Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening"

Transcriptie

1 Drijfveren in de zakelijke dienstverlening

2 INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human Resources LEAF International 10 Sanneke Sarels van Rijn - Manager HRM bij Ziggo 14 Mark Visser - Partner bij EffectiveBrands 18 Michael van Hoewijk - Directeur Human Resources bij PGGM 22 Albert Klompé - Directeur Assessment Consultancy Nederland bij GITP 26 Georgette Fijneman - Directeur Verander- & Procesmanagement bij SNS REAAL 30 Jørgen Bod - Manager HR/Quality bij Alphabet Nederland B.V. (voorheen ING Carlease) 34 Voorbeeldpagina s 38 Slot 49

3 VERBETER DE PERFORMANCE VAN UW ORGANISATIE DOOR INZICHT IN DRIJFVEREN Steeds meer organisaties lijken moeite te hebben in beweging te komen. De drive ontbreekt en de spirit is weg. De medewerkers kennen de doelstellingen van de organisatie, maar deze worden niet eigen gemaakt. De bestaande methodes om hier verandering in te brengen leiden niet meer tot het gewenste resultaat. Sensitieve leiders voelen dit en zijn op zoek naar nieuwe manieren om de mensen te bereiken. Veranderingen vinden in onze visie alleen blijvend plaats vanuit de kracht van mensen. De binnenkant die we in eerste instantie niet zien bepaalt wel het uiteindelijke gedrag. Door mensen inzicht te geven in hun eigen en andermans drijfveren en gedrag zijn we in staat om de effectiviteit en performance van individuen, teams en organisaties te verbeteren. Het gaat hier over het nieuwe leiderschap. Het vanuit de kracht van mensen leiden van een organisatie. Management Drives laat u zien waartoe mensen gedreven zijn en waar zij hun energie vandaan halen. Laat mensen die zaken doen waar zij energie vandaan halen, dat is goed voor henzelf en voor de organisatie. In de filosofie van Management Drives is het domein van leiderschap hard en zacht tegelijkertijd. Studies laten zien dat 80% van het succes van teams en orga nisaties wordt bepaald door zachte factoren. Management Drives maakt deze factoren meetbaar. De moderne management-literatuur spreekt al langere tijd van zogenaamde emotionele intelligentie en de noodzaak daarvan en Management Drives maakt dit concreet. De methodiek van Management Drives maakt dieperliggende factoren van ieders gedrag op een unieke wijze zichtbaar. De resultaten worden op dusdanige wijze gepresenteerd dat de organisatie erop kan sturen. Op ogenschijnlijk eenvoudige wijze herkennen mensen onderlinge verschillen en hebben ze handvatten om verschillen te overbruggen. Uiteindelijk spreekt de gehele organisatie een heldere nieuwe taal waarin men elkaar aanspreekt op zaken die voorheen niet of slechts moeilijk besproken konden worden. In deze brochure laten wij acht van onze klanten aan het woord over hun ervaringen met Management Drives. In de testimonials gaan we dieper in op het persoonlijk leiderschap, de visie op de markt en economische ontwikkelingen, hoe ze met Management Drives in aanraking zijn gekomen en wat Management Drives voor het individu, de teams en de organisatie heeft betekend. Als deze brochure uw interesse heeft gewekt om kennis te maken met Management Drives, kom ik graag bij u langs om u te ontmoeten en samen te bekijken wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen. Stephan van der Vat Managing Partner Management Drives tel +31 (0)

4 DE METHODE MENS VISIE Mensen verbinden Contacten leggen Communiceren Draagvlak zoeken Harmonie creëren Analyseren Conceptualiseren Visie formuleren Innoveren Inspireren STRATEGIE Vooruitgang boeken Ambities hebben Uitdagingen aangaan Resultaten halen Efficiency creëren STRUCTUUR FOCUS MISSIE Structureren Organiseren Zekerheden creëren Plannen Afspraken nakomen Kracht gebruiken Tempo maken Knopen doorhakken Confronteren Druk opbouwen Veiligheid creëren Familiegevoel creëren Traditie levend houden Identiteit behouden Dienstbaar zijn De methode Management Drives is een unieke methode om naar mensen, teams en organisaties te kijken. Het laat u heel snel inzien dat mensen en ook organisaties bepaalde leidende denkpatronen en gewoontes hebben. Als gevolg daarvan hebben we een bepaalde voorkeursstijl, met als valkuil enerzijds continu te overdrijven en anderzijds andere zaken geen aandacht te geven. We zitten als het ware gevangen in onze eigen denkpatronen. Deze denkpatronen worden door ons gemeten in de vorm van drijfveren. Het inzicht dat dit biedt geeft nieuwe verrassende invalshoeken. Drijfveren bepalen immers in hoge mate hoe een individu, team of een organisatie functioneert. Datgene wat iemand drijft bepaalt namelijk in grote mate zijn waarneming, zijn gedrag, zijn motivatie om dingen wel of niet te doen, de zaken waar hij graag energie aan geeft, zijn leiderschapsstijl en eigen wijze van besluitvorming. In iedere zakelijke relatie zijn het de combinaties van drijfveren die maken hoe de samenwerking verloopt. Begrijpen we elkaar, vullen we elkaar aan of zitten we elkaar in de weg en praten we te veel langs elkaar heen? Daarnaast helpt Management Drives bij de ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie, de vertaling naar een heldere strategie en van daaruit naar gedragen jaarplannen. De Management Drives-VRAGENLIJST De Management Drives-test is een online vragenlijst die drijfveren meet van individuele medewerkers en van daaruit de vertaling maakt naar teams, business units en de gehele organisaties. Een beter begrip van deze drijfveren helpt teams en organisaties om beter te communiceren, helpt mensen verder in hun ontwikkeling, helpt de prestaties van teams te verbeteren. De test is geschikt voor iedereen in een werkomgeving. Al meer dan mensen uit de meest uiteenlopende functies hebben de vragenlijst ingevuld. Dat betreft bestuursleden, directeuren, kappers, buschauffeurs, leraren en ook helpdeskmedewerkers, afdelingsmanagers, ministers en captains of industry. 2

5 Een voorbeeld (GEEN referentieprofiel) directie strategie marketing HR communicatie IT logistiek treasury Sales risicomanagement Wat wordt gemeten? Onze drijfveren bepalen ons functioneren in het team en binnen de organisatie. Deze drijfveren worden bepaald door onze neurofysiologie en door de omgevings factoren; nature, nurture en culture! Er worden zes drijfveren onderscheiden en gemeten, en vervolgens overzichtelijk gepresenteerd in verschillende kleuren. Deze drijfveren hebben bij iedereen een verschillende volgorde en intensiteit. Dit resulteert in een oneindig groot aantal verschillende profielen. De Management Drives-test meet deze drijfveren accuraat. Door de drijfveren te duiden met kleuren en deze vervolgens in een vaste matrix te plaatsen, worden de resultaten op een duidelijke en overzichtelijke manier weergegeven. Hoe worden de antwoorden verwerkt? De vragenlijst wordt in circa 20 minuten online ingevuld. De antwoorden worden vervolgens verwerkt bij Management Drives met behulp van speciaal ontwikkelde analysesoftware. Het resultaat wordt altijd teruggekoppeld door een gecertificeerde trainer/coach. Daarbij hoort ook een uitgebreide uitlegbrochure, waarvan een aantal voorbeeldpagina s zijn opgenomen in deze brochure vanaf pagina 38. De trainer/coach licht de uitslagen toe aan diegenen die de vragenlijst hebben ingevuld en laat het team vervolgens zien hoe en waarom het op die wijze samenwerkt en waar verbeteringen mogelijk zijn. Consultancy Management Drives levert een reeks aan adviesdiensten die gebruikmaken van deze unieke methodiek. Management Drives Consultancy onderscheidt zich door de objectieve meting van drijfveren centraal te stellen en de aanpak vervolgens daarop te baseren. Dit is altijd een volledig transparant en gedeeld proces. Wij willen niet alleen verklaren waarom problemen ontstaan maar ook samen met de klant oplossingen vinden en implementeren. Dit maakt onze tool tot een praktisch en pragmatisch middel om de performance van teams en organisatie te verbeteren. Vanuit de meetresultaten kunnen wij begrijpelijk maken waarom de ene afdeling graag wil meepraten en erbij betrokken wil worden, terwijl de andere afdeling juist snelle duidelijkheid prefereert. De taak die vervuld moet worden is een belangrijk vertrekpunt bij de ontwikkeling van de organisatie, het 3

6 team en de individuen. De personen moeten niet alleen de juiste competenties hebben voor de taak, hun drijfveren bepalen in grote mate op welke manier ze de taak vorm willen geven. Daarover overeenstemming bereiken geeft een basis voor goed functioneren. Vervolgens komt aan de orde hoe wij de samenwerking tussen mensen en groepen kunnen verbeteren. Op basis van de Management Drivestestresultaten is eenvoudig te zien welke individuen uit de verschillende subculturen van nature gemakkelijk communiceren (en samenwerken) of niet en wat daaraan te verbeteren is. Doordat onze methodiek waardevrij is, gaat dit proces altijd vanuit een positieve grondslag van de deelnemers. Opleidingen Uit onderzoek blijkt dat 80% van de projecten op zogeheten zachte factoren vastloopt. In onze opleiding leren we u met die zachte factoren, ofwel drijfveren van medewerkers, teamleiders en andere stakeholders, om te gaan. Wij bieden opleidingen aan voor managers, adviseurs, trainers en coaches die willen leren hoe ze die zachte factoren inzichtelijk en beter beheersbaar kunnen maken. Dit maakt het mogelijk om zelf de Management Drives-methode onder licentie toe te passen en gebruik te maken van onze testfaciliteiten. De Management Drives-certificatieopleiding Individuele Profielen is een vierdaagse opleiding gericht op het meten, interpreteren en toepassen van de testresultaten van individuen. De Management Drives-certificatieopleiding voor Groepen, Teams en Organisatie-advies is een vervolgopleiding van vier dagen, gericht op het toepassen van de testresultaten van groepen. De deelnemer leert groepsuitslagen samen te stellen en te interpreteren waarop hij vragen leert stellen over de organisatie- en teamcultuur en methodes leert toepassen om groepen te adviseren. De MD Feedback -certificatieopleiding is gericht op het meten van gedrag dat wordt waargenomen door de eigen bril en de bril van anderen. Ten aanzien van de drijfveren voegt de opleiding waarde toe door nadrukkelijker in te gaan op het gedrag van personen. Daarnaast zijn er nog opleidingen op expertniveau. Voor een volledig beeld kunt u kijken op onze website Internationaal De test is beschikbaar in meer dan 14 talen en daarmee goed inzetbaar voor multiculturele instellingen, internationaal werkende bedrijven en organisaties waar de betreffende landentaal leidend is. Testen die in verschillende talen gemaakt zijn kunnen gezamenlijk worden verwerkt. Kleuren zijn immers universeel. 4

7 De onderneming Wij geloven in een moderne vernieuwende samenwerking tussen u, uw organisatie en onszelf. Het werkt alleen als we elkaar versterken. Het wordt een succes als we elkaar verder helpen. Onze mensen en aan ons gelieerde partners zijn daarom stuk voor stuk geïnteresseerd in menselijke ontwikkeling en organisatievraagstukken en gedreven om die twee met elkaar naar een volgende fase te helpen. Een volgende fase in ontwikkeling, in begrip, respect, in samenwerking en succes! Management Drives is gestoeld op drie poten: meetbaar maken van zachte factoren (de vragenlijst), consultancy en opleidingen. Deze drie activiteiten bestaan niet naast elkaar maar zijn in elkaar vervlochten: het een geschiedt niet zonder het ander. We leiden mensen op om met onze methode te werken, maar wij adviseren ook organisaties om verder te komen. Dit doen we altijd vanuit en op basis van de Management Drives-methodiek. Klanten zijn beursgenoteerde, grote en middelgrote ondernemingen, ministeries, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, sportorganisaties en collegaconsultancy bedrijven. Onze klanten zijn bewuste organisaties die hun mensen zien als een van hun belangrijkste waarden en daar met alle liefde in willen investeren. Onze stelling is dat ons model praktisch moet zijn en een diepgaand inzicht moet bieden zonder overmatig te simplificeren. In die spanning hebben wij Management Drives ontwikkeld. Na meting van honderdduizenden mensen hebben wij het unieke model ontwikkeld dat werkt met zes drijfveren die zowel in volgorde als kleurintensiteit per persoon verschillen. Ieder uniekepersoonsprofiel wordt weergegeven in een herkenbare en logische vaste matrix. De eigenaren Management Drives is een zelfstandige onafhankelijke BV, eigendom van vier onafhankelijke eigenaren. Ieder heeft zijn sporen in het bedrijfs- en overheidsleven verdiend en heeft zijn eigen expertise binnen de Management Drives-methode en haar toepassingen. Toepassingen Op basis van onze methode hebben we een aantal specifieke toepassingen ontwikkeld. Hieronder vindt u een, niet-limitatieve, opsomming. Voor mij als Individu Management Drives leert u drijfveren te herkennen en erkennen. in de eerste plaats die van uzelf. Daarna ook die van de mensen in uw werkomgeving. Bewustzijn is de eerste stap in de eigen ontwikkeling van gedrag. U wordt zich meer bewust van uw eigen gedrag en het effect daarvan op uw omgeving. Binnen teams krijgt u beter inzicht in wat de teamleden drijft, welke vorm van communiceren het beste zal werken en wat u als manager of collega kunt doen om de andere teamleden op de toppen van hun kunnen te laten presteren. Voor mijn Team Niet elke groep individuen is een team. Middels teamdesign-sessies kijken wij naar de opdracht van het team en geven wij praktische handvatten om het beste uit de drijfveren van de deelnemers te halen. Teamcoaching zorgt er daarbij voor dat het team ook daadwerkelijk het nieuwe gewenste gedrag verankert in zijn werkzaamheden en onderlinge samenwerking. Voor mijn Organisatie De bij individuen gemeten drijfveren worden samengenomen tot een weerspiegeling van de groepsdrijfveren. Aangevuld met metingen van specifieke cultuurverschijnselen wordt een glashelder en overzichtelijk beeld gegeven van de cultuur. Zo is het eenvoudig om de zachte factoren te benoemen, meten en beïnvloeden. Hetzelfde principe kan ook op grotere schaal worden toegepast, waardoor een beeld ontstaat van een hele organisatie of een organisatieonderdeel. De directie van Management Drives: Cor, Richard, Harry en Stephan 5

8 Stephan van der Vat in gesprek met Pierre Mellegers Manager Management & Human Resource Development bij Eneco Management Drives heeft geholpen bij het verbeteren en professionaliseren van de teamdynamiek. Even voorstellen Als Management en HR development manager ben ik momenteel werkzaam bij Eneco. Ik ben 20 jaar geleden bij Shell werkzaam geweest als informaticus/ programmeur. Tijdens deze periode ben ik erachter gekomen dat ik veel meer affiniteit met de human kant van de organisatie heb en dat ging helaas niet samen met een functie als programmeur. In 94 heb ik een carrièreswitch gemaakt en ben werkzaam geworden in het Human Resources Management. Tegenwoordig ben ik binnen Eneco verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het management en de organisatie als geheel. Het gaat hierbij om de strategie, de mens, de organisatie en de ontwikkeling van Eneco. Waar staat Eneco als organisatie voor? Eneco is een duurzaam energiebedrijf. Met ruim medewerkers bedienen we meer dan twee miljoen zakelijke en particuliere klanten. We behoren tot de schoonste energiebedrijven van Europa en willen dit ook graag blijven. Onze ambitie is dan ook: duurzame energie voor iedereen. Betrouwbaar, betaalbaar en schoon. Wij geloven dat het gebruik van fossiele brandstoffen steeds verder beperkt zal worden en daardoor blijven wij investeren in duurzame energie zodat wij onafhankelijk van fossiele brandstoffen kunnen opereren en alleen nog duurzame energie leveren aan onze klanten. Om dit te bewerkstelligen willen wij samen met onze klanten de energiebehoefte en voorziening vergroenen. Dat betekent op alle fronten samenwerken om dit voor elkaar te krijgen, met klanten en met elkaar. In ons leiderschap zetten we sterk in op het verbindend leiderschap. Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Management Drives? Vier jaar geleden zijn wij voor het eerst in aanraking gekomen met Management Drives. Destijds waren wij bezig met een grootschalig herstructureringstraject vanwege de op hand zijnde splitsingswet. Eneco organiseerde zich in drie kernbedrijven. Deze herstructurering had ook impact op de managementstijl. Het werd steeds belangrijker om vanuit een decentraal mandaat met een eigen kernbedrijfstrategie wel te blijven samenwerken om de duurzaamheidsstrategie van de Eneco-groep als totaal te realiseren. Het verbindend leiderschap kwam toen al als dominante managementstijl naar voren, alleen noemden we het niet zo. Via een adviseur van Boer & Croon is Management Drives geïntroduceerd, in eerste instantie als instrument om inzichtelijk te maken wat drijfveren van management zijn. Met de kleuren van de drijfveren zie je al vrij snel wat de verbindende stijl van een manager is. Wat het eerst opviel was de directe herkenning van jezelf en collega s. Wat zijn de belangrijkste kernwaarden die Eneco hanteert en welke Management Drives-kleuren zijn in deze het sterkste vertegenwoordigd? Eneco hanteert vier kernwaarden en alle drijfveren zijn hierin vertegenwoordigd: betrokken, uitgesproken, daadkrachtig en duurzaam. Onze communicatiestijl is sympathiek. De betrokken kernwaarde wordt voornamelijk ingevuld door de Groene drijfveer en gaat over het werken aan verduurzaming van de energievoorziening; samen met onze klanten, gemeenten, bedrijven, woningbouwcorporaties, wijkverenigingen, het Wereld Natuur Fonds, banken, scholen en meer. We zoeken bovendien voortdurend naar manieren om zelf duurzamer te zijn. 6

9 Discussies worden minder gecompliceerd omdat je zaken kunt verklaren en elkaar kunt laten inzien wat er nodig is om het gewenste resultaat te behalen. 7

10 Welke grote besluiten heeft Eneco anders genomen door de inzet van Management Drives? Management Drives heeft geholpen bij het verbeteren en professionaliseren van de teamdynamiek. Wij zochten voorheen altijd naar de juiste persoon voor de juiste functie op het juiste moment. Door Management Drives hebben wij hier in het juiste team aan toegevoegd. Dit is een wezenlijk verschil, omdat het zorgt voor een efficiëntere samenwerking binnen de verschillende teams en de organisatie als geheel. De uitgesproken kernwaarde is Oranje en Rood ingevuld en gaat over het uitspreken van onze ambitie. We stellen ons open en eerlijk op en we maken duidelijke keuzes: vóór onze partners, vóór werkelijk duurzame energiebronnen en vóór medewerkers die bij ons passen. De daadkrachtige kernwaarde heeft veel weg van de Gele drijfveer en gaat over Woorden én daden. Woorden om onze visie te delen, daden door te investeren in opwekking van duurzame energie, te innoveren en producten en diensten te ontwikkelen die duurzame energie voor iedereen beschikbaar maken. De duurzame kernwaarde wordt hoofdzakelijk ingevuld door de Blauwe drijfveer. Wij gaan voor duurzaam. Dat betekent dat we uit alle rendabele, realistische opties altijd de duurzaamste kiezen. Zo nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. De sympathieke communicatiestijl is voornamelijk Paars ingekleurd. We maken problemen niet groter dan ze zijn, maar bespreken liever duurzame oplossingen. In welke zin heeft Management Drives het leiderschap binnen Eneco versterkt? Uit verschillende studies komt naar voren dat een grotere diversiteit aan mannen en vrouwen binnen een organisatie goed is voor de effectiviteit van de organisatie. Eneco heeft hier destijds sterk op ingezet en hier tegelijkertijd targets op gezet zodat de diversiteit binnen Eneco groter zou gaan worden. Echter door het inzicht van Management Drives zijn wij erachter gekomen dat het managen van diversiteit hetzelfde is als het managen van de drijfveren van personen. Hierdoor wordt het veel minder spannend of het nu een man of een vrouw is die aangenomen wordt. Het gaat juist om het evenwicht in de drijfveren. Wat heeft Management Drives betekend voor de persoonlijke ontwikkeling van jezelf en de samenwerking met je team? Management Drives heeft gezorgd voor een stuk her kenning over hoe ik de zaken aanpak. Het is confronte rend in de zin van: als je een bepaalde drijfveer niet hebt, kun je deze ook nooit krijgen. Het laat je echter wel zien hoe je de drijfveer die je niet bezit kunt stimuleren vanuit je eigen dominante drijfveren. Binnen mijn team kregen we door Management Drives de kans om ons aan te passen aan elkaar, we wisten tegelijkertijd wat de krachten én valkuilen van ons team waren. Hierdoor konden wij hierop sturen en het proces managen. Ten slotte worden discussies eenvoudiger met behulp van de drijfveren, ze worden minder gecompliceerd omdat je zaken kunt verklaren en elkaar kunt laten inzien wat er nodig is om het gewenste resultaat te behalen. 8

11 Hoe maken jullie dagelijks gebruik van Management Drives? Wij hebben een aantal collega s laten opleiden door Management Drives om de methodiek te kunnen bewaken binnen de organisatie. Wij maken dan ook regelmatig gebruik van Management Drives doordat wij een aantal regels hebben vastgesteld. Iedereen die werkzaam is bij Eneco dient de Management Drives-test te doen en een terugkoppeling te ontvangen van een van onze intern opgeleide mensen. Hierdoor krijgt iedereen hetzelfde inzicht en waarborgen we de gemeenschappelijke taal. CV pierre mellegers Pierre Mellegers MCM (1965) studeerde Informatica en Human Resources Management en is sinds 2007 verantwoordelijk voor Human Resource Development bij ENECO. Zijn kernactiviteiten richten zich op leiderschapsontwikkeling, opvolgingsmanagement & learning. Pierre heeft voorheen diverse senior managementfuncties bekleed bij multinationals, waaronder KPMG, Logica en Shell. Wat heeft Management Drives gedaan binnen ENECO? Welke belangrijke tip wil je geven als het gaat om het aansturen van een veranderingsproces? Geen veranderingsproces is hetzelfde, daarom kijken wij per verandering welke kleuren of drijfveren we nodig hebben om het evenwicht in het proces en de groep/ organisatie te bewaken. Het mooie aan Management Drives is dat jullie een team van professionals hebben klaarstaan dat maatwerk levert en het hele proces op een dusdanige manier begeleidt dat het gemakkelijk aan anderen te afficheren is. Bij ons veranderingstraject creëerden wij, met behulp van Management Drives, eerst veiligheid voor de organisatie (welke in de onderste lagen voornamelijk uit Blauwe en Paarse drijfveren bestaat) en daarna werd de verandering pas ingezet. Hierdoor was de groep blij en was de verandering geen enkel probleem. Door het inzicht in de drijfveren werd duidelijk dat deze methode toegepast moest worden om de verandering succesvol te kunnen laten zijn. Medewerkers opgeleid in de organisatie voor IP en GTO Management Drives-sessie met Raad van Bestuur Management conferences begeleid Performance-verbeteringsprogramma s voor teams uitgerold Management Drives als onderdeel van het managementdevelopmentprogramma. Door het inzicht in de drijfveren werd duidelijk dat deze methode toegepast moest worden om de verandering succesvol te kunnen laten zijn. 9

12 Yvonne van oosten (younited) IN GESPREK MET EDWIN KIST Senior Vice President Human Resources LEAF International Bij zwaar weer is communicatie en samenwerken nog belangrijker. Yvonne van Oosten (Younited) is partner van Management Drives en heeft ruim twintig jaar ervaring in het werken met mensen. De afgelopen 15 jaar heeft zij deze ervaring gebruikt in het coachen en trainen van mensen. Onlangs volbracht zij een Management Drives-traject binnen LEAF International en zij interviewde Edwin Kist over het proces, de bevindingen en de resultaten. LEAF in het kort LEAF is een leidend productiebedrijf dat zich voornamelijk richt op de zoetwarenindustrie. LEAF heeft een leidende positie in Scandinavië, Finland, Nederland, België en Italië met merken als Sportlife, Red Band, Venco en Mynthon. De producten van LEAF worden verkocht in meer dan 50 landen. In 2010 had LEAF werknemers in dienst en bedroeg de omzet van de in totaal 18 merken 527 miljoen euro. Wat dreef jou om bij LEAF te werken? LEAF is een internationaal werkende organisate met een enorme veranderingsbehoefte waar veel te doen en te verbeteren is. Daarnaast zijn er inspirerende mensen om mee samen te werken. Vaak met veel onderlinge verschillen, maar daar leer je dan weer mee omgaan. 10

13 CV Yvonne van Oosten Yvonne van Oosten (1967) is al 20 jaar werkzaam als consultant/trainer. Zij is begonnen als interim-manager en later is zij als partner van United Talent in Naarden zich volledig gaan toeleggen op consultancy-based training en coaching, voornamelijk op board- en managementteam-niveau bij diverse grote ondernemingen. In oktober 2010 is zij gestart met Younited waar zij de mogelijkheid heeft gehad haar ervaring meer internationaal in te zetten en daarbij met name veranderingsprocessen binnen directie- en managementteams, ook in andere culturen, in gang te zetten. Hoe zijn jullie met Management Drives in aanraking gekomen? Yvonne van Oosten is in eerste instantie in Rozendaal begonnen met Management Drives binnen LEAF. De HRdirecteur gebruikte Management Drives vooral voor het selecteren en rekruteren van nieuwe medewerkers. Op een gegeven moment ben ik nieuwsgierig geworden naar deze methode en heb ik de test gedaan. Dit was voor mij een enorme eyeopener. Door dit inzicht wist ik waarom ik met één van mijn collega s niet goed kon communiceren. Het kwartje viel letterlijk en het heeft mij dan ook in eerste instantie geholpen om de communicatie en samenwerking met anderen te verbeteren. Wat is de visie van LEAF? De visie en ambitie van LEAF is om de meest bewonderenswaardige organisatie in de Europese zoetwarenindustrie te worden. Dit vanuit het oogpunt van zowel klanten als werknemers, concurrenten, partners en toeleveranciers. De huidige economische situatie maakt het allemaal niet makkelijker, maar zorgt wel voor extra energie om het nog beter te doen. Wat zijn de kernwaarden van LEAF? We hebben met het management van LEAF een aantal sessies georganiseerd om tot onze kernwaarden te komen. Hierbij stond het centraal dat het moest gaan over waar we met LEAF op dit moment staan en waar we naartoe willen. De basis was hierin al snel duidelijk: passion. Passion staat voor onze ambitie om de beste te zijn. We willen zaken doen met veel energie, drive, ambitie en lol. Vervolgens hebben we het gehad over waar we met LEAF naartoe willen, hieruit kwamen meerdere termen naar voren maar teamplay en focus hebben het uiteindelijk gewonnen. Teamplay staat voor een goede samenwerking. Het met elkaar samenwerken om de organisatie en de merken zo goed mogelijk neer te zetten en focus gaat binnen LEAF over keuzes maken. We willen gefocust met de zaken bezig zijn die we in gang zetten en waar we gepassioneerd achteraan gaan. Waarom hebben jullie voor Management Drives gekozen? Als gezegd, Management Drives was al geland in onze organisatie. Management Drives gaf ons een goed gevoel en we ontvingen belangrijke bevestiging vanuit de organisatie. Kreten als; Hier kunnen we wat mee! of Dit helpt écht! ontvingen wij natuurlijk maar al te graag. Het is mooi om te zien dat iedereen iets kan met Management Drives en het hem of haar helpt in de dagelijkse werkzaamheden, samenwerking en persoonlijke ontwikkeling. Deze feedback gaf ons het vertrouwen dat een uitrol in andere organisatiedelen in andere landen ook goed zou kunnen werken. In welke zin heeft Management Drives het leiderschap binnen de organisatie versterkt? Management Drives heeft een taal gecreëerd binnen onze organisatie die iedereen kan verstaan. Hiermee kunnen wij elkaar aanspreken en we hebben de teams kunnen laten zien wat hun valkuilen en krachten zijn. Hierdoor hebben wij beter en effectiever leiderschap kunnen creëren bij zowel het management als de uitvoerende werknemers. 11

14 Leidinggeven aan veranderingsprocessen vraagt veel van uw leiderschapskwaliteiten. Wat heeft u aan Management Drives gehad tijdens het aansturen van een veranderingsproces? Management Drives heeft de communicatie binnen LEAF naar een hoger niveau getild. Dit is ontzettend belangrijk in de huidige economische situatie omdat communiceren met elkaar nog belangrijker wordt in zwaar weer. Bedenk maar eens wat een zeilboot moet doen als deze in een storm terechtkomt. Op dat moment moeten alle neuzen van alle bemanningsleden dezelfde kant op staan. Indien dit niet het geval is, loop je het risico dat een deel van de bemanning overboord gaat terwijl je overstag aan het gaan bent. Zo is het hetzelfde binnen een organisatie. Bij zwaar weer is communicatie nog belangrijker en moet je iedereen kunnen motiveren om de gekozen richting in te gaan. Management Drives draagt eraan bij dat alle neuzen in dezelfde richting staan, dat er duidelijkheid gecreëerd wordt en dat er draagvlak binnen de organisatie ontstaat. CV edwin kist Edwin is sinds 1977 werkzaam in HR in diverse functies in diverse industrieën. Hij is begonnen bij Avebe, waar hij in 1988 vertrok als Management Development Manager. Hij maakte toen de overstap naar Nijverdal-Ten Cate, waar hij tot 1991 HR Director bleef. Hierna ging hij naar KNP BT als HR Director Solid Board Division tot Van 1995 tot 2002 werkte Edwin als Vice president Human Resources voor Wessanen. In 2002 vestigde hij zich als interim HR director en werkte als zodanig voor verschillende organisaties. In 2005 begon hij bij Leaf International waar hij nu nog steeds met veel passie en gedrevenheid werkt aan het sturen van veranderingsprocessen en het gericht coachen van mensen. Wat heeft LEAF gedaan met Management Drives? Medewerkers internationaal opgeleid voor IP en GTO Performance-verbeteringsprogramma s voor landenteams Interne uitrol Management Drives in totale internationale organisatie Waar heeft Management Drives nog meer kunnen helpen binnen LEAF? Management Drives heeft het bedrijf geholpen om de slag van values naar gedrag te maken. Onze kernwaarden zijn mooie woorden, maar als men niet weet welk gedrag hierbij past heeft het geen nut. Management Drives zorgde voor de vertaling van deze woorden naar gewenst gedrag per drijfveer. Daarnaast heeft het ons veel inzichten in elkaar gegeven. Teams werken hierdoor nu beter samen alhoewel we ook moeten oppassen dat we elkaar nu niet te snel in hokjes stoppen. Nu is het van groot belang om deze kennis en taal te waarborgen en te koesteren. Welke grote besluiten heeft u genomen door de inzet van Management Drives? LEAF heeft besloten om Management Drives in alle Europese vestigingen uit te rollen. Hierdoor creëren we een Europese gemeenschappelijke taal. Mede door Management Drives zijn we anders naar onze mensen gaan kijken. We kunnen onze werknemers nu gerichter coachen, beter aansturen en hun valkuilen en krachten laten inzien waardoor de prestaties en passie in het werk verbeteren. Bij zwaar weer is communicatie nog belangrijker en moet je iedereen kunnen motiveren om de gekozen richting in te gaan. 12

15 Dit was voor mij een enorme eyeopener. Het kwartje viel letterlijk! 13

16 STEPHAN VAN DER VAT IN GESPREK MET SANNEKE SARELS VAN RIJN Manager HRM bij Ziggo Door Management Drives weet je wie je zelf bent en hoe je er zelf in staat, hierdoor kun je dit ook overbrengen aan anderen. Kan je kort de visie van jullie organisatie toelichten? Ziggo bedient 3 miljoen huishoudens, waarvan 1,7 miljoen breedband-internetklanten, 2,1 miljoen afnemers van digitale televisie en 1,3 miljoen telefonieabonnees. Ziggo heeft de ambitie om zich verder te ontwikkelen als media- en entertainmentbedrijf. We willen de klanten het grootst mogelijke gemak bieden en plezier laten ervaren op het gebied van informatie, communicatie en entertainment. Hoe kwam je met Management Drives in aanraking? Wij zochten een manier om beter met elkaar in gesprek te gaan over de samenwerking binnen de organisatie. Een van onze afdelingen had met Management Drives al een trial gedaan en was er enthousiast over. Het bleek een handvat te geven om dingen bespreekbaar te maken, zonder daar beladen woorden voor te gebruiken. Vanuit een luchtige manier van praten kom je er toch over in gesprek. Wat heeft het voor jou en je teams betekend? De drijfveren gaan niet over goed of fout, maar vertellen je heel goed wie je bent. Dat geeft aan twee kanten een enorme boost: aan je zelfbeeld en aan het beeld dat je omgeving van je heeft. Door die onderlinge verbinding krijg je een heel ander soort gesprek. Door het inzicht in elkaars drijfveren kan je in het dagelijks werk en in de onderlinge omgang met elkaar bespreken waarom dingen wel of niet lukken. Daarbij gaat het niet alleen over het individu, maar ook over het functioneren op teamniveau. De drijfveren gaan niet over goed of fout, maar vertellen je heel goed wie je bent. Dat geeft aan twee kanten een enorme boost: aan je zelfbeeld en aan het beeld dat je omgeving van je heeft. 14

17 Door het inzicht in elkaars drijfveren kan je in het dagelijks werk en in de onderlinge omgang met elkaar bespreken waarom dingen wel of niet lukken. Ik dacht dat wij als bedrijf heel erg naar regeltjes kijken. Het blijkt echter een hele andere materie te zijn waar wij tegenaan lopen. Afmaken, structureren en focus houden zijn onze uitdagingen. Door dat van jezelf en de verschillende mensen in de teams te weten, kan je handiger daarop inspelen. Door Management Drives hoef ik geen moeilijke worden te gebruiken om dat uit te leggen. Je kan gewoon de kleuren gebruiken en dat maakt het ook net wat luchtiger. Wij gebruiken Management Drives al sinds Een steeds grotere populatie binnen de organisatie kent het. Als je het goed neerzet en het op heel veel verschillende manieren wilt benutten, kan je het een langere tijd inzetten voor een grote groep in de organisatie. Kan je nog een tip geven voor het aansturen van een veranderingsproces? Als jij als leidinggevende of als manager weet wie je zelf bent en hoe je er zelf in staat, kan je dat ook overbrengen aan de ander. Als je voor jezelf weet wat het betekent, kan je makkelijker je teams motiveren om dat te gaan doen. Om voor de mensen meer inzichtelijk te maken wat dat in gedrag betekent, kan je de gemeenschappelijke taal van de kleuren gebruiken. Management Drives is een van de methoden die wij daarvoor gebruiken. Het geeft ons een manier om veranderingen handen en voeten te geven. Als je dat handig inzet, komt de boodschap beter over. 15

18 CV Sanneke Sarels van Rijn Sanneke Sarels van Rijn studeerde Training & Development aan de Universiteit Utrecht en is sinds 2009 verbonden aan Ziggo als Manager HRM. Haar kernactiviteiten bestaan uit het begeleiden en ontwikkelen van de kwaliteiten van medewerkers in een snel wijzigende organisatie. Sanneke heeft voorheen diverse HR Manager functies bekleed bij onder andere Eli Lilly, WorldCom en Human Capital Group. Wat heeft Management Drives gedaan binnen Ziggo? Management Drives op teamniveau op verschillende niveaus in de organisatie uitgerold (van operationele teams tot senior managementteams) Management conferences begeleid Performance-verbeteringsprogramma s voor teams uitgerold Management Drives is een methode die wij gebruiken voor veranderingsprocessen. Het geeft ons een manier om veranderingen handen en voeten te geven. Als je dat handig inzet, komt de boodschap beter over. 16

19 Als je Management Drives goed neerzet en het op meerdere manieren wilt benutten, kan ik aanbevelen om het een langere tijd in te zetten voor een grote groep in de organisatie. 17

20 Richard Berenschot in gesprek met Mark Visser Partner bij EffectiveBrands veranderingsprocessen zijn succesvol wanneer de top bereid is kritisch naar zichzelf en het managementteam te kijken. Kan je wat vertellen over jezelf en jouw zakelijke verleden? Ik heb bedrijfseconomie in Rotterdam gestudeerd en aan het eind van mijn studie heb ik stage gelopen bij Unilever op de Filippijnen. Aansluitend heb ik drie jaar voor Unilever gewerkt als brandmanager. Omdat ik meer ruimte wilde om dingen te creëren ben ik geswitcht naar Andersen Consulting, wat nu Accenture is geworden. Ik heb daar bijna acht jaar als strategieconsultant gewerkt. Op een gegeven moment begint het dan te kriebelen: je geeft advies, maar wat gebeurt er nu echt mee? Ik wilde aantonen dat ik niet alleen advies kon geven, maar ook echt resultaten neer kon zetten. Ik ben geswitcht naar LEAF (bekend van Sportlife, King, Red Band en Venco) waar ik vier jaar verantwoordelijk was voor marketing en trade marketing. Sinds twee jaar ben ik partner bij EffectiveBrands. EffectiveBrands is tien jaar geleden gestart door Marc de Swaan Arons en Frank van den Driest. Zij vonden elkaar in de observatie dat er geen specialistische kennis bestond over hoe je wereldwijd merken bouwt en succesvol aanstuurt. Welke consequenties heeft de huidige economische situatie voor jullie? De afgelopen twee jaar zijn wij gemiddeld met 30% per jaar gegroeid. Daarvoor zijn twee factoren verantwoordelijk. De ene factor is dat de wereld echt aan het globaliseren is. In onze onderzoeken zien wij steeds terugkomen dat bedrijven internationaler worden met een meer centrale aansturing maar vaak bij lange na niet de waarde realiseren die het zou moeten opleveren. Wij krijgen er elk jaar wel een aantal klanten bij die meer synergie willen halen uit hun wereldwijde operatie. De tweede is dat wij goed werk leveren. Wij bouwen een relatie met onze klanten op. Vaak zijn het bedrijven met een grote omvang die een heel portfolio aan merken hebben, dus er is altijd wel iemand die ergens mee worstelt. Hoe vind jij dat het in zijn algemeenheid gesteld is met leiderschap binnen marketing? De rol van marketing verschilt enorm van bedrijf tot bedrijf. Je ziet dat bij de A-merken marketing nog in de driver s seat zit, terwijl bij de meeste dienstverleners marketeers in een meer ondergeschikte rol zitten. Er lopen tegenwoordig meer managers dan leiders rond, ook bij bedrijven die echt willen dat marketing het voortouw neemt en innoveert. Door de globalisering zijn zij meer bezig om erop toe te zien dat de fabriek draait en zaken goed uitgevoerd worden. De ruimte voor mensen om met een inspirerende nieuwe visie en echte innovatie te komen is beperkt. De rollen waarbinnen nog leiderschap getoond kan worden zijn hoger in de organisatie gekomen en hebben een veel groter afbreukrisico. De ruimte voor leiderschap is kleiner geworden en de risico s zijn toegenomen. Consumenten zijn moeilijker te bereiken dan tien jaar geleden, door het grote aantal media dat zij gebruiken om informatie tot zich te nemen en de kritische houding ten opzichte van merken. Dat zorgt ervoor dat er veel meer nadruk is komen te liggen op management, risicobeheersing en vasthouden wat je hebt. Tegelijkertijd kun je je niet blijvend onderscheiden door steeds grotere efficiëntie. Uiteindelijk moet er echte innovatie komen. Je ziet vaak in de periferie van een bedrijf de echte ondernemers opstaan, daar is nog ruimte. De uitdaging is om die initiatieven te herkennen, te koesteren en als ze levensvatbaar zijn een groeispurt te geven. 18

Denkt udat mensen gedreven worden door hun managers? Wij niet.

Denkt udat mensen gedreven worden door hun managers? Wij niet. Denkt udat mensen gedreven worden door hun managers? Wij niet. 1 WAT ISMANAGEMENT DRIVES? DE MANAGEMENT DRIVES TEST Management Drives (MD) is een unieke methode om naar organisaties tekijken. MD laat uheel

Nadere informatie

Denkt u dat mensen gedreven worden door hun managers? Ik niet!

Denkt u dat mensen gedreven worden door hun managers? Ik niet! Denkt u dat mensen gedreven worden door hun managers? Ik niet! Webseminar Ritsen vanaf hier 27 oktober 2009 Janny den Bakker Organisatie & Change Consultant ING Janny den Bakker-Knottnerus Organisatie

Nadere informatie

1. De methodiek Management Drives

1. De methodiek Management Drives 1. De methodiek Management Drives Management Drives is een unieke methodiek die u concrete handvatten biedt in het benaderen van de ontwikkeling van individu, team en organisatie. De methodiek kent een

Nadere informatie

Samenvatting Herstructurering

Samenvatting Herstructurering Samenvatting Herstructurering 29 mei 2012 Congres Geen getob aan de top Ouko Beuving (Besturenraad) Herma Roelink (Management Drives) Dilemma s Hoe geef ik sturing aan verandering? Vanuit groen: praten,luisteren

Nadere informatie

Denkt u dat mensen gedreven worden door hun managers? Wij niet. De nieuwe benadering van organisaties en organisatievraagstukken

Denkt u dat mensen gedreven worden door hun managers? Wij niet. De nieuwe benadering van organisaties en organisatievraagstukken Denkt u dat mensen gedreven worden door hun managers? Wij niet. De nieuwe benadering van organisaties en organisatievraagstukken Denkt u dat mensen gedreven worden door hun managers? Wij niet. Ieder mens

Nadere informatie

Effectief investeren in management

Effectief investeren in management Effectief investeren in management Veel organisaties zijn in verandering. Dat vraagt veel van de leidinggevenden/managers. Zij moeten hun medewerkers in beweging krijgen om mee te veranderen. En dat gaat

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

Profile Dynamics. Werken vanuit je unieke kwaliteiten en kracht. De impact van je drijfveren op werk, samenwerking en groei Versie 1.

Profile Dynamics. Werken vanuit je unieke kwaliteiten en kracht. De impact van je drijfveren op werk, samenwerking en groei Versie 1. 0 Profile Dynamics Werken vanuit je unieke kwaliteiten en kracht De impact van je drijfveren op werk, samenwerking en groei Versie 1.0 1 Inhoud Pagina 0. Inhoud.1 1. De impact van drijfveren op je gedrag

Nadere informatie

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE]

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] Waarvoor kiezen klanten voor SoHuman? SoHuman helpt mensen, teams en organisaties met hun persoonlijke en professionele

Nadere informatie

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling

KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling KOERSEN OP SUCCES Workshops strategische teamontwikkeling Koersen op Succes Of het nu gaat om het verwezenlijken van plannen, het behalen van gestelde doelen, het leuker maken van een organisatie of het

Nadere informatie

Uw drijfveren. Congres Geen getob aan de top 29 mei 2012. Lineke Bos (Besturenraad) Steven Hoyer (Besturenraad Astrid Oostrom (Management Drives)

Uw drijfveren. Congres Geen getob aan de top 29 mei 2012. Lineke Bos (Besturenraad) Steven Hoyer (Besturenraad Astrid Oostrom (Management Drives) Uw drijfveren Congres Geen getob aan de top 29 mei 2012 Lineke Bos (Besturenraad) Steven Hoyer (Besturenraad Astrid Oostrom (Management Drives) Management Drives en Onderwijs Management Drives meet drijfveren

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Rapportage Werksoorten. BIJ Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 02.04.2015. Email:

Rapportage Werksoorten. BIJ Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 02.04.2015. Email: Rapportage Werksoorten Naam: BIJ Voorbeeld Datum: 02.04.2015 Email: support@meurshrm.nl BIJ Voorbeeld / 02.04.2015 / Werksoorten (QWSN) 2 Inleiding Wat voor type werkzaamheden spreken jou aan? Wat voor

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Outplacement Outplacement Sta je aan het begin van een nieuwe stap in je loopbaan? Wij ondersteunen je bij het vinden van een nieuwe baan. Nieuwe keuzes maken is wat onwennig en het maakt je soms onzeker.

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden zeker gedeeltelijk niet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Voor discussies heb ik geen tijd, ík beslis. Medewerkers met goede voorstellen

Nadere informatie

Welkom bij jezelf. Powered by

Welkom bij jezelf. Powered by Welkom bij jezelf. Powered by 2 Commercieel excelleren. Het is onze filosofie dat commerciële professionals alleen duurzaam succesvol kunnen zijn als ze hun biologische talenten inzetten in een rol die

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model

Inhoudsopgave: Inleiding. Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1: Achtergrond van de vragenlijst 1.1 : Het Team Leadership Competence Model Hoofdstuk 2: De Team Leadership Competence Questionnaire 2.1 : Opbouw van de lijst 2.2 :

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Transi4e%&% leiderschap%

Transi4e%&% leiderschap% Odin development compass Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt, en mensen wilt ondersteunen in hun groei, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke kracht is van iedereen. Het Odin Development

Nadere informatie

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt.

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt. Optimale inzet en groei van uw talenten en organisatie Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt en mensen wilt inzetten vanuit hun natuurlijke kracht, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer?

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? In deze bijdrage neemt Gea Peper, eigenaar van het HappinessBureau, ons mee in het belang van geluk op het werk in de vorm van een interview met Onno Hamburger.

Nadere informatie

Voor het totale plaatje

Voor het totale plaatje Voor het totale plaatje Voor het totale plaatje Een helder totaalplaatje Snel groeien zonder chaos Om de juiste weg te kiezen, is het totale plaatje nodig. Bij HRM-vraagstukken gaat dit zeker op. Besluitvorming

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact

Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Case study: Service en sales gaan samen voor beter klantcontact Sales als basis voor klantcontact stimuleert klanttevredenheid Meer dan 900 medewerkers van Transcom Nederland verzorgen dagelijks facilitaire

Nadere informatie

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN MENSEN ZIJN HET HART VAN UW SUCCES BEDRIJVEN DIE DE BESTE MENSEN AAN ZICH WETEN TE BINDEN, PRESTEREN BETER. MAAR

Nadere informatie

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant

Antreum RAPPORT TLC-Q. Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011. de heer Consultant RAPPORT TLC-Q Van: Test Kandidaat Administratienummer: Datum: 01 Sep 2011 Normgroep: Advies de heer Consultant 1. Inleiding Het leiden van een team vraagt om een aantal specifieke competenties. Dit rapport

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

Resultaat vanuit zingeving

Resultaat vanuit zingeving Resultaat vanuit zingeving WIE ZIJN WE? WAT DOEN WE? Berry de Boer en Edwin Luijendijk 2 training-nu Training-NU We leven in een tijd waarin veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen. Eén gouden idee

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Noort Organisatie Ontwikkeling

Noort Organisatie Ontwikkeling Leidinggeven Leidinggeven: Kwaliteit: Uit veel onderzoeken blijkt dat de invloed van een leidinggevende op zijn omgeving enorm is. Een goede leidinggevende haalt meer uit zijn afdeling, weet zijn medewerkers

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

De Sleutel tot het benutten van potentie

De Sleutel tot het benutten van potentie De Sleutel tot het benutten van potentie Wat is potentie eigenlijk? Een snelle blik in een woordenboek levert de volgende resultaten op: het kunnen; dat waartoe iemand of iets toe in staat is; vermogen.

Nadere informatie

Training Klantbeleving

Training Klantbeleving Training Klantbeleving Klantbeleving: voeg waarde toe en verwonder Betalen voor de verzending van je online bestelling? Een week wachten tot je de offerte in je mailbox vindt? Daar nemen klanten geen genoegen

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Focus Workshop 2 daagse

Focus Workshop 2 daagse Focus Workshop 2 daagse Doelstelling Het is onze passie om bedrijven te ondersteunen in hun groei en andere ondernemers te helpen hun dromen te realiseren. HaRvest is ontstaan van uit onze overtuiging

Nadere informatie

De studenten consultancy op het gebied van social enterprises en non-profits

De studenten consultancy op het gebied van social enterprises en non-profits SOCIAL IMPACT CONSULTING De studenten consultancy op het gebied van social enterprises en non-profits INFORMATIEBROCHURE 2017-2018 WORD STUDENTCONSULTANT BIJ SOLVE UTRECHT! WAT IS SOLVE? Stichting SOLVE

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST Werkboek MEER MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST MANIER! Hoofdstuk 1 Nieuwe klanten nodig? Marketing is een vakgebied waar veel om te doen is.

Nadere informatie

Theorie en aantekeningen Naam:

Theorie en aantekeningen Naam: Het Voortdurend Verbeterboekje Theorie en aantekeningen Naam: Versie: maart 2013 Ter introductie Inleiding Voor u ligt het Voortdurend Verbeterboekje. Het geeft een overzicht op hoofdlijnen van de achtergronden,

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

DEKAPENTA. Dekapenta: een nieuwe manier om naar mensen in organisaties te kijken DEKAPENTA

DEKAPENTA. Dekapenta: een nieuwe manier om naar mensen in organisaties te kijken DEKAPENTA DEKAPENTA Dekapenta betekent vijftien in het Grieks. De test die Dekapenta heeft ontwikkeld bestaat uit vijftien typen, zeven voor vrouwen en acht voor mannen. Samen vijftien. Dekapenta! Dekapenta: een

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage <Naam onderwijsinstelling> Datum: Opdrachtgever: Auteur:

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage <Naam onderwijsinstelling> Datum: Opdrachtgever: Auteur: HPC-O 1 HPC-O Human Performance Contextscan Organisatierapportage Datum: Opdrachtgever: Auteur: 24 april 2008 drs M.G. Wildschut HPC-O

Nadere informatie

Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >>

Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >> Een kennis- en netwerkorganisatie voor professionals¹ >> die organisaties adviseren over en begeleiden bij uiteenlopende innovaties op het gebied van organisatie- en werkvormen, arbeidsrelaties, leiderschap

Nadere informatie

360 feedback assessment

360 feedback assessment 360 feedback assessment Naam : Jan Voorbeeld Datum rapportage : oktober 2013 Opdrachtgever : Organisatie Contactpersoon : Ellen Roosen Mpact Training & Advies Overwaard 13, 4205 PA Gorinchem Nederland

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

Leiderschap De invloed van teamleiders op de teamprestaties

Leiderschap De invloed van teamleiders op de teamprestaties Leiderschap De invloed van teamleiders op de teamprestaties Een People Analytics onderzoek door Introductie: Waarom onderzoek naar leidinggevenden in een callcenter? Een organisatie ontwikkelt wanneer

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

Training Persoonlijke Kracht!

Training Persoonlijke Kracht! Training Persoonlijke Kracht! Zet binnen acht weken stevige stappen in je persoonlijke ontwikkeling en leer te werken vanuit jouw persoonlijke kracht! Training Persoonlijke Kracht! Persoonlijk leiderschapsprogramma

Nadere informatie

Visie. Volharding. De diepte in De bestaande situatie ontregelen gebeurt niet door een oppervlakkige HAAL MEER RESULTAAT UIT JEZELF EN ANDEREN

Visie. Volharding. De diepte in De bestaande situatie ontregelen gebeurt niet door een oppervlakkige HAAL MEER RESULTAAT UIT JEZELF EN ANDEREN HAAL MEER RESULTAAT UIT JEZELF EN ANDEREN The privilege of a lifetime is to become who you truly are. - Carl Jung Visie Als authentiek leider ben je een kapitein aan het roer van een schip. Handen aan

Nadere informatie

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR Altijd al gezocht naar een trainingsconcept voor uw medewerkers waar je meteen van zegt: GewoonDoen! Nu is deze kans eindelijk aanwezig en wel voor een deelnameprijs van

Nadere informatie

Maak de juiste keuze. Coaching. Selectie/Promotie. Management Ontwikkeling. Loopbaanbegeleiding. Copyright 2005 Alert Management Consultants

Maak de juiste keuze. Coaching. Selectie/Promotie. Management Ontwikkeling. Loopbaanbegeleiding. Copyright 2005 Alert Management Consultants Maak de juiste keuze - Selectie/Promotie Coaching Management Ontwikkeling Loopbaanbegeleiding Waarschijnlijk vindt u het net als de meeste mensen in uw vakgebied wel eens moeilijk om iemands persoonlijkheid

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Eenvoudig nieuwe klanten. Voor adviseurs, trainers en coaches

Eenvoudig nieuwe klanten. Voor adviseurs, trainers en coaches Eenvoudig nieuwe klanten Voor adviseurs, trainers en coaches Leer hoe ideale klanten naar je toe komen. Wiep de Jong Online Business Trainer Eenvoudig nieuwe klanten 2 Welkom bij mijn E-Book 'Eenvoudig

Nadere informatie

Slimmer werken met mensen

Slimmer werken met mensen Slimmer werken met mensen Paul Breman Mijn Bedrijf 2.0 wordt mede gefinancierd met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Commissie, de Provincie Utrecht en de Gemeente

Nadere informatie

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1

VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 VRAGENLIJST LERENDE ORGANISATIE (op basis van Nelson & Burns) 1 Onderstaande diagnostische vragenlijst bestaat uit 12 items. De score geeft weer in welke mate uw organisatie reactief, responsief, pro-actief

Nadere informatie

Voorwoord! Wie wil ik helpen?!

Voorwoord! Wie wil ik helpen?! Voorwoord Allereerst dankjewel dat je mijn boek hebt gekocht of gekregen en dat je dit ook leest. Dit toont dat jij vooruit wil in het leven en dat je ook actiegericht bent. En actiegerichte mensen halen

Nadere informatie

D.O.E.N. Oefening. 1. De eerste stap is een doel stellen.

D.O.E.N. Oefening. 1. De eerste stap is een doel stellen. D.O.E.N. Oefening D.O.E.N. is de afkorting voor Doelen Opstellen en Effectief bereiken via je Netwerk. Met deze oefening ga je het fundament leggen van je LinkedIn strategieën. Ze vraagt maar 10 minuten

Nadere informatie

REALTIME LEIDERSCHAP ONTWIKKELING

REALTIME LEIDERSCHAP ONTWIKKELING REALTIME LEIDERSCHAP ONTWIKKELING ERNST JAN REITSMA 27 NOVEMBER 2014 REALTIME LEADERSHIP DEVELOPMENT 1. Iets over theorieën 2. Belang van Live Event 3. Ervaringen 4. Feedback organiseren 5. Voorbeelden

Nadere informatie

Training & Ontwikkeling

Training & Ontwikkeling Inleiding FOCUS Leren & Ontwikkelen uit Wormerveer is een sterk groeiende Human Resources Development dienstverlener met een duidelijke focus op resultaatgerichtheid en professionalisering. Wij onderscheiden

Nadere informatie

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES

GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES GLOBAL TALENT SOLUTIONS HEALTHCARE PHARMACEUTICALS & MEDICAL DEVICES HUDSON RECRUITMENT & TALENT MANAGEMENT DE BESTE PROFESSIONALS VOOR SALES, MARKETING, HR EN GENERAL MANAGEMENT Ze zijn schaars: professionals

Nadere informatie

Communiceren op basis van Management Drives De wereld van de kleuren onthuld

Communiceren op basis van Management Drives De wereld van de kleuren onthuld Haalt het beste uit uw mensen! Communiceren op basis van Management Drives De wereld van de kleuren onthuld Haalt het beste uit uw mensen! Management Drives? Management Drives is het bedieningspaneel en

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Meer doen in minder tijd én met minder stress!

Meer doen in minder tijd én met minder stress! Meer doen in minder tijd én met minder stress! Is Werken in Flow iets voor jou? Wil jij grip op je overvolle inbox? Een opgeruimde werkomgeving? Een halve tot een hele werkdag tijdswinst per week? Een

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

Modern Timemanagement Effectief Werken 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief.

Modern Timemanagement Effectief Werken 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Brochure Workshops Modern Timemanagement Effectief Werken 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Workshops 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Wat

Nadere informatie

1964.87.900.B01 * TOMMY@THEHAPPYBOSS.NL

1964.87.900.B01 * TOMMY@THEHAPPYBOSS.NL R I TRA IN I IN G o c o a c a c n g i n h i n EFFECTIEF EN BEVLOGEN LEIDERSCHAP Groeien en laten bloeien! Tommy weet als geen ander te boeien en te inspireren. Gecombineerd met de juiste vakkennis en management

Nadere informatie

De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals!

De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals! - Consulting Skills Training Pagina 1 van 6 De Meest Effectieve & Persoonlijke Consulting Skills Training voor Professionals! Los van de inhoud van je advies is het belangrijk om je advies zo goed mogelijk

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap

Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap in de reflectie zie je de bron Effectief Leiderschap.. een persoonlijke audit U geeft leiding aan een team, een project of een afdeling. U hebt veel kennis, u

Nadere informatie

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien REEF-carrièremanagement voor jouw persoonlijke groei delen om te groeien REEF hecht veel waarde aan de persoonlijke groei van zijn medewerkers. Daarom helpt REEF je in de eerste plaats aan uitdagende en

Nadere informatie

Winnen en behouden van nieuwe cliënten

Winnen en behouden van nieuwe cliënten Winnen en behouden van nieuwe cliënten Dat is de kracht van het zelfstandig ondernemerschap in tegenstelling tot de grote bedrijven. Alles draait om het vertrouwen van jouw cliënt in jouw professionaliteit.

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

paardencoach Frederieke van der Lijn Buitenpost www.equinama.nl

paardencoach Frederieke van der Lijn Buitenpost www.equinama.nl Loop je steeds tegen dezelfde valkuilen aan? Ben je toe aan veranderingen of aan een volgende stap in je ontwikkeling? Wil je persoonlijke inzichten? Graag begeleiden mijn paarden Gio, Stanley en ikzelf

Nadere informatie

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl Het Mens Effect hetmenseffect.nl Uw organisatiedoelen & het effect van talent In deze dynamische tijd vormt de mens weer de kern van succesvolle organisaties. Welke uitdaging ook, ICT-systemen, processen

Nadere informatie

De toekomst van consultancy

De toekomst van consultancy De toekomst van consultancy Course Assignment Management Consulting 5 oktober 2013 Teska Koch 2518936 Teska.koch@hotmail.com Word count: 1.510 Een kijkje in de glazen bol: Wat is de toekomst van consultancy?

Nadere informatie

Financials met Meerwaarde

Financials met Meerwaarde Financials met Meerwaarde Bien Sûr Recruitment 2016 Bien Sûr Recruitment FINANCIELE KERNFUNCTIES Proactief financieel management en een alert risicomanagement is een dwingende noodzaak voor elke organisatie.

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Intermedius, Passie, grip en structuur voor u en uw organisatie

Intermedius, Passie, grip en structuur voor u en uw organisatie Intermedius, Passie, grip en structuur voor u en uw organisatie Wilt u organisatieveranderingen effectief vormgeven en besturen? Zorg dan dat projecten en programma s elkaar versterken in een gestructureerde

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

Over Performance Dialogue

Over Performance Dialogue Over Performance Dialogue Wij ondersteunen organisaties bij het versterken van de dialoog tussen de organisatie en haar medewerkers over functioneren en presteren. Dit doen wij door middel van training

Nadere informatie

Openhartig Managen volgens de. Montalto methode

Openhartig Managen volgens de. Montalto methode Openhartig Managen volgens de Montalto methode Managen van verbinding Leiders en managers kunnen veel meer bereiken dan ze voor mogelijk houden. Veel potentieel van medewerkers blijft onbenut, omdat hun

Nadere informatie

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige

Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Test naam Marktgerichtheidsscan Datum 28-8-2012 Ingevuld door Guest Ingevuld voor Het team Team Guest-Team Context Overige Klantgerichtheid Selecteren van een klant Wanneer u hoog scoort op 'selecteren

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie