3010 Kessel-Lo Kessel-Lo. Sofie Luyten. energieplus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3010 Kessel-Lo. 3010 Kessel-Lo. Sofie Luyten. energieplus"

Transcriptie

1 3010 Kessel-Lo 3010 Kessel-Lo Sofie Luyten energieplus Um [W/m²K]=0,76 Verwarming Rendement [%]=75,0 Energieverbruik [kwh/jaar.persoon]=691 module toegepast nee module toegepast nee 1.0.4

2 Technische fiche G.0 Algemeen Algemene gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing voor uw energieadvies Het energieadvies dat u in handen hebt, bevat heel wat belangrijke informatie over het energiegedrag van uw woning, zowel wat de kwaliteit van de thermische isolatie ( FICHE E1) betreft als inzake het energetische rendement van het verwarmingssysteem ( FICHE S1) en van de productie van sanitair warm water ( FICHE S4). Het bevat een aantal voorstellen tot verbetering ( FICHE E2, E4, E6, S2, S4) aangepast aan uw woning, met inbegrip van een raming van de besparingen die ze met zich mee zullen brengen. Als u daarom verzocht hebt, bevat dit document ook de fiches over de evaluatie van de problemen van oververhitting in de zomer van uw gebouw ( OPTIONELE MODULE ZOMERCOMFORT, FICHE E4) evenals over de evaluatie van de kwaliteit van de ventilatie ( OPTIONELE MODULE VENTILATIE ; FICHE E7). U krijgt hierbij eveneens technische informatie over : de indicatoren voor de evaluatie van de energieprestaties ( FICHE G4) ; de gebruikte terminologie ( FICHE G4) ; de normen die van toepassing zijn ( FICHE G4) ; de uitvoering van de voorstellen tot verbetering (fiche E3, E5, E7, S3, S5). Verder vindt u in het advies een lijst van de adressen, de publicaties en de financiële stimuli die verkrijgbaar zijn in uw gewest ( FICHE G3), informatie over de geldende regelgeving ( FICHE G3) evenals een fiscaal attest waarmee u de kostprijs van het uitgevoerde energieadvies fiscaal kunt aftrekken ( FICHE G5). Deze informatie bevindt zich in uw dossier in de vorm van fiches, gerangschikt volgens drie categorieën. Die fiches zijn georganiseerd als volgt : Categorieën fiche Gebouwschil Algemeen Systeem E0 Gegevens en informatiebronnen E1 Energetische evaluatie van de gebouwschil E2 Voorstel tot verbetering van de gebouwschil E3 Technische fiche(s) gebouwschil E4 Evaluatie en verbetering van het zomercomfort (optioneel) E5 Technische fiche zomercomfort (optioneel) E6 Evaluatie en verbetering van de ventilatie (optioneel) E7. Technische fiche ventilatie (optioneel) E8. Bijlage - wandstructuren G1 Synthese Identificatie van het onderzochte gebouw, prestaties van dat gebouw en effecten van de voorgestelde maatregelen G2 Opmerking(en) van de auditeur G3 Voor meer informatie Lijst van de steunmaatregelen, adressen en publicaties verkrijgbaar in uw gewest G4 Aanvullende informatie Beschrijving van de evaluatie indicatoren, glossarium G5 Fiscaal attest * G6. Bijlage - Samenstelling van de wanden S0 Gegevens en informatiebronnen S1 Energetische evaluatie van het verwarmingssysteem S2 Voorstel tot verbetering van het verwarmingssysteem S3 Technische fiches verwarmingssysteem S4 Evaluatie en verbetering van het systeem voor de productie van sanitair warm water S5 Technische fiches sanitair warm water * KAN ENKEL GEBRUIKT WORDEN ALS DE AUDIT BETALEND IS

3 G.1.1. Algemene synthese Algemeen Identificatie Adres onderzocht gebouw : Aanvrager : Auditeur : 3010 Kessel-Lo 3010 Kessel-Lo Sofie Luyten energieplus Evaluatie huidige situatie Gebouwschil Um [W/m²K]=0,76 Verwarmingssysteem Verwarming Rendement [%]=75,0 Sanitair warm water Zomercomfort (optioneel) module toegepast nee (voor meer details over deze module, zie fiche E.4) Ventilatie (optioneel) module toegepast nee (voor meer details over deze module, zie fiche E.6) Energieverbruik [kwh/jaar.persoon]=691 Theoretisch totaalverbruik van het gebouw Reëel totaalverbruik van het gebouw (voor de interpretatie van deze waarden, zie fiche G.1.2 hieronder) kwh kwh Adres van het gebouw : 3010 Kessel-Lo Datum : 18/09/2007 Auditeur (naam, voornaam) : Luyten, Sofie Versie (software) : 1.0.4

4 G.1.1. Algemene synthese Algemeen Evaluatie in gerenoveerde toestand Bespaarde Terugverdientijd energie [%] [jaar] Gebouwschil 41,7 68,5 Verwarmingssysteem Verwarming 30,9 7,8 Totaal van de realiseerbare energiebesparingen voor de gebouwschil en het verwarmingssysteem mits alle aanbevelingen in dit energieadvies toegepast worden 62,0% Sanitair warm water 81,0 12,0 Opmerking(en) De gegevens over uw woning worden opgenomen in een gegevensbank van de Vlaamse overheid, zodat de Vlaamse overheid met behulp van deze gegevens statistische analyses over het gebouwenpark in Vlaanderen kan uitvoeren. Uw persoonlijke gegevens worden op geen enkele manier openbaar gemaakt. In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden alle persoonsgegevens die u ons bezorgt u op uw verzoek medegedeeld en, indien u het wenst, gecorrigeerd ( ). Adres van het gebouw : 3010 Kessel-Lo Datum : 18/09/2007 Auditeur (naam, voornaam) : Luyten, Sofie Versie (software) : 1.0.4

5 Technische fiche G.1.2 Algemeen Algemene synthese Opmerking met betrekking tot de interpretatie van de verbruikscijfers en de besparingen in dit advies Theoretisch en reëel verbruik van het gebouw Het huidig energieverbruik van het gebouw werd bepaald in het kader van deze energieadviesprocedure. Er worden twee waarden voorgesteld : Theoretisch verbruik van het gebouw Dit theoretische verbruik gaat uit van een gestandaardiseerd gebruik van het gebouw. Er zijn tal van hypotheses uitgewerkt om tot deze waarde te komen. Het gaat daarbij onder meer om de binnentemperatuur van het gebouw, de manier waarop het gebouw wordt geventileerd, het buitenklimaat enzovoort. Dit theoretische verbruik is dus een intrinsiek kenmerk van het gebouw en van het huidige verwarmingssysteem, los van de reële bezetting van het gebouw. Deze waarde kan sterk afwijken van uw reële energiefacturen en maakt het onder meer mogelijk om gebouwen onderling te vergelijken door het bezettingseffect te neutraliseren. Het reële verbruik van het gebouw Dit reële verbruik wordt bepaald op basis van de energiefacturen. Deze waarde houdt dus rekening met de reële bezetting van het gebouw (binnentemperatuur, gedrag inzake ventilatie enzovoort). Deze waarde wordt enkel bepaald indien effectief representatieve facturen beschikbaar zijn. Als dat niet zo is, is het voorgestelde reële verbruik gelijk aan de waarde van het theoretische verbruik van het gebouw. Alle energiebesparingen die voorgesteld worden in dit advies zijn berekend ten aanzien van dat reële verbruik. De voorgestelde besparingen zijn dus gepersonaliseerd en houden rekening met uw reële situatie. Voorgestelde besparingen in dit advies Er zijn verscheidene fiches beschikbaar met informatie over de energiebesparingen die gerealiseerd kunnen worden mits de in dit advies geformuleerde aanbevelingen toegepast worden. Die fiches bevatten de volgende informatie : realiseerbare energiebesparingen uitgedrukt in kwh ; realiseerbare energiebesparingen uitgedrukt in % ; realiseerbare besparingen op de energiefactuur, uitgedrukt in euro ; Deze besparingen houden rekening met het type brandstof (gas, stookolie enzovoort) dat wordt gebruikt, evenals met de prijs ervan ; de terugverdientijd van de investering. Dit begrip drukt de rentabiliteit van de investering uit en geeft aan op hoeveel jaar men met de jaarlijks gerealiseerde besparingen de gedane investering terugverdient. Dit begrip houdt geen rekening met de comfortaspecten, die eveneens in aanmerking moeten worden genomen bij de beslissing over de uit te voeren werkzaamheden. Deze informatie is enkel verkrijgbaar als de investeringen die gekoppeld zijn aan de uit te voeren werkzaamheden, voldoende nauwkeurig ingeschat kunnen worden door de auditeur. De voorgestelde besparingen vloeien voort uit de volgende bronnen : de verbetering van de gebouwschil (FICHE E2) : Er wordt een kwantificering gegeven van de besparingen die voortvloeien uit de toepassing van elke afzonderlijke aanbeveling. Er wordt een kwantificering gegeven van de besparingen die voortvloeien uit de toepassing van het volledige aanbevelingenpakket (FICHE E2 EN FICHE G1.1). Het is mogelijk dat die waarde lager ligt dan de som van de besparingen van elke maatregel afzonderlijk. Al deze waarden worden bepaald op grond van de veronderstelling dat het huidige verwarmingssysteem niet wordt aangepast.

6 Technische fiche G.1.2 Algemeen Algemene synthese Opmerking met betrekking tot de interpretatie van de verbruikscijfers en de besparingen in dit advies de verbetering van het verwarmingssysteem (FICHE S2) : Er wordt een kwantificering gegeven van de besparingen die voortvloeien uit de toepassing van elke afzonderlijke aanbeveling. Er wordt een kwantificering gegeven van de besparingen die voortvloeien uit de toepassing van het volledige aanbevelingenpakket (FICHE S2 EN FICHE G1.1). Ook hier is het mogelijk dat die waarde lager ligt dan de som van de besparingen van elke maatregel afzonderlijk. Al deze waarden worden bepaald op grond van de veronderstelling dat de huidige gebouwschil niet wordt aangepast. de gelijktijdige toepassing van alle aanbevelingen met betrekking tot de gebouwschil en het verwarmingssysteem (FICHE G1.1). Het is mogelijk dat deze waarde lager ligt dan de som van de besparingen die gerealiseerd kunnen worden voor het maatregelenpakket met betrekking tot de gebouwschil en voor het maatregelenpakket met betrekking tot het verwarmingssysteem. de verbetering van het systeem voor de productie van sanitair warm water (FICHE S4.2 EN FICHE G.1.1) Er wordt steeds aanbevolen om eerst de verbeteringen met betrekking tot de gebouwschil door te voeren, alvorens over te gaan tot de zware maatregelen voor de renovatie van het verwarmingssysteem, zoals de vervanging van een ketel. Het vermogen van de te installeren nieuwe ketel kan dan aangepast worden aan de betere kwaliteit van de isolatie van de gebouwschil. Waarschuwingen : De berekende energiebesparingen in dit advies zijn slechts indicatief. De auditeur kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld als de berekende besparingen niet worden gehaald of als er schade wordt berokkend als gevolg van werkzaamheden, die voortvloeien uit de aanbevelingen van dit advies.

7 G.2. Opmerking(en) van de auditeur Algemeen Het dossier werd opgesteld als voorbeelddossier voor klanten. In principe worden enkel maatregelen voorgesteld voor labels slechter dan A of B. Hier wordt ervan uitgegaan dat de eigenaar een lage-energiewoning wenst te realiseren. Adres van het gebouw : 3010 Kessel-Lo Datum : 18/09/2007 Auditeur (naam, voornaam) : Luyten, Sofie Versie (software) : 1.0.4

8 Technische fiche G.3.1 Algemeen Voor meer info Adressen (in het Vlaamse Gewest) Voor meer informatie kunt u zich richten tot het Vlaamse Gewest Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie North Plaza B Albert II-laan BRUSSEL Tel. : Fax : Infolijn : Webstek : of Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen vzw - ODE Leuvensestraat 7b Kessel-lo Tel. : Fax : Webstek :

9 Technische fiche G.3.2 Algemeen Voor meer info Brochures (in het Vlaamse Gewest) Het Vlaamse Gewest stelt gratis informatiebrochures ter beschikking. U kunt die brochures aanvragen bij de Vlaamse Infolijn, tel. : of downloaden op rubriek publicaties. U vindt ook meer informatie op de website van het Vlaamse Gewest. Algemene brochures Energie besparen bij u thuis, premies van uw elektriciteitsdistributienetbeheerder Maak uw huis energiezuinig en betaal minder belastingen Ideeën voor energiezuinig wonen Ideeën voor energiezuinig bouwen en verbouwen: isoleren, verwarmen en verluchten Ideeën voor energiebewust en veilig rijden Duurzame energiewegwijzer Elektriciteit uit zonlicht Warmte uit zonlicht Warmtepompen voor woningverwarming

10 Technische fiche G.3.3 Algemeen Voor meer info Regelgeving (in het Vlaamse Gewest) Een isolatieregelgeving is voor woongebouwen van kracht. Alle nieuw op te richten woningen moeten een minimumpeil van globale thermische isolatie (K-waarde) hebben. Alle verwarmingsinstallaties op vaste of vloeibare brandstof moeten jaarlijks worden onderhouden en gecontroleerd. Premies Als u surft naar kunt u met behulp van uw postcode of gemeente in de premiemodule nagaan welke steunmaatregelen van het Vlaamse Gewest, de federale overheid, de provincies, de gemeente of de elektriciteitsdistributienetbeheerder van toepassing zijn in uw woonplaats. Premies van de elektriciteitsdistributienetbeheerders Premie voor de installatie van condensatieketels, dak- en muurisolatie, hoogrendementsbeglazing, zonneboilers, warmtepompen, warmtepompboilers, Inlichtingen : brochure Energie besparen bij u thuis : premies van uw elektriciteitsnetbeheerder of rechtstreeks bij uw netbeheerder. De netbeheerder van uw woonplaats kunt u vinden op Premies van de provincies en de gemeenten Sommige provincies en heel wat gemeenten geven eveneens een premie voor energiebesparende investeringen. Neem contact op met uw provincie- of gemeentebestuur voor meer inlichtingen. Fiscale maatregelen Zeven energiebesparende maatregelen (vervangen van een oude CV-installatie, zonneboiler, fotovoltaïsche panelen, thermostatische kranen of kamerthermostaat, superisolerende beglazing en een energieaudit) kunt u bij uw jaarlijkse belastingaangifte inbrengen. Inlichtingen: brochure «Maak uw huis energiezuinig en betaal minder belastingen» Of Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie - Of Administratie van Financiën Federale Overheidsdienst Financiën, Administratie van ondernemings- en inkomensfiscaliteit, RAC Financietoren bus 61, Kruidtuinlaan 50, 1010 Brussel, Informatieambtenaar : Hans Secelle, tel. : of

11 Technische fiche G.3.1 Algemeen Voor meer info Adressen (in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest) Voor alle informatie kunt u in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest contact opnemen met : het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) Dienst Info-Leefmilieu Gulledelle BRUSSEL Tel. : Fax : Webstek : of het Brussels Energie Agentschap (ABEA) De Stadswinkel vzw Sint-Gorikshallen, Sint-Goriksplein BRUSSEL Tel. : Fax : Webstek :

12 Technische fiche G.3.2 Algemeen Voor meer info Brochures (in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest) Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest geeft brochures uit die speciaal bestemd zijn voor particulieren. Ze kunnen gratis verkregen worden (papieren versie of te downloaden vanop de website). Er zijn ook nog andere documenten verkrijgbaar : raadpleeg de webstek van het BIM en van het ABEA. Algemene brochures Rationeel energiegebruik thuis, een aanzet tot milieuvriendelijk gedrag (ABEA) Verbruik minder, verbruik beter (BIM) Technische brochures (ABEA) Verwarming Verwarming, kies verstandig voor comfort Condensatieketels Isolatie Isolatie, kies verstandig voor comfort Het hellend dak Verlichting Spaarlampen, kies verstandig voor uw verlichting Zonneboiler Een zonneboiler in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Warm aanbevolen (BIM)

13 Technische fiche G.3.3 Algemeen Voor meer info Reglementeringen (in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest) Reglementeringen De thermische reglementering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is van toepassing op de bouw en de renovatie van huizen. Ze bepaalt een K-waarde, die in zekere zin de indicator vormt voor de energieprestaties van de gebouwschil. Er is ook een reglementering met betrekking tot de verplichte jaarlijkse onderhoudsbeurten en controles van ketels met vloeibare of vaste brandstoffen. De renovatiepremies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Alles wat u moet weten om ze te verkrijgen, extra renovatie Brochure beschikbaar bij het ABEA Beschikbaar bij de Dienst Huisvesting, Vooruitgangsstraat 80 bus Brussel (tel. : ). Bijkomende informatie op Bepaalde gemeenten bieden een bijkomende premie aan bovenop de renovatiepremie. Installatiepremie voor een zonneboiler Gewestelijke premie Een zonneboiler in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Warm aanbevolen! Brochure beschikbaar bij het ABEA Beschikbaar bij het BIM Bijkomende informatie op en voor technisch advies op Premie van de Intercommunale Sibelga, tel. : Premie van de gemeenten Bepaalde gemeenten in het Gewest bieden ook een premie aan voor de installatie van een zonneboiler, informeer u bij uw gemeente. NB : er moet slechts één dossier ingediend worden bij het BIM. Het BIM zal vervolgens uw dossier doorspelen aan Sibelga en de Gemeente Premies, beheerd door de Intercommunale Sibelga Premie op vraag van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Premie voor de aankoop van een koelkast A+ of A++ Premies op initiatief van de netbeheerder : Premie voor de vervanging van een stookolieketel door een aardgasketel (premie van Figas) Premie voor de vervanging van een oude gaskachel (premie van KVGB) Informeer u bij uw Intercommunale voor het verkrijgen van de momenteel beschikbare financiële hulp. Belastingverminderingen Belastingverminderingen voor energiebesparende investeringen in woningen : Vervanging van oude verwarmingsketel Installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie Plaatsing van zonnecelpanelen Plaatsing van dubbele beglazing Isolatie van daken Plaatsing van een warmteregeling van een installatie voor centrale verwarming door middel van thermostatische kranen of door een kamerthermostaat met tijdsinschakeling Energieaudit van de woning Inlichtingen : Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie - Administratie van Financiën Federale Overheidsdienst Financiën, Administratie van ondernemings- in inkomensfiscaliteit, RAC Financietoren bus 61, Kruidtuinlaan 50, 1010 Brussel, Informatieambtenaar : Hans Secelle, tel. : of ,

14 Technische fiche G.4.1 Algemeen Aanvullende informatie De indicatoren in detail Het gebouw De thermische kwaliteit van de gebouwschil wordt bepaald door de thermische kwaliteit van de wanden (muren, daken, vloeren, deuren en vensters), met andere woorden door hun vermogen om de warmte vast te houden. Dat vermogen om de warmte vast te houden, wordt gekenmerkt door een warmtedoorgangscoëfficiënt die met de letter U wordt weergegeven. De evaluatie van het gebouw in zijn geheel berust op de gemiddelde warmtedoorgangscoëfficiënt van het gebouw, die wordt verkregen door weging van het specifieke warmteverlies van de verschillende wanden in verhouding tot hun oppervlakte. Naar gelang van de verkregen waarde voor de gemiddelde warmtedoorgangscoëfficiënt kent men de gebouwschil een kwaliteitslabel toe op grond van onderstaande categorieën : Ter vergelijking : categorie A komt overeen met een niveau dat momenteel vereist is voor de nieuwbouwwoningen. Het verwarmingssysteem De energieprestatie van het verwarmingssysteem wordt bepaald door het rendement van de verschillende elementen waaruit het bestaat en die de warmte produceren, verdelen, afgeven en regelen. Op grond van die rendementen kan men vervolgens het globaal rendement van de installatie bepalen. Naar gelang van het verkregen globale rendement van de installatie wordt aan het verwarmingssysteem een kwaliteitslabel toegekend op grond van de onderstaande categorieën: De productie van sanitair warm water De energieprestatie van het systeem voor de productie van sanitair warm water hangt af van de doeltreffendheid van de elementen waaruit het bestaat: productie, opslag en distributie. Op grond van de doeltreffendheid van die verschillende elementen bepaalt men de globale doeltreffendheid van de installatie in de vorm van een energiebehoefte per persoon en per jaar (genoteerd als BNEpp voor netto energiebehoefte per persoon en uitgedrukt in kwh/jaar persoon). Op basis van die waarde kent men het systeem voor de productie van sanitair warm water een kwaliteitslabel toe op grond van de onderstaande categorieën.

