HANDLEIDING WEBSERVICES DICOS NETWERK VERSIE 1.6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDLEIDING WEBSERVICES DICOS NETWERK VERSIE 1.6"

Transcriptie

1 HANDLEIDING WEBSERVICES DICOS NETWERK VERSIE 1.6 Copyright Kred it B.V. Eindhoven Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze dan ook en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kred'it B.V.

2 0 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Inleiding Algemeen Terminologie Techniek Versie DICOSCentrale Server Inleiding Algemeen LoginService Algemeen DICOSCentraleLoginAanmeldNaam LoginService.DICOSCentraleLogin DICOSCentraleLogout VerzoekNieuwWachtwoord ImAlive BeheerService Algemeen GetMedewerkerOverzicht GetMedewerker WijzigMedewerker NieuweMedewerker VerwijderMedewerker GetMeldingOverzicht GetMelding WijzigMedewerkerWachtwoord ZoekMedewerker AbonnementOpzeggen SchuldhulpService Algemeen GetSaldoVraagOverzicht GetSaldoVraag WijzigSaldoVraag NieuweSchuld GetSaldoVoorstelOverzicht GetSaldoVoorstel WijzigSaldoVoorstel GetAankondigingEindeOverzicht GetAankondigingEinde WijzigAankondigingEinde GetMeldingOverzicht GetMelding WijzigMelding GetKlantnummer GetKlant GetKlantSchuld GetAlleKlanten GetManagementInfo BBRService Versie: 16 september 2012 Blz.: 2 van 66

3 0 Inhoudsopgave Algemeen GetBBRAanmeldingOverzicht GetBBRAanmelding VerwerkBBRAanmelding GetBBROpdrachtOverzicht GetBBROpdracht VerwerkBBROpdracht GetBBROpdrachtCSV PutBBROpdrachtCSV GetBBRAfmeldingOverzicht GetBBRAfmelding VerwerkBBRAfmelding GetKlantnummer GetKlant GetKlantOpdracht GetAlleKlanten GetManagementInfo BerekeningService Algemeen GetVTLB DICOSAllegro Server Bijlage 1 - Structures van de webservices Inleiding AWUserInfo TMedewerker-Header en -Detail TMelding TKlantMelding-Header en -Detail TKlantGegevens TKlantGegevensAdres TKlantNummer TSchuldSharedHeader TSaldoVraag-Header en -Detail TDossierMedewerker TSaldoVoorstel-Header en -Detail TAankondigingEinde-Header en -Detail TKlantSchuld-Header en -Detail TOpdrachtSharedHeader TBBRAanmelding-Header en -Detail TBBROpdracht-Header en -Detail TBBRAfmelding-Header en -Detail TKlantOpdracht-Header en -Detail TFiltersettings TPaginaInfo TSorteerInfo Esortering(Enumerated type) TSRInfo TSRInfoCentrale TBBRInfoCentrale TDICOSGUID Bijlage 2 Foutmeldingen van de webservices Inleiding Meldingen Versie: 16 september 2012 Blz.: 3 van 66

4 1 Inleiding 1 INLEIDING 1.1 ALGEMEEN Deze handleiding heeft betrekking op het communicatie netwerk DICOS van Kred it. DICOS is een communicatie netwerk tussen schuldeisers (debiteuren, waaronder bijvoorbeeld ook allerlei organisaties vallen die in het budgetplan van klanten van schuldhulpverlenende instanties voorkomen) en schuldhulpverlenende organisaties (Allegro organisatie). DICOS staat voor Digitale communicatie met schuldeisers/schuldhulpverleners. Met behulp van DICOS kunnen gegevens digitaal, middels webservices, worden uitgewisseld. Voor de schuldhulpverlening betekent dit bijvoorbeeld het digitaal uitwisselen van verzoeken om en antwoorden met saldo-opgaaf van schulden. Voor budgetbeheer betekent dit bijvoorbeeld de aanlevering van maandelijkse facturen van klanten aan schuldhulpverlenende instanties. DICOS wordt uitgebreid beschreven in onder meer de 'Informatie analyse website DICOS'. In deze handleiding worden uitsluitend de te gebruiken webservices beschreven. Het onttrekken uit en aanleveren van gegevens aan Allegro, via de DICOS Centrale, wordt gerealiseerd met webservices. Het verwerken van gegevens gebeurt in Allegro via Allegro Portier. Daarnaast zijn enige andere functionaliteiten in Allegro van belang. Deze functionaliteiten worden in deze handleiding niet beschreven. DICOS is uitsluitend beschikbaar voor Allegro 3.0 en hoger. 1.2 TERMINOLOGIE In deze beschrijving wordt de volgende terminologie gebruikt: Allegro organisatie = een organisatie die met Allegro werkt (en dus schuldhulpverleningstrajecten en/of budgetbeheer uitvoert) Relatie = een persoon of organisatie die als relatie in Allegro is opgenomen. Schuldeiser = een organisatie die als schuldeiser of debiteur voorkomt in schuldhulpverleningstrajecten en/of budgetplannen. 1.3 TECHNIEK Voor de communicatie wordt gebruik gemaakt van SOAP-webservices, met in de header een zogenaamde 'sessionguid'. Bij aanmelden bij het DICOS netwerk (zie paragraaf 0) wordt een 'session-id' terug gegeven, die vervolgens weer meegegeven moet worden in de header van de daaropvolgende aanroepen van webservices. De webservices kunnen in 2 groepen worden gesplitst: De webservices die door de schuldeisers worden aangeroepen en beschikbaar zijn in de DICOS Centrale. Deze webservices vormen samen de DICOSCentrale Server. Deze webservices worden ook aangeroepen vanuit de website DICOS. Versie: 16 september 2012 Blz.: 4 van 66

5 1 Inleiding De webservices die door de Centrale worden aangeroepen bij de diverse Allegro organisaties en beschikbaar zijn in Allegro (module DICOS). Deze webservices vormen samen de DICOSAllegro Server. Schuldeiser Schuldeiser Website DICOS Centrale DICOSCentrale Server Allegroorganisatie DICOSAllegro Server Allegroorganisatie DICOSAllegro Server 1.4 VERSIE Versie 1.6 van deze handleiding is de juni versie van dit document, waarin zowel de SRals BBR-communicatie zijn getoetst en aangepast aan de ontwerpen voor Allegro DICOS en DICOS Beheer. Versie: 16 september 2012 Blz.: 5 van 66

6 2 DICOSCentrale Server 2 DICOSCENTRALE SERVER 2.1 INLEIDING Algemeen In dit hoofdstuk wordt een opsomming gegeven van de beschikbare webservices in de DICOS Centrale Server. Dit zijn de webservices die door schuldeisers en door de website DICOS aangeroepen kunnen worden. Van iedere webservice is een korte beschrijving opgenomen. Voor uitgebreide informatie over de webservices kan de WSDL worden geraadpleegd. Bij verschillende webservices wordt ook verwezen naar de structures. De structures zijn als bijlage opgenomen. Het betreft SOAP-webservices, met in de header een zogenaamde 'sessionguid'. Bij aanmelden bij DICOS wordt een 'session-id' terug gegeven, die vervolgens weer meegegeven moet worden in de header van de daaropvolgende aanroepen van webservices. Voorbeeld (C#): if (bgelukt) -- als de login gelukt is { Session["LoggedIn"] = true; Session.Timeout = 60; Session["SessionID"] = usr.sessionid; Session["Relatie"] = usr.relatie; Session["LastLogin"] = usr.laatstelogin; } Response.Redirect("AW_Home.aspx"); en dan vervolgens: protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { XService svcx = new XService(); svcx.url = DICOSWebSite.Properties.Settings.Default.DICOSWebSite_WRXService_XService; } ROClientIDHeader hdrroclientid = new ROClientIDHeader(); hdrroclientid.id = Convert.ToString(Session["SessionID"]); svcx.roclientidheadervalue = hdrroclientid; Versie: 16 september 2012 Blz.: 6 van 66

7 2 DICOSCentrale Server 2.2 LOGINSERVICE Algemeen De LoginService bevat alle methoden die te maken hebben met het aanmelden bij de DICOS Centrale DICOSCentraleLoginAanmeldNaam De service LoginService.DICOSCentraleLoginAanmeldNaam controleert of een persoon (medewerker bij een schuldeiser), door middel van ingegeven organisatienummer, aanmeldnaam en wachtwoord, toegang heeft tot de DICOS Centrale. De service vult ook, indien de persoon bekend is bij de Centrale, diverse gegevens bij de medewerker in de Centrale (zoals bijvoorbeeld datum en tijdstip laatste aanmelding bij de Centrale). Deze service dient dus gebruikt te worden indien een persoon zich aanmeldt bij de centrale. Output: Organisatienummer, aanmeldnaam en wachtwoord Gegevens van de persoon in de AWUserInfo (Organisatienaam, Achternaam medewerker, Voornaam medewerker, Geslacht medewerker, Telefoonnummer medewerker, adres medewerker, laatste aanmelddatum bij de Centrale, Indicatie Schuldhulpverlening, Indicatie Budgetbeheer, Indicatie Beheerder, Blokkering) (Zie ook paragraaf 4.2) Wachtwoord niet juist Geen gebruiker met deze aanmeldnaam Geen toegang (geblokkeerd) DICOSCentraleLogin De service LoginService.DICOSCentraleLogin controleert of een persoon (medewerker bij een schuldeiser), door middel van een ingegeven adres en wachtwoord toegang heeft tot de DICOS Centrale. De service vult ook, indien de persoon bekend is bij de Centrale, diverse gegevens bij de medewerker in de Centrale (zoals bijvoorbeeld datum en tijdstip laatste aanmelding bij de Centrale). Deze service dient dus gebruikt te worden indien een persoon zich aanmeldt bij de centrale. Output: adres en wachtwoord. Gegevens van de persoon in de AWUserInfo (Organisatienaam, Achternaam medewerker, Voornaam medewerker, Geslacht medewerker, Telefoonnummer medewerker, adres medewerker, laatste aanmelddatum bij de Centrale, Versie: 16 september 2012 Blz.: 7 van 66

8 2 DICOSCentrale Server Indicatie Schuldhulpverlening, Indicatie Budgetbeheer, Indicatie Beheerder, Blokkering) (Zie ook paragraaf 4.2). En daarnaast wordt de boolean ( true of false ) bwachtwoordwijzigen meegegeven om aan te geven of het wachtwoord gewijzigd dient te worden Wachtwoord niet juist Geen gebruiker met deze aanmeldnaam Geen toegang (geblokkeerd) adres niet gevuld Geen gebruiker met dit adres DICOSCentraleLogout Door de service LoginService.DICOSCentraleLogout aan te roepen wordt de huidige gebruiker uitgelogd uit de Centrale. - Output : Sessie niet gevonden VerzoekNieuwWachtwoord Door het aanroepen van de service LoginService.VerzoekNieuwWachtwoord wordt een verstuurd door de Centrale naar het opgegeven adres, mits bekend bij de Centrale. Output: Geen gebruiker met deze aanmeldnaam ImAlive Door het aanroepen van de service LoginService.ImAlive wordt als resultaat een boolean teruggeven die aangeeft of de gebruikerssessie nog actief is - Versie: 16 september 2012 Blz.: 8 van 66

