Leergang. Bouwen aan Bestaande Woningvoorraad. Jaargang e Editie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leergang. Bouwen aan Bestaande Woningvoorraad. Jaargang 2014 3 e Editie"

Transcriptie

1 Leergang Bouwen aan Bestaande Woningvoorraad Jaargang e Editie

2 Leergang Bouwen aan de Bestaande Woningvoorraad Algemeen De toekomst van de bouw ligt vooral in de bestaande voorraad. Mede door de terugloop van het nieuwbouwvolume en de demografische ontwikkelingen zal een steeds groter deel van de bouwinvesteringen vloeien naar bestaand vastgoed. Dit in combinatie met ambities op het gebied van energiebesparing, duurzaamheid, woonwensen en wooncomfort, maken dat er een grote kans en uitdaging ligt voor alle betrokkenen uit de bouwkolom. Vanuit de markt wordt dan ook een grote behoefte gevoeld om het kennisniveau over de bestaande bouw te vergroten. Hoe passen we bijvoorbeeld zeer moderne technieken toe in woningen gebouwd in de zestigerjaren? Jonge mensen hebben hiervoor kennis nodig van oude en nieuwe technieken. Punt hierbij is dat de kennis van oude technieken nu nog beschikbaar is, maar verloren dreigt te gaan. Bijkomend punt is dat deze woningen vaak nog bewoond worden, waardoor er andere vaardigheden worden gevraagd van medewerker, projectleider tot opdrachtgever. Hierbij is de techniek slechts een middel en geen doel. Het initiatief voor deze opleiding komt van marktpartijen en is opgepakt door het lectoraat Innovatieve Technologie in de Bouw van Saxion. In deze opleiding komt alle voor het bouwen in de bestaande bouw benodigde kennis bijeen. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn de praktijk, integrale benadering en ketenaanpak. Doel van de opleiding De deelnemers zijn na de opleiding in staat als professional een renovatieproject te managen. De eigen discipline is en blijft hierbij natuurlijk de basis. Ze verwerven de benodigde kennis en informatie op het gebied van techniek, bouwfysica en installatietechniek, energieprestaties, vastgoedonderhoud, procesmanagement, bewonerscommunicatie, financiën etc. Kortom een brede oriëntatie van alle technische en procesmatige aspecten van het renovatieproces. Na het succesvol doorlopen van de opleiding heeft de deelnemer: Inzicht in alle aspecten van het organiseren/managen van ingewikkelde renovatieprojecten Inzicht in het opstellen van een toekomstvisie voor een complex Inzicht in alle financiële aspecten van investerings- en exploitatiebeleid Kennis van beheerskosten binnen een projectteam Technische, bouwfysische en installatietechnische kennis van de bestaande bouw Kennis van de moderne energetische verbetermogelijkheden Kennis van het bestaande vastgoedbeheer en -management Kennis van het aansturen van een multidisciplinair team en het organiseren van communicatieprocessen met bewoners Vaardigheid om een MJO (meerjaren-onderhoudschema) op te stellen

3 Doelgroep De opleiding is gericht op medewerkers die een actieve rol (willen) spelen in of voor de bestaande bouw en zich hierin verder willen ontwikkelen, zodat ze hun huidige of toekomstige werk (nog) beter kunnen uitoefenen. De deelnemers zijn bijvoorbeeld werkzaam bij: Woningcorporaties Architectenbureaus Bouwbedrijven Installatiebedrijven Onderhoudsbedrijven Bouwprojectmanagementbureaus De deelnemer heeft enkele jaren relevante werkervaring en een vooropleiding op hbo-niveau. Ervaringen van deelnemers van de 2 e editie Remco Papen, Projectleider bij WBC: Ten aanzien van de bestaande bouw, constructies en bouwfysica veel geleerd. De leergang is intensief, neem veel tijd voor de uitwerking van opdrachten. Marc Derksen, Projectleider bij Hemink: Interessante en leerzame leergang, veel opgestoken de onderlinge discussie binnen het projectteam en de boeiende bijdragen van gastsprekers in het algemeen. Martijn Bisschop, Projectorganisator Plegt Vos: Een algemene en brede cursus, waarbij je voor extra diepgang zelf die extra kennis moet vergaren. Ten aanzien van RGVO en beeldvorming/ kennisuitwisseling met andere marktpartijen veel opgestoken. Jan Herm Bouwhuis, Projectleider Woningcorporatie Elkien: Zeker een verrijking om deze leergang te volgen in de huidige marktsituatie waarbij het bestaand bezit van de corporatie centraal staat. De NEN 2767 en de zowel technische als communicatieve aanpak van een renovatie sprak mij erg aan. Leo Goosen, werkvoorbereider bij Trebbe: Als je je wilt specialiseren op renovatie is deze leergang leerzaam. Veel opgestoken van zaken die specifiek over de opdrachtgever gaan. Heel goed om te zien wat er aan die kant allemaal speelt. Inhoud De opleiding is flexibel en interactief van opzet; van cursisten wordt steeds inbreng vanuit de eigen praktijk verwacht. Het theoretisch aangeleerde wordt door middel van workshops in praktijksituaties gesimuleerd. Bewoner / klant centraal loopt als rode draad door de opleiding

4 Inzicht in bestaand vastgoed is de gemeenschappelijke basis die wordt gecreëerd door de cursisten in de eerste module in de huid te laten kruipen van vastgoedbeheerders en dienstverleners. Interdisciplinaire samenwerking is essentieel in bouwprojecten, zeker in bestaand vastgoed. Daarom is de mix van deelnemers vanuit de verschillende disciplines zo belangrijk. Door tijdens de opleiding bij de diverse onderwerpen kennis te nemen van de achtergronden, ervaringen en werkwijzen van anderen, leren de deelnemers op een natuurlijke manier van elkaar. Systematisch beslissen en werken is de tweede rode draad door de opleiding. Cursisten leren vanaf het begin om na te denken over het wat en waarom van elke keuze of beslissing en de gevolgen hiervan voor proces, techniek, financiën, onderhoud en levensduur. In groepen van 4 tot 5 deelnemers wordt aan een praktijkopdracht gewerkt. Deze opdracht wordt vanaf het begin van de opleiding buiten de cursusbijeenkomsten uitgevoerd. De begeleiding vindt plaats in voortgangsbesprekingen met de cursusleider. De eindresultaten worden schriftelijk aan het eind van de betreffende module gerapporteerd en gepresenteerd aan een jury van deskundigen.

5 Programma Dag Onderwerp Module 1 BESTAAND VASTGOED 1 Kennismaking en welkom Het Project De bestaande bouw in Nederland 2 De techniek van de bestaande bouw en en projectwerk 3 Gebouwinspectie NEN 2767 Prakticum Inspectie op locatie Onderhoudsschema's en begroten 4 Bouwfysica bestaande bouw Onderhoud en beheerpraktijk Conceptrapportage Dag Onderwerp 9 Investeren en exploiteren vastgoed Resultaatgericht vastgoedonderhoud (RGVO) Casus 10 Bouwfysica energieprestatie EPA,EPC EI Toepassingen van huisinstallaties en energiesystemen Toekomstvisie energetische mogelijkheden van de bestaande bouw 11 Klant- bewonersprocessen Renovatie en huurder Toepassing op project (case bespreking) 12 Samenwerken binnen renovaties Voorbeeld van vernieuwend opdrachtgeverschap Projectwerk 5 Presentatie van het uitgevoerde project Onderhoudsadvies bestaand vastgoed Reflectie op inhoud en proces module 1 13 Investeren en exploiteren vastgoed vervolg Bouwregelgeving, Wabo Juridische positie huurder Module 2 INNOVATIEVE RENOVATIE 6 Inleiding en projectintroductie Renovatie van een wooncomplex Portefeuillebeleid bij woningcorporaties Bouwprocesbeschrijving van een renovatie 7 Constructies bestaande bouw Inspiratiecollege Renovatie van de Toekomst 8 Materiaalgebruik bij renovatie Bouwen in bestaand vastgoed Projectwerk 14 Excursie Renovatietraject Projectwerk 15 Risicomanagement Presentatie voorbereiden 16 Eindpresentaties opdracht Renovatie van een wooncomplex

6 Docenten De docenten zijn voornamelijk afkomstig uit het beroepenveld, waaronder een aantal toonaangevende experts op het gebied van de bestaande bouw. Daarnaast brengen docenten van Saxion specifieke deskundigheden in. Cursusleider is de heer Glenn Stern, docent bij Saxion en voorheen vele jaren manager technisch beheer bij een woningcorporatie. De leergang valt onder de inhoudelijke eindverantwoordelijkheid het lectoraat Innovatieve Technologie in de Bouw van Saxion. Comité van aanbeveling / Raad van advies De opleiding heeft een raad van advies bestaande uit: Dhr. D. van der Geest, directeur Gebr. van der Geest, Dhr. J. Gietema, Integrale projecten bij Trebbe, Dhr. Th. Opdam, algemeen directeur Plegt-Vos, Dhr. H. Pluimers, directeur DuraVermeer Hengelo, Dhr. D. Roetert Steenbruggen, adviseur duurzaamheid en innovatie De Woonplaats, Dhr. G. Tenniglo, teamleider vastgoed ProWonen. Daarnaast denkt een grotere groep vertegenwoordigers van organisaties mee over opzet, inhoud en geschikte docenten voor de opleiding. Tijdschema De opleiding start in het najaar De zestien lesdagen zijn in principe op dinsdag van tot uur. Van tot uur is er een gezamenlijke broodmaaltijd. Studiebelasting De studiebelasting wordt geschat op 150 tot 200 uur. Naast de bijeenkomsten gaat het hier om tijd te besteden aan de praktijkopdracht en zelfstudie. Locatie De opleiding wordt gegeven in Villa Serphos, M.H. Tromplaan 17 te Enschede, gelegen op 2 minuten lopen van het station.

7 Aantal deelnemers Werkelijk leren heeft de meeste kans van slagen in kleine groepen. Daarom bestaat de groep uit maximaal 16 deelnemers. Op deze manier kan een optimale communicatie binnen de groep worden bewerkstelligd. Geadviseerd wordt om naast het volgen van de bijeenkomsten voldoende tijd te reserveren voor de uitvoering van de project taken. Diplomering/certificering Bij een voldoende aanwezigheid en beoordeling van de opdrachten ontvangt de deelnemer een certificaat. In andere gevallen ontvangt de cursist een bewijs van deelname. Aanmelding Voor aanmelding kunt u gebruik maken van bijgevoegd aanmeldingsformulier. Aanmeldingen worden in behandeling genomen in volgorde van ontvangst. Kosten De deelnamekosten vindt u op het aanmeldingsformulier of op Meer informatie Voor meer informatie over de opleiding kunt u terecht bij: cursusleider: Glenn Stern telefoon: cursusadministratie: Marjoleine Kepel telefoon: Voor algemene vragen over opleidingen, cursussen en trainingen kunt u terecht bij het Saxion Informatie Centrum of versie: 19 december 2013

8 Aanmeldformulier voor: Bouwen aan de Bestaande Woningvoorraad Startdatum: Najaar 2014 Locatie: Enschede Persoonlijke gegevens Naam:. Geboortenaam: Voorletters:. M/V Voorna(a)m(en). Roepnaam: Adres:.... Postcode:. Woonplaats:.... Telefoonnummer:. adres:... Geboortedatum: Geboorteplaats:.. Achtergrond (Relevante) vooropleiding:.. Jaar / diploma:. Jaar / diploma: Gerichte praktijkervaring vakgebied: Arbeidsgerelateerde gegevens Werkgever:.. Afdeling:... Functie:.. Adres/postbus: Postcode: Woonplaats:. Telefoonnummer: Mobiel:. adres:

9 Facturering De factuur wordt betaald door: Werkgever Cursist (S.v.p. aankruisen wat van toepassing is, indien de werkgever betaalt graag aangeven t.a.v. welke persoon / afdeling de factuur verstuurd kan worden) De kosten per deelnemer bedragen 4.800,- (inclusief de verstrekte cursusdocumentatie en broodmaaltijden). De opleiding is vrijgesteld van btw. Het cursusgeld wordt op de volgende wijze voldaan: Ineens bij aanvang van de opleiding In 3 termijnen ( 2.000,- voor aanvang, 2x 1.400,- in volgende termijnen) (S.v.p. aankruisen wat van toepassing is) Factuur t.a.v.. Ondergetekende gaat akkoord met de algemene leveringsvoorwaarden cursussen open inschrijving (particulieren) die door de stichting Saxion geformuleerd en op de website gepubliceerd zijn. Datum: Handtekening cursist: Handtekening werkgever (indien betaling via werkgever):... Het ingevulde formulier kunt u opsturen naar: Saxion Kenniscentrum Leefomgeving, t.a.v. Marjoleine Kepel antwoordnummer 1326, 7500 VB Enschede of scannen en mailen naar Gegevens die u op dit formulier invult worden door Saxion alleen gebruikt in het kader van de cursus of leergang waarvoor u zich aanmeldt en om u te informeren over activiteiten van Saxion. De gegevens worden niet aan derden verstrekt.

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie

Informatie over de. Opleiding Middenmanagement

Informatie over de. Opleiding Middenmanagement Informatie over de Opleiding Middenmanagement Voorwoord Onze samenleving verandert. In de dynamiek van maatschappelijke context - een vergrijzende bevolking, verschillende culturele achtergronden, een

Nadere informatie

DE EERSTE STAP IN EEN PRACHTIG VAK OPLEIDINGSOVERZICHT

DE EERSTE STAP IN EEN PRACHTIG VAK OPLEIDINGSOVERZICHT DE EERSTE STAP IN EEN PRACHTIG VAK OPLEIDINGSOVERZICHT 2 Voorwoord Carrière maken in de vastgoedbranche Als makelaar vervult u in het vastgoed een belangrijke rol. U heeft immers de taak om verschillende

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Gilde-BT in samenwerking met Hogeschool SDO

Gilde-BT in samenwerking met Hogeschool SDO HBO Bachelor Bedrijfskunde MINOR TOEGEPASTE BEDRIJFSKUNDE Gilde-BT in samenwerking met Hogeschool SDO GILDE-BT Postbus 3189 Venrayseweg 32 5902 RD Venlo 5928 NZ Venlo T 077 320 2000 F 077 320 2001 W www.gilde-bt.nl

Nadere informatie

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015 TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015 KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN www.pao.tudelft.nl Verbeter uw concurrentiepositie met onze technisch management en personal skills cursussen!

Nadere informatie

Leergang mensgericht leidinggeven

Leergang mensgericht leidinggeven Leergang mensgericht leidinggeven Open inschrijving voor managers en leidinggevende professionals in de zorg Opzet: Metaprofiel Analyse : meten van uw denkstijlen Zes trainingsdagen in vier maanden Afsluitende

Nadere informatie

OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS 2014-2015. 6e leergang

OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS 2014-2015. 6e leergang OPLEIDING DIRECTEUR PRIMAIR ONDERWIJS 2014-2015 6e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

WERK-NAAR-WERK-GIDS Almere, 2 april 2015

WERK-NAAR-WERK-GIDS Almere, 2 april 2015 WERK-NAAR-WERK-GIDS Almere, 2 april 2015 Inhoud Inleiding 3 Beljon + Westerterp 5 Menea 7 Traject Consult Werkt! 8 WorkForce Holland 10 2 Inleiding Arbeidsmarktsituatie Gezien de arbeidsmarktsituatie bij

Nadere informatie

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO.

Dagdeel Een dagdeel is bij BOGO standaard 3 uur, tenzij anders vermeld in de lescyclus van de BOGO. BOGO Begrippenlijst en veel gestelde vragen In alfabetische volgorde vindt u begrippen die BOGO hanteert bij het aanbieden van onderwijs en uitleg over hun betekenis. Onderaan deze lijst kunt u antwoorden

Nadere informatie

een ander perspectief!

een ander perspectief! Omdat het onderwijs gebaat is bij een ander perspectief! Onderwijs wordt georganiseerd door mensen uit het onderwijs. Dat is de praktijk die we kennen. Een praktijk die er voor heeft gezorgd dat de kwaliteit

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie

TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016. Ik droom van een gebouwde omgeving waar mensen zich thuis voelen. Bachelor College

TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016. Ik droom van een gebouwde omgeving waar mensen zich thuis voelen. Bachelor College TU/e Bachelor College Collegejaar 2015-2016 Ik droom van een gebouwde omgeving waar mensen zich thuis voelen Bachelor College Bouwkunde // Ik droom van een gebouwde omgeving waar mensen zich thuis voelen

Nadere informatie

Training Ruimten maken Trainingsmap KDV

Training Ruimten maken Trainingsmap KDV Training Ruimten maken Trainingsmap KDV verkorte versie Ed Hoekstra en Ine van Liempd, Bureau AKTA In samenwerking met Lucie de Jong, Training en Advies Colofon 2011, AKTA onderzoeks- en adviesbureau voor

Nadere informatie

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Op weg naar een groen ICT-curriculum Inhoudsopgave Instituut voor ICT Samenvatting... 1 Inleiding... 2 Opzet... 2 Activiteiten en resultaten... 3 Evaluatie...

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

the best CRM Bachelor Customer Relationship Management HBO Bedrijfskunde met speciale aandacht voor CRM

the best CRM Bachelor Customer Relationship Management HBO Bedrijfskunde met speciale aandacht voor CRM The Best CRM biedt in samenwerking met Hogeschool SDO een functiegerichte leergang met een specifieke aandacht voor Customer Relationship Management. Door ontwikkeling van competenties bij eigen medewerkers

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Cursussen & trainingen

Cursussen & trainingen Studiecentrum Cursussen & trainingen voor schoolmanagement en staffunctionarissen in het onderwijs Voor het actuele overzicht van onze cursussen, trainingen en studiedagen kijk op www.schoolzakelijk.nl

Nadere informatie

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers

Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Handreiking duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers Een integrale benadering voor organisaties Deze handreiking is een vervolg op het rapport: Duurzame inzetbaarheid van de oudere werknemer: stand

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces BUSINESS PROCESS LEARNING Solution paper Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces Inhoud 1 De kracht van Business Process Learning 3 1.1 Visie 3 1.2 Onderbouwing visie 4 2 Beschrijving

Nadere informatie

Kom op cursus bij Per Saldo

Kom op cursus bij Per Saldo Kom op cursus bij Per Saldo 2015 Bent u beginnend budgethouder? Of hebt u al langer een pgb en wilt u zich goed voorbereiden op uw herindicatie? Wilt u leren hoe u een goed budgetplan of zorgplan schrijft?

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING

DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING DE ROL VAN DE BIBLIOTHEEK IN OPEN EN ONLINE ONDERWIJS: EEN VERKENNING De rol van de bibliotheek in open en online onderwijs: een verkenning 3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 4 Achtergrond 6 Directe aanleiding

Nadere informatie

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.

STUDIEJAAR 2011 2012. Hbo Bedrijfskunde. toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening. Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1. STUDIEJAAR 2011 2012 Hbo Bedrijfskunde toegespitst op de afstudeervariant Informatievoorziening Hogeschool NOVI 2011-2012 Versie 1.2 1. VOORWOORD Hogeschool NOVI richt zich op de verdere ontwikkeling van

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Bedrijfskunde MER voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER HZ) omvat de kern van de

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie