Vlakglas. 2.1 lichtdoorlatendheid (r): Het quotiënt van de doorgelaten en de opvallende straling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vlakglas. 2.1 lichtdoorlatendheid (r): Het quotiënt van de doorgelaten en de opvallende straling."

Transcriptie

1 UDC : :728.98:620.11: Vlakglas Tuinbouwglas - Lichtdoorlatendheid Steekproef procedu re Glass Greenhouse glass - Light transmittance - Sampling procedure NEDERLANDSE NORM NEN e druk, oktober Onderwerp en toepassingsgebied Deze norm geeft de procedure voor het nemen van steekproeven uit een partij tuinbouwglas en de criteria voor aanvaarding, herkeuring of afwijzing van deze partij voor wat betreft de lichtdoorlatendheid. Deze norm is bedoeld te worden toegepast op tuinbouwglas. 2 Termen en definities 2.1 lichtdoorlatendheid (r): Het quotiënt van de doorgelaten en de opvallende straling. Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This document may only be used on a stand-alone PC. Use in a network is only permitted when a supplementary license agreement for us in a network with NEN has been concluded. 2.2 partij: Een hoeveelheid produkt, die voor een bepaald doel (bijv. een keuring of het gebruik) als een eenheid wordt beschouwd. 3 Niet-gecoat glas Een partij kan uit een of meer charges of leveringen of gedeelten daarvan bestaan. 3.1 Het nemen van steekproeven en de keu ringscriteria van een partij tuinbouwglas met fabriekskwaliteitsgarantie, met een minimaal vereiste lichtdoorlatendheid van 0,880 Toelichting De wijze van het nemen van steekproeven en de keuringscriteria zijn afhankelijk gesteld van het gegeven of in een fabriek gedurende het produktieproces sprake is van kwaliteitsbewakingssysteem Tijdstip en plaats van het nemen van steekproeven De steekproef dient in overleg tussen de betrokken partijen te worden genomen na levering van de partij vlakglas aan de afnemer en voordat de glasplaten worden aangebracht op de tuinbouwkas. De meting aan de proefstukken dient te geschieden binnen 10 dagen na levering Kwaliteitsbewakingssysteem In geval van produktie met een fabriekskwaliteitsgarantie, gebaseerd op een kwaliteitsbewakingssysteem, dient het kwaliteitsniveau van het produkt ten aanzien van de lichtdoorlatendheid zo te zijn, dat bij keuring volgens ISO 2859, bij een AQL = 6,5 (double sampling plans for normal inspection, table lll-a) met een inspectieniveau S-3, de partij wordt goedgekeurd Fabriekskwaliteitsgarantie De geleverde partij tuinbouwglas dient te zijn voorzien van een schriftelijke fabriekskwaliteitsgarantie, waarin zonder overlegging van de kwaliteitsbewakingsgegevens wordt bevestigd, dat aan de criteria volgens de in gegeven statistische methode ter bewaking van de kwaliteit is voldaan, met een lichtdoorlatendheid (r) van alle niet-gecoate glasplaten van ten minste 0, Het nemen van de steekproef en de proefstukken De norm gaat ervan uit, dat een nauwgezet gehanteerde interne kwaliteitsbewaking, uitgevoerd en genoteerd door de fabrikant, gehonoreerd kan worden door de omvang van de steekproef uit een geleverde partij beperkt te houden indien de vereiste minimumwaarde van de lichtdoorlatendheid van niet-gecoat glas 0,880 dient te zijn. Het proefstuk is dan alleen bedoeld om te bepalen of er bij de levering van de partij met bijbehorende informatie geen vergissingen zijn gemaakt die acceptatie verhinderen. Indien voor niet-gecoat glas een lichtdoorlatendheid is vereist, die afwijkt van 0,880, dient het nemen van de steekproef te geschieden volgens Neem uit de te keuren partij aselect 2 verpakkingseenheden met op maat gesneden glasplaten. Neem Snijd uit elke glasplaat op een willekeurige plaats 1 proefstuk van ten minste 0,10 m x 0,10 m. Bepaal vervolgens de lichtdoorlatendheid van elk van de_2proefstukken, volgens NEN Keuringscriteria NEN 2674

2 NEN Biz. 2 De partij wordt geacht te voldoen aan deze norm indien de lichtdoorlatendheid (r) van de twee onderzochte proefstukken groter dan of gelijk is aan 0, Het nemen van steekproeven en keuringscriteria, indien de partij niet voldoet aan Het nemen van de steekproef en proefstukken Neem uit de te keuren partij aselect 8 verpakkingseenheden met op maat gesneden glasplaten. Neem Neem uit de te keuren partij aselect 13 verpakkingseenheden met op maat gesneden glasplaten. Neem Snijd uit elke glasplaat op een willekeurige plaats 1 proefstuk van ten minste 0,10 m x 0,10 m. Bepaal vervolgens de lichtdoorlatendheid van elk van de proefstukken, volgens NEN Keuringscriteria De partij wordt geacht te voldoen aan deze norm, indien de gemeten lichtdoorlatendheid van de 8 proefstukken groter dan of gelijk is aan 0,880. Indien de gemeten lichtdoorlatendheid van ten minste 3 proefstukken kleiner is dan 0,880 voldoet de hele partij niet aan deze norm. Indien de gemeten lichtdoorlatendheid van 1 of 2 proefstukken kleiner ïs dan 0,880, dient een tweede steekproefneming te worden uitgevoerd volgens Bij herkeuring wordt de partij geacht te voldoen aan deze norm, indien voor het geheel van 16 proefstukken de gemeten lichtdoorlatendheid van ten minste 13 proefstukken gelijk is aan of groter dan 0,880. De partij wordt geacht te voldoen aan deze norm, indien de gemeten lichtdoorlatendheid van ten minste 12 proefstukken groter is dan of gelijk is aan 0,880. Indien de gemeten lichtdoorlatendheid van ten minste 4 proefstukken kleiner is dan 0,880 voldoet de hele partij niet aan deze norm. Indien de gemeten lichtdoorlatendheid van 2 of 3 proefstukken kleiner is dan 0,880 dient een tweede steekproefneming te worden uitgevoerd volgens Bij herkeuring wordt de partij geacht te voldoen aan deze norm, indien voor het geheel van 26 proefstukken de gemeten lichtdoorlatendheid van ten minste 22 proefstukken gelijk is aan of groter dan 0, Het nemen van steekproeven en de keuringscriteria van een partij tuinbouwglas met f a briekskwa I ite itsg a ra ntie met een i ichtdoo riatend h eid niet gelijk aan 0,880 of bij levering zonder f a b ri eks kwa I i te itsg a ra nti e Het nemen van de steekproeven en de proefstukken van zowel 500 tot 3200 stuks als 3200 tot stuks Neem uit de te keuren partij aselect 12 verpakkingseenheden met op maat gesneden glasplaten. Neem Neem uit elke glasplaat op een willekeurige plaats 1 proefstuk van ten minste 0,10 m x 0,10 m. Bepaal vervolgens de lichtdoorlatendheid van elk van de proefstukken, volgens NEN Keuringscriteria bij een partijgrootte van 500 tot stuks De partij wordt geacht te voldoen aan deze norm, indien de gemiddelde gemeten lichtdoorlatendheid van 12 proefstukken voldoet aan: f> r min + 2,72 x S ivw 0) waarin S = V ^-Kr.-f) 2 11 waarin: г is de gemiddelde, gemeten lichtdoorlatendheid van de steekproef; r mm is de overeengekomen, minimaal toelaatbare lichtdoorlatendheid; S is de berekende standaarddeviatie van de steekproef; r, is de gemeten lichtdoorlatendheid van het individuele proefstuk van de steekproef. De keuringskarakteristiek van de statistische methode, gevolgd bij is vrijwel gelijk aan die van

3 NEN Biz. 3 4 Gecoat glas 4.1 Het nemen van steekproeven en de keuringscriteria van een partij tuinbouwglas met fabriekskwaliteitsgarantie en een overeengekomen waarde voor de lichtdoorlatendheid Toelichting De wijze van het nemen van steekproeven en de keuringscriteria zijn afhankelijk gesteld van het gegeven of in een fabriek gedurende het produktieproces sprake is van een kwaliteitsbewakingsyssteem Tijdstip en plaats van het nemen van steekproeven Voor tijdstip en plaats van het nemen van steekproeven, zie Kwaliteitsbewakingssysteem Voor het kwaliteitsbewakingssysteem, zie Fabriekskwaliteitsgarantie De geleverde partij tuinbouwglas dient te zijn voorzien van een schriftelijke fabriekskwaliteitsgarantie, waarin zonder overlegging van de kwaliteitsbewakingsgegevens wordt bevestigd, dat aan de criteria volgens de in gegeven statistische methode ter bewaking van de kwaliteit is voldaan, met een waarde voor de lichtdoorlatendheid (r mln ) die tussen de partijen is overeengekomen Het nemen van de steekproef en de proefstukken De norm gaat ervan uit, dat een nauwgezet gehanteerde interne kwaliteitsbewaking, uitgevoerd en genoteerd door de fabrikant, gehonoreerd kan worden door de omvang van de steekproef uit een geleverde partij beperkt te houden indien de vereiste minimumwaarde van de lichtdoorlatendheid van gecoat glas een overeengekomen minimaal toelaatbare waarde moet zijn. Het proefstuk is dan alleen bedoeld om te bepalen of er bij de levering van de partij met bijbehorende informatie geen vergissingen zijn gemaakt die acceptatie verhinderen. Neem uit de te keuren partij aselect 2 verpakkingseenheden met op maat gesneden glasplaten. Neem Snijd uit elke glasplaat 2 proefstukken van ten minste 0,10 m x 0,10 m. Een proefstuk op ca. 3 van de lengte en van de breedte van de glasplaat vanaf een hoek, het andere proefstuk op ca. J van de lengte de 2 proefstukken, volgens NEN Keuringscriteria De partij wordt geacht te voldoen aan deze norm indien de twee berekende, gemiddelde waarden van de lichtdoorlatendheid van de glasplaten groter zijn dan of gelijk is aan de overeengekomen minimaal toelaatbare lichtdoorlatendheid. Indien één of beide berekende, gemiddelde waarden van de lichtdoorlatendheid van de glasplaten, niet groter is dan of gelijk aan de overeengekomen minimaal toelaatbare waarde, moet de partij worden gekeurd volgens Het nemen van steekproeven en keuringscriteria, indien de partij niet voldoet aan Het nemen van de steekproef en proefstukken Neem uit de te keuren partij aselect 8 verpakkingseenheden met op maat gesneden glasplaten. Neem Neem uit de te keuren partij aselect 13 verpakkingseenheden met op maat gesneden glasplaten. Neem Snijd uit elke glasplaat 2 proefstukken van ten minste 0,10 m x 0,10 m. Een proefstuk op ca. 5 van de lengte en van de breedte van de glasplaat vanaf een hoek, het andere proefstuk op ca. 3 van de lengte de 2 proefstukken, volgens NEN Keuringscriteria NEN 2675 worden opgeteld bij het meetresultaat-- De partij wordt geacht te voldoen aan deze norm indien van 8 glasplaten, de berekende, per plaat

4 NEN Biz. 4 gemiddelde waarde van de lichtdoorlatendheid groter dan of gelijk is aan de overeengekomen minimaal toelaatbare waarde van de lichtdoorlatendheid. Indien van ten minste 3 glasplaten, de berekende, per plaat gemiddelde waarde van de lichtdoorlatendheid niet voldoet aan de overeengekomen minimaal toelaatbare waarde, voldoet de hele partij niet aan deze norm. Indien van 1 of 2 glasplaten de berekende, per plaat gemiddelde waarde van de lichtdoorlatendheid van de monsters kleiner is dan de overeengekomen minimaal toelaatbare waarde, dient een tweede steekproef te worden uitgevoerd, volgens Bij herkeuring wordt de partij geacht te voldoen aan deze norm, indien voor het geheel van 16 glasplaten de berekende, per plaat gemiddelde waarde van de lichtdoorlatendheid van ten minste 13 glasplaten gelijk is aan of groter dan de overeengekomen minimaal toelaatbare waarde. De partij wordt geacht te voldoen aan deze norm indien van ten minste 12 glasplaten, de berekende, per plaat gemiddelde waarde van de lichtdoorlatendheid groter dan of gelijk is aan de overeengekomen minimaal toelaatbare waarde. Indien van ten minste 4 glasplaten, de berekende, per plaat gemiddelde waarde van de lichtdoorlatendheid van de monsters niet voldoet aan de overeengekomen minimaal toelaatbare waarde, voldoet de hele partij niet aan deze norm. Indien van 2 of 3 glasplaten de berekende, per plaat gemiddelde waarde van de lichtdoorlatendheid kleiner is dan de overeengekomen minimaal toelaatbare waarde, dient een tweede steekproefneming te worden uitgevoerd, volgens Bij herkeuring wordt de partij geacht te voldoen aan deze norm, indien voor het geheel van 26 proefstukken de berekende, per glasplaat gemiddelde waarde van de lichtdoorlatendheid van ten minste 22 glasplaten gelijk is aan of groter dan de overeengekomen minimaal toelaatbare waarde. 4.2 Het nemen van steekproeven en de keuringscriteria van een partij tuinbouwglas bij levering zonder f a bri ekskwa I iteitsg a ra ntie Het nemen van de steekproef en de proefstukken van zowel 500 tot 3200 stuks als 3200 tot stuks Neem uit de te keuren partij aselect 12 verpakkingseenheden met op maat gesneden glasplaten. Neem Snijd uit elke glasplaat 2 proefstukken van ten minste 0,10 m x 0,10 m. Een proefstuk op ca. I van de lengte en van de breedte van de glasplaat vanaf een hoek, het andere proefstuk op ca. I van de lengte de proefstukken, volgens NEN Keuringscriteria bij een partijgrootte van 500 tot stuks De partij wordt geacht te voldoen aan deze norm, indien de gemiddelde lichtdoorlatendheid van 12 platen, gebaseerd op de per plaat berekende gemiddelde waarde, voldoet aan formule 1, zie

5 Bestelformulier Stuur naar: NEN Standards Products & Services t.a.v. afdeling Klantenservice Antwoordnummer WB Delft Ja, ik bestel NEN Standards Products & Services Postbus GB Delft Vlinderweg AX Delft T (015) F (015) ex. NEN 2674:1990 nl Vlakglas - Tuinbouwglas - Lichtdoorlatendheid - Steekproefprocedure Wilt u deze norm in PDF-formaat? Deze bestelt u eenvoudig via Gratis nieuwsbrieven Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van normen, normalisatie en regelgeving? Neem dan een gratis abonnement op een van onze nieuwsbrieven. Gegevens Bedrijf / Instelling T.a.v. O M O V Klantnummer NEN Uw ordernummer BTW nummer Postbus / Adres Postcode Plaats Telefoon Fax Factuuradres (indien dit afwijkt van bovenstaand adres) Postbus / Adres Postcode Plaats Datum Handtekening Retourneren Fax: (015) Post: NEN Standards Products & Services, t.a.v. afdeling Klantenservice Antwoordnummer 10214, 2600 WB Delft (geen postzegel nodig). Voorwaarden De prijzen zijn geldig tot 31 december 2016, tenzij anders aangegeven. Alle prijzen zijn excl. btw, verzend- en handelingskosten en onder voorbehoud bij o.m. ISO- en IEC-normen. Bestelt u via de normshop een pdf, dan betaalt u geen handeling en verzendkosten. Meer informatie: telefoon (015) , dagelijks van 8.30 tot uur. Wijzigingen en typefouten in teksten en prijsinformatie voorbehouden. U kunt onze algemene voorwaarden terugvinden op: Normalisatie: de wereld op één lijn. preview

Voorbeeld NËN : ISÖ3903. Preview. Nederlandse. Scheepsbouw en maritieme constructies. Gewone rechthoekige scheepsramen (ISO 3903:1993)

Voorbeeld NËN : ISÖ3903. Preview. Nederlandse. Scheepsbouw en maritieme constructies. Gewone rechthoekige scheepsramen (ISO 3903:1993) Nederlandse NËN : ISÖ3903 Scheepsbouw en maritieme constructies. Gewone rechthoekige scheepsramen (ISO 3903:1993) Shipbuilding and marine structures. Ships' ordinary rectangular windows 2e druk, april

Nadere informatie

NEN VERKLARINGEN. bevat. het model van de overeenstemmingsverklaring. in het kader van de Laagspanningsrichtlijn

NEN VERKLARINGEN. bevat. het model van de overeenstemmingsverklaring. in het kader van de Laagspanningsrichtlijn Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

3.1 Het schrift dat in samenhang met de symbolen wordt gebruikt, moet voldoen aan de eisen in ISO

3.1 Het schrift dat in samenhang met de symbolen wordt gebruikt, moet voldoen aan de eisen in ISO UDC 744.43:003.62 Technische tekeningen Symbolen voor vorm- en plaatstoleranties Verhoudingen en afmetingen Technical drawings - Symbols for geometrical tolerancing - Proportions and dimensions NEDERLANDSE

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. Braille. 8-puntsbrailleschrift voor teksttoepassing. Nederlandse NEN Onderwerp en toepassingsgebied.

Voorbeeld. Preview. Braille. 8-puntsbrailleschrift voor teksttoepassing. Nederlandse NEN Onderwerp en toepassingsgebied. Nederlandse NEN 2426 Braille. 8-puntsbrailleschrift voor teksttoepassing Braille. 8-dot braille for text representation 1e druk, november 1994 UDC 003.248:681.3 Dit document mag slechts op een stand-alone

Nadere informatie

Inleiding. NEN 2887 is eerder als praktijkrichtlijn (NPR 2887) in januari 1986 verschenen. Daarin was het hoofdstuk "Controlemetingen"

Inleiding. NEN 2887 is eerder als praktijkrichtlijn (NPR 2887) in januari 1986 verschenen. Daarin was het hoofdstuk Controlemetingen UDC 69.001.2 Maximaal toelaatbare maatafwijkingen voor het uitzetten op de bouwplaats Maximum permissible dimensional deviations for setting-out on the building site NEDERLANDSE NORM NEN 2887 1e druk,

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN-EN-ISO 6165 (nl) Grondverzetmachines Basistypen Woordenlijst (ISO 6165:1997)

Nederlandse norm. NEN-EN-ISO 6165 (nl) Grondverzetmachines Basistypen Woordenlijst (ISO 6165:1997) Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is

Nadere informatie

Staalkabels Parallelconstructies voor algemeen gebruik

Staalkabels Parallelconstructies voor algemeen gebruik UDC 679.73:621.86Л87 Staalkabels Parallelconstructies voor algemeen gebruik NEDERLANDSE NORM NEN 3231 Steel wire ropes- Equal lay for general purpose 4e druk, augustus 1989 1 Onderwerp en toepassingsgebied

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. Straatnaamborden. Street name signs C M 1"7"71 NEDERLANDS CIN I//Z NORMALISATIE-

Voorbeeld. Preview. Straatnaamborden. Street name signs C M 1771 NEDERLANDS CIN I//Z NORMALISATIE- UDC 62.74.66:66.0:62-777.1 Straatnaamborden Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview NEN Gekalibreerde kortschalmige stalen kettingen voor gebruik in werktuigen met nestenschijven Eisen en beproevingsmethoden

Voorbeeld. Preview NEN Gekalibreerde kortschalmige stalen kettingen voor gebruik in werktuigen met nestenschijven Eisen en beproevingsmethoden UDC 621.86:672.61 Gekalibreerde kortschalmige stalen kettingen voor gebruik in werktuigen met nestenschijven Eisen en beproevingsmethoden Calibrated, short link hoist chains for use in appliances with

Nadere informatie

Deze norm is van toepassing op straat-, trottoir- en gecombineerde straat-trottoirkolken ongeacht de gebruikte

Deze norm is van toepassing op straat-, trottoir- en gecombineerde straat-trottoirkolken ongeacht de gebruikte UDC 628.251-410 Kolken Definities, nominale afmetingen en functionele eisen NEDERLANDSE NORM NEN 7067 Gullies - Definitions, nominal dimensions and functional requirements 1e druk, oktober 1982 1 Onderwerp

Nadere informatie

behorende tot de groep bevestigingsartikelen 6. Kerfpennen 7. Klinknagels 8. Slagnagels 9. Splitnagels 10. Splitpennen

behorende tot de groep bevestigingsartikelen 6. Kerfpennen 7. Klinknagels 8. Slagnagels 9. Splitnagels 10. Splitpennen UDC 621.086:001.4 Benamingen van bussen, nagels en pennen behorende tot de groep bevestigingsartikelen NEDERLANDSE NORM NEN 5504 Nomenclature of bushes, nails, rivets and pins 1e"druk, mei 1969 Bussen,

Nadere informatie

Toelichting op. NTA 8007 Brandgedrag van versieringsmaterialen. december 2007

Toelichting op. NTA 8007 Brandgedrag van versieringsmaterialen. december 2007 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Vervangt NEN-EN :2000 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en)

Vervangt NEN-EN :2000 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en) Vervangt NEN-EN 13920-10:2000 Ontw. Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview NEN 2731. Basis-tolerantieprincipes Omhullende- en onafhankelijkheidsprincipe NEDERLANDSE NORM. Technische tekeningen.

Voorbeeld. Preview NEN 2731. Basis-tolerantieprincipes Omhullende- en onafhankelijkheidsprincipe NEDERLANDSE NORM. Technische tekeningen. UDC 744.4:621.753.1 Technische tekeningen Basis-tolerantieprincipes Omhullende- en onafhankelijkheidsprincipe Technical drawings - Fundamental tolerancing principles Envelope requirement and principle

Nadere informatie

Voorbeeld NEN-EN 577. Preview. N Nederlands. Aluminium en aluminiumlegeringen. Vloeibaar metaal. Specificaties

Voorbeeld NEN-EN 577. Preview. N Nederlands. Aluminium en aluminiumlegeringen. Vloeibaar metaal. Specificaties Nederlandse Aluminium en aluminiumlegeringen. Vloeibaar metaal. Specificaties NEN-EN 577 EN 577 Aluminium and aluminium alloys. Liquid metal. Specifications Ie druk, september 1995 UDC 669.71-404.3 Dit

Nadere informatie

Kwaliteitseisen voor hout (KVH 1980) Houtsoort azobé. Quality requirements for timber - Species ekki

Kwaliteitseisen voor hout (KVH 1980) Houtsoort azobé. Quality requirements for timber - Species ekki UDC 674.031.817.22:691.11 Kwaliteitseisen voor hout (KVH 1980) Houtsoort azobé Quality requirements for timber - Species ekki NEDERLANDSE NORM 1e druk, februari 1983 Onderwerp en toepassingsgebied Vervangt

Nadere informatie

Nederlandse NEN-EN 10204

Nederlandse NEN-EN 10204 Nederlandse NEN-EN 10204 Produkten van metaal. Soorten keuringsdocumenten Metallic products. Types of inspection documents 2e druk, oktober 1995 UDC 669:620.1(088) Dit document bevat de vertaling in het

Nadere informatie

Radioactiviteitsmetingen. Monsterneming van vis, visserijprodukten. op landslakken.

Radioactiviteitsmetingen. Monsterneming van vis, visserijprodukten. op landslakken. UDC 539.16.08:628.518:637.56 Radioactiviteitsmetingen Monsterneming van vis, visserijprodukten en landslakken Radioactivity measurements Sampling of fish, fishing products and land snails NEDERLANDSE VOORNORM

Nadere informatie

De norm is van toepassing op onroerend goed, te weten gebouwen en bijbehorende terreinen.

De norm is van toepassing op onroerend goed, te weten gebouwen en bijbehorende terreinen. UDC 001.4:657.47:69.003 Exploitatiekosten van gebouwen Begripsomschrijvingen en indeling NEDERLANDSE NORM NEN 2632 1 Onderwerp Working costs of buildings - Terminology and classification 1e druk, september

Nadere informatie

Norm > Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Onderdeel Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang

Norm > Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Onderdeel Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. NEN-IEC /A2 (en; fr) Wijzigingsblad. Nederlandse

Voorbeeld. Preview. NEN-IEC /A2 (en; fr) Wijzigingsblad. Nederlandse Nederlandse norm Meeraderige en symmetrische paar- /vierling-kabels voor digitale communicatie - Deel 3-1: Bekabeling op de werkplek - Raamspecificatie (IEC 61156-3-1:1995/A2:2001,IDT) Wijzigingsblad NEN-IEC

Nadere informatie

Een gedeeltelijk losgelaten groeiring, zichtbaar op het dosse vlak. Voor definities van overige in de norm voorkomende begrippen, zie NEN 5461.

Een gedeeltelijk losgelaten groeiring, zichtbaar op het dosse vlak. Voor definities van overige in de norm voorkomende begrippen, zie NEN 5461. UDC 67.32.477.825.6:691.11 Kwaliteitseisen voor hout (KVH 198) Houtsoort rode meranti NEDERLANDSE NORM NEN 5483 Quality requirements for timber Species red meranti 1e druk, september 1989 Onderwerp en

Nadere informatie

(en; fr) Matten van isolerend materiaal voor elektrotechnische doeleinden (IEC 61111:1992,MOD,IEC 61111:1992/C1:2000,MOD)

(en; fr) Matten van isolerend materiaal voor elektrotechnische doeleinden (IEC 61111:1992,MOD,IEC 61111:1992/C1:2000,MOD) Nederlandse praktijkrichtlijn NPR-ENV-IEC 61111 (en; fr) Matten van isolerend materiaal voor elektrotechnische doeleinden (IEC 61111:1992,MOD,IEC 61111:1992/C1:2000,MOD) Matting of insulating material

Nadere informatie

Nederlandse voornorm NAD-NVN-ENV 1995-1-1. (nl)

Nederlandse voornorm NAD-NVN-ENV 1995-1-1. (nl) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Vervangt NEN-EN :1997; NEN-EN :1999 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en)

Vervangt NEN-EN :1997; NEN-EN :1999 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en) Vervangt NEN-EN 1780-3:1997; NEN-EN 1780-3:1999 Ontw. Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. NEN 3374 1e druk, december 1971. Watervoerende armaturen. Brandweermaterieel

Voorbeeld. Preview. NEN 3374 1e druk, december 1971. Watervoerende armaturen. Brandweermaterieel UDC 64.843 Brandweermaterieel Watervoerende armaturen Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

Technische tekeningen

Technische tekeningen UDC 744.43:621.753.1:003.62 Technische tekeningen Referenties en referentiesystemen voor vorm- en plaatstoleranties en de aanduiding daarvan Technical drawings - Datums and datum-systems for geometrical

Nadere informatie

In een niet tot de normtekst behorende bijlage wordt aanvullende informatie gegeven inzake fysische eigenschappen, duurzaamheid en handelsmaten.

In een niet tot de normtekst behorende bijlage wordt aanvullende informatie gegeven inzake fysische eigenschappen, duurzaamheid en handelsmaten. UDC 674.32.477.635.32:691.11 Kwaliteitseisen voor hout (KVH 198) Houtsoort iroko Quality requirements for timber Species iroko NEDERLANDSE NORM NEN 5482 1e druk, september 1989 Onderwerp en toepassingsgebied

Nadere informatie

Openbare Apotheken. Norm > Versie Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

Openbare Apotheken. Norm > Versie Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Voorbeeld. Openbare Apotheken. Preview. Certificatieschema > Versie Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN

Voorbeeld. Openbare Apotheken. Preview. Certificatieschema > Versie Dit document is een voorbeeld van NEN / This document is a preview by NEN Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

UDC :694.28: Vingerlassen in hout lengtelassen Eisen en keuring. Requirements and testing NEN e druk, september 1984

UDC :694.28: Vingerlassen in hout lengtelassen Eisen en keuring. Requirements and testing NEN e druk, september 1984 NEN 7076 NEDERLANDSE NORM UDC 674.028.11:694.28:624.011.1 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. nederlandse praktijkrichtlijn. Radioactiviteitsmetingen NPR Monsterneming van de depositie. 1 Onderwerp en toepassingsgebied

Voorbeeld. Preview. nederlandse praktijkrichtlijn. Radioactiviteitsmetingen NPR Monsterneming van de depositie. 1 Onderwerp en toepassingsgebied UDC 539.16.08:628.111.620.118 nederlandse praktijkrichtlijn NPR 5628 1e druk, januari 1993 Radioactiviteitsmetingen Monsterneming van de depositie Radioactivity measurements Sampling of the deposition

Nadere informatie

Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen.

Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van brand bij stookplaatsen

Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van brand bij stookplaatsen UDC 614.841.33:699.812:692.711 Bepaling van de weerstand tegen het ontstaan van brand bij stookplaatsen Determination of the resistance against the initiation of fire in the vicinity of open fireplaces

Nadere informatie

De vereiste gegevens moeten op een tekening van het tandwiel en in een tabel met vertandingsgegevens worden vermeld.

De vereiste gegevens moeten op een tekening van het tandwiel en in een tabel met vertandingsgegevens worden vermeld. Nederlandse NEN 2366 Cilindrische tandwielen Vermelding van gegevens in technische produktdocumentatie Cilindrical gears. Indication of data on technical product 3e druk, juli 993 documentation UDC 62.833.:744.4

Nadere informatie

Voorbeeld. Focus op Veiligheid. Preview. Werkboek HKZ > Colofon:

Voorbeeld. Focus op Veiligheid. Preview. Werkboek HKZ > Colofon: Werkboek HKZ > This document may only be used on a stand-alone PC. Use in a network is only permitted when a supplementary license agreement for us in a network with NEN has been concluded. Focus op Veiligheid

Nadere informatie

Vervangt NEN-EN 50288-3-2:2001. Nederlandse norm. NEN-EN 50288-3-2 (en)

Vervangt NEN-EN 50288-3-2:2001. Nederlandse norm. NEN-EN 50288-3-2 (en) Vervangt NEN-EN 50288-3-2:2001 Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD. Machine bridge reamers. Alésoirs de chaudronnerie, à machine

INTERNATIONAL STANDARD. Machine bridge reamers. Alésoirs de chaudronnerie, à machine INTERNATIONAL STANDARD ISO 2238 Second edition 2011-08-15 Machine bridge reamers Alésoirs de chaudronnerie, à machine Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. Uitgewerkte symbolen voor de procesinstrumentatie. Technische tekeningen. Symbolen voor de meet- en regeltechniek

Voorbeeld. Preview. Uitgewerkte symbolen voor de procesinstrumentatie. Technische tekeningen. Symbolen voor de meet- en regeltechniek NEN 3347 NEDERLANDSE NORM UDC 744.43:003.62:62-52 Technische tekeningen Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview ISO INTERNATIONAL STANDARD

Voorbeeld. Preview ISO INTERNATIONAL STANDARD INTERNATIONAL STANDARD ISO 2859-1 First edition 1999-11-15 AMENDMENT 1 2011-06-15 Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een

Nadere informatie

Modulaire coördinatie voor gebouwen. Begripsomschrijvingen, algemene bepalingen en regels voor plannen

Modulaire coördinatie voor gebouwen. Begripsomschrijvingen, algemene bepalingen en regels voor plannen Modulaire coördinatie voor gebouwen Begripsomschrijvingen, algemene bepalingen en regels voor plannen Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen.

Nadere informatie

Dit document bevat de vertaling in het Nederlands van de Europese norm EN 277, april 1995.

Dit document bevat de vertaling in het Nederlands van de Europese norm EN 277, april 1995. Nederlandse Zakken voor het vervoer van levensmiddelen bestemd voor voedselhulp. Zakken gemaakt van geweven polypropeen NEN-EN 277 Sacks for the transport of food aid. Sacks made of woven polypropylene

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN /A1 (nl)

Nederlandse norm. NEN /A1 (nl) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie