Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening"

Transcriptie

1 Drijfveren in de zakelijke dienstverlening

2 INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human Resources LEAF International 10 Sanneke Sarels van Rijn - Manager HRM bij Ziggo 14 Mark Visser - Partner bij EffectiveBrands 18 Michael van Hoewijk - Directeur Human Resources bij PGGM 22 Albert Klompé - Directeur Assessment Consultancy Nederland bij GITP 26 Georgette Fijneman - Directeur Verander- & Procesmanagement bij SNS REAAL 30 Jørgen Bod - Manager HR/Quality bij Alphabet Nederland B.V. (voorheen ING Carlease) 34 Voorbeeldpagina s 38 Slot 49

3 VERBETER DE PERFORMANCE VAN UW ORGANISATIE DOOR INZICHT IN DRIJFVEREN Steeds meer organisaties lijken moeite te hebben in beweging te komen. De drive ontbreekt en de spirit is weg. De medewerkers kennen de doelstellingen van de organisatie, maar deze worden niet eigen gemaakt. De bestaande methodes om hier verandering in te brengen leiden niet meer tot het gewenste resultaat. Sensitieve leiders voelen dit en zijn op zoek naar nieuwe manieren om de mensen te bereiken. Veranderingen vinden in onze visie alleen blijvend plaats vanuit de kracht van mensen. De binnenkant die we in eerste instantie niet zien bepaalt wel het uiteindelijke gedrag. Door mensen inzicht te geven in hun eigen en andermans drijfveren en gedrag zijn we in staat om de effectiviteit en performance van individuen, teams en organisaties te verbeteren. Het gaat hier over het nieuwe leiderschap. Het vanuit de kracht van mensen leiden van een organisatie. Management Drives laat u zien waartoe mensen gedreven zijn en waar zij hun energie vandaan halen. Laat mensen die zaken doen waar zij energie vandaan halen, dat is goed voor henzelf en voor de organisatie. In de filosofie van Management Drives is het domein van leiderschap hard en zacht tegelijkertijd. Studies laten zien dat 80% van het succes van teams en orga nisaties wordt bepaald door zachte factoren. Management Drives maakt deze factoren meetbaar. De moderne management-literatuur spreekt al langere tijd van zogenaamde emotionele intelligentie en de noodzaak daarvan en Management Drives maakt dit concreet. De methodiek van Management Drives maakt dieperliggende factoren van ieders gedrag op een unieke wijze zichtbaar. De resultaten worden op dusdanige wijze gepresenteerd dat de organisatie erop kan sturen. Op ogenschijnlijk eenvoudige wijze herkennen mensen onderlinge verschillen en hebben ze handvatten om verschillen te overbruggen. Uiteindelijk spreekt de gehele organisatie een heldere nieuwe taal waarin men elkaar aanspreekt op zaken die voorheen niet of slechts moeilijk besproken konden worden. In deze brochure laten wij acht van onze klanten aan het woord over hun ervaringen met Management Drives. In de testimonials gaan we dieper in op het persoonlijk leiderschap, de visie op de markt en economische ontwikkelingen, hoe ze met Management Drives in aanraking zijn gekomen en wat Management Drives voor het individu, de teams en de organisatie heeft betekend. Als deze brochure uw interesse heeft gewekt om kennis te maken met Management Drives, kom ik graag bij u langs om u te ontmoeten en samen te bekijken wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen. Stephan van der Vat Managing Partner Management Drives tel +31 (0)

4 DE METHODE MENS VISIE Mensen verbinden Contacten leggen Communiceren Draagvlak zoeken Harmonie creëren Analyseren Conceptualiseren Visie formuleren Innoveren Inspireren STRATEGIE Vooruitgang boeken Ambities hebben Uitdagingen aangaan Resultaten halen Efficiency creëren STRUCTUUR FOCUS MISSIE Structureren Organiseren Zekerheden creëren Plannen Afspraken nakomen Kracht gebruiken Tempo maken Knopen doorhakken Confronteren Druk opbouwen Veiligheid creëren Familiegevoel creëren Traditie levend houden Identiteit behouden Dienstbaar zijn De methode Management Drives is een unieke methode om naar mensen, teams en organisaties te kijken. Het laat u heel snel inzien dat mensen en ook organisaties bepaalde leidende denkpatronen en gewoontes hebben. Als gevolg daarvan hebben we een bepaalde voorkeursstijl, met als valkuil enerzijds continu te overdrijven en anderzijds andere zaken geen aandacht te geven. We zitten als het ware gevangen in onze eigen denkpatronen. Deze denkpatronen worden door ons gemeten in de vorm van drijfveren. Het inzicht dat dit biedt geeft nieuwe verrassende invalshoeken. Drijfveren bepalen immers in hoge mate hoe een individu, team of een organisatie functioneert. Datgene wat iemand drijft bepaalt namelijk in grote mate zijn waarneming, zijn gedrag, zijn motivatie om dingen wel of niet te doen, de zaken waar hij graag energie aan geeft, zijn leiderschapsstijl en eigen wijze van besluitvorming. In iedere zakelijke relatie zijn het de combinaties van drijfveren die maken hoe de samenwerking verloopt. Begrijpen we elkaar, vullen we elkaar aan of zitten we elkaar in de weg en praten we te veel langs elkaar heen? Daarnaast helpt Management Drives bij de ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie, de vertaling naar een heldere strategie en van daaruit naar gedragen jaarplannen. De Management Drives-VRAGENLIJST De Management Drives-test is een online vragenlijst die drijfveren meet van individuele medewerkers en van daaruit de vertaling maakt naar teams, business units en de gehele organisaties. Een beter begrip van deze drijfveren helpt teams en organisaties om beter te communiceren, helpt mensen verder in hun ontwikkeling, helpt de prestaties van teams te verbeteren. De test is geschikt voor iedereen in een werkomgeving. Al meer dan mensen uit de meest uiteenlopende functies hebben de vragenlijst ingevuld. Dat betreft bestuursleden, directeuren, kappers, buschauffeurs, leraren en ook helpdeskmedewerkers, afdelingsmanagers, ministers en captains of industry. 2

5 Een voorbeeld (GEEN referentieprofiel) directie strategie marketing HR communicatie IT logistiek treasury Sales risicomanagement Wat wordt gemeten? Onze drijfveren bepalen ons functioneren in het team en binnen de organisatie. Deze drijfveren worden bepaald door onze neurofysiologie en door de omgevings factoren; nature, nurture en culture! Er worden zes drijfveren onderscheiden en gemeten, en vervolgens overzichtelijk gepresenteerd in verschillende kleuren. Deze drijfveren hebben bij iedereen een verschillende volgorde en intensiteit. Dit resulteert in een oneindig groot aantal verschillende profielen. De Management Drives-test meet deze drijfveren accuraat. Door de drijfveren te duiden met kleuren en deze vervolgens in een vaste matrix te plaatsen, worden de resultaten op een duidelijke en overzichtelijke manier weergegeven. Hoe worden de antwoorden verwerkt? De vragenlijst wordt in circa 20 minuten online ingevuld. De antwoorden worden vervolgens verwerkt bij Management Drives met behulp van speciaal ontwikkelde analysesoftware. Het resultaat wordt altijd teruggekoppeld door een gecertificeerde trainer/coach. Daarbij hoort ook een uitgebreide uitlegbrochure, waarvan een aantal voorbeeldpagina s zijn opgenomen in deze brochure vanaf pagina 38. De trainer/coach licht de uitslagen toe aan diegenen die de vragenlijst hebben ingevuld en laat het team vervolgens zien hoe en waarom het op die wijze samenwerkt en waar verbeteringen mogelijk zijn. Consultancy Management Drives levert een reeks aan adviesdiensten die gebruikmaken van deze unieke methodiek. Management Drives Consultancy onderscheidt zich door de objectieve meting van drijfveren centraal te stellen en de aanpak vervolgens daarop te baseren. Dit is altijd een volledig transparant en gedeeld proces. Wij willen niet alleen verklaren waarom problemen ontstaan maar ook samen met de klant oplossingen vinden en implementeren. Dit maakt onze tool tot een praktisch en pragmatisch middel om de performance van teams en organisatie te verbeteren. Vanuit de meetresultaten kunnen wij begrijpelijk maken waarom de ene afdeling graag wil meepraten en erbij betrokken wil worden, terwijl de andere afdeling juist snelle duidelijkheid prefereert. De taak die vervuld moet worden is een belangrijk vertrekpunt bij de ontwikkeling van de organisatie, het 3

6 team en de individuen. De personen moeten niet alleen de juiste competenties hebben voor de taak, hun drijfveren bepalen in grote mate op welke manier ze de taak vorm willen geven. Daarover overeenstemming bereiken geeft een basis voor goed functioneren. Vervolgens komt aan de orde hoe wij de samenwerking tussen mensen en groepen kunnen verbeteren. Op basis van de Management Drivestestresultaten is eenvoudig te zien welke individuen uit de verschillende subculturen van nature gemakkelijk communiceren (en samenwerken) of niet en wat daaraan te verbeteren is. Doordat onze methodiek waardevrij is, gaat dit proces altijd vanuit een positieve grondslag van de deelnemers. Opleidingen Uit onderzoek blijkt dat 80% van de projecten op zogeheten zachte factoren vastloopt. In onze opleiding leren we u met die zachte factoren, ofwel drijfveren van medewerkers, teamleiders en andere stakeholders, om te gaan. Wij bieden opleidingen aan voor managers, adviseurs, trainers en coaches die willen leren hoe ze die zachte factoren inzichtelijk en beter beheersbaar kunnen maken. Dit maakt het mogelijk om zelf de Management Drives-methode onder licentie toe te passen en gebruik te maken van onze testfaciliteiten. De Management Drives-certificatieopleiding Individuele Profielen is een vierdaagse opleiding gericht op het meten, interpreteren en toepassen van de testresultaten van individuen. De Management Drives-certificatieopleiding voor Groepen, Teams en Organisatie-advies is een vervolgopleiding van vier dagen, gericht op het toepassen van de testresultaten van groepen. De deelnemer leert groepsuitslagen samen te stellen en te interpreteren waarop hij vragen leert stellen over de organisatie- en teamcultuur en methodes leert toepassen om groepen te adviseren. De MD Feedback -certificatieopleiding is gericht op het meten van gedrag dat wordt waargenomen door de eigen bril en de bril van anderen. Ten aanzien van de drijfveren voegt de opleiding waarde toe door nadrukkelijker in te gaan op het gedrag van personen. Daarnaast zijn er nog opleidingen op expertniveau. Voor een volledig beeld kunt u kijken op onze website Internationaal De test is beschikbaar in meer dan 14 talen en daarmee goed inzetbaar voor multiculturele instellingen, internationaal werkende bedrijven en organisaties waar de betreffende landentaal leidend is. Testen die in verschillende talen gemaakt zijn kunnen gezamenlijk worden verwerkt. Kleuren zijn immers universeel. 4

7 De onderneming Wij geloven in een moderne vernieuwende samenwerking tussen u, uw organisatie en onszelf. Het werkt alleen als we elkaar versterken. Het wordt een succes als we elkaar verder helpen. Onze mensen en aan ons gelieerde partners zijn daarom stuk voor stuk geïnteresseerd in menselijke ontwikkeling en organisatievraagstukken en gedreven om die twee met elkaar naar een volgende fase te helpen. Een volgende fase in ontwikkeling, in begrip, respect, in samenwerking en succes! Management Drives is gestoeld op drie poten: meetbaar maken van zachte factoren (de vragenlijst), consultancy en opleidingen. Deze drie activiteiten bestaan niet naast elkaar maar zijn in elkaar vervlochten: het een geschiedt niet zonder het ander. We leiden mensen op om met onze methode te werken, maar wij adviseren ook organisaties om verder te komen. Dit doen we altijd vanuit en op basis van de Management Drives-methodiek. Klanten zijn beursgenoteerde, grote en middelgrote ondernemingen, ministeries, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, sportorganisaties en collegaconsultancy bedrijven. Onze klanten zijn bewuste organisaties die hun mensen zien als een van hun belangrijkste waarden en daar met alle liefde in willen investeren. Onze stelling is dat ons model praktisch moet zijn en een diepgaand inzicht moet bieden zonder overmatig te simplificeren. In die spanning hebben wij Management Drives ontwikkeld. Na meting van honderdduizenden mensen hebben wij het unieke model ontwikkeld dat werkt met zes drijfveren die zowel in volgorde als kleurintensiteit per persoon verschillen. Ieder uniekepersoonsprofiel wordt weergegeven in een herkenbare en logische vaste matrix. De eigenaren Management Drives is een zelfstandige onafhankelijke BV, eigendom van vier onafhankelijke eigenaren. Ieder heeft zijn sporen in het bedrijfs- en overheidsleven verdiend en heeft zijn eigen expertise binnen de Management Drives-methode en haar toepassingen. Toepassingen Op basis van onze methode hebben we een aantal specifieke toepassingen ontwikkeld. Hieronder vindt u een, niet-limitatieve, opsomming. Voor mij als Individu Management Drives leert u drijfveren te herkennen en erkennen. in de eerste plaats die van uzelf. Daarna ook die van de mensen in uw werkomgeving. Bewustzijn is de eerste stap in de eigen ontwikkeling van gedrag. U wordt zich meer bewust van uw eigen gedrag en het effect daarvan op uw omgeving. Binnen teams krijgt u beter inzicht in wat de teamleden drijft, welke vorm van communiceren het beste zal werken en wat u als manager of collega kunt doen om de andere teamleden op de toppen van hun kunnen te laten presteren. Voor mijn Team Niet elke groep individuen is een team. Middels teamdesign-sessies kijken wij naar de opdracht van het team en geven wij praktische handvatten om het beste uit de drijfveren van de deelnemers te halen. Teamcoaching zorgt er daarbij voor dat het team ook daadwerkelijk het nieuwe gewenste gedrag verankert in zijn werkzaamheden en onderlinge samenwerking. Voor mijn Organisatie De bij individuen gemeten drijfveren worden samengenomen tot een weerspiegeling van de groepsdrijfveren. Aangevuld met metingen van specifieke cultuurverschijnselen wordt een glashelder en overzichtelijk beeld gegeven van de cultuur. Zo is het eenvoudig om de zachte factoren te benoemen, meten en beïnvloeden. Hetzelfde principe kan ook op grotere schaal worden toegepast, waardoor een beeld ontstaat van een hele organisatie of een organisatieonderdeel. De directie van Management Drives: Cor, Richard, Harry en Stephan 5

8 Stephan van der Vat in gesprek met Pierre Mellegers Manager Management & Human Resource Development bij Eneco Management Drives heeft geholpen bij het verbeteren en professionaliseren van de teamdynamiek. Even voorstellen Als Management en HR development manager ben ik momenteel werkzaam bij Eneco. Ik ben 20 jaar geleden bij Shell werkzaam geweest als informaticus/ programmeur. Tijdens deze periode ben ik erachter gekomen dat ik veel meer affiniteit met de human kant van de organisatie heb en dat ging helaas niet samen met een functie als programmeur. In 94 heb ik een carrièreswitch gemaakt en ben werkzaam geworden in het Human Resources Management. Tegenwoordig ben ik binnen Eneco verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het management en de organisatie als geheel. Het gaat hierbij om de strategie, de mens, de organisatie en de ontwikkeling van Eneco. Waar staat Eneco als organisatie voor? Eneco is een duurzaam energiebedrijf. Met ruim medewerkers bedienen we meer dan twee miljoen zakelijke en particuliere klanten. We behoren tot de schoonste energiebedrijven van Europa en willen dit ook graag blijven. Onze ambitie is dan ook: duurzame energie voor iedereen. Betrouwbaar, betaalbaar en schoon. Wij geloven dat het gebruik van fossiele brandstoffen steeds verder beperkt zal worden en daardoor blijven wij investeren in duurzame energie zodat wij onafhankelijk van fossiele brandstoffen kunnen opereren en alleen nog duurzame energie leveren aan onze klanten. Om dit te bewerkstelligen willen wij samen met onze klanten de energiebehoefte en voorziening vergroenen. Dat betekent op alle fronten samenwerken om dit voor elkaar te krijgen, met klanten en met elkaar. In ons leiderschap zetten we sterk in op het verbindend leiderschap. Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Management Drives? Vier jaar geleden zijn wij voor het eerst in aanraking gekomen met Management Drives. Destijds waren wij bezig met een grootschalig herstructureringstraject vanwege de op hand zijnde splitsingswet. Eneco organiseerde zich in drie kernbedrijven. Deze herstructurering had ook impact op de managementstijl. Het werd steeds belangrijker om vanuit een decentraal mandaat met een eigen kernbedrijfstrategie wel te blijven samenwerken om de duurzaamheidsstrategie van de Eneco-groep als totaal te realiseren. Het verbindend leiderschap kwam toen al als dominante managementstijl naar voren, alleen noemden we het niet zo. Via een adviseur van Boer & Croon is Management Drives geïntroduceerd, in eerste instantie als instrument om inzichtelijk te maken wat drijfveren van management zijn. Met de kleuren van de drijfveren zie je al vrij snel wat de verbindende stijl van een manager is. Wat het eerst opviel was de directe herkenning van jezelf en collega s. Wat zijn de belangrijkste kernwaarden die Eneco hanteert en welke Management Drives-kleuren zijn in deze het sterkste vertegenwoordigd? Eneco hanteert vier kernwaarden en alle drijfveren zijn hierin vertegenwoordigd: betrokken, uitgesproken, daadkrachtig en duurzaam. Onze communicatiestijl is sympathiek. De betrokken kernwaarde wordt voornamelijk ingevuld door de Groene drijfveer en gaat over het werken aan verduurzaming van de energievoorziening; samen met onze klanten, gemeenten, bedrijven, woningbouwcorporaties, wijkverenigingen, het Wereld Natuur Fonds, banken, scholen en meer. We zoeken bovendien voortdurend naar manieren om zelf duurzamer te zijn. 6

9 Discussies worden minder gecompliceerd omdat je zaken kunt verklaren en elkaar kunt laten inzien wat er nodig is om het gewenste resultaat te behalen. 7

10 Welke grote besluiten heeft Eneco anders genomen door de inzet van Management Drives? Management Drives heeft geholpen bij het verbeteren en professionaliseren van de teamdynamiek. Wij zochten voorheen altijd naar de juiste persoon voor de juiste functie op het juiste moment. Door Management Drives hebben wij hier in het juiste team aan toegevoegd. Dit is een wezenlijk verschil, omdat het zorgt voor een efficiëntere samenwerking binnen de verschillende teams en de organisatie als geheel. De uitgesproken kernwaarde is Oranje en Rood ingevuld en gaat over het uitspreken van onze ambitie. We stellen ons open en eerlijk op en we maken duidelijke keuzes: vóór onze partners, vóór werkelijk duurzame energiebronnen en vóór medewerkers die bij ons passen. De daadkrachtige kernwaarde heeft veel weg van de Gele drijfveer en gaat over Woorden én daden. Woorden om onze visie te delen, daden door te investeren in opwekking van duurzame energie, te innoveren en producten en diensten te ontwikkelen die duurzame energie voor iedereen beschikbaar maken. De duurzame kernwaarde wordt hoofdzakelijk ingevuld door de Blauwe drijfveer. Wij gaan voor duurzaam. Dat betekent dat we uit alle rendabele, realistische opties altijd de duurzaamste kiezen. Zo nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. De sympathieke communicatiestijl is voornamelijk Paars ingekleurd. We maken problemen niet groter dan ze zijn, maar bespreken liever duurzame oplossingen. In welke zin heeft Management Drives het leiderschap binnen Eneco versterkt? Uit verschillende studies komt naar voren dat een grotere diversiteit aan mannen en vrouwen binnen een organisatie goed is voor de effectiviteit van de organisatie. Eneco heeft hier destijds sterk op ingezet en hier tegelijkertijd targets op gezet zodat de diversiteit binnen Eneco groter zou gaan worden. Echter door het inzicht van Management Drives zijn wij erachter gekomen dat het managen van diversiteit hetzelfde is als het managen van de drijfveren van personen. Hierdoor wordt het veel minder spannend of het nu een man of een vrouw is die aangenomen wordt. Het gaat juist om het evenwicht in de drijfveren. Wat heeft Management Drives betekend voor de persoonlijke ontwikkeling van jezelf en de samenwerking met je team? Management Drives heeft gezorgd voor een stuk her kenning over hoe ik de zaken aanpak. Het is confronte rend in de zin van: als je een bepaalde drijfveer niet hebt, kun je deze ook nooit krijgen. Het laat je echter wel zien hoe je de drijfveer die je niet bezit kunt stimuleren vanuit je eigen dominante drijfveren. Binnen mijn team kregen we door Management Drives de kans om ons aan te passen aan elkaar, we wisten tegelijkertijd wat de krachten én valkuilen van ons team waren. Hierdoor konden wij hierop sturen en het proces managen. Ten slotte worden discussies eenvoudiger met behulp van de drijfveren, ze worden minder gecompliceerd omdat je zaken kunt verklaren en elkaar kunt laten inzien wat er nodig is om het gewenste resultaat te behalen. 8

11 Hoe maken jullie dagelijks gebruik van Management Drives? Wij hebben een aantal collega s laten opleiden door Management Drives om de methodiek te kunnen bewaken binnen de organisatie. Wij maken dan ook regelmatig gebruik van Management Drives doordat wij een aantal regels hebben vastgesteld. Iedereen die werkzaam is bij Eneco dient de Management Drives-test te doen en een terugkoppeling te ontvangen van een van onze intern opgeleide mensen. Hierdoor krijgt iedereen hetzelfde inzicht en waarborgen we de gemeenschappelijke taal. CV pierre mellegers Pierre Mellegers MCM (1965) studeerde Informatica en Human Resources Management en is sinds 2007 verantwoordelijk voor Human Resource Development bij ENECO. Zijn kernactiviteiten richten zich op leiderschapsontwikkeling, opvolgingsmanagement & learning. Pierre heeft voorheen diverse senior managementfuncties bekleed bij multinationals, waaronder KPMG, Logica en Shell. Wat heeft Management Drives gedaan binnen ENECO? Welke belangrijke tip wil je geven als het gaat om het aansturen van een veranderingsproces? Geen veranderingsproces is hetzelfde, daarom kijken wij per verandering welke kleuren of drijfveren we nodig hebben om het evenwicht in het proces en de groep/ organisatie te bewaken. Het mooie aan Management Drives is dat jullie een team van professionals hebben klaarstaan dat maatwerk levert en het hele proces op een dusdanige manier begeleidt dat het gemakkelijk aan anderen te afficheren is. Bij ons veranderingstraject creëerden wij, met behulp van Management Drives, eerst veiligheid voor de organisatie (welke in de onderste lagen voornamelijk uit Blauwe en Paarse drijfveren bestaat) en daarna werd de verandering pas ingezet. Hierdoor was de groep blij en was de verandering geen enkel probleem. Door het inzicht in de drijfveren werd duidelijk dat deze methode toegepast moest worden om de verandering succesvol te kunnen laten zijn. Medewerkers opgeleid in de organisatie voor IP en GTO Management Drives-sessie met Raad van Bestuur Management conferences begeleid Performance-verbeteringsprogramma s voor teams uitgerold Management Drives als onderdeel van het managementdevelopmentprogramma. Door het inzicht in de drijfveren werd duidelijk dat deze methode toegepast moest worden om de verandering succesvol te kunnen laten zijn. 9

12 Yvonne van oosten (younited) IN GESPREK MET EDWIN KIST Senior Vice President Human Resources LEAF International Bij zwaar weer is communicatie en samenwerken nog belangrijker. Yvonne van Oosten (Younited) is partner van Management Drives en heeft ruim twintig jaar ervaring in het werken met mensen. De afgelopen 15 jaar heeft zij deze ervaring gebruikt in het coachen en trainen van mensen. Onlangs volbracht zij een Management Drives-traject binnen LEAF International en zij interviewde Edwin Kist over het proces, de bevindingen en de resultaten. LEAF in het kort LEAF is een leidend productiebedrijf dat zich voornamelijk richt op de zoetwarenindustrie. LEAF heeft een leidende positie in Scandinavië, Finland, Nederland, België en Italië met merken als Sportlife, Red Band, Venco en Mynthon. De producten van LEAF worden verkocht in meer dan 50 landen. In 2010 had LEAF werknemers in dienst en bedroeg de omzet van de in totaal 18 merken 527 miljoen euro. Wat dreef jou om bij LEAF te werken? LEAF is een internationaal werkende organisate met een enorme veranderingsbehoefte waar veel te doen en te verbeteren is. Daarnaast zijn er inspirerende mensen om mee samen te werken. Vaak met veel onderlinge verschillen, maar daar leer je dan weer mee omgaan. 10

13 CV Yvonne van Oosten Yvonne van Oosten (1967) is al 20 jaar werkzaam als consultant/trainer. Zij is begonnen als interim-manager en later is zij als partner van United Talent in Naarden zich volledig gaan toeleggen op consultancy-based training en coaching, voornamelijk op board- en managementteam-niveau bij diverse grote ondernemingen. In oktober 2010 is zij gestart met Younited waar zij de mogelijkheid heeft gehad haar ervaring meer internationaal in te zetten en daarbij met name veranderingsprocessen binnen directie- en managementteams, ook in andere culturen, in gang te zetten. Hoe zijn jullie met Management Drives in aanraking gekomen? Yvonne van Oosten is in eerste instantie in Rozendaal begonnen met Management Drives binnen LEAF. De HRdirecteur gebruikte Management Drives vooral voor het selecteren en rekruteren van nieuwe medewerkers. Op een gegeven moment ben ik nieuwsgierig geworden naar deze methode en heb ik de test gedaan. Dit was voor mij een enorme eyeopener. Door dit inzicht wist ik waarom ik met één van mijn collega s niet goed kon communiceren. Het kwartje viel letterlijk en het heeft mij dan ook in eerste instantie geholpen om de communicatie en samenwerking met anderen te verbeteren. Wat is de visie van LEAF? De visie en ambitie van LEAF is om de meest bewonderenswaardige organisatie in de Europese zoetwarenindustrie te worden. Dit vanuit het oogpunt van zowel klanten als werknemers, concurrenten, partners en toeleveranciers. De huidige economische situatie maakt het allemaal niet makkelijker, maar zorgt wel voor extra energie om het nog beter te doen. Wat zijn de kernwaarden van LEAF? We hebben met het management van LEAF een aantal sessies georganiseerd om tot onze kernwaarden te komen. Hierbij stond het centraal dat het moest gaan over waar we met LEAF op dit moment staan en waar we naartoe willen. De basis was hierin al snel duidelijk: passion. Passion staat voor onze ambitie om de beste te zijn. We willen zaken doen met veel energie, drive, ambitie en lol. Vervolgens hebben we het gehad over waar we met LEAF naartoe willen, hieruit kwamen meerdere termen naar voren maar teamplay en focus hebben het uiteindelijk gewonnen. Teamplay staat voor een goede samenwerking. Het met elkaar samenwerken om de organisatie en de merken zo goed mogelijk neer te zetten en focus gaat binnen LEAF over keuzes maken. We willen gefocust met de zaken bezig zijn die we in gang zetten en waar we gepassioneerd achteraan gaan. Waarom hebben jullie voor Management Drives gekozen? Als gezegd, Management Drives was al geland in onze organisatie. Management Drives gaf ons een goed gevoel en we ontvingen belangrijke bevestiging vanuit de organisatie. Kreten als; Hier kunnen we wat mee! of Dit helpt écht! ontvingen wij natuurlijk maar al te graag. Het is mooi om te zien dat iedereen iets kan met Management Drives en het hem of haar helpt in de dagelijkse werkzaamheden, samenwerking en persoonlijke ontwikkeling. Deze feedback gaf ons het vertrouwen dat een uitrol in andere organisatiedelen in andere landen ook goed zou kunnen werken. In welke zin heeft Management Drives het leiderschap binnen de organisatie versterkt? Management Drives heeft een taal gecreëerd binnen onze organisatie die iedereen kan verstaan. Hiermee kunnen wij elkaar aanspreken en we hebben de teams kunnen laten zien wat hun valkuilen en krachten zijn. Hierdoor hebben wij beter en effectiever leiderschap kunnen creëren bij zowel het management als de uitvoerende werknemers. 11

14 Leidinggeven aan veranderingsprocessen vraagt veel van uw leiderschapskwaliteiten. Wat heeft u aan Management Drives gehad tijdens het aansturen van een veranderingsproces? Management Drives heeft de communicatie binnen LEAF naar een hoger niveau getild. Dit is ontzettend belangrijk in de huidige economische situatie omdat communiceren met elkaar nog belangrijker wordt in zwaar weer. Bedenk maar eens wat een zeilboot moet doen als deze in een storm terechtkomt. Op dat moment moeten alle neuzen van alle bemanningsleden dezelfde kant op staan. Indien dit niet het geval is, loop je het risico dat een deel van de bemanning overboord gaat terwijl je overstag aan het gaan bent. Zo is het hetzelfde binnen een organisatie. Bij zwaar weer is communicatie nog belangrijker en moet je iedereen kunnen motiveren om de gekozen richting in te gaan. Management Drives draagt eraan bij dat alle neuzen in dezelfde richting staan, dat er duidelijkheid gecreëerd wordt en dat er draagvlak binnen de organisatie ontstaat. CV edwin kist Edwin is sinds 1977 werkzaam in HR in diverse functies in diverse industrieën. Hij is begonnen bij Avebe, waar hij in 1988 vertrok als Management Development Manager. Hij maakte toen de overstap naar Nijverdal-Ten Cate, waar hij tot 1991 HR Director bleef. Hierna ging hij naar KNP BT als HR Director Solid Board Division tot Van 1995 tot 2002 werkte Edwin als Vice president Human Resources voor Wessanen. In 2002 vestigde hij zich als interim HR director en werkte als zodanig voor verschillende organisaties. In 2005 begon hij bij Leaf International waar hij nu nog steeds met veel passie en gedrevenheid werkt aan het sturen van veranderingsprocessen en het gericht coachen van mensen. Wat heeft LEAF gedaan met Management Drives? Medewerkers internationaal opgeleid voor IP en GTO Performance-verbeteringsprogramma s voor landenteams Interne uitrol Management Drives in totale internationale organisatie Waar heeft Management Drives nog meer kunnen helpen binnen LEAF? Management Drives heeft het bedrijf geholpen om de slag van values naar gedrag te maken. Onze kernwaarden zijn mooie woorden, maar als men niet weet welk gedrag hierbij past heeft het geen nut. Management Drives zorgde voor de vertaling van deze woorden naar gewenst gedrag per drijfveer. Daarnaast heeft het ons veel inzichten in elkaar gegeven. Teams werken hierdoor nu beter samen alhoewel we ook moeten oppassen dat we elkaar nu niet te snel in hokjes stoppen. Nu is het van groot belang om deze kennis en taal te waarborgen en te koesteren. Welke grote besluiten heeft u genomen door de inzet van Management Drives? LEAF heeft besloten om Management Drives in alle Europese vestigingen uit te rollen. Hierdoor creëren we een Europese gemeenschappelijke taal. Mede door Management Drives zijn we anders naar onze mensen gaan kijken. We kunnen onze werknemers nu gerichter coachen, beter aansturen en hun valkuilen en krachten laten inzien waardoor de prestaties en passie in het werk verbeteren. Bij zwaar weer is communicatie nog belangrijker en moet je iedereen kunnen motiveren om de gekozen richting in te gaan. 12

15 Dit was voor mij een enorme eyeopener. Het kwartje viel letterlijk! 13

16 STEPHAN VAN DER VAT IN GESPREK MET SANNEKE SARELS VAN RIJN Manager HRM bij Ziggo Door Management Drives weet je wie je zelf bent en hoe je er zelf in staat, hierdoor kun je dit ook overbrengen aan anderen. Kan je kort de visie van jullie organisatie toelichten? Ziggo bedient 3 miljoen huishoudens, waarvan 1,7 miljoen breedband-internetklanten, 2,1 miljoen afnemers van digitale televisie en 1,3 miljoen telefonieabonnees. Ziggo heeft de ambitie om zich verder te ontwikkelen als media- en entertainmentbedrijf. We willen de klanten het grootst mogelijke gemak bieden en plezier laten ervaren op het gebied van informatie, communicatie en entertainment. Hoe kwam je met Management Drives in aanraking? Wij zochten een manier om beter met elkaar in gesprek te gaan over de samenwerking binnen de organisatie. Een van onze afdelingen had met Management Drives al een trial gedaan en was er enthousiast over. Het bleek een handvat te geven om dingen bespreekbaar te maken, zonder daar beladen woorden voor te gebruiken. Vanuit een luchtige manier van praten kom je er toch over in gesprek. Wat heeft het voor jou en je teams betekend? De drijfveren gaan niet over goed of fout, maar vertellen je heel goed wie je bent. Dat geeft aan twee kanten een enorme boost: aan je zelfbeeld en aan het beeld dat je omgeving van je heeft. Door die onderlinge verbinding krijg je een heel ander soort gesprek. Door het inzicht in elkaars drijfveren kan je in het dagelijks werk en in de onderlinge omgang met elkaar bespreken waarom dingen wel of niet lukken. Daarbij gaat het niet alleen over het individu, maar ook over het functioneren op teamniveau. De drijfveren gaan niet over goed of fout, maar vertellen je heel goed wie je bent. Dat geeft aan twee kanten een enorme boost: aan je zelfbeeld en aan het beeld dat je omgeving van je heeft. 14

17 Door het inzicht in elkaars drijfveren kan je in het dagelijks werk en in de onderlinge omgang met elkaar bespreken waarom dingen wel of niet lukken. Ik dacht dat wij als bedrijf heel erg naar regeltjes kijken. Het blijkt echter een hele andere materie te zijn waar wij tegenaan lopen. Afmaken, structureren en focus houden zijn onze uitdagingen. Door dat van jezelf en de verschillende mensen in de teams te weten, kan je handiger daarop inspelen. Door Management Drives hoef ik geen moeilijke worden te gebruiken om dat uit te leggen. Je kan gewoon de kleuren gebruiken en dat maakt het ook net wat luchtiger. Wij gebruiken Management Drives al sinds Een steeds grotere populatie binnen de organisatie kent het. Als je het goed neerzet en het op heel veel verschillende manieren wilt benutten, kan je het een langere tijd inzetten voor een grote groep in de organisatie. Kan je nog een tip geven voor het aansturen van een veranderingsproces? Als jij als leidinggevende of als manager weet wie je zelf bent en hoe je er zelf in staat, kan je dat ook overbrengen aan de ander. Als je voor jezelf weet wat het betekent, kan je makkelijker je teams motiveren om dat te gaan doen. Om voor de mensen meer inzichtelijk te maken wat dat in gedrag betekent, kan je de gemeenschappelijke taal van de kleuren gebruiken. Management Drives is een van de methoden die wij daarvoor gebruiken. Het geeft ons een manier om veranderingen handen en voeten te geven. Als je dat handig inzet, komt de boodschap beter over. 15

18 CV Sanneke Sarels van Rijn Sanneke Sarels van Rijn studeerde Training & Development aan de Universiteit Utrecht en is sinds 2009 verbonden aan Ziggo als Manager HRM. Haar kernactiviteiten bestaan uit het begeleiden en ontwikkelen van de kwaliteiten van medewerkers in een snel wijzigende organisatie. Sanneke heeft voorheen diverse HR Manager functies bekleed bij onder andere Eli Lilly, WorldCom en Human Capital Group. Wat heeft Management Drives gedaan binnen Ziggo? Management Drives op teamniveau op verschillende niveaus in de organisatie uitgerold (van operationele teams tot senior managementteams) Management conferences begeleid Performance-verbeteringsprogramma s voor teams uitgerold Management Drives is een methode die wij gebruiken voor veranderingsprocessen. Het geeft ons een manier om veranderingen handen en voeten te geven. Als je dat handig inzet, komt de boodschap beter over. 16

19 Als je Management Drives goed neerzet en het op meerdere manieren wilt benutten, kan ik aanbevelen om het een langere tijd in te zetten voor een grote groep in de organisatie. 17

20 Richard Berenschot in gesprek met Mark Visser Partner bij EffectiveBrands veranderingsprocessen zijn succesvol wanneer de top bereid is kritisch naar zichzelf en het managementteam te kijken. Kan je wat vertellen over jezelf en jouw zakelijke verleden? Ik heb bedrijfseconomie in Rotterdam gestudeerd en aan het eind van mijn studie heb ik stage gelopen bij Unilever op de Filippijnen. Aansluitend heb ik drie jaar voor Unilever gewerkt als brandmanager. Omdat ik meer ruimte wilde om dingen te creëren ben ik geswitcht naar Andersen Consulting, wat nu Accenture is geworden. Ik heb daar bijna acht jaar als strategieconsultant gewerkt. Op een gegeven moment begint het dan te kriebelen: je geeft advies, maar wat gebeurt er nu echt mee? Ik wilde aantonen dat ik niet alleen advies kon geven, maar ook echt resultaten neer kon zetten. Ik ben geswitcht naar LEAF (bekend van Sportlife, King, Red Band en Venco) waar ik vier jaar verantwoordelijk was voor marketing en trade marketing. Sinds twee jaar ben ik partner bij EffectiveBrands. EffectiveBrands is tien jaar geleden gestart door Marc de Swaan Arons en Frank van den Driest. Zij vonden elkaar in de observatie dat er geen specialistische kennis bestond over hoe je wereldwijd merken bouwt en succesvol aanstuurt. Welke consequenties heeft de huidige economische situatie voor jullie? De afgelopen twee jaar zijn wij gemiddeld met 30% per jaar gegroeid. Daarvoor zijn twee factoren verantwoordelijk. De ene factor is dat de wereld echt aan het globaliseren is. In onze onderzoeken zien wij steeds terugkomen dat bedrijven internationaler worden met een meer centrale aansturing maar vaak bij lange na niet de waarde realiseren die het zou moeten opleveren. Wij krijgen er elk jaar wel een aantal klanten bij die meer synergie willen halen uit hun wereldwijde operatie. De tweede is dat wij goed werk leveren. Wij bouwen een relatie met onze klanten op. Vaak zijn het bedrijven met een grote omvang die een heel portfolio aan merken hebben, dus er is altijd wel iemand die ergens mee worstelt. Hoe vind jij dat het in zijn algemeenheid gesteld is met leiderschap binnen marketing? De rol van marketing verschilt enorm van bedrijf tot bedrijf. Je ziet dat bij de A-merken marketing nog in de driver s seat zit, terwijl bij de meeste dienstverleners marketeers in een meer ondergeschikte rol zitten. Er lopen tegenwoordig meer managers dan leiders rond, ook bij bedrijven die echt willen dat marketing het voortouw neemt en innoveert. Door de globalisering zijn zij meer bezig om erop toe te zien dat de fabriek draait en zaken goed uitgevoerd worden. De ruimte voor mensen om met een inspirerende nieuwe visie en echte innovatie te komen is beperkt. De rollen waarbinnen nog leiderschap getoond kan worden zijn hoger in de organisatie gekomen en hebben een veel groter afbreukrisico. De ruimte voor leiderschap is kleiner geworden en de risico s zijn toegenomen. Consumenten zijn moeilijker te bereiken dan tien jaar geleden, door het grote aantal media dat zij gebruiken om informatie tot zich te nemen en de kritische houding ten opzichte van merken. Dat zorgt ervoor dat er veel meer nadruk is komen te liggen op management, risicobeheersing en vasthouden wat je hebt. Tegelijkertijd kun je je niet blijvend onderscheiden door steeds grotere efficiëntie. Uiteindelijk moet er echte innovatie komen. Je ziet vaak in de periferie van een bedrijf de echte ondernemers opstaan, daar is nog ruimte. De uitdaging is om die initiatieven te herkennen, te koesteren en als ze levensvatbaar zijn een groeispurt te geven. 18

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat.

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. KANSEN VOOR MANAGERS december 2014 People Management Meer rendement uit talent pagina 4 Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. pagina 5 Als je overweegt een MBA te volgen is er een alternatief

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Een vitale organisatie: dat werkt!

Een vitale organisatie: dat werkt! Een vitale organisatie: dat werkt! Colofon Inhoud Inleiding 04 Tekst en eindredactie Loyalis Marketing & Communicatie, Marjolein Rozendaal Facet& Communicatie Hoofdstuk 1 Uitval voorkomen 07 Hoofdstuk

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los

Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los NU. 1/6 Ik vertelde dat ik weer zwanger was en de hel brak los Interview met Muriel Arts MURIEL ARTS (1964) STUDEERDE TANDHEELKUNDE EN STARTTE VERVOLGENS EEN COMMERCIËLE INTERNATIONALE CARRIÈRE BIJ UNILEVER.

Nadere informatie

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers artikelcode: 0159 Omgaan met weerstand Mensen die leidinggeven aan veranderprocessen ervaren regelmatig hoe lastig het is de weerstand te managen die daarbij vaak optreedt. Snelle actie leidt in veel gevallen

Nadere informatie

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015

Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. magazine. nummer 3 maart 2015 Vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs magazine nummer 3 maart 2015 > Eenmalige bijdrage buitenonderhoud oude schoolgebouwen > De 40-urige werkweek en de aanpassing van het taakbeleid > Hoe staat

Nadere informatie

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen Connect Het relatiemagazine van Fydee Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen handelswijzen Ronald van broekhoven is dit goed voor mijn cliënt, voor mijn personeel en voor

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

now Social business Hoe social media elke organisatie sterker, elke medewerker meer betrokken en elke klant blijer maakt

now Social business Hoe social media elke organisatie sterker, elke medewerker meer betrokken en elke klant blijer maakt now Social business Hoe social media elke organisatie sterker, elke medewerker meer betrokken en elke klant blijer maakt 1 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Wat is social business? - Wat is social business?

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Hoe werk jij? Methodiekontwikkeling bij de dienst SOZAWE Jeanine Vosselman Monique Beukeveld Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling

Nadere informatie

De kracht van vertrouwen

De kracht van vertrouwen Allianz Nederland Groep Jaarmagazine 2008 www.allianz.nl De kracht van vertrouwen Het Chinese teken voor crisis bestaat uit twee karakters: kans en bedreiging. Je kunt bij een bedreiging blijven stilstaan,

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Lessen uit de praktijk

Lessen uit de praktijk Lessen uit de praktijk 10 Succesvol verbeteren in het voortgezet onderwijs Leren verbeteren Project voor risicoscholen en (zeer) zwakke afdelingen Een project van de VO-raad en AOC Raad Eerder verschenen

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie