1 Organisatorische gegevens

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Organisatorische gegevens"

Transcriptie

1 Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-DTBE Cursusnaam Bedrijfseconomie 1.3 Cursusnaam in Engels Business Economics 1.4 Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentieheden? 1.9 Contactpersoon MHC Kamphof (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid Totale contacttijd Frequentie verplicht? in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoor- en werkcollege niet verplicht 1 maal per week 1890 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Project Theorie (tentamen) 5, , bij aanvangsblok 3: 1. blok 3 2. blok 4 bij aanvangsblok 3: 1. blok 3 2. blok 4 Toelichting bij toets Project: Verslag en presentatie van project: financiële onderbouwing van nieuw te starten onderneming (5 EC) Toelichting bij toets Theorie (tentamen): Tentamen over de theorie (5 EC)

2 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De leerdoelen van deze cursus sluiten aan bij de TBK-competenties ontwerpen II 3d en 3e, Realiseren I 4a, Beheren II 5a, en adviseren II, 7b Na afronding van deze module kan de student: financiële overzichten (openingsbalans, resultatenrekening, liquiditeitsbegroting en eindbalans) verklaren (T, E) onderscheid maken tussen kosten/uitgaven en opbrengsten/ontvangsten (A) financiële overzichten opstellen in een geïntegreerd plan (T) een ratio-analyse maken tbv het bepalen van liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit (T,A) investeringsprojecten beoordelen aan de hand van Netto Contante Waarde, terugverdientijd, Interne Rentabiliteit en Gemiddelde Boekhoudkundige rentabiliteit (E) kostprijzen berekenen en budget/realisatie analyseren (T) break-even punt berekenen (T) 2.2 Cursus inhoud Ondernemingen en rechtsvormen Vakgebieden binnen de bedrijfseconomie Financiële overzichten Financiële onderbouwing Ondernemingsplan Beoordeling investeringen Werkkapitaalbeheer Eigen en Vreemd Vermogen Beoordeling financiële structuur Beoordeling financiële structuur door middel van ratio s Vaste en variabele kosten en break even punt Directe en indirecte kosten 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Basisboek Bedrijfseconomie, Uitgave: 9e druk, 2011, Uitgever: Noordhoff uitgevers, ISBN: Boek (verplicht) : Titel: Basisboek Bedrijfseconomie Opgaven, Uitgave: 9e druk, 2011, Uitgever: Noordhoff uitgevers, ISBN: , facultatief ook het uitwerkingenboekje, behorende bij de opgaven 2.5 Workload Contactduur (uren): 32 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 248 Totaal (uren) 280 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/55/tetb-dtbe-13

3 Titel Opleidingsvariant Customer Intimacy Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-DTCI Cursusnaam Customer Intimacy 1.3 Cursusnaam in Engels Customer Intimacy 1.4 Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau B (bachelor hoofdfase) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentieheden? 1.9 Contactpersoon RP de Lange 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege niet verplicht 1 maal per week 1890 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Tentamen 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4 2. blok 5 Verslag GO 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4 2. blok 5 Verslag IC 5, bij aanvangsblok 4: 1. blok 4 2. blok 5 Toelichting bij toets Verslag GO: Groeps werkstuk Advies (Rapport en Presentatie)

