Kennis Succesvolle opleiding Doelgericht samenwerken met (Geo-) processen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kennis Succesvolle opleiding Doelgericht samenwerken met (Geo-) processen"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief 43 - februari 2011 Kennis Succesvolle opleiding Doelgericht samenwerken met (Geo-)processen Nieuwe opleiding Geostandaarden in samenhang Opleidingsagenda : Dataland bestaat 10 jaar - Lustrumcongres Gemeenten op het Nationaal Georegister Mijlpaal: luchtfoto s schiphol Q Data & gebruik DataLand en de BAG Nieuw kwaliteitsrapport Succes WOZ-Portaal en Vastgoedscanner in 2010 groot Afnemers van DataLand DataLand: Bestuur en Bureau Nieuwe Bestuursleden DataLand DataLand in 2011 Kennis Succesvolle opleiding Doelgericht samenwerken met (Geo-) processen Op 10, 17 en 24 november vond voor de vierde maal in 2010 de opleiding Doelgericht samenwerken met (Geo-)processen plaats. De locatie was ditmaal Helmond. Deelnemers vanuit verschillende gemeenten (onder andere Bergen op Zoom, Woerden, Nijmegen, Deurne, Steenbergen, SSC De Kempen en Zwijndrecht) zijn door de docenten in drie dagen klaargestoomd voor de volgende stap naar excellente gemeentelijke dienstverlening. Stroomlijning van gemeentelijke processen is tenslotte een voorwaarde om als gemeente te voldoen aan de eigen ambities op het gebied van gemeentelijke dienstverlening richting burger, bedrijven en maatschappij. De gemeentelijke e-dienstverlening, de komst van de basisregistraties zoals de BAG en de BGT, het stelselbrede binnengemeentelijke gebruik van basis- en kerngegevens en andere wettelijke verplichtingen zoals de WABO en Wkbp maken het belang van het effectief en doelgericht samenwerken binnen gemeentelijke processen in de komende jaren van onverminderd belang. De opleiding in Helmond was wederom een succes en is door de deelnemers beoordeeld met een rapportcijfer 8,5. In 2011 organiseert DataLand (in samenwerking met de VNG) de opleiding opnieuw vier maal, elke keer in een andere regio. Bent u verantwoordelijk voor of vervult u een belangrijke rol in één of meerdere gemeentelijke (geo-) processen (bijvoorbeeld als proceseigenaar, procesmanager, informatiemanager, front-office-coördinator, WOZ-coördinator, coördinator vergunningverlening en handhaving, wijkcoördinator of hoofd Geo) dan is deze opleiding een uitgelezen mogelijkheid om uw kennis en effectiviteit te vergroten. Nieuwe opleiding Geo-standaarden in samenhang In 2011 start DataLand met de nieuwe opleiding Geo-standaarden in samenhang. DataLand speelt hiermee in op de steeds groter wordende invloed van de verschillende geo-standaarden voor de gemeentelijke organisatie. Het doel van de

2 opleiding is het bijdragen aan de kennisontwikkeling en -verbreding binnen gemeenten op het gebied van geo-informatie. Tijdens de opleiding wordt inhoudelijk ingegaan op de ontwikkelingen binnen het geo-werkveld (bijvoorbeeld de BGT) en worden de relevante standaarden toegelicht en in context geplaatst. Na de opleiding weet u hoe u geo-standaarden kan gebruiken en toepassen om daarmee de informatievoorziening binnen uw gemeente in te richten en te verbeteren. De opleiding geo-standaarden is bedoeld voor geo-professionals (zoals bijvoorbeeld geo-coördinatoren, geo-beleidsmedewerkers, GIS-specialisten en geo-managers), maar ook voor I&A-coördinatoren die te maken hebben met het geo-werkveld is deze opleiding van toegevoegde waarde. Opleidingsagenda 2011 In 2011 organiseert DataLand de volgende opleidingen: Opleiding Data Regio Locatie (gemeente) Doelgericht samenwerken met (geo-)processen 6, 13 en 20 april Noord Groningen 11, 18 en 25 mei Oost Nijmegen 28 september, 5 en 12 oktober 2, 9 en 16 november Zuid West Helmond Nog te bepalen Geo-standaarden in samenhang 10, 17 en 26 mei West Amsterdam 8, 15 en 21 juni Zuid Nog te bepalen 27 september, 4 en Noord Nog te bepalen 11 oktober Om u aan te melden of indien u meer informatie over een opleiding wilt ontvangen kunt u een sturen naar

3 2011: DataLand bestaat 10 jaar - Lustrumcongres DataLand bestaat dit jaar 10 jaar. Een van de gelegenheden waarop dit feestelijk gevierd wordt is het lustrumcongres op 22 juni 2011 in Rotterdam. Het thema van het congres is: De toegang voorbij: de wikiburger en overheidsinformatie. Vooruitlopend op de inhoud van het programma willen we u hierbij alvast van harte uitnodigen. Om u op te geven voor het congres kunt u een sturen naar Gemeenten op het Nationaal Georegister Gemeenten mogen als eigenaar en producent van geo-informatie op het Nationaal Georegister (NGR), de online gouden gids voor geo-informatie, niet ontbreken. Dat was de insteek voor DataLand en een tiental pilotgemeenten om in 2010 het project Gemeenten op het NGR te starten. Het doel van dit project is om voor 1 juni 2011 vijftig gemeenten te hebben die op het NGR hun geo-informatie publiceren. Er zijn namelijk veel voordelen voor gemeenten, zoals bijvoorbeeld de verbeterde vindbaarheid en toegankelijkheid van geo-informatie voor zowel interne als externe gebruikers en de daaraan gerelateerde besparingen. Tijdens de laatste projectbijeenkomst op 14 december in Amersfoort zijn de behaalde resultaten gevierd. Ondertussen zijn de gemeenten Breda, Zwolle, Vlaardingen, Amstelveen, Helmond, Utrechtse Heuvelrug en Alkmaar vertegenwoordigd op het NGR.

4 NGR bijeenkomst pilotgemeenten op 14 december 2010 Op 27 januari komen DataLand en de NGR-gemeenten opnieuw bijeen en zijn ditmaal op bezoek bij de Gemeente Rotterdam. DataLand en de pilotgemeenten hebben veel werk verricht, waardoor nieuwe gemeenten gemakkelijk en zonder veel inspanning aan kunnen sluiten. Zeker als uw gemeente reeds beschikt over metadata (in de vorm van XML) is aansluiten op het NGR eenvoudig. DataLand ondersteunt waar nodig. Er is dus eigenlijk geen reden meer om uw geo-informatie niet te delen via het NGR! Op de website van DataLand is meer informatie te vinden over het NGR-project en de mogelijkheden voor gemeenten om aan te sluiten: Gemeenten die aan willen sluiten op het NGR kunnen zich aanmelden bij Janneke van der Kruk via Mijlpaal: luchtfoto s Schiphol eerste kwartaal december 2010 was een gedenkwaardig dag. Op die dag gaven 45 overheidsorganisaties die deelnemen in het samenwerkingsverband van ICC Schiphol gezamenlijk het startsein voor het maken van luchtfoto s van de regio in Na een openbare Europese aanbesteding is het project aan de vliegbedrijven Blom (Nederland) en Cicade (België) gegund. Gezamenlijk zullen zij een oppervlakte van meer dan 1500 km2 inwinnen, in één van de moeilijkst te bevliegen regio binnen Europa. De luchtfoto s worden opgenomen tussen eind december 2010 en uiterlijk 15 april De leveringen van de data vinden plaats in de maanden juni en juli ICC Schiphol (Informatie- en Coördinatie Centrum Regio Schiphol) is een regionaal samenwerkingsverband tussen 58 gemeenten en andere organisaties rondom

5 Schiphol. Het doel van de deelnemers is het beschikken over actuele en betrouwbare geo-informatie door middel van luchtfoto s en hoogtedata. In 2010 is besloten aansluiting te zoeken bij DataLand om het ICC succesvol door te kunnen ontwikkelen. Sinds 17 juni 2010 heeft het bestuur van DataLand met het verzoek ingestemd en daarmee wordt het ICC als project van DataLand uitgevoerd. Op 15 februari wordt van uur de volgende bijeenkomst georganiseerd bij de Gemeente Haarlemmermeer. Aanmelden kan tot 12 februari via Meer informatie kunt u vinden op: Data & gebruik DataLand en de BAG De beschikbaarheid van de BAG is een mijlpaal waar alle publieke en private afnemers gemeenten erkentelijk voor mogen zijn zal voor afnemers in het licht staan van de implementatie en het gebruik van de BAG. Voor de afnemers van DataLand is de beschikbaarheid van de BAG van toegevoegde waarde. Het vormt echter geen sluitende oplossing voor hun informatiebehoefte, aangezien de aanvullende gemeentelijke gegevens niet in de registratie zijn opgenomen. DataLand gaat in 2011 alle BAG-gegevens voor afnemers ontsluiten. Voor de basisgegevens uit de BAG betekent dit dat de dataset van DataLand volledig wordt en alle Nederlandse gemeenten (na 1 januari 2011 zijn dit er 418) bevat. Op basis van wensen van afnemers zal de uitlevering van BAG- en aanvullende gemeentelijke gegevens in 2011 verder worden uitgebreid. Daarnaast worden met vergelijkbare gegevens kwaliteitstoetsen uitgevoerd. Door de informatie uit de BAG te vergelijken met de gegevens waarover DataLand beschikt kunnen discrepanties geconstateerd worden. Deze worden ter onderzoek aangeboden aan gemeenten.

6 Nieuw kwaliteitsrapport Begin 2011 introduceert DataLand een nieuw kwaliteitsrapport. Dit rapport wordt opgeleverd direct na de gegevenslevering door de gemeente en bevat signaleringen, fouten en terugmeldingen. Een fout is een aanwijsbare onjuistheid in een aangeleverd gegeven, een signalering is een mogelijke onjuistheid in een aangeleverd gegeven en een terugmelding is een signaal uit de praktijk dat een gegeven mogelijk onjuist is. Een voorbeeld van een fout is een object waarvan het huisnummer niet numeriek is of waarvan de straatnaam ontbreekt. Een voorbeeld van een signalering is een object met een wooninhoud groter dan 3000 m3 of kleiner dan 20 m3. Met het kwaliteitsrapport wil DataLand bijdragen aan het kwaliteitsproces binnen gemeenten. De fouten, signaleringen en terugmeldingen worden in een overzichtelijk rapport aangeboden aan elke individuele gemeenten. Deze kan aan de hand van het rapport de fouten herstellen. Via een pilot wordt het kwaliteitsrapport in januari bij tien gemeenten geïntroduceerd. Na evaluatie en eventuele aanpassing van het rapport zal dit breed geïmplementeerd worden. Het vormt dan een rapport dat standaard vanuit de kwaliteitscontrole binnen het leverings- en verwerkingsproces van DataLand wordt gegenereerd en opgeleverd. Bent u geïnteresseerd in het kwaliteitsrapport en wilt u graag één van de pilotgemeenten zijn, meldt u zich dan aan bij Elsbeth Pluim via Succes WOZ-Portaal en Vastgoedscanner in 2010 groot In 2010 heeft het gebruik van het WOZ-Portaal en de Vastgoedscanner een vlucht genomen. De vraag naar gemeentelijke gegevens is groot en een online portal als distributiekanaal voor deze informatie blijkt succesvol. Het afgelopen jaar is dit gebleken uit een stijging van zowel het aantal licenties als het aantal opgevraagde rapporten. Het aantal licenties op het WOZ-Portaal en de Vastgoedscanner zijn opgeteld gestegen van 484 tot 834, een stijging van 72%. In 2010 zijn door deze licentiehouders meer dan rapporten opgevraagd. Gemiddeld vraagt een licentiehouder 78 rapporten per jaar op. De gebruikersgroep die de meeste rapporten opvraagt zijn accountants en belastingadviseurs.

7 Figuur 1 en 2: Statistieken WOZ-Portaal en Vastgoedscanner Afnemers van DataLand U zult zich vast wel eens afvragen waarom u of uw gemeente aan DataLand gemeentelijke vastgoedgegevens levert. Wat is nou eigenlijk de toegevoegde waarde? In de komende nieuwsbrieven willen we u graag inzicht geven in concrete situaties waarin de gemeentelijke gegevens door DataLand verstrekt en vervolgens door afnemers gebruikt zijn. In het kader van paalrot moet de provincie Friesland binnenkort een uitkering doen aan een specifieke groep bewoners van woningen die op palen zijn gebouwd. In het licht van deze uitkering wilde de provincie weten om hoeveel en om welke woningen het gaat. Input voor de analyse was een bestand van de provincie met adresobjecten die gezien de ligging mogelijk op palen gebouwd zijn. De analyse die volgde bestond uit: het onderscheid maken tussen woningen en niet-woningen; woningen met een bouwjaar tot 1950 filteren (vanaf 1950 zijn namelijk geen woningen meer op palen gebouwd); de WOZ-waardeklasse in 2 groepen delen (aangezien alleen bewoners van een woning met hypotheekgarantie aanspraak kunnen maken op een vergoeding); in samenwerking met het Kadaster bepalen welke eigenaren recht hebben op de vergoeding (aangezien alleen eigenaren die langer dan 10 jaar eigenaar zijn recht hebben op een vergoeding). Hieruit volgde een overzichtelijke en nagenoeg complete lijst van woningen en eigenaren die aanspraak kunnen maken op de regeling. Door de samenwerking met het Kadaster en door de combinatie van de gegevens van de provincie, het Kadaster en gemeenten is een sluitend antwoord op de vraag van de provincie tot stand gekomen.

8 Dataland: Bestuur en Bureau Nieuwe Bestuursleden DataLand Tijdens de certificaathoudervergadering op 1 december 2010 hebben de certificaathoudende gemeenten unaniem ingestemd met de nieuwe samenstelling van het bestuur van DataLand. Het voltallige bestuur DataLand bestaat thans uit zes leden. De heer F. Backhuijs, burgemeester gemeente Oldenzaal, is benoemd tot bestuursvoorzitter. Hij vervangt de heer H. Polman, burgemeester gemeente Bergen op Zoom. De heer B. Drewes, werkzaam als coördinator informatiebeleid bij de VNG, is benoemd tot bestuurslid. Naast aftredend bestuursvoorzitter de heer H. Polman neemt DataLand afscheid van twee bestuursleden: de heer H. ten Voorde, gemeente Enschede en de heer R. ten Kroode, VNG. DataLand wenst de nieuwe bestuursleden veel succes en bedankt de vertrekkende bestuursleden voor hun bijdrage. DataLand bestuursvoorzitter aan het woord Op 1 december 2010 ben ik benoemd tot voorzitter van DataLand. Sinds 2000 ben ik betrokken bij het terrein van de gemeentelijke geo-informatie. Als wethouder van Eindhoven ben ik tot 2003 voorzitter geweest van GBKN-Zuid. Sinds 2004 ben ik als burgemeester van Oldenzaal voorzitter van GBKN-Overijssel. Daarnaast ben ik namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ook lid van het Bronhouders- en AfnemersOverleg voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG-BAO). Ik geloof in het belang van geo-informatie - in de ruimste zin van het woord - voor het gemeentelijk beleid. Vaak zijn bijvoorbeeld vragen over geografische spreiding van voorzieningen, de precieze locatie of gebruik van vastgoed bij bestuurlijke discussies aan de orde. Deze ruimtelijke informatie zal steeds belangrijker worden, zeker als deze informatie ook nog eens eenvoudig toegankelijk wordt gemaakt. Ruimtelijke informatie zal bij een goede presentatie meer en duidelijker informatie geven dan een geschreven tekst. Het is niet voor niets dat een programma als Streetview in Googlemaps zo populair is.

9 Ruimtelijke informatie houdt niet op bij de gemeentegrens. Het ligt dan ook voor de hand dat gemeenten hun informatie bundelen. Voor de gebruikers van deze gegevens zijn gemeentegrenzen vaak niet relevant. DataLand, een samenwerking van vrijwel alle gemeenten, is een voorbeeld van hoe gemeenten op basis van eigen inzicht tot samenwerking komen om een betere dienstverlening te bieden aan de gebruikers van de informatie. Verdergaande gemeentelijke samenwerking zal op vele terreinen ontstaan. Dat hoeft niet van bovenaf georganiseerd te worden, gemeenten kunnen daartoe ook besluiten vanuit eigen inzicht. DataLand kan in dat opzicht een voorbeeld zijn. De toekomst zal uitwijzen of DataLand misschien op enkele terreinen ook zelf daar een rol in kan gaan vervullen. Frans Backhuijs, voorzitter DataLand. DataLand in 2011 Op 1 december is in Den Haag de laatste DataLand-bestuursvergadering van 2010 gehouden. Aansluitend vond de jaarlijkse certificaathoudervergadering plaats. Tijdens de bestuursvergaderingen heeft DataLand verantwoording afgelegd over de resultaten van 2010 en haar plannen voor 2011 uiteengezet. Voor 2011 zijn de volgende speerpunten bepaald: a. DataLand: Van en voor alle gemeenten DataLand organiseert in het licht van dit speerpunt onder andere regionale bijeenkomsten in vier regio s (Noord, Oost, West en Zuid) gericht op borging en uitbouw van de relatie. Daarnaast wordt begin 2011 een nieuw gemeentelijk kwaliteitsrapport geïntroduceerd dat gemeenten ontvangen na de gegevenslevering. Ook opleidingen krijgen in 2011 veel aandacht. b. Implementatie Stelsel van Basisregistraties De invloed van de Landelijke Voorzieningen op de toegankelijkheid van overheidsinformatie voor afnemers wordt voelbaar. DataLand verwacht een toename van afnemers, omdat afnemers een grotere informatiebehoefte hebben dan alleen de basisgegevens uit de Landelijke Voorzieningen. DataLand is op verschillende terreinen betrokken bij de implementatie, exploitatie en/of het beheer van de basisregistraties BAG, BGT en WOZ. c. Onderdeel van geo-informatie infrastructuur (GII) DataLand realiseert een verbinding tussen gemeenten en GIDEON. Voor het

10 realiseren van deze verbinding heeft DataLand zitting in de Programmaraad van Geonovum en wordt projectmatig de samenwerking met Geonovum verder geïntensiveerd. Ook worden (projectmatig) initiatieven ontplooid om de gemeentelijke gegevens optimaal toegankelijk te maken via de landelijke geoinformatie infrastructuur en kan via het aanbieden van kennisdiensten, zoals opleidingen, de kennis rondom aspecten van de landelijke en lokale GII gedeeld worden tussen en met gemeenten. d. Doorontwikkeling dienstverlening DataLand De dienstverlening van DataLand richting afnemers, maar ook richting gemeenten wordt doorontwikkeld. Dit gebeurt door bijvoorbeeld de doorontwikkeling naar het RSGB-datamodel, de doorontwikkeling van de distributiekanalen en de verbreding van het gegevensaanbod. e. Professionalisering bureau DataLand Gebaseerd op het resultaten van de EDP-audit werkt DataLand in 2011 aan de professionalisering van het dienstverleningsproces door intern verbeteringen te realiseren op het gebied van ICT en processen. DataLand DataLand is in 2001 opgericht door Nederlandse gemeenten met als doel publieke en private afnemers van gemeentelijke vastgoedgegevens te voorzien. Op dit moment zijn 394 van de 418 gemeenten aangesloten bij DataLand. DataLand beschikt hierdoor over ruim 7,7 miljoen gebouwen(ca. 95% van alle objecten in Nederland). Het bestuur van Stichting DataLand bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten en de VNG. DataLand levert vastgoedgegevens aan afnemers via webservices, bulkleveringen en een webapplicatie (Vastgoedscanner met WOZ-Portaal). Dit biedt klanten de mogelijkheid om gegevens over gebouwen binnen hun verzorgingsgebied (veelal groter dan één gemeente) in één keer of in een bepaald gewenst formaat te ontvangen. DataLand biedt gemeenten diverse kennisgerelateerde producten en diensten, zoals (geo-) opleidingen, kwaliteitsmanagement rondom de dataleveringen van gemeenten, een jaarlijks congres en advies rondom wettelijke verplichtingen, programma s en projecten (zoals BAG, NGR en BGT). Hebt u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met DataLand via of

11 Wilt u deze nieuwsbrieven niet meer ontvangen, dan kunt u zich met één klik hier {URLUNSUBSCRIBE}.

Toegang tot kwalitatief goede gemeentelijke informatie

Toegang tot kwalitatief goede gemeentelijke informatie Introductie DataLand Vraag vanuit de maatschappij: Toegang tot kwalitatief goede gemeentelijke informatie Antwoord van gemeenten: DataLand: het intergemeentelijke loket waarmee gemeenten informatie (geo,

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

1. Opening & Mededelingen. 2. Ingekomen stukken en mededelingen

1. Opening & Mededelingen. 2. Ingekomen stukken en mededelingen Betreft: Verslag gecombineerde aandeelhouders- en certificaathoudersvergadering DataLand B.V. en Bestuursvergadering van Stichting Administratiekantoor Dataland Datum: 10 oktober 2007 Locatie: Commissiekamer

Nadere informatie

BABVI/U201101511 Lbr. 11/056

BABVI/U201101511 Lbr. 11/056 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Overheidsbrede inkoop van beeldmateriaal uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201101511 Lbr. 11/056 bijlage(n) -

Nadere informatie

Samenwerkingsconvenant. DataLand en KING

Samenwerkingsconvenant. DataLand en KING Samenwerkingsconvenant DataLand en KING Samen werken aan gemeentelijke ondersteuning, ontzorging en ontwikkeling Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten KING en DataLand sluiten dit convenant af

Nadere informatie

Informatie & Coördinatie Centrum

Informatie & Coördinatie Centrum Informatie & Coördinatie Centrum Regio Schiphol Bevlogen 2015 2017 Samenwerking door en voor overheidsorganisaties Betrouwbaar beschikken over actuele geo-informatie Optimale inzet en gebruik van geo-informatie

Nadere informatie

(Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein

(Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein (Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein Gabriel van Tiggelen senior beleidsmedewerker informatiebeleid VNG ambtelijk voorzitter Gemeentelijk Geo Beraad Geo-informatie Belang (Geo) informatie bij

Nadere informatie

1. Highlights. Rapportage 2e kwartaal 2015

1. Highlights. Rapportage 2e kwartaal 2015 1. Highlights PDOK geodatastore Vanuit het GI-beraad is onderzoek geïnitieerd naar een PDOK geodatastore. Dit onderzoek is uitgevoerd door Geonovum. In de kern gaat het om een selfservice-voorziening voor

Nadere informatie

Managementsamenvatting. Afnemersonderzoek Basisregistraties Adressen en Gebouwen

Managementsamenvatting. Afnemersonderzoek Basisregistraties Adressen en Gebouwen Managementsamenvatting Afnemersonderzoek Basisregistraties Adressen en Gebouwen Managementsamenvatting Afnemersonderzoek BAG Uitvoering 2013 In opdracht van het Ministerie van I en M is door Statisfact

Nadere informatie

Voortgang en planning. Leo van der Sluijs Productmanager PDOK

Voortgang en planning. Leo van der Sluijs Productmanager PDOK Voortgang en planning Leo van der Sluijs Productmanager PDOK Klantendag PDOK, INSPIRE, BGT 20 november 2013 Agenda PDOK Highlights tweede helft 2013 Klantsignalen BRK en PDOK Planning 2014 Hoofddoelstelling

Nadere informatie

Digitale Plannen en de nieuwe WRO

Digitale Plannen en de nieuwe WRO Digitale Plannen en de nieuwe WRO Afstemming tussen Geo-Informatiemodellen Paul Janssen, Geonovum Presentatie Wie is Geonovum? Wat is een geo-informatiemodel? Rol van een geo-informatiemodel Stelsel van

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Gebouwinformatie. Locatie. De Jagershuizen 30, 7316ND Apeldoorn Datum. 12-05-2015 Kadastraal nummer APELDOORN AB 04155 G0000. Inhoud: 1.

Gebouwinformatie. Locatie. De Jagershuizen 30, 7316ND Apeldoorn Datum. 12-05-2015 Kadastraal nummer APELDOORN AB 04155 G0000. Inhoud: 1. Inhoud: 1. Informatie 2. Visualisatie 3. Toelichting Informatie Gebouwenadministratie gemeente Identificatie gebouw Type Oppervlakte grondvlak Bouwjaar Aantal verblijfsobjecten Aantal gebruiksdoelen 0200100000083411

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart

Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Verantwoording 2012 4 2.1 Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 4 2.2 Diversen 4 3 Nieuwe ontwikkelingen 5 3.1

Nadere informatie

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens?

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? INTEGRATIE PLATFORM Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? Met het Neuron Integratie Platform kunt u uw informatievoorziening op betrouwbare en efficiënte

Nadere informatie

Efficiënter inwinnen, beheren en informeren door BRK levering

Efficiënter inwinnen, beheren en informeren door BRK levering Efficiënter inwinnen, beheren en informeren door BRK levering Verandering in uw gemeentelijke organisatie Mickel Langeveld Adviseur Tactisch Informatie Management We zijn operationeel en zijn in december

Nadere informatie

Kijk op Nederland! 2 juni 2009 Marcel Horssius

Kijk op Nederland! 2 juni 2009 Marcel Horssius Kijk op Nederland! 2 juni 2009 Marcel Horssius Ambities Dé leverancier van vastgoed- en geo-informatie Toonaangevend in Europa 2 Wat doet het Kadaster Registratie, beheer en ontsluiting van vastgoedinformatie

Nadere informatie

LSV GBKN Het Heden: de veranderende rol van de partijen

LSV GBKN Het Heden: de veranderende rol van de partijen LSV GBKN Het Heden: de veranderende rol van de partijen De Technisch / Inhoudelijk uitdagingen tijdens de mars Gebruikersmiddag Stichting GBKN Zuid-Holland en Utrecht 2008 "Qui audet adipiscitur" Woensdag

Nadere informatie

Levering vanuit de Basisregistratie Kadaster. Webinar 3 september 2015

Levering vanuit de Basisregistratie Kadaster. Webinar 3 september 2015 Levering vanuit de Basisregistratie Kadaster Webinar 3 september 2015 Levering vanuit de Basisregistratie Kadaster Welkom Henk Polet Agenda Webinar 14:00 uur Aanvang webinar Opening en stand van zaken

Nadere informatie

BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013

BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013 BRIDGIS EN DE BAG Opgesteld door Bridgis Geoservices BV Datum Mei 2013 INHOUD Wat is de BAG 3 Waarom de BAG? 4 Bridgis en de BAG 4 Het datawarehouse van Bridgis 4 Gevolgen van de BAG 5 Advies & Maatwerk

Nadere informatie

2013-2015. Samenwerking door en voor overheidsorganisaties. Betrouwbaar beschikken over actuele geo-informatie

2013-2015. Samenwerking door en voor overheidsorganisaties. Betrouwbaar beschikken over actuele geo-informatie Informatie & Coördinatie Centrum Regio Schiphol Bevlogen 2013-2015 Samenwerking door en voor overheidsorganisaties Betrouwbaar beschikken over actuele geo-informatie Optimale inzet en gebruik van geo-informatie

Nadere informatie

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht DE KERNREGISTRATIE OPENBARE RUIMTE IS EEN ONMISBAAR INSTRUMENT VOOR IEDERE OVERHEIDSORGANISATIE DIE BEHEERTAKEN IN DE OPENBARE RUIMTE HEEFT René

Nadere informatie

Gemeentelijke samenwerking: Geo-informatie binnen SSC Voorne Putten. Erwin van Leiden (teamcoördinator Geo-informatie, Spijkenisse)

Gemeentelijke samenwerking: Geo-informatie binnen SSC Voorne Putten. Erwin van Leiden (teamcoördinator Geo-informatie, Spijkenisse) Gemeentelijke samenwerking: Geo-informatie binnen SSC Voorne Putten Erwin van Leiden (teamcoördinator Geo-informatie, Spijkenisse) Presentatiewijzer Bestaande situatie en weg naar SSC vorming Producten

Nadere informatie

Samenhang in brongegevens. Cees Kerkhoven

Samenhang in brongegevens. Cees Kerkhoven Samenhang in brongegevens Cees Kerkhoven Barkhuis Advies 31 maart 2016 Agenda Stelsel van Basisregistraties Samenhang Gegevensmagazijn Van GBA naar BRP Tips Agenda Stelsel van Basisregistraties Samenhang

Nadere informatie

BAG BGT Bert ten Brinke Nieuwland Geo-Informatie 16 oktober 2014

BAG BGT Bert ten Brinke Nieuwland Geo-Informatie 16 oktober 2014 BAG BGT Bert ten Brinke Nieuwland Geo-Informatie 16 oktober 2014 Agenda Kennismaken Relatie basisregistraties / BAG / BGT Wat is de BGT LSV-BGT Relatie BAG BGT Relatie BGT / Maatschappij en binnengemeentelijke

Nadere informatie

Metadata monitor NGR Maart 2015

Metadata monitor NGR Maart 2015 Metadata monitor NGR Maart 2015 Geonovum datum 23042015 versie 1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Opdracht en Scope... 3 1.3 Proces beoordelingscriteria... 3 1.4 Metadata kwaliteitsbeleid...

Nadere informatie

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Dataland Congres 2014 12-6-2014 Harmen Tjeerdsma Agenda Voorstellen Trends Stelsel en Neuron Ontwikkelingen WOZ Neuron WOZ Registratie Samenwerking En verder Vragen en

Nadere informatie

ons kenmerk BABVI/U201200418 Lbr. 12/035

ons kenmerk BABVI/U201200418 Lbr. 12/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Basisregistratie Grootschalige Topografie en Geo-informatie uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201200418 Lbr. 12/035

Nadere informatie

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence)

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Maximale inwonerstevredenheid Overheid 360º Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Digitale overheid 2017 Het kabinet wil in 2017 burgers en bedrijven volledig digitaal toegang geven tot

Nadere informatie

PDOK. Publieke Dienstverlening op de Kaart

PDOK. Publieke Dienstverlening op de Kaart PDOK De PDOK partners werken dagelijks met ruimtelijke vraagstukken. Om deze vraagstukken op te lossen, hebben zij elkaars gegevens nodig. Gezamenlijk realiseren zij daarom een geo-informatie voorziening

Nadere informatie

Den Haag, 17 mei 2000

Den Haag, 17 mei 2000 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 mei 2000 Hierbij leg ik aan uw Kamer over, conform artikel 10a, lid 6 van de Welzijnswet 1994, de tekst van de algemene maatregel

Nadere informatie

De praktijk van Open Data. Praktijkvoorbeelden

De praktijk van Open Data. Praktijkvoorbeelden De praktijk van Open Data Praktijkvoorbeelden Aan de slag Data publiceren en beheren - tot aan de voordeur of verder? metadata datasets en standaarden registers Metadata Druiftype: Regent Herkomst: Maastricht

Nadere informatie

! Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014

! Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014 Operatie BRP Jaargang 2014, nummer 3, 1 april 2014 Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014 Onderwerpen waarover de stuurgroep heeft gesproken De stuurgroep heeft op 27 maart

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

Geo-informatie is dood Leve geo-informatie!

Geo-informatie is dood Leve geo-informatie! Geo-informatie is dood Leve geo-informatie! Geo aspecten van NORA Ron Bloksma, namens Geonovum ron.bloksma@grontmij.nl NORA Wie kent NORA 2.0? Nederlandse Overheid Referentie Architectuur eoverheid & 1Overheid

Nadere informatie

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Laatst bijgewerkt/ Versie: 8 oktober 2010 Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten,

Nadere informatie

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende

van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende van Werkplein naar Arbeidsmarkt naar 4 Transities Werkgever en Werkzoekende DOEL Informatie Uitwisseling Vraag aan u Beleid min SZW SUWI: 2002 CWI en UWV samenwerking met gemeenten werk boven uitkering

Nadere informatie

PRESENTATIE WOZ KAART

PRESENTATIE WOZ KAART PRESENTATIE WOZ KAART 1) Ontwikkeling Vanaf 1 juli 2011 moet de BAG-gegevens opslag in de WOZ administratie worden gebruikt. De WOZ-objecten worden afgeleid van het BAG-adres. In de toekomst worden de

Nadere informatie

1. Opening & Mededelingen. 2. Ingekomen stukken en mededelingen

1. Opening & Mededelingen. 2. Ingekomen stukken en mededelingen Betreft: Verslag gecombineerde aandeelhouders- en certificaathoudersvergadering DataLand B.V. en Bestuursvergadering van Stichting Administratiekantoor Dataland Datum: 4 november 2009 Locatie: Raadszaal

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen bij hun gemeente op 27 november

Nadere informatie

en in praktijk Intergraph Shuttle Geo in Business Intelligence Shuttle

en in praktijk Intergraph Shuttle Geo in Business Intelligence Shuttle Bijpraatsessies geostandaarden Geo-standaarden in bedrijf en in praktijk Geo-standaarden in bedrijf en in praktijk Bijpraatsessies geo-standaarden in de e- overheid 10:00-10:20 NEN 3610 Oracle en Open

Nadere informatie

Basisregistraties Adressen en Gebouwen. De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden!

Basisregistraties Adressen en Gebouwen. De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden! Basisregistraties Adressen en Gebouwen 1 De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden! Agenda Wat is de BAG: inhoud, samenhang in stelsel Winstpakkers van de BAG Relatie WABO - BAG Wat

Nadere informatie

Kadaster. Bijeenkomst VIAG 28 augustus 2015. Henk Polet Key accountmanager

Kadaster. Bijeenkomst VIAG 28 augustus 2015. Henk Polet Key accountmanager Kadaster Henk Polet Key accountmanager Wie, wat en hoe Organisatie Taken Kadaster Uitvoering Continuering Rechtzekerheid Gids Platform 2 Organisatie 3 Taken Wettelijke taken het bijhouden van de openbare

Nadere informatie

BGT migratie Spijkenisse

BGT migratie Spijkenisse BGT migratie Spijkenisse Erwin van Leiden Teamcoördinator Geo-informatie Plv directeur Syntrophos Matty Lakerveld, directeur, Crotec 12/11/2014 Even voorstellen: 2 Korte introductie Gemeenschappelijke

Nadere informatie

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090

BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Operatie NUP zet i-ondersteuning in uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201201250 Lbr. 12/090 bijlage(n) - datum

Nadere informatie

1. Highlights. Rapportage 1e kwartaal 2015

1. Highlights. Rapportage 1e kwartaal 2015 1. Highlights Self services PDOK heeft haar jaarplanning voor vastgesteld. Daarin is ook de ontwikkeling van self service-faciliteiten opgenomen. Dit betreft het geautomatiseerd updaten van reeds gereleasde

Nadere informatie

Digitale Steden Agenda. Vernieuwingskracht voor de hele stad

Digitale Steden Agenda. Vernieuwingskracht voor de hele stad Digitale Steden Agenda Vernieuwingskracht voor de hele stad DSA en Open Data Digitale Steden Agenda Open Data Ondernemen met Open Data Digitale Steden Agenda Digitale Steden Agenda Maand 4 Digitale Steden

Nadere informatie

Geo samenhang in de basisregistraties

Geo samenhang in de basisregistraties Geo samenhang in de basisregistraties Dag van de geo-standaarden Geonovum, 19 mei 2010 Dirk Moree Yvette Ellenkamp Aanleiding Basisregistraties BRK (kadaster) BRT (kleinschalige topografie) BAG (adressen

Nadere informatie

verwachten? Symposium BGT Ernst Koperdraat, wnd directeur SVB BGT Doel van de wet BGT

verwachten? Symposium BGT Ernst Koperdraat, wnd directeur SVB BGT Doel van de wet BGT Wat kunt u van het SVB BGT verwachten? Symposium BGT Ernst Koperdraat, wnd directeur SVB BGT Doel van de wet BGT lleoverheden gebruiken de zelfde basisset aan gegevens lle overheden gebruiken de zelfde

Nadere informatie

I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Lelystad. 20 januari 2014

I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Lelystad. 20 januari 2014 I nspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Lelystad 20 januari 2014 ï Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Hoe spreek je het uit? Heb je wel eens gehoord van PDOK? Nico Claij 6 juni 2013 6/11/2013

Hoe spreek je het uit? Heb je wel eens gehoord van PDOK? Nico Claij 6 juni 2013 6/11/2013 Heb je wel eens gehoord van PDOK? Nico Claij 6 juni 2013 Hoe spreek je het uit? Péé Déé Ooo Kaa PuhDOK Péé DOK Publieke Dienstverlening Op de Kaart 1 Programma 1. Inleiding 2. Het merk PDOK 3. Beleidskader

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Wormerland bij hun gemeente op 10 november

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amstelveen bij hun gemeente op 18 november

Nadere informatie

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Herinspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eindhoven bij hun gemeente op 29 oktober

Nadere informatie

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid,

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, Instellingsbesluit voor de instelling van een dagelijks bestuur van de Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, van de Programmaraad e-overheid voor Burgers en van de Programmaraad Stelsel

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

Geo-Informatie. AGGN 7 Juni 2012 GIS Internet en Mobiel

Geo-Informatie. AGGN 7 Juni 2012 GIS Internet en Mobiel Geo-Informatie AGGN 7 Juni 2012 GIS Internet en Mobiel Sjaak Dieleman WUR, GIS Opleiding Nieuwland Geo-Informatie Detachering waterschap Ministerie van Buitenlandse Zaken (Azië) FAO - Wereld Voedsel Organisatie

Nadere informatie

Stichting GBKN-Zuid. Contactmiddag GBKN Zuid 2010. Frans Olthof

Stichting GBKN-Zuid. Contactmiddag GBKN Zuid 2010. Frans Olthof Stichting GBKN-Zuid Contactmiddag GBKN Zuid 2010 Frans Olthof Programma 1. Opening (Harrie Nuijten, voorzitter Stichting GBKN-Zuid) 2. Bijhouding 2010 en Aanbesteding 2011 (Frans Olthof - Manager RIB GBKN-Zuid)

Nadere informatie

Hoe maak je de BGT succesvol

Hoe maak je de BGT succesvol Hoe maak je de BGT succesvol in jouw organisatie? Hoe succesvol geworden bij de provincie Johan Janzen Succes vertalen naar jouw organisatie Willy Bakker Hoe het allemaal begon (Landmeten) Instrumentarium/hulpmiddelen

Nadere informatie

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Inleiding In september 2009 heeft de raad het zgn. Realisatieplan met bijbehorende Uitvoeringsagenda vastgesteld, voor de invoering van een digitale overheid.

Nadere informatie

U kunt nog steeds subsidie aanvragen!

U kunt nog steeds subsidie aanvragen! U kunt nog steeds subsidie aanvragen! Het beste halen uit mensen en organisaties, zodat ze optimaal kunnen functioneren. Dat is het doel van het A+O fonds Gemeenten. Om dit doel te bereiken, ondersteunen

Nadere informatie

Het bedrijfsleven in de regio centraal. Detail Ontwerp nieuwe Kamer van Koophandel

Het bedrijfsleven in de regio centraal. Detail Ontwerp nieuwe Kamer van Koophandel Het bedrijfsleven in de regio centraal Detail Ontwerp nieuwe Kamer van Koophandel KvK Den Haag, KvK Rotterdam, KvK Zuidwest Nederland & Syntens maart 2013 KvK verandert mee met maatschappij Samenleving

Nadere informatie

HEXAGON GEOSPATIAL BENELUX 2015

HEXAGON GEOSPATIAL BENELUX 2015 HEXAGON GEOSPATIAL BENELUX 2015 Assetmanagement met ruimtelijke modellen Antea Group Emiel Huizinga & Cesar Blaauwgeers 2D en 3D mutatiesignalering Asset Management met ruimtelijke modellen Agenda Intermezzo

Nadere informatie

I-R-E. Mandaatbesluit uitvoering Wet BAG

I-R-E. Mandaatbesluit uitvoering Wet BAG ( M E E N Ì- E I-R-E Mandaatbesluit uitvoering Wet BAG Burgemeester en wethouders van de gemeente Waalre; overwegende: - dat in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet bag), die

Nadere informatie

Gegevensmanagement, een Hell's Kitchen. Lustrumcongres- DataLand 22 juni 2011

Gegevensmanagement, een Hell's Kitchen. Lustrumcongres- DataLand 22 juni 2011 Gegevensmanagement, een Hell's Kitchen Lustrumcongres- DataLand 22 juni 2011 Data is als voedsel. Brandstof voor processen Alleen geconsumeerd als goed bereid Standaard beschikbaar in een menu. Of buiten

Nadere informatie

Toepassing Basisregistraties. Een kijkje in de keuken van het Kadaster Amersfoort, 7 november 2013

Toepassing Basisregistraties. Een kijkje in de keuken van het Kadaster Amersfoort, 7 november 2013 Toepassing Basisregistraties Een kijkje in de keuken van het Kadaster Amersfoort, 7 november 2013 De taken van het Kadaster 2 Informatiefundament Basisregistratie Kadaster Eigendom & ligging Transactiegegevens:

Nadere informatie

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013. Gemeente/

1. Inleiding WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013. Gemeente/ WAARDERINGSKAMER RAPPORT VAN BEVINDINGEN Gemeente/ Gorinchem uitvoeringsorganisatie: Datum: 18 juli 2013 Datum rapport: 21 augustus 2013 1. Inleiding Dit rapport van bevindingen is de weergave van ons

Nadere informatie

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR

BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR DB-vergadering 08-02-2010 BEANTWOORDING VAN VRAGEN UIT VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR, DE COMMISSIES EN HET ALGEMEEN BESTUUR vraag van uit de vergadering van dagelijks bestuur dagelijks bestuur

Nadere informatie

Scholingsbeleid. Kwaliteitsvisie

Scholingsbeleid. Kwaliteitsvisie Registratie outcomeparameters Procedure melden inspectie Procedure melden incidenten Procedure voor interne klachten Scholingsbeleid Certificering vóór 2006 Kwaliteitscommissie/functionaris Kwaliteitsjaarverslag

Nadere informatie

Steeds minder startersleningen beschikbaar

Steeds minder startersleningen beschikbaar RAPPORT Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar Uitgevoerd in opdracht van www.starteasy.nl INHOUD Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Inhoudsopgave:

Jaarplan 2015 Inhoudsopgave: Jaarplan 2015 Inhoudsopgave: Missie en kerndoel Subdoelen om kerndoel te bereiken Doelen en acties 2015 naar aanleiding van de subdoelen Begroting Missie en kerndoel Heerenveen brengt een beweging op gang

Nadere informatie

Ruimte voor verbeelding

Ruimte voor verbeelding Ruimte voor verbeelding Semantiek van de Basisregistraties door Marijke Abrahamse m.m.v. Jolanda van der Linden en Daniel Wunderink Semantiek??? = Betekenisleer gaat over betekenis van woorden of zinnen

Nadere informatie

Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA. Jan Willem van Boven relatiebeheerder

Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA. Jan Willem van Boven relatiebeheerder Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA Jan Willem van Boven relatiebeheerder 2012 Agenda Over Agentschap BPR GBA als Basisregistratie Relatiebeheer GBA 2 Agentschap BPR Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens

Nadere informatie

Bestemming BRK Levering

Bestemming BRK Levering Bestemming BRK Levering Goed voorbereid op reis Carolina Meeldijk Projectmanager BRK Levering Basis Registratie Kadaster Levering Kennissessie BPR/KvK/Kadaster -Bestemming BRK Levering 2 BRK Levering van

Nadere informatie

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening Startnotitie Versie: 19 juni 2006 Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Inleiding Zoals in een memo van 7 maart 2006 aan het MT van de gemeente

Nadere informatie

Beschikken over actuele gegevens van elkaars deel van de (afval)waterketen

Beschikken over actuele gegevens van elkaars deel van de (afval)waterketen Beschikken over actuele gegevens van elkaars deel van de (afval)waterketen Wijnand Turkensteen Waterschap Rijn en IJssel Rutger Traag Gemeente Duiven Waar gaan we het over hebben? Inleiding Ons probleem

Nadere informatie

Ketenanalyse regionaal aanbesteden ingenieursdiensten door ProRail

Ketenanalyse regionaal aanbesteden ingenieursdiensten door ProRail Ketenanalyse regionaal aanbesteden ingenieursdiensten door ProRail De stand van zaken januari 2015 Definitieve rapportage Verantwoording Titel : Ketenanalyse regionaal aanbesteden ingenieursdiensten door

Nadere informatie

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee Werkplan 2016 PCG Iedereen doet mee Provinciale Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Groningen September 2015 Inhoud 1 Inleiding 2 Bestuurlijke organisatie 3 Activiteiten 3.1 Opnieuw opbouwen en uitbouwen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek Statistics Netherlands

Centraal Bureau voor de Statistiek Statistics Netherlands Divisie Sociale en ruimtelijke statistieken Aan het gemeentebestuur van de gemeente contactpersoon Rob Hoffmann en Marcel van Wijk doorkiesnummer (070) 337 43 96 ons kenmerk 05411SAV onderwerp Gevolgen

Nadere informatie

1 dagdeel (9:00 uur 12:30 uur) In groepen van maximaal 20 personen 150,- per persoon exclusief BTW Inclusief (12:30-13:30 uur)

1 dagdeel (9:00 uur 12:30 uur) In groepen van maximaal 20 personen 150,- per persoon exclusief BTW Inclusief (12:30-13:30 uur) Aanbod permanente educatie voor makelaars en taxateurs Cursus WOZ-waarde in de praktijk De cursus WOZ-waarde in de praktijk is een inleiding in de uitvoering van de Wet WOZ zoals deze door de gemeente

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Wat betekent het Gegevenshuis in de praktijk? Marco Kok

Wat betekent het Gegevenshuis in de praktijk? Marco Kok Wat betekent het Gegevenshuis in de praktijk? Rudolf van Summeren Adviseur informatisering Marco Kok Adviseur Geotax Bas Eenhoorn Digicommissaris: De overheid moet aansluiten op de ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Leegstand, herbestemming en verzorgingshuizen: een verkenning door de oogharen heen

Leegstand, herbestemming en verzorgingshuizen: een verkenning door de oogharen heen Lars Brugman Lars Brugman is projectadviseur/onderzoeker bij Kadaster Ruimte & Advies. Hij legt zich toe op complexe maatwerkvraagstukken vanuit de bij het Kadaster beschikbare ruimtelijke informatie.

Nadere informatie

BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg

BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg Ad Balemans, Coördinator/specialist vastgoedinformatie gemeente Maastricht Matty Lakerveld, directeur, Crotec 03/11/2014 Programma Proces

Nadere informatie

Graafschade bij aanleg Glasvezel

Graafschade bij aanleg Glasvezel Graafschade bij aanleg Glasvezel Colofon Aan Van Nummer Datum 11 juli 2011 Copyright Agentschap Telecom 2011 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Reikwijdte WION 5 3 Onderzoek 6 4 Conclusie 8 5 Aanbevelingen 9 Pagina

Nadere informatie

van Stichting Administratiekantoor Dataland Datum: 1 december 2010

van Stichting Administratiekantoor Dataland Datum: 1 december 2010 Betreft: Verslag gecombineerde aandeelhouders- en certificaathoudersvergadering DataLand B.V. en Bestuursvergadering van Stichting Administratiekantoor Dataland Datum: 1 december 2010 Locatie: VNG ten

Nadere informatie

De BGT: de kaart van Nederland

De BGT: de kaart van Nederland De BGT: de kaart van Nederland AGIV 27 november 2014 Ruud van Rossem, Programmamanager BGT 1 december 2014 Waarom de BGT? 2 1 december 2014 Doel van de BGT De hele overheid gebruikt dezelfde basisset grootschalige

Nadere informatie

22 september 2011. Landmark Planscan. Verbindingsweg 4, 9566PM, VEELERVEEN Referentienummer: Adres: Powered by. 1161063433 Datum: 22 september 2011

22 september 2011. Landmark Planscan. Verbindingsweg 4, 9566PM, VEELERVEEN Referentienummer: Adres: Powered by. 1161063433 Datum: 22 september 2011 22 september 2011 Landmark Planscan Adres: Verbindingsweg 4, 9566PM, VEELERVEEN Referentienummer: 1161063433 Datum: 22 september 2011 Powered by I N H O U D Verbindingsweg 4 9566PM VEELERVEEN Inhoud Leeswijzer

Nadere informatie

Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer PDTJ/07/1069. Onderwerp Datum Contactpersoon

Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer PDTJ/07/1069. Onderwerp Datum Contactpersoon Uw brief Ons kenmerk Doorkiesnummer PDTJ/07/1069 Onderwerp Datum Contactpersoon 2 e Kans Beroepsonderwijs 2 februari 2007 Goede bondgenoot, Niets menselijks is u of mij vreemd. In aantallen geredeneerd

Nadere informatie

Bijlage 1: Uitwerking per regio

Bijlage 1: Uitwerking per regio De locatiekeuzes worden in deze bijlage per regio weergegeven. Daarbij volg ik de grenzen van het arrondissement / de politie-eenheid. 1. Regio Noord-Nederland eenheid Noord-Nederland leidt eenduidig tot

Nadere informatie

I-versneller Geo-informatie Handelsregister. Ernst Koperdraat projectleider

I-versneller Geo-informatie Handelsregister. Ernst Koperdraat projectleider I-versneller Geo-informatie Handelsregister Ernst Koperdraat projectleider 7 november 2013 Essentie Operatie NUP: De weg bereiden voor een grootschalige, succesvolle implementatie van het NUP bij de gemeenten

Nadere informatie

De info is nog niet veelzeggend maar

De info is nog niet veelzeggend maar Het motto van het congres luidt De grensoverschrijdende regio, krachten in het Noorden. Marien en ik zetten ons al jaren in voor de kracht en (het gebruiken van) de mogelijkheden die ruimtelijke informatie

Nadere informatie

BB/U200900749 Lbr. 09/059

BB/U200900749 Lbr. 09/059 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Vacatures bestuurlijke organisatie VNG uw kenmerk ons kenmerk BB/U200900749 Lbr. 09/059 bijlage(n) 1 datum

Nadere informatie

ons kenmerk BB/U201300227 Lbr. 13/013

ons kenmerk BB/U201300227 Lbr. 13/013 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Openstelling vacatures bestuur en commissies VNG uw kenmerk ons kenmerk BB/U201300227 Lbr. 13/013 bijlage(n)

Nadere informatie

Beleid en standaarden

Beleid en standaarden Beleid en standaarden Grondstof voor Nationale en Europese Geo-Infrastructuren Noud Hooyman 17-11-2004 Inhoud Wat is een Nationale Geo Infrastructuur Waar doen we het voor Stroomlijning Basisgegevens:

Nadere informatie

Terugmelden en de Power of the crowd Jaap-Willem Sjoukema Programmabureau BGT

Terugmelden en de Power of the crowd Jaap-Willem Sjoukema Programmabureau BGT Terugmelden en de Power of the crowd Jaap-Willem Sjoukema Programmabureau BGT Welkom! 1. Terugmelden in de huidige praktijk 2. The power of the crowd 3. Visie terugmeldsysteem BGT 4. Ontwikkeling terugmeldsysteem

Nadere informatie