Qualified Medical Engineer track Clinical Engineering (QME-CE) Opleidingsplaatsen 2016

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Qualified Medical Engineer track Clinical Engineering (QME-CE) Opleidingsplaatsen 2016"

Transcriptie

1 SMPE/e Datum 1 juni 2015 Tweejarige post-master ontwerpersopleiding Qualified Medical Engineer track Clinical Engineering (QME-CE) Opleidingsplaatsen 2016 i.s.m. Beroepsvereniging voor Biomedisch Technologen in de Zorg \School of Medical Physics and Engineering Eindhoven

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Beroepsprofiel van de Biomedisch Technoloog in de zorg (QME-CE) De opleiding Het cursorisch deel van de opleiding De projecten Het externe project Begeleiding Individueel opleidingsplan Het opleidingsklimaat in de instelling Financiën Aanvraag Tijdspad Contactgegevens... 8 Appendix A. Projectvoorbeelden... 9 Appendix B. Basisafspraken tweejarige ontwerpersopleiding Qualified Medical Engineer-Clinical Engineering (QME-CE) 10 School of Medical Physics and Engineering Eindhoven,

3 Samenvatting De School of Medical Physics and Engineering Eindhoven (SMPE/e) van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) verzorgt sinds 2006 de tweejarige post-master ontwerpersopleiding Qualified Medical Engineer (QME) voor technologie professionals in de zorg. De trainees zijn werkzaam bij zorginstellingen verspreid over heel Nederland en worden vanuit de TU/e opgeleid tot zelfstandige professionals die bijdragen aan de verbetering van zorgprocessen en aan de optimalisatie van de toepassing van medische technologie in de zorg. Na succesvolle afronding van het programma verkrijgt de ontwerper de erkende graad Professional Doctorate in Engineering (PDEng). In 2014 is SMPE/e binnen de opleiding QME gestart met een nieuwe track, te weten de track Clinical Engineering (QME-CE). Deze nieuwe track is opgezet in samenwerking met de Beroepsvereniging voor Biomedisch Technologen in de Zorg (BMTZ 1 ). Na het succesvol afronden van deze opleiding kan men bij BMTZ opgenomen worden in het kwaliteitsregister als Biomedisch Technoloog in de Zorg. De post-master opleiding QME-CE is een vervolgopleiding voor (biomedisch) ingenieurs die de ambitie hebben om - op meer senior level - binnen een ziekenhuis te werken als een breed georiënteerde technisch specialist en procesdeskundige op het gebied van medische technologie. Behoefte aan deze professionals in Nederland is in 2011 benadrukt door de expertgroep medisch technologie 2. Daaropvolgend heeft VWS in 2012 een rapport laten opstellen waarin een dergelijke rol werd beschreven als coördinator medische technologie 3. Begin 2016 zal een volgende lichting QME-CE trainees beginnen. Ziekenhuizen die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan deze opleiding kunnen: - voor vragen met betrekking tot de opleiding contact opnemen met de QME-opleidingsmanager, dr.ir. I.M.M. Lammerts ) of via - voor vragen met betrekking tot het beroepsprofiel van de Biomedisch Technoloog in de Zorg contact opnemen met het BMTZ bestuur, via 1 2 Medische technologie at Risk, Expert groep medische technologie in opdracht van ministerie VWS, Taakprofiel coördinator medische technologie in het ziekenhuis, Instituut voor verantwoord medicijn gebruik in opdracht van ministerie VWS, 2012 School of Medical Physics and Engineering Eindhoven,

4 1 Inleiding Een veilige behandeling van de patiënt in het ziekenhuis is in toenemende mate afhankelijk van (complexe) medische technologie. Voor een effectieve beheersing van deze medische technologie zijn adequate processen en structuren nodig. Efficiënte samenwerking tussen de verschillende disciplines in het ziekenhuis, van directie tot en met de technicus, van medisch specialist tot en met de inkoper, is daarbij eveneens noodzakelijk. De opleiding staat open voor zowel interne kandidaten van zorginstellingen als voor kandidaten die speciaal geworven worden voor een tijdelijke aanstelling bij de zorginstelling en SMPE/e. 2 Beroepsprofiel van de Biomedisch Technoloog in de zorg (QME-CE) De Biomedisch Technoloog in de zorg (QME-CE) is een ziekenhuisbreed-werkende technisch specialist. Hij/zij heeft een grondige kennis van medische technologie en de toepassing daarvan in diagnose en behandeling. Hij/zij is verantwoordelijk voor het ontwerpen van processen en structuren voor een optimale inzet van deze medische technologie in termen van effectiviteit, efficiëntie en veiligheid. De Biomedisch Technoloog in de zorg (QME-CE) kenmerkt zich door zijn/haar focus op de procesbenadering, systeemontwerp en door het projectmatig en ontwerp-gericht werken. Het beroepsprofiel waar deze postmasteropleiding toe opleidt is: Een organisatiebrede technisch specialist die op basis van een grondig overzicht over en inzicht in technologisch gerelateerde processen in de zorg, verantwoordelijk is voor het ontwerpen en de continue optimalisatie hiervan in termen van effectiviteit, efficiëntie en veiligheid. De professional legt hierover verantwoording af aan de directie en geeft vanuit zijn verantwoordelijkheid gevraagd en ongevraagd advies over het organisatiebeleid. De werkzaamheden spelen zich daarbij af op drie niveaus: Strategisch: het (mede)ontwerpen van het beleid van de instelling rond medische technologie; Tactisch: het ontwerpen van processen en procedures waarmee de doelen van het beleid gerealiseerd worden; Operationeel: het (mede) uitvoeren van de processen en procedures. De (afgestudeerde) professional vervult in de praktijk functies als coördinator medische technologie, adviseur medische technologie, hoofd medische technologie, biomedisch technoloog of vergelijkbaar. 3 De opleiding Meteen vanaf de start van de QME-CE opleiding werken de trainees in een zorginstelling (in dit stuk verder te noemen: opleidingsziekenhuis). Dit is essentieel omdat zij als professionals intensief moeten (leren) samenwerken met zorgprofessionals met verschillende achtergronden. 3.1 Het cursorisch deel van de opleiding Het cursorische deel van de opleiding wordt verzorgd door de School of Medical Physics and Engineering Eindhoven (SMPE/e). Hiervoor is de trainee gemiddeld 1 dag per week (over 2 jaar, waarbij het zwaartepunt in het eerste jaar ligt) niet aanwezig in het opleidingsziekenhuis. In het cursorische deel van de opleiding wordt de theorie uitgewerkt aan de hand van opdrachten en casussen uit het eigen opleidingsziekenhuis. Door het samen uitwerken van opdrachten en door het bespreken van elkaars projecten in de zorginstellingen krijgen de trainees een uitstekend overzicht van de problemen in hun werkterrein en leren ze die op te lossen. Vaak leidt een opdracht ook tot een direct resultaat voor het opleidingsziekenhuis. Het cursorisch onderwijs omvat 800 uur aan studielast. Een deel hiervan is voor alle trainees hetzelfde. Dit deel wordt vormgegeven rondom de specifieke thema s die van belang zijn voor het beroep van de Biomedisch Technoloog in de zorg, aangevuld met delen die gericht zijn op het ontwerpproces en de persoonlijke ontwikkeling van de trainee: Risicomanagement, Medische technologie, School of Medical Physics and Engineering Eindhoven,

5 Procesmanagement, Innovatiemanagement, Projectmanagement, Veranderen/Leiderschap, Intervisie/Samenwerking/Communicatie. Daarnaast volgen trainees cursussen, workshops en trainingen die passen bij hun specifieke wensen en vooropleiding. Het programma voor iedere trainee wordt vastgelegd in een individueel opleidingsplan. 3.2 De projecten Binnen de opleiding worden ook een aantal (ontwerp)projecten uitgevoerd, welke in overleg met SMPE/e gedefinieerd worden door het opleidingsziekenhuis. Hierbij is er ten minste één groot project met een belasting van nominaal 1600 uur, het ontwerpproject (in overleg kan een andere grootte afgesproken worden; essentieel is dat de trainee één groot ontwerpproject van voldoende omvang en impact uitvoert). De belangrijkste eigenschappen van het ontwerpproject zijn: Een duidelijke klantenvraag. Deze is opgesteld door de klant/opdrachtgever en wordt verder uitgewerkt door de trainee; Een heldere specificatie. Deze wordt opgesteld door de trainee in samenspraak met de klant/opdrachtgever en alle andere betrokken partijen; Een duidelijke planning met een actieplan; Een goede evaluatie van concepten (op basis van benchmarks, literatuur etc.) welke de klantvraag kunnen oplossen; Een definitief ontwerp wat met de betrokkenen is afgecheckt; Afhankelijk van de omvang van het voorgaande een implementatie of een implementatieplan; Regelmatig overleg met klant/opdrachtgever; Duidelijke verslaglegging. De basis hierbij is detailverslaggeving over verschillende aspecten (specificatie, literatuuronderzoek, testresultaten enz.). Voor enkele voorbeelden van QME-CE ontwerpprojecten, zie Appendix A. Naast het ontwerpproject van een jaar, voert de QME-CE trainee in het kader van de opleiding diverse andere kleine (mini)projecten en casussen uit rond thema s als: Aankoop en introductie van technologie; Risicomanagement in toepassing van technologie; Organisatieverandering; Procesoptimalisatie; Externe adviesopdracht buiten eigen organisatie. 3.3 Het externe project Een opdracht van drie maanden buiten het opleidingsziekenhuis is onderdeel van de opleiding. Tijdens deze opdracht werkt de trainee in een andere omgeving aan een nieuw project. De trainee kan daarbij alle kennis en vaardigheden opgedaan tijdens de opleiding gebruiken om een opdracht in een nieuwe omgeving en binnen een beperkte tijd tot een goed einde te brengen. De opdracht kan plaats vinden in een zorginstelling maar ook een plaatsing in bijvoorbeeld de medische industrie behoort tot de mogelijkheden. 3.4 Begeleiding Trainees krijgen vanuit SMPE/e een opleider toegewezen. De dagelijkse begeleiding in de projecten wordt verzorgd vanuit de zorginstelling. Regelmatig is er overleg met alle betrokkenen over de ontwikkeling van de trainee en de voortgang van projecten. School of Medical Physics and Engineering Eindhoven,

6 3.5 Individueel opleidingsplan Thema Risicomanagement Veranderen / Leiderschap Medische Techniek gewenst gewicht 20% (24 ECTS) 10% (12 ECTS) 20% (24 ECTS) cursussen / workshops / seminars / trainingen / casussen / mini-projecten Toetsing Instituut ECTS Veiligheidskunde en RisicoAnalyse scriptie SMPE/e 3 Medische Ethiek scriptie SMPE/e 3 Mini-project / casus 'Risicomanagement in toepassing van technologie' verslag ZKH/UMC min. 5 Verandermanagement/Onderhandelen en overtuigen (onderdeel van Zelf-Reflectie en Communicatie) reflectie SMPE/e 1 Effectief communiceren, adviseren en presenteren / De Kunst van het Presenteren presentatie SMPE/e 1 Mini-project / casus 'Organisatieverandering' verslag ZKH/UMC min. 5 Stralingsbescherming, deskundigheidsniveau 5A/B of 4m 5 SMPE/e, 4m UMC 1 Procesmanagement Innovatiemanagemen t Projectmanagement Intervisie/ Samenwerking/ Communicatie Ontwerpproject Extern project 20% (24 ECTS) 10% (12 ECTS) 10% (12 ECTS) 10% (12 ECTS) min. 45 ECTS titel '... ' min. 10 ECTS titel '... ' Klinische Informatica scriptie SMPE/e 3 Toegepaste Fysiologie -- Meten en Monitoring van Vitale Functies presentatie SMPE/e 3 Elektrische veiligheid / medische ruimten NEN / TNO 1 Electrische veiligheid voor gevorderden VZI Medische Lasers in de praktijk: Fysische interactie, Veiligheid en Medische toepassing VUmc 1 Aankoopopdracht / mini-project / casus 'Aankoop en introductie van medische technologie' verslag ZKH/UMC min. 2 Management en Organisatie in de Gezondheidszorg (Intern & Extern Management, Financieel Management, Gezondheidsrecht) scriptie SMPE/e 3 Beslissingsmodellen bij ontwerpen SMPE/e 1 Design for Six Sigma SMPE/e 1 Enterprise Modeling Ontwerpen in de zorg SMPE/e 1 Mini-project / casus 'Procesoptimalisatie' Entrepreneurship (week summerschool) presentatie business case DTI, TU/e 1 Scientific Integrity SAI 0 Projectmanagement (Prince II "foundation") projectplan SMPE/e 1 Zelf-Reflectie en Communicatie POP SMPE/e 1 professional development workshops & seminars organisatie SMPE/e 1 Interactie & Attitudetraining / Leiderschapscursus 2 Intervisie workshop SMPE/e 0 verslag + presentatie SMPE/e min 45 verslag + presentatie min. 10 Totaal min. 120 School of Medical Physics and Engineering Eindhoven,

7 4 Het opleidingsklimaat in de instelling Ten aanzien van de inbedding van de opleiding in de zorginstelling zijn er een aantal randvoorwaarden: Binnen de zorginstelling (o.a. door de medische staf en de Raad van Bestuur) wordt grote waarde gehecht aan het veilig toepassen van medische technologie (zie ook het Convenant) en staat men volledig achter de opleiding. De zorginstelling waarborgt dat de trainee werkzaamheden doet die passen binnen de opleiding. De instelling heeft voldoende (multidisciplinaire) uitdagingen op het gebied van de Medische Technologie die als ontwerpproject kunnen worden aangepakt. De zorginstelling heeft een begeleider aangewezen die verantwoordelijk is (en zich verantwoordelijk voelt) voor de kwaliteit van de opleidingsplaats en het resultaat: o De begeleider werkt als Biomedisch Technoloog, Klinische Fysicus, Hoofd Medische technologie o.i.d. o De begeleider heeft voldoende tijd voor begeleiding van de trainee (ten minste 4 uur per maand); o De begeleider heeft affiniteit met het coachen van medewerkers; o De begeleider heeft voldoende gezag en contacten binnen de instelling om te zorgen voor de juiste projecten. 5 Financiën In het geval er extern een kandidaat wordt gezocht voor een opleidingsplaats geldt het volgende: De kandidaat wordt voor 0.8 fte aangesteld als Biomedisch Technoloog bij het opleidingsziekenhuis, met een salaris op het niveau van typisch FWG 60 in de zorg. De bijdrage van het opleidingsziekenhuis is hiermee , - per jaar aan salariskosten. Daarnaast draagt de instelling 5.000, - (0% BTW) bij aan de opleidingskosten voor de gehele looptijd van de opleiding. SMPE/e is werkgever van de trainee voor de resterende 0.2 fte (TOIO niveau, salariskosten 6.000, - per jaar). Daarnaast neemt zij de overige opleidingskosten van , - voor haar rekening. In het geval de kandidaat reeds werkzaam is in het opleidingsziekenhuis, geldt het volgende: De trainee blijft volledig aangesteld als Biomedisch Technoloog of soortgelijke professional bij het opleidingsziekenhuis. Het opleidingsziekenhuis betaalt geen bijdrage aan de opleidingskosten. SMPE/e is geen werkgever van de trainee. SMPE/e neemt de volledige opleidingskosten van voor haar rekening. De trainee krijgt d.m.v. een 0,0 FTE aanstelling en inschrijving als TOIO/student dezelfde status (en de daarbij horende rechten) als de trainees in dienst van SMPE/e. 6 Aanvraag Een aanvraag voor deelname van een zorginstelling aan de opleiding in 2016 bestaat uit de volgende documenten: Omschrijving van de mogelijke onderwerpen voor een ontwerpproject (jaarproject); Omschrijving opleidingsomgeving in de instelling; Instemming met de basisafspraken tweejarige QME-CE opleiding (zie appendix A). School of Medical Physics and Engineering Eindhoven,

8 7 Tijdspad De termijn voor het indienen van een aanvraag voor een QME-CE opleidingsplaats sluit per 15 september Direct daarna zal gestart worden met een wervingscampagne, gebaseerd op één advertentie waarin alle opleidingsinstellingen vermeld staan als opleidingsplaats. De verschillende opleidingsplaatsen en de projecten worden via de website toegelicht. 1 november 2015 zal de selectieprocedure van start gaan, waarbij SMPE/e, in samenwerking met BMTZ, de eerste sollicitatiegesprekken voert. Op basis van deze voorselectie zal er in de zorginstellingen de eindselectie plaatsvinden. Ook interne kandidaten van instellingen, met een academische achtergrond/werkniveau, zijn van harte welkom om zich aan te melden voor een opleidingsplek. In aparte gesprekken zal afgestemd worden of de opleiding voor de kandidaat passend is. De opleiding zal starten op 1 februari Tijdspad QME-CE call 2016: juni 2015 gesprekken met zorginstellingen, indienen van aanvragen door zorginstellingen: juli/augustus concrete afspraken over nieuwe opleidingsplaatsen, uitzetten van vacatures september 2015 werven van kandidaten: oktober 2015 selecteren van kandidaten: voorselectie en 1 e gespreksronde (door SMPE/e en BMTZ): november e gespreksronde bij de zorginstellingen: december 2015 aanstellen van QME-CE trainees: januari 2016 start QME-CE 2016: 1 februari Contactgegevens Voor vragen en een nadere toelichting kunt u contact opnemen met een van onderstaande personen: Voor meer informatie kan overigens ook direct contact worden opgenomen met: QME-opleidingsmanager: dr.ir. I.M.M. Lammerts Bestuur BMTZ (website: Aanvragen voor een QME-CE opleidingsplaats kunnen worden gestuurd naar: School of Medical Physics and Engineering Eindhoven,

9 Appendix A. Projectvoorbeelden Voorbeelden van QME-CE ontwerpprojecten (in 2015 gestart): Ontwerp van een ziekenhuisbreed systeem voor borging van kwaliteitscontroles van medische apparatuur. ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen biedt ziekenhuiszorg, ambulancezorg, thuiszorg en ouderenzorg in de regio Zeeuws-Vlaanderen. ZorgSaam wil binnen 2 jaar voldoen aan de gestelde wet- en regelgeving, richtlijnen en normering rondom kwaliteitscontroles medische apparatuur zodat de kwaliteit is geborgd. Daarvoor zal tijdens dit jaarproject een ziekenhuis breed systeem voor borging van kwaliteitscontroles van medische apparatuur worden ontworpen. Ontwikkeling/Inrichting stuurdashboard Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk (met buitenpoliklinieken in Groenlo, Lichtenvoorde en Eibergen) is een modern algemeen ziekenhuis. Om op verschillende organisatieniveaus een juiste sturing aan de bedrijfsvoering van het SKB te kunnen geven, is het noodzakelijk dat de juiste organisatielagen beschikking hebben tot juiste en relevantie informatie. Wanneer kritieke prestatie-indicatoren (bv. VIM meldingen, status convenant, financiële situatie, patiëntstroom/ligduur, outcome parameters, inzetbaarheid medische technologie, etc.) overzichtelijk worden gepresenteerd in de vorm van bv. een dashboard, biedt dit een goed handvat om de organisatie (of een deel daarvan) gefundeerd te kunnen sturen. Het inrichten van een goede analyse op de data die beschikbaar is binnen het ziekenhuis zal ook de verantwoording en rapportage naar hogere organisatieonderdelen en externe partijen vereenvoudigen (prestatie-indicatoren voor verzekeraars, IGZ, NIAZ, ect.). Een dergelijk dashboard kan dus tweeledig worden benut; enerzijds om een organisatieonderdeel te aan te sturen en anderzijds voor het afleggen van verantwoordingen. Tijdens dit jaarproject zal een stuurdashboard worden ontworpen, met focus op de zorgtechnologie en bedoeld voor verschillende aggregatieniveaus (Raad van Bestuur [RvB], ZorgGroepManagement [ZGM], TeamManagement [TM]), en Regiecentrum Kwaliteit en Veiligheid. Ontwerp en implementatie van integrale kwaliteitsborging medisch technologie. Het STZ-ziekenhuis VieCuri (met locaties in Venlo en Venray en buitenpoli s in de gemeenten Horst, Peel & Maas en Reuver) is hét Medisch Centrum voor Noord-Limburg. Implementatie van het convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis vraagt om beschrijving en uitvoering van een aantal procedures, maar het is nog belangrijker dat in de juiste keten de juiste verantwoordelijkheid genomen wordt t.a.v. deze procedures. Dit vormt een van de belangrijkste uitdagingen voor het opzetten van een kwaliteitssysteem rondom medische hulpmiddelen en (medische) technologie. In Nederland is VieCuri een van de eerste ziekenhuizen die de ZGT-QMT aanpak 4 gaat toepassen en daarvoor zijn 8 domeinen gedefinieerd om het integraal risicomanagement te bewerkstelligen. Het domein waarbinnen dit project acteert is het domein apparatuur (medische hulpmiddelen en medische technologie). De doelstelling van het jaarproject luidt: Ontwerp en implementatie van integrale kwaliteitsborging medisch technologie. Rekening houdend met de eisen gesteld in het convenant, de eisen van het bestaande ISO kwaliteitscertificaat van de afdeling Medische Instrumentele Dienst (MID), de ziekenhuis brede eisen vanuit het kwaliteitssysteem Joint Commission International (JCI) en de kwaliteitseisen vanuit het nieuwe Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB). Ontwerp van track and trace systeem voor Medische Hulpmiddelen Binnen het Radboud UMC in Nijmegen worden heel veel hulpmiddelen gebruikt die geen vaste lokatie hebben maar door het huis heen op verschillende plaatsen gebruikt worden en nodig zijn. De beschikbaarheid hiervan is essentieel voor het goed verlopen van de vele processen in het huis en de uiteindelijke zorg voor de patient. Het is moeilijk om overzicht te krijgen en houden over dit soort mobiele duurzame middelen omdat ze niet traceerbaar zijn. Dit zorgt ervoor dat veel processen in het huis niet optimaal lopen omdat er veel tijd kwijt wordt geraakt door het zoeken en/of wachten wat weer zorgt voor frustratie bij de betrokkenen. Tijdens dit jaarproject zal een Track and Trace systeem worden ontwikkeld dat informatie geeft en zorgt voor inzicht in diverse processen waarbij mobiele duurzame middelen worden gebruikt: daardoor kunnen deze processen beter worden ingericht met als resultaat veiligere, kwalitatievere, doelmatigere zorg. 4 https://www.zgt.nl/8427/zgt-koploper-kwaliteit-en-veiligheid-zorgtechnologie/ School of Medical Physics and Engineering Eindhoven,

10 Appendix B. Basisafspraken tweejarige ontwerpersopleiding Qualified Medical Engineer-Clinical Engineering (QME-CE) Opleiding 1) Binnen de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) zal de opleiding tot Qualified Medical Engineer Clinical Engineering (QME-CE) worden verzorgd door de School of Medical Physics and Engineering Eindhoven (SMPE/e). SMPE/e zal gedurende twee jaar zorg dragen voor de cursussen en ondersteuning bij projecten conform het opleidingsplan van de Kandidaat. 2) De uitvoering van de opleiding (totaal 2 jaar = 3360 uur) zal deels binnen de TU/e, deels binnen de Zorginstelling geschieden. 3) Aanvangsdatum van de opleiding van QME-CE Kandidaat is 1 februari Einddatum is 31 januari ) De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse begeleiding van de Kandidaat ligt bij de begeleider in de Zorginstelling. 5) De ondersteuning op praktisch en theoretisch gebied van de Kandidaat wordt bewaakt door de opleider van de TU/e. 6) In de opleiding moet een ontwerpproject worden uitgevoerd: a) Het ontwerpproject heeft een omvang van een jaar (richtlijn 1600 uur). b) Het ontwerpproject wordt ten minste elke drie maanden gereviewed door de Zorginstelling en SMPE/e. c) Het ontwerpprojectdossier (eindverslag en appendices/technical notes) kan op verzoek van de Zorginstelling geheel of gedeeltelijk vertrouwelijk zijn. Leden van de eindevaluatiecommissie, die het werk van de Kandidaat moeten beoordelen, verkrijgen inzicht in het gehele projectdossier (onder geheimhouding). 7) Naast het ontwerpproject worden kleinere projecten (richtlijn 600 uur) uitgevoerd, die ook als doelstelling hebben de vaardigheden van de trainee voor werken in de zorg te verhogen. 8) Gedurende de opleiding wordt een extern project (richtlijn 400 uur) gedaan dat buiten Zorginstelling plaatsvindt. 9) Alle ontwikkelde kennis binnen de projecten is eigendom van de zorginstelling waar de projecten hebben plaatsgevonden. Financiële verplichtingen SMPE/e 10) De kosten van de opleiding komen ten laste van SMPE/e. Hierin begrepen zijn: a) alle kosten van cursussen, workshops en trainingen zoals omschreven in het opleidingsplan, met als richtlijn een inspanning van 800 uur; b) de reiskosten voor het volgen van deze curriculaire activiteiten (openbaar vervoer of 0.19 ct/km). Voor de delen op de TUe worden de reiskosten vergoed volgens de voorwaarden uit de cao voor kandidaten met een 0.2 FTE aanstelling bij de TU/e; voor kandidaten met een 0.0 FTE aanstelling geldt een vergoeding op basis van openbaar vervoer 2 e klas voor het onderwijs aan de TU/e. c) de kosten voor het bijwonen van conferenties, symposia, de aanschaf van boeken en IT middelen door de Kandidaat (met een maximum van 1 200; waarvan maximaal 600 aan IT middelen zoals een laptop); d) de reis, verblijf- en visumkosten verbonden aan het externe (internationale) project bij de medische industrie, instituut of zorginstelling (met een maximum van 5 000). e) De kosten van begeleiding en evaluatie door de opleider en wetenschappelijke staf van TU/e. 11) De Kandidaat heeft gedurende de looptijd van het contract het recht om gebruik te maken van de diensten van TU/e zoals helpdesk en bibliotheek. 12) Voorafgaande schriftelijke toestemming van SMPE/e is vereist voor het maken van de kosten door de Kandidaat. Is geen voorafgaande schriftelijke toestemming verleend, dan zullen deze kosten niet worden vergoed. 13) De totale kosten van het onderwijs- en begeleidingspakket van SMPE/e voor de gehele opleiding van twee jaar bedraagt Financiële verplichtingen Zorginstelling 14) De Zorginstelling draagt bij aan de opleidingskosten. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW heffing. Indien een Kandidaat volledig in dienst is van de instelling worden aan de instelling geen opleidingskosten in rekening gebracht. 15) De kosten voor aankoop, productie en/of onderhoud van apparatuur, software, hardware en systemen die worden gebruikt voor de projecten en ondersteuning door diensten van de Zorginstelling komen ten laste van de Zorginstelling. 16) De vergoeding voor de werkzaamheden van de begeleider(s) uit de Zorginstelling valt onder de verantwoordelijkheid van de Zorginstelling. School of Medical Physics and Engineering Eindhoven,

11 Dienstverband 17) Kandidaat heeft gedurende de looptijd van de opleiding een 0.8 fte aanstelling als Biomedisch Technoloog bij Zorginstelling met een inschaling volgens afspraak met de Kandidaat (typisch promovendus niveau). Kandidaten die reeds (volledig) in dienst van de Zorginstelling waren, blijven volledig in dienst. 18) De Kandidaat heeft gedurende de looptijd van de opleiding een tijdelijke 0.2 fte aanstelling als TOIO (Technologisch Ontwerper In Opleiding) bij de ontwerpersopleiding Qualified Medical Engineer van de TU/e met een inschaling conform de richtlijnen van de ontwerpersopleidingen. Voor 2014 is het brutosalaris 340 per maand (voor 0.2 FTE; 1698 op voltijdsbasis). Bij een volledige aanstelling in de Zorginstelling krijgt de Kandidaat een 0.0 fte aanstelling bij de TU/e. 19) Verlofdagen worden gemeld en verwerkt in de Zorginstelling. De dagen aan de TU/e worden verondersteld evenredig te zijn opgenomen, maar worden niet geregistreerd. Restvakantiedagen aan de TU/e worden niet uitbetaald. Aansprakelijkheid 20) De TU/e is niet aansprakelijk voor schade/letsel toegebracht aan Zorginstelling dan wel derden of eigendommen van Zorginstelling dan wel derden behoudens opzet of grove schuld/grove nalatigheid van de zijde van de TU/e. TU/e is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de door de TU/e ingevolge de volgens overeenkomst te leveren goederen of te geven adviezen. Ontbinding van contract 21) De Kandidaat, de Zorginstelling en SMPE/e evalueren binnen maximaal 6 maanden de voortgang. 22) Bij een besluit tot voortzetting gelden na dit evaluatiemoment de volgende afspraken: a) Kandidaat, de Zorginstelling en SMPE/e verplichten zich om de opleiding af te ronden in de afgesproken looptijd van twee jaar. b) Onvoorziene omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot een mogelijke uitloop van de opleidingsperiode worden zo spoedig mogelijk besproken. In onderling overleg en afhankelijk van de situatie kunnen nieuwe afspraken over de looptijd worden gemaakt. c) Bij een tussentijdse beëindiging van het opleidingscontract door Kandidaat is er sprake van een verplichting tot betaling van een proportioneel deel van de directe opleiding- en begeleidingskosten van door Kandidaat aan SMPE/e. De verplichting vervalt indien er sprake is van overmacht. d) De TU/e en de Zorginstelling zullen het contract niet beëindigen. Uitgezonderd zijn die gevallen waarbij er sprake is van wanprestatie van de Kandidaat. 23) Bij een besluit tot beëindiging van de opleiding: a) De arbeidsovereenkomsten worden ontbonden (bij een Kandidaat die reeds in dienst van de Zorginstelling was, alleen het TU/e contract). b) Eventuele reeds aan de Kandidaat betaalde vergoedingen voor IT apparatuur uit het persoonlijk budget (10c) worden door de Kandidaat aan SMPE/e terugbetaald Getekend voor akkoord: Datum: Handtekening: Datum: Handtekening: Datum: Handtekening: Namens Zorginstelling: naam Kandidaat: Prof.dr.ir. E.J.E. Cottaar Directeur SMPE/e School of Medical Physics and Engineering Eindhoven,

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

Jong Talent. Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten

Jong Talent. Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten Jong Talent Beleid voor promovendi, postdocs en Research Master studenten CAPHRI School for Public Health and Primary Care Faculty of Health, Medicine & Primary Care Universiteit Maastricht mei 2010 Name

Nadere informatie

Tenure track-beleid. loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers. Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Tenure track-beleid. loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers. Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Tenure track-beleid loopbaantraject voor veelbelovende jonge wetenschappers Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Oktober 2014 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 pag. 2 Inleiding, pre-tenure track

Nadere informatie

Programma. Goed Gebruik Geneesmiddelen

Programma. Goed Gebruik Geneesmiddelen Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen Programma Goed Gebruik Geneesmiddelen Colofon ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling. ZonMw financiert

Nadere informatie

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang

Argus. Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg. Dwang en drang Argus Registratie van vrijheidsbeperkende interventies in de geestelijke gezondheidszorg Colofon Deze handleiding is opgesteld in opdracht van het patiëntveiligheidsprogramma ggz Veilige zorg, ieders zorg.

Nadere informatie

COÖRDINATIE VAN ZORG

COÖRDINATIE VAN ZORG COÖRDINATIE VAN ZORG Barneveld Ede Nijkerk Scherpenzeel Wageningen Kader: Deze notitie is opgesteld in het kader van het Regiocontract 2008-2011. Provincie Gelderland en Regio de Vallei werken samen aan

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Marjan Glaudé Sjoerd Karsten Uitgave en verspreiding: SCO-Kohnstamm Instituut Nieuwe Prinsengracht 130, Postbus 94208, 1090 GE Amsterdam Tel.:

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015)

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Inhoudsopgave 1. Inleiding Organogram 2. Karakteristieken kwaliteitszorg van AIK 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Managementomgeving 2.4 Kwaliteitsborging

Nadere informatie

WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020

WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020 WITBOEK Palliatieve Zorg 2011 2020 De Kerngroep die dit Witboek aanbiedt wordt gevormd door: - Palliactief, dr. S. Teunissen - Prof.dr.K.Vissers, co-voorzitters - AHCH, mw. C. van Tol - VPTZ, mw. J. Fiouw

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Onderzoek naar de kwaliteit van de oncologische zorgketen voor patiënten die worden behandeld met radiotherapie Den Haag, maart 2009 Aan de minister van

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

Sociaal Statuut Esprit Scholen

Sociaal Statuut Esprit Scholen Sociaal Statuut Esprit Scholen > Tevens Sociaal Plan Mundus, opgenomen in hoofdstuk 7 November 2014, versie 2 Vastgesteld College van Bestuur dd Inhoudsopgave 1 Preambule... 4 1.1 Inleiding... 4 1.1.1

Nadere informatie

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG

UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum voor Onderwijs en Opleiding UMC Utrecht. dr. Jany Rademakers. Opdrachtgever: Stuurgroep MOBG Overeenkomsten en verschillen in taken, verantwoordelijkheden en competenties van Nurse Practitioners en Physician Assistants in ziekenhuizen, nu en in de toekomst UMC Consult in samenwerking met Expertisecentrum

Nadere informatie

Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen

Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen Bedrijfsvoering van High Care Hospices en Bijna Thuis Huizen Mogelijk gemaakt door subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Palliactief, april 2011 Voorwoord Sinds de start van

Nadere informatie

Taken. ntwoo rdelijk heden. en vera

Taken. ntwoo rdelijk heden. en vera Taken en vera ntwoo rdelijk heden Taken en verantwoordelijkheden in de praktijkopleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en gezondheidszorgpsycholoogspecialist Kamer Gezondheidszorgpsycholoog College Specialismen

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie VERZOEKONDERZOEK NAAR DE RE-INTEGRATIE VAN MOBILITEITSKANDIDATEN IN DE GEMEENTE ARNHEM Onderzoeksrapport 1 oktober 2014 Zaaknummer: 2013-12-00921 Kenmerk: 2014.0.088.137

Nadere informatie

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN

VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN VOORBEELD INFORMATIE- BEVEILIGINGSBELEID GEMEENTEN Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Datum Colofon Naam document Voorbeeld

Nadere informatie

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek

Open Standaarden & Open Source Software in de zorg. Een verkennend onderzoek Open Standaarden & Open Source Software in de zorg Een verkennend onderzoek Oktober 2009 Auteurs : S. Seyffert H. Bakker R. Stegwee A. Blokhuis Datum: Oktober 2009 Inhoudsopgave MANAGEMENT SAMENVATTING...

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie