnen verschillende communicatiemiddelen worden ingezet. De middelen worden behandeld per onderdeel van dit advies. - Interactie creëren met de doelgroep. De bedoeling is om met de nieuwe website meer interactie te creëren tussen en de doelgroep (de bezoeker). Dit betekent dus dat de bezoeker op de website meer moet kunnen doen en dat deze moet worden getriggered om iets toe te voegen aan de website waardoor de band met de doelgroep uiteindelijk sterker wordt. Dit kan onder meer worden gedaan door het plaatsen van meer nieuwsitems omtrent de website of de arbeidsmarkt. Bij deze nieuwsitems moet de optie tot reageren duidelijk aanwezig zijn. Door interessante en wat prikkelende items te plaatsen wordt er gestimuleerd om te reageren. Ook het plaatsen van verschillende Polls wordt er meer actie gevraagd van de doelgroep. Door goede stellingen of vragen te plaatsen kunnen deze Polls ook uitgroeien tot een goede informatiebron over 4

6 en voor de doelgroep. Meer hierover bij de aanbeveling over de regionale arbeidsmonitor. - Dynamiek op de website. De huidige website komt nogal statisch en saai over. Er zijn verschillende manieren en middelen om meer dynamiek in de website te brengen. Zo kan er door een nieuw design wat meer van de huidige tijd is meer dynamiek worden gecreëerd. Door de web 2.0 visie in de website te implementeren zal er meer dynamiek ontstaan. De volgende Otys modules worden ingezet voor meer dynamiek: - Twitterlink: Met deze module maak je Twitter berichten zichtbaar op je website. Door een roterende balk te maken met nieuwe tweets is er altijd dynamiek op de website zonder dat er veel tijd en energie ingestoken hoeft te worden. - Dynamische vacaturerol: de naam van deze Otys module zegt al waar het voor staat. Met deze module creëer je een lopende vacature rol met de recente vacatures. Dit zorgt net zoals de Twitterlink module dat de look and feel van de nieuwe website meer web 2.0 zal zijn. - Persoonlijkheid Het beste middel om de website meer persoonlijkheid te geven is het implementeren van een smoelenboek. Otys heeft hiervoor een gratis module beschikbaar die het maken van een smoelenboek simpel maakt. Er wordt een nieuwe pagina op de website gecreëerd waarop foto s van alle medewerkers zijn te vinden. Bij deze personen is ook een kort verhaaltje over henzelf te vinden wat de band met de doelgroep zal versterken. Tevens zorgt dit middel ook op betere vindbaarheid op het internet. Vaak zoeken kandidaten ook op een medewerker in plaats van alleen de bedrijfsnaam. Totale indruk De totale indruk die de website op de bezoeker heeft kan worden veranderd door de algehele lay-out en design opnieuw te bekijken en te verbeteren waar nodig. Deze re-design kan gedaan worden door verschillende bureau s maar omdat gebruikt maakt van Otys zal deze waarschijnlijk worden uitbesteed aan PIXL. PIXL is het designbureau van Otys. Bij deze verandering van stijl zal natuurlijk goed worden gekeken of het past met alle andere voorgestelde modules Budget - Twitterlink: Het instellen van de Twitterlink module zal eenmalig 180,- kosten. Ook moet er rekening worden gehouden met het vrijhouden van extra ruimte op de website voor de module. - Dynamische vacaturerol: Deze module wordt ook geleverd door Otys en is kosteloos. Wel moet, net als bij de Twitterlink, ruimte en tijd worden gereserveerd op de website. - Smoelenboek: De implementatie van een smoelenboek zorgt voor geen extra kosten. Wel is het zo dat alle medewerkers een bijdrage moeten leveren om een zo compleet mogelijk smoelenboek op te zetten. - Redesign: bij het re-designen van de website komen meerdere zaken naar boven. Zo wordt niet alleen de lay-out veranderd maar ook worden er tekstueel enige stukken herschreven. De kosten van de re-design zijn eenmalig 1700,-. De kosten van het herschrijven van de content op de website zijn 720,-. Dit wordt gebaseerd op dat het twee dagdelen duurt voor het herschrijven en voor een dagdeel wordt 360,- in rekening gebracht. Natuurlijk kunnen de teksten ook intern worden herschreven. Dan is dit natuurlijk kosteloos en vergt dit alleen een bijdrage in tijd. 5

7 2.2 Regio arbeidsmonitor De arbeidsmonitor die wordt opgezet moet als meetinstrument dienen. De informatie die op de website komt is relevant voor de doelgroep en kan worden gebruikt als informatiebron over de regionale arbeidsmarkt Doelstellingen De volgende doelstellingen kunnen worden behaald als deze aanbeveling wordt ingevoerd. - Binnen een jaar tijd weet 70% van de doelgroep wie is en wat zij doen. - Binnen 6 maanden is er een opzet gemaakt voor een arbeidsmonitor in de regio Noord-Holland Noord voor de doelgroep Middelen De regionale arbeidsmonitor is een middel op zichzelf. Met deze monitor kan zich profileren als een werving en selectie bureau wat veel kennis in huis heeft als het gaat om de regionale arbeidsmarkt. De monitor zal bestaan uit de volgende onderdelen: - Polls: Door verschillende polls op de website te plaatsen, kan er informatie worden verkregen door de doelgroep. Deze informatie kan daarna weer gebruikt worden in toevoeging tot de monitor. - Vacature overzicht: Met dit middel kan er een goed beeld worden gecreëerd van het aantal vacatures in de regio. Dit wordt iedere week verzamelt via verschillende websites door een consistent plan van aanpak. De vacatures zijn alleen vacatures die voor de doelgroep interessant zijn. Het gaat dus om HBO/WO vacatures in Noord-Holland. Dit overzicht zal uiteindelijk als lijngrafiek op de website terecht komen. Hierdoor is er iedere week een goede lijn te zien van het aan bod aan vacatures. - Meting bedrijven: door iedere week een meting te verrichten van het aantal nieuwe bedrijven in de regio, kan er naar bepaalde tijd een goede indicatie worden gegeven over de arbeidsmarkt in de regio. - Werkeloosheid meting: door de instroom en uitstroom van werkeloosheid te meten in Nederland en in de eigen regio, kan er ook een interessante bron van informatie ontstaan over de regionale arbeidsmarkt Budget Al deze metingen kunnen zo goed als kosteloos worden gedaan. De informatie wordt van verschillende bronnen gehaald die voor iedereen beschikbaar zijn. Er zullen wel enige kosten zitten in het inrichten van een aparte pagina of een nieuwe website voor arbeidsmonitor. Als dit op een aparte pagina gebeurd op de bestaande website, dan zijn daar geen kosten aan verbonden. De kosten gaan zitten in de man uren die er wekelijks aan moeten worden besteed. Het is dus voornamelijk een investering in tijd. Wekelijks zal er ongeveer een uur aan worden besteed. Dit houd in: Het meten van de vooraf vastgestelde variabele en het publiceren daarvan. 6

8 2.3 Contactverbetering Bij contact moet gedacht worden aan persoonlijk contact of via verschillende kanalen en communicatiemiddelen. De doelgroep wil graag op de hoogte blijven van de stand van zaken, ook al is er geen nieuws dat direct op hun gericht is Doelstellingen De volgende doelstellingen kunnen worden behaald als deze aanbeveling wordt ingevoerd. - Binnen een jaar tijd heeft 60% van de doelgroep zich aangemeld of contact gezocht met Regio Talent. - Binnen een jaar tijd weet 70% van de doelgroep wie is en wat zij doen Middelen Om het contact te verbeteren worden er verschillende middelen ingeschakeld. Zowel bestaande als nieuwe communicatiemiddelen. - Nieuwsflits: de Nieuwsflits is al een bestaand middel maar wordt niet frequent ingezet. Er zal iedere maand een Nieuwsflits uit gezet moeten worden om de doelgroep consistent op de hoogte te houden. Zo blijft ook ook goed in beeld bij de doelgroep. - Twitter: via Twitter kan goed contact worden gehouden met de doelgroep. Door frequent updates te tweeten, blijft de doelgroep op een snelle manier op de hoogte. Ook zullen er niet alleen vacatures via Twitter worden gepost maar ook andere regionale arbeids gerelateerde zaken Budget - Nieuwsflits: de Nieuwsflits is een kosteloos middel. Het is de nieuwsbrief van en kost alleen enige tijd van enkele medewerkers om goede input te leveren voor de Nieuwsflits. - Twitter: Ook Twitter is een communicatiemiddel wat kosteloos kan worden ingezet. Wel zullen er enkele medewerkers frequent actief moeten zijn om te zorgen dat met regelmaat updates via Twitter komen. 2.4 Sociale media gebruiken De hype die geen hype meer is; sociale media. Zeker als werving en selectie bureau (wat is) zal er zeker gebruik van gemaakt moeten worden, om in nog beter contact te komen met de doelgroep. Er wordt nu al gebruik gemaakt van twee sociale kanalen, namelijk Twitter en Linkedin, maar dit wordt nog niet consequent gedaan. Twitter wordt nu al, in Nederland, veelvuldig gebruikt als medium om te solliciteren of je achterban te laten weten dat er een functie in je organisatie vacant is. Mijn advies is dan ook om een beleidsplan te schrijven voor het gebruik van sociale media. Door een goed beleid en een strak format voor deze middelen te hebben, kunnen er geen onduidelijkheden en misverstanden ontstaan en weten de medewerkers van hoe er met deze kanalen moet worden gecommuniceerd. Zeker omdat deze communicatiemiddelen bij nog in de kinderschoenen staan maar veel potentieel bieden Doelstellingen De volgende doelstellingen kunnen worden behaald als deze aanbeveling wordt ingevoerd. - Binnen een jaar tijd gebruiken alle recruiters binnen sociale media als vast onderdeel bij werving en selectie. - Binnen een jaar tijd heeft 60% van de doelgroep zich aangemeld of contact gezocht met Regio 7

9 Talent. - Binnen een jaar is het aantal volgers van de Twitter gestegen met 300% - 50% van de doelgroep ziet binnen een jaar de meerwaarde in van solliciteren via sociale media en ziet de meerwaarde van het bereiken van de doelgroep via sociale media. -70% van de doelgroep weet binnen een jaar dat actief is op een sociale media platform Middelen Het middel dat voornamelijk gebruikt moet worden bij deze aanbeveling is de sociale media handleiding. In dit plan van aanpak komen verschillende sociale media aan bod en wordt er beschreven wat het is en wat ermee kan worden bereikt. Ook wordt er in het plan een handleiding gegeven over hoe het beste gebruik te maken van sociale media als communicatiemiddel. Er zullen regels worden opgesteld om te voorkomen dat Twitter of Linkedin op de verkeerde manier wordt gebruikt wat imago schade aan het bedrijf kan bewerkstelligen Budget Kosten zullen niet aan dit middel zitten. Het is meer de tijd die moet worden geïnvesteerd aan het opstellen van het beleidsplan. De kosten van Twitter zelf worden al beschreven bij de aanbeveling contactverbetering. 3. Actieschema Hieronder is een overzichtelijk actieplan opgezet waarin alle middelen in terug komen. Middel Resultaat Verantwoordelijk Budget Controle? Re-design Verbeterde website PIXL 1700,- A. Heyman website 2.0 R. Bakker Content herschrijven website Verbeterde website. Otys PIXL 720,- A. Heyman R. Bakker Twitterlink Dynamische vacaturerol Smoelenboek Regionale arbeidsmonitor Twitterfeed op website. Contact met doelgroep. Dynamiek op website. Meer 2.0 Contactverbetering, Persoonlijke website als kennisbank regionale arbeidsmarkt. Otys 180,- Otys, Medewerkers Otys - Otys, Medewerkers Medewerkers Medewerkers W. Kraakman R. Bakker - Medewerkers - R. Bakker Nieuwsflits Contactverbetering - R. Bakker Twitter Contactverbetering W. Kraakman - R. Bakker R. Bakker Sociale media handleiding Effectiever werken met sociale media. W. Kraakman - W. Kraakman R. Bakker 8

10 4. Planning matrix Hieronder is de planning te zien van de verschillende middelen die zullen worden ingezet door Regio Talent. Deze middelen hebben allen als doel om de verschillende doelstellingen te behalen. Het is in de tabel overzichtelijk neergezet welke middelen in welke maand van 2011 zullen worden ingezet. Re-design website Content herschrijven website Twitterlink Dynamische vacaturerol Smoelenboek Regionale arbeidsmonitor Nieuwsflits Twitter Sociale media handleiding Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Middel is in ontwikkeling. Middel is actief in gebruik. 5. Conclusie De implementatie van de gekozen middelen zorgt voor het behalen van de doelstellingen die zijn bepaald met het onderzoek. Als al deze doelstellingen zijn gehaald kan ook de centrale communicatievraag positief beantwoord worden. Het is natuurlijk wel een keuze welke middelen worden ingezet. Voor veel van deze middelen is er geen budget nodig en kunnen door simpele aanpassingen worden toegepast. Wel zal het man uren gaan kosten om voornamelijk de middelen te onderhouden. 9

Stagebedrijf: Regio Talent B.V. Student: Wouter Kraakman (92637) Stagebegeleider: Robrecht Bakker Stagedocent: Syts Tanja Opleiding Communicatie

Stagebedrijf: Regio Talent B.V. Student: Wouter Kraakman (92637) Stagebegeleider: Robrecht Bakker Stagedocent: Syts Tanja Opleiding Communicatie Stagebedrijf: Regio Talent B.V. Student: Wouter Kraakman (92637) Stagebegeleider: Robrecht Bakker Stagedocent: Syts Tanja Opleiding Communicatie 1 NHL Hogeschool Alkmaar Inhoudsopgave Inleiding 3 Omschrijving

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Social media pakketten

Social media pakketten Social media pakketten Social media Vergroot uw netwerk en vindbaarheid door de inzet van social media Bij Social media denkt u direct aan Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube en Pinterest. Leuk, maar

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Communicatieplan JOVD Friesland. Een korte handleiding om de communicatie in en buiten de afdeling te beheren en beheersen

Communicatieplan JOVD Friesland. Een korte handleiding om de communicatie in en buiten de afdeling te beheren en beheersen Communicatieplan JOVD Friesland Een korte handleiding om de communicatie in en buiten de afdeling te beheren en beheersen Versie 1.0 Bestuur Rigter Leeuwarden, November 2013 Achtergrond JOVD Friesland

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat!

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! Social media en content marketing gaan tegenwoordig hand in hand. Waar Facebook veel gebruikt wordt voor B2C-marketing, is LinkedIn juist meer geschikt

Nadere informatie

12-1-2015 SOCIAL MEDIA PLAN NETIDENTITY. MySuperfood Priscilla

12-1-2015 SOCIAL MEDIA PLAN NETIDENTITY. MySuperfood Priscilla 12-1-2015 NETIDENTITY SOCIAL MEDIA PLAN MySuperfood Priscilla Inhoud Je bedrijf in één zin... 3 Wat wordt er over je gezegd?... 3 Formuleer de doelstellingen... 3 Analyse zoekresultaten... 3 Analyseer

Nadere informatie

Waarom dit e-book. De vele mogelijkheden van LinkedIn zal in dit e-book uitgebreid uitgelegd worden. Ik wens je veel leesplezier!

Waarom dit e-book. De vele mogelijkheden van LinkedIn zal in dit e-book uitgebreid uitgelegd worden. Ik wens je veel leesplezier! Waarom dit e-book Breng jezelf en je bedrijf onder de aandacht bij LinkedIn. LinkedIn is voor iedereen die zichzelf, product of dienst en bedrijf onder de aandacht wilt brengen. Met dit e-book laat ik

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN CO₂ REDUCTIE TIMMERHUIS GROEP

COMMUNICATIEPLAN CO₂ REDUCTIE TIMMERHUIS GROEP COMMUNICATIEPLAN CO₂ REDUCTIE TIMMERHUIS GROEP 1. INLEIDING Dit communicatieplan is opgesteld in het kader van de CO₂ prestatieladder en het bewustwordingsproces van de CO₂ uitstoot van de Timmerhuis Groep.

Nadere informatie

Communicatieplan Breur IJzerhandel

Communicatieplan Breur IJzerhandel Communicatieplan Breur IJzerhandel 4 Oktober 2014 4 OKT 2014 Communicatieplan Breur IJzerhandel 1. Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse

Nadere informatie

ÉÉN SPECIFIEKE WEBSITE EN NIEUWSBRIEF VOOR ÉÉN SPECIFIEKE DOELGROEP

ÉÉN SPECIFIEKE WEBSITE EN NIEUWSBRIEF VOOR ÉÉN SPECIFIEKE DOELGROEP ONLINE PLATFORM VOOR d e z a ke li j ke te leco m h a n d e l tbm telecom business magazine Magenta Publishing http://www.tbmnet.nl ÉÉN SPECIFIEKE WEBSITE EN NIEUWSBRIEF VOOR ÉÉN SPECIFIEKE DOELGROEP Alle

Nadere informatie

Social media stappenplan voor gemeenten

Social media stappenplan voor gemeenten Social media stappenplan voor gemeenten Door Gert Goossens Gemeenten moeten de eerste echte stappen in de social media nog zetten. Het sociale media stappenplan voor gemeenten, met praktische tips voor

Nadere informatie

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Juni 2012 Ronald Provoost Inzet soort Social Media Anders 7% 7% 7% 7% 7% 7% 2% 4% 56% 41% 56% 50% 59% 72%

Nadere informatie

Media- en Contentstrategie TEAM UP

Media- en Contentstrategie TEAM UP Media- en Contentstrategie TEAM UP Groep C - 18 april 2016 Inhoudsopgave 1. Mediastrategie 1. Mediastrategie 1.1 Doelstellingen 1.2 Doelgroep 1.3 Media 1.4 Weekplanning 1.5 Customer Journey 2. Contentstrategie

Nadere informatie

Volgens Nederland. Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea. 15 november 2012. Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz

Volgens Nederland. Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea. 15 november 2012. Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz Volgens Nederland Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea 15 november 2012 Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz Achtergrond Volgens Nederland Nederland kent een aantal belangrijke maatschappelijke

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. Juli 2013. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen;

Communicatieplan. Conform 3.C.2. Juli 2013. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; Conform 3.C.2 2012 Juli 2013 BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; de Waard Grondverzet b.v. de Waard Transport & Overslag b.v. Baardmeesweg 20 Professor Zernikestraat 18 3899 XS ZEEWOLDE 8606

Nadere informatie

Eén loket voor al uw arbeidsmarkt communicatie

Eén loket voor al uw arbeidsmarkt communicatie Eén loket voor al uw arbeidsmarkt communicatie Ambitie De juiste media inschakelen om een kandidaat voor uw vacature te vinden is een lastige en tijdrovende klus. Ambitie kan u hierin volledig ontzorgen.

Nadere informatie

Informatie Internet Effect Plan

Informatie Internet Effect Plan Informatie Internet Effect Plan Internet Effect Plan In de praktijk denken opdrachtgevers te weinig na over de doelstelling van de website of de behoeften van de internetgebruiker. Opdrachtgevers willen

Nadere informatie

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22 LIVE PERFORMANCE Bijlage Onderzoek Social Media Sander van de Rijt PTTM22 Inhoudsopgave Social Media onderzoek Heesakkers & Daniels bestrating 3 Wat is social media? 3 Voor- en nadelen social media 3 Voordelen

Nadere informatie

Clixmaster Studio & Social Media / Communities

Clixmaster Studio & Social Media / Communities 1/23 Clixmaster Studio & Social Media / Communities Version management Based on Clixmaster Studio R.5.2 Date Version Changed 16/02/2010 1.0 Final R5.1 16/04/2010 1.1 Revision R5.1 19/04/2010 1.2 Optimized

Nadere informatie

Recruitment Process Outsourcing

Recruitment Process Outsourcing Recruitment Process Outsourcing Whitepaper : Recruitment Process Outsourcing Auteur : Jacco Valkenburg RPO: Recruitment Process Outsourcing Nu organisaties weer aan groei durven denken kan het aantrekkelijk

Nadere informatie

Claim Your Aim B.V. Vragenlijst. Websites, Social Media, SEO & Beveiliging. Datum: Plaats: stef@claimyouraim.com Tel: 06-24447057

Claim Your Aim B.V. Vragenlijst. Websites, Social Media, SEO & Beveiliging. Datum: Plaats: stef@claimyouraim.com Tel: 06-24447057 Claim Your Aim Vragenlijst Websites, Social Media, SEO & Beveiliging Opdrachtgever Opdrachtnemer Bedrijf: Claim Your Aim B.V. Contactpersoon: Msc. S.J.A. Bloo E-mail: stef@claimyouraim.com Tel: 06-24447057

Nadere informatie

Voor je begint met bloggen

Voor je begint met bloggen Voor je begint met bloggen Gemma Kregting, Adviseur online marketing Corporate Communications & Marketing Voor je begint met bloggen Waarom bloggen? Stap 1: Onderwerp bepalen Stap 2: Wie gaat er bloggen

Nadere informatie

Voor je begint met bloggen

Voor je begint met bloggen Voor je begint met bloggen Gemma Kregting, Adviseur online marketing Corporate Communications & Marketing Voor je begint met bloggen Stap 1: Bepaal waar je over wilt bloggen Stap 2: Wie gaat er bloggen

Nadere informatie

DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media

DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media Michel van Roon E-mail: mvroon@automotiveretail.nl Twitter: @michelvanroon Facebook: facebook.com/automotiveretail 01 WAT IS ER GEBEURD? 02

Nadere informatie

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd

Frans de Hoyer GW Management. E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive. De wereld is veranderd Frans de Hoyer GW Management E-Mail Marketing (mysterye-mail) E-Mailnieuwsbrief Social media voor de Automotive De wereld is veranderd 1 We kopen online We plaatsen alles online 2 Dit onderdeel valt ineens

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Social Media Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Social Media Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Social Media Marketing Datum: juni 2016 Social Media Marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg

Nadere informatie

Social media checklist

Social media checklist Social media checklist In 15 minuten klaar om klanten te benaderen Sociale media audit? Elk bedrijf weet wel dat ze iets met sociale media moeten doen en hebben daarom ook (toen ze wat tijd over hadden)

Nadere informatie

Cinergie, Communicatieplan CO-2 Prestatieladder

Cinergie, Communicatieplan CO-2 Prestatieladder Cinergie, Communicatieplan CO-2 Prestatieladder Datum: 14 Juli 2016 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse activiteiten. CINERGIE

Nadere informatie

Praktische Social Media Tips 8 december 2011

Praktische Social Media Tips 8 december 2011 Praktische Social Media Tips 8 december 2011 Leon Tindemans Wie ben ik? Time To Market Leon Tindemans Oktober 2010 Herwijnen @TTMCommunicatie in/ttmcommunicatie user/ttmcommunicatie 1 Diverse klanten Al

Nadere informatie

Presenteert de workshop Social Media

Presenteert de workshop Social Media Presenteert de workshop Social Media Juice BV Canadabaan 18 5388 RT NISTELRODE 0412-611453 info@juicebv.nl www.facebook.com/juicebv www.twitter.com/juicebv Wat doen wij? Onze klanten 1 Onze klanten Onze

Nadere informatie

Sara Geris Communication Manager

Sara Geris Communication Manager Sara Geris Communication Manager 1 2 100% familiebedrijf 3 Sites 11 Landen 32 Locaties 16 sites in België Bedienden Arbeiders Chauffeurs +3.700 collega s 4 Social Media bij H.Essers? SEO/ SEA Social Media

Nadere informatie

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26 Deelnemers... 8 Sectoren... 8 Functies... 9 Grootte van de zorginstellingen... 0 Marketing & organisatie... Medewerkers... Budgetten voor online marketing... 2 Online marketing in de praktijk... 5 Toepassing

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Conform 3.C.2 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

Sporthuis/GoSport Roy Schungel 1570046

Sporthuis/GoSport Roy Schungel 1570046 Sporthuis/GoSport 1570046 Document Informatie Versie Datum Status Aanpassingen Getroffen pagina s 1.0 20-06-2013 Definitief Colofon Soort document: Versie: 1.0 Afstudeerscriptie Opdrachtgever: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

Aan de slag met social media

Aan de slag met social media Aan de slag met social media Ester Reusink 26 mei 2014 Even voorstellen Ester Reusink Bedrijfscommunicatie 17 jaar werkervaring ZP-er sinds 2012 Buro Pinq 2 Waar gaan we het over hebben? Social media Linked

Nadere informatie

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter 1 Huidig gebruik van social media LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter Huidig gebruik van social media % van respondenten, meerdere antwoorden

Nadere informatie

White Paper Content Marketing. In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie

White Paper Content Marketing. In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie White Paper Content Marketing In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie In 10 stappen naar een succesvolle contentmarketingstrategie Contentmarketing is hot. Dit komt omdat je hiermee

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Welzijn Baarn

Communicatieplan Stichting Welzijn Baarn Communicatieplan Stichting Welzijn Baarn Namen: Xavier van der Stelt Anika Schouten Janneke Geerling Kelly Hoogenboezem Utrecht, 5 juni 2013 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding... 3 2. Wat speelt er momenteel

Nadere informatie

Plan van aanpak, 17 september 2014

Plan van aanpak, 17 september 2014 Plan van aanpak, 17 september 2014 DEP WORKS B.V. / DEP WORKS office & management support / DEP WORKS MEET&GREET Marnick de Groot Milan van der Maaten Luuk Roordink Afdeling: Marketing & Communicatie Contactpersonen:

Nadere informatie

De informatievoorziening van de MS Vereniging

De informatievoorziening van de MS Vereniging De informatievoorziening van de MS Vereniging Uitslag van de enquête Informatievoorziening onder mensen met MS, september 2012 Juanita Diemel, medewerker informatievoorziening Jolanda van Dijk, medewerker

Nadere informatie

Social Media Plan in 10 Stappen. In 10 simpele stappen jouw. Social Media voor elkaar. made with

Social Media Plan in 10 Stappen. In 10 simpele stappen jouw. Social Media voor elkaar. made with Social Media Plan in 10 Stappen In 10 simpele stappen jouw Social Media voor elkaar made with Inhoud 1. Bedankt! 2. Iets over mijzelf 3. 10 stappenplan 4. Social Media in 10 stappen 5. Veel succes Bedankt!

Nadere informatie

Workshop Strategische Communicatie. 23 juni 2015 Rolf Schreuder, Judith Vos General Assembly, Ulft Rolf@bureauq.nl

Workshop Strategische Communicatie. 23 juni 2015 Rolf Schreuder, Judith Vos General Assembly, Ulft Rolf@bureauq.nl Workshop Strategische Communicatie 23 juni 2015 Rolf Schreuder, Judith Vos General Assembly, Ulft Rolf@bureauq.nl Doelstelling Werken aan communicatieplan of aanpak voor je centre Communicatie gebruiken

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN CO2-REDUCTIESYSTEEM 3.C.2_1 VERSIE: 01 06/05/2013

COMMUNICATIEPLAN CO2-REDUCTIESYSTEEM 3.C.2_1 VERSIE: 01 06/05/2013 Heereweg 1a 2161 AB Lisse 0252-417788 COMMUNICATIEPLAN CO2-REDUCTIESYSTEEM 3.C.2_1 VERSIE: 01 06/05/2013 Conform niveau 3 op de prestatieladder 2.0 Status Versie/ Datum Opgesteld Geautoriseerd Akkoord

Nadere informatie

Communicatie bij implementatie

Communicatie bij implementatie Communicatie bij implementatie Hoe je met een duidelijk communicatieplan software-implementaties positief beïnvloedt Een software systeem implementeren heeft, naast de nodige technische uitdagingen, ook

Nadere informatie

Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011

Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011 Content Management Systeem Specifieke modules van het Steenstra CMS 2011 2. Overzicht en specificering van additionele modules Naast de basis implementatie is het Steenstra CMS systeem uit te breiden met

Nadere informatie

Handleiding plaatsen vacatures op sociale media

Handleiding plaatsen vacatures op sociale media Handleiding plaatsen vacatures op sociale media oktober 2013, www.zuivelwerkt.nl Plaatsen vacatures op sociale media - 1 - Voor u ligt de handleiding sociale media en recruitment. Dit document helpt u

Nadere informatie

Social Media Strategie Plan

Social Media Strategie Plan Social Media Strategie Plan Creëren van de strategie en planning van de uitvoering Een stappenplan met daarin vastgelegd waar je merk staat, waar je heen wilt en en hoe er te komen. Houd in gedachten dat

Nadere informatie

Communicatieplan. Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen. Conform 3.C.2. 05 Mei 2015

Communicatieplan. Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen. Conform 3.C.2. 05 Mei 2015 Conform 3.C.2 05 Mei 2015 Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie... 4 2 DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Handleiding plaatsen vacatures op sociale media

Handleiding plaatsen vacatures op sociale media Handleiding plaatsen vacatures op sociale media november 2013, www.zuivelwerkt.nl Plaatsen vacatures op sociale media - 1 - Voor u ligt de handleiding sociale media en recruitment. Dit document helpt u

Nadere informatie

Pakketaanbieding de Online oefentherapeut. Pakketaanbieding. De online oefentherapeut

Pakketaanbieding de Online oefentherapeut. Pakketaanbieding. De online oefentherapeut Pakketaanbieding De online oefentherapeut zomer 2015 1 Aanbieding 1. Om maximaal gebruik te maken van de online middelen die beschikbaar zijn tegen een behapbare inzet voor de drukbezette oefentherapeut

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

Hoeveel mensen op Facebook in Eindhoven?

Hoeveel mensen op Facebook in Eindhoven? 4-11-2016 Startersdag Kamer van Koophandel, zaterdag 5 november 2016 De presentatie vind je op www.kvk.nl/startersdag 1 Social Media de nieuwe verkoopkanalen Socialnomics 2017 Social Media de nieuwe verkoop

Nadere informatie

Acquisitie met LinkedIn. Acquisitie met LinkedIn

Acquisitie met LinkedIn. Acquisitie met LinkedIn Acquisitie met LinkedIn Acquisitie met LinkedIn Acquisitie met LinkedIn 1. Introductie 2. Wat is acquisitie 3. Wat betekent acquisitie voor jou 4. Social Media facts 5. Acquisitie en LinkedIn 6. Tips Voorstellen

Nadere informatie

private label recruitment

private label recruitment private label recruitment Uw eigen recruitment afdeling voor 1 vacature of uw volledige wervingsproces. Investeer uw wervingsbudget in uw eigen organisatie! Innovatie maakt succesvolle organisaties nóg

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN CO₂REDUCTIE Haarsma Groep

COMMUNICATIEPLAN CO₂REDUCTIE Haarsma Groep COMMUNICATIEPLAN CO₂REDUCTIE Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1. Inleiding Dit communicatieplan is opgesteld in het kader van de CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

het assessment plan van aanpak Sophia Thelen Interactieve vormgeving (90414) Stagebedrijf & opdrachtgever: C&F Report design

het assessment plan van aanpak Sophia Thelen Interactieve vormgeving (90414) Stagebedrijf & opdrachtgever: C&F Report design het assessment plan van aanpak Sophia Thelen Interactieve vormgeving (90414) Stagebedrijf & opdrachtgever: C&F Report 02-09-2013 design inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina Inhoudsopgave & contactgegevens 2

Nadere informatie

WORKSHOP Sociale media voor zorg- en welzijnsorganisaties. Kortrijk, 17 maart 2016

WORKSHOP Sociale media voor zorg- en welzijnsorganisaties. Kortrijk, 17 maart 2016 WORKSHOP Sociale media voor zorg- en welzijnsorganisaties Kortrijk, 17 maart 2016 Zorgcommunicatie.be Deelnemers Programma Ochtendsessie Sociale media zijn niet meer weg te denken en gelukkig maar Wat,

Nadere informatie

welkom SOCIAL MEDIA WORKSHOP

welkom SOCIAL MEDIA WORKSHOP welkom SOCIAL MEDIA WORKSHOP EVEN VOORSTELLEN. WIE? NICOLE ADRIAENS EVENTORGANISATOR SOLOPRENEUR SOCIAL MEDIA FREAK BEDRIJF? BIZZIBEE EVENTS BIZZIBEE SOCIAL MEDIA BIZZIBEE BUSINESS SUPPORT WAT DOE IK?

Nadere informatie

Discussienota Social Media 2013 Gemeente Geertruidenberg

Discussienota Social Media 2013 Gemeente Geertruidenberg Discussienota Social Media 2013 Gemeente Geertruidenberg Gemeente Geertruidenberg December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wat is het kader? 4 3. Wat weten we van social media? 5 4. Strategie en

Nadere informatie

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers Online marketing De weg naar online succes Presentatie door: Eelke Kuipers Inhoud Wat is online marketing? Internet strategie Marketing middelen - Zoekmachine marketing - Social media - E-mailmarketing

Nadere informatie

HANDLEIDING E-NEWSLETTER

HANDLEIDING E-NEWSLETTER HANDLEIDING E-NEWSLETTER Werking van de vernieuwde E-newsletter document inhoud: Dit document beschrijft de veranderingen en werking van het vernieuwde E-newsletter systeem versie 1.0.1 DENK INTERNET SOLUTIONS

Nadere informatie

Etiquette op social media voor een goede persoonlijke online dialoog

Etiquette op social media voor een goede persoonlijke online dialoog Etiquette op social media voor een goede persoonlijke online dialoog voor de (zelfstandig) professional Wat doe je wel en niet op: Online Strategie *beta* Etiquette op social media voor een goede persoonlijke

Nadere informatie

Bedrijf: Contactpersoon: Van: Karin de Wit Design Karin de Wit. Datum:

Bedrijf: Contactpersoon: Van: Karin de Wit Design Karin de Wit. Datum: Briefing Webdesign Bedrijf: Contactpersoon: Van: Karin de Wit Design Karin de Wit Datum: 23 Introductie Dit document is samengesteld om beter inzicht te krijgen in de informatie die een rol speelt bij

Nadere informatie

PRESTATIESITE WEBPAKKET

PRESTATIESITE WEBPAKKET PRESTATIESITE WEBPAKKET PRESTATIESITE Wij hebben al onze ervaring gebruikt om een gestandaardiseerd webpakket te ontwikkelen met een lay-out welke de focus heeft op leads en new business. Op deze wijze

Nadere informatie

31-10-2012. Agenda WIE IS WEBMONNIK.NL? WIE IS WEBMONNIK.NL? Wat gaan we doen? WIE IS WEBMONNIK.NL?

31-10-2012. Agenda WIE IS WEBMONNIK.NL? WIE IS WEBMONNIK.NL? Wat gaan we doen? WIE IS WEBMONNIK.NL? WIE IS WEBMONNIK.NL? Eigenaar online marketingbureau Webmonnik.nl Online marketeer Auteur en trainer Doel: bedrijven succesvoller maken met behulp van online marketing Zowel strategisch als operationeel

Nadere informatie

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant:

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant: Over ons All In Content begeleidt IT & New Media projecten in het domein van Enterprise 2.0 portals en contentmanagement. Onze focus ligt in het bijzonder op het gebied van duurzaam werken met toepassingen

Nadere informatie

HootSuite Enterprise Solu/ons

HootSuite Enterprise Solu/ons S HootSuite Enterprise Solu/ons S HootSuite The Social Media Dashboard HootSuite helpt consumentenmerken, global enterprises, kleine ondernemingen en bureaus berichten te verspreiden, gesprekken te monitoren

Nadere informatie

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland

Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt. #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Zorg investeert in social media, maar durf ontbreekt #gezondcommuniceren2014 - onderzoek social media bij zorg- en welzijnsorganisaties in Nederland Room8 Transmissie Gorinchem, 12 februari 2014 Voorzichtige

Nadere informatie

Student Recruitment 2.0. Op zoek naar de beste studenten Samenvatting

Student Recruitment 2.0. Op zoek naar de beste studenten Samenvatting Student Recruitment 2.0 Op zoek naar de beste studenten Samenvatting Inleiding Inhoudsopgave Ben jij op zoek naar jong talent? Zorg dan dat je up-to-date bent en vind de beste afstudeerders van top-universiteiten.

Nadere informatie

LinkedIn Simpel: Je Profiel. EBoekje voor starters Annet van Betuw

LinkedIn Simpel: Je Profiel. EBoekje voor starters Annet van Betuw LinkedIn Simpel: Je Profiel EBoekje voor starters Annet van Betuw 25 september en 8 oktober 2014 Over dit boekje Dit Eboekje is de weergave van de webinars LinkedIn Simpel: Je Profiel van24 september en

Nadere informatie

Pakketaanbieding Online profilering. Pakketaanbieding. Online profilering en communicatie met je cliënt

Pakketaanbieding Online profilering. Pakketaanbieding. Online profilering en communicatie met je cliënt Pakketaanbieding Online profilering en communicatie met je cliënt 1 Aanbieding 1. Om maximaal gebruik te maken van de online middelen die beschikbaar zijn tegen een behapbare inzet voor de drukbezette

Nadere informatie

PREMIUM & BASIS ABONNEMENT. - verschillen, meerwaarden en mogelijkheden -

PREMIUM & BASIS ABONNEMENT. - verschillen, meerwaarden en mogelijkheden - PREMIUM & BASIS ABONNEMENT - verschillen, meerwaarden en mogelijkheden - Video Marketing Service Creëer en publiceer uw eigen video. Snel en eenvoudig met de online video service. Gebruik video berichten

Nadere informatie

R5.1. Quick guide. Clixmaster Studio & Social Media / Communities. Quick guide. Clixmaster Studio. Gebruikersdocumentatie

R5.1. Quick guide. Clixmaster Studio & Social Media / Communities. Quick guide. Clixmaster Studio. Gebruikersdocumentatie Quick guide R5.1 Clixmaster Studio & Social Media / Communities Gebruikersdocumentatie Clixmaster Studio Quick guide 1/16 Clixmaster Studio & Social Media / Communities Version management Based on Clixmaster

Nadere informatie

Pakketaanbieding Online profilering Contractvrije Paramedici. Pakketaanbieding. Online profilering en communicatie met je cliënt

Pakketaanbieding Online profilering Contractvrije Paramedici. Pakketaanbieding. Online profilering en communicatie met je cliënt Pakketaanbieding Online profilering en communicatie met je cliënt 1 Aanbieding 1. Om maximaal gebruik te maken van de online middelen die beschikbaar zijn tegen een behapbare en betaalbare inzet hebben

Nadere informatie

10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL

10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL 10 GOUDEN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA Zo overtuigt u uw doelgroep wél van de toegevoegde waarde Auteur: Wendy Appel Datum: 7 juli 2009 OnlineResults Databankweg 12p 3821 AL Amersfoort T 035

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN CO₂REDUCTIE

COMMUNICATIEPLAN CO₂REDUCTIE COMMUNICATIEPLAN CO₂REDUCTIE DOUWE HOEKSTRA TRANSPORT & KRAANVERHUUR B.V. Datum: 7 november 2013 Bedrijf: Contactpersoon: Ondersteuning door: Contactpersoon: Douwe Hoekstra Transport & Kraanverhuur B.V.

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder. Communicatieplan. 5 maart 2014

Communicatieplan CO 2 -prestatieladder. Communicatieplan. 5 maart 2014 Communicatieplan 5 maart 2014 1-8 05-03-2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Communicatiedoelstellingen... 3 2.1 Algemene doelstelling... 3 3. Doelgroepen... 4 3.1. Groep A - Veel invloed, veel belang...

Nadere informatie

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Rapportage De Kracht van Communicatie DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies Resultaten van het onderzoek 5 De

Nadere informatie

De Kleine WordPress Handleiding

De Kleine WordPress Handleiding Introductie Dit is geen uitgebreide handleiding om een WordPress website of blog mee te bouwen. Het is ook geen overzicht van alle aspecten die een WordPress website zo bijzonder maken en geen verhandeling

Nadere informatie

EISEN. recruitmentsysteem. aan het. van vandaag

EISEN. recruitmentsysteem. aan het. van vandaag 10 EISEN aan het recruitmentsysteem van vandaag Inhoudsopgave Robuuste technologie 1. Beveiligd op het hoogste niveau 2. Slimme matching technologie 3. Intuïtieve techniek 4. ATS ook beschikbaar via tablet

Nadere informatie

Whitepaper. 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren

Whitepaper. 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren Whitepaper 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren Als jouw organisatie e-mail en social media behandelt als twee parallelle

Nadere informatie

Alzheimer Nederland en sociale media

Alzheimer Nederland en sociale media Alzheimer Nederland en sociale media Het gebruik van sociale netwerksites heeft de afgelopen jaren een stevige vlucht genomen. Bijna iedere Nederlander die online actief is, is verbonden aan één of meer

Nadere informatie

GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN

GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN OPTIMALISEER UW EMPLOYER BRANDING, RESEARCH & TALENT ACQUISITION. is onderdeel van de Informatie Memory Gold & Platinum Abonnementen Memory Online: Gold & Platinum Abonnementen

Nadere informatie

Sociale media voor maatschappelijke organisaties

Sociale media voor maatschappelijke organisaties Sociale media voor maatschappelijke organisaties 11 adviezen Door: Sandra Kamerbeek s.kamerbeek@movisie.nl 1. Ken de functies van sociale media Sociale media kent verschillende functies. (zie ook volgende

Nadere informatie

22-4-2013. Vanmiddag weet iedereen WIE IS WEBMONNIK.NL? Kennissessie sociale media WIE IS WEBMONNIK.NL? Doel van vandaag WIE IS WEBMONNIK.NL?

22-4-2013. Vanmiddag weet iedereen WIE IS WEBMONNIK.NL? Kennissessie sociale media WIE IS WEBMONNIK.NL? Doel van vandaag WIE IS WEBMONNIK.NL? Doel: bedrijven succesvoller maken met behulp van online marketing Zowel strategisch als operationeel inzetbaar Kennissessie sociale media Webmonnik.nl is Rogier Mostert Doel: bedrijven succesvoller maken

Nadere informatie

Communicatie als motor voor acquisitie

Communicatie als motor voor acquisitie Mijn functie in dit praktijkvoorbeeld is communicatie adviseur en coördinator. Ik ben een junior communicatiewetenschapper met een sterke interesse in (online) marketing, communicatie, social media en

Nadere informatie

Online Rebranding. De checklist

Online Rebranding. De checklist Online Rebranding De checklist augustus 2016 Voorwoord Staat jouw bedrijf op het punt om een nieuwe huisstijl te krijgen of van naam te veranderen? Wat een mooie uitdaging! Maar heb je de hele checklist

Nadere informatie

Croon Procurement Service

Croon Procurement Service Wat is een CMS? Een content-beheersysteem of Content Management Systeem is een softwaretoepassing, meestal een web-applicatie, die het mogelijk maakt dat mensen eenvoudig, zonder veel technische kennis,

Nadere informatie

Notitie. Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder. 1 Communicatieplan

Notitie. Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder. 1 Communicatieplan Notitie Contactpersoon Tom van der Weegen Datum 4 juli 2012 Kenmerk N016-0495501TOW-los-V01-NL Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder 1 Communicatieplan Communicatiedoelstelling Doelgroepen weten

Nadere informatie

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers

Online marketing. De weg naar online succes. Presentatie door: Eelke Kuipers Online marketing De weg naar online succes Presentatie door: Eelke Kuipers Inhoud Wat is online marketing? Internet strategie Marketing middelen - Zoekmachine marketing - Social media - E-mailmarketing

Nadere informatie