Spelers steken online vaker grens over tussen social gaming en betaald gokken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Spelers steken online vaker grens over tussen social gaming en betaald gokken"

Transcriptie

1 Persbericht I Jaarverslag 2016 Nederlandse Kansspelautoriteit Spelers steken online vaker grens over tussen social gaming en betaald gokken DEN HAAG, 31 maart 2017 Spelers steken online steeds meer de grens over tussen social casino games en betaalde kansspelen. Voor spelers is het niet altijd duidelijk waar social games ophouden en overgaan in kansspelen. De Nederlandse Kansspelautoriteit signaleert dit vandaag in haar jaarverslag over Hierin rapporteert zij vooruitgang op een breed terrein van haar maatschappelijke doelen, zoals bij verslavingspreventie, vergunningverlening voor deelmarkten en handhaving van onder andere regels voor reclame. De Kansspelautoriteit (Ksa) verleent vergunningen, houdt toezicht en handhaaft. Dit doet de Kansspelautoriteit vanuit haar maatschappelijke doelen: beschermen van spelers (consumenten), tegengaan van illegaliteit, criminaliteit en nadelige gevolgen die kansspelen kunnen hebben zoals gokverslaving (zie voor meer over de Kansspelautoriteit onder Veilig spelen op eerlijke markt). In dit persbericht over het vandaag gepubliceerde jaarverslag onder de titel Veilig spelen op een eerlijke markt staan in het bijzonder centraal: Social gaming en gambling Strategie en controle van verslavingspreventie Zorgplicht van speelautomatensector Toezicht op naleving van regels voor reclame Juridische procedures, informatievoorziening Ontwikkeling van de Nederlandse kansspelmarkt en vergunningverlening Toenemend grensverkeer tussen social gaming en gambling De Kansspelautoriteit gaf het Amerikaanse onderzoeksbureau SuperData Research opdracht tot een eerste onderzoek: Gambling and digital games in the Netherlands. Het onderzoek, dat plaatshad van oktober 2016 tot januari dit jaar, brengt de hele markt voor digitale spellen in kaart, met een focus op de spellen die het dichtst aanliggen tegen kansspelen online: de zogeheten social casino games. In social casino games gaat in Nederland ongeveer 27 miljoen euro om. Hoewel de groei in de afgelopen twee jaar lijkt af te vlakken is het bedrag bijna het dubbele van de omvang in De totale markt voor online betaald gokken is in geld tien maal zo groot en in aantal spelers tien maal zo klein. Aan social casino games nemen naar schatting 4,1 miljoen mensen in Pagina 1 van 6

2 Nederland deel. Spelers van social games vormen ongeveer een dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking, met een lichte oververtegenwoordiging van hoogopgeleide jonge mannen. Er is online niet alleen een sterke verwevenheid tussen social casino games en betaalde kansspelen. Die verwevenheid is er ook tussen aanbieders van beide. Bovendien is er online tussen social casino games en betaalde kansspelen sprake van toenemend grensverkeer van spelers. Ongeveer de helft van de Nederlandse jongeren tussen 13 en 24 jaar maakt op enig moment online de overstap van social gaming naar betaald gokken. Voor spelers is het niet altijd duidelijk waar social games ophouden en overgaan in kansspelen. Het riskeren van echt geld vormt de belangrijkste aantrekkingskracht van kansspelen online. Dit risicozoekende gedrag is tevens een van de belangrijkste indicatoren van problematisch speelgedrag, wat niet wil zeggen dat de spelers per definitie probleemspelers zijn. Social gaming valt niet onder de Nederlandse kansspelwet. Het wetsvoorstel voor Kansspelen Op Afstand (KOA) dat de Eerste Kamer der Staten-Generaal momenteel behandelt, biedt meer handvatten om spelers te beschermen. Intussen houdt de Kansspelautoriteit de randen van haar toezichtsdomein nauwlettend in de gaten. Daarin past ook dit onderzoek. De Kansspelautoriteit werkt nader uit welke gevolgen de bevindingen van het onderzoek zullen hebben voor de vergunningverlening en het toezicht op vergunde kansspelaanbieders, zowel ten aanzien van de huidige landgebonden aanbieders als van mogelijke toekomstige aanbieders online. Hiernaast blijft ze de ontwikkelingen op dit terrein volgen, onder andere in nauw contact met toezichthouders in andere Europese landen (zie voor onderzoek en samenvatting: Strategie voor verslavingspreventie Veel mensen nemen aan kansspelen deel. Zo blijkt uit onderzoek in 2016 door Intraval dat ruim 60% van de Nederlanders recent deelnam aan legale en 4% aan illegale kansspelen. Ook blijkt hieruit dat er in Nederland momenteel ongeveer risicospelers en ongeveer probleemspelers zijn. In 2016 stelde de Kansspelautoriteit na consultatie haar strategie verslavingspreventie vast. Deze strategie bevat de doelstellingen voor verslavingspreventie. Algemene doelstelling is om samen met andere belanghebbenden een relatief laag landelijk percentage kansspelverslaafden te waarborgen. Om dit te realiseren wil de Kansspelautoriteit individuele risicospelers en gokverslaafden tijdig laten identificeren en waar nodig naar hulp laten geleiden. Ook wil ze kansspelaanbieders, spelers en andere maatschappelijk belanghebbenden aanzetten tot het nemen van hun eigen verantwoordelijkheid. Bovendien wil de Kansspelautoriteit gemeenten betrekken bij verslavingspreventie. Invulling zorgplicht speelautomatensector moet beter Gokverslaving kan bij verschillende kansspelen min of meer op de loer liggen, zoals bij speelautomaten. In 2016 deed de Kansspelautoriteit een thematisch onderzoek naar naleving van de zorgplicht in speelhallen en casino s. De belangrijkste bevinding uit het onderzoek is dat weinig aanbieders van speelautomaten hun kennis en beleid rond zorgplicht op orde hebben. Holland Casino is een positieve uitzondering hierop. Pagina 2 van 6

3 De Kansspelautoriteit vindt het ook zorgwekkend dat het spelers steeds makkelijker lijkt te worden gemaakt om te veel te spelen. Zij signaleert in het jaarverslag een tendens naar minder bezinningsmomenten in speelhallen. De Kansspelautoriteit noemt het hierin belangrijk dat exploitanten van speelautomaten en uitbaters van speelhallen hun beleid op het gebied van zorgplicht en verslavingspreventie, evenals de uitvoering van dit beleid, op een hoger niveau tillen. Ook benadrukt de Kansspelautoriteit het belang van landelijke afspraken tussen de brancheorganisatie van exploitanten van speelautomaten (VAN) en instellingen voor verslavingszorg. De Kansspelautoriteit stelde naar aanleiding van het thematisch onderzoek een handleiding zorgplicht op voor de exploitanten. Ze zal in speelhallen steekproefsgewijs controleren op de aanwezigheid van toereikend beleid op schrift voor verslavingspreventie. Bovendien zal de Kansspelautoriteit speelhallen onaangekondigd bezoeken om te controleren of exploitanten van speelautomaten een goede invulling geven aan hun zorgplicht. Intussen ziet de Kansspelautoriteit uit naar de verdere behandeling door de Eerste Kamer van het wetsvoorstel voor Kansspelen Op Afstand. Het wetsvoorstel, dat regulering van kansspelen online beoogt, bevat tevens een uitdrukkelijker regeling van de zorgplicht voor speelhallen en casino's. Ook voorziet dit wetsvoorstel in de mogelijkheid voor een speler om zich via een centraal register uit te sluiten van kansspelen. Die mogelijkheid is van belang om gokverslaving tegen te gaan. Bovendien behelst het wetsvoorstel voor de Kansspelautoriteit belangrijke bevoegdheden voor het handhaven van wet- en regelgeving. Toezicht op naleven van regels voor reclame In 2016 stelde de Kansspelautoriteit de Leidraad reclame vast. Aanbieders met een vergunning mogen reclame maken voor hun kansspelen. Reclame kan zo bijdragen aan een aantrekkelijk legaal spelaanbod. Maar reclame mag niet misleiden en ook niet aanzetten tot overmatig spelgedrag dat bij voorbeeld kan leiden tot gokverslaving. De Kansspelautoriteit greep tijdens de sportzomer van 2014 in, toen consumenten overspoeld werden met online reclame voor kansspelen online. In het voorjaar 2016 gaf de Kansspelautoriteit, na de sportzomer van 2014, opnieuw een waarschuwing aan aanbieders en reclamemakers van kansspelen online. In een nieuwsbericht gaf zij aan handhavend te zullen optreden tegen excessieve online reclame rondom grote sportevenementen. De Kansspelautoriteit volgde de reclame en kon in 2016 geen excessen constateren die vroegen om maatregelen. Tussen 30 oktober 2015 en 1 november 2016 hield de Kansspelautoriteit verscherpt toezicht op direct marketing uitingen van de Nationale Goede Doelen Loterijen (GDL). Gedurende die periode legden de GDL hun reclame-uitingen aan de Kansspelautoriteit voor. De Kansspelautoriteit toetste of de uitingen voldeden aan geldende wet- en regelgeving voor direct marketing. Eventuele bijzonderheden besprak de Kansspelautoriteit in regulier overleg met de GDL. De Kansspelautoriteit zag in de periode van verscherpt toezicht geen uitingen die als misleidend waren te kwalificeren. Juridische procedures, publieksvoorlichting, klachten De Kansspelautoriteit voerde in 2016 in vergelijking tot eerdere jaren veel juridische procedures. Afgelopen jaar nam de Kansspelautoriteit 80 besluiten op bezwaar. In beroep Pagina 3 van 6

4 behandelde ze 31 zaken. De publieksvoorlichting van de Kansspelautoriteit ontving vorig jaar verzoeken om informatie: 941 verzoeken via de telefoon en verzoeken per . Een speler kan, uitsluitend indien een vergunninghouder zijn of haar klacht niet naar tevredenheid oplost, de klacht bij de Kansspelautoriteit melden. Het aantal klachten over vergunninghouders liet in 2016 een lichte toename zien: van 34 klachten in 2015 naar 37 klachten in De Kansspelautoriteiten plaatste in 2016 enkele berichten op haar website waarin zij spelers waarschuwt voor misleidende kansspelen (zie bijlage voor meer informatie over juridische procedures). Openstellen van deelmarkten De Nederlandse kansspelmarkt is volop in ontwikkeling. De overheid besluit over het openstellen van verschillende deelmarkten en bindt deze aan wet- en regelgeving. Deelmarkten zijn er van loterijen, sportweddenschappen, casinospelen en kansspelautomaten. De Kansspelautoriteit verleende in 2016 vergunningen aan goede doelenloterijen op de hiervoor opengestelde markt, evenals aan een aanbieder van lotto s, instantloterijen en sportprijsvragen. Ook begon ze een transparante procedure voor vergunningverlening aan een aanbieder van een totalisator voor paardenrennen en harddraverijen. Modernisering van de speelautomatenregelgeving volgt op termijn (zie bijlage voor meer informatie over ontwikkeling van de kansspelmarkt). Veilig spelen op eerlijke markt De Kansspelautoriteit maakt zich sterk voor een betrouwbaar aanbod van kansspelen in een veilige omgeving. Dit doet de Kansspelautoriteit als overheidsgezag samen met spelers, aanbieders van vergunde kansspelen en overheidsdiensten waarmee zij eveneens samenwerkt. Om het belang van betrouwbare kansspelen in een veilige omgeving te bewaken is de aanpak van de Kansspelautoriteit streng en rechtvaardig. De Kansspelautoriteit heeft als maatschappelijke opdracht: Toezicht houden op het naleven van betrokken wet- en regelgeving voor kansspelen en het handhaven hiervan; Beslissen over aanvragen om vergunningen voor kansspelen; Bevorderen van het voorkomen en beperken van kansspelverslaving; Geven van voorlichting en informatie. De Kansspelautoriteit staat samen met aanbieders en spelers voor de opdracht dat zoveel mogelijk mensen alleen veilig een gokje kunnen wagen. Als iedereen hieraan meewerkt, kun je mensen beschermen, misdaad weren en met elkaar een even eerlijke en aantrekkelijke kansspelmarkt bieden. Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie: Het jaarverslag 2016 is beschikbaar op de website met als adres: Hierop staat ook een beknopte toelichting op het thematisch onderzoek naar verslavingspreventie in speelhallen, het onderzoek Gambling and digital games in the Netherlands, evenals een samenvatting hiervan, en een tweede persbericht over het jaarverslag waarin toezicht en handhaving centraal staan. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met persvoorlichting van de Kansspelautoriteit (telefoonnummer: adres: Pagina 4 van 6

5 Bijlage persbericht I inzake jaarverslag 2016 Nederlandse Kansspelautoriteit Veel juridische procedures in 2016 De Kansspelautoriteit voerde in 2016 in vergelijking tot eerdere jaren veel juridische procedures. Afgelopen jaar nam de Kansspelautoriteit 80 besluiten op bezwaar. In beroep behandelde ze 31 zaken. In 24 van deze zaken ging het om besluiten van de Kansspelautoriteit om in 2014 geen vergunning te verlenen aan nieuwe aanbieders van goede doelenloterijen, totalisator, instantloterij en sportweddenschappen/lotto of om procedures van aanbieders tegen verleende vergunningen aan derden. De Kansspelautoriteit diende zich bij deze vergunningsprocedures te baseren op de Beleidsregel aanvragen kansspelvergunningen waartoe de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie besloot op 13 oktober Tegen de op basis van deze Beleidsregel genomen beslissingen namen 35 juridische procedures een aanvang. In 19 van deze procedures sprak de rechter uit dat de vergunningsweigering of -verlening niet terecht was. De 16 andere procedures lopen nog. In de overige beroepszaken (in hoofdzaak over sanctiebesluiten) is de Kansspelautoriteit in 2016 in het gelijk gesteld. In eerdere jaren was dat eveneens het geval. Goede doelenloterijen, lotto, totalisator De Nederlandse kansspelmarkt is volop in ontwikkeling. De overheid besluit over het openstellen van verschillende deelmarkten en bindt deze aan wet- en regelgeving. Deelmarkten zijn er van loterijen, sportweddenschappen, casinospelen en kansspelautomaten. Aan kansspelen nemen vele spelers (consumenten) deel. Zo blijkt uit onderzoek in 2016 door Intraval dat ruim 60% van de Nederlanders recent deelnam aan legale en 4% aan illegale kansspelen. In 2016 stelde de overheid de markt van goede doelenloterijen open voor nieuwe aanbieders. De Kansspelautoriteit verleende eind vorig jaar aan vijf partijen een vergunning: Nationale Postcode Loterij NV (NPL), VriendenLoterij NV (VL), BankGiro Loterij NV (BGL), Lottovate Nederland BV en Stichting Samenwerkende Non-profit Loterijen (SNL). Tot de SNL behoren de Nationale Stichting Grote Clubactie, Vereniging Scouting Nederland, Nationale Vereniging De Zonnebloem en Stichting Nationale Jeugd Fonds Jantje Beton. Een aantal aanvragen is nog in behandeling. De vergunningen voor het organiseren van lotto s, instantloterijen en sportprijsvragen waren sinds de invoering van de wet in handen van Lotto BV. Voor het aanbieden van lotto s, sportprijsvragen en instantloterijen kan volgens de wet aan slechts één rechtspersoon vergunningen worden verleend. De Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit besloot de verschillende vergunningen opnieuw aan Lotto BV te verlenen, omdat deze onder rechtstreeks beheer van de Staat valt nu de Lotto is gefuseerd met de Staatsloterij. Pagina 5 van 6

6 De vergunning voor het organiseren van een totalisator voor paardenrennen en harddraverijen werd tot en met 2016 onderhands verleend. Vanaf 29 november 2016 gebeurt de verlening van die vergunning ook via een transparante procedure. De Kansspelautoriteit kondigde de nieuwe transparante procedure op 15 november aan. De procedure ving op 29 november aan. Wie mee wilde dingen naar een vergunning moest vóór 30 december 2016 een aanvraag indienen. De Kansspelautoriteit neemt de aanvragen momenteel nauwkeurig onder de loep en verwacht in de eerste helft van 2017 de vergunning te kunnen verlenen. Casinospelen, kansspelen online, speelautomatenbesluit Staatsdeelneming Holland Casino is nu nog de enige legale aanbieder van casinospelen in Nederland. Het kabinet Rutte II wil Holland Casino privatiseren en de casinomarkt gedeeltelijk openstellen. Dat vereist een wetswijziging waarover de Eerste Kamer der Staten-Generaal zich momenteel buigt. Deze Kamer buigt zich tevens over het wetsvoorstel Kansspelen Op Afstand (KOA) die regulering beoogt van kansspelen online. Het wetsvoorstel bevat voor de Kansspelautoriteit ook belangrijke bevoegdheden voor het handhaven van wet- en regelgeving. Indien ook de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanvaardt kan de Kansspelautoriteit onder strikte voorwaarden vergunningen verlenen aan aanbieders van kansspelen online. Het ministerie van Veiligheid en Justitie gaf eerder te kennen de speelautomatenregelgeving op termijn te zullen moderniseren. In januari 2016 bracht de Kansspelautoriteit op verzoek van het ministerie hierover een advies uit. De Kansspelautoriteit trekt in dit advies onder andere de slotsom dat de huidige regelgeving voor speelautomaten wat betreft verslavingspreventie niet volstaat. Pagina 6 van 6

De Kansspelautoriteit presenteert haar jaarverslag 2016: Veilig spelen op een eerlijke markt

De Kansspelautoriteit presenteert haar jaarverslag 2016: Veilig spelen op een eerlijke markt Samenvatting jaarverslag 2016 Kansspelautoriteit De Kansspelautoriteit presenteert haar jaarverslag 2016: Veilig spelen op een eerlijke markt Strategievorming voor verslavingspreventie, vergunningverlening

Nadere informatie

Factsheet handhaving online

Factsheet handhaving online Factsheet handhaving online De Nederlandse samenleving wil dat meerderjarige spelers (consumenten) die een gokje willen wagen, dat kunnen doen in een veilige omgeving bij betrouwbare aanbieders van kansspelen.

Nadere informatie

Modernisering Kansspelbeleid. 1. Beleidsvisie 2. Europa 3. Verschillende kansspelen 4. Kansspelautoriteit 5. Verslavingszorg

Modernisering Kansspelbeleid. 1. Beleidsvisie 2. Europa 3. Verschillende kansspelen 4. Kansspelautoriteit 5. Verslavingszorg Modernisering Kansspelbeleid 1. Beleidsvisie 2. Europa 3. Verschillende kansspelen 4. Kansspelautoriteit 5. Verslavingszorg 20 september 2011 Kansspelen en DSP Waarom zit het kansspelbeleid in dezelfde

Nadere informatie

Nederlandse Kansspelautoriteit voert wetshandhaving op met brede aanpak

Nederlandse Kansspelautoriteit voert wetshandhaving op met brede aanpak Persbericht II Jaarverslag 2016: Veilig spelen op eerlijke markt Nederlandse Kansspelautoriteit voert wetshandhaving op met brede aanpak DEN HAAG, 31 maart 2017 Bestrijden van gokzuilen, sluiten van gokpanden,

Nadere informatie

Deze brochure is een uitgave van: de kansspelautoriteit Postbus CG Den Haag Telefoon: _KSA_RO_PUBL_003_A5_Brochure.

Deze brochure is een uitgave van: de kansspelautoriteit Postbus CG Den Haag Telefoon: _KSA_RO_PUBL_003_A5_Brochure. Deze brochure is een uitgave van: de kansspelautoriteit Postbus 298 2501 CG Den Haag Telefoon: 070 302 1300 12135_KSA_RO_PUBL_003_A5_Brochure.indd 4 04-06-12 12:56 Kansspelen en de kansspelautoriteit 12135_KSA_RO_PUBL_003_A5_Brochure.indd

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

24557 Kansspelen Deelnemingenbeleid Rijksoverheid. Den Haag, 11 juli Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

24557 Kansspelen Deelnemingenbeleid Rijksoverheid. Den Haag, 11 juli Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 24557 Kansspelen 28165 Deelnemingenbeleid Rijksoverheid Nr. 135 Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 juli 2014

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Modernisering Kansspelen...de aftrap...

Modernisering Kansspelen...de aftrap... Modernisering Kansspelen......de aftrap... Dennis van Breemen EASG Seminar Het nederlandse kansspellandschap voordurend in beweging 28 maart 2013 2 Regeerakkoord We moderniseren het kansspelbeleid Online

Nadere informatie

Voorstel van wet Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime

Voorstel van wet Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime Voorstel van wet Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime I. ALGEMEEN 1. Inleiding Het regeerakkoord kondigt modernisering van het kansspelbeleid

Nadere informatie

Reactie Centrum voor Verantwoord Spelen t.a.v. wetsvoorstel "Modernisering Casinoregime"

Reactie Centrum voor Verantwoord Spelen t.a.v. wetsvoorstel Modernisering Casinoregime Reactie Centrum voor Verantwoord Spelen t.a.v. wetsvoorstel "Modernisering Casinoregime" 27 maart 2015 Centrum voor Verantwoord Spelen yvon@centrumvoorverantwoordspelen.nl www.centrumvoorverantwoordspelen.nl

Nadere informatie

Datum 8 april 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het gedogen van het aanbieden van online kansspelen gericht op de Nederlandse markt

Datum 8 april 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het gedogen van het aanbieden van online kansspelen gericht op de Nederlandse markt 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Consultatieversie visie coördinerende rol Ksa op verslavingspreventie

Consultatieversie visie coördinerende rol Ksa op verslavingspreventie Consultatieversie visie coördinerende rol Ksa op verslavingspreventie 1 Primair is de Kansspelautoriteit toezichthouder als het gaat om verslavingspreventie, waarbij zij er op toeziet dat de kansspelsector

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1916 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Marktscan landgebonden kansspelen 2014. Datum 22-12-2015

Marktscan landgebonden kansspelen 2014. Datum 22-12-2015 Marktscan landgebonden kansspelen 2014 Datum 22-12-2015 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Kansspelautoriteit Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 298 2501 CG Den Haag www.kansspelautoriteit.nl

Nadere informatie

Marktscan Analyse van de Nederlandse kansspelmarkt 2013

Marktscan Analyse van de Nederlandse kansspelmarkt 2013 Marktscan Analyse van de Nederlandse kansspelmarkt 2013 Versie 1.0 Datum 16 oktober 2014 Status Vastgesteld in raad van bestuur, 7 oktober 2014 Colofon Afzendgegevens Kansspelautoriteit Wijnhaven 24 2511

Nadere informatie

Kansspelautoriteit. Activiteitenplan 2012-2013

Kansspelautoriteit. Activiteitenplan 2012-2013 Kansspelautoriteit Activiteitenplan 2012-2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 5 2. Inleiding 7 3. Wat is de kansspelautoriteit? 9 3.1 Missie (waar STAAN we voor?) 9 3.2 Visie (waar GAAN we voor?) 9 3.3 Strategie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 24 036 Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit Nr. 234 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 19 maart 2011 Onderwerp Beleidsvisie kansspelen

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 19 maart 2011 Onderwerp Beleidsvisie kansspelen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Besluit tot openbaarmaking

Besluit tot openbaarmaking Besluit als bedoeld in artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur Kenmerk: Besluit tot openbaarmaking Besluit tot openbaarmaking van het besluit tot het opleggen van de last onder dwangsom aan BankGiro

Nadere informatie

Marktscan landgebonden kansspelen Datum 24 oktober 2017

Marktscan landgebonden kansspelen Datum 24 oktober 2017 Marktscan landgebonden kansspelen 2016 Datum 24 oktober 2017 Status Versie RvB Colofon Afzendgegevens Kansspelautoriteit Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 298 2501 CG Den Haag www.kansspelautoriteit.nl

Nadere informatie

Datum 17 juni 2015 Onderwerp WODC onderzoek Prevalentie van problematisch speelgedrag onder deelnemers aan online kansspelen

Datum 17 juni 2015 Onderwerp WODC onderzoek Prevalentie van problematisch speelgedrag onder deelnemers aan online kansspelen 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Jeugd en Sanctietoepassing Directie Sanctie- en Preventiebeleid Turfmarkt

Nadere informatie

SAMENVATTING EN CONCLUSIES. Hieronder worden aan de hand van de onderzoeksvragen puntsgewijs de. 1. Beleidstheorie

SAMENVATTING EN CONCLUSIES. Hieronder worden aan de hand van de onderzoeksvragen puntsgewijs de. 1. Beleidstheorie SAMENVATTING EN CONCLUSIES Boendermaker, M., J. Snippe, A. Kruize, B. Bieleman (2015) Kansen met beleid. Beleidsreconstructie en evaluatiekader modernisering kansspelbeleid. WODC / St. INTRAVAL, Den Haag/

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 24 557 Kansspelen Nr. 130 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 8H Den Haag De heer Michel Barnier Lid van de Europese Commissie Jeugd en Sanctietoepassing Directie Sanctie- en B-1049 Brussel Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EH DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EH DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EH DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime

Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Nadere informatie

1. In onderdeel b wordt De afdracht bedraagt ten minste 50% vervangen door: De afdracht bedraagt ten minste 40%.

1. In onderdeel b wordt De afdracht bedraagt ten minste 50% vervangen door: De afdracht bedraagt ten minste 40%. Besluit van * houdende wijziging van het Kansspelenbesluit in verband met de verlaging van de minimaal verplichte procentuele afdracht ten behoeve van enig algemeen belang en enige andere wijzigingen Wij

Nadere informatie

Consultatiedocument Activiteitenplan Inclusief Strategie

Consultatiedocument Activiteitenplan Inclusief Strategie Consultatiedocument Activiteitenplan 2016-2017 Inclusief Strategie 2016-2020 Colofon Kansspelautoriteit Wijnhaven 24 2511 GA Den Haag Postbus 298 2501 CG Den Haag www.kansspelautoriteit.nl Contactpersoon

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 996 Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen

Nadere informatie

Marktscan landgebonden kansspelen Datum 29 september 2016

Marktscan landgebonden kansspelen Datum 29 september 2016 Marktscan landgebonden kansspelen 2015 Datum 29 september 2016 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Kansspelautoriteit Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 298 2501 CG Den Haag www.kansspelautoriteit.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 996 Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen

Nadere informatie

BETREFT OvBrlBQ op QTond van art. 34 Comptabiliteitswet 2001 inzake oprichting Holland Casino NV

BETREFT OvBrlBQ op QTond van art. 34 Comptabiliteitswet 2001 inzake oprichting Holland Casino NV Algemene Rekenkamer staatssecretaris van Financiën Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070-3424344 E w voorlicliting@rekenkanner.nl www.rekenkamer.nl DATUM

Nadere informatie

Hieronder vindt u het activiteitenplan 2015-2016 van de Kansspelautoriteit.

Hieronder vindt u het activiteitenplan 2015-2016 van de Kansspelautoriteit. Activiteitenplan 2015-2016 Wijnhaven 24 2 5 11 GA Den H aag P ostbus 298 2 5 01 CG Den H aag www.kansspelautoriteit.nl Contactpersoon T +3 1 (0)70 302 13 00 F +3 1 (0 )70 302 13 99 info@kansspelautoriteit.nl

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Directie Wetgeving en Juridische Zaken, t.a.v. J.T.K. Bos, directeur Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG

Ministerie van Veiligheid en Justitie Directie Wetgeving en Juridische Zaken, t.a.v. J.T.K. Bos, directeur Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Ministerie van Veiligheid en Justitie Directie Wetgeving en Juridische Zaken, t.a.v. J.T.K. Bos, directeur Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Amsterdam, 18juli 2013 Geachte heer Bos, Naar aanleiding van uw

Nadere informatie

Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand Nota naar aanleiding van het verslag Ontvangen * INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Besluit van houdende regels ten aanzien van wervings- en reclameactiviteiten, alsmede het preventiebeleid van houders van een vergunning op grond van de Wet op de kansspelen (Besluit werving, reclame en

Nadere informatie

B&W-besluit nr.: Kader: De wet op de kansspelen en de Algemeen Plaatselijke Verordening (artikel 2:40)

B&W-besluit nr.: Kader: De wet op de kansspelen en de Algemeen Plaatselijke Verordening (artikel 2:40) RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: Naam programma +onderdeel: Economie en toerisme Onderwerp: Gokje wagen in Leiden? Aanleiding: Regelmatig krijgt de gemeente aanvragen van ondernemers

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Sector Staats-en Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500

Nadere informatie

NOTA VAN TOELICHTING. Algemeen

NOTA VAN TOELICHTING. Algemeen NOTA VAN TOELICHTING Algemeen Met de inwerkingtreding van de Wet op de kansspelen in verband met de instelling van de kansspelautoriteit (Stb. 2012, 11) per 1 april 2012 is in artikel 4a van de Wet op

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21856 5 augustus 2014 Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de kansspelen, de

Nadere informatie

Marktscan online kansspelen 2015

Marktscan online kansspelen 2015 Marktscan online kansspelen 2015 Een analyse vanuit internationaal perspectief Datum 18 augustus 2015 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Contactgegevens Kansspelautoriteit Wijnhaven 24 2511 GA Den

Nadere informatie

Substitutie tussen online en offline kansspelen

Substitutie tussen online en offline kansspelen [Save eerst dit bestand als XXX(titel).doc] Substitutie tussen online en offline kansspelen Eindrapportage Peter Wilms Iris Blankers Karlien Douma Onderzoek in opdracht van WODC Aarts De Jong Wilms Goudriaan

Nadere informatie

Kansspelautoriteit KANSSPEL AUTORITEIT

Kansspelautoriteit KANSSPEL AUTORITEIT Kansspelautoriteit KANSSPEL AUTORITEIT JAARVERSLAG 2012 Terug naar inhoudsopgave Jaarverslag 2012 1 2 Kansspelautoriteit INHOUDSOPGAVE MISSIE 5 VOORWOORD 6 1 PROFIEL 9 2 De markt voor kansspelen 10 INTERVIEW

Nadere informatie

De impact van legalisering van online. kansspelen op klassieke loterijen. April 2011. In opdracht van Goede Doelen Loterijen NV

De impact van legalisering van online. kansspelen op klassieke loterijen. April 2011. In opdracht van Goede Doelen Loterijen NV De impact van legalisering van online kansspelen op klassieke loterijen April 2011 In opdracht van Goede Doelen Loterijen NV Uitgevoerd door: MWM2 Bureau voor Online Onderzoek Auteurs Matthijs Wolters

Nadere informatie

Kansspelautoriteit. Datum 13 juli Kenmerk Strategie Pagina 2 van 27

Kansspelautoriteit. Datum 13 juli Kenmerk Strategie Pagina 2 van 27 Strategie 2016-2020 Kansspelautoriteit Wijnhaven 24 2511 GA Den Haag Postbus 298 2501 CG Den Haag www.kansspelautoriteit.nl Contactpersoon T 070 302 13 00 F 070 302 13 99 info@kansspelautoriteit.nl Datum

Nadere informatie

INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld november De voorzitter van de commissie, Duisenberg

INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld november De voorzitter van de commissie, Duisenberg Tweede Kamer der Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2016-2017 34 576 Holland Casino Nr. INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld november 2016 De vaste commissie voor Financiën heeft op 3

Nadere informatie

Reactie 10 Sparks internetconsultatie wetsvoorstel Kansspelen op afstand

Reactie 10 Sparks internetconsultatie wetsvoorstel Kansspelen op afstand Reactie 10 Sparks internetconsultatie wetsvoorstel Kansspelen op afstand 16 juli 2013 Samenvatting 10 Sparks wil eerlijke en gelijke regels voor online kansspelen die voor iedereen gelden. Om oneerlijke

Nadere informatie

1. Inleiding 2. Huidige situatie en de noodzaak van regulering kansspelen op afstand

1. Inleiding 2. Huidige situatie en de noodzaak van regulering kansspelen op afstand Memorie van Toelichting I. Algemeen 1. Inleiding 2. Huidige situatie en de noodzaak van regulering kansspelen op afstand 3. Visie op kansspelen op afstand 3.1. Algemene beleidsvisie op kansspelen 3.2.

Nadere informatie

1. Hoe kunnen de effecten gemeten worden van modernisering van het kansspelbeleid op:

1. Hoe kunnen de effecten gemeten worden van modernisering van het kansspelbeleid op: CPB Notitie Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag Aan: Ministerie van Veiligheid en Justitie T (070)3383 380 I www.cpb.nl Contactpersoon Bastiaan Overvest Datum: 19 januari

Nadere informatie

Samenvatting standpunten en vragen partijen Tweede Kamer inzake wetsvoorstel Kansspelen op Afstand (KoA)

Samenvatting standpunten en vragen partijen Tweede Kamer inzake wetsvoorstel Kansspelen op Afstand (KoA) Samenvatting standpunten en vragen partijen Tweede Kamer inzake wetsvoorstel Kansspelen op Afstand (KoA) Hieronder staat een samenvatting van de voor de speelautomatenbranche meest relevante vragen van

Nadere informatie

INFORMATIE BROCHURE GEMEENTEN INZAKE AMUSEMENTSCENTRA

INFORMATIE BROCHURE GEMEENTEN INZAKE AMUSEMENTSCENTRA INFORMATIE BROCHURE GEMEENTEN INZAKE AMUSEMENTSCENTRA INHOUDSOPGAVE BLAD Introductie VAN Kansspelen Branche-organisatie 2 Positie VAN Kansspelen Branche-organisatie 3 Kansspelautomaten amusementscentra

Nadere informatie

Bewaken & inspelen. Toezicht houden op de huidige kansspelmarkt en voorbereiden op nieuwe wetgeving Jaarverslag 2013

Bewaken & inspelen. Toezicht houden op de huidige kansspelmarkt en voorbereiden op nieuwe wetgeving Jaarverslag 2013 Bewaken & inspelen Toezicht houden op de huidige kansspelmarkt en voorbereiden op nieuwe wetgeving Jaarverslag 2013 Inhoud Staat van de sector 4 Bewaken 6 Inspelen 10 Publieke doelen: resultaten op kerntaken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 264 Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de instelling van de kansspelautoriteit Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

Nadere informatie

Onderzoek (Online) gokken

Onderzoek (Online) gokken Onderzoek (Online) gokken Publicatiedatum: mei 2013 Over dit onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 29 maart t/m 15 april 2013, deden 2380 jongeren mee (van wie er 547 wel eens een betaald of

Nadere informatie

24557 Kansspelen Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

24557 Kansspelen Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie 24557 Kansspelen 22112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 126 Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime

Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Nadere informatie

HOLLAND CASINO. Marktinformatie bijeenkomst project: Zelfregsitratie en versnelde toegang. Amsterdam 22 maart 2016

HOLLAND CASINO. Marktinformatie bijeenkomst project: Zelfregsitratie en versnelde toegang. Amsterdam 22 maart 2016 HOLLAND CASINO Marktinformatie bijeenkomst project: Zelfregsitratie en versnelde toegang Amsterdam 22 maart 2016 Programma 13.00-13.05 Welkom Marcel Westerbrink 13.05-13.45 Aanleiding en context Marcel

Nadere informatie

VERGUNNING SNL-LOTERIJ 2015/2016

VERGUNNING SNL-LOTERIJ 2015/2016 VERGUNNING SNL-LOTERIJ 2015/2016 (Geconsolideerde versie 25-05-2016) Besluit van de raad van bestuur van de kansspelautoriteit van 25 november 2014, kenmerk 8727, inzake de verlening van een vergunning

Nadere informatie

Een spel met grenzen: de Nederlandse casinomarkt

Een spel met grenzen: de Nederlandse casinomarkt Een spel met grenzen: de Nederlandse casinomarkt Samenvatting Een onderzoek in opdracht van de Ministeries van Justitie en Economische Zaken Anthony Pemberton André Oostdijk Jaap Wils Cornelis van der

Nadere informatie

Aanvullende reactie Centrum voor Verantwoord Spelen t.a.v. wetsvoorstel "Kansspelen Op Afstand"

Aanvullende reactie Centrum voor Verantwoord Spelen t.a.v. wetsvoorstel Kansspelen Op Afstand Aanvullende reactie Centrum voor Verantwoord Spelen t.a.v. wetsvoorstel "Kansspelen Op Afstand" 28 oktober 2014 Centrum voor Verantwoord Spelen (Yvon Jansma & Rolf Slotboom) info@centrumvoorverantwoordspelen.nl,

Nadere informatie

Beleidsregels Exploitatie van speelautomaten zonder vergunning

Beleidsregels Exploitatie van speelautomaten zonder vergunning Kansspelautoriteit Datum 28 juli 2014 Ons kenmerk 00.032.706 Beleidsregels Exploitatie van speelautomaten zonder vergunning Wanneer u als exploitant speelautomaten zonder vergunning aanbiedt, riskeert

Nadere informatie

Aard en omvang van illegale kansspelen in Nederland Drs. G.H.J. Homburg en drs. E. Oranje Juli 2009

Aard en omvang van illegale kansspelen in Nederland Drs. G.H.J. Homburg en drs. E. Oranje Juli 2009 SAMENVATTING Aard en omvang van illegale kansspelen in Nederland Drs. G.H.J. Homburg en drs. E. Oranje Juli 2009 Doel van het onderzoek Om zicht te krijgen op de huidige omvang van de illegale exploitatie

Nadere informatie

Reactie wetsvoorstel kansspelen op afstand

Reactie wetsvoorstel kansspelen op afstand Reactie wetsvoorstel kansspelen op afstand 1. Inleiding 2. Algemene reactie op het wetsvoorstel 3. Maatregelen ter voorkoming van kansspelverslaving 3.1 Risico indicatoren 3.2 Training medewerkers vergunninghouders

Nadere informatie

VERGUNNING TOTALISATOR 2015/2016

VERGUNNING TOTALISATOR 2015/2016 VERGUNNING TOTALISATOR 2015/2016 (Geconsolideerde versie 11-06-2015) Besluit van de raad van bestuur van de kansspelautoriteit van 25 november 2014, kenmerk 8790, inzake verlening van de vergunning tot

Nadere informatie

Veilig spelen op een eerlijke markt. Jaarverslag 2016

Veilig spelen op een eerlijke markt. Jaarverslag 2016 Veilig spelen op een eerlijke markt Jaarverslag 2016 > Kompas > > Consumentenbescherming > Handhaving: tegengaan van illegaliteit en criminaliteit > Verslavingspreventie > > Ontwikkelingen: Transparante

Nadere informatie

Regulering van online poker met volledige legalisering als ultiem doel

Regulering van online poker met volledige legalisering als ultiem doel Bijlage Regulering van online poker met volledige legalisering als ultiem doel Een inrichtingsschets van beleid en juridisch kader voor online poker Datum: 30 mei 2011 Auteur: Rob van der Steen Studentnummer:

Nadere informatie

Kansen begrensd: evaluatie van de Kansspelautoriteit Beoordelingskader Onderzoeksopzet Doeltreffendheid

Kansen begrensd: evaluatie van de Kansspelautoriteit Beoordelingskader Onderzoeksopzet Doeltreffendheid Kansen begrensd: evaluatie van de Kansspelautoriteit 2012-2016 Sandra van Thiel, Judith van Erp, Johan de Kruijf, Sytze Kingma, Rutger Blom en Robin Bouwman Samenvatting De Kansspelautoriteit (KSA) is

Nadere informatie

Bewaken & inspelen. Toezicht houden op de huidige kansspelmarkt en voorbereiden op nieuwe wetgeving Jaarverslag 2013

Bewaken & inspelen. Toezicht houden op de huidige kansspelmarkt en voorbereiden op nieuwe wetgeving Jaarverslag 2013 Bewaken & inspelen Toezicht houden op de huidige kansspelmarkt en voorbereiden op nieuwe wetgeving Jaarverslag 2013 Inhoud Staat van de sector 4 Bewaken 6 Inspelen 10 Publieke doelen: resultaten op kerntaken

Nadere informatie

Aan: de Fractievoorzitters en leden van de Commissie V&J van de 1ste kamer. Geachte dames en heren Fractievoorzitters en leden van de Commissie V&J,

Aan: de Fractievoorzitters en leden van de Commissie V&J van de 1ste kamer. Geachte dames en heren Fractievoorzitters en leden van de Commissie V&J, Aan: de Fractievoorzitters en leden van de Commissie V&J van de 1ste kamer. Betreft: Wijziging Wet op de Kansspelen Geachte dames en heren Fractievoorzitters en leden van de Commissie V&J, Op 1 februari

Nadere informatie

LEDENBERICHT 7 APRIL 2014

LEDENBERICHT 7 APRIL 2014 LEDENBERICHT 7 APRIL 2014 Den Haag, 7 april 2014 Geachte leden, De afgelopen week stond in het teken van de uitwerking van de acties die tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 26 maart jl. werden

Nadere informatie

"Waarom is gokken niet maatschappelijk bespreekbaar?"

Waarom is gokken niet maatschappelijk bespreekbaar? "Waarom is gokken niet maatschappelijk bespreekbaar?" Een Verantwoord Gesprek Met... Willem van Oort (Gaming In Holland) Vandaag op kantoor: de in Spanje woonachtige Gaming In Holland voorman Willem van

Nadere informatie

Op stoom & op koers. Voor het bewaken van een veilig en betrouwbaar kansspelaanbod. Jaarverslag 2014

Op stoom & op koers. Voor het bewaken van een veilig en betrouwbaar kansspelaanbod. Jaarverslag 2014 Op stoom & op koers Voor het bewaken van een veilig en betrouwbaar kansspelaanbod Jaarverslag 2014 Inhoud > Staat van de sector > Op stoom > Preventie kansspelverslaving > Het voorkomen van illegaliteit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 24 036 Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit Nr. 180 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie- en Preventiebeleid Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag De bestuursvoorzitter van Holland Casino De heer

Nadere informatie

Datum 22 maart 2012 Onderwerp Antwoorden vragen lid Bouwmeester over het boek Rien ne va plus van een ex medewerker van Holland Casino

Datum 22 maart 2012 Onderwerp Antwoorden vragen lid Bouwmeester over het boek Rien ne va plus van een ex medewerker van Holland Casino 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Beschikking Staatsloterij

Beschikking Staatsloterij Beschikking Staatsloterij (Geconsolideerde versie 22-08-2017) De Staatssecretaris van Financiën, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Justitie, Gelet op artikel 9 en artikel 10 van de Wet op

Nadere informatie

Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime

Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime 34 471 Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG I. Algemeen Met belangstelling heb ik kennis genomen van het

Nadere informatie

Gedrags- en reclamecode kansspelen

Gedrags- en reclamecode kansspelen Gedrags- en reclamecode kansspelen De landelijke vergunninghouders van kansspelen en de particuliere aanbieders van speelautomaten in Nederland (verenigd in de VAN), onderschrijven de voorliggende Gedragsen

Nadere informatie

HIER ZETTEN WE DAGELIJKS OP IN

HIER ZETTEN WE DAGELIJKS OP IN HIER ZETTEN WE DAGELIJKS OP IN HOLLANDCASINO.NL BIJ DOEN WE ER ALLES AAN OM U EEN LEUKE EN GEZELLIGE AVOND TE BEZORGEN. ONZE SPEELAUTOMATEN EN TAFELSPELEN ZORGEN VOOR SPANNING EN VERRASSING, ONZE RESTAURANTS

Nadere informatie

Op stoom & op koers. Voor het bewaken van een veilig en betrouwbaar kansspelaanbod. Jaarverslag 2014

Op stoom & op koers. Voor het bewaken van een veilig en betrouwbaar kansspelaanbod. Jaarverslag 2014 Op stoom & op koers Voor het bewaken van een veilig en betrouwbaar kansspelaanbod Jaarverslag 2014 Inhoud > Staat van de sector > Op stoom > Preventie kansspelverslaving > Het voorkomen van illegaliteit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 471 Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG

Nadere informatie

Beleidsvisie herinrichting speelcasinoregime. Visiedocument van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en. het Ministerie van Financiën

Beleidsvisie herinrichting speelcasinoregime. Visiedocument van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en. het Ministerie van Financiën Beleidsvisie herinrichting speelcasinoregime Visiedocument van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en het Ministerie van Financiën Inhoud 1 Inleiding en achtergronden 3 2 Onderzochte scenario s casinoregime

Nadere informatie

Schriftelijke inbreng PvdA bij Wetsvoorstel Wijziging wet op de kansspelen e.a. in verband met het organiseren van kansspelen op afstand (internetgokken) 33996 1. Inleiding De leden van de PvdA-fractie

Nadere informatie

Mogelijke verschuivingen in kansspelgedrag bij legaal aanbieden van online gokken

Mogelijke verschuivingen in kansspelgedrag bij legaal aanbieden van online gokken TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Mogelijke verschuivingen in kansspelgedrag bij legaal aanbieden van online gokken Claudia Ros,

Nadere informatie

Verslavingspreventie. Strategie van de Kansspelautoriteit. Datum 2 februari 2016 consultatieversie

Verslavingspreventie. Strategie van de Kansspelautoriteit. Datum 2 februari 2016 consultatieversie Verslavingspreventie. Strategie van de Kansspelautoriteit Datum 2 februari 2016 Status consultatieversie Colofon Afzendgegevens Kansspelautoriteit Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 298 2501 CG Den

Nadere informatie

VERGUNNING BANKGIRO LOTERIJ 2015/2016

VERGUNNING BANKGIRO LOTERIJ 2015/2016 VERGUNNING BANKGIRO LOTERIJ 2015/2016 (Geconsolideerde versie 11-06-2015) Besluit van de raad van bestuur van de kansspelautoriteit van 25 november 2014, kenmerk 8788, inzake de verlening van een vergunning

Nadere informatie

Kansspelbeleid in Nederland. Wanneer is sprake van een kansspel

Kansspelbeleid in Nederland. Wanneer is sprake van een kansspel Kansspelen Inhoud Deze brochure 2 Kansspelbeleid in Nederland 3 Wanneer is sprake van een kansspel 3 Gewone loterij 4 - voorwaarden voor een vergunning 4 - aanvragen vergunning 5 - procedure 6 - leges

Nadere informatie

Lastenmeting wetsvoorstel Kansspelen op Afstand

Lastenmeting wetsvoorstel Kansspelen op Afstand Lastenmeting wetsvoorstel Kansspelen op Afstand Onderzoek naar de administratieve lasten en nalevingskosten voor bedrijven en burgers uit het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand Eindrapport v2.1 23 november

Nadere informatie

VERGUNNING SPORTPRIJSVRAGEN EN LOTTO 2015/2016

VERGUNNING SPORTPRIJSVRAGEN EN LOTTO 2015/2016 VERGUNNING SPORTPRIJSVRAGEN EN LOTTO 2015/2016 (Geconsolideerde versie 04-10-2015) Besluit van de raad van bestuur van de kansspelautoriteit van 25 november 2014, kenmerk 8785, inzake verlening van een

Nadere informatie

Besluit tot openbaarmaking

Besluit tot openbaarmaking Besluit als bedoeld in artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur Zaak: OB/001 Kenmerk: 00.061.063 Openbaarmaking onder kenmerk: Besluit tot openbaarmaking Besluit tot openbaarmaking van de besluiten

Nadere informatie

In het kader van de internetconsultatie worden drie vragen aan betrokkenen gesteld:

In het kader van de internetconsultatie worden drie vragen aan betrokkenen gesteld: REACTIE OP INTERNETCONSULTATIE: KANSSPELEN OP AFSTAND Publicatiedatum: 22-05-2013 Einddatum consultatie: 21-07-2013 Over VAN Speelautomaten Branche-organisatie De VAN Speelautomaten Branche-organisatie,

Nadere informatie

GEBRUIKERSANALYSE HOLLANDCASINO

GEBRUIKERSANALYSE HOLLANDCASINO GEBRUIKERSANALYSE HOLLANDCASINO 1 Inhoudsopgave Welke mensen bezoeken het Holland Casino? Wat wil het Holland Casino uitstralen? Besteding van de bezoekers binnen Holland Casino Opbrengesten van het Holland

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 471 Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ALGEMEEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 471 Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 6 juli 2016 De

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 41897 9 augustus 2016 Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit Besluit organisatie, mandaat,

Nadere informatie

Voorzitter van de Eerste kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag

Voorzitter van de Eerste kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Eerste kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Sigrid van Aken Joost Otterloo Peter Smit Frans van Steenis

Sigrid van Aken Joost Otterloo Peter Smit Frans van Steenis Ministerie van Veiligheid en Justitie T.a.v. de heer J.T.K. Bos, directeur Wetgeving en Juridische Zaken Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Den Haag, 19 juli 2013 Betreft: bijdrage consultatie Zeer geachte

Nadere informatie

2014Z Antwoord vraag 1 Ja.

2014Z Antwoord vraag 1 Ja. 2014Z14555 Vragen van het lid Mei Li Vos (PvdA) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de minister van Financiën over het gedogen van illegale gokbedrijven en de risico s voor het betalingsverkeer

Nadere informatie