1 Organisatorische gegevens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Organisatorische gegevens"

Transcriptie

1 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-DTBE Cursusnaam Bedrijfseconomie 1.3 Cursusnaam in Engels Business Economics 1.4 Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentieheden? 1.9 Contactpersoon MHC Kamphof (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid Totale contacttijd Frequentie verplicht? in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoor- en werkcollege niet verplicht 1 maal per week 1890 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Project Theorie (tentamen) 5, , bij aanvangsblok 3: 1. blok 3 2. blok 4 bij aanvangsblok 3: 1. blok 3 2. blok 4 Toelichting bij toets Project: Verslag en presentatie van project: financiële onderbouwing van nieuw te starten onderneming (5 EC) Toelichting bij toets Theorie (tentamen): Tentamen over de theorie (5 EC)

2 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De leerdoelen van deze cursus sluiten aan bij de TBK-competenties ontwerpen II 3d en 3e, Realiseren I 4a, Beheren II 5a, en adviseren II, 7b Na afronding van deze module kan de student: financiële overzichten (openingsbalans, resultatenrekening, liquiditeitsbegroting en eindbalans) verklaren (T, E) onderscheid maken tussen kosten/uitgaven en opbrengsten/ontvangsten (A) financiële overzichten opstellen in een geïntegreerd plan (T) een ratio-analyse maken tbv het bepalen van liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit (T,A) investeringsprojecten beoordelen aan de hand van Netto Contante Waarde, terugverdientijd, Interne Rentabiliteit en Gemiddelde Boekhoudkundige rentabiliteit (E) kostprijzen berekenen en budget/realisatie analyseren (T) break-even punt berekenen (T) 2.2 Cursus inhoud Ondernemingen en rechtsvormen Vakgebieden binnen de bedrijfseconomie Financiële overzichten Financiële onderbouwing Ondernemingsplan Beoordeling investeringen Werkkapitaalbeheer Eigen en Vreemd Vermogen Beoordeling financiële structuur Beoordeling financiële structuur door middel van ratio s Vaste en variabele kosten en break even punt Directe en indirecte kosten 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Basisboek Bedrijfseconomie, Uitgave: 9e druk, 2011, Uitgever: Noordhoff uitgevers, ISBN: Boek (verplicht) : Titel: Basisboek Bedrijfseconomie Opgaven, Uitgave: 9e druk, 2011, Uitgever: Noordhoff uitgevers, ISBN: , facultatief ook het uitwerkingenboekje, behorende bij de opgaven 2.5 Workload Contactduur (uren): 32 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 248 Totaal (uren) 280 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

3 Titel Opleidingsvariant Customer Intimacy Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-DTCI Cursusnaam Customer Intimacy 1.3 Cursusnaam in Engels Customer Intimacy 1.4 Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentieheden? 1.9 Contactpersoon RP de Lange 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege niet verplicht 1 maal per week 1890 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Tentamen 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4 2. blok 5 Verslag GO 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4 2. blok 5 Verslag IC 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4 2. blok 5 Toelichting bij toets Verslag GO: Groeps werkstuk Advies (Rapport en Presentatie)

4 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De leerdoelen van deze module sluiten aan bij de volgende TBK-competenties Analyseren (niveau II) Onderzoeken (niveau I) Ontwerpen (niveau I) Beheren (niveau I) Adviseren (niveau I) Professionaliseren (niveau I) Na het volgen van deze cursus kan de student: de modellen uit het strategische marketingplanningsproces (zie kennisbasis)beschrijven en toepassen; (T) uitleggen wat klantgerichtheid (CI) is en hoe dit binnen Business to Business (BtB) ondernemingen toegepast wordt; (B, T) klant(interactie)processen analyseren en optimaliseren; (C) de eisen en wensen voor een CI strategie (klantcontact) vaststellen (T, E) een overzicht geven van verschillende typen CI strategieën en systemen(b) een Externe en Interne analyse formuleren op basis van een weloverwogen keuze uit de daarvoor geldende modellen(t, A) voor een bedrijf de volgende producten uitwerken aan de hand van beschikbaar gestelde sjablonen: Projectvoorstel, Plan van Aanpak, Adviesrapport bestaande uit: commercieel verbeterplan (incl. BMC) (C) reflectieverslag over het functioneren van de groep (+ reflectie op groepswerk per projectlid)(c) een SWOT en confrontatiematrix opstellen die in lijn is met de bevindingen uit de externe en interne analyse(t) serviceconcepten ontwikkelen voor individuele klanten en klantgroepen(c) een advies over de te volgen strategie formuleren die volgt uit de opgestelde SWOT/confrontatiematrix (C) impact beoordelen van CI programma s (voorbereiding en implementatie) binnen een organisatie(e) 2.2 Cursus inhoud In de module Customer Intimacy (CI) gaat het erom hoe een organisatie of afdeling de klant en de markt centraal stelt. In de module wordt eerst inzicht opgebouwd in de markt en de klanten. Vervolgens wordt behandeld op welke manier die kennis gebruikt wordt voor de inrichting van de organisatie en de processen. In Customer Intimacy vertaalt zich dat naar een concept, waarbij bedrijven goed op de hoogte zijn van wat hun klanten willen en daardoor in staat zijn in te spelen op klantwensen en - behoeften. Dit laatste moet dan ook leiden tot een aantrekkelijke winstgevendheid en daarmee continuïteit van de onderneming. Kennisbasis Marketingconcept Verkoopgedrag en inkoopgedrag van organisaties Bedrijfstak en Bedrijfskolom Marktonderzoek Marketingplanningsproces Servqualmodel Analyse van de interne omgeving Waardeketen van Porter Benchmarking 7S-MODEL Analyse van de externe omgeving

