Vormingsfonds nieuwe directeurs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vormingsfonds nieuwe directeurs"

Transcriptie

1 Vormingsfonds nieuwe directeurs Lijst van de opleidingen 2012 Niveauoverstijgend basisonderwijs, deeltijds kunstonderwijs, secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, CLB AVSG vzw, Ravensteingalerij 3 bus 7 in 1000 Brussel - Kadercursus voor nieuwe directeurs een tweejarige niveauoverstijgende opleiding (120 contacturen) Interne werking en introductie van de kadercursus Bezoek aan het departement onderwijs Juridisch kader rond de functionerings- en evaluatiecyclus Het functioneringsgesprek: praktisch Communicatie en relatie met het schoolbestuur Klachtenbehandeling Communicatie met ouders. Kansarmoede op school Veiligheid, preventie en welzijn Seminarie interne kwaliteitszorg Practicum - Personeelsbeleid met inbegrip van de functiebeschrijvingen, - Financieel management - Personeelsbeleid met inbegrip van de functiebeschrijvingen, - Organisatie van lokaal en sociaal overleg en participatiestructuren - Personeelsbeleid met inbegrip van de functiebeschrijvingen, - Financieel management - Organisatie van lokaal sociaal overleg en participatiestructuren - Organisatie van lokaal sociaal overleg en participatiestructuren - Personeelsbeleid met inbegrip van de functiebeschrijvingen, - Organisatie van lokaal sociaal overleg en participatiestructuren - Personeelsbeleid met inbegrip van de functiebeschrijvingen,

2 Gesprekstechnieken in het kader van het functioneringsgesprek Concept leerplannen Gemeentelijk onderwijs en de financiële administratie Informaticabeleid Een project van A tot Z Seminarie conflicthantering - Procesmanagement - Informaticamanagement - Financieel management - Personeelsbeleid met inbegrip van de functiebeschrijvingen, - Procesmanagement - Financieel management - Personeelsbeleid met inbegrip van de functiebeschrijvingen, - Informaticamanagement - Financieel management - Personeelsbeleid met inbegrip van de functiebeschrijvingen, Project Management Services nv, E. Vanderveldelaan 35 in 2845 Niel - Opleiding Projectmanagement (1 cursusdag) Het organiseren van projecten lijkt vaak eenvoudiger dan het is. Projecten duren langer dan voorzien, de onkosten zijn hoger dan gepland, de samenwerking tussen de collega s of met externen verloopt stroever dan verwacht. Gevolg: het project beantwoordt niet aan de verwachtingen, de resultaten zijn ondermaats. Tijdens de nascholing Projectmanagement krijgt u verschillende handvatten om uw schoolteam te leren omgaan met het doorvoeren van veranderingen en het introduceren van vernieuwing (cf. changemanagement). Voorts verwerft u allerlei technieken om projecten te realiseren binnen tijd, budget en scope. Het belang van professionele communicatie en informatie, een goede samenwerking met personeel en externe partners, het delegeren van taken en verantwoordelijkheden, technieken voor planning en opvolging komt eveneens aan bod. Tenslotte krijgt u zicht op de voornaamste valkuilen bij het opstarten van projecten. Deze opleiding bevat zowel theoretische luiken als werkmomenten waarbij deelnemers schoolspecifieke cases kunnen inbrengen. - Personeelsbeleid - Financieel management

3 M.E.T.I.S. Coaching*, Raymond Wauters, Biervliet, Nederland - Opleiding: Creativiteit in denken en doen werken aan gouden ideeën (1 cursusdag) In deze nascholing zet Raymond Wauters kort enkele begrippen en gegevens over de werking van de hersencellen uiteen. Enkele reflectiemomenten met betrekking tot het eigen creatief vermogen sluiten hierbij aan. Ook verkent u de verschillende fasen van het creatieve proces (start, divergeren en convergeren, actie). Bij elke fase oefent u een creatieve denktechniek, bijvoorbeeld: Hoe moet een brainstorming nu echt? Wat zegt u 5 W en 2 H? Brainwriting Opzetten van denkhoeden - Personeelsbeleid Tussen de oefeningen door krijgt u meer zicht op de kritische succesfactoren en op de spelregels om een geslaagd creatief initiatief te realiseren. We eindigen de workshop met een groepsoefening creatief denken rond één thema. - Seminarie: Inspirerend leiderschap (residentieel 3 dagen). Dit seminarie zet de deelnemers aan tot reflectie over hun eigen praktijk van inspirerend leidinggeven en coachen. Deel 1: leiderschapskeuzes en mogelijkheden? In het eerste deel verkennen we de diverse modellen van leiderschap & management. Hierbij onderzoeken we kritisch onze eigen voorkeuren. Verkenning van de modellen & eigen voorkeuren: beïnvloeden vanuit het Leary model; de communicatiestijlen, expressieve vaardigheden & assertiviteit van de leider; Maslow & het perspectief van de leidinggevende; Blake Mouton: de managementgrid & haar toepassingsvelden; de managementrollen volgens Quinn; het integraal leiderschapsmodel. - Algemeen management met inbegrip van beleidsplanning - Personeelsbeleid met inbegrip van functiebeschrijvingen, - Organisatieontwikkeling met procesmanagement en - Communicatie met inbegrip van interne en externe Deel 2: kritische vraagstellingen In deel 2 reflecteren we over volgende vragen/hete hangijzers: maatschappelijke ontwikkelingen als complicerende factor van het leiding geven; wat is/zijn mijn prioriteit(en) als leidinggevende? omgaan met de paradoxen van het leiding geven; wat doet nu een effectieve (school)leider? is er een beste (school)leiderschapsstijl? zeven essenties van leiderschap; leiding geven aan veranderingen. Deel 3: inspirerend nieuw leiderschap In het derde luik komt de definitieve keuzevraag m.b.t. ons leiderschap aan bod.we reflecteren over: de kenmerken van de lerende organisatie; onze school als een Uitstekend Presterende Organisatie; hoe we van operationeel reactief naar richtinggevend pro actief leiderschap kunnen groeien:

4 met inzet van V.I.A. (visie, inspiratie & actie); door een keuze voor situationeel, persoonsgericht leiderschap; met inzet van negen kernvermogens & kernkwaliteiten; een nieuw model voor transformerend leiderschap; de dilemma s van dienend leiderschap; instrumenten voor interventies (coaching/werken met scenario s), de eigen praktijk(ervaring) & een actieplan voor de toekomst. Helianthus, Marleen Borzée, Leuven - Seminarie: Meer stressweerbaarheid en werkplezier (residentieel 2 dagen). Directies en leerkrachten die plezier beleven aan hun job, zijn meestal weinig ziek, leveren een positieve bijdrage aan de schoolwerking, zorgen voor grote productiviteit, behalen betere resultaten en hebben tevreden leerlingen, ouders en personeel. Graag werken geeft immers zin aan het eigen leven en dat van anderen. Tijdens dit seminarie test u uw eigen stressgehalte, onderzoekt en verkent u de individuele oorzaken en signalen van stress. Ook licht lesgever Marleen Borzée de verschillen in stressuitingen tussen mannen en vrouwen toe. Concrete tips om stress om te buigen tot positieve spanning neemt u mee naar de school. Voorts toetst u de sleutels voor meer werk- en leefplezier aan uw eigen levensstijl. Ten slotte gaat de lesgever dieper in op het belang van een gezonde leefstijl, een goede tijdzorg, positieve denkgewoontes, persoonlijke zingeving, werkmotieven, De kaders van Van den Broeck en Ofman komen aan bod in functie van uw eigen werk- en leefstijl, kwaliteiten en valkuilen. Deze opleiding biedt u veel inspiratie voor zelfreflectie én een persoonlijk actieplan Omer Peremans, leer- en ontwikkelcoach, Berkenlaan 109 in 3970 Leopoldsburg - Opleiding: Gezond agressief communiceren op school is meer dan alleen maar assertief zijn (2 aparte dagen) Deze tweedaagse opleiding is opgebouwd rond ervaringsgericht leren. Beide sessies vertrekken vanuit uw eigen ervaringen, kennis en inzichten. Tijdens beide vormingsdagen bouwt lesgever Omer Peremans geregeld persoonlijke reflectiemomenten in zodat u kan nadenken over uw eigen functioneren. Ook groepsopdrachten en casussen komen aan bod. Deze worden volledig afgestemd op de te ontwikkelen competenties van de deelnemers. Interactie tussen de deelnemers maakt een belangrijk deel uit van deze opleiding. In deze cursus komen de volgende items aan bod: - zelfreflectie - werken met een stappenplan: van een twijfelende naar een zelfzekere schoolleider - gezond agressief denken en handelen staat voor een positieve mentale ingesteldheid - gezond agressieve communicatietechnieken

5 (belang van luisteren versus spreken, het krachtig formuleren van een voorstel in een gesprek of mail, durven tussen beide komen bij een discussie, goed waarnemen/interpreteren /reageren, op het juiste moment reageren in moeilijke gesprekken, het belang van uw eigen uitstraling) - oefenen op specifieke situaties: trainen op basis van cases (feedback geven, neen leren zeggen, omgaan met de vrees voor conflicten en confrontaties, leren omgaan met manipulatieve communicatie, het geven van een mening en het vasthouden van die mening tijdens een vergadering, ) Gosky nv, Marit Goossens, Brakenberg 10 in 2980 Halle-Zoersel - Opleiding: Crisiscommunicatie (1 dag) Scholen krijgen de laatste jaren steeds meer te kampen met allerlei crisissen: voedselvergiftiging, jongeren die heibel maken aan de schoolpoort, spijbelgedrag van leerlingen, drugs, vandalisme, Al die gebeurtenissen kunnen de normale schoolwerking verhinderen en het imago van de school aantasten. Een goede voorbereiding, de samenstelling van een crisisteam en een transparante crisiscommunicatie zijn dan noodzakelijk. In deze cursus krijgt u zicht op enkele mogelijke schoolcrisissen en leert u hoe u deze kan aanpakken. Ook krijgt u te horen hoe u een crisisplan moet opstellen en wat de rol van een crisisteam is. Voorts oefent u specifieke communicatievaardigheden in. Op de volgende vragen krijgt u in de cursus een antwoord: - Wat is een crisis? - Welke soorten crisissen onderscheiden we (drugs, discriminatie, personeelsproblemen, ongeval, brand, zelfdoding, voedselvergiftiging, criminaliteit, )? - Wie zijn de betrokkenen? - Waarom is een crisisplan nodig? - Wat zijn de verschillende fasen in het stappenplan? - Hoe verloopt de voorbereiding op een crisis (werkplan, communicatieplan, logistiek, ) - Waaruit bestaat de samenstelling van een crisisteam, de aanstelling van een crisismanager? - Waarop moet u letten tijdens het communiceren over een crisis? - Organisatie van lokaal sociaal overleg en participatiestructuren

6 Basisonderwijs: AVSG vzw, Ravensteingalerij 3 bus 7 in 1000 Brussel - Seminarie lager onderwijs (residentieel 3 dagen) Het seminarie richt zich tot alle leidinggevenden die een aantal domeinen van de lagere school didactisch en inhoudelijk willen verkennen. Hierbij komen actuele tendensen en nieuwe stromingen bij de diverse leergebieden van wiskunde, Nederlandse taal, wereldoriëntatie en muzische vorming aan bod. De visie, opbouw van de leerlijnen, didactische suggesties en katernen van de leerplannen worden per leergebied met de deelnemers besproken. We kijken hierbij hoe we als leidinggevende kunnen bijdragen tot een coherente en continue horizontale samenhang in het team van de lagere school. Dit seminarie komt tegemoet aan de vraag van verschillende directeurs om zicht te krijgen op didactische inhouden en werkvormen in de lagere school. - Seminarie kleuteronderwijs (residentieel 3 dagen) Op vraag van een aantal directeurs bieden we het seminarie aan rond kleuteronderwijs. Centraal staan belangrijke aspecten van goed kleuteronderwijs en hoe de directeur op een kwaliteitsvolle wijze een kleuterafdeling kan begeleiden. Naast getuigenissen uit een kleuterschool en een klassenbezoek bekijken we het verloop van de ontwikkeling bij de kleuters. De klasinrichting en de klasomgeving vormen het uitgangspunt om visieontwikkeling, doorstroming en afstemming tussen de verschillende niveaus te ondersteunen. Centrum voor Andragogiek vzw (CVA), Sint-Jacobsmarkt 9-13 in 2000 Antwerpen - Seminarie: Het coachen van teamleden: evenwicht zoeken tussen werken en leven (residentieel 3 dagen) De relatie tussen de leiding en de medewerkers heeft een hele weg afgelegd. Paternalisme, autoritaire stijl en macht hebben afgedaan. We leven in een onderhandelingsmaatschappij. Het personeel heeft een hele resem verwachtingen waar de werkgever voldoende rekening mee moeten houden in ruil voor hun inzet. Het besturen van menselijk potentieel van de school is nog nooit zo uitdagend geweest als nu. De medewerkers zijn het belangrijkste actief van de organisatie en tegelijk ook het moeilijkst om te sturen. Tijdens dit seminarie komen volgende items aan bod: - de ontwikkeling inzake arbeidsattitudes en het antwoord van de school hierop - het nieuw psychologisch contact - de peilers van peoplemanagement

7 - Seminarie: Leidinggeven met een glimlach (residentieel 3 dagen) Opgewekte en opgeruimde leerkrachten zijn van onschatbare waarde. In een veeleisende werkomgeving houden ze de werksfeer licht en aangenaam. Ze creëren bovendien een leeromgeving waarbinnen leerlingen zich spontaan gemotiveerd voelen. Hoe kan u, als directeur, bijdragen aan een sfeer waar stress en burn-out weinig kansen krijgen? Doelstelling van dit seminarie is de deelnemers ervan bewust te maken dat eenvoudige middelen volstaan om kleine wonderen te verrichten in het domein van de werksfeer: een vleugje gezonde humor, een hartelijke glimlach en een lichte toets zijn dan nooit veraf Tijdens dit seminarie valt de focus op de gunstige invloed van de (glim)lach op lichaam, geest en communicatie. Andere items die aan bod komen zijn: - het vinden van een betere balans tussen hoofd, hart en lichaam - de subtiele wereld van bevrijdende humor - zelf-relativering als levenskunst en de aanwezigheid van inspirerende personen - Seminarie: Strategisch management op niveau van de scholengemeenschap (residentieel 3 dagen) De verwachtingen naar scholengemeenschappen groeien, het aantal bevoegdheden neemt van jaar tot jaar toe. De directie neemt een centrale rol op in het ontwikkelen van initiatieven. Gezien de omvang van de opdracht zetten steeds meer scholengemeenschappen een dirco in. De deelnemers verwerven inzicht in de eigenheden van de nieuwe functie. Leidinggeven onder gelijken in een zelfsturend team is de eerste thema. Wat zijn de kernmerken van een dergelijk team en hoe werk je eraan? Hoe kom je tot besluitvorming? Hoe ga je om, en respecteer je, de autonomie van de deelnemende scholen? Wat als er disfuncties optreden? De plaats van intervisie, collegiaal consult en coachen. In een tweede luik gaan de deelnemers in op de strategische planning voor de scholengemeenschap. Hoe en waarom? De voordelen van een planning. Het ontwikkelen van een visie en ermee aan de slag gaan. Hoe koppel je dit allemaal terug naar de verschillende schoolteams, de schoolbesturen? De rol, het nut en de werking van netwerkjes binnen de scholengemeenschap. Welke stappen kunnen we zetten om in een directieteam de neuzen in dezelfde richting te krijgen en samen als team de verschillende processen te doorlopen? De sessies bieden achtergronden, de studie van voorbeelden en praktijkgerichte oefeningen. - Seminarie: Effectieve communicatie en evenwichtige besluitvorming (residentieel 3 dagen) Ook van directeurs worden heel wat managementcapaciteiten verwacht: MBTI brengt je kernkwaliteiten in kaart en maakt je bewust van je eigen ontwikkelingsmogelijkheden. Inzicht in je natuurlijke stijl van leidinggeven en de sterktes en valkuilen die daarmee samenhangen, leren je als leidinggevende functioneren vanuit kracht. Tijdens het eerste deel van het seminarie wordt de basis gelegd voor het werken met MBTI

