Vlaamse Regionale indicatoren VRind 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vlaamse Regionale indicatoren VRind 2011"

Transcriptie

1

2 Vlaamse Regionale Indicatoren vrind 211

3 VRIND is een uitgave van de Studiedienst van de Vlaamse Regering. De Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) is een agentschap binnen het domein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid van de Vlaamse overheid. Hij verricht op wetenschappelijk onderbouwde en onafhankelijke wijze studies over demografische, sociaal-maatschappelijke en macro-economische thema s, vertrekkende vanuit een beleidsrelevante vraagstelling. De Studiedienst heeft tevens een coördinerende rol op het gebied van de monitoring van de algemene omgeving voor het Vlaamse beleid. Hij heeft een ondersteunende rol ten aanzien van andere beleidsdiensten die vragen hebben over statistiek, survey, monitoring, beleidsevaluatieonderzoek en toekomstverkenningen als techniek en bij praktische vraagstukken. De Studiedienst is tevens de draaischijf voor vraag en aanbod van openbare statistieken over Vlaanderen. VRIND is ook te raadplegen via de website (www.vlaanderen.be/svr). U kunt daar eveneens andere publicaties van de Studiedienst van de Vlaamse Regering downloaden. De reeksen uit deze publicatie en de metadata zijn daar terug te vinden via de rubriek Cijfers. STUDIEDIENST VAN DE VLAAMSE REGERING Boudewijnlaan 3 bus 23, 1 Brussel Tel Fax Bestellingen Telefonisch via gratis nummer 17 (elke werkdag van 9 tot 19 uur). Depotnummer: D/211/3241/24 ISBN-NUMMER: EAN: VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Josée Lemaître, administrateur-generaal GRAFISCHE VORMGEVING EN OPMAAK Prepress Drukkerij Bosmans, Lommel Creatieve Pers, Turnhout DRUK EN AFWERKING Drukkerij Room, Sint-Niklaas Dit rapport is gedrukt op chloorvrij milieuvriendelijk papier. 2 vrind 211

4 woord vooraf Voor u ligt de 19de editie van de Vlaamse Regionale Indicatoren (VRIND). VRIND wordt jaarlijks opgemaakt in opdracht van de Vlaamse Regering. De basis van elke editie vormt een set van indicatoren voor de verschillende bevoegdheidsdomeinen van de Vlaamse overheid. Het regeerakkoord en de beleidsnota s van de ministers vormen de basis voor de indicatorenset. Bij aanvang van de legislatuur wordt telkens gezocht naar indicatoren die het best het vooropgezette beleid en de mogelijke effecten er van in beeld kunnen brengen. Noch het beleid, noch de omgeving waarin deze opereert, is statisch. Keuzes worden in de loop van een legislatuur scherper gesteld en wel eens bijgestuurd. Dit kan gebeuren vanuit effectiviteit- of efficiëntieoverwegingen maar soms zijn het de veranderde maatschappelijke en economische omstandigheden die een bijsturing vereisen. Dit houdt ons bij de les en zorgt er voor dat jaarlijks de set van indicatoren opnieuw wordt bekeken en waar nodig bijgestuurd. Dit gebeurt in een jaarlijkse overlegronde. Het zijn uiteindelijk de beleidsraden - waar de minister en zijn administratie samen zitten - die de indicatorenset definitief vastleggen. De Studiedienst van de Vlaamse Regering zelf doet jaarlijks suggesties zowel naar invulling van de indicatoren op basis van nieuwe beschikbare data als naar een mogelijke invalshoek voor de presentatie van de indicatoren. Eigen aan een monitor zoals VRIND, is het systematisch en periodiek opvolgen en presenteren van ontwikkelingen die voor het beleid relevant zijn. Het opbouwen van reeksen is daarbij belangrijk. Ze laten toe de ontwikkelingen te beschrijven en aan te geven in welke richting deze ontwikkelingen gaan. Als het beleid duidelijke keuzes heeft gemaakt, kan nagegaan worden of de vastgestelde evolutie in de juiste richting gaat en de beoogde doelstelling al dan niet in zicht komt. Beschrijvingen op zich verklaren niet waarom ontwikkelingen zich voordoen. VRIND kan dus zeker niet opgevat worden als een evaluatieinstrument van het beleid van de Vlaamse overheid. De vastgestelde ontwikkelingen verklaren veronderstelt een grondiger analyse waarbij rekening wordt gehouden met de vele spelers die deze ontwikkelingen mee beïnvloeden en sturen. De verschillende steunpunten kunnen hierbij een rol spelen. Zelf investeert de studiedienst in het zoeken naar verklaringen voor sociaalmaatschapelijke fenomenen. Daarvoor werd een nieuw instrument ontwikkeld met name De Sociale Staat van Vlaanderen. In de lente 211 verscheen een 2de editie waarbij gezocht werd naar verklaringen voor verschillen in opvattingen en gedragingen van Vlamingen in vergelijking met andere Europese landen. Indicatoren het woord zegt het zelf geven een indicatie aan. Vooral voor maatschappelijke effecten is het dikwijls afwegen hoe effecten het best kunnen opgevolgd worden. Belangrijk daarbij is dat de indicatoren gedragen worden door alle betrokken partners en de resultaten eenduidig kunnen worden geïnterpreteerd. In vele gevallen moet men zich tevreden stellen met een indicator die een of ander aspect opvolgt en bij benadering iets zegt over een mogelijk resultaat of effect. Gebrekkige statistieken of ontbrekende meetinstrumenten kunnen daar voor zorgen. woord vooraf 3

5 De structuur van deze editie loopt parallel met deze van vorig jaar. De beleidsdomeinen werden ondergebracht in 5 clusters. Voor elke cluster zijn telkens een aantal markante vaststellingen opgelijst. Ze dienen als smaakmaker om verder in de hoofdstukken te gaan snuisteren. VRIND is een coproductie. Naast medewerkers van de studiedienst is een prominente rol toebedeeld aan de beleidscellen van de departementen en wordt daarnaast een beroep gedaan op circa 2 medewerkers uit de Vlaamse overheid, de wetenschappelijke steunpunten en andere instellingen. Hun medewerking is noodzakelijk om tot een kwaliteitsvol en onderbouwd product te komen. We willen hen hier uitdrukkelijk voor bedanken. Luk Bral VRIND-coördinator 4 vrind 211

6 medewerkers Medewerkers Studiedienst van de Vlaamse Regering Projectcoördinatie Eindredactie dwarsdoorsnede vrind 211 Algemeen referentiekader Sociaal-culturele context Macro-economische context Demografische context Talent, werk, ondernemen en innovatie De lerende Vlaming Werk en sociale economie De open ondernemer Innovatiecentrum Vlaanderen Inzetten op een warme samenleving Cultuur Sport Toerisme Media Gezondheid Zorg Diversiteit, inburgering en integratie Inkomen, armoede en sociale uitsluiting groen en dynamisch stedengewest Ruimtelijke ontwikkelingen Wonen Stad en platteland Milieu en natuur Energie Landbouw Slimme draaischijf van Europa slagkrachtige overheid Vlaamse overheid Lokale en provinciale besturen Internationaal Vlaanderen Focus vrijwilligerswerk Technische en administratieve ondersteuning Cartografie Luk Bral Luk Bral, Myriam Vanweddingen, Karolien Weekers Luk Bral, Veerle Beyst, Peter De Smedt, Jo Noppe, karolien Weekers Luk Bral Thierry Vergeynst Edwin Pelfrene, Martine Corijn Isabelle Erauw (O&V), Dirk Festraets Myriam Vanweddingen, Jo Noppe Thierry Vergeynst Peter Viaene (EWI), Michaël Goethals Guy Pauwels Guy Pauwels Pieter De Maesschalck Marie-Anne Moreas Dirk Smets Dirk Moons Jo Noppe Jo Noppe Greta Sienap Greta Sienap Hilde Schelfaut, Luk Bral Veerle Beyst Dirk Smets Dirk Smets Veerle Beyst, Pieter De Maesschalck Dirk Festraets, Dirk Moons, Pieter De Maesschalck Dirk Festraets, Dirk Moons Myriam Vanweddingen Luk Bral Fatma Akkaya, Guy De Smet, Nancy Jadoul, Daniel Luyckx, naomi Plevoets, Charly Potloot, Erik Roebben, georneth Santos, Lieven Van der Elst, Karina Van De Velde Greta Sienap medewerkers 5

7 Medewerkers uit de Vlaamse overheids- en andere instellingen Talent, werk, ondernemen en innovatie De lerende Vlaming Departementale coördinator: Isabelle Erauw ADSEI: Essin Fehmieva, Anja Termote AgODI: Peter Bex, Ann Lips, Lise Van Proeyen AHOVOS: Nele Coghe, Aron De Hondt, Katelijne Janssens AKOV: Willy Parent ETNIC: Philippe Dieu, Catherine Lefèvre O&V: Veronique Adriaens, Anton Derks, Isabelle Erauw, Liës Feyen, Franky Lava, Dries Moorkens, Miekatrien Sterck, Guy Stoffelen, Leen Vandeputte, Raymond Van de Sijpe, Ann Van Driessche, Johan Vermeiren, Geert Vermeulen SERV: Hendrik Delagrange Steunpunt Studie en Schoolloopbanen: Jan Van Damme, Georges Van Landeghem Syntra Vlaanderen: Gert Franssen, Raf Raymaekers, An Van de Ven Universiteit Gent: Inge De Meyer, Nele Warlop VGC: Bert Vangoidtsenhoven VLIR: Koen Hostyn VSAWSE: Kim De Paepe, Anja Wagemans Werk en sociale economie Departementale coördinator: Faiza Djait SERV-STV Innovatie & Arbeid: Stephan Vanderhaeghe Steunpunt WSE: Stijn Braes, Wim Herremans, Wouter Vanderbiesen VDAB: Luc De Kinder, Geert Demulder, Stefaan Gekiere, Martine Keuleers, Paul Poels, Steven Schietecatte, Bart Van Schel WSE, afdeling Werkgelegenheidsbeleid: Raf Boey, Willem De Klerck, Faiza Djait, Ryfka Heyman, Marleen Jacobs, Erik Samoy, Patricia Vroman De open ondernemer Departementale coördinatoren: Pascale Dengis, Koen Jongbloet EWI: Peter Viaene FIT: Christophe Verhaeghe IV: Wannes Carlier Innovatiecentrum Vlaanderen Departementale coördinator: Pascale Dengis EWI: Pascale Dengis, Koen Waeyaert, Peter Viaene ECOOM: Koen De Backere Inzetten op een warme samenleving Cultuur Departementale coördinator: Justine Sys ADSEI: Philippe Dewint, Vincent Coutton CJSM: Justine Sys, Wim Bogaert, Andy Vandervoort, Christine Van de Steene, Maarten Vandekerckhove, Bart Dierick, Marina Laureys, Elke Demeulenaere, Trees De Bruycker, Cindy Vanhove Cultuurnet: Carlo Dieltjens Sport Departementale coördinator: Justine Sys Bloso: Paul Eliaerts, Hervé Van der Aerschot CJSM: Christine De Brouwer, Astrid Vervaet, Nancy Barette KUL: Jeroen Scheerder 6 vrind 211

8 Toerisme Departementale coördinator: Koen Jongbloet IV: Koen Jongbloet, Christel Leys Steunpunt Buitenlands Beleid, Toerisme & Recreatie: Bart Neuts, Louise Derre Toerisme Vlaanderen: Vincent Nijs Media Departementale coördinator: Justine Sys ADSEI: Patrick Lusyne, Peter Boonants Belgacom: Jan Margot CIM: Rikkert Van Loo CJSM: Johan Bouciqué, Justine Sys Elektronisch Nieuwsarchief Vlaanderen: Julie De Smedt European Broadcasting Union: Lieven Vermaele Fonds Pascal Decroos: Ides Debruyne IAB Belgium: Patrick Marck Mediaxim: Marie-Anne Stevens National Newspublishers Survey: Jan Drijvers Raad voor de Journalistiek: Flip Voets Telenet: Luc Vanfleteren UGent: Erik Dejonghe Var: Geert Vansant Vlaamse Regulator voor de Media: Marijke Dejonghe, Dirk Peereman VMMa: An Volckaert VRT: Philippe Cieters, Wouter Quartier Gezondheid Departementale coördinator: Joost Bronselaer Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid: Heidi Cloots, Herwin De Kind Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen: Hilde Kinable Zorg Departementale coördinator: Joost Bronselaer WVG, Kenniscentrum: Joost Bronselaer WVG, Team Eerstelijn en Thuiszorg: Ilse Goossens Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid: Herwin De Kind Agentschap Jongerenwelzijn: Johan Peeters Kind en Gezin: Bea Buysse VIPA: Christophe Cousaert Steunpunt Algemeen Welzijnswerk: Gerard Van Menxel Federatie Tele-Onthaaldiensten in Vlaanderen: Jose De Kesel Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap: Jeroen Boel, Dankwart Kleinjans Diversiteit, inburgering en integratie Departementale coördinator: Gijs Martens, Annemie Degroote (ABB) Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Team Inburgering: Joke Vispoel, Tom Van Canneyt, Annemie Degroote Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Team Integratie: Kobe Debosscher Inkomen, armoede en sociale uitsluiting ADSEI: Patrick Lusyne WVG, afdeling Welzijn en Samenleving: Frank Van den Branden, Tom D Olieslager medewerkers 7

9 Groen en dynamisch stedengewest Ruimtelijke ontwikkelingen Departementale coördinator: Stijn Vanacker Agentschap Ondernemen: Birgit Bastiaensen, Idris Peiren Monumentenwacht Vlaanderen vzw: Anouk Stulens Onroerend Erfgoed: Piet Geleyns RWO, Kennis en Informatie: Jean-Paul Beys RWO, Ruimtelijke Planning: Isabelle Loris, Peter Willems Steunpunt Ruimte en Wonen, Ruimtemonitor: Thomas Verbeek Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed: Luc Van Havere Wonen Departementale coördinator: Stijn Vanacker RWO, Agentschap Wonen Vlaanderen: Gunther Gysemans RWO, Inspectie: Hubert Bloemen RWO, Woonbeleid: Lize Haagdorens, Veerle Geurts, Eva Debusschere Vlaams Overleg Bewonersbelangen vzw: Swa Silkens Vlaams Woningfonds: Stoffel Adriaensens Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen: Peter Van Den Bosch Stad en platteland Departementale coördinator: Gijs Martens, Stefaan Tubex (ABB) ABB: Stefaan Tubex, Annelies Jacques Milieu en natuur Departementale coördinator: Ludo Vanongeval ANB: Jeroen Nachtergaele, Gudrun Van Langenhove INBO: Heidi Demolder LNE, afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen: Katrien Oorts LNE, afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid: Ludo Vanongeval MIRA-team: Johan Brouwers, Bob Peeters, Line Vancraeynest, Myriam Bossuyt OVAM: Marijke Cardon, Ilse De Win, Maarten De Groof, Els Gommeren VLM: Els Lesage VMM, IRCEL: Frans Fierens Energie Departementale coördinator: Ludo Vanongeval LNE, afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid: Ludo Vanongeval, Kris Rongé VITO: Kristien Aernouts, Kaat Jespers VMM, MIRA-team: Johan Brouwers VREG: Sarah Van Kerckhoven Landbouw Departementale coördinator: Jonathan Platteau LV, afdeling Monitoring en Studie: Els Demuynck, Jonathan Platteau, Tom Van Bogaert, Dirk Van Gijseghem 8 vrind 211

10 Slimme draaischijf van Europa Departementale coördinator: Bart Van Herbruggen ADSEI: Rudy Sprengers, Krist Omey BIVV: Ankatrien Boulanger FOD MV: Gilles Labeeuw Infrabel: Veerle Van Dessel LNE: Tania Van Mierlo MOW: Bart Van Herbruggen, Jan Pelckmans, Anneleen De Smedt, Ward Poelmans, Annick Seghers, Stefaan Hoornaert NMBS : Luc Antonus SERV: Dirk Neyts VMM-MIRA: Caroline De Geest Slagkrachtige overheid Vlaamse overheid Departementale coördinatoren: Lucas Huybrechts, Gijs Martens, Ivo Van den Bossche BZ: Gijs Martens, Thomas D Haenens, Kaat Matthys DAR, afdeling Communicatie: Marijke Vrijders, Brigitte Rombaut Dienst Wetsmatiging: Marijn Straetemans FB: Henk Goossens, Lucas Huybrechts Vlaamse Infolijn: Karl Vogels Vlaamse Ombudsdienst: Johan Nootens Lokale en provinciale besturen Departementale coördinator: Gijs Martens, Katie Heyse (ABB) ABB: Petra Desmedt, Gerd Dottermans, Katie Heyse, Ann De Saedeleer, Stefaan Swaels Dexia: Anne-Leen Erauw FB: Kenny Van Cauter Internationaal Vlaanderen Departementale coördinator: Koen Jongbloet IV: Simon Calcoen, Koen Jongbloet, Jurian Van Parys Focus: vrijwilligerswerk SVR: Pieter De Maesschalck, Ann Carton Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk: Eva Hambach, Michèle Weiss medewerkers 9

11 1 vrind 211

12 inhoudsopgave DWARSDOORSNEDE VRIND Duurzaamheid 16 Gelijke kansen 19 Opvolging Vlaams regeerakkoord in vogelvlucht 23 Algemeen referentiekader Sociaal-culturele context 25 Tevredenheid 25 Tijdsdruk 26 Zorgen 28 Sociale contacten 28 Toekomstverwachtingen 29 Maatschappelijke problemen 29 Politieke betrokkenheid 3 Politiek actief 31 Vertrouwen in de overheid 32 Tevredenheid voorzieningen Macro-economische context 36 Welvaart 36 Economische ontwikkelingen 38 Bedrijfstakken 4 Ranking Demografische context 45 Stand van de bevolking 45 Loop van de bevolking 49 Samenlevingsvormen 52 Bevolkings- en huishoudensprojecties 53 cluster Talent, werk, ondernemen en innovatie De lerende Vlaming 59 Kerncijfers 59 Kansen geven aan talent 65 Naar een goede start op het werk 76 Internationalisering 77 Investeren in onderwijs Werk en sociale economie 85 Situatie Vlaamse arbeidsmarkt 85 Activerend arbeidsmarktbeleid 95 inhoudsopgave 11

13 2.3 De open ondernemer 15 Ondernemen 15 Internationaal ondernemen Innovatiecentrum Vlaanderen 12 O&O intensiteit 12 O&O overheidskredieten 122 Menselijk potentieel 124 Output 126 cluster Inzetten op een warme samenleving Cultuur 133 Globale participatie en aanbod 133 Sociaal-cultureel werk 135 Kunsten en Erfgoed 146 Economische cijfers Sport 158 Sportparticipatie 158 Kwaliteitsvol aanbod en begeleiding 162 Topsport 166 Gezond sporten 168 Economische aspecten Toerisme 171 Vlaanderen als bestemming 171 De Vlaming op vakantie Media 178 Onafhankelijkheid, pluriformiteit en kwaliteit 178 Mediaparticipatie Gezondheid 197 Gezondheidsdoelstellingen 197 Mortaliteit en morbiditeit 25 Zwangerschap en geboorte 29 Zorgaanbod Zorg 213 Algemeen welzijnswerk 213 Kinderen en gezinnen 215 Jeugdzorg 219 Personen met een handicap 221 Pleegzorg 224 Ouderen 225 Zorgverzekering 227 Investeringen Diversiteit, integratie en inburgering 23 Vreemde bevolking 23 Samenleven in diversiteit 233 Inburgering als opstap naar integratie 235 Woonwagenbewoners vrind 211

14 3.8 Inkomen, armoede en sociale uitsluiting 241 Welvaartsverdeling en armoede 241 Sociale uitsluiting 251 cluster Groen en dynamisch stedengewest Ruimtelijke ontwikkelingen 259 Ruimtegebruik 259 Ruimtelijke planning 262 Onroerend erfgoed Wonen 271 Nieuwbouw en vastgoedmarkt 271 Betaalbaarheid van het wonen 274 Ondersteuning eigendomsverwerving 275 Ondersteuning huurmarkt 278 Woningkwaliteit 281 Lokaal woonbeleid Stad en platteland 287 Demografische ontwikkelingen 288 Ruimtelijke ontwikkelingen 292 Wonen 294 Economie en tewerkstelling 296 Milieu 3 Sociale aspecten 31 Stedelijkheid en overheid Milieu en natuur 38 Water 38 Bodem 31 Lucht 311 Klimaatverandering 313 Biodiversiteit 313 Afval- en materialenbeleid 316 Vermesting 319 Gezondheid 32 Houding en gedrag Energie 325 Efficiënt energieverbruik 325 Energieopwekking 326 Energiearmoede 329 Elektriciteits- en gasmarkt 33 Elektriciteits- en gasnetwerk Landbouw 333 Landbouwstructuur 333 Economische aspecten 335 Sociale aspecten van de landbouw 337 Landbouw en milieu 339 Landbouw- en plattelandsontwikkelingsbeleid 34 Visserij 345 inhoudsopgave 13

15 cluster Slimme draaischijf van Europa 347 Personenvervoer 349 Logistiek 354 Vlot verkeer 361 Veilig verkeer 363 Milieuvriendelijke mobiliteit 366 cluster Een slagkrachtige overheid Vlaamse overheid 375 Financiën 375 Vlaams overheidspersoneel 381 Overheidscommunicatie & reguleringsmanagement Lokale en provinciale besturen 39 Financiën 39 Personeel Internationaal Vlaanderen 47 Buitenlands beleid 47 Internationale samenwerking 41 FOCUS vrijwilligerswerk 415 Profiel van de vrijwilliger 416 De waarden van de vrijwilliger 419 Vlaanderen in Europees perspectief 42 Inschatting trends binnen het vrijwilligerswerk 421 Ter afronding 425 AFKORTINGEN 427 LIJST VAN FIGUREN vrind 211

16 dwarsdoorsnede vrind 211 VRIND 211 is de tweede editie in de huidige legislatuur. De structuur van de vorige editie, grotendeels geïnspireerd op de indeling van het Vlaamse regeerakkoord en de doorbraken van Vlaanderen in Actie, is daarom behouden. De beleidsdomeinen zijn in 5 clusters gegroepeerd. In een inleidend hoofdstuk worden globale sociaal-culturele, macro-economische en demografische ontwikkelingen geschetst, waarbinnen het beleid tot stand moet komen. In de eerste cluster komen onderwijs, arbeidsmarkt, ondernemen, wetenschap en innovatie aan bod met verwijzing naar de doorbraken De lerende Vlaming, De open ondernemer en Innovatiecentrum Vlaanderen. Een tweede cluster onder de doorbraaktitel Inzetten op een warme samenleving beschrijft de ontwikkelingen op het vlak van cultuur en jeugd, sport, toerisme, media, gezondheid, zorg, diversiteit, inburgering en integratie, inkomen en armoede en sociale uitsluiting. De derde cluster Groen en dynamisch stedengewest spitst zich toe op de ruimtelijke en ecologische aspecten met hoofdstukken over ruimtelijke ontwikkelingen, wonen, milieu, landbouw en energie. In deze cluster is ook een hoofdstuk rond stad en platteland toegevoegd dat ruimer is opgevat dan de ruimtelijke en fysieke aspecten. Mobiliteit en logistiek vormen een afzonderlijke cluster Slimme draaischijf van Europa. Een laatste cluster belicht Een slagkrachtige overheid en dit zowel op Vlaams als lokaal niveau. In deze cluster is er ook aandacht voor internationale aspecten. 211 is het Europees jaar van het vrijwilligerswerk. Een uitgebreide focus over het vrijwilligerswerk in Vlaanderen in een Europees perspectief sluit dan ook deze VRIND af. De clustering van de beleidsdomeinen is maar een van de verschillende mogelijkheden om ontwikkelingen in Vlaanderen in beeld te brengen. Transversale thema s zoals gelijke kansen en duurzaamheid worden doorheen deze domeinen behandeld en niet in een afzonderlijk hoofdstuk. Beide invalshoeken worden hieronder in overzichtstabellen kort toegelicht met verwijzingen naar de diverse hoofdstukken. Vervolgens worden ook de doelstellingen uit het Vlaamse regeerakkoord nog eens op een rijtje gezet en geïllustreerd met verwijzing naar VRIND indicatoren doorheen de publicatie. Om de ontwikkelingen goed te interpreteren kan een zicht op enkele belangrijke gebeurtenissen uit de betrokken periode helpen. Vandaar dat ook, om af te sluiten, een selectie van dergelijke gebeurtenissen op een tijdlijn worden weergegeven. Er wordt gebruik gemaakt van het recentste datamateriaal zoals beschikbaar op het ogenblik van de redactie. Het Vlaamse regeerakkoord stelt dat een slagkrachtig, coherent en geïntegreerd Vlaams beleid voor Brussel noodzakelijk is. Voor de gemeenschapsmateries zijn daarom ook Brusselse cijfers opgenomen. Waar mogelijk en relevant worden Vlaamse Gewestcijfers vergeleken met cijfers voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Dit komt vooral aan bod in hoofdstuk 4.3 Stad en platteland waar trouwens ook het Vlaams strategisch gebied rond Brussel wordt vergeleken met andere gebieden. Zoals in vorige edities is de selectie van de indicatorenset gebeurd in nauw overleg met de verschillende departementen en door de beleidsraden goedgekeurd. Het regeerakkoord, de beleidsnota s van de Vlaamse ministers en het Pact 22 vormden de basis voor de selectie. In totaal worden in deze editie circa 7 indicatoren gedocumenteerd en beschreven. dwarsdoorsnede vrind

17 Duurzaamheid In het Vlaamse regeerakkoord en het Pact 22 staat duurzaamheid centraal en in alle beleidsdomeinen zijn hiervoor hefbomen voorzien. Daarnaast keurde de Vlaamse Regering op 29 april 211 de hernieuwde strategienota duurzame ontwikkeling goed. Vanuit 6 transities, dit zijn grote maatschappelijke veranderingsprocessen, kijkt deze Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (VSDO) hoe de langetermijnvisie 25 voor een duurzame maatschappij vorm kan krijgen. De transities zijn: energie, mobiliteit, wonen en bouwen, voedsel, materialen en gezondheidszorg. In deze VRIND-editie is een set van indicatoren terug te vinden die kan gekoppeld worden aan de hernieuwde strategienota. De onderstaande selectie is geïnspireerd op een voorstel van omgevingsindicatoren voor de hernieuwde VSDO van het Steunpunt Duurzame Ontwikkeling (Bruyninckx e.a. 211). Het voordeel van de keuze om volgens de 6 transities te werken, is dat specifiek daar wordt ingezet waar de grootste uitdagingen liggen. Als er geen recente cijfers voor een indicator beschikbaar zijn, wordt een alternatieve indicator voorgesteld (*). Sommige indicatoren zijn onderdeel van een index. Dit is bijvoorbeeld het geval bij eco-efficiëntie (figuur landbouw; 5.2 personen- en goederenvervoer). Waar een expliciete doelstelling is voorzien, is deze opgenomen. De doelstelling kan betrekking hebben op het regeerakkoord, het Pact 22 of voorkomen in domeinspecifieke planningsdocumenten. De inschatting geeft aan in welke richting de indicator evolueert en of een vooropgestelde doelstelling al dan niet haalbaar is. In vergelijking met de andere gewesten of Europese landen kent Vlaanderen voor het merendeel van de geselecteerde indicatoren een ontwikkeling in de goede Omgevingsindicatoren duurzame ontwikkeling Hoofddimensie / Transitie Indicator Figuur Inschatting Sociaal Inkomensongelijkheid (gini-coëfficiënt) Economisch Beschikbaar inkomen per inwoner Ecologisch Broedvogelindex* 4.98 Energietransitie Bruto binnenlands energieverbruik Energie-intensiteit van de economie knipperlicht Broeikasgasemissies 4.97 Aandeel hernieuwbare energie 4.13 Energiearmoede 4.132, 3.25 Mobiliteitstransitie Modale verdeling personenvervoer 5.8 Modale verdeling goederenvervoer 5.25 Broeikasgasemissie van personenvervoer over de weg 5.49 Broeikasgasemissie van goederenvervoer over de weg 5.5 Aantal verkeersdoden* 5.4 Transitie wonen en bouwen Energieprestatiepeil 4.38 Problematische woonsituatie 4.36, 4.37 Woonquote 4.27 Voedseltransitie Energiegebruik in de landbouw Druk door gewasbescherming Consumptie groenten en fruit * Areaal biologische landbouw* Materialentransitie Materiaalproductiviteit knipperlicht Transitie gezondheidszorg Verloren potentiële jaren* 3.17 Ziekenhuisbedden/artsen* 3.18, Fysieke activiteit* * alternatieve indicator bij gebrek aan recente data. Bron: Bryninckx, H., M. Bussels & Bachus, K. (211). Omgevingsmonitor DO 211. Onderzoeksnota in het kader van een Kortetermijnopdracht van het Steunpunt Duurzame Ontwikkeling. Leuven: KU Leuven / HIVA. Legende Doelstelling gerealiseerd of haalbaar Goede richting Stabiel of middenpositie Eerder in tegengestelde richting of doel moeilijk haalbaar Negatieve ontwikkeling, verder van doel 16 vrind 211

18 Duurzaamheidsindex Indexen van duurzaamheid, van 1999 tot 21, index 1999= * Duurzaamheidsindex Milieu-index Economische index Sociale index Evolutie van de duurzaamheidsindex, van 1999 tot 21, index 1999 = 1. * Voorlopig cijfer op basis van schattingen voor een aantal indicatoren. richting of heeft het een gunstige positie. Wel gaat het soms over een geleidelijke of beperkte toename of is de toename nog relatief recent (figuur materiaalproductiviteit; 5.49 en 5.5 ontkoppeling milieudruk en economische ontwikkeling). Daarnaast duiden sommige recente cijfers op een aantal knipperlichten (figuur energie-intensiteit, materiaalproductiviteit) en blijft de ecologische dimensie (figuur 4.98 broedvogelindex) een belangrijk aandachtspunt. Voor de volgende jaren zijn belangrijke inspanningen nodig om de gewenste transities verder te ondersteunen. Zo is het aantal verkeersdoden (figuur 5.4) zeer hoog in vergelijking met andere Europese regio s. al is de sociale index wat gedaald in 21. De gebruikte milieu-indicatoren wijzen eerder op een stagnatie dan op een grote vooruitgang. De broeikasgasemissies mogen dan al afgenomen zijn, de elektriciteitsconsumptie van de huishoudens is toegenomen en de afvalzak blijft goed gevuld. Een selectie van indicatoren laat toe om de evolutie op het gebied van duurzaamheid over een langere periode na te gaan. Het bbp per inwoner en de arbeidsproductiviteit zijn opgenomen voor de economische index; de levensverwachting voor vrouwen bij geboorte, de verkeersdoden en de vroegtijdige schoolverlaters voor de sociale index en het opgehaald huishoudelijk afval, de elektriciteitsconsumptie van huishoudens en de broeikasgassen voor de milieu-index. Voor de 8 indicatoren wordt telkens de evolutie bekeken ten opzichte van Naast 3 indices voor de duurzaamheidsprincipes is ook een globale duurzaamheidsindex berekend. Op basis van de 8 indicatoren samen kan men stellen dat de duurzaamheid tussen 1999 en 28 is toegenomen, gevolgd door een kleine terugval in 29. Door de financieel-economische crisis kenden de economische indicatoren een achteruitgang tussen 28 en 29. In 21 was er terug een herstel. De sociale indicatoren blijven het goed doen dwarsdoorsnede vrind

19 Genderverschillen Indicator Situatie Figuur Sociaal-culturele context Levenstevredenheid algemene tevredenheid ligt bij vrouwen iets lager; vrouwen iets minder 1.2 M tevreden over hun gezondheidssituatie, inkomen en beschikbare vrije tijd Zorgen maken vrouwen maken zich meer zorgen, behalve over de politiek 1.8 M Belangrijkste maatschappelijke problemen top 5 van belangrijkste problemen grotendeels gelijk, milieuvervuiling bij 1.14 vrouwen belangrijker, vreemdelingen bij mannen belangrijker Politieke machteloosheid bij vrouwen duidelijk hoger 1.19 M Demografische context Leeftijdspiramide overwicht van vrouwen bij de oudere leeftijdsgroepen 1.45 V Levensverwachting bij geboorte ligt nog steeds duidelijk hoger bij vrouwen, al neemt het verschil af 1.52 V Levensverwachting op 65 jaar ligt nog steeds duidelijk hoger bij vrouwen 1.52 V De lerende Vlaming Keuze onderwijsvorm secundair onderwijs meisjes duidelijk in de meerderheid in ASO en KSO, jongens in de 2.2 meerderheid in BSO en TSO; verschillen in BSO en KSO nemen toe Hoger onderwijs aan hogescholen en universiteiten meer vrouwen dan mannen, V maar meer mannen in economische en wetenschappelijke richtingen Scholingsgraad meer vrouwelijke hooggeschoolden, vrouwen vaker een diploma hoger 2.15 V onderwijs van één cyclus en mannen vaker een universitair diploma Onderwijsprestaties meisjes zijn veel beter in leesvaardigheid, jongens sterker in wiskunde 2.23 Schoolse vertraging vooral in secundair onderwijs hebben meisjes minder vertraging, verschil 2.24 V neemt af Problematische afwezigheden in het voltijds onderwijs is er geen verschil, in het deeltijds zijn meisjes 2.26 M vaker afwezig Vroegtijdige schoolverlaters ligt bij meisjes aanzienlijk lager 2.27 V 2-34 jarigen met diploma hoger onderwijs vrouwen scoren beduidend beter V Participatie levenslang leren ongeveer gelijk 2.33 = Participatie volwassen onderwijs ligt veel hoger bij vrouwen 2.34 V Deeltijds onderwijs veel meer jongens dan meisjes M Ondernemersopleiding deelname van mannen en vrouwen ongeveer gelijk 2.38 = Erasmusstudenten meer vrouwen dan mannen 2.43 V Werk en sociale economie Werkzaamheidsgraad ligt veel lager bij vrouwen, verschil neemt wel af M Deeltijdarbeid ligt veel hoger bij vrouwen 2.66 M Tijdelijke arbeid ligt hoger bij vrouwen, maar verschil verkleint 2.67 M Atypische arbeid vrouwen doen meer weekendwerk; mannen meer nacht-, avond- en 2.68 ploegenarbeid Werkbaarheidsgraad ligt lager bij vrouwen 2.69 M ILO-werkloosheidsgraad geen verschil, hogere werkloosheidsgraad van vrouwen verdwenen = VDAB-werkloosheidsgraad geen verschil, hogere werkloosheidsgraad van vrouwen verdwenen 2.75 = Niet-werkende werkzoekenden iets minder vrouwen dan mannen 2.77 Werkzaamheidsgraad naar gezinssamenstelling Deeltijdarbeid naar gezinssamenstelling hoe meer kinderen, hoe minder vrouwen actief zijn op de arbeidsmarkt, bij mannen geen verschil naar aantal kinderen hoe meer kinderen, hoe meer vrouwen deeltijds werken, bij mannen geen verschil naar aantal kinderen Situatie meest positief voor 2.8 M 2.81 M VDAB-trajectwerking ondervertegenwoordiging van vrouwen in de trajectwerking 2.84 M Loopbaanonderbreking en tijdskrediet ligt veel hoger bij vrouwen 2.93 M Sociale economie groot overwicht van vrouwen in de invoegbedrijven (dienstencheques), 2.96 ondervertegenwoordiging in de andere werkvormen De open ondernemer Ondernemerschap ligt lager bij vrouwen 2.1 M Cultuur Deelname verenigingsleven mannen zijn meer actief lid dan vrouwen, verschil verkleint als geen 3.2 M rekening wordt gehouden met sportverenigingen Deelname sociaal-cultureel werk ligt veel hoger bij vrouwen 3.6 V Sport Lidmaatschap sportclub ligt lager bij vrouwen; bij vrijwilligers en bestuursfuncties is verschil nog 3.68, 3.71, M veel groter 3.77 Topsportscholen en topsportstatuten ligt veel lager bij vrouwen 3.87 M 18 vrind 211

20 Gelijke kansen Het Vlaamse gelijke kansenbeleid richt zich op het bestrijden van achterstellings- en uitsluitingsmechanismen die veroorzaakt worden door gender, seksuele oriëntatie en ontoegankelijkheid. Momenteel wordt in opdracht van Gelijke Kansen Vlaanderen gewerkt aan twee indicatorensets: één over genderverschillen en één over de situatie van personen met een handicap. Mogelijk kunnen de resultaten van deze indicatorensets gepresenteerd worden in de volgende editie van VRIND. In wat volgt wordt enkel aangegeven op welke plaatsen deze twee thema s in de volgende hoofdstukken aan bod komen. De houding tegenover holebi s en hun sociale situatie komt dit jaar niet aan bod in VRIND. In de SCV-survey van 211 zijn hierover wel een aantal vragen opgenomen. Deze gegevens zullen echter pas eind 211 beschikbaar zijn. Het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid ten slotte vormt strikt genomen geen onderdeel van het gelijke kansenbeleid. Het behoort tot de bevoegdheid van de minister van Inburgering en Integratie. Voor een bundeling van de gegevens over de evolutie van de vreemde bevolking, discriminatie-ervaringen en de maatschappelijke positie van vreemdelingen kan hoofdstuk 3.7 geraadpleegd worden. In het overzicht over wat er over gender in deze VRIND te vinden is, wordt telkens een korte beschrijving gegeven van de bestaande situatie aangevuld met een aanduiding of de situatie het meest positief is voor mannen (M) of voor vrouwen (V). Dat kan uiteraard enkel bij die indicatoren waarvan duidelijk is dat ze op een positieve of negatieve manier bijdragen tot iemands leefsituatie. Ondanks een duidelijke vooruitgang van vrouwen op tal van domeinen in de voorbije decennia, blijft hun sociaaleconomische positie overwegend minder goed dan die van mannen. Dit ondanks het feit dat vrouwen inzake opleiding en vorming sinds enige tijd een voorsprong hebben opgebouwd tegenover mannen. Vrouwen zijn minder aan het werk, werken meer deeltijds en tijdelijk, in minder kwaliteitsvolle en minder leidinggevende jobs. Zij stappen Genderverschillen (vervolg) Gezondheid Roken vrouwen roken minder vaak 3.15 V Alcoholgebruik overconsumptie minder vaak bij vrouwen V Gebruik cannabis ligt lager bij vrouwen V Ongevallensterfte ligt veel lager bij vrouwen V Zelfdoding ligt veel lager bij vrouwen V Doodsoorzaken verschillen in voornaamste doodsoorzaken vooral in leeftijdsgroep van tot 69 jaar: bij vrouwen borstkanker, bij mannen zelfdoding en longkanker Vermijdbare sterfte ligt iets hoger bij vrouwen M Verloren potentiële levensjaren ligt lager bij vrouwen 3.17 V Zorg CAW grote verschillen naar soort hulpverlening Bijzondere jeugdbijstand iets minder meisjes dan jongens 3.21 V Uitkeringen zorgverzekering veel meer vrouwen dan mannen M Diversiteit, inburgering en integratie Houding tegenover vreemdelingen vrouwen iets negatiever tegenover vreemdelingen M Nieuwkomers iets minder vrouwen dan mannen 3.23 M Inkomen, armoede en sociale uitsluiting Armoederisicopercentage iets hoger bij vrouwen M Subjectieve armoede geen verschil = Materiële deprivatie geen verschil = Achterstallen geen verschil = Landbouw Tewerkstelling veel meer mannen dan vrouwen M Slagkrachtige overheid Topfuncties Vlaamse overheid streefcijfer van 33% vrouwen haalbaar tegen M Middenkader Vlaamse overheid streefcijfer van 33% vrouwen haalbaar tegen M Personeel lokale besturen iets meer vrouwen dan mannen maar groot verschil naar soort overheid: 6.51 M veel meer vrouwen bij OCMW, veel minder bij politiezones en autonome gemeentebedrijven; vrouwen vaker contractueel en deeltijds Focus vrijwilligers Vrijwilligerswerk algemeen geen verschil 7.1 = Soort vrijwilligerswerk mannen meer bestuursfuncties, vrouwen meer hulpverlening en verzorging 7.4 dwarsdoorsnede vrind

Beleidsprioriteiten 2012-2013

Beleidsprioriteiten 2012-2013 stuk ingediend op 1781 (2012-2013) Nr. 1 23 oktober 2012 (2012-2013) Beleidsbrief Steden Beleidsprioriteiten 2012-2013 ingediend door mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen,

Nadere informatie

Visienota Sport voor Allen 2011-2014

Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota goedgekeurd door het Overlegplatform Sport voor Allen op 7/9/2011 Samenstelling Overlegplatform Sport voor Allen Carla Galle Gert Vande Broek Nicole Bossaerts

Nadere informatie

De sociale staat van Nederland 2011

De sociale staat van Nederland 2011 De sociale staat van Nederland 2011 De sociale staat van Nederland 2011 Redactie: Rob Bijl Jeroen Boelhouwer Mariëlle Cloïn Evert Pommer Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, november 2011 Het Sociaal

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede Anneline Geerts danielle dierckx lief vandevoort In opdracht

Nadere informatie

Het OCMW aan zet! Sport als niet alledaagse partner

Het OCMW aan zet! Sport als niet alledaagse partner In het kader van de OCMW maatregel inzake culturele, sportieve en sociale participatie willen we sport, als niet alledaagse partner, in het voetlicht plaatsen omdat we ervan overtuigd zijn dat sport een

Nadere informatie

ICT wel en wee actief ouder worden in Vlaanderen

ICT wel en wee actief ouder worden in Vlaanderen ICT wel en wee actief ouder worden in Vlaanderen Studie in opdracht van IST Instituut Samenleving en technologie 2012 door het Instituut Samenleving & Technologie (IST), Vlaams Parlement, 1011 Brussel

Nadere informatie

Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009

Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009 Vlaamse Lissabonrapportering 2009 Mededeling aan de Vlaamse Regering 9 oktober 2009 www.vlaandereninactie.be/lissabon 1 Inleiding In maart 2000 nam de Europese Raad in Lissabon een algemene strategie aan

Nadere informatie

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003 LANGER GEZOND LEVEN Ook een kwestie van gezond gedrag Oktober 2003 2 Inhoudsopgave Leeswijzer Deel I Volksgezondheid en gezond leven 1. Waarom een nota preventiebeleid? 1.1 Gezondheid belangrijk voor burger

Nadere informatie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid I nspiratie die werkt! Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Wat is het EFRO? 5 EFRO

Nadere informatie

Volgende personen waren betrokken bij de totstandkoming van voorliggende platformtekst:

Volgende personen waren betrokken bij de totstandkoming van voorliggende platformtekst: PLATFORMTEKST opgemaakt door de werkgroepgroep Onderwijs en Integratie in het kader van de Staten Generaal Inburgering en Integratie (29 november 2010) Volgende personen waren betrokken bij de totstandkoming

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES

VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES VOORSTEL VAN STRATEGIE VOOR DE VERSTERKING VAN DE VIA-TRANSITIES De Raad van Wijzen 27 maart 2014 Inhoud Managementsamenvatting... 6 Inleiding... 6 Transversaliteit in bestuur, organisatie, processen

Nadere informatie

Zorg voor gezondheid

Zorg voor gezondheid Zorg voor gezondheid Zorg voor gezondheid Volksgezondheid toekomst verkenning 2006 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Met medewerking van: Algemene en categorale ziekenhuizen Academisch Medisch

Nadere informatie

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven.

Open Vld. Programmacongres. Vlaanderen vleugels geven. Open Vld Programmacongres Vlaanderen vleugels geven. Zoals goedgekeurd op het Programmacongres van 12-13 april 2014 Open Vld Programma verkiezingen 25 mei 2014 p. 2/56 Voorwoord Het is tijd om opnieuw

Nadere informatie

Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector

Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Inhoud INLEIDING...3 VISIE OP BASIS VAN ACTUELE SITUATIE...4 RESULTATEN ACTIEPLAN 1.0 EN 2.0...7 De campagne...7 Een zorgjob ik ga ervoor...7

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht. Uit de zorg, in beweging!

Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht. Uit de zorg, in beweging! Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht Uit de zorg, in beweging! Mei 2013 Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht Uit de zorg, in beweging! Wij danken alle betrokkenen voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Xavier Brenez: Welk gezondheidsbeleid voor het Brussel van morgen? Dossier

Xavier Brenez: Welk gezondheidsbeleid voor het Brussel van morgen? Dossier Juni 2014 N 18 Het magazine van de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen - driemaandelijks Verantw. uitg.: Xavier Brenez - Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen - Sint-Huibrechtsstraat

Nadere informatie

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL PARTICPATIEF ONDERZOEK MET VROUWEN, BELANGENBEHARTIGERS EN UITVOERDERS VAN HET ARMOEDEBELEID IN BRABANT SAMEN ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN COLOFON Armoede onder Brabantse vrouwen

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Deel 4 Toelichting Gemeentebestuur Nazareth, 2014-2019

Deel 4 Toelichting Gemeentebestuur Nazareth, 2014-2019 Deel 4 Toelichting Gemeentebestuur Nazareth, 2014-2019 INHOUD I Omgevingsanalyse en participatie Omgevingsanalyse Participatieproces Nazareth aan zet Adviesraden Reactie inwoners op ontwerp meerjarenplanning,

Nadere informatie

ZORG EN GEZONDHEID 1

ZORG EN GEZONDHEID 1 ZORG EN GEZONDHEID 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Trends en knelpunten 2.1 Inleiding 2.2 Trends in zorg, gezondheid en levensloop 2.3 Knelpunten in zorg, gezondheid en levensloop Hoofdstuk

Nadere informatie

De toekomst werkt Mens en bedrijf in 2020

De toekomst werkt Mens en bedrijf in 2020 De toekomst werkt Mens en bedrijf in 2020 Netherlands Organisation for Applied Scientific Research TNO Redactie: Joost van Genabeek, Rob Gründemann en Cees Wevers De toekomst werkt Mens en bedrijf in 2020

Nadere informatie

Rapportage sport 2014

Rapportage sport 2014 Rapportage sport 2014 Rapportage sport 2014 Annet Tiessen-Raaphorst (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, januari 2015 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld bij Koninklijk Besluit

Nadere informatie

Het knisperboekje heeft hij helemaal versleten

Het knisperboekje heeft hij helemaal versleten Het knisperboekje heeft hij helemaal versleten Bereik en impact van het project Boekbaby s bij ouders Onderzoek in opdracht van Stichting Lezen Promotor: Prof. Dr. Kris Van den Branden Co-promotor: Dr.

Nadere informatie

Nederland deeltijdland

Nederland deeltijdland Nederland deeltijdland Nederland deeltijdland Vrouwen en deeltijdwerk Wil Portegijs en Saskia Keuzenkamp (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, februari 2008 Het Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden

Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden Sociale uitsluiting bij kinderen: omvang en achtergronden Annette Roest Anne Marike Lokhorst Cok Vrooman Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag,

Nadere informatie

Een verdere invulling van de ViA Doorbraak. Innovatiecentrum Vlaanderen. Conceptnota over de stroomlijning van het gericht innovatiebeleid

Een verdere invulling van de ViA Doorbraak. Innovatiecentrum Vlaanderen. Conceptnota over de stroomlijning van het gericht innovatiebeleid Een verdere invulling van de ViA Doorbraak Innovatiecentrum Vlaanderen Conceptnota over de stroomlijning van het gericht innovatiebeleid 1 1. Situering: Innovatiecentrum Vlaanderen Vlaanderen in Actie

Nadere informatie