Procesmanagement: wat de organisatie-hark laat liggen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Procesmanagement: wat de organisatie-hark laat liggen"

Transcriptie

1 Procesmanagement: wat de organisatie-hark laat liggen Nationaal Kwaliteitscongres 2007 drs. ing. Ouke J. Pijl Hogeschool Utrecht 2Reflect Arnhem 2

2 3 Programma Hogeschool Utrecht Project Professioneel Partnership Processen identificeren Processen beschrijven Processen beheersen Processen verbeteren Afsluiting 4

3 5 Faculteit Economie & Management 6

4 Professioneel Partnership Aanleiding project Ontevredenheid over operationele processen Dissatisfier bij studenten ( rankings!) én docenten Leidt af van inhoudelijke onderwijskwaliteit En de constatering Operatie drijft naar boven tot management Innovaties dalen niet af tot operatie Opdracht Opdrachtgever: Faculteitsdirectie Doel: op orde krijgen operationele processen Let op: middel om onderwijs centraal te kunnen stellen 7 Foto s PP 8

5 Processen identificeren 9 Processen identificeren 10

6 Processen identificeren 11 Bedrijfsmodel Bedrijfsmodel 12

7 Processen identificeren Tips Start bij gehele primaire proces Definieer samenhang (input/output) Betrek de werkers daarbij Wees zuinig met wat je een proces noemt Valkuilen Lege samenhang (proceshiërarchie = organogram ) Te weinig naar voren halen Processen beschrijven, bedrijfsmodel weer vergeten 13 Processen beschrijven Bedrijfsmodel 1 A4 (A3) Procesbeschrijvingen 5-10x 2 A4 Werkdocumenten Zoveel als gevraagd 14

8 Proceseigenaar Reikw ijdte Doelstelling Accreditatiecriteria (Evinac) Prestatie-indicatoren Auteur Proces Toetsen verzorgen Directie (Portefeuillehouder Onderw ijs) Opleidingen Instituut Business Economics en Business Administration (locatie Utrecht) Beoordelen of studenten leerdoelen uit het onderw ijsprogramma hebben gerealiseerd Beoordeling en toetsing (NVAO 2.8, Evinac ), Studiebegeleding en informatievoorziening Procesgegevens (NVAO 4.2, Evinac 2.4.3) Percentage gepubliceerde cijfers binnen 10 w erkdagen na afname, Handmatig toegevoegde cijfers a.d.h.v. cijfermutatieformulier PPP Verbetergroep Toetsen verzorgen BE en BA (facilitator Ouke Pijl) a Status Resultaat PPP fase 2 Input Activiteit/Verantwoordelijke Output Blokweek Naar Opmerking Proces Versie 1. CENTRALE TENTAMENS (schriftelijk en luister) Tentamenrooster Tentamenrooster definitief w eek 5 Sharepoint a. Tentamens voorbereiden Inschrijvingen toetsen Presentielijsten per lokaal w eek 5 Plein Onderw ijssupport Toetsen Tentamenorganisatie Tentamenopgaven per lokaal Evaluatieformulieren Nl en UK Presentielijsten per lokaal w eek 5-7 In enveloppen naar kluis Draaiboek tentamenorganisatie Evaluatieformulieren NL en UK Info studenten extra tijd (van Ex.cie) Extra-tijd lijst w eek 8 Surveillanten Overlapmelding (door student) Overlaplijst w eek 8 Surveillanten Uitnodiging surveillanten Tentamenw erk b. Tentamens afnemen Instructie surveillanten Afgetekende presentielijst w eek 9-10 Ophaallokaal Tentamenopgaven per lokaal Surveillanten MC-tentamenw erk w eek 9-10 Cijferadministratie Presentielijsten per lokaal Rapportages tentamens week 9-10 Teamleider Tentamenorganisatie Evaluatieformulieren NL en UK Rapportages fraude Examencommissie Extra-tijd lijst Ingevulde evaluatieformulieren w eek 9-10 Tentamenorganisatie Actie Input Output Wanneer + Wie Overlaplijst Collegekaart/Dagpas + legitimatie Voor wie Het tentamenw erk w ordt gesorteerd op cursus en docent. De evaluatieformulieren w orden verw erkt door Operations en gerapporteerd door Kw aliteitszorg (zie Planning & Control cyclus). Opmerking MC-tentamenw erk Cijferlijst MC (voorlopig) w eek Ophaallokaal c. MC-tentamens scoren Correctiemodel MC-tentamenw erk w eek Ophaallokaal Cijferadministratie HOE Rooster Voorlopige cijfers w eek Osiris (niet openbaar) d. Tentamens beoordelen Lege Cijferlijst (Osiris) Beoordeeld tentamenw erk w eek Archief docent Tentamenw erk Docent Afgetekende presentielijst w eek Onderw ijsbalie Afgetekende presentielijst Afgetekende cijferlijst w eek Onderw ijsbalie Normeringsmodel Cijferlijst MC (voorlopig) Cijfermutatieformulier Cijfermutatieformulier (optioneel) tot 9 w eken Onderw ijsbalie na inzage Teamleiders Onderw ijs/cursusbeheerders/themabeheerders monitoren dat docenten ontbrekende cijfers aanleveren. Bij de landelijke AC-tentamens w orden de resultaten doorgegeven na landelijke beoordeling en eventuele correctie. 15 Processen beschrijven Tips Beschrijf/ontwerp wat op korte termijn werkbaar is Kort, kort, kort (wat & wie & waarvoor, niet hoe ) Definieer input/output binnen en tussen processen Oog voor jouw-werk-op-één-a4 effect Valkuilen Meer investeren in tool dan in betrokkenheid Bypass door (stroom)schema s Vooral vanuit reparatie beschrijven Operationele chaos willen beschrijven 16

9 Processen beheersen Directie Faculteit Proceseigenaars (6) Instituut Business Administration Instituut Business Economics Instituut Marketing & Commerce Shared Service Centre Operations Procesgroepen (6) 17 Processen beheersen Proceseigenaars (uit directieteam) Eindverantwoordelijk inrichting proces Stellen ambities vast Brengen besluitvorming in Procesgroepen (uit afdelingen) Werken ambities uit tot innovaties Monitoren proces Bereiden besluitvorming voor Facilitering (Kwaliteitszorg) Bedrijfsmodel bewaken Effectiviteit bewaken Documentatie en publiceren Instituut Business Administrat. Instituut Business Economics Directie Faculteit Instituut Marketing & Commerce Procesgroepen (6) Proceseigenaars (6) Shared Service Centre Operations 18

10 Processen beheersen Tips Benoem proceseigenaars op hoog(ste) niveau Benoem brede en kleine procesgroepen Besluit over aanpak en besluitvorming Valkuilen Zo-gaan-we-het-doen memo s Droppen van losse functiebeschrijvingen Structuur niet gebruiken (nieuwe losse groepjes) Onvoldoende besluitvorming (opnieuw discussies) 19 Processen verbeteren Processen Vóór Project Professioneel Partnership Identificeren Alles is proces Versnipperd beeld Beschrijven Fragmenten Uitgebreid en losstaand Geïsoleerde activiteit Beheersen Veel eigenaars (?) Informeel Persoonlijke afspraken Energieverlies Wandelgangen Verbeteren Brandjes blussen Operationeel Beleid komt traag/niet door Ná Project Professioneel Partnership Zes hoofdprocessen Gedeeld beeld Gehele primaire proces Kort en samenhangend Brede betrokkenheid Zes proceseigenaars Formele besluitvorming Brede procesgroepen Efficiënt en effectief Ook: prestatie-indicatoren Ambities realiseren Uitstijgen boven operatie Beleid heeft consequenties 20

11 Processen verbeteren Proces Verbeterd Ambitie Curriculum ontwikkelen Werven en inschrijven Plannen en roosteren Onderwijs verzorgen Toetsen verzorgen Resultaten vaststellen Cursusbeschrijvingen nieuwe studiejaar tijdig en compleet Inschrijving voor tentamens Totstandkoming rooster Afstemming onderwijs en ondersteuning Publicatie toetsresultaten (binnen 10 werkdagen) Diploma-uitgifte vrijwel foutloos Externe oriëntatie structureler maken Speciale groepen goed regelen Persoonlijke ontwikkeling docenten (HR-instrument) Studiebegeleiding verder harmoniseren Introductie studievoortgangsoverleg Optimaliseren werkwijze rond bindend studieadviezen 21 U kunt morgen beginnen! Laag hangend fruit: Dan doe ik het zelf wel Zij komen daar niet aan toe Altijd controleren Mijn eigen systeempje Ik pas dat altijd weer aan Zij zijn altijd te laat en dan is het nog niet goed ook Wat moet U doen zodat een ander daar goed mee verder kan. Kijk eens naar links en naar rechts - praat daar eens over met die ander... 22

12 Professioneel Partnership Verticaal organiseren Mijn functie is? Wat moet ik doen? Wie is mijn baas? Wie zijn mijn medewerkers? Horizontaal organiseren Van wie krijg ik werk? Wat voeg ik daar aan toe? Aan wie lever ik dat? Met wie werk ik samen? 23 Professioneel Partnership Meer weten? Zie Congresmap Management van processen Teun Hardjono en Renco Bakker Website 2Reflect Procesmanagement gemiste kans voor hbo-onderwijs Ouke Pijl en Renco Bakker, Sigma, augustus 2006 Ouke J. Pijl (06)

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Marketing & Communicatie MIK

Marketing & Communicatie MIK Marketing & Communicatie MIK richtlijn en veelgestelde vragen voor MIK medewerkers Website 1. Ik wil iets aanleveren voor op de website of zie een fout. a. Betreft het een cursus? Het hele cursusgedeelte

Nadere informatie

Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag

Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag Toelichting op de handleiding bij het opstellen van het kwaliteitsjaarverslag Voor 1e lijns fysiotherapiepraktijken Amersfoort, maart 2005 Bij het maken van de toelichting op de handleiding voor het kwaliteitsjaarverslag

Nadere informatie

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Voorwoord De VU hecht groot belang aan open werkverhoudingen, waarin leidinggevenden en medewerkers elkaar respectvol

Nadere informatie

IK-DOELEN BIJ DE DALTONUITGANGSPUNTEN

IK-DOELEN BIJ DE DALTONUITGANGSPUNTEN IK-DOELEN BIJ DE DALTONUITGANGSPUNTEN 1 2 3 4 5 A Samen werken (spelen) Hierbij is het samenwerken nog vooral doel en nog geen middel. Er is nog geen sprake van taakdifferentiatie. De taak ligt vooraf

Nadere informatie

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer Persoonlijk opleidingsplan Hulpmiddelen voor de werknemer Elk bedrijf heeft bepaalde doelstellingen. Maar ook de werknemers van een bedrijf, jij en je collega s, hebben eigen doelen. Zoals: beter worden

Nadere informatie

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met (Big) Data Gedreven Gemeente Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data In samenwerking met Maart 2015, 1ste editie PDF, Den Haag Auteurs Eric de Kruik, Kwaliteitsinstituut Nederlandse

Nadere informatie

Het Functioneringsgesprek

Het Functioneringsgesprek Het Functioneringsgesprek Augustus 2010 Het Functioneringsgesprek Inleiding Een functioneringsgesprek heeft tot doel de kwaliteit van het werk te verhogen en daarnaast zorgt het voor een verhoging van

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

QUICK-SCAN ZEK KWALITEIT VAN ZORG

QUICK-SCAN ZEK KWALITEIT VAN ZORG QUICK-SCAN ZEK KWALITEIT VAN ZORG INHOUDSOPGAVE BLZ. 1 INLEIDING...1 2 DE QUICK-SCAN...1 2.1 Waarom een quick-scan?...1 2.2 Welke begrippen gebruiken we?...2 2.3 Hoe beoordelen we?...2 2.4 Met welke instrumenten

Nadere informatie

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact Sturen op Antwoord Meten en verbeteren van uw klantcontact 1 Opdrachtgever Overheid heeft Antwoord, namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Algemene Zaken

Nadere informatie

Shared Service Centers binnen de overheid Meer met minder. Master Thesis

Shared Service Centers binnen de overheid Meer met minder. Master Thesis Master Thesis Mark Poen Utrecht, augustus 2005 Studentnummer: 527908 Universiteit van Tilburg Versiebeheer Versie Datum Opmerking 0.1 23 mei 2005 Eerste opzet scriptie 0.11 16 juni 2005 Verdere invulling

Nadere informatie

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen.

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen. Leidraad Consult over: het functioneringsgesprek Functioneringsgesprekken verlopen vaak problematisch. Zowel leidinggevenden als medewerkers zien er nogal eens tegenop en zijn achteraf teleurgesteld over

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA

AFSTUDEERLEIDRAAD INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA AFSTUDEERLEIDRAAD OPLEIDINGEN CLUSTER ICT INFORMATICA SYSTEEMBEHEER BEDRIJFSKUNDIGE INFORMATICA INFORMATION ENGINEERING TECHNISCHE INFORMATICA VOLTIJD/DEELTIJD/DUAAL CURSUSJAAR 2008-2009 Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1

FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 FNV BONDGENOTEN > VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN > 1 2 < FNV BONDGENOTEN < VAKBONDSWERK MET KADERLEDEN Inhoud Veelvoorkomende werkzaamheden; kadergroep en contactpersonen 1 Organiseren van bijeenkomsten 7

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

Informatieplan. Inspectie Jeugdzorg. Versie 1.0 Status definitief Datum 31 januari 2011

Informatieplan. Inspectie Jeugdzorg. Versie 1.0 Status definitief Datum 31 januari 2011 Informatieplan Inspectie Jeugdzorg Versie 1.0 Status definitief Datum 31 januari 2011 Bezoekadres Contact Postadres Stichting ICTU 070 888 7656 Stichting ICTU Wilhelmina van Pruisenweg 104 info@e-inspecties.nl

Nadere informatie

Opleiding Schoolleider

Opleiding Schoolleider Opleiding Schoolleider Post-HBO opleiding voor leidinggevenden in het onderwijs Jaar 1 Basisbekwaam Jaar 2 Vakbekwaam Programmagids 2014-2015 Opleiding Schoolleider 2014/2015 Inhoud pagina Voorwoord 2

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

Standaardiseren om te flexibiliseren

Standaardiseren om te flexibiliseren Jef van den Hurk en Luc Verburgh Jef van den Hurk Standaardiseren om te flexibiliseren Standaardiseren om te flexibiliseren: het lijkt een contradictio in terminis. Standaardiseren betekent immers dat

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Binnen en buiten de kom Deel 2: Interventies

Binnen en buiten de kom Deel 2: Interventies Binnen en buiten de kom Deel 2: Interventies Onderzoek naar sturen op het verbinden van binnen- en buitenschools leren Met succesfactoren, interventies en voorlopige conclusies Boudewijn Hogeboom Sander

Nadere informatie

Big Data, van hype naar actie

Big Data, van hype naar actie Big Data, van hype naar actie Op zoek naar waardevolle inzichten voor het vergroten van studiesucces Algemeen 1. Oriëntatie 2. Aanmelding 3. Intake 4. Inschrijving 5. Opleiding Sociaal-demografisch en

Nadere informatie

Werken met een Team Ontwikkelings Plan (TOP) praktische hulp voor de ontwikkeling van teamwerk

Werken met een Team Ontwikkelings Plan (TOP) praktische hulp voor de ontwikkeling van teamwerk Werken met een Team Ontwikkelings Plan (TOP) praktische hulp voor de ontwikkeling van teamwerk Inhoud I Het Team Ontwikkelings Plan (TOP) 2 II Teamontwikkeling in kaart 3 III Hoe ziet een TOP eruit? 5

Nadere informatie

Onderwijstijd onder Focus op Vakmanschap. De nieuwe benadering van onderwijstijd

Onderwijstijd onder Focus op Vakmanschap. De nieuwe benadering van onderwijstijd Onderwijstijd onder Focus op Vakmanschap De nieuwe benadering van onderwijstijd Titel : Nota onderwijstijd Project/Werkgroep : Auteur(s) : Heleen Beurskens Pierre Veelenturf Luud Bochem Rini Romme In overleg

Nadere informatie

Studentenstatuut Opleidingsdeel

Studentenstatuut Opleidingsdeel Studentenstatuut Opleidingsdeel Studiejaar 2014-2015 Christelijke Hogeschool Windesheim HBO Bachelor Accountancy Crohonummer: 34406 voltijd / deeltijd / duaal Accreditatiedatum: 21-03-2019 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Overzicht kwaliteitsverbeteringen voor onderwijs en begeleiding per instelling die deelneemt aan experiment uitbreiding bindend studieadvies

Overzicht kwaliteitsverbeteringen voor onderwijs en begeleiding per instelling die deelneemt aan experiment uitbreiding bindend studieadvies Bijlage Overzicht kwaliteitsverbeteringen voor onderwijs en begeleiding per instelling die deelneemt aan experiment uitbreiding bindend studieadvies Amsterdam University College (AUC) De Amsterdam University

Nadere informatie