8 waarbij je leert op een andere, maar heel constructieve manier naar jezelf en anderen te kijken. Dit deel verloopt heel interactief aan de hand van praktische oefeningen en handige tips. De MBTI wordt wereldwijd in organisaties ingezet om leidinggevenden bewust te maken hoe ze effectiever kunnen functioneren, leidinggeven en samenwerken als ze inzicht krijgen in hun eigen persoonlijkheidstype en dat van anderen. Eens je type bepaald en de daarmee samenhangende eigenheid, kun je een effectief ontwikkelingsplan opstellen. Sommige managementvaardigheden zijn op je lijf geschreven, andere zullen nog wat meer inspanningen en dus meer energie vragen. In het tweede deel van het seminarie focussen we specifiek op interactie en besluitvorming in groep. Daarbij worden sterkten en valkuilen in kaart gebracht en worden oplossingen aangereikt voor effectieve communicatie en evenwichtige besluitvorming in groep. Naast persoonlijke voordelen bieden deze inzichten ook interessante mogelijkheden voor samenwerkingsverbanden: vergaderen, functioneringsgesprekken,, - Organisatie van lokaal sociaal overleg en participatiestructuren - Seminarie: Coaching: een vaardigheid die u al doende kunt leren (residentieel 3 dagen) De seminarie staat in het teken van procestraining waar reflectie, bewustwording en vaardigheden centraal staan en verder ontwikkeld worden. We starten met het samen komen tot de definitie van wat coaching wel of niet is. Metaforen kunnen hierbij helpen om tot een aanvaardbaar compromis te komen. In een volgende stap gaan we op zoek naar methodieken om op een correcte manier te coachen. Hierbij hebben we aandacht voor de structuur van een goed coachingsgesprek en de vereiste specifieke gespreksvaardigheden die van toepassing kunnen zijn. Tijdens de tweede en derde dag worden de verschillende coachingsvaardigheden stap voor stap geoefend. Elke oefening is gekoppeld aan een feedbackmoment om van daaruit te kunnen bijsturen. We voegen ondersteunende tips toe en kaderen het geheel, zodat de eigenlijke toepassing in de praktijk kan volgen. Tijdens dit seminarie werken we plenair, met observatieoefeningen en in groep. - Seminarie: Hoe ga ik om met mijn tijd? (residentieel 2 dagen) Bewuste tijdsinvestering is een kwestie van bewuste keuzes maken. Hoe kunt u ervoor zorgen dat het werk dat u in een beperkte tijd moet realiseren voldoening geeft? Waar liggen uw prioriteiten? Die hebt u nodig om te begrenzen, correct te delegeren en uit te stellen wat niet wezenlijk is. Het vastleggen van doestellingen over de jaren heen maakt dat u naast een klok ook een kompas hebt om u op te richten. Zo kunt u gemakkelijker met de juiste dingen bezig zijn. Om efficiënt en doelgericht te werken, zullen we moeten streven naar tevredenheid en niet naar uitmuntendheid. Toegeven dat u begrenst bent, maakt dat u realistischer plant en dat de vooropgestelde resultaten haalbaar zijn.

9 Art de Co Training en groei in het onderwijs, - Seminarie: De stijlbewuste school : bewust en constructief communicatiestijlen hanteren in je schoolteam (residentieel 3 dagen) Directeurs ervaren en zien op een actieve manier de vier communicatiestijlen. Je ontdekt als directeur je voorkeurstijl en denkt vervolgens na over de consequenties van die stijl voor jezelf als directie. Een analyticus leidt immers op een andere manier zijn team dan een promotor. Idem dito voor de zorger en regisseur. Je staat stil bij de vaardigheden die nodig zijn om de vier stijlen te hanteren. Na deze eerst verkenning leer je dat er niet vier maar zestien communicatiestijlen te ontwaren zijn. We combineren de voorkeurstijl met de tweede stijl. Door samen personen en praktijkvoorbeelden aan te halen, die kenmerkend zijn voor deze (gecombineerde) stijlen, krijg je een helder beeld van alle stijlen. Met deze basisinformatie op zak bekijk je jouw team. Je probeert je collega s in kaart te brengen, je bekijkt de interne verhoudingen en zoekt een verklaring voor de relaties binnen jouw team. Vanuit deze kijk ontdek je opportuniteiten. Maar je ziet ook duidelijker de knopen die ontward dienen te worden. In een laatste gedeelte leggen we het verband met leer-, denken conflictstijlen. Met deze bagage op zak krijg je een heldere kijk op jouw functioneren en jouw team. - Seminarie: Hoe blijf ik groeien in mijn vak (residentieel 3 dagen),,directeur in een school, je moet het willen zijn. Dat hoor je wel eens. Inderdaad, het directeurschap is een veeleisend beroep waarbij je best van alle markten thuis bent. De taaklast is zwaar en de inhoud van die taken zeer breed. Het ene moment buigt u zich over de boekhouding, even later staat een functioneringsgesprek gepland, tussendoor een stel ouders te woord staan, In dit semi open programma maken we tijd voor uitwisseling. We staan stil bij onze bronnen, de zaken waar we kracht uit halen. Maar we kijken ook naar wat ons belemmert. Vanuit onze bronnen kijken we naar wat ons remt, wat energie opslorpt, en wat dit vertelt? Hoe kan ik preciseren wat mij kracht kost? Hoe kan ik hier meer afstand van nemen of bewuster omgaan met enkele zaken? We werken met de ervaring van de groep, we hanteren intervisiemethodieken en we vallen terug op een aantal theoretische inzichten als het nodig is. Het programma wordt gedeeltelijk op voorhand voorbereid maar eigenlijk wordt het samen met de deelnemers ingevuld. - Seminarie: Zeg niet Hoe slim ben je? maar Hoe ben je slim? Een seminarie rond meervoudige intelligentie (residentieel 3 dagen) Jouw leerkrachten doen in de klas waarschijnlijk vooral een beroep op 2 soorten intelligenties, nl. de verbaal linguïstische en de logisch mathematische. Leerlingen hebben echter diverse intelligenties (8 in totaal) en een uniek intelligentiepatroon. Ze leren het best en meest als leraren hun instructies en werkvormen afstemmen op deze diverse intelligenties. We presenteren je hier een aanpak van meervoudige intelligentie die zich eenvoudig in laat passen in lessituaties. Zonder dat daar complexe veranderingen in de school voor nodig zijn. Je kunt direct ingaan op

10 intelligentieverschillen binnen de klas zonder veel testwerk en zonder ingewikkeld organiseren. Dat scheelt, qua implementatie, voor jou als directeur een slok op de borrel. Uiteindelijk is de M.I.-theorie vrij eenvoudig. De centrale aanname is, dat er niet één of twee manieren van intelligent zijn bestaan, maar dat er vele manieren zijn. De implicaties van deze aanname zijn, wanneer je ze gaat onderzoeken, verstrekkend. Als jouw leerkrachten zich volledig realiseren, dat leerlingen op verschillende manieren slim zijn en hiermee bewust rekening willen houden, dan transformeert dat hun onderwijswerkelijkheid. De M.I.-visie kan ons onderwijs enorm verrijken en verfijnen. Zo wordt het mogelijk om ons onderwijsaanbod binnen jouw school beter af te stemmen op de leerbehoeften en leervermogens van de leerlingen. De benadering van Professor Kagan geeft hier een directe en eenvoudige basis voor: matchen, stretchen en vieren. Aan de hand van deze drie begrippen sluiten we aan bij de bestaande intelligenties, trainen we de minder prominente intelligenties en vieren we ons eigen uniek intelligentieprofiel. Katholieke Universiteit Leuven, Oude Markt 13 in 3000 Leuven - Seminarie: Leiding geven aan schoolontwikkeling: de evenwichtsoefening van de leidinggevende (residentieel 3 dagen) Scholen krijgen steeds meer verantwoordelijkheden toegeschreven om op lokaal niveau zelf een beleid uit te stippelen en uit te voeren. Dit is geen eenvoudige taak en stelt hoge eisen aan de professionaliteit van de betrokkenen. Een belangrijke rol in dit hele proces van schoolontwikkeling is weggelegd voor de directeur. Diens taak voor het adequaat leiden van scholen wordt steeds complexer, omvangrijker en tegelijkertijd belangrijker. Vaak voelt de directeur zich in het werken rond schoolontwikkeling geplaatst tussen enerzijds externe verwachtingen en veranderingen en anderzijds de interne noden van de school en de opvattingen en capaciteiten van het team om met veranderingen om te gaan. In deze module Leiding geven aan schoolontwikkeling bieden we vijf sessies aan waarin we de kritische factoren van een school in ontwikkeling blootleggen. Uitgangspunt voor deze module is de opvatting van schoolontwikkeling als een betekenisvol leerproces van scholen, waarbij er een voortdurende interactie is tussen de schoolcontext en de betekenisgeving door de verschillende groepen van betrokkenen (teamleden, directeurs, leden van de scholengemeenschap). M.E.T.I.S. *Coaching, Raymond Wauters, Biervliet, Nederland - Seminarie De school anno 2020: werken aan gouden ideeën en verrassende interventies (residentieel 3 dagen). We starten dit seminarie met het belichten van bewuste misverstanden over creatief denken. Daarna ondergaat u zelf een test basisvaardigheden over uw eigen creatief vermogen. Vervolgens verkennen we elke fase van een creatief werkproces (start-divergeren en convergeren-actie plannen) in een korte oefening. Daarom doen we eerst een brainstorm zoals het echt moet over de school anno 2020 en bouwen

11 we in een creatiesessie uw eigen droomschool. U krijgt het resultaat achteraf elektronisch thuis gestuurd. We werken deze groepsoefening uit, op maat van wie daadwerkelijk een concept voor schoolontwikkeling mee wil nemen voor verdere uitwerking in de eigen school. Daarbij leren we werken met scenario s om een gerichte keuze te maken uit zes schoolorganisatietypes voor de toekomst. Vice Versa, Bert Stienaers, Langstraat 69 in 2140 Borgerhout - Seminarie: Zinvol leidinggeven in evenwicht: de kunst van leiden en laten leiden (residentieel 3 dagen) Tijdens een eerste sessie nemen we tijd om stil te staan om kennis te maken met elkaars manier van werken en bouwen we een kader op rond de titel van dit seminarie. Vervolgens bekijken we de rol van een leider in een schoolcontext waar we sterktes en aandachtspunten aan koppelen. In een derde luik werken we aan een persoonlijke missie en visie voor elke leidinggevende. Vanuit de visie om de totale mens te benaderen, willen we medewerkers motiveren en coachen. We ronden het seminarie af door enkele concrete coachingsvaardigheden in te oefenen. Deeltijds kunstonderwijs, secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, CLB AVSG vzw, Ravensteingalerij 3 bus 7 in 1000 Brussel - Managementscursus voor beginnende directies (3 dagen) De nadruk van deze opleiding ligt op het verwerven van een aantal essentiële inzichten en vaardigheden. Iedere deelnemer werkt met een persoonlijk actieplan ontwikkelingsplan en ontvangt een omstandige werkmap en een aantal checklijsten. Volgende thema s komen aan bod: - wat is leidinggeven? - macht versus gezag, dirigeren, dreigen of coachen - het motiveren van leerkrachten - motiverend delegeren, controleren en opvolgen - het voeren van effectieve gesprekken - taakbelasting en persoonlijke werkorganisatie - Managementscursus voor ervaren directies (3 dagen) Deze opleiding bouwt verder op de managementscursus voor beginnende directies. Iedere deelnemer werkt met een persoonlijk actieplan ontwikkelingsplan en ontvangt een omstandige werkmap en een aantal checklijsten. Volgende thema s komen aan bod: - wat is leidinggeven? - macht versus gezag, dirigeren, dreigen of coachen - het motiveren van leerkrachten - motiverend delegeren, controleren en opvolgen

12 - het voeren van effectieve gesprekken - taakbelasting en persoonlijke werkorganisatie Anima+, Burgemeesterstraat 12 in 9830 St. Martens-Latem - Gesprekstechnieken en conflicthantering (3 dagen) - MBTI en conflicten (optioneel) - Conflicten - Pro-actieve conflicthantering - Problemsolving - Conflicthantering basisregels - Re-actieve aanpak - Communicatie - Algemeen management Aurore training en coaching, Veurnestraat 29 in 9051 Afsnee - Timemanagement en stressmanagement (3 dagen) Stress kan een grote impact hebben op een organisatie/school. Stress kan leiden tot sociale conflicten, tot ziekte en absenteïsme,. Deze cursus biedt de cursist de mogelijkheid om de werkgerelateerde stress te verminderen, beter te verwerken en/of minder te ervaren. Directies die deze opleiding volgen, krijgen eveneens nuttige tips en ideeën met betrekking tot timemanagement. Na de opleiding is de deelnemer veel beter in staat om prioriteiten te stellen en om met de eisen van de werkomgeving om te geven. ontwikkelingsbeheer Universiteit Gent, Departement Pedagogie - Evaluatie (3 dagen) - De specificiteit van evalueren van volwassenen in opleiding - Evaluatie van kenniselementen - Evaluatie van vaardigheden - Evaluatie van groepsopdrachten - Evaluatie van leerdoelen vs basiscompetenties Universiteit Antwerpen managementschool, St; Jacobsmarkt 9 in 2000 Antwerpen en changemanagement (3 dagen) Project Management is een domein waarover veel geschreven wordt, maar waarover ook veel verwarring bestaat. De projectmanager heeft als taak de Triple Constraint (Budget,

13 Plan, Resultaat) van een project te respecteren. UAMS volgt het best practices framework van het Project Management Institute (PMI), en gebruikt de Project Management Body of Knowledge (PMBOK) als leidraad voor alle opleidingen, zodat begrippen als bv. scope, planning & scheduling, earned value, risico enz. steeds op eenduidige wijze worden verklaard. In de langlopende opleidingen komt ook het programma management aan bod. Athena, Noordlaan 21 in 9200 Dendermonde - Teamcoaching (3 dagen) Het opzet van dit traject is het ontwikkelen en/of het verfijnen van coachende vaardigheden van het kernteam, zowel in face-to-face contacten als in groepsverband. Een coachende attitude is hier de aanzet om de kwaliteit van de begeleiding en de samenwerking (zowel in het Kernteam als in het Basisteam) te optimaliseren, zodanig dat de contacten, de samenwerking en de betrokkenheid met de scholen maximaal versterkt worden. Het zichzelf in vraag durven stellen en zelfwerkzaamheid zal in de cursus maximaal gestimuleerd worden. De groep zelf zal een platform vormen om een lerend netwerk op te bouwen en de kruisbestuiving te bevorderen. Bij de aanvang van iedere training wordt er door de trainer gepeild naar persoonlijke verwachtingen van de deelnemers. Een training wordt pas efficiënt als het geleerde toegepast wordt in de dagelijkse praktijk. Om dit proces te stimuleren worden de deelnemers aangespoord een persoonlijk actieplan te maken en zichzelf telkens in vraag te stellen. Een persoonlijk actieplan (dat deel uitmaakt van een werkboekje) helpt om bij te houden wat ze weten, ingeoefend hebben en kunnen. Na de training worden bijeenkomsten tussen de deelnemers, om ervaring te wisselen en elkaar te ondersteunen, sterk gestimuleerd. De bedoeling is een soort lerend platform te stimuleren. Er kan tevens een aantal dagen of weken tussen de trainingssessies voorzien worden om het aangeleerde toe te passen (werkboekje) en eventueel terug te komen met vragen, bedenkingen Het programma wordt inhoudelijk uitgebalanceerd, zodat de deelnemers steeds verder bouwen op het aangeleerde. De cursus is opgebouwd van gemakkelijk naar moeilijk. Al onze trainers houden sterk rekening met opbouwen van een persoonlijk groei- alsook groepsproces doorheen alle sessies, opdat elk individu zich veilig voelt en zo tot een individueel leerproces gestimuleerd wordt. De laatste dag wordt er een algemeen overzicht gemaakt van het aangeleerde. Na iedere training zal er een evaluatie gehouden worden door de trainer teneinde de cursus tijdelijk bij te sturen.

14 AVSG vzw, Ravensteingalerij 3 bus 7 in 1000 Brussel - Seminarie Visieontwikkeling - basis (residentieel 2 dagen + 1 terugkomdag) De moderne leidinggevende is van alle markten thuis. Hij/zij ontwikkelt toekomstgerichte ideeën en geeft het schoolbeleid geregeld nieuwe impulsen. Hij/zij zet een visie en strategie uit en weet op korte termijn resultaten neer te zetten. Hij/zij heeft de moed om anderen mee te laten denken, te laten participeren en hij/zij laat zich inspireren door andere meningen. Bent u zo n directeur? Dan creëren wij voor u de ideale setting om tijdens een werkseminarie twee dagen lang uw schoolspecifieke visie verder te ontwikkelen en strategieën te bepalen om concrete resultaten neer te zetten. Als uitgangspunt nemen we het decreet van de kwaliteit van het onderwijs. CIPO-kader, beleidsvoerend vermogen, kwaliteitszorg, zijn nooit ver weg. - Personeelsbeleid AVSG vzw, Ravensteingalerij 3 bus 7 in 1000 Brussel - Seminarie Visieontwikkeling voor gevorderden (residentieel 3 dagen + 1 terugkomdag) Het leidmotief van deze driedaagse luidt: 'Hoe sleuren aan een dood paard?'. Hierbij leggen we onder meer de klemtoon op het introduceren en implementeren van nieuwe visies binnen het schoolteam, het voeren van een innovatief en krachtig schoolbeleid en het versterken van het beleidsvoerend vermogen van scholen. Uitgangspunten visieontwikkeling kernbegrippen van het Human Dynamics model contextueel leiderschap modellen m.b.t. veranderingsmanagement beleidsvoerend vermogen van de school visie op professionaliseringsbeleid het nieuwe decreet op de kwaliteit van het onderwijs het CIPO-kader de schoolspecifieke behoefte(n) - Personeelsbeleid - Veranderingsmanagement Inzichten en vaardigheden u leert hoe door toepassing van de uitgangspunten van contextueel leiderschap veranderingen beter tot stand kunnen komen u reflecteert over de kracht van het eigen team u krijgt inzicht in het omgaan met tegenkrachten u oefent op een zelf gekozen werkthema u krijgt inzicht in de verschillende dynamiek van mensen u leert hoe u mensen mee kunt krijgen in het proces van visieontwikkeling, het formuleren van doelen, de omzetting naar strategieën en acties u krijgt een aanzet tot het ontwikkelen van een schoolspecifieke visie i.v.m. professionaliseringbeleid u krijgt werktijd om eigen beleidsvisies verder uit te werken

15 u communiceert en wisselt ervaring uit met collega s u doet aan reflectie en u krijgt zicht op de gegevens die u hiervoor nodig hebt Vormingsfonds nieuwe directeurs Aanvullende lijst van de opleidingen 2013 Niveauoverstijgend basisonderwijs, deeltijds kunstonderwijs, secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, CLB IMPULS vzw, Willem Huveneerstraat Aarschot - Seminarie Verbindende communicatie (residentieel 2 dagen) Dat is precies wat de geweldloze communicatie van Marshall Rosenberg doet. Het resultaat is een harmonisch uitwisselen van info, meningen en gevoelens zonder beschuldigend of kwetsend te zijn. Na afloop van deze training kan je: communiceren op basis van waarneming in plaats van vanuit een mening, oordeel of veronderstelling; rechtstreeks over gevoelens en behoeften praten in plaats van over interpretaties; verantwoordelijkheid opnemen voor eigen handelen, behoeften en emoties; duidelijke verzoeken formuleren in positieve en concrete actietaal. - Algemeen management Flanders Synergy, Kapeldreef 60, 3001 Heverlee - Seminarie Onderwijs slim organiseren (residentieel 3 dagen) Heel wat scholengemeenschappen willen hierop een antwoord geven door hun organisatie anders en slimmer aan te pakken. Als directeur is hierbij voor u een belangrijke rol weggelegd. Samen met een aantal collega s uit de scholengemeenschap kun je hiermee aan de slag. Daarom vragen wij om met min. 3 directeurs uit een scholengemeenschap in te schrijven voor dit seminarie. Dit seminarie zorgt ervoor dat: de deelnemers aan het lerend netwerk elkaar beter leren kennen; ze ondergedompeld worden in de principes van onderwijs slim organiseren; de directies veranderingsprocessen geïntegreerd - Personeelsbeleid

16 aanpakken (strategie, processen, organisatie, mensen, cultuur en systemen); de concrete planning van de expeditie in kaart wordt gebracht met de aanwezige deelnemers. Na dit opstartseminarie kan de scholengemeenschap beslissen om te participeren aan de projectgroep slim organiseren waarbij in groepssessies met de pedagogisch adviseur van de regio een lerend netwerk wordt gecreëerd. Dit lerend netwerk is m.a.w. een ontmoetingsplaats voor gelijkgestemden, waarbij uitwisseling van kennis en ervaring centraal staat. Dit alles onder begeleiding van een ervaren consultant in een open, vertrouwelijke en eerlijke omgeving. Het jaar nadien zal de consultant, samen met de pedagogisch adviseur, een aantal sessies op maat begeleiden. Het lerend netwerk omvat collectieve sessies die afgewisseld worden met individuele sessies. Tijdens de collectieve sessies worden inzichten aangereikt over de mijlpalen van het slim organiseren. Tijdens de individuele sessies worden de inzichten op maat vertaald Levensklasse, Sint-Jansbergstraat Zelem - Seminarie Persoonlijk leiderschap (residentieel 3 dagen) Na afloop van dit seminarie... weet en begrijp je wat persoonlijk leiderschap inhoudt; heb je meer ademruimte en een duidelijker inzicht gekregen hoe je team functionerende dynamiek verwerft; kun je sneller detecteren of je team succesvoller of moeizamer beweegt en functioneert; besef je dat je een gewone directeur bent die een aantal toverkunsten bezit - Algemeen management Inspoererend werken, Koen Mattheeuws Polderstraat 38 in 8300 Knokke-Heist - Seminarie Met zin en aandacht je drukke leven leiden (residentieel 3 dagen) Net zoals bij individuen, heb je ook in groepen, naast het bewuste, rationele handelingsniveau, een onbewuste ruimte. Dat onbewust niveau kan (on)uitgesproken werkzaam zijn en een onderwatercultuur teweeg brengen. Dit kan de samenhang en de werking van een team fel beperken en doen stilvallen. Zo kent ieder bijvoorbeeld het fenomeen van de zondebok. Helaas wordt dit vaak geduid vanuit de persoonlijkheid van de betrokkene, terwijl ook groepsdynamieken het ontstaan van een zondebok kunnen verklaren. In deze cursus staan we stil bij dergelijke groepsfenomenen, - dynamieken en processen. Deze leren kennen en duiden, kan helpen om uit een negatieve spiraal te geraken en een team terug op het spoor van vertrouwen en verantwoordelijke samenwerking te krijgen - Algemeen management

17 ESSENTO /Johan De Keyser A Verhoevenlaan Schoten - Seminarie Efficiënt en met plezier samenwerken in een team (residentieel 3 dagen) We verdiepen ons tegelijk in de wondere wereld van de humorologie. We doen de H.Q. test (en gaan dus je humorquotiënt meten) en gaan er voor zorgen dat die H.Q. met minstens 10 % verhoogt. Het zullen drie dagen van intens samenwerken worden, met de glimlach op het gelaat.

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

Thermometer leerkrachthandelen

Thermometer leerkrachthandelen Thermometer leerkrachthandelen Leerlijnen en ontwikkelingslijn voor leerkrachten van WSKO 1 Inleiding Leerkracht zijn is een dynamisch en complex vak. Mensen die leerkracht zijn en binnen onze organisatie

Nadere informatie

Opleiding Leidinggeven

Opleiding Leidinggeven Opleiding Leidinggeven Voor wie? De Opleiding Leidinggeven richt zich naar (bege)leiders van teams, organisaties en bedrijven: managers, directeuren, HR-managers, projectleiders, coördinatoren, teamcoaches

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

Leertraject: de interim- manager als natuurlijk leider Er is een belangrijk verschil tussen opgeven en loslaten Jessica Hatchigan

Leertraject: de interim- manager als natuurlijk leider Er is een belangrijk verschil tussen opgeven en loslaten Jessica Hatchigan Leertraject: de interim- manager als natuurlijk leider Er is een belangrijk verschil tussen opgeven en loslaten Jessica Hatchigan Inleiding Interim-managers worden gevraagd bij multidisciplinaire organisatievraagstukken

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

COACHEND LEIDERSCHAP. vierdaagse training. Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer:

COACHEND LEIDERSCHAP. vierdaagse training. Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer: COACHEND LEIDERSCHAP vierdaagse training Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer: 074-245 26 45 PROGRAMMA Als leidinggevende heb je te maken met verschillende medewerkers met ieder

Nadere informatie

de plek van de leider

de plek van de leider Wat komt er kijken bij succesvol leiderschap? Deze en andere vragen stellen wij tijdens de Leergang Leiderschap. We gaan samen op zoek naar de essentie van leiderschap. Zo ontwikkel je een geoefend oog

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten Inleiding Steeds meer Huisartsenposten kiezen voor een nieuwe functie Coördinerend Assistente. Deze coördinerend assistente ressorteert hiërarchisch gezien

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016:

Dit zijn de nieuwe trainingen en workshops van Mankind Mens & Organisatie in 2016: Mankind Mens & Organisatie gelooft in de kracht van dromen en drijfveren in relatie tot ondernemerschap en leiderschap. Dromen en drijfveren vormen de grond waarop ambitie kan groeien. Passie zorgt vervolgens

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Mijn visie op leren. Een driedaags leertraject

Mijn visie op leren. Een driedaags leertraject Mijn visie op leren Opleidingen rond coachen en leidinggeven impliceren het bijbrengen van een aantal theoretische inzichten, maar leiden pas écht tot verandering als mensen uitgedaagd worden om fundamenteel

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Leergang voor de praktijkmedewerker/praktijkmanager van de tandarts/huisartsenpraktijk. voor data of voor in-company verzoeken 1 De praktijkmanager kan een

Nadere informatie

Cursus Leiderschapsvaardigheden

Cursus Leiderschapsvaardigheden Cursus Leiderschapsvaardigheden Persoonlijk Leiderschap Strategisch Leidinggeven Samenwerken Beleid en Organisatie Leiderschapsvaardigheden en Managementtools Algemene informatie De opleiding Leiderschapsvaardigheden

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2 Essentiële waarden... 21. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 23

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2 Essentiële waarden... 21. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 23 Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1 Visie op leidinggeven... 13 1.1. Organisatiecultuur... 13 1.2. Noodzaak van cultuuromslag... 15 1.3. Structuur-, cultuurdiscussie... 15 1.4. Organisatiecultuur... een

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Leergang Transformatief Leiderschap

Leergang Transformatief Leiderschap feedback geven living labs advie processen/bijeenkomsten transformatief leiderschap coach perso Leergang Transformatief Leiderschap Anderen bewegen begint bij jezelf Succesvol mensen en organisaties in

Nadere informatie

POST- GRADUAAT. professionele coach

POST- GRADUAAT. professionele coach POST- GRADUAAT professionele coach POSTGRADUAAT PROFESSIONELE COACH Je wil coaching inzetten als een krachtig instrument om resultaten te verbeteren, en communicatie en samenwerking te optimaliseren? Je

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

Verbindende Communicatie

Verbindende Communicatie in samenwerking met VakantieInZICHT Verbindende Communicatie Inspiratie voor impact, dialoog en samenwerking Verbindende Communicatie (VC) is een eenvoudig en krachtig concept voor iedereen die op een

Nadere informatie

Opleiding DIFERENCI TRAINER FACILITATOR

Opleiding DIFERENCI TRAINER FACILITATOR Opleiding DIFERENCI J RINER FCILIOR rainen/facilitaten is een vak, een ambacht. Dat doe je met heel je hebben en houwen als je het tenminste een uitdaging vindt om mensen in beweging te brengen Dit ambacht

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Training KED-Coach Basis

Training KED-Coach Basis Training KED-Coach Basis Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen

TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen TRAINEN MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Opleiding Vakinhoudelijk trainen Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt?

Nadere informatie

Training KED-Coach Basis

Training KED-Coach Basis Training KED-Coach Basis Nederland Onze Trainingen en Diensten Het team van KED-SENS heeft haar aanbod van trainingen en diensten overzichtelijk in kaart gebracht. Alle mensen zijn uniek en leren en ontwikkelen

Nadere informatie

Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader

Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader In enkele stappen naar een talentvol havenkader. 1 Talent opsporen 2 Talent ontwikkelen 3 Talent opvolgen De mini-selectietest Het assessment Verplichte

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 -

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 - Workshops Top Secretaries 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2-1 TRAININGSCARROUSEL - 3-1.1. Projectmanagement - 3-1.2. Overtuigend beïnvloeden - 4-1.3. Communiceren met NLP - 5-1.4. Effectiever met emotionele

Nadere informatie

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent

Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent Amersfoortse Docenten Academie Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent in samenwerking met: Professionaliseringstraject voor de LC/LD docent De Academie nodigt jou uit om deel te nemen aan ons

Nadere informatie

DE KRACHT VAN VERBINDENDE COMMUNICATIE

DE KRACHT VAN VERBINDENDE COMMUNICATIE DE KRACHT VAN VERBINDENDE COMMUNICATIE De ander ontmoeten zonder oordeel. Dat is de kern van Verbindende Communicatie. COMMUNICEREN MET MEERWAARDE Communicatie vervult een sleutelrol in het dagelijkse

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

Van werkdruk naar werkplezier

Van werkdruk naar werkplezier Van werkdruk naar werkplezier Het Programma Onze visie Werkdruk leidt tot minder werkplezier, wrijving in de samenwerking en op termijn mogelijk verzuim door stressklachten. Als medewerkers echter uitgedaagd

Nadere informatie

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden COMMUNICATIE technieken voor leidinggevenden Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 35

Inleiding... 9. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 35 Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1 Visie op leidinggeven... 13 1.1. Beïnvloeding van de organisatiecultuur... 13 1.2. Organisatiecultuur en organisatieklimaat... 15 1.3. Noodzaak van cultuuromslag... 16

Nadere informatie

Verbindende Communicatie

Verbindende Communicatie in samenwerking met VakantieInZICHT Verbindende Communicatie Inspiratie voor impact, dialoog en samenwerking Verbindende Communicatie (VC) is een eenvoudig en krachtig concept voor iedereen die op een

Nadere informatie

Missie van de Oosteinder: Het verzorgen van primair onderwijs in Aalsmeer Oost vanuit een integratieve aanpak en katholieke geloofsovertuiging.

Missie van de Oosteinder: Het verzorgen van primair onderwijs in Aalsmeer Oost vanuit een integratieve aanpak en katholieke geloofsovertuiging. Missie van de Oosteinder: Het verzorgen van primair onderwijs in Aalsmeer Oost vanuit een integratieve aanpak en katholieke geloofsovertuiging. Wij zijn een katholieke school en daarom vinden het belangrijk

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk.

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. PROFESSIONALISEREN DOOR ALLE BENODIGDE SOFTSKILLS VAN DE MANAGER TE TRAINEN

Nadere informatie

Leadership Basics. een 3-daagse praktijkopleiding rond de essenties van leidinggeven

Leadership Basics. een 3-daagse praktijkopleiding rond de essenties van leidinggeven een 3-daagse praktijkopleiding rond de essenties van leidinggeven Wat is leiderschap? Leiderschap draait rond het interpersoonlijke contact dat je als leider hebt met je medewerkers waarbij je: werkt vanuit

Nadere informatie

Onderwijsmanagement. Doelgroep

Onderwijsmanagement. Doelgroep Onderwijsmanagement Cursus voor schoolleiders en middenmanagementfunctionarissen die geen (recente) opleiding managementvaardigheden hebben gevolgd. Met name mensen die op zo n positie terechtkomen vanuit

Nadere informatie

Voorbeelden compententieprofiel mentor

Voorbeelden compententieprofiel mentor BIJLAGE 1 Voorbeelden compententieprofiel mentor Voorbeeld 1 Meetindicator voor competenties en gedragingen van een mentor, opgesteld door Ryhove, beschutte werkplaats in Gent (PH= persoon met een handicap)

Nadere informatie

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien REEF-carrièremanagement voor jouw persoonlijke groei delen om te groeien REEF hecht veel waarde aan de persoonlijke groei van zijn medewerkers. Daarom helpt REEF je in de eerste plaats aan uitdagende en

Nadere informatie

Stress & Burn Out. ubeon Academy

Stress & Burn Out. ubeon Academy Stress & Burn Out ubeon Academy Programma Stress & Burn Out, twee thema s die tot voor kort taboe waren in vele werkomgevingen, vragen vandaag de dag extra aandacht. Naast opleidingen gericht op individuele

Nadere informatie

adviseren vanuit je kern

adviseren vanuit je kern adviseren vanuit je kern De wereld wordt er niet beter van, de werkomgeving wordt er niet ideaal van, maar je leert te roeien met de riemen die je hebt, te accepteren wat de kwaliteiten zijn waar je mee

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

Jaartraining System dynamics

Jaartraining System dynamics Deze jaartraining richt zich op ieder die zich wil bijscholen in de systemische manier van kijken en handelen met toepassingen in de verschillende levensdomeinen: familie, relatie, opvoeden, werk, helpen,...

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

Les 1. Inleiding effectief leiderschap

Les 1. Inleiding effectief leiderschap Inleiding Leiderschap is de goede dingen doen, management is de dingen goed doen. P. Drucker Hartelijk welkom bij het 1op1 programma Effectief Leiderschap. Zoals de titel van het programma al suggereert,

Nadere informatie

de Belangrijkste Tekening ter Wereld

de Belangrijkste Tekening ter Wereld de Belangrijkste Tekening ter Wereld Karl Mor+er Crea+ef Expert ThinkBuzan Licensed Instructor Accredited Gebaseerd op : The Most Important Graph in the World Tony Buzan # de Belangrijkste Tekening ter

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie Trainingen Wij bieden diverse trainingsmogelijkheden op organisatieniveau, directieniveau (M-T s), hoger en middenkader en op teamniveau. Alle trainingen worden zowel op basis van open inschrijving als

Nadere informatie

Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme

Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme GOEDE PRAKTIJK/BONNE PRATIQUE Integrale Kwaliteitszorg met het CAF en BSC als ondersteunende systemen Patrick Van Hamme Doelstelling Kwaliteitszorg in de Stad Gent : Structuur Gemeenteraad College Schepenen

Nadere informatie

Bijlage 2: De indicatoren van beleidsvoerend vermogen

Bijlage 2: De indicatoren van beleidsvoerend vermogen Bijlage 2: De indicatoren van beleidsvoerend vermogen 1 2 3 4 1. Wat is beleidsvoerend vermogen? De scholen die een succesvol beleid voeren, gebruiken hun beleidsruimte maximaal zodat de onderwijskwaliteit

Nadere informatie

Leadership By Responsibility

Leadership By Responsibility Leadership By Responsibility En als mensen nu echt hun verantwoordelijkheid nemen? Leadership By Responsibility! Het gaat goed! Herkent u deze situatie: een collega of een medewerker presenteert vol vuur

Nadere informatie

ZAKENWIJZER GROEI. beter worden, beter blijven. zakenw zer. passie voor mensen.

ZAKENWIJZER GROEI. beter worden, beter blijven. zakenw zer. passie voor mensen. Groei Management in & leidinggeven ZAKENWIJZER GROEI beter worden, beter blijven zakenw zer passie voor mensen. Alles verandert. Nu jij nog! Jaaropleiding We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen

Nadere informatie

De dimensies van het coachen

De dimensies van het coachen A-H04-def 13-05-2003 16:22 Pagina 25 4 De dimensies van het coachen Lilian Soerel 4.1 Inleiding Het is ondertussen heel geaccepteerd dat managers bij een derde advies inwinnen. Maar is dit coachen? Het

Nadere informatie

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Doel van de functie (Mee) Ontwikkelen, vertalen en bijsturen van een overkoepelend beleid en strategie voor basisonderwijs Bepalen en bewaken van de krijtlijnen

Nadere informatie

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen.

Talent Ontwikkel Programma. Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Talent Ontwikkel Programma Prikkelend ontwikkelingstraject voor jonge talenten die vooruit willen. Een intensief trainingsprogramma vol interessante onderwerpen en handvatten om zelf mee aan de slag te

Nadere informatie

1. De methodiek Management Drives

1. De methodiek Management Drives 1. De methodiek Management Drives Management Drives is een unieke methodiek die u concrete handvatten biedt in het benaderen van de ontwikkeling van individu, team en organisatie. De methodiek kent een

Nadere informatie

Bijlage 2. Opleidingen die in aanmerking komen voor vorming van directeurs zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering 6 maart 2009

Bijlage 2. Opleidingen die in aanmerking komen voor vorming van directeurs zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering 6 maart 2009 Bijlage 2 Opleidingen die in aanmerking komen voor vorming van directeurs zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering 6 maart 2009 Schooljaar 2010-2011 CODE TITEL ORGANISATOR MAXIMUM TREKKINGSRECHT

Nadere informatie

Competentiemanagement bij de federale overheid

Competentiemanagement bij de federale overheid Competentiemanagement bij de federale overheid Competentieprofielen Basis Projectleider B December 2009 PROJECTLEIDER B 1/ BASISPROFIEL Tabel informatie begrijpen taken Taken uitvoeren Projectleider B

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Open training Leadership Basics

Open training Leadership Basics Open training Leadership Basics 2 Open training Leadership Basics Wat is leiderschap? Leiderschap draait rond het interpersoonlijke contact dat je als leider hebt met je medewerkers waarbij je: werkt vanuit

Nadere informatie

Resultaatgericht Management (3 daags)

Resultaatgericht Management (3 daags) Resultaatgericht Management (3 daags) Steviger sturen op resultaten en verwachtingen? En dit in een omgeving waar u met minder mensen meer moet bereiken? In de training Resultaatgericht Management ontdekt

Nadere informatie

De lat hoog voor iedereen! Conferentie Steunpunt GOK

De lat hoog voor iedereen! Conferentie Steunpunt GOK De lat hoog voor iedereen! Conferentie Steunpunt GOK Krachtige leeromgeving Inbreken in de klas Didactische praktijken ter ondersteuning van gelijke onderwijskansen in het lager onderwijs Diversiteit KVS

Nadere informatie

Training Persoonlijke Kracht!

Training Persoonlijke Kracht! Training Persoonlijke Kracht! Zet binnen acht weken stevige stappen in je persoonlijke ontwikkeling en leer te werken vanuit jouw persoonlijke kracht! Training Persoonlijke Kracht! Persoonlijk leiderschapsprogramma

Nadere informatie

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Over zontrainingen 3 3. Over

Nadere informatie

Werking kijkwijzer beleidsvoerend vermogen:

Werking kijkwijzer beleidsvoerend vermogen: Werking kijkwijzer beleidsvoerend vermogen: WAT? Voor u ligt een kijkwijzer om het beleidsvoerend vermogen van uw school in kaart te brengen. De kijkwijzer kan gebruikt worden om een algemeen beeld van

Nadere informatie

Leergang. Operationeel Management & Persoonlijk Leiderschap

Leergang. Operationeel Management & Persoonlijk Leiderschap Leergang Operationeel Management & Persoonlijk Leiderschap Voor: (tactisch) leidinggevenden zorgmanagers locatiemanagers in de sector zorg en welzijn Hoe bereik ik afdelingsdoelen met mijn medewerkers?

Nadere informatie

Visietekst rond de samenwerking tussen het basisonderwijs en het secundair onderwijs

Visietekst rond de samenwerking tussen het basisonderwijs en het secundair onderwijs Visietekst rond de samenwerking tussen het basisonderwijs en het secundair onderwijs Inleiding: De pedagogische begeleiding heeft voor volgende jaren de samenwerking tussen BaO en SO als prioriteit gekozen.

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen AC-Kruidtuin - Food Safety Center Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel Tel.: 02 211 82 11 www.favv.be Verantwoordelijke uitgever: Herman Diricks Februari

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

De lerende Overblijf Medewerker

De lerende Overblijf Medewerker Whitepaper tussenschoolse opvang Overblijf Academie Maart 2014 Inleiding Deze whitepaper is bedoeld voor schoolleiders, directies en besturen in het primair onderwijs in Nederland die willen weten hoe

Nadere informatie

Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer

Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer Trainen met ziel en zakelijkheid 1 Vakinhoudelijke trainer Van focus op inhoud naar werken met de groep Hoe kun je als trainer je theorie enthousiast overbrengen zonder dat je groep passief wordt? Durf

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

Ervaringen vanuit de Pedagogische Begeleidingsdienst Stad Gent. Pedagogisch coachen

Ervaringen vanuit de Pedagogische Begeleidingsdienst Stad Gent. Pedagogisch coachen Ervaringen vanuit de Pedagogische Begeleidingsdienst Stad Gent Pedagogisch coachen Een lange weg 1975 : werken in kinderopvang 1979: project pedagogisch werken in kinderopvang (1990 : interactie-academie

Nadere informatie

Dossier Mediacoach 2015

Dossier Mediacoach 2015 Dossier Mediacoach 2015 Mediacoach is een opleiding voor professionelen die werken met jongeren en/of volwassenen en die mediawijsheid willen integreren in hun eigen beroepspraktijk. Mediawijsheid is onontbeerlijk

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Werken met een richtdocument

Werken met een richtdocument Kwaliteitsvolle loopbaanbegeleiding Werken met een richtdocument Marc Van Gils april 2008 1 Een creatieve zoektocht naar mogelijkheden tot optimale afstemming van de doelen van de medewerker en die van

Nadere informatie

Communicatieve vaardigheden Ac 1

Communicatieve vaardigheden Ac 1 Communicatieve vaardigheden Ac 1 HIK Hoger Instituut der Kempen Afdeling Graduaat Maatschappelijk Werk Academiejaar 2008-2009 Els Boven en Lize Vandereycken Module: A Sociaal werk Ac1 Communicatieve vaardigheden

Nadere informatie

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI)

Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het Management Skills Assessment Instrument (MSAI) Het zelfbeoordelingsformulier Het doel van deze evaluatie is om u te helpen bij het bepalen van de belangrijkste aandachtsvelden van uw leidinggevende

Nadere informatie

CODE TITEL ORGANISATOR MAXIMUM TREKKINGSRECHT PER DIRECTEUR PER OPLEIDING BASISONDERWIJS INITIEEL 2/09/02 ProfS

CODE TITEL ORGANISATOR MAXIMUM TREKKINGSRECHT PER DIRECTEUR PER OPLEIDING BASISONDERWIJS INITIEEL 2/09/02 ProfS Bijlage 2 Opleidingen die in aanmerking komen voor vorming van directeurs zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering 6 maart 2009 Schooljaar 2009-2010 CODE TITEL ORGANISATOR MAXIMUM TREKKINGSRECHT

Nadere informatie

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 Verzuimmanagement De workshop Verzuimmanagement is een ééndaagse workshop

Nadere informatie

Liever assertiever op het werk

Liever assertiever op het werk Waarom een assertiviteitstraining? Voor veel mensen is het niet gemakkelijk om in een werkomgeving bijvoorbeeld voor de eigen mening uit te komen, neen te zeggen, om te gaan met de boosheid van een collega

Nadere informatie