4 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De leerdoelen van deze module sluiten aan bij de volgende TBK-competenties Analyseren (niveau II) Onderzoeken (niveau I) Ontwerpen (niveau I) Beheren (niveau I) Adviseren (niveau I) Professionaliseren (niveau I) Na het volgen van deze cursus kan de student: de modellen uit het strategische marketingplanningsproces (zie kennisbasis)beschrijven en toepassen; (T) uitleggen wat klantgerichtheid (CI) is en hoe dit binnen Business to Business (BtB) ondernemingen toegepast wordt; (B, T) klant(interactie)processen analyseren en optimaliseren; (C) de eisen en wensen voor een CI strategie (klantcontact) vaststellen (T, E) een overzicht geven van verschillende typen CI strategieën en systemen(b) een Externe en Interne analyse formuleren op basis van een weloverwogen keuze uit de daarvoor geldende modellen(t, A) voor een bedrijf de volgende producten uitwerken aan de hand van beschikbaar gestelde sjablonen: Projectvoorstel, Plan van Aanpak, Adviesrapport bestaande uit: commercieel verbeterplan (incl. BMC) (C) reflectieverslag over het functioneren van de groep (+ reflectie op groepswerk per projectlid)(c) een SWOT en confrontatiematrix opstellen die in lijn is met de bevindingen uit de externe en interne analyse(t) serviceconcepten ontwikkelen voor individuele klanten en klantgroepen(c) een advies over de te volgen strategie formuleren die volgt uit de opgestelde SWOT/confrontatiematrix (C) impact beoordelen van CI programma s (voorbereiding en implementatie) binnen een organisatie(e) 2.2 Cursus inhoud In de module Customer Intimacy (CI) gaat het erom hoe een organisatie of afdeling de klant en de markt centraal stelt. In de module wordt eerst inzicht opgebouwd in de markt en de klanten. Vervolgens wordt behandeld op welke manier die kennis gebruikt wordt voor de inrichting van de organisatie en de processen. In Customer Intimacy vertaalt zich dat naar een concept, waarbij bedrijven goed op de hoogte zijn van wat hun klanten willen en daardoor in staat zijn in te spelen op klantwensen en - behoeften. Dit laatste moet dan ook leiden tot een aantrekkelijke winstgevendheid en daarmee continuïteit van de onderneming. Kennisbasis Marketingconcept Verkoopgedrag en inkoopgedrag van organisaties Bedrijfstak en Bedrijfskolom Marktonderzoek Marketingplanningsproces Servqualmodel Analyse van de interne omgeving Waardeketen van Porter Benchmarking 7S-MODEL Analyse van de externe omgeving

5 DESTEP Concurrentie-analyse Strategische analyses en keuzes Waardestrategieën Generieke concurrentiestrategieën van Porter Groeistrategieën van Ansoff Portfolioanalyse SWOT-analyse Strategische keuzencriteria Marketingdoelstellingen Marketingmix Dienstenmarketing Levenscyclus Contract- en aanbestedingsvormen 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Een praktische kijk op marketing- en strategiemodellen; Mandour en Bekkers Boek (verplicht) : Strategische marketing planning; Alsem Diversen (aanbevolen) : literatuur: Groeimodellen; Creëer nieuwe business; Mandour & Brees Diversen (aanbevolen) : Marketing 3.0; Kotler Diversen (aanbevolen) : Business Model Generatie; Osterwalder en Pigneur 2.5 Workload Contactduur (uren): 32 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 248 Totaal (uren) 280 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/56/tetb-dtci-13

6 Titel Opleidingsvariant Inl. Professionele Competentie Ontw. Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TTBK-DTB-PCO Cursusnaam Inleiding Professionele Competentie Ontwikkeling 1.3 Cursusnaam in Engels Introduction Professional Competence Develepment 1.4 Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentieheden? 1.9 Contactpersoon TF Cazemier (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoor/werkcollege verplicht 3 maal per blok 1260 minuten Werkcollege verplicht 3 maal per blok 630 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1, blok 2 bij aanvangsblok 1: blok 1, blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? DTB-PCO- DL1 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 2 2. blok 3 DTB-PCO- DL2 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 2 2. blok 3

7 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Na het volgen van de inleiding PCO is de student startklaar voor de leerlijn professionele competentieontwikkeling (PCO). De student heeft een beeld van zijn beginpositie bij aanvang van de studie t.a.v. het competentieprofiel van de TBK'er en hij weet hoe hij zich gericht wil gaan ontwikkelen in zijn werk en in zijn studie. Na afloop van de module kan de student: gericht gebruik maken van een aantal zelfanalyse- en reflectiemodellen en deze vertalen naar eigen ontwikkeldoelen in een persoonlijk ontwikkelplan (POP) (E,C) intervisie voorbereiden en uitvoeren (B,T) zijn eigen favoriete leerstijl typeren en de voor- en nadelen daarvan benoemen (B,T,A) feedback geven en ontvangen volgens de feedbackregels (T) de eisen die het beroepenveld aan de HBO TBK-er stelt vertalen naar persoonlijke ambities (T) regie voeren over zijn eigen leerproces (lerend vermogen), door het maken van persoonlijke ontwikkelplannen en reflectieverslagen (E,C) medestudenten coachen in hun professionele ontwikkeling door het geven van feedback op ontwikkelplannen (A,E) 2.2 Cursus inhoud In de beroepspraktijk worden steeds vaker kwalificaties van medewerkers geformuleerd in competenties. Een competentie kun je omschrijven als de combinatie van kennis, vaardigheden, persoonskenmerken en houding die nodig is om in een bepaalde beroepssituatie goed te kunnen functioneren. Je kunt nieuwe competenties ontwikkelen of competenties die je al beheerst gaan ontwikkelen tot een hoger niveau. Om hier zicht en ook grip op te krijgen is het nodig om eerst stil te staan bij wat je al beheerst. Van daaruit kun je kijken wat je prioriteit wilt geven in je ontwikkeling en hoe je daar vorm aan wilt geven. Tijdens de colleges Inleiding PCO zullen we grondig stilstaan bij wat jou typeert (wie ben ik) welke competenties je beheerst (wat kan ik) en op welke manier je het meest effectief leert (hoe leer ik). Daarnaast onderzoek je met de beroepsoriëntatieopdracht wat je ambities zijn (wat wil ik); wat het beroep van de technisch bedrijfskundige precies inhoudt en welke eisen er door het beroepenveld aan een TBK er gesteld worden. Tenslotte besteden we aandacht aan het samenstellen van een POP en de reflectieverslagen Studie en Beroep. Deze maak je tijdens de rest van je studie steeds voorafgaand aan de PCO bijeenkomsten. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd 2.5 Workload Contactduur (uren): 32 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 248 Totaal (uren) 280 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur.

8 Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/3/ttbk-dtb-pco-10

9 Titel Opleidingsvariant Organisatie & Beroep Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-DTORB Cursusnaam Organisatie & Beroep 1.3 Cursusnaam in Engels Organisation And Professions 1.4 Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentieheden? 1.9 Contactpersoon MGM Geerdink (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoor- en werkcollege verplicht 6 maal per blok 1260 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Groepspresentatie 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1 2. blok 2 Ind. werkstuk 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1 2. blok 2 Tentamen 5, bij aanvangsblok 1: 1. blok 1 2. blok 2

10 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel In deze module ligt de nadruk op het leren observeren, beschrijven en verklaren van organisaties en hun inrichting aan de hand van de theoretische kaders. Naarmate de opleiding vordert wordt geleidelijk aan ook meer waarde gehecht aan het kunnen analyseren van problemen en het bedenken en ontwerpen van oplossingen. De leerdoelen van deze module sluiten aan op de volgende TBK-competenties: - Analyseren, niveau I, 1a t/m 1d - Onderzoeken, niveau I, 2a t/m 2f - Professionaliseren, niveau I, 8d Na het volgen van deze module is de student in staat om: - te beschrijven welke organisatievormen er zijn en uit te leggen op basis van welke overwegingen een organisatie wordt ingericht (K,B); - aan de hand van de aangereikte theorie (o.a. 7S-en model van Mc Kinsey, value chain van Porter) te benoemen wat de interne elementen zijn die een organisatie bepalen en aan de hand daarvan de interne sterkten en zwakten van de organisatie te benoemen; (T,A) - problemen in de bedrijfsvoering in kaart te brengen met behulp van de theorie die in deze cursus aangereikt wordt (boeken Organisatie & Management en de discipline van marktleiders ); (T) - aan de hand van de theorie (o.a. DESTEP-analysis, concurrentieanalyse, krachtenveldanalyse van Porter) de context van een organisatie te beschrijven en gestructureerd in kaart te brengen in welk krachtenveld een organisatie zich bevindt en aan te geven welke betekenis de verschillende krachten en elementen voor de organisatie hebben; (K,B,T). Hij kan hierbij beschrijven wie de stakeholders zijn, wat de relatieve machtspositie van iedere stakeholder is en wat het belang is dat de stakeholder heeft bij de organisatie of de afdeling in het bijzonder; (K,B,T) - leiderschapsmodellen te beschrijven (o.a. 'the managerial grid' (Blake & Mouton), situationeel leiderschap van Reddin en leiderschapsmodel van Hersey & Blanchard) en elementen van deze modellen te illustreren aan de hand van voorbeelden in zijn eigen beroepspraktijk; (K,B) - zowel zakelijke motieven als motivationele aspecten te benoemen die een rol spelen bij het functioneren en veranderen van organisaties; (K,B,T) - operationele processen, de ondersteunende processen en de bestuurlijke processen in de organisatie te observeren en te beschrijven met behulp van de theoretische kaders die zijn aangereikt. (K,B,T) 2.2 Cursus inhoud Onze samenleving wordt voor een belangrijk deel gedragen door organisaties. Iedereen heeft als consument te maken met organisaties. Mensen werken samen in organisaties en organisaties zijn weer klanten, leveranciers, samenwerkingspartners of concurrenten van andere organisaties. Organisatie Naarmate een leidinggevende hoger in een organisatie zit, wordt het steeds belangrijker om te begrijpen hoe organisaties werken. Dit geldt ook voor de technisch bedrijfskundige die, zonder zelf een leidinggevende functie te bekleden, optreedt als interne of externe organisatieadviseur. Vragen die daarbij een rol spelen, zijn onder andere de volgende: Op basis waarvan wordt een organisatie ingericht zoals die is? Welke organisatievormen bestaan er? Welke overwegingen zijn er om voor een bepaalde organisatiestructuur te kiezen? In welk krachtenveld bevindt een organisatie zich? Welke externe factoren zijn van belang? Wat zijn de interne elementen die een organisatie bepalen? Wat zijn de sterkten en de zwakten? Beroep Een technisch bedrijfskundige moet in staat zijn om de bedrijfsvoering van zijn of haar organisatie door te lichten en naar aanleiding daarvan gewenste wijzigingen door te voeren. Het gaat daarbij om het in kaart brengen van bedrijfsprocessen maar ook om het realiseren van verandering. Vragen

11 die hierbij aan bod komen zijn onder andere: Welke methoden zijn er om bedrijfsprocessen in kaart te brengen? Wat komt er kijken bij het realiseren van veranderingen? In welk krachtenveld bevindt een leidinggevende zich? Hoe werkt menselijke motivatie en hoe krijgt een functie haar optimale inhoud (taakinhoudelijk en mensgericht)? De kennisbasis van deze module heeft betrekking op de volgende onderwerpen: Denken over organisatie & management (hierbij komen de 'grote denkers' over organisatie en management aan de orde en wordt de kern van hun theorie bestudeerd); Omgevingsinvloeden (in de macro- en meso-omgeving en hoe deze externe invloeden doorwerken op de organisatiestrategie en -doelstellingen); Strategisch management (zowel de klassieke strategische benadering als meer hedendaagse opvattingen over strategische analyse en strategische besluitvorming komen aan de orde, alsmede daarbij behorende methodieken); Samenwerking (allerlei vormen van samenwerking - van losse verbindingen en allianties tot aan fusies en overnames. Daarbij gaat het niet alleen om motieven tot samenwerken, maar ook om de vorm die de samenwerking uiteindelijk krijgt); Besturing (ook wel aangeduid als een eerste oriëntatie op prestatie-indicatoren, KPI's en balanced scorecard. Ook wordt de basis van ondernemingsrecht aangeduid (organisatievorm, structuurvennootschap, Raad van Commissaris en Ondernemingsraad); Structurering (de basisstructuren worden uitgewerkt alsmede de configuratietheorie van Mintzberg. Belangrijke motieven voor organisatiestructuren komen aan de orde, alsmede de mechanismen die door structuren worden bevorderd of worden geremd). Management (De belangrijkste theorieën over leiderschap en leiderschapsstijlen worden behandeld, alsmede de rollen die leidinggevenden in een onderneming dienen in te nemen). Besluitvorming (Zowel rationele als irrationele vormen van besluitvorming worden aan de orde gesteld, alsmede ook de verschillende vormen en fasen van rationele besluitvorming). Individu en groepen (Hierbij gaat het om persoonlijkheidstheorieën, alsmede om teamdynamiek en conflicten in teams) Organisatie in ontwikkeling (Hier komen vraagstukken rond organisatieklimaat en organisatiecultuur aan de orde, alsook vormen van organisatie-ontwikkeling en verandermanagement.) 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Een praktijkgerichte benadering van Organisatie & Management, Marcus & Van Dam, ISBN Boek (verplicht) : De discipline van marktleiders, Treacy, m., ISBN Workload Contactduur (uren): 21 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 259 Totaal (uren) 280 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

12 https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/57/tetb-dtorb-13

13 Titel Opleidingsvariant Procesmanagement Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-DTPRM Cursusnaam Procesmanagement 1.3 Cursusnaam in Engels Process Management 1.4 Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentieheden? 1.9 Contactpersoon MJM van Haastrecht 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoor- en werkcollege niet verplicht 6 maal per blok 1260 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 259 Toelichting bij werkvorm Hoor- en werkcollege: Totaal: 6 bijeenkomsten in de avond van tot uur 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Groepspresentatie 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2 2. blok 3 Ind. werkstuk (verslag) 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2 2. blok 3 schriftelijk toets 5, bij aanvangsblok 2: 1. blok 2 2. blok 3

14 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De leerdoelen van deze module sluiten aan bij de volgende TBK-competenties : Analyseren (niveau II) Ontwerpen (niveau I) Realiseren (niveau I) Beheren (niveau I) Professionaliseren (niveau I) Na het succesvol afronden van deze cursus is de student in staat om: De basis technische processen en processchema's en fysieke productie-layout te beschrijven en vast te stellen (K,B,T) De benodigde processtappen en het optimale systeem te bepalen (T) De regel- en sturingssystemen en het meet- en borgingssysteem middels het steady state model te bepalen (T) Kenmerken en definities van de verschillende processen en procesonderdelen te onderkennen. De benodigde ondersteunende processen voor dit systeem te bepalen (T) Uit te leggen hoe een bedrijfsproces ingericht moet kan worden leidend naar een hoger commercieel succes (B) Bedrijfsprocessen te beschrijven, ontwerpen, grafisch weer te geven, analyseren en optimaliseren door middel van de theorie uit het boek en readers (A,E) Bedrijfsprocessen modelleren en gebruik te maken van bedrijfskundige modellen voor verbeteren van processen (T) De kritische succesfactoren van een bedrijf te bepalen en hiervoor KPI's op te stellen (T) Naastprocessen ook andere succesfactoren (bijv. BMC) van bedrijven te onderscheiden (B) 2.2 Cursus inhoud In het thema Procesmanagement kijken we naar de manier waarop een organisatie kan worden ingericht en bestuurd, zodanig dat er maximaal wordt bijgedragen aan het realiseren van de doelstellingen. Daarbij moet je denken aan vragen zoals: Hoe vertaalt een organisatie haar doelstellingen naar concrete inrichtingskeuzes ten aanzien van processen, mensen en middelen? Wat is een proces en op welke manier worden processen beschreven? Welke processen zijn er in een organisatie te onderkennen? Welke kenmerken hebben deze processen? Hoe is de samenhang tussen die processen georganiseerd? Hoe stelt men vast of de doelstellingen worden gerealiseerd? Hoe stelt men vast of bijsturing nodig is? Op grond van welke informatie worden beslissingen genomen over noodzakelijke acties? Hoe komt deze besluitvorming tot stand en hoe wordt dat gecommuniceerd? Hoe kom je tot echte vernieuwing? De systeemkunde en het procesdenken bieden een algemeen theoretisch kader om dergelijke vragen te benaderen en worden in de praktijk vertaald naar een veelheid aan meer praktische managementconcepten zoals kwaliteitsmanagement, Business Proces Redesign (BPR), supply-chain management. Ook in het informatiseren (met ICT ondersteunen en beheersbaar/bestuurbaar maken) van bedrijfsvraagstukken is het procesdenken een belangrijk beschrijvend en analytisch kader. Aanpak voor Procesverbetering/ procesherontwerp Analyse Ontwerp Implementatie Knelpunten analyse huidige proces Ontwerpprincipes voor soll proces IST SOLL - GAP Integraal ontwerpen van bedrijfsprocessen (processen in samenhang met mensen, middelen, organisatie &

15 besturing) Gebruik van steady state model bij procesontwerp De praktijk van veranderen (valkuilen, weerstand tegen verandering) Kennisbasis: Systeemkunde (Steady state model, Regelkringen voor het uitvoerende proces: Voorwaartse koppeling, Terugkoppeling, Toevoegen van het ontbrekende (repareren), Regelkring voor normstelling Integrale samenhang en balans tussen processen, mensen, middelen, organisatie & besturing Primaire/bewerkende, ondersteunende en besturende/regelende processen Hoofdprocessen, deelprocessen en activiteiten Toepassingen van bedrijfskundige modellen (verschillende modellen uit de procesmethodiek, het doel van de modellen en hun onderlinge samenhang). Methoden om te komen tot PI s: Prestatie indicatoren/ normen, Doelendecompositie, Business Balanced Scorecard Plan-Do-Check-Act cyclus / Procesborging (Procedures, Audits) Procesverbetering: (Eliyahu Goldratt) Constraint theorie (op zoek naar de bottlenecks in de keten) Procesherontwerp/ Business Process Reengineering (Michael Hammer) Achtergrond van Fundamenteel herontwerpen van bedrijfsprocessen 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (aanbevolen) : Het Procesmanagement Modellenboek, Renco Bakker - Rienke Labeur - Willem Spronk, ISBN Reader (verplicht) : Reader, aangeboden via Sharepoint 2.5 Workload Contactduur (uren): 21 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 259 Totaal (uren) 280 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/36/tetb-dtprm-14

16 Titel Professionele Competentie Ontw 2 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TETB-DTPCO Cursusnaam Professionele Competentie Ontw Cursusnaam in Engels Professional Competence Devel, Aantal EC's 10 European Credits 1.5 Studiefase/niveau D (propedeuse) 1.6 Opleiding (varianten) Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? Nee 1.8 Excellentieheden? 1.9 Contactpersoon TF Cazemier (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? begeleide groepsintervisie verplicht 3 maal per blok 270 minuten training professionele vaardigheden verplicht 3 maal per blok 3780 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3, blok 4 bij aanvangsblok 3: blok 3, blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren 212 Toelichting bij werkvorm training professionele vaardigheden: blended learning concept: de student krijgt veel voor- en nawerk bij de training 1.12 Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Nedercom Alleen NVD of VD 5,5 2 bij aanvangsblok 3: 1. blok 4 2. blok 5 PCO 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 4 2. blok 5 PCO SV&SW 5, bij aanvangsblok 3: 1. blok 4 2. blok 5

17 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De leerdoelen van deze leerlijn sluiten aan op de competenties: managen I 6e, Adviseren I 7f, professionaliseren I 8a t/m 8d en II 8b Na het doorlopen van dit leertraject kan de student: eigen ontwikkeldoelen opstellen, hier gericht aan werken en zijn competentiegroei aantonen door hierop te reflecteren en feedback te vragen en over zijn competentiegroei verslag te doen (T,A,E) onder begeleiding reflecteren op eigen houding en gedrag in verschillende contexten en daar een reflectieverslag over schrijven (A,E) Professionele vaardigheden Schriftelijke vaardigheden De student kan: informatie verzamelen, groeperen en structureren tot een overzichtelijk rapport met hoofdstuk-, paragraaf- en alineaindeling waarin alle verplichte rapportonderdelen zijn opgenomen (T) structuurmiddelen toepassen (T) taalgebruik hanteren dat voldoet aan de HBO-standaard voor correct Nederlands (middel: Nedercom); technieken toepassen om de tekst correct, aantrekkelijk, gepast, efficiënt en duidelijk te maken (K,B,T) een rapport beoordelen aan de hand van criteria van het boek 'Rapportagetechniek' (E) voor het onderzoek geschikte en betrouwbare bronnen selecteren en raadplegen en hier op correcte wijze naar verwijzen (K,T) illustraties, tabellen en grafieken effectief gebruiken (K,T) Samenwerken De student kan: uitleggen wat samenwerkend leren inhoudt (B) uitleggen wat de basismechanismen zijn in groepsdynamische processen (B) een concrete, aanwijsbare bijdrage leveren aan het resultaat van het team (T) de eigen teamrol beschrijven en het eigen functioneren aan de hand daarvan evalueren (E) andermans teamrol (kwaliteiten, valkuilen) karakteriseren en de teamprestatie verbeteren door de voor- en nadelen van de verschillende teamrollen te benoemen (E,A) in een reflectieverslag reflecteren op eigen gedrag (E) 2.2 Cursus inhoud In de PCO-lijn (professionele competentieontwikkeling) wordt de professionele ontwikkeling van de student in de beroepspraktijk gestimuleerd en getoetst, met als doel dat de student na 4 jaar studie zijn TBK-competenties ontwikkeld heeft tot het niveau dat is vereist bij de Bachelorstatus. De professionele ontwikkeling vindt vooral plaats in de beroepspraktijk van de student. Hiervoor: a. maakt de student persoonlijke ontwikkelplannen (POP s) waarin hij zijn gewenste ontwikkeling per half jaar uiteenzet, b. formuleert hij voor zichzelf een PCO-opdracht die hij op zijn werk gaat realiseren c. schrijft hij na afloop van het half jaar een reflectieverslag Alle documenten bespreekt de student met zijn PCO-groep met medestudenten die hem tijdens zijn studie coachen in zijn ontwikkeling op zijn werk. Daarnaast heeft iedere groep een persoonlijke PCO-begeleider die twee keer per jaar met de PCO-groep gesprekken voert over hun plannen en de realisatie hiervan en ieder half jaar de studiepunten toekent voor dit traject. Professionele vaardigheden De student werkt in dit semester aan: - vaardigheden op het gebied van schriftelijke communicatie - samenwerkingsvaardigheden. Hierbij krijgt de student veel voor- en nawerk bij de training (blended learning concept) 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd

18 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Rien Elling (redactie). Rapportagetechniek, 2011, Groningen, Noordhoff Uitgevers, 4e druk of later, ISBN Workload Contactduur (uren): 68 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 212 Totaal (uren) 280 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (10) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite https://cursussen.sharepoint.hu.nl/fnt/58/tetb-dtpco2-13

19

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd

Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen MER Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTMER-07

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Perspectief 0 Leiderschap Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OFE-MMEPER0-13 1.2 Cursusnaam Perspectief 0: Leiderschap 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Bachelor Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Bachelor Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 D1P1 Verhelderen vd vraag klant/client 1 Organisatorische

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Financieel & Logistiek Management Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCBI-V1FILO-14 1.2 Cursusnaam Financieel & Logistiek Management 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding Bedrijfskunde MER deeltijd 2014-2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER HZ) omvat de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER - deeltijd 2015-2016 - oud curriculum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Technische Informatica]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Technische Informatica] Bijlage cursusomschrijvingen [Technische Informatica] 2014-2015 Titel Opleidingsvariant C-programmeren Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCTI-V1CPR1-11 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd. Hogeschool Utrecht Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Technische Bedrijfskunde voltijd - deeltijd Hogeschool Utrecht Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014

Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 Minorengids 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT NOVEMBER 2014 MINORENGIDS 2014-2015 DIENST ONDERWIJS, ONDERZOEK EN KWALITEIT VERSIE 1.3 VASTGESTELD DOOR COLLEGE VAN BESTUUR 2 SEPTEMBER 2014,

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Uitvoeringsregeling OER HZ 2015-2016 opleiding: Social Work deeltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van

Nadere informatie

Verandermanagement een plan van aanpak voor integrale organisatieverandering en innovatie

Verandermanagement een plan van aanpak voor integrale organisatieverandering en innovatie Verandermanagement een plan van aanpak voor integrale organisatieverandering en innovatie modellen en technieken Kansen en bedreigingen Februari 2005 Ing. F.J. Rorink Drs. H.G. Kleijn Inleiding Managementmodellen

Nadere informatie

BoKS Body of Knowledge and Skills

BoKS Body of Knowledge and Skills BoKS Body of Knowledge and Skills Adviespraktijk - Basisactiviteiten - Competenties Professionalisering Adviesprofielen Het adviesproces Competenties Gedragscode - Uitgangspunten - Gedragsregels Geschiedenis

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Forensisch Onderzoek voltijd Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk

Het kan ook anders. Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk belasting belastbaarheid Het kan ook anders Zes benaderingen van werkdruk bij het Rijk: Factor tijd Roostermanagement Activiteitenanalyse Resultaatgericht

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim Bachelor Financial Services Management Chroho: 34414 voltijd /duaal Accreditatie: 30 juni 2014 t/m 29 juni 2018 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Strategisch Opleidingsbeleid

Strategisch Opleidingsbeleid Strategisch Opleidingsbeleid Inhoudsopgave MANAGEMENT SUMMARY 3 1. INLEIDING 4 Wat is het doel? 2. KADER 6 2.1 Opleiden op strategisch niveau 3. STRATEGISCH BELEID 7 3.1 Integraal management 3.2 Klantgerichtheid

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Efficiency in de theaterbranche

Efficiency in de theaterbranche Versie: Openbaar Efficiency in de theaterbranche de Oosterpoort & de Stadsschouwburg Groningen 15 Juni 2009, J.G.A. van der Poel s0041866 Faculteit BBT, Universiteit Twente Begeleid door: Dr. Ir. C.P.

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Werken met een Team Ontwikkelings Plan (TOP) praktische hulp voor de ontwikkeling van teamwerk

Werken met een Team Ontwikkelings Plan (TOP) praktische hulp voor de ontwikkeling van teamwerk Werken met een Team Ontwikkelings Plan (TOP) praktische hulp voor de ontwikkeling van teamwerk Inhoud I Het Team Ontwikkelings Plan (TOP) 2 II Teamontwikkeling in kaart 3 III Hoe ziet een TOP eruit? 5

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie