Henk Wubs. Assen Motivatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Henk Wubs. Assen 28-07-1967. Motivatie"

Transcriptie

1 Henk Wubs Assen Telefoon Motivatie Henk Wubs (1967) is een veelzijdige partner, met een passie voor mensen. Al meer dan 15 jaar brengt hij die passie over in de IT. Daarmee motiveert hij mensen om het beste uit zichzelf te halen, om effectief samen te werken en een resultaat neer te zetten dat telt. Henk weet het beste in mensen naar boven te halen, de juiste competenties aan te spreken of te versterken en de persoonlijke doelen van mensen snel in lijn te brengen met de project- of organisatiedoelen. Het committment dat daardoor in het team ontstaat maakt iedere uitdaging haalbaar. En vanuit precies dat committment ziet hij zich graag als uw partner: we gaan samen voor het resultaat. Passie voor mensen betekent ook eerlijkheid: als iemand qua competenties niet past bij de behoefte, onvoldoende bijdrage kan leveren aan het gewenst resultaat, en de groei daarop is ook niet aanwezig, dan krijgt hij dat te horen. Open, eerlijk, meteen. Dat is goed voor hem, goed voor het team en goed voor het resultaat. Henk gelooft dat je mensen in moet zetten op hun kracht. Competenties versterken en van daaruit acteren en mensen laten leren, zorgt voor beweging en groei. Henk is een motiverende coach. Henk is inhoudelijk sterk, onder meer op het gebied van Verandermanagement, IT-ontwikkeling, Beheer en Testen & Kwaliteit. Door zijn brede ervaring met vrijwel alle bekende modellen en methoden kan hij snel schakelen in iedere gewenste context. De kunde om de juiste elementen te selecteren en te combineren met een effectieve inzet van middelen, levert de pragmatische en resultaatgericht aanpak die hem kenmerkt. Henk gelooft daarbij in multidisciplinair (samen)werken, een Agile werkwijze en een Lean aanpak. U kiest voor Henk als u verandering wilt of een concreet, maar complex lijkend doel wilt bereiken. Samen stellen we dan het te bereiken doel vast en gaan we voor het resultaat. Profiel Mensen-mens. Creatief, enthousiast en enthousiasmerend. Ondernemer. Gedreven, volhardend en resultaatgericht. Leider. Inspirerend, veeleisend en coachend. Collega. Verantwoordelijk, open en transparant. Mens. Met fouten als ieder ander. Henk. Een krachtige persoonlijkheid, innemend en tactvol direct. Ervaring 2014 heden Consultant Route 66 Ten behoeve van het effectief werken met Agile/SCRUM heb ik met twee partners een game ontwikkeld. Deze game is in 2 varianten in te zetten: - in een lightvariant (1 dagdeel), bijvoorbeeld in combinatie met een basistraining SCRUM, als introductie voor het werken met Agile/SCRUM - in de uitgebreidere vorm (1 hele dag), om teams met reeds enige ervaring nog effectiever te laten samenwerken en daarmee alle benefits te laten ervaren die SCRUM kan bieden. Anders gezegd: om de groei van "een beetje SCRUM" naar echt SCRUM te faciliteren heden Managing Partner KZA Vanuit de behoefte tot verdere vernieuwing van het portfolio van KZA verantwoordelijk voor het opzetten van 4 nieuwe units met eigen proposities op gebied van Agile Consulting, Testoptimalisatie, Regie op Sourcing en Security. Pag. 1

2 Daarnaast als een van de 3 MT-leden verantwoordelijk voor de portefeuilles Marketing, IT, KMS en Partnermanagement. Doorlopend Trainer / Coach Diverse opdrachten Het begeleiden, scholen, trainen en adviseren van organisaties en haar medewerkers op verschillende onderdelen binnen het expertisegebied van KZA, o.a.: Trainingen op het gebied van effectief (samen)werken, Agile methodieken, Procesmanagement, Leveranciersmanagement, Requirementsmanagement, Changemanagement, Projectmanagement, Projectcommunicatie, Auditing, Implementatie, Kwaliteitsmodellen (ISO, INK, CMMi e.d.) en Beheer (ITIL, ASL, BiSL). Heide -sessies met MT s: o.a.: Business Proces Redesign, Kaderstelling kwaliteitsbeleid Coaching on-the-job van managers en directieleden, individueel en als groep Advies- en brainstormsessies met IT-, Business- en Projectmanagers over hun vakgebied Opdrachtgevers o.a. AXA, Eneco, Essent, Gemeente Amsterdam, ING Bank, Nationale Nederlanden, Nederlandse Spoorwegen, Postkantoren, Rabobank Nederland, PinkRoccade Local Government, UWV Managing Partner KZA Eerst (kort) operationeel directeur, later portefeuillehouder Marketing en Innovatie. Kernboodschap: samen met klanten en team werken aan vernieuwende en onderscheidende proposities, gericht op effectiviteit van ICT. Met de Algemeen directeur en nog 2 MT leden leiding geven aan de organisatie. Ruim 20 fte. management en staf (op kantoor) en ruim 100 professionals in het veld / gedetacheerd. Naast de eigen hoofdportefeuille verantwoordelijk voor IT, het eigen KMS, een aantal klanten en alle samenwerkingsrelaties (partnermanagement) Managing Partner Test Value Test Value ontwikkelt en levert testexpertise voor het testen van IT-oplossingen. Algemeen en statutair directeur en tevens CTO: altijd sterk inhoudelijk gedreven en betrokken. Begonnen in 2007 met 1 medewerker, gegroeid naar meer dan 60. Om verschillende redenen per 2010 gefuseerd met KZA. Binnen 3 jaar reputatie opgebouwd in de markt als betrouwbare innovatieve kennispartner. Veel samenwerkingsverbanden aangegaan met toeleveranciers, klantorganisaties, universiteiten en hogescholen en brancheorganisaties. Creatieve (contract-, product- en dienst)innovatie, inzet van gesubsidieerde wetenschappelijke onderzoekers. Succesvol in werving en selectie en hoge binding van medewerkers Manager Stakeholders Nederlandse Spoorwegen Het voeren van adequaat stakeholdermanagement rond alle interfacing vanuit het programma met andere organisaties en organisatieonderdelen (ProRail, NS, Railion e.d.). Het oplijnen van de betreffende organisaties zodat deze tijdig gereed zijn voor de implementaties vanuit het programma; Het adviseren in en afstemmen over de door de diverse organisaties uit te voeren veranderingen; Het adresseren van managementissues; Het verzorgen van rapportages voor de stuurgroepen op directieniveau. Draagvlak voor medewerking en de noodzakelijke verandering in de betrokken organisaties; Een haalbare en onderling afgestemde planning qua organisatieverandering, systeemaanpassing en (keten)test; Tijdige en adequate signalering van issues en risico s; Een goed functionerend escalatiekanaal binnen en tussen de verschillende organisaties. Pag. 2

3 Projectmanager Rokin Groep Het inrichten van processen binnen het aandachtsgebied Functioneel beheer op basis van de marktstandaard BiSL en het (her)inrichten van processen binnen het aandachtsgebied Applicatiebeheer op basis van de marktstandaard ASL. Het implementeren van de gevraagde beheerprocessen; Het bewaken van de resultaatverplichting; Het ondersteunen en adviseren van de medewerkers van de Rokin Groep; Gevraagd en ongevraagd adviseren over de kwaliteit en de besturing van het veranderprogramma; Het aansturen van de projectmedewerkers en de verschillende door KZA ingehuurde subcontractors. Commitment van de betrokkenen over de gekozen weg om op basis van BiSL en ASL de beheerprocessen te stroomlijnen; Ingevoerde en werkende functioneel- en applicatiebeheerprocessen; Een duidelijke afbakening tussen opdrachtgever- en opdrachtnemerschap, inclusief heldere communicatielijnen Organisatieadviseur IV UWV Het adviseren van het MT bij het inrichten van de informatie- en beheerorganisatie binnen de nieuw te vormen divisie GDU (Gegevensdiensten) en het (her)inrichten van de relevante processen binnen het aandachtsgebied functioneel beheer op basis van de marktstandaard BiSL. Voorstellen van een geschikte organisatiestructuur; Gevraagd en ongevraagd adviseren ten aanzien van te nemen besluiten en te maken keuzes daarin; Het onderkennen en inrichten van relevante processen; Het onderzoeken en aangeven van de scholingsbehoefte van de betrokken medewerkers; Het maken van sluitende afspraken met de betrokken partijen binnen en buiten de divisie, al dan niet op contractbasis. Commitment van de betrokkenen over de gekozen weg om op basis van BiSL de organisatie in te richten en de bijbehorende (beheer)processen vorm te geven; Een staande organisatie binnen de nieuwe divisie, voor zowel informatiemanagement als (uitvoerend) beheer; Ingevoerde en werkende primaire en ondersteunende processen Adviseur en coach Nederlandse Spoorwegen Coachen van de kwaliteits- en testmanager, adviseren van de programmamanager. Het ondersteunen en begeleiden van de kwaliteits- en testmanager bij de uitoefening van deze rollen; Het adviseren over het kwaliteitsbeleid van het programma; Gevraagd en ongevraagd adviseren over de kwaliteit en de besturing van het programma. Geïmplementeerde, doelmatig werkende procedures voor Risico- en Issuemanagement; Gedragen mastertestplan, met strategie voor unittesten, systeemtesten en acceptatietesten op basis van actuele en goedgekeurde kwaliteitseisen; Geïmplementeerd Measurementsplan, waarin methodiek en praktische aanpak beschreven staat voor het beheersen van tijd, geld en kwaliteit in het programma. Planningen worden gemaakt met behulp van QSM-tools en FPA-tellingen en zijn gebaseerd op programma- en organisatie metrics. Sturing op tijd, geld en kwaliteit vindt tijdig en onderbouwd plaats. Pag. 3

4 Kwaliteitsconsultant Rabobank Nederland Realiseren CMMi-level3 door inrichten van verschillende proces areas, zoals Organizational Process Focus en Organizational Process Definition. Het maken van een uitvoerbaar ontwerpvoorstel voor het (her)inrichten van processen binnen de organisatie, zodat zij op deze twee aandachtsgebieden op level3 kan functioneren; Het creëren van draagvlak en het verwerken van best practises van de organisatie in het ontwerpvoorstel voor de processen. Een ingericht proces voor het maken van beleid en beleidsplannen in de organisatie; Een ingericht proces voor het (plannen van) uitvoering van het opgestelde beleid en het meetbaar maken van de effectiviteit van dat beleid; Een bibliotheek voor hulpmiddelen bij procesinrichting en verbetering Kwaliteitsmanager UWV Begeleiden van de veranderorganisatie UWV op het gebied van kwaliteitsbeleid, veranderstrategie en programma-aansturing. Behaalde resultaten Projectadviseur Marshoek BV Begeleiden van een nieuwbouwtraject en het adviseren en coachen van de projectleiding van dat traject. Het project is aangegaan onder resultaatverantwoordelijkheid Auditor Nationale Nederlanden Het vaststellen van de mate van projectbeheersing in een programma in relatie tot CMM en Prince Kwaliteitsconsultant Rabo Nederland Het opzetten en (laten) uitvoeren van een stakeholderanalyse om te komen tot een vastgelegde set kwaliteitseisen voor het inrichten van een kwaliteitsmonitorfunctie Projectadviseur Uszo / ABP Begeleiden van een Eurotraject voor de WW-omgeving en het adviseren en coachen van de projectleiding van dat traject. Het project is aangegaan onder resultaatverantwoordelijkheid. De opdracht is succesvol afgerond, daar de projectleiding haar doelstelling heeft kunnen realiseren Implementatiemanager Schuitema N.V. Eindverantwoordelijk voor de implementatie van alle gewijzigde en nieuwe programmatuur/ hulpprogrammatuur die nodig is om de backoffice van Schuitema N.V. Europroof te maken. Verantwoordelijk voor de gebruikersparticipatie bij het tot stand komen van acceptatiecriteria, het vaststellen van de noodzakelijke controlemomenten en de uiteindelijke acceptatie van de gewijzigde systemen. Eindregisseur bij de euroconversie, zowel centraal als decentraal Staffunctionaris QA RVS Eindverantwoordelijk voor het verbeteren van de kwaliteit van het project Balans. In samenspraak met de (interne) afdeling Quality Assurance vorm geven aan voor de RVS nieuwe vormen van kwaliteitsbeleid en kwaliteitsmaatregelen. Processen ingericht en (laten) uitvoeren op het gebied van releasemanagement, requirementsmanagement, configuratiemanagement, issuemanagement, changemanagement, riskmanagement, resourcemanagement, planning & tracking, budgetting en Quality Control & Improvement. Aansluiting verzorgen van de beheerprocessen op de gehanteerde ontwikkelmethodieken (SDM-2 en het Agile DSDM). Pag. 4

5 2000 Manager Implementatie RVS Vanwege een reorganisatie ad-interim eindverantwoordelijk voor de gebruikersimplementatie van Balans. Aansturing van het implementatieteam. Opstellen van communicatieplannen (binnen- en buitendienst). Afstemmen met gebruikersafdelingen. Verzekeringstechnische ondersteuning. Vervullen van een brugfunctie tussen gebruikers (stakeholdermanagement), systeemrealisatie (ontwikkelmethodieken), test (methode en technieken) en de technische implementatie (ICT-beheer en servicemanagement) Testmanager RVS Eindverantwoordelijk voor het opzetten van het testtraject binnen het project Balans. Tevens verantwoordelijk voor de resources (12 fte), het budget en afstemming met andere (deel)projecten binnen de RVS BPR-adviseur RDW In een kort tijdsbestek ( 5 weken, 3 dagen per week) een vastgelopen testtraject vlot trekken en het project begeleiden naar acceptatie en implementatie van een informatiesysteem. Adviseren over de rol van gebruikers en ICT bij het Agile ontwikkelen middels RAD Testmanager Nationale Nederlanden Opzetten en inrichten van een teststraat. Daarbinnen 3 testtrajecten (naast elkaar) begeleiden. Tevens kwaliteitszorg en projectborging opstarten binnen het project. Bij de uitvoering van een nieuwe systeemontwikkelmethodiek binnen het project (DSDM ), verantwoordelijk voor het integreren van bouwtests, systeemtest en acceptatietests binnen het totale systeemontwikkeltraject. Accent daarin lag op het ondersteunen van de projectorganisatie in het werken met DSDM, zoals het faciliteren van workshops requirementsinventarisatie en als coach participeren in multi-disciplinaire ontwikkelteams en het (leren) plannen van en binnen verschillende time-boxen. Het team leren sturen op tussen- en eindresultaten Tester/Testcoördinator Min LNV In teamverband testen van alle (28) applicaties van dienst LASER in het kader van millennium. De tests werden uitgevoerd met behulp van het testtool QES. Als coach begeleiden van nieuwe medewerkers. Plannen en coördineren van een deelproject Stichting Maatschappelijk Werk "Fryslân" Maatschappelijk Werker Uitvoerend Algemeen Maatschappelijk Werk Coördinator integrale schuldhulpverlening Schuldhulpverlening in breder verband opzetten en begeleiden. Teamleider in dit onderdeel. Zowel intern als extern scholing en cursussen geven. Projectleider Reorganisatie Begeleiden organisatie in veranderproces naar zelfsturende teams. Projectleider MIS Opzetten management informatiesysteem en klant-, project en hulpverleningsregistratie. Voorzitter Provinciale Ondernemingsraad Voorzitten OR- en overlegvergaderingen met directie Stichting Thuiszorg Noord Oost Groningen Maatschappelijk Werker Uitvoerend Algemeen Maatschappelijk Werk Pag. 5

6 Gevolgde Opleidingen en Trainingen KZA Kwaliteitszorg B.V. en diverse trainingsinstituten Auditing, Implementatie, Beheer (ITIL, ASL, BiSL) Capability Maturity Model (CMM en CMMi) Analyse en ontwerp (o.a. NIAM, DeMarco, Yourdan, Functiepunttelling) e.d.) IT-ontwikkeling (o.a. SDM, DSDM, RUP, SCRUM) Gestructureerd Testen (o.a. TMap Foundation en Advanced niveau) Kwaliteitsmanagementsystemen (INK, EFQM, ISO9000, ISO 25010, ISO 27000) Lean / SixSigma Projectborging, PIQA (Incl. docententraining) Projectmanagement (o.a. Prince2, PM-BOK, IPMA, Projectmatig Creëren) Systems & Database Design, Architectuur (o.a. TOGAF, Zachman, CORA, Archimate) Open Universiteit Oriëntatie op de Informatievoorziening Beginselen informatica Modelleren & Specificeren Reliëf Wet op de Ondernemingsraad Inzicht in Organisaties Communicatie Achterban Strategie en Beleid Onderhandelen Div. scholingsinstituten Studiedagen op financieel, juridisch en organisatorisch gebied Coach & Commitments e.a. CV1 Communicatieve Vaardigheden CV2 Refreshment CV3 Leiding geven Presentatietechnieken Vergadertechnieken Train de Trainer Pag. 6

7 Extra Curriculaire Activiteiten Docent Procesmanagement ISBW Penningmeester HVO Arnhem-Nijmegen Lid Commissie Onderwijsbeleid gemeente Dongeradeel Secretaris Medezeggenschapsraad Basisschool Bestuurslid Peuterspeelzaal Lid projectgroep PinkRoccade Ontwikkeling March architectuur platform. Integratie van ASL en BISL processen EXPERTISE GROEPEN KZA Kwaliteitssystemen EFQM INK-model I-net en testen Verandermanagement Kwaliteitseigenschappen 1999-heden TRAINER/COACH Opleidingen en workshops (Implementatiemanagement, Auditing, CMM(i), Projectborging, Testen en Testmanagement, Procesmanagement) Diverse cursussen en trainingen (op gebied van ICT, organisatie-inrichting, verandermanagement, e.a.). Veelal maatwerk. Coach (o.a. van HR-managers, ICT directeuren, programmamanagers, afdelingshoofden, maatschappelijk werkers, teamleiders) Publicaties Computable ICT-hart vervet Een aanpak voor toekomstig beheer en vernieuwing van het ICT landschap. Basisopleiding Hogeschool Groningen Wessel Gansfort College Maatschappelijk Werk HAVO Talen niveau: 1=enigszins, 2=goed, 3=zeer goed Pag. 7

Rik Jan van Hulst Wittenburgergracht 269 1018 ZL Amsterdam rikjan@ppqa.nl 0653814034

Rik Jan van Hulst Wittenburgergracht 269 1018 ZL Amsterdam rikjan@ppqa.nl 0653814034 Personalia Naam van Hulst Voornaam Rik Jan Geb.datum 20-06-1964 Geslacht Man Burg. staat Gehuwd Nationaliteit Nederlandse Talen Nederlands, Engels, Frans, Italiaans Website www.ilexit.nl www.ppqa.nl www.risicoproces.nl

Nadere informatie

Rik Jan van Hulst Wittenburgergracht 269 1018 ZL Amsterdam rikjan@ppqa.nl 0653814034

Rik Jan van Hulst Wittenburgergracht 269 1018 ZL Amsterdam rikjan@ppqa.nl 0653814034 Personalia Naam van Hulst Voornaam Rik Jan Geb.datum 20-06-1964 Geslacht Man Burg. staat Gehuwd Nationaliteit Nederlandse Talen Nederlands, Engels, Frans, Italiaans Website www.ilexit.nl www.ppqa.nl www.risicoproces.nl

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI getronicspinkroccade.nl Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI Machteld Meijer Zeist, 3 oktober 2006 Inhoud Domeinen en modellen Functioneel beheer en BiSL Rol van BiSL in SPI 1 Goed functioneel

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet zelden zien

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI CHANGE MANAGEMENT PLAN IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet zelden

Nadere informatie

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN HET ANTWOORD OP UW VRAGEN Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Opleidingsaanbod: testopleidingen.com

Opleidingsaanbod: testopleidingen.com (Business, (IT) Projectmanagement, Quality Management, etc.) TMap NEXT Test Engineer(NL/ENG) Examentraining TMap NEXT Test Engineer E-learning TMap NEXT Test Engineer Certificering TMap NEXT Test Engineer

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

PRINCE2 Symposium: Zin en Onzin van een Methode. PRINCE 2 versus CMMI; raakvlakken, overlap en aanvullingen SYSQA B.V.

PRINCE2 Symposium: Zin en Onzin van een Methode. PRINCE 2 versus CMMI; raakvlakken, overlap en aanvullingen SYSQA B.V. PRINCE2 Symposium: PRINCE 2 versus CMMI; raakvlakken, overlap en aanvullingen Jan Jaap Cannegieter SYSQA B.V. SYSQA B.V. Operationeel Tactisch Strategisch Testen Requirements Quality assurance Auditing

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO PROJECTSTART-UPS IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet

Nadere informatie

Handout. Pagina 1. SYSQA B.V. Almere. Capability Maturity Model Integration (CMMI) Technische Universiteit Eindhoven SYSQA SYSQA.

Handout. Pagina 1. SYSQA B.V. Almere. Capability Maturity Model Integration (CMMI) Technische Universiteit Eindhoven SYSQA SYSQA. Capability Maturity Model Integration (CMMI) Technische Universiteit Eindhoven Johan Zandhuis SYSQA Start: 1999 Onafhankelijk Quality Assurance in IT 150 medewerkers (en groeiend) 2 SYSQA Operationeel

Nadere informatie

PRINCE 2 versus CMMI; raakvlakken, overlap en aanvullingen

PRINCE 2 versus CMMI; raakvlakken, overlap en aanvullingen PRINCE2 Symposium: PRINCE 2 versus CMMI; raakvlakken, overlap en aanvullingen Jan Jaap Cannegieter SYSQA B.V. SYSQA B.V. Operationeel Tactisch Strategisch Testen Requirements Quality assurance Auditing

Nadere informatie

voor meer resultaat uit uw vastgoedonderneming

voor meer resultaat uit uw vastgoedonderneming Hoe haalt u meer resultaat uit uw vastgoedonderneming? Wie ondernemerschap koppelt aan creativiteit en een effectief bedrijfsproces met transparante besluitvorming, behaalt de beste resultaten. HouVast

Nadere informatie

Adres: Wittenburgergracht ZL Amsterdam Contact

Adres: Wittenburgergracht ZL Amsterdam Contact Rik Jan van Hulst Business Analyse, Kwaliteit en Proces Management Adres: Wittenburgergracht 269 1018 ZL Amsterdam Contact rikjan@ppqa.nl 06-53814034 Waarom Ervaring Mijn visie is om mensen en organisaties

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Sander Donkers. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate.

Sander Donkers. Profiel. Opleiding Training. Kerncompetenties. 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate. CURRICULUM VITAE Sander Donkers 3 december 1979, woonachtig te Rotterdam 06 28 25 10 42 s.donkers@facilityestate.nl Profiel Sander Donkers is een gedreven professional die zijn ervaring heeft opgedaan

Nadere informatie

Intermedius, Passie, grip en structuur voor u en uw organisatie

Intermedius, Passie, grip en structuur voor u en uw organisatie Intermedius, Passie, grip en structuur voor u en uw organisatie Wilt u organisatieveranderingen effectief vormgeven en besturen? Zorg dan dat projecten en programma s elkaar versterken in een gestructureerde

Nadere informatie

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer

getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer getronicspinkroccade.nl EPD en BiSL! 13 e EPD-ICT Congres NVMA 12 juni 2008 Thijs de Jong Senior adviseur en trainer Kennismaking 1 Beheer Van project naar beheer Grootschalige Vernieuwing Applicatiebeheer

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PCI WORKSHOP LEADING CHANGE IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PCI-DIAGNOSTIEK (PEOPLE CENTERED IMPLEMENTATION) Niet

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

Hoe krijg je ze mee? Managen van verandering

Hoe krijg je ze mee? Managen van verandering Hoe krijg je ze mee? Managen van verandering Incompany training voor programma-, projecten lijnmanagers Resultaten, doelstellingen en programma ir. Gerke Oosting MBA Hoe krijg je ze mee in de veranderingen?

Nadere informatie

Brochure HC&H Masterclasses

Brochure HC&H Masterclasses Brochure HC&H Masterclasses & Masterclass Informatiebeveiliging & Masterclass Proces en Informatiemanagement & Masterclass Klantgericht werken & Masterclass Functioneel Beheer & Masterclass Inkoop ICT

Nadere informatie

Verandermanagement: Business as Usual

Verandermanagement: Business as Usual Verandermanagement: Samenvatting Voor organisaties is het inmiddels een vast gegeven dat hun processen en producten continue zullen moeten veranderen om zich te kunnen handhaven in een omgeving waar we

Nadere informatie

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil Workshop Derk K. Kremer Derk Kremer Even voorstellen. TUD Civiele Techniek en Bedrijfskunde Directeur Eestum Management, een onafhankelijk adviesbureau

Nadere informatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie

HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER. Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie HC&H Consultants ADVIES PROJECTEN BEHEER Processen Informatiesystemen Informatievoorziening Sturen op samenhang Mens & Organisatie OVER HC&H HC&H is een landelijk werkend adviesbureau voor woningcorporaties.

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS 1+1=3 Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO PROJECT HANDBOEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet

Nadere informatie

Sourcing en de veranderende rol van de projectmanager

Sourcing en de veranderende rol van de projectmanager Sourcing en de veranderende rol van de projectmanager Olaf Agterbosch SYSQA BV PRINCE2 is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries Even voorstellen

Nadere informatie

Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP

Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP De Spreker Richard Weber Directeur & oprichter Adviseur & coach Projectmanagement Profile Dynamics ICT & Bedrijfskundige achtergrond Trainer

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 ONLINE QUICK SCAN IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO ONTWIKKELPLANNEN IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIC ASSESMENT IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken

Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Opleidings en ontwikkelportfolio Zaakgericht Werken Zaakgericht Werken; de oplossing voor het digitaliseringsvraagstuk? Veel organisaties zijn ervan overtuigd dat Zaakgericht Werken (ZGW) essentieel is

Nadere informatie

Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008

Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008 Titel, samenvatting en biografie Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008 Samenvatting: Eibert Dijkgraaf (testconsultant Test

Nadere informatie

Werkgroep Integrale SPI Strategieën

Werkgroep Integrale SPI Strategieën Werkgroep Integrale SPI Strategieën Mario van Os Sogeti Nederland B.V. 10 november 2005 Agenda werkgroep 16:40 Eindresultaat Werkgroep Modellen: wanneer wat door Mario van Os, Sogeti 17:15 Presentatie

Nadere informatie

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels.

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens en Adri Cornelissen In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens Alleen een organisatie die

Nadere informatie

Entrepôt Data Warehouse Consultancy B.V. Opleidingenbrochure Versie juli 2011

Entrepôt Data Warehouse Consultancy B.V. Opleidingenbrochure Versie juli 2011 enbrochure Versie juli 2011 Adres: Lovensestraat 41, 5014 DM Tilburg Telefoon: 06-51657583 Email: Pieter.Priems@entrepot.nl Internetsite: www.entrepot.nl 2 1 Inleiding De brochure bevat de uitgangspunten

Nadere informatie

ilealignment.nl Camberwell Organisatie Advies

ilealignment.nl Camberwell Organisatie Advies ilealignment.nl Camberwell Organisatie Advies Specialisme AgileAlignment.nl is Agile specialist op het gebied van: Inrichting van de sturing Het optimaliseren van de sturing aan Agile teams en kwaliteitsborging

Nadere informatie

>Profiel. Hoofd Applicatie integratie en Webdiensten. Onderwerp > Functieprofiel

>Profiel. Hoofd Applicatie integratie en Webdiensten. Onderwerp > Functieprofiel Search & Selection Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon: 030 204 08 51 www.gitp.nl >Profiel Onderwerp > Functieprofiel Hoofd Applicatie integratie en Webdiensten Opdrachtgever Universiteit Utrecht

Nadere informatie

Cursusoverzicht Voorjaar 2015

Cursusoverzicht Voorjaar 2015 Cursusoverzicht Voorjaar 2015 In deze brochure vindt u een overzicht van alle leergangen en trainingen die in samenwerking met Suerte Academy dit voorjaar aanbiedt. De trainingen van worden zeer hoog gewaardeerd

Nadere informatie

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen.

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: BKR Compliance Officer Security & Risk BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk doel. BKR streeft sinds 1965, zonder winstoogmerk, een financieel

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 BEDRIJFSPRESENTATIE IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

Geboorteplaats en -datum Arnhem, 17 augustus 1974

Geboorteplaats en -datum Arnhem, 17 augustus 1974 CURRICULUM VITAE PERSONALIA Naam + voorletters Voornamen De Jong, P.I.M. Peter Ivo Marc (Pim) Geboorteplaats en -datum Arnhem, 17 augustus 1974 Geslacht Nationaliteit Man Nederlandse Adres Gildstraat 31

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

Marc Bouwmeester. Profiel. Opleiding

Marc Bouwmeester. Profiel. Opleiding Profiel Ik ben 48 jaar en ik heb werkervaring sinds 1987 als leidinggevende, consultant en projectmanager. In mei 2008 heb ik samen met Paul Bloemen het adviesbureau Riddervis opgericht. Ik werk graag

Nadere informatie

Lodewijk Olthof 05-07-1970 Delft. Quality Manager. Competenties. Profiel. Referenties

Lodewijk Olthof 05-07-1970 Delft. Quality Manager. Competenties. Profiel. Referenties Quality Manager Profiel Ik ben een IT consultant met meer dan 15 jaar ervaring in (voornamelijk) de bank- en verzekeringswereld (van Collectieve Pensioenen tot Particuliere Levensverzekeringen en Schadeverzekeringen),

Nadere informatie

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken?

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Monique te Velthuis Agis Zorgverzekeringen Ontstaan in 1999 na fusie tussen zorgverzekeraars Anova, Anoz en ZAO 1,8 miljoen ziekenfonds en

Nadere informatie

Curriculum Vitae Arno van Klaveren. Persoonlijke gegevens. Profiel. Karakter

Curriculum Vitae Arno van Klaveren. Persoonlijke gegevens. Profiel. Karakter Curriculum Vitae Arno van Klaveren Persoonlijke gegevens naam: Arno van Klaveren adres: De Vriesstraat 3 woonplaats: 2613CA Delft geboortedatum: 27-09-1963 nationaliteit: Nederlands email: info@arnovanklaveren.nl

Nadere informatie

Ingenieursbureau (Mechanical Engineering) Zakelijke dienstverlening Overheid Banken & Verzekeringen Olie- & Gasindustrie Zorginstellingen

Ingenieursbureau (Mechanical Engineering) Zakelijke dienstverlening Overheid Banken & Verzekeringen Olie- & Gasindustrie Zorginstellingen Curriculum Vitae A.B.Dijkema Naam Geboortedatum Adres PC & Woonplaats Telefoon E-mail adres Werkervaring vanaf Talen Opleiding Bram Dijkema 03 februari 1957 Niekerkerdiep Noordzijde 21 9805 TG BRILTIL

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 ACCREDITED ASSESMENT IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Opleidingsaanbod: testopleidingen.com

Opleidingsaanbod: testopleidingen.com TMap (Business, (IT) Projectmanagement, Quality Management, etc.) Softskills TMap Suite E-learning TMap NEXT Test Engineer Certificering TMap NEXT Test Manager NEXT Introductie Testen TMap Suite Test Engineer

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam Jaap Bregman 17 september 1985, Rotterdam 06 14 055 843 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Vanuit een bedrijfskundige en facilitaire achtergrond richt Jaap zich op de mogelijkheden die ondersteunende

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT INTRODUCTIE Informatie is voor elke organisatie een cruciale asset. Efficiënte uitvoering van

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO TOOLS IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010

Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010 Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010 Tanja Goense 16 September 2010 Programma Even voorstellen Opzet onderzoek Bevindingen Samengevat Foodforthought

Nadere informatie

Bisnez Management. Een kennismaking

Bisnez Management. Een kennismaking Bisnez Management Een kennismaking Bisnez staat voor 2 Wie zijn wij Een projectmanagement en adviesbureau met 35 medewerkers Ervaren, vindingrijk en geselecteerd op het vermogen om het verschil te kunnen

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Programme Power De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Agenda Introductie Stedin Historie van Project- en Portfoliomanagement Van Portfoliomanagement naar Programmaregie Waar staan we nu Oog

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Ministerie van Veiligheid en Justitie Strafrechtk ten Opleidingen versterkt & versnelt Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Het programma SV&V is gestart in 2011.

Nadere informatie

Jacques-Paul van Meel [1966]

Jacques-Paul van Meel [1966] Beroepservaring Interim-management, projectmanagement, implementatiemanagement, verandermanagement, procesbegeleiding, organisatieadvies, coaching, procesinrichting, contractonderhandelingen Persoon en

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V.

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V. Ze hebben weer wat nieuws bedacht! 16-04-2003 Quality B.V. 1 Reden van verandering Oude norm was onvoldoende KLANT- & PRESTATIEGERICHT! 16-04-2003 Quality B.V. 2 1 Reden van verandering a. ISO normen iedere

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Personalia

CURRICULUM VITAE. Personalia CURRICULUM VITAE Personalia Naam Edwin van den Broek Adres Fort Pinssen 29 Postcode + woonplaats 2926 VD Krimpen aan den IJssel Mobiel 06-22750269 Email edwinvandenbroek@enabler.nl Geboortedatum 9 januari

Nadere informatie

IT kwaliteit helder en transparant. bridging IT & users

IT kwaliteit helder en transparant. bridging IT & users IT kwaliteit helder en transparant bridging IT & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen en

Nadere informatie

Succesvol ERP selecteren en implementeren. Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing

Succesvol ERP selecteren en implementeren. Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing Succesvol ERP selecteren en implementeren Mitopics BV dé specialist op ERP-gebied vanuit risicobeheersing Onze concurrenten hebben veel betere informatie! Onze klanten verwachten meer van ons! Onderhoud

Nadere informatie

Opdrachtgever in het testproces

Opdrachtgever in het testproces Opdrachtgever in het testproces Testnet Voorjaarsevenement 2011 Olaf Agterbosch 1.0 Agenda Even voorstellen; De onderschatte rol van opdrachtgevers bij testen; Aansturen van testen in (out)sourcingsituaties;

Nadere informatie

Marc Bouwmeester. Opleiding Ik heb de volgende opleidingen afgerond: Informatica en Psychologie (propedeuse). Woonplaats Amersfoort

Marc Bouwmeester. Opleiding Ik heb de volgende opleidingen afgerond: Informatica en Psychologie (propedeuse). Woonplaats Amersfoort Profiel Ik ben 45 jaar en ik heb werkervaring sinds 1987 als leidinggevende, consultant en projectmanager. In mei 2008 heb ik samen met Paul Bloemen het adviesbureau Riddervis opgericht. Ik werk graag

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO PROJECT HEALTH CHECKS IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office

Nadere informatie

Martijn van der Sluis

Martijn van der Sluis CV Martijn van der Sluis Naam Martijn van der Sluis Plaats Hilversum GSM 06-83245013 Mail martijnvdsluis@gmail.com Algemeen Resultaat behalen, daar wordt Martijn blij van. Helemaal als dat ook nog eens

Nadere informatie

Opdracht Hoe kan ik mijn organisatie verder professionaliseren? Resultaat Geven van adequate training van de vrijwilligers op diverse gebieden.

Opdracht Hoe kan ik mijn organisatie verder professionaliseren? Resultaat Geven van adequate training van de vrijwilligers op diverse gebieden. Training & Coaching Op het gebied van Training & Coaching kunt u met verschillende vraagstukken bij laluz terecht. en lopen uiteen van het begeleiden van brainstormsessies tot het geven van workshops en

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

UWV Testservice. Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel

UWV Testservice. Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel UWV Testservice Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel Rob Passage Karin Boons UWV Gegevensdiensten Sogeti Software Control Agenda 11e SPIder conferentie, 29 september 2008 De werkende

Nadere informatie

Jan Heunks / Key Result 21-5-2015

Jan Heunks / Key Result 21-5-2015 BESLUITVORMING; HET SPEL OF DE REGELS Jan Heunks / Key Result Als consultant, trainer en coach binnen verschillende organisaties (in)direct betrokken om performance vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement dd. Functie tactisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub dd Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten bridging it & users Consultancy Software Training & onderzoek Consultancy CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen

Nadere informatie

Programma Management. Insights & Essentials Willem van Putten

Programma Management. Insights & Essentials Willem van Putten Programma Management Insights & Essentials Willem van Putten Programma Kennissessie Kort voorstellen & programma introduceren Ervaring met programma management en vragen Kenmerken van een programma Opdracht

Nadere informatie

Bekend zijn met de visie en inzet van procesmanagement in de eigen organisatie.

Bekend zijn met de visie en inzet van procesmanagement in de eigen organisatie. en werkwijze BPM awareness Inzicht in de toepassing van BPM op strategisch niveau in het algemeen en binnen de eigen organisatie. Kennismaken met BPM vanuit een strategisch perspectief Nut en toegevoegde

Nadere informatie

Kwaliteit in Agile: een gegeven?

Kwaliteit in Agile: een gegeven? QA in Agile: waste? Kwaliteit in Agile: een gegeven? Een praktijkvoorbeeld Arno Balemans senior Quality Assurance consultant Bussum, 29 september 2015 Kwaliteit in Agile 2015 2 Werkzaamheden In mijn opdrachten:

Nadere informatie

Periode Certificaat 2004-2007 Master of Science in Technology Management, Faculteit Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen. Bul behaald.

Periode Certificaat 2004-2007 Master of Science in Technology Management, Faculteit Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen. Bul behaald. Curriculum Vitae Personalia Naam: Rien Bosma Adres: Verlengde Meeuwerderweg 95 9723 ZM Groningen Telefoonnummer: 06-41 22 60 52 E-mailadres: rien@bosmaconsulting.nl Geboortedatum: 23-01-1979 Geboorteplaats:

Nadere informatie

ISO Crises! What Crises?

ISO Crises! What Crises? 30 maart 2006 ISO Crises! What Crises? kennisteam kwaliteitsmanagement Agenda 13.00 uur opening DB ISO, crises, what crises GB discussie olv DB afronding/conclusies 15.00 uur einde GB 1 Onderwerp KKT-enquête

Nadere informatie

Theo Maarhuis Consultancy

Theo Maarhuis Consultancy Theo Maarhuis Consultancy INTERIM MANAGEMENT ADVIES & COACHING CONTACT 06 445 200 83 info@theomaarhuisconsultancy.nl WEBSITE www.theomaarhuisconsultancy.nl www.interimmanagementenadvies.nl Theo Maarhuis

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Procesmanagement. Organisatieadvies. Opleiding en training. Informatiemanagement. Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde

Procesmanagement. Organisatieadvies. Opleiding en training. Informatiemanagement. Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde Organisatieadvies Uw organisatie efficiënter ingericht en uw beleid op orde Procesmanagement Uw bedrijfsprocessen inzichtelijk, efficiënt en onder regie Opleiding en training Praktijkgerichte en actuele

Nadere informatie

Interim Manager. : Peter Bartels. ervaring sinds 1989. Personalia. In het kort

Interim Manager. : Peter Bartels. ervaring sinds 1989. Personalia. In het kort Interim Manager ervaring sinds 1989 In het kort In de afgelopen tweeëntwintig jaar heeft Peter een uniek ervaringsprofiel als ICT manager opgebouwd. Hij heeft fundamentele kennis van ICT en de organisatievormen

Nadere informatie

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control Unitmanager EAD Organisatiecontext Het Baken wil een werkomgeving bieden die plezierig, inspirerend en lerend is. Wij zien onze medewerkers als mensen met talenten, competenties, passie en ambities, die

Nadere informatie

Project Management Office in haar contextuele diversiteit

Project Management Office in haar contextuele diversiteit Project Management Office in een contextuele diversiteit Stelt u zich voor: u bent projectmanager bij organisatie X en tijdens een congres over projectmanagement maakt u kennis met een programmamanager

Nadere informatie