Qualified Medical Engineer track Clinical Engineering (QME-CE) Opleidingsplaatsen 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Qualified Medical Engineer track Clinical Engineering (QME-CE) Opleidingsplaatsen 2016"

Transcriptie

1 SMPE/e Datum 1 juni 2015 Tweejarige post-master ontwerpersopleiding Qualified Medical Engineer track Clinical Engineering (QME-CE) Opleidingsplaatsen 2016 i.s.m. Beroepsvereniging voor Biomedisch Technologen in de Zorg \School of Medical Physics and Engineering Eindhoven

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Beroepsprofiel van de Biomedisch Technoloog in de zorg (QME-CE) De opleiding Het cursorisch deel van de opleiding De projecten Het externe project Begeleiding Individueel opleidingsplan Het opleidingsklimaat in de instelling Financiën Aanvraag Tijdspad Contactgegevens... 8 Appendix A. Projectvoorbeelden... 9 Appendix B. Basisafspraken tweejarige ontwerpersopleiding Qualified Medical Engineer-Clinical Engineering (QME-CE) 10 School of Medical Physics and Engineering Eindhoven,

3 Samenvatting De School of Medical Physics and Engineering Eindhoven (SMPE/e) van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) verzorgt sinds 2006 de tweejarige post-master ontwerpersopleiding Qualified Medical Engineer (QME) voor technologie professionals in de zorg. De trainees zijn werkzaam bij zorginstellingen verspreid over heel Nederland en worden vanuit de TU/e opgeleid tot zelfstandige professionals die bijdragen aan de verbetering van zorgprocessen en aan de optimalisatie van de toepassing van medische technologie in de zorg. Na succesvolle afronding van het programma verkrijgt de ontwerper de erkende graad Professional Doctorate in Engineering (PDEng). In 2014 is SMPE/e binnen de opleiding QME gestart met een nieuwe track, te weten de track Clinical Engineering (QME-CE). Deze nieuwe track is opgezet in samenwerking met de Beroepsvereniging voor Biomedisch Technologen in de Zorg (BMTZ 1 ). Na het succesvol afronden van deze opleiding kan men bij BMTZ opgenomen worden in het kwaliteitsregister als Biomedisch Technoloog in de Zorg. De post-master opleiding QME-CE is een vervolgopleiding voor (biomedisch) ingenieurs die de ambitie hebben om - op meer senior level - binnen een ziekenhuis te werken als een breed georiënteerde technisch specialist en procesdeskundige op het gebied van medische technologie. Behoefte aan deze professionals in Nederland is in 2011 benadrukt door de expertgroep medisch technologie 2. Daaropvolgend heeft VWS in 2012 een rapport laten opstellen waarin een dergelijke rol werd beschreven als coördinator medische technologie 3. Begin 2016 zal een volgende lichting QME-CE trainees beginnen. Ziekenhuizen die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan deze opleiding kunnen: - voor vragen met betrekking tot de opleiding contact opnemen met de QME-opleidingsmanager, dr.ir. I.M.M. Lammerts ) of via - voor vragen met betrekking tot het beroepsprofiel van de Biomedisch Technoloog in de Zorg contact opnemen met het BMTZ bestuur, via Medische technologie at Risk, Expert groep medische technologie in opdracht van ministerie VWS, Taakprofiel coördinator medische technologie in het ziekenhuis, Instituut voor verantwoord medicijn gebruik in opdracht van ministerie VWS, 2012 School of Medical Physics and Engineering Eindhoven,

4 1 Inleiding Een veilige behandeling van de patiënt in het ziekenhuis is in toenemende mate afhankelijk van (complexe) medische technologie. Voor een effectieve beheersing van deze medische technologie zijn adequate processen en structuren nodig. Efficiënte samenwerking tussen de verschillende disciplines in het ziekenhuis, van directie tot en met de technicus, van medisch specialist tot en met de inkoper, is daarbij eveneens noodzakelijk. De opleiding staat open voor zowel interne kandidaten van zorginstellingen als voor kandidaten die speciaal geworven worden voor een tijdelijke aanstelling bij de zorginstelling en SMPE/e. 2 Beroepsprofiel van de Biomedisch Technoloog in de zorg (QME-CE) De Biomedisch Technoloog in de zorg (QME-CE) is een ziekenhuisbreed-werkende technisch specialist. Hij/zij heeft een grondige kennis van medische technologie en de toepassing daarvan in diagnose en behandeling. Hij/zij is verantwoordelijk voor het ontwerpen van processen en structuren voor een optimale inzet van deze medische technologie in termen van effectiviteit, efficiëntie en veiligheid. De Biomedisch Technoloog in de zorg (QME-CE) kenmerkt zich door zijn/haar focus op de procesbenadering, systeemontwerp en door het projectmatig en ontwerp-gericht werken. Het beroepsprofiel waar deze postmasteropleiding toe opleidt is: Een organisatiebrede technisch specialist die op basis van een grondig overzicht over en inzicht in technologisch gerelateerde processen in de zorg, verantwoordelijk is voor het ontwerpen en de continue optimalisatie hiervan in termen van effectiviteit, efficiëntie en veiligheid. De professional legt hierover verantwoording af aan de directie en geeft vanuit zijn verantwoordelijkheid gevraagd en ongevraagd advies over het organisatiebeleid. De werkzaamheden spelen zich daarbij af op drie niveaus: Strategisch: het (mede)ontwerpen van het beleid van de instelling rond medische technologie; Tactisch: het ontwerpen van processen en procedures waarmee de doelen van het beleid gerealiseerd worden; Operationeel: het (mede) uitvoeren van de processen en procedures. De (afgestudeerde) professional vervult in de praktijk functies als coördinator medische technologie, adviseur medische technologie, hoofd medische technologie, biomedisch technoloog of vergelijkbaar. 3 De opleiding Meteen vanaf de start van de QME-CE opleiding werken de trainees in een zorginstelling (in dit stuk verder te noemen: opleidingsziekenhuis). Dit is essentieel omdat zij als professionals intensief moeten (leren) samenwerken met zorgprofessionals met verschillende achtergronden. 3.1 Het cursorisch deel van de opleiding Het cursorische deel van de opleiding wordt verzorgd door de School of Medical Physics and Engineering Eindhoven (SMPE/e). Hiervoor is de trainee gemiddeld 1 dag per week (over 2 jaar, waarbij het zwaartepunt in het eerste jaar ligt) niet aanwezig in het opleidingsziekenhuis. In het cursorische deel van de opleiding wordt de theorie uitgewerkt aan de hand van opdrachten en casussen uit het eigen opleidingsziekenhuis. Door het samen uitwerken van opdrachten en door het bespreken van elkaars projecten in de zorginstellingen krijgen de trainees een uitstekend overzicht van de problemen in hun werkterrein en leren ze die op te lossen. Vaak leidt een opdracht ook tot een direct resultaat voor het opleidingsziekenhuis. Het cursorisch onderwijs omvat 800 uur aan studielast. Een deel hiervan is voor alle trainees hetzelfde. Dit deel wordt vormgegeven rondom de specifieke thema s die van belang zijn voor het beroep van de Biomedisch Technoloog in de zorg, aangevuld met delen die gericht zijn op het ontwerpproces en de persoonlijke ontwikkeling van de trainee: Risicomanagement, Medische technologie, School of Medical Physics and Engineering Eindhoven,

