De essenties (en plaats) van procesmanagement in ons beroep. 11 december 2012 Jaap Walter, p2 managers te Rossum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De essenties (en plaats) van procesmanagement in ons beroep. 11 december 2012 Jaap Walter, p2 managers te Rossum"

Transcriptie

1 De essenties (en plaats) van procesmanagement in ons beroep 11 december 2012 Jaap Walter, p2 managers te Rossum

2 Wetenschappelijke uitkomsten 9% van de vernieuwingen geschiedt zonder externe partij, 91% met twee of meer waarvan 41% met drie of meer Samenwerkingsverbanden mislukken voor meer dan 50% door gebrekkige fit tussen partners (voortkomend uit gebrek aan ervaring, kennis, management vaardigheden, competenties) Samenwerking & innovatie, de Man/Duijsters 2002

3 Definitie van projectmanagement (vandaag?!) Het managen van een aantal in tijd gefaseerde activiteiten, die leiden tot een gewenst (en begrepen) eindresultaat

4 Procesmanagement * (vandaag!?) Het managen van een opeenvolgende reeks van activiteiten of gebeurtenissen leidend tot een uitgewerkt idee, gewenst resultaat of voorlopige toestand In overheid. In bedrijfsleven: Idea Development Management?

5 Een geheel ontwikkelingstraject Verrijking Uitwerking Handhaving R Gewenst resultaat 1 e Besluit Ontwerp of ontwikkeling Voorbereiding Realisatie: bouwen of leren Borging en routine Rood > procesmanagement

6 (On)bekendheid initiatief bepaalt mede de aanpak? Hoge snelheidsfietspad Yoghurt waar je gezond van wordt Elektriciteit geleidende verf Dierenvoer met vaccin Akker managementsysteem op basis van satellietbeelden Intern verzelfstandigd ingenieursbureau Omgelegde spoorbaan Nieuw stadhuis Operationeel case management

7 (On)voorspelbaarheid netwerk bepaalt mede de aanpak Voorspelbaar netwerk Productmanagers, verkopers, customer-service medewerkers, directeur marketing en agenten rond de ontwikkeling van een product dat beter is dan dat van de concurrentie Onvoorspelbaar netwerk Rayonmanagers, aandeelhouders, lokale politici, busondernemers, toeleveranciers rond de ontwikkeling van één chipcard voor het openbaar vervoer

8 Kies een aanpak Geen on : Projectmanagement Wel on : Procesmanagement

9 factoren actoren macht draagvlak ideehebber idee MKDHmodel kracht haalbaarheid intrinsiek extrinsiek

10 Oefening Formuleer individueel een HKI die nu van toepassing in je eigen opdracht. Een HKI is een vraag die begint met Hoe kan ik.. Kies soepel een van de HKI s aan tafel die verder gebruikt zal worden.

11 Oefening Roep een aantal ideeën als antwoord op de in de groep gekozen HKI (geen discussie, wel verheldering!) De eigenaar van de HKI mag de definitieve keuze maken welk idee voorgesorteerd wordt en schrijft dit op.

12 Oefening Verrijk het gekozen idee met aanvullingen. De nieuwe versie van het idee staat op papier. Spelregel: iedereen aan tafel mag een en ander toevoegen behalve de ideehebber: degene wiens idee in de vorige stap is gekozen. Deze kijkt en luistert slechts toe: geen bijdrage!

13 Essentie 1: partijen verschuiven hun positie dankzij verrijking! Vertrouwen Wantrouwen Gedeeld belang Vriend Coalitiepartner Tegengesteld belang Tegenstander Vijand

14 Goed idee?

15 Criteria voor idee formulering Wel Beschrijf de inhoudelijke stand van zaken van het idee. Ook tegenstellingen dienen verwoord te worden. Ook betrokken partijen erin formuleren. Maak onderscheid tussen feiten en meningen. Niet Beoordeling goed - niet goed. Eigen mening alleen als partij verwoorden. Aangeven hoe het was, dan wel zou moeten zijn. Check op beschrijving van idee aan tafel

16 Essentie 2: onderscheid idee en goed idee Een idee is een denkbeeld met een niet-stoffelijk karakter Een goed idee is een idee dat omarmd is door de machtigen én dat onderbouwd is met feiten en cijfers

17 Oorspronkelijke opdracht in Arnhem De wethouder wil een wijkgerichte toegang voor vragen van burgers in het kader van de WMO (welzijn, wonen, zorg en gemeentelijke voorzieningen) (On)bekendheid resultaat? (On)voorspelbaar netwerk? (On)gerichte besluitvorming?

18 Projectmatige opdracht in Arnhem Het college en directies van huisvesting-, zorg- en welzijnsorganisaties willen een inloopfaciliteit in een aantal Arnhemse gebieden. De faciliteit (met WMOimago) fungeert als makelaar in vragen/kansen, en heeft instrumenten en medewerkers met vaardigheden passend bij het vraaggerichte takenpakket: vraagverheldering, advisering, doorverwijzing, informatieverschaffing, signalering van latente vraag én ontwikkeling in de wijk, initiëren en afhandeling van eigen trajecten en trajecten verder in de keten. Er zijn routines voor rapporteren van ervaringsgegevens, terugmelding naar vragenstellers en overdracht naar opvolgers in de keten. Er is een beheerorganisatie die de kwaliteit en ontwikkelingen volgt.

19 Dus vaak eerst procesmatig met een idee op pad NZO wil de productie van Nederlandse kaas garanderen. Zij wil dat doen door bescherming van het merk Goudse Kaas op Nederlandse bodem. De Nederlandse kaas moet herkenbaar zijn in de winkel. Een en ander betekent dat afspraken maken over ingrediënten en inrichting van het productieproces. NZO start een initiatief met verschillende belanghebbenden als ministerie, producenten, distributeurs, verkopers, boeren 19

20 Verderop een project- of routinematige aanpak

21 Wyberen: divergeren>convergeren>consolideren draagvlak ruimte scheppen ruimte invullen consolideren haalbaarheid

22 Praktijkvoorbeeld: wybers Wat Wie Start Contactgroep Individuele beantwoording vragenlijst Individuele huisarts Bespreking opvattingen in HAGRO Individuele HAGRO Toetsing gemeenschappelijkheid Contactgroep Ontstaan samenwerkings verband huisartsen Alle huisartsen gemeente X Aanloop naar andere partijen /uitbouwen Samenw. Gedelegeerden Van HA Uitwerking Gedelegeerden van betrokken partijen Tijd September Oktober November/ december Januari 16 januari februari juni Vanaf juni Beelden over samenwerking Concept samenwerking binnen HA Intentieverklaring ZV s, PPCF, SVGR, gemeente Wat willen we wel/niet in vogelvlucht Samenwerking binnen HAGRO Samenwerking binnen samenwerkingsverband en opstelling naar externen Operationele samenwerking in project!

23 Even stoeien met de werkwijze Stel je hebt net besloten met elkaar te trouwen. Tussen het moment dat je dat met z n tweeën hebt besloten en het moment van je bruiloft zitten vaak een flink aantal activiteiten! Gaan ze over draagvlak of haalbaarheid? Zijn het divergerende of convergerende activiteiten?

24 Activiteiten: Gaan ze over draagvlak of haalbaarheid? Zijn ze divergerend of convergerend? Op de website van het budgetadviescentrum zoeken naar wat de Nederlander gemiddeld aan een bruiloft uitgeeft. De geliefden maken samen eerste selectie genodigden maken, met parkeerlijst voor discussie gevallen Met een jurist voor en nadelen in onze ogen van verschillende huwelijks voorwaarden op een rij zetten Samen op de bank wegdromen over je ideale bruiloft

25 Instrument: voorbeelden van divergerende werkvormen Consultatieronde Expertbijeenkomst; ook met doelgroep! Interview, marktonderzoek o.i.d. Cursus, lezing, congres etc. Groepsdiscussie, open space aanpak Excursie, schouw Creativiteitssessies zoals mindmapping Internetscan Media analyse

26 Instrument: voorbeelden van convergerende werkvormen Stemmen, voorkeur peilen, enquête PMI: plus- en minpunten aangeven Box twee assen en twee criteria Rondetafel, group decision room Scorekaart, prioriteren met punten Consentbenadering Consensus/verschillen opstelling Kosten Baten uitwerking

27 Instrument: partijen werken met hetzelfde idee: de consolidatie!

28 Consolidatie (ook informeel) Top Darlings according to group 1: Points 1) Use of Change management file/ order 48 2) Involvement of execution in definition phase 39 3) Roll- out of Viper 37 4) Improve scope definition 28 5) Improve use of handover documents 26 Weet de projectleider wat het MT deelnemers in groèp 1 vindt?!

29 Instrument: de zeven T s Timing Toneel Tempo Tol Toon Thema Toegang (Tijdgeest: expliciteren van overheersende opinies).

30 Voorbeeld van Thema s

31 Instrument: spelregels voorbeeld 1. Alle relevante partijen worden bij besluitvorming betrokken (relevant is blokkade- en productiemacht en/of (moreel)belang 2. Proceskeuzen vooraf aan inhoudelijke keuzen 3. Commitment aan het proces, niet aan het resultaat 4. Deelnemers hebben hoge posities in eigen organisaties (weinig ruggespraak, inleveren mogelijk) 5. Wel of geen wederzijds instemmingsrecht bij toetreding van nieuwelingen 6. Mate van vertrouwelijkheid vs. openbaarheid van informatie 7. Alle betrokken partijen krijgen alle bij partijen beschikbare informatie 8. X beheert (actuele) informatie

32 Essentie 3: Naast de projectcompetenties zijn dus ook procescompetenties van belang! Greep: Procesontwerpen maken, momentopname in krachtenveld weergeven,goede ideeën beschrijven, volgorde van discussies bepalen, toepassen van divergentie en convergentietechnieken, hanteren onderscheid feiten en meningen, aard van de management opgave duiden, itereren, spelregels formuleren, synchroniseren van partijen, voorkomen van besluitvorming (kortom regisseren?)

33 Kortom: vragen bij ontwikkeling van ideeën (de voorkant van initiatieven) Hoe hanteren we meerdere partijen bij implementeren van ideeën? Hoe zorgen we dat goede ideeën ook tot uitvoering komen? Hoe zorgen we dat enthousiasme van initiatiefnemers in stand blijft?

34 Antwoord: procesaanpak/idm is essentieel voor ons beroep Manage gelijktijdig partijen/personen (=meningen: macht) en feiten (=onderbouwing: kracht). Noem misvorming van het onderwerp verrijking. Voorkom snelle besluitvorming, maar werk met divergentie- en convergentieslagen per timebox met samenvatting van de status per thema. Manage voortschrijdend inzicht door steeds het laatste verrijkte idee als uitgangspunt te nemen. Boeken: a) T. Bekkering, J. Walter Managen van processen b) E. ten Heuvelhof e.a. Procesmanagement

35 Samenvatting aanpak Ingrijpen Begrijpen Management opgave Procesontwerp Spelregels

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009

We houden contact. Burgerparticipatie in Velsen. Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 We houden contact Burgerparticipatie in Velsen Beleidskader voor Inspraak en Samenspraak 10 december 2009 College van Burgemeester en wethouders van Velsen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal december 2012 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 1 Colofon Nijmegen, 16 juni 2014 Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen, provincie

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam

Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam Centrale onderzoeksvraag Op welke wijze kan cliëntparticipatie een bijdrage leveren

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Zappenonderzoek begeleiden en ontwerpen

Zappenonderzoek begeleiden en ontwerpen Zappenonderzoek begeleiden en ontwerpen Ondersteuning stap voor stap bij zelfstandig onderzoek doen door Henk Ankoné, SLO De uitgebreidere stappenplannen voor het doen van onderzoek gaan uit van ongeveer

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Dit is een uitgave van het Samenwerkingsverband effectieve interventies. Auteurs: Marijke Booijink, Christine Kuiper, Gery

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

De ondersteuningsplanraad komt eraan

De ondersteuningsplanraad komt eraan PO passend onderwijs en zorg De ondersteuningsplanraad komt eraan Aanbevelingen voor de inrichting Hessel de Boer Véronique Janssen Simone Kessels Kees van Rooijen De ondersteunings planraad komt eraan

Nadere informatie

Inspireren & Informeren: Ambtenaren bereiden zich voor op de 3 D s

Inspireren & Informeren: Ambtenaren bereiden zich voor op de 3 D s Inspireren & Informeren: Ambtenaren bereiden zich voor op de 3 D s Tips en valkuilen rond de organisatie van de toegang Meer dan 1000 beleidsambtenaren kwamen tijdens De Decentralisaties Dag op 28 mei

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook?

De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? De jeugd heeft de toekomst, het onderwijs ook? Onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het proces van totstandkoming van het onderwijscurriculum en van het huidige curriculum. Auteurs: dr. F. Joosten,

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Draagvlak en Draagkracht

Draagvlak en Draagkracht Draagvlak en Draagkracht A C E Draagvlak en Draagkracht Besturen van complexe vraagstukken met procesmanagement Gert van der Kolk Marie-Josée Dries 2015, Koninklijke Van Gorcum BV, Postbus 43, 9400 AA

Nadere informatie

GGD Fryslân als adviseur van gemeenten

GGD Fryslân als adviseur van gemeenten GGD Fryslân als adviseur van gemeenten Een kwalitatief onderzoek naar opvattingen binnen gemeenten en GGD over huidige en gewenste positie en rol Karin de Ruijsscher, 8 maart 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd

Nadere informatie

Aanzien of afzien? Een essay over het aanzien van het raadslidmaatschap. dr. A. Cachet N.C.M. Verkaik MSc

Aanzien of afzien? Een essay over het aanzien van het raadslidmaatschap. dr. A. Cachet N.C.M. Verkaik MSc Aanzien of afzien? Een essay over het aanzien van het raadslidmaatschap dr. A. Cachet N.C.M. Verkaik MSc Rapport in opdracht van Raadslid.Nu, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden Den Haag, 12 januari

Nadere informatie

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland:

De volgende ambities kenmerken een krachtig sociaal domein voor Noordoost Friesland: AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : l Nr. : 08/61.13 Onderwerp : Kadernota Samen leven, zorg voor elkaar Ferwert, 26 november 2013 Inleiding De gemeenten worden per 2015 verantwoordelijk

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie