Kennis Succesvolle opleiding Doelgericht samenwerken met (Geo-) processen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kennis Succesvolle opleiding Doelgericht samenwerken met (Geo-) processen"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief 43 - februari 2011 Kennis Succesvolle opleiding Doelgericht samenwerken met (Geo-)processen Nieuwe opleiding Geostandaarden in samenhang Opleidingsagenda : Dataland bestaat 10 jaar - Lustrumcongres Gemeenten op het Nationaal Georegister Mijlpaal: luchtfoto s schiphol Q Data & gebruik DataLand en de BAG Nieuw kwaliteitsrapport Succes WOZ-Portaal en Vastgoedscanner in 2010 groot Afnemers van DataLand DataLand: Bestuur en Bureau Nieuwe Bestuursleden DataLand DataLand in 2011 Kennis Succesvolle opleiding Doelgericht samenwerken met (Geo-) processen Op 10, 17 en 24 november vond voor de vierde maal in 2010 de opleiding Doelgericht samenwerken met (Geo-)processen plaats. De locatie was ditmaal Helmond. Deelnemers vanuit verschillende gemeenten (onder andere Bergen op Zoom, Woerden, Nijmegen, Deurne, Steenbergen, SSC De Kempen en Zwijndrecht) zijn door de docenten in drie dagen klaargestoomd voor de volgende stap naar excellente gemeentelijke dienstverlening. Stroomlijning van gemeentelijke processen is tenslotte een voorwaarde om als gemeente te voldoen aan de eigen ambities op het gebied van gemeentelijke dienstverlening richting burger, bedrijven en maatschappij. De gemeentelijke e-dienstverlening, de komst van de basisregistraties zoals de BAG en de BGT, het stelselbrede binnengemeentelijke gebruik van basis- en kerngegevens en andere wettelijke verplichtingen zoals de WABO en Wkbp maken het belang van het effectief en doelgericht samenwerken binnen gemeentelijke processen in de komende jaren van onverminderd belang. De opleiding in Helmond was wederom een succes en is door de deelnemers beoordeeld met een rapportcijfer 8,5. In 2011 organiseert DataLand (in samenwerking met de VNG) de opleiding opnieuw vier maal, elke keer in een andere regio. Bent u verantwoordelijk voor of vervult u een belangrijke rol in één of meerdere gemeentelijke (geo-) processen (bijvoorbeeld als proceseigenaar, procesmanager, informatiemanager, front-office-coördinator, WOZ-coördinator, coördinator vergunningverlening en handhaving, wijkcoördinator of hoofd Geo) dan is deze opleiding een uitgelezen mogelijkheid om uw kennis en effectiviteit te vergroten. Nieuwe opleiding Geo-standaarden in samenhang In 2011 start DataLand met de nieuwe opleiding Geo-standaarden in samenhang. DataLand speelt hiermee in op de steeds groter wordende invloed van de verschillende geo-standaarden voor de gemeentelijke organisatie. Het doel van de

2 opleiding is het bijdragen aan de kennisontwikkeling en -verbreding binnen gemeenten op het gebied van geo-informatie. Tijdens de opleiding wordt inhoudelijk ingegaan op de ontwikkelingen binnen het geo-werkveld (bijvoorbeeld de BGT) en worden de relevante standaarden toegelicht en in context geplaatst. Na de opleiding weet u hoe u geo-standaarden kan gebruiken en toepassen om daarmee de informatievoorziening binnen uw gemeente in te richten en te verbeteren. De opleiding geo-standaarden is bedoeld voor geo-professionals (zoals bijvoorbeeld geo-coördinatoren, geo-beleidsmedewerkers, GIS-specialisten en geo-managers), maar ook voor I&A-coördinatoren die te maken hebben met het geo-werkveld is deze opleiding van toegevoegde waarde. Opleidingsagenda 2011 In 2011 organiseert DataLand de volgende opleidingen: Opleiding Data Regio Locatie (gemeente) Doelgericht samenwerken met (geo-)processen 6, 13 en 20 april Noord Groningen 11, 18 en 25 mei Oost Nijmegen 28 september, 5 en 12 oktober 2, 9 en 16 november Zuid West Helmond Nog te bepalen Geo-standaarden in samenhang 10, 17 en 26 mei West Amsterdam 8, 15 en 21 juni Zuid Nog te bepalen 27 september, 4 en Noord Nog te bepalen 11 oktober Om u aan te melden of indien u meer informatie over een opleiding wilt ontvangen kunt u een sturen naar

3 2011: DataLand bestaat 10 jaar - Lustrumcongres DataLand bestaat dit jaar 10 jaar. Een van de gelegenheden waarop dit feestelijk gevierd wordt is het lustrumcongres op 22 juni 2011 in Rotterdam. Het thema van het congres is: De toegang voorbij: de wikiburger en overheidsinformatie. Vooruitlopend op de inhoud van het programma willen we u hierbij alvast van harte uitnodigen. Om u op te geven voor het congres kunt u een sturen naar Gemeenten op het Nationaal Georegister Gemeenten mogen als eigenaar en producent van geo-informatie op het Nationaal Georegister (NGR), de online gouden gids voor geo-informatie, niet ontbreken. Dat was de insteek voor DataLand en een tiental pilotgemeenten om in 2010 het project Gemeenten op het NGR te starten. Het doel van dit project is om voor 1 juni 2011 vijftig gemeenten te hebben die op het NGR hun geo-informatie publiceren. Er zijn namelijk veel voordelen voor gemeenten, zoals bijvoorbeeld de verbeterde vindbaarheid en toegankelijkheid van geo-informatie voor zowel interne als externe gebruikers en de daaraan gerelateerde besparingen. Tijdens de laatste projectbijeenkomst op 14 december in Amersfoort zijn de behaalde resultaten gevierd. Ondertussen zijn de gemeenten Breda, Zwolle, Vlaardingen, Amstelveen, Helmond, Utrechtse Heuvelrug en Alkmaar vertegenwoordigd op het NGR.

4 NGR bijeenkomst pilotgemeenten op 14 december 2010 Op 27 januari komen DataLand en de NGR-gemeenten opnieuw bijeen en zijn ditmaal op bezoek bij de Gemeente Rotterdam. DataLand en de pilotgemeenten hebben veel werk verricht, waardoor nieuwe gemeenten gemakkelijk en zonder veel inspanning aan kunnen sluiten. Zeker als uw gemeente reeds beschikt over metadata (in de vorm van XML) is aansluiten op het NGR eenvoudig. DataLand ondersteunt waar nodig. Er is dus eigenlijk geen reden meer om uw geo-informatie niet te delen via het NGR! Op de website van DataLand is meer informatie te vinden over het NGR-project en de mogelijkheden voor gemeenten om aan te sluiten: Gemeenten die aan willen sluiten op het NGR kunnen zich aanmelden bij Janneke van der Kruk via Mijlpaal: luchtfoto s Schiphol eerste kwartaal december 2010 was een gedenkwaardig dag. Op die dag gaven 45 overheidsorganisaties die deelnemen in het samenwerkingsverband van ICC Schiphol gezamenlijk het startsein voor het maken van luchtfoto s van de regio in Na een openbare Europese aanbesteding is het project aan de vliegbedrijven Blom (Nederland) en Cicade (België) gegund. Gezamenlijk zullen zij een oppervlakte van meer dan 1500 km2 inwinnen, in één van de moeilijkst te bevliegen regio binnen Europa. De luchtfoto s worden opgenomen tussen eind december 2010 en uiterlijk 15 april De leveringen van de data vinden plaats in de maanden juni en juli ICC Schiphol (Informatie- en Coördinatie Centrum Regio Schiphol) is een regionaal samenwerkingsverband tussen 58 gemeenten en andere organisaties rondom

5 Schiphol. Het doel van de deelnemers is het beschikken over actuele en betrouwbare geo-informatie door middel van luchtfoto s en hoogtedata. In 2010 is besloten aansluiting te zoeken bij DataLand om het ICC succesvol door te kunnen ontwikkelen. Sinds 17 juni 2010 heeft het bestuur van DataLand met het verzoek ingestemd en daarmee wordt het ICC als project van DataLand uitgevoerd. Op 15 februari wordt van uur de volgende bijeenkomst georganiseerd bij de Gemeente Haarlemmermeer. Aanmelden kan tot 12 februari via Meer informatie kunt u vinden op: Data & gebruik DataLand en de BAG De beschikbaarheid van de BAG is een mijlpaal waar alle publieke en private afnemers gemeenten erkentelijk voor mogen zijn zal voor afnemers in het licht staan van de implementatie en het gebruik van de BAG. Voor de afnemers van DataLand is de beschikbaarheid van de BAG van toegevoegde waarde. Het vormt echter geen sluitende oplossing voor hun informatiebehoefte, aangezien de aanvullende gemeentelijke gegevens niet in de registratie zijn opgenomen. DataLand gaat in 2011 alle BAG-gegevens voor afnemers ontsluiten. Voor de basisgegevens uit de BAG betekent dit dat de dataset van DataLand volledig wordt en alle Nederlandse gemeenten (na 1 januari 2011 zijn dit er 418) bevat. Op basis van wensen van afnemers zal de uitlevering van BAG- en aanvullende gemeentelijke gegevens in 2011 verder worden uitgebreid. Daarnaast worden met vergelijkbare gegevens kwaliteitstoetsen uitgevoerd. Door de informatie uit de BAG te vergelijken met de gegevens waarover DataLand beschikt kunnen discrepanties geconstateerd worden. Deze worden ter onderzoek aangeboden aan gemeenten.

6 Nieuw kwaliteitsrapport Begin 2011 introduceert DataLand een nieuw kwaliteitsrapport. Dit rapport wordt opgeleverd direct na de gegevenslevering door de gemeente en bevat signaleringen, fouten en terugmeldingen. Een fout is een aanwijsbare onjuistheid in een aangeleverd gegeven, een signalering is een mogelijke onjuistheid in een aangeleverd gegeven en een terugmelding is een signaal uit de praktijk dat een gegeven mogelijk onjuist is. Een voorbeeld van een fout is een object waarvan het huisnummer niet numeriek is of waarvan de straatnaam ontbreekt. Een voorbeeld van een signalering is een object met een wooninhoud groter dan 3000 m3 of kleiner dan 20 m3. Met het kwaliteitsrapport wil DataLand bijdragen aan het kwaliteitsproces binnen gemeenten. De fouten, signaleringen en terugmeldingen worden in een overzichtelijk rapport aangeboden aan elke individuele gemeenten. Deze kan aan de hand van het rapport de fouten herstellen. Via een pilot wordt het kwaliteitsrapport in januari bij tien gemeenten geïntroduceerd. Na evaluatie en eventuele aanpassing van het rapport zal dit breed geïmplementeerd worden. Het vormt dan een rapport dat standaard vanuit de kwaliteitscontrole binnen het leverings- en verwerkingsproces van DataLand wordt gegenereerd en opgeleverd. Bent u geïnteresseerd in het kwaliteitsrapport en wilt u graag één van de pilotgemeenten zijn, meldt u zich dan aan bij Elsbeth Pluim via Succes WOZ-Portaal en Vastgoedscanner in 2010 groot In 2010 heeft het gebruik van het WOZ-Portaal en de Vastgoedscanner een vlucht genomen. De vraag naar gemeentelijke gegevens is groot en een online portal als distributiekanaal voor deze informatie blijkt succesvol. Het afgelopen jaar is dit gebleken uit een stijging van zowel het aantal licenties als het aantal opgevraagde rapporten. Het aantal licenties op het WOZ-Portaal en de Vastgoedscanner zijn opgeteld gestegen van 484 tot 834, een stijging van 72%. In 2010 zijn door deze licentiehouders meer dan rapporten opgevraagd. Gemiddeld vraagt een licentiehouder 78 rapporten per jaar op. De gebruikersgroep die de meeste rapporten opvraagt zijn accountants en belastingadviseurs.

7 Figuur 1 en 2: Statistieken WOZ-Portaal en Vastgoedscanner Afnemers van DataLand U zult zich vast wel eens afvragen waarom u of uw gemeente aan DataLand gemeentelijke vastgoedgegevens levert. Wat is nou eigenlijk de toegevoegde waarde? In de komende nieuwsbrieven willen we u graag inzicht geven in concrete situaties waarin de gemeentelijke gegevens door DataLand verstrekt en vervolgens door afnemers gebruikt zijn. In het kader van paalrot moet de provincie Friesland binnenkort een uitkering doen aan een specifieke groep bewoners van woningen die op palen zijn gebouwd. In het licht van deze uitkering wilde de provincie weten om hoeveel en om welke woningen het gaat. Input voor de analyse was een bestand van de provincie met adresobjecten die gezien de ligging mogelijk op palen gebouwd zijn. De analyse die volgde bestond uit: het onderscheid maken tussen woningen en niet-woningen; woningen met een bouwjaar tot 1950 filteren (vanaf 1950 zijn namelijk geen woningen meer op palen gebouwd); de WOZ-waardeklasse in 2 groepen delen (aangezien alleen bewoners van een woning met hypotheekgarantie aanspraak kunnen maken op een vergoeding); in samenwerking met het Kadaster bepalen welke eigenaren recht hebben op de vergoeding (aangezien alleen eigenaren die langer dan 10 jaar eigenaar zijn recht hebben op een vergoeding). Hieruit volgde een overzichtelijke en nagenoeg complete lijst van woningen en eigenaren die aanspraak kunnen maken op de regeling. Door de samenwerking met het Kadaster en door de combinatie van de gegevens van de provincie, het Kadaster en gemeenten is een sluitend antwoord op de vraag van de provincie tot stand gekomen.

8 Dataland: Bestuur en Bureau Nieuwe Bestuursleden DataLand Tijdens de certificaathoudervergadering op 1 december 2010 hebben de certificaathoudende gemeenten unaniem ingestemd met de nieuwe samenstelling van het bestuur van DataLand. Het voltallige bestuur DataLand bestaat thans uit zes leden. De heer F. Backhuijs, burgemeester gemeente Oldenzaal, is benoemd tot bestuursvoorzitter. Hij vervangt de heer H. Polman, burgemeester gemeente Bergen op Zoom. De heer B. Drewes, werkzaam als coördinator informatiebeleid bij de VNG, is benoemd tot bestuurslid. Naast aftredend bestuursvoorzitter de heer H. Polman neemt DataLand afscheid van twee bestuursleden: de heer H. ten Voorde, gemeente Enschede en de heer R. ten Kroode, VNG. DataLand wenst de nieuwe bestuursleden veel succes en bedankt de vertrekkende bestuursleden voor hun bijdrage. DataLand bestuursvoorzitter aan het woord Op 1 december 2010 ben ik benoemd tot voorzitter van DataLand. Sinds 2000 ben ik betrokken bij het terrein van de gemeentelijke geo-informatie. Als wethouder van Eindhoven ben ik tot 2003 voorzitter geweest van GBKN-Zuid. Sinds 2004 ben ik als burgemeester van Oldenzaal voorzitter van GBKN-Overijssel. Daarnaast ben ik namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ook lid van het Bronhouders- en AfnemersOverleg voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG-BAO). Ik geloof in het belang van geo-informatie - in de ruimste zin van het woord - voor het gemeentelijk beleid. Vaak zijn bijvoorbeeld vragen over geografische spreiding van voorzieningen, de precieze locatie of gebruik van vastgoed bij bestuurlijke discussies aan de orde. Deze ruimtelijke informatie zal steeds belangrijker worden, zeker als deze informatie ook nog eens eenvoudig toegankelijk wordt gemaakt. Ruimtelijke informatie zal bij een goede presentatie meer en duidelijker informatie geven dan een geschreven tekst. Het is niet voor niets dat een programma als Streetview in Googlemaps zo populair is.

9 Ruimtelijke informatie houdt niet op bij de gemeentegrens. Het ligt dan ook voor de hand dat gemeenten hun informatie bundelen. Voor de gebruikers van deze gegevens zijn gemeentegrenzen vaak niet relevant. DataLand, een samenwerking van vrijwel alle gemeenten, is een voorbeeld van hoe gemeenten op basis van eigen inzicht tot samenwerking komen om een betere dienstverlening te bieden aan de gebruikers van de informatie. Verdergaande gemeentelijke samenwerking zal op vele terreinen ontstaan. Dat hoeft niet van bovenaf georganiseerd te worden, gemeenten kunnen daartoe ook besluiten vanuit eigen inzicht. DataLand kan in dat opzicht een voorbeeld zijn. De toekomst zal uitwijzen of DataLand misschien op enkele terreinen ook zelf daar een rol in kan gaan vervullen. Frans Backhuijs, voorzitter DataLand. DataLand in 2011 Op 1 december is in Den Haag de laatste DataLand-bestuursvergadering van 2010 gehouden. Aansluitend vond de jaarlijkse certificaathoudervergadering plaats. Tijdens de bestuursvergaderingen heeft DataLand verantwoording afgelegd over de resultaten van 2010 en haar plannen voor 2011 uiteengezet. Voor 2011 zijn de volgende speerpunten bepaald: a. DataLand: Van en voor alle gemeenten DataLand organiseert in het licht van dit speerpunt onder andere regionale bijeenkomsten in vier regio s (Noord, Oost, West en Zuid) gericht op borging en uitbouw van de relatie. Daarnaast wordt begin 2011 een nieuw gemeentelijk kwaliteitsrapport geïntroduceerd dat gemeenten ontvangen na de gegevenslevering. Ook opleidingen krijgen in 2011 veel aandacht. b. Implementatie Stelsel van Basisregistraties De invloed van de Landelijke Voorzieningen op de toegankelijkheid van overheidsinformatie voor afnemers wordt voelbaar. DataLand verwacht een toename van afnemers, omdat afnemers een grotere informatiebehoefte hebben dan alleen de basisgegevens uit de Landelijke Voorzieningen. DataLand is op verschillende terreinen betrokken bij de implementatie, exploitatie en/of het beheer van de basisregistraties BAG, BGT en WOZ. c. Onderdeel van geo-informatie infrastructuur (GII) DataLand realiseert een verbinding tussen gemeenten en GIDEON. Voor het

10 realiseren van deze verbinding heeft DataLand zitting in de Programmaraad van Geonovum en wordt projectmatig de samenwerking met Geonovum verder geïntensiveerd. Ook worden (projectmatig) initiatieven ontplooid om de gemeentelijke gegevens optimaal toegankelijk te maken via de landelijke geoinformatie infrastructuur en kan via het aanbieden van kennisdiensten, zoals opleidingen, de kennis rondom aspecten van de landelijke en lokale GII gedeeld worden tussen en met gemeenten. d. Doorontwikkeling dienstverlening DataLand De dienstverlening van DataLand richting afnemers, maar ook richting gemeenten wordt doorontwikkeld. Dit gebeurt door bijvoorbeeld de doorontwikkeling naar het RSGB-datamodel, de doorontwikkeling van de distributiekanalen en de verbreding van het gegevensaanbod. e. Professionalisering bureau DataLand Gebaseerd op het resultaten van de EDP-audit werkt DataLand in 2011 aan de professionalisering van het dienstverleningsproces door intern verbeteringen te realiseren op het gebied van ICT en processen. DataLand DataLand is in 2001 opgericht door Nederlandse gemeenten met als doel publieke en private afnemers van gemeentelijke vastgoedgegevens te voorzien. Op dit moment zijn 394 van de 418 gemeenten aangesloten bij DataLand. DataLand beschikt hierdoor over ruim 7,7 miljoen gebouwen(ca. 95% van alle objecten in Nederland). Het bestuur van Stichting DataLand bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten en de VNG. DataLand levert vastgoedgegevens aan afnemers via webservices, bulkleveringen en een webapplicatie (Vastgoedscanner met WOZ-Portaal). Dit biedt klanten de mogelijkheid om gegevens over gebouwen binnen hun verzorgingsgebied (veelal groter dan één gemeente) in één keer of in een bepaald gewenst formaat te ontvangen. DataLand biedt gemeenten diverse kennisgerelateerde producten en diensten, zoals (geo-) opleidingen, kwaliteitsmanagement rondom de dataleveringen van gemeenten, een jaarlijks congres en advies rondom wettelijke verplichtingen, programma s en projecten (zoals BAG, NGR en BGT). Hebt u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met DataLand via of

11 Wilt u deze nieuwsbrieven niet meer ontvangen, dan kunt u zich met één klik hier {URLUNSUBSCRIBE}.

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 1 Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 15 januari 2015, versie 1.0, definitieve versie, publieksversie

Nadere informatie

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag 1digitale overheid: betere service, méér gemak Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen rbodige vragen Transparant en aanspreekbaar ciënt Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen overbodige

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

De BGT komt eraan. Basisregistratie Grootschalige Topografie

De BGT komt eraan. Basisregistratie Grootschalige Topografie De BGT komt eraan Basisregistratie Grootschalige Topografie 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu De BGT komt eraan Basisregistratie Grootschalige Topografie Inleiding In 2016 is er een nieuwe basisregistratie:

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Jaarplan 2014 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Kerncijfers en Prestatie-indicatoren... 5

Nadere informatie

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

Trendrapport open data

Trendrapport open data 2014 Trendrapport open data Trendrapport open data De tekst van het Trendrapport open data is vastgesteld op 25 maart 2014. Het rapport is op 27 maart 2014 aangeboden aan de Tweede Kamer. 2 algemene rekenkamer

Nadere informatie

Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten

Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten Handreiking gebruik basisregistraties voor de omgevingsdiensten 1 Versie 1.0 Datum: 04-04-2014 Mark van den Broek Ruud Boot Wimfred Grashoff Deze handreiking is opgesteld in opdracht van het Interprovinciaal

Nadere informatie

Terugmelden, waarom niet? Eindrapport

Terugmelden, waarom niet? Eindrapport Terugmelden, waarom niet? Eindrapport auteurs Ko Mies, Tessa van den Berg, Tom Kronenburg, Ton Monasso project 003160 versie 1.0 datum 10 januari 2013 Managementsamenvatting Het Programma Stelsel van Basisregistraties

Nadere informatie

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet

Overheid heeft Antwoord. Goed gevonden. Trefzekere overheidsinformatie op internet Overheid heeft Antwoord Goed gevonden Trefzekere overheidsinformatie op internet Inhoud Recht op snel en goed antwoord l Wat is ICTU? l Wat is Overheid heeft Antwoord? l Samenwerking met andere programma

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid

Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Gemeente heeft Antwoord Het Klant Contact Centrum van gemeenten als frontoffice voor de hele overheid Utrecht, 15 januari 2007 Gemeente heeft Antwoord Het klantcontactcentrum van gemeenten als frontoffice

Nadere informatie

Open State Programma 2013-2015

Open State Programma 2013-2015 Open State Programma 2013-2015 Open State anno 2013... 2 Transparantie en openheid... 3 Open data en open overheid... 3 Nederland... 4 Europa... 4 Internationaal... 5 Open Politiek en Transparantie...

Nadere informatie

ALU ATIE MET TUUREDUC

ALU ATIE MET TUUREDUC DE N VA MET E I T UA ATIE WIJS L VA DUC DER E E E DS UUR R ON J I tie T I T a L A N p U tici 2015 SSE G C PRIM r U a T rp pril LIN HET u E u t EG T IN ul 16 A R C L r I 0 E voo 13 2 DE ALITE s d 20 KW

Nadere informatie

2003 Burgerjaarverslag. Naar een nieuw evenwicht

2003 Burgerjaarverslag. Naar een nieuw evenwicht 2003 Burgerjaarverslag Naar een nieuw evenwicht 1 Naar een nieuw evenwicht De titel van dit tweede Burgerjaarverslag naar een nieuw evenwicht suggereert dat wij uit evenwicht zijn. En dat is ook zo. Ik

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15826 13 augustus 2012 Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs Fonds voor Cultuurparticipatie

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Schetsboek. Actieve Openbaarheid. Balanceren met informatie

Schetsboek. Actieve Openbaarheid. Balanceren met informatie Schetsboek Actieve Openbaarheid Balanceren met informatie Schetsboek Actieve Openbaarheid Balanceren met informatie Woord vooraf Archiefateliers als leerstrategie Het archiefvak bevindt zich in de snelst

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief

Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie. Visie Open Overheid. Datum September 2013 Status Definitief Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Visie Open Overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 20 Inhoudsopgave Opmerking vooraf 5 1 Inleiding, waarom open overheid? 7 1.1 Gemeenschappelijke

Nadere informatie

UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN

UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN UIT DE STEIGERS ADVIES OVER DOORONTWIKKELING VAN DE WMO-WERKPLAATSEN REIN ZUNDERDORP, ANNA HERNGREEN EN PAULINE VAN VIEGEN ZUNDERDORP BELEIDSADVIES & MANAGEMENT IN OPDRACHT VAN HET MINISTERIE VAN VWS (BAS

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL

Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL Inhoud Deel 1: Bestuursverslag 2013 1. Voorwoord 2. Algemeen 3. Managementsamenvatting 4. Activiteitenverslag 5. Financiële toelichting Deel 2: Jaarrekening 2013

Nadere informatie

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing

E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio Huidige stand van ontwikkeling en toepassing E-portfolio binnen de Zorg, Welzijn en Sport Bouwen aan kennis Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus

Nadere informatie

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012 Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk juni 2012 FCB, 29 juni 2012 1 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding van het project... 5 1.2 Aanpak project/uitgangspunten... 6 1.3 Opbrengsten en bereik...

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 20 maart 2014 Voortgang aanpak schoolverzuim

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG. Datum 20 maart 2014 Voortgang aanpak schoolverzuim >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Voortgezet Onderwijs IPC 2650 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Samen aan de LAT. voor. beter toezicht

Samen aan de LAT. voor. beter toezicht Samen aan de LAT voor beter toezicht Overdrachtsdocument LAT RB december 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 Terugblik 3 Nieuwe Inspectiemethodiek (NIM) 4 Gemeenschappelijke Inspectieruimte (GIR) 4 Landelijke

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met (Big) Data Gedreven Gemeente Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data In samenwerking met Maart 2015, 1ste editie PDF, Den Haag Auteurs Eric de Kruik, Kwaliteitsinstituut Nederlandse

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie