BMD Advies Oost voor u als ondernemer!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BMD Advies Oost voor u als ondernemer!"

Transcriptie

1 BMD Advies Oost voor u als ondernemer!

2 Milieuverantwoord ondernemen Veel bedrijven zijn op de een of andere manier bezig met milieu- en arbozaken. Sommigen laten hun initiatieven afhangen van hetgeen wettelijk wordt voorgeschreven. Anderen volgen brancheontwikkelingen en richten zich op landelijke afspraken tussen bedrijfstak en overheid, bijvoorbeeld op het gebied van afvalvermindering, energiebesparing of veiligheid. Weer anderen varen een geheel eigen koers. Bij het uitwerken en uitvoeren van milieu- en arbotaken kan BMD Advies u met raad en daad ondersteunen. Hart voor het milieu, oog voor de ondernemer Werkwijze BMD Advies is een adviesorganisatie op het gebied van milieu-, arbo- en kwaliteitsmanagement (ook wel: KAM-zorg). Wij zijn onbetwist marktleider als het gaat om KAM-dienstverlening op abonnementenbasis. Een uniek systeem, dat door de Kamers van Koophandel speciaal is ontwikkeld voor ondernemers en waarin de continu-begeleiding en praktische advisering van bedrijven centraal staat. Een servicecontract bij BMD Advies betekent voor bedrijven een eigen KAM-afdeling, waarvan bedrijven gebruik kunnen maken zoals van ieder andere bedrijfsafdeling. Wij profileren ons zelf graag als de KAM-zorgcoördinator op afstand! Wij werken voor zowel profit en non profit organisaties en hebben veel kennis van en ervaring met het MKB.

3 voor u een zorg minder Werkgebied BMD Advies Oost is één van de tien regionale opererende BMD Advies organisaties die Nederland rijk is. Wij zijn een bekende partner in het gebied waarin wij voornamelijk werken: de provincie Overijssel, de provincie Flevoland, de Gelderse Achterhoek en de Veluwe. Landelijk werken wij samen met andere BMD Advies organisaties. Onderlinge kennisuitwisseling, deskundigheidsbevordering, in- en uitleen van expertise en gezamenlijke projectuitvoering voor landelijke opdrachtgevers vinden plaats onder de paraplu van de Vereniging van BMD Advies (VBMD).

4 Informatiefunctie U kunt deelnemer worden van onze stichting en betaalt daarvoor een jaarlijkse contributie. Hiervoor onderhouden wij op not-for-profitbasis een informatie- en help desk functie en kunt u: telefonisch uw eigen adviseur bij BMD Advies raadplegen; ons blad BMD berichten, boordevol praktische informatie en tips, drie keer per jaar tegemoet zien; uw vragen en knelpunten aan ons voorleggen tijdens een jaarlijks bedrijfsbezoek; zonder verdere kosten onze voorlichtingsbijeenkomsten en workshops bijwonen; alle voorkomende advieswerkzaamheden door ons laten verrichten tegen een gereduceerd uurtarief.

5 Adviesfunctie Onze adviesfunctie maakt het mogelijk om in een vroeg stadium en op korte termijn uw uitgangspositie vast te stellen om zo slagvaardig vragen en problemen het hoofd te kunnen bieden. Wij kunnen u met informatie en advies terzijde staan bij de volgende zaken: Milieu en energie aanvragen milieuvergunningen; milieujuridische kwesties; afvalpreventie; energiebesparing; haalbaarheidsstudies; bedrijfsmilieuplannen; bedrijfsenergieplannen; onderzoek en bedrijfsmaatregelen op het gebied van bodem, lucht, water en geluid. Arbo en veiligheid risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E); interne en externe veiligheid; omgaan met en opslag van gevaarlijke stoffen; veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen; nood- en calamiteitenplannen; veiligheid checklist aannemers (VCA); risico-analyse Legionella.

6 Management milieu-, arbo- en kwaliteitsmanagement; energiemanagement; interne controle, inspectie en auditing; training en opleiding. Collectieve samenwerking procesmanagement bij samenwerking tussen bedrijven; parkmanagement; mobiliteitsmanagement. Onze deskundigen zorgen ervoor dat u snel en efficiënt verder wordt geholpen als er zich in uw bedrijf vragen of problemen voordoen op milieu-, arbo- of kwaliteitsgebied. Een kostencalculatie vóóraf zorgt dat u weet waar u aan toe bent. Missie: deskundig, betaalbaar en onafhankelijk advies

7 De meerwaarde van BMD Advies U kunt onze adviseurs in verschillende rollen betrekken bij het oplossen van uw vragen of problemen. Dat heeft een meerwaarde. Hierna worden deze rollen kort toegelicht. Vertrouwenspersoon U zoekt een vertrouwenspersoon op wie u kunt rekenen. Iemand die - net als bijvoorbeeld uw accountant - uw bedrijf en uw branche door en door kent. BMD Advies heeft zo n adviseur. Iemand die zich snel thuis voelt in uw bedrijf en zich daardoor kan opstellen als uw (sparring)- partner. De BMD adviseur kijkt naar milieu-, arbo- en kwaliteitsaspecten. Daarnaast bekijkt hij terdege de bedrijfseconomische en organisatorische kant van de zaak. Immers een advies moet ook uitvoerbaar zijn.

8 Inhoudelijk adviseur Knelpunten worden door de BMD adviseur adequaat opgelost. Soms kan volstaan worden met een ad hoc advies. Soms zijn langere of verdergaande onderzoeken nodig. Ook in die gevallen kan onze adviseur u de zorg uit handen nemen. Wij kunnen zelf de nodige ondersteuning bieden o.a. op het gebied van vergunningen, zorgsystemen, bedrijfsmilieuplannen, audits e.d.. Ook kunnen wij onderzoeken uitvoeren zoals milieuanalyse, afvalpreventie- of energiebesparingsonderzoek en risico-analyse Legionella. Uitbesteding van specialistisch onderzoek komt ook voor, denk aan bodem- en geluidonderzoek of emissiemetingen. De taken die onze adviseur dan voor zijn rekening kan nemen bestaan uit het aanvragen en beoordelen van offertes, het onderhandelen met vakspecialisten en kwaliteitsbewaking. Ook het geven van een second opinion door de BMD adviseur kan in dit verband van waarde zijn. KAMzorgcoördinator op afstand

9 Kennismakelaar In welke rol wij ons ook verplaatsen, wij willen te allen tijde een deskundige gesprekspartner zijn voor onze opdrachtgevers, overheden en vakspecialisten. Met het oog hierop kunnen wij terugvallen op zakelijk betrouwbare, deskundige relaties bij onderzoeksbureau s, onderwijsinstellingen, arbodiensten, branche-organisaties en leveranciers van (milieu)apparatuur. Ook hebben wij in de loop van de jaren in onze werkregio een uitgebreid relatienetwerk opgebouwd met overheden, belangenorganisaties, industriële kringen etc. Hiervan kunnen wij nuttig gebruik maken bij het behartigen van uw belangen. Bemiddelaar Het komt voor dat er sprake is van een conflictsituatie op het gebied van milieu of ruimtelijke ordening, waarbij meerdere partijen betrokken zijn, waaronder één of meerdere overheden. Ook bij vergunningverlening komt dit soms voor. Een methode om tot een oplossing te komen is het bereiken van consensus tussen partijen na bemiddeling door een derde. Dit is een rol die BMD Advies op het lijf is geschreven, waardoor arbitrage of rechtelijke tussenkomst kan worden voorkomen.

10 Trainer Opleiding en training zijn belangrijke instrumenten om op een gewenst niveau van milieu-, arbo- en/of kwaliteitszorg te komen. Daartoe hebben wij voor bedrijven in company trainingen ontwikkeld, zoals de cursus interne auditing of opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen. Deze cursussen stellen mensen in de gelegenheid om gerichte, praktische kennis en ervaring op te doen en leert hen inzien op welke wijze verbeteringen kunnen worden uitgevoerd op de eigen werkplek. Daarnaast organiseren wij twee maal per jaar een (landelijke) cursus die mensen uit het bedrijfsleven in korte tijd doelgericht opleidt voor (a) de functie van Milieucoördinator en (b) de functie van Arbocoördinator.

11 een heldere kijk op duurzaam ondernemen Project- en procesmanager In de rol van projectmanager kan BMD Advies een goede partner zijn voor individuele bedrijven of bedrijfscollectieven en hen werk uit handen nemen. Daar waar nodig of wenselijk gaan wij strategische allianties aan met derden om gezamenlijk milieuprojecten op te pakken en tot een goed einde te brengen. BMD Advies blijft in deze opzet als hoofdaannemer verantwoordelijk voor de kwaliteit van het geleverde werk. Ook andere combinaties, waarbij wij als onderaannemer bij projecten wordt betrokken, zijn natuurlijk mogelijk. Onze rol als procesmanager bij het tot stand brengen van samenwerking tussen bedrijven noemen wij hier apart. Steeds meer bedrijven hechten aan kwaliteit en extra faciliteiten op hun bedrijventerrein. Zijn er collectieve voorzieningen, wordt er wat gedaan aan milieuzorg, energiemanagement en vervoerscoördinatie? Met deze extra s zijn betere resultaten haalbaar wanneer volgens duidelijke lijnen met elkaar wordt samengewerkt. Samenwerking is echter niet eenvoudig. Het is een stap-voor-stap proces, waarin alle belanghebbenden hun rol moeten vinden. BMD Advies kan initiatiefnemers uit zowel de private als publieke organisaties behulpzaam zijn door het gehele proces, vanaf de opstart tot en met onderzoek, beheer en nazorg te begeleiden. Wij leggen contacten met andere bedrijven, industriële kringen en overheden, schrijven voorstellen, vragen onderzoeksubsidies aan, brengen de huidige situatie in kaart (bedrijven, bedrijfsprocessen, inrichting bedrijventerreinen), formuleren kansen voor bedrijven en stellen masterplannen op, inclusief concrete draaiboeken voor uitvoering van deelprojecten. Ook bij de uitvoering van deelprojecten zelf kunt u onze adviseurs betrekken.

12 Munsterstraat 3, Postbus 635, 7400 AP Deventer Telefoon (0570) , Fax (0570) Internet

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Jaarplan William Schrikker Groep 2015

Jaarplan William Schrikker Groep 2015 Jaarplan William Schrikker Groep 2015 WE ZIJN ER ALS HET MOET, OOK IN 2015 EN ZEKER OOK VOOR UW GEMEENTE! 2 Jaarverslag Jaarplan 2015 2012 William Schrikker Groep Jeugdbescherming Voorwoord Geachte lezer,

Nadere informatie

De drempel laag, de lat hoog!

De drempel laag, de lat hoog! De drempel laag, de lat hoog! Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Voorwoord D66, VVD en CDA hebben overeenstemming bereikt om

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school Zoveel mogelijk kinderen samen naar school 2 inleiding De wet is gewijzigd en dat brengt vernieuwingen met zich mee op de basisschool. Met de invoering van de wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Schuldhulpverlening in de keten Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Auteurs Policy Productions Cécelle

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Wat is uw plek in het jaargesprek?

Wat is uw plek in het jaargesprek? Wat is uw plek in het jaargesprek? Laat uzelf en het UMCG groeien Medewerkers geven UMCG ruime 7 In medewerkersonderzoeken scoort het UMCG al jarenlang een ruime 7 als werkgever. Medewerkers vinden hun

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Colofon. Vereniging NOV, april 2012

Colofon. Vereniging NOV, april 2012 In veilige handen Hoe begeleid ik vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Voor steunpunten en ondersteuners Colofon Tekst: Saskia Daru, Ronald Hetem, Wendela

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal december 2012 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Ik sta er niet meer alleen voor!

Ik sta er niet meer alleen voor! Ik sta er niet meer alleen voor! Zelfredzaamheid en eigen kracht zijn centrale begrippen in onze participatiesamenleving. Eén gezin, één plan, één hulpverlener is al uitgangspunt van beleid. Daaraan wordt

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

A L W AY S O N Always On

A L W AY S O N Always On ALWAYS ON Always On Dé IT-hardware dienstverlener voor Nederland Scholten Awater is dé IT-hardware dienstverlener voor Nederland. Met onze uitgebreide IT-diensten nemen wij u veel werk uit handen. Hierdoor

Nadere informatie

Alleen ga je sneller Samen kom je verder!

Alleen ga je sneller Samen kom je verder! Deze brochure is een uitgave van: Bureau Inspectieraad Wilhelmina van Pruisenweg 52 2595 AN Den Haag www.inspectieloket.nl Tekst en redactie: Bureau Inspectieraad Grafisch Ontwerp: Ontwerpstudio 2 MAAL

Nadere informatie

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer Persoonlijk opleidingsplan Hulpmiddelen voor de werknemer Elk bedrijf heeft bepaalde doelstellingen. Maar ook de werknemers van een bedrijf, jij en je collega s, hebben eigen doelen. Zoals: beter worden

Nadere informatie

perspectief op vitale zorg een frisse wind

perspectief op vitale zorg een frisse wind perspectief op vitale zorg een frisse wind productzorg U weet het, wij weten het: Nederland is een welvarend land met een goede gezondheidszorg en mede daardoor worden wij steeds ouder. Dat is prachtig,

Nadere informatie

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties

Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties Informatiebrochure voor bedrijven en organisaties SAM& Brochure Organisaties 2012, SAM& Uitgegeven in eigen beheer Info@SAMEN.nu Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders

Welkom bij Jeugd ggz. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Jeugd ggz ondersteunt kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en hun omgeving. Als uw kind in behandeling komt Informatie voor ouders Welkom bij Jeugd ggz Uw kind is of komt

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie