Quercus-PS. De operator Onderhoud in relatie tot de Ondernemingdoelstellingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Quercus-PS. De operator Onderhoud in relatie tot de Ondernemingdoelstellingen"

Transcriptie

1 Quercus-PS E E N V I S I E O P B E D R I J F S V O E R I N G N o 11 De operator Onderhoud in relatie tot de Ondernemingdoelstellingen Cursusplanner Een bijzondere training Onze dienstverlening Nova met o.a.: Post HBO cursus Ontwerpdeskundige Een bijzondere training Wij gaan met de tijd mee! Veiligheid in de hoogspanning Veiligheid in de hoogspanning Electrabel Quercus ontwikkelt samen met klant cursus voor storingsleiders Jaargang 7, nummer 11, december 2005 Onze dienstverlening

2 In dit nummer Quercus-PS Quercus-PS is een uitgave van: Quercus Technical Services BV met als werkmaatschappijen: Voorwoord De aanwijzing Medewerkers die elektrische werkzaamheden verrichten moeten beschikken over een schriftelijke aanwijzing. Dat maakt het werken in de elektrotechniek zo bijzonder. Wat is nu eigenlijk daaraan zo bijzonder? Ga je een arbeidsrelatie aan dan maak je afspraken over wat je gaat doen en tegen welke De operator De operator speelt binnen de bedrijfsvoering van technische installaties een steeds belangrijkere rol. Was deze vroeger beperkt tot het bedienen van de installaties, nu wordt verwacht dat de operator ook onderhoud pleegt, storingen oplost, faciliteert en coördineert. Een alleskunner. Daarmee is de operator ook bijna elektrotechnicus en heeft een aanwijzing als Vopper. Voor deze aanwijzing heeft de operator een cursus gevolgd om zo veel mogelijk over elektriciteit en aanverwante regelgeving te leren. 3 De operator 4 Onderhoud in relatie tot de Ondernemingdoelstellingen 8 Cursusplanner Quercus Technical Inspection Services beloning. De meeste bedrijven hebben spelregels hoe werkzaamheden uit te voeren. Zijn de partijen het eens dan geldt de aanstelling. Zijn we wel goed bezig? Deze vraag laat zich niet zomaar met ja of nee beantwoorden. 13 Een bijzondere training Bisschop Willebrandlaan 34, 8021 GA Zwolle Telefoon Fax Quercus Technical Training Services Platinastraat 66, 2718 RX Zoetermeer Telefoon Fax Quercus Examination Services Bisschop Willebrandlaan 34, 8021 GA Zwolle Telefoon Fax Internet: Quercus PS verschijnt tweemaal per jaar. Het blad wordt gratis verzonden aan bedrijven en cursisten Samenstelling en redaktie: Quercus Zwolle en Quercus Zoetermeer Vormgeving: GOC, Oostwold WK Illustraties: Willem Corsius, Oostwold WK Het belang van de werkgever is het verkrijgen van een toegevoegde waarde. Het belang van de werknemer is vergoeding en motivatie. Dat is het spel dat al eeuwen zo wordt gespeeld. Voordat de werknemer werkzaamheden zal mogen gaan verrichten wil de werkgever wel zeker zijn dat de toegevoegde waarde geleverd wordt. Dat vraagt om een inspanningsverplichting en de zekerheid dat de werknemer beschikt over voor het werk noodzakelijke competenties. Is de werknemer bekend met de plaatselijke situatie en de geldende voorschriften dan kunnen op basis daarvan de werkzaamheden worden verricht. Dat zijn toch belangrijke zaken die je met elkaar vastlegt? Dat heet nu voor elektrische werkzaamheden een aanwijzing. Deze aanwijzing is de basis van vertrouwen dat risico s worden voorkomen en bedrijfsdoelstelling gehaald. Let wel dat vertrouwen altijd wederzijds is. De werkgever heeft vertrouwen in de werknemer dat deze zich voor 100% inzet, terwijl de werknemer vertrouwen heeft in de werkgever dat deze de nodige ondersteuning verleent. Hoe om te gaan met het aanwijzingsbeleid binnen de totale (elektrische) bedrijfsvoering is een organisatievraagstuk waar goed over moet worden nagedacht. O ja, pas wel op voor de Vopper! Wat is uw toegevoegde waarde binnen het bedrijf? Quercus Beheer B.V. In de nieuwe functie wil ik de nieuwe operator, asset- en procesoperator noemen (of weet u een betere naam?) omdat: assetmanagement betrekking heeft op de beschikbaarheid (instandhouding en optimalisatie) van installaties en procesmanagement vraag en aanbod is gestuurd vullen deze elkaar goed aan voor wat betreft het rendement van de installaties. Assetmanagement dient daarmee het procesmanagement. Wat mogen we nu verwachten van de asset- en procesoperator. Op de eerste plaats is deze persoon operator en willen we het pakket aanvullen met werkzaamheden die in het verlengde liggen van deze taken. Dat vraagt een duidelijke definitie van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Wat is nu de nieuwe rol van de operator? Daarvoor moeten we terug naar de basis van onze bedrijfsvoering. Wat gebeurt daar? Bezien we de bedrijfsvoering als een transformatieproces dan kunnen we stellen dat onze bedrijfsmiddelen moeten worden bediend en beheerd. Beheren in dit kader betekent instandhouding. Deze instandhouding gaat uit van een optimale conditie van de bedrijfsmiddelen. Het oplossen van storingen betekent dat installaties moeten blijven functioneren tegen gedefinieerde condities en dus dat integriteit van de installaties blijft gewaarborgd. Elke verandering binnen de installatie moet worden voorkomen. Dat is niet de taak van de operator. Dit is een ander beheersproces. Daarmee kan ik de taken in enkele zinnen samenvatten namelijk: De asset- en procesoperator draagt zorg voor: De bediening van de procesinstallatie ter realisatie van de vereiste capaciteitsdoelstellingen met product- kwaliteitsdoelstellingen De instandhouding van de technische installaties ter realisatie van de vereiste beschikbaarheid Het verhelpen van storingen om de vereiste beschikbaarheid te herstellen Het faciliteren en coördineren van mensen en middelen om de dagelijkse activiteiten te kunnen uitvoeren Het moge duidelijk zijn dat hier een uitgebreid palet van subtaken, werkvormen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden aan vast zit en verschillende disciplines omvat. Per proces verschilt dit. De structuur evenwel blijft gelijk. Maatwerk dus. Goed ingevuld geeft het totaal een verrijking van het takenpakket van de operator. Indien hier niet goed over wordt nagedacht juist niet en loopt u risico s. Probeer van de operator geen specialist te maken op het gebied van elektrotechniek, instrumentatie, werktuigbouw of anders. De operator is al een specialist. Voor dat vak is ook gekozen en daar is nog veel uit te halen. 14 Onze dienstverlening 16 Nova met o.a.: Post HBO cursus Ontwerpdeskundige Wij gaan met de tijd mee! Veiligheid in de hoogspanning Electrabel Quercus ontwikkelt samen met klant cursus voor storingsleiders Quercus december 2005 Paul Koop Beperk overige werkzaamheden tot datgene dat voor de bedrijfsvoering een toegevoegde waarde heeft en wat u de operator verantwoord kan laten doen! Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden overgenomen of vermenigvuldigd. Quercus-PS jaargang 7 - nr. 11 3

3 Onderhoud in relatie tot de Ondernemingdoelstellingen Doorgaans hebben ondernemingen een missie en doelstellingen. Vaak bestaat de missie uit een hoogdravend stukje proza waaruit de nobele roeping van die onderneming moet blijken. Ook de doelstellingen vormen vaak een al even mooi stukje proza maar zijn toch meer realistisch doordat ze concreet houvast bieden. De echte realiteit voor commerciële bedrijven is echter gewoon platvloers. Geld verdienen, dat is waar het echt om draait. En om die doelstelling te realiseren werd er geïnvesteerd in mensen, apparatuur en installaties. Apparatuur en installaties Concentreren we ons nu eens even op die apparatuur en installaties dan blijkt de investeerder uiteindelijk dus maar één doel te hebben. En dat doel is dus geld verdienen door middel van die apparatuur en installaties! Niet iedereen blijkt hiervan echter te zijn doordrongen. Nog steeds komen we binnen ondernemingen mensen tegen die denken dat de investering is gedaan om hen in staat te stellen hun hobby uit te leven. Zo zien we bijvoorbeeld regelmatig nog Technische Diensten die als hoogste doel hebben zo veel mogelijk onderhoud te plegen aan apparatuur en installaties. Alsof die spullen alleen maar daarvoor werden aangeschaft! Helaas voor hen, hun bazen denken anders. Die zijn wel gericht op geld verdienen en vinden dat onderhoud maar een lastige bijkomstigheid omdat het de inkomstroom onderbreekt en reduceert. En daarbij, dat onderhoud brengt zelf ook nog eens een hoop kosten met zich mee, reden waarom ze vaak terughoudend zijn en door de Technische Dienst worden gewantrouwd. Wat gaat hier fout? Waar het hier fout gaat is dat niet iedereen voor dezelfde doelstellingen gaat en daardoor niet dezelfde taal spreekt. De De Technische Dienst maakt een denkfout. Ze halen doelen en middelen door elkaar. Onderhoud is geen doel, onderhoud is een middel! Een middel om apparatuur en installaties storingsvrij en optimaal te laten draaien zodat er veel product uit komt van de beste kwaliteit. Onderhoud is dus een middel dat mits adequaat uitgevoerd bijdraagt aan de realisatie van de uiteindelijke ondernemingsdoel stelling. Wat is adequaat onderhoud? Adequaat onderhoud is dat elk apparaat en elke installatie op het juiste moment de juiste aandacht krijgt. Niet te veel en niet te weinig, niet te vroeg en niet te laat. Om dit te bewerkstelligen dient men over een onderhoudsplan te beschikken. Een onderhoudsplan dat alle noodzakelijke acties en bijbehorende intervallen omvat. Dynamiek in het onderhoud! Als voorbeeld nemen we bijgaand schema. In dit schema zien we het gehele proces van onderhoud, storingen en continu verbeteren rondom de apparatuur en installaties. Uitgangspunt in dit schema zijn de apparatuur en installaties. De grote, rode pijl die het productie proces uitbeeldt, is waar het uiteindelijk om gaat. Hiermee wordt het geld verdiend! Uit de praktijk weten we dat apparatuur en installaties mits in bedrijf een onderhoudsbehoefte hebben en ook nog wel eens technische storingen willen genereren. Ik schrijf hier met nadruk technische storingen omdat er natuurlijk ook andere soorten storingen zijn, bijvoorbeeld als gevolg van bedieningsfouten. Dergelijke storingen zijn echter van een andere orde en blijven derhalve even buiten het bestek van dit betoog. Hoe kunnen nu die technische storingen worden voorkomen? bazen gaan voor het geld, maar de Technische Dienst gaat echter En dit mag geen statisch plan zijn. Het moet absoluut dynamisch Inderdaad: door alles op het juiste moment de juiste aandacht te voor het onderhoud. zijn. Dynamisch doordat het continu wordt verbeterd. Verbetert door geven! Wie zit er fout? te leren van storingen en verbetert door te leren van de uitvoering. Waar vinden we die juiste aandacht en het juiste moment? Helaas voor betrokkenen: de Technisch Dienst! Het uiteindelijke Door het onderhoudsplan continu te verbeteren kan een Technische Jawel: in het onderhoudsplan! ondernemingsdoel was immers geld verdienen door middel van Dienst garanderen adequaat onderhoud te bieden. En dat tegen Vanuit de onderhoudsbehoefte van apparatuur en installaties dient apparatuur en installaties en niet het daaraan uitvoeren van optimale kosten. dus een onderhoudsplan te worden opgesteld dat gericht is op onderhoud. technische integriteit en het voorkomen van storingen. 4 Quercus-PS jaargang 7 - nr. 11 Quercus-PS jaargang 7 - nr. 11 5

4 Een goed onderhoudsplan bevat alle daartoe vereiste acties en de Om ook de allerlaatste storing voor te zijn vraagt een investering die Verbeteren vanuit uitvoering Maintenance engineering intervallen waarmee die acties dienen te worden uitgevoerd. niet op zal wegen tegen wat dat oplevert. En dus zullen we dienen Een andere bron voor verbeter-voorstellen vormen de bevindingen Vanuit de storingsanalyses en de uitvoering worden op de hiervoor te leven met af en toe een storing. van de medewerkers bij hun uitvoering van de activiteiten uit het beschreven wijze verbeter-voorstellen geformuleerd. Met behulp Sleutelen of inspecteren? Wanneer zich een storing voordoet zal die zo snel mogelijk verholpen onderhoudsplan. Een medewerker die bijvoorbeeld op gezette tijden (interval) dezelfde van maintenance engineering gaat men daarna deze verbeter- voorstellen omzetten naar concrete verbeter-plannen. In steeds meer bedrijven is het gebruikelijk om op basis van vereiste dienen te worden. Hierover is geen discussie mogelijk. Maar inspectie uitvoert en daarbij nooit een afwijking constateert, zal dat De verbeter-plannen dienen bij voorkeur gericht te zijn op verdere vakkennis en grootte van de interval onderscheid te maken tussen daarna mag diezelfde storing in principe nooit weer voorkomen. De dienen terug te koppelen waarna men zich dient af te vragen of optimalisatie van het onderhoudsplan. Dus op organisatorische de verschillende onderhoudsactiviteiten. oorzaak ervan zal dus weggenomen moeten worden. Maar dat is de frequentie van die inspectie niet te hoog ligt en mogelijk iets oplossingen in de sfeer van de juiste aandacht op het juiste De eenvoudiger activiteiten veelal verzorgend en met kleine gemakkelijker gezegd dan gedaan, hoor ik u denken. opgerekt zou kunnen worden. Hij zal daartoe dus een verbeter- moment. interval waarvoor geen specifieke vakkennis wordt vereist wordt Dus is de vraag: Hoe pakken we dit aan? voorstel dienen te maken. Echter, dit zal niet in alle gevallen blijken op te gaan. Soms zal daar uitgevoerd door productie-medewerkers. maintenance engineering situaties blijken te constateren waar geen Men spreekt dan van autonoom onderhoud. Groot voordeel van Eigenlijk zou men met oprekken van frequenties zover moeten andere oplossing dan modificatie of vervanging van toepassing is. autonoom onderhoud is dat betreffende medewerkers dichter bij kunnen gaan tot in de praktijk blijkt dat men net iets te ver is Immers, wanneer de oorzaak van betreffende storing bijvoorbeeld de apparatuur en installaties komen te staan waardoor afwijkingen gegaan en men met een storing wordt geconfronteerd. zit ingebakken in het eerder worden gesignaleerd en storingen en/of mankementen Op dat moment zal namelijk via de storingsanalyse worden voorkomen waardoor de ongestoorde voortgang van het blijken dat men een stapje te ver is gegaan en proces dus wordt verbeterd. kan de optimale frequentie worden bepaald. De activiteiten waarvoor wel specifieke vakkennis is vereist worden In de praktijk moet men natuurlijk dat laatste door de Technische Dienst (of gespecialiseerde derden) uitgevoerd. stapje niet maken omdat men dan het doel (geen storingen) voorbij schiet. De inspecties vanuit het onderhoudsplan dienen ervoor de zekerheid te verkrijgen dat het geïnspecteerde item minimaal probleemloos zijn functie zal blijven verrichten tot aan de volgende inspectie. Van een vakbekwaam medewerker mag worden verwacht dat hij op basis van zijn waarnemingen kan inschatten of dat daadwerkelijk ook het geval zal zijn. ontwerp of wanneer componenten met Dit noemen we planmatig onderhoud. Om te beginnen gaan we niet de juiste specificaties blijken te zijn Let wel: we spreken met nadruk niet over preventief onderhoud. elke storing registreren. toegepast, zal alle geschonken aandacht Preventief onderhoud is sleutelen gebaseerd op een tijdsbasis. En vervolgens gaan we die vergeefse moeite blijken te zijn. Planmatig onderhoud echter gaat uit van inspecteren op registratie periodiek analyseren. tijdsbasis. Hoe vaak kwam een storing Bij planmatig onderhoud wordt in principe niet eerder gesleuteld dan wanneer uit inspectie blijkt dat de geconstateerde conditie de voor; wat was de impact op de voortgang; of op de kwaliteit; of Conclusie noodzaak daartoe aangeeft. de veiligheid; of het milieu? Door de focus te richten op de Ingewikkeld? Nee hoor, met een uiteindelijke ondernemings- Door de uitvoering van deze soorten onderhoud zorgen Productie en eenvoudig Excel-werkblad, enige doelstelling kan onderhoud, mits Technische Dienst gezamenlijk dat installaties en apparatuur op het discipline en een beetje goede wil gebaseerd op een dynamisch juiste moment de juiste aandacht krijgen. kun je al een heel eind komen! onderhoudsplan, een wezenlijke Uit de analyses komen bevindingen bijdrage leveren aan een optimaal Verbeteren vanuit storingen en daarmee de prioriteiten naar boven, van waar uit (via maintenance bedrijfsresultaat. Zoals gezegd willen installaties en apparatuur in de praktijk nog wel engineering) verbeter-voorstellen eens storingen generen. worden geformuleerd. 6 Quercus-PS jaargang 7 - nr. 11 7

5 Cursus Cursus Laagspanning Cursus Management Cursus Bijzondere modulen Cursusplanner v e r v o l g > Vakbekwaam Persoon Cursusduur 4 dagen theorie en 3 dagen praktijk Zwolle Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Examenprijs Theorie 69,-- Opmerking is exclusief examen en certificaat, de examens worden dagdelen Herkwalificatie Vakbekwaam Persoon Cursusduur 2 dagen theorie en 1 dag praktijk Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Examenprijs Theorie 69,-- Opmerking is exclusief examen en certificaat, de examens worden dagdelen Installatie-/werkverantwoordelijke Cursusduur 6 dagen theorie en 2 dagen praktijk Oosterhout Zwolle Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Examenprijs Theorie 79,-- 54,-- Opmerking is exclusief examen en certificaat, de examens worden dagdelen Herkwalificatie Installatie-/werkverantwoordelijke Cursusduur 3 dagen theorie en 1 dag praktijk Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Bewijs van deelname 16,-- Examenprijs Theorie 79,-- 54,-- Opmerking is exclusief examen en certificaat, de examens worden dagdelen sdeskundige Cursusduur 4 dagen theorie en 1 dag praktijk Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Certificatieprijs Stipel Examenprijs Theorie 154,-- Praktijk Opmerking is exclusief examen en certificaat, het examen wordt IV/WV-HS Stipel + HSD = ( VD 1 ) (Installatie-/werkverantwoordelijke + sdeskundige ) Cursusduur 10 dagen theorie en 3 dagen praktijk Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Certificatieprijs Stipel en Quercus 98,-- Examenprijs Theorie 212,-- 54,-- Opmerking is exclusief examen en certificaat, het examen wordt afgenomen door QES en voor het examen moet 3 extra dagdelen Ontwerpdeskundige Cursusduur 10 avonden theorie en 2 dagen praktijk Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Certificatieprijs Stipel Examenprijs Theorie 212,-- Opmerking is exclusief examen en certificaat, het examen wordt Basis Beveiligingstechniek Cursusduur 5 avonden theorie Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Certificatieprijs Stipel Examenprijs Theorie 107,-- Praktijk Opmerking is exclusief examen en certificaat, het examen wordt Uitvoerder Beveiligingstechniek Cursusduur 3 dagen praktijk Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Certific-tieprijs Stipel Examenprijs Theorie 212,-- Praktijk Minimaal aantal deelnemers van 6 personen. Opmerking is exclusief examen en certificaat, het examen wordt afgenomen door QES en voor het examen moet 1 extra dag worden gerekend. Ontwerper Beveiligingstechniek Cursusduur 5 dagen theorie Arnhem Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Certificatieprijs Stipel Quercus Bewijs van deelname Examenprijs Theorie Praktijk Opmerking is inclusief examen en certificaat. Voldoend Onderricht Persoon Laagspanning Cursusduur 2 dagen theorie en 2 dagen praktijk Locatie Woerden 1.207,-- (incl. cursusmateriaal) Examenprijs Theorie 116,-- Praktijk 186,-- Opmerking is exclusief examen en certificaat. Vakbekwaam Persoon Laagspanning Cursusduur 2 dagen theorie en 1 dag praktijk Woerden Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Examenprijs Theorie 116,-- Praktijk 186,-- Opmerking is exclusief examen en certificaat. Installatie-/werkverantwoordelijke Laagspanning Cursusduur 4 dagen theorie en 1 dag praktijk Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Examenprijs Theorie 116,-- 149,-- Praktijk 186,-- Opmerking is exclusief examen en certificaat, het examen wordt Inspecteur Laagspanning 1 Cursusduur 1 dag theorie en 3 dagen praktijk Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Examenprijs Theorie 79,-- Opmerking is exclusief examen en certificaat, de examens worden afgenomen door QES en voor de examens moet 1 extra dag Inspecteur Laagspanning 2 Cursusduur 2 dagen theorie en 2 dagen praktijk Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Certificatieprijs Stipel Examenprijs Theorie 79,-- Opmerking is exclusief examen en certificaat, de examens worden afgenomen door QES en voor de examens moet 1 extra dag Ontwerpdeskundige Laagspanning Cursusduur 10 avonden of 7 dagen theorie Startdata Dag: ,-- (incl. cursusmateriaal) Certificatieprijs Stipel Examenprijs Theorie 158,-- Opmerking is exclusief examen en certificaat, het examen wordt Management van Elektrische Installaties Cursusduur 3 dagen theorie Startdata ,-- Certificatieprijs Stipel Examenprijs Theorie 158,-- Opmerking Cursus is inclusief cursusmateriaal, examen en certificaat. Zowel voor hoogspanning als voor laagspanning. Vakbekwaam Persoon Hoog-/Laagspanning Cursusduur 6 dagen theorie en 4 dagen praktijk Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Certificatieprijs Stipel 137,-- Quercus 66,-- Bewijs van deelname 27,-- Examenprijs Theorie 165,-- Praktijk 385,-- Opmerking is exclusief examen en certificaat, de examens worden afgenomen door QES en voor de examens moeten 3 extra dagdelen Installatie-/werkverantwoordelijke Hoog-/Laagspanning Cursusduur 10 dagen theorie en 3 dagen praktijk Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Certificatieprijs Stipel 137,-- Quercus 66,-- Bewijs van deelname 27,-- Examenprijs Theorie 165,-- 165,-- Praktijk 385,-- Opmerking is exclusief examen en certificaat, de examens worden dagdelen P-HBO certificaat Ontwerpdeskundige Cursusduur 4 avonden theorie / Arnhem Startdata ,-- (incl. cursusmateriaal) Certificatieprijs P-HBO Examenprijs Theorie Opmerking is inclusief examen en P-HBO certificaat. 8 Quercus-PS jaargang 7 - nr. 11 9

6 v e r v o l g > Cursusplanner Explosieveiligheid Quercus Examination Services STIPEL Personeel werkzaam in gebieden met kans op explosieve atmosferen Cursusduur 1 dagdeel theorie Zwolle 185,-- (incl. cursusmateriaal, toets en certificaat) Certificatieprijs Stipel Quercus Bewijs van deelname Opmerking is inclusief toets en certificaat. Explosieveiligheid voor elektro- en instrumentatiepersoneel Cursusduur 2 dagen theorie Zwolle 398,-- (incl. cursusmateriaal) Examenprijs Theorie 93,-- Opmerking is exclusief examen en certificaat, het examen wordt Bedrijfsvoering van Ex-installaties voor staffunctionarissen Cursusduur 3 dagen theorie 1.010,-- (incl. cursusmateriaal, toets en certificaat) Certificatieprijs Stipel Examenprijs Theorie 154,-- Opmerking is exclusief examen en certificaat, het examen wordt Ontwerpen van Explosieveilige installaties voor elektro- en instrumentatie ontwerpdeskundige Cursusduur 4 dagen theorie 1.008,-- (incl. cursusmateriaal) Certificatieprijs Stipel Examenprijs Theorie 124,-- Opmerking is exclusief examen en certificaat, het examen wordt Risico Inventarisatie en Evaluatie Cursusduur 3 dagen theorie Zwolle 770,-- (incl. cursusmateriaal) Certificatieprijs Stipel Examenprijs Theorie 78,-- Opmerking is exclusief examen en certificaat, het examen wordt Alle werkzaamheden gaan gepaard met risico s. De basis hiervan wordt beschreven in de Arbowet. Diezelfde Arbowet spreekt ook van bijzondere gevaren, zoals installaties, werkomgevingen, waarbij een kans ontstaat op explosieve atmosferen. Dit is geformaliseerd vanuit de Europese regelgeving, verwoord in ATEX richtlijn 137 (99/92/EG). Nederland heeft deze richtlijn in haar Arbobesluit opgenomen. Naast de verplichting van de werkgever dat deze moet zorgen dat het personeel in staat is gevaren te herkennen en daarop passende maatregelen te nemen (artikel 3 Arbowet), dient de werkgever volgens artikel 8 regelmatig voorlichting en onderricht te geven aan haar personeel. Als basisprincipe kan worden gehanteerd dat voldoende vakbekwaamheid ook voldoende veiligheid waarborgt. Voor wat betreft de zogenaamde extra gevaren die het werken in explosieve atmosferen met zich meebrengt, heeft de wetgever en ook de norm aanvullende eisen gesteld. Hieronder vindt u de belangrijkste. Inspectie en onderhoud van installaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door ervaren personeel, dat als onderdeel van zijn opleiding is onderricht omtrent de verschillende beschermingswijzen en installatiepraktijken en de desbetreffende regels en voorschriften, alsmede omtrent de algemene principes van de indeling in gevarenzones. Aan dit personeel moeten regelmatig goede herhalingscursussen worden gegeven (NEN EN IEC ) Quercus heeft een aantal praktisch ingestelde cursussen ontwikkeld, die men direct in de praktijk kan toepassen. Hiernaast vindt u een aanbod van de cursussen die door Quercus worden verzorgd. Cursussen in het Engels Momenteel geeft Quercus twee Stipel-cursussen in het Engels. De cursus Installatie-/ Werkverantwoordelijke Laagspanning en Vakbekwaam Persoon zijn volledig vertaald. Ook zal er door Quercus Examination Service een Engelstalig examen worden afgenomen, zowel voor de theorie als de praktijk. Als beide cursussen zijn afgerond, volgt er een evaluatie van het cursusmateriaal en de cursus zelf. De eerste reacties zijn erg positief en wij hebben er dan ook alle vertrouwen in dat beide cursussen goed worden afgerond. QES is een onafhankelijke examenorganisatie die gespecialiseerd is in het afnemen van technische examens. QES neemt examens af voor; Stipel-examens. Quercus Technical Training Services. Naast het afnemen van reguliere examens is QES ook gespecialiseerd in het ontwikkelen van examenvragen over bedrijfseigen voorschriften. De examen vragen over de bedrijfseigen voorschriften worden in nauwe samenwerking met het betreffende bedrijf opgezet. QES neemt o.a. de volgende examens af; Voldoend Onderricht Persoon Stipel. Vakbekwaam Persoon Stipel. Installatie-/werkverantwoordelijke Stipel. Inspecteur Laagspanning 1 Stipel. Inspecteur Laagspanning 2. sdeskundige. Ontwerpendeskundige. Ontwerpendeskundige Laagspanning. Beveiligingstechniek. Vakbekwaam Persoon Ex. Stipel. De kwaliteit van deze examens worden gewaarborgd door onafhankelijke examencommissies. Deze examencommissie houden toezicht op het verloop en de uitvoering van de examens. Regelmatig worden de examens geauditeerd door DNV, Stichting examenkamer of Quercus. De kwaliteit van de examens van de bedrijfseigen voorschriften wordt gewaarborgd door een onafhankelijke werkkamer. Deze werkkamer wordt opgericht door het bedrijf met behulp van Quercus en staat onder toezicht van DNV. Deze werkkamer houdt toezicht op het verloop en de uitvoering van bedrijfseigen examens. Om wildgroei aan opleidingen en examens voor certificering in de elektrotechniek te voorkomen, nam STIPEL (Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek) enige jaren geleden het initiatief om binnen Nederland te komen tot een eenduidig systeem. Deze stichting bestaat uit vertegenwoordigers van: Werkgevers Werknemers certificerende instellingen opleidingsinstitute Daarnaast is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zeer betrokken bij de opzet van STIPEL. De stichting heeft eindtermen voor laag- en hoogspanning opgesteld zodat duidelijk is wat medewerkers moeten kennen en kunnen om te mogen werken aan elektrotechnische installaties. Nu STIPEL de eindtermen heeft vastgelegd, is het mogelijk elektrotechnici, op vrijwillige basis, te certificeren volgens de norm ISO/IEC De toegevoegde waarde van het STIPEL-certificaat! Examen en lesprogramma is afgestemd op basis van de eindtermen rechtstreeks gekoppeld aan de praktijk. De eindtermen zijn opgesteld door afnemers en aannemers. De examens staan onder verantwoording van DNV / KEMA / TÜV. Deze instanties waarborgen de kwaliteit van de examens en dragen zorg voor de synergie in de markt. Voor meer informatie met betrekking tot Stipel kan men kijken op Informatie Cursussen en Examens Voor meer informatie over cursussen en examens kunt u contact opnemen met onze vestiging te Zoetermeer of kijk op Quercus Technical Training Services Platinastraat RX Zoetermeer Tel : (079) Fax : (079) Quercus-PS jaargang 7 - nr

7 C u r s u s o v e r z i c h t B e d r i j f s v o e r i n g Bijzondere modules Managment Laagspanning Voldoend Onderrichte Personen Voldoend Onderricht Persoon De cursus is bestemd voor personen die, onder verantwoordelijkheid van een werkverantwoordelijke, voldoende zijn geïnstrueerd door minimaal een vakbekwaam persoon, en daardoor in staat zijn gevaren te voorkomen, die door elektriciteit kunnen worden veroorzaakt. Voldoend Onderricht Persoon Laagspanning De cursus is bestemd voor personen, die onder verantwoordelijkheid van een werkverantwoordelijke laagspanning, voldoende zijn geïnstrueerd door minimaal een vakbekwaam persoon en daardoor in staat zijn gevaren te voorkomen, die door elektriciteit kunnen worden veroorzaakt. Inspecteur Arbeidsmiddelen De cursus is bestemd voor personen die geheel zelfstandig inspectie uitvoeren aan elektrische arbeidsmiddelen. Personeel werkzaam in gebieden met kans op explosieve atmosferen Deze instructie is bedoeld voor alle personen, uitgezonderd de elektro- en instrumentatie- technici, die zich in ruimten begeven waar explosieve atmosferen kunnen heersen door bijvoorbeeld gas, damp of stof. Gedacht wordt aan mechanisch (onderhouds) personeel, schilders, lassers, steigerbouwers, schoonmaak personeel, operators e.d. Niveau II (Monteurs) Vakbekwaam Persoon De cursus is bestemd voor personen die, onder verantwoordelijkheid van een werkverantwoordelijke, elektrotechnische en/of niet-elektrotechnische werkzaamheden aan, met of nabij hoogspanningsinstallaties verrichten. Vakbekwaam Persoon Laagspanning De cursus is bestemd voor personen die, onder verantwoordelijkheid van een werkverantwoordelijke laagspanning, elektrotechnische en/of niet-elektrotechnische werkzaamheden aan, met of nabij laagspanningsinstallaties verrichten. Bevoegde Personen Niveau IV (Technicus) Bedieningsdeskundige De cursus is bestemd voor personen die, onder verantwoordelijkheid van de installatieverantwoordelijke hoogspanning, bedieningswerkzaamheden verrichten aan hoogspanningsinstallaties. Installatie-/werkverantwoordelijke De cursus is bestemd voor personen die verantwoordelijkheid dragen voor het uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden aan hoogspanningsinstallaties. sdeskundige De cursus is bestemd als verdiepingscursus voor de cursus Installatie-/Werkverantwoordelijke om op het niveau 4 te komen van de (WEB) Basis Beveiligingstechniek De cursus is bestemd als basis voor personen die binnen de energiebedrijven en industrie verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van hoogspanningsinstallaties Uitvoerder beveiligingstechniek De cursus is bestemd voor personen die binnen de energiebedrijven en industrie verantwoordelijk zijn voor toezicht, instellen, testen, inbedrijf nemen, onderhoud en storingsanalyse van beveiligingssystemen Installatie-/werkverantwoordelijke Laagspanning De cursus is bestemd voor personen die verantwoordelijkheid dragen voor het uitvoeren van elektrotechnische werkzaamheden aan laagspanningsinstallaties. Inspecteur Laagspanning 1 De cursus is bestemd voor personen die elementaire inspectiewerkzaamheden verrichten aan laagspanningsinstallaties. Inspecteur Laagspanning 2 De cursus is bestemd voor personen die verantwoordelijkheid dragen voor de organisatie, uitvoering en analyse van inspecties ten behoeve van laagspanningsinstallaties. Explosieveiligheid voor elektro- en instrumentatiepersoneel De cursus Explosieveiligheid is bestemd voor elektro- en instrumentatiepersoneel werkzaam in installaties met kans op stof- of gasontploffingsgevaar. Deze cursus geeft een praktische invulling aan de verplichte kennis voor deze technici volgens het Arbo-besluit, de ATEX en de NEN EN IEC ). Met deze cursus kan de kandidaat het persoonscertificaat Explosieveiligheid van Stipel behalen. Het Stipel certificaat geldt ook als aanvulling op het persoonscertificaat voor bevoegde personen Risico Inventarisatie & Evaluatie De cursus Risico Inventarisatie & Evaluatie is bestemd voor personen die in het kader van de Arbo-wetgeving een risico-inventarisatie en evaluatie moeten kunnen opstellen. HBO Ontwerpdeskundige De cursus is bestemd voor ontwerpers van veilige en bedrijfszekere hoogspanningsinstallatie. Ontwerper beveiligingstechniek De cursus is bestemd voor personen die binnen de energiebedrijven en industrie verantwoordelijk zijn voor de beveiligingsfilosofie, het beveiligingsontwerp, de apparatuurkeuze, kortsluitberekingen, instelberekeningen, databeheer, begroting en planning. Ontwerpdeskundige Laagspanning De cursus is bestemd voor ontwerpers van veilige en bedrijfszekere laagspanningsinstallaties. Management van elektrische installaties De cursus is bestemd voor personen die verantwoordelijk zijn voor het managementaspect van de bedrijfsvoering van elektrische installaties om daarmee sturing te kunnen geven aan de implementatie van de normen en wetgeving in de totale bedrijfsvoering. Ontwerpen van explosieveilige installaties voor elektro- en instrumentatie ontwerpdeskundige De cursus ontwerpen is bedoeld voor diegene die zich bezig houden met het ontwerp, de aanleg, de in bedrijfstelling, modificaties en inspecties van elektrische- en instrumentatietechnische installaties. Bedrijfsvoering van Ex-installaties voor staffunctionarissen De cursus bedrijfsvoering van Exinstallaties (zowel gas als stof) is bestemd voor managers, installatieverantwoordelijken, adviseurs, Arbo-coördinatoren, veiligheidsfunctionarissen en andere belanghebbenden welke inzicht dienen te hebben in de strekking van de Richtlijnen en de maatregelen om hieraan te voldoen. Een bijzondere training Quercus verzorgt een groot aantal trainingen op het gebied van veilig werken met elektriciteit. Dat doen we op onze locatie in Zoetermeer waar een groot schakelpracticum aanwezig is, maar ook vaak op locatie bij de klant. Op zich is daar dus niets bijzonders aan. Maar nu kregen we een verzoek om een veiligheidsinstructie te houden voor de technici die een hybride voertuig moeten onderhouden. Het betreft hier het Philias project. Het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) en de gemeenten Eindhoven en Veldhoven coördineren het project. De Phileas wordt gebouwd door Berkhof /APTS, een consortium van voornamelijk regionale bedrijven. Het project wordt gefinancierd door het Rijk, de deelnemende gemeenten, Stimulus (Europese subsidies), de provincie Noord- Brabant en het bedrijfsleven. De Phileas is één van de milieuvriendelijkste vervoersmiddelen in zijn soort. Door een LPGmotor is er sprake van gemiddeld 90% minder uitstoot van verbrandingsgassen in vergelijking met een bus. Verder is de Phileas ook nog eens 20% zuiniger in het brandstofverbruik. Door gebruik te maken van accu s kan de Phileas over een bescheiden afstand, bijvoorbeeld in het stadscentrum, zelfs geheel emissievrij rijden! De accu s worden opgeladen via een generator die door de lpgmotor wordt aangedreven. In Eindhoven en Veldhoven gaan twaalf Phileassen rijden, één van 24 meter en elf van 18 meter. In de 18-meter versie kunnen 120 passagiers worden vervoerd en in de 24-meter variant zelfs 180 passagiers. Phileas is genoemd naar de hoofdpersoon uit Jules Vernes boek De reis om de wereld in tachtig dagen. Daarbij ligt de nadruk niet op de tijdsduur van de reis, maar op de stiptheid waarmee Phileas Fogg reisde. Een reis met de Phileas moet net zo stipt afgelegd worden. Door het elektronisch geleidingssysteem kan het voertuig tot op de centimeter nauwkeurig stoppen en weet de verkeersleiding exact waar het voertuig zich bevindt. Het elektronisch geleidingssysteem corrigeert zichzelf met behulp van magneten, die om de vier meter in het wegdek zijn geplaatst; zij dienen als referentie voor de Phileas. Dit systeem is betrouwbaarder dan optische geleidingsystemen. Phileas heeft een hybride aandrijving. Een LPG-motor drijft een generator aan die de elektromotoren Alle wielen van de Phileas zijn bestuurbaar, waardoor het voertuig zich opzij, net als een krab, naar de halte toe beweegt. Bij een halte stopt de Phileas steeds op dezelfde plaats, waardoor passagiers sneller in en uit kunnen stappen. Door korte halteringstijden is de Phileas sneller weer sneller op weg en wordt de reistijd verkort. Bron: Phileas.nl Voor informatie naar dit project kunt u contact opnemen met André Vermeer (Zwolle ) 12 Quercus-PS jaargang 7 - nr. 11 Quercus-PS jaargang 7 - nr

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013 Uitvoerders onder druk Oktober 2013 Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het gebied van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Arbouw biedt praktische informatie, instrumenten en richtlijnen

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact Sturen op Antwoord Meten en verbeteren van uw klantcontact 1 Opdrachtgever Overheid heeft Antwoord, namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Algemene Zaken

Nadere informatie

Handreiking Functiecreatie bij NS

Handreiking Functiecreatie bij NS Handreiking Functiecreatie bij NS Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Voorwoord Colofon In opdracht van NS Auteur: Dr. Brigitte van Lierop Omslagfoto: Maikel Bader, Maikel Bader maakt

Nadere informatie

BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM

BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM BHV SVP! Ontruiming en Niet Zelfredzamen: Verkokerd Beleid. R.P. Wevers, 8ste leergang MCDM Samenvatting Met regelmaat duiken er in de Nederlandse media berichten op, die doen vermoeden dat de voorbereiding

Nadere informatie

handleiding meetbare doelstellingen

handleiding meetbare doelstellingen handleiding meetbare doelstellingen > uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030-286 1350 internet http://www.onderzoek.utrecht.nl E-mail:

Nadere informatie

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg Colofon Deze handleiding is opgesteld in opdracht van het patiëntveiligheidsprogramma ggz Veilige zorg, ieders zorg.

Nadere informatie

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening Jaargang 2012 / nr. 2 In deze uitgave o.a. Wijzigingen Reglement Participatiefonds 2011-2012 Passend Onderwijs Leerlingdaling en de gevolgen Beleidsregel

Nadere informatie

Wat is een Arbocatalogus?

Wat is een Arbocatalogus? Wat is een Arbocatalogus? Wat is een Arbocatalogus? Uitgave: Stichting van de Arbeid Juni 2007 Colofon De in 1945 opgerichte Stichting van de Arbeid is een (privaatrechtelijk) landelijk overlegorgaan van

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Vertrouwen geven en in control zijn; En nu doen! Congresverslag 19 januari 2012

Vertrouwen geven en in control zijn; En nu doen! Congresverslag 19 januari 2012 Vertrouwen geven en in control zijn; En nu doen! Congresverslag 19 januari 2012 Vertrouwen geven en in control zijn; En nu doen! Verslag congres op 19 januari 2012 Auteurs: Martin de Bree (Next Step Management

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie

Handboek. Werken aan duidelijke klantinformatie Handboek Werken aan duidelijke klantinformatie Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid

Onderzoeksrapport Mediation bij de Overheid Conflictdiagnose en geschiloplossing op maat bij conflicten tussen burgers en overheden Uitgevoerd door Laurens Bakker Carla Schouwenaars Instituut voor Rechtssociologie Instituut voor Culturele Antropologie

Nadere informatie

Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap

Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap Leerervaringen ISE Zes verbeterpunten om van een geïntegreerd contract te komen tot een geïntegreerd eigenaarschap INLEIDING De International School Eindhoven (ISE) kreeg haar nieuwe huisvesting dankzij

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie