Voor u ligt het schoolprogramma 2015/2016 van de Bibliotheek Oss voor het primair onderwijs in de gemeente Oss.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor u ligt het schoolprogramma 2015/2016 van de Bibliotheek Oss voor het primair onderwijs in de gemeente Oss."

Transcriptie

1 Inleiding Voor u ligt het schoolprogramma 2015/2016 van de Bibliotheek Oss voor het primair onderwijs in de gemeente Oss. Doel van het programma Het jeugd- en schoolbibliotheekwerk van de Bibliotheek Oss kent twee hoofddoelen: - leesbevordering - mediawijsheid Leesbevordering Leesbevordering is een belangrijke cultuurpolitieke opdracht. Plezier in lezen moet met het oog op ontspannend en functioneel lezen gestimuleerd blijven. De ontlezing in de samenleving moet worden tegengegaan. Leesbevordering richt zich op de lees- en taalvaardigheid van kinderen. De bibliotheek wil op laagdrempelige wijze het leesplezier en de leesvaardigheid van de kinderen vergroten. Het gaat daarbij ook om het inlopen van taalachterstanden en het stimuleren van hun taalontwikkeling en woordenschat. Mediawijsheid Mediawijsheid duidt op het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee kinderen zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderende en fundamenteel gemedialiseerde wereld. Voor het onderwijs werkt de bibliotheek ondersteunend en verrijkend. Onder de mediawijze functie van de bibliotheek vallen alle activiteiten die het aanleren van vaardigheden en kennis tot doel hebben, maar vooral ook bewustwording en kritisch leren kijken naar het eigen handelen. Doel is bibliotheekgebruikers en gebruikersgroepen in de gelegenheid te stellen op laagdrempelige wijze zich mediawijsheid eigen te maken, kennis en vaardigheden aan te leren op diverse gebieden, de weg te leren in de dienstverlening van de bibliotheek en (in geval van leerkrachten in het onderwijs) ondersteund te worden bij eigen media-activiteiten. Nu al bijblijven? Surf naar de homepage van de bibliotheek Oss, voor het raadplegen van de catalogus: u ziet in één oogopslag wat de bibliotheek in huis heeft; u kunt -wanneer materialen uitgeleend zijn- digitaal reserveren! Verder vindt u er aanwinstenlijsten van jeugdboeken en interessante links voor kinderen ( Het schoolprogramma is ook te vinden op internet: onder de kop Educatie. Zou u zo vriendelijk willen zijn de inschrijfformulieren vóór 15 juli 2015 aan ons te retourneren en uw wensen kenbaar te maken? Alvast bedankt hiervoor. Wij hopen op weer een prettige samenwerking! De Bibliotheek Oss

2 Inventarisatieformulier schooljaar Om de administratie van de bibliotheek actueel te houden willen wij u vragen onderstaand formulier voor 15 juli 2015 in te vullen terug te sturen naar de bibliotheek. School: Adres en postcode: Plaats: Telefoon: adres school: Naam contactpersoon:... adres contactpersoon: Aantal leerlingen schooljaar onderverdeeld per groep en/of combinatieklas inclusief instromers: Aantal leerlingen Naam leerkracht Groep. Groep. Groep. Groep. Groep. Groep. Groep. Groep. Groep. Groep. Groep. Groep. Groep. Groep. Groep. Groep. Totaal....

3 Groepsbezoeken in de bibliotheek voor groep 1 en 2 Doel Leesbevordering Het geschreven woord is een van de belangrijkste communicatiemiddelen geworden. Het is dan ook noodzakelijk dat kinderen goed leren lezen. Het leesproces begint al ver vóór kinderen naar groep 3 gaan. Daarom laat de bibliotheek kinderen in groep 1 en 2 al kennis maken met de jeugdbibliotheek. We willen bewerkstelligen dat meer kinderen en hun ouders de bibliotheek regelmatig gaan bezoeken voor, tijdens en na het leren lezen. Een goede taalbeheersing geeft later meer ontplooiingskansen. Ruim baan voor de ontluikende geletterdheid zoals dat zo mooi heet: doe iets met de natuurlijke nieuwsgierigheid naar letters voor kleuters, een belangrijk kerndoel bij de oudere kleuters. Opzet Kleutergroepen brengen een bezoek aan de bibliotheek. Het bezoek bestaat uit een bibliotheekuitleg voor de kinderen, waarbij vooral het leesplezier, voorlezen en leuke boeken benadrukt wordt. Verder maakt een rondleiding voor de kinderen door de bibliotheek onderdeel uit van het bezoek. De begeleiders/ouders kunnen onder het genot van een kopje koffie of thee in de bibliotheek wachten op hun kleuters. Als in groep 1/2 de bibliotheek bekend is, is leren lezen in groep 3 nóg leuker! 30,- exclusief BTW, per groep, per bezoek. Aanmelding Gebruik het formulier Groepsbezoek in de bibliotheek voor groep 1/2". Project Kikker en een heel bijzondere dag voor groep 1/2 Kikker en een heel bijzondere dag geschreven door Max Velthuijs is de inspiratiebron van dit project. Het wordt een bijzondere dag heeft Haas beloofd. Maar niemand weet te vertellen waarom. Kikker denkt dat zijn vrienden hem voor de gek hebben gehouden en is teleurgesteld, maar dan... Eind goed, al goed, want de waarheid blijkt anders in elkaar te zitten. Een prachtige verhaallijn met spanning en humor: een echte klassieker. De voorlees- en verwerkingsactiviteiten van Kikker en een heel bijzondere dag sluiten aan bij de thema s van het verhaal: feest, dagen van de week, emoties en kleuren. De kleuters kunnen het verhaal naspelen met verschillende dierenmaskers (de dieren uit de Kikkerboeken) en de Kikkerpop. Het project omvat: Vijf stoffen dierenmaskers, Kikkerpop en een handleiding voor het onderwijs. Dit project wordt uitgeleend voor een periode van 6 weken. 50,- exclusief BTW, per school. Aanmelding Gebruik het formulier Project Kikker en een heel bijzondere dag. Voor meer informatie kunt u telefonisch of per contact opnemen met Anton Bimbergen of Sandra van Bruinisse.

4 Groepsbezoeken in de bibliotheek voor groep 3 Doel Leesbevordering In groep 3 leert het kind letters en woordjes lezen en herkennen. De meeste leesmethoden beginnen met simpele drie- en vier letterwoorden als maan, roos en vis. Het is verbazingwekkend hoe snel het kind plotseling overal om zich heen letters ziet en leest, als hij eenmaal begonnen is met leren lezen. Opzet De kennismaking van groep 3 speelt in op de net ontwikkelde leeshonger. Kinderen leren hun weg vinden in de bibliotheek en maken kennis met de verschillende soorten boeken: eerste leesboekjes, prentenboeken, voorleesverhalen en eenvoudige informatieve materialen. Leesplezier staat centraal. De begeleiders/ouders kunnen onder het genot van een kopje koffie of thee in de bibliotheek wachten op hun kinderen. 30,- exclusief BTW, per groep, per bezoek. Aanmelding Gebruik het formulier Groepsbezoek in de bibliotheek voor groep 3". Inloopuren over AVI-boekjes voor ouders van leerlingen in groep 3 Als kinderen in groep 3 komen wordt een begin gemaakt met het leren lezen van woordjes. Elke week komen er weer nieuwe woordjes bij. Voor veel ouders is dit vaak het moment om voor het eerst met hun kinderen naar de bibliotheek te komen. Veel ouders weten nauwelijks iets van de boeken die hun kind in groep 3 al kan lezen, of die boeken bestaan en zo ja, welke boeken geschikt zijn. Daarnaast krijgen ouders voor het eerst te maken met de term AVI, de aanduiding voor de moeilijkheidsgraad waarop hun kind leest. De bibliotheek organiseert voor ouders van leerlingen in groep 3 daarom speciale inloopuren. Een medewerker van de bibliotheek zal tijdens deze inloopuren uitleg geven over de verschillende boekjes die geschikt zijn voor het kind, het avi-niveau, waar deze in de bibliotheek te vinden zijn enzovoorts. De data en tijden van de inloopuren worden bekend gemaakt via de website: Gratis. Aanmelding Graag vooraf aanmelden.

5 Project De ongelooflijk bijzondere boekeneter voor groep 3 In de ruimte is een tafel gedekt met een tafelkleed, borden, bestek en servetten. Het vreemde is dat er geen eten op de borden ligt maar boeken. De boekeneter uit het verhaal verslindt boeken als lekkere hapjes. Schuif snel aan tafel om meer te horen over dit ongelooflijk bijzondere verhaal. Het project De ongelooflijk bijzondere boekeneter is gebaseerd op het gelijknamige boek van Oliver Jeffers. Harry vindt boeken letterlijk om op te eten en dit staat garant voor hilarische momenten. De originele vormgeving en de illustraties maken het boek erg bijzonder en verrassend. Met een variatie aan activiteiten wordt de gelaagdheid van het prentenboek actief verkend. De introductie van dit project vindt plaats aan de gedekte tafel. Het bijgeleverde tafelkleed is speciaal ontworpen voor dit project en geïnspireerd op het thema en de vormgeving van het boek. Op de tafel liggen stapels boeken. Het gesprek gaat onder andere over de persoonlijke smaak van de leerlingen met betrekking tot de boeken. Het papieren tafelkleed wordt verder gebruikt in de verwerkingsactiviteiten en ter afsluiting maken de leerlingen er een kunstwerk van. Tijdens de eerste voorleesactiviteit wordt het prentenboek volledig voorgelezen. Bij de tweede activiteit wordt de aandacht gevestigd op een selectie van pagina s van het prentenboek. Oorzaak en gevolg van het letterlijk en figuurlijk verslinden van boeken staan daarin centraal. De focus bij de derde activiteit is het inleven in het verhaalfiguur door tekstballonnen toe te voegen aan het prentenboek. Alle activiteiten worden ondersteund door presentaties die ontwikkeld zijn voor het digitale schoolbord. Om de ouderbetrokkenheid bij dit project te stimuleren krijgt iedere leerling een lege boekenmenukaart mee naar huis om samen in te vullen. Het project omvat: het prentenboek De ongelooflijk bijzondere boekeneter van Oliver Jeffers, handleiding, 5 tafelkleden, 150 boekenmenukaarten, 4 presentaties (1 PowerPoint-presentie en 3 Prezi-presentaties). Dit project wordt uitgeleend voor een periode van 6 weken. 50,- exclusief BTW, per school. Aanmelding Gebruik het formulier Project De ongelooflijk bijzondere boekeneter. Voor meer informatie kunt u telefonisch of per contact opnemen met Anton Bimbergen of Sandra van Bruinisse. Project Vroeger : erfgoededucatie voor in de klas voor groep 4 Het project Vroeger legt een verbinding tussen leesbevordering en cultuureducatie. Jeugdboekenschrijfster Martine Letterie schreef er passende verhalen bij. Vijf historische foto s in een fotoboek laten leerlingen kennismaken met het leven zoals dat honderd geleden was... Elke week staat één foto centraal. Bij de foto wordt een speciaal geschreven verhaal voorgelezen. Attributen die verborgen zijn in het fotoboek brengen het verleden nog een stapje dichter bij de leerlingen. Vroeger wordt ingezet om verschillende soorten boeken en teksten bij de leerlingen onder de aandacht te brengen. De foto s en de attributen introduceren bakerrijmpjes en gedichten, leesboeken, prentenboeken, voorleesboeken en informatieve boeken.

6 Het project omvat: Een groot fotoboek met vijf historische foto s en een muziekspeeldoosje, een gelamineerde plaat Het leesplankje, een hinkelblok, zoethout, een kroontjespen, een potje inkt, het boek Ot en Sien: Oud-Hollandse spelletjes en vijf sets kaartjes waarmee een memoryspel, een fotopuzzel en een sorteerspel oud en nieuw gespeeld kan worden. Daarnaast een handleiding voor het onderwijs. Dit project wordt uitgeleend voor een periode van 6 weken. 50,- exclusief BTW, per school. Aanmelding Gebruik het formulier Project Vroeger. Voor meer informatie kunt u telefonisch of per e- mail contact opnemen met Anton Bimbergen of Sandra van Bruinisse. Nieuw: Groepsbezoeken in de bibliotheek voor groep 4 en 5 Doel Leesbevordering Technisch lezen is de basis van alle aspecten van lezen. In de middenbouw zijn verreweg de meeste kinderen nog geen geoefende lezers. Op weg naar vloeiend lezen is het belangrijk dat kinderen zich technieken en strategieën voor woordherkenning eigen maken. Maar daarnaast is leesplezier en het zelf kiezen van een boek erg belangrijk. Opzet Kinderen leren hun weg vinden in de bibliotheek en maken kennis met de verschillende soorten boeken: technische leesboeken, voorleesverhalen en informatieve materialen. Want juist als kinderen kunnen lezen is er een schat aan mooie titels te vinden in de bibliotheek. Leesplezier staat centraal. Welk boek vind ik leuk en past bij mij? Hoe kies ik een boek? De begeleiders/ouders kunnen onder het genot van een kopje koffie of thee in de bibliotheek wachten op hun kinderen. 30,- exclusief BTW, per groep, per bezoek. Aanmelding Gebruik het formulier Groepsbezoek in de bibliotheek voor groep 4 en 5". Kinderjury voor groep 4, 5 en 6 Doel Leesbevordering Zowel in de vrijetijdsbesteding als in de keuze van boeken ontwikkelen kinderen hun eigen smaak. Plezier in lezen past eigenlijk bij elke vorm van vrije tijdsbesteding: bij elk onderwerp past een boek. Het sluit aan bij de interesse en bevordert de creativiteit; immers als je leest maak je je eigen verhaal in je hoofd. Bij de Nederlandse Kinderjury 2016 stemmen kinderen tussen 6 en 12 jaar op hun favoriete boek uit Zij nemen kennis van nieuwe kinderboeken en worden aangezet tot kritisch

7 lezen en leren hun voorkeur beargumenteren. Dit wordt nog versterkt door een bibliothecaris de klas te laten bezoeken. Opzet Groepen 4, 5 en 6 kunnen klassikaal meedoen aan de Kinderjury. Een medewerker van de bibliotheek komt in maart met een koffer vol boeken een half uurtje op bezoek in de klas. Hij/zij geeft uitleg over de landelijke en kinderjury van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken zelf. Tevens worden de kinderen geënthousiasmeerd door leuke fragmenten voor te lezen uit boeken die in 2015 zijn verschenen. Het Kinderjurymateriaal wordt via de bibliotheek besteld en tijdens het bezoek uitgedeeld. De kinderen worden aangespoord om in de bibliotheek boeken te komen lenen en die bij het jeugdinlichtingenbureau te laten aftekenen. Een eenvoudig concept om veel nieuwe boeken onder de aandacht van de kinderen te brengen en lezen als hobby te behouden. 30,- exclusief BTW per groep. Inclusief materiaal en bezoek in de klas. Aanmelding Gebruik het formulier Kinderjury voor groep 4, 5 en 6. Project: Kinderjournalisten voor groep 5 t/m 8 Doel Leesbevordering en taalontwikkeling Het project Kinderjournalisten stimuleert de algemene-, lees- en taalontwikkeling van de kinderen. Kinderen leren in dit project wat nieuws is, wat een krant is, wat er allemaal in een krant staat en welke verschillen er tussen kranten zijn. Kinderen zijn op deze manier op een creatieve manier met taal bezig. Tegelijkertijd wordt hun algemene ontwikkeling en leesvaardigheid getraind. Opzet Het project Kinderjournalisten bestaat uit 2 lessen van ongeveer 60 minuten die door een bibliotheekmedewerker op de school gegeven worden. De lessen zijn aangepast aan het niveau van de groep. De eerste les is een introductieles over nieuws en kranten. Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder meer: Wat is een krant? Wat is nieuws? Wat staat er in een krant (column, recensie, achtergrondartikelen, strips etc.)? Welke kranten zijn er? Waarin verschillen kranten van elkaar? Hoe zit een krant in elkaar? De tweede les is een verdiepingsles. In deze les wordt dieper ingegaan op de in de eerste les behandelde stof. De lessen bevatten naast uitleg, veel praktische opdrachten en zijn interactief van opzet. Het project Kinderjournalisten is bedoeld voor groep 5 tot en met 8. De school kan zelf bepalen met welke en hoeveel groepen de school mee wil doen. 30,- exclusief BTW per groep voor 2 lessen. Aanmelding Gebruik het formulier Project Kinderjournalisten voor groep 5 t/m 8.

8 Voor meer informatie kunt u telefonisch of per contact opnemen met Sandra van Bruinisse of Gea Hendriks. Groepsbezoeken in de bibliotheek voor groep 6 Doel In groep 6 hebben kinderen doorgaans het alfabetiseren en numeriek rangschikken onder de knie. Als voorbereiding op het zelfstandig werken, dat in toenemende mate van de kinderen wordt verwacht, leren deze kinderen omgaan met de zoekstrategieën van de bibliotheek. Opdrachten zetten aan tot het zelf zoeken naar een oplossing, om zelfstandig informatie te vinden én te verwerken. Opzet Kinderen en hun leerkracht bezoeken de bibliotheek. Er volgt een korte rondleiding door het gebouw. Op de jeugdafdeling wordt uitleg gegeven over het zoeksysteem in de bibliotheek en kinderen krijgen tips en trucs bij het zoeken naar informatie op internet. Startpunt hierbij is De uitleg wordt gevolgd door opdrachten rond het leren zoeken van boeken, in de kast en via de catalogus. Ook het zoeken op internet d.m.v. opdrachten komt aan bod. 30,- exclusief BTW, per groep, per bezoek. Aanmelding Gebruik het formulier Groepsbezoek in de bibliotheek voor groep 6. Kinderboekenweekwedstrijd voor groep 7/8 Doel Leesbevordering In het kader van de kinderboekenweek voeren leerlingen van groep 7 en 8 opdrachten uit naar aanleiding van een boek, dat in de klas wordt voorgelezen rond het thema van de kinderboekenweek: Raar, maar waar! Opzet Elke deelnemende groep ontvangt begin september het boek Dirkje Bakkes, brandnetelspecialist van Tosca Menten. Medewerkers van de bibliotheek/boekhandel brengen het boek en de bijbehorende opdrachten op passende wijze in de klas. De leerkracht leest het boek voor en de leerlingen maken gezamenlijk de opdrachten. Deze opdrachten worden ingeleverd in de bibliotheek. De prijsuitreiking van deze kinderboekenweekwedstrijd vindt plaats op de eerste woensdag van de kinderboekenweek op 7 oktober bij boekhandel Derijks. De beste 4 groepen winnen een bezoek van de schrijver op maandagochtend 19 oktober. Deze wedstrijd vindt plaats in september ,- exclusief BTW, per groep, per bezoek. Aanmelding

9 Gebruik het formulier Kinderboekenweek voor groep 7/8. Project Schrijvers van de Ronde Tafel voor groep 8 Doel Het doel van het project Schrijvers van de Ronde Tafel is leerlingen van groep 8 in contact te brengen met historische verhalen van schrijvers van historische jeugdliteratuur. Deze verhalen zijn onder andere geschreven door de Schrijvers van de Ronde Tafel. Onder deze naam bundelt een kring van jeugdauteurs met een voorliefde voor vaderlandse geschiedenis zijn/haar krachten. Opzet Bij het project behoren de volgende materialen: - een handleiding voor de leerkracht met dvd, waarop een gefilmde introductie te zien is in een historische setting van tien auteurs van de Schrijvers van de Ronde Tafel. - een set opdrachtbrieven die bijdragen tot het vergroten van de kennis van leerlingen van hun eigen verleden of het verleden van hun eigen omgeving. - een poster. - een collectie historische kinderboeken. De materialen die bij het project horen en de bijbehorende boeken, ontvangt u van de bibliotheek. U mag de materialen die bij het project horen maximaal 6 weken in bezit houden. Zie ook de website 15,- exclusief BTW. Aanmelding Neemt u telefonisch of per contact op met Anton Bimbergen of Sandra van Bruinisse. Nieuw: Project Europese verhalenkoffer voor groep 5 t/m 8 Doel Het doel van het educatieve project De Europese verhalenkoffer is leerlingen van groep 5 t/m 8 kennis te laten maken met de Europese Unie. Dit gebeurt aan de hand van verhalen die horen bij de voorwerpen die in de koffer zitten. Als de verhalen zijn verteld kunnen digitale vragen beantwoord worden. De digitale vragen, inclusief topografie, zijn zelfcorrigerend in de vorm van een goed/fout melding. Opzet Bij het project behoren de volgende materialen: - een USB-stick die het mogelijk maakt het project op het digitale schoolbord te vertonen voorwerpen in een koffer. - een handleiding voor de leerkracht. De materialen die bij het project horen ontvangt u van de bibliotheek. U mag de materialen die bij het project horen maximaal 6 weken in bezit houden. 15,- exclusief BTW.

10 Aanmelding Neemt u telefonisch of per contact op met Anton Bimbergen of Sandra van Bruinisse. Nieuw: Project Kennisbende voor groep 5 t/m 8 Doe mee met de Kennisbende! Hebben jullie kinderen op school die heel goed zijn in iets of ergens heel veel vanaf weten? En dat graag aan andere kinderen willen vertellen of het ze willen leren? Bijvoorbeeld over dieren, techniek, koken, geschiedenis, sport of iets heel anders? Vraag dan of deze kinderen mee willen doen met de Kennisbende! Opzet Samen met iemand van de bibliotheek gaat het kind op zoek naar een leuke manier om zijn/haar kennis over te dragen aan andere kinderen. Op woensdagmiddag 14 oktober 2015, tijdens de kinderboekenweek, mag de leerling dan samen met andere leden van de Kennisbende zijn/haar verhaal vertellen of een workshop geven in de bibliotheek aan andere kinderen. En natuurlijk mag de leerling ook eigen fans meenemen, want dit wordt een heel interessante én gezellige middag! We zouden het fijn vinden als jullie je leerlingen hiervoor warm willen maken. Ze kunnen zich ook individueel opgeven via het mailadres: Gratis. Aanmelding Gebruik het formulier Kennisbende voor groep 5 t/m 8. Aanmelden kan ook via het mailadres Voor meer informatie kunt u telefonisch of per contact opnemen met Anton Bimbergen of Sandra van Bruinisse. De Bibliotheek op School (dbos) De Bibliotheek op School is een landelijke aanpak voor het basisonderwijs, waarin bibliotheken en scholen structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Het doel is kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school en thuis. Het maakt een groot verschil in het leven van kinderen of ze lezen of niet. Onderzoekt toont aan dat lezers niet alleen hoger scoren op taalvaardigheid, maar ook op schoolsucces en intelligentie. Leren begint bij lezen. Door 15 minuten per dag vrij te lezen, leert een kind 1000 nieuwe woorden per jaar! De Bibliotheek op School is meer dan alleen een fysieke schoolbibliotheek. Het omvat een totaalpakket van fysieke bibliotheek met daaromheen allerlei leesbevorderingsactiviteiten en activiteiten op het gebied van mediawijsheid die door de lokale bibliotheek georganiseerd worden en die op de school plaatsvinden. De fysieke schoolbibliotheek, zoals we die van oudsher kennen, bestaat binnen de Bibliotheek op School niet meer uit alleen kasten met boeken. Door een uitleensysteem te

11 plaatsen, kan naast de fysieke collectie in de schoolbibliotheek zelf, gebruik gemaakt worden van de lokale bibliotheekcollectie. Boeken uit de lokale bibliotheek kunnen door leerlingen via dit systeem heel eenvoudig gereserveerd worden, waardoor ze uit een heel ruim aanbod aan titels hun keuze kunnen maken. Daarnaast biedt dit systeem mogelijkheden tot bijvoorbeeld het geven van leestips door leerlingen zelf, het maken van leeslijstjes, leerkrachten hebben snel zicht op wat een leerling leest en op welk niveau en leerlingen hebben toegang tot vele informatieve internetsites via Jeugdbieb ( Wilt u uw schoolbibliotheek een nieuwe impuls geven volgens de richtlijnen van de Bibliotheek op School? Of juist starten met een schoolbibliotheek volgens het concept van de Bibliotheek op School? Neem dan vrijblijvend contact op met Sandra van Bruinisse om te zien wat de mogelijkheden zijn voor uw school. Ouderavond over lezen, voorlezen en boeken Doel Ouders motiveren om met hun kind zo vroeg mogelijk met boeken aan de slag te gaan. Als basis voor hun toekomst is dit het doel van het bezoek dat een jeugdbibliothecaris op school tijdens een ouderbijeenkomst brengt. Er worden boeken getoond, de ontwikkeling van het lezen voor de betreffende leeftijd wordt aangegeven en een keuzelijst rondt het bezoek af. Stimuleren om -gratis!- het kind een eigen bibliotheekabonnement te geven is een logisch vervolg van dit bezoek. In overleg met de school wordt de inhoud van het bezoek bepaald. Opzet Het grote belang van voorlezen, samen bekijken van boeken wordt op de volgende manier ingevuld: de jeugdbibliothecaris praat tenminste 1 uur over jeugdboeken, voorlezen, lezen veel, heel veel boeken zijn te zien fragmenten worden voorgelezen keuzelijstje naar genre en leeftijd voor alle aanwezigen de boeken mogen nog een week op school blijven folders van de bibliotheek. 70,- exclusief BTW. Aanmelding & betaling Neemt u telefonisch of per contact op met Anton Bimbergen of Sandra van Bruinisse. De school ontvangt een factuur. Rondleiding voor ouders in de bibliotheek Doel Ouders motiveren om met hun kind zo vroeg mogelijk met boeken aan de slag te gaan. Als basis voor hun toekomst is het doel van het bezoek om de ouders het belang van de bibliotheek en zijn mogelijkheden te tonen. Er worden boeken getoond, de ontwikkeling van het lezen voor de betreffende leeftijd wordt aangegeven en een rondleiding rondt het bezoek af. Stimuleren om -gratis!- het kind een eigen bibliotheekabonnement te geven is een logisch vervolg van dit bezoek.

12 Opzet de jeugdbibliothecaris praat over jeugdboeken, voorlezen, lezen veel, heel veel boeken zijn te zien fragmenten worden voorgelezen eventueel een keuzelijstje naar genre en leeftijd voor alle aanwezigen rondleiding op de jeugdafdeling er zijn folders van de bibliotheek. 30,- exclusief BTW. Aanmelding & betaling Neemt u telefonisch of per contact op met Anton Bimbergen. De school ontvangt een factuur. Voorlezen op woensdagmiddag Doel Leesbevordering De bibliotheek wil kinderen van 3 t/m 7 jaar in aanraking brengen met nieuwe prentenboeken. Het is vooral geschikt voor kinderen die thuis niet of weinig worden voorgelezen. Opzet Elke woensdagmiddag om uur wordt er door een bibliotheekmedewerker voorgelezen uit een prentenboek. Als verwerking krijgen de kinderen na afloop altijd een passende kleurplaat. Gratis. Aanmelding Niet nodig. Projectcollecties De bibliotheek kan voor u een collectie samenstellen over een bepaald thema waar u in de klas of op school mee wilt gaan werken. Dit is mogelijk voor groep 1 t/m 8. projectcollecties bestaan uit maximaal 15 materialen een projectcollectie bestaat uit materialen van de jeugdafdeling uitleentermijn is 6 weken projectcollecties worden geleend op een leerkrachtenpas projectcollecties worden aan het begin van het schooljaar aangevraagd of anders minimaal 6 weken van te voren collecties over de thema s sinterklaas, kerst en carnaval kunnen helaas niet worden aangevraagd. Het kan voorkomen dat een projectcollectie uit minder dan 15 materialen bestaat indien er veel aanvragen tegelijk voor hetzelfde thema zijn of indien blijkt dat de bibliotheekcollectie niet toereikend genoeg is. Projectcollecties worden door de school opgehaald in de bibliotheek. U krijgt bericht wanneer de collectie klaar staat.

13 de normale uitleenvoorwaarden zijn van toepassing: herinneringskaarten, telaatgelden, verlengingen via internet en eventuele rekeningen voor verloren gegane en/of beschadigde materialen zijn voor rekening van de school. 15,- per collectie, exclusief BTW. Aanmelding & betaling Gebruik het formulier Projectcollectie. Leerkrachtenpas Bibliotheekpas op naam van de school en de leerkracht, dat door leerkrachten of assistenten in de groep kan worden gebruikt. Deze pas is bedoeld om thema s, projecten, leestafels, tentoonstellingen e.d. met bibliotheekmateriaal te ondersteunen. Daarnaast moeten op deze pas de projectcollecties worden geleend. Voorwaarden maximaal 20 materialen er kunnen materialen van de jeugdafdeling en informatiematerialen van de volwassenafdeling op geleend worden, inclusief audiovisueel materiaal uitleentermijn is 6 weken leengeldmaterialen tegen normaal uitleentarief en leentijd er kunnen maximaal 3 materialen gereserveerd worden de normale uitleenvoorwaarden zijn van toepassing: herinneringskaarten, telaatgelden, verlengingen via internet en eventuele rekeningen voor verloren gegane en/of beschadigde materialen zijn voor rekening van de school. 25,- per pas per jaar. Aanmelding & betaling gebruik het formulier Leerkrachtenpas de school schrijft in de leerkrachtenpas komt op naam van de school + leerkracht te staan de geldigheidsduur is van schooljaar tot schooljaar. Voor verlenging ontvangt de school een factuur. Klassikaal lenenpas Groepsabonnement voor groepen van het primair onderwijs. Voorwaarden maximum van 40 boeken van de jeugdafdeling géén materialen van de volwassenenafdeling géén leengeldmaterialen de geleende boeken blijven in de klas en gaan niet mee naar huis het pasje blijft in de bibliotheek alleen lenen bij de bibliotheek in de woonplaats de uitleentermijn is 6 weken op deze pas kunnen geen materialen gereserveerd worden de normale uitleenvoorwaarden zijn van toepassing: herinneringskaarten, telaatgelden, verlengingen via internet en eventuele rekeningen voor verloren gegane en/of beschadigde boeken zijn voor rekening van de school.

14 45,- per groep per jaar. Aanmelding & betaling gebruik het formulier Klassikaal lenenpas de geldigheidsduur is van schooljaar tot schooljaar. Voor verlenging ontvangt de school een factuur het klassikaal lenenpasje komt op naam van de school + groep te staan de school schrijft in elke groep kan één klassikaal lenenpas laten maken. DIVERSEN Bieb2Meet: ruimte te huur in de bibliotheek De Bibliotheek is een inspirerende plaats om te vergaderen, een groepsbijeenkomst te houden of als zelfstandige te werken. Het is bij uitstek een plaats om kennis te delen en jezelf te ontwikkelen. De collectie van boeken en andere (digitale) materialen kan een extra waarde toevoegen aan uw bijeenkomst. Op zoek naar ruimte voor een vergadering, cursus of bijeenkomst? De Noord Oost Brabantse Bibliotheken in Oss, Uden, Veghel en Bernheze beschikken over verschillende ruimtes die tijdens en buiten openingsuren gehuurd kunnen worden. Voor meer informatie: Kijk op de website van bibliotheek Oss, onder de kop: service / vergaderruimte huren of neem contact op met Sandra Brandon, tel /

15 MEDIAWIJSHEID: digitaal aan de slag in het onderwijs! Kennismaking: Mediawijsheid op school? Hoe te beginnen? Wilt u op school aan de slag met mediawijsheid en digitale media, maar heeft u geen idee waar te beginnen? Dan is het in de eerste plaats belangrijk om te weten hoe de school hierin staat en hoe de teamleden erover denken en welke kennis zij in huis hebben. De bibliotheek biedt daarom als eerste kennismaking met het onderwerp de MediaMatching Game aan. Door het spelen van dit bordspel worden leerkrachten en directie in korte tijd ondergedompeld in de veelzijdigheid van de media en de koppeling met hun eigen onderwijspraktijk. Door middel van vragenkaartjes wordt in groepjes gediscussieerd over de verschillende onderwerpen zoals sociale media, informatievaardigheden, digitaal pesten etc. Duur: 1 uur. Vereisten: - een aantal computers met internet. 20,- exclusief BTW. Aanmelding & betaling Neemt u telefonisch of per contact op met Sandra van Bruinisse. Start: Visie ontwikkelen op mediawijsheid binnen de school Wilt u als school een visie op mediawijsheid binnen uw onderwijspraktijk ontwikkelen? In een bijeenkomst van een uur wordt aan de hand van de Mediawijsheidscirkel duidelijk wat op school al gebeurt op het gebied van mediawijsheid, wat nog niet gebeurt en wat wenselijk is dat gaat gebeuren. Op basis van de ontwikkelde visie kan de school beleid formuleren rondom mediawijsheid en de koppeling hiervan aan het reguliere lesprogramma. Duur: 1 uur. 20,- exclusief BTW. Aanmelding & betaling Neemt u telefonisch of per contact op met Sandra van Bruinisse. Workshop: ipads in het onderwijs Wilt u als team eens kennismaken met de ipad? Zelf ervaren zegt immers meer dan 1000 woorden. In de workshop Ipads in het onderwijs maakt u kennis met de ipad. Hoe werkt een ipad nu eigenlijk? Wat kan ik er in het onderwijs mee? Wat is een app? Wat zijn leuke apps om in de lessen te gebruiken? En vooral: zou het iets zijn om in te zetten bij ons op school?

16 Duur workshop: 1,5 uur. 70,- exclusief BTW. Aanmelding & betaling Neemt u telefonisch of per contact op met Sandra van Bruinisse. Workshop: Digitale tools in het onderwijs Op het gebied van digitale media verschijnen steeds weer nieuwe dingen die vaak heel goed in te zetten zijn in het onderwijs. Interessante apps, Pinterest, sociale media als Facebook en Twitter, lessen voor het digibord, maar bijvoorbeeld ook boeken die een koppeling hebben met internet. In deze workshop krijgt u als leerkracht de nieuwste ontwikkelingen te horen en les ideeën mee die rechtstreeks in te zetten zijn in uw onderwijspraktijk. De workshop is op maat en wordt ingevuld in overleg met de school. U kunt er dus bijvoorbeeld ook voor kiezen om als team eerst eens kennis te maken met bijvoorbeeld Twitter of Facebook. Duur workshop: 1,5 uur. 70,- exclusief BTW. Aanmelding & betaling Neemt u telefonisch of per contact op met Sandra van Bruinisse. Cursus: Mediawijsheid in het onderwijs voor leerkrachten Wilt u als leerkracht weten wat mediawijsheid nou eigenlijk is en waarom het belangrijk is er iets mee te doen als school? Wat doen kinderen op internet? Waarom zitten kinderen op Instagram en vinden ze het spelen van games zo leuk? Wat moet ik als school doen als digitaal pesten in een klas voorkomt? Hoe stel ik een mediaprotocol op voor de school? Wat zijn QR-codes en wat is Layar? Hoe werkt een ipad en wat kan ik er mee? Hoe kan ik YouTube inzetten? Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens de cursus Mediawijsheid in het onderwijs voor leerkrachten. Door middel van theorie en veel praktische opdrachten maak je als leerkracht kennis met allerlei facetten rondom het begrip mediawijsheid, waarbij als uitgangspunt 23 dingen voor het onderwijs genomen is. De cursus kan voor een deel aangepast worden aan de wensen van de school. Vereisten: - computers met internet - digibord i.v.m. aansluiten laptop. Duur cursus: 4 cursusavonden/dagen van elk 2 uur (of afwijkend in overleg).

17 200,- exclusief BTW. Aanmelding & betaling Neemt u telefonisch of per contact op met Sandra van Bruinisse. Informatie avond over mediawijsheid/sociale media op school Media zijn voor kinderen en jongeren de gewoonste zaak van de wereld. Ze nemen informatie op, maar geven ook zelf informatie door, ze zijn zender en ontvanger tegelijkertijd. De huidige media bieden alle mogelijkheden om zelf actief deel te nemen en informatie aan de bieden, te denken valt aan het maken en bezoeken van websites, het spelen van online games, het maken van filmpjes, chatten en het deelnemen aan allerlei online netwerken. Voor de kinderen en jongeren van de huidige generatie en ook voor toekomstige generaties is het des te belangrijker om mediawijs te zijn. Het digitale landschap immers is voortdurend aan verandering onderhevig; elke dag komen er nieuwe websites bij, andere verdwijnen weer, mobieltjes worden steeds verder uitgerust met de modernste technieken en zelfs boeken beginnen langzaam aan in digitale vorm te verschijnen. De bibliotheek biedt de mogelijkheid om een informatie avond te houden over mediawijsheid of sociale media op uw school, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of in de bibliotheek. De informatie avond wordt gehouden door een gecertificeerd mediacoach. De invulling van de avond kan in overleg met de bibliotheek. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen een informatie avond voor ouders te houden, maar het kan bijvoorbeeld ook voor leerkrachten, leidsters of leerlingen zelf interessant zijn. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld: Wat doen kinderen eigenlijk op internet? Wat zijn profielsites? Wat zijn online games? Wat zijn de gevaren of juist de positieve kanten van het bezig zijn op internet? Digitaal pesten, maar ook alle andere vormen van media zoals de invloed van reclame kunnen punt van aandacht zijn. 70,- exclusief BTW. Aanmelding & betaling Neemt u telefonisch of per contact op met Sandra van Bruinisse. Project Databaas: online privacy voor de groepen 6, 7 en 8 Doel Kinderen zitten tegenwoordig allemaal op internet. Ze hebben een weblog, een eigen website, ze gamen en chatten of hebben een eigen profielsite op Instagram. Vaak denken ze niet na over de gevolgen van het achterlaten van privégegevens op internet, zoals naam, e- mailadres, huisadres, telefoonnummers of foto s. Wat kun je het beste wel op internet achterlaten en wat niet? Hoe zorg je ervoor dat je niet in de problemen komt, omdat je teveel privégegevens hebt weggegeven? Hoe ga je om met iemand die misbruik maakt van jouw privégegevens? Het project Databaas wil kinderen bewuster leren omgaan met privacygegevens op internet en inzicht geven in wat privacy nou eigenlijk is.

18 Opzet Het project Databaas bestaat uit 2 lessen van 60 minuten. Deze lessen kunnen in overleg met de bibliotheek ingepland worden en zullen in de klas worden uitgevoerd door een mediacoach uit de bibliotheek. Tussen les 1 en 2 zal ongeveer een week in moeten zitten in verband met het huiswerk dat thuis samen met de ouders gedaan moet worden. Het benodigde materiaal wordt door de bibliotheek geleverd. Vereisten - digibord/scherm i.v.m. presentatie - internet. Periode Januari t/m juni ,- per groep, exclusief BTW. Aanmelding Gebruik het formulier Project Databaas: online privacy voor de groepen 6, 7 en 8. Voor meer informatie kunt u telefonisch of per contact opnemen met Sandra van Bruinisse. Project: Veilig internetten met Suske en Wiske voor groep 5 t/m 8 Doel Mediawijsheid Internet is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Kinderen gebruiken internet onder meer om websites te bekijken, informatie op te zoeken, spelletjes te spelen, te chatten, filmpjes en foto s te downloaden en hun profielpagina bij te houden. Niet alles is echter even betrouwbaar, vandaar dat het gebruik van internet niet helemaal zonder gevaren is. Mensen kunnen zich anders voordoen dan ze zijn, er verschijnen pop-up vensters met aantrekkelijke reclame om op te klikken en virussen en hackers liggen op de loer. Kinderen zijn zich hier vaak niet bewust van. Kinderen leren in dit project een kritische en actieve houding in te nemen tegenover media zodat ze de diverse media mediawijs gaan gebruiken op een zelfbewuste manier zodat ze niet in de problemen komen. Opzet Het project Veilig internetten met Suske en Wiske bestaat uit het lezen van het boek Suske en Wiske: de sinistere site in de klas en 1 les van 60 minuten die door een mediacoach van de bibliotheek op school gegeven wordt. Tijdens de les wordt dieper ingegaan op verschillende onderwerpen uit het boek en worden opdrachten gemaakt. Naast internet zal ook aandacht besteedt worden aan andere media. U kunt, indien u dat wenst, zelf aangeven welke onderwerpen u graag behandeld zou zien. Het project is voor de groepen 5, 6, 7 en 8. De school krijgt van de bibliotheek voorafgaand aan de les voor elke leerling in de klas Suske en Wiske: de sinistere site te leen. Voorwaarde is dan ook dat de leerlingen het boek gelezen hebben voordat de les plaatsvindt. Na de les

19 worden de boeken weer ingeleverd bij de mediacoach. Indien de boeken niet in de juiste staat worden ingeleverd of kwijt zijn, volgt hiervoor een rekening. Vereisten - (enkele) computers met internet of digibord met internet - scherm of lege wand in verband met powerpoint-presentatie. Periode Januari t/m juni ,- per groep, exclusief BTW. Aanmelding Gebruik het formulier Project veilig internetten met Suske en Wiske voor groep 5 t/m 8. Voor meer informatie kunt u telefonisch of per contact opnemen met Sandra van Bruinisse. Nieuw: Project: Donald Duck: Doldwaze Deeldrang voor groep 5 Doel Sociale media zoals Snapchat, Facebook, Instagram en Twitter worden ook door kinderen veel gebruikt. Vaak beginnen ze eraan omdat het leuk is en omdat iedereen het doet, maar weten ze eigenlijk nog niet precies wat het is en waar je op moet letten. Opzet In deze les van 1 uur wordt aan de hand van een strip van Donald Duck met enkele opdrachten het gesprek over sociale media geopend. De school krijgt van de bibliotheek voorafgaand aan de les voor elke leerling in de klas de Donald Duck te leen. Voorwaarde is dan ook dat de leerlingen het boek gelezen hebben voordat de les plaatsvindt. Na de les worden de boeken weer ingeleverd bij de mediacoach. Indien de boeken niet in de juiste staat worden ingeleverd of kwijt zijn, volgt hiervoor een rekening. Periode November 2015 t/m juni : 35,- per groep, exclusief BTW. Aanmelding Gebruik het formulier Project: Donald Duck: Doldwaze deeldrang voor groep 5. Voor meer informatie kunt u telefonisch of per contact opnemen met Sandra van Bruinisse. Project: Gratis geld bestaat niet voor groep 5 t/m 8 Doel Internet is voor kinderen een speeltuin. Maar net als in de echte wereld moet voor een attractie wel betaald worden. Kinderen worden nogal eens verleid tot aankopen of betalingen als zij via internet spelletjes spelen of op sites als Facebook actief zijn. Het doel van dit

20 project is om kinderen bewust te maken van de verschillen tussen echt geld en online geld en het herkennen van reclame en andere verleidingen. Opzet Het project is bedoeld voor groep 5 t/m 8. Het project bestaat uit 1 les van 1 uur, waarin de leerlingen leren wat de verschillen zijn tussen echt geld en online geld, is gratis wel echt gratis?, hoe het zit met betalen binnen online spelletjes, maar ook de rol die reclame speelt binnen deze online spellen. Vereisten - (enkele) computers met internet of digibord met internet. Periode Januari t/m juni ,- per groep, exclusief BTW. Aanmelding Gebruik het formulier Project Gratis geld bestaat niet. Voor meer informatie kunt u telefonisch of per contact opnemen met Sandra van Bruinisse. Workshop PowerPoint voor groepen 4 t/m 8 Doel Kinderen beginnen op school steeds eerder met het maken van werkstukken op de computer. En dan vaak in het computerprogramma PowerPoint. De medewerkers van de bibliotheek horen steeds vaker geluiden van ouders die kinderen niet kunnen helpen omdat zij de vaardigheden in PowerPoint zelf niet beheersen. Door kinderen vaardiger te maken in het gebruik van het computerprogramma PowerPoint kunnen kinderen zelfstandig aan de slag met het maken van werkstukken op de computer. Opzet De workshop PowerPoint kan zowel op school als in de bibliotheek plaatsvinden. Indien de workshop op school plaatsvindt dient u te zorgen voor voldoende computers met daarop PowerPoint Na een korte algemene uitleg, gaan de kinderen in tweetallen achter de computer aan de slag met opdrachten, zoals het laten binnenvliegen van letters, het toevoegen van foto s en filmpjes, het maken van achtergronden en dergelijke. De workshop PowerPoint duurt 1,5 uur. Indien de workshop in de bibliotheek plaatsvindt kunnen er maximaal 20 kinderen tegelijk aan de workshop deelnemen. 35,- per groep, exclusief BTW. Aanmelding Gebruik het formulier Workshop PowerPoint voor groepen 4 t/m 8. Voor meer informatie kunt u telefonisch of per contact opnemen met Sandra van Bruinisse.

21 Workshop Prezi voor de groepen 5 t/m 8 Doel Kinderen beginnen op school steeds eerder met het maken van werkstukken en presentaties op de computer. Naast het programma Powerpoint dat hiervoor veel gebruikt wordt, is er tegenwoordig ook de online tool Prezi. Het grote voordeel hiervan is dat presentaties online worden opgeslagen en dat er makkelijker filmpjes etc. ingevoegd kunnen worden. Prezi is ook minder statisch als Powerpoint. Door kinderen vaardiger te maken in het gebruik van het de online tool Prezi kunnen ze zelfstandig aan de slag met het maken van werkstukken of presentaties op de computer. Opzet De workshop Prezi kan zowel op school als in de bibliotheek plaatsvinden. Indien de workshop op school plaatsvindt dient u te zorgen voor voldoende computers en een goede internetverbinding. Het is handig als de kinderen vooraf al een account hebben aangemaakt. Na een korte algemene uitleg, gaan de kinderen in tweetallen achter de computer aan de slag met de beginselen van Prezi, zoals het invoegen van een afbeelding, een filmpje en tekst. De workshop Prezi duurt 1,5 uur. Indien de workshop in de bibliotheek plaatsvindt kunnen er maximaal 20 kinderen tegelijk aan de workshop deelnemen. 35,- per groep, exclusief BTW. Aanmelding Gebruik het formulier Workshop Prezi voor de groepen 5 t/m 8. Voor meer informatie kunt u telefonisch of per contact opnemen met Sandra van Bruinisse. Project: Cyberpesten, over digitaal pesten voor groep 6 t/m 8 Doel Bewustwording. Pesten is van alle tijden. Door alle nieuwe digitale ontwikkelingen kan pesten 24 uur per dag doorgaan: via internet of via de mobiele telefoon. Er zijn vele voorbeelden te noemen, zoals uitschelden via chatberichten of op sites als Facebook en Instagram, maar ook het plaatsen van bewerkte foto s en kwetsbare filmpjes op Youtube. Kinderen zijn zich vaak niet bewust van de consequenties die dit kan hebben. En ze hebben vaak niet in de gaten dat een tekst op een beeldscherm veel harder kan overkomen dan in real life. Opzet Dit project is bedoeld voor groep 6 t/m 8 en bestaat uit 1 les van 1 uur. Door middel van diverse invul- en interactieve opdrachten worden leerlingen bewust gemaakt van de verschillen tussen pesten en cyberpesten en de consequenties hiervan. Vereisten - (enkele) computers met internet of digibord met internet. Periode November 2015 t/m juni 2016.

