3010 Kessel-Lo Kessel-Lo. Sofie Luyten. energieplus

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3010 Kessel-Lo. 3010 Kessel-Lo. Sofie Luyten. energieplus"

Transcriptie

1 3010 Kessel-Lo 3010 Kessel-Lo Sofie Luyten energieplus Um [W/m²K]=0,76 Verwarming Rendement [%]=75,0 Energieverbruik [kwh/jaar.persoon]=691 module toegepast nee module toegepast nee 1.0.4

2 Technische fiche G.0 Algemeen Algemene gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing voor uw energieadvies Het energieadvies dat u in handen hebt, bevat heel wat belangrijke informatie over het energiegedrag van uw woning, zowel wat de kwaliteit van de thermische isolatie ( FICHE E1) betreft als inzake het energetische rendement van het verwarmingssysteem ( FICHE S1) en van de productie van sanitair warm water ( FICHE S4). Het bevat een aantal voorstellen tot verbetering ( FICHE E2, E4, E6, S2, S4) aangepast aan uw woning, met inbegrip van een raming van de besparingen die ze met zich mee zullen brengen. Als u daarom verzocht hebt, bevat dit document ook de fiches over de evaluatie van de problemen van oververhitting in de zomer van uw gebouw ( OPTIONELE MODULE ZOMERCOMFORT, FICHE E4) evenals over de evaluatie van de kwaliteit van de ventilatie ( OPTIONELE MODULE VENTILATIE ; FICHE E7). U krijgt hierbij eveneens technische informatie over : de indicatoren voor de evaluatie van de energieprestaties ( FICHE G4) ; de gebruikte terminologie ( FICHE G4) ; de normen die van toepassing zijn ( FICHE G4) ; de uitvoering van de voorstellen tot verbetering (fiche E3, E5, E7, S3, S5). Verder vindt u in het advies een lijst van de adressen, de publicaties en de financiële stimuli die verkrijgbaar zijn in uw gewest ( FICHE G3), informatie over de geldende regelgeving ( FICHE G3) evenals een fiscaal attest waarmee u de kostprijs van het uitgevoerde energieadvies fiscaal kunt aftrekken ( FICHE G5). Deze informatie bevindt zich in uw dossier in de vorm van fiches, gerangschikt volgens drie categorieën. Die fiches zijn georganiseerd als volgt : Categorieën fiche Gebouwschil Algemeen Systeem E0 Gegevens en informatiebronnen E1 Energetische evaluatie van de gebouwschil E2 Voorstel tot verbetering van de gebouwschil E3 Technische fiche(s) gebouwschil E4 Evaluatie en verbetering van het zomercomfort (optioneel) E5 Technische fiche zomercomfort (optioneel) E6 Evaluatie en verbetering van de ventilatie (optioneel) E7. Technische fiche ventilatie (optioneel) E8. Bijlage - wandstructuren G1 Synthese Identificatie van het onderzochte gebouw, prestaties van dat gebouw en effecten van de voorgestelde maatregelen G2 Opmerking(en) van de auditeur G3 Voor meer informatie Lijst van de steunmaatregelen, adressen en publicaties verkrijgbaar in uw gewest G4 Aanvullende informatie Beschrijving van de evaluatie indicatoren, glossarium G5 Fiscaal attest * G6. Bijlage - Samenstelling van de wanden S0 Gegevens en informatiebronnen S1 Energetische evaluatie van het verwarmingssysteem S2 Voorstel tot verbetering van het verwarmingssysteem S3 Technische fiches verwarmingssysteem S4 Evaluatie en verbetering van het systeem voor de productie van sanitair warm water S5 Technische fiches sanitair warm water * KAN ENKEL GEBRUIKT WORDEN ALS DE AUDIT BETALEND IS

3 G.1.1. Algemene synthese Algemeen Identificatie Adres onderzocht gebouw : Aanvrager : Auditeur : 3010 Kessel-Lo 3010 Kessel-Lo Sofie Luyten energieplus Evaluatie huidige situatie Gebouwschil Um [W/m²K]=0,76 Verwarmingssysteem Verwarming Rendement [%]=75,0 Sanitair warm water Zomercomfort (optioneel) module toegepast nee (voor meer details over deze module, zie fiche E.4) Ventilatie (optioneel) module toegepast nee (voor meer details over deze module, zie fiche E.6) Energieverbruik [kwh/jaar.persoon]=691 Theoretisch totaalverbruik van het gebouw Reëel totaalverbruik van het gebouw (voor de interpretatie van deze waarden, zie fiche G.1.2 hieronder) kwh kwh Adres van het gebouw : 3010 Kessel-Lo Datum : 18/09/2007 Auditeur (naam, voornaam) : Luyten, Sofie Versie (software) : 1.0.4

4 G.1.1. Algemene synthese Algemeen Evaluatie in gerenoveerde toestand Bespaarde Terugverdientijd energie [%] [jaar] Gebouwschil 41,7 68,5 Verwarmingssysteem Verwarming 30,9 7,8 Totaal van de realiseerbare energiebesparingen voor de gebouwschil en het verwarmingssysteem mits alle aanbevelingen in dit energieadvies toegepast worden 62,0% Sanitair warm water 81,0 12,0 Opmerking(en) De gegevens over uw woning worden opgenomen in een gegevensbank van de Vlaamse overheid, zodat de Vlaamse overheid met behulp van deze gegevens statistische analyses over het gebouwenpark in Vlaanderen kan uitvoeren. Uw persoonlijke gegevens worden op geen enkele manier openbaar gemaakt. In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden alle persoonsgegevens die u ons bezorgt u op uw verzoek medegedeeld en, indien u het wenst, gecorrigeerd ( ). Adres van het gebouw : 3010 Kessel-Lo Datum : 18/09/2007 Auditeur (naam, voornaam) : Luyten, Sofie Versie (software) : 1.0.4

