Gebruikershandleiding Digitaal tekenplatform

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandleiding Digitaal tekenplatform"

Transcriptie

1 Gebruikershandleiding Digitaal tekenplatfrm Vr intern gebruik binnen de Vlaamse verheid en lkale verheden Meer inf p f Inhudstabel 1. Intrductie Wat heb ik ndig m het digitale tekenplatfrm te gebruiken? He verlpt het digitaal ndertekenen? Dcument tekenbaar maken... 5 Stap 1: bereid uw dcument vr... 5 Vrgedefinieerde lay-uts (GEN1, GEN2, GEN3)... 5 Aanpasbare lay-ut (GENX)... 7 Vrije lay-ut (FREE)... 8 Stap 2: mail uw dcument naar het digitale tekenplatfrm... 8 Stap 3: uw bestand wrdt mgezet naar een tekenbaar dcument... 9 Stap 4: uw tekenbaar dcument wrdt teruggestuurd Dcument digitaal ndertekenen Digitale handtekeningen valideren Autmatische validatie handtekening Manuele validatie handtekening Mgelijke statussen digitale handtekeningen Wanneer is een digitale handtekening ngeldig? Gebruikershandleiding Digitaal Tekenplatfrm - versie april

2 1. Intrductie Dankzij het digitale tekenplatfrm (DTP f e-signingplatfrm) kan u uw dcumenten rechtsgeldig digitaal handtekenen. Het digitale tekenplatfrm zet dcumenten m naar tekenklare PDF s, die u vervlgens kunt ndertekenen met behulp van uw elektrnische identiteitskaart(eid) en uw pincde. Dit gemeenschappelijke platfrm wrdt u aangebden dr de entiteit e-gvernment en ICT-Beheer (e-ib). U kan p drie manier gebruik maken van de digitale tekendienst: Via een interface, gratis beschikbaar vr alle medewerkers van de Vlaamse verheid en lkale besturen. Deze interface wrdt beschreven in deze handleiding. Via een webservice waarmee u de functinaliteit van het digitaal ndertekenen in uw tepassing kan integreren dr middel van een IT-prject. Via een webinterface waarmee u de functinaliteit van het digitaal ndertekenen in uw web-tepassing kan integreren en het teken via de brwser afhandelen. Mgelijke tepassingen van het digitaal tekenplatfrm zijn: het digitaal ndertekenen van cntracten tussen de Vlaamse verheid en tekmstige werknemers; het afhandelen van subsidiedssiers die getekend meten wrden dr meerdere partijen; het beheren van digitale buwdssiers en interne frmulieren,. INFO: de schermafbeeldingen in deze handleiding kunnen licht verschillen, afhankelijk van de versie van Adbe Reader die u gebruikt. In deze handleiding werd Adbe Reader v11 gebruikt. OPGELET: Adbe Reader versie 11 (XI) bevat een bug die digitaal ndertekenen niet mgelijk maakt. Vanaf versie is de bug pgelst en upgraden naar deze versie is dus aangewezen. Gebruikershandleiding Digitaal Tekenplatfrm - versie april

3 2. Wat heb ik ndig m het digitale tekenplatfrm te gebruiken? OPGELET: indien u beschikt ver een Micrsft-Windws-PC van de Vlaamse verheid - via de ICT-dienstenleverancier vldet uw cmputer autmatisch aan de ndige vereisten en heft u niets te ndernemen m te werken met het DTP. Wenst u het digitale tekenplatfrm te gebruiken, dan dient uw cmputer aan vlgende vereisten te vlden: Draaien p één van de ndersteunde besturingssystemen: Windws XP f recentere versie Red Hat Linux WS 5, SUSE Linux Enterprise Desktp (SLED) 10 en Ubuntu 6.10 Mac OS X v f recentere versie Slaris 10 u5 f OpenSlaris f recentere versie Beschikken ver een eid-reader (extern f intern) Beschikken ver vlgende sftware: Adbe Reader v9.3 f recenter: hiermee kunt u een digitaal ndertekend dcument raadplegen en dcumenten digitaal ndertekenen. Adbe Reader is gratis te dwnladen p twee manieren: Via het prgramma HP CAE (Client Autmatin Applicatin Self-Service Manager dat u terugvindt p uw pc: meer inf ver HP CAE p het ICTextranet. Dit prgramma wrdt enkel gebruikt binnen de Vlaamse verheid. Vr het dwnladen van Adbe Reader via HP CAE hebt u geen installatierechten ndig. De laatste versie van Adbe Reader kan steeds gratis gedwnlad wrden vanaf Hiervr hebt u wel installatierechten ndig. OPGELET: indien u niet beschikt ver een Micrsft-Windws-PC van de Vlaamse verheid (via de ICT-dienstenleverancier) dan dient u Adbe Reader ng te cnfigureren. Zie cnfiguratie handleiding p Micrsft Office 2003 f recentere versie, OF LibreOffice: hiermee kunt u een dcument vrbereiden dat u in een later stadium digitaal wil (laten) ndertekenen. eid-middleware: dit zrgt vr de cmmunicatie tussen de eid-kaartlezer en Adbe Reader (bijvrbeeld: FEDICT). Deze sftware kan gratis gedwnlad wrden vanaf (installatierechten ndig) Sun Java Runtime 5 f hger m met de eid-middleware te kunnen cmmuniceren, enkel indien een andere webbrwser gebruikt wrdt dan Internet Explrer. Zie (installatierechten ndig) Gebruikershandleiding Digitaal Tekenplatfrm - versie april

4 3. He verlpt het digitaal ndertekenen? Om een dcument digitaal te ndertekenen, meten vlgende stappen drlpen wrden. Mgelijk zijn niet alle stappen relevant vr u: Dcument tekenbaar maken: Maak uw dcument p en bepaal de psitie(s) waar de digitale handtekening(en) in uw dcument meten kmen. Maak hiervr gebruik van de verschillende lay-uts handtekenpsities van het DTP. Stuur het dcument via mail naar het DTP en ntvang een tekenklare PDF-versie van uw dcument. Dcument digitaal ndertekenen: Onderteken met uw e-id-lezer in het Adbe- Reader-prgramma het PDF-dcument en stuur het eventueel dr naar anderen die het k meten ndertekenen. Digitale handtekening valideren: Cntrleer f alle digitale handtekeningen valide zijn en f het dcument niet gewijzigd is na het plaatsen van uw handtekening. Gebruikershandleiding Digitaal Tekenplatfrm - versie april

5 4. Dcument tekenbaar maken Om een dcument digitaal tekenbaar te maken met u enkele stappen drlpen. STAP 1: In een eerste stap met u uw dcument (Micrsft-Office- f Libre-Officedcument) vrbereiden dr te bepalen waar de handtekenvelden meten kmen. STAP 2: Vervlgens met u het dcument verzenden naar het digitale tekenplatfrm. STAP 3: Het digitale tekenplatfrm zet het m naar een tekenbaar dcument. STAP 4: Dit tekenbaar dcument in pdf-frmaat wrdt u nmiddellijk teruggestuurd via mail. Stap 1: bereid uw dcument vr Waar het handtekenveld juist met kmen p uw dcument zal uiteraard afhangen van de pzet en structuur van uw dcument. In bepaalde gevallen wilt u de handtekening nderaan plaatsen f juist bvenaan; meten er drie persnen kunnen tekenen; met uw handtekening p de tweede pagina kmen; enzvrt. Om al deze mgelijkheden te kunnen pvangen maakt het digitale tekenplatfrm gebruik van verschillende templates f lay-uts. U kan kiezen uit: - drie vrgedefinieerde lay-uts met de naam GEN1, GEN2 en GEN3, - een aanpasbare lay-ut: GENX, - een vrije lay-ut: FREE. Onderstaand beschrijven we het gebruik van deze verschillende lay-uts. Het type lay-uts geeft u bij stap 2 dr in het bericht naar het digitaal tekenplatfrm z bepaalt u de juiste psitie van de handtekenvelden. INFO: Binnen DTP wrdt gewerkt met verschillende lay-uts die echter geen fysieke dcumenten f templates zijn. Lay-uts zijn eerder handtekenpsities die gebruikt kunnen wrden in de maildienst van DTP. Vrgedefinieerde lay-uts (GEN1, GEN2, GEN3) Bij deze lay-ut wrdt het handtekenveld p een vrgedefinieerde psitie geplaatst. Vrzie daarm de ndige blanc regels in het te tekenen dcument: hier zal het digitale tekenplatfrm de handtekeningvelden plaatsen die ndig zijn m een dcument digitaal te ndertekenen. Het aantal gewenste handtekeningen bepaalt waar u blanc ruimtes met vrzien. Het digitale tekenplatfrm hanteert mmenteel drie vrgedefinieerde lay-uts vr het bepalen van het aantal en de plaats van de handtekeningvelden: GEN1, GEN2 en GEN3. Gebruikershandleiding Digitaal Tekenplatfrm - versie april

6 Wilt u één handtekening tevegen, kies vr GEN1 en vrzie p de juiste plaats (laatste pagina) blanc regels. Wenst u twee handtekeningen te te vegen, kies dan vr GEN2 en vrzie p de juiste plaats (laatste pagina) blanc regels. Wenst u drie handtekeningen te te vegen, kies dan vr GEN3 en vrzie p de juiste plaats (laatste pagina) blanc regels. De psitie van een handtekeningveld wrdt bepaald dr een cmbinatie van x- en y-cördinaten die gemeten wrden vanaf de linkerbenedenhek van de pagina. De cördinaten x=0 en y=0 verwijzen dus naar de uiterste linkerbenedenhek van de pagina. De breedte van een handtekeningveld is altijd 61 mm f 172 punten. De hgte bedraagt 32 mm f 90 punten. Handtekening 1: Pagina: laatste pagina Plaats: links nderaan x-cördinaat: 25mm f 71 pt y-cördinaat: 80mm f 228 pt Handtekening 1: Pagina: laatste pagina Plaats: links nderaan x-cördinaat: 25mm f 71 pt y-cördinaat: 80mm f 228 pt Handtekening 1: Pagina: laatste pagina Plaats: links nderaan x-cördinaat: 25mm f 71 pt y-cördinaat: 115mm f 327 pt Handtekening 2: Pagina: laatste pagina Plaats: naast handtekening 1 x-cördinaat: 123mm f 350 pt y-cördinaat: 80mm f 228 pt Handtekening 2: Pagina: laatste pagina Plaats: naast handtekening 1 x-cördinaat: 123mm f 350 pt y-cördinaat: 115mm f 327 pt Handtekening 3: Pagina: laatste pagina Plaats: nder handtekening 1 x-cördinaat: 25mm f 71 pt y-cördinaat: 58mm f 165 pt Gebruikershandleiding Digitaal Tekenplatfrm - versie april

7 Aanpasbare lay-ut (GENX) Bij de aanpasbare lay-ut kan u in tegenstelling tt de vrgedefinieerdelay-ut zelf bepalen waar u de velden wil plaatsen p uw dcument. U kan tt tien velden psitineren ver de verschillende pagina s waar gebruikers handtekeningen kunnen tevegen. Psitie drgeven van een handtekenveld: Wanneer u het dcument naar het digitale tekenplatfrm stuurt dan dient u dr te geven p welke psitie(s) de handtekenvelden meten kmen. De psitie wrdt bepaald dr een x-y-cördinaat in punten uitgerekend van de linkerbenedenhek van het handtekenveld (x=0 en y=0 is de linkerbenedenhek van uw dcument). U kan k aangeven p welke pagina het handtekenveld meten kmen (in psitieve getallen vanaf eerste pagina f in negatieve getallen vanaf laatste pagina (zie nderstaande vrbeelden). Veld=71/228 (handtekenveld p 71 pt van linkerkant en 228 pt van nderkant p pagina 1) Veld=71/228/2 (handtekenveld p 71 pt van linkerkant en 228 pt van nderkant p pagina 2) Veld=50/75/-1 (handtekenveld p 50 pt van linkerkant en 75 pt van nderkant p laatste pagina) Veld=80/75/-3 (handtekenveld p 80 pt van linkerkant en 75 pt van nderkant p derde laatste pagina) Psitie bepalen van een handtekenveld: Om de juiste psitie te bepalen van een handtekenveld kunt u berep den p nderstaande inf: - 1 mm = 2,83 punten - 1 A4 = 595x842 punten - Handtekenveld = 172 pt lengte, 90 pt breedte - U kunt gebruik maken van de figuur m het veld te psitineren en de cördinaten te achterhalen. Pas hiervr de meeteenheid binnen MS Wrd aan naar punten: Bestand > pties > Geavanceerd > Weergeven afmetingen eenheden: punten. Veg bvenstaand figuur in en pas grtte en psitie aan. Tekstteruglp > teruglpstijl > vr tekst. Psitie > abslute psitie t..v. pagina en vink pties uit. Versleep nu de figuur naar de juiste psitie en achterhaal via de grtte en het psitiemenu de abslute psitie van dit veld. (bv. hrizntaal f x-cördinaat = 150 punten, verticaal f y-cördinaat = 200 punten) Gebruikershandleiding Digitaal Tekenplatfrm - versie april

8 DTP rekent van linksnder terwijl MS Wrd rekent van linksbven. U met dus ng de y-cördinaat aanpassen: MS Wrd psitie x = 150 en y = 200 DTP x = 150 en y = (verticale psitie) 90 (hgte veld) = 552 In DTP dient u dus veld= 150/552 dr te geven. OPGELET: indien in uw frmulier f dcument dr gebruikersinput de tekst gaat verschuiven, kan de psitie van uw handtekenveld niet meer crrect zijn. Tracht het handtekenveld dan k te psitineren p een psitie die niet meer kan wijzigen. Vrije lay-ut (FREE) Bij deze lay-ut kan u (in Adbe Reader) zelf bepalen waar de handtekenvelden meten kmen. Selecteer met de muis het gewenste gebied. Daar wrdt de digitale handtekening geplaatst. Er kunnen tt tien handtekenvelden tegevegd wrden aan het dcument. Stap 2: mail uw dcument naar het digitale tekenplatfrm Stel een bericht p. Verwijs in de eerste regel van het bericht naar de gewenste lay-ut, vrafgegaan dr type= (DUS: type=gen1, type=gen2, type=gen3, type=free, type=genx). Bij type=genx dient u k aan te geven waar de handtekeningen meten kmen via de ptie Veld=(zie bvenstaand vrbeelden) en versturen als tekst znder pmaak (zie Opgelet kader hiernder). Het bericht dient aan een aantal vrwaarden te vlden: Het mag slechts één bijlage bevatten. Een met meerdere bijlagen wrdt niet tegelaten p het digitale tekenplatfrm. De maximale grtte van het bijgevegde bestand is beperkt tt 10 MB. Indien uw bericht niet aan deze vrwaarden vldet, krijgt u een futbdschap. Verstuur het dcument naar (medewerkers Vlaamse verheid) f (medewerkers lkale besturen) Gebruikershandleiding Digitaal Tekenplatfrm - versie april

9 INFO: het digitale tekenplatfrm negeert het nderwerp van het bericht. Enkel adressen van medewerkers van de Vlaamse verheid en lkale besturen kunnen dcumenten verzenden naar f OPGELET: Om de GENX-template te gebruiken dient u uw mail te versturen als tekst znder pmaak (geen HTML f RTF-frmaat). In MS utlk 2010 kan u dit aanpassen dr in uw bericht naar Tekst pmaken te gaan en Tekst znder pmaak te selecteren. Stap 3: uw bestand wrdt mgezet naar een tekenbaar dcument Het digitale tekenplatfrm zet het dcument m naar een PDF. Het vegt één f meerdere velden te vr de digitale handtekening(en), p vraf gedefinieerde psities. Of het laat de gebruiker te m dit zelf te bepalen via het Type=FREE. Het aantal handtekeningvelden hangt af van de gevraagde lay-ut. Stap 4: uw tekenbaar dcument wrdt teruggestuurd Zdra het dcument succesvl verwerkt werd, stuurt het digitale tekenplatfrm u het tekenklare dcument terug in PDF frmaat, vrzien van (een) tekenveld(en). U ntvangt dit dcument nrmaal nmiddellijk. U kunt het dcument nu ndertekenen. Gebruikershandleiding Digitaal Tekenplatfrm - versie april

10 Gebruikershandleiding Digitaal Tekenplatfrm - versie april

11 5. Dcument digitaal ndertekenen Zdra het dcument mgezet is naar een tekenbaar dcument, kunt u het dcument vanuit Adbe Reader ndertekenen met behulp van uw elektrnische identiteitskaart (eid). Open het PDF-dcument met Adbe Reader. Plaats uw elektrnische identiteitskaart in uw eid-lezer. In dcumenten p basis van de aanpasbare en vrgedefinieerde lay-uts (GEN1, GEN2, GEN3 en GENX) wrden de handtekeningvelden gemarkeerd met een rde pijl en een blauw kader. Klik p dit kader m het tekenprces te starten. In dcumenten p basis van de vrije lay-uts (FREE) zijn er standaard geen handtekenvelden vrzien: het is aan de gebruiker m deze velden zelf te plaatsen. Klik p het menu uitgebreid en selecteer vervlgens in de rubriek ndertekenen de ptie dcument ndertekenen f handtekening zetten. Anders Gebruikershandleiding Digitaal Tekenplatfrm - versie april

12 Met uw rechtermuisknp kan u nu een gebied selecteren waar uw handtekening met kmen. OPGELET: m een geldige digitale handtekening te plaatsen bij deze vrije velden dient u ng een tijdstempeldienst in te stellen. Ga naar Bewerken > vrkeuren > handtekeningen > tijdstempel vr dcument > nieuw (tijdstempelserver) en geef vlgende server-url in https://tsadtp.vlaanderen.be/ (bij naam zet u TSA-DTP) en klik p OK. Het menu Dcument ndertekenen verschijnt waar u in de eerste plaats uw eigen naam dient te selecteren in de rubriek Ondertekenen als (enkel van tepassing indien meerdere persnen uw eid-lezer p uw testel gebruiken). Selecteer uw naam met de pties signature tussen haakjes. U kan pteren vr een standaardtekst-weergave f een andere weergave (zie verder). Klik p ndertekenen. Adbe Reader vraagt u vervlgens m het dcument p te slaan p een lcatie naar keuze. Na het pslaan van het PDF-dcument dient u uw pincde in te geven en te klikken p OK. Let wel: tijdens het tekenen hebt u een internetcnnectie ndig mdat tijdens het zetten van uw handtekening er k een tijdsstempel wrdt gevraagd aan de trusted timestamping authrity van de Vlaamse verheid. Deze stappen kunnen in het geval van meerdere tekenbevegde partijen herhaald wrden vr iedere unieke partij. Uw digitale handtekening verschijnt in het dcument. Gebruikershandleiding Digitaal Tekenplatfrm - versie april

13 INFO: de weergave van uw digitale handtekening aanpassen Met de standaardinstellingen van Adbe Reader, verschijnt bij de weergave van uw digitale handtekening autmatisch uw rijksregisternummer (dit heet in Adbe uw herkenningsnaam ), met een standaardtekst digitaal ndertekend dr en het lg van Adbe Reader. Het is mgelijk m de weergave van uw handtekening aan uw persnlijke vrkeur aan te passen. U kunt bijvrbeeld uw rijksregisternummer weglaten, een ft tevegen, een reden tevegen,. Wenst u de weergave van uw digitale handtekening aan te passen, dan det u dit als vlgt: Klik p het rde pijltje m uw handtekening te te vegen. Het venster dcument ndertekenen verschijnt. Ga naar Weergave > nieuwe weergave maken. Het venster Handtekeningsweergave cnfigureren verschijnt. Pas in dit venster de instellingen aan naar wens. Sla verschillende weergavepties p nder een andere naam ( titel ) zdat u ze een vlgende keer snel terugvindt. U kan dit k aanpassen via bewerken > vrkeuren > beveiliging > maken en weergave > p nieuw klikken bij weergaven U kunt bijvrbeeld: Een afbeelding imprteren: bijvrbeeld uw pasft f het lg van uw rganisatie. Uw herkenningsnaam - dus uw rijksregisternummer weglaten. Het lg van Adbe weglaten. Een lcatie en cntactgegevens weergeven bij ndertekening. Let p! Hiervr dient u uw instellingen aan te passen: ga naar bewerken > vrkeuren > handtekeningen > maken en weergave > aanvinken lcatie en cntactgegevens weergeven. Een reden van tekenen tevegen, bijvrbeeld Gelezen en gedgekeurd Let p! Hiervr dient u uw instellingen aan te passen: ga naar bewerken > vrkeuren > handtekeningen > maken en weergave > aanvinken redenen weergeven. Gebruikershandleiding Digitaal Tekenplatfrm - versie april

14 6. Digitale handtekeningen valideren De geldigheid van de digitale handtekeningen kan u autmatisch f manueel valideren in Adbe Reader. Tijdens het validatieprces wrden een aantal cntrles uitgeverd p het handtekeningveld m te verifiëren dat: de handtekening afkmstig is van een Belgische eid-kaart; de eid-kaart ng geldig was p het mment van ndertekening; de integriteit van het dcument bewaard is, met andere wrden dat niemand wijzigingen aangebracht heeft nadat het dcument digitaal ndertekend werd. Autmatische validatie handtekening Afhankelijk van de instellingen in Adbe Reader, wrden handtekeningen k autmatisch gevalideerd wanneer u een PDF met digitale handtekening(en) pent. Nrmaal is deze ptie standaard ingesteld in Adbe Reader. Dit cntrleert u dr in het menu Bewerken > Vrkeuren > Handtekeningen > bij Verificatie ptie meer aanklikken > Handtekeningen verifiëren wanneer het dcument wrdt gepend aanvinken. Manuele validatie handtekening U kunt de digitale handtekening(en) handmatig valideren dr in Adbe Reader de eigenschappen van een handtekeningveld p te vragen. Open de PDF met de digitale handtekening en klik p de knp Handtekeningen links in het Adbe-Readervenster f p het menu handtekeningvenster nder uitgebreid. Selecteer met uw rechtermuisknp in het venster Handtekeningen de handtekening die gevalideerd met wrden en kies Handtekening valideren in het menu. U kan k alle handtekeningen in een dcument in één keer valideren. Klik hiervr p de link Alles valideren. Gebruikershandleiding Digitaal Tekenplatfrm - versie april

15 In het dialgvenster Validatiestatus handtekening wrdt aangegeven f de handtekening geldig is. Klik p Eigenschappen van handtekening in het Validatiestatus- dialgvenster m meer infrmatie ver de handtekening te bekijken: In het venster Eigenschappen van handtekening kan u nagaan f de handtekening geldig is, f de pdf ng gewijzigd is in tussentijd en wanneer de handtekening juist geplaatst is. Meer infrmatie ver het certificaat van de ndertekenaar is te vinden nder de knp certificaat van de ndertekenaar weergeven. Gebruikershandleiding Digitaal Tekenplatfrm - versie april

16 Mgelijke statussen digitale handtekeningen Het pictgram van de digitale handtekening naast de naam van het veld in het venster Handtekeningen geeft de aanwezigheid van een niet ndertekend handtekeningveld aan. Een pictgram met een blauw lint geeft aan dat de PDF is gecertificeerd. Dat wil zeggen dat de PDF een geldige handtekening vr certificering bevat. Handtekeningen vr certificering kunnen zichtbaar f nzichtbaar zijn. Een pictgram met een vinkje geeft aan dat de handtekening geldig is. Een pictgram met een rde x geeft aan dat de handtekening ngeldig is. Een pictgram met een waarschuwingsdriehek geeft aan dat het dcument is gewijzigd na teveging van de handtekening. Een pictgram met een vraagteken geeft aan dat de handtekening niet kan wrden gevalideerd mdat het certificaat van de ndertekenaar niet vrkmt in uw lijst met vertruwde identiteiten. Als de status van de handtekening nbekend f niet gecntrleerd is f als het dcument na ndertekening is gewijzigd, met de gebruiker de handtekening handmatig valideren m na te gaan wat de rzaak van het prbleem is. Wanneer is een digitale handtekening ngeldig? De status van een handtekening kan ngeldig zijn m de vlgende redenen: Het certificaat van de ndertekenaar is ingetrkken. Het certificaat van de ndertekenaar is verlpen. Het certificaat van de ndertekenaar is verwijderd uit de lijst met vertruwde identiteiten f het vertruwensniveau is gewijzigd. De PDF is gewijzigd nadat deze is ndertekend f gecertificeerd. Gebruikershandleiding Digitaal Tekenplatfrm - versie april

Gebruikershandleiding Digitaal tekenplatform

Gebruikershandleiding Digitaal tekenplatform Gebruikershandleiding Digitaal tekenplatfrm Vr intern gebruik binnen de Vlaamse verheid en lkale verheden Meer inf p http://ict.vnet.be/dtp f http://www.bestuurszaken/dtp Inhudstabel 1. Intrductie... 2

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digitaal tekenplatform

Gebruikershandleiding Digitaal tekenplatform Gebruikershandleiding Digitaal tekenplatform Voor intern gebruik binnen de Vlaamse overheid en lokale overheden Meer info op http://ict.vonet.be/dtp of http://www.bestuurszaken/dtp Inhoudstabel Wijzigingshistoriek...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digitaal tekenplatform

Gebruikershandleiding Digitaal tekenplatform Gebruikershandleiding Digitaal tekenplatform Voor intern gebruik binnen de Vlaamse overheid entiteit e-government en ICT-Beheer (e-ib) 2 Inhoudstabel INHOUDSTABEL... 2 1. INTRODUCTIE... 3 2. PC GEBRUIKSKLAAR

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digitaal tekenplatform

Gebruikershandleiding Digitaal tekenplatform Gebruikershandleiding Digitaal tekenplatform Voor partners van de Vlaamse overheid entiteit e-government en ICT-Beheer (e-ib) Classificatie: Publiek Versie: oktober 2012 1 Inhoudstabel INHOUDSTABEL...1

Nadere informatie

Digitale beslissingen met het DTP van de Vlaamse Overheid

Digitale beslissingen met het DTP van de Vlaamse Overheid Digitale beslissingen met het DTP van de Vlaamse Overheid 1. Inleiding Er zijn meerdere manieren, zowel analoog als digitaal, om een rechtsgeldige beslissing vast te stellen. De essentie daarbij is om

Nadere informatie

Documentatie voor update BHIwin 9.01

Documentatie voor update BHIwin 9.01 Dcumentatie vr update BHIwin 9.01 1. Elektrnische BTW-aangifte... 3 1.1 Algemeen.... 3 1.2 Tepassing in prgramma... 3 1.3 Instellen map... 4 2. Aankpfactuur Factr aftrekbaar... 5 3. Rapprtenbeheer... 6

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

Instructie formulierenmodule

Instructie formulierenmodule Instructie frmulierenmdule De frmulierenmdule is een uitgebreide mdule en maakt het mgelijk m bepaalde infrmatie van gebruikers p een gestandaardiseerde manier binnen te krijgen per e-mail. Denk aan een

Nadere informatie

1. Gebruik van de online tekstverwerker op de schoolwebsite.

1. Gebruik van de online tekstverwerker op de schoolwebsite. 1. Gebruik van de nline tekstverwerker p de schlwebsite. Stap 1: aanmelden p de schlwebsite Gebruik je gebruikersnaam zals in Bingel. Stap 2: ga naar juw leerjaar in het menu bvenaan. Klik dan verder naar

Nadere informatie

Instructies Trefpunt besloten website wijkgemeente I Alblasserdam

Instructies Trefpunt besloten website wijkgemeente I Alblasserdam Instructies Trefpunt beslten website wijkgemeente I Alblasserdam U heeft zjuist een accunt aangemaakt p het beslten deel van de website van wijkgemeente 1 (f u wilt uw prfiel bewerken). Hiernder vindt

Nadere informatie

Gebruik van via Internet

Gebruik van via Internet Pagina 1 / 9 Gebruik van HRM@Defence via Internet 1. Algemeen HRM@Defence is vanaf nu tegankelijk via het internet. Iedereen kan van thuis uit zijn persnlijke gegevens raadplegen. U kunt smmige van deze

Nadere informatie

Beschrijving S-Flex Orderimport

Beschrijving S-Flex Orderimport Beschrijving S-Flex Orderimprt --------------------------------------------------------------------------------------------------- Versie 2.3 januari 2014 Het prgramma S-Flex Orderimprt is een prgramma

Nadere informatie

Belangrijke mededeling voor gebruikers van een nieuwe CampusShop laptop.

Belangrijke mededeling voor gebruikers van een nieuwe CampusShop laptop. Instructie sftware dwnlad CampusShp.be Belangrijke mededeling vr gebruikers van een nieuwe CampusShp laptp. Heb je een vlledige versie van het Micrsft Office prgramma gekcht? Verwijder vr het installeren

Nadere informatie

Handleiding voor de online PO wijzer

Handleiding voor de online PO wijzer Handleiding vr de nline PO wijzer Via de e-mail die u van ns gekregen heeft, kunt u inlggen p de site van de nline PO wijzer. Daar vindt u de pagina van uw schl die u drlpend kunt actualiseren. Inhudspgave

Nadere informatie

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015

Werkinstructie. Contractering Huisartsen 2015 Werkinstructie Cntractering Huisartsen 2015 Belangrijkste pmerkingen met betrekking tt de digitale cntractering U sluit uw cntract af via de website van DSW. U lgt in met uw individueel VeCZ certificaat,

Nadere informatie

Beschrijving S-Flex Voorraadimport

Beschrijving S-Flex Voorraadimport Beschrijving S-Flex Vrraadimprt --------------------------------------------------------------------------------------------------- Versie 3.1 januari 2014 Het prgramma S-Flex Vrraadimprt is een prgramma

Nadere informatie

Instructiekaart. Een webquest maken op basis van een Google Sites sjabloon. zelfstandig leren. 1 Inloggen of aanmelden

Instructiekaart. Een webquest maken op basis van een Google Sites sjabloon. zelfstandig leren. 1 Inloggen of aanmelden Instructiekaart Datum pmaak: 18 maart 2013 ICT zelfstandig leren Aard Een webquest maken p basis van een Ggle Sites sjabln Om niet van een lege Ggle Site te meten vertrekken werd in een sjabln de structuur

Nadere informatie

E- mailadressen uit QBS exporteren naar uw website.

E- mailadressen uit QBS exporteren naar uw website. E- mailadressen uit QBS exprteren naar uw website. STAP 1: Maak een crrect selectie van uw klanten die u wenst te benaderen (bv. Particulieren) A) Klik bvenaan p Selecties B) Selecteer hier als: Tabel:

Nadere informatie

Inloggen. Nieuwsbrieven. Nieuwe nieuwsbrief aanmaken. Snippet

Inloggen. Nieuwsbrieven. Nieuwe nieuwsbrief aanmaken. Snippet Inlggen - Lg in p: https://dialgue.triplis.cm NB. Triplis kan met alle reguliere brwsers wrden gebruikt, echter wrdt het gebruik van Firefx aangeraden en het gebruik Internet Explrer afgeraden. - Vul bij

Nadere informatie

Windows 7. In Windows 7 vind je rechts onderaan, bij het klokje, een icoontje voor draadloze netwerken.

Windows 7. In Windows 7 vind je rechts onderaan, bij het klokje, een icoontje voor draadloze netwerken. Windws 7 Eduram p Windws 7 Vraf 1. Laat Windws je draadlze netwerken beheren We gaan ervan uit dat je je draadls netwerk beheerd wrdt dr Windws. Dit is niet altijd het geval - bijvrbeeld met de Juniper

Nadere informatie

2 Overgangen en tekstelementen toevoegen en opmaken

2 Overgangen en tekstelementen toevoegen en opmaken 2 Overgangen en tekstelementen tevegen en pmaken Stappen Uitleg Visueel Stap 1 Bestand penen pen Windws Live Mvie Maker; klik p prject penen; kies hier vr Ftvide; het bestand wrdt gepend. Stap 2 Titelblad

Nadere informatie

Documentatie voor update SNDwin 12.40

Documentatie voor update SNDwin 12.40 Dcumentatie vr update SNDwin 12.40 I. Verbeteringen... 3 1. Test bij definitief afrekenen... 3 2. Tellers wissen nmgelijk... 3 3. Cntrle rekeningstelsel... 3 4. Ingave factuur - herberekenen... 4 5. Afbeken

Nadere informatie

NETSTORAGE HANDLEIDING Naam applicatie NetStorage Soort applicatie Webbased toegang tot een gedeelte van het Comeniusnetwerk

NETSTORAGE HANDLEIDING Naam applicatie NetStorage Soort applicatie Webbased toegang tot een gedeelte van het Comeniusnetwerk NETSTORAGE HANDLEIDING Naam applicatie NetStrage Srt applicatie Webbased tegang tt een gedeelte van het Cmeniusnetwerk Gebruikers Medewerkers Status Cncept Versie (datum) 0.1 (14 februari 2005) 1. Omschrijving

Nadere informatie

INSTALLATIEGIDS DC SHARE *******************************

INSTALLATIEGIDS DC SHARE ******************************* INSTALLATIEGIDS DC SHARE ******************************* INHOUD 1. Vrbereiding...1 2. Installeer DC Share met behud van Persnlijke Mappen...2 3. Gebruik DC Share met behud van Persnlijke Mappen...9 4.

Nadere informatie

Documentatie voor update SNDwin 12.20

Documentatie voor update SNDwin 12.20 Dcumentatie vr update SNDwin 12.20 I. Verbeteringen... 3 1. Definitieve afrekening... 3 2. Wizard.dc... 3 3. Landcde klanten/leveranciers... 3 II. Gebuwen... 4 1. Tabel gebuwen... 4 III. Klanten... 6 1.

Nadere informatie

Documentatie. KERN Timemanagement

Documentatie. KERN Timemanagement Dcumentatie KERN Timemanagement Versie 2.0 28 mei 2010 Inhud KERN en Kerninfrmatie.nl... 3 Inleiding KERN uren... 3 KERN urenregistratie: de input... 5 Aanwezigheid van medewerkers bekijken... 10 Samenvatting...

Nadere informatie

Tip: Als u uw vertaling op volledig scherm wilt weergeven, draait u uw apparaat een kwartslag.

Tip: Als u uw vertaling op volledig scherm wilt weergeven, draait u uw apparaat een kwartslag. Ggle translate 1. Tekst vertalen U kunt wrden f zinnen vertalen met behulp van Ggle Translate. Uw tekst vertalen Cmputer 1. Ga naar de pagina Ggle Translate. 2. Kies bven aan de pagina de talencmbinatie.

Nadere informatie

HANDLEIDING. Kom In Actie Rode Kruis

HANDLEIDING. Kom In Actie Rode Kruis HANDLEIDING Km In Actie Rde Kruis Inhudspgave Checklist vr het plannen van je actie... 3 Kminactie.rdekruis.nl... 4 Actie aanmaken... 4 Actie wijzigen/aanpassen... 4 Mede rganisatren tevegen... 4 Deelnemers

Nadere informatie

Migratie internet-favorieten naar nieuw profiel

Migratie internet-favorieten naar nieuw profiel Migratie internet-favrieten naar nieuw prfiel Wanneer je verschillende brwsers gebruikt, en daarin een aantal favrieten hebt pgeslagen kan je deze met nderstaande prcedure migreren naar je nieuwe prfiel.

Nadere informatie

Analytische boekhouding

Analytische boekhouding Analytische Bekhuding Analytische bekhuding 1 Vrbereiding... 2 1.1 Dssier instellingen... 2 1.2 Analytische rekeningen maken... 3 2 Analytisch beken... 4 2.1 Kppeling... 5 2.2 Bekingsvrstellen (mdellen)...

Nadere informatie

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen via de app op je tablet of smartphone

Handleiding van de Bibliotheek: e-books lezen via de app op je tablet of smartphone Handleiding van de Biblitheek: e-bks lezen via de app p je tablet f smartphne Biblitheek.nl, versie 3.1 september 2014 Inhudspgave Inleiding 3 1. Het aanmaken van een webaccunt 4 2. Een e-bk lenen m te

Nadere informatie

Via de snelkoppeling in het bericht dat u voor iedere taak als herinnering ontvangt

Via de snelkoppeling in het bericht dat u voor iedere taak als herinnering ontvangt V:\Autmatisering\Knwledgebase\CreAim - On-line dienstverlening\handleidingen\instructie gebruik prtal - Klantdssier.dcx Instructie Prtal Klantdssier up- en dwnladen bestanden Algemeen... 1 Inlggen p de

Nadere informatie

Toetsen omzetten van Word naar Wintoets 4.0

Toetsen omzetten van Word naar Wintoets 4.0 WinTets Tetsmzetting - Uitgeverij De Rde Planeet 2012 Tetsen mzetten van Wrd naar Wintets 4.0 Veel ude tetsen zijn ntwikkeld binnen Micrsft Wrd. Dr ze m te zetten naar een itembank binnen WinTets, kunnen

Nadere informatie

Trainingsopgaven Basistraining Evenementen Scouts Online

Trainingsopgaven Basistraining Evenementen Scouts Online Trainingspgaven Basistraining Evenementen Scuts Online Inhudspgave 1 Vrbereidingspgaven... 3 1.1 E-mailadres aanpassen... 3 1.2 Testfuncties tevegen... 3 2 Basispgaven... 4 2.1 Nieuw evenement aanmaken...

Nadere informatie

Voor de koppeling met Digipoort wordt door Accept Financieel gebruik gemaakt van Digikoppeling WUS 2.0 versie 1.2

Voor de koppeling met Digipoort wordt door Accept Financieel gebruik gemaakt van Digikoppeling WUS 2.0 versie 1.2 Elektrnische aangifte met behulp van PKIverheid certificaten via Digiprt Digiprt is de pvlger van BAPI. Het gaat m een nieuwe prcesinfrastructuur, in samenhang met aangifteberichten in XBRL (de huidige

Nadere informatie

Prospectbeheer : Te exporteren adressen

Prospectbeheer : Te exporteren adressen Prspectbeheer : Te exprteren adressen 2 Inhudstafel 1. Inleiding: Te exprteren adressen p3 2. Wat verstaan we nder een gekwalificeerd adres? p4 2.1 Particulier=eindklant 2.2 Bestuurder verbnden aan een

Nadere informatie

Handleiding waarnemingen invoeren via Verspreidingsatlas.nl

Handleiding waarnemingen invoeren via Verspreidingsatlas.nl Handleiding waarnemingen inveren via Verspreidingsatlas.nl Het inveren van lsse waarnemingen en FLORON streeplijsten is nu ng gemakkelijker via de nline waarnemingen inver p Verspreidingsatlas. Hiernder

Nadere informatie

Handleiding: Mobiele werkplekken

Handleiding: Mobiele werkplekken Handleiding: Mbiele werkplekken [Java] Auteur: Afdeling autmatisering Versie 1.3 Laatste wijziging: 09-10-2006 Lcatie: U:\Handleiding-cag-java.dc Handleiding: Mbiele werkplekken 1. Inhudspgave 1. Inhudspgave...

Nadere informatie

uw schrijven van uw kenmerk ons kenmerk uw correspondent datum

uw schrijven van uw kenmerk ons kenmerk uw correspondent datum NBB-SF de Berlaimntlaan 14 BE-1000 BRUSSEL uw schrijven van uw kenmerk ns kenmerk uw crrespndent datum EX/2007-4805/F H. Schllaert 2007-09-26 HS/MT Tegangsbeheer CSSR tel. + 32 2 221 54 86 fax + 32 2 221

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Leidinggevende Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw medewerker vr te bereiden. U ndigt uw medewerker

Nadere informatie

Twinq introduceert: de VergaderApp voor eigenaren. 1 Inloggen in de VergaderApp voor eigenaren

Twinq introduceert: de VergaderApp voor eigenaren. 1 Inloggen in de VergaderApp voor eigenaren Twinq intrduceert: de VergaderApp vr eigenaren De VergaderApp vr eigenaren is een applicatie die dr Twinq is gemaakt vr appartementseigenaren m vrafgaand aan f tijdens f de VvE-vergadering te gebruiken.

Nadere informatie

Handleiding voor examenombudsen over gebruik van voorleessoftware (examenlaptops en Windows 8 ToGo USB sticks)

Handleiding voor examenombudsen over gebruik van voorleessoftware (examenlaptops en Windows 8 ToGo USB sticks) STUDENTENVOORZIENINGEN DIENST STUDEREN EN FUNCTIEBEPERKING NAAMSESTRAAT 80 BUS 5415 3000 LEUVEN, BELGIË Handleiding vr examenmbudsen ver gebruik van vrleessftware (examenlaptps en Windws 8 TG USB sticks)

Nadere informatie

Handleiding elektronisch herinschrijven en samenstellen studieprogramma Opleidingen Muziek en Specifieke Lerarenopleiding Academiejaar 2016-2017

Handleiding elektronisch herinschrijven en samenstellen studieprogramma Opleidingen Muziek en Specifieke Lerarenopleiding Academiejaar 2016-2017 Handleiding elektrnisch herinschrijven en samenstellen studieprgramma Opleidingen Muziek en Specifieke Lerarenpleiding Academiejaar 2016-2017 Herinschrijven met een diplmacntract vr het academiejaar 2016-2017

Nadere informatie

Opmaakinstructies Proefschriften

Opmaakinstructies Proefschriften Opmaakinstructies Prefschriften Geachte prmvendus, Het dr u in te leveren bestand van uw prefschrift met vlden aan technische eisen en het bij AUP gangbare frmaat. Vr de technische verwerking met AUP uw

Nadere informatie

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsgebruikers

Mijn egov-rollenbeheer Handleiding voor Roltoekenningsgebruikers Mijn egv-rllenbeheer Handleiding vr Rltekenningsgebruikers Versie 1 11 december 2013 Inhud 1 Over deze handleiding... 3 1.1 Vr wie... 3 1.2 Gebruik icnen... 3 2 Veelgebruikte termen en definities... 4

Nadere informatie

Beveiligde netwerktoegang :

Beveiligde netwerktoegang : Beveiligde netwerktegang : Deze gebruiksaanwijzing legt uit he men vanp de afstand tegang kan krijgen tt infrmaticatepassingen binnen GIAL en de mgelijke meldingen die weergeven wrden tijdens het aanmelden

Nadere informatie

Handleiding S-Flex Barcode

Handleiding S-Flex Barcode Handleiding S-Flex Barcde Inhud 1. Het prgramma... 3 1.2 Vereisten... 3 2. Installatie... 3 3. Instellingen kppeling SnelStart... 3 3.1 Cntrleer de kppeling... 5 3.2 Uw licentie activeren... 5 4. Gebruik...

Nadere informatie

Stap 1 - Het selecteren van de catalogusindeling

Stap 1 - Het selecteren van de catalogusindeling Galvan biedt u de mgelijkheid m p de Galvan website geheel naar eigen inzicht een prductcatalgus samen te stellen. U bepaalt zelf wat de indeling van deze catalgus met zijn en welke artikelen u in de catalgus

Nadere informatie

Gebruik Quality Manager

Gebruik Quality Manager Gebruik Quality Manager Versie 002 Datum uitgifte 2014-01-01 Gebruikershandleiding QM Versie : 002 Pagina : 1 van 15 Gebruikershandleiding Quality Manager Het Labratrium van Aqualysis maakt gebruik van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Dcs@Wrk Wat is Dcs@Wrk? Dcs@Wrk is een nderdeel van MbileIrn die het mgelijk maakt m p een veilige manier verbinding te maken met uw SharePint sites. Uw testel dient verbnden te zijn

Nadere informatie

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49

CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 2013 Quadrant Sftware B.V. CONVERSIE VAN QUEEN 3 OF 4 NAAR QUEEN 5.49 Dit dcument beschrijft de cnversie van een Queen-administratie van release 3 f 4 naar Queen 5.49. De cnversie van een dergelijke administratie

Nadere informatie

In dit document worden de verschillende componenten beschreven.

In dit document worden de verschillende componenten beschreven. COMPONENTEN In dit dcument wrden de verschillende cmpnenten beschreven. 1. Actieblkcmpnent Open het menu van een cmpnentenmap en kies de ptie Veg Geef in het vlgende scherm een naam p vr het actieblk en

Nadere informatie

Beschrijving S-Flex Barcode

Beschrijving S-Flex Barcode Beschrijving S-Flex Barcde --------------------------------------------------------------------------------------------------- Versie 2.1 januari 2014 Aan de slag Het prgramma S-Flex Barcde is een prgramma

Nadere informatie

Releasenotes. Stamgilde Development (06) 22 41 97 03 (0847) 11 66 90 info@stamgilde.com www.stamgilde.com

Releasenotes. Stamgilde Development (06) 22 41 97 03 (0847) 11 66 90 info@stamgilde.com www.stamgilde.com Releasentes Stamg Develpment (06) 22 41 97 03 (0847) 11 66 90 inf@stamg.cm www.stamg.cm Stamg, 2000-2008 Stamg Develpment inf@stamg.cm www.stamg.cm Wijzigingsdcument proffice sftware Versie 2.0.5 Nieuwe

Nadere informatie

Handleiding MS Outlook. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding MS Outlook

Handleiding MS Outlook. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding MS Outlook Aan de slag in berep en bedrijf Handleiding MS Outlk Branche Uitgevers 1 Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden verveelvudigd, pgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand dan wel

Nadere informatie

clublogo! Het vernieuwde MijnHudito augustus 2015!

clublogo! Het vernieuwde MijnHudito augustus 2015! clublg! Het vernieuwde MijnHudit augustus 2015! Inhud!! Krte uitleg van alle mgelijk menupties:! Menupties bij Ik " dia 3! Menupties bij Club " dia 4-6! Menupties bij Team " dia 7-8!! Detail uitleg van

Nadere informatie

OLAT: Online learning & training

OLAT: Online learning & training OLAT: Online learning & training Handleiding vr starters 1. Aanmelden NEVA-website: https://neva.ned.univie.ac.at/ Gebruikerslgin OLAT-website: http://lat.ned.univie.ac.at/lat/dmz/ OLAT-anmeldung Selecteer

Nadere informatie

Release Notes Three Ships MobileApp. Three Ships N@Tschool! versie 11.5

Release Notes Three Ships MobileApp. Three Ships N@Tschool! versie 11.5 Release Ntes Three Ships MbileApp Three Ships N@Tschl! versie 11.5 13-6-2012 Aan de gebruiker Wij stellen uw terugkppeling zeer p prijs. Met uw vragen en pmerkingen ver het prduct Three Ships N@Tschl!

Nadere informatie

URBAIN Frequently Asked Questions

URBAIN Frequently Asked Questions URBAIN Frequently Asked Questins FAQ PER RUBRIEK 1. ALGEMEEN... 2 1.1 Tegang tt de tepassing URBAIN...2 1.2 Beheer van de tegang dr de gemeenteverantwrdelijke...2 2. LOGIN PROBLEMEN... 4 2.1 LOGIN : identificatie

Nadere informatie

In 10 stappen Windows 7 sneller maken!

In 10 stappen Windows 7 sneller maken! In 10 stappen Windws 7 sneller maken! Inhud... In 10 stappen Windws 7 sneller maken... 2 Stap1: Indexeren uitschakelen in Windws 7... 3 Stap 2: Schakel Aer Theme (grafische interface) uit vr Windws 7...

Nadere informatie

HANDLEIDING E-CATALOGUE

HANDLEIDING E-CATALOGUE HANDLEIDING E-CATALOGUE VOOR DE ROL AANVRAGER 1 / 18 GEBRUIKSVOORWAARDEN Rechten De FOD Persneel en Organisatie behudt alle rechten (waarnder auteursrechten, merkrechten en ctrien) met betrekking tt deze

Nadere informatie

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013

Verkorte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Verkrte Handleiding Versie Medewerker Januari 2013 Starten met OTIB-skillsmanager OTIB-skillsmanager is een instrument m het gesprek dat u gaat veren met uw leidinggevende vr te bereiden. U wrdt gevraagd

Nadere informatie

1.9.8 Nieuwste Versie

1.9.8 Nieuwste Versie 1.9.8 Nieuwste Versie Augustus 2014 Release Versie Item Versin Date SiteOpMbi Platfrm (includsief SiteOpMbi Service, Cntrl Panel, API, Admin Dashbard) 1.9.8 06-08-14 SiteOpMbi 1.9.8 Release Ntes I Cpyright

Nadere informatie

SIN-Online docentenhandleiding

SIN-Online docentenhandleiding SIN-Online dcentenhandleiding In deze handleiding wrdt u uitgelegd he u kunt inlggen p SIN-Online en de vlgende functies kunt gebruiken: Channelberichten, berichten plaatsen vr studenten. Flders, bestanden

Nadere informatie

VERO-Count Domicilieringen (SEPA).

VERO-Count Domicilieringen (SEPA). VERO-Cunt Dmicilieringen (SEPA) 1. Releases Versie Beschikbaar Vanaf VERO-Vng VERO-Vxp Ja Ja Zmer 2011 (71) 2. Van tepassing p VERO-Cunt Dmicilieringen (SEPA). 3. Omschrijving van de functie Vrtaan kunnen

Nadere informatie

Format handleiding jaarconsult Diabetes

Format handleiding jaarconsult Diabetes Frmat handleiding jaarcnsult Diabetes Inhudspgave 1. Inleiding... 2 2. Wrkflw jaarcnsult diabetes... 2 3. Instructie stap vr stap jaarcnsult Diabetes... 3 3.1. Inlggen in Caresharing Cllab... 3 3.2 Bestaande

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0

Handleiding Opmaken fiche 281.50 Versie 2.0 Versie 2.0 1. Inleiding... 3 2. Vrbereidende werkzaamheden... 3 2.1. Algemene rekeningen... 3 2.2. Leveranciersfiches... 4 3. Het pstellen van de fiches... 6 3.1. Het vrbereidingsprgramma... 6 3.2. Het

Nadere informatie

HANDLEIDING E-CATALOGUE

HANDLEIDING E-CATALOGUE HANDLEIDING E-CATALOGUE VOOR DE ROL AANVRAGER GEBRUIKSVOORWAARDEN Rechten De FOD Persneel en Organisatie behudt alle rechten (waarnder auteursrechten, merkrechten en ctrien) met betrekking tt deze infrmatie

Nadere informatie

Releasenotes 2002, 2015

Releasenotes 2002, 2015 Stamgilde Develpment (0570) 546 226 inf@stamgilde.cm www.stamgilde.cm Releasentes 2002, 2015 Stamgilde Develpment, De Wandelingen 45, 8131 WD WIJHE, Tel: (0570) 546 226, Fax: (0847) 11 66 90 K.v.K. Utrecht,

Nadere informatie

Korte uitleg PIXresizer

Korte uitleg PIXresizer Ft's verkleinen - f Resizen Waarm ft s verkleinen? Wanneer we ft s p het internet plaatsen, willen we dat de ft ngeveer 4/5 van de breedte van de mnitr beslaat. Is hij grter dan zul je meten scrllen m

Nadere informatie

Unieke identificatie gebruikers energieprestatiedatabank

Unieke identificatie gebruikers energieprestatiedatabank 1 Unieke identificatie gebruikers energieprestatiedatabank Inhudstafel INHOUDSTAFEL... 1 INLEIDING... 2 1. UNIEKE IDENTIFICATIE BIJ REGISTRATIE OP DE ENERGIEPRESTATIEDATABANK... 2 2. HERNIEUWEN BESTAANDE

Nadere informatie

Uitleg Facebook. Account aanmaken. Startpagina

Uitleg Facebook. Account aanmaken. Startpagina Uitleg Facebk Accunt aanmaken Een uitgebreide uitleg ver he je een accunt aanmaakt p Facebk is te vinden in een handige e-learning mdule: www.marktimmermans.nl/facebk. Hier staat stap vr stap uitgelegd

Nadere informatie

Backorders: deellevering, nalevering en reservering

Backorders: deellevering, nalevering en reservering Backrders: deellevering, nalevering en reservering Als eerste beschrijven we de mgelijkheden van SnelStart!Backrder. Vervlgens kmen de aanpassingen in vensters aan bd. Als laatste treft u stappenplannen

Nadere informatie

QUICKSTART WEBSHOP SYSTEEM GARDEN CONNECT

QUICKSTART WEBSHOP SYSTEEM GARDEN CONNECT QUICKSTART WEBSHOP SYSTEEM GARDEN CONNECT Deze Quickstart biedt u als gebruiker van het webshp systeem van Garden Cnnect een handreiking bij de meest belangrijke stappen tijdens het pzetten en beheren

Nadere informatie

Handleiding Klantaccordering digitaal uren accorderen

Handleiding Klantaccordering digitaal uren accorderen Handleiding Klantaccrdering digitaal uren accrderen Wat is digitaal accrderen? Talenten van Maandag veren hun gewerkte uren, zakelijk gereden kilmeters en verhead uren (ziekte, verlf, studie uren e.d.)

Nadere informatie

S&A bvba. 1. Startverklaring definitief goedgekeurd. Ambachtsweg 20-9820 Merelbeke. Inhoudstafel 1. STARTVERKLARING DEFINITIEF GOEDGEKEURD...

S&A bvba. 1. Startverklaring definitief goedgekeurd. Ambachtsweg 20-9820 Merelbeke. Inhoudstafel 1. STARTVERKLARING DEFINITIEF GOEDGEKEURD... S&A bvba Ambachtsweg 20-9820 Merelbeke tel 09/329 87 75 fax 09/329 87 85 URL: www.sabvba.cm e-mail: inf@sabvba.cm Startverklaring definitief gedgekeurd Inhudstafel 1. STARTVERKLARING DEFINITIEF GOEDGEKEURD...

Nadere informatie

Vervoersmanagement Online

Vervoersmanagement Online Verversmanagement Online Instructie uder / verzrger Aanvragen leerlingenverver Versie 7.7 1 Inleiding Van harte welkm bij Verversmanagement Online. Verversmanagement Online is één van de tls die Publiek

Nadere informatie

Inrichten van OTIB-skillsmanager in het kort

Inrichten van OTIB-skillsmanager in het kort Verkrte Handleiding Versie Beheerder Januari 2013 Inrichten van OTIB-skillsmanager in het krt OTIB-skillsmanager is een instrument waarmee leidinggevenden en medewerkers functinerings-, berdelings- f ntwikkelingsgesprekken

Nadere informatie

HANDLEIDING E-CATALOGUE

HANDLEIDING E-CATALOGUE HANDLEIDING E-CATALOGUE VOOR DE ROL AANVRAGER 02/06/2017 ev22 Federale dienst e-prcurement GEBRUIKSVOORWAARDEN Rechten De FOD Beleid en Ondersteuning behudt alle rechten (waarnder auteursrechten, merkrechten

Nadere informatie

Veel leesplezier, en neemt u vooral contact met ons op voor uw vragen en opmerkingen, DEALERS GEZOCHT

Veel leesplezier, en neemt u vooral contact met ons op voor uw vragen en opmerkingen, DEALERS GEZOCHT Nieuwsbrief Lente 2010 Meneer, Mevruw, Geachte klant, Het is lente! Eindelijk, de zn is weer terug in ns land! Een lang winterseizen ligt achter de rug, de plannen zijn gemaakt, en de tijd van actie is

Nadere informatie

Inkomenstarief: - aanpassing voorschot vanaf tweede kwartaal antwoord op enkele veelgestelde vragen

Inkomenstarief: - aanpassing voorschot vanaf tweede kwartaal antwoord op enkele veelgestelde vragen 1 Inkmenstarief: - aanpassing vrscht vanaf tweede kwartaal 2016 - antwrd p enkele veelgestelde vragen Aan: rganisatren met subsidies inkmenstarief 21 maart 2016 Beste rganisatr, Kind en Gezin berekende

Nadere informatie

HET EXTRANET Beknopte Startershandleiding

HET EXTRANET Beknopte Startershandleiding HET EXTRANET Beknpte Startershandleiding Extranet.lbcnderwijs.be 1. Lcatie Rechtstreeks: Surf naar extranet.lbcnderwijs.be Via website: Surf naar www.lbcnderwijs.be Kies Onze schlen Kies Sint-Niklaas Kies

Nadere informatie

Rechten verlenen (door eigenaar van het postvak) aan gemachtigde(n)

Rechten verlenen (door eigenaar van het postvak) aan gemachtigde(n) Rechten verlenen (dr eigenaar van het pstvak) aan gemachtigde(n) Gemachtigde(n) instellen (verzenden namens en eventuele tegang tt de standaardmappen: Agenda, Taken, Pstvak IN, Cntacten, Ntities en Lgbek)

Nadere informatie

STTS Sociaal Telefoontarief - Tarif Téléphonique Social Gebruikershandleiding

STTS Sociaal Telefoontarief - Tarif Téléphonique Social Gebruikershandleiding STTS Sciaal Telefntarief - Tarif Téléphnique Scial Gebruikershandleiding Versie 1.0 April 2006 1 Inhud 1 Inleiding...5 1.1 De tekenning van een sciaal telefntarief... 5 1.1.1 De rl van de STTS-tepassing...

Nadere informatie

Mijnkmosite Project Gids

Mijnkmosite Project Gids Mijnkmsite Prject Gids Intrductie Beste partner, Om ns gezamenlijk prject tt een succes te maken hebben wij de Mijnkmsite Prject Gids pgesteld. Het del van deze gids is je te helpen m de valkuilen van

Nadere informatie

AGARICUS20000 Champignonregistratie

AGARICUS20000 Champignonregistratie Brchure 0 Champignnregistratie Algemeen Het sftwarepakket is ntwikkeld vr het registreren van prductiegegevens bij champignntelers. In samenwerking met het PLCbesturingssysteem wrden pallets gewgen en

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.2 2 INLEIDING... 2.1. 2.1 Voorwoord... 2.1 2.2 Colofon... 2.2 3 INSTALLATIE ARCGIS 9.2... 3.1

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.2 2 INLEIDING... 2.1. 2.1 Voorwoord... 2.1 2.2 Colofon... 2.2 3 INSTALLATIE ARCGIS 9.2... 3.1 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.2 2 INLEIDING... 2.1 2.1 Vrwrd... 2.1 2.2 Clfn... 2.2 3 INSTALLATIE ARCGIS 9.2... 3.1 3.1 Installatie vrige versie ArcGIS ngedaan maken... 3.1 3.2 Installatie ArcGIS

Nadere informatie

Handleiding Mail CTTL juni 2009. Mailbox CTTL

Handleiding Mail CTTL juni 2009. Mailbox CTTL Handleiding Mail CTTL juni 2009 Mailbx CTTL Elk persneelslid van CTTL krijgt een mailadres (mailbx) met @cttlimburg.be Elke mailbx heeft een ruimte van 50 MB. Na het inlggen p de mailbx nline via webmail,

Nadere informatie

Handleiding: Jobs publiceren op Essenscia.be

Handleiding: Jobs publiceren op Essenscia.be Handleiding: Jbs publiceren p Essenscia.be 1. Aanmelden... 1 2. Jbaanbiedingen tevegen... 2 2.1 Jbs in extra taal... 2 2.2 Opties m snel een jb te te vegen... 2 2.3 De beschikbare velden zijn:... 4 2.4

Nadere informatie

Verkorte Handleiding medewerker Junis

Verkorte Handleiding medewerker Junis Verkrte Handleiding medewerker Junis Werknemersprtaal Versie 2.9 Pelsa Bleiswijkseweg 47 Pstbus 371 2700 AJ Zetermeer Telefn: (079) 3436347 Fax: (084) 2206901 www.pelsa.nl E-mail: inf@pelsa.nl Verkrte

Nadere informatie

IMPACTXRM CRM TIME GEBRUIKERSHANDLEIDING. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)

IMPACTXRM CRM TIME GEBRUIKERSHANDLEIDING. IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50) IMPACTXRM CRM TIME GEBRUIKERSHANDLEIDING IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 inf@impactxrm.cm Herzien 12.09.2016 Inhud Inhud... 1 IMPACTXRM Time Algemene infrmatie... 2 Gebruikersvrkeuren...

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Opstarten met UiTPAS

Opstarten met UiTPAS Opstarten met UiTPAS Inhud Aanmaak UiTid... 2 Activiteit in UiTdatabank inveren... 3 Kansentarief ingeven en punten sparen... 7 De terugbetaling... 9 Cntact... 9 Aanmaak UiTid Om tegang te krijgen tt de

Nadere informatie

In dit hoofdstuk proberen we u uit te leggen hoe onze webshop functioneert.

In dit hoofdstuk proberen we u uit te leggen hoe onze webshop functioneert. Winkel uitleg In dit hfdstuk prberen we u uit te leggen he nze webshp functineert. He u kunt winkelen in nze webshp; He u uw 'winkelmandje' kunt bekijken; He u een f meerdere prducten kunt bestellen; Wat

Nadere informatie

VAN FOTO TOT PRODUCT

VAN FOTO TOT PRODUCT VAN FOTO TOT PRODUCT Een heightmap (f hgtemap) is een techniek die eigenlijk vanuit de spelletjeswereld afkmstig is. De bedeling was een speelveld (=speelbrd) creëren dat niet meer vlak was, maar met hgteverschillen

Nadere informatie

Wat is een besturingssysteem of operating system?

Wat is een besturingssysteem of operating system? Wat is een besturingssysteem f perating system? Het besturingssysteem is het hfdprgramma dat geïnstalleerd staat p je cmputer f smartphne. Regelmatig km je k de Engelse benaming perating system tegen f

Nadere informatie

eid verplichting Hoe lees ik de kaarten in? Page 1/7

eid verplichting Hoe lees ik de kaarten in? Page 1/7 eid verplichting He lees ik de kaarten in? Page 1/7 Beste klant, In deze mslag kan u uw bestelde lezer(s) terugvinden. Zals reeds aangegeven tijdens nze infsessies zal u later de eventueel bestelde reservetestellen

Nadere informatie

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER

HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER 1 JUNI 2015 HANDLEIDING: AANVRAAG VOOR EEN SUBSIDIE IN HET ZUIDEN INVULFORMULIER SEYS VEERLE PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN Hug Verriesstraat 22 8800 ROESELARE Vrwrd Sinds 1971 ndersteunt de prvincie

Nadere informatie

Informatica-ondersteuning aan de KU Leuven. ICT-diensten voor studenten

Informatica-ondersteuning aan de KU Leuven. ICT-diensten voor studenten Infrmatica-ndersteuning aan de KU Leuven ICT-diensten vr studenten ICTS Centrale infrmaticadienst vr studenten en persneel W. de Crylaan 52 3001 Heverlee www.kuleuven.be/icts/studenten icts@kuleuven.be

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Exquise

Handleiding ZorgMail Exquise Handleiding ZrgMail Exquise VANAD Envatin is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten vrbehuden. Niets uit deze uitgave mag wrden penbaar gemaakt f verveelvudigd, pgeslagen in een data verwerkend

Nadere informatie