Licenties Taakspel Overzicht eisen, beoordeling en rechten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Licenties Taakspel Overzicht eisen, beoordeling en rechten"

Transcriptie

1 Licenties Taakspel Overzicht eisen, beoordeling en rechten Versie: januari 2014

2 Inhoud 1. Begrippenkader Varianten van Taakspel Licentieovereenkomst Taakspel voor werkgevers Taakspel licenties voor onderwijsadviseurs Taakspel licentie primair onderwijs (Taakspel in de klas) Taakspel licentie kleuters en buitenschoolse opvang (Taakspel voor kleuters / Taakspel in de buitenschoolse opvang) Taakspel licentie kleuters Taakspel licentie buitenschoolse opvang Taakspel licentie speelplaats (Taakspel op de speelplaats) Taakspel licentie voortgezet onderwijs (Taakspel voor gevorderden)... 10

3 1. Begrippenkader Taakspelbegeleider Onderwijsadviseurs Leraren Intern begeleiders (ib-er) Werkgeversorganisatie Licentie-overeenkomst Taakspel-licentie Geldigheidsduur licentie Taakspel-certificaat Taakspel-ib-certificaat Primair onderwijs (PO) Voortgezet onderwijs (VO) Onderwijsadviseur met één of meer taakspellicentie(s) Zij wiens werkzaamheden hoofdzakelijk bestaan uit systeembegeleiding binnen scholen en instellingen voor buitenschoolse opvang en die de invoering van Taakspel begeleiden op scholen en instellingen voor buitenschoolse opvang als externe deskundige. Bedoeld wordt: onderwijsadviseurs, onderwijsbegeleiders, schoolbegeleiders, externe begeleiders, (voorheen) ambulant begeleiders. Zij die Taakspel spelen in de groep/klas/buitenschoolse opvang en/of op de speelplaats. Bedoeld wordt: leraren, leerkrachten, docenten, pedagogisch medewerkers. Zij die een deel van de begeleiding bij de invoering van Taakspel op zich kunnen nemen, namelijk de klassen- of groepsconsultaties. Bedoeld wordt: intern begeleiders, zorgcoördinatoren, pedagogisch managers. De organisatie die als hoofdtaak heeft systeembegeleiding te bieden aan onderwijsinstellingen of instellingen voor buitenschoolse opvang en die de onderwijsadviseur in dienst heeft. De overeenkomst tussen CED-Groep en werkgeversorganisatie die de werkgeversorganisatie het recht geeft Taakspelbegeleiding te laten verzorgen door een taakspelbegeleider. Een persoonsgebonden bewijs waarmee een onderwijsadviseur kan aantonen dat hij formeel toestemming heeft om de invoering van (één van de varianten van) Taakspel te begeleiden. Een licentie is geldig tot de op de licentie vermelde datum. Een persoonsgebonden bewijs waarmee een leraar kan aantonen dat hij Taakspel mag spelen. Een persoonsgebonden bewijs, waarmee een ib-er kan aantonen dat hij bij de invoering van Taakspel de klassen- of groepsconsultaties mag begeleiden. Bedoeld wordt de overkoepelende term sinds 1998 voor onderwijs aan kinderen tussen 4 en 12 jaar: Basisonderwijs (bao), speciaal basisonderwijs (sbo) en speciaal onderwijs (so) Bedoeld wordt onderwijs aan kinderen vanaf 12 jaar, inclusief het voortgezet speciaal onderwijs (vso)

4 2. Varianten van Taakspel Taakspelvariant Doelgroep Training voor onderwijsadviseurs Begeleidingsactiviteiten Opmerking Taakspel in de klas Primair onderwijs, groep 3-8 Taakspel licentietraining primair onderwijs (3 bijeenkomsten) of Taakspel licentietraining primair onderwijs verkort (1 bijeenkomst) 3 trainingen 10 klassenconsultaties Een intern begeleider met taakspel-ib-certificaat mag de klassenconsultaties begeleiden in plaats van de onderwijsadviseur Voor doelgroep sbo en so is een aanvullende handleiding met aanpassingen beschikbaar: Taakspel is bouwen, sbo en so. Toegang tot de verkorte licentietraining is alleen mogelijk voor onderwijsadviseurs die in het bezit zijn van een taakspellicentie VO en/of Kleuters. Taakspel voor kleuters Primair onderwijs, groep 1, 2 (en 3) Taakspel licentietraining kleuters en buitenschoolse opvang (3 bijeenkomsten) of Taakspel licentietraining kleuters en buitenschoolse opvang verkort (2 bijeenkomsten) 3 trainingen 10 klassenconsultaties Een intern begeleider met taakspel-ib-certificaat mag de klassenconsultaties begeleiden in plaats van de onderwijsadviseur De opleiding voor de varianten Taakspel voor kleuters en Taakspel in de buitenschoolse opvang vindt plaats in één licentietraining. Toegang tot de verkorte licentietraining is alleen mogelijk voor onderwijsadviseurs die al in het bezit zijn van een taakspellicentie basisonderwijs en/of VO. Taakspel voor gevorderden Voortgezet onderwijs, onderbouw Taakspel licentietraining voortgezet onderwijs (3 bijeenkomsten) of Taakspel licentietraining voortgezet onderwijs verkort (1 bijeenkomst) 1 training 5 klassenconsultaties 5 intervisies Een intern begeleider met taakspel-ib-certificaat mag de consultaties en intervisies begeleiden in plaats van de onderwijsadviseur Voor doelgroep vso is een aanvullende handleiding met aanpassingen beschikbaar: Taakspel is bouwen, vso Toegang tot de verkorte licentietraining is alleen mogelijk voor onderwijsadviseurs die al in het bezit zijn van een taakspellicentie basisonderwijs en/of Kleuters. Taakspel op de speelplaats Primair onderwijs, groep 3-8 (speelkwartier) Taakspel licentietraining speelplaats (1 bijeenkomst) 1 training 2 speelplaatsconsultaties 3 intervisies Toegang tot deze aanvullende licentietraining is alleen mogelijk voor onderwijsadviseurs die al in het bezit zijn van een taakspellicentie basisonderwijs en/of Kleuters. Taakspel in de buitenschoolse opvang Buitenschoolse opvang (voorschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang) Taakspel licentietraining kleuters en buitenschoolse opvang (3 bijeenkomsten) of Taakspel licentietraining kleuters en buitenschoolse opvang verkort (2 bijeenkomsten) 3 trainingen 10 consultaties, aansluitend 10 nabesprekingen/ intervisies Een intern begeleider met taakspel-ib-certificaat mag de consultaties begeleiden in plaats van de onderwijsadviseur De opleiding voor de varianten Taakspel voor kleuters en Taakspel in de buitenschoolse opvang vindt plaats in één licentietraining. Toegang tot de verkorte licentietraining is alleen mogelijk voor onderwijsadviseurs die al in het bezit zijn van een taakspellicentie basisonderwijs en/of Kleuters.

5 3. Licentieovereenkomst Taakspel voor werkgevers Er is één overkoepelende licentieovereenkomst voor organisaties die medewerkers in dienst hebben met een taakspellicentie. Alleen organisaties met als hoofdtaak systeembegeleiding bieden aan onderwijsinstellingen of aan instellingen voor buitenschoolse opvang komen in aanmerking voor een licentieovereenkomst. Andere organisaties, zoals schoolbesturen en GGZ-instellingen komen niet in aanmerking voor een licentieovereenkomst. De CED-Groep behoudt zich het recht voor om instellingen uit te sluiten. Alleen in combinatie met deze licentieovereenkomst tussen de CED-Groep en de werkgever krijgt een onderwijsadviseur met zijn persoonsgebonden licentie voor één of meer taakspelvarianten het recht om Taakspel in te voeren op scholen en/of organisaties voor buitenschoolse opvang. Als werkgeversorganisatie bent u bij het aanbieden van begeleidingstrajecten Taakspel aan leraren en intern begeleiders verantwoordelijk voor: het inzetten van onderwijsbegeleiders met een geldige licentie van de betreffende taakspelvariant voor de begeleiding van de invoering; de invoering van Taakspel volgens protocol door de onderwijsadviseur(s), gelet op de inhoud van en het aantal trainingsbijeenkomsten, de intervisiebijeenkomsten, de klassen- en of groepsconsultaties. (implementatiegetrouwheid); het verzorgen van de taakspelcertificaten na afloop van een begeleidingstraject aan leraren die Taakspel voldoende beheersen. De norm voor voldoende beheersing staat beschreven in het document Certificaten Taakspel leerkrachten, docenten en pedagogisch medewerkers ; het verzorgen van taakspel-ib-certificaten na afloop van een begeleidingstraject aan ib-ers die voldoen aan de eisen voor certificering. De criteria staan beschreven in het document Certificaten intern Taakspel begeleiders ; het doorgeven van de namen van de Taakspel gecertificeerde ib-ers. De CED-Groep informeert steeksproefsgewijs op scholen en organisaties voor buitenschoolse opvang of bovenstaande volgens afspraak verloopt. De CED-Groep behoudt zich het recht voor om de licentieovereenkomst eenzijdig te ontbinden.

6 4. Taakspel licenties voor onderwijsadviseurs 4.1. Taakspel licentie primair onderwijs (Taakspel in de klas) Voor wie Deze taakspellicentie kan worden behaald door onderwijsadviseurs die systeembegeleiding bieden aan scholen voor primair onderwijs. Eisen 1. De onderwijsadviseur volgt de Taakspel licentietraining basisonderwijs of (indien van toepassing) de Taakspel licentietraining basisonderwijs verkort van de CED-Groep. 2. De onderwijsadviseur begeleidt de invoering van Taakspel volgens protocol. geeft de drie taakspeltrainingen zoals beschreven in het implementatiehandboek, aan de leraren die Taakspel gaan invoeren; evalueert deze trainingen met het daarvoor bestemde evaluatieformulier; geeft iedere leraar tien klassenconsultaties zoals beschreven in het implementatiehandboek; vult de tien observatieformulieren in (onderdeel van het implementatieformulier). Beoordeling en tijdpad opleiding De onderwijsadviseur komt voor een taakspellicentie in aanmerking als hij de Taakspel licentietraining basisonderwijs heeft gevolgd, minimaal één invoeringstraject van Taakspel in de klas volgens protocol heeft begeleid en de bewijzen daarvan heeft toegestuurd aan het Cursusbureau van de CED-Groep, te weten: de drie evaluatieformulieren van de taakspeltrainingen; de tien observatieformulieren van de klassenconsultaties van één leraar. De onderwijsadviseur ontvangt een taakspellicentie mits bovenstaande bewijzen door de CED-Groep als voldoende positief beoordeeld worden. De onderwijsadviseur heeft twee jaar de tijd om zijn licentie te behalen, geteld vanaf augustus van het jaar waarin de eerste bijeenkomst van de licentietraining plaatsvond. Rechten Iedere taakspellicentie is persoonsgebonden. In combinatie met de licentieovereenkomst Taakspel voor werkgevers tussen de CED-Groep en de werkgever, krijgt de onderwijsadviseur het recht om Taakspel in de klas in te voeren op scholen voor primair onderwijs. Na het volgen van de Taakspel licentie primair onderwijs heeft de onderwijsadviseur toegang tot de volgende licentietrainingen: Taakspel licentietraining speelplaats; Taakspel licentietraining kleuters en buitenschoolse opvang verkort; Taakspel licentietraining voortgezet onderwijs verkort. Geldigheidsduur en verlenging licentie Een licentie is drie jaar geldig en kan op de volgende wijze worden verlengd voor weer drie schooljaren. woont eens in de drie jaar een door de CED-Groep georganiseerde intervisiebijeenkomst bij; begeleidt binnen de periode waarin de licentie geldig is tenminste één invoeringstraject van Taakspel in de klas volgens protocol; stuurt de evaluatieformulieren van de taakspeltrainingen naar het Cursusbureau van de CED-Groep; stuurt de tien observatieformulieren van de klassenconsultaties van minimaal één leraar naar het Cursusbureau van de CED-Groep.

7 4.2. Taakspel licentie kleuters en buitenschoolse opvang (Taakspel voor kleuters / Taakspel in de buitenschoolse opvang) Taakspel licentie kleuters Voor wie Deze taakspellicentie kan worden behaald door onderwijsadviseurs die systeembegeleiding bieden aan scholen voor primair onderwijs. Eisen 1. De onderwijsadviseur volgt de Taakspel licentietraining kleuters en buitenschoolse opvang of (indien van toepassing) de Taakspel licentietraining kleuters en buitenschoolse opvang verkort van de CED- Groep. 2. De onderwijsadviseur begeleidt de invoering van Taakspel volgens protocol. geeft de drie taakspeltrainingen zoals beschreven in het implementatiehandboek aan de leraren die Taakspel gaan invoeren; evalueert deze trainingen met het daarvoor bestemde evaluatieformulier; geeft iedere leraar tien klassenconsultaties zoals beschreven in het implementatiehandboek; vult de tien observatieformulieren in (onderdeel van het implementatieformulier). Beoordeling en tijdpad opleiding De onderwijsadviseur komt voor een taakspellicentie in aanmerking als hij de Taakspel licentietraining voor kleuters en de buitenschoolse opvang heeft gevolgd, minimaal één invoeringstraject van Taakspel voor kleuters volgens protocol heeft begeleid en de bewijzen daarvan heeft toegestuurd aan het Cursusbureau van de CED-Groep, te weten: de evaluatieformulieren van de taakspeltrainingen; de tien observatieformulieren van de klassenconsultaties van één leraar. De onderwijsadviseur ontvangt een taakspellicentie mits bovenstaande bewijzen door de CED-Groep als voldoende positief beoordeeld worden. De onderwijsadviseur heeft twee jaar de tijd om zijn licentie te behalen, geteld vanaf augustus van het jaar waarin de eerste bijeenkomst van de licentietraining plaatsvond. Rechten Iedere taakspellicentie is persoonsgebonden. In combinatie met de licentieovereenkomst Taakspel voor werkgevers tussen de CED-Groep en de werkgever, krijgt de onderwijsadviseur het recht om Taakspel voor kleuters en Taakspel in de buitenschoolse opvang in te voeren op scholen voor primair onderwijs en instellingen voor buitenschoolse opvang. Na het volgen van de Taakspel licentie kleuters en buitenschoolse opvang heeft de onderwijsadviseur toegang tot de volgende licentietrainingen: Taakspel licentietraining primair onderwijs verkort; Taakspel licentietraining speelplaats; Taakspel licentietraining voortgezet onderwijs verkort. Geldigheidsduur en verlenging licentie Een licentie is drie jaar geldig en kan op de volgende wijze worden verlengd voor weer drie schooljaren. woont eens in de drie jaar een door de CED-Groep georganiseerde intervisiebijeenkomst bij; begeleidt binnen de periode waarin de licentie geldig is tenminste één invoeringstraject van Taakspel voor kleuters of Taakspel in de buitenschoolse opvang volgens protocol; stuurt de evaluatieformulieren van de taakspeltrainingen naar het Cursusbureau van de CED-Groep; stuurt de tien observatieformulieren van de klassenconsultaties van minimaal één leraar naar het Cursusbureau van de CED-Groep.

8 Taakspel licentie buitenschoolse opvang Voor wie Deze taakspellicentie kan worden behaald door onderwijsadviseurs die systeembegeleiding bieden aan instellingen voor buitenschoolse opvang. Eisen 1. De onderwijsadviseur volgt de Taakspel licentietraining kleuters en buitenschoolse opvang of (indien van toepassing) de Taakspel licentietraining kleuters en buitenschoolse opvang verkort van de CED- Groep. 2. De onderwijsadviseur begeleidt de invoering van Taakspel volgens protocol. geeft de algemene voorlichting en drie taakspeltrainingen zoals beschreven in het implementatiehandboek aan de pedagogisch medewerkers die Taakspel gaan invoeren; evalueert deze trainingen met het daarvoor bestemde evaluatieformulier; geeft iedere leraar 10 groepsconsultaties zoals beschreven in het implementatiehandboek; vult de tien observatieformulieren in (onderdeel van het implementatieformulier). Beoordeling en tijdpad opleiding De onderwijsadviseur komt voor een taakspellicentie in aanmerking als hij de Taakspel licentietraining kleuters en buitenschoolse opvang heeft gevolgd, minimaal één invoeringstraject van Taakspel in de buitenschoolse opvang volgens protocol heeft begeleid en de bewijzen daarvan heeft toegestuurd aan de cursusleider van de CED-Groep, te weten: de evaluatieformulieren van de taakspeltrainingen; de tien observatieformulieren van de groepsconsultaties van één pedagogisch medewerker. De onderwijsadviseur ontvangt een taakspellicentie mits bovenstaande bewijzen door de CED-Groep als voldoende positief beoordeeld worden. De onderwijsadviseur heeft twee jaar de tijd om zijn licentie te behalen, geteld vanaf augustus van het jaar waarin de eerste bijeenkomst van de licentietraining plaatsvond. Rechten Iedere taakspellicentie is persoonsgebonden. In combinatie met de licentieovereenkomst Taakspel voor werkgevers tussen de CED-Groep en de werkgever, krijgt de onderwijsadviseur het recht om Taakspel voor Kleuters en Taakspel in de Buitenschoolse opvang in te voeren op scholen voor primair onderwijs en instellingen voor buitenschoolse opvang. Na het volgen van de Taakspel licentie kleuters en buitenschoolse opvang heeft de onderwijsadviseur toegang tot de volgende licentietrainingen: Taakspel licentietraining primair onderwijs verkort; Taakspel licentietraining speelplaats; Taakspel licentietraining voortgezet onderwijs verkort. Geldigheidsduur en verlenging licentie Een licentie is drie jaar geldig en kan op de volgende wijze worden verlengd voor weer drie schooljaren. woont eens in de drie jaar een door de CED-Groep georganiseerde intervisiebijeenkomst bij; begeleidt binnen de periode waarin de licentie geldig is tenminste één invoeringstraject van Taakspel voor kleuters of Taakspel in de buitenschoolse opvang volgens protocol; stuurt de evaluatieformulieren van de taakspeltrainingen naar het Cursusbureau van de CED-Groep; stuurt de tien observatieformulieren van de groepsconsultaties van minimaal één leraar naar het Cursusbureau van de CED-Groep.

9 4.3. Taakspel licentie speelplaats (Taakspel op de speelplaats) Voor wie Deze taakspellicentie kan worden behaald door onderwijsadviseurs die systeembegeleiding bieden aan scholen voor primair onderwijs. Eisen 1. De onderwijsadviseur is in het bezit van een Taakspel licentie primair onderwijs, Taakspel licentie kleuters, of volgt de licentietraining voor één van deze taakspelvarianten. 2. De onderwijsadviseur volgt de Taakspel licentietraining speelplaats van de CED-Groep. 3. De onderwijsadviseur begeleidt de invoering van Taakspel volgens protocol. geeft de taakspeltraining zoals beschreven in het implementatiehandboek aan de leraren die al een certificaat hebben voor Taakspel in de klas of Taakspel voor kleuters, en die Taakspel op de speelplaats gaan invoeren; evalueert deze training met het daarvoor bestemde evaluatieformulier; geeft iedere leraar 2 speelplaatsconsultaties zoals beschreven in het implementatiehandboek; begeleidt de leraren tijdens 3 intervisiebijeenkomsten; vult de twee observatieformulieren in (onderdeel van het implementatieformulier). Beoordeling en tijdpad opleiding De onderwijsadviseur komt voor een taakspellicentie in aanmerking als hij de Taakspel licentietraining speelplaats heeft gevolgd, minimaal één invoeringstraject van Taakspel op de speelplaats volgens protocol heeft begeleid en de bewijzen daarvan heeft toegestuurd aan het Cursusbureau van de CED- Groep, te weten: de evaluatieformulieren van de taakspeltraining; de twee observatieformulieren van de speelplaatsconsultaties van één leraar; de drie evaluaties van de intervisiebijeenkomsten. De onderwijsadviseur ontvangt een taakspellicentie mits bovenstaande bewijzen door de CED-Groep als voldoende positief beoordeeld worden. De onderwijsadviseur heeft twee jaar de tijd om zijn licentie te behalen, geteld vanaf augustus van het jaar waarin de eerste bijeenkomst van de licentietraining plaatsvond. Rechten Iedere taakspellicentie is persoonsgebonden. In combinatie met de licentieovereenkomst Taakspel voor werkgevers tussen de CED-Groep en de werkgever, krijgt de onderwijsadviseur het recht om Taakspel op de speelplaats in te voeren op scholen voor primair onderwijs. Geldigheidsduur en verlenging licentie Een licentie is drie jaar geldig en kan op de volgende wijze worden verlengd voor weer drie schooljaren. woont eens in de drie jaar een door de CED-Groep georganiseerde intervisiebijeenkomst bij; begeleidt binnen de periode waarin de licentie geldig is tenminste één invoeringstraject van Taakspel op de speelplaats volgens protocol; stuurt de evaluatieformulieren van de taakspeltraining naar het Cursusbureau van de CED-Groep; stuurt de twee observatieformulieren van de speelplaatsconsultaties van minimaal één leraar naar het Cursusbureau van de CED-Groep; stuurt de drie evaluaties van de intervisiebijeenkomsten naar het Cursusbureau van de CED-Groep.

10 4.4. Taakspel licentie voortgezet onderwijs (Taakspel voor gevorderden) Voor wie Deze taakspellicentie kan worden behaald door onderwijsadviseurs die systeembegeleiding bieden aan scholen voor voortgezet onderwijs. Eisen 1. De onderwijsadviseur volgt de Taakspel licentietraining voortgezet onderwijs of (indien van toepassing) de Taakspel licentietraining voortgezet onderwijs verkort van de CED-Groep. 2. De onderwijsadviseur begeleidt de invoering van Taakspel volgens protocol. geeft de taakspeltraining zoals beschreven in het implementatiehandboek aan de leraren die Taakspel gaan invoeren; evalueert deze training met het daarvoor bestemde evaluatieformulier; geeft 5 intervisiebijeenkomsten aan de leraren zoals beschreven in het implementatiehandboek; evalueert tenminste drie intervisiebijeenkomsten met de daarvoor bestemde evaluatieformulieren; geeft iedere leraar 5 klassenconsultaties zoals beschreven in het implementatiehandboek; vult de vijf observatieformulieren in. Beoordeling en tijdpad opleiding De onderwijsadviseur komt voor een taakspellicentie in aanmerking als hij de Taakspel licentietraining voortgezet onderwijs heeft gevolgd, minimaal één invoeringstraject van Taakspel voor gevorderden volgens protocol heeft begeleid en de bewijzen daarvan heeft toegestuurd aan de cursusleider van de CED-Groep, te weten: het evaluatieformulier van de taakspeltraining; de vijf observatieformulieren van de klassenconsultaties van één leraar; tenminste drie evaluaties van de intervisiebijeenkomsten. De onderwijsadviseur ontvangt een taakspellicentie mits bovenstaande bewijzen door de CED-Groep als voldoende positief beoordeeld worden. De onderwijsadviseur heeft twee jaar de tijd om zijn licentie te behalen, geteld vanaf augustus van het jaar waarin de eerste bijeenkomst van de licentietraining plaatsvond. Rechten Iedere taakspellicentie is persoonsgebonden. In combinatie met de licentieovereenkomst Taakspel voor werkgevers tussen de CED-Groep en de werkgever, krijgt de onderwijsadviseur het recht om Taakspel voor gevorderden in te voeren op scholen voor voortgezet onderwijs. Na het volgen van de Taakspel licentie voortgezet onderwijs heeft de onderwijsadviseur toegang tot de volgende licentietrainingen: Taakspel licentietraining basisonderwijs verkort; Taakspel licentietraining kleuters en buitenschoolse opvang verkort. Geldigheidsduur en verlenging licentie Een licentie is drie jaar geldig en kan op de volgende wijze worden verlengd voor weer drie jaar. woont eens in de drie jaar een door de CED-Groep georganiseerde intervisiebijeenkomst bij; begeleidt binnen de periode waarin de licentie geldig is tenminste één invoeringstraject van Taakspel voor gevorderden volgens protocol; stuurt de evaluatieformulieren van de taakspeltrainingen naar het Cursusbureau van de CED-Groep; stuurt de vijf observatieformulieren van de klassenconsultaties van minimaal één leraar naar het Cursusbureau van de CED-Groep; stuurt drie evaluaties van de intervisiebijeenkomsten naar het Cursusbureau van de CED-Groep.

TOOLKIT. voor intern taakspelbegeleiders. Handvatten bij de implementatie en borging van Taakspel. Ontwikkeld door de CED-Groep

TOOLKIT. voor intern taakspelbegeleiders. Handvatten bij de implementatie en borging van Taakspel. Ontwikkeld door de CED-Groep TOOLKIT voor intern taakspelbegeleiders Handvatten bij de implementatie en borging van Taakspel Ontwikkeld door de CED-Groep 2 Inhoud Toolkit 1. Inleiding en inhoud Toolkit Taakspel... 5 2. Planning implementatietraject

Nadere informatie

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 BELEIDSINFORMATIE over beschikkingen en arrangementen in verband met de invoering van Passend Onderwijs per 1 augustus 2014 Inleiding Met de invoering van nieuwe wettelijke bepalingen mbt passend onderwijs

Nadere informatie

Informatie 4-daagse opleiding tot TOPs!-trainer Onderwijsvariant

Informatie 4-daagse opleiding tot TOPs!-trainer Onderwijsvariant Informatie 4-daagse opleiding tot TOPs!-trainer Onderwijsvariant Den Dolder, mei 2014 Versie: 2 Auteur(s): Anna Hulsebosch/Joke Gierveld Het programma en de bijbehorende opleiding TOPs! is een lesprogramma

Nadere informatie

Consulent taalvorming opleiding 2014-2016. Taalvorming

Consulent taalvorming opleiding 2014-2016. Taalvorming Consulent taalvorming opleiding 2014-2016 In september 2014 starten we met een nieuwe groep cursisten voor de opleiding Consulent Taalvorming. De opleiding is bedoeld voor docenten Nederlands en Pedagogiek

Nadere informatie

Informatie over beschikkingen en arrangementen ivm invoering passend onderwijs 1-8-14

Informatie over beschikkingen en arrangementen ivm invoering passend onderwijs 1-8-14 Informatie over beschikkingen en arrangementen ivm invoering passend onderwijs 1-8-14 Eemland, januari 2014 Met de invoering van nieuwe wettelijke bepalingen mbt passend onderwijs per 1 augustus 2014 verandert

Nadere informatie

Taakspel binnen PBS. Yvette Laman Barbara Janssens 15 november

Taakspel binnen PBS. Yvette Laman Barbara Janssens 15 november Taakspel binnen PBS Yvette Laman Barbara Janssens 15 november Voor de volgorde van onze presentatie.. wie werkt er met PBS? wie werkt er met Taakspel? wie is met name geïnteresseerd in de inhoud van Taakspel?

Nadere informatie

Actieplan Veilige School 2015-2018

Actieplan Veilige School 2015-2018 Actieplan Veilige School 2015-2018 Inleiding De actieplannen Veilige School 1 van de afgelopen jaren hebben er voor gezorgd dat het onderwerp veiligheid goed op de kaart van het Haagse onderwijs staat.

Nadere informatie

Proces Overstappen Passend Onderwijs Almere

Proces Overstappen Passend Onderwijs Almere Proces Overstappen Passend Onderwijs Almere Inleiding Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere heeft een duidelijke visie op overstappen, vastgelegd in deze procesbeschrijving. Centraal staan

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS PRIMAIR ONDERWIJS 30-10

SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS PRIMAIR ONDERWIJS 30-10 SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS PRIMAIR ONDERWIJS 30-10 Aan de directeuren en intern begeleiders van de scholen verbonden aan het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 30-10 Waalwijk, Heusden,

Nadere informatie

Routekaart bij schoolwisseling

Routekaart bij schoolwisseling Routekaart bij schoolwisseling Onderstaande routes gelden voor basisscholen en vo-scholen binnen de samenwerkingsverbanden po en vo Zuid-Kennemerland. Als de 1 bij de aanmelding op een schriftelijk hebben

Nadere informatie

Cursusaanbod Kentalis Ambulante Dienstverlening Het Rotsoord. Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is

Cursusaanbod Kentalis Ambulante Dienstverlening Het Rotsoord. Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is Cursusaanbod 2010-2011 Kentalis Ambulante Dienstverlening Het Rotsoord Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is Cursusaanbod De Ambulante Dienstverlening van Koninklijke Kentalis Het Rotsoord

Nadere informatie

Wielersportbond NTFU. Licentiebeleid NTFU. Voor niveau 3 instructeurs. [Geef tekst op]

Wielersportbond NTFU. Licentiebeleid NTFU. Voor niveau 3 instructeurs. [Geef tekst op] Wielersportbond [Geef tekst op] NTFU Licentiebeleid NTFU Voor niveau 3 instructeurs *Licentiebeleid NTFU* Doel van het licentiebeleid 1. Vergroten van de kwaliteit van instructeurs 2. Vergroten van de

Nadere informatie

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Gewoon naar school, mét begeleiding Wat ziet mijn leerling en wat niet? Zijn er aanpassingen nodig in de klas?

Nadere informatie

CVI-indicaties en toelaatbaarheidsverklaringen; (her)beoordelingen

CVI-indicaties en toelaatbaarheidsverklaringen; (her)beoordelingen CVI-indicaties en toelaatbaarheidsverklaringen; (her)beoordelingen Informatie t.b.v. scholen voor speciaal basisonderwijs (SBAO) en speciaal onderwijs (SO) in Samenwerkingsverband (SWV) Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Gewoon naar school, mét begeleiding In de buurt naar school Wat ziet mijn leerling en wat niet? Zijn er aanpassingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief passend onderwijs

Nieuwsbrief passend onderwijs Maart 2013 De lerarenbeurs. Sta beter voor de klas! Uitgelicht De Lerarenbeurs. Sta beter voor de klas! Goede leraren zijn bepalend voor goed onderwijs. Daarom blijft het ministerie van OCW investeren

Nadere informatie

Nieuwsbrief leerlijnen

Nieuwsbrief leerlijnen Nieuwsbrief leerlijnen Beste gebruiker van de module leerlijnen, In deze nieuwsbrief vindt u informatie die voor u als gebruiker van de module leerlijnen in ParnasSys interessant is. Zo vindt u bijvoorbeeld

Nadere informatie

VAN PO NAAR VO IN HELMOND-PEELLAND

VAN PO NAAR VO IN HELMOND-PEELLAND VAN PO NAAR VO IN HELMOND-PEELLAND MARJA VAN LEEUWEN HANNIE SMOLDERS 13 OKTOBER 2016 PROGRAMMA Passend onderwijs, algemeen Passend onderwijs in Helmond-Peelland VO Van po naar vo - Leerwegondersteunend

Nadere informatie

Routekaart bij schoolwisseling

Routekaart bij schoolwisseling Routekaart bij schoolwisseling Onderstaande routes gelden voor basisscholen en vo-scholen binnen de samenwerkingsverbanden po en vo Zuid-Kennemerland. Als de ouders 1 bij de aanmelding op een vo-school

Nadere informatie

Beleidsregels leerlingenvervoer 2014

Beleidsregels leerlingenvervoer 2014 Beleidsregels leerlingenvervoer 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht, overwegende dat: - enkele begrippen en bepalingen in de Verordening leerlingenvervoer gemeente

Nadere informatie

Informatie 2-daagse opleiding tot TOPs!-coach

Informatie 2-daagse opleiding tot TOPs!-coach Informatie 2-daagse opleiding tot TOPs!-coach Den Dolder, mei 2014 Versie: 2 Auteur(s): Anna Hulsebosch/Joke Gierveld Het programma en de bijbehorende opleiding TOPs! is een programma voor jongens en meisjes

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Excellente Scholen

Aanmeldingsformulier Excellente Scholen Aanmeldingsformulier Excellente Scholen 2017-2019 Uitleg procedure U bent geïnteresseerd in het traject Excellente Scholen 2017. Iedere school die wil deelnemen aan het traject Excellente Scholen 2017

Nadere informatie

Preventieve Ambulante Begeleiding

Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding 1. Wat is Preventieve Ambulante Begeleiding Preventieve Ambulante Begeleiding is een kortdurende dienstverlening in de vorm van ondersteuning en advisering door een ambulant

Nadere informatie

Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie?

Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie? Het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring, bij wie en door wie? Een handreiking om te kunnen bepalen waar de TLV moet worden aangevraagd. Een samenvatting voor het toepassen van grensverkeer. Versie

Nadere informatie

Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden Samenwerkingsverbanden SWV Primair onderwijs (Samenwerkende schoolbesturen primair onderwijs) SWV voortgezet onderwijs (Samenwerkende schoolbesturen voortgezet onderwijs Regionale Expertise Centra/Clusters

Nadere informatie

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Inleiding definitief Schoolverlaters 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Inleiding blz. 3 2. Toelichting povo-procedure blz. 4

Nadere informatie

Voortgang implementatie Masterplan Dyscalculie. Rapportage. Mei, s-hertogenbosch

Voortgang implementatie Masterplan Dyscalculie. Rapportage. Mei, s-hertogenbosch Voortgang implementatie Masterplan Dyscalculie Rapportage Mei, 2016 s-hertogenbosch Inhoud Introductie... 2 Opzet van het onderzoek... 2 Resultaten... 2 Conclusies, interpretaties en aanbevelingen... 2

Nadere informatie

Trainingen en workshops

Trainingen en workshops Trainingen en workshops 2014-2015 Voor professionals in de Kindcentra 0-13 in s-hertogenbosch (kinderopvang, peuterarrangement en basisonderwijs) Inhoud Algemene informatie Algemene informatie 2 Aanbod

Nadere informatie

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen

Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Verklarende woordenlijst en lijst met afkortingen Adaptief onderwijs Onderwijs dat zich aanpast aan de ontwikkelingsmogelijkheden en behoeften van elk (individueel) kind. Arrangement Extra onderwijsondersteuning

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTELLAND EN DE MEERLANDEN

SAMENWERKINGSVERBAND AMSTELLAND EN DE MEERLANDEN Toelichting bij stroomschema zorgplicht aanmelding 1. Voorwaarden aanmelding bij reguliere school De aanmeldingsprocedure van de school is leidend. Natuurlijk kunnen ouders voor de inschrijving het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt zorg en begeleiding

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2017

Nieuwsbrief september 2017 Nieuwsbrief september 2017 Het nieuwe schooljaar is begonnen. Het samenwerkingsverband is gestart met een nieuwe naam. We heten niet langer SWV PO3010, maar Samenwerkingsverband PO Langstraat Heusden Altena.

Nadere informatie

De ambulant begeleider heeft als eerste zorg het welbevinden van de leerling binnen het regulier onderwijs

De ambulant begeleider heeft als eerste zorg het welbevinden van de leerling binnen het regulier onderwijs 1 Wat is ambulante begeleiding? Ambulante begeleiding is ondersteuning van het speciaal onderwijs aan het regulier onderwijs. Met ambulante begeleiding kunnen leerlingen met een cluster 4 indicatie regulier

Nadere informatie

Graag informeren wij u via deze e-nieuwsbrief over schoolzelfevaluatie voor SO en SBO, proeftoetsen VSO

Graag informeren wij u via deze e-nieuwsbrief over schoolzelfevaluatie voor SO en SBO, proeftoetsen VSO E-nieuwsbrief speciale leerlingen Graag informeren wij u via deze e-nieuwsbrief over schoolzelfevaluatie voor SO en SBO, proeftoetsen VSO Dagbesteding en Arbeid, Hét Congres en nog veel meer. Stuur deze

Nadere informatie

PASSEND ONDERWIJS. Auticafe Castricum 24 september 2014

PASSEND ONDERWIJS. Auticafe Castricum 24 september 2014 PASSEND ONDERWIJS Auticafe Castricum 24 september 2014 PROGRAMMA VAN VANAVOND 20.05 presentatie Susan Walstra Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond (SWV PO) 20.30 presentatie Marjolijn Loos samenwerkingsverband

Nadere informatie

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking

Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Ambulante Onderwijskundige Begeleiding voor leerlingen en studenten met een visuele beperking Gewoon naar school, mét begeleiding Wat ziet mijn leerling en wat niet? Zijn er aanpassingen nodig in de klas?

Nadere informatie

Presentatie ernstige rekenproblemen & Dyscalculie 22 oktober 2014; Johanna Jager & Annelie van Harten

Presentatie ernstige rekenproblemen & Dyscalculie 22 oktober 2014; Johanna Jager & Annelie van Harten Presentatie ernstige rekenproblemen & Dyscalculie 22 oktober 2014; Johanna Jager & Annelie van Harten Programma Invoering van referentieniveaus en rekentoetsen in het onderwijs. Wat zijn ernstige rekenproblemen

Nadere informatie

voorlichtingsbijeenkomst intern begeleiders

voorlichtingsbijeenkomst intern begeleiders voorlichtingsbijeenkomst intern begeleiders één vraag en twee mythes intern begeleider: taak of functie? een ib-er in het speciaal (basis) onderwijs verdient meer dan een ib-er in het basisonderwijs. een

Nadere informatie

Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs

Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs Format projectplan tranche 2018-2019... Indienen voor 1 februari 2018 Op www.voion.nl vindt u informatie over de voorwaarden van

Nadere informatie

Leerlingenvervoer naar school van school

Leerlingenvervoer naar school van school Leerlingenvervoer naar school van school Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Ouders en verzorgers moeten er zelf voor zorgen dat hun kinderen elke dag naar school kunnen. Het uitgangspunt is dat u

Nadere informatie

Ouderfolder POVO-procedure. Regio Utrecht West

Ouderfolder POVO-procedure. Regio Utrecht West Ouderfolder POVO-procedure Regio Utrecht West Beste ouder(s), verzorger(s), Uw kind zit in groep 8 en zal komend jaar de overstap maken naar de middelbare school. Dit is een grote stap, na al die jaren

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016. Leerlingenvervoer in Almere. Vóór 1 juni aanvragen, ieder schooljaar weer!

Schooljaar 2015-2016. Leerlingenvervoer in Almere. Vóór 1 juni aanvragen, ieder schooljaar weer! Schooljaar 2015-2016 Leerlingenvervoer in Almere Vóór 1 juni aanvragen, ieder schooljaar weer! 2 Leerlingenvervoer in Almere Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Ouders en verzorgers moeten er zelf

Nadere informatie

BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER

BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER 1. INLEIDING Het certificeringsonderzoek voor de aanbieders van opleidingen voor tourmanager heeft de vorm van

Nadere informatie

DE PASSER. Ruime meerderheid kiest overlegmodel. RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JUNI 2015, NUMMER 5

DE PASSER. Ruime meerderheid kiest overlegmodel. RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JUNI 2015, NUMMER 5 JUNI 2015, NUMMER 5 DE PASSER RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen Infobulletin over de ontwikkelingen rondom de nieuwe cao PO Ruime meerderheid kiest overlegmodel In Passer 5 staan we

Nadere informatie

Haal meer uit Schoolwise

Haal meer uit Schoolwise Haal meer uit Schoolwise Deze folder is bedoeld voor docenten die gebruik maken van het online platform Schoolwise. Ontdek de mogelijkheden die Schoolwise biedt! In deze folder leest u hoe u toegang krijgt

Nadere informatie

Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar

Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar Handreiking september 2016 Toelaatbaarheidsverklaring voor kinderen tot 13 jaar A. Basisonderwijs pag. 2-4 B. Speciaal basisonderwijs pag. 5-7 C. Speciaal onderwijs pag. 8-11 D. Aanmelding rechtstreeks

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo 2015-2016

Goed op weg naar het vo 2015-2016 Goed op weg naar het vo 2015-2016 Een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk: motivatie & zelfvertrouwen plezier houden in leren opmaat voor vervolgopleiding/werken

Nadere informatie

Regenboogtrainer worden

Regenboogtrainer worden Regenboogtrainer worden Een driedaagse training voor leraren over sociale opvoeding van kinderen Inhoud In deze cursus leren leerkrachten de diverse materialen gebruiken waarmee kinderen kunnen worden

Nadere informatie

POVO afspraken schooljaar

POVO afspraken schooljaar POVO afspraken schooljaar 2016-2017 Definitieve versie 1.0 Mei 2016 1 Inhoud 1. Introductie 2. Overstapproces a. POVO kalender b. Informatieverstrekking c. Schooladvies d. Digitale overdracht e. Toegang

Nadere informatie

Zorgplicht voor de scholen

Zorgplicht voor de scholen Zorgplicht voor de scholen In het kader van de wet passend onderwijs hebben de scholen zorgplicht. Dit geldt voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven. 1. procedure aanmelding bij reguliere school

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/78

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/78 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2010/78 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels bevordering buurtalen (Duits en Frans) in basisonderwijs en VMBO in Limburg (gewijzigd) Citeertitel: zie officiële naam

Nadere informatie

Convenant Buitenschoolse Opvang Stichting Prokino en Spectrum VPCO

Convenant Buitenschoolse Opvang Stichting Prokino en Spectrum VPCO Convenant Buitenschoolse Opvang Stichting Prokino en Spectrum VPCO Convenant De ondergetekenden: a) Spectrum VPCO, in deze vertegenwoordigd door de heer A. van Zanten en hierna te noemen Partij A ; en

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ILO - School

Samenwerkingsovereenkomst ILO - School Samenwerkingsovereenkomst ILO - School TUSSEN ILO EN SCHOOL VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS (inzake het praktijkdeel van (Post)Master-studenten met een stageplek) Partijen, De Interfacultaire Lerarenopleidingen

Nadere informatie

PASSEND ONDERWIJS: samenwerken aan kwaliteit.

PASSEND ONDERWIJS: samenwerken aan kwaliteit. Fleringenbrink 2, 7544 XN Enschede tel.: 053-4308678 info@spoe.nl PASSEND ONDERWIJS: samenwerken aan kwaliteit. Strategisch beleidsplan in kader van passend onderwijs 2011-2015. 1 1. Opdracht bestuur samenwerkingsverband

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

Bijeenkomst Passend Onderwijs Nuwelijn najaar 2012

Bijeenkomst Passend Onderwijs Nuwelijn najaar 2012 Bijeenkomst Passend Onderwijs Nuwelijn najaar 2012 Stelling 1 Door de invoering van Passend onderwijs krijgen we steeds meer kinderen met extra zorg in de reguliere klas. Eens Oneens Stelling 2 Met de

Nadere informatie

Werkwijze instroom nieuwe leerlingen

Werkwijze instroom nieuwe leerlingen Werkwijze instroom nieuwe leerlingen Inleiding Een goede overstap van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs is van groot belang voor een succesvolle schoolcarrière. Een goede keuze van een

Nadere informatie

Passend Onderwijs in Friesland. hoe zit dat precies

Passend Onderwijs in Friesland. hoe zit dat precies Passend Onderwijs in Friesland hoe zit dat precies Passend Onderwijs is de nieuwe manier waarop in het onderwijs extra ondersteuning aan leerlingen met leer- of ontwikkelingsmoeilijkheden wordt gegeven.

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden

COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR. Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden COMMUNICATIEPLAN EN STRUCTUUR Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden Concept versie; d.d. 28.01.2014 Inhoud: 1. Verantwoording 2. Doelen en gebruikswaarde van het Communicatieplan 3. Organisatie

Nadere informatie

Uw keuze voor KiVa houdt in dat u kiest voor KiVa voor tenminste twee jaar. Na twee jaar is uw school KiVa-gecertificeerd.

Uw keuze voor KiVa houdt in dat u kiest voor KiVa voor tenminste twee jaar. Na twee jaar is uw school KiVa-gecertificeerd. Activiteit KiVa Doelgroep Groep 5 t/m 8. Doel Het reduceren van het pesten. Inhoud De kern van KiVa is een lesprogramma tegen pesten en voor een prettig en veilig sociaal klimaat. KiVa is méér dan alleen

Nadere informatie

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Inleiding In dit document staat informatie die je nodig hebt wanneer je aan de slag gaat

Nadere informatie

Extra toelichting leerlingenvervoer

Extra toelichting leerlingenvervoer Extra toelichting leerlingenvervoer Auteur: Marjonne van Workum Afdeling: Team Economie, Onderwijs & Sport Versienummer:.0 Datum: 20 oktober 204 Corsanummer: U4.4846 T4.887 Inhoudsopgave Extra toelichting

Nadere informatie

Protocol Time- Out okt

Protocol Time- Out okt Protocol Time- Out okt 2016 1 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Doel van het protocol 3 Hoofdstuk 2 Wat verstaan we onder time- out 3 Hoofdstuk 3 De Time- Out ruimte 4 Hoofdstuk 4 Van time-

Nadere informatie

Schooljaar 2016-2017. Leerlingenvervoer in Almere. Vóór 1 juni aanvragen, ieder schooljaar weer!

Schooljaar 2016-2017. Leerlingenvervoer in Almere. Vóór 1 juni aanvragen, ieder schooljaar weer! Schooljaar 2016-2017 Leerlingenvervoer in Almere Vóór 1 juni aanvragen, ieder schooljaar weer! 2 Leerlingenvervoer in Almere Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Ouders en verzorgers moeten er zelf

Nadere informatie

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar

Opgave schoolverzuim leer- en kwalificatieplichtige leerlingen over. schooljaar Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur.

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur. Procedures EVC security. Bijbehorende documenten (via website): - Aanmeldingsformulier EVC traject - Flyer EVC security - Handboek EVC 1. Aanmelding en intake a. De deelnemer vult het aanmeldingsformulier

Nadere informatie

Alle kinderen naar de juiste school Zij ontvangen het onderwijs dat bij hen past!

Alle kinderen naar de juiste school Zij ontvangen het onderwijs dat bij hen past! Alle kinderen naar de juiste school Zij ontvangen het onderwijs dat bij hen past! Ondersteuningsplan 2016-2020 Karin Verkerk en Henk Keesenberg Visie van Zeeluwe Alle kinderen in de scholen van de aangesloten

Nadere informatie

Het aanvragen van een TLV of ondersteuningsarrangement

Het aanvragen van een TLV of ondersteuningsarrangement Het aanvragen van een TLV of ondersteuningsarrangement Wet- en regelgeving In de wet is het volgende bepaald m.b.t. een TLV: - Voor een leerling die vanuit het (speciaal) basisonderwijs wordt aangemeld

Nadere informatie

Regenboogtrainer worden middenbouw

Regenboogtrainer worden middenbouw Regenboogtrainer worden middenbouw Een driedaagse training voor leraren over sociale opvoeding van kinderen Inhoud In deze cursus leren leerkrachten de diverse materialen te gebruiken waarmee kinderen

Nadere informatie

Professionalisering in het montessori-onderwijs: opleiding, begeleiding en cursussen

Professionalisering in het montessori-onderwijs: opleiding, begeleiding en cursussen Professionalisering in het -onderwijs: opleiding, begeleiding en cursussen Status van deze notitie In deze notitie staan de bevindingen en aanbevelingen van het Montessori kenniscentrum ten aanzien van

Nadere informatie

De module leerlijnen. Module leerlijnen

De module leerlijnen. Module leerlijnen De module leerlijnen Module leerlijnen Opzet presentatie Module leerlijnen in ParnasSys? Wat is het? Wat levert het op? (jonge kind + 3-8) Wat doet de leerkracht? Hoe verder? Mogelijk traject en aanschaf

Nadere informatie

Inleiding bij het protocol De zeven fasen bij de overgang van de voorschoolse instelling naar de basisschool.

Inleiding bij het protocol De zeven fasen bij de overgang van de voorschoolse instelling naar de basisschool. Inleiding bij het protocol De zeven fasen bij de overgang van de voorschoolse instelling naar de basisschool. Het protocol bestaat uit zeven fasen, die door een kind doorlopen worden bij de overgang van

Nadere informatie

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010

Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs. 24 maart 2010 Handelingsgerichte ontwikkelingsperspectieven in het basisonderwijs 24 maart 2010 Programma Wat is een ontwikkelingsperspectief (OPP) Voor wie een OPP? Waarom van een OPP? Wanneer een OPP opstellen? Hoe

Nadere informatie

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs. Inleiding

Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs. Inleiding Informatiebrochure overgang van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs Inleiding Schoolverlaters 2018 Inhoudsopgave Inleiding 1. Inleiding blz. 3 2. Toelichting povo-procedure blz. 4 3. Uitgangspunten

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Passend Onderwijs Wat leeft er op de werkvloer?

Passend Onderwijs Wat leeft er op de werkvloer? Stuurgroep Passend Onderwijs Passend Onderwijs Wat leeft er op de werkvloer? Onderzoek naar de vragen, behoeften en belemmeringen rondom passend onderwijs in juni 2014. Onderzoek: Wat leeft er op de werkvloer?

Nadere informatie

Afdeling Sportontwikkeling en beleid Augustus 2016

Afdeling Sportontwikkeling en beleid Augustus 2016 Bijscholingsbeleid Technisch Kader Niveau 2 tot en met 5 Afdeling Sportontwikkeling en beleid Augustus 2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Introductie... 3 1.2. Begrippenlijst... 3 2. Bijscholingsbeleid

Nadere informatie

Meer doen met minder mensen

Meer doen met minder mensen Meer doen met minder mensen Voor het achtergrondverhaal Meer doen met minder mensen in het Onderwijsblad 14 van 22 september is gebruik gemaakt van verschillende bronnen, cijfers van het ministerie van

Nadere informatie

Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs

Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs I. Inleiding De Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs is ontwikkeld door de Beheergroep KSO en intern getoetst op compatibiliteit met ISO 9001:2008. Echter,

Nadere informatie

Inschrijving vindt plaats nadat de ouders in een kennismakingsgesprek met de locatiecoördinator geïnformeerd zijn over het karakter van de school.

Inschrijving vindt plaats nadat de ouders in een kennismakingsgesprek met de locatiecoördinator geïnformeerd zijn over het karakter van de school. Aannamebeleid WAS en Fluenta Schoolprocedure aanname leerlingen Deze notitie is opgesteld om tot een zorgvuldig beleid te komen voor het aanmelden en inschrijven van leerlingen op basisschool Willem Alexander

Nadere informatie

*U * *U *

*U * *U * *U14.07432* *U14.07432* De leden van de Gemeenteraad Postbus 1 2650 AA BERKEL EN RODENRIJS Afdeling Economische & Maatschappelijke Ontwikkeling Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs Nadere informatie Marjonne

Nadere informatie

Proces en spoedprocedures Toelaatbaarheid tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita

Proces en spoedprocedures Toelaatbaarheid tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Proces en spoedprocedures Toelaatbaarheid tot een school voor Speciaal (Basis) Onderwijs in Unita Deze brochure is opgesteld voor het samenwerkingsverband Unita en

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOORZIENING LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2016/2017

AANVRAAGFORMULIER VOORZIENING LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2016/2017 AANVRAAGFORMULIER VOORZIENING LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2016/2017 Lees de toelichting voordat u dit formulier invult! S.v.p. alle vragen volledig beantwoorden. Wanneer verwezen wordt naar een volgende

Nadere informatie

Bijlage 1. Toelichting bij systematiek

Bijlage 1. Toelichting bij systematiek Bijlage 1. Toelichting bij systematiek Algemeen Het Ministerie van OCW, sectororganisaties en vakbonden hebben in goed overleg een landelijk kader afgesproken voor de opvang van de personele gevolgen als

Nadere informatie

Reglement Licenties Sportmassage voor honden. Art. 1. De diverse Licenties

Reglement Licenties Sportmassage voor honden. Art. 1. De diverse Licenties Reglement Licenties Sportmassage voor honden Doel Sportmassage voor honden geeft licenties uit met als doel de kwaliteit van de opleidingen, de sportmasseurs en de in instructeurs de waarborgen en te verbeteren.

Nadere informatie

Over de krachtgerichte basismethodiek. Over de basistraining. Doel van de basistraining. Leerdoelen

Over de krachtgerichte basismethodiek. Over de basistraining. Doel van de basistraining. Leerdoelen Over de krachtgerichte basismethodiek In de Academische werkplaats Opvang & Herstel is in de afgelopen jaren samen met uitvoerend werkers en beleidsfunctionarissen van de deelnemende opvanginstellingen

Nadere informatie

Meest gestelde vragen (en antwoorden)

Meest gestelde vragen (en antwoorden) Meest gestelde vragen (en antwoorden) Wat is leerlingenvervoer? Leerlingenvervoer is een gehele of gedeeltelijke vergoeding van de gemeente voor de vervoerskosten om van de woning naar school te komen

Nadere informatie

Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure.

Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Gemeente Arnhem Adviesformulier VO Onderwijskundig Rapport t.b.v het schooladvies bij het verlaten van het primair onderwijs en t.b.v. LWOO/PrO-procedure. Toelichting De Wet Eindtoets en de Overgang PO-VO

Nadere informatie

2010/2011 BAGAGE KWIJT? ADD ASPERG. De J.H. Donnerschool zoekt met u mee k

2010/2011 BAGAGE KWIJT? ADD ASPERG. De J.H. Donnerschool zoekt met u mee k 2010/2011 BAGAGE KWIJT? TIS AU ME OS D-N PD AD HD ADD O ER ASPERG D D De J.H. Donnerschool zoekt met u mee k J.H. Donnerschool Rudolphlaan 5 3794 MZ De Glind Postadres: Postbus 492, 3770 AL Barneveld T:

Nadere informatie

Professionaliseringstraject

Professionaliseringstraject Professionaliseringstraject Marieke Kokkeel Haarlem/Hoofddorp 2015 Inleiding Op de van Voorthuijsenschool werken in totaal ruim 50 personeelsleden. Leerkrachten, onderwijsondersteuners en assistenten.

Nadere informatie

Protocol schooladvies groep 8

Protocol schooladvies groep 8 Schooladvies Protocol schooladvies groep 8 (bron: college voor toetsen en examens) Tamim geeft vóór 1 maart een schriftelijk en ondertekend schooladvies. Het schooladvies is vanaf 2015 leidend bij de plaatsing

Nadere informatie

Tegemoetkoming kosten kinderopvang onderwijspersoneel

Tegemoetkoming kosten kinderopvang onderwijspersoneel Beleidsregel Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Tegemoetkoming kosten kinderopvang onderwijspersoneel Bestemd voor het

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ PRAKTIJKSCHOOL DE TENDER Plaats: Dieren BRIN-nummer: 26NH-0 Onderzoeksnummer: 818089 Documentnummer: H2906319 Onderzoek uitgevoerd op: 25 maart 2010 Conceptrapport

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Nieuwsbegrip Masterclasses Verbeter het begrijpend leesonderwijs op uw school

Nieuwsbegrip Masterclasses Verbeter het begrijpend leesonderwijs op uw school Nieuwsbegrip Masterclasses Verbeter het begrijpend leesonderwijs op uw school Wat is nu eigenlijk goed begrijpend leesonderwijs? Hoe ga ik om met verschillende leesniveaus? En hoe model ik begrijpend lezen

Nadere informatie

Onderwijs. Hoofdstuk 10. 10.1 Inleiding

Onderwijs. Hoofdstuk 10. 10.1 Inleiding Hoofdstuk 10 Onderwijs 10.1 Inleiding Leiden kennisstad heeft een hoog opgeleide bevolking en herbergt binnen haar grenzen veel onderwijsinstellingen. In dit hoofdstuk gaat het zowel om de opleiding die

Nadere informatie

Bijeenkomst Taalweb Referentieniveaus

Bijeenkomst Taalweb Referentieniveaus Referentiekader Bijeenkomst Taalweb 14-11-11 Referentieniveaus Steunpunt PO steunpuntpo@poraad.nl 030-3100940 Referentieniveaus Domeinen taalvaardigheid Mondelinge taalvaardigheid gesprekken luisteren

Nadere informatie

Stappenplan passend onderwijs po-vo

Stappenplan passend onderwijs po-vo Stappenplan passend onderwijs po-vo schooljaar 2014 2015 In de BOVO procedure 2014 2015 gaat ten opzichte van voorgaande jaren veel veranderen, met name als gevolg van de wet- en regelgeving m.b.t. passend

Nadere informatie