9 2 DICOSCentrale Server Output: - ExtraInfoOmschrijving, wanneer het resultaat van de aanroep false is. Versie: 16 september 2012 Blz.: 9 van 66

10 2 DICOSCentrale Server 2.3 BEHEERSERVICE Algemeen De BeheerService bevat alle methoden die te maken hebben met het beheer van de diverse gegevens van de schuldeiser, zoals het beheer van medewerkers bij de schuldeiser die toegang moeten krijgen tot de DICOS Centrale GetMedewerkerOverzicht De service BeheerService.GetMedewerkerOverzicht geeft de gegevens van alle medewerkers van een schuldeiser (uniek organisatienummer), met uitzondering van de gegevens van de beheerder. Deze service kan gebruikt worden om gegevens op te halen van medewerkers. Output: Organisatienummer Gegevens van de medewerkers (Achternaam, voornaam, aanmeldnaam, wachtwoord, geslacht, telefoonnummer, etc.) in een array van de structure TMedewerkerDetail (zie paragraaf 4.3) GetMedewerker De service BeheerService.GetMedewerker geeft de gegevens van een specifieke medewerker van een schuldeiser (uniek organisatienummer). Deze service kan gebruikt worden om gegevens op te halen van één specifieke medewerker. Gegevens van de beheerder worden niet via deze service gegeven. Output: Organisatienummer, aanmeldnaam medewerker Gegevens van de medewerker (Achternaam, voornaam, aanmeldnaam, wachtwoord, geslacht, telefoonnummer, etc.) in de structure TMedewerkerDetail (zie paragraaf 4.3) Geen gebruiker met deze aanmeldnaam Dit betreft beheerder gegevens Versie: 16 september 2012 Blz.: 10 van 66

11 2 DICOSCentrale Server WijzigMedewerker De service BeheerService.WijzigMedewerker stuurt gewijzigde gegevens van een specifieke medewerker naar de DICOS Centrale. Deze service kan gebruikt worden wanneer de beheerder gegevens van een specifieke medewerker wilt wijzigen. Gegevens van de beheerder mogen niet via deze service gewijzigd worden (wijzigingen moeten op een andere wijze worden doorgegeven aan de DICOS Centrale). Gegevens die via deze webservice gewijzigd kunnen worden zijn: o Achternaam o Voornaam o Wachtwoord o Geslacht o Telefoonnummer o adres o Indicatie Schuldhulpverlening o Indicatie Budgetbeheer o Blokkering. Gegevens van de medewerker (Achternaam, voornaam, aanmeldnaam, wachtwoord, geslacht, telefoonnummer, etc.) in de structure TMedewerkerDetail (zie paragraaf 4.3). Output: - N.B. eventueel via deze webservice doorgegeven wijzigingen in de gegevens 'Aanmeldnaam', 'Laatste aanmelddatum' en 'Indicatie Beheerder' zullen door de DICOS Centrale nooit worden doorgevoerd Geen gebruiker met deze aanmeldnaam Dit betreft beheerder gegevens NieuweMedewerker De service BeheerService.NieuweMedewerker stuurt nieuwe gegevens van een specifieke medewerker naar de DICOS Centrale. Deze service kan gebruikt worden wanneer de beheerder gegevens van een nieuwe medewerker wilt toevoegen. Gegevens die, voor het toevoegen van een medewerker, via deze webservice gevuld kunnen worden zijn: o Achternaam o Voornaam o Aanmeldnaam o Wachtwoord o Geslacht Versie: 16 september 2012 Blz.: 11 van 66

12 2 DICOSCentrale Server o Telefoonnummer o adres o Indicatie Schuldhulpverlening o Indicatie Budgetbeheer o Blokkering. Voor het succesvol toevoegen van een nieuwe medewerker zijn minimaal 'Aanmeldnaam' en 'Wachtwoord' noodzakelijk. Gegevens van de medewerker (Achternaam, voornaam, aanmeldnaam, wachtwoord, geslacht, telefoonnummer, etc.) in de structure TMedewerkerDetail (zie paragraaf 4.3). Output: - N.B. eventueel via deze webservice doorgegeven wijzigingen in de gegevens 'Aanmeldnaam', 'Laatste aanmelddatum' en 'Indicatie Beheerder' zullen door de DICOS Centrale nooit worden doorgevoerd Aanmeldnaam niet gevuld Wachtwoord niet gevuld Deze aanmeldnaam komt al voor VerwijderMedewerker De service BeheerService.VerwijderMedewerker verwijdert gegevens van een specifieke medewerker van de DICOS Centrale. Deze service kan gebruikt worden wanneer de beheerder gegevens van een medewerker wilt verwijderen. Gegevens van de beheerder mogen niet via deze service verwijderd worden Organisatienummer, aanmeldnaam medewerker Output: Geen gebruiker met deze aanmeldnaam Dit betreft beheerder gegevens Versie: 16 september 2012 Blz.: 12 van 66

13 2 DICOSCentrale Server GetMeldingOverzicht De service BeheerService.GetMeldingOverzicht geeft de gegevens van alle meldingen van de DICOS Centrale vanaf een bepaalde datum. Deze service kan gebruikt worden om nieuwe meldingen op te halen. Dit kunnen bijvoorbeeld meldingen zijn over gepland onderhoud op de Centrale, of wijzigingen aan de website, of wijzigingen aan de webservices. Datum vanaf Output: Gegevens van diverse meldingen (datum melding, volgnummer melding, soort melding, tekst) in een array van de structure TMelding (zie paragraaf 4.4). ExtraInfoOmschrijving, wanneer het resultaat van de aanroep false is GetMelding De service BeheerService.GetMelding geeft de gegevens van een specifieke melding. Deze service kan gebruikt worden om gegevens op te halen van een specifieke melding. Output: Datum melding, volgnummer melding Gegevens van de melding (datum melding, volgnummer melding, soort melding, tekst) in de structure TMelding (zie paragraaf 4.4) Geen melding van deze datum Geen melding met dit volgnummer WijzigMedewerkerWachtwoord De service Beheerservice.WijzigMedewerkerWachtwoord wijzigt, mits het correcte huidige medewerker wachtwoord is ingegeven, het huidige medewerker wachtwoord. Organisatienummer, Medewerkercode, WachtwoordOud, WachtwoordNieuw Output: Wachtwoord niet juist Dit betreft beheerder gegevens Geen toegang tot deze organisatie Medewerker onbekend Versie: 16 september 2012 Blz.: 13 van 66

14 2 DICOSCentrale Server ZoekMedewerker De service Beheerservice.ZoekMedewerker geeft de gegevens van alle medewerkers van de organisatie terug die voldoen aan het zoekcriterium. Output: OrganisatieNummer, Naam(zoek criteria) Gegevens van de medewerkers die voldoen aan het zoekcriterium (Achternaam, voornaam, aanmeldnaam, wachtwoord, geslacht, telefoonnummer, etc.) in een array van de structure TMedewerkerHeader (zie paragraaf 4.3) Geen toegang tot deze organisatie AbonnementOpzeggen Met de service Beheerservice.abonnementOpzeggen kan de organisatie zijn/haar DICOS abonnement opzeggen. De service verzend na akkoord een bevestiging per naar de organisatie. Organisatienummer, Opzegdatum, OpzeggingsReden Output: - ExtraInfoOmschrijving, wanneer het resultaat van de aanroep false is. Versie: 16 september 2012 Blz.: 14 van 66

15 2 DICOSCentrale Server 2.4 SCHULDHULPSERVICE Algemeen De SchuldhulpService bevat alle methoden die te maken hebben met schuldhulpverlening. Of een medewerker deze webservices mag aanroepen, kan, desgewenst, afgevraagd worden middels de indicatie Schuldhulpverlening bij de aangemelde medewerker (zie LoginService) GetSaldoVraagOverzicht De service SchuldhulpService.GetSaldoVraagOverzicht kan worden gebruikt om alle klaarstaande verzoeken tot saldo opgaaf van de aangesloten Allegro organisaties voor de, bij de DICOS Centrale aangemelde, schuldeiser op te halen. Output: Organisatienummer, Filter gegevens in de structure TFilterSettings(zie Paragraaf 4.20), Sortering gegevens in de structure TSorteerInfo(zie Paragraaf 4.22), Pagina gegevens in de structure TPaginaInfo(zie Paragraaf 4.21) De gegevens van alle verzoeken tot saldo opgaaf in een array van de structure TSaldoVraagHeader (zie paragraaf 4.10). De DICOS Centrale zal, voor afhandeling van deze service, met alle aangesloten Allegro organisaties contact maken en de daar klaarstaande verzoeken tot saldo opgaaf ophalen via de DICOSAllegro Server. Afhankelijk van de Filter, Sortering en Pagina gegevens zullen de gegevens in een array van de structure TSaldoVraagHeader worden teruggegeven Organisatie geen toegang tot schuldhulpverlening Medewerker geen toegang tot schuldhulpverlening GetSaldoVraag De service SchuldhulpService.GetSaldoVraag kan worden gebruikt om één specifiek verzoek tot saldo opgaaf van een aangesloten Allegro organisatie voor de, bij de DICOS Centrale aangemelde, schuldeiser op te halen. Output: Organisatienummer, Allegro organisatienummer, Allegro contract relatiecode, Allegro contract volgnummer, Allegro schuld relatiecode, Allegro schuld volgnummer (identificerende gegevens juiste schuld, kunnen worden gehaald uit de eerder opgehaalde array). De gegevens van het verzoek tot saldo opgaaf in de structure TSaldoVraagDetail (zie paragraaf 4.10). Versie: 16 september 2012 Blz.: 15 van 66

16 2 DICOSCentrale Server De DICOS Centrale zal, voor afhandeling van deze service, met de aangegeven Allegro organisatie contact maken en het specifieke verzoek tot saldo opgaaf ophalen via de DICOSAllegro Server Allegro organisatienummer onbekend Contract onbekend Schuld onbekend Saldo opgaaf is reeds gedaan Organisatie geen toegang tot schuldhulpverlening Medewerker geen toegang tot schuldhulpverlening Maximale tijd voor tot stand brengen verbinding met schuldhulpverlenende organisatie is verstreken WijzigSaldoVraag De service SchuldhulpService.WijzigSaldoVraag kan worden gebruikt om één specifiek verzoek tot saldo opgaaf van een aangesloten Allegro organisatie voor de, bij de DICOS Centrale aangemelde, schuldeiser af te handelen. Ter identificatie van de juiste schuld: Organisatienummer, Allegro organisatienummer, Allegro contract relatiecode, Allegro contract volgnummer, Allegro schuld relatiecode en Allegro schuld volgnummer uit de structure TSaldoVraagHeader (zie paragraaf 4.10). Wijzigingen: klantnummer (verplicht te vullen), bedrag (saldo), referentie, overgedragen aan incassobureau (indicatie ja/nee), overgedragen aan incassobureau (tekstveld), opmerkingen (tekstveld) Output: - De DICOS Centrale zal, voor afhandeling van deze service, met de aangegeven Allegro organisatie contact maken en de wijzigingen én verwerken in de Centrale (klantnummer) én in een mutatie plaatsen in Allegro Portier, zodat de wijzigingen verder in Allegro afgehandeld kunnen worden (teruggemeld bedrag, teruggemelde referentie, overgedragen aan incassobureau en opmerkingen). Bij het plaatsen van de mutatie in Allegro Portier zullen ook de datum en gegevens van de medewerker van de schuldeiser die de saldo opgaaf heeft afgehandeld worden meegegeven (voornaam en achternaam medewerker, telefoonnummer en adres). Afhankelijk van welke gegevens wel of niet gevuld zijn (gewijzigd zijn) kunnen hierdoor verschillende soorten mutaties in Allegro Portier ontstaan Allegro organisatienummer onbekend Contract onbekend Versie: 16 september 2012 Blz.: 16 van 66

17 2 DICOSCentrale Server Schuld onbekend Saldo opgaaf is reeds gedaan Teruggemeld bedrag niet gevuld Klantnummer niet gevuld Organisatie geen toegang tot schuldhulpverlening Medewerker geen toegang tot schuldhulpverlening Maximale tijd voor tot stand brengen verbinding met schuldhulpverlenende organisatie is verstreken NieuweSchuld De service SchuldhulpService.NieuweSchuld kan worden gebruikt om een extra schuld aan te melden bij een specifiek contract (aanvraag) van een aangesloten Allegro organisatie. De gegevens die nodig zijn ter identificatie van het juiste contract (aanvraag) en de juiste relatie (klantnummer schuldeiser kunnen worden gehaald uit een eerdere opvraag van, bijvoorbeeld GetSaldoVraag: voor deze klant wordt om saldo-opgaaf verzocht, maar van die klant hebben we nog een schuld openstaan. Het is wel noodzakelijk dat het klantnummer van de schuldeiser dan reeds bekend is in de DICOS Centrale. Ter identificatie van de juiste relatie: Organisatienummer, Allegro organisatienummer, Allegro contract relatiecode, Allegro contract volgnummer, Klantnummer, Wijzigingen: nieuw bedrag (verplicht te vullen), nieuwe referentie (verplicht te vullen), opmerkingen (tekstveld) Output: - De DICOS Centrale zal, voor afhandeling van deze service, met de aangegeven Allegro organisatie contact maken en de nieuwe schuld (bedrag, referentie, opmerkingen) in een mutatie plaatsen van Allegro Portier, zodat de toevoeging verder in Allegro afgehandeld kan worden. Bij het plaatsen van de mutatie in Allegro Portier zullen ook de datum en gegevens van de medewerker van de schuldeiser die de schuld heeft gemeld worden meegegeven (voornaam en achternaam medewerker, telefoonnummer en adres) Allegro organisatienummer onbekend Contract onbekend Klantnummer onbekend Bedrag niet gevuld Referentie niet gevuld Organisatie geen toegang tot schuldhulpverlening Medewerker geen toegang tot schuldhulpverlening Maximale tijd voor tot stand brengen verbinding met schuldhulpverlenende organisatie is verstreken Klantnummer in deze SR-aanvraag onbekend Versie: 16 september 2012 Blz.: 17 van 66

18 2 DICOSCentrale Server GetSaldoVoorstelOverzicht De service SchuldhulpService.GetSaldoVoorstelOverzicht kan worden gebruikt om alle klaarstaande voorstellen tot saldo terugbetaling van de aangesloten Allegro organisaties voor de, bij de DICOS Centrale aangemelde, schuldeiser op te halen. Organisatienummer, Filter gegevens in de structure TFilterSettings(zie Paragraaf 4.20), Sortering gegevens in de structure TSorteerInfo(zie Paragraaf 4.22), Pagina gegevens in de structure TPaginaInfo(zie Paragraaf 4.21) Output: De gegevens van alle verzoeken tot saldo terugbetaling in een array van de structure TSaldoVoorstelHeader (zie paragraaf 4.12). De DICOS Centrale zal, voor afhandeling van deze service, met alle aangesloten Allegro organisaties contact maken en de daar klaarstaande voorstellen tot saldo terugbetaling ophalen via de DICOSAllegro Server. Afhankelijk van de Filter, Sortering en Pagina gegevens zullen de gegevens in een array van de structure TSaldoVoorstelHeader worden teruggegeven Organisatie geen toegang tot schuldhulpverlening Medewerker geen toegang tot schuldhulpverlening GetSaldoVoorstel De service SchuldhulpService.GetSaldoVoorstel kan worden gebruikt om één specifiek voorstel tot saldo terugbetaling van een aangesloten Allegro organisatie voor de, bij de DICOS Centrale aangemelde, schuldeiser op te halen. Output: Organisatienummer, Allegro organisatienummer, Allegro contract relatiecode, Allegro contract volgnummer, Allegro schuld relatiecode, Allegro schuld volgnummer (identificerende gegevens juiste schuld, kunnen worden gehaald uit de eerder opgehaalde array) De gegevens van het voorstel tot saldo terugbetaling in de structure TSaldoVoorstelDetail (zie paragraaf 4.12). De DICOS Centrale zal, voor afhandeling van deze service, met de aangegeven Allegro organisatie contact maken en het specifieke voorstel tot saldo terugbetaling ophalen via de DICOSAllegro Server. Versie: 16 september 2012 Blz.: 18 van 66

19 2 DICOSCentrale Server ExtraInfoOmschrijving: Allegro organisatienummer onbekend Contract onbekend Schuld onbekend Saldo voorstel is reeds beantwoord Organisatie geen toegang tot schuldhulpverlening Medewerker geen toegang tot schuldhulpverlening Maximale tijd voor tot stand brengen verbinding met schuldhulpverlenende organisatie is verstreken WijzigSaldoVoorstel De service SchuldhulpService.WijzigSaldoVoorstel kan worden gebruikt om één specifiek voorstel tot saldo terugbetaling van een aangesloten Allegro organisatie voor de, bij de DICOS Centrale aangemelde, schuldeiser af te handelen. Ter identificatie van de juiste schuld: Organisatienummer, Allegro organisatienummer, Allegro contract relatiecode, Allegro contract volgnummer, Allegro schuld relatiecode en Allegro schuld volgnummer uit de structure TSaldoVoorstelHeader (zie paragraaf 4.12). Wijzigingen: akkoord (ja/nee verplicht te vullen), overgedragen aan incassobureau (boolean( true of false )), overgedragen aan incassobureau omschrijving (tekstveld), opmerkingen (tekstveld) Output: - De DICOS Centrale zal, voor afhandeling van deze service, met de aangegeven Allegro organisatie contact maken en de wijzigingen (akkoord ja/nee, overgedragen aan incassobureau, overgedragen aan incassobureau omschrijving, opmerkingen) in een mutatie plaatsen van Allegro Portier, zodat de wijzigingen verder in Allegro afgehandeld kunnen worden. Bij het plaatsen van de mutatie in Allegro Portier zullen ook de datum en gegevens van de medewerker van de schuldeiser die het saldo voorstel heeft afgehandeld worden meegegeven (voornaam en achternaam medewerker, telefoonnummer en adres). Afhankelijk van welke gegevens wel of niet gevuld zijn (gewijzigd zijn) kunnen hierdoor verschillende soorten mutaties in Allegro Portier ontstaan. Indien ook een wijziging in het klantnummer is doorgegeven, zal deze wijziging verwerkt worden in de Centrale. Het kan zijn dat het klantnummer nu pas initieel wordt doorgegeven (de schuldeiser is pas opgenomen in DICOS nadat de aanmelding al heeft plaats gevonden of de SHV is pas gestart met DICOS nadat de aanmelding al heeft plaats gevonden) Allegro organisatienummer onbekend Versie: 16 september 2012 Blz.: 19 van 66

20 2 DICOSCentrale Server Contract onbekend Schuld onbekend Saldo voorstel is reeds beantwoord Akkoord ja/nee niet gevuld Organisatie geen toegang tot schuldhulpverlening Medewerker geen toegang tot schuldhulpverlening Maximale tijd voor tot stand brengen verbinding met schuldhulpverlenende organisatie is verstreken GetAankondigingEindeOverzicht De service SchuldhulpService.GetAankondigingEindeOverzicht kan worden gebruikt om alle klaarstaande aankondigingen beëindiging SR(-NPS) waarop gereageerd moet worden van de aangesloten Allegro organisaties voor de, bij de DICOS Centrale aangemelde, schuldeiser op te halen. Organisatienummer, Filter gegevens in de structure TFilterSettings(zie Paragraaf 4.20), Sortering gegevens in de structure TSorteerInfo(zie Paragraaf 4.22), Pagina gegevens in de structure TPaginaInfo(zie Paragraaf 4.21) Output: De gegevens van alle aankondigingen beëindiging in een array van de structure TAankondigingEindeHeader (zie paragraaf 4.13). De DICOS Centrale zal, voor afhandeling van deze service, met alle aangesloten Allegro organisaties contact maken en de daar klaarstaande voorstellen tot saldo terugbetaling ophalen via de DICOSAllegro Server. Afhankelijk van de Filter, Sortering en Pagina gegevens zullen de gegevens in een array van de structure TAankondigingEindeHeader worden teruggegeven Organisatie geen toegang tot schuldhulpverlening Medewerker geen toegang tot schuldhulpverlening GetAankondigingEinde De service SchuldhulpService.GetAankondigingEinde kan worden gebruikt om één specifieke aankondiging beëindiging van een aangesloten Allegro organisatie voor de, bij de DICOS Centrale aangemelde, schuldeiser op te halen. Organisatienummer, Allegro organisatienummer, Allegro contract relatiecode, Allegro contract volgnummer, Allegro schuld relatiecode, Allegro schuld volgnummer (identificerende gegevens juiste schuld, kunnen worden gehaald uit de eerder opgehaalde array) Versie: 16 september 2012 Blz.: 20 van 66

21 2 DICOSCentrale Server Output: De gegevens van de aankondiging beëindiging in de structure TAankondigingEindeDetail (zie paragraaf 4.13). De DICOS Centrale zal, voor afhandeling van deze service, met de aangegeven Allegro organisatie contact maken en de specifieke aankondiging beëindiging ophalen via de DICOSAllegro Server Allegro organisatienummer onbekend Contract onbekend Schuld onbekend Organisatie geen toegang tot schuldhulpverlening Medewerker geen toegang tot schuldhulpverlening Maximale tijd voor tot stand brengen verbinding met schuldhulpverlenende organisatie is verstreken Aankondiging beëindiging is reeds afgehandeld WijzigAankondigingEinde De service SchuldhulpService.WijzigAankondigingEinde kan worden gebruikt om één specifieke aankondiging beëindiging van een aangesloten Allegro organisatie voor de, bij de DICOS Centrale aangemelde, schuldeiser af te handelen. Ter identificatie van de juiste schuld: Organisatienummer, Allegro organisatienummer, Allegro contract relatiecode, Allegro contract volgnummer, Allegro schuld relatiecode en Allegro schuld volgnummer uit de structure TAankondigingEindeHeader (zie paragraaf 4.13). Wijzigingen: akkoord (ja/nee verplicht te vullen), klantnummer, opmerkingen (tekstveld) Output: - De DICOS Centrale zal, voor afhandeling van deze service, met de aangegeven Allegro organisatie contact maken en de wijzigingen (akkoord ja/nee en opmerkingen) in een mutatie plaatsen van Allegro Portier, zodat de wijzigingen verder in Allegro afgehandeld kunnen worden. Bij het plaatsen van de mutatie in Allegro Portier zullen ook de datum en gegevens van de medewerker van de schuldeiser die het saldo voorstel heeft afgehandeld worden meegegeven (voornaam en achternaam medewerker, telefoonnummer en adres). Indien ook een wijziging in het klantnummer is doorgegeven, zal deze wijziging verwerkt worden in de Centrale. Het kan zijn dat het klantnummer nu pas initieel wordt doorgegeven (de schuldeiser is pas later opgenomen in DICOS of de SHV is pas later gestart met DICOS). Versie: 16 september 2012 Blz.: 21 van 66

22 2 DICOSCentrale Server Allegro organisatienummer onbekend Contract onbekend Schuld onbekend Akkoord ja/nee niet gevuld Organisatie geen toegang tot schuldhulpverlening Medewerker geen toegang tot schuldhulpverlening Maximale tijd voor tot stand brengen verbinding met schuldhulpverlenende organisatie is verstreken Aankondiging beëindiging is reeds afgehandeld GetMeldingOverzicht De service SchuldhulpService.GetMeldingOverzicht kan worden gebruikt om alle klaarstaande meldingen van de aangesloten Allegro organisaties betreffende schuldhulpverlening voor de, bij de DICOS Centrale aangemelde, schuldeiser op te halen. Organisatienummer, Filter gegevens in de structure TFilterSettings(zie Paragraaf 4.20), Sortering gegevens in de structure TSorteerInfo(zie Paragraaf 4.22), Pagina gegevens in de structure TPaginaInfo(zie Paragraaf 4.21) Output: De gegevens van alle meldingen in een array van de structure TKlantMeldingHeader (zie paragraaf 4.5). De DICOS Centrale zal, voor afhandeling van deze service, met alle aangesloten Allegro organisaties contact maken en de daar klaarstaande meldingen voor schuldhulpverlening ophalen via de DICOSAllegro Server. Afhankelijk van de Filter, Sortering en Pagina gegevens zullen de gegevens in een array van de structure TKlantMeldingHeader worden teruggegeven Organisatie geen toegang tot schuldhulpverlening Medewerker geen toegang tot schuldhulpverlening GetMelding De service SchuldhulpService.GetMelding kan worden gebruikt om één specifieke melding van een aangesloten Allegro organisatie voor de, bij de DICOS Centrale aangemelde, schuldeiser op te halen. Organisatienummer, Allegro organisatienummer, Allegro Melding Volgnummer (identificerende gegevens juiste melding, kunnen worden gehaald uit de eerder opgehaalde array) Output: De gegevens van de melding in de structure TKlantMeldingDetail (zie paragraaf 4.5). Versie: 16 september 2012 Blz.: 22 van 66

23 2 DICOSCentrale Server De DICOS Centrale zal, voor afhandeling van deze service, met de aangegeven Allegro organisatie contact maken en de specifieke melding ophalen via de DICOSAllegro Server Allegro organisatienummer onbekend Melding onbekend Organisatie geen toegang tot schuldhulpverlening Medewerker geen toegang tot schuldhulpverlening Maximale tijd voor tot stand brengen verbinding met schuldhulpverlenende organisatie is verstreken Geen Schuldhulpverlening melding WijzigMelding De service SchuldhulpService.WijzigMelding kan worden gebruikt om één specifieke melding van een aangesloten Allegro organisatie voor de, bij de DICOS Centrale aangemelde, schuldeiser af te handelen ('gelezen'). Organisatienummer, Allegro organisatienummer, Allegro Melding Volgnummer (identificerende gegevens juiste melding, kunnen worden gehaald uit de eerder opgehaalde array) Wijzigingen: klantnummer Output: - De DICOS Centrale zal, voor afhandeling van deze service, met de aangegeven Allegro organisatie contact maken en daar de juiste service aanroepen. Indien ook een wijziging in het klantnummer is doorgegeven, zal deze wijziging verwerkt worden in de Centrale. Het kan zijn dat het klantnummer nu pas initieel wordt doorgegeven (de schuldeiser is pas later opgenomen in DICOS of de SHV is pas later gestart met DICOS) Allegro organisatienummer onbekend Melding onbekend Organisatie geen toegang tot schuldhulpverlening Medewerker geen toegang tot schuldhulpverlening Maximale tijd voor tot stand brengen verbinding met schuldhulpverlenende organisatie is verstreken Geen Schuldhulpverlening melding Versie: 16 september 2012 Blz.: 23 van 66

24 2 DICOSCentrale Server GetKlantnummer De service SchuldhulpService.GetKlantNummer kan worden gebruikt om aan de hand van een ingegeven klantnummer de Allegro organisaties te achterhalen waar voor deze klant voor de, bij de DICOS Centrale aangemelde, schuldeiser schuldhulpverlening wordt uitgevoerd. Output: Organisatienummer, klantnummer De gegevens van de gevonden Allegro organisaties in de structure TKlantNummer (zie paragraaf 4.8). De DICOS Centrale zal, voor afhandeling van deze service, gegevens gebruiken uit de Centrale Klantnummer onbekend Organisatie geen toegang tot schuldhulpverlening Medewerker geen toegang tot schuldhulpverlening GetKlant De service SchuldhulpService.GetKlant kan worden gebruikt om gegevens van de schuldhulpverlening van één specifieke klant van een aangesloten Allegro organisatie voor de, bij de DICOS Centrale aangemelde, schuldeiser op te halen. Output: Organisatienummer, Allegro organisatienummer (kan worden gehaald uit de eerder opgehaalde array van GetKlantNummer), klantnummer De gegevens in een array (er kunnen immers meerdere schulden van één klant zijn voor deze schuldeiser bij dezelfde Allegro organisatie) van de structure TKlantSchuldHeader (zie paragraaf 4.14). De DICOS Centrale zal, voor afhandeling van deze service, met de aangegeven Allegro organisatie contact maken en de gegevens ophalen via de DICOSAllegro Server Allegro organisatienummer onbekend Contract onbekend Schuld onbekend Klantnummer onbekend Organisatie geen toegang tot schuldhulpverlening Medewerker geen toegang tot schuldhulpverlening Maximale tijd voor tot stand brengen verbinding met Versie: 16 september 2012 Blz.: 24 van 66

25 2 DICOSCentrale Server schuldhulpverlenende organisatie is verstreken GetKlantSchuld De service SchuldhulpService.GetKlantSchuld kan worden gebruikt om alle gegevens van één specifieke schuld van één specifieke klant van een aangesloten Allegro organisatie voor de, bij de DICOS Centrale aangemelde, schuldeiser op te halen. Organisatienummer, Allegro organisatienummer, Allegro contract relatiecode, Allegro contract volgnummer, Allegro schuld relatiecode, Allegro schuld volgnummer (identificerende gegevens juiste schuld, kunnen worden gehaald uit de eerder opgehaalde array) Output: De gegevens van de schuld in de structure TKlantSchuldDetail (zie paragraaf 4.14). De DICOS Centrale zal, voor afhandeling van deze service, met de aangegeven Allegro organisatie contact maken en daar de juiste service aanroepen Allegro organisatienummer onbekend Contract onbekend Schuld onbekend Organisatie geen toegang tot schuldhulpverlening Medewerker geen toegang tot schuldhulpverlening Maximale tijd voor tot stand brengen verbinding met schuldhulpverlenende organisatie is verstreken GetAlleKlanten De service SchuldhulpService.GetAlleKlanten kan worden gebruikt om alle klanten van de aangesloten Allegro organisaties op te halen waar voor de, bij de DICOS Centrale aangemelde, schuldeiser schuldhulpverlening wordt uitgevoerd. Organisatienummer, Filter gegevens in de structure TFilterSettings(zie Paragraaf 4.20), Sortering gegevens in de structure TSorteerInfo(zie Paragraaf 4.22), Pagina gegevens in de structure TPaginaInfo(zie Paragraaf 4.21) Output: De gegevens in een array van de structure TKlantSchuldHeader (zie paragraaf 4.14). De DICOS Centrale zal, voor afhandeling van deze service, met alle aangesloten Allegro organisaties contact maken en de daar bekende schulden ophalen via de DICOSAllegroServer. Afhankelijk van de Filter, Sortering en Pagina gegevens zullen de gegevens in een array van de structure TKlantSchuldHeader worden teruggegeven. Versie: 16 september 2012 Blz.: 25 van 66

26 2 DICOSCentrale Server Organisatie geen toegang tot schuldhulpverlening Medewerker geen toegang tot schuldhulpverlening GetManagementInfo De service SchuldhulpService.GetManagementInfo kan worden gebruikt om een managementinformatie op te halen voor de, bij de DICOS Centrale aangemelde, schuldeiser. Organisatienummer Output: ManagementInfo (In de structure TSRInfoCentrale zie paragraaf 4.25), ManagementInfoOnvolledig (Boolean( true of false ) De boolean ManagementInfoOnvolledig geeft aan of alle schuldhulpverlenende instanties konden worden bereikt, en zodoende dus een volledig overzicht aan managementinfo. Kan worden gegeven. Waarbij geldt true = onvolledig en false =volledig Organisatie geen toegang tot schuldhulpverlening Medewerker geen toegang tot schuldhulpverlening Versie: 16 september 2012 Blz.: 26 van 66

27 2 DICOSCentrale Server 2.5 BBRSERVICE Algemeen De BBRService bevat alle methoden die te maken hebben met budgetbeheer. Of een medewerker deze webservices mag aanroepen, kan, desgewenst, afgevraagd worden middels de indicatie Budgetbeheer bij de aangemelde medewerker (zie o.a. LoginService) GetBBRAanmeldingOverzicht De service BBRService.GetBBRAanmeldingOverzicht kan worden gebruikt om alle klaarstaande aanmeldingen voor budgetbeheer van de aangesloten Allegro organisaties voor de, bij de DICOS Centrale aangemelde, schuldeiser op te halen. Organisatienummer, Filter gegevens in de structure TFilterSettings(zie Paragraaf 4.20), Sortering gegevens in de structure TSorteerInfo(zie Paragraaf 4.22), Pagina gegevens in de structure TPaginaInfo(zie Paragraaf 4.21) Output: De gegevens van alle aanmeldingen voor budgetbeheer in een array van de structure TBBRAanmeldingHeader (zie paragraaf 4.16). De DICOS Centrale zal, voor afhandeling van deze service, met alle aangesloten Allegro organisaties contact maken en de daar klaarstaande aanmeldingen voor budgetbeheer ophalen via de DICOSAllegro Server. Afhankelijk van de Filter, Sortering en Pagina gegevens zullen de gegevens in een array van de structure TBBRAanmeldingHeader worden teruggegeven Organisatie geen toegang tot budgetbeheer Medewerker geen toegang tot budgetbeheer GetBBRAanmelding De service BBRService.GetBBRAanmelding kan worden gebruikt om één specifieke aanmelding voor budgetbeheer van een aangesloten Allegro organisatie voor de, bij de DICOS Centrale aangemelde, schuldeiser op te halen. Output: Organisatienummer, Allegro organisatienummer, Allegro contract relatiecode, Allegro contract volgnummer, Allegro opdracht soort, Allegro opdracht reservering, Allegro opdracht relatiecode, Allegro opdracht volgnummer (identificerende gegevens juiste opdracht, kunnen worden gehaald uit de eerder opgehaalde array). De gegevens van de aanmelding in de structure TBBRAanmeldingDetail (zie paragraaf 4.16). Versie: 16 september 2012 Blz.: 27 van 66

28 2 DICOSCentrale Server De DICOS Centrale zal, voor afhandeling van deze service, met de aangegeven Allegro organisatie contact maken en de specifieke aanmelding voor budgetbeheer ophalen via de DICOSAllegro Server Allegro organisatienummer onbekend Contract onbekend Opdracht onbekend Organisatie geen toegang tot budgetbeheer Medewerker geen toegang tot budgetbeheer VerwerkBBRAanmelding De service BBRService.VerwerkBBRAanmelding kan worden gebruikt om één specifieke aanmelding voor budgetbeheer van een aangesloten Allegro organisatie voor de, bij de DICOS Centrale aangemelde, schuldeiser af te handelen ( gelezen ). Ter identificatie van de juiste opdracht: Organisatienummer, Allegro organisatienummer, Allegro contract relatiecode, Allegro contract volgnummer, Allegro opdracht soort, Allegro opdracht reservering, Allegro opdracht relatiecode en Allegro opdracht volgnummer uit de structure TOpdrachtSharedHeader (zie paragraaf 4.15). Wijzigingen: klantnummer (verplicht te vullen) Output: - De DICOS Centrale zal, voor afhandeling van deze service, met de aangegeven Allegro organisatie contact maken en de wijzigingen én verwerken in de Centrale (klantnummer) én in Allegro Allegro organisatienummer onbekend Contract onbekend Opdracht onbekend Klantnummer niet gevuld Organisatie geen toegang tot budgetbeheer Medewerker geen toegang tot budgetbeheer Versie: 16 september 2012 Blz.: 28 van 66

29 2 DICOSCentrale Server GetBBROpdrachtOverzicht De service BBRService.GetBBROpdrachtOverzicht kan worden gebruikt om alle opdrachten voor budgetbeheer van de aangesloten Allegro organisaties voor de, bij de DICOS Centrale aangemelde, schuldeiser op te halen. Organisatienummer, Filter gegevens in de structure TFilterSettings(zie Paragraaf 4.20), Sortering gegevens in de structure TSorteerInfo(zie Paragraaf 4.22), Pagina gegevens in de structure TPaginaInfo(zie Paragraaf 4.21) Output: De gegevens van alle opdrachten voor budgetbeheer in een array van de structure TBBROpdrachtHeader(zie paragraaf 4.9). De DICOS Centrale zal, voor afhandeling van deze service, met alle aangesloten Allegro organisaties contact maken en de opdrachten voor budgetbeheer ophalen via de DICOSAllegro Server. Afhankelijk van de Filter, Sortering en Pagina gegevens zullen de gegevens in een array van de structure TBBRAanmeldingHeader worden teruggegeven Organisatie geen toegang tot budgetbeheer Medewerker geen toegang tot budgetbeheer GetBBROpdracht De service BBRService.GetBBROpdracht kan worden gebruikt om één specifieke opdracht voor budgetbeheer van een aangesloten Allegro organisatie voor de, bij de DICOS Centrale aangemelde, schuldeiser op te halen. Output: 4.17). Organisatienummer, Allegro organisatienummer, Allegro contract relatiecode, Allegro contract volgnummer, Allegro opdracht soort, Allegro opdracht reservering, Allegro opdracht relatiecode, Allegro opdracht volgnummer (identificerende gegevens juiste schuld, kunnen worden gehaald uit de eerder opgehaalde array). De gegevens van de opdracht in de structure TBBROpdrachtDetail (zie paragraaf De DICOS Centrale zal, voor afhandeling van deze service, met de aangegeven Allegro organisatie contact maken en de specifieke opdracht voor budgetbeheer ophalen via de DICOSAllegro Server. Versie: 16 september 2012 Blz.: 29 van 66

30 2 DICOSCentrale Server Allegro organisatienummer onbekend Contract onbekend Opdracht onbekend Organisatie geen toegang tot budgetbeheer Medewerker geen toegang tot budgetbeheer VerwerkBBROpdracht De service BBRService.VerwerkBBROpdracht kan worden gebruikt om één specifieke opdracht voor budgetbeheer van een aangesloten Allegro organisatie voor de, bij de DICOS Centrale aangemelde, schuldeiser te wijzigen. Ter identificatie van de juiste opdracht: Organisatienummer, Allegro organisatienummer, Allegro contract relatiecode, Allegro contract volgnummer, Allegro opdracht soort, Allegro opdracht reservering, Allegro opdracht relatiecode en Allegro opdracht volgnummer uit de structure TOpdrachtSharedHeader(zie paragraaf 4.15). Wijzigingen: klantnummer, periodebedrag, referentie, opmerkingen (tekstveld) Output: - De DICOS Centrale zal, voor afhandeling van deze service, met de aangegeven Allegro organisatie contact maken en de wijzigingen én verwerken in de Centrale (klantnummer) én in een mutatie plaatsen in Allegro Portier, zodat de wijzigingen verder in Allegro afgehandeld kunnen worden (periode bedrag, referentie en opmerkingen). Bij het plaatsen van de mutatie in Allegro Portier zullen ook de datum en gegevens van de medewerker van de schuldeiser die de aanmelding heeft afgehandeld worden meegegeven (voornaam en achternaam medewerker, telefoonnummer en adres). Afhankelijk van welke gegevens wel of niet gevuld zijn (gewijzigd zijn) kunnen hierdoor verschillende soorten mutaties in Allegro Portier ontstaan Allegro organisatienummer onbekend Contract onbekend Opdracht onbekend Organisatie geen toegang tot budgetbeheer Medewerker geen toegang tot budgetbeheer GetBBROpdrachtOverzichtCSV De service BBRService.GetBBROpdrachtOverzichtCSV kan worden gebruikt om een CSV te downloaden van de DICOS Centrale met daarin alle opdrachten voor budgetbeheer van de aangesloten Allegro organisaties voor de, bij de DICOS Centrale aangemelde, schuldeiser. Organisatienummer. Versie: 16 september 2012 Blz.: 30 van 66

31 2 DICOSCentrale Server Output: CSV Binary De DICOS Centrale zal, voor afhandeling van deze service, met alle aangesloten Allegro organisaties contact maken, de opdrachten voor budgetbeheer ophalen via de DICOSAllegro Server, verwerken in een CSV - bestand en dit versturen. Kolommen: AllegroOrganisatieNummer niet wijzigbaar - identificatie AllegroContractRelatieCode niet wijzigbaar - identificatie AllegroContractVolgnummer niet wijzigbaar - identificatie AllegroOpdrachtSoort niet wijzigbaar - identificatie AllegroOpdrachtReservering niet wijzigbaar - identificatie AllegroOpdrachtRelatiecode niet wijzigbaar - identificatie AllegroOpdrachtVolgnummer niet wijzigbaar identificatie AllegroOrganisatieNaam niet wijzigbaar KlantAchternaam niet wijzigbaar KlantVoorvoegsels niet wijzigbaar KlantVoorletters niet wijzigbaar KlantGeboortedatum niet wijzigbaar Klantnummer wijzigbaar OpdrachtReferentie wijzigbaar OpdrachtDatum niet wijzigbaar OpdrachtBedrag wijzigbaar Opmerkingen leeg, invulbaar Organisatie geen toegang tot budgetbeheer Medewerker geen toegang tot budgetbeheer PutBBROpdrachtOverzichtCSV De service BBRService.PutBBROpdrachtOverzichtCSV kan worden gebruikt om het aangepaste (klantnummer, bedrag, referentie) Excelbestand te uploaden naar de DICOS Centrale. Gebruiker(in de structure AWUserInfo zie paragraaf 4.1), Organisatienummer, CSV bestand, Output: Meldingen(StringArray), De DICOS Centrale zal, voor afhandeling van deze service, het Excelbestand verwerken en vervolgens de wijzigingen in mutaties laten plaatsen in Allegro Portier bij de juiste Allegro organisaties, zodat de wijzigingen verder in Allegro afgehandeld kunnen worden (periode bedrag, referentie en opmerkingen). Bij het plaatsen van de mutatie in Allegro Portier zullen ook de datum en gegevens van de medewerker van de schuldeiser die het bestand heeft ge-upload worden meegegeven (voornaam en achternaam medewerker, telefoonnummer en adres). Afhankelijk van Versie: 16 september 2012 Blz.: 31 van 66

HANDLEIDING DICOS WEBSITE

HANDLEIDING DICOS WEBSITE Versie 1.6 HANDLEIDING DICOS WEBSITE Copyright Kred it B.V. Eindhoven 2012 Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van klik, fotokopie, microfilm, geluidsband,

Nadere informatie

Aanpassingen versie 6.0

Aanpassingen versie 6.0 Nr. Onderdeel Aanpassing SR Algemeen 1 Bij Klantgegevens het geslacht van de klant meegeven. 2 Op de overzichtspagina van het klantenoverzicht i.p.v. Aanmelddatum de Statusdatum laten zien en de algemene

Nadere informatie

PRODUCTBESCHRIJVING DICOS NETWERK EN ALLEGROMODULE DICOS VERSIE 1.0

PRODUCTBESCHRIJVING DICOS NETWERK EN ALLEGROMODULE DICOS VERSIE 1.0 PRODUCTBESCHRIJVING DICOS NETWERK EN ALLEGROMODULE DICOS VERSIE 1.0 Copyright Kred it B.V. Eindhoven 2012 Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,

Nadere informatie

BESCHRIJVING DICOS NETWERK EN DICOS WEBSITE VERSIE 1.0

BESCHRIJVING DICOS NETWERK EN DICOS WEBSITE VERSIE 1.0 BESCHRIJVING DICOS NETWERK EN DICOS WEBSITE VERSIE 1.0 Copyright Kred it B.V. Eindhoven 2012 Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 0 Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE. 0 Inhoudsopgave Handleiding Copyright Kred it B.V. Eindhoven Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welke

Nadere informatie

VOORWAARDEN DICOS NETWERK (SE) VERSIE 1.1

VOORWAARDEN DICOS NETWERK (SE) VERSIE 1.1 VOORWAARDEN DICOS NETWERK (SE) VERSIE 1.1 Copyright Kred it B.V. Eindhoven Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband,

Nadere informatie

Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl. [Handleiding Generieke interface Energielabels.

Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl. [Handleiding Generieke interface Energielabels. Juliana van Stolberglaan 3 2595 CA Den Haag Postbus 93144 2509 AC Den Haag www.agentschapnl.nl Handleiding Generieke interface Energielabels Documentnaam [Handleiding Generieke interface Energielabels.doc]

Nadere informatie

ZorgMail FileTransfer Gebruikershandleiding

ZorgMail FileTransfer Gebruikershandleiding ZorgMail FileTransfer Gebruikershandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Generieke interface energielabels

Generieke interface energielabels Handleiding Generieke interface energielabels In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Directie Woningbouw) 1 Inleiding 3 1.1 Doel 3 1.2 Korte omschrijving 3 1.3 Indeling

Nadere informatie

Handleiding E-Accello. Versie 1.0

Handleiding E-Accello. Versie 1.0 Handleiding E-Accello Versie 1.0 Augustus 2015 1 Inleiding Met E-Accello krijgt u inzicht in uw lopende aanvragen en kunt u per aanvraag volgen in welk stadium deze zich bevindt. Daarnaast kunt u documenten

Nadere informatie

2BA Deeplink Gebruiksbeschrijving

2BA Deeplink Gebruiksbeschrijving 2BA Deeplink Gebruiksbeschrijving Document versie: 1.0 SCVN 02 Uitgiftedatum: 2006-5-1 Status: Conceptueel Auteur: 2BA Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Wat is deeplink?... 3 2 Deeplink gebruiken... 4

Nadere informatie

Handleiding Groenhuysenpas

Handleiding Groenhuysenpas Handleiding Groenhuysenpas Inhoudsopgave Manieren van Opwaarden 1 e keer... 2 Optie 1: Met Pinpas bij de kassa... 2 Optie 2: Via het internet... 2 Stap 1: De website... 2 Stap 2: Registratie... 3 Stap

Nadere informatie

Handleiding Simon. 5 juni Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal. Versienummer 1.0

Handleiding Simon. 5 juni Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal. Versienummer 1.0 Handleiding Simon 5 juni 2015 Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal Versienummer 1.0 2 Schouw Informatisering BV. behoudt zich het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren.

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

Invoice Portal. Handleiding

Invoice Portal. Handleiding Invoice Portal Handleiding Inhoud Invoice Portal... 3 Activerings e-mail... 3 Account activeren... 4 Inloggen Invoice Portal... 4 Facturenscherm... 5 Selectiemogelijkheden... 6 Enkelvoudige downloads...

Nadere informatie

Beschrijving webmail Enterprise Hosting

Beschrijving webmail Enterprise Hosting Beschrijving webmail Enterprise Hosting In dit document is beschreven hoe e-mail accounts te beheren zijn via Enterprise Hosting webmail. Webmail is een manier om gebruik te maken van e-mail functionaliteit

Nadere informatie

Werkgevershandleiding MIJN UMC Zorgverzekering

Werkgevershandleiding MIJN UMC Zorgverzekering Werkgevershandleiding MIJN UMC Zorgverzekering Versie: mei 2011 Bij het maken van deze handleiding is gebruik gemaakt van de applicatie Mijn UMC Zorgverzekeraar (hierna te noemen: Mijn UMC) zoals die op

Nadere informatie

Handleiding (Verzender Ontvanger)

Handleiding (Verzender Ontvanger) Handleiding (Verzender Ontvanger) Anachron B.V. Steven Nijholt & Maarten Wiggers 28-02-2014 Version: 1.1 Status: Released Inhoud 1. Over dit document... 3 1.1 List of changes... 3 1.2 Scope... 3 2. Registratie...

Nadere informatie

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA)

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) Beschrijving Koppelvlak Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) De standaard voor het digitaal uitwisselen van werknemer- en salarisgegevens tussen werkgevers, administratiekantoren en pensioenuitvoerders. Uitgave

Nadere informatie

DHL MyBill Veelgestelde vragen

DHL MyBill Veelgestelde vragen DHL MyBill Veelgestelde vragen MyBill.dhl.com Click here for English DHL Express dhlexpress.nl DHL MyBill handleiding 2 DHL Express dhlexpress.nl Inhoudsopgave Veelgestelde vragen... 4 Account Beheer...

Nadere informatie

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW

FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW FOUTAFHANDELINGEN TIJDENS HET AANLEVEREN VAN BESTANDEN VOOR KNOOPPUNTDIENSTEN WMO EN JW Versie 1.0 Datum November 2015 Auteur Communicatie Inlichtingenbureau 1 Inleiding... 4 Aanlevermethoden bestanden...

Nadere informatie

Handleiding. Z factuur Archief

Handleiding. Z factuur Archief Handleiding Z factuur Archief INHOUDSOPGAVE 1. DASHBOARD... 3 1.1. Inloggen... 3 Inloggegevens vergeten... 3 1.2. Mogelijkheden Dashboard... 3 Instellingen, Abonnement Info en Adressenboek... 3 Facturen

Nadere informatie

Handleiding Klant online inlog

Handleiding Klant online inlog Pagina 1 van 11 Handleiding Klant online inlog Inhoud 1. Over dit document... 2 1.1 Organisatie:... 2 1.2 Doelgroep:... 2 2. Introductie... 2 3. Inloggen klantbeheer... 3 3.1 Gebruiker toevoegen voor klantpagina...

Nadere informatie

Handleiding ONLINEDESK

Handleiding ONLINEDESK Handleiding ONLINEDESK Inhoudsopgave 1. Inloggen op Onlinedesk 3 Hoe kom ik op Onlinedesk? 3 Nieuw wachtwoord aanvragen 4 Wachtwoord vergeten/account geblokkeerd 5 Ingelogd 6 Administratievoerder met meerdere

Nadere informatie

De teamleider is een coördinator van de lotenverkoop binnen uw vereniging, hij of zij heeft een aantal lotenverkopers onder zich.

De teamleider is een coördinator van de lotenverkoop binnen uw vereniging, hij of zij heeft een aantal lotenverkopers onder zich. 1. Inleiding Hieronder vindt u uitgebreide informatie over het invoeren van lotenkopers. U vindt hier alles over het gebruik van de knoppen en achterliggende invoer- en beheerschermen. 2. Het gemak van

Nadere informatie

Aanleveren van te verzenden sms berichten aan SMS Via

Aanleveren van te verzenden sms berichten aan SMS Via Aanleveren van te verzenden sms berichten aan SMS Via 1. Inleiding Er zijn drie methoden van aanlevering van sms berichten mogelijk: via een HTTP request; dit kunt u gebruiken voor één sms bericht tegelijk

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Taxatieweb. Inhoudsopgave

Gebruikershandleiding Taxatieweb. Inhoudsopgave Gebruikershandleiding Taxatieweb Inhoudsopgave Eenmalig aanmelden... 2 Inloggen... 3 Wachtwoord vergeten?... 4 Wijzigen gegevens taxateur... 4 Wijzigen gegevens taxatiebureau... 5 Opdracht ophalen... 5

Nadere informatie

Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen

Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inloggen op Mijn BTER... 4 2. Wijzigen accountgegevens... 5 3. Extra Verlofdagen (EVD)... 6 3.1 Opvoeren nieuwe declaratie.... 6 3.2

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. NEO facturatie. Powered bij Twinfield. NEO facturatie

Gebruikershandleiding. NEO facturatie. Powered bij Twinfield. NEO facturatie Gebruikershandleiding NEO facturatie Powered bij Twinfield NEO facturatie Copyright Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband,

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING UPLOADEN RESPONDENTEN FARMACIE

GEBRUIKERSHANDLEIDING UPLOADEN RESPONDENTEN FARMACIE GEBRUIKERSHANDLEIDING UPLOADEN RESPONDENTEN FARMACIE V31-03-14 Uploaden respondentenbestand in Excel via de portal In dit document wordt het gebruik van de portal uitgelegd waarmee u beveiligd uw respondent

Nadere informatie

Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0

Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0 Handleiding cliënt Online Samenwerken 2.0 Unit4 N.V. Telefoon +31 88 247 17 77 Papendorpseweg 100 Supportlijn +31 88 247 24 72 Postbus 500 Self Service https://my.unit4.com 3502 JA Utrecht Internet www.unit4.nl

Nadere informatie

HANDLEIDING FORMULIERENDATABASE

HANDLEIDING FORMULIERENDATABASE HANDLEIDING FORMULIERENDATABASE Inlogvenster en eerste scherm Ga in uw browser naar: http://formulier.verseverf.com > U ziet het volgende scherm. Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in: Wanneer u op de

Nadere informatie

Handleiding DigiRecord.nl

Handleiding DigiRecord.nl Introductie... 1 Eerste keer inloggen... 1 Dossiersjablonen... 2 Map verwijderen... 3 Map aanmaken... 4 Dossierbeheer... 5 Dossier eigenaar... 7 Gebruikers... 7 Gebruiker... 8 Dossierbeheerder... 8 Beheerder...

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de Elde-Pas als betaalmiddel

Handleiding voor het gebruik van de Elde-Pas als betaalmiddel Handleiding voor het gebruik van de Elde-Pas als betaalmiddel Januari 2017 Inhoud Handleiding Elde-Pas als betaalmiddel... 3 1 Opwaarderen van uw Elde-Pas... 3 Stap 1: De website... 3 Stap 2: Registratie...

Nadere informatie

HANDLEIDING IMPORTFUNCTIE TRACK VERZUIM 4

HANDLEIDING IMPORTFUNCTIE TRACK VERZUIM 4 HANDLEIDING IMPORTFUNCTIE TRACK VERZUIM 4 Copyright Tredin B.V. te Lelystad Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt (voor willekeurig welke doeleinden) door middel van druk,

Nadere informatie

Handleiding OpenCart - Reeleezee

Handleiding OpenCart - Reeleezee Handleiding OpenCart - Reeleezee www.webwinkelfacturen.nl Samenvatting Dit is de handleiding voor de koppeling van OpenCart naar Reeleezee. De koppeling zorgt dat voor bestellingen in OpenCart automatisch

Nadere informatie

TT-Transfer. Handleiding veilig bestanden uitwisselen met TT-Transfer

TT-Transfer. Handleiding veilig bestanden uitwisselen met TT-Transfer Handleiding veilig bestanden uitwisselen met TT-Transfer Om gebruik te kunnen maken van TT-Transfer, dient u eerst een account aan te vragen. U doet dit door middel van een registratieverzoek. Wij krijgen

Nadere informatie

Handleiding voor gebruik van de Huize Rosa Tag als betaalmiddel

Handleiding voor gebruik van de Huize Rosa Tag als betaalmiddel Handleiding voor gebruik van de Huize Rosa Tag als betaalmiddel April 2016 Inhoud Handleiding Huize Rosa Tag als betaalmiddel... 3 Manieren van Opwaarderen eerste keer... 3 Optie 1: Met Pinpas bij de kassa...

Nadere informatie

Werkgevershandleiding MIJN VGZ Versie: Juni 2012

Werkgevershandleiding MIJN VGZ Versie: Juni 2012 Werkgevershandleiding MIJN VGZ Versie: Juni 2012 Bij het maken van deze handleiding is gebruik gemaakt van de applicatie Mijn VGZ zoals die op dat moment van toepassing was. Omdat wij Mijn VGZ zo optimaal

Nadere informatie

Handleiding voor de registratie van apparaten in het MySensotiss Internet Portaal

Handleiding voor de registratie van apparaten in het MySensotiss Internet Portaal Handleiding voor de registratie van apparaten in het MySensotiss Internet Portaal Versie 1.0 Inhoud 1. Algemene Omschrijving 3 2. Registreren in het MySensotiss Internet Portaal 3 2.1 Aanmelden als account

Nadere informatie

Handleiding Mijn Yellowbrick

Handleiding Mijn Yellowbrick Handleiding Mijn Yellowbrick versie 2.0 augustus 2014 Voordelig bricken, makkelijk parkeren INHOUDSOPGAVE MIJN YELLOWBRICK 3 MIJN GEGEVENS 5 MOBIEL 7 KAARTEN 10 PARKEREN 13 TRANSACTIES 14 FACTUREN 14 ZAKELIJK

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digitaal Paspoort Xtra Selfservice Portaal

Gebruikershandleiding Digitaal Paspoort Xtra Selfservice Portaal Gebruikershandleiding Digitaal Paspoort Xtra Selfservice Portaal Gebruikershandleiding ABZ Selfservice Portaal versie 2 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 HET SELFSERVICE PORTAAL... 4 2.1 DIGITALE PASPOORTEN...

Nadere informatie

Handleiding verzuimloket

Handleiding verzuimloket Handleiding verzuimloket Uitvoerende instanties Dienst Uitvoering Onderwijs Versie 6.2 24 november 2014 Inhoudsopgave 0. Versiebeheer...3 1. Inleiding...4 2. Meldingen...6 2.1 Raadplegen meldingen...7

Nadere informatie

HANDLEIDING MBO CARD 2017

HANDLEIDING MBO CARD 2017 HANDLEIDING MBO CARD 2017 CJP mei 2016 INHOUD DE SCHOOL AANMELDEN EN MBO CARDS BESTELLEN... 3 1. ALGEMEEN OVER DE ORDERWEBSITE... 3 2. STAP 1 DE SCHOOL AANMELDEN... 4 3. STAP 2 DE LEERLING- EN DOCENTGEGEVENS

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Taxatieweb. Inhoudsopgave

Gebruikershandleiding Taxatieweb. Inhoudsopgave Gebruikershandleiding Taxatieweb Inhoudsopgave Eenmalig aanmelden... 2 Inloggen... 3 Wachtwoord vergeten?... 4 Wijzigen gegevens taxateur... 4 Wijzigen gegevens taxatiebureau... 5 Opdracht ophalen... 6

Nadere informatie

Kentekenportal VHD Inhoud

Kentekenportal VHD Inhoud Kentekenportal VHD Inhoud Kentekenportal VHD... 1 1. Inloggen... 2 2. Overzicht aanmeldingen... 3 3. Nieuw voertuig aanmelden... 4 a. Service... 4 b. Voertuig... 5 c. Eigenaar... 6 4. Printen gegevens...

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Onderhoud en versiebeheer Dit document is eigendom van de projectleider Implementatie Osiris Volg. Wijzigingen aan het document worden geïnitieerd

Nadere informatie

Handleiding ATA-Nederland

Handleiding ATA-Nederland Handleiding ATA-Nederland Inhoudsopagve 1. Start 1 1.1. Toegang tot ATA-Nederland en Aanmelding 1 2. Carnet-ATA aanvragen 3 2.1. Inloggen in ATA-Nederland 3 2.2. Nieuw Carnet-ATA aanvragen 4 2.2.1 Stap

Nadere informatie

Inlezen bankbestanden (bankafschriften)

Inlezen bankbestanden (bankafschriften) Inleiding. Wanneer u werkt met Internetbankieren, dan kunnen de mutaties van uw bank elektronisch worden ingelezen. U kunt deze direct automatisch laten inboeken. Dat gaat snel en de herkenning door CASH

Nadere informatie

Werkgeversportaal Bpf HiBiN

Werkgeversportaal Bpf HiBiN Werkgeversportaal Bpf HiBiN Handleiding Handleiding werkgeversportaal versie 2017.1 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 1.1. Inleiding... 3 1.2. Wijzigen van gegevens... 3 1.3. Factuur op basis van aangeleverde

Nadere informatie

Handleiding internet bestellen voor Top Bakkers klanten

Handleiding internet bestellen voor Top Bakkers klanten Handleiding internet bestellen voor Top Bakkers klanten Allereerst hartelijk dank voor uw aanmelding voor de bestelwebsite van Top Bakkers B.V. In deze handleiding informeren wij u graag over de werking

Nadere informatie

voor adviesverleners en adviesverlening via het Omgevingsloket

voor adviesverleners en adviesverlening via het Omgevingsloket H A N D L E I D I N G voor adviesverleners en adviesverlening via het Omgevingsloket Vlaamse overheid - Federale overheid - Lokale besturen - Provincies - Economische actoren Handleiding ingedeeld volgens

Nadere informatie

Handleiding Faxdiensten

Handleiding Faxdiensten Handleiding Faxdiensten Auteur: Marketing Datum: 01-10-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 12 Nummer: 1018 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beheer E-Fax IN- en E-Fax OUT-diensten... 4 3. E-Fax-overzicht...

Nadere informatie

Handleiding E-View Aanvullende module voor Business Partners

Handleiding E-View Aanvullende module voor Business Partners Handleiding E-View Aanvullende module voor Business Partners Januari 2015 Versie 3.0 Inhoud 1. Gebruik maken van E-view... 4 1.1 Gebruikersaccount activeren... 4 1.2 Inloggen op E-view... 5 2. Home...

Nadere informatie

RAI Exhibitor Invitation Platform (EIP) Gebruikershandleiding

RAI Exhibitor Invitation Platform (EIP) Gebruikershandleiding RAI Exhibitor Invitation Platform (EIP) Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Introductie... 2 2 Inloggen RAI EIP... 3 2.1 Url RAI EIP... 3 2.2 Inlogpagina... 3 2.3 Tussenpagina Selecteer beurs... Fout!

Nadere informatie

Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra eigenschappen van berichten correct geretourneerd naar OpenTunnel.

Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra eigenschappen van berichten correct geretourneerd naar OpenTunnel. WAARDERINGSKAMER MEMO Datum: 25 september 2015 Betreft: Overzicht release LV WOZ Versie 7.2.10 Datum inproductiename: 30-9-2015 Functionaliteit: lvwoz-processor 1. In deze versie worden de opentunnel.extra

Nadere informatie

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk... 1 1. Inloggen... 2 2. Zoeken naar documenten.... 3 3. Downloaden van alle documenten op factuurnummer.... 5 4. Order regels

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Handleiding Uw gegevens

Handleiding Uw gegevens opgericht 1 augustus 1932 Handleiding Uw gegevens Gemaakt door : Marcel van Vuuren Gemaakt op : vrijdag 24 juli 2015 Versie : 25052008_v1.0 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Aanmelden... 4 Aanmelden via de

Nadere informatie

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen?

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen? Handleiding data-export uit magister naar de uitstroommonitor Met behulp van deze handleiding informeren we u over de wijze waarop u gebruik kunt maken van een zogenaamde data-export uit Magister naar

Nadere informatie

Topicus Jeugdzorg VVE- UP. Functionele beschrijving

Topicus Jeugdzorg VVE- UP. Functionele beschrijving Topicus Jeugdzorg VVE- UP Functionele beschrijving Topicus Jeugdzorg, 17 mei 2013 2 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...2 Versiebeheer...2 2 Inleiding...3 3 Instellingen VVE- UP...4 4 Beheer...5 5 Smartobject

Nadere informatie

Handleiding my.tentoo voor uitvoerders

Handleiding my.tentoo voor uitvoerders Handleiding my.tentoo voor uitvoerders In deze handleiding leggen wij u stap voor stap uit hoe u van start gaat met my.tentoo voor uitvoerders. Start via het internet de volgende website op: my.tentoo.nl.

Nadere informatie

HANDLEIDING HEUTINK.NL OCI

HANDLEIDING HEUTINK.NL OCI HANDLEIDING HEUTINK.NL OCI Versie 1.0 Geachte relatie, Bijgaand vindt u de handleiding OCI. In deze handleiding gaan wij dieper in op het bestellen op heutink.nl middels een OCI koppeling. Heeft u na het

Nadere informatie

Handleiding voor Comakers - VOC. Vastgoed Onderhoud Centrale

Handleiding voor Comakers - VOC. Vastgoed Onderhoud Centrale Handleiding voor Comakers - VOC Vastgoed Onderhoud Centrale Auteur : Erik Nous / Hennie Janssen Versie : Pharos 3.1 Datum : 1 juli 2009 Inhoudsopgave Inloggen in de Comaker Console... 3 Comaker console

Nadere informatie

HANDLEIDING MIJN AMERSFOORTSE

HANDLEIDING MIJN AMERSFOORTSE HANDLEIDING MIJN AMERSFOORTSE INHOUD 1. Inloggen Mijn Amersfoortse 2. Overzicht Mijn Amersfoortse 3. Inzien en wijzigen gegevens - Gegevens contracthouder - Gegevens contract - Gegevens medewerker(s) 4.

Nadere informatie

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA)

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) Beschrijving Koppelvlak Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) De standaard voor het digitaal uitwisselen van werknemer- en salarisgegevens tussen werkgevers, administratiekantoren en pensioenuitvoerders. Uitgave

Nadere informatie

HANDLEIDING DUOPOOLING.NL

HANDLEIDING DUOPOOLING.NL HANDLEIDING DUOPOOLING.NL Inloggen. 1 Nadat u een inlogcode heeft ontvangen kunt u gebruik gaan maken van de geautomatiseerde gegevensuitwisseling via duopooling.nl. Met de toegezonden inlogcode en het

Nadere informatie

Handleiding. My.tentoo voor werkgevers en opdrachtgevers

Handleiding. My.tentoo voor werkgevers en opdrachtgevers Handleiding My.tentoo voor werkgevers en opdrachtgevers Algemeen In deze handleiding leggen wij je stap voor stap uit wat de mogelijkheden zijn met my.tentoo. Ga naar de website my.tentoo.nl. Als je nog

Nadere informatie

Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers

Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers In deze handleiding leggen wij u stap voor stap uit hoe u van start gaat met my.tentoo voor opdrachtgevers. Inloggen Start via het internet de volgende website

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Beheerteam istandaarden Datum 24 december 2014 Versie 0.8 Status Concept Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

Handleiding Kleos ipad. oktober 2013

Handleiding Kleos ipad. oktober 2013 Handleiding Kleos ipad oktober 2013 Inhoudsopgave blz. Installatie 3 Inloggen 4 Hoofdmenu 5 Homepage 6 Dossiers 7 Agenda 11 Taken 12 Activiteiten 13 Documenten 14 Relaties 16 Handleiding Kleos ipad Pagina

Nadere informatie

Handleiding MIJNBTER. Extra Verlofdagen

Handleiding MIJNBTER. Extra Verlofdagen Handleiding MIJNBTER Extra Verlofdagen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inloggen op Mijn BTER... 4 2. Wijzigen accountgegevens... 5 3. Extra Verlofdagen (EVD/ERVD)... 6 3.1 Opvoeren nieuwe declaratie....

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP)

Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) Gebruikershandleiding ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) Gebruikershandleiding depothouder 2.0.docx 29-12-14 1 van 16 Inleiding Het ZorgInfo Verstrekkingen Portaal (VP) is een internetapplicatie waarmee

Nadere informatie

Onderwijstools 2.0, Kennisnet

Onderwijstools 2.0, Kennisnet Onderwijstools 2.0, Kennisnet Gebruikershandleiding Kennisnet. Leren vernieuwen. Stichting Kennisnet Paletsingel 32 T 0800 321 22 33 2718 NT Zoetermeer M info@kennisnet.nl Postbus 778 I kennisnet.nl 2700

Nadere informatie

Gebruik Self-service applicatie

Gebruik Self-service applicatie Gebruik Self-service applicatie Algemene informatie Met de applicatie Self-service heeft u de mogelijkheid om zelf diverse beheertaken uit te voeren voor uw relatie. Aan de hand van o.a. de hoeveelheid

Nadere informatie

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA)

Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) Beschrijving Koppelvlak Uniforme Pensioen Aangifte (UPA) De standaard voor het digitaal uitwisselen van werknemer- en salarisgegevens tussen werkgevers, administratiekantoren en pensioenuitvoerders. Uitgave

Nadere informatie

Handleiding MijnExTh voor medewerkers van onderwijsinstellingen

Handleiding MijnExTh voor medewerkers van onderwijsinstellingen Handleiding MijnExTH [versie 1.1] Inhoudsopgave 1.1 Registreren 1.2 Inloggen 1.3 Onderhoud account 2 Kandidaten 3 Groepen 4.1 Aanmeldingen 4.2 Examenmomenten op locatie 5 Uitnodigingen 6.1 E-mail notificaties

Nadere informatie

MIJN GKB HANDLEIDING

MIJN GKB HANDLEIDING Biedt uitkomst HANDLEIDING MIJN GKB Biedt uitkomst Handleiding Mijn GKB Wat is Mijn GKB? Aanmelden voor Mijn GKB Inloggen in Mijn GKB Wachtwoord vergeten? Gebruikersnaam vergeten? De onderdelen van Mijn

Nadere informatie

Compleet Boekhouden PRO

Compleet Boekhouden PRO Compleet Boekhouden PRO Update Elektronische aangifte Osirius BV Inhoudsopgave 1 VOOR U BEGINT. 3 1.1 AANVRAGEN POSTBUS BIJ DE BELASTINGDIENST 1.2 AANVRAGEN PINCODE 3 3 2 INSTALLATIE UPDATE ELEKTRONISCHE

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3 Handleiding KNHB Interface Versie 0.2 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 De werking van de interface... 4 2.1 Het aanmaken van berichten... 5 2.2 Het controleren van aangemaakte berichten

Nadere informatie

Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris. Inhoud

Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris. Inhoud Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris Versie januari 2017 Inhoud Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris Versie januari 2017... 1 Hoe log ik in op Online Personeel & Salaris?... 2

Nadere informatie

Automatische Installatie op IIS server

Automatische Installatie op IIS server Automatische Installatie op IIS server In de map Web staat het installatiebestand : Je kan de install starten door het aanklikken van het msi bestand vanuit Verkenner. Na installatie is steeds een manuele

Nadere informatie

Betrokken bij het Onderwijs

Betrokken bij het Onderwijs Overstapservice Onderwijs (OSO) wijzigdatum: 21-7-2016 Betrokken bij het Onderwijs II Handleiding SchoolOAS 5 OSO Inhoudsopgave 1 Aanleverpunt aanmaken en registreren 1 2 Voorbereiding voor het uitwisselen

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten

Nadere informatie

PhPlist Gebruikers Handleiding

PhPlist Gebruikers Handleiding PhPlist Gebruikers Handleiding Auteur: Sander Duivenvoorden Bedrijf: Buildnet webservices E-mail: support@buildnet.nl Datum: 23-09-2008 Laatste wijziging: 17-10-2008 Versie: 1.1 1 Inleiding Het verzenden

Nadere informatie

Handleiding. Om je snel op weg te helpen met Sponsit vindt je hier onze handleiding waarin we je in 10 stappen uitleggen hoe Sponsit werkt.

Handleiding. Om je snel op weg te helpen met Sponsit vindt je hier onze handleiding waarin we je in 10 stappen uitleggen hoe Sponsit werkt. Handleiding Om je snel op weg te helpen met Sponsit vindt je hier onze handleiding waarin we je in 10 stappen uitleggen hoe Sponsit werkt. 1 / 14 Stap 1. Contacten Contacten vormen de basis van Sponsit.

Nadere informatie

1 INLEIDING INLOGGEN BEHEER GEBRUIKER MUTATIES ONLINE CORRECTIES DOORVOEREN OP EERDERE MUTATIES... 17

1 INLEIDING INLOGGEN BEHEER GEBRUIKER MUTATIES ONLINE CORRECTIES DOORVOEREN OP EERDERE MUTATIES... 17 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 INLOGGEN... 2 3 BEHEER GEBRUIKER... 4 3.1 GEBRUIKER TOEVOEGEN... 4 3.2 GEBRUIKER WIJZIGEN... 4 4 MUTATIES ONLINE... 5 4.1 AANMELDEN NIEUWE WERKNEMER... 6 4.2 BESTAANDE

Nadere informatie

Handleiding spitsfactuur imuis Online.

Handleiding spitsfactuur imuis Online. Handleiding spitsfactuur imuis Online. 1. Inloggen imuis Online. Log in op: https://inloggen.mondtadviesgroep.nl/imuis_net/inlogscherm.aspx Of via http://www.mondtadviesgroep.nl/ (rechtsboven Inloggen

Nadere informatie

Handleiding Klant Portal

Handleiding Klant Portal Handleiding Klant Portal Copyright Copyright 2012 Milgro Versie 3.0 - juli 2013 Alle rechten voorbehouden. De in dit document vervatte informatie is eigendom van Milgro. Het wordt verstrekt overeenkomstig

Nadere informatie

Technisch ontwerp. Projectteam 6. Project "Web Essentials" 02 april 2009. Versie 2.1.0

Technisch ontwerp. Projectteam 6. Project Web Essentials 02 april 2009. Versie 2.1.0 Projectteam 6 Faculteit Natuur en Techniek Hogeschool Utrecht Projectleider: Hans Allis, hans.allis@student.hu.nl Technisch ontwerp Project "Web Essentials" 02 april 2009 Versie 2.1.0 Teamleden: Armin

Nadere informatie

Handleiding voor aanleveren van telefoonnummers voor nummerherkenning

Handleiding voor aanleveren van telefoonnummers voor nummerherkenning Handleiding voor aanleveren van telefoonnummers voor nummerherkenning 1. Stap voor stap nummers aanleveren Stap 1: inloggen op de website voor nummerherkenning Stap 2: soort kantoor aangeven Stap 3: check

Nadere informatie

NSE-PORTAL: UPLOAD FACILITEIT NSE Instructie aanleveren van de studentgegevens voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête 2018

NSE-PORTAL: UPLOAD FACILITEIT NSE Instructie aanleveren van de studentgegevens voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête 2018 NSE-PORTAL: UPLOAD FACILITEIT NSE 2018 Instructie aanleveren van de studentgegevens voor de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête 2018 INHOUDSOPGAVE Uploaden van studentgegevens 3 Stap 1 5 Stap

Nadere informatie

IBAN API. Simpel & krachtig. Documentatie : IBAN REST API Versie : 1.0 DE BETAALFABRIEK

IBAN API. Simpel & krachtig. Documentatie : IBAN REST API Versie : 1.0 DE BETAALFABRIEK IBAN API Simpel & krachtig Documentatie : IBAN REST API Versie : 1.0 DE BETAALFABRIEK Introductie De Betaalfabriek IBAN API is een REST API om IBAN-conversie en validatie te integreren in uw administratiesysteem,

Nadere informatie

SMS Webservice Implementatie handleiding

SMS Webservice Implementatie handleiding SMS Webservice Implementatie handleiding Versie 1.2 Inhoudspagina Versiebeheer... 2 Overzicht webservice... 2 Begrippenlijst... 2 Starten met de straightxs webservice... 3 Algemene beschrijving van de

Nadere informatie

Stappenplan DULT koppeling

Stappenplan DULT koppeling Stappenplan DULT koppeling Dit stappenplan helpt u om de toetsresultaten van de leerlingen in Cito LOVS over te zetten naar ESIS. Het is raadzaam dit stappenplan door te lezen voor u start met de DULT

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ZorgMail FileTransfer

Gebruikershandleiding ZorgMail FileTransfer Gebruikershandleiding ZorgMail FileTransfer Versie 1.2.0 2015 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Cane Webservices.nl Integratie

Gebruikershandleiding Cane Webservices.nl Integratie Gebruikershandleiding Cane Webservices.nl Integratie Inhoud INHOUD... 1 1. INTRODUCTIE... 3 DOELSTELLING DOCUMENT... 3 GERELATEERDE DOCUMENTEN... 3 GEBRUIK VAN HET DOCUMENT... 3 LEZERS DOELGROEP... 3 2.

Nadere informatie

Opstarthandleiding Click & Claim Verkorte Versie. 1 van 15

Opstarthandleiding Click & Claim Verkorte Versie. 1 van 15 Opstarthandleiding Click & Claim Verkorte Versie 1 van 15 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding: Click & Claim opstarten 3 2. In- en uitloggen Click & Claim 4 3. Click & Claim gebruiksklaar maken 5 3.1. Inlezen

Nadere informatie

Aansluitdocument webservices. VSP-EDP Validatiemodule

Aansluitdocument webservices. VSP-EDP Validatiemodule Aansluitdocument webservices VSP-EDP Validatiemodule Versie 2.0 Pagina 2 van 20 Historie Versie Datum Veranderingen 0.1 12-07-2010 Initiële versie 0.2 19-07-2010 Wijzigingen n.a.v. opmerkingen reviewteam

Nadere informatie