Sinds 2012 aangesloten bij Adviseursnetwerk Verkeer en Vervoer (AVV). Informatie op en

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sinds 2012 aangesloten bij Adviseursnetwerk Verkeer en Vervoer (AVV). Informatie op www.adviseursnetwerkverkeerenvervoer.nl en www.anvv.eu."

Transcriptie

1 CV De CV is als volgt opgebouwd: Persoonlijke informatie Opleiding en training Zelfstandig ondernemer Werkgevers Activiteiten Léon Lurvink is aangesloten bij het Adviesnetwerk Verkeer en Vervoer Persoonlijke informatie Naam: Lurvink Voornamen: Leonardus Marinus Maria (Léon) Geboortedatum: Geboorteplaats: Roosendaal en Nispen Burgerlijke staat: Gehuwd Woonplaats: 4001 NC Tiel Adres: Kloosterstraat 2 Telefoon: KvK Midden-Nederland BTW NL B01 Opleiding en training Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer, Sector planologie, verkeer en vervoer (voorheen Verkeersacademie Tilburg) Titel: Ingenieur (ing.), diploma: Oktober Diverse applicaties werk gerelateerd (Office, Autocad, postsystemen) Cursus bestuurlijk-ambtelijk samenspel en schrijfvaardigheid (intern) Cursus project- en procesmanagement P2Managers Rossum Trainingstraject o.l.v. 2bCoaching Utrecht met Burkman assesment en talentontwikkeling (1,5 jaar doorlooptijd) Zelfstandig ondernemer Vanaf 1 mei 2008 ben ik als zelfstandig ondernemer werkzaam. Voor meer informatie verwijs ik u naar Kijk ook eens op en Sinds 2012 aangesloten bij Adviseursnetwerk Verkeer en Vervoer (AVV). Informatie op en PROJECTEN en EXPERTISE Gemeente Bergen (Noord Holland) April 2015 tot heden. Advisering op gebied van Shared Space binnen het project Mooi Bergen! Daarnaast ondersteuning in de ontwerpfase en zorgen voor inspiratie. Verzorgen van de presentaties binnen het samenspraakproces. Gemeente Eindhoven Vanaf september 2010 tot heden. Projectleider Verkeer en Openbare Ruimte bij de Sector Ruimtelijke Expertise. Sturen van het proces, aansturen, bewonersparticipatie

2 Projectleider aanleg Sternet fietsroute, Slowlane Eindhoven, aanpak oversteekbaarheid verbinden winkelgebieden over de Binnenring op Vestdijk en Keizersgracht, aanleg voetgangersverbinding tussen Hooghuisstraat en De Bergen (over Fensterrein) en diverse projecten inrichting Openbare Ruimte. Procesmanager 18 Quick Win Maatregelen Binnenring als onderdeel van Eindhoven op weg. Gemeente Bergen (Limburg) Juli 2014 tot heden. Advisering ontwerprichting en samenspraak. In Well wordt voor een aantal straten een ontwerpplan op interactieve wijze met bewoners en belanghebbenden gemaakt. Bewoners Gemeente Neede Februari tot mei Ondersteuning van burger op verkeers-ruimtelijk gebied bij de reactie op de voorgenomen plannen van de provincie Gelderland om de N315 te gaan herinrichten. Onderdeel is het presenteren van een alternatief tracé ten zuiden van Neede Gemeente Best Adviseur Verkeer en Openbare Ruimte bij Afdeling Regie en Ontwikkeling. Januari 2015 tot januari Advisering planontwikkeling Aarle. Ontwerpkwaliteit, verkeersstructuur, parkeertoets, beeldvorming. Januari 2014 tot januari Advisering planontwikkeling Aarle. Ontwerpkwaliteit, verkeersstructuur, parkeertoets, beeldvorming. Januari 2011 tot januari Adviseur processen en beleidsvraagstukken bij Afdeling Regie en Ontwikkeling. In 2009 en 2010 verkeersadviseur bij het afdeling Beheer,lid Projectteam Aarle- Steegsche Velden voor afdeling Regie en Ontwikkeling. Oktober Quickscan Hoofdstraat Best. September 2008 tot maart Cluster Ontwikkeling. Interim beleidsmedewerker verkeer. Bedrijventerrein Utrecht November-december Advisering parkeervraagstuk bedrijventerrein Utrecht i.o.v. Dutch Traffic Consult ter ondersteuning in een juridische procedure een verkeerskundige onderbouwing te leveren tegen in omgevingsvergunning. Ondernemers Bedrijventerrein Rinaldostraat in Dieren (Travese Dieren) Juli-oktober 2014.Notitie bedrijventerrein Rinaldostraat met verkenning verkeersproblematiek Traverse Dieren (bruikbare oplossingen). September Reactie op het verweerschrift dat de provincie Gelderland heeft geschreven op basis van het beroepsschrift en de notitie Vanaf maart Vervolgtraject waarbij de vernietigde gedeelte van de Traverse opnieuw wordt opgepakt door de provincie en door mij getoetst wordt namens de ondernemers. Gemeente Putten Juni-juli Advisering ontwerpvraagstuk fietsroute Nijenhuisstraat in Putten i.o.v. Amer Ruimtelijke Ontwikkeling. Gemeente Heumen Februari-april Advisering ontwerpvraagstuk ontwikkeling wasstraat-garage i.o.v. Loendersloot Advies. Retailpark Amersfoort April-mei 2014 parkeervraagstuk Retailpark i.v.m. nieuwe ontwikkelingen. Januari tot juni Adviseur Verkeer. Quick scan Retailpark Amersfoort. Analyse bereikbaarheid en verkeersveiligheid

3 Gemeente Hillegom Oktober Advisering ontwerpvraagstuk Stationsweg i.o.v. Dutch Traffic Consult. Gemeente Naarden Oktober Advisering ontwerpvraagstuk Utrechtse Poort. Stadt Germersheim, Duitsland Januari tot april Auslobung (prijsvraag) Neugestaltung ehemaligen Stadtkaserne und direkte Umgebung Germersheim. Gemeente Tilburg November 2012-januari Adviseur Verkeer bij Afdeling Ruimtelijke Uitvoering. Uitwerking verkeersvraagstuk ontsluiting winkelcentrum in de Reeshof. Basisschool De Boomgaard Juni-juli Adviseur Verkeersveiligheid. Quick scan Langerakbaan in Leidsche Rijn Utrecht. Analyse verkeersveiligheid oversteekplaats nabij de basisschool. Gemeente Drimmelen Januari tot april Afdeling Openbare Werken. Uitwerken ontwerpstudie kruispunt Made tot voorlopig ontwerp. Mei tot september Afdeling Openbare Werken. Ontwerpstudie kruispunten Godfried Schalckenstraat en Raadhuisplein in Made (inclusief presentatievoorstel). d Haens Advies/Gemeente Middelburg December 2010 tot mei Creatieve werksessie Shared Space in opdracht van d Haens Advies met Afdeling Verkeer Middelburg over de inrichting van de doorgaande route door Arnemuiden. Inclusief werkbezoek Tiel aan pleinen (Space-sharing). Gemeente Ede Maart tot september Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Adviseur verkeer en verkeersplanologie binnen diverse ruimtelijke gebiedsontwikkelingsprojecten. Stationsomgeving De Klomp, Fietssnelweg Ede-Veenendaal, fietsontsluiting Kernhem. NHTV internationale Hogeschool Breda Februari 2010 tot april Academie voor stedenbouw, logistiek en mobiliteit. Het vormgeven 2 lesblokken Cursus Mobiliteit en Ruimte voor 3de jaarstudenten op regionaal niveau. Gemeente Bergen Februari-maart Afdeling Ruimtelijk Beheer. Vormgeven terugkoppeling Inrichtingsvisie Kapelstraat en Oranjebuurt. Presentatie op interactieve wijze met bewoners en belanghebbenden. Juli 2009 tot januari Inrichtingsvisie Kapelstraat en Oranjebuurt in Afferden. Interactieve aanpak met bewoners en belanghebbenden, ontwerpstudie straten in onderlinge samenhang. Advies en ontwerp Kerkplein in Bergen. Stadt Blomberg, Duitsland Juni tot november Adviseur Shared Space in de monumentale binnenstad van Blomberg. Ruimtelijk onderzoek, ontwerpvoorstel implementatie Shared Space met voorstellen voor de korte en langere termijn, overleg gemeente en ondernemers en presentatie voor de gemeenteraad op 17 juni Presentatie geeft groen licht voor een proef met Shared Space. Gemeente Rhenen - 3 -

4 Maart 2009 tot oktober Afdeling Ontwikkeling en Beheer. Parkeerproblematiek en ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden stationsomgeving, ondersteuning ontwikkeling verkeerstructuurplan. Gemeente Papendrecht Mei tot oktober 2008 Interim beleidsmedewerker verkeer Gemeente Papendrecht, afdeling Ontwikkeling. Werkgevers Gemeente Tiel Beleidsmedewerker verkeer/verkeersontwerp afdeling Stadsbeheer van 1 maart 2001 tot 1 september Vanaf 1 mei 2008 in deeltijd. Kluwer, uitgeverij (freelance) Redacteur en columnist bij Verkeer en Infrastructuur van 2000 tot en met 2005 Gemeente Culemborg Beleidsmedewerker verkeer/verkeerskundig ontwerper van 1 mei 1994 tot 28 februari 2001 Witteveen+Bos, Raadgevende ingenieurs b.v., Deventer Verkeerskundig adviseur van 1 september 1991 tot 30 april 1994 Gemeente Doetinchem Verkeerskundig medewerker van 15 juni 1989 tot 31 augustus 1991 SIROV, Stichting Informatie Voorziening Inzake de RO, Verkeer en Vervoer Projectmedewerker verkeerskundig onderzoek van 1 mei 1988 tot 14 juni 1989 Activiteiten LURVINK Excursie Shared Space op 28 mei 2015: Excursie met gemeente Bergen (NH) op verschillende locaties in Friesland (Drachten) en Groningen (Haren) i.k.v. Mooi Bergen! Winter Cycle Congres op 11 februari 2015: presentatie ontwerp en sneeuw. Hoe kan sneeuw inspiratie geven voor het ontwerp, zelfs in de zomer! NVC 2014 op 6 november 2014: presentatie bijdrage Kleine verkeersoplossingen grote effecten, samen met Sander Korver van Rijcurve.nl. Gastcollege Windesheim Flevoland in Almere op 23 oktober ste jaar studenten Ruimtelijke Ontwikkelingen Mobiliteit. Deelname beurs Dag van Verkeer & Mobiliteit 2013 in Houten op 28 november Fietsexcursie in Culemborg op 22 oktober 2013 met 2de jaar studenten mobiliteit (Verkeerskunde), Windesheim Flevoland Almere. Amsterdam E-challenge op 30 september Gastcollege Windesheim Flevoland in Almere op 27 september ste jaar studenten Mobiliteit (Verkeerskunde). Zie ook (zoek: WFmobiliteit) Studiebegeleiding opleiding Tuin- en landschapsarchitectuur Brussel december 2012 en maart NVC 2012: bijdrage parallelsessies Quick Maatregelen in Eindhoven (Placemaking) op 31 oktober Lustrumbijeenkomst LURVINK op 20 september Feestelijke bijeenkomst en minicongres voor genodigden. Thema: Is de toekomst nog ver? Gastcollege Windesheim Flevoland in Almere op 8 oktober ste jaar studenten Mobiliteit (Verkeerskunde). Buiten Beeld: interview over Vormgeving van de Openbare Ruimte. April 2012 Gastcolleges NHTV internationale Hogeschool Breda - Stedenbouw, logistiek en mobiliteit op 21 november 2011 en 19 december de jaar studenten integrale studieopdracht stedelijk denken, plannen en ontwerpen. Shared Space Experience 19 mei 2011 in Eindhoven. Ervaringsdeskundige Shared Space, gids locatiebezoek en gespreksleider

5 Presentatie congres 'Verkeersveiligheid - Vernieuwende ideeën in beleid en praktijk op 12 april Titel: Verkeer in de openbare ruimte Cursus Mobiliteit en Ruimte NHTV Breda. Vanaf februari 2010 tot april Academie voor. 3 e jaar studenten, gericht op regionaal niveau. Gastcollege studenten NHTV Breda. 2 e jaar verkeer, jaarlijks van 2005 t/m 2010 Registreren gemeentelijke kerstcabaret Gemeente Tiel. bewerken tot DVD van de optredens. Vanaf 2001 t/m 2010 Presentatie Verkeer in de openbare ruimte op Ondernemersavond assurantiekantoor Ellie Meeuwisz op 25 november 2010 Reportage ZDF op 12 oktober TV aandacht in reguliere uitzending over Shared Space in blomberg CROW: Werkgroep Shared Space Startoverleg in september. Interview Lippische Landes Zeitung over Shared Space in Blomberg Duitsland, 25 juni 2009 Presentatie Shared Space in Duitsland voor de gemeenteraad van Stadt Blomberg op 17 juni Titel Shared Space in Blomberg. Presentatie Shared Space voor een delegatie van Stadt Blomberg, Duitsland op 6 april Werktitel Gesamte Raume. CROW: Werkgroep Handboek Verkeersveiligheid ; bijdrage diverse hoofdstukken w.o. H6 Relatie Stedenbouw en Verkeer en H13casussen Stationslocatie Tiel Passewaaij en Goilberdingen Culemborg), 9 oktober 2008 Excursie Shared space Goudappel/SAB, presentatie en gids in Tiel en Culemborg, 25 september 2008 Straatbeeld: schrijver diverse casussen en foto s Grotebrugse Grintweg, 2008 Nationaal Verkeersveiligheidcongres NVVC, gastspreker workshop Verblijfsgebieden- wat is kindvriendelijk, 24 april 2008 KpVV: werkgroep publicatie Kindvriendelijke wijken, juni 2008 Straatbeeld: publicatie artikel rotonde Nieuwe Tielseweg-Rechtbankstraat, 2006 Straategie: publicatie artikel rotonde Nieuwe Tielseweg-Rechtbankstraat, 2006 Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV): Platformlid Inrichting Kindvriendelijke Straten (IKS). Van 2005 t/m Verkeerstechnische Leergang 2003, Presentatie van de publicatie Leidraad Duurzaam Veilige bedrijventerreinen CROW: Projectgroep Leidraad Duurzaam Veilige bedrijventerreinen, 2003 Verkeersleefbaarheid in nieuwbouwwijken, bijdrage artikel woonwijk, provincie Gelderland, 1998 Congres Verkeersleefbaarheid te Nijkerk, presentatie en bijdrage workshop,

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 12214 MONITEUR BELGE 27.02.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal

Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie. Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal Onderzoek burgerparticipatie Koepelnotitie Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout en Roosendaal december 2012 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD 2012-2014 GEMEENTE LEEUWARDEN

STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD 2012-2014 GEMEENTE LEEUWARDEN STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD 2012-2014 GEMEENTE LEEUWARDEN 1 INHOUD Aanleiding.. 3 1. Stadsmarketing.. 3 2. Positionering.. 4 3. Concurrenten.. 5 4. SWOT-analyse.. 5 5. Doelgroepen.. 7 6. Doelstellingen..

Nadere informatie

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del GEMEENTE ROZENDAAL ONTWERP BESTEMMINGSPLAN De Del Opdrachtnummer : 79.03 Datum : december 2011 Versie : 5 Plan ID Auteurs : : mro b.v. : 2 INHOUD VAN DE TOELICHTING 1 INLEIDING... 5 1.1 AANLEIDING... 5

Nadere informatie

BBE Bachelor of Built Environment

BBE Bachelor of Built Environment BBE Bachelor of Built Environment Een toekomstgerichte profielbeschrijving 1 COLOFON WERKGROEP drs. H. Hooijer, Ribacs, Hogeschool Rotterdam (projectleider) T. de Vries, Hoger onderwijs groep Bouw & Ruimte

Nadere informatie

Ontwikkelkader en inrichtingsplan Stationsgebied Leeuwarden - stand van zaken

Ontwikkelkader en inrichtingsplan Stationsgebied Leeuwarden - stand van zaken Aan de gemeenteraad De heer Ontwikkelkader en inrichtingsplan Stationsgebied Leeuwarden - stand van zaken 18172 Stadsontwikkeling en -beheer Projecten SO Ynze Haitsma, 058 233 8711 4 18 november 2014,

Nadere informatie

Eindhoven op Weg. duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad

Eindhoven op Weg. duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad Eindhoven op Weg duurzaam verbinden van mensen en locaties in Eindhoven veelzijdige stad Eindhovenaren op weg in 2040 Malay, 31 jaar, kenniswerker: Ja, het is hier prettig wonen en werken. Ik kom van Bombay

Nadere informatie

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012

Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk. juni 2012 Eindrapport Jeugdzorg: Goed werk juni 2012 FCB, 29 juni 2012 1 Inhoud Inhoud... 2 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding van het project... 5 1.2 Aanpak project/uitgangspunten... 6 1.3 Opbrengsten en bereik...

Nadere informatie

i.s.m. Eindrapportage Project Families zelf aan zet bij zorgpunten en/of dreigende kindermishandeling Projectperiode 1 december 2008 tot 1 april 2012

i.s.m. Eindrapportage Project Families zelf aan zet bij zorgpunten en/of dreigende kindermishandeling Projectperiode 1 december 2008 tot 1 april 2012 i.s.m. Blijf Den Helder Eindrapportage Project Families zelf aan zet bij zorgpunten en/of dreigende kindermishandeling Projectperiode 1 december 2008 tot 1 april 2012 HG0007 Schagen, juni 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Werken aan toegankelijkheid

Werken aan toegankelijkheid Werken aan toegankelijkheid Handreiking toegankelijkheidsbeleid met praktische adviezen voor gemeenten Auteurs: Nienke Blijham Judith van Lier Monique Vernoy (redactie) 1 Colofon 2011 Vilans Niets uit

Nadere informatie

Infra-info. Infraprojecten beeld. Rapportage februari 2015. Lees online meer: Onderzoek naar inzet arbeidsmigranten, welke stappen worden gezet?

Infra-info. Infraprojecten beeld. Rapportage februari 2015. Lees online meer: Onderzoek naar inzet arbeidsmigranten, welke stappen worden gezet? Infra info Infraprojecten beeld Infra-info Rapportage februari 2015 In deze Infra-info Van waterkering naar innovatieve energiedijk 2 Infraprojecten in beeld 3-6 Aanleg verdiepte N31 door Harlingen in

Nadere informatie

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord.

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord. B&W-vergadering van 17 maart 2015 Zaaknummer : 1144020 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A.

Nadere informatie

Bestuurlijk kader Cultuureducatie met Kwaliteit

Bestuurlijk kader Cultuureducatie met Kwaliteit Bestuurlijk kader Cultuureducatie met Kwaliteit 1. Inleiding Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit heeft tot doel de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs door middel van een landelijk

Nadere informatie

versie vastgesteld Staatscourant 10300, 15 juni 2011 Redactie: v/ m VROM

versie vastgesteld Staatscourant 10300, 15 juni 2011 Redactie: v/ m VROM 1 Selectielijst voor de neerslag van de handelingen op het beleidsterrein rijkshuisvesting voor de Rijksgebouwendienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2010 - versie vastgesteld

Nadere informatie

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg Bijlagenboek deel 1 Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg Financieel overzicht deel nazorg SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 1 Gegevens Nazorg per regio 1. Kansrijk wonen

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL

BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL BESTEMMINGSPLAN KOM STEENSEL GEMEENTE EERSEL Gemeente Eersel Bestemmingsplan Kom Steensel Toelichting bijlagen Regels bijlagen Plankaart schaal 1:1.000 projectgegevens: TOE03-EER00073-01A REG03-EER00073-01A

Nadere informatie

N303 omleiding Voorthuizen. Milieueffectrapport

N303 omleiding Voorthuizen. Milieueffectrapport N303 omleiding Voorthuizen Milieueffectrapport december 2009 Milieueffectrapport N303 omleiding Voorthuizen Milieueffectrapport N303 omleiding Voorthuizen Colofon Dit MER is opgesteld in opdracht van Gedeputeerde

Nadere informatie

Rustig, enthousiast, professioneel, analytisch, meedenkend, motiverend, teamplayer en flexibel. 2001 : Hogere Informatica Windesheim Zwolle

Rustig, enthousiast, professioneel, analytisch, meedenkend, motiverend, teamplayer en flexibel. 2001 : Hogere Informatica Windesheim Zwolle Persoonlijke gegevens Naam : Radstake Voornaam : Peter Adriaan Geslacht : Man Woonplaats : Zwolle Telefoonnummer : 06-46280714 E-mail : info@radstake-it-consultant.nl Geb. dat. : 24 april 1974 Nationaliteit

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Opleiding Profiel Overige opleidingen Opleidingen en certificeringen

CURRICULUM VITAE Opleiding Profiel Overige opleidingen Opleidingen en certificeringen CURRICULUM VITAE Naam : Arjan Otter Geboortedatum : 16 april 1970 Adres : Zwenghout 20 Postcode : 3991 PG Woonplaats : Houten Telefoon : 06-29475048 Burgerlijke staat : Gehuwd Nationaliteit : Nederlandse

Nadere informatie

1. De huidige afstemming tussen ruimtelijke en verkeerskundige disciplines heeft meer weg van een onderhandelingsmodel dan van samenwerking.

1. De huidige afstemming tussen ruimtelijke en verkeerskundige disciplines heeft meer weg van een onderhandelingsmodel dan van samenwerking. Meer met minder voor een beter ontwerp Stellingen: 1. De huidige afstemming tussen ruimtelijke en verkeerskundige disciplines heeft meer weg van een onderhandelingsmodel dan van samenwerking. 2. Genoemde

Nadere informatie

(door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal

(door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal (door)startdocument Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal mei 2011 Michaela du Pon, opdrachtgever programma fiets Mintske Sijsma, ontwerper openbare ruimte Eric Rossen, stedenbouwkundige Leon Peeters, verkeerskundige

Nadere informatie

Opdrachtgever Opdracht Periode

Opdrachtgever Opdracht Periode IK BEN TIM KOOPMAN Ik help organisaties met hun online marketing en internetstrategie. Als adviseur, als projectmanager, maar het liefst als interim manager. Waarom? Dan kan ik adviseren én uitvoeren.

Nadere informatie

Structuurvisie ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT 110317

Structuurvisie ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT 110317 Structuurvisie ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT 110317 1 COLOFON Structuurvisie Structuurvisie 18 augustus 2009 Rotterdam Central District 110317 Geproduceerd door: Gemeente Rotterdam Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

Innoveren van A tot Z? Begin met B zeggen

Innoveren van A tot Z? Begin met B zeggen www.pwc.nl Innoveren van A tot Z? Begin met B zeggen Intentieverklaring Connected Innovation Network 12 maart 2014 2 PwC Bij PwC in Nederland werken ruim 4.700 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen.

Nadere informatie

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Van A naar F. Onderzoek, ontwerp en inspiratie voor snelle fietsinfrastructuur. Een nieuw type weg Inleiding

Van A naar F. Onderzoek, ontwerp en inspiratie voor snelle fietsinfrastructuur. Een nieuw type weg Inleiding Lay-out14 p l a t f o r m v o o r r e c e n t o n t w e r p e n d o n d e r z o e k Lay-out is een onregelmatig verschijnende uitgave over ontwerpende onderzoeken die met steun van het Stimuleringsfonds

Nadere informatie

Inhoudelijk verslag 2011

Inhoudelijk verslag 2011 Inhoudelijk verslag 2011 Utrecht, juni 2012 Inleiding In het Activiteitenplan 2011 staat per activiteit een aantal doelen omschreven. In het Inhoudelijk Verslag 2011 is per voorgenomen doel aangegeven

Nadere informatie

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD

STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 STAP 5 - AGENDA VOOR DE STAD BESLUITVORMING DOMEINEN EN BESPARINGSVOORSTELLEN KADERNOTA 2016 26 mei 2015 STAP 5 AGENDA VOOR DE STAD mei 2015 INHOUDSOPGAVE Samenvatting

Nadere informatie