Nieuwe initiatieven verder brengen Practicum procesmanagement & Verbindend onderhandelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwe initiatieven verder brengen Practicum procesmanagement & Verbindend onderhandelen"

Transcriptie

1 Nieuwe initiatieven verder brengen Practicum procesmanagement & Verbindend onderhandelen Goede ideeën sterven vaak een stille dood. Onderhandelingen rond nieuwe initiatieven lopen regelmatig vast. Dat moet beter kunnen. Anders. p2 biedt twee open trainingen die u helpen om nieuwe ideeën in complexe samenwerkings verbanden verder te brengen: Practicum procesmanagement Wilt u leren hoe u volgens een stapsgewijze aanpak van een (pril) idee voor samenwerking tot een gedragen, uitvoerbaar project komt? Dan is het Practicum procesmanagement iets voor u. Procesmanagement is de aanpak die helpt om te komen tot een kansrijk initiatief door ideeën te verrijken en de juiste partners op het juiste moment te betrekken. Training Verbindend onderhandelen Zoekt u naar een onderhandelingsaanpak die voor alle betrokken partijen winst oplevert? Dan is de training Ver bindend onderhandelen iets voor u. In Verbindend onderhandelen combineren wij de Mutual Gains Approach (MGA) met procesmanagement: een onderhandelingsaanpak die zich richt op het behalen van wederzijdse winst, door expliciet te kiezen voor een consensusbenadering. De twee trainingen vormen een aanvulling op elkaar. Verbindend Onderhandelen bouwt voort op belangrijke vaardigheiden die u in het Practicum procesmanagement leert: het verrijken van ideeën, het creëren van meerwaarde en het consolideren van de tussenstand. Omgekeerd komt Verbindend Onderhandelen u goed van pas, als het bij het uitwerken van ideeën op onderhandelingen aankomt. In deze brochure beschrijven we de leerdoelen, opzet, doelgroep van beide trainingen. Voor meer infor matie of inschrijven kunt u contact opnemen met Alice Leclercq: of De training leert je hoe je een idee het beste verder kunt brengen en vooral hoeveel enthousiasme daarbij nodig is; de energie spat ervan af! Marijke Bekkenkamp, Provincie Utrecht Het Practicum procesmanagement is een aan rader! De instrumenten die je aan gereikt krijgt, zijn goed doordacht en niet star. Het inspireert je om effectief in je werk te staan en er op een creatieve manier mee om te gaan. Bet Ratering, gemeente Nijmegen 1

2 Practicum procesmanagement Het snel en succesvol realiseren van nieuwe initiatieven is een kunst en kunde. Het vraagt om een aanpak die regisseert in plaats van beheerst, ontwikkelt in plaats van ontwerpt. Een aanpak die ruimte geeft en tegelijker tijd werkt aan draagvlak. Het beheersconcept, dat opgesloten ligt in project management, sluit niet aan bij de dynamiek die nodig is voor goede en gedragen ideeontwikkeling. Voldoende interactie en tijd voor uitleg en voorbeelden, goede open sfeer Marieke Ruijzing, Smart Agent Company Procesmanagement biedt uitkomst. De open be nadering van procesmanagement biedt u handvaten voor regie langs de pijlers van draagvlak en haalbaarheid. In het Practicum procesmanagement leert u het instrumentarium en de vaardigheden van procesmanagement eigen te maken in een praktijkgerichte training. U leert te sturen op thema, tempo, timing en toegang. U leert ideeën te verrijken, draagvlak te creëren en zo tot uitvoerbare resultaten te komen. Iedereen vond het een goed idee, enthousiasme alom. Maar toch is het in de ijskast beland Voor wie? Het Practicum procesmanagement is bedoeld voor ieder een die aan de lat staat om de ontwikkeling van nieuwe initiatieven in complexe omgevingen te begeleiden. Deelnemers kunnen bijvoorbeeld zijn: Beleids- en stafmedewerkers van gemeenten, provincies, waterschappen en semioverheids organisaties die regelmatig nieuwe initiatieven tot ontwikkeling moeten brengen. Projectleiders die zich bezighouden met gebiedsof stedelijke ontwikkeling. Managers business development en andere managers die nieuwe ideeën ontwikkelen. Managers die initiatieven tot stand brengen waarbij meerdere partijen moeten samenwerken. Leerdoelen Na de training (H)erkent u situaties waarin procesmanagement als aanpak relevant en succesvol is. Bent u bekend met de begrippen draagvlak, acceptatie, macht en haalbaarheid. Weet u op welk wijze u relevante partijen kunt betrekken bij ideeontwikkeling. Kent u de mogelijkheden die u als procesmanager heeft om in te grijpen. Bent u in staat de werk wijze van het verrijken van ideeën toe te passen. Kunt u de sturings varia belen en instrumenten van procesregie vormgeven. (H)erkent u de invloed van uw eigen gedrag in de rol van procesmanager. 2

3 Het was toch een goed idee? Zelfs de directie vond dit. We hebben alles overwogen, maar toch... Opzet van de training Het Practicum bestaat uit een tweedaagse en een derde aparte dag. Tijdens de tweedaagse leert u de principes van procesmanagement toe te passen op een relevante case. Deze case is tevens het aanknopingspunt voor korte theoretische presentaties. Daarbij maakt u individuele en groepsopdrachten, afgewisseld met reflecties en analyses gericht op de praktijk van de deelnemers. Een belangrijke component in het Practicum is onderlinge ervaringsuitwisseling. Dit bereiken we door het spiegelen van elkaars ervaringen. De derde dag richten we in op basis van de thema s die de deelnemers inbrengen en de huiswerkopdracht: u krijgt de mogelijkheid om vanuit een eigen praktijkcase een consolidatiedocument vorm te geven. Daarnaast besteden we deze dag aandacht aan de kennis en vaardigheden die u als procesmanager nodig heeft om uw positie te verstevigen. Voorafgaand aan het Practicum ontvangt u als deelnemer een intakeformulier op basis waarvan we het Practicum toespitsen op uw specifieke vragen, leerwensen en praktijksituatie. Praktische informatie Het Practicum bestaat uit een tweedaagse en een derde aparte dag. Aanvang- en eind tijden zijn respectievelijk en uur. Er is geen avondprogramma. De Practica worden gegeven bij p2, Slotselaan 6-8 te Rossum. Overnachting is mogelijk op loopafstand. Data voor de volgende practica zijn: 7, 8 en 23 april , 5 en 19 november 2015 Aan het Practicum kunnen minimaal 6 en maximaal 12 personen deelnemen. De prijs voor het Practicum bedraagt ,- exclusief BTW. Dit bedrag is inclusief catering, cursusmap en het boek Management van processen. Eventuele overnachtingen behoren tot de mogelijkheden en zijn voor eigen rekening. p2 legde in 2001 de basis voor procesmanagement in Nederland met het boek Management van processen. Tijdens het practicum ontvangt u dit boek. Het boek beschrijft de proces matige aanpak en reikt modellen en instrumenten aan die in de praktijk zijn ontwikkeld en toegepast. Het Practicum wordt gegeven door twee van de volgende drie trainers: Henny Pries, Jasper van Deurzen en Jaap Walter. Zij zijn zeer er varen in een grote variëteit aan processen en projecten zowel in overheid, gezondheidszorg en bedrijfsleven. Tijdens deze training putten zij volop uit eigen ervaring. 3

4 We hebben er het maximaal haalbare uitgesleept, meer zat er echt niet in. Een veelgehoorde uitspraak na afronding van een onderhandeling. Maar is dat zo? Is het maximale gerealiseerd? Vaak is er sprake van win-verlies of hoogstens van een compromis waar partijen mee kun nen leven maar niet echt heel blij mee zijn. In de training Verbindend onderhandelen maakt u zich een nieuwe onderhandelingsaanpak eigen, gebaseerd op de Mutual Gains Approach (MGA) ontwikkeld door Harvard University en het Massachusetts Institute of Technology in Boston, USA. We combineerden deze aanpak met proces management en kwamen tot Verbindend Onder handelen. Het uitgangspunt van Verbindend onderhandelen is wederzijdse winst. Denken vanuit belangen in plaats van standpunten. De taart v ergroten voor we hem verdelen. Consensus in plaats van com promis. Dat klinkt gemakkelijk, maar dat is het allerminst. Verbindend onderhandelen vraagt om het a anleren van een nieuwe denkwijze. p2 laat u ervaren hoe mensen reageren in onder handelingssituaties. Zelfs voor doorgewinterde onderhandelaars is het een eyeopener om te zien hoe sterk mensen denken in standaardpatronen. En hoe moeilijk het is die patronen overboord te zetten. Via theorie en praktijk ontdekt u hoe vrijheid ontstaat voor open onderhandelingen op basis van belangen. Verbindend onderhandelen Voor wie? Deze training is bedoeld voor iedereen die meerwaarde wil bereiken uit onderhandelingen in c omplexe situaties met meerdere belangen partijen aan tafel. Deelnemers kunnen bijvoorbeeld zijn: Beleid- en stafmedewerkers van gemeenten, provincies, waterschappen en semioverheids organisaties die namens hun organisatie regel ma tig bij onderhandelingsprocessen betrokken zijn. Projectleiders die zich bezighouden met gebieds- of ste delijke ontwikkeling. Managers die voor een opgave staan waar veel partijen bij betrokken zijn, wellicht hebben die partijen zelfs stevige standpunten ingenomen. Managers die initiatieven tot stand brengen waar bij meerdere partijen moeten samen werken en waarbij afspraken gemaakt moeten worden over bijvoorbeeld inzet van menskracht en budget. Leerdoelen Na de training Herkent u het verschil tussen traditioneel en Verbindend onderhandelen. Bent u in staat te onderhandelen op basis van belangen in plaats van op standpunten. Bent u thuis in de achtergrond en theorie van Verbindend onderhandelen, waaronder de vier stappen in een onderhandelingsproces, joint fact finding, BATNA, ground rules en het opstel len van criteria voor een succesvolle uitkomst. Heeft u inzicht in de samenhang van proces, relatie, procedures en inhoud, gericht op een betere samenwerking tussen betrokken partijen. Bent u in staat om een ontwerp te maken voor de volgende stap in uw eigen onderhandelings proces. 4

5 We hebben er het maximaal haalbare uitgesleept, meer zat er echt niet in. Opzet van de training De training bestaat uit een intake, een tweedaagse en een terugkomdag. In de tweedaagse leg gen we de basis voor Verbindend onder handelen. U maakt kennis met de theorie en spelregels. Vervolgens maakt u de vertaalslag van theorie naar praktijk door direct te oefenen in een stevige simulatie. Ook benutten we de eigen casuïstiek om de essentie van Verbindend onderhandelen te doorgronden. Zo kunt u na de tweedaagse direct aan de slag met wat u geleerd heeft. Op de terugkomdag gaan we uitgebreid in op de eigen praktijk van deelnemers en het toepassen van kennis en vaardigheden. Voorafgaand aan de training vindt een intake en eerste kennismaking plaats voor een optimale afstemming van de training op de deelnemers. De periode tussen de training en de terugkomdag maakt onderdeel uit van de training. U formuleert voor deze periode een huiswerkopdracht. p2 heeft een inspirerende tweedaagse training Verbindend onderhandelen verzorgd. Daarna ging iedereen met het zelf geformuleerde huiswerk in de praktijk oefenen. Dat maakt deze training erg toepasbaar; hij nodigt uit tot zelf doen. Doorvragen naar belang en, de BATNA herkennen, goede cases en veel reflectie; zeer waardevol voor ons werk dat het van samenwerken op regionaal niveau moet hebben. Paul Meijer, Stadsregio Rotterdam Praktische informatie De training Verbindend onderhandelen bestaat uit een intake, tweedaagse en een terugkomdag. Aanvang- en eindtijden zijn respectievelijk en uur. Op de eerste avond van de tweedaagse is er een avondprogramma tot uur. De training wordt gegeven door twee van de volgen de drie trainers: Marja van Schie, Paul Manders en Anneke van der Zwaart. Zij zijn ervaren in het leiden van onderhandelingsprocessen via Verbindend onderhandelen. Tijdens deze training putten zij volop uit eigen ervaring. De training wordt gegeven bij p2, Slotselaan 6-8 te Rossum. Overnachting is mogelijk op loopafstand. Data voor de volgende training worden in overleg gepland. Aan de training kunnen minimaal 6 en maximaal 18 personen deelnemen. De prijs voor de training bedraagt ,- exclusief BTW. Dit bedrag is inclusief cursusmap, studieboek, lunches en diner op de eerste dag. Eventuele over nachtingen behoren tot de mogelijkheden en zijn voor eigen rekening. 5

6 Meer weten? Inschrijven U kunt zich aanmelden voor het Practicum procesmana gement en/of de training V erbindend onderhandelen door een mail te sturen aan Alice Leclercq: U ontvangt daarna een bevestiging. De inschrijving geschiedt in volgorde van a an melding. De trainingen worden gegeven op de thuis basis van p2: Slot Rossum in Rossum. Een inspirerende trainingslocatie en werkplek gelegen in het land van Maas en Waal. Deze historische locatie biedt alles om verder door te groeien, zowel op zakelijk als op persoonlijk gebied. Het is ook mogelijk een in company training te volgen, toegesneden op de praktijk van uw organisatie. Voor inhoudelijke informatie over proces management kunt u terecht bij Jaap Walter, Voor inhoudelijke vragen over Verbindend O nderhandelen kunt u terecht bij Marja van Schie, Voorwaarden Tot twee weken voor de aanvangsdatum kunt u, uitsluitend schriftelijk, annuleren. Daarna berekenen wij het volledige bedrag. Natuurlijk kan uw collega u zonder bijkomende kosten vervangen. Na de inschrijving ontvangt u van ons een bevestiging, intakeformulier en een routebeschrijving. Tot twee weken voor aanvang behouden wij ons het recht voor het Practicum Procesmanagement te annuleren dan wel naar een later tijdstip te verschuiven. Slotselaan ER Rossum Tweede invalshoek P2 Projecten zijn ons werkterrein. Voor de fijnproevers: we zijn specialist op het gebied van project-, proces-, programma-, portfoliomanagement en Verbindend onderhandelen. Daarbij adviseren we organisaties over het professionaliseren van projecten of kunnen we het management van op gaven geheel of gedeeltelijk over nemen. Wat ons typeert is de zoektocht naar een unieke, niet voor de hand liggende invalshoek, die zaken in beweging brengt, mensen met elkaar -verbindt en altijd tot resultaten leidt. Dit noemen we: de 2de invalshoek. 6

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

SOM Professional. 9-daagse opleiding 2015-2016. De opleiding voor omgevingsmanagers met ervaring die planmatiger willen werken.

SOM Professional. 9-daagse opleiding 2015-2016. De opleiding voor omgevingsmanagers met ervaring die planmatiger willen werken. SOM Professional 9-daagse opleiding 2015-2016 De opleiding voor omgevingsmanagers met ervaring die planmatiger willen werken. Werken vanuit een visie. Met een planmatige, herhaalbare aanpak. Werken aan

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk.

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. PROFESSIONALISEREN DOOR ALLE BENODIGDE SOFTSKILLS VAN DE MANAGER TE TRAINEN

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Leergang mensgericht leidinggeven

Leergang mensgericht leidinggeven Leergang mensgericht leidinggeven Open inschrijving voor managers en leidinggevende professionals in de zorg Opzet: Metaprofiel Analyse : meten van uw denkstijlen Zes trainingsdagen in vier maanden Afsluitende

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Brochure. Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie

Brochure. Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie Brochure Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie OR en contact met de achterban OR Academy Inhoudsopgave Over OR Academy 3 Cursus ondernemingsraad en achterbancommunicatie 4 Algemene informatie

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Met elkaar werken aan een oplossing

Met elkaar werken aan een oplossing jaargang 1 nr 1 2009 Special Visieontwikkeling Veiligheidshuis IJsselland Voor u ligt de eerste special over het thema Visieontwikkeling Veiligheidshuis IJsselland. In de afgelopen tijd is de visie op

Nadere informatie

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan

Brochure. Training HR en timemanagement. In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Brochure Training HR en timemanagement In 1 dag slimmer met je tijd om leren gaan Inhoudsopgave Over HRM Academy 3 Training HR en timemanagement 4 Algemene informatie over de training 6 Maatwerk 7 Contact

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Woensdag 11 november 2015. Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede

Woensdag 11 november 2015. Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede Woensdag 11 november 2015 Congrescentrum de ReeHorst Bennekomseweg 24 6717 LM Ede U i t n o d i g i n g Op woensdag 11 november 2015 vindt het 9 e landelijke WMS congres plaats onder de titel: Ambitie

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen

Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen Rosa Hessing Nanda van Oorschot Theo Winnubst s-hertogenbosch, KPC Groep, 2007 De auteurs Rosa

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri

Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos. Adviesrapport. Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri Ouderbetrokkenheid bij Minder Boos Adviesrapport Marjolijn van Leeuwen Naïma Abouri juni 2013 Colofon juni 2013, Pharos Kennis- en adviescentrum migranten, vluchtelingen en gezondheid. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal

Resultaat voorop dus mens centraal 1. Resultaat voorop dus mens centraal Resultaat voorop dus mens centraal 1 Resultaat voorop dus mens centraal Inhoud CiEP Basis 4 CiEP en Het Nieuwe Werken 8 CiEP Waardenprofielen 10 CiEP Energiek 14 CiEP voor Teams 18 e-ciep Basis 20 CiEP

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Ondersteun zelfmanagement van chronisch zieken. In tien stappen zet uw team zelfmanagement blijvend centraal

Ondersteun zelfmanagement van chronisch zieken. In tien stappen zet uw team zelfmanagement blijvend centraal Ondersteun zelfmanagement van chronisch zieken In tien stappen zet uw team zelfmanagement blijvend centraal 1 Ondersteun zelfmanagement van chronisch zieken is een uitgave van Vilans. Tekst: Jeanny Engels,

Nadere informatie

Vormen van samenwerking tussen scholen en partners

Vormen van samenwerking tussen scholen en partners SCHOOL EN OMGEVING VO De kracht van samenwerking Vormen van samenwerking tussen scholen en partners drs. Boudewijn Hogeboom Jump Koch Susan Potiek Sander van Veldhuizen drs. Boudewijn Hogeboom, Jump Koch,

Nadere informatie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie

han.nl/werkenenleren deeltijd recht regionaal werken en leren management duaal erkend Professional economie han.nl/werkenenleren PRAkTIJKGERICHT recht regionaal deeltijd werken en leren management erkend Professional duaal economie FACULTEIT ECONOMIE en MANAGEMENT Vergroot UW wereld HBO/POST-HBO-/MASTEROPLEIDINGEN

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu

Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Ardis Organisatie Ontwikkeling Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Ardis Organisatie Ontwikkeling Na een afspraak niet terug naar kantoor, maar door naar huis waar je

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015

TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015 TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari - juni 2015 KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN www.pao.tudelft.nl Verbeter uw concurrentiepositie met onze technisch management en personal skills cursussen!

Nadere informatie