5 DESTEP Concurrentie-analyse Strategische analyses en keuzes Waardestrategieën Generieke concurrentiestrategieën van Porter Groeistrategieën van Ansoff Portfolioanalyse SWOT-analyse Strategische keuzencriteria Marketingdoelstellingen Marketingmix Dienstenmarketing Levenscyclus Contract- en aanbestedingsvormen 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Een praktische kijk op marketing- en strategiemodellen; Mandour en Bekkers Boek (verplicht) : Strategische marketing planning; Alsem Diversen (aanbevolen) : literatuur: Groeimodellen; Creëer nieuwe business; Mandour & Brees Diversen (aanbevolen) : Marketing 3.0; Kotler Diversen (aanbevolen) : Business Model Generatie; Osterwalder en Pigneur 2.5 Workload Contactduur (uren): 32 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 248 Totaal (uren) 280 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

6 Titel Opleidingsvariant Inl. Professionele Competentie Ontw. Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TTBK-DTB-PCO Cursusnaam Inleiding Professionele Competentie Ontwikkeling 1.3 Cursusnaam in Engels Introduction Professional Competence Develepment 1.4 Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentieheden? 1.9 Contactpersoon TF Cazemier (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoor/werkcollege verplicht 3 maal per blok 1260 minuten Werkcollege verplicht 3 maal per blok 630 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1, blok 2 bij aanvangsblok 1: blok 1, blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? DTB-PCO- DL1 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 2 2. blok 3 DTB-PCO- DL2 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 2 2. blok 3

7 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Na het volgen van de inleiding PCO is de student startklaar voor de leerlijn professionele competentieontwikkeling (PCO). De student heeft een beeld van zijn beginpositie bij aanvang van de studie t.a.v. het competentieprofiel van de TBK'er en hij weet hoe hij zich gericht wil gaan ontwikkelen in zijn werk en in zijn studie. Na afloop van de module kan de student: gericht gebruik maken van een aantal zelfanalyse- en reflectiemodellen en deze vertalen naar eigen ontwikkeldoelen in een persoonlijk ontwikkelplan (POP) (E,C) intervisie voorbereiden en uitvoeren (B,T) zijn eigen favoriete leerstijl typeren en de voor- en nadelen daarvan benoemen (B,T,A) feedback geven en ontvangen volgens de feedbackregels (T) de eisen die het beroepenveld aan de HBO TBK-er stelt vertalen naar persoonlijke ambities (T) regie voeren over zijn eigen leerproces (lerend vermogen), door het maken van persoonlijke ontwikkelplannen en reflectieverslagen (E,C) medestudenten coachen in hun professionele ontwikkeling door het geven van feedback op ontwikkelplannen (A,E) 2.2 Cursus inhoud In de beroepspraktijk worden steeds vaker kwalificaties van medewerkers geformuleerd in competenties. Een competentie kun je omschrijven als de combinatie van kennis, vaardigheden, persoonskenmerken en houding die nodig is om in een bepaalde beroepssituatie goed te kunnen functioneren. Je kunt nieuwe competenties ontwikkelen of competenties die je al beheerst gaan ontwikkelen tot een hoger niveau. Om hier zicht en ook grip op te krijgen is het nodig om eerst stil te staan bij wat je al beheerst. Van daaruit kun je kijken wat je prioriteit wilt geven in je ontwikkeling en hoe je daar vorm aan wilt geven. Tijdens de colleges Inleiding PCO zullen we grondig stilstaan bij wat jou typeert (wie ben ik) welke competenties je beheerst (wat kan ik) en op welke manier je het meest effectief leert (hoe leer ik). Daarnaast onderzoek je met de beroepsoriëntatieopdracht wat je ambities zijn (wat wil ik); wat het beroep van de technisch bedrijfskundige precies inhoudt en welke eisen er door het beroepenveld aan een TBK er gesteld worden. Tenslotte besteden we aandacht aan het samenstellen van een POP en de reflectieverslagen Studie en Beroep. Deze maak je tijdens de rest van je studie steeds voorafgaand aan de PCO bijeenkomsten. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 32 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 248 Totaal (uren) 280 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur.

