Oefenen als professie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oefenen als professie"

Transcriptie

1 Algemeen adres Academie voor Crisisbeheersing Postadres: Postbus 7010, 6801 HA Arnhem Bezoekadres: Kemperbergerweg 783, 6816 RW Arnhem Telefoon: Concept, tekst en realisatie: Turnaround Communicatie bv Communicatiespecialist voor Defensie en Veiligheid Fotografie: Martine Siemens Het ontwikkeltraject Procesmanager Oefenen is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties door: NIFV Academie voor Crisisbeheersing PLATO; Platform Opleiding, Onderwijs en Organisatie Universiteit Leiden Twynstra Gudde Adviseurs en Managers Oefenen als professie Procesmanager Oefenen Masterclass Evaluatoren De Masterclass Evaluatoren is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties door: Politieacademie TNO COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement NIFV Academie voor Crisisbeheersing 2 Meer informatie kunt u vinden op de website van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra - - en dan Academie voor Crisisbeheersing. This makes CENS 2

2 kan op proces- en teamniveau, maar ook op inhoudelijk en individueel niveau. Die informatie kan vervolgens gebruikt worden als uitgangspunt voor een volgende oefening, maar Professioneel oefenen Oefenen als professie De Nederlandse samenleving wordt steeds complexer en de Die professionaliseringsslag heeft niet alleen te maken met manier grijpen verschillende leeractiviteiten mooi in elkaar, veiligheidsrisico s nemen eerder toe dan af. Om in te kun- het kunnen inspelen op maatschappelijke veranderingen. met als doel de rampenbestrijding en crisisbeheersing op nen spelen op de veranderingen in de maatschappij wordt Het heeft ook alles te maken met het vakbekwaam het belang van oefenen steeds groter. In het verleden werd maken en houden van mensen op oefengebon- gekeken hoeveel oefeningen er gedraaid konden worden den functies. Het gaat hier om functiona- met de beschikbare capaciteit die voorhanden was. Jaarplan- rissen uit alle disciplines die zich met nen werden opgesteld en oefenthema s bepaald. Dat gebeur- oefenbeleid, -ontwikkeling, - uitvoering de vaak willekeurig, door iemand die het als neventaak had. en evalueren bezig houden. Daarmee daarvan bewaken en evalueren. Het Veel gehoord commentaar was dan ook dat oefendoelen stellen zij anderen in staat op een ministerie van Binnenlandse Zaken en ontbraken, vaag en niet meetbaar waren, en niet aanslo- professionele manier te oefenen. Het ten op eerder gehouden oefeningen. Evaluaties waren een zijn functies waar het oefenen van sluitpost en lieten te wensen over, waardoor leerpunten niet wezenlijk belang is voor de taakuitvoe- beklijfden. Cynici riepen dan ook lange tijd dat de evaluatie ring. Oefenen brengt namelijk nieuwe van de volgende oefening vooraf al geschreven kon worden. kennis en inzichten met zich mee, maar Inmiddels is het besef doorgedrongen dat er veel meer uit leert ook nieuwe vaardigheden aan. Door van oefenen gehaald kan worden. Vanuit het veiligheidsveld is te voren goede leerdoelen vast te stellen en ze kan ook aanleiding zijn om een individuele functionaris extra op te leiden of zijn vaardigheden te trainen. Op die een aantal grote rampen en crises, zoals overstromingen, de vuurwerkramp in Enschede, de cafébrand in Volendam, het neerstorten van een vliegtuig bij Amsterdam en de aanslag op de Koninklijke familie in Apeldoorn. Deze calamiteiten doen zich niet dagelijks voor. Daarom oefenen veiligheidsregio s en hulpdiensten; om voorbereid te zijn op de crisis die ooit komt. 2 een hoger niveau te tillen. Oefenen mag dan ook beschouwd worden als een belangrijk werkpro- kennis ces. Om maximaal rendement uit oefenen te halen, zijn opgeleide professionals nodig die dit belangrijke proces en de kwaliteit opleiden de roep dan ook groot om functionarissen op te leiden die meetbaar te maken, wordt het mogelijk om vakkundige en kunnen zorgen voor een professionaliseringsslag. professionele evaluaties uit te voeren. Daarbij kan gedetailleerd bekeken worden waar verbeteringen mogelijk zijn. Dat Koninkrijksrelaties erkent dit en heeft oefenen daarom in de Wet veiligheidsregio s opgenomen dat iedere veiligheidsregio functies moet hebben voor het proces oefenen en het proces evalueren. Daarmee is oefenen definitief een vak geworden; oefenen als professie. Het NIFV biedt daarom in dit kader twee opleidingen aan: de basisopleiding Procesmanager Oefenen (PMO), en als verdieping daarop de Masterclass Evaluatoren (MCE). O E FENE N A LS PRO FESSIE De recente Nederlandse geschiedenis kent 3

3 Multidisciplinair leren en verbeteren CENS 2 In onze moderne samenleving is geen enkele crisis nog voorbehouden aan één kolom. Politie, brandweer, Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR), gemeenten en Defensie, maar ook functionele partners als waterschappen, Rijkswaterstaat en bedrijven uit de vitale infrastructuur (bijvoorbeeld energiebedrijven) hebben elkaar nodig en komen elkaar steeds vaker tegen. Vanuit dat perspectief is het belangrijk om buiten het eigen monodisciplinaire referentiekader te kunnen treden. Om out of the box te denken en verder te kijken dan de eigen organisatie. Door de opleidingen multidisciplinair in te richten, ontstaat er kruis bestuiving en leren de deelnemers van elkaar. Ook leren de deelnemers elkaar kennen en groeit het onderlinge vertrouwen, waardoor de samenwerking effectiever wordt. Tijdens de opleidingen wordt hieraan expliciet aandacht aan gegeven. Aanvullend op de opleiding, delen PMO ers kennis en ervaring via intervisie en verdiepingsbijeenkomsten en wordt het Infopunt Veiligheid, dossier Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen benut. MCE ers worden na de opleiding opgenomen in een landelijk multidisciplinair evaluatieteam. Dit team wordt ingezet bij grote multidisciplinaire oefeningen, veelal in een veiligheidsregio of regio-overstijgend. Ook zij blijven vakbekwaam door verdiepingsdagen. Het NIFV, de Politieacademie en de Nederlandse Defensie Academie werken samen binnen het programma Centre of Excellence National Safety and Security (CENS2). Dit programma beoogt multidisciplinaire kennis te ontwikkelen, te delen en te verdiepen. Ook stimuleert het de leercirkel, waar opleiden, trainen en oefenen op elkaar aansluiten en elkaar versterken. Het leren van oefenen en evalueren krijgt nadrukkelijk de aandacht binnen dit programma. Een studiehuis voor oefengebonden functies is in ontwikkeling. Vandaar dat de opleidingen PMO en MCE worden aanbevolen door CENS2. This makes CENS 2 OEFENEN ALS PROFESSIE 4 5

4 Opleiding Procesmanager Oefenen De toekomstige Procesmanager Oefenen (PMO) is in staat om alle beschikbare hulpmiddelen op oefengebied effectief in te zetten en geleidelijk het oefenen op regionaal en landelijk niveau op een kwalitatief hoger peil te brengen. De basisopleiding PMO geeft inzicht in wat nodig is om te oefenen én om te leren van oefenen. Ingrediënten zijn onder andere planvorming, maken van producten als oefenplannen, het opstellen van leerdoelen, het meetbaar maken van die doelen om evaluatie mogelijk te maken, en het organiseren van oefeningen en opleidingen. Voor wie De opleiding PMO is bedoeld voor functionarissen die ervaring hebben met multidisciplinair oefenen, zich verder willen ontwikkelen op dit gebied en zich willen inzetten om het (leren van) oefenen verder te professionaliseren. Uitgangspunten Een viertal uitgangspunten staat centraal in de opleiding PMO: Procesmanagers Oefenen dragen bij aan de verbetering van de gehele oefencyclus, Procesmanagers Oefenen hoeven niet alle activiteiten van de gehele oefencyclus zelf tot in detail te beheersen. Zij kijken naar eigen mogelijkheden en grenzen, en benutten zonodig kwaliteiten van anderen, Procesmanagers Oefenen hebben meerwaarde als het gaat om het verdiepen en aanvullen van bestaande deskundigheid op het gebied van oefenen, met name op de terreinen planvorming en leren van oefenen, Procesmanagers Oefenen wisselen onderling kennis, oefenproducten en vaardigheden uit. Na de opleiding blijven PMO ers gezamenlijk werken aan de verdere ontwikkeling van hun professie. Inhoud Rampenbestrijding en crisisbeheersing is geen dagelijkse taak. Oefeningen moeten er toe bijdragen dat hulpdiensten en andere organisaties voorbereid zijn op de crisis die ooit komt. Naast kennisoverdracht, worden oefeningen ook gebruikt om vaardigheden aan te leren. Om dat mogelijk te maken, is het van belang goede oefenplannen en scenario s te maken, leerdoelen vast te stellen en meetbaar te maken voor evaluatie, oefenresultaten te gebruiken als input voor nieuwe oefeningen, trainingen en opleidingen. De hele oefencyclus van planvorming, voorbereiding, uitvoering en evaluatie komt dan ook aan bod, zodat de PMO er de kwaliteit van het hele oefenproces kan bewaken en verbeteren binnen zijn organisatie. Ook wordt de PMO er gestimuleerd om kennis, oefenproducten en ervaringen te delen via het Infopunt Veiligheid, dossier Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen. OEFENEN ALS PROFESSIE 6 7

5 8 De opleiding bestaat naast de genoemde vakinhoudelijke elementen ook uit procesvaardigheden als didactiek, gespreksvaardigheden, observatievaardigheden, groepsdynamica, reflecterend vermogen en persoonlijke effectiviteit. Niet alleen qua inhoud, maar ook qua werkwijze is de opleiding PMO vernieuwend. Het is geen standaard opleiding, maar meer een ontwikkeltraject voor de functionarissen die het volgen. De deelnemers werken namelijk zelf aan hun inhoudelijke vakkennis, hun procesvaardigheden en hun persoonlijke effectiviteit. Competentiegericht leren, zelfassessment, kennisproductiviteit, multidisciplinair en interactief leren vormen de basiselementen. Theorie en praktijk worden afgewisseld. Tijdens de opleiding wordt rekening gehouden met het niveau en de leervragen van de cursisten. Het geheel wordt begeleid door een leermanager die continu de groep volgt, trainers informeert over de leervraag en tegelijk vraagbaak is. Ervaren trainers van NIFV, Plato en Twynstra Gudde leveren een bijdrage aan deze opleiding. Tijdsduur en kosten De opleiding kent vier blokken van ieder tweeënhalve dag. Eén onderdeel van de oefencyclus wordt per blok behandeld. De verschillende blokken vinden met tussenpozen van enkele weken plaats, zodat er ruimte is voor reflectie en tussentijds aan individuele of gezamenlijke opdrachten gewerkt kan worden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties subsidieert de opleiding PMO. Daarom wordt er slechts een beperkte eigen bijdrage gevraagd die voorziet in locatie- en verblijfskosten. Selectie en aanmelden De opleiding Procesmanager Oefenen is niet vrijblijvend. Er wordt veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van competen- kop Je staat aan de basis van wat je collega s gaan leren intro intro Eric intro van der Maas Teamleider intro Opleiden, Trainen en Oefenen GHOR Gooi- en Vechtstreek body... Opleiding: PMO Nederland is een land met rijke historie, maar grote incidenten komen daar nauwelijks in voor. Toch hebben we grote hoeveelheden mensen en materieel beschikbaar, voor als het toch eens mis gaat. Die moeten daarop voorbereid zijn en daar komt het oefenen om de hoek kijken. Deelnemers verwachten duidelijkheid over wat ze gaan oefenen en waarom. Ook willen ze weten wat hun resultaten zijn op individueel en teamniveau, daar oefenen ze immers voor. Om dat te bereiken, heb je goede en meetbare oefendoelen nodig. De opleiding PMO heeft me daarop gewezen. Daarnaast heb ik meegekregen dat een 360-graden blik heel belangrijk is. Kijk verder dan je eigen kolom. Het is leuk dat we als GHOR drie processen aansturen, maar die hebben raakvlakken met de politie, brandweer, gemeente en partners als bijvoorbeeld Rijkswaterstaat. Daarom is het goed multidisciplinair te oefenen om zo van elkaar te leren. Het is niet een sluitstuk, maar een voortgaand, continu proces. Daarom moet een oefening ook iedere keer weer leuk en uitdagend zijn voor de deelnemers. De opleiding PMO helpt je om het hele oefenproces vorm te geven en te begeleiden. Je staat aan de basis van wat je collega s gaan leren.

6 Je wordt aan het denken gezet Evelien Henstra Beleidsmedewerker Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen Veiligheidsregio Kennemerland Opleiding: PMO Als regio willen we het oefenen steeds verder verbeteren, zodat onze mensen er optimaal van leren en een stap verder komen in hun professionalisering op het gebied van crisisbeheersing. Daar zijn we met een team mee bezig, maar als Procesmanager Oefenen heb ik het totaaloverzicht. Ik bekijk, samen met de collega s, onder andere welke opzet en doelstellingen we bij een bepaalde leeractiviteit zullen kiezen. Hierbij gebruiken we ook de evaluatieresultaten van eerdere oefeningen of incidenten, zodat de activiteiten binnen de oefencyclus op elkaar worden afgestemd. Tevens houd ik me bezig met een meerjaren oefenbeleidsplan, dat past binnen de bredere doelstelling van de veiligheidsregio. Oefenen staat niet op zichzelf, maar hoort bij te dragen aan het grotere geheel. Daarom is het ook zo belangrijk om het professioneel op te pakken. Een PMO er heeft oefenen als professie en draagt bij aan het ontwikkelen van oefeningen die beantwoorden aan de behoefte van mensen. Hierdoor raken zij meer voorbereid op het functioneren tijdens een crisis. De opleiding PMO leert je niet even wat trucjes aan, je wordt zelf aan het denken gezet. Door de combinatie van theorie en praktijk heb ik veel inspiratie opgedaan, waar ik nu in mijn regio op voortborduur. ties van de deelnemers. De belangrijkste eisen zijn daarom: actieve steun van het management van de eigen organisatie, de wil om actief te werken aan de ontwikkeling van de eigen vaardigheden, de bereidheid om samen met anderen te werken en te leren, de bereidheid om na afronding van de opleiding blijvend te werken aan de verdere ontwikkeling van de eigen competenties en het vak Procesmanager Oefenen. Kandidaten die geselecteerd zijn voor de opleiding PMO, krijgen een zelfassessment voor het bepalen van de persoonlijke leervragen. Op basis hiervan vindt een ontwikkelgesprek plaats en wordt tijdens de opleiding met de ontwikkeldoelen van de gehele groep rekeninggehouden. Het aanmeldformulier voor deze opleiding is te vinden op Klik op Academie voor Crisisbeheersing en Opleiden. Hier vindt u ook meer informatie over de opleiding en contactgegevens. OEFENEN ALS PROFESSIE 11

7 Masterclass Evaluatoren De pijlers van de masterclass De toekomstige evaluator kan multidisciplinaire oefeningen observeren en evalueren. Geleerd wordt objectief te kijken naar de manier waarop leden van de Regionale en Gemeentelijke Beleidsteams, Regionale Operationele Teams, staven Grootschalig en Bijzonder Optreden en teams Commando Plaats Incident functioneren. Gedegen feedback leveren en een goede schriftelijke rapportage zijn belangrijke ingrediënten van de Masterclass Evaluatoren (MCE). Voor wie De MCE is bedoeld voor functionarissen in het veld van multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing, die willen leren professioneel te evalueren. De Masterclass Evaluatoren is een verdiepingsslag op de opleiding Procesmanager Oefenen. Het is aan te bevelen eerst deze opleiding te volgen. Uitgangspunten Een viertal uitgangspunten staat centraal in de MCE: gecertificeerde evaluatoren hebben geleerd waardevrij te observeren, de juiste methodieken toe te passen en een adequate diagnose te stellen, gecertificeerde evaluatoren kunnen helder evalueren, door met de juiste woorden hun feedback te geven, gecertificeerde evaluatoren kunnen heldere evaluatierapporten opstellen met een doelgerichte tekststructuur, gecertificeerde evaluatoren zijn in staat een professionele houding aan te nemen en als autoriteit om te gaan met conflictmanagement. OEFENEN ALS PROFESSIE 12 13

8 14 Inhoud De laatste jaren vindt er een professionaliseringsslag plaats op het gebied van multidisciplinaire crisisbeheersing. Een van de instrumenten die daaraan bijdraagt, is oefenen. Om de kwaliteit en effectiviteit van oefenen te vergroten, is een gedegen evaluatie onontbeerlijk. Vaak wordt er namelijk veel aandacht besteed aan de technische kant van een oefening. Gekeken wordt of een besluit wel of niet juist en tijdig is genomen. In veel mindere mate is er aandacht voor de persoonlijke inbreng van deelnemers in een crisisteam. Als rode draad door de MCE loopt dan ook het verbeteren van de waarneming tijdens oefeningen. Daarnaast is er veel aandacht voor het geven van feedback. Juist door het geven van een persoonlijke terugkoppeling zijn deelnemers in staat te leren van een oefening. Tijdens de MCE wordt daarom veel aandacht besteed aan het verwoorden van verbeterpunten op individueel en groepsniveau. De koppeling wordt gelegd naar oefendoelen, resultaten en welke in een volgende oefening moeten terugkomen om nogmaals te beoefenen. Dit sluit aan bij de kerncompetenties van een evaluator: het kunnen waarnemen (observeren) en zowel mondeling als schriftelijk feedback kunnen geven. Naast deze inhoudelijke elementen wordt ook nadrukkelijk stil gestaan bij de professionele houding die een gecertificeerde evaluator moet aannemen. Onderwerpen die in dit kader aan bod komen zijn: respect, gezag, autoriteit en omgaan met conflicten. Theorie en praktijk wisselen elkaar af in de Masterclass Evaluatoren. De cursisten gaan aan de slag met diverse casussen. Zij beoordelen een oefenend team op DVD en er wordt gewerkt met trainingsacteurs die aan de hand van een gespeelde casus geobserveerd worden. Na afloop geven de cursisten feedback ten overstaan van deze kritische tegensprekers en stellen zij een evaluatierapport op volgens de aangereikte tekststructuur. De MCE wordt afgesloten met een examen. Vervolgens worden de gecertificeerde evaluatoren opgenomen in het Landelijke Team Evaluatoren. De individuele leden van dit team worden minimaal acht dagdelen per jaar ingezet bij grote multidisciplinaire oefeningen in de veiligheidsregio of bij regiogrensoverstijgende oefeningen. Deze inzet maakt onderdeel uit van de afspraak die bij de aanmelding met de cursist en de werkgever is gemaakt. Evaluatoren worden Mijn collega s kunnen nu nog meer leren van oefenen Theo Klein Bleumink Beleidsmedewerker Opleiden Trainen en Oefenen Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland Opleiding: PMO en MCE Vanuit mijn functie stel ik meerjaren oefenplannen op, formuleer ik oefendoelstellingen en vertaal ik deze naar concrete oefenactiviteiten. Ik mis echter bagage; ik heb namelijk geen didactische achtergrond. Dat heb ik aangevuld met de opleiding PMO: hoe zet je oefeningen op en hoe stel je goede leerdoelen vast. Op dat vlak heb ik geleerd te focussen op een beperkt aantal oefendoelen, zodat de evaluatie zich daar volledig op kan richten. Dat levert diepgang op, waardoor de oefendeelnemers er meer van kunnen leren. Daarnaast heb ik geleerd oefendoelen meetbaar te maken, zodat de evaluatie ook echt ergens over gaat. Evaluatie is vaak een stiefkindje. Er wordt een kwartiertje nagepraat en dan is het klaar. Dat heeft ertoe geleid dat ik vervolgens ook de masterclass Evaluatoren heb gedaan. Een flinke kwaliteitsverbetering is het gevolg, want mijn waarneming en feedback is beter geworden. Daar maken mijn collega s dankbaar gebruik van. Zij kunnen nu nog meer leren van oefenen.

9 In mijn regio heb ik echt dingen kunnen veranderen 16 niet ingezet binnen de eigen veiligheidsregio. Het is de bedoeling dat zij onafhankelijk en zonder waardeoordeel in andere regio s evalueren. De opgedane kennis en ervaringen kunnen vervolgens toegepast worden binnen de eigen organisatie. Ervaren trainers van Politieacademie, TNO Human Factors en Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) leveren een bijdrage aan de MCE. Tijdsduur en kosten De Masterclass Evaluatoren beslaat drie blokken van elk tweeënhalve dag en een examendag. Voor aanvang van de MCE en tussendoor krijgen de cursisten huiswerkopdrachten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties subsidieert de MCE. Slechts een beperkt deel van de opleidingskosten komt voor rekening van de deelnemer. Selectie en aanmelden Aan de kandidaten voor de MCE worden de volgende eisen gesteld: HBO of academisch werk- en denkniveau, actieve steun van het management van de eigen organisatie, de wil om actief te werken aan de ontwikkeling van de eigen vaardigheden, de bereidheid om samen met anderen te werken en te leren, basiskennis van en ervaring met de multidisciplinaire rampenbestrijdings- en crisisbeheersingsorganisatie, toestemming van de direct leidinggevende en de bereidheid van de cursist om na het behalen van het certificaat opgeroepen en ingezet te worden vanuit het landelijke multidisciplinaire evaluatieteam. Naar aanleiding van een gemotiveerde schriftelijke aanmelding inclusief actuele cv en schriftelijke toestemming van Marian Knollema Projectleider Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Opleiding: PMO en MCE Rampen en crises komen niet zo heel vaak voor. Maar als ze zich voordoen, is het belangrijk om te weten wat je moet doen. Daar zijn oefeningen voor nodig. De opleiding Procesmanager Oefenen heeft me geleerd oefeningen in samenhang op te bouwen. Het is niet zomaar een kunstje, maar je moet bewust kijken welke scenario s en oefendoelen nodig zijn om collega s verder te bekwamen. Verder heb ik geleerd aandacht te besteden aan de evaluatie, want uiteindelijk moeten de mensen daarvan leren. Evalueren komt niet pas aan het eind, je moet al van te voren nadenken wat geobserveerd en geëvalueerd moet worden in het kader van te behalen oefendoelen. Na de opleiding heb ik binnen mijn regio echt dingen kunnen veranderen. Wat me opvalt, is dat er tijdens de opleiding veel openheid is. Vanuit alle disciplines en organisaties worden successen, valkuilen en blunders eerlijk gedeeld. Ook na de afronding wisselen PMO ers nog steeds kennis uit. Dat vind ik een verademing. Daardoor kunnen we van elkaar leren. Om aan te kunnen tonen dat je oefendoelen wel of niet gehaald hebt, is observatie en evaluatie belangrijk. Om maximaal rendement uit oefeningen te kunnen halen, heb ik de Masterclass Evaluatoren gevolgd. Een prima verdieping! Je leert je dienstbaar op te stellen en mondeling en schriftelijk goede feedback te geven. Daar valt denk ik voor iedereen veel winst te behalen, met als doel het oefenen effectiever te maken.

10 Door te focussen kun je verdieping aanbrengen de leidinggevende, krijgt de kandidaat een intakegesprek om persoonlijke leerdoelen vast te stellen. In de opleiding wordt hier zoveel mogelijk rekening mee gehouden. Geke van der Werff Adviseur Rampenbestrijding Gemeente Groningen Opleiding: MCE Evalueren van een oefening is een beetje een stiefkindje; er wordt weinig tijd voor genomen. Maar als je niet evalueert en er geen lessen uit trekt, blijf je op hetzelfde niveau hangen. Wil je verder komen, dan is het juist belangrijk om goede oefendoelen op te stellen en die met de deelnemers te evalueren op individueel en teamniveau. Daarom heb ik de Masterclass Evaluatoren gevolgd. Ik heb daar geleerd te observeren. Het lijkt zo eenvoudig, maar je merkt dat iedereen op zijn eigen manier tegen dingen aankijkt. Daar ga ik nu heel bewust mee om. Verder heb ik geleerd me te beperken tot enkele oefendoelen en die goed te observeren. Door te focussen kun je verdieping aanbrengen voor de deelnemers. Daar hebben zij het meeste aan. Tot slot kan ik nu feedback geven op relaties binnen een team. Daar moet je niet bang voor zijn, want dat bepaalt namelijk heel sterk de onderlinge communicatie en samenwerking. De opleiding zit goed in elkaar, is interactief en je wordt niet gespaard. Daar leer je van! Het aanmeldformulier voor deze opleiding is te vinden op Klik op Academie voor Crisisbeheersing en Opleiden. Hier vindt u ook meer informatie over de opleiding en contactgegevens. 1 e prijs voor MCE De Masterclass Evaluatoren heeft de eerste prijs gehaald tijdens het prestigieuze congres van The International Emergency Management Society. De prijs werd toegekend op basis van de multidisciplinaire aanpak, het innovatieve aspect, de ambities, het niveau van het project en de ingezonden OEFENEN ALS PROFESSIE en gepresenteerde paper. 19

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus

WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN. Onderdeel van Twente Safety Campus WERKEN IN CRISISSITUATIES DAAR MOET JE OP TRAINEN Onderdeel van Twente Safety Campus 1 2 De totstandkoming van Safety Care Center is ontstaan na een gedeelde behoefte om specifiek voor organisaties in

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement t. Functie oefencoördinator Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub t Besluit personeel veiligheidsregio s

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OEFENCOORDINATOR

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OEFENCOORDINATOR KWALIFICATIEPROFIEL VOOR OEFENCOORDINATOR werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 10 juli 2008 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het Project

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement b. Functie evaluator multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub b Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement aa. Functie specialist opleiden en oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub aa. Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk.

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. PROFESSIONALISEREN DOOR ALLE BENODIGDE SOFTSKILLS VAN DE MANAGER TE TRAINEN

Nadere informatie

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen Toetsingskader en positiebepalingssystematiek (definitieve versie) Inhoudsopgave Inleiding. Verdeling in oordeel, hoofdonderwerpen, onderwerpen, hoofd- en subaspecten. Banden voor positiebepaling. Prestatieniveaus.

Nadere informatie

GHOR Academie. Opleiding OMAc GHOR Functiegerichte opleiding voor de Operationeel Medewerker Actiecentrum (OMAc) GHOR

GHOR Academie. Opleiding OMAc GHOR Functiegerichte opleiding voor de Operationeel Medewerker Actiecentrum (OMAc) GHOR GHOR Academie Opleiding OMAc GHOR Functiegerichte opleiding voor de Operationeel Medewerker Actiecentrum (OMAc) GHOR De GHOR Academie heeft met de opleiding OMAc een goed product toegevoegd. Wat ik echt

Nadere informatie

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk

Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk Sollicitatietraining: op weg naar stage & werk De jongeren die zich aanmelden bij Maljuna Frato hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt en hebben weinig of geen zicht op hun mogelijkheden, kwaliteiten

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Achtergrondinformatie en tips om zelf aan de slag te gaan In deze handreiking vindt u de volgende onderwerpen: Wat is strategisch opleidingsbeleid? Hoe komt u tot strategisch

Nadere informatie

wegwijzer effectief oefenen zorgsector

wegwijzer effectief oefenen zorgsector wegwijzer effectief oefenen zorgsector Documentversie v1.00 COLOFON, november 2012 Aan de totstandkoming van deze wegwijzer hebben de volgende personen en organisaties een bijdrage geleverd: Gert-Jan Ludden

Nadere informatie

Opleiding Officier van Dienst Bevolkingszorg. De praktijk is de leermeester van alle dingen (Julius Caesar)

Opleiding Officier van Dienst Bevolkingszorg. De praktijk is de leermeester van alle dingen (Julius Caesar) Opleiding Officier van Dienst Bevolkingszorg De praktijk is de leermeester van alle dingen (Julius Caesar) Internet: www.bevolkingszorgacademie.nl BTW.nr: NL8207.01.713.B01 KvK: 05063931 Opleiding Officier

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen 2015 2018. Veiligheidsregio BrabantNoord

Meerjarenbeleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen 2015 2018. Veiligheidsregio BrabantNoord AGP 6 VD 20141117, bijlage 1 Meerjarenbeleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen 2015 2018 Veiligheidsregio BrabantNoord Conceptversie 1.1 (juli 2014) Colofon Titel : Meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN KWALIFICATIEPROFIEL VOOR MEDEWERKER OPLEIDEN EN OEFENEN werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 5 maart 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR INSTRUCTEUR

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR INSTRUCTEUR KWALIFICATIEPROFIEL VOOR INSTRUCTEUR werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 16 juli 2009 te Arnhem vastgesteld door de Deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het Project Kwaliteit

Nadere informatie

Stand van zaken Gemeentelijke Crisisbeheersing IJsselstein 2011

Stand van zaken Gemeentelijke Crisisbeheersing IJsselstein 2011 Stand van zaken Gemeentelijke Crisisbeheersing IJsselstein 2011 Goed voorbereid zijn, heb je zelf in de hand Ernout van Gils Beleidsadviseur Veiligheid Beleid en Strategie Datum: 1 december 2011 INHOUD

Nadere informatie

Communicatie. Trainingen.

Communicatie. Trainingen. Communicatie Trainingen www.amv-opleidingen.nl AMV, de opleider voor jouw ambities Praktisch en resultaatgericht Het verschil maken, dat doen we bij AMV. Door onze praktische én persoonlijke aanpak. In

Nadere informatie

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 Verzuimmanagement De workshop Verzuimmanagement is een ééndaagse workshop

Nadere informatie

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN

KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN KWALIFICATIEPROFIEL VOOR SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN werkzaam bij de brandweer Status Dit kwalificatieprofiel is op 10 oktober 2005 te Arnhem vastgesteld door het Project Kwaliteit Brandweerpersoneel.

Nadere informatie

CRISISADVISERING VOOR PROFESSIONALS

CRISISADVISERING VOOR PROFESSIONALS TRAINING Crisisadvisering voor professionals Tweedaagse training voor crisisprofessionals en (beleids)ambtenaren CRISISADVISERING VOOR PROFESSIONALS crisisprofessionals en (beleids)ambtenaren Een ernstig

Nadere informatie

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen

Rampen- en Crisisbestrijding: Wat en wie moeten we trainen Kenmerken van rampen- en crisisbestrijding Crisissen of rampen hebben een aantal gedeelde kenmerken die van grote invloed zijn op de wijze waarop ze bestreden worden en die tevens de voorbereiding erop

Nadere informatie

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s

Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Lokaal bestuur en de Wet veiligheidsregio s De 8 meest gestelde vragen Infopunt Veiligheid Al langer wordt algemeen erkend dat de bestrijding van rampen en crisis niet binnen de eigen

Nadere informatie

Competenties in kaart

Competenties in kaart Cito Bedrijven en overheden Competenties in kaart Eerlijk en betrouwbaar beoordelen Zicht op competenties Uw medewerkers beschikken over kennis en vaardigheden die van onschatbare waarde zijn voor uw organisatie.

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement h. Functie docent Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub h Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1 Algemene

Nadere informatie

Van werkdruk naar werkplezier

Van werkdruk naar werkplezier Van werkdruk naar werkplezier Het Programma Onze visie Werkdruk leidt tot minder werkplezier, wrijving in de samenwerking en op termijn mogelijk verzuim door stressklachten. Als medewerkers echter uitgedaagd

Nadere informatie

Menukaart OTO voor GGD en

Menukaart OTO voor GGD en Menukaart OTO voor GGD en Trimension heeft voor veel GGD en opleidingen, trainingen en oefeningen uitgevoerd en heeft een werkwijze ontwikkeld die goed aansluit op de doelgroep. Door middel van zeer praktische

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

Voorzitter Crisisbeleidsteam

Voorzitter Crisisbeleidsteam - generieke - - Voorzitter Crisisbeleidsteam Naam: Reguliere functie: Crisisfunctie sinds: ROP-coördinator: Organisatie: Periode: Typering van de functie De voorzitter van het Crisisbeleidsteam is (in

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme Honours programma voor ambitieuze masterstudenten

Leiden Leadership Programme Honours programma voor ambitieuze masterstudenten Leiden Leadership Programme Honours programma voor ambitieuze masterstudenten Bij ons leer je de wereld kennen Leiden Leadership Programme Voor wie? In het Leiden Leadership Programme ontwikkel je als

Nadere informatie

Verbindende schakel in rampenbestrijding

Verbindende schakel in rampenbestrijding Verbindende schakel in rampenbestrijding en crisisbeheersing 2 Veiligheidsberaad De voorzitters van de 25 veiligheidsregio s vormen samen het Veiligheidsberaad. Dit landelijke overleg is opgericht in februari

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement l. Functie instructeur Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub l Besluit personeel veiligheidsregio s 1.1 Algemene

Nadere informatie

KWALITEITSMODEL OEFENEN

KWALITEITSMODEL OEFENEN 1 KWALITEITSMODEL OEFENEN Het project Op weg naar effectief oefenen heeft een samenhangend model voor de systematische verbetering van de kwaliteit van het oefenen van de rampenbestrijding ontwikkeld.

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Kennisbijeenkomsten voor GHOR-bureauhoofden Kennis infrastructuur crisisbeheersing publieke gezondheid Situationeel leidinggeven voor de OvD-G Scholing

Nadere informatie

Basisopleiding Mediation. Algemene Informatie

Basisopleiding Mediation. Algemene Informatie Basisopleiding Mediation Algemene Informatie Pagina 2 van 9 1 Inleiding 3 2 De opleiding 4 2.1 Naam van de opleiding 2.2 Data en tijden najaar 2015 4 2.3 Doelgroep 5 2.4 Toelatingseisen en/of intake 5

Nadere informatie

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland

Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Addendum Beleidsplan 2012-2015 Bestuursvisie op fysieke veiligheid in Zeeland Waarom een addendum? Het beleidsplan 2012-2015 is op 7 juli 2011 in een periode waarop de organisatie volop in ontwikkeling

Nadere informatie

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe

Breidt netwerk min of meer bij toeval uit. Verneemt bij bedrijven wensen voor nieuwe Accountmanager Accountmanager onderhoudt relaties met bedrijven en organisaties met het doel voor praktijkleren binnen te halen. Hij kan nagaan welke bedrijven hebben, doet voorstellen voor bij bedrijven

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

Opleiding Interne Coach/Trainer IVB. De motor in een lerende organisatie

Opleiding Interne Coach/Trainer IVB. De motor in een lerende organisatie Opleiding Interne Coach/Trainer IVB De motor in een lerende organisatie Opzet van de opleiding Werken vanuit een individuele vraaggerichte benadering De Individuele Vraaggerichte Benadering (IVB) is een

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Veiligheidsdirectie 4 oktober Goedkeuring Dagelijks bestuur 24 april Vaststelling Algemeen Bestuur 26 juni 2013

Veiligheidsdirectie 4 oktober Goedkeuring Dagelijks bestuur 24 april Vaststelling Algemeen Bestuur 26 juni 2013 Voorstel CONCEPT AGP 11 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 26 juni 2013 Bijlage : 1. Steller : PBMJW de Vet Onderwerp : Vaststelling meerjarenbeleidsplan MOTO 2011-2014 Algemene toelichting Op 4 oktober 2010

Nadere informatie

5. Opleidingskader voor de procesopleiding Verplaatsen mens en dier

5. Opleidingskader voor de procesopleiding Verplaatsen mens en dier 5. Opleidingskader voor de procesopleiding Verplaatsen mens en dier In het project GROOTER worden onder andere een aantal opleidingskaders ontwikkeld voor processen onder Bevolkingszorg. Hieronder wordt

Nadere informatie

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Naast de huidige in-house trainingen is er ook op individuele basis een aanbod van trainingen waaraan oio-medewerkers kunnen deelnemen. Deze trainingen zijn gericht op

Nadere informatie

Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de. Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel

Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de. Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel Begeleidende samenvatting en advies behorende bij de Concept Rapportage Regionaal Risicoprofiel 1. Inleiding 1.1 Veiligheidsregio Drenthe en het Regionaal risicoprofiel De Veiligheidsregio Drenthe heeft

Nadere informatie

Wat is MD in de regio?

Wat is MD in de regio? MD in de regio Wat is MD in de regio? MD in de regio is een uniek Management Development programma voor bedrijven die geen eigen intern MD programma kunnen opzetten. MD in de regio combineert hard en zacht,

Nadere informatie

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden. Opgesteld door: I. van Steensel, vz MDOTO Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur Datum: 27 maart 2014

Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden. Opgesteld door: I. van Steensel, vz MDOTO Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur Datum: 27 maart 2014 A.3 Beslisnotitie Veiligheidsregio Hollands Midden 1. Algemeen Onderwerp: Multi disciplinair Beleidsplan OTO 2014-2017 Opgesteld door: I. van Steensel, vz MDOTO Voorstel t.b.v. Algemeen Bestuur Datum:

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling Scholingsplan 2012-2013 Samen in ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding 3 Pijlers 4 Kader 5 Deskundigheidsbevordering 2012-2013 6 Beschrijvingen van de scholingen 7 Aanmelden voor externe scholingen 9 Inleiding

Nadere informatie

WAAROM DOEN WE ONDERZOEK?

WAAROM DOEN WE ONDERZOEK? 02 WIE ZIJN WE? De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) is onafhankelijk toezichthouder op het terrein van politie, brandweer, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR),

Nadere informatie

ECCvA/U Lbr: 07/40

ECCvA/U Lbr: 07/40 Brief aan de leden T.a.v. het college en gemeenteraad informatiecentrum tel. (070) 3738020 uw kenmerk bijlage(n) onderwerp Brandweerontwikkelingen Samenvatting ons kenmerk ECCvA/U200700611 Lbr: 07/40 datum

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement r. Functie medewerker opleiden en oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub r Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

KWALIFICATIEDOSSIER PROCESMANAGER OEFENEN

KWALIFICATIEDOSSIER PROCESMANAGER OEFENEN KWALIFICATIEDOSSIER PROCESMANAGER OEFENEN (werkzaam binnen de organisatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing ) Status Dit kwalificatiedossier is in november 2009 aangeboden aan het ministerie van

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Commercieel Excelleren (4 dagen)

Commercieel Excelleren (4 dagen) Commercieel Excelleren (4 dagen) Wilt u uw mindset en verkooptechnieken nóg verder aanscherpen? En wilt u zich binnenkort meten met de absolute top van salesprofessionals in Nederland? Kies dan voor de

Nadere informatie

5 praktische tips voor waardevolle evaluaties

5 praktische tips voor waardevolle evaluaties 5 praktische tips voor waardevolle evaluaties Maak de waarde van jouw training zichtbaar en meetbaar! Ingrid Bijl Training & Development Consultant Inhoud Waarom evalueren?... 3 Tip 1 Evalueer alleen wat

Nadere informatie

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Over zontrainingen 3 3. Over

Nadere informatie

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen mensenkennis De opleiding sluit perfect aan: sterker nog, door de theorie worden de tools die ik nu onbewust gebruik, meer bewust Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren

Ministerie van Veiligheid en Justitie. Strafrechtk ten. versterkt & versnelt. Opleidingen. Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Ministerie van Veiligheid en Justitie Strafrechtk ten Opleidingen versterkt & versnelt Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Opleidingsprogramma Continu Verbeteren Het programma SV&V is gestart in 2011.

Nadere informatie

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT

COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT DE SBL competenties COMPETENTIE 1: INTERPERSOONLIJK COMPETENT De leraar primair onderwijs moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Dat is de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg

Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg Competentiescan Propedeuse Academie voor Beeldende Vorming Tilburg naam student: Stan Verhees.. A1 CREËREND VERMOGEN 1 De student kan zelfstandig een beeldend proces op gang brengen, dit proces kwalitatief

Nadere informatie

SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN. Werkzaam bij de brandweer

SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN. Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO SPECIALIST OPLEIDEN EN OEFENEN Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

Je effectiviteit als projectleider wordt door drie factoren bepaald:

Je effectiviteit als projectleider wordt door drie factoren bepaald: Projectmatig Werken/Werken in Projecten 1. Aanleiding Projectmatig werken en het werken in projecten zijn in veel organisaties bekende termen en procedures. Hun toepassing wordt gezien als een effectieve

Nadere informatie

CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013

CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013 CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013 Opgesteld door Regionaal CBRN-OTO project Auteur C. de Groot Versie 1.1 Datum 19 juli 2012 INLEIDING Met het regionale CBRN-OTO project wil TraumaNet

Nadere informatie

Post-hbo cursus Jobcoach

Post-hbo cursus Jobcoach Post-hbo cursus Jobcoach Voor veel mensen met een arbeidshandicap is terugkeer naar betaald werk geen optie. Aan de zijlijn van de samenleving staan echter ook niet. Een jobcoach helpt om een passende

Nadere informatie

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving -

TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - TRAINING Professioneel adviseren voor interne adviseurs Adviseren als tweede beroep - open inschrijving - Het vak van intern adviseur De meeste interne adviseurs hebben vaak twee beroepen: naast het vak

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

PORTFOLIO INSTRUCTEUR

PORTFOLIO INSTRUCTEUR PORTFOLIO INSTRUCTEUR Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni 2009.

Nadere informatie

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten Inleiding Steeds meer Huisartsenposten kiezen voor een nieuwe functie Coördinerend Assistente. Deze coördinerend assistente ressorteert hiërarchisch gezien

Nadere informatie

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in

opleiding Leergang Train de Trainer Trainers in Trainers in opleiding Leergang Train de Trainer Het is niet de sterkste die overleeft, ook niet de slimste, maar degene die het meest openstaat voor verandering. Unieke insteek! De wereld om ons heen verandert

Nadere informatie

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator

3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator 3. Opleidingskader voor de opleiding Informatiecoördinator In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit hoofdstuk

Nadere informatie

CONFLICTCOACHING Leren reageren vanuit verbinding. training voor professionals die op effectieve wijze conflicten willen begeleiden.

CONFLICTCOACHING Leren reageren vanuit verbinding. training voor professionals die op effectieve wijze conflicten willen begeleiden. CONFLICTCOACHING Leren reageren vanuit verbinding training voor professionals die op effectieve wijze conflicten willen begeleiden. Conflictcoaching Introductie Conflicten zijn een veel voorkomend onderdeel

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Zelfevaluatie. Inleiding:

Zelfevaluatie. Inleiding: Sabine Waal Zelfevaluatie Inleiding: In dit document heb ik uit geschreven wat mijn huidige niveau is en waar ik mij al zoal in ontwikkeld heb ten opzichte van de zeven competenties. Elke competentie heb

Nadere informatie

LMD brandweer. Kansen voor ontwikkeling en doorgroei

LMD brandweer. Kansen voor ontwikkeling en doorgroei LMD brandweer Kansen voor ontwikkeling en doorgroei LMD brandweer kansen voor ontwikkeling en doorgroei Als leidinggevende bij de brandweer heb je een bijzondere en veelzijdige baan. Je werkt in een snel

Nadere informatie

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase

2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase 2. Opleidingskader voor de opleiding Teamleider Preparatie nafase In het project GROOTER worden onder andere opleidingskaders ontwikkeld voor drie functiegerichte opleidingen voor Bevolkingszorg. In dit

Nadere informatie

Het Manager Groei Programma. Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas Organisation & Career Development

Het Manager Groei Programma. Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas Organisation & Career Development Het Manager Groei Programma Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas Organisation & Career Development Management wordt leiderschap Het Manager Groei Programma is een intensief

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg

Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg Nieuws over GHOR en opgeschaalde zorg In dit nummer: Accreditatie opleiding Officier van Dienst Geneeskundig Nieuwe GHORdiaanse basisopleiding Actualisatie kennispublicatie GHOR Save the date: Relatiemiddag

Nadere informatie

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Training-1 Training-2 Training-3 : Basistraining communicatieve vaardigheden : Communicatieve vaardigheden voor professionals : Hoe voer ik een intakegesprek

Nadere informatie

PORTFOLIO VERKENNER GEVAARLIJKE STOFFEN

PORTFOLIO VERKENNER GEVAARLIJKE STOFFEN PORTFOLIO VERKENNER GEVAARLIJKE STOFFEN Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel

Nadere informatie

LMD brandweer. Toelatingsprocedure

LMD brandweer. Toelatingsprocedure LMD brandweer Toelatingsprocedure Toelatingsprocedure brandweer van kandidaat naar deelnemer Als leidinggevende bij de brandweer functioneer je in een turbulente omgeving. Het lijkt wel of de veranderingen

Nadere informatie

PORTFOLIO OEFENCOORDINATOR

PORTFOLIO OEFENCOORDINATOR PORTFOLIO OEFENCOORDINATOR Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni

Nadere informatie

Profiel. Teamleider Finance, Planning & Control. 13 september 2016. Opdrachtgever Veiligheidsregio Flevoland

Profiel. Teamleider Finance, Planning & Control. 13 september 2016. Opdrachtgever Veiligheidsregio Flevoland Profiel Teamleider Finance, Planning & Control 13 september 2016 Opdrachtgever Veiligheidsregio Flevoland Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868

Nadere informatie

Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder

Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder Informatiebrochure Inhoud Waarom een Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder? 3 Voor wie is de Vakopleiding Wijk- en buurtbeheerder bestemd? 3 Resultaten van de opleiding

Nadere informatie

Eindevaluatie patient advocates project B-bewust in bedrijf

Eindevaluatie patient advocates project B-bewust in bedrijf Eindevaluatie patient advocates project B-bewust in bedrijf Jouw naam: Naam ziekenhuis: 1. Algemeen Je contactpersonen in het ziekenhuis (en hun functie) Startdatum project in dit ziekenhuis Hoe lang heeft

Nadere informatie

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013

ALEXANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 ALEANDER GIELE Competentiemonitor Ingevuld door : C.M.T. Ruppert Ingevuld op : 19 december 2013 Deze monitor is ingevuld op basis van een eerste gesprek, een lesobservatie en een nagesprek (soms in andere

Nadere informatie

Zwolle, 6 juni 2011. Geachte heer/mevrouw,

Zwolle, 6 juni 2011. Geachte heer/mevrouw, Besturen van de provinciale ouderenbonden Beleidsmedewerkers met vrijwillige ouderenadvisering in portefeuille Kwartiermakers vrijwillige ouderenadvisering Zwolle, 6 juni 2011 Betreft: Referentie: Behandeld

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ)

Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) Opleiding Crisiscoördinator Zorginstelling (CCZ) Noord Nederland 2015 Een praktische opleiding over continuïteitsplanning, crisismanagement en crisiscommunicatie Inleiding Zorginstellingen zijn kwetsbare

Nadere informatie