Handleiding Beleggersmodule. 25 november 2014 Versie 0.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Beleggersmodule. 25 november 2014 Versie 0.1"

Transcriptie

1 Handleiding Beleggersmodule 25 november 2014 Versie 0.1

2 2 Handleiding Beleggersmodule Versie 0.1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING Extra tabblad zichtbaar Algemeen handleiding TMS HIËRARCHIE HANDLEIDING BELEGGERSMODULE Welkom Portfolio instellingen Portfolio analyseren Objecten Financiering Rente curves Leningen Rente Aflossing Portefeuille lening Rapporten Commercieel en residentieel Verkopen Rendement-risico Rendement Risico Rendement / Risico Rapporten Import / Export... 19

3 3 Handleiding Beleggersmodule Versie INLEIDING Als vastgoedbelegger wilt u natuurlijk grip hebben op uw vastgoedportefeuille. Met de Beleggingsmodule van Flux bent u altijd juist geïnformeerd. De Beleggersmodule komt standaard met een groot aantal voor gedefinieerde rapporten en functionaliteiten. Deze module is tevens als extra functionaliteit aan het Taxatie Management Systeem (TMS) toegevoegd. Deze extra functionaliteit is toegevoegd zodat u, als vastgoedtaxateur, een extra dienst kunt aanbieden aan uw opdrachtgevers. Deze module stelt u immers in staat een complete portefeuille (of een gedeelte ervan) te analyseren. 1.1 EXTRA TABBLAD ZICHTBAAR Op het moment dat de beleggersmodule is geactiveerd verschijnt er in het navigatie menu een extra tabblad Belegger. Als u hierop klik dan zullen de functionaliteiten van de beleggersmodule worden getoond Als u als belegger inlogt, dan komt u direct in de Beleggersmodule terecht. 1.2 ALGEMEEN HANDLEIDING TMS Naast deze handleiding voor de Beleggersmodule is er een Algemene handleiding TMS. Hier kunt u alle informatie vinden over het waarderen van: commerciële complexen, eigen gebruik complexen en wooncomplexen in TMS. Deze handleiding is dan ook vooral op gericht de functionaliteiten en rapporten die uniek zijn voor de Beleggersmodule te beschrijven. Belangrijke nieuwe functionaliteiten zijn de mogelijkheid om financiering in te voeren en complexen in de portefeuille verkopen. Vervolgens kunt u op verschillende wijzen portefeuillegegevens bekijken over bijvoorbeeld de kasstromen en een rendement/risicoanalyse. Deze worden op verschillende niveaus in rapporten, tabellen en grafieken weergegeven.

4 4 Handleiding Beleggersmodule Versie HIËRARCHIE Net als in de Algemene handleiding TMS zal hier de hiërarchie van het systeem worden beschreven. Het is namleijk essentieel dat u de gelaagde structuur van het in gedachten houdt bij het invoeren van gegevens in de Beleggersmodule. Het rekenmodel is gebaseerd op een hiërarchie waarin door middel van autorisatie de verschillende niveaus al dan niet zichtbaar en schrijfbaar zijn voor gebruikers in de organisatie. Het TOP niveau is alleen voor flux benaderbaar. De gebruikte hiërarchie is als volgt: - Standaard instellingen (TOP): standaards en externe databases, aanmaken taxatieorganisaties/taxateurs - Organisatie (CLI) Standaards en parameters per organisatie - Taxateur (TAX): Standaards en parameters per taxateur, wat mogen de verschillende leden van de organisatie zien, schrijven en bewerken - Portefeuilles (PRT): standaards, parameters en berekeningen per portefeuille, met een klant als parameter ten behoeve van de eenvoud - Complexen (PRP): standaards, parameters en berekeningen per complex - Ruimtes (UNI): standaards, parameters en berekeningen per ruimte - Installaties (INS): de kosten per installatie - Contractelementen (LAE): standaards, parameters en berekeningen per ruimte, waarbij het contract uit de hierarchie is weggevallen ten behoeve van de eenvoud - Woningen (HOU): parameters voor verhuur, kosten en uitponden van woningen Top Inflatie Markthuurscenario Verhuurdefaults Modelinstellingen Indices Taxateu Security Markthuurscenari o Verhuurdefaults Installat Kosten Typering (VEX) Portefe Klant gegevens Verhuurdefault s Ruimte Kosten en opbrengsten Typering (VEX, IPD) Comple Complexgegevens Kosten en opbrengsten Typering (VEX, IPD) Woning Kosten en opbrengsten Niet voor gebruiker Contrac Kosten en opbrengsten Niet voor gebruiker

5 5 Handleiding Beleggersmodule Versie HANDLEIDING BELEGGERSMODULE 3.1 WELKOM Als u de Beleggersmodule in gaat, dan komt u eerst op deze Welkom pagina. Deze pagina toont algemene gegevens over de geselecteerde portefeuille. Als u nog geen portefeuille heeft aangemaakt, dan kunt een nieuwe portefeuille aanmaken door op de knop te klikken bij portefeuille links in uw scherm. U hebt nu een standaard portefeuille aangemaakt. De variabelen op de Welkom pagina zijn leeg omdat de portefeuille nog leeg is. Naast een Standaard portefeuille kunt u ook een Analyse portefeuille aanmaken wanneer u slechts een aantal complexen aan een analyse wil onderwerpen. U kunt een Analyse portefeuille aanmaken door op de knop te klikken.

6 6 Handleiding Beleggersmodule Versie PORTFOLIO INSTELLINGEN Onder de knop Portfolio instellingen komt de onderstaande pagina naar voren. Onder deze knop kunt u op portefeuilleniveau algemene instellingen invoeren die voor alle complexen gaan gelden. Let daarbij op de hiërarchie beschreven in hoofdstuk 2. U kunt wel op complexniveau de overgenomen parameters overschrijven en complex specifiek maken. Deze instellingen zijn voornamelijk bedoeld om de snelheid van invoer op complexniveau te verhogen. De volgende parameters komt u in het tabblad Algemeen tegen: - Id: unieke portefeuille id welke door het systeem is gegenereerd - Business-key: een door u op geven waarde om uw portefeuille makkelijker te identificeren bijvoorbeeld bij import / export - Taxatiedatum - Soort waardering: niet tonen - Bouwjaar: - Beschouwingsperiode: standaard 15 jaar, het aantal jaren welke in het rekenmodel zal worden getoond. - Afronden marktwaarde: in de rapporten kan de marktwaarde worden afgerond, bijvoorbeeld > Rendement drempel: het minimaal gewenst rendement op de portefeuille - Risico drempel: het maximaal gewenst risico op de portefeuille

7 7 Handleiding Beleggersmodule Versie 0.1 Het volgende tabblad Commercieel geeft voor de commerciële complexen: - Markthuurontwikkeling - Kosten ontwikkeling - Inflatie ontwikkeling - NAR% - Exit Yield - Disconteringsvoet - Boekwaarde: standaard is NAR - BTW ja/nee: standaard is ja - Leegstand: standaard is nee - Aanvangsleegstand in maanden - Wederverhuurtijd in maanden: standaard is 6 - Percentage incentives - Defaultrisico huidige huurder - Vertrekkans huidige huurder - Vertrekkans volgende huurder - Looptijd in maanden - Review periode winkels in maanden - Mutatiekosten bij de eerste mutatie in /m2 - Mutatiekosten alle toekomstige huurders per /m2 - Promotiekosten: percentage van de huurwaarde - Verhuurcourtage: percentage van de huurwaarde - Servicekosten voor de eigenaar /m2

8 8 Handleiding Beleggersmodule Versie 0.1 Voor de waardering van woningen geeft het tabblad Residentieel de volgende portefeuille instellingen: - Markthuurontwikkeling - Leegwaarde ontwikkeling - Boekwaarde - Exit yield - Disconteringspercentage - Disconteringspercentage voor scenario van doorexploitatie - Disconteringspercentage voor erfpacht - Overdrachtsbelasting Exploitatie scenario: - Huur inkomenswet (HIW) - Verhuurdersheffing - Parkeren - Gesplitst - Aanvangsleegstand in maanden - Wederverhuurtijd in maanden: standaard is 6 - Mutatiekosten bij de eerste mutatie in /m2 - Mutatiekosten alle toekomstige huurders per /m2 of stuk - Promotiekosten per woning - Verhuurcourtage per woningen - Servicekosten voor de eigenaar /m2 - Punten - Onzelfstandige woning

9 9 Handleiding Beleggersmodule Versie 0.1 Uitpond scenario: - Uitponden ja/nee - Verkooptijd in maanden - Verkooppercentage bij uitponden - Verkooppercentage aan zittende huurders - Percentage van de leegwaarde verkocht aan de huurders - Mutatiekosten van de verkoop - Promotiekosten van verkoop - Verkoop fees - Splitsingskosten bij verkoop 3.3 PORTFOLIO ANALYSEREN Als u een analyse portfolio heeft aangemaakt kunt u in het onderstaande scherm complexen (die u al heeft aangemaakt) toevoegen aan de analyse portefeuille. U kunt complexen toevoegen aan de portefeuille door het juiste complex te selecteren en op de knop te klikken. U kunt ook weer objecten uit de analyse portefeuille verwijderen door in de rechter lijst het complex te selecteren en op de te klikken. knop Onder het tabblad Complex kunt u complexen toevoegen en informatie invoeren over de waardering per complex. Onder tabblad Algemeen kunt een lijst zien met de complexen in de portefeuille. LET OP: Dit geldt alleen voor de Standaard portefeuille. U kunt complexen toevoegen met de knop en complexen kopiëren met de knop.

10 10 Handleiding Beleggersmodule Versie 0.1 Onder het tabblad Waardering ziet u een overzicht van alle complexen in de portefeuille met bijbehorende variabelen: - Complex naam - Straat - Stad - Soort waardering - Taxatie datum - Boekwaarde - Historische acquisitie waarde - Beschouwingperiode - VEX plaats - VEX type - Default VEX jaar - Business key

11 11 Handleiding Beleggersmodule Versie 0.1 Onder het tabblad Rapporten ziet u de volgende rapporten beschreven. De rapporten worden uitgebreid beschreven bij paragraaf OBJECTEN Onder de knop Objecten toevoegen ziet u de onderstaande knop verschijnen. Als u op deze knop drukt, maakt u een nieuw complex aan in de huidige portefeuille. Het algemene TMS scherm komt nu naar voren en kunt u een complex gaan waarderen. Voor de beschrijving van deze schermen wordt u doorverwezen naar de Algemene Handleiding TMS te vinden onder de knop docs. Onder de knop Object overzicht verschijnt het onderstaande scherm. Dit scherm is gelijk aan de portfolio analyse.

12 12 Handleiding Beleggersmodule Versie FINANCIERING In de module financiering kunt u de financiering van de portefeuille vormgeven RENTE CURVES In het tabblad Rente curves kunt u rente curves aanmaken voor de leningen met variabele rente. Dat doet u door op het plusicoontje te klikken. Vervolgens kunt per periode het rente percentage aanpassen. De standaard beschouwingperiode is 15 jaar. De beschouwingperiode kunt u aanpassen bij portfolio instellingen LENINGEN In dit tabblad kunt u leningen toevoegen in de financiering. Elke lening die u toevoegt heeft de volgende variabelen: - Naam lening - Leninggever - Type rente: mogelijkheden zijn vast of variabel - Type aflossing: mogelijkheden geen, lineair en handmatig. Als u handmatig kiest dan kunt u in het tabblad Aflossing het aflossingsschema naar wens invullen. - Type swap: mogelijkheden geen, payer swap (vaste rente betalen en een variabele rente ontvangen) en receiver swap(variabele rente betaald en een vaste rente ontvangen). De payer swap is een indekking tegen verwachte rentestijging en een receiver swap is een indekking tegen verwachte rentedaling. - Start datum lening - Eind datum lening - Hoofdsom van de lening - Portefeuille lening ja/nee: in het tabblad portefeuille lening kunt u leningen aan een complex koppelen Controleer bij resultaten lening de ingevoerde leningen

13 13 Handleiding Beleggersmodule Versie RENTE In dit tabblad kunt u de zojuist aangemaakte leningen een rente percentage meegeven. Voor een lening met een vaste rente kan een rentepercentage worden aangegeven en aan een lening met een variabele rente kunt u een rente curve koppelen. Deze rente curves heeft u bij het tabblad rente curve aangemaakt AFLOSSING In dit tabblad ziet u onder het kopje Lineaire aflossing de leningen vermeld staan waarbij het type aflossing lineair is. Per lening ziet u hier de hoofdsom vermeldt staan. Vervolgens kunt u het aflossing percentage per lening aangeven. Onder het kopje Aflossingsschema kunt u voor de leningen waarbij u de aflossing op handmatig heeft gezet het aflossingsschema invoeren over de loop van de beschouwingperiode PORTEFEUILLE LENING Onder de kop portefeuille leningen ziet u een overzicht van de reeds ingevoerde leningen. Hier kunt u voor de portefeuille leningen aangeven welk percentage van de verkoopwinst gebruikt zou kunnen worden om het restant van de hoofdsom terug te betalen. De verkoopwinst is het verschil tussen het oorspronkelijke aankoopbedrag en de verkoopprijs. Om van een lening een portefeuillelening te maken kunt u alle complexen koppelen aan een lening.

14 14 Handleiding Beleggersmodule Versie RAPPORTEN Onder dit tabblad worde de kasstromen van de portefeuille getoond. Onder Introductie lening wordt elke lening getoond met bijbehorende leningvariabelen. Onder Overzicht wordt een totaal overzicht van alle leningen apart over de looptijd van de beschouwingperiode van de financieringskasstroom getoond. U kunt echter deze tabel tevens aanpassen door de dropdowns boven de tabel te wijzigen. Zo kunt u het aantal perioden wijzigen en wijzigen welke leningen worden getoond. 3.6 COMMERCIEEL EN RESIDENTIEEL Onder de knoppen Commercieel en Residentieel worden alle tabbladen getoond die in de taxatiemodule van TMS naar voren komen. Hier kunt u echter per onderwerp een overzicht zien wat u per complexwaardering heeft ingevoerd. Voor meer informatie over de parameters verwijs ik u door naar de Algemene Handleiding TMS.

15 15 Handleiding Beleggersmodule Versie VERKOPEN Onder de knop Verkopen krijgt u ook de mogelijkheid om complexen uit de portefeuille te verkopen. Om te verkopen kunt u de volgende parameters invullen of controleren: - Het complex (nu huurder) - De verkoopdatum van het gebouw - De verkoopwaarde van het gebouw - De historische acquisitiewaarde - De verkoopwinst RENDEMENT-RISICO In deze module worden drie tabbladen weergegeven, namelijk Rendement/risico. Rendement, Risico en RENDEMENT Wanneer u complexen heeft ingevoerd in deze portefeuille ziet u de volgende parameters: - Complex naam - Soort waardering - Boekwaarde commercieel, de waarderingsmethode die gebruikt zal worden voor het berekenen van het rendement op de portefeuille. - Boekwaarde residentieel, de waarderingsmethode die gebruikt zal worden voor het berekenen van het rendement op de portefeuille.

16 16 Handleiding Beleggersmodule Versie RISICO In dit tabblad kan aan alle complexen in de huidige portefeuille kwaliteitsscores toe gevoegd worden. Aan de hand van de hier ingevoerde kwaliteitscores wordt er een risicoberekening gemaakt. Deze berekening wordt gemaakt op basis van een gemiddeld gewogen kwaliteitscore. Per IPD type worden andere vragen gesteld. IPD Type Kwaliteit IPD Type Kwaliteit Winkel Parkeren Kantoor Auto Bouwjaar IPD locatie Passanten OV Anker tenant Leegstand Gebiedsfuncties Onderhoud Bouwjaar Buren Gebiedsfuncties IPD locatie Locatie Onderhoud OV Parkeren IPD Type Kwaliteit IPD Type Kwaliteit Bedrijfsruimte Auto Kantoor Bevolking Bouwjaar Buren Gebiedsfuncties IPD locatie Leegstand Locatie Onderhoud OV Parkeren Bouwjaar Cultuur Doelgroep Gebiedsfuncties IPD Object Type Natuur Onderhoud OV Sport Uitgaan Wijk kwaliteit Winkelcentrum RENDEMENT / RISICO Onder het tabblad Rendement/risico worden rapporten getoond verbonden met het rendement en risico. De rapporten worden verder omschreven in de volgende paragraaf.

17 17 Handleiding Beleggersmodule Versie RAPPORTEN Onder de knop Rapport kunt u alle Asset Management rapporten bereiken. De volgende inhoudsopgave komt naar voren. In de onderstaande tabel wordt per rapport een korte omschrijving gegeven welke gegevens er worden getoond. Wat deze rapporten nog interessanter maakt is dat ze interactief werken. Boven de rapporten kunt u namelijk de grafieken, tabellen en overzichten naar smaak aanpassen. Kies de u gewenste sortering van het rapport en klik op View report. Rapport Introductie gebouw Kasstroom overzicht Huur over de jaren Opbouw kasstroom taart Opbouw kasstroom jaren Opbouw kosten grafiek Overzicht Leningen Top huurder Overzicht huurcontracten Huurverlies Leegstand per huurder Veronderstellingen Rendementen Omschrijving Per complex een sheet met een aantal kerngegevens Overzicht van alle kasstromen over de jaren Grafiek met de markthuur, theoretische huur, leegstand en zekere huurstroom Taartgrafiek met de verdeling van de kasstromen Grafiek met de opbouw van de kasstromen over de jaren Grafiek met de opbouw van de exploitatiekosten over de jaren Overzicht van alle kasstromen van de gehele portefeuille over de jaren Overzicht van de financiering De top huurders in de portefeuille Overzicht van alle huurcontracten met bijbehorende gegevens Overzicht van leegstand WERKT NIET Overzicht van geschatte waarden voor commercieel en residentieel Een overzicht van het exploitatieresultaat en rendementen voor financiering en het exploitatie resultaat en rendementen na financiering.

18 18 Handleiding Beleggersmodule Versie 0.1 Dashboard Kwaliteitsscores Kwaliteit criteria / scores Rendement risico grafiek Rendement risico tabel Een overzicht van tabbellen en grafieken met gegevens over de huur- en kasstromen. Een overzicht per complex van de kwaliteitsscores en gewicht, vervolgens het gewogen oordeel. Een overzicht per IPD-type van de kwaliteitsscores en gewicht, vervolgens het gewogen oordeel. Alle complexen worden weergegeven in een rendement- en risicografiek (hogere kwaliteitsscore, lager risico). Alle complexen worden weergegeven in een rendement- en risicotabel (bijvoorbeeld hogere kwaliteitsscore is lager risico).

19 19 Handleiding Beleggersmodule Versie IMPORT / EXPORT Uniek aan de Beleggersmodule is dat gegevens zowel geïmporteerd als geëxporteerd kunnen worden van en naar Excel. Hierdoor werkt ons systeem samen met uw Excel modellen. U kunt importeren en exporteren in de im-/exportmodule. Deze is te vinden onder de knop. U kunt alle portefeuillegegevens importeren onder het tabblad Import en gegevens exporteren naar Excel onder de knop Export. U kunt gegevens van een specifiek werkgebied uit de Beleggersmodule exporteren naar Excel door op de knop te klikken. Bovenaan uw werkgebied in de Beleggersmodule vindt u deze knop.

Markthuur kapitalisatie Bruto huur. Markthuur. Huurinkomsten exclusief leeg 672.840. Leegstand. Markthuur eigenaar/gebruiker

Markthuur kapitalisatie Bruto huur. Markthuur. Huurinkomsten exclusief leeg 672.840. Leegstand. Markthuur eigenaar/gebruiker TMI rapport - NAR IPD Type VVO stuks huur/unit % huur markthuur kantoren 3.940 125 81,26% 492.500 bedrijfsruimte 562 125 11,59% 70.250 parkeren binnen 30 450 2,23% 13.500 overige ruimtes 351 85 4,92% 29.835

Nadere informatie

TMI taxatie rapport - overzicht

TMI taxatie rapport - overzicht TMI taxatie rapport - overzicht IPD Type VVO stuks huur/m2 % huur Waarde kantoren 3.940 150 86,64% 591.000 parkeren binnen 30 450 1,98% 13.500 overige ruimtes 913 85 11,38% 77.605 Totaal 4.853 30 140 100%

Nadere informatie

Woningcorporatiemodule

Woningcorporatiemodule Woningcorporatiemodule Agenda 27 MEI 2015 1. Resultaten enquête 2. Wet- en regelgeving 3. Complexwaardering 4. Rekenmodel 5. Portefeuillemanagement / vastgoedsturing 6. Vooruitblik 7. Licenties Enquete

Nadere informatie

Gebruikers en groepen

Gebruikers en groepen Gebruikers en groepen Deze handleiding beschrijft de functionaliteit gebruikers en groepen. U vindt deze functionaliteit in het SchoolWapps dashboard onder de menuoptie Algemeen. Met de module gebruikers

Nadere informatie

Training Marktwaarde Woningcorporaties. Het routeboek van de te nemen stappen.

Training Marktwaarde Woningcorporaties. Het routeboek van de te nemen stappen. Training Marktwaarde Woningcorporaties Het routeboek van de te nemen stappen. Marktwaarde in verhuurde staat Onderscheiden worden de volgende type vastgoed: Woningen BOG Parkeerplaatsen Herontwikkelingsprojecten:

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Met deze handleiding kunt u in alle rust de werking van het LeadQ lead management systeem in u opnemen.

Met deze handleiding kunt u in alle rust de werking van het LeadQ lead management systeem in u opnemen. Handleiding LeadQ Lite (60 dagen Pilot) Met deze handleiding kunt u in alle rust de werking van het LeadQ lead management systeem in u opnemen. Mocht u na het lezen van deze handleiding er toch nog niet

Nadere informatie

WEBINAR WAARDERINGS- HANDBOEK

WEBINAR WAARDERINGS- HANDBOEK WEBINAR WAARDERINGS- HANDBOEK IN VOGELVLUCHT 23 NOVEMBER 2015 WELKOM 1. Voorstellen presentatoren/moderatoren 2. Technische zaken (beeld/geluid) 3. Werkwijze vragen 4. Enquête aan het eind PROGRAMMA 1.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. PlanCare Dossier V11.7 Onderhoud arrangement, product, handeling

Inhoudsopgave. PlanCare Dossier V11.7 Onderhoud arrangement, product, handeling Inhoudsopgave Inleiding... 2 Project/Product... 3 Proces... 3 Producten definiëren... 4 Producten koppelen aan een Project... 5 Koppelen van Personeel aan Producten... 8 Producten aan mutaties koppelen...

Nadere informatie

TMI norm voor waarderingsmodellen

TMI norm voor waarderingsmodellen TMI norm voor waarderingsmodellen Stichting Taxatie Management Instituut (TMI) stelt zichzelf ten doel de betrouwbaarheid van taxaties te verbeteren in de gehele breedte van de sector. Kwaliteit van zowel

Nadere informatie

Deze handleiding is geschikt voor gebruikers van Rekeningbeheren.nl en S4Dunning. Rekeningbeheren.nl is de basis applicatie voor het uitvoeren van acties in batches en kan worden gezien als de lite versie

Nadere informatie

Wat is nieuw in deze handleiding: Dit is een nieuwe handleiding welke nieuwe functies beschrijft.

Wat is nieuw in deze handleiding: Dit is een nieuwe handleiding welke nieuwe functies beschrijft. Doel Module Fronter 92 Dit document is gemaakt door Fronter Ltd fronter.com. Het document mag alleen gekopieerd of digitaal verspreid worden volgens contract of in overeenstemming met Wat is nieuw in deze

Nadere informatie

E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten).

E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten). E- mailadressen uit doelgroepen in NC halen (Actie- lijsten). Dit is een stapje verder... Hiermee gaat u niet zomaar naar bv. Alle particulieren een mailing doen. ð Je gaat hier enkel personen of bedrijven

Nadere informatie

PlayMapping Handleiding PC

PlayMapping Handleiding PC Inhoud PlayMapping Handleiding PC 1. Inloggen... 2 1.1. Inlogscherm... 2 1.2. Wachtwoord wijzigen... 2 1.3. Navigatie knoppen... 2 2. Startpagina... 3 2.1. Locaties en objecten... 3 2.2. Navigatievenster...

Nadere informatie

Handleiding Subsidieportaal Agentschap SZW 02. Mijn Contactpersonen

Handleiding Subsidieportaal Agentschap SZW 02. Mijn Contactpersonen Handleiding Subsidieportaal Agentschap SZW Welkom bij handleiding subsidieportaal Agentschap SZW In deze handleiding module wordt alleen functionaliteit behandeld voor een tekenbevoegde van een organisatie

Nadere informatie

Handleiding. Visual Planning. Visual Planning Pagina: 1 Versie: 06031402

Handleiding. Visual Planning. Visual Planning Pagina: 1 Versie: 06031402 Handleiding Visual Planning Visual Planning Pagina: 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Pagina 1. Introductie. 5 1.1. Hartelijk Welkom. 5 1.2. Configuratie van Planning. 6 2. Planning. 7 2.1. Planbord inrichten.

Nadere informatie

Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl

Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl... 1 1. Inleiding... 1 2. Structuur... 2 3. Inloggen... 2 4. Aanmaken bedrijfsverzamelgebouw... 3 5. Aanmaken

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

stappenplannen Meerjarenbegroting

stappenplannen Meerjarenbegroting stappenplannen Meerjarenbegroting g e b r u i k e r s nov. 2014 Beste gebruiker, In dit document vindt u enkele handige stappenplannen voor de opmaak van de meerjarenbegroting. 1. Rapportering klaarzetten

Nadere informatie

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden

Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Handleiding 103: Collecte Database (CDB) voor Wijkhoofden Gebruik handleiding 103: Deze handleiding is bestemd voor wijkhoofden en Vrienden die gegevens gaan verwerken en bewerken in een wijk binnen een

Nadere informatie

POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015

POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015 POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015 1 Stappenplan OSO 1. OSO certificaat uploaden 2. OSO dossier klaarzetten in LAS/LVS 3. Leerling aanmaken in Onderwijs Transparant

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Gebruikers Toevoegen. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v2.0.11 22-09-2014

Gebruikers Toevoegen. EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl. v2.0.11 22-09-2014 Gebruikers Toevoegen EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen de IdentySoft software

Nadere informatie

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0 MWeb 4.0 Handleiding Basis Modules Versie 1.0 Index 1. Algemeen 3 1.1. Gebruikersnamen en Wachtwoorden 3 1.2. Inloggen 3 1.3. Uitloggen 3 1.4. Belangrijk 3 2. User Manager 4 2.1. Gebruikers lijst User

Nadere informatie

Abonnement+ Algemeen. Verklaring menubalk Abonnement+

Abonnement+ Algemeen. Verklaring menubalk Abonnement+ Algemeen Met behulp van Abonnement+ kunt u abonnementen vastleggen met meerdere artikelen, zoals dit ook in de factuuropdracht van Multivers ingevoerd kan worden. Men kan hierbij per abonnement meerdere

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Offective > CRM > Vragenlijst

Offective > CRM > Vragenlijst Offective > CRM > Vragenlijst Onder het menu item CRM is een generieke vragenlijst module beschikbaar, hier kunt u zeer uitgebreide vragenlijst(en) maken, indien gewenst met afhankelijkheden. Om te beginnen

Nadere informatie

Wat is nieuw? FS Performance versie 2.9. Algemeen. Dashboard. Licentie informatie. Aantal activiteiten. Finse vertaling. Direct naar vandaag

Wat is nieuw? FS Performance versie 2.9. Algemeen. Dashboard. Licentie informatie. Aantal activiteiten. Finse vertaling. Direct naar vandaag Wat is nieuw? FS Performance versie 2.9 25 november 2016 In dit document staan de wijzigingen vanaf versie 2.5 tot en met versie 2.9. Algemeen Licentie informatie Wanneer vanuit het Documentatie menu gekozen

Nadere informatie

Handleiding Versie 3.0

Handleiding Versie 3.0 Handleiding Versie 3.0 Handleiding In deze handleiding wordt de functionaliteit van het NIB programma per scherm beschreven. Eerste toegang tot het programma Als het programma wordt opgestart moet u eerst

Nadere informatie

BEDRIJVEN MONITOREN MET HET RISICO REGISTER

BEDRIJVEN MONITOREN MET HET RISICO REGISTER BEDRIJVEN MONITOREN MET HET RISICO REGISTER Bedrijven toevoegen aan het Risico Register Er bestaan verschillende manieren om bedrijven aan het Risico Register toe te voegen. Handmatig Wanneer u een rapport

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 'Welkom bij de handleiding van de CrisisConnect app' 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1 Dossiers

Nadere informatie

ABN-Amro Shuttle Service export database. 1. Inleiding. 2. De Wizard. Functionele documentatie

ABN-Amro Shuttle Service export database. 1. Inleiding. 2. De Wizard. Functionele documentatie ABN-Amro Shuttle Service export database Functionele documentatie rudy@negenborn.net 04/2001 1. Inleiding Connexxion levert een taxidienst aan ABN-Amro. Werknemers van de ABN-Amro kunnen van deze taxidienst

Nadere informatie

PlayMapping Handleiding PC

PlayMapping Handleiding PC PlayMapping Handleiding PC Inhoud Inloggen:... 2 Startpagina... 3 Wachtwoord wijzigen... 5 Rapport manager... 5 Objecten... 6 Geavanceerd zoeken... 6 Object gegevens (detail)... 7 Nieuwe objecten (toestellen)...

Nadere informatie

EasyTrade versie 8.0 Handleiding prijslijsten

EasyTrade versie 8.0 Handleiding prijslijsten Ctrlbase BV Date changed: 28 november 2006 Page 1 Inleiding EasyTrade Lite is een artikelbeheer software oplossing die u in staat stelt om vanuit het pakket uw artikelbeheer te doen en deze artikelen naar

Nadere informatie

10: Statistieken en rapportages met Excel

10: Statistieken en rapportages met Excel 10: Statistieken en rapportages met Excel 1. Omschrijving van deze functie Met PlanningPME heeft u de mogelijkheid om verschillende typen rapporten te maken: Statistieken die geproduceerd worden door de

Nadere informatie

Handleiding capaciteitsplanning

Handleiding capaciteitsplanning Handleiding capaciteitsplanning Inhoud Inleiding... 3 1. Home... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Medewerker invoeren / wijzigen / verwijderen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3. Project invoeren

Nadere informatie

Handleiding. Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011

Handleiding. Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011 Voedingsversie Evry Hanzehogeschool Groningen november 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Installatie van Evry... 4 3 Algemene weetjes... 5 4 Voedingsberekening (Nevo2006)... 6 4.1 Voedingsberekening

Nadere informatie

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform Handleiding dashboard 3WA SaaS platform 151021 versie 1.0.2 Inhoud Inloggen... 3 Menu... 4 Algemeen... 5 Beginscherm... 5 Toevoegen widget aan dashboard... 5 Overige functionaliteiten bij widgets... 8

Nadere informatie

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014

Handleiding. Act! SnelStart Connect Pro. handleiding. Act! SnelStartConnect Pro. Versie 1.0 3-4-2014 Act! SnelStartConnect Pro Handleiding Versie 1.0 3-4-2014 Inleiding Met SnelStart Connect Pro kunt uw Act!-database koppelen met uw SnelStart boekhouding. SnelStart Connect Pro biedt u de mogelijkheid

Nadere informatie

Handleiding gebruik Cascando OFML data in pcon.planner

Handleiding gebruik Cascando OFML data in pcon.planner Handleiding gebruik Cascando OFML data in pcon.planner In deze handleiding wordt u stapsgewijs wegwijs gemaakt in het gebruik van Cascando OFML data in pcon.planner. 1. Cascando producten openen in pcon.planner

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1

NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1 NIEUWIGHEDEN BEHEER VASTE ACTIVA 3.1 Versie 3.1 December 2004 DE WIZARD VOOR HET BEHEER VAN DE VASTE ACTIVA INLEIDING De grootte en het type onderneming bepalen grotendeels het type beheer dat toegepast

Nadere informatie

Facturenoverzicht & Exporteren

Facturenoverzicht & Exporteren Facturenoverzicht & Exporteren Ga via Tabblad naar toolbar Het onderstaande scherm zal zich openen. FysioRoadmap toont hierbij het laatst geopende facturen overzicht. Factuur

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl

Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl Handleiding toevoegen objecten plexatutrecht.nl... 1 1. Inleiding... 1 2. Structuur... 2 3. Inloggen... 2 4. Aanmaken bedrijfsverzamelgebouw... 3 5. Aanmaken

Nadere informatie

HANDLEIDING TITEL. Voor OFFERTEPROGRAMMATUUR WAGENPARK. het regelen van (kleine) schadegevallen AUGUSTUS 2013

HANDLEIDING TITEL. Voor OFFERTEPROGRAMMATUUR WAGENPARK. het regelen van (kleine) schadegevallen AUGUSTUS 2013 TITEL HANDLEIDING Voor het regelen van (kleine) schadegevallen AUGUSTUS 2013 INHOUDSOPGAVE 1 MOGELIJKHEDEN 1 2 INLOGGEN 1 3 ALGEMENE LEGENDA 1 4 STAPPENPLAN: OFFERTE AANVRAGEN 2 5 OPNIEUW OPENSTELLEN AAN

Nadere informatie

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE

INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INTERNETBOEKHOUDEN HANDLEIDING BANKING MODULE INHOUD INHOUD... 2 INLEIDING... 3 ALVORENS TE STARTEN... 4 UITGAAND BETALINGSVERKEER... 6 Samenstellen werklijst betalingen vanuit de openstaande verrichtingen...

Nadere informatie

Grafiek en dynamisch bereik

Grafiek en dynamisch bereik Excellerend Heemraadweg 21 2741 NC Waddinxveen 06 5115 97 46 richard@excellerend.nl BTW: NL0021459225 ABN/AMRO: NL72ABNA0536825491 KVK: 24389967 Grafiek en dynamisch bereik Iedereen die vaak met tabellen

Nadere informatie

Uw eigen vragen maakt u eenmaal aan en kunt u gebruiken bij elke inspectie.

Uw eigen vragen maakt u eenmaal aan en kunt u gebruiken bij elke inspectie. Vanaf deze versie is het mogelijk uw inspectie uit te breiden met eigen vragen, uw eigen vragen kunt u koppelen aan bijvoorbeeld de vloeren, daken, gevels of installaties. Uw eigen vragen maakt u eenmaal

Nadere informatie

AccountView Go Workflow documenten handleiding

AccountView Go Workflow documenten handleiding AccountView Go Workflow documenten handleiding Workflow AccountView Go Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Business Case... 3 1.1 Maandelijkse rapporten... 3 1.1.1 BTW Aangifte... 3 1.1.2 Openstaande posten debiteuren...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon

Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon I Gebruikershandleiding People Inc. en Microloon Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 People Inc.& Microloon 2... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Exporteren vanuit People Inc....

Nadere informatie

Handleiding tellingen reewild in FRS

Handleiding tellingen reewild in FRS Handleiding tellingen reewild in FRS Jaarlijks vinden in het voorjaar de schemertellingen reeën volgens het landelijk telprotocol plaats. De reewildcommissies organiseren de tellingen en verzorgen de verwerking

Nadere informatie

Samenvoegen bestanden via gedcom

Samenvoegen bestanden via gedcom Begin met vast te stellen met welke versie die bestanden gemaakt zijn. Zie http://www.deruiter.ch/aldfaer/helpdesk/aldfaer%20versie.pdf Je hebt nu alle bestanden op een gelijk versie niveau en nu kunnen

Nadere informatie

Handleiding. Act! SnelStart Connect. handleiding. Act! SnelStart Connect. Versie 1.0 12-12-2013

Handleiding. Act! SnelStart Connect. handleiding. Act! SnelStart Connect. Versie 1.0 12-12-2013 Act! SnelStart Connect Handleiding Versie 1.0 12-12-2013 Inleiding Met SnelStart Connect kunt uw Act! database koppelen met uw SnelStart boekhouding. SnelStart Connect biedt u de mogelijkheid om de gegevens

Nadere informatie

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem

Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Handleiding CrisisConnect app beheersysteem Inhoudsopgave 1. Start 1.1. Vereisten gebruik 1.2. Inloggen 1.3. Wachtwoord wijzigen 2. Vullen 2.1. Dossiers 2.2. Processen 2.2.1. Tekst toevoegen 2.2.2. Bijlagen

Nadere informatie

Scenarioplanner zelf proberen Voorbeeld + oefeningen

Scenarioplanner zelf proberen Voorbeeld + oefeningen Scenarioplanner zelf proberen Voorbeeld + oefeningen 1 2 Scenarioplanner zelf proberen Aan de hand van een voorbeeld en enkele eenvoudige oefeningen maakt u kennis met de werking en mogelijkheden van de

Nadere informatie

1 Calculatie XE, 9.00 update 16 2

1 Calculatie XE, 9.00 update 16 2 1 Calculatie XE, 9.00 update 16 2 1.1 Nieuw: Uitbreidingen n.a.v de ARW 2012 2 1.1.1 Beschrijving / doel 2 1.1.2 Instelling(en) 4 1.1.3 RAW inschrijfstaat rapportage 6 1.1.4 RAW inschrijfstaat rapportage

Nadere informatie

Woningbeheer vanuit de doelstelling

Woningbeheer vanuit de doelstelling d Woningbeheer vanuit de doelstelling Werkcongres Halveer je beheer? Efficiënt en effectief woningbeheer in een nieuwe tijd Karin E. de Graaf, directeur-bestuurder Delft, 6 juni 2013 1 Vraagje Is de (beheer)doelstelling

Nadere informatie

Gebruikershandleiding invoerprogramma B.O.S.

Gebruikershandleiding invoerprogramma B.O.S. Gebruikershandleiding invoerprogramma B.O.S. Gebruikershandleiding B.O.S./Polaris invoerprogramma Drs ing. G. Schurer 1999-2008 Giant-Soft Emmakade 50 8933 AT Leeuwarden Gebruikershandleiding B.O.S./Polaris

Nadere informatie

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Auteurs en Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 17 juli 2013 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Verwijderen van een persoon kan door de regel leeg te maken. Met de knop (linksonder) Verwijderen verwijdert u de hele pagina!

Verwijderen van een persoon kan door de regel leeg te maken. Met de knop (linksonder) Verwijderen verwijdert u de hele pagina! Algemeen Ingelogd als moderator/ pagina beheerder kan je teksten op een pagina plaatsen, bewerken of verwijderen. Ga naar de pagina waar je toegang tot hebt. Onder het logo en boven de foto (header) krijg

Nadere informatie

Handleiding voor MaxRes van MaxMind Technologies

Handleiding voor MaxRes van MaxMind Technologies Handleiding voor MaxRes van MaxMind Technologies 2 MaxRes Backoffice Overzicht In deze handleiding vindt u een uitgebreide uitleg over de backoffice van MaxRes. Per tabblad zal besproken worden welke opties

Nadere informatie

Koppeling - NWP van ÈFDÉCÉ Software b.v. concept_software

Koppeling - NWP van ÈFDÉCÉ Software b.v. concept_software In deze handleiding wordt uitgelegd hoe je de koppeling vanuit Invice kan starten en welke gegevens je In Invice kan invoeren om door de koppeling zo veel mogelijk gegevens naar het NWP van ÈFDÉCÉ Software

Nadere informatie

Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten

Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten Formulieren o.b.v. Vrije Overzichten EDUscope Administratie Versie 1.0 19-04-2016 Bergerweg 110 6135 KD Sittard 046-4571830 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1.1 Formulier toevoegen... 3

Nadere informatie

HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL

HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL HANDLEIDING FLEETCALCULATOR WWW.DUTCHLEASE.NL Deze handleiding geeft een beschrijving van de mogelijkheden van de webcalculator. De volgorde van de onderwerpen is gelijk aan het proces dat wordt doorlopen

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014 Handleiding Pétanque Competitie Beheer (versie 1.1) April 2014 2 Algemeen Het programma Pétanque Competitie Beheer is gratis software voor de verwerking van halve en hele competities tot en met 99 speelrondes

Nadere informatie

Auto-onderdelen adverteren op Marktplaats.nl via VWE

Auto-onderdelen adverteren op Marktplaats.nl via VWE Auto-onderdelen adverteren op Marktplaats.nl via VWE Inhoud 1. Auto-onderdelen adverteren op Marktplaats 4 1.1 Inloggen op het VWE-dienstenplatform 4 1.2 Adverteer direct na de ORAD-melding, op basis van

Nadere informatie

Handleiding Enquêtemodule. Contents

Handleiding Enquêtemodule. Contents Handleiding Enquêtemodule Dit document dient als uitleg over de enquêtemodule. De enquêtemodule is een optionele module welke te bestellen is via Support Modules. Met de enquêtemodule krijgt de club de

Nadere informatie

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0

Tips en Tricks basis. Microsoft CRM Revisie: versie 1.0 Tips en Tricks basis Microsoft CRM 2016 Revisie: versie 1.0 Datum: 23/03/2016 Inhoud 1. Basisinstellingen... 3 1.1 INSTELLEN STARTPAGINA... 3 1.2 INSTELLEN AANTAL REGELS PER PAGINA... 3 2. Algemene bediening...

Nadere informatie

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren

ONLINEADVISEREN.NL ONLINEADVISEREN.NL. Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren ONLINEADVISEREN.NL Handleiding interactief websysteem ter ondersteuning van online adviseren Handleiding onlineadviseren 120815 Blz. 1 van 17 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Aanmelden... 3 3 Algemene functionaliteit...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010

Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010 Hoofdstuk 1: Het Excel Dashboard* 2010 1.0 Introductie Excel helpt om data beter te begrijpen door het in cellen (die rijen en kolommen vormen) in te delen en formules te gebruiken om relevante berekeningen

Nadere informatie

Handleiding bij de DWO (digitale wiskunde oefenomgeving)

Handleiding bij de DWO (digitale wiskunde oefenomgeving) Handleiding bij de DWO (digitale wiskunde oefenomgeving) Versie oktober 2005 Peter Boon Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdpagina... 4 Inloggen als gast... 6 Inloggen als gebruiker/leerling... 9 Mijn profiel...

Nadere informatie

Symbol for Windows BlissEditor

Symbol for Windows BlissEditor Handicom Symbol for Windows BlissEditor ( Versie 4 ) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Schermopbouw van de Bliss Editor...3 2.1 Werkbalk... 3 2.2 Matrix... 4 2.3 Palet met basisvormen,

Nadere informatie

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Auteurs en Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 8 april 2015 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Handleiding. Personeelskorting

Handleiding. Personeelskorting Easy Template Gulperberg 63 3453 RW De Meern Tel: 030-232 1092 Fax: 030-2321013 E-mail: info@easytemplate.nl Website: www.easytemplate.nl ABN-AMRO 55 70 72 441 IBAN: NL75ABNA0557072441 BIC: ABNANL2A KVK

Nadere informatie

Handleiding NarrowCasting

Handleiding NarrowCasting Handleiding NarrowCasting http://portal.vebe-narrowcasting.nl september 2013 1 Inhoud Inloggen 3 Dia overzicht 4 Nieuwe dia toevoegen 5 Dia bewerken 9 Dia exporteren naar toonbankkaart 11 Presentatie exporteren

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren en verwerken bankmutaties

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren en verwerken bankmutaties Bankmutaties Een belangrijk onderdeel in Incura Boekhouding is de verwerking van bankmutaties. Het tijdig en zorgvuldig bijwerken van uw bankmutaties zorgt voor een up-to-date inzicht in uw openstaande

Nadere informatie

LEGIONELLA DOSSIER Handleiding

LEGIONELLA DOSSIER Handleiding LEGIONELLA DOSSIER Handleiding Versie 5.2.4 Status: Definitief Datum: 1-11-2012 Deventer Inhoud 1. LEGIONELLADOSSIER... 4 2. INVENTARISATIE... 5 2.1. Locatie lijst selectie... 5 2.2. Installatie item lijst...

Nadere informatie

Instructie Roosterwebsite (ical/ics-bestand) Last updated: 07 Februari 2011

Instructie Roosterwebsite (ical/ics-bestand) Last updated: 07 Februari 2011 Instructie Roosterwebsite (ical/ics-bestand) Last updated: 07 Februari 2011 Deze instructie is bedoeld voor studenten en docenten die hun rooster op willen nemen in HvA Webcalendar,Outlook 2007/2010, Windows

Nadere informatie

Q&A Handboek Marktwaardering

Q&A Handboek Marktwaardering Q&A Handboek Marktwaardering Jaarrekening... 1 Oppervlakte... 1 Complex... 2 Splitsing daeb/niet daeb... 2 Model BOG/MOG... 2 Model parkeren... 2 Objectgegevens... 3 Mutatiekans... 3 Eindwaarde... 4 Contante

Nadere informatie

e-uur en UBplus Gebruikershandleiding Versie: 1.05

e-uur en UBplus Gebruikershandleiding Versie: 1.05 e-uur en UBplus Gebruikershandleiding Versie: 1.05 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 Hoe gaat het in zijn werk? 3 Wanneer kunt u aan de slag met e-uur en UBplus? 4 1. Terminologie 5 2. Gegevens binnen UBplus

Nadere informatie

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang

Inrichting Systeem: Locaties & Toegang Inrichting Systeem: Locaties & Toegang EasySecure International B.V. +31(0)88 0000 083 Info@EasySecure.nl Support.EasySecure.nl v2.0.11 22-09-2014 In deze handleidingen worden de volgende functies binnen

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen

Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen Nederlandse Culturele Sportbond Afdeling Wedstrijdzwemmen 2005 NCS Commissie Wedstrijdzwemmen Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Handleiding Begroting

Handleiding Begroting Handleiding Begroting 1 Inhoud 2 Inleiding... 3 3 Home... 4 4 Kostensoorten invoeren... 5 5 Kostensoort bewerken... 6 6 Kostenposten invoeren... 7 7 Kostenposten bewerken met formulier... 8 8 Kostenposten

Nadere informatie

HANDLEIDING Q3600 Webshop

HANDLEIDING Q3600 Webshop HANDLEIDING Q3600 Webshop Pag.: 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Beheer...4 Webshop artikelgroepen beheren...4 Hoofd artikelgroep toevoegen...6 Sub artikelgroep toevoegen...7 Artikelgroep verwijderen...8

Nadere informatie

Update 1.5.0 SCENARIO ADVIES OVERLIJDEN

Update 1.5.0 SCENARIO ADVIES OVERLIJDEN Update 1.5.0 SCENARIO ADVIES OVERLIJDEN Hoofdstuk 1, Scenario Advies Overlijden Inhoud 1 Scenario Advies Overlijden... 1 2 Kiezen voor Advies overlijden... 1 3 Personalia en partner... 2 4 Inventarisatie

Nadere informatie

Updategids Asta Powerproject. Wat is er nieuw in versie 14?

Updategids Asta Powerproject. Wat is er nieuw in versie 14? Updategids Asta Powerproject Wat is er nieuw in versie 14? www.ctbxrm.nl 0318 670 250 1 RISICO ANALYSE Evalueren en identificeren van risico s binnen projecten Asta Powerproject heeft de Risico Analyse

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

HANDLEIDING scoolfolio OUDER

HANDLEIDING scoolfolio OUDER HANDLEIDING Inleiding Hoofdmenu pagina 3 Het portfolio pagina 5 Mappen aanmaken pagina 6 Bestanden toevoegen aan het portfolio pagina 7 Een foto bestand bekijken pagina 9 Een niet-foto bestand bekijken

Nadere informatie

Handleiding People Inc. - ArboUnie link

Handleiding People Inc. - ArboUnie link Handleiding People Inc. - ArboUnie link I Installatie en Gebruik Arbo Unie link voor People Inc. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 People Inc. - ArboUnie link 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Werking... van de link 2

Nadere informatie

Peridos. Zorgverlenersrapportages. Datum: 3-7-2014. Landelijk beheer Peridos. Versie: 1.1

Peridos. Zorgverlenersrapportages. Datum: 3-7-2014. Landelijk beheer Peridos. Versie: 1.1 Peridos Zorgverlenersrapportages Plaats: Utrecht Datum: 3-7-2014 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.1 Status: Definitief Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Wijzigingsbeheer 4 Distributie 4 Referenties

Nadere informatie

Handleiding Online Kennisbank CROW. Contentmanagement

Handleiding Online Kennisbank CROW. Contentmanagement Handleiding Online Kennisbank CROW Contentmanagement Inhoud De Kennisbank van CROW is het online naslagwerk bestaande uit vele relevante CROW kennisproducten op het gebied van infrastructuur, verkeer en

Nadere informatie

Handleiding. Measure App. Versienummer:1.4

Handleiding. Measure App. Versienummer:1.4 Handleiding Measure App Versienummer:1.4 Datum: 14-12-2015 Voorwoord Hartelijk dank voor de aanschaf van de Measure App. M App zal u en uw collega s in staat stellen om begeleid in te meten of na te meten.

Nadere informatie

Cursusmateriaal Masterclass. Business Rapportages. Pagina 1 van 23

Cursusmateriaal Masterclass. Business Rapportages. Pagina 1 van 23 Cursusmateriaal Masterclass Business Rapportages Pagina 1 van 23 Inhoud 1. Inleiding Masterclass Rapportages... 3 Doelgroep... 3 Doelstellingen... 3 Opzet document... 4 2. Bediening... 5 2.1. Benodigde

Nadere informatie

Dit document geeft een kort overzicht van de te nemen stappen om het verlofjaar af te sluiten in Apployed.

Dit document geeft een kort overzicht van de te nemen stappen om het verlofjaar af te sluiten in Apployed. Inleiding Dit document geeft een kort overzicht van de te nemen stappen om het verlofjaar af te sluiten in Apployed. Voorbereidingen afsluiting De jaren die zichtbaar zijn in de verlofoverzichten kunnen

Nadere informatie

9. MEMO'S. Handleiding Unit4 Auditor 8.1 Pagina 100 van 260

9. MEMO'S. Handleiding Unit4 Auditor 8.1 Pagina 100 van 260 9. MEMO'S In Unit4 Auditor kunt u in een uit te voeren taak een aantekening toevoegen. In de aantekening beschrijft u de bevindingen met betrekking tot de uitvoering van de betreffende taak. Daarnaast

Nadere informatie

ACT! link XL voor SnelStart handleiding

ACT! link XL voor SnelStart handleiding ACT! link XL voor SnelStart handleiding Installatie ACT! link XL voor SnelStart... 2 Instellen:... 3 Relatiecode:... 6 Ordernummer... 6 Notitie... 6 Ordersjabloon... 7 Bedrijven... 8 Een volgende administratie

Nadere informatie

Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar

Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Nieuw boekjaar - Ridder R8 v8... 2 2. Journaalposten verplaatsen naar historie... 6 3. Koppeling met AccountView... 8 4.

Nadere informatie

Procedure voor het verkrijgen van een Excel werklijst op basis van een ontvangen gedcom bestand

Procedure voor het verkrijgen van een Excel werklijst op basis van een ontvangen gedcom bestand Het probleem bij het samenvoegen van stamboom bestanden is dat er geen «automatische» methode bestaat of, naar mijn mening, geprogrammeerd kan worden, die via het importeren van een gedcom bestand of welke

Nadere informatie