8 Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

9 Titel Opleidingsvariant Organisatie & Beroep Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-DTORB Cursusnaam Organisatie & Beroep 1.3 Cursusnaam in Engels Organisation And Professions 1.4 Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentieheden? 1.9 Contactpersoon MGM Geerdink (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoor- en werkcollege verplicht 6 maal per blok 1260 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Groepspresentatie 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1 2. blok 2 Ind. werkstuk 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1 2. blok 2 Tentamen 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1 2. blok 2

10 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In deze module ligt de nadruk op het leren observeren, beschrijven en verklaren van organisaties en hun inrichting aan de hand van de theoretische kaders. Naarmate de opleiding vordert wordt geleidelijk aan ook meer waarde gehecht aan het kunnen analyseren van problemen en het bedenken en ontwerpen van oplossingen. De leerdoelen van deze module sluiten aan op de volgende TBK-competenties: - Analyseren, niveau I, 1a t/m 1d - Onderzoeken, niveau I, 2a t/m 2f - Professionaliseren, niveau I, 8d Na het volgen van deze module is de student in staat om: - te beschrijven welke organisatievormen er zijn en uit te leggen op basis van welke overwegingen een organisatie wordt ingericht (K,B); - aan de hand van de aangereikte theorie (o.a. 7S-en model van Mc Kinsey, value chain van Porter) te benoemen wat de interne elementen zijn die een organisatie bepalen en aan de hand daarvan de interne sterkten en zwakten van de organisatie te benoemen; (T,A) - problemen in de bedrijfsvoering in kaart te brengen met behulp van de theorie die in deze cursus aangereikt wordt (boeken Organisatie & Management en de discipline van marktleiders ); (T) - aan de hand van de theorie (o.a. DESTEP-analysis, concurrentieanalyse, krachtenveldanalyse van Porter) de context van een organisatie te beschrijven en gestructureerd in kaart te brengen in welk krachtenveld een organisatie zich bevindt en aan te geven welke betekenis de verschillende krachten en elementen voor de organisatie hebben; (K,B,T). Hij kan hierbij beschrijven wie de stakeholders zijn, wat de relatieve machtspositie van iedere stakeholder is en wat het belang is dat de stakeholder heeft bij de organisatie of de afdeling in het bijzonder; (K,B,T) - leiderschapsmodellen te beschrijven (o.a. 'the managerial grid' (Blake & Mouton), situationeel leiderschap van Reddin en leiderschapsmodel van Hersey & Blanchard) en elementen van deze modellen te illustreren aan de hand van voorbeelden in zijn eigen beroepspraktijk; (K,B) - zowel zakelijke motieven als motivationele aspecten te benoemen die een rol spelen bij het functioneren en veranderen van organisaties; (K,B,T) - operationele processen, de ondersteunende processen en de bestuurlijke processen in de organisatie te observeren en te beschrijven met behulp van de theoretische kaders die zijn aangereikt. (K,B,T) 2.2 Cursus inhoud Onze samenleving wordt voor een belangrijk deel gedragen door organisaties. Iedereen heeft als consument te maken met organisaties. Mensen werken samen in organisaties en organisaties zijn weer klanten, leveranciers, samenwerkingspartners of concurrenten van andere organisaties. Organisatie Naarmate een leidinggevende hoger in een organisatie zit, wordt het steeds belangrijker om te begrijpen hoe organisaties werken. Dit geldt ook voor de technisch bedrijfskundige die, zonder zelf een leidinggevende functie te bekleden, optreedt als interne of externe organisatieadviseur. Vragen die daarbij een rol spelen, zijn onder andere de volgende: Op basis waarvan wordt een organisatie ingericht zoals die is? Welke organisatievormen bestaan er? Welke overwegingen zijn er om voor een bepaalde organisatiestructuur te kiezen? In welk krachtenveld bevindt een organisatie zich? Welke externe factoren zijn van belang? Wat zijn de interne elementen die een organisatie bepalen? Wat zijn de sterkten en de zwakten? Beroep Een technisch bedrijfskundige moet in staat zijn om de bedrijfsvoering van zijn of haar organisatie door te lichten en naar aanleiding daarvan gewenste wijzigingen door te voeren. Het gaat daarbij om het in kaart brengen van bedrijfsprocessen maar ook om het realiseren van verandering. Vragen

11 die hierbij aan bod komen zijn onder andere: Welke methoden zijn er om bedrijfsprocessen in kaart te brengen? Wat komt er kijken bij het realiseren van veranderingen? In welk krachtenveld bevindt een leidinggevende zich? Hoe werkt menselijke motivatie en hoe krijgt een functie haar optimale inhoud (taakinhoudelijk en mensgericht)? De kennisbasis van deze module heeft betrekking op de volgende onderwerpen: Denken over organisatie & management (hierbij komen de 'grote denkers' over organisatie en management aan de orde en wordt de kern van hun theorie bestudeerd); Omgevingsinvloeden (in de macro- en meso-omgeving en hoe deze externe invloeden doorwerken op de organisatiestrategie en -doelstellingen); Strategisch management (zowel de klassieke strategische benadering als meer hedendaagse opvattingen over strategische analyse en strategische besluitvorming komen aan de orde, alsmede daarbij behorende methodieken); Samenwerking (allerlei vormen van samenwerking - van losse verbindingen en allianties tot aan fusies en overnames. Daarbij gaat het niet alleen om motieven tot samenwerken, maar ook om de vorm die de samenwerking uiteindelijk krijgt); Besturing (ook wel aangeduid als een eerste oriëntatie op prestatie-indicatoren, KPI's en balanced scorecard. Ook wordt de basis van ondernemingsrecht aangeduid (organisatievorm, structuurvennootschap, Raad van Commissaris en Ondernemingsraad); Structurering (de basisstructuren worden uitgewerkt alsmede de configuratietheorie van Mintzberg. Belangrijke motieven voor organisatiestructuren komen aan de orde, alsmede de mechanismen die door structuren worden bevorderd of worden geremd). Management (De belangrijkste theorieën over leiderschap en leiderschapsstijlen worden behandeld, alsmede de rollen die leidinggevenden in een onderneming dienen in te nemen). Besluitvorming (Zowel rationele als irrationele vormen van besluitvorming worden aan de orde gesteld, alsmede ook de verschillende vormen en fasen van rationele besluitvorming). Individu en groepen (Hierbij gaat het om persoonlijkheidstheorieën, alsmede om teamdynamiek en conflicten in teams) Organisatie in ontwikkeling (Hier komen vraagstukken rond organisatieklimaat en organisatiecultuur aan de orde, alsook vormen van organisatie-ontwikkeling en verandermanagement.) 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Een praktijkgerichte benadering van Organisatie & Management, Marcus & Van Dam, ISBN Boek (verplicht) : De discipline van marktleiders, Treacy, m., ISBN Workload Contactduur (uren): 21 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 259 Totaal (uren) 280 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

12

13 Titel Opleidingsvariant Procesmanagement Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-DTPRM Cursusnaam Procesmanagement 1.3 Cursusnaam in Engels Process Management 1.4 Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentieheden? 1.9 Contactpersoon MJM van Haastrecht 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoor- en werkcollege niet verplicht 6 maal per blok 1260 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 259 Toelichting bij werkvorm Hoor- en werkcollege: Totaal: 6 bijeenkomsten in de avond van tot uur 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Groepspresentatie 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2 2. blok 3 Ind. werkstuk (verslag) 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2 2. blok 3 schriftelijk toets 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2 2. blok 3

14 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De leerdoelen van deze module sluiten aan bij de volgende TBK-competenties : Analyseren (niveau II) Ontwerpen (niveau I) Realiseren (niveau I) Beheren (niveau I) Professionaliseren (niveau I) Na het succesvol afronden van deze cursus is de student in staat om: De basis technische processen en processchema's en fysieke productie-layout te beschrijven en vast te stellen (K,B,T) De benodigde processtappen en het optimale systeem te bepalen (T) De regel- en sturingssystemen en het meet- en borgingssysteem middels het steady state model te bepalen (T) Kenmerken en definities van de verschillende processen en procesonderdelen te onderkennen. De benodigde ondersteunende processen voor dit systeem te bepalen (T) Uit te leggen hoe een bedrijfsproces ingericht moet kan worden leidend naar een hoger commercieel succes (B) Bedrijfsprocessen te beschrijven, ontwerpen, grafisch weer te geven, analyseren en optimaliseren door middel van de theorie uit het boek en readers (A,E) Bedrijfsprocessen modelleren en gebruik te maken van bedrijfskundige modellen voor verbeteren van processen (T) De kritische succesfactoren van een bedrijf te bepalen en hiervoor KPI's op te stellen (T) Naastprocessen ook andere succesfactoren (bijv. BMC) van bedrijven te onderscheiden (B) 2.2 Cursus inhoud In het thema Procesmanagement kijken we naar de manier waarop een organisatie kan worden ingericht en bestuurd, zodanig dat er maximaal wordt bijgedragen aan het realiseren van de doelstellingen. Daarbij moet je denken aan vragen zoals: Hoe vertaalt een organisatie haar doelstellingen naar concrete inrichtingskeuzes ten aanzien van processen, mensen en middelen? Wat is een proces en op welke manier worden processen beschreven? Welke processen zijn er in een organisatie te onderkennen? Welke kenmerken hebben deze processen? Hoe is de samenhang tussen die processen georganiseerd? Hoe stelt men vast of de doelstellingen worden gerealiseerd? Hoe stelt men vast of bijsturing nodig is? Op grond van welke informatie worden beslissingen genomen over noodzakelijke acties? Hoe komt deze besluitvorming tot stand en hoe wordt dat gecommuniceerd? Hoe kom je tot echte vernieuwing? De systeemkunde en het procesdenken bieden een algemeen theoretisch kader om dergelijke vragen te benaderen en worden in de praktijk vertaald naar een veelheid aan meer praktische managementconcepten zoals kwaliteitsmanagement, Business Proces Redesign (BPR), supply-chain management. Ook in het informatiseren (met ICT ondersteunen en beheersbaar/bestuurbaar maken) van bedrijfsvraagstukken is het procesdenken een belangrijk beschrijvend en analytisch kader. Aanpak voor Procesverbetering/ procesherontwerp Analyse Ontwerp Implementatie Knelpunten analyse huidige proces Ontwerpprincipes voor soll proces IST SOLL - GAP Integraal ontwerpen van bedrijfsprocessen (processen in samenhang met mensen, middelen, organisatie &

15 besturing) Gebruik van steady state model bij procesontwerp De praktijk van veranderen (valkuilen, weerstand tegen verandering) Kennisbasis: Systeemkunde (Steady state model, Regelkringen voor het uitvoerende proces: Voorwaartse koppeling, Terugkoppeling, Toevoegen van het ontbrekende (repareren), Regelkring voor normstelling Integrale samenhang en balans tussen processen, mensen, middelen, organisatie & besturing Primaire/bewerkende, ondersteunende en besturende/regelende processen Hoofdprocessen, deelprocessen en activiteiten Toepassingen van bedrijfskundige modellen (verschillende modellen uit de procesmethodiek, het doel van de modellen en hun onderlinge samenhang). Methoden om te komen tot PI s: Prestatie indicatoren/ normen, Doelendecompositie, Business Balanced Scorecard Plan-Do-Check-Act cyclus / Procesborging (Procedures, Audits) Procesverbetering: (Eliyahu Goldratt) Constraint theorie (op zoek naar de bottlenecks in de keten) Procesherontwerp/ Business Process Reengineering (Michael Hammer) Achtergrond van Fundamenteel herontwerpen van bedrijfsprocessen 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (aanbevolen) : Het Procesmanagement Modellenboek, Renco Bakker - Rienke Labeur - Willem Spronk, ISBN Reader (verplicht) : Reader, aangeboden via Sharepoint 2.5 Workload Contactduur (uren): 21 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 259 Totaal (uren) 280 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

16 Titel Professionele Competentie Ontw 2 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-DTPCO Cursusnaam Professionele Competentie Ontw Cursusnaam in Engels Professional Competence Devel, Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentieheden? 1.9 Contactpersoon TF Cazemier (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? begeleide groepsintervisie verplicht 3 maal per blok 270 minuten training professionele vaardigheden verplicht 3 maal per blok 3780 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3, blok 4 bij aanvangsblok 3: blok 3, blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 212 Toelichting bij werkvorm training professionele vaardigheden: blended learning concept: de student krijgt veel voor- en nawerk bij de training 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Nedercom Alleen NVD of VD 5,5 2 bij aanvangsblok 3: 1. blok 4 2. blok 5 PCO 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 4 2. blok 5 PCO SV&SW 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 4 2. blok 5

17 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De leerdoelen van deze leerlijn sluiten aan op de competenties: managen I 6e, Adviseren I 7f, professionaliseren I 8a t/m 8d en II 8b Na het doorlopen van dit leertraject kan de student: eigen ontwikkeldoelen opstellen, hier gericht aan werken en zijn competentiegroei aantonen door hierop te reflecteren en feedback te vragen en over zijn competentiegroei verslag te doen (T,A,E) onder begeleiding reflecteren op eigen houding en gedrag in verschillende contexten en daar een reflectieverslag over schrijven (A,E) Professionele vaardigheden Schriftelijke vaardigheden De student kan: informatie verzamelen, groeperen en structureren tot een overzichtelijk rapport met hoofdstuk-, paragraaf- en alineaindeling waarin alle verplichte rapportonderdelen zijn opgenomen (T) structuurmiddelen toepassen (T) taalgebruik hanteren dat voldoet aan de HBO-standaard voor correct Nederlands (middel: Nedercom); technieken toepassen om de tekst correct, aantrekkelijk, gepast, efficiënt en duidelijk te maken (K,B,T) een rapport beoordelen aan de hand van criteria van het boek 'Rapportagetechniek' (E) voor het onderzoek geschikte en betrouwbare bronnen selecteren en raadplegen en hier op correcte wijze naar verwijzen (K,T) illustraties, tabellen en grafieken effectief gebruiken (K,T) Samenwerken De student kan: uitleggen wat samenwerkend leren inhoudt (B) uitleggen wat de basismechanismen zijn in groepsdynamische processen (B) een concrete, aanwijsbare bijdrage leveren aan het resultaat van het team (T) de eigen teamrol beschrijven en het eigen functioneren aan de hand daarvan evalueren (E) andermans teamrol (kwaliteiten, valkuilen) karakteriseren en de teamprestatie verbeteren door de voor- en nadelen van de verschillende teamrollen te benoemen (E,A) in een reflectieverslag reflecteren op eigen gedrag (E) 2.2 Cursus inhoud In de PCO-lijn (professionele competentieontwikkeling) wordt de professionele ontwikkeling van de student in de beroepspraktijk gestimuleerd en getoetst, met als doel dat de student na 4 jaar studie zijn TBK-competenties ontwikkeld heeft tot het niveau dat is vereist bij de Bachelorstatus. De professionele ontwikkeling vindt vooral plaats in de beroepspraktijk van de student. Hiervoor: a. maakt de student persoonlijke ontwikkelplannen (POP s) waarin hij zijn gewenste ontwikkeling per half jaar uiteenzet, b. formuleert hij voor zichzelf een PCO-opdracht die hij op zijn werk gaat realiseren c. schrijft hij na afloop van het half jaar een reflectieverslag Alle documenten bespreekt de student met zijn PCO-groep met medestudenten die hem tijdens zijn studie coachen in zijn ontwikkeling op zijn werk. Daarnaast heeft iedere groep een persoonlijke PCO-begeleider die twee keer per jaar met de PCO-groep gesprekken voert over hun plannen en de realisatie hiervan en ieder half jaar de studiepunten toekent voor dit traject. Professionele vaardigheden De student werkt in dit semester aan: - vaardigheden op het gebied van schriftelijke communicatie - samenwerkingsvaardigheden. Hierbij krijgt de student veel voor- en nawerk bij de training (blended learning concept) 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd

18 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Rien Elling (redactie). Rapportagetechniek, 2011, Groningen, Noordhoff Uitgevers, 4e druk of later, ISBN Workload Contactduur (uren): 68 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 212 Totaal (uren) 280 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

19

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Elektrotechniek 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Elektrotechniek voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen worden toegelaten

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management.

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management. Bijlage Cursusbeschrijvingen Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Technische Bedrijfskunde voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen

Nadere informatie

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde In de studiegids 2014-2015 van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde zijn ondanks zorgvuldige voorbereiding een paar onjuistheden geslopen.

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Dummy cursus voor inleverbieb (dt) Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-INLEVERD-15 1.2 Cursusnaam Dummy cursus voor inleverbieb (deeltijd)

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2016-2017 Werkveld: Constructie & Infrastructuur 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd Erratum Studiegids Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Vervanging cursusbeschrijving

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen BE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Business

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Management in Zorg deeltijd 2016-2017 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3 Cursusnaam in Engels Campaigns 1.4 Aantal EC's 5 European

Nadere informatie

Advies Operations Management

Advies Operations Management Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Advies Operations Management 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCSB-OPM-14 1.2 Cursusnaam Advies Operations Management 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase Bijlage cursusomschrijvingen Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TGEO-V15AFO-14

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie beroepsproduct Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-BEDECBP-14 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie beroepsproduct 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-AADVIS.2V-12 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Algemene Economie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-LALGECO-15 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Bedrijfs stage Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen CE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Commercial

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd

Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfseconomie deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Basisvaardigheden blok A com/ict Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFA-1.COMICTA-14 1.2 Cursusnaam Basisvaardigheden blok A com/ict 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Adviseren & Veranderen Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-DTAV-13 1.2 Cursusnaam Adviseren & Veranderen 1.3 Cursusnaam in Engels Counseling

Nadere informatie

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Afstuderen MER. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen Bedrijfskunde MER 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-D4AFST-14

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Deeltijd 2015 2016 Titel Master FSP Module 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Business IT & Management. Voltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Business IT & Management Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Rules Management Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1BRM1-13

Nadere informatie

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd 2015 2016 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager Bijlage cursusomschrijvingen Eventmanager 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Technische bedrijfskunde] [deeltijd]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Technische bedrijfskunde] [deeltijd] Bijlage cursusomschrijvingen [Technische bedrijfskunde] [deeltijd] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Adviseren & Veranderen Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-DTAV-13

Nadere informatie

Titel Startopdracht 1

Titel Startopdracht 1 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2 Cursusnaam Startopdracht 1 - professioneel optreden 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren.

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. ERRATUM Master SEN: Auditief Gehandicapten Gewijzigde cursusbeschrijvingen 2014-2015: er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. Waar een wijziging/aanvulling heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

Bachelor Facility Management voltijd

Bachelor Facility Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Facility Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPAM-BE-14

Nadere informatie

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5)

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OTA-B-ALPRK43-10 1.2 Cursusnaam Praktijk 3: 2) t/m 5) 1.3 Cursusnaam in Engels Internship

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfskunde 2 (verand.analyse) Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-D7BDRK2-09

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Architectuur Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TBWK-LSAFA6-07 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Architectuur 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Begeleiden van collega's Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-BEG-12 1.2 Cursusnaam Begeleiden van collega's 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-AGBACHEX-14 1.2 Cursusnaam Afstudeerproject 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation project

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Accountancy duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-AE-13 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen:

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen: Titel Opleidingsvariant Afronding Tolk NGT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDB-AFRONDT-14 1.2 Cursusnaam Afronding Tolk Nederlandse Gebarentaal 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. HBO-Rechten bachelor voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerpresentatie HBR VT Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-408-11

Nadere informatie

Bachelor Logistiek en Economie voltijd

Bachelor Logistiek en Economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Logistiek en Economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Logistiek Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBLE-VAFSTLOG-14

Nadere informatie

Bedrijfsproblemen Analyseren en Oplossen

Bedrijfsproblemen Analyseren en Oplossen Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Bedrijfsproblemen Analyseren en Oplossen 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-VTTOBAO-15 1.2 Cursusnaam Bedrijfsproblemen Analyseren en

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Voltijd 2015 2016 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Human Resource Management Deeltijd 2014-2015 Propedeuse deeltijd Titel Beroepsgerichte ontwikkeling 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Human Resource Management Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Human Resource Management Voltijd 2014-2015 Propedeuse voltijd Titel Opleidingsvariant Collegejaar Bedrijfseconomie/HRA Voltijd 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-AGBACHEX-14 1.2 Cursusnaam Afstudeerproject 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation project

Nadere informatie

Bachelor International Business and Management Studies fulltime

Bachelor International Business and Management Studies fulltime Appendix Coursedescriptions Bachelor International Business and Management Studies fulltime 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Administration Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten Titel Thema 1.1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMO-1.TH.1.1-14 1.2 Cursusnaam Thema 1.1 Het handelen van de mondhygienst bij screening 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bachelor Financial Service Management voltijd

Bachelor Financial Service Management voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Financial Service Management voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene Economie (FSM) Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. System & Netwerk Engineering. Duaal Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica System & Netwerk Engineering Duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Opdracht Computersystemen Duaal Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Achtergronden en werkwijzen van A & SZ Voltijd

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Binnenlandse Zaken Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-BINBZ.1V-10 1.2 Cursusnaam Binnenlandse Zaken 1.3 Cursusnaam in Engels Internal Affairs

Nadere informatie

Bachelor Commerciële economie voltijd

Bachelor Commerciële economie voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Commerciële economie voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-AFSTTRAJ-13

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Milieukunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeervaardigheden Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TMIL-L14AFV-15 1.2 Cursusnaam Afstudeervaardigheden 1.3 Cursusnaam in Engels Final thesis

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeeronderzoek Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Digitale Media en Communicatie Bijlage cursusomschrijvingen Digitale Media en Communicatie 2014-2015 Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen HBO-Rechten bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 Afstudeerproject dl1&tr.prof.pres.hbrdt 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Adviseren bij een organisatieverandering

Adviseren bij een organisatieverandering Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Adviseren bij een organisatieverandering 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-ADOR.2V-12 1.2 Cursusnaam Adviseren bij een organisatieverandering

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Financieel & Logistiek Management Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1FILO-14 1.2 Cursusnaam Financieel & Logistiek Management 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek Bijlage cursusomschrijvingen Journalistiek 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Advanced Research Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-ADRES.2V-14 1.2 Cursusnaam Advanced

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-V4AFST-14

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Human Resource Management Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen 2 Titel Opleidingsvarian t Afstudeerprogramma Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

Blok P2 Managen. Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht

Blok P2 Managen. Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht Blok P2 Managen Overeenkomstenrecht en ondernemingsrecht - Nederlands recht begrepen, 3 e druk, mr Lydia Janssen - Recht voor organisaties, 1e druk, mr R. Westra (gepubliceerd op blackboard) - Wettenbundel

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Content Management Systeem Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JDC-CONMS.1V-15 1.2 Cursusnaam Conten Management Systeem 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten. Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Voltijd 2015-2016 1 Titel Opleidingsvariant Beroepsethiek HBR VT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode ADR-HBRV-204-11

Nadere informatie

Titel Adviseren 1. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016

Titel Adviseren 1. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Adviseren 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MBME-ADV1-14 1.2 Cursusnaam Adviseren 1 1.3 Cursusnaam in Engels Consultancy 1 1.4 Aantal EC's

Nadere informatie

Kritische reflectie. 1 Organisatorische gegevens. Collegejaar

Kritische reflectie. 1 Organisatorische gegevens. Collegejaar Titel Kritische reflectie Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-DPF-13 1.2 Cursusnaam Kritische reflectie 1.3 Cursusnaam in Engels Critical Reflection

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Voltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Scompany: Adviesbureau Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCAN-SCOMP-04 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Algemene Economie (FSM)

Algemene Economie (FSM) Titel Opleidingsvariant Algemene Economie (FSM) Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEFS-AE-13 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2014-2015 Achtergronden en werkwijzen van A & SZ 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant CI Final Assignment Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCI-AF.3V-14 1.2 Cursusnaam CI Final Assignment 1.3 Cursusnaam in Engels CI Final Assignment

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Academisch Schrijven Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-ASCG-13 1.2 Cursusnaam Academisch Schrijven 1.3 Cursusnaam in Engels Academic

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Titel Opleidingsvariant P1

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Propedeuse voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Propedeuse voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfsadministratie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPNL-ECBA-11 1.2

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Strategische marketing

Strategische marketing Strategische marketing Het semester is gericht op het ontwikkelen van strategisch inzicht. Niet zo gericht op het uit je hoofd kennen van theorie maar juist het kunnen herkennen van situaties en dan de

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding HBO-Rechten Deeltijd 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens Afstudeerproject deel 1 & training professioneel

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bronnen en cijfers Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-BRNC.1V-12 1.2 Cursusnaam Bronnen en cijfers 1.3 Cursusnaam in Engels Research skills

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfsadministratie Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MPNL-ECBA-11 1.2 Cursusnaam Bedrijfsadministratie 1.3 Cursusnaam in Engels Bookkeeping

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatiemanagement Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatiemanagement Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatiemanagement Deeltijd 2016-2017 Titel Opleidingsvariant (Media)plan Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-OMPLAN.2V-12 1.2

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen

Bijlage Cursusbeschrijvingen Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Voltijd 2016 2017 Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2016-2017 Achtergronden en werkwijzen van arbeid & sociale

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Technische Bedrijfskunde] [Deeltijd]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Technische Bedrijfskunde] [Deeltijd] Bijlage cursusomschrijvingen [Technische Bedrijfskunde] [Deeltijd] 2017-2018 Titel Collegejaar 2017-2018 Afstudeerproject Cursuscode Cursusnaam Aantal EC's Voertaal Werkvormen: Werkvorm Afstudeervoorlichting

Nadere informatie

Middle Management NEMAS

Middle Management NEMAS Middle Management NEMAS Editie 2015 Morel Opleiding en Training B.V. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze

Nadere informatie

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant P1 Verhelderen

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2015-2016 Airway, Breathing & Circulation (ABC) 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMH-1.D11-14 1.2 Cursusnaam Airway, Breathing & Circulation (ABC) 1.3

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bachelor Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 D1P1 Verhelderen vd vraag klant/client 1 Organisatorische

Nadere informatie

Middle Management. Inhoudsopgave. Les 1. Les 3. Les 2. Les 4. Organisaties, een inleiding. Organisaties en hun omgeving (meso - macro)

Middle Management. Inhoudsopgave. Les 1. Les 3. Les 2. Les 4. Organisaties, een inleiding. Organisaties en hun omgeving (meso - macro) Middle Management Inhoudsopgave Les 1 Organisaties, een inleiding 1.1 Inleiding 1.2 Management 1.3 Managementniveaus en besluitvorming 1.4 Vakgebied management en organisatie 1.5 Bedrijfsprocessen en toegevoegde

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Voltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding Human Resource Management. Voltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Human Resource Management Voltijd 2015-2016 1 Titel Opleidingsvariant Afstudeerprogramma Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Gespreksvaardigheden - basis Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAOM-PGESPR1-12 1.2 Cursusnaam Gespreksvaardigheden - basis 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie