Curriculum vitae Drs D.C.W.M. Coenen Spanjesingel CH Alphen aan de Rijn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum vitae Drs D.C.W.M. Coenen Spanjesingel 26 2408 CH Alphen aan de Rijn"

Transcriptie

1 Curriculum vitae Drs D.C.W.M. Coenen Spanjesingel CH Alphen aan de Rijn Mobiel: Website: Persoonlijke gegevens Roepnaam: Daniëlle Geboortedatum: 20 augustus 1964 Geboorteplaats: Heerlen Opleiding en cursussen Gymnasium A, St-Janscollege Hoensbroek, Diploma behaald Geschiedenis, Rijksuniversiteit Utrecht, Doctoraal diploma behaald Tijdens doctoraal studie bijvak Communicatie en PR bij prof. dr. A. van der Meijden gevolgd Topcolleges Organisatie 3.0, Nyenrode, januari-maart Certificaat ontvangen. Module Masteropleiding Management, Cultuur en Verandering (MCC) bij NCOI, april-okt 2010 Studiedag Leiderschap met Manfred van Doorn, nov Certificaat ontvangen. 4e Coaching jaarcongres, 19 april 2007, Doorn, Certificaat ontvangen. Opleiding tot coach, Schouten en Nelissen, juli-oktober Certificaat ontvangen Cursus persoonlijke ontwikkeling Ik en de Anderen, De Baak, augustus-december Topcolleges Communicatie, Nyenrode, najaar Certificaat ontvangen. Communicatiemanagement in kort bestek, PAO, mei Certificaat ontvangen. Cursus Invloed en Draagvlak, PAO, april Certificaat ontvangen. Managen van de comm.functie in organisaties, PAO, nov mrt Certificaat ontvangen. Personal Development Seminar, Kok en de Vos, februari Certificaat ontvangen. Diverse bedrijfscursussen op gebied van communicatie, NSO, Werkervaring en kennis samengevat Ruime ervaring en affiniteit met werken in een politiek-bestuurlijke omgeving en maatschappelijk relevantie projecten Ruime ervaring met verander- en implementatiemanagement en procesregie Vakinhoudelijke kennis en ervaring op het gebied van (strategische) communicatie: interne communicatie, project- en omgevingscommunicatie, corporate communicatie, woordvoering, stakeholdermanagement, social media, imago-onderzoek. Ruime ervaring in het opstellen van (strategische) communicatieplannen en implementatie (nieuwe) communicatiemiddelen Ruime ervaring in coaching on the job Opdrachtgevers afgelopen vijf jaar: Consumentenbond, Stadsregio Rotterdam, Provincie Zuid-Holland, Zorggroep Rijnland, OV-sector, Provincie Utrecht. Competenties, zoals door anderen benoemd, in willekeurige volgorde: is snel eigen in de materie verbindend door manier van communiceren en informeren oplossings- en resultaatgericht, innovatief, daadkrachtig, gedreven, overtuigend authentiek, coachend, transparant kan goed omgaan met verschillende belangen, kan snel schakelen kan goed luisteren, analyseren, plannen, informeren en afstemmen goede schakel tussen bestuurders en professionals uit diverse disciplines bestuurlijk sensitief, omgevingsensitief kan spiegelen (op alle niveaus) en toch diplomatiek blijven goede schrijver, kan helder en to the point formuleren (ook mondeling) Zie voor referenties mijn website: onder tabje portfolio.

2 Maart 2008 DAN Coenen Communicatie- en Procesmanagement Gestart als zelfstandig ondernemer juni dec 2014 jan jan 2013 jan okt 2012 Kwartiermaker Communicatie, Provincie Utrecht De provincie Utrecht wil een netwerkorganisatie worden, wat hoge eisen stelt aan de in- en externe communicatie. Ik was verantwoordelijk voor de vertaling van deze koers naar een communicatiestrategie - en uitvoering daarvan. Dit hield onder ander in: de uitrol van omgevingsgericht communiceren (Factor C), modernisering van de bestaande communicatiemiddelen, inclusief inzet social media en het vakinhoudelijk aansturen en coachen van de bestuurswoordvoerders, corporate en projectcommunicatieadviseurs op hun rol bij de gewenste ontwikkelingsrichting van de communicatie binnen de provincie. Daarnaast was ik hoofdredacteur van de print- en digitale media en in deze laatste rol verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van het nieuwe digitale magazine Provincie Utrecht, dat in november 2014 één van de zeven genomineerden was voor de internationale prijs: de Digital Magazine Award. Als concernadviseur communicatie en lid van de regiegroep Veranderopgave was ik verantwoordelijk voor de interne communicatiestrategie (en deels uitvoering) rondom de veranderopgave. Procesmanager oplossen Dubbel Opstaptarief in de treinketen In opdracht van NS, Arriva, Connexxion, Veolia en Syntus verantwoordelijk voor de regie op het zoeken én implementeren van de oplossing voor het probleem van het dubbele opstaptarief met de OV-chipkaart in de treinketen. Een project met veel partijen en (bestuurlijke) belangen. Afstemming met en informeren van team Meijdam, de decentrale overheden en het ministerie van Infra en Milieu met betrekking tot businesskeuzes. Vormgeven reizigerscommunicatie. Dit alles overleg met de professionals uit de OV-bedrijven. Voorzitter van de stuurgroep en twee landelijke werkgroepen: de werkgroepen techniek en business. Volgens planning eind 2012 inhoudelijk en technisch afgerond. Kwartiermaker Landelijk Productregisseur OV-chipkaart (LPR) In opdracht van de directeuren van alle OV-bedrijven (NS, stads- en streekvervoer) kwartiermaker van de organisatie Landelijk Productregisseur voor de OV-chipkaart. Verantwoordelijk voor het implementeren van drie landelijke OV-chipkaart reisproducten, geldig in stads- en streekvervoer. Het betrof een pilot met het Viziris reisproduct voor blinde- en slechtziende reizigers en twee kortingsproducten voor kinderen en volwassenen. De drie nieuwe landelijke reisproducten zijn conform planning bij alle OV-bedrijven ingevoerd (april en september 2011). Na de pilot en evaluatie van het Vizirisreisproduct mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een nieuw reisproduct voor blinde- en slechtziende reizigers. Verantwoordelijk voor de afstemming tussen alle OV-bedrijven door voorbereiden en voorzitten van drie landelijke werkgroepen: techniek, specificaties en communicatie/marketing. Context: diverse en vaak tegenstrijdige belangen, introductie nieuwe werkwijze, afstemming met ministerie van Infra en Milieu en decentrale overheden (als opdrachtgever van de OV-bedrijven). Informeren en "meenemen" van consumenten- en belangenorganisaties. Als kwartiermaker verantwoordelijk voor het uitwerken en afstemmen van de productspecificaties, ontwerpen nieuwe LPR-huisstijl, nieuwe wijze van opbrengstverdeling en distributie en een uniforme marketing, communicatie en serviceverlening betreffende de landelijke reisproducten bij alle OV-bedrijven. Verantwoordelijk voor de evaluatie van de Vizirispilot met het opleveren van twee evaluatierapporten (onderzoek onder doelgroep en studie naar verkoop en gebruik van het reisproduct) ten behoeve van de politieke besluitvorming. De overdracht van werkzaamheden naar de nieuwe LPR-organisatie is conform planning per 15 oktober 2012 gerealiseerd. aug dec 2010 Senior communicatie-adviseur Rijnlandroute, Provincie Zuid-Holland Verantwoordelijk voor strategisch communicatieadvies en goede uitvoering ten behoeve van een soepel (bestuurlijk) proces rondom het grootste infrastructurele

3 project van de provincie. Vanuit projectteam overleg met bestuurder en ambtelijke organisatie, onderhouden netwerk met interne en externe relaties, uitwerken strategisch communicatieplan (zowel interne als externe communicatie) en regisseur communicatie-uitingen. Afstemming met corporate communicatie en overige infrastructurele provinciale projecten. Coachende rol in projectteam. juli juni 2010 Procesmanager invoering OV-chipkaart, stadsregio Rotterdam Verantwoordelijk voor de regie op de definitieve invoering van de OV-chipkaart en afschaffen van de strippenkaart in bus, tram en Randstadrail in de stadsregio Rotterdam. De interim-opdracht bestond uit: in opdracht van Verkeer en Waterstaat en op verzoek van de Tweede Kamer opstellen van een uitgebreide evaluatie pilot invoering OV-chipkaart in Rotterdamse metro periode oktober 2008-juli Volgens planning opgeleverd aan de Tweede Kamer in september Evaluatie is basis geweest voor aanvraag van de definitieve invoering OV-chipkaart in bus, tram en RandstadRail per 11 februari 2010 voorbereiden regionale besluitvorming (ambtelijk en bestuurlijk) binnen de stadsregio Rotterdam betreffende de aanvraag voor bus en tram afstemming met het ministerie van V&W en beantwoording Tweede Kamervragen betreffende de invoering OV-chipkaart in stadsregio Rotterdam adviseren management en bestuurder (strategisch/tactisch) betreffende de (bestuurlijke) communicatie rondom het OV-chipkaartproject, ook uitvoerend (schrijven speeches en voorbereiden presentaties) als voorzitter van de stuurgroep vanuit de stadsregio de regie voeren over de aanvraag en afstemming met de drie vervoerders binnen de stadsregio op gebied van techniek, distributie OV-chipkaart en communicatie campagne richting reizigers en stadsregionale gemeenten als voorzitter van het Zuidvleugeloverleg OV-chipkaart de afstemming coördineren met naburige decentrale overheden en hun vervoerders; informeren over de consequenties voor hun reizigers afstemmen met het regionaal reizigersplatform (PROV) over de consequenties voor de reizigers in de stadsregio Rotterdam en de te nemen maatregelen coördineren kennisdeling na volledige invoering in bus, tram en metro richting overige decentrale overheden in Nederland (ambtelijk en bestuurlijk) en media. Met het afschaffen van de strippenkaart en het invoeren van de OV-chipkaart als enige vervoersbewijs in metro (jan 2009) en in bus, tram en RandstadRail (10 febr. 2010), is de stadsregio Rotterdam samen met haar vervoerders RET, Connexxion en Qbuzz koploper in Nederland. De overgang van strip naar chip - een compleet nieuwe manier van reizen - is soepel verlopen en heeft positieve media aandacht gegenereerd. Na het delen van de leerervaringen uit Rotterdam volgde Amsterdam op 3 juni dec mei 2009 Procesmanager Communicatie OV-chipkaart, Stadsregio Rotterdam De interim opdracht bestond uit: het creëren van draagvlak en begrip op bestuurlijk/ambtelijk niveau bij de diverse overheden voor de aanpak van de invoering van de OV-chipkaart in de Rotterdamse metro. Een compleet nieuwe manier van reizen. De invoering van de OV chipkaart en afschaffing van de strippenkaart in de Rotterdamse metro (als eerste in Nederland) is gerealiseerd op 29 januari 2009 het adviseren van bestuurder en management (strategisch/tactisch) betreffende de (bestuurlijke) communicatie rondom het OV-chipkaartproject, ook uitvoerend (schrijven speeches en voorbereiden presentaties) kennisdelen over de aanpak en resultaten van de Rotterdamse pilot op verzoek van ministerie van V&W de coördinatie van de evaluatie over de eerste zes weken na de invoering van de OV-chipkaart in Rotterdamse metro. dec 2008 jan 2009 Adviesopdracht Rijnland Zorggroep, Leiderdorp Schrijven van en adviseren over het strategisch communicatieplan Rijnland Zorggroep in opdracht van Raad van Bestuur met het oog op veranderende omstandigheden en werkwijzen binnen het ziekenhuis.

4 mrt okt 2008 Hoofd Communicatie ai bij de Consumentenbond Mijn interim opdracht bij de consumentenbond bestond uit: sparringpartner zijn van MT Consumentenbond met betrekking tot intern veranderingstraject en inzet strategische interne communicatie hierbij het opnieuw formuleren van het interne en externe communicatiebeleid het formuleren van het integrale communicatiebeleid en adviseren van de directie hierover; hiervoor vier verschillende modellen uitgewerkt en voor- en nadelen in kaart gebracht het creëren van draagvlak hiervoor bij MT en overige medewerkers meehelpen met de implementatie van het nieuwe beleid Functioneel en hiërarchisch aansturen van zes medewerkers, van wie vier woordvoerders. Tevens voorzitter van het managementteam van de unit Maatschappelijk Belangenbehartiging, een van de zeven units binnen de Bond. In vaste dienst nov febr 2008 Senior adviseur van RvB ProRail, stafafdeling Bedrijfsstrategie Bedrijfsstrategie adviseert en ondersteunt de Raad van Bestuur en leden van de Directieraad in een periode van grote transitie van het bedrijf. Bij de afdeling zijn de volgende werkvelden belegd: strategie, public affairs, relatiemanagement, internationale zaken, juridische zaken, milieu en veiligheid. In dit team op de gebieden public affairs en relatiemanagement verantwoordelijk voor: Regisseren interne verandertraject inclusief cultuuraspecten door middel van inzet van mensen en communicatiemiddelen Schrijven van adviezen en mee helpen ontwikkelen van het bedrijfsplan Ontwikkeling van de beleidsagenda en verzorgen beleidsvoorbereiding Voeren van regie op de beleidsbeïnvloeding richting rijksoverheid Regisseren van processen op gebieden die de bedrijfseenheden overstijgen Vanaf 2006 okt okt 2006 Coach In de ProRail periode diverse medewerkers en trainees gecoacht in kader van competentie ontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. Projectmanager en adviseur HRM-Transformatieteam, ProRail In deze periode in opdracht van de directeuren Transformatie en HRM met in- en externe professionals gewerkt aan de vorming en reorganisatie van ProRail. Het betrof projecten met een grote communicatie- en verandercomponent. Onder andere verantwoordelijk voor: Ontwikkelen communicatiebeleid en strategie en opstellen plan van aanpak ten behoeve van de communicatie rondom het veranderproces Het meehelpen ontwikkelen van ProRail tot een resultaatgerichte HPO organisatie. Adviseren op MT+ niveau, maken van analyses, schrijven van plannen van aanpak en begeleiding Projectmatig aansturen van een team van zes HR-professionals in kader van implementatie bedrijfsplannen en (her-)plaatsing van ruim 800 medewerkers binnen ProRail. Ontwikkelen en implementeren van instrumenten om plaatsingsproces soepel en consistent te laten verlopen. Afstemming externe bureaus in kader van assessments en boventallige medewerkers Opstellen plan van aanpak en implementatie professioneel ProRailbrede relatiemanagement, inclusief ontwikkelen leertraject relatiemanagement in samenwerking met het SIOO Projectleider bij bezuinigingsronde met target van 30%, specifiek voor de afdelingen In- en Externe Betrekkingen in de vier ProRail regio s april sept 2004 Manager In- en Externe Betrekkingen (inclusief Public Affairs), ProRail Hiërarchisch leidinggevende van vijf medewerkers. Daarnaast functioneel leidinggevende van drie medewerkers klachtenafhandeling. Als MT-lid verantwoordelijk voor:

5 De reorganisatie van ProRail door de inrichting van de regio Randstad Zuid De inrichting van de afdeling In- en Externe Betrekkingen Ontwikkelen en implementeren van het interne en externe communicatie beleid, inclusief Public Affairs en perswoordvoering Advisering en ondersteuning van de directie en het management, inclusief speechwriting Signaleren van interne en externe ontwikkelingen van belang voor organisatie en voorbereiden/zelfstandig voeren van bestuurlijk overleg Intern en extern relatiebeheer (o.a. loketfunctie) en omgevings-communicatie Ontwikkelen en laten uitvoeren van communicatiebeleid voor nieuwbouwprojecten zoals Rijn Gouwe Lijn, RandstadRail. Overleg met diverse stakeholders Ontwikkelen en laten uitvoeren van interne communicatiemiddelen. sept april 1998 Hoofd Communicatie, projectorganisatie HogeSnelheidslijn Zuid (HSL) Leidinggevende van zeven communicatiemedewerkers. Verantwoordelijk voor: De oprichting en inrichting van de afdeling Communicatie HSL-Zuid: ontwikkelen en implementeren van het interne en externe communicatiebeleid rondom dit infrastructureel project, inclusief omgevingscommunicatie Advisering en ondersteuning van het HSL-Zuid management op gebied van alle communicatiedisciplines Ontwikkelen voorlichtingsmiddelen en activiteiten voor burgers zoals HSL-Zuid Bericht, reguliere bewonersavonden en interactieve bijeenkomsten. Grondlegger HSL-Zuid website. Perswoordvoering in samenwerking met V&W. Ontwikkelen en implementeren van interne communicatiemiddelen, onder andere intranet, nieuwsbrief, lunchlezingen en personeelsbijeenkomsten Afstemming met het communicatiebureau van de Betuweroute april sept 1996 Projectvoorlichter Rail 21 projecten, NV Nederlandse Spoorwegen Verantwoordelijk voor omgevingscommunicatie wat betreft de spoorse projecten: Voorlichting over de bouwwerkzaamheden aan het spoor op onder andere de corridor Utrecht-Gouda en Heerhugowaard-Schagen. Doelgroepen: burgers, gemeenten, belangengroeperingen, media en intern NS. Publieksvriendelijk maken van technische informatie. Productie van bouwinformatiekranten, brochures en het verzorgen van persconferenties, voorlichtingsavonden en regulier bewonersoverleg. Afhandelen schadeclaims. Intermediair tussen NS en de lokale en provinciale overheden. Perswoordvoering. mrt april 1994 Medewerker Interne Communicatie en PR, NV Nederlandse Spoorwegen Verantwoordelijk voor: Advies management bij de interne communicatie tijdens de grote reorganisatie, genaamd Sporen naar 96. Eindredactie personeelsblad. Projectcommunicatie. Promotionele activiteiten. sept nov 1989 Tijdens doctoraal studie: Uitgebreid bijvak Massacommunicatie en PR, bij prof. dr. A. van der Meijden Diverse bestuursactiviteiten

6 Niet werkgerelateerde activiteiten Lid van Lions Rhijnhart, Alphen aan den Rijn, vanaf februari 2005 Bestuurslid Lions Rhijnhart, penningmeester, juli 2009-juli 2012 Districtscommissaris PR en Communicatie, Lions district AZ 110, bestuursjaren Lid van de Communicatiewinkel (netwerk van 60 communicatieprofessionals) sinds 2008 Diverse hobbies

Opdrachtgever Opdracht Periode

Opdrachtgever Opdracht Periode IK BEN TIM KOOPMAN Ik help organisaties met hun online marketing en internetstrategie. Als adviseur, als projectmanager, maar het liefst als interim manager. Waarom? Dan kan ik adviseren én uitvoeren.

Nadere informatie

Rustig, enthousiast, professioneel, analytisch, meedenkend, motiverend, teamplayer en flexibel. 2001 : Hogere Informatica Windesheim Zwolle

Rustig, enthousiast, professioneel, analytisch, meedenkend, motiverend, teamplayer en flexibel. 2001 : Hogere Informatica Windesheim Zwolle Persoonlijke gegevens Naam : Radstake Voornaam : Peter Adriaan Geslacht : Man Woonplaats : Zwolle Telefoonnummer : 06-46280714 E-mail : info@radstake-it-consultant.nl Geb. dat. : 24 april 1974 Nationaliteit

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr.

Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr. Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr. Naam Klaas Hoek jr. Geboorte datum 21 maart 1962 Functie Senior Projectmanager Woonplaats Zaandam Mobiel 06-44492748 Email klaas@klaashoekjr.nl profiel Ik ben Senior

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Versterkingsplan Brandweeronderwijs in Nederland

Versterkingsplan Brandweeronderwijs in Nederland Versterkingsplan Brandweeronderwijs in Nederland Werkgroep Versterking Brandweeronderwijs d.d. 18 juni 2012 Harry Bovens en Heide Gramser Inhoud Oplegnotitie 1. Managementsamenvatting 3 2. Wat het voor

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

Op weg naar Bestuurlijk model Rotterdam 14+

Op weg naar Bestuurlijk model Rotterdam 14+ Op weg naar Bestuurlijk model Rotterdam 14+ Procesplan vernieuwing (deel)gemeentelijk bestel Offerte Gemeente Rotterdam, Griffie BMC 1 februari 2012 drs. R. Wever mr.drs. N.M. Lourens C.L. Derickx MBA

Nadere informatie

Course Strategic Health Management

Course Strategic Health Management Course Strategic Health Management Become a Master of Health Management InHealth Orteliuslaan 1-27 3528 InHealth BA Utrecht Orteliuslaan 1-27 3528 T 0343 BA Utrecht 59 49 63 E info@inhealth.nl T 0343 59

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER HOOFDOFFICIER VAN DIENST

KWALIFICATIEDOSSIER HOOFDOFFICIER VAN DIENST KWALIFICATIEDOSSIER HOOFDOFFICIER VAN DIENST Werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatiedossier is vastgesteld door de stuurgroep van het project Besluit kwaliteit brandweerpersoneel in mei 2009.

Nadere informatie

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein

Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina 1 Shared Services Nieuwe vormen van krachtenbundeling bij gemeenten A.F.A. Korsten L. Schaepkens L.J.M.J. Sonnenschein VWRD_Inhoud_2edruk 20-10-2004 10:27 Pagina

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Succesvolle projecten door resultaatgerichtheid, dienend leiderschap en duidelijke communicatie.

Succesvolle projecten door resultaatgerichtheid, dienend leiderschap en duidelijke communicatie. Persoonsgegevens Curriculum Vitae Marc de Boer Marc de Boer 06-14460350 Marc.de.boer@sology.nl Woonplaats Amsterdam Geboortedatum 21 oktober 1969 Nationaliteit Nederlandse BSN 1959 35 962 Profielschets

Nadere informatie

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS

ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS ZORG VOOR JEUGD FRYSLÂN: OP KOMPAS INVOEGEN EN AANSLUITEN VAAR NIET BLIND. KOERS OP KENNIS VAN DE RICHTING EN EEN DAAROP INGERICHT KOMPAS In het licht van de brede opgave van transformatie van het sociaal

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Andrea Pronk-De Palm

CURRICULUM VITAE Andrea Pronk-De Palm CURRICULUM VITAE Andrea Pronk-De Palm De rode draad door mijn loopbaan is altijd taal en tekst geweest en als dochter van een Neerlandicus/auteur en een handelscorrespondente is dat bijna vanzelfsprekend.

Nadere informatie

Evaluatierapport 'Handhaven is een vak'

Evaluatierapport 'Handhaven is een vak' A gemeente Eindhoven Evaluatierapport 'Handhaven is een vak' Professionaliseringstraject Handhavers Gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken December 2004 Colofon Uitgave gemeente Eindhoven

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal december 2012 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Informatie over de. Opleiding Middenmanagement

Informatie over de. Opleiding Middenmanagement Informatie over de Opleiding Middenmanagement Voorwoord Onze samenleving verandert. In de dynamiek van maatschappelijke context - een vergrijzende bevolking, verschillende culturele achtergronden, een

Nadere informatie

1. Inleiding: Beleid en doelstellingen 2011 3

1. Inleiding: Beleid en doelstellingen 2011 3 Jaarplan 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding: Beleid en doelstellingen 2011 3 2. Materiële normering.. 4 Inleiding Doelstellingen en prioriteiten Activiteiten 2011: omschrijving en planning 3. Procesnormering...

Nadere informatie

ALU ATIE MET TUUREDUC

ALU ATIE MET TUUREDUC DE N VA MET E I T UA ATIE WIJS L VA DUC DER E E E DS UUR R ON J I tie T I T a L A N p U tici 2015 SSE G C PRIM r U a T rp pril LIN HET u E u t EG T IN ul 16 A R C L r I 0 E voo 13 2 DE ALITE s d 20 KW

Nadere informatie

Open State Foundation

Open State Foundation BELEIDSPLAN Open State Foundation Lex Slaghuis, Stef van Grieken, Alper Çugun Amsterdam, September 2012 Tolhuisweg 2 1031 CL Amsterdam bestuur@hetnieuwestemmen.nl www.hetnieuwestemmen.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Welzijnswerk is een vak

Welzijnswerk is een vak Welzijnswerk is een vak Naar een landelijk programma professionalisering welzijnswerk Katja van Vliet Nanne Boonstra Rally Rijkschroeff Eindrapportage, juli 2007 Opdrachtgever: FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken

Nadere informatie

Collegevoorstel ARGUMENTEN

Collegevoorstel ARGUMENTEN Collegevoorstel Onderwerp Visie op Online Media Afdeling : Strategie & Bestuur Reg.nr. : 4068672 Opsteller : Jos van Winkel Telefoon : (033) 469 43 18 Datum : 10 april 2011 User-id : WIN1 Voorgesteld wordt

Nadere informatie

Groenhorst Maartensdijk zoekt een

Groenhorst Maartensdijk zoekt een Groenhorst Maartensdijk werkt aan aantrekkelijk, betekenisvol vmbo-onderwijs voor jonge mensen die in de sector natuur, voedsel en leefomgeving willen werken. Dit doet zij door praktijkgericht en kleinschalig

Nadere informatie