5 Procesmanagement, Innovatiemanagement, Projectmanagement, Veranderen/Leiderschap, Intervisie/Samenwerking/Communicatie. Daarnaast volgen trainees cursussen, workshops en trainingen die passen bij hun specifieke wensen en vooropleiding. Het programma voor iedere trainee wordt vastgelegd in een individueel opleidingsplan. 3.2 De projecten Binnen de opleiding worden ook een aantal (ontwerp)projecten uitgevoerd, welke in overleg met SMPE/e gedefinieerd worden door het opleidingsziekenhuis. Hierbij is er ten minste één groot project met een belasting van nominaal 1600 uur, het ontwerpproject (in overleg kan een andere grootte afgesproken worden; essentieel is dat de trainee één groot ontwerpproject van voldoende omvang en impact uitvoert). De belangrijkste eigenschappen van het ontwerpproject zijn: Een duidelijke klantenvraag. Deze is opgesteld door de klant/opdrachtgever en wordt verder uitgewerkt door de trainee; Een heldere specificatie. Deze wordt opgesteld door de trainee in samenspraak met de klant/opdrachtgever en alle andere betrokken partijen; Een duidelijke planning met een actieplan; Een goede evaluatie van concepten (op basis van benchmarks, literatuur etc.) welke de klantvraag kunnen oplossen; Een definitief ontwerp wat met de betrokkenen is afgecheckt; Afhankelijk van de omvang van het voorgaande een implementatie of een implementatieplan; Regelmatig overleg met klant/opdrachtgever; Duidelijke verslaglegging. De basis hierbij is detailverslaggeving over verschillende aspecten (specificatie, literatuuronderzoek, testresultaten enz.). Voor enkele voorbeelden van QME-CE ontwerpprojecten, zie Appendix A. Naast het ontwerpproject van een jaar, voert de QME-CE trainee in het kader van de opleiding diverse andere kleine (mini)projecten en casussen uit rond thema s als: Aankoop en introductie van technologie; Risicomanagement in toepassing van technologie; Organisatieverandering; Procesoptimalisatie; Externe adviesopdracht buiten eigen organisatie. 3.3 Het externe project Een opdracht van drie maanden buiten het opleidingsziekenhuis is onderdeel van de opleiding. Tijdens deze opdracht werkt de trainee in een andere omgeving aan een nieuw project. De trainee kan daarbij alle kennis en vaardigheden opgedaan tijdens de opleiding gebruiken om een opdracht in een nieuwe omgeving en binnen een beperkte tijd tot een goed einde te brengen. De opdracht kan plaats vinden in een zorginstelling maar ook een plaatsing in bijvoorbeeld de medische industrie behoort tot de mogelijkheden. 3.4 Begeleiding Trainees krijgen vanuit SMPE/e een opleider toegewezen. De dagelijkse begeleiding in de projecten wordt verzorgd vanuit de zorginstelling. Regelmatig is er overleg met alle betrokkenen over de ontwikkeling van de trainee en de voortgang van projecten. School of Medical Physics and Engineering Eindhoven,

6 3.5 Individueel opleidingsplan Thema Risicomanagement Veranderen / Leiderschap Medische Techniek gewenst gewicht 20% (24 ECTS) 10% (12 ECTS) 20% (24 ECTS) cursussen / workshops / seminars / trainingen / casussen / mini-projecten Toetsing Instituut ECTS Veiligheidskunde en RisicoAnalyse scriptie SMPE/e 3 Medische Ethiek scriptie SMPE/e 3 Mini-project / casus 'Risicomanagement in toepassing van technologie' verslag ZKH/UMC min. 5 Verandermanagement/Onderhandelen en overtuigen (onderdeel van Zelf-Reflectie en Communicatie) reflectie SMPE/e 1 Effectief communiceren, adviseren en presenteren / De Kunst van het Presenteren presentatie SMPE/e 1 Mini-project / casus 'Organisatieverandering' verslag ZKH/UMC min. 5 Stralingsbescherming, deskundigheidsniveau 5A/B of 4m 5 SMPE/e, 4m UMC 1 Procesmanagement Innovatiemanagemen t Projectmanagement Intervisie/ Samenwerking/ Communicatie Ontwerpproject Extern project 20% (24 ECTS) 10% (12 ECTS) 10% (12 ECTS) 10% (12 ECTS) min. 45 ECTS titel '... ' min. 10 ECTS titel '... ' Klinische Informatica scriptie SMPE/e 3 Toegepaste Fysiologie -- Meten en Monitoring van Vitale Functies presentatie SMPE/e 3 Elektrische veiligheid / medische ruimten NEN / TNO 1 Electrische veiligheid voor gevorderden VZI Medische Lasers in de praktijk: Fysische interactie, Veiligheid en Medische toepassing VUmc 1 Aankoopopdracht / mini-project / casus 'Aankoop en introductie van medische technologie' verslag ZKH/UMC min. 2 Management en Organisatie in de Gezondheidszorg (Intern & Extern Management, Financieel Management, Gezondheidsrecht) scriptie SMPE/e 3 Beslissingsmodellen bij ontwerpen SMPE/e 1 Design for Six Sigma SMPE/e 1 Enterprise Modeling Ontwerpen in de zorg SMPE/e 1 Mini-project / casus 'Procesoptimalisatie' Entrepreneurship (week summerschool) presentatie business case DTI, TU/e 1 Scientific Integrity SAI 0 Projectmanagement (Prince II "foundation") projectplan SMPE/e 1 Zelf-Reflectie en Communicatie POP SMPE/e 1 professional development workshops & seminars organisatie SMPE/e 1 Interactie & Attitudetraining / Leiderschapscursus 2 Intervisie workshop SMPE/e 0 verslag + presentatie SMPE/e min 45 verslag + presentatie min. 10 Totaal min. 120 School of Medical Physics and Engineering Eindhoven,

7 4 Het opleidingsklimaat in de instelling Ten aanzien van de inbedding van de opleiding in de zorginstelling zijn er een aantal randvoorwaarden: Binnen de zorginstelling (o.a. door de medische staf en de Raad van Bestuur) wordt grote waarde gehecht aan het veilig toepassen van medische technologie (zie ook het Convenant) en staat men volledig achter de opleiding. De zorginstelling waarborgt dat de trainee werkzaamheden doet die passen binnen de opleiding. De instelling heeft voldoende (multidisciplinaire) uitdagingen op het gebied van de Medische Technologie die als ontwerpproject kunnen worden aangepakt. De zorginstelling heeft een begeleider aangewezen die verantwoordelijk is (en zich verantwoordelijk voelt) voor de kwaliteit van de opleidingsplaats en het resultaat: o De begeleider werkt als Biomedisch Technoloog, Klinische Fysicus, Hoofd Medische technologie o.i.d. o De begeleider heeft voldoende tijd voor begeleiding van de trainee (ten minste 4 uur per maand); o De begeleider heeft affiniteit met het coachen van medewerkers; o De begeleider heeft voldoende gezag en contacten binnen de instelling om te zorgen voor de juiste projecten. 5 Financiën In het geval er extern een kandidaat wordt gezocht voor een opleidingsplaats geldt het volgende: De kandidaat wordt voor 0.8 fte aangesteld als Biomedisch Technoloog bij het opleidingsziekenhuis, met een salaris op het niveau van typisch FWG 60 in de zorg. De bijdrage van het opleidingsziekenhuis is hiermee , - per jaar aan salariskosten. Daarnaast draagt de instelling 5.000, - (0% BTW) bij aan de opleidingskosten voor de gehele looptijd van de opleiding. SMPE/e is werkgever van de trainee voor de resterende 0.2 fte (TOIO niveau, salariskosten 6.000, - per jaar). Daarnaast neemt zij de overige opleidingskosten van , - voor haar rekening. In het geval de kandidaat reeds werkzaam is in het opleidingsziekenhuis, geldt het volgende: De trainee blijft volledig aangesteld als Biomedisch Technoloog of soortgelijke professional bij het opleidingsziekenhuis. Het opleidingsziekenhuis betaalt geen bijdrage aan de opleidingskosten. SMPE/e is geen werkgever van de trainee. SMPE/e neemt de volledige opleidingskosten van voor haar rekening. De trainee krijgt d.m.v. een 0,0 FTE aanstelling en inschrijving als TOIO/student dezelfde status (en de daarbij horende rechten) als de trainees in dienst van SMPE/e. 6 Aanvraag Een aanvraag voor deelname van een zorginstelling aan de opleiding in 2016 bestaat uit de volgende documenten: Omschrijving van de mogelijke onderwerpen voor een ontwerpproject (jaarproject); Omschrijving opleidingsomgeving in de instelling; Instemming met de basisafspraken tweejarige QME-CE opleiding (zie appendix A). School of Medical Physics and Engineering Eindhoven,

8 7 Tijdspad De termijn voor het indienen van een aanvraag voor een QME-CE opleidingsplaats sluit per 15 september Direct daarna zal gestart worden met een wervingscampagne, gebaseerd op één advertentie waarin alle opleidingsinstellingen vermeld staan als opleidingsplaats. De verschillende opleidingsplaatsen en de projecten worden via de website toegelicht. 1 november 2015 zal de selectieprocedure van start gaan, waarbij SMPE/e, in samenwerking met BMTZ, de eerste sollicitatiegesprekken voert. Op basis van deze voorselectie zal er in de zorginstellingen de eindselectie plaatsvinden. Ook interne kandidaten van instellingen, met een academische achtergrond/werkniveau, zijn van harte welkom om zich aan te melden voor een opleidingsplek. In aparte gesprekken zal afgestemd worden of de opleiding voor de kandidaat passend is. De opleiding zal starten op 1 februari Tijdspad QME-CE call 2016: juni 2015 gesprekken met zorginstellingen, indienen van aanvragen door zorginstellingen: juli/augustus concrete afspraken over nieuwe opleidingsplaatsen, uitzetten van vacatures september 2015 werven van kandidaten: oktober 2015 selecteren van kandidaten: voorselectie en 1 e gespreksronde (door SMPE/e en BMTZ): november e gespreksronde bij de zorginstellingen: december 2015 aanstellen van QME-CE trainees: januari 2016 start QME-CE 2016: 1 februari Contactgegevens Voor vragen en een nadere toelichting kunt u contact opnemen met een van onderstaande personen: Voor meer informatie kan overigens ook direct contact worden opgenomen met: QME-opleidingsmanager: dr.ir. I.M.M. Lammerts Bestuur BMTZ (website: Aanvragen voor een QME-CE opleidingsplaats kunnen worden gestuurd naar: School of Medical Physics and Engineering Eindhoven,

9 Appendix A. Projectvoorbeelden Voorbeelden van QME-CE ontwerpprojecten (in 2015 gestart): Ontwerp van een ziekenhuisbreed systeem voor borging van kwaliteitscontroles van medische apparatuur. ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen biedt ziekenhuiszorg, ambulancezorg, thuiszorg en ouderenzorg in de regio Zeeuws-Vlaanderen. ZorgSaam wil binnen 2 jaar voldoen aan de gestelde wet- en regelgeving, richtlijnen en normering rondom kwaliteitscontroles medische apparatuur zodat de kwaliteit is geborgd. Daarvoor zal tijdens dit jaarproject een ziekenhuis breed systeem voor borging van kwaliteitscontroles van medische apparatuur worden ontworpen. Ontwikkeling/Inrichting stuurdashboard Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk (met buitenpoliklinieken in Groenlo, Lichtenvoorde en Eibergen) is een modern algemeen ziekenhuis. Om op verschillende organisatieniveaus een juiste sturing aan de bedrijfsvoering van het SKB te kunnen geven, is het noodzakelijk dat de juiste organisatielagen beschikking hebben tot juiste en relevantie informatie. Wanneer kritieke prestatie-indicatoren (bv. VIM meldingen, status convenant, financiële situatie, patiëntstroom/ligduur, outcome parameters, inzetbaarheid medische technologie, etc.) overzichtelijk worden gepresenteerd in de vorm van bv. een dashboard, biedt dit een goed handvat om de organisatie (of een deel daarvan) gefundeerd te kunnen sturen. Het inrichten van een goede analyse op de data die beschikbaar is binnen het ziekenhuis zal ook de verantwoording en rapportage naar hogere organisatieonderdelen en externe partijen vereenvoudigen (prestatie-indicatoren voor verzekeraars, IGZ, NIAZ, ect.). Een dergelijk dashboard kan dus tweeledig worden benut; enerzijds om een organisatieonderdeel te aan te sturen en anderzijds voor het afleggen van verantwoordingen. Tijdens dit jaarproject zal een stuurdashboard worden ontworpen, met focus op de zorgtechnologie en bedoeld voor verschillende aggregatieniveaus (Raad van Bestuur [RvB], ZorgGroepManagement [ZGM], TeamManagement [TM]), en Regiecentrum Kwaliteit en Veiligheid. Ontwerp en implementatie van integrale kwaliteitsborging medisch technologie. Het STZ-ziekenhuis VieCuri (met locaties in Venlo en Venray en buitenpoli s in de gemeenten Horst, Peel & Maas en Reuver) is hét Medisch Centrum voor Noord-Limburg. Implementatie van het convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis vraagt om beschrijving en uitvoering van een aantal procedures, maar het is nog belangrijker dat in de juiste keten de juiste verantwoordelijkheid genomen wordt t.a.v. deze procedures. Dit vormt een van de belangrijkste uitdagingen voor het opzetten van een kwaliteitssysteem rondom medische hulpmiddelen en (medische) technologie. In Nederland is VieCuri een van de eerste ziekenhuizen die de ZGT-QMT aanpak 4 gaat toepassen en daarvoor zijn 8 domeinen gedefinieerd om het integraal risicomanagement te bewerkstelligen. Het domein waarbinnen dit project acteert is het domein apparatuur (medische hulpmiddelen en medische technologie). De doelstelling van het jaarproject luidt: Ontwerp en implementatie van integrale kwaliteitsborging medisch technologie. Rekening houdend met de eisen gesteld in het convenant, de eisen van het bestaande ISO kwaliteitscertificaat van de afdeling Medische Instrumentele Dienst (MID), de ziekenhuis brede eisen vanuit het kwaliteitssysteem Joint Commission International (JCI) en de kwaliteitseisen vanuit het nieuwe Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB). Ontwerp van track and trace systeem voor Medische Hulpmiddelen Binnen het Radboud UMC in Nijmegen worden heel veel hulpmiddelen gebruikt die geen vaste lokatie hebben maar door het huis heen op verschillende plaatsen gebruikt worden en nodig zijn. De beschikbaarheid hiervan is essentieel voor het goed verlopen van de vele processen in het huis en de uiteindelijke zorg voor de patient. Het is moeilijk om overzicht te krijgen en houden over dit soort mobiele duurzame middelen omdat ze niet traceerbaar zijn. Dit zorgt ervoor dat veel processen in het huis niet optimaal lopen omdat er veel tijd kwijt wordt geraakt door het zoeken en/of wachten wat weer zorgt voor frustratie bij de betrokkenen. Tijdens dit jaarproject zal een Track and Trace systeem worden ontwikkeld dat informatie geeft en zorgt voor inzicht in diverse processen waarbij mobiele duurzame middelen worden gebruikt: daardoor kunnen deze processen beter worden ingericht met als resultaat veiligere, kwalitatievere, doelmatigere zorg. 4 School of Medical Physics and Engineering Eindhoven,

10 Appendix B. Basisafspraken tweejarige ontwerpersopleiding Qualified Medical Engineer-Clinical Engineering (QME-CE) Opleiding 1) Binnen de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) zal de opleiding tot Qualified Medical Engineer Clinical Engineering (QME-CE) worden verzorgd door de School of Medical Physics and Engineering Eindhoven (SMPE/e). SMPE/e zal gedurende twee jaar zorg dragen voor de cursussen en ondersteuning bij projecten conform het opleidingsplan van de Kandidaat. 2) De uitvoering van de opleiding (totaal 2 jaar = 3360 uur) zal deels binnen de TU/e, deels binnen de Zorginstelling geschieden. 3) Aanvangsdatum van de opleiding van QME-CE Kandidaat is 1 februari Einddatum is 31 januari ) De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse begeleiding van de Kandidaat ligt bij de begeleider in de Zorginstelling. 5) De ondersteuning op praktisch en theoretisch gebied van de Kandidaat wordt bewaakt door de opleider van de TU/e. 6) In de opleiding moet een ontwerpproject worden uitgevoerd: a) Het ontwerpproject heeft een omvang van een jaar (richtlijn 1600 uur). b) Het ontwerpproject wordt ten minste elke drie maanden gereviewed door de Zorginstelling en SMPE/e. c) Het ontwerpprojectdossier (eindverslag en appendices/technical notes) kan op verzoek van de Zorginstelling geheel of gedeeltelijk vertrouwelijk zijn. Leden van de eindevaluatiecommissie, die het werk van de Kandidaat moeten beoordelen, verkrijgen inzicht in het gehele projectdossier (onder geheimhouding). 7) Naast het ontwerpproject worden kleinere projecten (richtlijn 600 uur) uitgevoerd, die ook als doelstelling hebben de vaardigheden van de trainee voor werken in de zorg te verhogen. 8) Gedurende de opleiding wordt een extern project (richtlijn 400 uur) gedaan dat buiten Zorginstelling plaatsvindt. 9) Alle ontwikkelde kennis binnen de projecten is eigendom van de zorginstelling waar de projecten hebben plaatsgevonden. Financiële verplichtingen SMPE/e 10) De kosten van de opleiding komen ten laste van SMPE/e. Hierin begrepen zijn: a) alle kosten van cursussen, workshops en trainingen zoals omschreven in het opleidingsplan, met als richtlijn een inspanning van 800 uur; b) de reiskosten voor het volgen van deze curriculaire activiteiten (openbaar vervoer of 0.19 ct/km). Voor de delen op de TUe worden de reiskosten vergoed volgens de voorwaarden uit de cao voor kandidaten met een 0.2 FTE aanstelling bij de TU/e; voor kandidaten met een 0.0 FTE aanstelling geldt een vergoeding op basis van openbaar vervoer 2 e klas voor het onderwijs aan de TU/e. c) de kosten voor het bijwonen van conferenties, symposia, de aanschaf van boeken en IT middelen door de Kandidaat (met een maximum van 1 200; waarvan maximaal 600 aan IT middelen zoals een laptop); d) de reis, verblijf- en visumkosten verbonden aan het externe (internationale) project bij de medische industrie, instituut of zorginstelling (met een maximum van 5 000). e) De kosten van begeleiding en evaluatie door de opleider en wetenschappelijke staf van TU/e. 11) De Kandidaat heeft gedurende de looptijd van het contract het recht om gebruik te maken van de diensten van TU/e zoals helpdesk en bibliotheek. 12) Voorafgaande schriftelijke toestemming van SMPE/e is vereist voor het maken van de kosten door de Kandidaat. Is geen voorafgaande schriftelijke toestemming verleend, dan zullen deze kosten niet worden vergoed. 13) De totale kosten van het onderwijs- en begeleidingspakket van SMPE/e voor de gehele opleiding van twee jaar bedraagt Financiële verplichtingen Zorginstelling 14) De Zorginstelling draagt bij aan de opleidingskosten. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW heffing. Indien een Kandidaat volledig in dienst is van de instelling worden aan de instelling geen opleidingskosten in rekening gebracht. 15) De kosten voor aankoop, productie en/of onderhoud van apparatuur, software, hardware en systemen die worden gebruikt voor de projecten en ondersteuning door diensten van de Zorginstelling komen ten laste van de Zorginstelling. 16) De vergoeding voor de werkzaamheden van de begeleider(s) uit de Zorginstelling valt onder de verantwoordelijkheid van de Zorginstelling. School of Medical Physics and Engineering Eindhoven,

11 Dienstverband 17) Kandidaat heeft gedurende de looptijd van de opleiding een 0.8 fte aanstelling als Biomedisch Technoloog bij Zorginstelling met een inschaling volgens afspraak met de Kandidaat (typisch promovendus niveau). Kandidaten die reeds (volledig) in dienst van de Zorginstelling waren, blijven volledig in dienst. 18) De Kandidaat heeft gedurende de looptijd van de opleiding een tijdelijke 0.2 fte aanstelling als TOIO (Technologisch Ontwerper In Opleiding) bij de ontwerpersopleiding Qualified Medical Engineer van de TU/e met een inschaling conform de richtlijnen van de ontwerpersopleidingen. Voor 2014 is het brutosalaris 340 per maand (voor 0.2 FTE; 1698 op voltijdsbasis). Bij een volledige aanstelling in de Zorginstelling krijgt de Kandidaat een 0.0 fte aanstelling bij de TU/e. 19) Verlofdagen worden gemeld en verwerkt in de Zorginstelling. De dagen aan de TU/e worden verondersteld evenredig te zijn opgenomen, maar worden niet geregistreerd. Restvakantiedagen aan de TU/e worden niet uitbetaald. Aansprakelijkheid 20) De TU/e is niet aansprakelijk voor schade/letsel toegebracht aan Zorginstelling dan wel derden of eigendommen van Zorginstelling dan wel derden behoudens opzet of grove schuld/grove nalatigheid van de zijde van de TU/e. TU/e is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de door de TU/e ingevolge de volgens overeenkomst te leveren goederen of te geven adviezen. Ontbinding van contract 21) De Kandidaat, de Zorginstelling en SMPE/e evalueren binnen maximaal 6 maanden de voortgang. 22) Bij een besluit tot voortzetting gelden na dit evaluatiemoment de volgende afspraken: a) Kandidaat, de Zorginstelling en SMPE/e verplichten zich om de opleiding af te ronden in de afgesproken looptijd van twee jaar. b) Onvoorziene omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot een mogelijke uitloop van de opleidingsperiode worden zo spoedig mogelijk besproken. In onderling overleg en afhankelijk van de situatie kunnen nieuwe afspraken over de looptijd worden gemaakt. c) Bij een tussentijdse beëindiging van het opleidingscontract door Kandidaat is er sprake van een verplichting tot betaling van een proportioneel deel van de directe opleiding- en begeleidingskosten van door Kandidaat aan SMPE/e. De verplichting vervalt indien er sprake is van overmacht. d) De TU/e en de Zorginstelling zullen het contract niet beëindigen. Uitgezonderd zijn die gevallen waarbij er sprake is van wanprestatie van de Kandidaat. 23) Bij een besluit tot beëindiging van de opleiding: a) De arbeidsovereenkomsten worden ontbonden (bij een Kandidaat die reeds in dienst van de Zorginstelling was, alleen het TU/e contract). b) Eventuele reeds aan de Kandidaat betaalde vergoedingen voor IT apparatuur uit het persoonlijk budget (10c) worden door de Kandidaat aan SMPE/e terugbetaald Getekend voor akkoord: Datum: Handtekening: Datum: Handtekening: Datum: Handtekening: Namens Zorginstelling: naam Kandidaat: Prof.dr.ir. E.J.E. Cottaar Directeur SMPE/e School of Medical Physics and Engineering Eindhoven,

Qualified Medical Engineer track Clinical Engineering (QME-CE)

Qualified Medical Engineer track Clinical Engineering (QME-CE) SMPE/e 16-004 Datum 1 maart 2016 Tweejarige post-master ontwerpersopleiding Qualified Medical Engineer track Clinical Engineering (QME-CE) Opleidingsplaatsen 2017 i.s.m. Beroepsvereniging voor Biomedisch

Nadere informatie

Qualified Medical Engineer track Clinical Engineering (QME- CE)

Qualified Medical Engineer track Clinical Engineering (QME- CE) SMPE/e 17-006 Datum 1 maart 2017 Tweejarige post- master ontwerpersopleiding Qualified Medical Engineer track Clinical Engineering (QME- CE) Opleidingsplaatsen 2018 i.s.m. Beroepsvereniging voor Biomedisch

Nadere informatie

Klinisch Informaticus

Klinisch Informaticus SMPE/e ref.nr. 014-056 Datum 20-11-2014 Tweejarige postinitiële opleiding tot Klinisch Informaticus Opleidingsplaatsen 2015 \School of Medical Physics and Engineering Eindhoven \School of Medical Physics

Nadere informatie

Tweejarige postinitiële opleiding tot Klinisch Informaticus. Opleidingsplaatsen SMPE/e ref.nr Datum

Tweejarige postinitiële opleiding tot Klinisch Informaticus. Opleidingsplaatsen SMPE/e ref.nr Datum SMPE/e ref.nr. 016-043 Datum 24-11-2016 Tweejarige postinitiële opleiding tot Klinisch Informaticus Opleidingsplaatsen 2017 \School of Medical Physics and Engineering Eindhoven Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Klinisch Informaticus

Klinisch Informaticus SMPE/e-QMI ref.nr. 013-025 Datum 07-11-2013 Tweejarige postinitiële opleiding tot Klinisch Informaticus Opleidingsplaatsen 2014 \School of Medical Physics and Engineering Eindhoven \School of Medical Physics

Nadere informatie

Tweejarige postinitiële opleiding tot KLINISCH INFORMATICUS: Aanvraag voor opleidingsplaats 2011

Tweejarige postinitiële opleiding tot KLINISCH INFORMATICUS: Aanvraag voor opleidingsplaats 2011 Tweejarige postinitiële opleiding tot KLINISCH INFORMATICUS: Aanvraag voor opleidingsplaats 2011 SMPE/e 010-039 \School of Medical Physics and Engineering Eindhoven \School of Medical Physics and Engineering

Nadere informatie

Algemeen klinisch fysicus in opleiding

Algemeen klinisch fysicus in opleiding Algemeen klinisch fysicus in opleiding ir. Mariken Zijlmans Beroepsoriëntatieavond voor Biomedisch Technologen (in opleiding) 17 september 2012 Curriculum Vitae ir. Mariken Zijlmans 30 jaar Algemeen Klinisch

Nadere informatie

Qualified Medical Engineer (PDEng) voor verbetering van zorgprocessen

Qualified Medical Engineer (PDEng) voor verbetering van zorgprocessen Qualified Medical Engineer (PDEng) voor verbetering van zorgprocessen De post- master opleiding Qualified Medical Engineer (QME) van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) is een tweejarige ontwerpersopleiding.

Nadere informatie

Veilige toepassing van medische technologie. Lessons (to be) learned

Veilige toepassing van medische technologie. Lessons (to be) learned Veilige toepassing van medische technologie Lessons (to be) learned Inhoud 1. Belangrijkste resultaten 2. Op welke wijze kunnen ziekenhuizen een verbeterslag maken? Tabel 1: Nederlandse documenten veilig

Nadere informatie

Integraal BMT in het SKB

Integraal BMT in het SKB Integraal BMT in het SKB Risicomanagement technologie Wilco Kleine Wilco Kleine WilcoKleine Manager - en Informatietechnologie Lid Managementteam (MT) Afdeling Informatisering en Automatisering Afdeling

Nadere informatie

TU/e. to advance health care by training academic professionals in medical physics and engineering. Title: Jaarverslag 2009 Uitgave: SMPE/e 2010-07

TU/e. to advance health care by training academic professionals in medical physics and engineering. Title: Jaarverslag 2009 Uitgave: SMPE/e 2010-07 where innovation starts TU/e Title: Jaarverslag 2009 Uitgave: SMPE/e 2010-07 to advance health care by training academic professionals in medical physics and engineering 1 Jaarverslag 2009 School of Medical

Nadere informatie

ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST Themasemester: xxx (periode: xxx xxx)

ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST Themasemester: xxx (periode: xxx xxx) 1/6 ONDERWIJSARBEIDSOVEREENKOMST Themasemester: xxx (periode: xxx xxx) Ondergetekenden: Naam organisatie Straatnaam en huisnummer Postcode en Plaatsnaam Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger Functie rechtsgeldig

Nadere informatie

BMTZ 26 sept Programma

BMTZ 26 sept Programma Programma 17:00 uur - Ontvangst met soep en broodjes. 17:45 uur - Opening en mededelingen - Bestuur BMTZ 18:00 uur - Implementatie van Quality for Medical Technology (QMT) binnen het ZGT - Pieter Kamp,

Nadere informatie

Manager Financiën en Informatievoorziening

Manager Financiën en Informatievoorziening Profiel Manager Financiën en Informatievoorziening 16 juni 2017 Opdrachtgever Instituut Verbeeten Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor

Nadere informatie

Over de NVKF. Richard Kamman, voorzitter. Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica

Over de NVKF. Richard Kamman, voorzitter. Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica Over de NVKF Richard Kamman, voorzitter. Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica NVVK, 13 december 2012 NVKF algemeen Opgericht in 1973, 40 jarig lustrumfeest 2013 Circa 500 leden, 335 geregistreerd

Nadere informatie

Manager Medische Hulpmiddelen

Manager Medische Hulpmiddelen - Functie en competentie profiel Manager Medische Hulpmiddelen. Functie- en competentieprofiel Manager medische hulpmiddelen 09122015 Doel van de functie - De manager medische hulpmiddelen (MMH) adviseert

Nadere informatie

Senior adviseur met ervaring in de geestelijke gezondheidszorg en/of in ziekenhuizen in Vlaanderen

Senior adviseur met ervaring in de geestelijke gezondheidszorg en/of in ziekenhuizen in Vlaanderen Advertentietekst Het NIAZ accrediteert zorginstellingen in Nederland en Vlaanderen. Daarbij gebruikt het NIAZ het internationale accreditatieprogramma NIAZ Qmentum, dat wereldwijd in 26 landen wordt ingevoerd..

Nadere informatie

Tweejarige post-academische opleiding. Qualified Medical Engineer (QME)

Tweejarige post-academische opleiding. Qualified Medical Engineer (QME) Tweejarige post-academische opleiding Qualified Medical Engineer (QME) School of Medical Physics and Engineering Eindhoven De School of Medical Physics and Engineering Eindhoven (SMPE/e) van de Technische

Nadere informatie

where innovation starts

where innovation starts where innovation starts School of Medical Physics and Engineering Eindhoven to advance health care by training academic professionals in medical physics and engineering Jaarverslag 2006 Inleiding Gelet

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. ISO trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen ISO 14001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job ISO 14001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

klinisch fysicus i.o. radiotherapie

klinisch fysicus i.o. radiotherapie + klinisch fysicus i.o. radiotherapie dr. ir. Ellen Brunenberg UMC St Radboud Beroepsoriëntatieavond Protagoras/Willem Einthoven 23 september 2013 + curriculum vitae n dr. ir. Ellen Brunenberg (29 jaar)

Nadere informatie

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding

ad Matres Upgrade Functioneel Beheer Word in drie maanden functioneel beheerder Benut je werkervaring Leren in de praktijk Persoonlijke begeleiding Upgrade Functioneel Beheer Leren in de praktijk Benut je werkervaring Opleiding op maat Persoonlijke begeleiding Word in drie maanden functioneel beheerder Upgrade Functioneel Beheer Als je - optimaal

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016

MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 MEERJARENBELEIDSPLAN 2013-2016 Verenigd bekwaam Vereniging van Ziekenhuisinstrumentatietechnici Beleidsplan VZI versie 1.0 1 Inhoudsopgave Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Analyse pagina 4 Strategie

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur

LEIDRAAD. Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur LEIDRAAD Verantwoordelijkheid medisch specialist bij aanschaf, ingebruikname en gebruik van medische apparatuur 1 Januari 2014 1 INLEIDING Medisch specialisten zijn voor een goede en veilige uitoefening

Nadere informatie

Juni 2015 Spaarne Gasthuis versie 6 1

Juni 2015 Spaarne Gasthuis versie 6 1 STAGE MEDISCH LEIDERSCHAP voor aios Titel Tags Ziekenhuis Locaties Specialisme Korte beschrijving stage Reactie aios Praktijkstage medisch leiderschap voor aios Medisch leiderschap, ziekenhuisorganisatie,

Nadere informatie

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag Ziekenhuis St. Jansdal xxxx, Raad van Bestuur Postbus 138 3840 AC HARDERWIJK Werkgebied Zuidwest Wilh. van Pruisenweg 52 Den Haag Postbus 90700 2509 LS Den

Nadere informatie

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The Road to Working Capital Excellence Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The road to Working Capital Excellence Vraag Aanpak Toepassing Resultaat Quick

Nadere informatie

Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg

Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg Derks & Derks Adviseurs in human talent voor de gezondheidszorg Werving Selectie Assessment Loopbaanbegeleiding Coaching Detachering Interim HR Research Derks & Derks adviseurs in human talent Werving

Nadere informatie

TU/e. School of Medical Physics and Engineering Eindhoven. SMPE/e Februari 2015

TU/e. School of Medical Physics and Engineering Eindhoven. SMPE/e Februari 2015 SMPE/e 015-008 Februari 2015 TU/e School of Medical Physics and Engineering Eindhoven Ward Cottaar Ivonne Lammerts Karlijn Hillekens Frans van de Vosse Jaarverslag 2013 en 2014 Samenvatting Voor de School

Nadere informatie

Integrated Audit in het Erasmus MC

Integrated Audit in het Erasmus MC Integrated Audit in het Erasmus MC NFU Symposium Mind the gap! Effectieve inzet van interne audits 29 mei 215 Freek Wegerif Sector Audit Succesfactoren Uitdagingen 2 Integrated audit - uitvoering EXPERTS

Nadere informatie

1) Medische technologie is bedoeld als in bijlage 1 van het convenant gedefinieerd Pagina 1 van 5

1) Medische technologie is bedoeld als in bijlage 1 van het convenant gedefinieerd Pagina 1 van 5 Positie van technologie in het Veiligheids- en Kwaliteitssysteem van het ziekenhuis Verantwoordelijkheden 2.1 In het ziekenhuis is de portefeuille van De verantwoordelijkheid van de RvB is expliciet instelling

Nadere informatie

Handout. Pagina 1. SYSQA B.V. Almere. Capability Maturity Model Integration (CMMI) Technische Universiteit Eindhoven SYSQA SYSQA.

Handout. Pagina 1. SYSQA B.V. Almere. Capability Maturity Model Integration (CMMI) Technische Universiteit Eindhoven SYSQA SYSQA. Capability Maturity Model Integration (CMMI) Technische Universiteit Eindhoven Johan Zandhuis SYSQA Start: 1999 Onafhankelijk Quality Assurance in IT 150 medewerkers (en groeiend) 2 SYSQA Operationeel

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

Profiel. Manager ICT. 4 augustus Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht

Profiel. Manager ICT. 4 augustus Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht Profiel Manager ICT 4 augustus 2016 Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 0629004723 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraden. Regionale binding; Portefeuille Kwaliteit & Veiligheid

Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraden. Regionale binding; Portefeuille Kwaliteit & Veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraden Regionale binding; Portefeuille Kwaliteit & Veiligheid 1 december 2017 Opdrachtgever ZorgSaam Voor meer informatie over de functie Truus

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34306 10 december 2013 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 december 2013, 2013-0000167945,

Nadere informatie

Profiel. Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december Opdrachtgever Stichting Proceon

Profiel. Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december Opdrachtgever Stichting Proceon Profiel Hoofd P&O (0,6-1 fte) 22 december 2017 Opdrachtgever Stichting Proceon Voor meer informatie over de functie Marcel ten Berge, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

Transitiemanager Behandeldienst en Kliniek Stichting Sint Jacob

Transitiemanager Behandeldienst en Kliniek Stichting Sint Jacob Transitiemanager Behandeldienst en Kliniek Stichting Sint Jacob Organisatie Stichting Sint Jacob verleent met ongeveer 1500 medewerkers en 600 vrijwilligers zorg en diensten aan 1300 ouderen in Zuid Kennemerland

Nadere informatie

Tweejarige post-academische opleiding. Qualified Medical Engineer (QME)

Tweejarige post-academische opleiding. Qualified Medical Engineer (QME) Tweejarige post-academische opleiding Qualified Medical Engineer (QME) School of Medical Physics and Engineering Eindhoven De School of Medical Physics and Engineering Eindhoven (SMPE/e) van de Technische

Nadere informatie

Hoofd bureau Patiëntveiligheid en Kwaliteit

Hoofd bureau Patiëntveiligheid en Kwaliteit Profiel Hoofd bureau Patiëntveiligheid en Kwaliteit 18 november 2015 Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414

Nadere informatie

Veilig leren werken met medische hulpmiddelen

Veilig leren werken met medische hulpmiddelen Uw medewerkers aantoonbaar bekwaam: Veilig leren werken met medische hulpmiddelen Hazelwood Sanatorium, Louisville (USA), rond 1930. Voor het leveren van veilige zorg is kennis van de juiste toepassing

Nadere informatie

Verklaring van belangen

Verklaring van belangen Verklaring van belangen Algemeen Titel(s) Voornaam Prof. dr. Frans G.M. Tussenvoegsels Achternaam Afdeling (Voor externe experts, wilt u aangeven voor welke afdeling van het CBG u werkt) Functienaam Omschrijving

Nadere informatie

aan Plan van aanpak Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt Pub.nr. 2010.5200

aan Plan van aanpak Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt Pub.nr. 2010.5200 aan Plan van aanpak Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt Pub.nr. 2010.5200 Inhoud Gegevens 3 1. Stel een veranderteam samen 4 2. Definieer het probleem, de uitdaging of de kans

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

duidelijke affiniteit met arbodienstverlening

duidelijke affiniteit met arbodienstverlening Profiel Manager HR Services duidelijke affiniteit met arbodienstverlening 23 september 2015 Opdrachtgever Erasmus MC Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088)

Nadere informatie

Handreiking strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad. juli 2014

Handreiking strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad. juli 2014 Handreiking strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad juli 2014 De zorg die algemene ziekenhuizen, categorale instellingen en revalidatiecentra moeten bieden, wordt steeds complexer. De ligduur

Nadere informatie

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon:

Kennis is de norm. KAM Opleidingen. OHSAS trainingen. Telefoon: KAM Opleidingen OHSAS 18001 trainingen Brochurewijzer Welkom bij KAM Opleidingen Waarom KAM Opleidingen Locaties InCompany training Training op maat Training on the job OHSAS 18001 opzetten en implementeren

Nadere informatie

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Profiel Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis 21 mei 2015 Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

ehealth en interoperabiliteit

ehealth en interoperabiliteit ehealth en interoperabiliteit ehealth Implementatie Congres Michiel Sprenger Strategisch Adviseur Nationaal ICT instituut in de Zorg 1 december 2015 Ik Opgeleid als (klinisch) fysicus VUmc 1986-2008 Leidinggevend

Nadere informatie

Kwaliteit van zorg door georganiseerde reflectie en dialoog

Kwaliteit van zorg door georganiseerde reflectie en dialoog Kwaliteit van zorg door georganiseerde reflectie en dialoog Bert Molewijk (RN,MA, PhD) Voorbij de vrijblijvendheid Programmaleider Moreel Beraad, VUmc Associate professor Clinical Ethics, Oslo VWS, Week

Nadere informatie

Leergang Compliance Officer in de Zorg. Dé Leergang Compliance Officer in de Zorg

Leergang Compliance Officer in de Zorg. Dé Leergang Compliance Officer in de Zorg Leergang Compliance Dé Leergang Compliance Leergang Compliance Dé Leergang Compliance Weet u wat het woord compliance betekent? Misschien herkent u het woord direct en weet u wat de betekenis is, maar

Nadere informatie

Veiligheid en risico rondom medische apparatuur in de dagelijkse praktijk

Veiligheid en risico rondom medische apparatuur in de dagelijkse praktijk Veiligheid en risico rondom medische apparatuur in de dagelijkse praktijk Delft, Octobre 5. 2011 Maurice Janssen Klinisch fysicus @ Orbis MC Verleden: Opleiding tot KF in azm Consultant Máxima MC (Veldhoven)

Nadere informatie

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud

Opleiden voor Public Health. Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Opleiden voor Public Health Prof dr Gerhard Zielhuis Epidemiologie, UMC St Radboud Public Health = alles wat we doen om de volksgezondheid te verbeteren Cellen > individuen -> maatschappij Preventie Effectiviteit

Nadere informatie

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen ZIO, Zorg in Ontwikkeling Versie 1 INLEIDING Het Multidisciplinair Overleg (MDO) krijgt een steeds grotere rol binnen Ketenzorg, redenen hiervoor zijn:

Nadere informatie

Verklaring van belangen

Verklaring van belangen Verklaring van belangen Algemeen Titel(s) Voornaam Dr. A.A.M. Tussenvoegsels Achternaam Afdeling (Voor externe experts, wilt u aangeven voor welke afdeling van het CBG u werkt) Functienaam Omschrijving

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid AYA Thuiszorg

Vrijwilligersbeleid AYA Thuiszorg 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 5 Hoofdstuk 6 : Vrijwilligersbeleid; visie, definitie, kader : Uitgangspunten AYA Thuiszorg bij het werken met vrijwilligers; :

Nadere informatie

Service Level Management SLA Checklist

Service Level Management SLA Checklist Service Level Management SLA Checklist Versie 1.0 27 juli 2011 Definitief Auteur : Bart de Best Akkoord : Bart de Best Datum : 27 mei 2011 Versie : 1.0 Referentie : SLA checklist Pagina : I Colofon Titel

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Profiel Raad van Toezicht Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Profiel Raad van Toezicht Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Inleiding De Raad van Toezicht werkt voor het bepalen van zijn samenstelling met een profielschets. Wanneer zich een vacature in de Raad van

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Ministerie van Veiligheid en Justitie Strafrechtk ten Opleidingen versterkt & versnelt Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Het programma SV&V is gestart in 2011.

Nadere informatie

De controller met ICT competenties

De controller met ICT competenties De controller met ICT competenties Whitepaper door Rob Berkhof Aangeboden door NIVE Opleidingen De controller met ICT competenties De huidige samenleving is nauwelijks meer voor te stellen zonder informatisering.

Nadere informatie

Introductie René Drost TU Delft, Onderhoud Management NAMCO, gericht op Healthcare and Aerospace SIOO Besturen van Ziekenhuizen Lid Expertgroep VWS,

Introductie René Drost TU Delft, Onderhoud Management NAMCO, gericht op Healthcare and Aerospace SIOO Besturen van Ziekenhuizen Lid Expertgroep VWS, VZI studiedag 5 april 2012 Risico Management binnen en buiten de grenzen van Medische Technologie De betekenis van het convenant Veilige Toepassing van Medische Technologie in het Ziekenhuis René Drost

Nadere informatie

TU/e. School of Medical Physics and Engineering Eindhoven. Jaarverslag 2012. SMPE/e 013-001 Datum 08-04-2013

TU/e. School of Medical Physics and Engineering Eindhoven. Jaarverslag 2012. SMPE/e 013-001 Datum 08-04-2013 SMPE/e 013-001 Datum 08-04-2013 TU/e School of Medical Physics and Engineering Eindhoven Jaarverslag 2012 Ward Cottaar, Applied Physics Ivonne Lammerts, Applied Physics Frans van de Vosse, Biomedical Engineering

Nadere informatie

Seminar Trends in Business & IT bij woningcorporaties. Informatiebeveiliging

Seminar Trends in Business & IT bij woningcorporaties. Informatiebeveiliging Seminar Trends in Business & IT bij woningcorporaties Informatiebeveiliging Agenda Rondje verwachtingen Even voorstellen.. Informatiebeveiliging waarom? Stand van zaken bij corporaties Informatiebeveiliging

Nadere informatie

Geen verbouwing zonder PRI

Geen verbouwing zonder PRI Geen verbouwing zonder PRI Symposium Luchtbehandeling Operatiekamer Drs. G. Gerritsen Manager Kwaliteit Rijnstate Arnhem Risicomanagement = Welke risico s heeft het totale ziekenhuis op schade? (= risicoprofiel

Nadere informatie

NEVI Zorgcongres Leven in een wereld van systemen

NEVI Zorgcongres Leven in een wereld van systemen NEVI Zorgcongres 2016 Leven in een wereld van systemen Petri Heitkönig, hoofd inkoop & logistiek Ton Litjes, contractprestatiecoördinator 4 en 5 februari 2016 CWZ Nijmegen Titel presentatievgz - CWZ Donderdag

Nadere informatie

Opleidingsprogramma Wijkverpleegkundige

Opleidingsprogramma Wijkverpleegkundige Opleidingsprogramma Wijkverpleegkundige Regisseur van wijkzorg Verstand van Zorg Omslag nodig in denken én doen Regisseur van wijkzorg Wat kunt u nog zelf? Dát bepaalt de benodigde zorg in onze nieuwe

Nadere informatie

ISO9001:2015, in vogelvlucht. Door Tjarko Vrugt

ISO9001:2015, in vogelvlucht. Door Tjarko Vrugt ISO9001:2015, in vogelvlucht Door Tjarko Vrugt 18-11-2015 - Qemc - Tjarko Vrugt Bron: NEN - Delft 2 DE NIEUWE NEN EN ISO 9001 : 2015 Deze presentatie beperkt zich tot de essentie Sktb besteed in 2016

Nadere informatie

Inspecteur Gynaecoloog met obstetrische ervaring

Inspecteur Gynaecoloog met obstetrische ervaring Profiel Inspecteur Gynaecoloog met obstetrische ervaring 24 november 2015 Opdrachtgever Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ) Voor meer informatie over de functie Manon Min, senior adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

TRAINING. Training. Wanneer training? Soorten training Werkwijze maatwerk Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

TRAINING. Training. Wanneer training? Soorten training Werkwijze maatwerk Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Training Training Wanneer training? Soorten training Werkwijze maatwerk Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Bent u geïnteresseerd in een training van HRD Group? Neem dan gerust contact met ons op.

Nadere informatie

Controller Huisvesting

Controller Huisvesting Profielschets Controller Huisvesting Centraal Orgaan opvang asielzoekers ERLY the consulting company Opdrachtgever: COA Datum: juni 2014 Adviseur: Lilian Vos Centraal Orgaan Opvang asielzoekers Het Centraal

Nadere informatie

R = k 1 * k 2 * S. Risicomanagement. R = risico ( /j) k 1 = kans op een incident (j -1 ) k 2 = kans dat het incident leidt tot schade S = schade ( )

R = k 1 * k 2 * S. Risicomanagement. R = risico ( /j) k 1 = kans op een incident (j -1 ) k 2 = kans dat het incident leidt tot schade S = schade ( ) Inhoud 1. Aanleiding 2. PRS methode + validatie 3. PRS formulier * demonstratie * 4. PRIMA aanpak * demonstratie * 5. SAFER procedure 6. Resultaten tot op heden 7. Borging Risicomanagement R = k 1 * k

Nadere informatie

Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur)

Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur) Informatie en adviespunt arbeidsintegratie Borging onafhankelijkheid informatie en adviespunt arbeidsintegratie (arbeidsadviseur) In het gezamenlijke advies van LCR, UWV, CWI en Divosa over de werkherkansingsadviseur

Nadere informatie

Profiel. Manager Diakademie. 23 september Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht

Profiel. Manager Diakademie. 23 september Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht Profiel Manager Diakademie 23 september 2016 Opdrachtgever Diakonessenhuis Utrecht Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 0629004723 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Horizontaal Toezicht op eigen kracht

Horizontaal Toezicht op eigen kracht Donderdag 21 september 2017 Horizontaal Toezicht op eigen kracht Sylvia Verhoef, directeur Margriet van der Meijden, senior adviseur Opbouw Inleiding Horizontaal toezicht Onze visie: Horizontaal toezicht

Nadere informatie

Frans de Bree en Joric Witlox Hengelo, 4 december 2008

Frans de Bree en Joric Witlox Hengelo, 4 december 2008 Frans de Bree en Joric Witlox Hengelo, 4 december 2008 16:00 Inleiding 16:15 Wat is risicobeheersing 16:35 Brandveiligheid 17:30 Versterking inwendige mens 18:15 rapport IGZ: Med. hulpmiddelen 18:45 quick

Nadere informatie

Wat is Cyber Security Management? 3 oktober 2014. ISA / Hudson Cybertec Arjan Meijer Security Consultant

Wat is Cyber Security Management? 3 oktober 2014. ISA / Hudson Cybertec Arjan Meijer Security Consultant Wat is Cyber Security Management? 3 oktober 2014 ISA / Hudson Cybertec Arjan Meijer Security Consultant 1 Agenda Introductie spreker / ISA 3 pijlers van security IT versus OT Cyber Security Management

Nadere informatie

Projectmanagementenquête 2007

Projectmanagementenquête 2007 Projectmanagementenquête 2007 Handvatten voor succesvolle projecten 21 maart 2007 Bisnez Management in samenwerking met het IT Trends Institute en de Vrije Universiteit van Amsterdam copyright by Bisnez

Nadere informatie

Wie is leidend of lijdend?

Wie is leidend of lijdend? Organisatie Medische Technologie en ICT Wie is leidend of lijdend? Martijn Schasfoort Manager Zorg en Informatie Technologie Deze presentatie. Het betreft ervaringen uit Máxima Medisch Centrum Cultuur

Nadere informatie

Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie

Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Communicatie- en Informatiewetenschappen/ Communicatie en Organisatie Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

PROFIEL @ SENIOR BUSINESS CONTROLLER ADRZ

PROFIEL @ SENIOR BUSINESS CONTROLLER ADRZ PROFIEL @ SENIOR BUSINESS CONTROLLER ADRZ 6 februari 2015 voor meer info over de functie: werving.search@leeuwendaal.nl, telefoon (070) 41 42 700 voor sollicitatie: www.leeuwendaal.nl Niets uit dit profiel

Nadere informatie

Technologisch ontwerpers bieden bedrijfsleven innovatieve oplossingen

Technologisch ontwerpers bieden bedrijfsleven innovatieve oplossingen 3TU. School for Technological Design STAN ACKERMANS INSTITUTE Technologisch ontwerpers bieden bedrijfsleven innovatieve oplossingen Een detector voor roestvorming, een bloedsuikersimulatiemodel, een intelligent

Nadere informatie

we invite you to grow

we invite you to grow we invite you to grow Talentprogramma Kwaliteitsverpleegkundige Zorgmanagement Bedrijfsvoering Medisch Verpleegkundig adviseur van het zorgproces 2 Doelgroep Verpleegkundigen niveau 4 en 5 met minimaal

Nadere informatie

April 2016 Spaarne Gasthuis Academie 1

April 2016 Spaarne Gasthuis Academie 1 Stage LEIDERSCHAP EN MANAGEMENT VOOR AIOS Tags Ziekenhuis Locaties Specialisme Duur Korte beschrijving stage Reactie aios Professionele identiteit, leiderschap, ziekenhuisorganisatie, ziekenhuismanagement,

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Handleiding Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2015-2016 Stage-opdrachten Tijdens stage 3 worden 4 stage-opdrachten gemaakt (waarvan opdracht 1 als toets voor de

Nadere informatie

Verklaring van belangen

Verklaring van belangen Verklaring van belangen Reden voor invulling van dit formulier Maak uw keuze Ik werk reeds voor het CBG en vul de Verklaring van belangen opnieuw in Algemeen Mw. Titel(s) Voornaam Tussenvoegsels Achternaam

Nadere informatie

Integraal risicomanagement

Integraal risicomanagement Samenvatting Integraal risicomanagement in 40 Nederlandse ziekenhuizen Inhoud Inleiding 3 Onderzoeksvragen 3 Integraal risicomanagement onvoldoende beschreven 4 Aanbevelingen 5 Over VvAA 7 2 VvAA Risicomanagement

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

WERKSTRUCTUUR VOOR DE ONDERWIJS-EN OPLEIDINGSREGIO NOORD-EN OOST NEDERLAND

WERKSTRUCTUUR VOOR DE ONDERWIJS-EN OPLEIDINGSREGIO NOORD-EN OOST NEDERLAND WERKSTRUCTUUR VOOR DE ONDERWIJS-EN OPLEIDINGSREGIO NOORD-EN OOST NEDERLAND Wie niet kan delen, kan niet vermenigvuldigen Het eerste concept voor de werkstructuur werd verspreid in juni 2006. In de afgelopen

Nadere informatie

BELEIDSMEDEWERKER DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING (M/V) voor 16 tot 24 uur per week

BELEIDSMEDEWERKER DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING (M/V) voor 16 tot 24 uur per week Interne en externe oproep Afdeling PO&O Kinderen en jeugdigen hebben het recht om op een humane en evenwichtige manier op te groeien. De hulpvraag van de cliënt is het uitgangspunt van ons handelen, waarbij

Nadere informatie