Vlaamse Regionale indicatoren VRind 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vlaamse Regionale indicatoren VRind 2011"

Transcriptie

1

2 Vlaamse Regionale Indicatoren vrind 211

3 VRIND is een uitgave van de Studiedienst van de Vlaamse Regering. De Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) is een agentschap binnen het domein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid van de Vlaamse overheid. Hij verricht op wetenschappelijk onderbouwde en onafhankelijke wijze studies over demografische, sociaal-maatschappelijke en macro-economische thema s, vertrekkende vanuit een beleidsrelevante vraagstelling. De Studiedienst heeft tevens een coördinerende rol op het gebied van de monitoring van de algemene omgeving voor het Vlaamse beleid. Hij heeft een ondersteunende rol ten aanzien van andere beleidsdiensten die vragen hebben over statistiek, survey, monitoring, beleidsevaluatieonderzoek en toekomstverkenningen als techniek en bij praktische vraagstukken. De Studiedienst is tevens de draaischijf voor vraag en aanbod van openbare statistieken over Vlaanderen. VRIND is ook te raadplegen via de website ( U kunt daar eveneens andere publicaties van de Studiedienst van de Vlaamse Regering downloaden. De reeksen uit deze publicatie en de metadata zijn daar terug te vinden via de rubriek Cijfers. STUDIEDIENST VAN DE VLAAMSE REGERING Boudewijnlaan 3 bus 23, 1 Brussel Tel Fax Bestellingen Telefonisch via gratis nummer 17 (elke werkdag van 9 tot 19 uur). Depotnummer: D/211/3241/24 ISBN-NUMMER: EAN: VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Josée Lemaître, administrateur-generaal GRAFISCHE VORMGEVING EN OPMAAK Prepress Drukkerij Bosmans, Lommel Creatieve Pers, Turnhout DRUK EN AFWERKING Drukkerij Room, Sint-Niklaas Dit rapport is gedrukt op chloorvrij milieuvriendelijk papier. 2 vrind 211

4 woord vooraf Voor u ligt de 19de editie van de Vlaamse Regionale Indicatoren (VRIND). VRIND wordt jaarlijks opgemaakt in opdracht van de Vlaamse Regering. De basis van elke editie vormt een set van indicatoren voor de verschillende bevoegdheidsdomeinen van de Vlaamse overheid. Het regeerakkoord en de beleidsnota s van de ministers vormen de basis voor de indicatorenset. Bij aanvang van de legislatuur wordt telkens gezocht naar indicatoren die het best het vooropgezette beleid en de mogelijke effecten er van in beeld kunnen brengen. Noch het beleid, noch de omgeving waarin deze opereert, is statisch. Keuzes worden in de loop van een legislatuur scherper gesteld en wel eens bijgestuurd. Dit kan gebeuren vanuit effectiviteit- of efficiëntieoverwegingen maar soms zijn het de veranderde maatschappelijke en economische omstandigheden die een bijsturing vereisen. Dit houdt ons bij de les en zorgt er voor dat jaarlijks de set van indicatoren opnieuw wordt bekeken en waar nodig bijgestuurd. Dit gebeurt in een jaarlijkse overlegronde. Het zijn uiteindelijk de beleidsraden - waar de minister en zijn administratie samen zitten - die de indicatorenset definitief vastleggen. De Studiedienst van de Vlaamse Regering zelf doet jaarlijks suggesties zowel naar invulling van de indicatoren op basis van nieuwe beschikbare data als naar een mogelijke invalshoek voor de presentatie van de indicatoren. Eigen aan een monitor zoals VRIND, is het systematisch en periodiek opvolgen en presenteren van ontwikkelingen die voor het beleid relevant zijn. Het opbouwen van reeksen is daarbij belangrijk. Ze laten toe de ontwikkelingen te beschrijven en aan te geven in welke richting deze ontwikkelingen gaan. Als het beleid duidelijke keuzes heeft gemaakt, kan nagegaan worden of de vastgestelde evolutie in de juiste richting gaat en de beoogde doelstelling al dan niet in zicht komt. Beschrijvingen op zich verklaren niet waarom ontwikkelingen zich voordoen. VRIND kan dus zeker niet opgevat worden als een evaluatieinstrument van het beleid van de Vlaamse overheid. De vastgestelde ontwikkelingen verklaren veronderstelt een grondiger analyse waarbij rekening wordt gehouden met de vele spelers die deze ontwikkelingen mee beïnvloeden en sturen. De verschillende steunpunten kunnen hierbij een rol spelen. Zelf investeert de studiedienst in het zoeken naar verklaringen voor sociaalmaatschapelijke fenomenen. Daarvoor werd een nieuw instrument ontwikkeld met name De Sociale Staat van Vlaanderen. In de lente 211 verscheen een 2de editie waarbij gezocht werd naar verklaringen voor verschillen in opvattingen en gedragingen van Vlamingen in vergelijking met andere Europese landen. Indicatoren het woord zegt het zelf geven een indicatie aan. Vooral voor maatschappelijke effecten is het dikwijls afwegen hoe effecten het best kunnen opgevolgd worden. Belangrijk daarbij is dat de indicatoren gedragen worden door alle betrokken partners en de resultaten eenduidig kunnen worden geïnterpreteerd. In vele gevallen moet men zich tevreden stellen met een indicator die een of ander aspect opvolgt en bij benadering iets zegt over een mogelijk resultaat of effect. Gebrekkige statistieken of ontbrekende meetinstrumenten kunnen daar voor zorgen. woord vooraf 3

5 De structuur van deze editie loopt parallel met deze van vorig jaar. De beleidsdomeinen werden ondergebracht in 5 clusters. Voor elke cluster zijn telkens een aantal markante vaststellingen opgelijst. Ze dienen als smaakmaker om verder in de hoofdstukken te gaan snuisteren. VRIND is een coproductie. Naast medewerkers van de studiedienst is een prominente rol toebedeeld aan de beleidscellen van de departementen en wordt daarnaast een beroep gedaan op circa 2 medewerkers uit de Vlaamse overheid, de wetenschappelijke steunpunten en andere instellingen. Hun medewerking is noodzakelijk om tot een kwaliteitsvol en onderbouwd product te komen. We willen hen hier uitdrukkelijk voor bedanken. Luk Bral VRIND-coördinator 4 vrind 211

6 medewerkers Medewerkers Studiedienst van de Vlaamse Regering Projectcoördinatie Eindredactie dwarsdoorsnede vrind 211 Algemeen referentiekader Sociaal-culturele context Macro-economische context Demografische context Talent, werk, ondernemen en innovatie De lerende Vlaming Werk en sociale economie De open ondernemer Innovatiecentrum Vlaanderen Inzetten op een warme samenleving Cultuur Sport Toerisme Media Gezondheid Zorg Diversiteit, inburgering en integratie Inkomen, armoede en sociale uitsluiting groen en dynamisch stedengewest Ruimtelijke ontwikkelingen Wonen Stad en platteland Milieu en natuur Energie Landbouw Slimme draaischijf van Europa slagkrachtige overheid Vlaamse overheid Lokale en provinciale besturen Internationaal Vlaanderen Focus vrijwilligerswerk Technische en administratieve ondersteuning Cartografie Luk Bral Luk Bral, Myriam Vanweddingen, Karolien Weekers Luk Bral, Veerle Beyst, Peter De Smedt, Jo Noppe, karolien Weekers Luk Bral Thierry Vergeynst Edwin Pelfrene, Martine Corijn Isabelle Erauw (O&V), Dirk Festraets Myriam Vanweddingen, Jo Noppe Thierry Vergeynst Peter Viaene (EWI), Michaël Goethals Guy Pauwels Guy Pauwels Pieter De Maesschalck Marie-Anne Moreas Dirk Smets Dirk Moons Jo Noppe Jo Noppe Greta Sienap Greta Sienap Hilde Schelfaut, Luk Bral Veerle Beyst Dirk Smets Dirk Smets Veerle Beyst, Pieter De Maesschalck Dirk Festraets, Dirk Moons, Pieter De Maesschalck Dirk Festraets, Dirk Moons Myriam Vanweddingen Luk Bral Fatma Akkaya, Guy De Smet, Nancy Jadoul, Daniel Luyckx, naomi Plevoets, Charly Potloot, Erik Roebben, georneth Santos, Lieven Van der Elst, Karina Van De Velde Greta Sienap medewerkers 5

7 Medewerkers uit de Vlaamse overheids- en andere instellingen Talent, werk, ondernemen en innovatie De lerende Vlaming Departementale coördinator: Isabelle Erauw ADSEI: Essin Fehmieva, Anja Termote AgODI: Peter Bex, Ann Lips, Lise Van Proeyen AHOVOS: Nele Coghe, Aron De Hondt, Katelijne Janssens AKOV: Willy Parent ETNIC: Philippe Dieu, Catherine Lefèvre O&V: Veronique Adriaens, Anton Derks, Isabelle Erauw, Liës Feyen, Franky Lava, Dries Moorkens, Miekatrien Sterck, Guy Stoffelen, Leen Vandeputte, Raymond Van de Sijpe, Ann Van Driessche, Johan Vermeiren, Geert Vermeulen SERV: Hendrik Delagrange Steunpunt Studie en Schoolloopbanen: Jan Van Damme, Georges Van Landeghem Syntra Vlaanderen: Gert Franssen, Raf Raymaekers, An Van de Ven Universiteit Gent: Inge De Meyer, Nele Warlop VGC: Bert Vangoidtsenhoven VLIR: Koen Hostyn VSAWSE: Kim De Paepe, Anja Wagemans Werk en sociale economie Departementale coördinator: Faiza Djait SERV-STV Innovatie & Arbeid: Stephan Vanderhaeghe Steunpunt WSE: Stijn Braes, Wim Herremans, Wouter Vanderbiesen VDAB: Luc De Kinder, Geert Demulder, Stefaan Gekiere, Martine Keuleers, Paul Poels, Steven Schietecatte, Bart Van Schel WSE, afdeling Werkgelegenheidsbeleid: Raf Boey, Willem De Klerck, Faiza Djait, Ryfka Heyman, Marleen Jacobs, Erik Samoy, Patricia Vroman De open ondernemer Departementale coördinatoren: Pascale Dengis, Koen Jongbloet EWI: Peter Viaene FIT: Christophe Verhaeghe IV: Wannes Carlier Innovatiecentrum Vlaanderen Departementale coördinator: Pascale Dengis EWI: Pascale Dengis, Koen Waeyaert, Peter Viaene ECOOM: Koen De Backere Inzetten op een warme samenleving Cultuur Departementale coördinator: Justine Sys ADSEI: Philippe Dewint, Vincent Coutton CJSM: Justine Sys, Wim Bogaert, Andy Vandervoort, Christine Van de Steene, Maarten Vandekerckhove, Bart Dierick, Marina Laureys, Elke Demeulenaere, Trees De Bruycker, Cindy Vanhove Cultuurnet: Carlo Dieltjens Sport Departementale coördinator: Justine Sys Bloso: Paul Eliaerts, Hervé Van der Aerschot CJSM: Christine De Brouwer, Astrid Vervaet, Nancy Barette KUL: Jeroen Scheerder 6 vrind 211

8 Toerisme Departementale coördinator: Koen Jongbloet IV: Koen Jongbloet, Christel Leys Steunpunt Buitenlands Beleid, Toerisme & Recreatie: Bart Neuts, Louise Derre Toerisme Vlaanderen: Vincent Nijs Media Departementale coördinator: Justine Sys ADSEI: Patrick Lusyne, Peter Boonants Belgacom: Jan Margot CIM: Rikkert Van Loo CJSM: Johan Bouciqué, Justine Sys Elektronisch Nieuwsarchief Vlaanderen: Julie De Smedt European Broadcasting Union: Lieven Vermaele Fonds Pascal Decroos: Ides Debruyne IAB Belgium: Patrick Marck Mediaxim: Marie-Anne Stevens National Newspublishers Survey: Jan Drijvers Raad voor de Journalistiek: Flip Voets Telenet: Luc Vanfleteren UGent: Erik Dejonghe Var: Geert Vansant Vlaamse Regulator voor de Media: Marijke Dejonghe, Dirk Peereman VMMa: An Volckaert VRT: Philippe Cieters, Wouter Quartier Gezondheid Departementale coördinator: Joost Bronselaer Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid: Heidi Cloots, Herwin De Kind Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen: Hilde Kinable Zorg Departementale coördinator: Joost Bronselaer WVG, Kenniscentrum: Joost Bronselaer WVG, Team Eerstelijn en Thuiszorg: Ilse Goossens Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid: Herwin De Kind Agentschap Jongerenwelzijn: Johan Peeters Kind en Gezin: Bea Buysse VIPA: Christophe Cousaert Steunpunt Algemeen Welzijnswerk: Gerard Van Menxel Federatie Tele-Onthaaldiensten in Vlaanderen: Jose De Kesel Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap: Jeroen Boel, Dankwart Kleinjans Diversiteit, inburgering en integratie Departementale coördinator: Gijs Martens, Annemie Degroote (ABB) Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Team Inburgering: Joke Vispoel, Tom Van Canneyt, Annemie Degroote Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Team Integratie: Kobe Debosscher Inkomen, armoede en sociale uitsluiting ADSEI: Patrick Lusyne WVG, afdeling Welzijn en Samenleving: Frank Van den Branden, Tom D Olieslager medewerkers 7

9 Groen en dynamisch stedengewest Ruimtelijke ontwikkelingen Departementale coördinator: Stijn Vanacker Agentschap Ondernemen: Birgit Bastiaensen, Idris Peiren Monumentenwacht Vlaanderen vzw: Anouk Stulens Onroerend Erfgoed: Piet Geleyns RWO, Kennis en Informatie: Jean-Paul Beys RWO, Ruimtelijke Planning: Isabelle Loris, Peter Willems Steunpunt Ruimte en Wonen, Ruimtemonitor: Thomas Verbeek Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed: Luc Van Havere Wonen Departementale coördinator: Stijn Vanacker RWO, Agentschap Wonen Vlaanderen: Gunther Gysemans RWO, Inspectie: Hubert Bloemen RWO, Woonbeleid: Lize Haagdorens, Veerle Geurts, Eva Debusschere Vlaams Overleg Bewonersbelangen vzw: Swa Silkens Vlaams Woningfonds: Stoffel Adriaensens Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen: Peter Van Den Bosch Stad en platteland Departementale coördinator: Gijs Martens, Stefaan Tubex (ABB) ABB: Stefaan Tubex, Annelies Jacques Milieu en natuur Departementale coördinator: Ludo Vanongeval ANB: Jeroen Nachtergaele, Gudrun Van Langenhove INBO: Heidi Demolder LNE, afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen: Katrien Oorts LNE, afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid: Ludo Vanongeval MIRA-team: Johan Brouwers, Bob Peeters, Line Vancraeynest, Myriam Bossuyt OVAM: Marijke Cardon, Ilse De Win, Maarten De Groof, Els Gommeren VLM: Els Lesage VMM, IRCEL: Frans Fierens Energie Departementale coördinator: Ludo Vanongeval LNE, afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid: Ludo Vanongeval, Kris Rongé VITO: Kristien Aernouts, Kaat Jespers VMM, MIRA-team: Johan Brouwers VREG: Sarah Van Kerckhoven Landbouw Departementale coördinator: Jonathan Platteau LV, afdeling Monitoring en Studie: Els Demuynck, Jonathan Platteau, Tom Van Bogaert, Dirk Van Gijseghem 8 vrind 211

10 Slimme draaischijf van Europa Departementale coördinator: Bart Van Herbruggen ADSEI: Rudy Sprengers, Krist Omey BIVV: Ankatrien Boulanger FOD MV: Gilles Labeeuw Infrabel: Veerle Van Dessel LNE: Tania Van Mierlo MOW: Bart Van Herbruggen, Jan Pelckmans, Anneleen De Smedt, Ward Poelmans, Annick Seghers, Stefaan Hoornaert NMBS : Luc Antonus SERV: Dirk Neyts VMM-MIRA: Caroline De Geest Slagkrachtige overheid Vlaamse overheid Departementale coördinatoren: Lucas Huybrechts, Gijs Martens, Ivo Van den Bossche BZ: Gijs Martens, Thomas D Haenens, Kaat Matthys DAR, afdeling Communicatie: Marijke Vrijders, Brigitte Rombaut Dienst Wetsmatiging: Marijn Straetemans FB: Henk Goossens, Lucas Huybrechts Vlaamse Infolijn: Karl Vogels Vlaamse Ombudsdienst: Johan Nootens Lokale en provinciale besturen Departementale coördinator: Gijs Martens, Katie Heyse (ABB) ABB: Petra Desmedt, Gerd Dottermans, Katie Heyse, Ann De Saedeleer, Stefaan Swaels Dexia: Anne-Leen Erauw FB: Kenny Van Cauter Internationaal Vlaanderen Departementale coördinator: Koen Jongbloet IV: Simon Calcoen, Koen Jongbloet, Jurian Van Parys Focus: vrijwilligerswerk SVR: Pieter De Maesschalck, Ann Carton Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk: Eva Hambach, Michèle Weiss medewerkers 9

11 1 vrind 211

12 inhoudsopgave DWARSDOORSNEDE VRIND Duurzaamheid 16 Gelijke kansen 19 Opvolging Vlaams regeerakkoord in vogelvlucht 23 Algemeen referentiekader Sociaal-culturele context 25 Tevredenheid 25 Tijdsdruk 26 Zorgen 28 Sociale contacten 28 Toekomstverwachtingen 29 Maatschappelijke problemen 29 Politieke betrokkenheid 3 Politiek actief 31 Vertrouwen in de overheid 32 Tevredenheid voorzieningen Macro-economische context 36 Welvaart 36 Economische ontwikkelingen 38 Bedrijfstakken 4 Ranking Demografische context 45 Stand van de bevolking 45 Loop van de bevolking 49 Samenlevingsvormen 52 Bevolkings- en huishoudensprojecties 53 cluster Talent, werk, ondernemen en innovatie De lerende Vlaming 59 Kerncijfers 59 Kansen geven aan talent 65 Naar een goede start op het werk 76 Internationalisering 77 Investeren in onderwijs Werk en sociale economie 85 Situatie Vlaamse arbeidsmarkt 85 Activerend arbeidsmarktbeleid 95 inhoudsopgave 11

13 2.3 De open ondernemer 15 Ondernemen 15 Internationaal ondernemen Innovatiecentrum Vlaanderen 12 O&O intensiteit 12 O&O overheidskredieten 122 Menselijk potentieel 124 Output 126 cluster Inzetten op een warme samenleving Cultuur 133 Globale participatie en aanbod 133 Sociaal-cultureel werk 135 Kunsten en Erfgoed 146 Economische cijfers Sport 158 Sportparticipatie 158 Kwaliteitsvol aanbod en begeleiding 162 Topsport 166 Gezond sporten 168 Economische aspecten Toerisme 171 Vlaanderen als bestemming 171 De Vlaming op vakantie Media 178 Onafhankelijkheid, pluriformiteit en kwaliteit 178 Mediaparticipatie Gezondheid 197 Gezondheidsdoelstellingen 197 Mortaliteit en morbiditeit 25 Zwangerschap en geboorte 29 Zorgaanbod Zorg 213 Algemeen welzijnswerk 213 Kinderen en gezinnen 215 Jeugdzorg 219 Personen met een handicap 221 Pleegzorg 224 Ouderen 225 Zorgverzekering 227 Investeringen Diversiteit, integratie en inburgering 23 Vreemde bevolking 23 Samenleven in diversiteit 233 Inburgering als opstap naar integratie 235 Woonwagenbewoners vrind 211

14 3.8 Inkomen, armoede en sociale uitsluiting 241 Welvaartsverdeling en armoede 241 Sociale uitsluiting 251 cluster Groen en dynamisch stedengewest Ruimtelijke ontwikkelingen 259 Ruimtegebruik 259 Ruimtelijke planning 262 Onroerend erfgoed Wonen 271 Nieuwbouw en vastgoedmarkt 271 Betaalbaarheid van het wonen 274 Ondersteuning eigendomsverwerving 275 Ondersteuning huurmarkt 278 Woningkwaliteit 281 Lokaal woonbeleid Stad en platteland 287 Demografische ontwikkelingen 288 Ruimtelijke ontwikkelingen 292 Wonen 294 Economie en tewerkstelling 296 Milieu 3 Sociale aspecten 31 Stedelijkheid en overheid Milieu en natuur 38 Water 38 Bodem 31 Lucht 311 Klimaatverandering 313 Biodiversiteit 313 Afval- en materialenbeleid 316 Vermesting 319 Gezondheid 32 Houding en gedrag Energie 325 Efficiënt energieverbruik 325 Energieopwekking 326 Energiearmoede 329 Elektriciteits- en gasmarkt 33 Elektriciteits- en gasnetwerk Landbouw 333 Landbouwstructuur 333 Economische aspecten 335 Sociale aspecten van de landbouw 337 Landbouw en milieu 339 Landbouw- en plattelandsontwikkelingsbeleid 34 Visserij 345 inhoudsopgave 13

15 cluster Slimme draaischijf van Europa 347 Personenvervoer 349 Logistiek 354 Vlot verkeer 361 Veilig verkeer 363 Milieuvriendelijke mobiliteit 366 cluster Een slagkrachtige overheid Vlaamse overheid 375 Financiën 375 Vlaams overheidspersoneel 381 Overheidscommunicatie & reguleringsmanagement Lokale en provinciale besturen 39 Financiën 39 Personeel Internationaal Vlaanderen 47 Buitenlands beleid 47 Internationale samenwerking 41 FOCUS vrijwilligerswerk 415 Profiel van de vrijwilliger 416 De waarden van de vrijwilliger 419 Vlaanderen in Europees perspectief 42 Inschatting trends binnen het vrijwilligerswerk 421 Ter afronding 425 AFKORTINGEN 427 LIJST VAN FIGUREN vrind 211

16 dwarsdoorsnede vrind 211 VRIND 211 is de tweede editie in de huidige legislatuur. De structuur van de vorige editie, grotendeels geïnspireerd op de indeling van het Vlaamse regeerakkoord en de doorbraken van Vlaanderen in Actie, is daarom behouden. De beleidsdomeinen zijn in 5 clusters gegroepeerd. In een inleidend hoofdstuk worden globale sociaal-culturele, macro-economische en demografische ontwikkelingen geschetst, waarbinnen het beleid tot stand moet komen. In de eerste cluster komen onderwijs, arbeidsmarkt, ondernemen, wetenschap en innovatie aan bod met verwijzing naar de doorbraken De lerende Vlaming, De open ondernemer en Innovatiecentrum Vlaanderen. Een tweede cluster onder de doorbraaktitel Inzetten op een warme samenleving beschrijft de ontwikkelingen op het vlak van cultuur en jeugd, sport, toerisme, media, gezondheid, zorg, diversiteit, inburgering en integratie, inkomen en armoede en sociale uitsluiting. De derde cluster Groen en dynamisch stedengewest spitst zich toe op de ruimtelijke en ecologische aspecten met hoofdstukken over ruimtelijke ontwikkelingen, wonen, milieu, landbouw en energie. In deze cluster is ook een hoofdstuk rond stad en platteland toegevoegd dat ruimer is opgevat dan de ruimtelijke en fysieke aspecten. Mobiliteit en logistiek vormen een afzonderlijke cluster Slimme draaischijf van Europa. Een laatste cluster belicht Een slagkrachtige overheid en dit zowel op Vlaams als lokaal niveau. In deze cluster is er ook aandacht voor internationale aspecten. 211 is het Europees jaar van het vrijwilligerswerk. Een uitgebreide focus over het vrijwilligerswerk in Vlaanderen in een Europees perspectief sluit dan ook deze VRIND af. De clustering van de beleidsdomeinen is maar een van de verschillende mogelijkheden om ontwikkelingen in Vlaanderen in beeld te brengen. Transversale thema s zoals gelijke kansen en duurzaamheid worden doorheen deze domeinen behandeld en niet in een afzonderlijk hoofdstuk. Beide invalshoeken worden hieronder in overzichtstabellen kort toegelicht met verwijzingen naar de diverse hoofdstukken. Vervolgens worden ook de doelstellingen uit het Vlaamse regeerakkoord nog eens op een rijtje gezet en geïllustreerd met verwijzing naar VRIND indicatoren doorheen de publicatie. Om de ontwikkelingen goed te interpreteren kan een zicht op enkele belangrijke gebeurtenissen uit de betrokken periode helpen. Vandaar dat ook, om af te sluiten, een selectie van dergelijke gebeurtenissen op een tijdlijn worden weergegeven. Er wordt gebruik gemaakt van het recentste datamateriaal zoals beschikbaar op het ogenblik van de redactie. Het Vlaamse regeerakkoord stelt dat een slagkrachtig, coherent en geïntegreerd Vlaams beleid voor Brussel noodzakelijk is. Voor de gemeenschapsmateries zijn daarom ook Brusselse cijfers opgenomen. Waar mogelijk en relevant worden Vlaamse Gewestcijfers vergeleken met cijfers voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Dit komt vooral aan bod in hoofdstuk 4.3 Stad en platteland waar trouwens ook het Vlaams strategisch gebied rond Brussel wordt vergeleken met andere gebieden. Zoals in vorige edities is de selectie van de indicatorenset gebeurd in nauw overleg met de verschillende departementen en door de beleidsraden goedgekeurd. Het regeerakkoord, de beleidsnota s van de Vlaamse ministers en het Pact 22 vormden de basis voor de selectie. In totaal worden in deze editie circa 7 indicatoren gedocumenteerd en beschreven. dwarsdoorsnede vrind

17 Duurzaamheid In het Vlaamse regeerakkoord en het Pact 22 staat duurzaamheid centraal en in alle beleidsdomeinen zijn hiervoor hefbomen voorzien. Daarnaast keurde de Vlaamse Regering op 29 april 211 de hernieuwde strategienota duurzame ontwikkeling goed. Vanuit 6 transities, dit zijn grote maatschappelijke veranderingsprocessen, kijkt deze Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (VSDO) hoe de langetermijnvisie 25 voor een duurzame maatschappij vorm kan krijgen. De transities zijn: energie, mobiliteit, wonen en bouwen, voedsel, materialen en gezondheidszorg. In deze VRIND-editie is een set van indicatoren terug te vinden die kan gekoppeld worden aan de hernieuwde strategienota. De onderstaande selectie is geïnspireerd op een voorstel van omgevingsindicatoren voor de hernieuwde VSDO van het Steunpunt Duurzame Ontwikkeling (Bruyninckx e.a. 211). Het voordeel van de keuze om volgens de 6 transities te werken, is dat specifiek daar wordt ingezet waar de grootste uitdagingen liggen. Als er geen recente cijfers voor een indicator beschikbaar zijn, wordt een alternatieve indicator voorgesteld (*). Sommige indicatoren zijn onderdeel van een index. Dit is bijvoorbeeld het geval bij eco-efficiëntie (figuur landbouw; 5.2 personen- en goederenvervoer). Waar een expliciete doelstelling is voorzien, is deze opgenomen. De doelstelling kan betrekking hebben op het regeerakkoord, het Pact 22 of voorkomen in domeinspecifieke planningsdocumenten. De inschatting geeft aan in welke richting de indicator evolueert en of een vooropgestelde doelstelling al dan niet haalbaar is. In vergelijking met de andere gewesten of Europese landen kent Vlaanderen voor het merendeel van de geselecteerde indicatoren een ontwikkeling in de goede Omgevingsindicatoren duurzame ontwikkeling Hoofddimensie / Transitie Indicator Figuur Inschatting Sociaal Inkomensongelijkheid (gini-coëfficiënt) Economisch Beschikbaar inkomen per inwoner Ecologisch Broedvogelindex* 4.98 Energietransitie Bruto binnenlands energieverbruik Energie-intensiteit van de economie knipperlicht Broeikasgasemissies 4.97 Aandeel hernieuwbare energie 4.13 Energiearmoede 4.132, 3.25 Mobiliteitstransitie Modale verdeling personenvervoer 5.8 Modale verdeling goederenvervoer 5.25 Broeikasgasemissie van personenvervoer over de weg 5.49 Broeikasgasemissie van goederenvervoer over de weg 5.5 Aantal verkeersdoden* 5.4 Transitie wonen en bouwen Energieprestatiepeil 4.38 Problematische woonsituatie 4.36, 4.37 Woonquote 4.27 Voedseltransitie Energiegebruik in de landbouw Druk door gewasbescherming Consumptie groenten en fruit * Areaal biologische landbouw* Materialentransitie Materiaalproductiviteit knipperlicht Transitie gezondheidszorg Verloren potentiële jaren* 3.17 Ziekenhuisbedden/artsen* 3.18, Fysieke activiteit* * alternatieve indicator bij gebrek aan recente data. Bron: Bryninckx, H., M. Bussels & Bachus, K. (211). Omgevingsmonitor DO 211. Onderzoeksnota in het kader van een Kortetermijnopdracht van het Steunpunt Duurzame Ontwikkeling. Leuven: KU Leuven / HIVA. Legende Doelstelling gerealiseerd of haalbaar Goede richting Stabiel of middenpositie Eerder in tegengestelde richting of doel moeilijk haalbaar Negatieve ontwikkeling, verder van doel 16 vrind 211

18 Duurzaamheidsindex Indexen van duurzaamheid, van 1999 tot 21, index 1999= * Duurzaamheidsindex Milieu-index Economische index Sociale index Evolutie van de duurzaamheidsindex, van 1999 tot 21, index 1999 = 1. * Voorlopig cijfer op basis van schattingen voor een aantal indicatoren. richting of heeft het een gunstige positie. Wel gaat het soms over een geleidelijke of beperkte toename of is de toename nog relatief recent (figuur materiaalproductiviteit; 5.49 en 5.5 ontkoppeling milieudruk en economische ontwikkeling). Daarnaast duiden sommige recente cijfers op een aantal knipperlichten (figuur energie-intensiteit, materiaalproductiviteit) en blijft de ecologische dimensie (figuur 4.98 broedvogelindex) een belangrijk aandachtspunt. Voor de volgende jaren zijn belangrijke inspanningen nodig om de gewenste transities verder te ondersteunen. Zo is het aantal verkeersdoden (figuur 5.4) zeer hoog in vergelijking met andere Europese regio s. al is de sociale index wat gedaald in 21. De gebruikte milieu-indicatoren wijzen eerder op een stagnatie dan op een grote vooruitgang. De broeikasgasemissies mogen dan al afgenomen zijn, de elektriciteitsconsumptie van de huishoudens is toegenomen en de afvalzak blijft goed gevuld. Een selectie van indicatoren laat toe om de evolutie op het gebied van duurzaamheid over een langere periode na te gaan. Het bbp per inwoner en de arbeidsproductiviteit zijn opgenomen voor de economische index; de levensverwachting voor vrouwen bij geboorte, de verkeersdoden en de vroegtijdige schoolverlaters voor de sociale index en het opgehaald huishoudelijk afval, de elektriciteitsconsumptie van huishoudens en de broeikasgassen voor de milieu-index. Voor de 8 indicatoren wordt telkens de evolutie bekeken ten opzichte van Naast 3 indices voor de duurzaamheidsprincipes is ook een globale duurzaamheidsindex berekend. Op basis van de 8 indicatoren samen kan men stellen dat de duurzaamheid tussen 1999 en 28 is toegenomen, gevolgd door een kleine terugval in 29. Door de financieel-economische crisis kenden de economische indicatoren een achteruitgang tussen 28 en 29. In 21 was er terug een herstel. De sociale indicatoren blijven het goed doen dwarsdoorsnede vrind

19 Genderverschillen Indicator Situatie Figuur Sociaal-culturele context Levenstevredenheid algemene tevredenheid ligt bij vrouwen iets lager; vrouwen iets minder 1.2 M tevreden over hun gezondheidssituatie, inkomen en beschikbare vrije tijd Zorgen maken vrouwen maken zich meer zorgen, behalve over de politiek 1.8 M Belangrijkste maatschappelijke problemen top 5 van belangrijkste problemen grotendeels gelijk, milieuvervuiling bij 1.14 vrouwen belangrijker, vreemdelingen bij mannen belangrijker Politieke machteloosheid bij vrouwen duidelijk hoger 1.19 M Demografische context Leeftijdspiramide overwicht van vrouwen bij de oudere leeftijdsgroepen 1.45 V Levensverwachting bij geboorte ligt nog steeds duidelijk hoger bij vrouwen, al neemt het verschil af 1.52 V Levensverwachting op 65 jaar ligt nog steeds duidelijk hoger bij vrouwen 1.52 V De lerende Vlaming Keuze onderwijsvorm secundair onderwijs meisjes duidelijk in de meerderheid in ASO en KSO, jongens in de 2.2 meerderheid in BSO en TSO; verschillen in BSO en KSO nemen toe Hoger onderwijs aan hogescholen en universiteiten meer vrouwen dan mannen, V maar meer mannen in economische en wetenschappelijke richtingen Scholingsgraad meer vrouwelijke hooggeschoolden, vrouwen vaker een diploma hoger 2.15 V onderwijs van één cyclus en mannen vaker een universitair diploma Onderwijsprestaties meisjes zijn veel beter in leesvaardigheid, jongens sterker in wiskunde 2.23 Schoolse vertraging vooral in secundair onderwijs hebben meisjes minder vertraging, verschil 2.24 V neemt af Problematische afwezigheden in het voltijds onderwijs is er geen verschil, in het deeltijds zijn meisjes 2.26 M vaker afwezig Vroegtijdige schoolverlaters ligt bij meisjes aanzienlijk lager 2.27 V 2-34 jarigen met diploma hoger onderwijs vrouwen scoren beduidend beter V Participatie levenslang leren ongeveer gelijk 2.33 = Participatie volwassen onderwijs ligt veel hoger bij vrouwen 2.34 V Deeltijds onderwijs veel meer jongens dan meisjes M Ondernemersopleiding deelname van mannen en vrouwen ongeveer gelijk 2.38 = Erasmusstudenten meer vrouwen dan mannen 2.43 V Werk en sociale economie Werkzaamheidsgraad ligt veel lager bij vrouwen, verschil neemt wel af M Deeltijdarbeid ligt veel hoger bij vrouwen 2.66 M Tijdelijke arbeid ligt hoger bij vrouwen, maar verschil verkleint 2.67 M Atypische arbeid vrouwen doen meer weekendwerk; mannen meer nacht-, avond- en 2.68 ploegenarbeid Werkbaarheidsgraad ligt lager bij vrouwen 2.69 M ILO-werkloosheidsgraad geen verschil, hogere werkloosheidsgraad van vrouwen verdwenen = VDAB-werkloosheidsgraad geen verschil, hogere werkloosheidsgraad van vrouwen verdwenen 2.75 = Niet-werkende werkzoekenden iets minder vrouwen dan mannen 2.77 Werkzaamheidsgraad naar gezinssamenstelling Deeltijdarbeid naar gezinssamenstelling hoe meer kinderen, hoe minder vrouwen actief zijn op de arbeidsmarkt, bij mannen geen verschil naar aantal kinderen hoe meer kinderen, hoe meer vrouwen deeltijds werken, bij mannen geen verschil naar aantal kinderen Situatie meest positief voor 2.8 M 2.81 M VDAB-trajectwerking ondervertegenwoordiging van vrouwen in de trajectwerking 2.84 M Loopbaanonderbreking en tijdskrediet ligt veel hoger bij vrouwen 2.93 M Sociale economie groot overwicht van vrouwen in de invoegbedrijven (dienstencheques), 2.96 ondervertegenwoordiging in de andere werkvormen De open ondernemer Ondernemerschap ligt lager bij vrouwen 2.1 M Cultuur Deelname verenigingsleven mannen zijn meer actief lid dan vrouwen, verschil verkleint als geen 3.2 M rekening wordt gehouden met sportverenigingen Deelname sociaal-cultureel werk ligt veel hoger bij vrouwen 3.6 V Sport Lidmaatschap sportclub ligt lager bij vrouwen; bij vrijwilligers en bestuursfuncties is verschil nog 3.68, 3.71, M veel groter 3.77 Topsportscholen en topsportstatuten ligt veel lager bij vrouwen 3.87 M 18 vrind 211

20 Gelijke kansen Het Vlaamse gelijke kansenbeleid richt zich op het bestrijden van achterstellings- en uitsluitingsmechanismen die veroorzaakt worden door gender, seksuele oriëntatie en ontoegankelijkheid. Momenteel wordt in opdracht van Gelijke Kansen Vlaanderen gewerkt aan twee indicatorensets: één over genderverschillen en één over de situatie van personen met een handicap. Mogelijk kunnen de resultaten van deze indicatorensets gepresenteerd worden in de volgende editie van VRIND. In wat volgt wordt enkel aangegeven op welke plaatsen deze twee thema s in de volgende hoofdstukken aan bod komen. De houding tegenover holebi s en hun sociale situatie komt dit jaar niet aan bod in VRIND. In de SCV-survey van 211 zijn hierover wel een aantal vragen opgenomen. Deze gegevens zullen echter pas eind 211 beschikbaar zijn. Het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid ten slotte vormt strikt genomen geen onderdeel van het gelijke kansenbeleid. Het behoort tot de bevoegdheid van de minister van Inburgering en Integratie. Voor een bundeling van de gegevens over de evolutie van de vreemde bevolking, discriminatie-ervaringen en de maatschappelijke positie van vreemdelingen kan hoofdstuk 3.7 geraadpleegd worden. In het overzicht over wat er over gender in deze VRIND te vinden is, wordt telkens een korte beschrijving gegeven van de bestaande situatie aangevuld met een aanduiding of de situatie het meest positief is voor mannen (M) of voor vrouwen (V). Dat kan uiteraard enkel bij die indicatoren waarvan duidelijk is dat ze op een positieve of negatieve manier bijdragen tot iemands leefsituatie. Ondanks een duidelijke vooruitgang van vrouwen op tal van domeinen in de voorbije decennia, blijft hun sociaaleconomische positie overwegend minder goed dan die van mannen. Dit ondanks het feit dat vrouwen inzake opleiding en vorming sinds enige tijd een voorsprong hebben opgebouwd tegenover mannen. Vrouwen zijn minder aan het werk, werken meer deeltijds en tijdelijk, in minder kwaliteitsvolle en minder leidinggevende jobs. Zij stappen Genderverschillen (vervolg) Gezondheid Roken vrouwen roken minder vaak 3.15 V Alcoholgebruik overconsumptie minder vaak bij vrouwen V Gebruik cannabis ligt lager bij vrouwen V Ongevallensterfte ligt veel lager bij vrouwen V Zelfdoding ligt veel lager bij vrouwen V Doodsoorzaken verschillen in voornaamste doodsoorzaken vooral in leeftijdsgroep van tot 69 jaar: bij vrouwen borstkanker, bij mannen zelfdoding en longkanker Vermijdbare sterfte ligt iets hoger bij vrouwen M Verloren potentiële levensjaren ligt lager bij vrouwen 3.17 V Zorg CAW grote verschillen naar soort hulpverlening Bijzondere jeugdbijstand iets minder meisjes dan jongens 3.21 V Uitkeringen zorgverzekering veel meer vrouwen dan mannen M Diversiteit, inburgering en integratie Houding tegenover vreemdelingen vrouwen iets negatiever tegenover vreemdelingen M Nieuwkomers iets minder vrouwen dan mannen 3.23 M Inkomen, armoede en sociale uitsluiting Armoederisicopercentage iets hoger bij vrouwen M Subjectieve armoede geen verschil = Materiële deprivatie geen verschil = Achterstallen geen verschil = Landbouw Tewerkstelling veel meer mannen dan vrouwen M Slagkrachtige overheid Topfuncties Vlaamse overheid streefcijfer van 33% vrouwen haalbaar tegen M Middenkader Vlaamse overheid streefcijfer van 33% vrouwen haalbaar tegen M Personeel lokale besturen iets meer vrouwen dan mannen maar groot verschil naar soort overheid: 6.51 M veel meer vrouwen bij OCMW, veel minder bij politiezones en autonome gemeentebedrijven; vrouwen vaker contractueel en deeltijds Focus vrijwilligers Vrijwilligerswerk algemeen geen verschil 7.1 = Soort vrijwilligerswerk mannen meer bestuursfuncties, vrouwen meer hulpverlening en verzorging 7.4 dwarsdoorsnede vrind

Waar staat Vlaanderen op de weg naar de doelstellingen voor 2020? Luk Bral. Studiedienst Vlaamse Regering

Waar staat Vlaanderen op de weg naar de doelstellingen voor 2020? Luk Bral. Studiedienst Vlaamse Regering Waar staat Vlaanderen op de weg naar de doelstellingen voor 2020? Luk Bral Studiedienst Vlaamse Regering Indicatoren Pact 2020 Pact 2020: 20 doelstellingen voor Meer welvaart en welzijn Een competitieve

Nadere informatie

VRIND VLAAMSE REGIONALE INDICATOREN

VRIND VLAAMSE REGIONALE INDICATOREN VRIND 214 VLAAMSE REGIONALE INDICATOREN VRIND IS EEN UITGAVE VAN DE STUDIEDIENST VAN DE VLAAMSE REGERING. De Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) is een agentschap binnen het domein Diensten voor

Nadere informatie

V l a a m s e R e g i o n a l e I n d i c a t o r e n

V l a a m s e R e g i o n a l e I n d i c a t o r e n V l a a m s e R e g i o n a l e I n d i c a t o r e n vrind 21 VRIND is een uitgave van de Studiedienst van de Vlaamse Regering. De Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) is een agentschap binnen het

Nadere informatie

vrind Vlaamse regionale indicatoren

vrind Vlaamse regionale indicatoren vrind Vlaamse 212 regionale indicatoren VRIND is een uitgave van de Studiedienst van de Vlaamse Regering. De Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) is een agentschap binnen het domein Diensten voor

Nadere informatie

OVERZICHTSTABEL GEREGISTREERDE AANVRAGEN OPENBAARHEID VAN BESTUUR

OVERZICHTSTABEL GEREGISTREERDE AANVRAGEN OPENBAARHEID VAN BESTUUR BIJLAGE OVERZICHTSTABEL GEREGISTREERDE AANVRAGEN OPENBAARHEID VAN BESTUUR PERIODE: 1 JULI 2015 TOT 30 JUNI 2016 1) Vlaamse overheid: 12 beleidsdomeinen A) Kanselarij en Bestuur Departement Kanselarij en

Nadere informatie

VLAAMSE REGIONALE INDICATOREN

VLAAMSE REGIONALE INDICATOREN VLAAMSE REGIONALE INDICATOREN VRIND is een uitgave van de Studiedienst van de Vlaamse Regering. De Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) is een agentschap binnen het domein Diensten voor het Algemeen

Nadere informatie

VRIND Vlaamse Regionale Indicatoren

VRIND Vlaamse Regionale Indicatoren VRIND Vlaamse Regionale Indicatoren Woensdag 18 februari 2009 Inhoud Situering en korte historiek Concept Procedure Documentatie indicatoren VRIND 2008 Gebruik Webenquête Vaststellingen Situering en korte

Nadere informatie

VR MED.0495/3

VR MED.0495/3 VR 2016 1612 MED.0495/3 BIJLAGE B: VLAAMSE TOPAMBTENAREN PLANNING 2017 Opmerking 1: De koppeling die in deze excel werd gemaakt, is gebaseerd op: - de bevoegdheidsverdeling, zoals deze werd vastgelegd

Nadere informatie

MOBILITEIT Wagenpark (bron: ADSEI) personenwagens andere Verkeersongevallen met gewonden MILIEU EN ENERGIE. Studiedienst van de Vlaamse Regering

MOBILITEIT Wagenpark (bron: ADSEI) personenwagens andere Verkeersongevallen met gewonden MILIEU EN ENERGIE. Studiedienst van de Vlaamse Regering licht ernstig De (SVR) is een Hij heeft een ondersteunende rol ten aanzien van beleidsdiensten die vragen hebben over statistiek, survey, monitoring, beleidsevaluatieonderzoek en toekomstverkenningen als

Nadere informatie

In Het Algemeen Belang. Filip De Rynck

In Het Algemeen Belang. Filip De Rynck In Het Algemeen Belang Filip De Rynck Context gemeenschappelijk Discussie over de rol van de overheid: gemeenschappelijk belang Besparingen: gemeenschappelijke druk; kan samenwerking deel van het antwoord

Nadere informatie

Lijst van entiteiten en financiële systemen die in staat zijn e-facturen te ontvangen via het Mercuriusplatform

Lijst van entiteiten en financiële systemen die in staat zijn e-facturen te ontvangen via het Mercuriusplatform Lijst van entiteiten en financiële systemen die in staat zijn e-facturen te ontvangen via het Mercuriusplatform versie 20160623 Entiteit Financieel systeem KBO-nummer / GLN-nummer Startdatum elektronisch

Nadere informatie

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen?

Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Hoe beïnvloedt het Europese beleid de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen? Cascade van beleidsniveaus en beleidsteksten Beleid EU Strategie Europa 2020 Europees werkgelegenheidsbeleid Richtsnoeren

Nadere informatie

VR MED.0495/2

VR MED.0495/2 VR 2016 1612 MED.0495/2 BIJLAGE A: VLAAMSE TOPAMBTENAREN EVALUATIE 2016 Opmerking 1: De koppeling die in deze excel werd gemaakt, is gebaseerd op: - de bevoegdheidsverdeling, zoals deze werd vastgelegd

Nadere informatie

Verenigingen en vrijwilligerswerk: hardnekkige fenomenen

Verenigingen en vrijwilligerswerk: hardnekkige fenomenen Verenigingen en vrijwilligerswerk: hardnekkige fenomenen Luk Bral en Guy Pauwels Studiedag 20 jaar peilen in Vlaanderen Leuven, 31 januari 2017 Inhoud Context Opzet Evolutie informele contacten, lidmaatschap

Nadere informatie

Waar staat Vlaanderen op de weg naar de doelstellingen voor 2020? Luk Bral. Studiedienst Vlaamse Regering

Waar staat Vlaanderen op de weg naar de doelstellingen voor 2020? Luk Bral. Studiedienst Vlaamse Regering Waar staat Vlaanderen op de weg naar de doelstellingen voor 22? Luk Bral Studiedienst Vlaamse Regering Indicatoren Pact 22 Pact 22: 2 doelstellingen voor Meer welvaart en welzijn Een competitieve en duurzame

Nadere informatie

2.2.1 Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt

2.2.1 Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt 2.2 Uitdagingen op het vlak van werkgelegenheid 2.2.1 Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt Het wordt steeds belangrijker om met voldoende kwalificaties naar de arbeidsmarkt te kunnen gaan. In Europees

Nadere informatie

RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE

RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE Bij het openen van het rapport worden de meest recente gegevens uit de databank gehaald. Inleiding In dit document worden de kansarmoede-indicatoren weergegeven

Nadere informatie

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen.

Sinds 1 januari 2014 is het Vlaamse Gewest bevoegd voor de dienstencheques aangekocht in Vlaanderen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 636 van GRIET COPPÉ datum: 5 juli 2016 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstencheques - Profiel gebruikers Sinds 1 januari 2014 is het

Nadere informatie

Stadsmonitor 2014 Een samenwerking tussen het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Studiedienst van de Vlaamse Regering

Stadsmonitor 2014 Een samenwerking tussen het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Studiedienst van de Vlaamse Regering Stadsmonitor 2014 Een samenwerking tussen het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Studiedienst van de Vlaamse Regering Situering Opdracht: minister, bevoegd voor het Stedenbeleid De stadsmonitor is een

Nadere informatie

5 ( ) Nr. 3 1 april 2014 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR

5 ( ) Nr. 3 1 april 2014 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR stuk ingediend op 5 (2013-2014) Nr. 3 1 april 2014 (2013-2014) Vlaamse Regering Samenstelling verzendcode: PAR 2 Stuk 5 (2013-2014) Nr. 3 V l a a m s Pa r l e m e n t 1011 B r u s s e l 0 2 / 5 5 2. 11.

Nadere informatie

5 ( ) Nr. 2 2 januari 2014 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR

5 ( ) Nr. 2 2 januari 2014 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR stuk ingediend op 5 (2013-2014) Nr. 2 2 januari 2014 (2013-2014) Vlaamse Regering Samenstelling verzendcode: PAR 2 Stuk 5 (2013-2014) Nr. 2 V l a a m s Pa r l e m e n t 1011 B r u s s e l 0 2 / 5 5 2.

Nadere informatie

VRIND VLAAMSE REGIONALE INDICATOREN

VRIND VLAAMSE REGIONALE INDICATOREN VRIND 214 VLAAMSE REGIONALE INDICATOREN VRIND IS EEN UITGAVE VAN DE STUDIEDIENST VAN DE VLAAMSE REGERING. De Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) is een agentschap binnen het domein Diensten voor

Nadere informatie

5 ( ) Nr. 2 5 januari 2012 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR

5 ( ) Nr. 2 5 januari 2012 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR stuk ingediend op 5 (2011-2012) Nr. 2 5 januari 2012 (2011-2012) Vlaamse Regering Samenstelling verzendcode: PAR 2 Stuk 5 (2011-2012) Nr. 2 V l a a m s Pa r l e m e n t 1011 B r u s s e l 0 2 / 5 5 2.

Nadere informatie

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid

Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Juli 2013 De evolutie van de werkende beroepsbevolking te Brussel van demografische invloeden tot structurele veranderingen van de tewerkstelling Het afgelopen

Nadere informatie

5 (2009) Nr juli 2009 (2009) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR

5 (2009) Nr juli 2009 (2009) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR stuk ingediend op 5 (2009) Nr. 1 13 juli 2009 (2009) Vlaamse Regering Samenstelling verzendcode: PAR 2 Stuk 5 (2009) Nr. 1 Vlaams Parlement 1011 Brussel 02/552.11.11 www.vlaamsparlement.be Stuk 5 (2009)

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013

PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 PERSBERICHT Brussel, 20 december 2013 Werkgelegenheid stabiel, werkloosheid opnieuw in stijgende lijn Arbeidsmarktcijfers derde kwartaal 2013 Na het licht herstel van de arbeidsmarkt in het tweede kwartaal

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2015-2020 Vlaamse Ouderenraad vzw 5 november 2014 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel Advies 2014/3 naar aanleiding

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud In 2010 verscheen de eerste editie van de Economische Monitor Voorne-Putten, een gezamenlijk initiatief van de vijf gemeenten Bernisse, Brielle,

Nadere informatie

5 ( ) Nr. 1 1 oktober 2010 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR

5 ( ) Nr. 1 1 oktober 2010 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR stuk ingediend op 5 (2010-2011) Nr. 1 1 oktober 2010 (2010-2011) Vlaamse Regering Samenstelling verzendcode: PAR 2 Stuk 5 (2010-2011) Nr. 1 V l a a m s Pa r l e m e n t 1011 B r u s s e l 0 2 / 5 5 2.

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-469- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME Vraag nr. 70

Nadere informatie

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de

Economische monitor. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 5 e editie. Opzet en inhoud. Deze factsheet is de vijfde editie van de 5 e editie Economische monitor Voorne PutteN Opzet en inhoud Deze factsheet is de vijfde editie van de Economische Monitor Voorne-Putten en presenteert recente economische ontwikkelingen van Voorne-Putten

Nadere informatie

Vlaanderen in Cijfers. Studiedienst van de Vlaamse Regering

Vlaanderen in Cijfers. Studiedienst van de Vlaamse Regering Vlaanderen in Cijfers 2012 Studiedienst van de Vlaamse Regering BEVOLKING Bevolking, 1 januari totaal x 1.000 5.940 6.252 6.307 mannen x 1.000 2.930 3.085 3.113 vrouwen x 1.000 3.011 3.167 3.193 Belgen

Nadere informatie

5 ( ) Nr september 2016 ( ) ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR

5 ( ) Nr september 2016 ( ) ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR ingediend op 5 (2016-2017) Nr. 1 26 september 2016 (2016-2017) Vlaamse Regering Samenstelling verzendcode: PAR 2 5 (2016-2017) Nr. 1 Samenstelling minister-president Geert BOURGEOIS viceminister-presidenten

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 Lichte daling werkloosheid Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2015 De werkloosheidgraad gemeten volgens de definities van het Internationaal Arbeidsbureau daalde

Nadere informatie

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 Legende bij de onderstaande tabel: ngk: overdracht van niet-gesplitste kredieten; bvj: overdracht van bijkredieten vorige jaren. (in duizenden EUR)

Nadere informatie

Regionale economische vooruitzichten 2014-2019

Regionale economische vooruitzichten 2014-2019 2014/6 Regionale economische vooruitzichten 2014-2019 Dirk Hoorelbeke D/2014/3241/218 Samenvatting Dit artikel geeft een bondig overzicht van enkele resultaten uit de nieuwe Regionale economische vooruitzichten

Nadere informatie

OVERZICHT OVERLEGSTRUCTUREN IN HET HOOG OVERLEGCOMITÉ VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST

OVERZICHT OVERLEGSTRUCTUREN IN HET HOOG OVERLEGCOMITÉ VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST BIJLAGE 3 OMZENDBRIEF OVERZICHT OVERLEGSTRUCTUREN IN HET HOOG OVERLEGCOMITÉ VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST I ENTITEITEN BBB STRUCTUUR 1.1. Tussenoverlegcomités (= beleidsdomeinoverlegcomité BDOC),

Nadere informatie

VRIND 2016 PERSVOORSTELLING 21 oktober 2016

VRIND 2016 PERSVOORSTELLING 21 oktober 2016 VRIND 2016 PERSVOORSTELLING 21 oktober 2016 VRIND 2016 in een notendop 820 gevalideerde indicatoren en circa 900 tabellen, grafieken en kaarten 200 medewerkers van binnen en buiten de Vlaamse overheid

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013

PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 PERSBERICHT Brussel, 28 maart 2013 De Belgische arbeidsmarkt in 2012 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten Hoeveel personen verrichten betaalde arbeid? Hoeveel mensen zijn werkloos? Hoeveel inactieve

Nadere informatie

Onderwijs en vorming. 1 73.609 leerlingen. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse

Onderwijs en vorming. 1 73.609 leerlingen. Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Onderwijs en vorming Samenvatting 73.609 leerlingen (2012) 16.981 kleuters 26.537 kinderen in het lager

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Hebben laaggeschoolden een hoger risico om in armoede te belanden? Ja. Laagopgeleiden hebben het vaak

Nadere informatie

Armoedebarometer 2012

Armoedebarometer 2012 Armoedebarometer 2012 Jill Coene An Van Haarlem Danielle Dierckx In opdracht van Decenniumdoelen 2017 Armoede in cijfers Kinderen geboren in een kansarm gezin verdubbeld tot 8,6% op tien jaar tijd - Kwalijke

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Kerncijfers Vergrijzing en Werkzaamheid Versie 20 juni 2013 1 De arbeidsmarkt wordt krapper: alle talent is nodig Evolutie van de vervangingsgraad (verhouding 15-24-jarigen

Nadere informatie

VDAB WERKLOOSHEIDSBERICHT MEI Kerncijfers werkloosheid. Evolutie Werkloosheid. NWWZ Vlaams Gewest - absolute aantallen

VDAB WERKLOOSHEIDSBERICHT MEI Kerncijfers werkloosheid. Evolutie Werkloosheid. NWWZ Vlaams Gewest - absolute aantallen VDAB WERKLOOSHEIDSBERICHT MEI 2017 Kerncijfers werkloosheid mei 2017 jaarverschil aandeel NWWZ 201.762-5,3% Categorie WZUA 140.164-8,3% 69,5% BIT 10.091-8,8% 5,0% Vrij ingeschreven 29.063-1,8% 14,4% Andere

Nadere informatie

Rapport. Werkbaarheidsprofiel voor zelfstandige ondernemers in de horeca 2013. Brussel, februari 2015. Ria Bourdeaud hui, Stephan Vanderhaeghe.

Rapport. Werkbaarheidsprofiel voor zelfstandige ondernemers in de horeca 2013. Brussel, februari 2015. Ria Bourdeaud hui, Stephan Vanderhaeghe. Rapport Werkbaarheidsprofiel voor zelfstandige ondernemers in de horeca 2013 Brussel, februari 2015 Ria Bourdeaud hui, Stephan Vanderhaeghe. Dit rapport verstrekt informatie uit de Vlaamse Werkbaarheidsmonitor

Nadere informatie

verbeelding werkt Stadsmonitor 2014 Kerncijfers steden

verbeelding werkt Stadsmonitor 2014 Kerncijfers steden verbeelding werkt Stadsmonitor 2014 Kerncijfers steden www.stadsmonitor.be ANTWERPEN WAARNEMINGEN OPPERVLAKTE Eenheid 2014 km 2 204,5 BEVOLKING Eenheid 1990 2000 2010 2014 Totaal aantal 470.349 446.525

Nadere informatie

Socio-economische blik op de Kempen

Socio-economische blik op de Kempen Socio-economische blik op de Kempen AAN : CC : AUTEUR : Streekplatform Kempen Kim Nevelsteen, Dominique Van Dijck DATUM : 6 maart 2017 BETREFT : Socio-economische analyse van de Kempen 517.884 inwoners

Nadere informatie

Kinderarmoede in het Brussels Gewest

Kinderarmoede in het Brussels Gewest OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL Senaat hoorzitting 11 mei 2015 Kinderarmoede in het Brussels Gewest www.observatbru.be DIMENSIES VAN ARMOEDE

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 Meer 55-plussers aan het werk Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2013 66,7% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage daalt licht in vergelijking met

Nadere informatie

Evaluatierapport over de begroting 2015ini

Evaluatierapport over de begroting 2015ini Evaluatierapport over de begroting 2015ini Caroline Copers, voorzitter SERV Erwin Eysackers, studiedienst SERV Overzicht 2 SERV-benadering begrotingsbeleid Focus op twee prioriteiten en SERV-voorstel Prioriteit

Nadere informatie

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES

«WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES «WELZIJNSBAROMETER 2010» SAMENVATTING EN CONCLUSIES Brussel wordt gekenmerkt door een grote concentratie van armoede in de dichtbevolkte buurten van de arme sikkel in het centrum van de stad, met name

Nadere informatie

Groei en aanwervingen bij de Vlaamse ondernemingen en organisaties

Groei en aanwervingen bij de Vlaamse ondernemingen en organisaties Groei en aanwervingen bij de Vlaamse ondernemingen en organisaties Delagrange, H. (2014). Groei en aanwervingen in de Vlaamse ondernemingen en organisaties. Cijfers over groeibedrijven en moeilijkheden

Nadere informatie

Socio-economische blik op de Kempen

Socio-economische blik op de Kempen Socio-economische blik op de Kempen AAN : CC : AUTEUR : Streekplatform Kempen Kim Nevelsteen, Dominique Van Dijck DATUM : 6 maart 2017 BETREFT : Socio-economische analyse van de Kempen 517.884 inwoners

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs

Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Arbeidsmarktbarometer 2011 Basisonderwijs en Secundair onderwijs Vlaams ministerie van Onderwijs & Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel http://www.ond.vlaanderen.be/wegwijs/agodi

Nadere informatie

GEZONDHEID BEVOLKING HUISVESTING TOERISME

GEZONDHEID BEVOLKING HUISVESTING TOERISME BEVOLKING Bevolking, 1 januari (bron: ADSEI) totaal x 1.000 5.940 6.117 6.162 mannen x 1.000 2.930 3.017 3.040 vrouwen x 1.000 3.011 3.100 3.122 Belgen x 1.000 5.647 5.786 5.807 vreemdelingen x 1.000 294

Nadere informatie

Vergrijzing. Impact en uitdagingen voor de lokale besturen

Vergrijzing. Impact en uitdagingen voor de lokale besturen Vergrijzing Impact en uitdagingen voor de lokale besturen Robert Petit Het departement Research van Dexia heeft een bijzonder interessante studie gepubliceerd voor de gemeentelijke beleidsvoerders die

Nadere informatie

1. Welke doelgroepen waren afgelopen vijf jaren afnemers van de dienstencheques? Graag cijfers per doelgroep en jaar.

1. Welke doelgroepen waren afgelopen vijf jaren afnemers van de dienstencheques? Graag cijfers per doelgroep en jaar. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 325 van PETER VAN ROMPUY datum: 5 februari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Dienstencheques - Doelgroepenbeleid Door de zesde staatshervorming

Nadere informatie

Wat is ESF? ESF financiert organisaties die:

Wat is ESF? ESF financiert organisaties die: MEDIAKIT Wat is ESF? 2 ESF staat voor Europees Sociaal Fonds. Dit fonds heeft als doel de werkgelegenheid te bevorderen en de arbeidmarkt te verstevigen. Hiervoor krijgt het ESF-Agentschap Vlaanderen subsidies

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Seniorenadviesraad Kampenhout 1 Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Structureren in 4 stappen : -Oprichting adviesraad - Behoefteonderzoek - Opmaak beleidsplan - Opvolging van het beleid Structureren

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING SAMENSTELLING. minister-president. Kris PEETERS. viceminister-presidenten. Fientje MOERMAN Frank VANDENBROUCKE

VLAAMSE REGERING SAMENSTELLING. minister-president. Kris PEETERS. viceminister-presidenten. Fientje MOERMAN Frank VANDENBROUCKE Zitting 2007-2008 1 oktober 2007 VLAAMSE REGERING SAMENSTELLING minister-president Kris PEETERS viceminister-presidenten Fientje MOERMAN Frank VANDENBROUCKE Vlaamse ministers Dirk VAN MECHELEN Bert ANCIAUX

Nadere informatie

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk

67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE PERSBERICHT 28 oktober 67,3% van de 20-64-jarigen aan het werk Tegen 2020 moet 75% van de Europeanen van 20 tot en met 64 jaar aan het werk zijn.

Nadere informatie

Centrumsteden en vergrijzing vergeleken per provincie. Socio-demografisch profiel (SDP) Anne-Leen Erauw Belfius Research. 21 maart 2017 Berchem

Centrumsteden en vergrijzing vergeleken per provincie. Socio-demografisch profiel (SDP) Anne-Leen Erauw Belfius Research. 21 maart 2017 Berchem Centrumsteden en vergrijzing vergeleken per provincie Socio-demografisch profiel (SDP) Anne-Leen Erauw Belfius Research 21 maart 2017 Berchem 1 Belfius studies Expertise van Belfius in de lokale sector

Nadere informatie

DOELSTELLING VOOR ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

DOELSTELLING VOOR ONDERZOEK EN ONTWIKKELING COMMENTAAR 10 Kleurrijk Vlaanderen - 21 doelstellingen voor de 21 ste eeuw DOELSTELLING VOOR ONDERZOEK EN ONTWIKKELING 24 januari 2002 VRWB-R/COM-10 24 januari 2002 1/5 VRWB-R/COM-10 24 januari 2002 2/5

Nadere informatie

Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel. ChanceArt 10 december 2009

Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel. ChanceArt 10 december 2009 Cijfers en wegwijzers Armoede in Vlaanderen en Brussel ChanceArt 10 december 2009 Inhoud 1. De naakte cijfers 2. Decenniumdoelstellingen 3. Armoedebarometers 4. Armoede en cultuurparticipatie 5. Pleidooi

Nadere informatie

Risico op sterfte door hart- en vaatziekten in 10 jaar tijd met 25 procent gedaald

Risico op sterfte door hart- en vaatziekten in 10 jaar tijd met 25 procent gedaald PERSMEDEDELING VAN JO VANDEURZEN, VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN 4 oktober 2012 Risico op sterfte door hart- en vaatziekten in 10 jaar tijd met 25 procent gedaald De kans dat Vlamingen

Nadere informatie

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs

Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Arbeidsmarktbarometer Onderwijs Basisonderwijs en secundair onderwijs December 29 VLAAMS MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VORMING AGENTSCHAP VOOR ONDERWIJSDIENSTEN (AgODi) Arbeidsmarktbarometer Onderwijs december

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kansengroepen op de arbeidsmarkt Faiza Djait

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Kansengroepen op de arbeidsmarkt Faiza Djait DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Kansengroepen op de arbeidsmarkt Faiza Djait Voor drie kansengroepen: ouderen, allochtonen en personen met een arbeidshandicap 1. Overzicht van de belangrijkste arbeidsmarktindicatoren

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014

PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 PERSBERICHT Brussel, 25 maart 2014 Geen heropleving van de arbeidsmarkt in 2013 Nieuwe cijfers Enquête naar de Arbeidskrachten 4.530.000 in België wonende personen zijn aan het werk in 2013. Hun aantal

Nadere informatie

RESULTATEN VAN 2 JAAR VOP GEKOPPELD AAN DE WERKLOOSHEIDSCIJFERS VAN PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP

RESULTATEN VAN 2 JAAR VOP GEKOPPELD AAN DE WERKLOOSHEIDSCIJFERS VAN PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP RESULTATEN VAN 2 JAAR VOP GEKOPPELD AAN DE WERKLOOSHEIDSCIJFERS VAN PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP BRONNEN Cijfers VDAB-studiedienst juli 2010: Kansengroepen in Kaart, arbeidsgehandicapten op de Vlaamse

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid Op de arbeidsmarkt van morgen. Luc Sels Decaan Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen

Duurzame inzetbaarheid Op de arbeidsmarkt van morgen. Luc Sels Decaan Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Duurzame inzetbaarheid Op de arbeidsmarkt van morgen Luc Sels Decaan Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Talenten paraat Procentuele jaargroei arbeidsvolume en werknemers 03 (Vlaams Gewest; 2008-I

Nadere informatie

Wat vinden Vlamingen belangrijk in hun werk?

Wat vinden Vlamingen belangrijk in hun werk? Motivatie en welzijn Wat vinden Vlamingen belangrijk in hun werk? SERV. 2012. Arbeidsethos en arbeidsoriëntaties op de Vlaamse arbeidsmarkt 2007-2010. Informatiedossier. Brussel: SERV Stichting Innovatie

Nadere informatie

Hinder door een handicap of langdurige gezondheidsproblemen

Hinder door een handicap of langdurige gezondheidsproblemen Hinder door een handicap of langdurige gezondheidsproblemen Een beeld vanuit de EAK Tijdens het tweede kwartaal van 2007 werd in de Enquête naar de Arbeidskrachten gevraagd of de respondenten in hun dagelijkse

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013

PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 PERSBERICHT Brussel, 30 september 2013 Licht herstel van de arbeidsmarkt? Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2013 67,5% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage stijgt met 0,8 procentpunten

Nadere informatie

Kinderarmoede bestrijden: een strategische aanpak

Kinderarmoede bestrijden: een strategische aanpak Design Charles & Ray Eames - Hang it all Vitra Kinderarmoede bestrijden: een strategische aanpak Ides Nicaise HIVA / PPW (KU Leuven) Vooraf Vooraf België Was mede-initiator van EU-aanbeveling 2012 inzake

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 Positieve arbeidsmarktevoluties in het derde kwartaal van 2015 De werkgelegenheidsgraad bij de 20- tot 64-jarigen bedroeg in het derde kwartaal van 2015 67,4% en steeg

Nadere informatie

protocol nr. 280.930 Over

protocol nr. 280.930 Over Agentschap voor Overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 280.930 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 30 NOVEMBER 2009 DIE GEVOERD

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA AANPASSING COMMISSIEVERGADERINGEN De aanpassing betreft volgende vergaderingen Donderdag 19.03.2009-10:00 uur : Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie - 14:00 uur : Commissie voor Economie,

Nadere informatie

SECTORFOTO Verhuissector 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE

SECTORFOTO Verhuissector 2008 DEpaRTEmEnT WERk En SOCialE ECOnOmiE SECTORFOTO Verhuissector 2008 Departement Werk en Sociale Economie Colofon Samenstelling: Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Departement Werk en Sociale Economie Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen

Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen De impact van de economische crisis in West Limburg Werkloosheidscijfers Tijdelijke werkloosheid Faillissementen MEI 2009 1. Werkloosheid 1.1 Niet werkende werkzoekenden Een eerste indicator die de economische

Nadere informatie

VLAANDEREN. Studiedienst Vlaamse Regering. Vlaamse overheid

VLAANDEREN. Studiedienst Vlaamse Regering. Vlaamse overheid 2014 VLAANDEREN in cijfers 14 Studiedienst Vlaamse Regering Vlaamse overheid De Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) is een agentschap binnen het domein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid

Nadere informatie

Beste kandidaten, Beste vrienden,

Beste kandidaten, Beste vrienden, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID CD&V Kandidatendag 28 mei 2012 Beste kandidaten, Beste vrienden,

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Graag een jaarlijks overzicht per beleidsdomein (zowel ministeries als rechtspersonen).

Graag een jaarlijks overzicht per beleidsdomein (zowel ministeries als rechtspersonen). VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT Vraag nr. 463 van 21 februari 2014 van LODE VEREECK Vlaamse overheid

Nadere informatie

Regionale economische vooruitzichten

Regionale economische vooruitzichten 2015/2 Regionale economische vooruitzichten 2015-2020 Dirk Hoorelbeke D/2015/3241/213 Samenvatting Dit webartikel geeft een bondig overzicht van de nieuwe regionale economische vooruitzichten tot 2020.

Nadere informatie

VRIND 2017 PERSVOORSTELLING 6 oktober 2017

VRIND 2017 PERSVOORSTELLING 6 oktober 2017 VRIND 2017 PERSVOORSTELLING 6 oktober 2017 VRIND 2017 in een notendop Circa 900 tabellen, grafieken en kaarten 200 medewerkers van binnen en buiten de Vlaamse overheid Wat meten we? Welke ontwikkelingen

Nadere informatie

Schoolverlaters bevraagd

Schoolverlaters bevraagd sessie 3 De wereld op de stoep: Schoolverlaters bevraagd Lieven Tusschans Stad Gent Werk en Economie Dienst Werk Schoolverlaters bevraagd Europa 2020 (schoolverlaters, kwalificaties, werkloosheid) Dienst

Nadere informatie

Gemeente- en stadsmonitor in preview

Gemeente- en stadsmonitor in preview Gemeente- en stadsmonitor in preview Katie Heyse, Agentschap Binnenlands Bestuur Hilde Schelfaut, Statistiek Vlaanderen #TIV2017-30 november 2017 www.vlaanderen.be/informatievlaanderen Overzicht > Aanleiding

Nadere informatie

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor iedereen in de stad

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor iedereen in de stad Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor iedereen in de stad Waarom we allen een rol spelen Brugge, 13 oktober 2016 Ashley Hennekam, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten VVSG Vereniging van Vlaamse

Nadere informatie

Werken met indicatoren binnen AHOVOS

Werken met indicatoren binnen AHOVOS Werken met indicatoren binnen AHOVOS Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs 1 Voorstelling van het agentschap Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs Voorstelling agentschap

Nadere informatie

Voorstelling MOW en afdeling Beleid

Voorstelling MOW en afdeling Beleid Voorstelling MOW en afdeling Beleid 1 1 1 Structuur beleidsdomein MOW Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Beleidsraad Strategische adviesraad Mobiliteit (MORA) Maritieme Dienstverlening en Kust

Nadere informatie

Synergiën en Convergenties tussen werk en welzijn. Hendrik Delaruelle, Commissie W² Vlaams Welzijnsverbond

Synergiën en Convergenties tussen werk en welzijn. Hendrik Delaruelle, Commissie W² Vlaams Welzijnsverbond Synergiën en Convergenties tussen werk en welzijn Hendrik Delaruelle, Commissie W² Vlaams Welzijnsverbond SYNERGIE = een begrip dat een proces beschrijft waarbij het samengaan van delen meer oplevert dan

Nadere informatie

De leefvorm van moeders bij de geboorte van een kind: evolutie in het Vlaamse Gewest tussen 1999 en 2007

De leefvorm van moeders bij de geboorte van een kind: evolutie in het Vlaamse Gewest tussen 1999 en 2007 2010/19 De leefvorm van bij de geboorte van een kind: evolutie in het Vlaamse Gewest tussen 1999 en 2007 Martine Corijn D/2010/3241/451 Samenvatting In het Vlaamse Gewest nam tussen 1999 en 2007 het aandeel

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. Onze opdracht.

HOOFDSTUK 2. Onze opdracht. HOOFDSTUK 2. Onze opdracht. 26 onze opdracht Jaarverslag 2016» Enkele kerncijfers VDAB bemiddelt tussen werkzoekenden en werkgevers. Dat is een van onze basisopdrachten. We doen dit met een realistische

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015

PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 PERSBERICHT Brussel, 26 juni 2015 Jeugdwerkloosheid gedaald in het eerste kwartaal van 2015 Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2015 In het eerste kwartaal van 2015 was 67,4% van de 20- tot 64-jarigen

Nadere informatie

Welzijnsbarometer 2015

Welzijnsbarometer 2015 OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL "Cultuur aan de macht" de sociale rol van cultuur en kunst 26 november 2015 Welzijnsbarometer 2015 Marion

Nadere informatie

Deelname volwassenonderwijs 11 Aantal cursisten in het volwassenenonderwijs woonachtig in de gemeente, naar nationaliteitsgroep in

Deelname volwassenonderwijs 11 Aantal cursisten in het volwassenenonderwijs woonachtig in de gemeente, naar nationaliteitsgroep in Inhoudstafel Demografie Vreemdelingen 1 en aandeel personen met vreemde nationaliteit in 2014 1 en aandeel vreemdelingen, totaal en naar nationaliteitsgroep 1 en aandeel vreemdelingen met nationaliteit

Nadere informatie

Nieuwe thema-analyse van Belfius Research. Vergrijzing van de bevolking : impact op de gemeentelijke aanvullende personenbelasting

Nieuwe thema-analyse van Belfius Research. Vergrijzing van de bevolking : impact op de gemeentelijke aanvullende personenbelasting Brussel, 21 juni 2017 Nieuwe thema-analyse van Belfius Research Vergrijzing van de bevolking : impact op de gemeentelijke aanvullende personenbelasting Het is voldoende bekend dat de vergrijzing een grote

Nadere informatie

Ondernemerschap in Vlaanderen: een vergelijkende, internationale studie

Ondernemerschap in Vlaanderen: een vergelijkende, internationale studie Ondernemerschap in Vlaanderen: een vergelijkende, internationale studie De Global Entrepreneurship Monitor (GEM) is een jaarlijks onderzoek dat een beeld geeft van de ondernemingsgraad van een land. GEM

Nadere informatie

Een meer gelijke verdeling van beroepsarbeid en beroepsinkomen tussen mannen en vrouwen in Vlaanderen, maar...

Een meer gelijke verdeling van beroepsarbeid en beroepsinkomen tussen mannen en vrouwen in Vlaanderen, maar... Een meer gelijke verdeling van beroepsarbeid en beroepsinkomen tussen mannen en vrouwen in Vlaanderen, maar... Van Dongen, W. 2010. Naar een meer democratische verdeling van beroepsarbeid en beroepsinkomen

Nadere informatie