5 Technische fiche G.1.2 Algemeen Algemene synthese Opmerking met betrekking tot de interpretatie van de verbruikscijfers en de besparingen in dit advies Theoretisch en reëel verbruik van het gebouw Het huidig energieverbruik van het gebouw werd bepaald in het kader van deze energieadviesprocedure. Er worden twee waarden voorgesteld : Theoretisch verbruik van het gebouw Dit theoretische verbruik gaat uit van een gestandaardiseerd gebruik van het gebouw. Er zijn tal van hypotheses uitgewerkt om tot deze waarde te komen. Het gaat daarbij onder meer om de binnentemperatuur van het gebouw, de manier waarop het gebouw wordt geventileerd, het buitenklimaat enzovoort. Dit theoretische verbruik is dus een intrinsiek kenmerk van het gebouw en van het huidige verwarmingssysteem, los van de reële bezetting van het gebouw. Deze waarde kan sterk afwijken van uw reële energiefacturen en maakt het onder meer mogelijk om gebouwen onderling te vergelijken door het bezettingseffect te neutraliseren. Het reële verbruik van het gebouw Dit reële verbruik wordt bepaald op basis van de energiefacturen. Deze waarde houdt dus rekening met de reële bezetting van het gebouw (binnentemperatuur, gedrag inzake ventilatie enzovoort). Deze waarde wordt enkel bepaald indien effectief representatieve facturen beschikbaar zijn. Als dat niet zo is, is het voorgestelde reële verbruik gelijk aan de waarde van het theoretische verbruik van het gebouw. Alle energiebesparingen die voorgesteld worden in dit advies zijn berekend ten aanzien van dat reële verbruik. De voorgestelde besparingen zijn dus gepersonaliseerd en houden rekening met uw reële situatie. Voorgestelde besparingen in dit advies Er zijn verscheidene fiches beschikbaar met informatie over de energiebesparingen die gerealiseerd kunnen worden mits de in dit advies geformuleerde aanbevelingen toegepast worden. Die fiches bevatten de volgende informatie : realiseerbare energiebesparingen uitgedrukt in kwh ; realiseerbare energiebesparingen uitgedrukt in % ; realiseerbare besparingen op de energiefactuur, uitgedrukt in euro ; Deze besparingen houden rekening met het type brandstof (gas, stookolie enzovoort) dat wordt gebruikt, evenals met de prijs ervan ; de terugverdientijd van de investering. Dit begrip drukt de rentabiliteit van de investering uit en geeft aan op hoeveel jaar men met de jaarlijks gerealiseerde besparingen de gedane investering terugverdient. Dit begrip houdt geen rekening met de comfortaspecten, die eveneens in aanmerking moeten worden genomen bij de beslissing over de uit te voeren werkzaamheden. Deze informatie is enkel verkrijgbaar als de investeringen die gekoppeld zijn aan de uit te voeren werkzaamheden, voldoende nauwkeurig ingeschat kunnen worden door de auditeur. De voorgestelde besparingen vloeien voort uit de volgende bronnen : de verbetering van de gebouwschil (FICHE E2) : Er wordt een kwantificering gegeven van de besparingen die voortvloeien uit de toepassing van elke afzonderlijke aanbeveling. Er wordt een kwantificering gegeven van de besparingen die voortvloeien uit de toepassing van het volledige aanbevelingenpakket (FICHE E2 EN FICHE G1.1). Het is mogelijk dat die waarde lager ligt dan de som van de besparingen van elke maatregel afzonderlijk. Al deze waarden worden bepaald op grond van de veronderstelling dat het huidige verwarmingssysteem niet wordt aangepast.

6 Technische fiche G.1.2 Algemeen Algemene synthese Opmerking met betrekking tot de interpretatie van de verbruikscijfers en de besparingen in dit advies de verbetering van het verwarmingssysteem (FICHE S2) : Er wordt een kwantificering gegeven van de besparingen die voortvloeien uit de toepassing van elke afzonderlijke aanbeveling. Er wordt een kwantificering gegeven van de besparingen die voortvloeien uit de toepassing van het volledige aanbevelingenpakket (FICHE S2 EN FICHE G1.1). Ook hier is het mogelijk dat die waarde lager ligt dan de som van de besparingen van elke maatregel afzonderlijk. Al deze waarden worden bepaald op grond van de veronderstelling dat de huidige gebouwschil niet wordt aangepast. de gelijktijdige toepassing van alle aanbevelingen met betrekking tot de gebouwschil en het verwarmingssysteem (FICHE G1.1). Het is mogelijk dat deze waarde lager ligt dan de som van de besparingen die gerealiseerd kunnen worden voor het maatregelenpakket met betrekking tot de gebouwschil en voor het maatregelenpakket met betrekking tot het verwarmingssysteem. de verbetering van het systeem voor de productie van sanitair warm water (FICHE S4.2 EN FICHE G.1.1) Er wordt steeds aanbevolen om eerst de verbeteringen met betrekking tot de gebouwschil door te voeren, alvorens over te gaan tot de zware maatregelen voor de renovatie van het verwarmingssysteem, zoals de vervanging van een ketel. Het vermogen van de te installeren nieuwe ketel kan dan aangepast worden aan de betere kwaliteit van de isolatie van de gebouwschil. Waarschuwingen : De berekende energiebesparingen in dit advies zijn slechts indicatief. De auditeur kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld als de berekende besparingen niet worden gehaald of als er schade wordt berokkend als gevolg van werkzaamheden, die voortvloeien uit de aanbevelingen van dit advies.

7 G.2. Opmerking(en) van de auditeur Algemeen Het dossier werd opgesteld als voorbeelddossier voor klanten. In principe worden enkel maatregelen voorgesteld voor labels slechter dan A of B. Hier wordt ervan uitgegaan dat de eigenaar een lage-energiewoning wenst te realiseren. Adres van het gebouw : 3010 Kessel-Lo Datum : 18/09/2007 Auditeur (naam, voornaam) : Luyten, Sofie Versie (software) : 1.0.4

8 Technische fiche G.3.1 Algemeen Voor meer info Adressen (in het Vlaamse Gewest) Voor meer informatie kunt u zich richten tot het Vlaamse Gewest Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie North Plaza B Albert II-laan BRUSSEL Tel. : Fax : Infolijn : Webstek : of Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen vzw - ODE Leuvensestraat 7b Kessel-lo Tel. : Fax : Webstek :

9 Technische fiche G.3.2 Algemeen Voor meer info Brochures (in het Vlaamse Gewest) Het Vlaamse Gewest stelt gratis informatiebrochures ter beschikking. U kunt die brochures aanvragen bij de Vlaamse Infolijn, tel. : of downloaden op rubriek publicaties. U vindt ook meer informatie op de website van het Vlaamse Gewest. Algemene brochures Energie besparen bij u thuis, premies van uw elektriciteitsdistributienetbeheerder Maak uw huis energiezuinig en betaal minder belastingen Ideeën voor energiezuinig wonen Ideeën voor energiezuinig bouwen en verbouwen: isoleren, verwarmen en verluchten Ideeën voor energiebewust en veilig rijden Duurzame energiewegwijzer Elektriciteit uit zonlicht Warmte uit zonlicht Warmtepompen voor woningverwarming

10 Technische fiche G.3.3 Algemeen Voor meer info Regelgeving (in het Vlaamse Gewest) Een isolatieregelgeving is voor woongebouwen van kracht. Alle nieuw op te richten woningen moeten een minimumpeil van globale thermische isolatie (K-waarde) hebben. Alle verwarmingsinstallaties op vaste of vloeibare brandstof moeten jaarlijks worden onderhouden en gecontroleerd. Premies Als u surft naar kunt u met behulp van uw postcode of gemeente in de premiemodule nagaan welke steunmaatregelen van het Vlaamse Gewest, de federale overheid, de provincies, de gemeente of de elektriciteitsdistributienetbeheerder van toepassing zijn in uw woonplaats. Premies van de elektriciteitsdistributienetbeheerders Premie voor de installatie van condensatieketels, dak- en muurisolatie, hoogrendementsbeglazing, zonneboilers, warmtepompen, warmtepompboilers, Inlichtingen : brochure Energie besparen bij u thuis : premies van uw elektriciteitsnetbeheerder of rechtstreeks bij uw netbeheerder. De netbeheerder van uw woonplaats kunt u vinden op Premies van de provincies en de gemeenten Sommige provincies en heel wat gemeenten geven eveneens een premie voor energiebesparende investeringen. Neem contact op met uw provincie- of gemeentebestuur voor meer inlichtingen. Fiscale maatregelen Zeven energiebesparende maatregelen (vervangen van een oude CV-installatie, zonneboiler, fotovoltaïsche panelen, thermostatische kranen of kamerthermostaat, superisolerende beglazing en een energieaudit) kunt u bij uw jaarlijkse belastingaangifte inbrengen. Inlichtingen: brochure «Maak uw huis energiezuinig en betaal minder belastingen» Of Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie - Of Administratie van Financiën Federale Overheidsdienst Financiën, Administratie van ondernemings- en inkomensfiscaliteit, RAC Financietoren bus 61, Kruidtuinlaan 50, 1010 Brussel, Informatieambtenaar : Hans Secelle, tel. : of

11 Technische fiche G.3.1 Algemeen Voor meer info Adressen (in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest) Voor alle informatie kunt u in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest contact opnemen met : het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) Dienst Info-Leefmilieu Gulledelle BRUSSEL Tel. : Fax : Webstek : of het Brussels Energie Agentschap (ABEA) De Stadswinkel vzw Sint-Gorikshallen, Sint-Goriksplein BRUSSEL Tel. : Fax : Webstek :

12 Technische fiche G.3.2 Algemeen Voor meer info Brochures (in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest) Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest geeft brochures uit die speciaal bestemd zijn voor particulieren. Ze kunnen gratis verkregen worden (papieren versie of te downloaden vanop de website). Er zijn ook nog andere documenten verkrijgbaar : raadpleeg de webstek van het BIM en van het ABEA. Algemene brochures Rationeel energiegebruik thuis, een aanzet tot milieuvriendelijk gedrag (ABEA) Verbruik minder, verbruik beter (BIM) Technische brochures (ABEA) Verwarming Verwarming, kies verstandig voor comfort Condensatieketels Isolatie Isolatie, kies verstandig voor comfort Het hellend dak Verlichting Spaarlampen, kies verstandig voor uw verlichting Zonneboiler Een zonneboiler in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Warm aanbevolen (BIM)

13 Technische fiche G.3.3 Algemeen Voor meer info Reglementeringen (in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest) Reglementeringen De thermische reglementering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest is van toepassing op de bouw en de renovatie van huizen. Ze bepaalt een K-waarde, die in zekere zin de indicator vormt voor de energieprestaties van de gebouwschil. Er is ook een reglementering met betrekking tot de verplichte jaarlijkse onderhoudsbeurten en controles van ketels met vloeibare of vaste brandstoffen. De renovatiepremies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Alles wat u moet weten om ze te verkrijgen, extra renovatie Brochure beschikbaar bij het ABEA Beschikbaar bij de Dienst Huisvesting, Vooruitgangsstraat 80 bus Brussel (tel. : ). Bijkomende informatie op Bepaalde gemeenten bieden een bijkomende premie aan bovenop de renovatiepremie. Installatiepremie voor een zonneboiler Gewestelijke premie Een zonneboiler in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Warm aanbevolen! Brochure beschikbaar bij het ABEA Beschikbaar bij het BIM Bijkomende informatie op en voor technisch advies op Premie van de Intercommunale Sibelga, tel. : Premie van de gemeenten Bepaalde gemeenten in het Gewest bieden ook een premie aan voor de installatie van een zonneboiler, informeer u bij uw gemeente. NB : er moet slechts één dossier ingediend worden bij het BIM. Het BIM zal vervolgens uw dossier doorspelen aan Sibelga en de Gemeente Premies, beheerd door de Intercommunale Sibelga Premie op vraag van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Premie voor de aankoop van een koelkast A+ of A++ Premies op initiatief van de netbeheerder : Premie voor de vervanging van een stookolieketel door een aardgasketel (premie van Figas) Premie voor de vervanging van een oude gaskachel (premie van KVGB) Informeer u bij uw Intercommunale voor het verkrijgen van de momenteel beschikbare financiële hulp. Belastingverminderingen Belastingverminderingen voor energiebesparende investeringen in woningen : Vervanging van oude verwarmingsketel Installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie Plaatsing van zonnecelpanelen Plaatsing van dubbele beglazing Isolatie van daken Plaatsing van een warmteregeling van een installatie voor centrale verwarming door middel van thermostatische kranen of door een kamerthermostaat met tijdsinschakeling Energieaudit van de woning Inlichtingen : Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie - Administratie van Financiën Federale Overheidsdienst Financiën, Administratie van ondernemings- in inkomensfiscaliteit, RAC Financietoren bus 61, Kruidtuinlaan 50, 1010 Brussel, Informatieambtenaar : Hans Secelle, tel. : of ,

14 Technische fiche G.4.1 Algemeen Aanvullende informatie De indicatoren in detail Het gebouw De thermische kwaliteit van de gebouwschil wordt bepaald door de thermische kwaliteit van de wanden (muren, daken, vloeren, deuren en vensters), met andere woorden door hun vermogen om de warmte vast te houden. Dat vermogen om de warmte vast te houden, wordt gekenmerkt door een warmtedoorgangscoëfficiënt die met de letter U wordt weergegeven. De evaluatie van het gebouw in zijn geheel berust op de gemiddelde warmtedoorgangscoëfficiënt van het gebouw, die wordt verkregen door weging van het specifieke warmteverlies van de verschillende wanden in verhouding tot hun oppervlakte. Naar gelang van de verkregen waarde voor de gemiddelde warmtedoorgangscoëfficiënt kent men de gebouwschil een kwaliteitslabel toe op grond van onderstaande categorieën : Ter vergelijking : categorie A komt overeen met een niveau dat momenteel vereist is voor de nieuwbouwwoningen. Het verwarmingssysteem De energieprestatie van het verwarmingssysteem wordt bepaald door het rendement van de verschillende elementen waaruit het bestaat en die de warmte produceren, verdelen, afgeven en regelen. Op grond van die rendementen kan men vervolgens het globaal rendement van de installatie bepalen. Naar gelang van het verkregen globale rendement van de installatie wordt aan het verwarmingssysteem een kwaliteitslabel toegekend op grond van de onderstaande categorieën: De productie van sanitair warm water De energieprestatie van het systeem voor de productie van sanitair warm water hangt af van de doeltreffendheid van de elementen waaruit het bestaat: productie, opslag en distributie. Op grond van de doeltreffendheid van die verschillende elementen bepaalt men de globale doeltreffendheid van de installatie in de vorm van een energiebehoefte per persoon en per jaar (genoteerd als BNEpp voor netto energiebehoefte per persoon en uitgedrukt in kwh/jaar persoon). Op basis van die waarde kent men het systeem voor de productie van sanitair warm water een kwaliteitslabel toe op grond van de onderstaande categorieën.

15 Technische fiche G.4.2 Algemeen Aanvullende informatie Glossarium Gebouwschil Geheel van wanden die het beschermde volume begrenzen (muren, vloeren, daken, vensters, enzovoort). Beschermd volume Het volume van alle lokalen van het gebouw die men wenst te beschermen tegen warmteverlies naar buiten toe, naar de grond toe of naar aangrenzende ruimten die niet tot het beschermde volume behoren. Warmtedoorgangscoëfficiënt U [W/m²K] (vroegere notering k) Waarde die de kwaliteit uitdrukt van de thermische isolatie van een wand. Deze coëfficiënt drukt meer bepaald de hoeveelheid energie uit die zou wegstromen door een wand van 1 m 2 bij een temperatuurverschil van 1 C tussen de beide kanten van die wand. Hoe lager deze waarde, hoe meer de wand de neiging vertoont om de warmte te beletten het gebouw te verlaten. Gemiddelde warmtedoorgangscoëfficiënt Um [W/m²K] Gemiddelde waarde van alle coëfficiënten U van de wanden die de gebouwschil vormen. Deze waarde wordt verkregen door weging van de U-waarden van de wanden in verhouding tot hun oppervlakte. Thermische geleidbaarheid λ [W/mK] Waarde die de thermische kwaliteit uitdrukt van een materiaal. Hoe lager deze waarde, hoe beter het materiaal geschikt is voor thermische isolatie. Warmtewinst door interne warmteproductie De warmte die wordt vrijgegeven door elektrische toestellen (halogeenlamp, computer, elektrische huishoudtoestellen, enzovoort), de bewoners of andere warmtebronnen binnenshuis. Deze vorm van warmtewinst is vooral belangrijk in kantoorgebouwen en wordt niet in detail bestudeerd in het kader van deze procedure. Warmtewinst door bezonning De warmte die door de zon in het gebouw wordt aangevoerd. Deze warmte komt in hoofdzaak binnen door de vensters, glazen wanden en daken. De warmtewinst door bezonning via niet-geïsoleerde ondoorschijnende wanden (voornamelijk via de daken) kan zeer belangrijk zijn en de bron zijn van oververhittingsproblemen. Dit bijzondere aspect wordt in aanmerking genomen in de optionele module «zomercomfort». Thermische inertie van het gebouw Het vermogen van een gebouw om warmte op te slaan. Het is de massa van de scheidingsconstructies van het gebouw (muren, wanden, vloer) die deze warmteopslag mogelijk maakt. K-waarde Waarde die het globale isolatieniveau van het gebouw uitdrukt, rekening houdend met de dichtheid ervan. De dichtheidsfactor wordt bepaald op grond van de verhouding volume van het gebouw/oppervlakte van de gebouwschil. Be-waarde (behoeftewaarde) De waarde van de verwarmingsbehoefte drukt een theoretisch jaarlijks verbruik uit in kwh/m² van het gebouw. Voor de berekening van deze behoefte wordt rekening gehouden met de isolatie, de ventilatie, de thermische inertie en de bezonning in het gebouw.

16 Technische fiche G.4.2 Algemeen Aanvullende informatie Glossarium (Globaal) rendement van het verwarmingssysteem Deze waarde, ook wel prestatie van het verwarmingssysteem genoemd, is afhankelijk van het afzonderlijk rendement van alle elementen waaruit het systeem bestaat : het productierendement, het distributierendement, het afgifterendement en het regelrendement. In de praktijk drukt deze waarde een verhouding uit tussen de nuttige energie, die effectief dient om de woning te verwarmen, en de energie die wordt verbruikt door het warmteproductiesysteem. Productierendement Naar gelang van het type verwarmingssysteem kan het rendement van de warmteproductie variëren. De parameters die dit rendement kunnen beïnvloeden, zijn onder meer de kwaliteit van de verbranding, de isolatie van de ketel, de verliezen door ventilatie via de schoorsteen. Distributierendement Het distributierendement is afhankelijk van de verliezen op het niveau van de leidingen die de door de ketel geproduceerde warmte vervoeren naar de verwarmingslichamen. Die verliezen hangen af van de lengte, de diameter en de isolatie van de leidingen alsook van de temperatuur van de warmtedragende vloeistof. Afgifterendement De afgifte van de verwarmingslichamen gaat eveneens gepaard met verliezen die ervoor zorgen dat een deel van de afgegeven warmte niet nuttig wordt gebruikt voor de verwarming van de comfortzone. Het afgifterendement wordt in hoofdzaak bepaald door het type verwarmingslichaam dat wordt gebruikt en door de temperatuurstratificatie. Regelrendement De regeling van een verwarmingsinstallatie moet ervoor zorgen dat de geschikte temperatuur wordt gehandhaafd op het juiste moment en op de juiste plaats in de woning. Voor het regelrendement wordt rekening gehouden met de manuele kranen, de thermostatische kranen, het feit of er al dan niet een kamerthermostaat, een buitenvoeler of een programmeerbare klok aanwezig is. Warmteweerstand R [m²k/w] Deze waarde is het omgekeerde van de warmtedoorgangscoëfficiënt U (R = 1/U). Ze drukt dus eveneens de kwaliteit uit van de thermische isolatie van een wand. In tegenstelling tot de warmtedoorgangscoëfficiënt U geldt hierbij : hoe hoger de waarde, hoe meer de wand zal beletten dat de warmte het gebouw verlaat.

17 G.5. Fiscaal attest Algemeen Uitgereikt aan : 3010 Kessel-Lo Voor de uitvoering van een energie-audit van de woning gelegen te : 3010 Kessel-Lo Uitgevoerd door de door het Vlaams gewest erkende energie-auditeur met erkenningsnummer : Verklaring van de energie-auditeur : Ik, ondergetekende Sofie Luyten, bevestig dat deze energie-audit werd uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke gewestelijke wetgeving. Datum en plaats : Handtekening van de energie-auditeur : Opmerking(en) Fiscaal attest uitgereikt om te voldoen aan de bepalingen van het WIB 1992, inzonderheid op artikel 14524, ingevoegd door de wet van 10 augustus 2001 houdende hervorming van de personenbelasting en het KB van 20/12/02 tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de belastingvermindering voor energie-besparende uitgaven in een woning. De factuur of de ereloonnota uitgereikt door de erkende energie-auditeur moet de volgende formule bevatten: Verklaring met toepassing van artikel 6311 van het KB/WIB 92 betreffende de uitgevoerde werken die zijn bedoeld in artikel van het Wetboek van de inkomstenbelastingen De belastingplichtige die het voordeel vermeld in artikel van het genoemde Wetboek aanvraagt, moet bij zijn aangifte in de inkomstenbelastingen van het betrokken belastbare tijdperk het origineel of een door hem eensluitend verklaarde fotokopie toevoegen van de facturen en het betalingsbewijs. Adres van het gebouw : 3010 Kessel-Lo Datum : 18/09/2007 Auditeur (naam, voornaam) : Luyten, Sofie Versie (software) : 1.0.4

18 E.0. Gegevens en informatiebronnen Gebouwschil Aantal gevels 2 gevels 3 gevels 4 gevels Site Stad Geürbaniseerde zone Andere Landelijke zone Kust Bouwjaar 1990 Opmerking(en) Beschikbare informatie Plannen Lastenboek Aannemingscontract Facturen K-waardeberekening Opmerking(en) Adres van het gebouw : 3010 Kessel-Lo Datum : 18/09/2007 Auditeur (naam, voornaam) : Luyten, Sofie Versie (software) : 1.0.4

19 E.1. Evaluatie Gebouwschil Gebouw in zijn geheel Evaluatie Opp. Verlies Um Opmerking [m²] [%] [W/m²K] [*] Degelijke isolatie 380, ,76 Dak of plafond alle types Zadeldak straatzijde 62,79 16,5 0,42 1 Zadeldak tuinzijde 51,13 13,5 0,42 1 Totaal dak of plafond 113,91 30,0 Muur in contact met buitenlucht Gevelmuur 148,84 39,2 0,60 1 Totaal muren 148,84 39,2 Vloer in contact met de grond Vloer 82,45 21,7 0,69 2 Totaal vloeren 82,45 21,7 Deuren en vensters Venster 23,95 6,3 2,95 1 Glasdallen zolder 0,72 0,2 3,50 1 Velux gang 1,35 0,4 2,81 1 Velux badkamer 1,35 0,4 1,55 2 Voordeur 2,15 0,6 3,00 1 Garagepoort 5,38 1,4 1,44 2 Totaal deuren en vensters 34,89 9,2 Opmerking(en) (*) De aard en de dikte van de materialen waaruit de wanden bestaan, zijn niet altijd precies bekend. Bij elke wand staat een indexcijfer dat de bron van de informatie aangeeft : 1. Ter plaatse gecontroleerd 2. Niet gecontroleerde informatie van de eigenaar 3. Standaardwaarde - ongunstige hypothese Adres van het gebouw : 3010 Kessel-Lo Datum : 18/09/2007 Auditeur (naam, voornaam) : Luyten, Sofie Versie (software) : 1.0.4

20 E.2. Voorstellen tot verbetering Gebouwschil De hieronder vermelde voorstellen tot verbetering zijn gerangschikt op grond van de energiebesparing die ze genereren. Daarnaast worden evenwel ook andere elementen in aanmerking genomen met betrekking tot de context van het gebouw, dit met de bedoeling om de aanvrager op een zo realistisch mogelijke wijze de meest geschikte maatregelen voor te stellen. Zo bestudeert de auditeur ook de kostprijs van de uit te voeren werkzaamheden, de moeilijkheid daarvan, de staat van het gebouw, van het dak en van het schrijnwerk, de projecten van de opdrachtgever en de onbekende variabelen die zwaar doorwegen op sommige ramingen. Op grond van al die aspecten wijst de auditeur de meest geschikte projecten aan. De hierna volgende berekeningen zijn gebaseerd op gestandaardiseerde hypotheses qua temperatuur en klimaatgegevens. Er wordt evenwel rekening gehouden met het reële verbruik van het gebouw om de omvang van de besparingen te schatten. Die besparingen moeten gezien worden als richtcijfers, aangezien de reële waarden in grote mate afhangen van het gedrag van de bewoners. De hier voorgestelde energiebesparingen zijn geldig voor elke afzonderlijke maatregel. In het bijzonder geldt dat voor deze besparingen uitgegaan wordt van de veronderstelling dat het huidige verwarmingssysteem geen aanpassingen ondergaat. Op fiche G1 vindt u de synthese van de hier voorgestelde waarden alsook een schatting van de besparingen die gerealiseerd kunnen worden als alle maatregelen met betrekking tot de gebouwschil en tot de verwarmingsinstallatie worden gecombineerd. Raadpleeg fiche G1.2 voor de interpretatie van de hieronder opgegeven waarden. Advies nr Met betrekking tot U-waarde Energie- Energie- Geschatte Teruggerenoveerd besparing besparing besparingen verdientijd [W/m²K] [kwh] [%] [ ] [jaren] 1 Gevelmuur 0, , ,8 2 Vloer 0, , ,1 3 Venster 1, , ,7 4 Zadeldak straatzijde 0, , ,5 5 Zadeldak tuinzijde 0, , ,3 6 Voordeur 0, , ,9 7 Velux gang 1, ,4 4 64,5 Evaluatie van de gebouwschil in gerenoveerde toestand Bespaarde energie Terugverdientijd [%] [jaren] 41,7 68,5 Adres van het gebouw : 3010 Kessel-Lo Datum : 18/09/2007 Auditeur (naam, voornaam) : Luyten, Sofie Versie (software) : 1.0.4

Bouwen voor aan de toekomst

Bouwen voor aan de toekomst Bouwen voor aan de toekomst 21 duurzame tips voor de 21ste eeuw Even voorstellen Inhoud Meneer Dubo heeft zijn experts meegebracht, om je de weg door de tips te wijzen: Meneer Mundo heeft een brede kijk:

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ NATUUR.BLAD HET VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT - VAN SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2006 JAARGANG 5 NUMMER 3.

BIJLAGE BIJ NATUUR.BLAD HET VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT - VAN SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2006 JAARGANG 5 NUMMER 3. BIJLAGE BIJ NATUUR.BLAD HET VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT - VAN SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2006 JAARGANG 5 NUMMER 3. Natuur.huis MET DE STEUN VAN HET VLAAMS GEWEST BINNEN HET PRESTI5-PROGRAMMA 20 tips

Nadere informatie

100 tips om energie. te besparen. 100 tips om energie te besparen

100 tips om energie. te besparen. 100 tips om energie te besparen 100 tips om energie te besparen Overzicht Verbruik minder energie en bescherm uw portemonnee, uw gezondheid én het milieu 3 Waarom op energie besparen? 4-5 Rationeel energie verbruiken zonder één euro

Nadere informatie

Met gemak energie besparen. Mijn energieplan. Energieadvies op maat. plaats hier de foto van het huis

Met gemak energie besparen. Mijn energieplan. Energieadvies op maat. plaats hier de foto van het huis Met gemak energie besparen. Mijn energieplan Energieadvies op maat plaats hier de foto van het huis Energieadvies op maat met Meer Met Minder HR++-glas of een voorzetraam? Een HR-ketel of slimmer stoken

Nadere informatie

STS 71-1 Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw met een nominale breedte van ten minste 50 mm

STS 71-1 Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw met een nominale breedte van ten minste 50 mm Eengemaakte technische specificaties STS 71-1 Na-isolatie van spouwmuren door insitu vullen van de luchtspouw met een nominale breedte van ten minste 50 mm Versie maart 2012 STS 71-1 NA-ISOLATIE VAN SPOUWMUREN

Nadere informatie

WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF

WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF Foto: ISOMO nv ISSN 0577-2028 TECHNISCHE VOORLICHTING 246 NA-ISOLATIE VAN SPOUWMUREN DOOR HET OPVULLEN VAN DE LUCHTSPOUW

Nadere informatie

Inleiding 2 Zonne-energie De samenstelling van een thermisch zonne-energiesysteem 4 Zonnecollectoren 5 De warmteopslag 6 De naverwarming

Inleiding 2 Zonne-energie De samenstelling van een thermisch zonne-energiesysteem 4 Zonnecollectoren 5 De warmteopslag 6 De naverwarming Warmte uit zonlicht INHOUD 1 Inleiding... 1 2 Zonne-energie... 2 2.1 De zon als energiebron...2 2.2 Toepassingen van zonne-energie...3 2.3 Toepassingen van actieve thermische zonne-energie...3 3 De samenstelling

Nadere informatie

Probleemloos isoleren van hellende daken met prefab dakelementen. Risico s, schadevoorbeelden en oplossingen

Probleemloos isoleren van hellende daken met prefab dakelementen. Risico s, schadevoorbeelden en oplossingen Probleemloos isoleren van hellende daken met prefab dakelementen Risico s, schadevoorbeelden en oplossingen Inhoud 2 Bladzijde Verantwoording 3 Conclusies en aanbevelingen 4 Het belang van goed isoleren

Nadere informatie

NOTA. Dia 2 Inhoud PP

NOTA. Dia 2 Inhoud PP NOTA Titel: Auteur: Achtergrond nota bij de PowerPoint Energietips voor thuis Ellen Baert Versie: 1 Datum wijziging: Opmerking: Dia 1 Minder energie verbruiken, tips voor thuis? Dia 2 Inhoud PP Gas, elektriciteit

Nadere informatie

EEN PLAT DAK: EEN ECOLOGISCHE EN ENERGIEZUINIGE OPLOSSING KIEZEN

EEN PLAT DAK: EEN ECOLOGISCHE EN ENERGIEZUINIGE OPLOSSING KIEZEN EEN PLAT DAK: EEN ECOLOGISCHE EN ENERGIEZUINIGE OPLOSSING KIEZEN 1. INLEIDING - Hoe bouwt u een gezond, ecologisch en energiezuinig plat dak op? MAT10- Een dak beschermt een gebouw en zijn inwoners tegen

Nadere informatie

Rapportage bouwtechnisch onderzoek.

Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Demostraat 100 1234 AA Demostad Rapportage bouwtechnisch onderzoek. Onafhankelijkheid en objectiviteit Perfectkeur B.V. garandeert objectiviteit en volledige onafhankelijkheid bij het door haar uitgevoerde

Nadere informatie

25. KOOLMONOXIDEVERGIFTIGING: HOEVER STAAN WE?

25. KOOLMONOXIDEVERGIFTIGING: HOEVER STAAN WE? 25. KOOLMONOXIDEVERGIFTIGING: HOEVER STAAN WE? Dossier opgesteld in november 2001 door de Cel Binnenluchtvervuiling en Gezondheid Dit dossier is opgesteld door een groep actoren die ijveren voor gezondheid

Nadere informatie

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Woningbouwvereniging 4 Hoofdstuk 3 Voorwaarden 5 Hoofdstuk 4 Procedure 8 Hoofdstuk 5 Overzicht ZAV s en nadere

Nadere informatie

De warmtepomp. Haal uw warmte uit de natuur

De warmtepomp. Haal uw warmte uit de natuur De warmtepomp Haal uw warmte uit de natuur Inhoud Zuinig met energie... 3 Wat is een warmtepomp?... 3 Hoe werkt een warmtepomp?... 4 Compressietechniek... 4 Absorptietechniek... 5 Wat zijn de voordelen

Nadere informatie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie INHOUD 1. Algemeen kader van het derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie... 5 1.1. Inleiding... 5 1.2. Vlaamse beleidscontext en overzicht van de energiebesparingsdoelstellingen

Nadere informatie

foto: F. Pierard, Javemat Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris

foto: F. Pierard, Javemat Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris foto: F. Pierard, Javemat Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris Documentbeschrijving 1. Titel publicatie Leidraad bij de opmaak van een sloopinventaris

Nadere informatie

Technologische beschrijving en screening van het ander thermisch aanbod

Technologische beschrijving en screening van het ander thermisch aanbod Technologische beschrijving en screening van het ander thermisch aanbod Auteur(s): Salenbien Robbe, Koen Allaerts, Johan Desmedt Datum: 22/10/2012 Deze studie werd uitgevoerd in het kader van het IWT-VIS

Nadere informatie

Voldoende lux op de werkplek is geen luxe. Maar dan zonder lichthinder.

Voldoende lux op de werkplek is geen luxe. Maar dan zonder lichthinder. Voldoende lux op de werkplek is geen luxe. Maar dan zonder lichthinder. Dat vergt een doordacht lichtontwerp: >> Maak optimaal gebruik van daglicht door: >> Goed ontwerp van ramen en andere lichtopeningen

Nadere informatie

Meten van het binnenklimaat. Waarom, waar?

Meten van het binnenklimaat. Waarom, waar? Meten van het binnenklimaat. Waarom, waar? Uitvergroting van een Molierdiagram waarin de klimaatgegevens van de verschillende seizoenen worden gepresenteerd. Inhoud 2 - Inleiding 3 - Hoe komt het binnenklimaat

Nadere informatie

huis vol energie inspiratie voor INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina 10 3 routes naar energieneutraal wonen

huis vol energie inspiratie voor INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina 10 3 routes naar energieneutraal wonen INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina Voorbeelden: routes naar energieneutraal wonen pagina INTERVIEW: bliksemsnelle renovatie pagina technische details en onderbouwing vanaf pagina huis vol energie

Nadere informatie

[nl] Stûv 30-compact in

[nl] Stûv 30-compact in directions for use gebrauchsanweisung návod k použití mode d'emploi gebruiksaanwijzing istruzioni per l uso instrucciones de uso instruções de utilização directions for use gebrauchsanweisung návod k použití

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC

Gebruiksaanwijzing. HelioSet. HelioSet 250SC Gebruiksaanwijzing HelioSet HelioSet 250SC Inhoudstafel AANDACHTIG LEZEN VÓÓR GEBRUIK 1 Opmerkingen met betrekking tot de documentatie... 2 1.1 Bewaren van de documenten... 2 1.2 Gebruikte symbolen...

Nadere informatie

Na bouwen komt onderhouden Handreiking voor het opzetten van een onderhoudsplanning voor kleed- clubgebouwen van verenigingen in het amateurvoetbal.

Na bouwen komt onderhouden Handreiking voor het opzetten van een onderhoudsplanning voor kleed- clubgebouwen van verenigingen in het amateurvoetbal. Koninklijke Nederlandse Voetbalbond Na bouwen komt onderhouden Handreiking voor het opzetten van een onderhoudsplanning voor kleed- clubgebouwen van verenigingen in het amateurvoetbal. KNVB Postbus 515

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT

VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT VOORBEELD BOUWKUNDIG RAPPORT project: Verwegstraat 18 0101 TP Dezestad Werknummer.: 201150 Datum: April 2011 Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Maastricht tel. 06-46325215 www.kohlenconsulting.nl Bouwkundig

Nadere informatie

Kotatgent.be. Gids voor kotbazen

Kotatgent.be. Gids voor kotbazen Kotatgent.be Gids voor kotbazen Inhoudstafel 04 1. TRENDS IN HET HOGER ONDERWIJS 29 5. FISCALITEIT VOORWOORD 04 Vaste structuur voor hoger onderwijs: bama 05 Samenwerking tussen hogeschool en universiteit

Nadere informatie

Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09

Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09 Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09 Foto voorblad CO2-neutrale vrijstaande praktijkwoning te Almere december 2010 Architect: Han van Zwieten BNA te Amersfoort Het Columbuskwartier in

Nadere informatie

pro clima Systeem Binnendichting

pro clima Systeem Binnendichting pro clima Systeem Binnendichting Inhoud Principe luchtdichting 2-5 Dichtingsbanen 6-8 Verbindingsmiddelen 8-11 Detailoplossingen / verwerking 12-21 Kwaliteitsgarantiesysteem 22-23 Dakrenovatie 24-25 Gebruiksmatrix

Nadere informatie

Bouwkundig inspectierapport

Bouwkundig inspectierapport Bouwkundig inspectierapport Straat : Voorbeeldstraat 14 Postcode : 1234 AA Plaats : Voorbeeldstad Woningtype Bouwjaar : 1930 : Woonhuis/Eengezinswoning Datum inspectie : 1 december 2014 Rapportnummer :

Nadere informatie

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte)

Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Niet-bindende praktijkgids voor de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/45/EG (Werkzaamheden op hoogte) Commission européenne Niet-bindende handleiding voor de uitvoering van Richtlijn 2001/45/EG van

Nadere informatie