Henk Wubs. Assen Motivatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Henk Wubs. Assen 28-07-1967. Motivatie"

Transcriptie

1 Henk Wubs Assen Telefoon Motivatie Henk Wubs (1967) is een veelzijdige partner, met een passie voor mensen. Al meer dan 15 jaar brengt hij die passie over in de IT. Daarmee motiveert hij mensen om het beste uit zichzelf te halen, om effectief samen te werken en een resultaat neer te zetten dat telt. Henk weet het beste in mensen naar boven te halen, de juiste competenties aan te spreken of te versterken en de persoonlijke doelen van mensen snel in lijn te brengen met de project- of organisatiedoelen. Het committment dat daardoor in het team ontstaat maakt iedere uitdaging haalbaar. En vanuit precies dat committment ziet hij zich graag als uw partner: we gaan samen voor het resultaat. Passie voor mensen betekent ook eerlijkheid: als iemand qua competenties niet past bij de behoefte, onvoldoende bijdrage kan leveren aan het gewenst resultaat, en de groei daarop is ook niet aanwezig, dan krijgt hij dat te horen. Open, eerlijk, meteen. Dat is goed voor hem, goed voor het team en goed voor het resultaat. Henk gelooft dat je mensen in moet zetten op hun kracht. Competenties versterken en van daaruit acteren en mensen laten leren, zorgt voor beweging en groei. Henk is een motiverende coach. Henk is inhoudelijk sterk, onder meer op het gebied van Verandermanagement, IT-ontwikkeling, Beheer en Testen & Kwaliteit. Door zijn brede ervaring met vrijwel alle bekende modellen en methoden kan hij snel schakelen in iedere gewenste context. De kunde om de juiste elementen te selecteren en te combineren met een effectieve inzet van middelen, levert de pragmatische en resultaatgericht aanpak die hem kenmerkt. Henk gelooft daarbij in multidisciplinair (samen)werken, een Agile werkwijze en een Lean aanpak. U kiest voor Henk als u verandering wilt of een concreet, maar complex lijkend doel wilt bereiken. Samen stellen we dan het te bereiken doel vast en gaan we voor het resultaat. Profiel Mensen-mens. Creatief, enthousiast en enthousiasmerend. Ondernemer. Gedreven, volhardend en resultaatgericht. Leider. Inspirerend, veeleisend en coachend. Collega. Verantwoordelijk, open en transparant. Mens. Met fouten als ieder ander. Henk. Een krachtige persoonlijkheid, innemend en tactvol direct. Ervaring 2014 heden Consultant Route 66 Ten behoeve van het effectief werken met Agile/SCRUM heb ik met twee partners een game ontwikkeld. Deze game is in 2 varianten in te zetten: - in een lightvariant (1 dagdeel), bijvoorbeeld in combinatie met een basistraining SCRUM, als introductie voor het werken met Agile/SCRUM - in de uitgebreidere vorm (1 hele dag), om teams met reeds enige ervaring nog effectiever te laten samenwerken en daarmee alle benefits te laten ervaren die SCRUM kan bieden. Anders gezegd: om de groei van "een beetje SCRUM" naar echt SCRUM te faciliteren heden Managing Partner KZA Vanuit de behoefte tot verdere vernieuwing van het portfolio van KZA verantwoordelijk voor het opzetten van 4 nieuwe units met eigen proposities op gebied van Agile Consulting, Testoptimalisatie, Regie op Sourcing en Security. Pag. 1

2 Daarnaast als een van de 3 MT-leden verantwoordelijk voor de portefeuilles Marketing, IT, KMS en Partnermanagement. Doorlopend Trainer / Coach Diverse opdrachten Het begeleiden, scholen, trainen en adviseren van organisaties en haar medewerkers op verschillende onderdelen binnen het expertisegebied van KZA, o.a.: Trainingen op het gebied van effectief (samen)werken, Agile methodieken, Procesmanagement, Leveranciersmanagement, Requirementsmanagement, Changemanagement, Projectmanagement, Projectcommunicatie, Auditing, Implementatie, Kwaliteitsmodellen (ISO, INK, CMMi e.d.) en Beheer (ITIL, ASL, BiSL). Heide -sessies met MT s: o.a.: Business Proces Redesign, Kaderstelling kwaliteitsbeleid Coaching on-the-job van managers en directieleden, individueel en als groep Advies- en brainstormsessies met IT-, Business- en Projectmanagers over hun vakgebied Opdrachtgevers o.a. AXA, Eneco, Essent, Gemeente Amsterdam, ING Bank, Nationale Nederlanden, Nederlandse Spoorwegen, Postkantoren, Rabobank Nederland, PinkRoccade Local Government, UWV Managing Partner KZA Eerst (kort) operationeel directeur, later portefeuillehouder Marketing en Innovatie. Kernboodschap: samen met klanten en team werken aan vernieuwende en onderscheidende proposities, gericht op effectiviteit van ICT. Met de Algemeen directeur en nog 2 MT leden leiding geven aan de organisatie. Ruim 20 fte. management en staf (op kantoor) en ruim 100 professionals in het veld / gedetacheerd. Naast de eigen hoofdportefeuille verantwoordelijk voor IT, het eigen KMS, een aantal klanten en alle samenwerkingsrelaties (partnermanagement) Managing Partner Test Value Test Value ontwikkelt en levert testexpertise voor het testen van IT-oplossingen. Algemeen en statutair directeur en tevens CTO: altijd sterk inhoudelijk gedreven en betrokken. Begonnen in 2007 met 1 medewerker, gegroeid naar meer dan 60. Om verschillende redenen per 2010 gefuseerd met KZA. Binnen 3 jaar reputatie opgebouwd in de markt als betrouwbare innovatieve kennispartner. Veel samenwerkingsverbanden aangegaan met toeleveranciers, klantorganisaties, universiteiten en hogescholen en brancheorganisaties. Creatieve (contract-, product- en dienst)innovatie, inzet van gesubsidieerde wetenschappelijke onderzoekers. Succesvol in werving en selectie en hoge binding van medewerkers Manager Stakeholders Nederlandse Spoorwegen Het voeren van adequaat stakeholdermanagement rond alle interfacing vanuit het programma met andere organisaties en organisatieonderdelen (ProRail, NS, Railion e.d.). Het oplijnen van de betreffende organisaties zodat deze tijdig gereed zijn voor de implementaties vanuit het programma; Het adviseren in en afstemmen over de door de diverse organisaties uit te voeren veranderingen; Het adresseren van managementissues; Het verzorgen van rapportages voor de stuurgroepen op directieniveau. Draagvlak voor medewerking en de noodzakelijke verandering in de betrokken organisaties; Een haalbare en onderling afgestemde planning qua organisatieverandering, systeemaanpassing en (keten)test; Tijdige en adequate signalering van issues en risico s; Een goed functionerend escalatiekanaal binnen en tussen de verschillende organisaties. Pag. 2

3 Projectmanager Rokin Groep Het inrichten van processen binnen het aandachtsgebied Functioneel beheer op basis van de marktstandaard BiSL en het (her)inrichten van processen binnen het aandachtsgebied Applicatiebeheer op basis van de marktstandaard ASL. Het implementeren van de gevraagde beheerprocessen; Het bewaken van de resultaatverplichting; Het ondersteunen en adviseren van de medewerkers van de Rokin Groep; Gevraagd en ongevraagd adviseren over de kwaliteit en de besturing van het veranderprogramma; Het aansturen van de projectmedewerkers en de verschillende door KZA ingehuurde subcontractors. Commitment van de betrokkenen over de gekozen weg om op basis van BiSL en ASL de beheerprocessen te stroomlijnen; Ingevoerde en werkende functioneel- en applicatiebeheerprocessen; Een duidelijke afbakening tussen opdrachtgever- en opdrachtnemerschap, inclusief heldere communicatielijnen Organisatieadviseur IV UWV Het adviseren van het MT bij het inrichten van de informatie- en beheerorganisatie binnen de nieuw te vormen divisie GDU (Gegevensdiensten) en het (her)inrichten van de relevante processen binnen het aandachtsgebied functioneel beheer op basis van de marktstandaard BiSL. Voorstellen van een geschikte organisatiestructuur; Gevraagd en ongevraagd adviseren ten aanzien van te nemen besluiten en te maken keuzes daarin; Het onderkennen en inrichten van relevante processen; Het onderzoeken en aangeven van de scholingsbehoefte van de betrokken medewerkers; Het maken van sluitende afspraken met de betrokken partijen binnen en buiten de divisie, al dan niet op contractbasis. Commitment van de betrokkenen over de gekozen weg om op basis van BiSL de organisatie in te richten en de bijbehorende (beheer)processen vorm te geven; Een staande organisatie binnen de nieuwe divisie, voor zowel informatiemanagement als (uitvoerend) beheer; Ingevoerde en werkende primaire en ondersteunende processen Adviseur en coach Nederlandse Spoorwegen Coachen van de kwaliteits- en testmanager, adviseren van de programmamanager. Het ondersteunen en begeleiden van de kwaliteits- en testmanager bij de uitoefening van deze rollen; Het adviseren over het kwaliteitsbeleid van het programma; Gevraagd en ongevraagd adviseren over de kwaliteit en de besturing van het programma. Geïmplementeerde, doelmatig werkende procedures voor Risico- en Issuemanagement; Gedragen mastertestplan, met strategie voor unittesten, systeemtesten en acceptatietesten op basis van actuele en goedgekeurde kwaliteitseisen; Geïmplementeerd Measurementsplan, waarin methodiek en praktische aanpak beschreven staat voor het beheersen van tijd, geld en kwaliteit in het programma. Planningen worden gemaakt met behulp van QSM-tools en FPA-tellingen en zijn gebaseerd op programma- en organisatie metrics. Sturing op tijd, geld en kwaliteit vindt tijdig en onderbouwd plaats. Pag. 3

4 Kwaliteitsconsultant Rabobank Nederland Realiseren CMMi-level3 door inrichten van verschillende proces areas, zoals Organizational Process Focus en Organizational Process Definition. Het maken van een uitvoerbaar ontwerpvoorstel voor het (her)inrichten van processen binnen de organisatie, zodat zij op deze twee aandachtsgebieden op level3 kan functioneren; Het creëren van draagvlak en het verwerken van best practises van de organisatie in het ontwerpvoorstel voor de processen. Een ingericht proces voor het maken van beleid en beleidsplannen in de organisatie; Een ingericht proces voor het (plannen van) uitvoering van het opgestelde beleid en het meetbaar maken van de effectiviteit van dat beleid; Een bibliotheek voor hulpmiddelen bij procesinrichting en verbetering Kwaliteitsmanager UWV Begeleiden van de veranderorganisatie UWV op het gebied van kwaliteitsbeleid, veranderstrategie en programma-aansturing. Behaalde resultaten Projectadviseur Marshoek BV Begeleiden van een nieuwbouwtraject en het adviseren en coachen van de projectleiding van dat traject. Het project is aangegaan onder resultaatverantwoordelijkheid Auditor Nationale Nederlanden Het vaststellen van de mate van projectbeheersing in een programma in relatie tot CMM en Prince Kwaliteitsconsultant Rabo Nederland Het opzetten en (laten) uitvoeren van een stakeholderanalyse om te komen tot een vastgelegde set kwaliteitseisen voor het inrichten van een kwaliteitsmonitorfunctie Projectadviseur Uszo / ABP Begeleiden van een Eurotraject voor de WW-omgeving en het adviseren en coachen van de projectleiding van dat traject. Het project is aangegaan onder resultaatverantwoordelijkheid. De opdracht is succesvol afgerond, daar de projectleiding haar doelstelling heeft kunnen realiseren Implementatiemanager Schuitema N.V. Eindverantwoordelijk voor de implementatie van alle gewijzigde en nieuwe programmatuur/ hulpprogrammatuur die nodig is om de backoffice van Schuitema N.V. Europroof te maken. Verantwoordelijk voor de gebruikersparticipatie bij het tot stand komen van acceptatiecriteria, het vaststellen van de noodzakelijke controlemomenten en de uiteindelijke acceptatie van de gewijzigde systemen. Eindregisseur bij de euroconversie, zowel centraal als decentraal Staffunctionaris QA RVS Eindverantwoordelijk voor het verbeteren van de kwaliteit van het project Balans. In samenspraak met de (interne) afdeling Quality Assurance vorm geven aan voor de RVS nieuwe vormen van kwaliteitsbeleid en kwaliteitsmaatregelen. Processen ingericht en (laten) uitvoeren op het gebied van releasemanagement, requirementsmanagement, configuratiemanagement, issuemanagement, changemanagement, riskmanagement, resourcemanagement, planning & tracking, budgetting en Quality Control & Improvement. Aansluiting verzorgen van de beheerprocessen op de gehanteerde ontwikkelmethodieken (SDM-2 en het Agile DSDM). Pag. 4

5 2000 Manager Implementatie RVS Vanwege een reorganisatie ad-interim eindverantwoordelijk voor de gebruikersimplementatie van Balans. Aansturing van het implementatieteam. Opstellen van communicatieplannen (binnen- en buitendienst). Afstemmen met gebruikersafdelingen. Verzekeringstechnische ondersteuning. Vervullen van een brugfunctie tussen gebruikers (stakeholdermanagement), systeemrealisatie (ontwikkelmethodieken), test (methode en technieken) en de technische implementatie (ICT-beheer en servicemanagement) Testmanager RVS Eindverantwoordelijk voor het opzetten van het testtraject binnen het project Balans. Tevens verantwoordelijk voor de resources (12 fte), het budget en afstemming met andere (deel)projecten binnen de RVS BPR-adviseur RDW In een kort tijdsbestek ( 5 weken, 3 dagen per week) een vastgelopen testtraject vlot trekken en het project begeleiden naar acceptatie en implementatie van een informatiesysteem. Adviseren over de rol van gebruikers en ICT bij het Agile ontwikkelen middels RAD Testmanager Nationale Nederlanden Opzetten en inrichten van een teststraat. Daarbinnen 3 testtrajecten (naast elkaar) begeleiden. Tevens kwaliteitszorg en projectborging opstarten binnen het project. Bij de uitvoering van een nieuwe systeemontwikkelmethodiek binnen het project (DSDM ), verantwoordelijk voor het integreren van bouwtests, systeemtest en acceptatietests binnen het totale systeemontwikkeltraject. Accent daarin lag op het ondersteunen van de projectorganisatie in het werken met DSDM, zoals het faciliteren van workshops requirementsinventarisatie en als coach participeren in multi-disciplinaire ontwikkelteams en het (leren) plannen van en binnen verschillende time-boxen. Het team leren sturen op tussen- en eindresultaten Tester/Testcoördinator Min LNV In teamverband testen van alle (28) applicaties van dienst LASER in het kader van millennium. De tests werden uitgevoerd met behulp van het testtool QES. Als coach begeleiden van nieuwe medewerkers. Plannen en coördineren van een deelproject Stichting Maatschappelijk Werk "Fryslân" Maatschappelijk Werker Uitvoerend Algemeen Maatschappelijk Werk Coördinator integrale schuldhulpverlening Schuldhulpverlening in breder verband opzetten en begeleiden. Teamleider in dit onderdeel. Zowel intern als extern scholing en cursussen geven. Projectleider Reorganisatie Begeleiden organisatie in veranderproces naar zelfsturende teams. Projectleider MIS Opzetten management informatiesysteem en klant-, project en hulpverleningsregistratie. Voorzitter Provinciale Ondernemingsraad Voorzitten OR- en overlegvergaderingen met directie Stichting Thuiszorg Noord Oost Groningen Maatschappelijk Werker Uitvoerend Algemeen Maatschappelijk Werk Pag. 5

6 Gevolgde Opleidingen en Trainingen KZA Kwaliteitszorg B.V. en diverse trainingsinstituten Auditing, Implementatie, Beheer (ITIL, ASL, BiSL) Capability Maturity Model (CMM en CMMi) Analyse en ontwerp (o.a. NIAM, DeMarco, Yourdan, Functiepunttelling) e.d.) IT-ontwikkeling (o.a. SDM, DSDM, RUP, SCRUM) Gestructureerd Testen (o.a. TMap Foundation en Advanced niveau) Kwaliteitsmanagementsystemen (INK, EFQM, ISO9000, ISO 25010, ISO 27000) Lean / SixSigma Projectborging, PIQA (Incl. docententraining) Projectmanagement (o.a. Prince2, PM-BOK, IPMA, Projectmatig Creëren) Systems & Database Design, Architectuur (o.a. TOGAF, Zachman, CORA, Archimate) Open Universiteit Oriëntatie op de Informatievoorziening Beginselen informatica Modelleren & Specificeren Reliëf Wet op de Ondernemingsraad Inzicht in Organisaties Communicatie Achterban Strategie en Beleid Onderhandelen Div. scholingsinstituten Studiedagen op financieel, juridisch en organisatorisch gebied Coach & Commitments e.a. CV1 Communicatieve Vaardigheden CV2 Refreshment CV3 Leiding geven Presentatietechnieken Vergadertechnieken Train de Trainer Pag. 6

7 Extra Curriculaire Activiteiten Docent Procesmanagement ISBW Penningmeester HVO Arnhem-Nijmegen Lid Commissie Onderwijsbeleid gemeente Dongeradeel Secretaris Medezeggenschapsraad Basisschool Bestuurslid Peuterspeelzaal Lid projectgroep PinkRoccade Ontwikkeling March architectuur platform. Integratie van ASL en BISL processen EXPERTISE GROEPEN KZA Kwaliteitssystemen EFQM INK-model I-net en testen Verandermanagement Kwaliteitseigenschappen 1999-heden TRAINER/COACH Opleidingen en workshops (Implementatiemanagement, Auditing, CMM(i), Projectborging, Testen en Testmanagement, Procesmanagement) Diverse cursussen en trainingen (op gebied van ICT, organisatie-inrichting, verandermanagement, e.a.). Veelal maatwerk. Coach (o.a. van HR-managers, ICT directeuren, programmamanagers, afdelingshoofden, maatschappelijk werkers, teamleiders) Publicaties Computable ICT-hart vervet Een aanpak voor toekomstig beheer en vernieuwing van het ICT landschap. Basisopleiding Hogeschool Groningen Wessel Gansfort College Maatschappelijk Werk HAVO Talen niveau: 1=enigszins, 2=goed, 3=zeer goed Pag. 7

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr.

Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr. Curriculum Vitae drs. Klaas Hoek jr. Naam Klaas Hoek jr. Geboorte datum 21 maart 1962 Functie Senior Projectmanager Woonplaats Zaandam Mobiel 06-44492748 Email klaas@klaashoekjr.nl profiel Ik ben Senior

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

BoKS Body of Knowledge and Skills

BoKS Body of Knowledge and Skills BoKS Body of Knowledge and Skills Adviespraktijk - Basisactiviteiten - Competenties Professionalisering Adviesprofielen Het adviesproces Competenties Gedragscode - Uitgangspunten - Gedragsregels Geschiedenis

Nadere informatie

Efficiency in de theaterbranche

Efficiency in de theaterbranche Versie: Openbaar Efficiency in de theaterbranche de Oosterpoort & de Stadsschouwburg Groningen 15 Juni 2009, J.G.A. van der Poel s0041866 Faculteit BBT, Universiteit Twente Begeleid door: Dr. Ir. C.P.

