curriculum vitae Petrus Postma

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "curriculum vitae Petrus Postma"

Transcriptie

1 curriculum vitae Petrus Postma Bouwen aan vertrouwen, daar draait het bij Petrus om. Zo legt hij het fundament voor projecten en business cases. Naam (ir.) Petrus Postma Geboortedatum 21 september 1978 Geboorteplaats Groningen Telefoon Internet Samenvatting Petrus Postma (1978) studeerde landschapsplanologie in Wageningen. Hij studeerde af op beleidsnetwerken en de spanning tussen ontwikkelingsplanologie en de discourstheorie. Van 2005 tot 2008 werkte hij als regiocoördinator voor de ontwikkeling van glastuinbouw bij de provincie Zuid-Holland. Van 2008 tot 2011 was hij als procesmanager gebiedsontwikkeling bij Grontmij in een sturende rol onder meer betrokken bij de Nota Ruimte projecten Zuidplaspolder, Mooi en Vitaal Delfland en Greenports. Van 2012 tot 2014 was Petrus partner bij Investeren in Ruimte. Sinds 2014 is hij partner bij BLOC bv. Petrus combineert analytisch en kritisch vermogen met een uitvoerings- en resultaatgerichte aanpak. Hij is in staat complexe uitdagingen in weinig tijd terug te brengen tot de essentie. Zijn drijfveer ligt in het vertalen van complexe opgaven naar maatschappelijk verantwoorde en uitvoerbare projecten. Centraal daarbij staat het bouwen aan een gedragen businesscase. Petrus heeft al vele businesscases geschreven en begeleidt de voorbereiding en uitvoering van cases in onder andere de herstructurering van het Westland en regionale, duurzame energie- en waterprojecten. 1

2 Werkervaring 2014 heden Partner en oprichter BLOC bv BLOC ontwikkelt gebiedssamenwerking en organiseert gebiedsontwikkeling. We zorgen voor slimme samenwerking tussen overheden, investeerders, ondernemers, marketingorganisaties, maatschappelijke instanties en bewoners. We begeleiden hen totdat investeringen en resultaten onvermijdelijk zijn Partner Investeren in Ruimte bv. Stedelijk en regionaal management Investeren in Ruimte was een onafhankelijk adviesbureau voor proces-, programma- en projectmanagement bij ruimtelijke ontwikkelingen. Investeren in Ruimte stond voor gebiedsontwikkeling waarin coalities van marktpartijen, belanghebbenden en overheden samen werken aan kwaliteit. We hebben daarbij het begrip coalitieplanologie geïntroduceerd. Daarin de planologie directer gerelateerd is aan de vraag in de woon-, werk- en leefomgeving, met een programma van realiseerbare projecten, gebouwd op de energie uit de samenleving, als motor voor ruimtelijke investeringen Procesmanager gebiedsontwikkeling Grontmij Nederland bv Als procesmanager gebiedsontwikkeling in een sturende rol onder meer betrokken geweest bij de Nota Ruimte projecten Zuidplaspolder, Mooi en Vitaal Delfland en Greenports Regiocoördinator glastuinbouw Provincie Zuid-Holland, afdeling Programma s en Projecten Als regiocoördinator verantwoordelijk geweest voor de inbreng van provinciale belangen in regionale gebiedsprocessen op het gebied van glastuinbouw. De beleidsafdelingen begeleid bij het vertalen van beleid naar concrete wensen, die ingebracht in gebiedsprocessen en een centrale rol gespeeld bij de aansluiting van de beleidsontwikkeling op de praktijk Diverse functies 2

3 Opleiding, cursussen en talenkennis Opleiding Landgebruiksplanning, Wageningen Universiteit, Wageningen Atheneum, Guido de Bred College, Amersfoort Cursussen 2013 Mutual Gains Approach, NIROV 2010 Commerciële communicatie, Gustav Käser 2009 Planeconomie, Grontmij 2007 Samenwerking in procesmanagement, OiO 2006 Foundation Project management volgens Prince2, 4PSO Talen Nederlands, Engels, Duits Opdrachten 2015 heden Manager Warmte en CO2 De realisatie van een duurzame warmte- en CO2 infrastructuur is van groot belang om ook in de toekomst concurrerend te kunnen telen in de Greenport Aalsmeer. Daarnaast draagt het in belangrijke mate bij aan het duurzame profiel van de sector. Ik verbind partijen, krijg kennis boven tafel en trek businesscases van de grond samen met de partijen in de Greenport. Zo bereiden we de aanleg van deze duurzame infrastructuur voor. Grontmij verzorgt de inhoudelijke ondersteuning Positionering Warmte Provincie Zuid-Holland In de afgelopen jaren heeft het thema warmte zich ontwikkeld tot een centraal onderwerp op de provinciale agenda in de beleidsvelden economie en milieu. Ik begeleidde de provincie bij haar positionering in de Warmterotonde (www.warmopweg.nl) en de concrete projecten die daaruit voort komen heden Ontwikkeling visie Warmte Zuid-Holland Ontwikkeling van een overkoepelend verhaal, een visie die markt, overheden en maatschappij samen bindt aan een strategie om tot de Warmterotonde in de provincie Zuid-Holland te komen Procesmanager Warmtewisselaar Mainport Greenport Ik begeleidde samen met Grontmij de totstandkoming van een warmte- en CO2 net waarmee de Westlandse tuinbouw van havenwarmte en CO2 wordt voorzien. Op die manier wordt zowel aan de Rotterdamse kant als aan de Westlandse kant een grote duurzaamheidswinst behaald. Verdere uitbreiding van het net naar Den Haag en Leiden staat nadrukkelijk op de agenda. De focus ligt op het realiseren van een renderende businesscase. Een fantastische samenwerking tussen ministerie, gemeenten Westland en Den Haag, Havenbedrijf en Warmtebedrijf Rotterdam, Deltalinqs, LTO-Noord Glaskracht, Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland, vele partners in het Westland en diverse industriële partners in Rijnmond. 3

4 2014 heden Procesmanager watersysteem ABC-terrein en omgeving In samenwerking met tuinders, het Hoogheemraadschap van Delfland, de gemeente Westland en de directie van het ABC terrein ontwikkel ik een businesscase om te komen tot jaarrond duurzame gietwaterlevering voor de tuinders in de omgeving. Het project wordt ondersteund door de provincie Zuid-Holland heden Projectmanager Boomawatering Verantwoordelijk voor het project Boomawatering, een glastuinbouwreconstructieproject in samenspel tussen gemeente, waterschap, LTO Noord-Glaskaracht en de ondernemers in het gebied. Belangrijkste focus is het obstakelvrij maken van de ondernemingsruimte voor de tuinders, in letterlijke en figuurlijke zin Procesmanager watersysteem Glasparel+ In opdracht van glastuinbouw ontwikkelaar Wayland Developments verantwoordelijk voor het procesmanagement rond de totstandkoming van een duurzaam, collectief watersystemen voor een glastuinbouwgebied van ca. 100 hectare. Een uitdagend samenspel tussen lokale en regionale overheden en de markt heden Procesmanager Poelzone In opdracht van de gemeente Westland begeleid ik de zeven betrokken partijen bij de uitvoering van het project Poelzone. Het project behelst een integrale herontwikkeling van één van de meest verouderde tuinbouwgebieden in het Westland. Doelstellingen zijn het realiseren van een robuuste groen-recreatieve verbinding tussen kust en Midden-Delfland en de herstructurering van de glastuinbouw. Ik bewaak zowel de voortgang in het project als de samenwerking tussen de partijen bij die voortgang. Het project kent een investeringsparagraaf van ruim 40 mln. Een van de belangrijkste financieringsbronnen is het Nota Ruimte Budget Projectmanager Wateringveldse Polder In opdracht van de gemeente Westland verzorg ik het projectmanagement van dit (voornamelijk) infrastructurele project. De belangrijkste uitdaging ligt in het in overleg met de provincie Zuid-Holland op wederzijds bevredigende wijze te komen tot een nieuwe aansluiting op- en opwaardering van de Veilingroute Procesmanager businesscases IJssel-Vechtdelta In opdracht van de provincie Overijssel verantwoordelijk geweest voor het opstellen van vier gemeentelijke businesscases (Kraanbolwerk Zwolle, Stadshagen Zwolle, Kampereiland en stadsranden Genemuiden) die de IJssel- Vechtdelta als dé proeftuin van het Deltaprogramma helpen neerzetten Procesmanager businesscase Energieweb Knibbelweg Oost In opdracht van de Regionale Ontwikkelingsorganisatie Zuidplas het procesmanagement verzorgd om te komen tot een hoogwaardig Energieweb tussen de glastuinbouw en haar omgeving. Resultaat was een sluitende businesscase vanuit een ontwikkelaar met een bijdrage van 1,2 mln. uit EFRO en 1,2 mln. uit het Nota Ruimte Budget. 4

5 Procesmanager Nota Ruimte project Poelzone De gemeente Westland investeert in de herontwikkeling van de Poelzone, een verouderd glastuinbouwgebied van ca. 500 hectare. In het gebied wordt de herstructurering van de glastuinbouw opgepakt en er wordt een nieuwe robuuste groen-recreatieve verbindingszone aangelegd tussen kust en Midden Delfland. Ik begeleidde gemeente, waterschap, LTO, ontwikkelaar, stadsgewest, provincie en Rijk bij de totstandkoming van de businesscase, de onderhandelingen en de uitvoeringsovereenkomsten met een investeringsprogramma van ruim 40 mln Procesmanager Nota Ruimte project Oostland-Groenzone Het gebied tussen de kernen Pijnacker en Berkel en Rodenrijs is een buitengewoon verrommeld gebied van ca. 350 hectare. Twee gemeenten 7hebben samen met provincie, waterschap, Groenzoom en ondersteund door het Rijk (Nota Ruimte Budget en Randstad Urgent) een businesscase ontwikkeld met een investering van 42 mln. ontwikkeld. Ik verzorgde mede het project- en procesmanagement voor het project. Ik schreef de eerste haalbaarheidsstudie, de intentieovereenkomst en later de uitvoeringsovereenkomsten en begeleidde de zeven partijen bij de voorbereiding van een PPS die de ontwikkeling van het deelgebied Oostland ter hand moet nemen Procesmanager duurzame glastuinbouw Zuidplaspolder Vanuit diverse rollen begeleidde ik overheden en ontwikkelaars bij de totstandkoming van duurzame glastuinbouw in de Zuidplaspolder. Overheden begeleid bij het opstellen van en besluiten over diverse businesscases met een totaal stimuleringsprogramma van ruim 17 mln. Tegelijkertijd samengewerkt met ontwikkelaars aan het vertalen van beleidsvoornemens over duurzaamheid naar concrete investeringsprojecten. Voorbeelden zijn het realiseren van externe CO2 levering, lokale waterkringlopen en de aanleg van energiewebs Haalbaarheidsonderzoek ecozone Pijnacker-west De gemeente Pijnacker-Nootdorp staat voor de uitdagende opgave natuurgebieden aan weerszijden van een groot glastuinbouwgebied met elkaar te verbinden door middel van een ecozone. Ik begeleidde de gemeente bij het opstellen van een strategie die moet leiden tot deze zone, gekoppeld aan de aanleg van een nieuwe gebieds-ontsluiting Duurzaam locatiebeleid op basis van de lagenbenadering In opdracht van de provincie Zuid-Holland de afdeling Water en Groen begeleid bij het ontwikkelen van een systematiek die leidde tot de aanwijzing van locaties waar op een duurzame manier grootschalige glastuinbouw locaties ontwikkeld kunnen worden Procesmanagement decentrale waterketensluiting In de glastuinbouwsector wordt gezocht naar nieuwe manieren om afvalwater te zuiveren en duurzame gietwaterbronnen aan te boren. Ik begeleidde overheden en de sector bij het vertalen van dit voornemen naar een concreet project in de Overbuurtse Polder in Bleiswijk. Dit leidde tot de ondertekening van een intentieovereenkomst in

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie,

need is All you need is lef smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement De gastvrijheidseconomie, ALL You De gastvrijheidseconomie, need smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam is rendement All you need is lef De gastvrijheidseconomie, smeerolie voor gebiedsontwikkeling met duurzaam rendement

Nadere informatie

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C. cradle to cradle als inspiratiebron voor duurzame gebieds ontwikkeling

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C. cradle to cradle als inspiratiebron voor duurzame gebieds ontwikkeling cradle to cradle als inspiratiebron voor duurzame gebieds ontwikkeling cradle to cradle als inspiratiebron voor duurzame gebieds ontwikkeling De visiegroep radle to radle Pieter Boone, supervisor ruimtelijke

Nadere informatie

Aan de slag met Hernieuwde Energie!

Aan de slag met Hernieuwde Energie! Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Archimedeslaan 6 3508 TH Utrecht Datum: 1 september 2014 Ons kenmerk: PCL 2014/01 Onderwerp: PCL Advies over duurzame energie en netwerksamenleving

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

Dialoog uit Verlangen

Dialoog uit Verlangen De werking van het dorpsplan in de communicatie tussen gemeentes en dorpsbelangenorganisaties C.F. Elings Leerstoelgroep Rurale Sociologie Wageningen Universiteit en Researchcentrum Wetenschapswinkel Wageningen

Nadere informatie

Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND

Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND April 2009 In Holland Rijnland werken samen: Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk,

Nadere informatie

DE VERANDERENDE GEOGRAFIE VAN NEDERLAND. De opgaven op mesoniveau

DE VERANDERENDE GEOGRAFIE VAN NEDERLAND. De opgaven op mesoniveau DE VERANDERENDE GEOGRAFIE VAN NEDERLAND De opgaven op mesoniveau DE VERANDERENDE GEOGRAFIE VAN NEDERLAND De opgaven op mesoniveau - eindrapport - Auteurs Prof. dr. P. Tordoir Drs. A. Poorthuis Dr. P.

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 Consultatiedocument maart 2015 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 2 Programma Duurzaam 2015-2018 Programma

Nadere informatie

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015

FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 FlEVolAnd: ZElFSTAndIg En uniek Coalitieakkoord Flevoland 2011-2015 Inhoud Voorwoord 5 1 Visie en Bestuursstijl 7 2 Ruimte en bereikbaarheid 9 3 Economie, energie en vitaal platteland 11 4 Samenleving

Nadere informatie

ALLIANTIE OVERIJSSELSE STEDEN EN PROVINCIE

ALLIANTIE OVERIJSSELSE STEDEN EN PROVINCIE ALLIANTIE OVERIJSSELSE STEDEN EN PROVINCIE Sterke scharnier tussen Duitsland, Randstad, Den Haag en EU De provincie Overijssel en de Overijsselse steden Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle hebben

Nadere informatie

Aanleiding SOM bij Maasvlakte 2

Aanleiding SOM bij Maasvlakte 2 Publicatiedatum Januari 2011 Titel Strategisch OmgevingsManagement (SOM) voor Maasvlakte 2 Subtitel Factsheet (uitgebreide versie) Auteur(s) Drs. Marc J.F. Wesselink Publicatie WesselinkVanZijst Aantal

Nadere informatie

AgroAgenda Noord Nederland

AgroAgenda Noord Nederland AgroAgenda Noord Nederland 1. AANLEIDING De uitdaging Nederland is de één na grootste exporteur van landbouwproducten ter wereld. Noord- Nederland levert daar een forse bijdrage aan. De hele noordelijke

Nadere informatie

Amsterdam maakt mogelijk. Ruimte voor stedelijke ontwikkeling

Amsterdam maakt mogelijk. Ruimte voor stedelijke ontwikkeling Amsterdam maakt mogelijk Ruimte voor stedelijke ontwikkeling Strategisch plan fase 3 December 2013 Colofon Aan deze publicatie werkten mee: Christel Baeten (DWZS), Michiel Bassant (DIVV), Gozewijn Bergenhenegouwen

Nadere informatie

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019

Vol Vertrouwen. Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen. Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 Vol Vertrouwen Wie geen vertrouwen in anderen stelt, zal ook nimmer het vertrouwen van anderen winnen Collegeakkoord provincie Groningen 2015-2019 SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks Groningen, 23

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

New kid on the block

New kid on the block New kid on the block Lokaal energiebedrijf als nieuwe speler in gebiedsontwikkeling Auteur: Opdracht: Plaats: Begeleider: Huub van der Post afstudeerscriptie opleiding Master City Developer Voorschoten

Nadere informatie

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal december 2012 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019 De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1 Waar het CDA voor staat 1.1 Verbinding 1.2 Actieve

Nadere informatie

Notitie Breedband op het platteland 27-05-2013

Notitie Breedband op het platteland 27-05-2013 Notitie Breedband op het platteland 27-05-2013 1 Aanleiding Onze samenleving wordt steeds afhankelijker van een goede digitale infrastructuur. Het is daarom van belang dat iedere bewoner in onze provincie

Nadere informatie

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek 1 Factoren Vestigingsklimaat Zwaartepunten van 1 e tranche

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

als beleidsadviseurs Een vergelijkend onderzoek naar acht projecten van met interactieve beleidsvorming bij drie departementen Jurian Edelenbos

als beleidsadviseurs Een vergelijkend onderzoek naar acht projecten van met interactieve beleidsvorming bij drie departementen Jurian Edelenbos ISBN 90-6473-423-2 9 789064 734236 Burgers als beleidsadviseurs Ervaringen met burgerparticipatie in het bestuur van gemeenten zijn al vaak beschreven, onderzocht en beoordeeld. Daarentegen is nog weinig

Nadere informatie

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water Bouwstenen voor WBP5 December 2014 versie 02 Droge voeten, schoon water INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. Onze ambitie: droge voeten, schoon water en een waterbewuste omgeving 7 1.1 We werken slim en innovatief

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Procesovereenkomst Spoorzone Delft

Procesovereenkomst Spoorzone Delft Procesovereenkomst Spoorzone Delft Partijen 1. De Minister van Verkeer & Waterstaat, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen "V&W"; 2. De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Nadere informatie

Verzakelijking van bedrijventerreinen heeft toekomst

Verzakelijking van bedrijventerreinen heeft toekomst Verzakelijking van bedrijventerreinen heeft toekomst Lessen uit zes Rijkspilots Cees-Jan Pen Veerle Petit Hanneke van Rooijen Bart Pasmans Den Haag, augustus 2013 Uitgave Platform31 Den Haag, augustus

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

Leren door doen. Overheidsparticipatie in een energieke samenleving. Maarten Hajer. Martijn van der Steen. Olav-Jan van Gerwen. Jorren Scherpenisse

Leren door doen. Overheidsparticipatie in een energieke samenleving. Maarten Hajer. Martijn van der Steen. Olav-Jan van Gerwen. Jorren Scherpenisse Leren door doen Overheidsparticipatie in een energieke samenleving Martijn van der Steen Jorren Scherpenisse nsob Maarten Hajer Olav-Jan van Gerwen Sonja Kruitwagen pbl Nederlandse School voor Openbaar

Nadere informatie