22 35,- per groep, exclusief BTW. Aanmelding Gebruik het formulier Project: Cyberpesten, over digitaal pesten. Voor meer informatie kunt u telefonisch of per contact opnemen met Sandra van Bruinisse. Project: Whatshappy voor groep 7 en 8 Doel WhatsApp is een app op je telefoon waar je gratis berichten, video's en afbeeldingen mee kunt versturen. Voor pestkoppen de ideale tool om iemand het leven zuur te maken. Vaak weten kinderen niet hoe hoe ze zich in de digitale wereld moeten gedragen tegenover elkaar. Het doel van deze les is goede afspraken maken met de leerlingen over het gebruik van WhatsApp. Opzet Dit project is bedoeld voor groep 7 en 8 en bestaat uit 1 les van 1 uur. De leerlingen worden in groepjes verdeeld. In de groepjes wordt een discussie gevoerd over wat je wel en niet met Whatsapp zou moeten doen en worden de belangrijkste punten op papier gezet. Daarna volgt een klassikaal gedeelte waarin een poster met afspraken wordt gemaakt die vervolgens in de klas kan worden opgehangen. Periode November 2015 t/m juni ,- per groep, exclusief BTW. Aanmelding Gebruik het formulier Project: Whatshappy voor groep 7 en 8. Voor meer informatie kunt u telefonisch of per contact opnemen met Sandra van Bruinisse. Nieuw: Project: Instagrap voor groep 7 en 8 Doel Instagram is een chatprogramma waarmee kinderen op hun smartphone, tablet of laptop beelden uitwisselen met vrienden en familie. Dat kunnen foto s of plaatjes zijn. Kinderen kunnen commentaar geven op de foto s, de foto liken, maar ook kwetsende opmerkingen geven. Instagram is vooral gezellig, maar soms gaat het mis. Hoe hou je het gezellig op Instagram? Door afspraken te maken en erover te praten!

23 Opzet Dit project is bedoeld voor groep 7 en 8 en bestaat uit 1 les van 1 uur. De leerlingen worden in groepjes verdeeld. In de groepjes wordt een discussie gevoerd over wat je wel en niet met Instagram zou moeten doen en worden de belangrijkste punten op papier gezet. Daarna volgt een klassikaal gedeelte waarin een poster met afspraken wordt gemaakt die vervolgens in de klas kan worden opgehangen. Periode November 2015 t/m juni ,- per groep, exclusief BTW. Aanmelding Gebruik het formulier Project: Instagrap voor groep 7 en 8. Voor meer informatie kunt u telefonisch of per contact opnemen met Sandra van Bruinisse. PROGRAMMEREN VOOR KINDEREN Project: Bee-Bot voor groep 1 t/m 4 Doel De Bee-Bot is een programmeerbare robotbij. Met de Bee-Bot kunnen kinderen op een slimme en leuke wijze leren programmeren en gevoel voor richting ontwikkelen. De kinderen krijgen tevens een beter ruimtelijk inzicht tijdens het werken met de Bee-Bot. De Bee-Bot kan de commando's voorwaarts, achterwaarts, draai naar links en draai naar rechts uitvoeren. Opzet De Bee-Bot is geschikt voor groep 1 t/m 4 (max. 30 kinderen per groep). Aan de hand van een verhaal met opdrachten gaan de leerlingen in groepjes met de Bee-Bot aan de slag. Taalontwikkeling en leesplezier staat hierbij centraal. Het is mogelijk aan te sluiten bij een thema dat op dat moment in de klas centraal staat. Dit dan graag ruim van te voren aangeven. Het project duurt voor de kinderen 45 minuten. We zijn zelf een half uur van te voren aanwezig ivm het klaarleggen van de materialen. Dus reken op 1,5 uur in totaal. Vereisten Afhankelijk van het aantal leerlingen zal de leerkracht gevraagd worden te assisteren. Er is veel ruimte nodig voor de matten en Bee-Bots, dus een gymzaal of aula werkt het prettigst. Periode November 2015 t/m juni ,- per groep, exclusief BTW.

24 Aanmelding Gebruik het formulier Project Bee-Bot voor groep 1 t/m 4. Voor meer informatie kunt u telefonisch of per contact opnemen met Sandra van Bruinisse. Workshop: Scratch voor groep 5 t/m 8 Doel Scratch is bedoeld om kinderen te leren programmeren. Het is een programmeeromgeving, waarmee je spellen en animaties kan maken. Er komt geen code aan te pas: je kiest commando's en koppelt die aan elkaar. De gemaakte projecten kunnen online worden gezet en zijn te delen met anderen. Opzet De workshop Scratch kan zowel op school als in de bibliotheek plaatsvinden. Indien de workshop op school plaatsvindt dient u te zorgen voor voldoende computers en een goede internetverbinding. Na een korte algemene uitleg, gaan de kinderen in tweetallen achter de computer aan de slag met de beginselen van Scratch. De workshop Scratch duurt 1,5 uur. Indien de workshop in de bibliotheek plaatsvindt kunnen er maximaal 20 kinderen tegelijk aan de workshop deelnemen. Periode Januari t/m juni ,- per groep, exclusief BTW. Aanmelding Gebruik het formulier Project Scratch voor groep 5 t/m 8. Voor meer informatie kunt u telefonisch of per contact opnemen met Sandra van Bruinisse.

25 Contactpersonen Anton Bimbergen Bibliothecaris en contactpersoon voor het jeugdbibliotheekwerk Telefoon: / Sandra van Bruinisse Specialist Jeugd, jongeren, Educatie / Mediacoach / Social Media Professional Telefoon: / Gea Hendriks Telefoon: Medewerker Informatie en Advies / Mediacoach

26 Inschrijfformulieren bij het Aanbod voor het basisonderwijs in Oss, Berghem, Geffen, Haren, Macharen en Megen Inschrijfformulieren graag voor 15 juli 2015 retourneren!

Mediawijsheid: digitaal aan de slag in het onderwijs!

Mediawijsheid: digitaal aan de slag in het onderwijs! Mediawijsheid: digitaal aan de slag in het onderwijs! Informatie avond over mediawijsheid/sociale media op school Media zijn voor kinderen en jongeren de gewoonste zaak van de wereld. Ze nemen informatie

Nadere informatie

MEDIAWIJSHEID: digitaal aan de slag in het onderwijs!

MEDIAWIJSHEID: digitaal aan de slag in het onderwijs! MEDIAWIJSHEID: digitaal aan de slag in het onderwijs! Kennismaking: Mediawijsheid op school? Hoe te beginnen? Wilt u op school aan de slag met mediawijsheid en digitale media, maar heeft u geen idee waar

Nadere informatie

MEDIAWIJSHEID: digitaal aan de slag in het onderwijs!

MEDIAWIJSHEID: digitaal aan de slag in het onderwijs! MEDIAWIJSHEID: digitaal aan de slag in het onderwijs! Kennismaking: Mediawijsheid op school? Hoe te beginnen? Wilt u op school aan de slag met mediawijsheid en digitale media, maar heeft u geen idee waar

Nadere informatie

Voor u ligt het aanbod 2015/2016 van de Openbare Bibliotheek Oss voor de peuteropvang en kinderdagverblijven in de gemeente Oss.

Voor u ligt het aanbod 2015/2016 van de Openbare Bibliotheek Oss voor de peuteropvang en kinderdagverblijven in de gemeente Oss. Inleiding Voor u ligt het aanbod 2015/2016 van de Openbare Bibliotheek Oss voor de peuteropvang en kinderdagverblijven in de gemeente Oss. Doel van het programma Het jeugd- en schoolbibliotheekwerk van

Nadere informatie

Voor u ligt het schoolprogramma 2014/2015 van de Openbare Bibliotheek Oss voor de peuteropvang en kinderdagverblijven in de gemeente Oss.

Voor u ligt het schoolprogramma 2014/2015 van de Openbare Bibliotheek Oss voor de peuteropvang en kinderdagverblijven in de gemeente Oss. Inleiding Voor u ligt het schoolprogramma 2014/2015 van de Openbare Bibliotheek Oss voor de peuteropvang en kinderdagverblijven in de gemeente Oss. Doel van het programma Het jeugd- en schoolbibliotheekwerk

Nadere informatie

DIGITALE GELETTERDHEID en MEDIAWIJSHEID

DIGITALE GELETTERDHEID en MEDIAWIJSHEID DIGITALE GELETTERDHEID en MEDIAWIJSHEID Kennismaking: Mediawijsheid op school? Hoe te beginnen? Wilt u op school aan de slag met mediawijsheid en digitale media, maar heeft u geen idee waar te beginnen?

Nadere informatie

DIGITALE GELETTERDHEID

DIGITALE GELETTERDHEID DIGITALE GELETTERDHEID Kennismaking: Mediawijsheid op school? Hoe te beginnen? Wilt u op school aan de slag met mediawijsheid en digitale media, maar heeft u geen idee waar te beginnen? Dan is het in de

Nadere informatie

Voor u ligt het schoolprogramma 2015/2016 van de Bibliotheek Oss voor het voortgezet onderwijs in de gemeente Oss.

Voor u ligt het schoolprogramma 2015/2016 van de Bibliotheek Oss voor het voortgezet onderwijs in de gemeente Oss. Inleiding Voor u ligt het schoolprogramma 2015/2016 van de Bibliotheek Oss voor het voortgezet onderwijs in de gemeente Oss. Doel van het programma Het jeugd- en schoolbibliotheekwerk van de Bibliotheek

Nadere informatie

Voor u ligt het schoolprogramma 2013/2014 van de Openbare Bibliotheek Oss voor de peuteropvang en kinderdagverblijven in de gemeente Oss.

Voor u ligt het schoolprogramma 2013/2014 van de Openbare Bibliotheek Oss voor de peuteropvang en kinderdagverblijven in de gemeente Oss. Inleiding Voor u ligt het schoolprogramma 2013/2014 van de Openbare Bibliotheek Oss voor de peuteropvang en kinderdagverblijven in de gemeente Oss. Doel van het programma Het jeugd- en schoolbibliotheekwerk

Nadere informatie

Voor u ligt het schoolprogramma 2014/2015 van de Bibliotheek Oss voor het voortgezet onderwijs in de gemeente Oss.

Voor u ligt het schoolprogramma 2014/2015 van de Bibliotheek Oss voor het voortgezet onderwijs in de gemeente Oss. Inleiding Voor u ligt het schoolprogramma 2014/2015 van de Bibliotheek Oss voor het voortgezet onderwijs in de gemeente Oss. Doel van het programma Het jeugd- en schoolbibliotheekwerk van de Bibliotheek

Nadere informatie

Op de volgende pagina s vindt u ons aanbod rondom mediawijsheid. Neem gerust contact met ons op voor extra informatie.

Op de volgende pagina s vindt u ons aanbod rondom mediawijsheid. Neem gerust contact met ons op voor extra informatie. Mediawijsheid Behalve leesbevordering en literatuureducatie heeft de bibliotheek Mediawijsheid op het programma staan. Je bent mediawijs als je nadenkt over wat je wel en wat je niet op je Facebookpagina

Nadere informatie

Voor u ligt het schoolprogramma 2014/2015 van de Bibliotheek Oss voor het primair onderwijs in de gemeente Oss.

Voor u ligt het schoolprogramma 2014/2015 van de Bibliotheek Oss voor het primair onderwijs in de gemeente Oss. Inleiding Voor u ligt het schoolprogramma 2014/2015 van de Bibliotheek Oss voor het primair onderwijs in de gemeente Oss. Doel van het programma Het jeugd- en schoolbibliotheekwerk van de Bibliotheek Oss

Nadere informatie

VlonderVaria. Basisschool De Vlonder. 8 maart Voor op de kalender:

VlonderVaria. Basisschool De Vlonder. 8 maart Voor op de kalender: Basisschool De Vlonder VlonderVaria 8 maart 2017 Voor op de kalender: 6-3: start thema Water bij BSO 13 t/m 17 maart: week veilig internet gr 5 t/m 8 14-3: groep 7 en 8 voorstelling De Pul (Fiets mee naar

Nadere informatie

Voor je ligt het onderwijsaanbod van de Bibliotheek Oss en het Stadsarchief Oss voor het primair onderwijs in de gemeente Oss.

Voor je ligt het onderwijsaanbod van de Bibliotheek Oss en het Stadsarchief Oss voor het primair onderwijs in de gemeente Oss. Inleiding Voor je ligt het onderwijsaanbod 2016-2017 van de Bibliotheek Oss en het Stadsarchief Oss voor het primair onderwijs in de gemeente Oss. Het Platform Onderwijs 2032 (www.onsonderwijs2032.nl)

Nadere informatie

Aanbod voor het voortgezet onderwijs

Aanbod voor het voortgezet onderwijs Aanbod voor het voortgezet onderwijs 2012-2013 Inleiding Voor u ligt het schoolprogramma 2012/2013 van de Openbare Bibliotheek Oss voor het voortgezet onderwijs in de gemeente Oss. Doel van het programma

Nadere informatie

Inleiding. Wil je je ergens voor inschrijven? Mail dan naar: Gea Hendriks We hopen jullie in het nieuwe schooljaar te zien!

Inleiding. Wil je je ergens voor inschrijven? Mail dan naar: Gea Hendriks We hopen jullie in het nieuwe schooljaar te zien! Inleiding Voor je ligt het aanbod voor het voortgezet onderwijs voor schooljaar 2018-2019, in een heel nieuw jasje en een stuk overzichtelijker. Met bekende projecten, maar ook met een aantal nieuwe projecten

Nadere informatie

Wij gaan (voor)lezen

Wij gaan (voor)lezen Wij gaan (voor)lezen Aanbod Primair Onderwijs Bibliotheek Helmond-Peel 2015-2016 De bibliotheek die ertoe doet Asten Deurne Helmond Someren 1 Voorwoord Rode Draad: Lezen is leuk! Met de hele school de

Nadere informatie

Aanbod Bibliotheek Schaijk

Aanbod Bibliotheek Schaijk Aanbod Bibliotheek Schaijk aan Primair onderwijs Schaijk en Reek Voor u ligt het aanbod 2015-2016 van de Openbare Bibliotheken Landerd voor het primair onderwijs in de gemeente Landerd. Alle activiteiten

Nadere informatie

De Bibliotheek Uden aanbod voor het Voortgezet onderwijs 2015-2016 2

De Bibliotheek Uden aanbod voor het Voortgezet onderwijs 2015-2016 2 De Bibliotheek Uden aanbod voor het Voortgezet onderwijs 2015-2016 2 Inhoudsopgave Pagina Bibliotheekmaterialen in de klas... 5 Docentenabonnement... 5 Projectcollecties... 5 Groepsbezoeken... 6 Bibliotheekintroductie

Nadere informatie

Aanbod Bibliotheek Veghel 2015-2016

Aanbod Bibliotheek Veghel 2015-2016 Aanbod Bibliotheek Veghel 2015-2016 Voorwoord Het basisonderwijs en de bibliotheek kunnen met elkaar lezen en schrijven; letterlijk en figuurlijk. Al jaren werken wij met veel plezier voor en vooral mét

Nadere informatie

Aanbod Bibliotheek Zeeland

Aanbod Bibliotheek Zeeland Aanbod Bibliotheek Zeeland aan Primair onderwijs Zeeland Voor u ligt het aanbod 2015-2016 van de Openbare Bibliotheken Landerd voor het primair onderwijs in de gemeente Landerd. Alle activiteiten sluiten

Nadere informatie

de Bibliotheek Uden aanbod voor het primair onderwijs 2015-2016 1

de Bibliotheek Uden aanbod voor het primair onderwijs 2015-2016 1 de Bibliotheek Uden aanbod voor het primair onderwijs 2015-2016 1 Inhoudsopgave 1 De Bibliotheek op School (dbos)... 4 2 Deskundigheidsbevordering voor de leerkracht... 5 3 Bibliotheek in de klas.... 9

Nadere informatie

Aanbod onderwijs 2015/2016

Aanbod onderwijs 2015/2016 Aanbod onderwijs 2015/2016 Pagina LEESBEVORDERING EN TAALONTWIKKELING Lezen is van groot belang voor de ontwikkeling van het kind en zijn schoolprestaties. Met ons enthousiasme en expertise voor taal,

Nadere informatie

School en computers. Paulusse BedrijfsOpleidingen

School en computers. Paulusse BedrijfsOpleidingen School en computers School en computers Computers zijn niet meer weg te denken uit ons leven. Kinderen van nu spelen vaak al computerspelletjes voor ze naar groep 1 gaan. Op school nemen computers een

Nadere informatie

NIEUW-NIEUW-NIEUW-NIEUW-NIEUW-NIEUW-NIEUW-NIEUW-NIEUW-NIEUW-NIEUW-NIEUW

NIEUW-NIEUW-NIEUW-NIEUW-NIEUW-NIEUW-NIEUW-NIEUW-NIEUW-NIEUW-NIEUW-NIEUW Voorwoord Het basisonderwijs en de bibliotheek kunnen met elkaar lezen en schrijven; letterlijk en figuurlijk. Al jaren werken wij met veel plezier voor en vooral mét het onderwijs. Educatie is een van

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E.

Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Page of 6 Enquête basisonderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas zit je?

Nadere informatie

Deskundigheidsbevordering basisonderwijs: programma-aanbod LEZEN IS LEUK

Deskundigheidsbevordering basisonderwijs: programma-aanbod LEZEN IS LEUK Deskundigheidsbevordering basisonderwijs: programma-aanbod 2014-2015 LEZEN IS LEUK Inhoudsopgave pagina Inleiding. 3 Presentatie / lezing over Het belang van lezen. 4 Workshop Kinderboekenweek 2014. 5

Nadere informatie

VlonderVaria. Kindcentrum De Vlonder. 22 november Voor op de kalender: Algemeen. School

VlonderVaria. Kindcentrum De Vlonder. 22 november Voor op de kalender: Algemeen. School Kindcentrum De Vlonder VlonderVaria 22 november 2017 Voor op de kalender: 17 t/m 25 november Week van de mediawijsheid groep 7 en 8 20 november Groep 5: mediawijsheid Donald Duck; doldwaze deeldrang 20

Nadere informatie

AANBOD VOORSCHOOLS IN DE GEMEENTE WIERDEN VAN DE BIBLIOTHEEK WIERDEN

AANBOD VOORSCHOOLS IN DE GEMEENTE WIERDEN VAN DE BIBLIOTHEEK WIERDEN AANBOD VOORSCHOOLS IN DE GEMEENTE WIERDEN VAN DE BIBLIOTHEEK WIERDEN SCHOOLJAAR 2009 2010 Aanbod Voorschools 2009-2010 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1. Bibliotheekabonnement 4 2. Introductiebezoek 5 3. Lezingen

Nadere informatie

Postcode van de bibliotheekvestiging. De basis en/of Het internet op + Samen op t web. Vragenlijst 2

Postcode van de bibliotheekvestiging. De basis en/of Het internet op + Samen op t web. Vragenlijst 2 Versie: november 2014_2 IN TE VULLEN DOOR BIBLIOTHEEKMEDEWERKER Postcode van de bibliotheekvestiging. De basis en/of Het internet op + Samen op t web Vragenlijst 2 Beste deelnemer, U heeft geoefend met

Nadere informatie

Aanbod. laaggeletterdheid

Aanbod. laaggeletterdheid Aanbod laaggeletterdheid voor Organisaties voor volwasseneneducatie 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding...2 Aanbod algemeen Kernaanbod...3 Aanvullend aanbod: wisselcollecties...4 Aanvullend aanbod: meerdere

Nadere informatie

B&O Info Tel.: 06-20657425 E-mail: info@bo-info.nl Internet: www.bo-info.nl Twitter: @bo_info Facebook: https://www.facebook.com/bo.

B&O Info Tel.: 06-20657425 E-mail: info@bo-info.nl Internet: www.bo-info.nl Twitter: @bo_info Facebook: https://www.facebook.com/bo. Er is niet één antwoord te geven op de vraag hoe vaak of hoe lang een kind op een tablet, smartphone of computer mag. Dat hangt sterk af van het kind en de situatie. Deskundigen zijn het er wel over eens

Nadere informatie

Mediawijsheid leerlingen

Mediawijsheid leerlingen c.bellaard@theek5.nl 06-22522218 Mediawijsheid leerlingen I make I learn - Futurelab NIEUW De kinderen aan de slag met allerlei digitale toepassingen, zoals Virtual reality met de vr-bril, Programmeren

Nadere informatie

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO

VMBO praktische leerweg VMBO theoretische leerweg HAVO VWO Page of 7 Enquête voortgezet onderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas

Nadere informatie

De Voorleesvogel voor ouders en kleuters. Draaiboek voor de leerkracht

De Voorleesvogel voor ouders en kleuters. Draaiboek voor de leerkracht De Voorleesvogel voor ouders en kleuters Draaiboek voor de leerkracht 1 Openbare Bibliotheek Amsterdam Team Educatie 020-5230786 / 780 g.vanderbijl@oba.nl 2 Inhoud In het kort... 4 Een planning... 6 1.

Nadere informatie

Programma digitale geletterdheid voor leerlingen. Groep 1 en 2

Programma digitale geletterdheid voor leerlingen. Groep 1 en 2 Programma digitale geletterdheid 2019-2020 voor leerlingen Groep 1 en 2 1. Botje Bij (ondersteunt computational thinking) Botje Bij is een programmeerbare robot waarmee kinderen zelf een bepaalde route

Nadere informatie

Openbare bibliotheek Venlo voor het primair onderwijs

Openbare bibliotheek Venlo voor het primair onderwijs 2014 2015 Openbare bibliotheek Venlo voor het primair onderwijs Yvonne Weijers Consulent educatie E yweijers@bibliotheekvenlo.nl T 06 83 66 78 97 1 INLEIDING De Openbare bibliotheek Venlo is ook dit schooljaar

Nadere informatie

BROCHURE:-LEZEN? JA-GRAAG!-

BROCHURE:-LEZEN? JA-GRAAG!- -! BROCHURE:-LEZEN? JA-GRAAG!- Lezen? ja graag! Kinderen lezen tegenwoordig veel minder, vinden lezen lastig of beginnen er niet eens aan. Misschien lijkt het lezen van een boek teveel op een schoolopdracht,

Nadere informatie

Introductie. Lesinstructie. Lesinstructie. Leerdoelen. Introductie. Opzet. Bronnen

Introductie. Lesinstructie. Lesinstructie. Leerdoelen. Introductie. Opzet. Bronnen Introductie Introductie Gamen, Hyven, informatie zoeken, filmpjes kijken, muziek luisteren, spullen kopen of verkopen. Internetten doen we allemaal. Soms voor de lol, soms serieus, soms thuis, soms op

Nadere informatie

HELP DE KINDERBOEKEN AMBASSADEUR! Tips en kansen voor de leesconsulent van de Bibliotheek op school

HELP DE KINDERBOEKEN AMBASSADEUR! Tips en kansen voor de leesconsulent van de Bibliotheek op school HELP DE KINDERBOEKEN AMBASSADEUR! Tips en kansen voor de leesconsulent van de Bibliotheek op school Beste leesconsulent, Jan Paul Schutten onze enige echte kinderboekenambassadeur- heeft een geweldige

Nadere informatie

Postcode van de bibliotheekvestiging. Samen op t web. Vragenlijst 1

Postcode van de bibliotheekvestiging. Samen op t web. Vragenlijst 1 Versie: november 2014_2 IN TE VULLEN DOOR BIBLIOTHEEKMEDEWERKER Postcode van de bibliotheekvestiging. Samen op t web Vragenlijst 1 Beste deelnemer, U gaat oefenen met internet. De bibliotheek helpt u daar

Nadere informatie

BIBLIOTHEEKBEZOEK GROEP 2 óf GROEP 3

BIBLIOTHEEKBEZOEK GROEP 2 óf GROEP 3 BIBLIOTHEEKBEZOEK GROEP 2 óf GROEP 3 - Kinderen maken kennis met de bibliotheek - De mogelijkheden van de bibliotheek vertellen en verschillende materialen laten zien - Boekpromotie: kinderen enthousiast

Nadere informatie

Producten aangeboden door de Openbare Bibliotheek Rijssen-Holten aan het Voortgezet Onderwijs 2012-2013

Producten aangeboden door de Openbare Bibliotheek Rijssen-Holten aan het Voortgezet Onderwijs 2012-2013 Producten aangeboden door de Openbare Bibliotheek Rijssen-Holten aan het Voortgezet Onderwijs 2012-2013 Voorwoord Uw school besteedt het komend schooljaar natuurlijk veel aandacht aan mediawijsheid en

Nadere informatie

1c. Worden de onderdelen 'leesbevordering' ook uitgevoerd (naar uw inschatting)? Ja, die worden in het algemeen wel uitgevoerd.

1c. Worden de onderdelen 'leesbevordering' ook uitgevoerd (naar uw inschatting)? Ja, die worden in het algemeen wel uitgevoerd. Algemeen Titel: Voorbeeldleesplan basisonderwijs feb. 2013 Auteur: A.van Montfoort met dank aan de testgroep NB Dit is een voorbeeld, niet perse het ideale leesplan. Er is geen school hetzelfde dus zet

Nadere informatie

Producten & Diensten Primair Onderwijs. Schooljaar 2015-2016

Producten & Diensten Primair Onderwijs. Schooljaar 2015-2016 Producten & Diensten Primair Onderwijs Schooljaar 2015-2016 Bibliotheek Kennemerwaard De onderwijspartner in leesbevordering en mediawijsheid Bibliotheek Kennemerwaard richt zich steeds groepsbezoeken

Nadere informatie

Visie leesbevordering

Visie leesbevordering Visie leesbevordering Leesbevordering zien we als basis van het totale leesonderwijs Zonder aandacht voor leesbevordering mist het technisch lezen een belangrijke stimulans. Leesbevordering is dus niet

Nadere informatie

Wij gaan (voor)lezen

Wij gaan (voor)lezen Wij gaan (voor)lezen Aanbod Primair Onderwijs Bibliotheek Helmond-Peel 2016-2017 Met als speerpunten: Literatuureducatie Ouderbetrokkenheid 1 Asten Deurne Helmond Someren Voorwoord Rode Draad: Lezen is

Nadere informatie

Schoolaanbod Ravenstein

Schoolaanbod Ravenstein Schoolaanbod Ravenstein De Rode Draad Onder het motto lezen is leuk biedt bibliotheek Ravenstein een professioneel, gestructureerd en systematisch aanbod voor leesbevorderingsprojecten in uw school: de

Nadere informatie

Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. Les 7 ... Facebook, sociaal zijn op het internet. Deze iconen tonen aan voor wie het document is

Iedereen online, van 9 tot 99 jaar. Les 7 ... Facebook, sociaal zijn op het internet. Deze iconen tonen aan voor wie het document is Les 7... Facebook, sociaal zijn op het internet Deze iconen tonen aan voor wie het document is Leerkrachten WebExperts Senioren Leerlingen Achtergrondinformatie Achtergrondinformatie voor de leerkracht

Nadere informatie

Handleiding bij de digitale les voor de Nederlandse Kinderjury 2012

Handleiding bij de digitale les voor de Nederlandse Kinderjury 2012 Handleiding bij de digitale les voor de Nederlandse Kinderjury 2012 Ieder jaar stemmen duizenden basisschoolleerlingen op hun favoriete boeken van het afgelopen jaar. Om zo veel mogelijk kinderen enthousiast

Nadere informatie

Kleine Ezel. Handleiding voor de bibliotheek Groep 1-2

Kleine Ezel. Handleiding voor de bibliotheek Groep 1-2 Kleine Ezel Handleiding voor de bibliotheek Groep 1-2 Colofon Cubiss Tilburg, 2009 Samenstelling: Marion Bolte, Cubiss J:\klantenservice\Rode Draad\handleiding bibliothecaris\kleine Ezel groep 1-2 bibl.290609

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA BASISSCHOLEN

JAARPROGRAMMA BASISSCHOLEN JAARPROGRAMMA BASISSCHOLEN Bibliotheek De tweede verdieping 2014 2015 INLEIDING Inhoudsopgave Voor leerlingen Groep 1-2 Lekker boeken (voor)lezen in de bibliotheek Leren en spelen met WePboek 4 Voorlezen

Nadere informatie

Mediaplan als onderdeel van het Leesplan, toegespitst op informatievaardigheden

Mediaplan als onderdeel van het Leesplan, toegespitst op informatievaardigheden Mediaplan als onderdeel van het Leesplan, toegespitst op informatievaardigheden Binnen de landelijke aanpak van de Bibliotheek Een mediawijze leerling heeft alle competenties in huis die nodig zijn om

Nadere informatie

PRODUCTCATALOGUS Primair onderwijs

PRODUCTCATALOGUS Primair onderwijs PRODUCTCATALOGUS Primair onderwijs BIBLIOTHEEK KENNEMERWAARD 2012-2013 1 Programma s De lach van Tigo Tigo is verdrietig want hij is zijn lach kwijt. Hij zoekt overal: tussen de struiken, in de bomen,

Nadere informatie

Postcode van de bibliotheekvestiging. Vragenlijst 2. U heeft geoefend met internet. De bibliotheek heeft u daar graag bij geholpen.

Postcode van de bibliotheekvestiging. Vragenlijst 2. U heeft geoefend met internet. De bibliotheek heeft u daar graag bij geholpen. Versie: november 2014_2 IN TE VULLEN DOOR BIBLIOTHEEKMEDEWERKER Postcode van de bibliotheekvestiging. De basis en/of Het internet op Vragenlijst 2 Beste deelnemer, U heeft geoefend met internet. De bibliotheek

Nadere informatie

Leespromotie Kinderboekenweek Groep 6

Leespromotie Kinderboekenweek Groep 6 L e e s p a a d e Feest! Leespromotie Kinderboekenweek Groep 6 voor alle lessen: leesboeken, waaronder boeken rond het thema van de Kinderboekenweek; kerntitels behorend bij het thema van de Kinderboekenweek

Nadere informatie

Spinternet stappenplan

Spinternet stappenplan Spinternet stappenplan Handleiding voor een leerzame media-activiteit www.mijnnaamishaas.nl/spinternet/ Spinternet - Het internet in kleutertaal Haas zoekt het uit! 2011 Mijn naam is Haas / mijnnaamishaas.nl

Nadere informatie

Aanbod. laaggeletterdheid en inburgering

Aanbod. laaggeletterdheid en inburgering Aanbod laaggeletterdheid en inburgering voor Organisaties voor volwasseneneducatie 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding...2 Aanbod algemeen Kernaanbod...3 Aanvullend aanbod: wisselcollecties...4 Aanvullend

Nadere informatie

Laat u verrassen en INSPIREREN!

Laat u verrassen en INSPIREREN! Laat u verrassen en INSPIREREN! De Nieuwe Bibliotheek De bibliotheek is tegenwoordig zo veel meer dan alleen boek-uitleen. Boeken blijven en ze blijven belangrijk, maar media als cd s, dvd s, cd-roms,

Nadere informatie

BiblioMemo. Handleiding voor de bibliotheek Groep 5

BiblioMemo. Handleiding voor de bibliotheek Groep 5 BiblioMemo Handleiding voor de bibliotheek Groep 5 Colofon Cubiss Tilburg, 2009 Het spel BiblioMemo is een product van NBD/Biblion en is ontwikkeld in samenwerking met Cubiss. Samenstelling: José Peijen,

Nadere informatie

Aanbod Bibliotheek Uden

Aanbod Bibliotheek Uden Aanbod Bibliotheek Uden 2013-2014 de Bibliotheek Uden aanbod voor het Voortgezet onderwijs 2012-2013 Voortgezet onderwijs Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Bibliotheekmaterialen in de klas 4 Docentenabonnement.

Nadere informatie

Aanbod School en Bibliotheek

Aanbod School en Bibliotheek Aanbod School en Bibliotheek 2016-2017 Aankomend schooljaar biedt de Bibliotheek Hoeksche Waard je weer een mooi aanbod met producten rondom leesbevordering, leesplezier en mediawijsheid. Net als vorig

Nadere informatie

De Bibliotheek voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen

De Bibliotheek voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen De Bibliotheek voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen EEN KIND DAT 15 MINUTEN PER DAG LEEST, LEERT DUIZEND NIEUWE WOORDEN PER JAAR! 1 Wat kan de Bibliotheek betekenen voor kinderdagverblijven en

Nadere informatie

Educatieve diensten van de bibliotheek

Educatieve diensten van de bibliotheek Educatieve diensten van de bibliotheek voor basisscholen in de gemeenten Renkum, Rheden en Rozendaal 2015-2016 Lezen en voorlezen Omdat u en ik weten dat lezen en voorlezen goed zijn voor de taalontwikkeling

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a t Letterken Mededelingenblad van OBS t Smelleken Emmalaan 5, 5554 JM Valkenswaard Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092 Uitgave: 2 februari 2016 info@obstsmelleken.nl www.obstsmelleken.nl Belangrijke

Nadere informatie

Uitleg boekverslag en boekbespreking

Uitleg boekverslag en boekbespreking Uitleg boekverslag en boekbespreking groep 7 schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave: Blz. 3 Blz. 3 Blz. 3 Blz. 4 Blz. 6 Blz. 7 Blz. 7 Stap 1: Het lezen van je boek Stap 2: Titelpagina Stap 3: Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wilt u de vragenlijst liever op de computer invullen? Ga op internet dan naar de volgende link:

Wilt u de vragenlijst liever op de computer invullen? Ga op internet dan naar de volgende link: Welke dag is het vandaag? - - [dag] [maand] [jaar] Beste deelnemer, U gaat oefenen met sociale media. De bibliotheek helpt u daar graag bij. Wij willen u daarom enkele vragen stellen. Het invullen duurt

Nadere informatie

Lesbrief verslaving aan games of sociale media

Lesbrief verslaving aan games of sociale media Lesbrief verslaving aan games of sociale media Tijd: 45 55 minuten Leerjaar 1-Profiel1,2,3 Introduceer het onderwerp kort: gamen en actief zijn op sociale media zijn superleuk. Hoe komt dat eigenlijk?

Nadere informatie

LESMATERIAAL BOEKVERSLAG 2.0

LESMATERIAAL BOEKVERSLAG 2.0 LESMATERIAAL BOEKVERSLAG 2.0 EEN STOP MOTION FILMPJE OVER EEN BOEK MAKEN Inhoud Inleiding... 2 Handleiding bij de les boekverslag 2.0 STOP MOTION... 3 Werkblad 1: welk boek heb je gelezen?... 5 Werkblad

Nadere informatie

lesmateriaal Taalkrant

lesmateriaal Taalkrant lesmateriaal Taalkrant Toelichting Navolgend vindt u een plan van aanpak en 12 werkbladen voor het maken van de Taalkrant in de klas, behorende bij het project Taalplezier van Stichting Wereldleren. De

Nadere informatie

Postcode van de bibliotheekvestiging. Vragenlijst 1

Postcode van de bibliotheekvestiging. Vragenlijst 1 Versie: november 2014_2 IN TE VULLEN DOOR BIBLIOTHEEKMEDEWERKER Postcode van de bibliotheekvestiging. De basis en/of Het internet op Vragenlijst 1 Beste deelnemer, U gaat oefenen met internet. De bibliotheek

Nadere informatie

HUISWERKGIDS SCHOOLJAAR 2011-2012

HUISWERKGIDS SCHOOLJAAR 2011-2012 HUISWERKGIDS SCHOOLJAAR 2011-2012 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk bladzijde 1. Inleiding De huiswerkgids 3 2. Hoe maak en leer je huiswerk? 4 3. Het leren van woorden (spelling/engels) 5 4. Het leren van topografie

Nadere informatie

Herlaarhof. het social media spel

Herlaarhof. het social media spel Herlaarhof het social media spel Herlaarhof concept document Welkom bij het social media spel van Herlaarhof. Dit is een educatieve game die verteld over het gebruik van verschillende social media. Door

Nadere informatie

Geachte ouders/ verzorgers, Nieuwsbrief oktober 2015

Geachte ouders/ verzorgers, Nieuwsbrief oktober 2015 CBS De Bron/ Christinaplaats Christinaplaats 1 3223XE Hellevoetsluis Telefoonnummer 0181 313638 E- mail: info@cbsdebron.vcodekring.nl Website: www.cbs-debrug.nl Nieuwsbrief oktober 2015 Geachte ouders/

Nadere informatie

Mijn computer is leuk

Mijn computer is leuk Handleiding Mijn computer is leuk Ouders praten samen over computers, kinderen en opvoeding Pharos, 2014 Marjolijn van Leeuwen INHOUDSOPGAVE Inleiding blz. 3 De themabijeenkomst blz. 5 Thema 1, oefeningen

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Mediaprotocol. Document leerlingen. Stichting Katholiek Basisonderwijs Borculo. Daltonschool Sint Joris. Onderdeel van het IPB plan

Mediaprotocol. Document leerlingen. Stichting Katholiek Basisonderwijs Borculo. Daltonschool Sint Joris. Onderdeel van het IPB plan Mediaprotocol Document leerlingen Onderdeel van het IPB plan Stichting Katholiek Basisonderwijs Borculo Inhoud 1. Wat is een protocol?... 2 2. Afspraken Internet... 2 3. Afspraken mobiele telefoons...

Nadere informatie

Het plezier in lezen staat voorop!

Het plezier in lezen staat voorop! 1 Het plezier in lezen staat voorop! Leesplezier kun je al op jonge leeftijd ontwikkelen: jong geleerd is oud gedaan! Als kinderen met plezier en interesse lezen, lezen ze meer en beter, waarbij de woordenschat

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 Julianaschool 29 09 2014

Nieuwsbrief 3 Julianaschool 29 09 2014 Deze Nieuwsbrief 3 Julianaschool 29 09 2014 Belangrijke data voor de maand: september/oktober 29 september Directie afwezig 1 oktober Start kinderboekenweek 3 oktober: Meester Henk (gr 6 A) afwezig, juf

Nadere informatie

BiblioMemo Handleiding voor de leerkracht Groep 5

BiblioMemo Handleiding voor de leerkracht Groep 5 BiblioMemo Handleiding voor de leerkracht Groep 5 Colofon Cubiss Tilburg, 2009 Het spel BiblioMemo is een product van NBD/Biblion en is ontwikkeld in samenwerking met Cubiss. Samenstelling: José Peijen,

Nadere informatie

Samen mediawijs. Met elkaar in gesprek over het gebruik van (social) media

Samen mediawijs. Met elkaar in gesprek over het gebruik van (social) media Samen mediawijs Met elkaar in gesprek over het gebruik van (social) media Met elkaar in gesprek over (social) media 1 Inleiding De wereld verandert. Je kunt steeds meer dingen doen op je computer, laptop,

Nadere informatie

Bibliotheekaanbod basisonderwijs schooljaar 2010 2011. Lekker lezen!

Bibliotheekaanbod basisonderwijs schooljaar 2010 2011. Lekker lezen! Bibliotheekaanbod basisonderwijs schooljaar 2010 2011 Lekker lezen! Almelo, augustus 2010 Bibliotheekbezoeken - Kleuters Nationale voorleesdagen Inhoud: In het kader van de Nationale Voorleesdagen worden

Nadere informatie

Bibliotheekbezoeken. - Kleuters Nationale voorleesdagen

Bibliotheekbezoeken. - Kleuters Nationale voorleesdagen Bibliotheekbezoeken - Kleuters Nationale voorleesdagen Inhoud: In het kader van de Nationale Voorleesdagen worden de kleuters uitgenodigd in de bibliotheek. Het programma zal betrekking hebben op het thema

Nadere informatie

Mediawijs. OBS de Ranonkel 5 april 2016

Mediawijs. OBS de Ranonkel 5 april 2016 Mediawijs OBS de Ranonkel 5 april 2016 Daan Rooijakkers Herkenbaar? Definitie Wat is mediawijsheid? De wereld verandert en wordt complexer. Mensen hebben kennis, vaardigheden en mentaliteit nodig om

Nadere informatie

LENTEBLOK -2014 2013

LENTEBLOK -2014 2013 LENTEBLOK 03-04 WAT DOEN WE IN DE LENTE? Een echte winter hebben we nog niet gehad maar zelfs in april kan er nog sneeuw vallen. Omdat de temperaturen nog veel te hoog zijn voor deze tijd van het jaar

Nadere informatie

Spelenderwijs Utrecht & de Bibliotheek Utrecht

Spelenderwijs Utrecht & de Bibliotheek Utrecht Spelenderwijs Utrecht & de Bibliotheek Utrecht schooljaar 2015-2016 Activiteiten Bibliotheek Utrecht voor Spelenderwijs Utrecht U weet hoe belangrijk voorlezen voor kinderen is. Net als wij! Daarom zetten

Nadere informatie

Met welk werk kunnen kinderen uit groep 5-6 thuiskomen en hoe kunt u uw kind thuis helpen?

Met welk werk kunnen kinderen uit groep 5-6 thuiskomen en hoe kunt u uw kind thuis helpen? Met welk werk kunnen kinderen uit groep 5-6 thuiskomen en hoe kunt u uw kind thuis helpen? In groep 5-6 nemen kinderen steeds vaker werk mee naar huis. Vaak vinden kinderen het leuk om thuis aan schooldingen

Nadere informatie

Taal vergroot je wereld samen met de Bibliotheek

Taal vergroot je wereld samen met de Bibliotheek Taal vergroot je wereld samen met de Bibliotheek Westfriese Bibliotheken jong geleerd, is oud gedaan Ruim 15% van de kinderen in Nederland loopt een risico op taalachterstand. Wie moeite heeft met lezen

Nadere informatie

De Huiswerkgids beschrijft de doorgaande lijn van het huiswerk dat we geven en de aanbevolen aanpak.

De Huiswerkgids beschrijft de doorgaande lijn van het huiswerk dat we geven en de aanbevolen aanpak. De Huiswerkgids beschrijft de doorgaande lijn van het huiswerk dat we geven en de aanbevolen aanpak. 2 juli 2014 KBS De Hoeksteen 11QH Olmendreef 100 3137 CR Vlaardingen Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Hoe maak

Nadere informatie

Voor de leerkracht van groep 1 en 2

Voor de leerkracht van groep 1 en 2 Voor de leerkracht van groep 1 en 2 Handleiding Taaltas voor de leerkracht van groep 1 en 2 Taaltas is een educatief programma dat ontwikkeld is door de Bibliotheek Hoogeveen, OBS Apollo Hoogeveen en Stap-in

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Bibliotheek op school. Taal / lezen / rekenen

KWALITEITSKAART. Bibliotheek op school. Taal / lezen / rekenen KWALITEITSKAART Taal / lezen / rekenen PO Kinderen die graag lezen, gaan meer lezen. Kinderen die meer lezen, gaan beter lezen. Kinderen die beter lezen gaan beter leren. Leesbevordering is daarom een

Nadere informatie

! LERAREN HANDBOEK!!! 1e Editie, 2014

! LERAREN HANDBOEK!!! 1e Editie, 2014 LERAREN HANDBOEK 1e Editie, 2014 1. Je eerste Workshop Om te beginnen In dit Leraren Handboek vind je een paar tips en tricks die je kunnen helpen bij het voorbereiden van je workshop. Als je nog nooit

Nadere informatie

Aanbod buitenschools 2016-2017

Aanbod buitenschools 2016-2017 Aanbod buitenschools 2016-2017 Om te beginnen Meer (voor)lezen, beter in taal Steeds meer onderzoek laat zien dat kinderen die goed en met plezier lezen daar hun hele schoolcarrière profijt van hebben.

Nadere informatie

Kinderboekenweek Groep 8

Kinderboekenweek Groep 8 L e e s p Feest! a a d e Leespromotie Kinderboekenweek Groep 8 voor alle lessen: leesboeken, waaronder boeken rond het thema van de Kinderboekenweek; kerntitels behorend bij het thema van de Kinderboekenweek

Nadere informatie

Opdracht 2: Checklist

Opdracht 2: Checklist Opdracht 1: Cursus 1 e website: Zapp: www.zapp.nl SCORE: 23 punten 16-23 punten (maximaal aantal te halen punten: 35) Deze site scoort heel behoorlijk, maar het kan altijd nog beter. Bekijk de informatie

Nadere informatie

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN

NASCHOOLSE ACTIVITEITEN NASCHOOLSE ACTIVITEITEN In het schooljaar 2018-2019 biedt OBS De Fonkel weer naschoolse activiteiten aan. De naschoolse activiteiten worden aangeboden in verlenging van het aanbod binnenschools, met name

Nadere informatie

Opname hulp. Stap voor stap uitleg over het opnemen van een Babbel - voor kinderen. Videoverhalen over kinderboeken, voor en door kinderen, 8+

Opname hulp. Stap voor stap uitleg over het opnemen van een Babbel - voor kinderen. Videoverhalen over kinderboeken, voor en door kinderen, 8+ Opname hulp Stap voor stap uitleg over het opnemen van een Babbel - voor kinderen B B Videoverhalen over kinderboeken, voor en door kinderen, 8+ BoekenBabbels DOEL Door het opnemen en plaatsen van korte

Nadere informatie

November 2015. Welkom op onze school. Nieuwe leerlingen in de maand november zijn: Lisa Vahlkamp Krijn Zweers

November 2015. Welkom op onze school. Nieuwe leerlingen in de maand november zijn: Lisa Vahlkamp Krijn Zweers November 2015 Welkom op onze school. Nieuwe leerlingen in de maand november zijn: Lisa Vahlkamp Krijn Zweers We wensen jullie allebei een fijne tijd op onze school. Afsluiting Kinderboekenweek Op vrijdag

Nadere informatie

Inhoudelijk draaiboek voor leerkrachten basisonderwijs

Inhoudelijk draaiboek voor leerkrachten basisonderwijs Inhoudelijk draaiboek voor leerkrachten basisonderwijs Een collega of bijvoorbeeld de bibliothecaris heeft via De Schrijverscentrale geregeld dat er een schrijver op uw school komt. U bent gevraagd om

Nadere informatie

Sportief Hwagveld. Dinsdag 25 nov 2014

Sportief Hwagveld. Dinsdag 25 nov 2014 R.K. BASISSCHOOL OP T HWAGVELD Past. Dom. Hexstraat 16 631 HG MEERSSEN Telefoon 043 364813 info.hwagveld@innovo.nl 0 Dinsdag 5 nov 014 Sportief Hwagveld Sinds april van dit jaar heeft HC NEW STYLE in Meerssen

Nadere informatie