15 Technische fiche G.4.2 Algemeen Aanvullende informatie Glossarium Gebouwschil Geheel van wanden die het beschermde volume begrenzen (muren, vloeren, daken, vensters, enzovoort). Beschermd volume Het volume van alle lokalen van het gebouw die men wenst te beschermen tegen warmteverlies naar buiten toe, naar de grond toe of naar aangrenzende ruimten die niet tot het beschermde volume behoren. Warmtedoorgangscoëfficiënt U [W/m²K] (vroegere notering k) Waarde die de kwaliteit uitdrukt van de thermische isolatie van een wand. Deze coëfficiënt drukt meer bepaald de hoeveelheid energie uit die zou wegstromen door een wand van 1 m 2 bij een temperatuurverschil van 1 C tussen de beide kanten van die wand. Hoe lager deze waarde, hoe meer de wand de neiging vertoont om de warmte te beletten het gebouw te verlaten. Gemiddelde warmtedoorgangscoëfficiënt Um [W/m²K] Gemiddelde waarde van alle coëfficiënten U van de wanden die de gebouwschil vormen. Deze waarde wordt verkregen door weging van de U-waarden van de wanden in verhouding tot hun oppervlakte. Thermische geleidbaarheid λ [W/mK] Waarde die de thermische kwaliteit uitdrukt van een materiaal. Hoe lager deze waarde, hoe beter het materiaal geschikt is voor thermische isolatie. Warmtewinst door interne warmteproductie De warmte die wordt vrijgegeven door elektrische toestellen (halogeenlamp, computer, elektrische huishoudtoestellen, enzovoort), de bewoners of andere warmtebronnen binnenshuis. Deze vorm van warmtewinst is vooral belangrijk in kantoorgebouwen en wordt niet in detail bestudeerd in het kader van deze procedure. Warmtewinst door bezonning De warmte die door de zon in het gebouw wordt aangevoerd. Deze warmte komt in hoofdzaak binnen door de vensters, glazen wanden en daken. De warmtewinst door bezonning via niet-geïsoleerde ondoorschijnende wanden (voornamelijk via de daken) kan zeer belangrijk zijn en de bron zijn van oververhittingsproblemen. Dit bijzondere aspect wordt in aanmerking genomen in de optionele module «zomercomfort». Thermische inertie van het gebouw Het vermogen van een gebouw om warmte op te slaan. Het is de massa van de scheidingsconstructies van het gebouw (muren, wanden, vloer) die deze warmteopslag mogelijk maakt. K-waarde Waarde die het globale isolatieniveau van het gebouw uitdrukt, rekening houdend met de dichtheid ervan. De dichtheidsfactor wordt bepaald op grond van de verhouding volume van het gebouw/oppervlakte van de gebouwschil. Be-waarde (behoeftewaarde) De waarde van de verwarmingsbehoefte drukt een theoretisch jaarlijks verbruik uit in kwh/m² van het gebouw. Voor de berekening van deze behoefte wordt rekening gehouden met de isolatie, de ventilatie, de thermische inertie en de bezonning in het gebouw.

16 Technische fiche G.4.2 Algemeen Aanvullende informatie Glossarium (Globaal) rendement van het verwarmingssysteem Deze waarde, ook wel prestatie van het verwarmingssysteem genoemd, is afhankelijk van het afzonderlijk rendement van alle elementen waaruit het systeem bestaat : het productierendement, het distributierendement, het afgifterendement en het regelrendement. In de praktijk drukt deze waarde een verhouding uit tussen de nuttige energie, die effectief dient om de woning te verwarmen, en de energie die wordt verbruikt door het warmteproductiesysteem. Productierendement Naar gelang van het type verwarmingssysteem kan het rendement van de warmteproductie variëren. De parameters die dit rendement kunnen beïnvloeden, zijn onder meer de kwaliteit van de verbranding, de isolatie van de ketel, de verliezen door ventilatie via de schoorsteen. Distributierendement Het distributierendement is afhankelijk van de verliezen op het niveau van de leidingen die de door de ketel geproduceerde warmte vervoeren naar de verwarmingslichamen. Die verliezen hangen af van de lengte, de diameter en de isolatie van de leidingen alsook van de temperatuur van de warmtedragende vloeistof. Afgifterendement De afgifte van de verwarmingslichamen gaat eveneens gepaard met verliezen die ervoor zorgen dat een deel van de afgegeven warmte niet nuttig wordt gebruikt voor de verwarming van de comfortzone. Het afgifterendement wordt in hoofdzaak bepaald door het type verwarmingslichaam dat wordt gebruikt en door de temperatuurstratificatie. Regelrendement De regeling van een verwarmingsinstallatie moet ervoor zorgen dat de geschikte temperatuur wordt gehandhaafd op het juiste moment en op de juiste plaats in de woning. Voor het regelrendement wordt rekening gehouden met de manuele kranen, de thermostatische kranen, het feit of er al dan niet een kamerthermostaat, een buitenvoeler of een programmeerbare klok aanwezig is. Warmteweerstand R [m²k/w] Deze waarde is het omgekeerde van de warmtedoorgangscoëfficiënt U (R = 1/U). Ze drukt dus eveneens de kwaliteit uit van de thermische isolatie van een wand. In tegenstelling tot de warmtedoorgangscoëfficiënt U geldt hierbij : hoe hoger de waarde, hoe meer de wand zal beletten dat de warmte het gebouw verlaat.

17 G.5. Fiscaal attest Algemeen Uitgereikt aan : 3010 Kessel-Lo Voor de uitvoering van een energie-audit van de woning gelegen te : 3010 Kessel-Lo Uitgevoerd door de door het Vlaams gewest erkende energie-auditeur met erkenningsnummer : Verklaring van de energie-auditeur : Ik, ondergetekende Sofie Luyten, bevestig dat deze energie-audit werd uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke gewestelijke wetgeving. Datum en plaats : Handtekening van de energie-auditeur : Opmerking(en) Fiscaal attest uitgereikt om te voldoen aan de bepalingen van het WIB 1992, inzonderheid op artikel 14524, ingevoegd door de wet van 10 augustus 2001 houdende hervorming van de personenbelasting en het KB van 20/12/02 tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de belastingvermindering voor energie-besparende uitgaven in een woning. De factuur of de ereloonnota uitgereikt door de erkende energie-auditeur moet de volgende formule bevatten: Verklaring met toepassing van artikel 6311 van het KB/WIB 92 betreffende de uitgevoerde werken die zijn bedoeld in artikel van het Wetboek van de inkomstenbelastingen De belastingplichtige die het voordeel vermeld in artikel van het genoemde Wetboek aanvraagt, moet bij zijn aangifte in de inkomstenbelastingen van het betrokken belastbare tijdperk het origineel of een door hem eensluitend verklaarde fotokopie toevoegen van de facturen en het betalingsbewijs. Adres van het gebouw : 3010 Kessel-Lo Datum : 18/09/2007 Auditeur (naam, voornaam) : Luyten, Sofie Versie (software) : 1.0.4

18 E.0. Gegevens en informatiebronnen Gebouwschil Aantal gevels 2 gevels 3 gevels 4 gevels Site Stad Geürbaniseerde zone Andere Landelijke zone Kust Bouwjaar 1990 Opmerking(en) Beschikbare informatie Plannen Lastenboek Aannemingscontract Facturen K-waardeberekening Opmerking(en) Adres van het gebouw : 3010 Kessel-Lo Datum : 18/09/2007 Auditeur (naam, voornaam) : Luyten, Sofie Versie (software) : 1.0.4

19 E.1. Evaluatie Gebouwschil Gebouw in zijn geheel Evaluatie Opp. Verlies Um Opmerking [m²] [%] [W/m²K] [*] Degelijke isolatie 380, ,76 Dak of plafond alle types Zadeldak straatzijde 62,79 16,5 0,42 1 Zadeldak tuinzijde 51,13 13,5 0,42 1 Totaal dak of plafond 113,91 30,0 Muur in contact met buitenlucht Gevelmuur 148,84 39,2 0,60 1 Totaal muren 148,84 39,2 Vloer in contact met de grond Vloer 82,45 21,7 0,69 2 Totaal vloeren 82,45 21,7 Deuren en vensters Venster 23,95 6,3 2,95 1 Glasdallen zolder 0,72 0,2 3,50 1 Velux gang 1,35 0,4 2,81 1 Velux badkamer 1,35 0,4 1,55 2 Voordeur 2,15 0,6 3,00 1 Garagepoort 5,38 1,4 1,44 2 Totaal deuren en vensters 34,89 9,2 Opmerking(en) (*) De aard en de dikte van de materialen waaruit de wanden bestaan, zijn niet altijd precies bekend. Bij elke wand staat een indexcijfer dat de bron van de informatie aangeeft : 1. Ter plaatse gecontroleerd 2. Niet gecontroleerde informatie van de eigenaar 3. Standaardwaarde - ongunstige hypothese Adres van het gebouw : 3010 Kessel-Lo Datum : 18/09/2007 Auditeur (naam, voornaam) : Luyten, Sofie Versie (software) : 1.0.4

20 E.2. Voorstellen tot verbetering Gebouwschil De hieronder vermelde voorstellen tot verbetering zijn gerangschikt op grond van de energiebesparing die ze genereren. Daarnaast worden evenwel ook andere elementen in aanmerking genomen met betrekking tot de context van het gebouw, dit met de bedoeling om de aanvrager op een zo realistisch mogelijke wijze de meest geschikte maatregelen voor te stellen. Zo bestudeert de auditeur ook de kostprijs van de uit te voeren werkzaamheden, de moeilijkheid daarvan, de staat van het gebouw, van het dak en van het schrijnwerk, de projecten van de opdrachtgever en de onbekende variabelen die zwaar doorwegen op sommige ramingen. Op grond van al die aspecten wijst de auditeur de meest geschikte projecten aan. De hierna volgende berekeningen zijn gebaseerd op gestandaardiseerde hypotheses qua temperatuur en klimaatgegevens. Er wordt evenwel rekening gehouden met het reële verbruik van het gebouw om de omvang van de besparingen te schatten. Die besparingen moeten gezien worden als richtcijfers, aangezien de reële waarden in grote mate afhangen van het gedrag van de bewoners. De hier voorgestelde energiebesparingen zijn geldig voor elke afzonderlijke maatregel. In het bijzonder geldt dat voor deze besparingen uitgegaan wordt van de veronderstelling dat het huidige verwarmingssysteem geen aanpassingen ondergaat. Op fiche G1 vindt u de synthese van de hier voorgestelde waarden alsook een schatting van de besparingen die gerealiseerd kunnen worden als alle maatregelen met betrekking tot de gebouwschil en tot de verwarmingsinstallatie worden gecombineerd. Raadpleeg fiche G1.2 voor de interpretatie van de hieronder opgegeven waarden. Advies nr Met betrekking tot U-waarde Energie- Energie- Geschatte Teruggerenoveerd besparing besparing besparingen verdientijd [W/m²K] [kwh] [%] [ ] [jaren] 1 Gevelmuur 0, , ,8 2 Vloer 0, , ,1 3 Venster 1, , ,7 4 Zadeldak straatzijde 0, , ,5 5 Zadeldak tuinzijde 0, , ,3 6 Voordeur 0, , ,9 7 Velux gang 1, ,4 4 64,5 Evaluatie van de gebouwschil in gerenoveerde toestand Bespaarde energie Terugverdientijd [%] [jaren] 41,7 68,5 Adres van het gebouw : 3010 Kessel-Lo Datum : 18/09/2007 Auditeur (naam, voornaam) : Luyten, Sofie Versie (software) : 1.0.4

Deze informatie bevindt zich in uw dossier in de vorm van fiches, gerangschikt volgens drie categorieën. Die fiches zijn georganiseerd als volgt :

Deze informatie bevindt zich in uw dossier in de vorm van fiches, gerangschikt volgens drie categorieën. Die fiches zijn georganiseerd als volgt : Technische fiche G.0 Algemene gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing voor uw energieadvies Het energieadvies dat u in handen hebt, bevat heel wat belangrijke informatie over het energiegedrag van uw woning,

Nadere informatie

Gebouwschil. E.0. Gegevens en informatiebronnen. Aantal gevels 2 gevels 3 gevels 4 gevels. Site. Landelijke zone. Geürbaniseerde zone Andere

Gebouwschil. E.0. Gegevens en informatiebronnen. Aantal gevels 2 gevels 3 gevels 4 gevels. Site. Landelijke zone. Geürbaniseerde zone Andere E.0. Gegevens en informatiebronnen Aantal gevels 2 gevels 3 gevels 4 gevels Site Stad Geürbaniseerde zone Andere Landelijke zone Kust Bouwjaar 1978 Opmerking(en) Beschikbare informatie Plannen Lastenboek

Nadere informatie

Systeem - VOLL WONING

Systeem - VOLL WONING S.0. Gegevens en informatiebronnen Systeem - VOLL WONING Algemene kenmerken van het verwarmingssysteem Warmteproductie Ketel Brandstof : Aardgas Fabricagedatum : 01/01/2004 Vermogen : 35,000 kw Warmtedistributie

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie energieprestatiecertificaat straat Hoogstraat nummer 570 bus postnummer 9235 gemeente Fruitrode bestemming eengezinswoning type open bebouwing softwareversie 1.0 berekend energieverbruik (kwh/m²): 380

Nadere informatie

Is uw verbruik normaal?

Is uw verbruik normaal? Is uw verbruik normaal? Maar dit mag ons niet doen vergeten wat zijn kostprijs en effecten op het milieu zijn. Ook al hebben we geen vat op de prijzen, ons verbruik kunnen we wel zelf beïnvloeden. Deze

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Frans Beirenslaan nummer 165 bus 2 bestemming appartement type - bouwjaar 1989 softwareversie 9.7.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Gijselbosstraat nummer 9 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.7.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

bestaand gebouw met woonfunctie

bestaand gebouw met woonfunctie Energiezuinigheid van de gebouwschil energiezuinig niet energiezuinig gemiddelde U-waarde van de gebouwschil Energiezuinigheid van de verwarmingsinstallatie energiezuinig niet energiezuinig gemiddeld installatierendement

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie nummer postnummer Leuvensesteenweg 383 2800 gemeente Mechelen bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1959 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 348 De energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Robbenwijk nummer 2 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1888 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 775 De energiescore laat

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Hopstraat nummer 8 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1972 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat de Robianostraat nummer 104 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1950 softwareversie 9.7.2 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Weerstandersstraat nummer 4 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1970 softwareversie 9.9.0 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Kerkstraat nummer 6 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.7.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat August Van Geertstraat nummer 74 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.8.0 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Memlingdreef nummer 65 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1962 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

724 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

724 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Frans Devoghellaan 16 1750 gemeente Lennik bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1900 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 724 De energiescore laat

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Brogelerweg nummer 56 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwar 1960 softwareversie 9.7.2 berekende energiescore (kwh/m²ar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat nummer postnummer Eilandsweg 55 3990 gemeente Peer bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1990 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 334

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Sleutelbaan nummer 48 bus bestemming type bouwjaar eengezinswoning open bebouwing softwareversie 9.7.1 berekende energiescore (kwh/m2jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Gestelsedijk nummer 9 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1956 softwareversie 9.7.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Ernest Solvaystraat nummer 52 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1934 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore

Nadere informatie

190 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

190 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Koninklijke Baan 81A bus 0404 8670 gemeente Koksijde bestemming appartement type - bouwjaar 2005 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 190 De energiescore laat toe

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Gentsesteenweg nummer 94 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1950 softwareversie 9.7.1 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Dooistraat nummer 76 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1936 softwareversie 9.7.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Savelberg nummer 11 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.7.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Stationstraat nummer 26 bus 9 bestemming appartement type - bouwjaar 1994 softwareversie 9.9.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 232

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Overmeersstraat nummer 2 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1975 softwareversie 9.7.1 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Domentveldstraat nummer 45 bus bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar 1965 softwareversie 9.7.1 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Eggelstraat nummer 4 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1965 softwareversie 9.7.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Holstraat nummer 93 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1971 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Pater Damiaanstraat nummer 7 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1996 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Wemmelsestraat nummer 54 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1934 softwareversie 9.7.1 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Willekensmolenstraat nummer 1 bus bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar 1950 softwareversie 9.9.0 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Zwijnenbergstraat nummer 54 bus bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwar 1850 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore

Nadere informatie

768 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

768 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Lokerenveld 46 9300 gemeente Aalst bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1959 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 768 De energiescore laat toe

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Goorweg nummer 52 bus bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Burgemeester Callewaertlaan nummer 83 bus bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar 1937 softwareversie 9.7.1 berekende

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie nummer postnummer Sint-Lutgardis 18 bus 1 2170 gemeente Antwerpen bestemming appartement type - bouwjaar 1950 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 240 De energiescore laat toe om de

Nadere informatie

351 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

351 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Gentse steenweg 10 bus 5 9300 gemeente Aalst bestemming appartement type - bouwjaar 1971 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 351 De energiescore laat toe om de heid

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Blijde-Inkomststraat nummer 98 bus 0301 bestemming appartement type - bouwjaar 1879 softwareversie 9.9.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Rubensstraat nummer 86 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwar 1953 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Collegiebaan nummer 2A bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.9.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Wolfsdonken nummer 9 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1950 softwareversie 9.7.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

579 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

579 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Kollebloem 5 2170 gemeente Antwerpen bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1958 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 579 De energiescore laat

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Brugsevaart nummer 48 bus P122 bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwar 2015 softwareversie 9.9.0 berekende energiescore (kwh/m²ar): 188 De energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Dalemstraat nummer 19 bus bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.9.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Hoekeinde nummer 97 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1967 softwareversie 9.9.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

294 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

294 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Statie 44 8720 gemeente Dentergem bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1992 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 294 De energiescore laat toe

Nadere informatie

385 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

385 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer De Meers 23 2170 gemeente Antwerpen bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 385 De energiescore laat toe om

Nadere informatie

Energiebesparende investeringen. Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende investeringen. Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende investeringen Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren worden

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Frans Beirenslaan nummer 165 bus 0.0 bestemming appartement type - bouwjaar 1989 softwareversie 9.7.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Lange Leemstraat nummer 60 bus 3 bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 9.7.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 277

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Verlorenkostbaan nummer 16 bus bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.7.2 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Kattestraat nummer 80B bus 8 bestemming appartement type - bouwjaar 1974 softwareversie 9.7.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 160

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Grote Marijve nummer 93 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.7.0 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Sint-Elooistraat nummer 13 bus bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar 1980 softwareversie 9.7.1 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Noordhoutstraat nummer 35 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1972 softwareversie 9.7.1 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Bretheistraat nummer 146 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1980 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Fr. Verbeekstraat nummer 188 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1983 softwareversie 9.7.1 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Voldersstraat nummer 17 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.7.0 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Sluisstraat nummer 38 bus 21 bestemming appartement type - bouwar 1998 softwareversie 9.7.1 berekende energiescore (kwh/m²ar): 138 De

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Velodroomstraat nummer 288 bus 3 bestemming appartement type - bouwjaar 1970 softwareversie 9.9.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Ouden Dendermondse steenweg nummer 195 bus bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar 1910 softwareversie 9.8.0 berekende

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat De Floere nummer 4 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1952 softwareversie 9.9.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Van Cortbeemdelei nummer 20 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.7.0 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Steenovenstraat nummer 5 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1961 softwareversie 9.7.1 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat certificaatnummer 20120515-0001118936-00000005-8 nummer postnummer Voorhavenlaan 33 9000 bus gemeente A 101 Gent bestemming type appartement - softwareversie 1.3.3 berekend

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Kerkstraat nummer 4 bus bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.7.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Grote Heide nummer 12 bus 1 bestemming appartement type - bouwar 1993 softwareversie 9.7.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 214 De energiescore

Nadere informatie

457 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

457 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer De Keyserhoeve 19 2040 gemeente Antwerpen bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 457 De energiescore laat

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Koningshofweg nummer 12 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1963 softwareversie 9.7.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 1336 De energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Kruindersweg nummer 23A bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.8.0 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Profeetstraat nummer 43 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1921 softwareversie 9.7.1 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Riemsterweg nummer 403 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1966 softwareversie 9.7.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Neerlandensestraat nummer 34 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.9.0 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Brugsesteenweg nummer 189 bus bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar 1945 softwareversie 9.9.0 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Ronkenburgstraat nummer 76 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1984 softwareversie 9.7.2 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Mokkenberg nummer 12 bus bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwar 1940 softwareversie 9.11.0 berekende energiescore (kwh/m²ar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Ooievaarstraat nummer 5 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwar 1969 softwareversie 9.7.2 berekende energiescore (kwh/m²ar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Palinghuizen nummer 135 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1900 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat nummer postnummer Zilvervos 4 bus *1/1 2610 gemeente Antwerpen bestemming appartement type - bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 711 PROEFCERTIFICAAT

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat nummer postnummer Windhalm 42 2040 gemeente Antwerpen bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1981 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Dennenlaan nummer 5 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 2001 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Gemeentestraat nummer 21 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwar - softwareversie 9.7.1 berekende energiescore (kwh/m²ar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Metsijsdreef nummer 11 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1967 softwareversie 9.7.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

245 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

245 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Lutlommel 13 3920 gemeente Lommel bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar 1948 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 245 De energiescore laat toe

Nadere informatie

energiedeskundige / Dit certtficaat is geldig tot en met 27 juni 2021 berekend energieverbruik (kwh/m 2):

energiedeskundige / Dit certtficaat is geldig tot en met 27 juni 2021 berekend energieverbruik (kwh/m 2): certificaatnummer 20110627-0000869054-00000007-9 straat Wijngaardstraat nummer 39 bus bestemming type eengezinswoning gesloten bebouwing softwareversie 1.3.3 berekend energieverbruik (kwh/m 2): Het berekende

Nadere informatie

bestaand gebouw met woonfunctie

bestaand gebouw met woonfunctie cerdficaatnummer 20151028-0001805694-1 straat Vreckom nummer 3A bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 2003 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m2jaar): De energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Gestelsedijk nummer 76 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwar 1974 softwareversie 9.7.2 berekende energiescore (kwh/m²ar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Hondstraat nummer 2A bus bestemming appartement type - bouwjaar 1936 softwareversie 9.7.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 347 De

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Ommegangstraat nummer 10 bus bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.7.1 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Kezelberg nummer 56 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1970 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

323 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

323 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Albert Servaesdreef 40 3920 gemeente Lommel bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar 1981 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 323 De energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Paalsteenlaan nummer 55 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Helderstraat nummer 10 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1924 softwareversie 9.7.1 berekende energiescore

Nadere informatie

EPB-advies: woning Datum: xxx

EPB-advies: woning Datum: xxx EPB-advies: woning Datum: Bouwheer Naam: Adres: Tel: Gsm: E-mail: Bouwplaats Project: Bouwen van woning Adres: Vergunning: datum bouwaanvraag: 2012 Compactheid Type: woning Geïsoleerd volume: - Verliesoppervlak:

Nadere informatie

385 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

385 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Bist 33 bus 7 2610 gemeente Antwerpen bestemming appartement type - bouwjaar 1958 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 385 De energiescore laat toe om de heid van

Nadere informatie

351 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

351 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Sliehaag 33 3600 gemeente Genk bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1959 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 351 De energiescore laat toe om de

Nadere informatie