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen

Interim of niet? Handreiking voor het aanstellen van een interim manager. Leren verbeteren. Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Interim of niet? 1 Handreiking voor het aanstellen van een interim manager Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie

ITIL Foundation v2 Certificaat 2001. Prince2 Foundation Certificaat 2009 Prince2 Practitioner Certificaat 2009

ITIL Foundation v2 Certificaat 2001. Prince2 Foundation Certificaat 2009 Prince2 Practitioner Certificaat 2009 Persoonlijke gegevens Naam Geboortedatum Adres Woonplaats Telefoon Mail / web Linkedin Skype Opleiding Overig studie Ir Erik Boerrigter MBA 22 november 1973 Valkenboskade 599 2563 JE, s Gravenhage 070-3639876

Nadere informatie

Werken met een Team Ontwikkelings Plan (TOP) praktische hulp voor de ontwikkeling van teamwerk

Werken met een Team Ontwikkelings Plan (TOP) praktische hulp voor de ontwikkeling van teamwerk Werken met een Team Ontwikkelings Plan (TOP) praktische hulp voor de ontwikkeling van teamwerk Inhoud I Het Team Ontwikkelings Plan (TOP) 2 II Teamontwikkeling in kaart 3 III Hoe ziet een TOP eruit? 5

Nadere informatie

Groenhorst Maartensdijk zoekt een

Groenhorst Maartensdijk zoekt een Groenhorst Maartensdijk werkt aan aantrekkelijk, betekenisvol vmbo-onderwijs voor jonge mensen die in de sector natuur, voedsel en leefomgeving willen werken. Dit doet zij door praktijkgericht en kleinschalig

Nadere informatie

Welzijnswerk is een vak

Welzijnswerk is een vak Welzijnswerk is een vak Naar een landelijk programma professionalisering welzijnswerk Katja van Vliet Nanne Boonstra Rally Rijkschroeff Eindrapportage, juli 2007 Opdrachtgever: FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog

Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Focus op Vakmanschap: De basis gelegd, nu de lat omhoog Inhoud 1 Inleiding 5 1.1 De context 5 1.2 De omgeving 6 1.3 Opdracht MBO15 6 1.4 Aard en

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Onderzoek ITIL versus ASL

Onderzoek ITIL versus ASL Onderzoek ITIL versus ASL Datum: 6 april 2011 Status: definitief Opgesteld door: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave. 1. samenvatting.... 2 2. Inleiding.... 3 3. Wat is ASL?...

Nadere informatie

Rustig, enthousiast, professioneel, analytisch, meedenkend, motiverend, teamplayer en flexibel. 2001 : Hogere Informatica Windesheim Zwolle

Rustig, enthousiast, professioneel, analytisch, meedenkend, motiverend, teamplayer en flexibel. 2001 : Hogere Informatica Windesheim Zwolle Persoonlijke gegevens Naam : Radstake Voornaam : Peter Adriaan Geslacht : Man Woonplaats : Zwolle Telefoonnummer : 06-46280714 E-mail : info@radstake-it-consultant.nl Geb. dat. : 24 april 1974 Nationaliteit

Nadere informatie

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan Strategisch beleidsplan 2009-2012 Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan 1. Inleiding 3 2. Onze Ambities 4 3. Stichting OPOH: Wie zijn we.... 5 4. Stichting OPOH: Waar staan we voor:... 6 5. Stichting OPOH:

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF)

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF) IT Management Group Samenvatting ITIL Processen (ITILF) ITIL is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries. ITIL Trainingen bij de IT Management

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

U doet vast aan flex

U doet vast aan flex U doet vast aan flex Randvoorwaarden voor succesvolle flexconstructies Inhoudsopgave Samenvatting 1. Opzet onderzoek en onderzoeksmodel 09 1.1 Aanleiding en onderzoeksvraag 09 1.2 Onderzoeksmodel 10 2.

Nadere informatie

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015)

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Inhoudsopgave 1. Inleiding Organogram 2. Karakteristieken kwaliteitszorg van AIK 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Managementomgeving 2.4 Kwaliteitsborging

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie