Bedankt Herenthout Levensloop brengt euro op!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!"

Transcriptie

1 Bedankt Herenthout Levensloop brengt euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt. Maar liefst 40 teams en deelnemers hebben een zeer sterk signaal van solidariteit gegeven aan de 70 aanwezige Vechters iedereen die tegen kanker strijdt of kanker overwonnen heeft, hun naasten en iedereen die met de ziekte te maken krijgt. Het evenement bracht euro in het laatje, en zelfs na het weekend staat de teller niet stil De opbrengst gaat integraal naar de vier missies van Stichting tegen Kanker: steun aan wetenschappelijk onderzoek, preventie van de ziekte, sociale dienstverlening voor patiënten en naasten maar ook naar de samenbundeling van alle krachten en betrokkenen in de strijd tegen kanker in België. Foto s: Fotoclub

2 38ste jaargang nummer verantwoordelijke uitgever: college van burgemeester en schepenen - t f Inhoudstafel Nuttige informatie 2 Nieuws uit de gemeenteraad 3 Nieuws uit de OCMW-raad 3 Rechtshulp/juridisch advies 4 Iedereen verdient vakantie! 4 Gemeentelijke mantelzorgtoelage 5 5 december: Rode Neuzen Dag - Samen voor meer psychologische hulp aan jongeren 5 Praathuis 5 Twee CNG-voertuigen voor de technische dienst 6 Belgerinkel: opnieuw een succes 6 Ook onze burgemeester op de fiets 6 Delen is het nieuwe hebben! 7 Groepsaankopen energie van de provincie 7 Vergroot de hoop tot 31 augustus 8 Regels groot huisvuil 8 Opnieuw grootse zwerfvuilactie op 10 oktober! 8 Sociale correctie op de diftarfactuur: denk aan je medisch attest 9 Doe jij het al zonder pesticiden? 9 Het EPC-attest en de maandelijkse woonkost 9 Wanneer betaal je minder onroerende voorheffing? 10 Openbaar onderzoek 10 Graveren van fietsen 10 Toekenning geboortepremie 11 Pretroulette in het park 11 Parkfeesten Het Doolhofje, een praatgroep voor ouders 14 Peuterspeelpunt Peuters & Zo! 14 Studietoelagen 14 Zin in een ritje? 15 Vernieuwde website 15 Infonamiddag: Hoe voelt het om oud te zijn 15 Vroegtijdige zorgplanning: meer dan een wilsbeschikking 15 Nieuws van de seniorenraad 15 Spaans voor beginners 16 Vrijwilligers geven computerles 16 Nationale Feestdag 17 Parkfeesten: hangen en blijven hangen 17 Musea met een Kempens karakter 17 Gezocht! Beeldmateriaal voor boek diamantverleden 18 Open Monumentendag 18 Cultuur Niet Duur (H)eerlijke picknick 18 Grabbelpasactiviteiten in augustus 19 Snelnieuws bib 19 Gemeentelijke sportactiviteit: wekelijks vanaf 16 september Regionale vormingsactiviteiten 20 G-sport gewoon sporten! 20 Nieuws uit de muziekacademie 21 Negende Dag van de Burger 21 Onderwijs in Herenthout UiT in Herenthout Huldiging jubilarissen 24 Teksten Gemeentenieuws 24 Nieuws uit onze gemeente 24 Mededelingsstrook 24 algemene sluitingsdag Herenthuis dinsdag 21 juli 2015 Nuttige informatie Alle loketten samen open maandag tot vrijdag van 9.00 tot uur Loket Bouwen & Wonen Bouwelse Steenweg 8, T , Open op: ma-vrij: uur ma: uur en uur wo: uur dinsdagnamiddag: enkel op afspraak Sluitingsdagen: Tijdens juli en augustus: loket gesloten in de namiddag (wel open op maandagavond) Loket Kids & co Zwanenberg 27, T , Loket Kids & co Herenthout Open op: ma-vrij: uur ma: doorlopend van uur di + do: in de namiddag telefonisch bereikbaar tot uur Sluitingsdagen: In juli en augustus is het loket enkel geopend in de voormiddag. maandag 20 juli 2015: loket en Kinderclub gesloten Loket Leven & Ondernemen Bouwelse Steenweg 8, T , Open op: ma-vrij: uur ma: uur en uur wo: uur dinsdagnamiddag: enkel op afspraak Sluitingsdagen: Tijdens juli en augustus: loket gesloten in de namiddag (wel open op maandagavond) Loket Sociale Dienst Bouwelse Steenweg 52, T , Open op: ma-vrij: uur ma: uur Elke namiddag op afspraak Elektronisch opladen budgetmeters: tijdens de openingsuren en in de namiddag van tot uur Verlof jurist: van 3 tot en met 23 augustus 2015 Contactpunt Werkwinkel/PWA: Bouwelse Steenweg 14, T , Open op: maandag-dinsdag-vrijdag: van uur woensdag en donderdag: gesloten maandagavond na afspraak ( uur) Sluitingsdagen: van woensdag 15 juli tot en met vrijdag 31 juli 2015 van maandag 17 augustus tot en met maandag 31 augustus 2015 Loket Vrije Tijd Bouwelse Steenweg 8, T , Loket Vrije Tijd Herenthout Jeugddienst Herenthout Open op: ma-vrij: uur ma: uur en uur wo: uur dinsdagnamiddag: enkel op afspraak Sluitingsdagen: Tijdens juli en augustus: loket gesloten in de namiddag (wel open op maandagavond) Sluitingsdagen bibliotheek: dinsdag 21 juli 2015 zaterdag 15 augustus 2015 Sluitingsdagen sporthal: jaarlijkse sluiting sporthal: 11 juli tot en met 2 augustus 2015 zaterdag 15 augustus 2015 Tijdens juli & augustus: zondag gesloten Deze sluitingsdagen zijn niet van toepassing op de cafetaria. Loket Zorg & Gezondheid Molenstraat 56, T , Huis Driane Lokaal Dienstencentrum Open op: ma-vrij: uur ma: uur Elke namiddag op afspraak of voor dringende zaken 2

3 Herenthout Nieuws uit de gemeenteraad Gemeenteraad van 27 april 2015 Vervanging Ingrid Verheyen De gemeenteraad stelde Wim Van Looy tijdelijk aan als gemeenteraadslid ter vervanging van Ingrid Verheyen, die tijdelijk haar ambt niet kan uitoefenen omwille van medische redenen. Goedkeuring samenwerkingsakkoord Achtkant De gemeenteraad keurde het samenwerkingsakkoord met Achtkant goed. Achtkant is een feitelijke samenwerking tussen de lokale besturen die deel uitmaken van de projectvereniging Kempens Karakter waartoe ook Herenthout behoort. Dit informele samenwerkingsverband beoogt schaalvoordelen en efficiëntiewinsten door groepsaankopen van goederen en/of diensten. De deelnemende besturen kunnen per groepsaankoop beslissen of ze al of niet deelnemen. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomsten met Pidpa De gemeenteraad hechtte goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur en Pidpa voor wegenis- en rioleringswerken in Zwanenberg en een gedeelte van Bergense Steenweg (tot aan Cardijnlaan). Zowel gemeentebestuur als Pidpa zijn van oordeel dat door samenvoeging van de werken deze het meest efficiënt uitgevoerd kunnen worden. Ook de samenwerkingsovereenkomst tussen gemeentebestuur en Pidpa-Hidrorio voor de heraanleg van het kruispunt Brannekensstraat-Jodenstraat-Verbistlaan werd goedgekeurd. De heraanleg van dit kruispunt beoogt het verbeteren van de verkeersveiligheid. Pidpa-Hidrorio wenst deel te nemen aan dit project om een wachtriolering voor toekomstige aansluitingen te voorzien. Gemeenteraad van 1 juni 2015 Principebeslissing tot afschaffing buurtweg De gemeenteraad verklaarde zich principieel akkoord om een gedeelte van buurtweg nummer 3 af te schaffen. Deze afschaffing betreft een verlaten bedding van de oude Herentalse Steenweg, die momenteel niet meer in gebruik is. Het dossier zal onderworpen worden aan een openbaar onderzoek, waarna de gemeenteraad opnieuw over deze afschaffing zal beraadslagen. Vervolgens wordt het dossier doorgestuurd naar de Deputatie. Reglement aanleg van rioleringsinfrastructuur in ontwikkelingen De gemeenteraad keurde het reglement voor de aanleg van rioleringsinfrastructuur in ontwikkelingen goed. Dit reglement is van toepassing op alle bouwwerken of ontwikkelingen van kavels, percelen of terreinen waarmee de aanleg van rioleringsinfrastructuur gepaard gaat en biedt de basis voor een gelijke benadering van alle ontwikkelingen binnen het werkingsgebied van Pidpa-Hidrorio. Oprichting investeringsfonds Pidpa/Hidrorio De gemeenteraad ging akkoord met de oprichting van het investeringsfonds ten behoeve van gemeentelijke rioleringswerken door Pidpa/Hidrorio. Met de creatie van dit investeringsfonds wil Pidpa aan de vraag van de gemeenten tegemoetkomen om de uitvoering van niet-gesubsidieerde werken mogelijk te maken zonder dat de gemeente hiervoor een gemeentelijke tussenkomst volledig zelf moet financieren. Gemeenteraad van 29 juni 2015 Goedkeuring jaarrekening 2014 De gemeenteraad hechtte goedkeuring aan de rekening over het jaar 2014 die afgesloten wordt met een positief resultaat van ,05 euro. Goedkeuring protocolakkoord versnelde toewijzing Op basis van het kaderbesluit sociale huur kunnen sociale huisvestingsmaatschappijen mits bepaalde voorwaarden een woning versneld toewijzen aan daklozen, personen met geestelijke gezondheidsproblemen en jongeren die begeleid zelfstandig wonen. Het OCMW zal de aanvragen tot versnelde toewijzing administratief beheren en coördineren. Nieuws uit de OCMW-raad Raad van 7 april 2015 Herenthout maakt deel uit van Achtkant, een feitelijke samenwerking tussen 12 lokale besturen. Deze samenwerking beoogt onder meer schaalvoordelen en efficiëntiewinsten en groepsaankopen kunnen hiertoe een middel zijn. Om de bestaande samenwerking en de organisatie van groepsaankopen door Achtkant te formaliseren, keurt de raad het samenwerkingsakkoord groepsaankopen Achtkant goed. De raad keurt aanpassingen aan het huishoudelijk reglement en de schriftelijke overeenkomst van de Buitenschoolse Kinderopvang goed om te voldoen aan nieuwe Vlaamse regelgeving omtrent de opvang van baby s en peuters. Raad van 5 mei 2015 Voor de uitbreiding van de Groep van Assistentiewoningen Huis Driane keurt de raad het bestek en de raming voor de opdracht Ontwerp, bouw en financiering van woongelegenheden voor ouderen in de zin van het Woonzorgdecreet goed. De raad stelt het Reglement van het Sociaal Tarief IBO opnieuw vast. De raad keurt de Steunnorm tegemoetkoming Socio-culturele Participatiepremie 2015 goed. Raad van 2 juni 2015 De raad keurt de jaarrekening 2014 goed. De raad neemt akte van volgende jaarverslagen 2014: Ouderenzorg, Kids & co, Sociale Dienst, Personeel & Organisatie. 3

4 loket sociale dienst Rechtshulp/juridisch advies Het takenpakket van onze dienst rechtshulp werd geheroriënteerd. Dit om nog meer juridische informatie en advies te kunnen verstrekken aan mensen uit kansengroepen. Wie kan er nu nog terecht op onze dienst Rechtshulp? Elke inwoner van Herenthout kan nog steeds terecht bij onze jurist. Enkel de tijdsinvestering per vraag is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie: Wat is de opdracht van de jurist? Eerste oriënterend juridisch advies (wegwijs maken) Verdere stappen zetten: brieven, argumentaties en overeenkomsten opstellen, begeleiden, bemiddelen, samenwerken met andere diensten Voor wie?* Elke inwoner van Herenthout Enkel voor mensen uit kansengroepen. *De nieuwe bepaling van de doelgroep voor onze dienst Rechtshulp werd goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 7 april Je kan juridisch advies vragen over: huurcontracten echtscheiding onderhoudsgeld eigendommen erfenis gerechtskosten handelsrecht belastingen Afhankelijk van jouw situatie zal het blijven bij advies en eventueel doorverwijzing of het mee opvolgen van het dossier zolang dit nodig wordt geacht. Waar en hoe deze hulp aanvragen? Loket Sociale Dienst T of T / Iedereen verdient vakantie! Je hoeft geen groot budget te hebben om met vakantie te gaan. Het kan ook als je een beperkt inkomen hebt. OCMW Herenthout is immers aangesloten bij Steunpunt Vakantieparticipatie. Via deze organisatie kunnen allerlei vakanties, uitstappen of kampen geboekt worden voor een lage prijs en dit het ganse jaar door. Onze maatschappelijk werkers helpen je graag bij het maken van een haalbare en betaalbare keuze voor jou. Voorbeeld inkom pretpark: Bobbejaanland: normaal 32,00 euro - via Vakantieparticipatie 19,00 euro dus 13,00 euro voordeel! Plopsaland: normaal 35,00 euro (V en K > 1 m) - via Vakantieparticipatie 21,00 euro dus 14,00 voordeel! Er zijn heel wat mogelijkheden om voor weinig geld of met een grote korting toch een toffe vakantie of uitstap te boeken: vakantie in België of het buitenland; daguitstap met het gezin of alleen; sportkamp; taalkamp; sportvakantie voor je kind; Voorwaarden: Inwoner van Herenthout zijn; Gebruikmaken van OCMW hulp-/dienstverlening. Hoe aanvragen? Neem contact op met jouw maatschappelijk werker of het Loket Sociale Dienst; Tijdig aanvragen omdat de aanvragen enkele dagen vooraf moeten ingediend worden. Meer info? Loket Sociale Dienst of Zitdag: elke vrijdag tussen 9.00 en uur. Kan je niet op vrijdagvoormiddag? Dan kan je contact opnemen met het Loket Sociale Dienst voor een afspraak op donderdagnamiddag. Onze jurist heeft ook op maandagavond tussen en uur zitdag in OCMW Herentals, Nederrij 133a. Waar kan je nog terecht voor gratis eerstelijns juridisch advies? Commissie voor rechtsbijstand: advocaten geven gratis juridisch advies aan particulieren. Deze dienst heeft eveneens zitdag op maandagavond en dit van tot uur in het Administratief Centrum, Augustijnenlaan 30 in Herentals. Er worden ook zitdagen georganiseerd in Geel, Westerlo, Turnhout en Mol. Meer info? 4

5 loket sociale dienst Gemeentelijke mantelzorgtoelage Dat bejaarde personen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen is te danken aan onze mantelzorgers. Niemand zal het tegendeel beweren wanneer we zeggen dat het lovenswaardig is dat personen zich inzetten voor het verzorgen van hulpbehoevende bejaarde mensen. Deze zware taak van de mantelzorgers verdient dan ook waardering van de gemeenschap. Gemeente Herenthout voorziet al jaren een financiële tegemoetkoming als blijk van deze waardering. T / Rode Neuzen Dag wil deze problematiek aanpakken en het Lokaal Bestuur werkt hier graag aan mee! We willen geld inzamelen om jongeren die mentaal in de knoei zitten psychologisch te ondersteunen. Zo kunnen ze in een vroeg stadium geholpen worden zodat de problemen niet erger worden. Daarnaast wil Rode Neuzen Dag het taboe doorbreken en via humor de problematiek bespreekbaar maken. Houd je neus in de richting van onze facebookpagina, website en nieuwsbrief om op de hoogte te blijven over de acties die het Lokaal Bestuur zal organiseren! Voorwaarden: De hulpbehoevende bejaarde heeft: - de minimum leeftijd van 70 jaar en is inwoner van Herenthout; - recht op de zorgverzekering. De mantelzorger is: - inwoner van Herenthout; - geregistreerd als mantelzorger bij de zorgverzekering. Waar aanvragen? Loket Sociale dienst (tijdens werkdagen elke voormiddag van 9.00 tot uur en maandagavond van tot uur). Meebrengen? Identiteitskaart Beslissing zorgverzekering van de hulpbehoevende bejaarde Bewijs van registratie als mantelzorger bij de zorgverzekering 5 december: Rode Neuzen Dag Samen voor meer psychologische hulp aan jongeren De nieuwsberichten van de jongste weken hebben ons allemaal geraakt. Een jongen die gepest werd op school met zware gevolgen, een meisje dat in de cel belandde omdat er geen plaats was in de jeugdpsychiatrie... Elke dag zijn er heel wat jongeren die met grote of kleine problemen kampen. 5

6 loket bouwen & wonen Burgemeesterconvenant Kempen2020 Twee CNG-voertuigen voor de technische dienst Voortaan zie je de technische dienst met twee CNG-voertuigen rijden: een lichte bestelwagen en een lichte vrachtwagen met open laadruimte. Deze vervangen twee sterk verouderde en vervuilende dieselvoertuigen. De aankoop is positief voor het milieu, zonder dat er aan comfort wordt ingeboet. CNG staat voor Compressed Natural Gas of samengesteld aardgas. Deze voertuigen zijn minder vervuilend dan de klassieke wagens. De uitstoot van stikstofoxiden (NOX) en koolwaterstof is 50 tot 60 % lager dan die van benzine en diesel. Een voertuig op aardgas produceert ongeveer 27 % minder CO 2 dan benzine en 12 % minder CO 2 dan diesel. Bovendien kan het aardgas ook voortkomen uit biogas en is zo 100 % hernieuwbaar en gebaseerd op de recyclage van afval. T / Belgerinkel: opnieuw een succes! Belgerinkel zet burgers aan om met de fiets of te voet boodschappen te doen. Tijdens de campagneperiode beloonden 48 handelaars hun klanten met een sticker wanneer ze te voet of per fiets boodschappen deden. Elke sticker bevatte een unieke code, die ze konden registreren via of op spaarkaarten konden plakken. Tijdens de campagneperiode deden de Herenthoutenaren verplaatsingen met de fiets of te voet en verzamelden zo evenveel stickers. Uit deze stickers trokken we 26 winnaars die kans maakten op de unieke Belgerinkelfiets, fietstassen en aankoopbons van de Herenthoutse Middenstand. Tijdens een receptie op 22 juni 2015 werden de prijzen verdeeld. Rita Van Aeken uit de Lochtstraat won de mooie Belgerinkelfiets. De aankoopprijs van deze voertuigen is iets hoger, maar de meerkost verdient zichzelf snel terug. Rijden op aardgas biedt een besparing van 30 tot 50 % op de brandstofkosten. Daarnaast biedt de Vlaamse overheid een fiscale korting via de belasting op inverkeersstelling (BIV). Ook de jaarlijkse verkeersbelasting ligt lager. Door de aankoop van twee CNG-voertuigen kreeg de gemeente gratis een eigen aardgastankstation, dat op het gemeentemagazijn werd geplaatst. Op deze manier kunnen de voertuigen optimaal worden ingezet. Met de aankoop van twee CNG-voertuigen wil de gemeente het goede voorbeeld geven naar een duurzame mobiliteit. De aankoop draagt bij tot de doelstellingen van de Burgemeesterconvenant: de CO 2 -uitstoot met 20 % verminderen door minder energie te gebruiken en sterker in te zetten op hernieuwbare energie. Meer info? Milieudienst, T of Ook onze burgemeester op de fiets Onze burgemeester ging de uitdaging aan om één week zoveel mogelijk verplaatsingen met de fiets te doen. De campagne burgemeester op de fiets had tot doel Kempenaren aan te zetten om meer verplaatsingen met de fiets te doen. Onze burgemeester gaf het goede voorbeeld tijdens de week van 22 tot en met 28 juni Hij hield hierover een fietsdagboek bij, dat je kan nalezen op onze website. De campagne maakte deel uit van het streekproject Kempen2020, het engagement van de 29 Kempense burgemeesters om 20 % CO 2 te besparen tegen Mobiliteit is verantwoordelijk voor 22 % van de CO 2 -uitstoot in de Kempen. Actie is dus nodig! Meer info? 6

7 loket bouwen & wonen Delen is het nieuwe hebben! Sommige mensen delen auto s. Her en der worden bakfietsen of tuinmachines gedeeld onder buurtbewoners. Een groep mensen teelt samen groenten in een moestuin. In de Kempen zijn er zo n tachtig deelgroepen actief. Telkens met mensen die op hun manier bewuste verbruikers samenbrengen, samen meer delen en zo elk minder consumeren. Vormingplus Kempen wil meewerken aan dergelijke projecten en doet dat onder de naam Transitielaboratorium Kempen (kortweg: TransLab K). Een mondvol, maar het zegt precies wat het wil: als experiment een aantal projecten opstarten in onze regio. Maar TransLab K wil vooral de burgers en groepen die al actief zijn op dat vlak ondersteunen. Je kan op de website van Vormingplus, terecht voor praktijkvoorbeelden, achtergrondinformatie en doorverwijzingen naar transitieprojecten in binnen- en buitenland. Je vindt er ook een kaart met alle bestaande Kempense transitieprojecten. Vormingplus begeleidt ook zelf een paar transitieprojecten. Enkele keren per jaar roept Vormingplus alle bestaande projecten samen om informatie uit te wisselen en om van mekaar te leren. Meer info? TransLab K, Vormingplus Kempen, T , mail: of of T / Groene stroom en gas voor KMO s en verenigingen: inschrijven tot en met 13 oktober 2015 Heb je een professioneel contract (enkel laagspanning) en een jaarlijks gemeten energieverbruik lager dan kwh elektriciteit en kwh aardgas, dan is dit je kans om goedkopere energie aan te kopen. Het gaat, net als bij particulieren, om een jaarcontract groene stroom en/of gas. Het verloop van een groepsaankoop Door met een grote groep mensen samen een product te kopen, kan je korting krijgen van de leverancier. Hoe meer mensen meedoen, hoe groter de korting. 1. Je schrijft gratis en vrijblijvend in. Op basis van het aantal inschrijvingen geven de leveranciers tijdens de veiling hun beste prijs. De leverancier met het beste product (prijs en kwaliteit) wint en doet je een persoonlijk voorstel. 2. Je ontvangt een persoonlijk voorstel op maat. We vergelijken je voorstel met de huidige gemiddelde marktprijs. Op die manier zie je meteen of en hoeveel je kunt besparen. Je beslist of je het aanbod accepteert. Meer info & inschrijven? Groepsaankopen energie van de provincie Besparen op je energiefactuur en tegelijkertijd het milieu een handje helpen? Het kan. De provincie organiseert drie groepsaankopen groene energie. Fotovoltaïsche zonnepanelen: inschrijven tot en met 12 augustus 2015 De provincie wil met deze groepsaankoop inwoners maximaal ondersteunen en stimuleren om zelf lokale groene stroom op te wekken door een totale begeleiding te bieden, van offerte tot goede werking van de installatie. Groene stroom en gas voor particulieren: inschrijven tot en met 6 oktober 2015 Het gaat om een éénjarig contract groene stroom en/of gas. Je kunt kiezen voor een contract elektriciteit en gas of een contract voor enkel gas of enkel elektriciteit. Voor elektriciteit gaat het om 100 % groene stroom zoals gecertificeerd door de VREG. Het is een vaste prijs gedurende het hele jaar. Voor gas gaat het om een geïndexeerde jaarprijs. Dit wil zeggen dat de prijs in de loop van het jaar licht kan schommelen, afhankelijk van de gasprijs op de internationale energiemarkten. Bij de groepsaankoop is het basistarief voordeliger, dus blijft je prijs steeds voordeliger dan de gemiddelde marktprijs, ook bij stijging of daling van de tarieven. De korting blijft dus gegarandeerd. Denk eraan: wie vorig jaar deelnam, moet zich opnieuw inschrijven om een jaar lang van kortingsprijzen te genieten. 7

8 loket bouwen & wonen Vergroot de hoop tot 31 augustus Breng tot 31 augustus 2015 gratis je taxussnoeisel naar het containerpark en vergroot de hoop. Letterlijk de hoop snoeisel, figuurlijk de hoop op genezing van vele kankerpatiënten. Taxussnoeisel bevat baccatine, een actief bestanddeel dat wordt verwerkt in heel wat kankermedicijnen. Uit 1 m³ kan één chemotherapie (of circa zes behandelingen) aangemaakt worden. Let wel, het taxussnoeisel moet jong en zuiver zijn, anders is het onbruikbaar: Jong: Enkel het éénjarig snoeisel (takken tot 30 cm) van Taxus baccata bevat de waardevolle stof baccatine. Het is dan ook belangrijk dat het verzamelde snoeigroen afkomstig is van hagen die jaarlijks gesnoeid worden. Zuiver: Gebruik een zeil of doek om het snoeigroen op te vangen. Taxussnoeisel vermengd met aarde, gras of ander groen, is niet bruikbaar voor de aanmaak van kankermedicijnen. Meer info? T / aanbieden tijdens de gewone ophaling van de restafvalcontainers. Hieraan zijn wel een paar voorwaarden verbonden: 1. Twee dagen voor de ophaling van de container geef je het exacte aantal zakken door via het gratis nummer van de DIFTAR-informatielijn (T ). 2. Je moet opletten dat de zakken niet groter zijn dan de container zelf. De zakken worden na lediging van je restafvalcontainer, in je container gezet om te wegen. Je kan slechts drie keer per jaar extra zakken aanbieden. Het aantal zakken is beperkt tot 40 stuks per jaar. Meer info? Milieudienst (Loket Bouwen & Wonen), T of Opnieuw grootse zwerfvuilactie op 10 oktober! Na het succes van de vorige jaren, willen we opnieuw Herenthout zwerfvuilvrij maken. Vrijdag 9 oktober 2015 starten de scholen met opruimen. Zaterdag 10 oktober zetten we het werk verder met alle Herenthoutenaren! Wil je ook je steentje bijdragen? Doe dan mee met je vereniging, groep, gezin of in je eentje met de grootse zwerfvuilactie op 10 oktober! Want hoe meer helpende handen, hoe netter onze gemeente zal zijn. We starten om 9.00 uur s morgens aan de gemeentelijke feestzaal. s Middags komen we terug samen en genieten we van een hapje en een drankje. Om voor iedereen voldoende te voorzien, vragen we je om het aantal deelnemers voor 25 september door te geven. Interesse? Neem contact op met de milieudienst op T of Regels groot huisvuil De technische dienst stelde bij de ophaling van het groot huisvuil vast dat sommige inwoners onvoldoende op de hoogte zijn van wat er wel en niet bij het groot huisvuil mag. Een omschrijving vind je op de afvalkalender en in de politiecodex. WEL: restafval dat omwille van de grootte of aard niet in de restafvalcontainer kan, bijvoorbeeld matras, tapijt, zetel NIET: autobanden, snoeihout, bouw- en sloopafval, elektrische en elektronische apparaten, houtafval en behandeld hout (o.m. treinbilzen), roofing, PVC, restafval in zakken, PMD en groene zakken, restplastic, asbestproducten, cellenbeton, gyproc, gips en kalk. De technische dienst neemt enkel grof vuil mee. Met het overige afval kan je terecht op het containerpark, in de kringwinkel of via de huis-aan-huisophaling. Als de hoeveelheid te groot is om in de grijze restafvalcontainer te stoppen, dan mag je deze in afzonderlijke zakken Enkele helpers van de vorige actie 8

9 loket bouwen & wonen Sociale correctie op de diftarfactuur: denk aan je medisch attest De sociale correctie op de diftarfactuur is bedoeld voor kinderen onder de drie jaar en voor mensen met medische problemen, met name nierdialyse-, stomapatiënten en mensen met incontinentie. Het gaat om een bedrag ter waarde van 75 kg restafval (of 18,75 euro) per kind onder de drie jaar en 125 kg restafval (of 31,25 euro) per persoon met medische problemen dat wordt toegevoegd aan het saldo van de diftarrekening van je gezin. Met deze rekening betaal je maandelijks de huur van je afvalbakken en het aantal kg afval dat je meegeeft. Voor jonge kindjes wordt dit automatisch geregeld. We bekijken op basis van het bevolkingsregister of en hoeveel kinderen er onder de drie jaar in het gezin wonen. Hierbij wordt 1 januari van het jaar van de uitbetaling als datum genomen. Mensen met medische problemen moeten een attest van de dokter binnenbrengen. Als het attest vermeldt dat het medisch probleem blijvend is, dan moet je dit attest slechts één keer binnenbrengen. Het medisch attest bezorg je voor 1 oktober van het jaar waarin je de sociale correctie wenst aan het Loket Bouwen & Wonen of stop je in een gesloten omslag in de brievenbus van het gemeentehuis. De uitbetaling gebeurt eind oktober. Wie recht heeft op een sociale correctie, ontvangt eind oktober een brief met vermelding van het bedrag en de periode dat het bedrag aan je diftarrekening wordt toegevoegd. T / pesticiden zoveel mogelijk voorkomen. Om ongewenste dieren of planten te bestrijden, zijn er tal van goed werkende, alternatieve methoden zoals borstelen en branden. Hoe pak je het aan? Een goed ontwerp, goede aanleg en een regelmatig onderhoud van je tuin, oprit en terras maken een efficiënt, pesticidenvrij beheer mogelijk. Tip 1 Kruidgroei hoeft niet ongewenst te zijn. Door de natuur zijn gang te laten gaan in (een deeltje van) je tuin help je bijen en andere nuttige insecten. Zo trek je ook natuurlijke vijanden aan voor bijvoorbeeld bladluizen of slakken. Tip 2 Verhard zo weinig mogelijk. Gebruik een goed ontwerp voor de (her)aanleg van je tuin. Tip 3 Plant de juiste plant op zonnige of schaduwrijke plaatsen. Plant bodembedekkers aan of werk met boomschors om open bodem te vermijden. Tip 4 Gebruik alternatieven. Veeg en borstel regelmatig zodat er geen ophoping is van organisch materiaal en water. Branden werkt ook goed. Meer info? Surf naar Je vindt er praktische tips over het bestrijden van ongewenste dieren en planten, ziektes en plagen zonder pesticiden. Meer info? Milieudienst (Loket Bouwen & Wonen), T of Doe jij het al zonder pesticiden? Ongewenste dieren of planten in jouw tuin bestrijden? Dat doe je beter niet met pesticiden. Gebruik hiervoor alternatieven, zonder chemische producten. Gebruik ook geen pesticiden op je terras of oprit. Zet pesticiden buitenspel en help mee aan een gezonder leefmilieu. Vanaf 1 januari 2015 gebruiken openbare diensten geen pesticiden meer. Concreet betekent dit dat naast de openbare besturen ook scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven, zorginstellingen en heel wat sportclubs hun terreinen pesticidenvrij onderhouden. Maar ook jij moet voortaan je voetpad zonder pesticiden proper houden. Waarom verstrengt de wetgeving? Pesticiden vormen een bedreiging voor het milieu, de waterkwaliteit en het behoud van duurzame waterreserves. We moeten ook onze gezondheid beter beschermen tegen de gevaren van pesticiden. Kwetsbare groepen zoals kinderen, jongeren, oudere mensen en mensen met een zwakke gezondheid lopen gevaar. Daarom moeten we het gebruik van Het EPC-attest en de maandelijkse woonkost Bij je zoektocht naar een nieuwe koop- of huurwoning is het steeds raadzaam om ook het EPC-attest van de woning grondig te bekijken. Dit attest bevat immers veel informatie over de maandelijkse energiekost en de mogelijke verbeterpunten van de woning in kwestie. Wat is een EPC-attest? Als je een woning wil verkopen of verhuren moet je verplicht over een energieprestatiecertificaat (EPC) beschikken. 9

10 loket bouwen & wonen Dit attest bevat informatie over de energiescore van de woning. Daarnaast informeert het je als mogelijke koper of huurder over de maatregelen die je kan ondernemen om de woning energiezuiniger te maken. De energiescore die het attest aangeeft moet verplicht in verhuur- en verkoopadvertenties worden vermeld. Een EPC-attest blijft 10 jaar geldig. Enkel energiedeskundigen type A die door de Vlaamse overheid erkend zijn, mogen een EPC opmaken. Bestudeer je EPC-attest voor je huurt of koopt Bij een koopwoning kan je het attest gebruiken om in te schatten hoe hoog de energiekosten zullen zijn bij bewoning. En je kan uit het attest ook afleiden welke verbeteringswerkzaamheden er nog kunnen worden uitgevoerd om de woning energiezuiniger te maken. Dan wordt de woning dus goedkoper om in te wonen. Als het een huurwoning betreft is de EPC-waarde zo mogelijk nog van groter belang. Als huurder zal je niet snel zelf energiebesparende investeringen uitvoeren in de woning, daarom is het belangrijk om goed te kunnen inschatten of de verwarmingskosten van de huurwoning zwaar gaan doorwegen. Je maandelijkse kost wordt immers bepaald door de som van de huurprijs en de energiekost. Een woning huren voor 450,00 euro per maand kan enorm aantrekkelijk lijken, maar als deze woning een hoge EPC-score zou hebben zal de energiekost mogelijk zeer hoog oplopen. Het kan dus soms raadzamer zijn om een woning te huren met een iets hogere huurprijs, die wel over een lage EPC-score beschikt. Vergelijk zelf EPC-scores Via kan je de EPCscore van je woning vergelijken met de gemiddelde EPCscore in je gemeente, provincie of in Vlaanderen. Wanneer betaal je minder onroerende voorheffing? Als eigenaar van een woning moet je jaarlijks onroerende voorheffing betalen. In een aantal gevallen kan je echter een vermindering of vrijstelling van deze onroerende voorheffing bekomen. De volledige lijst en voorwaarden vind je terug op In dit artikel vind je al een bondig overzicht. Automatische verminderingen Automatische verminderingen zijn verminderingen die automatisch op het aanslagbiljet verrekend worden. De belastingplichtige moet deze niet zelf aanvragen. Vermindering voor minstens twee kinderbijslaggerechtigde kinderen; T / Vermindering voor één (of meerdere) gehandicapte persoon/personen; Vermindering voor energiezuinige gebouwen; Gewone vermindering voor bescheiden woning (kadastraal inkomen kleiner of gelijk aan 745,00 euro). Verminderingen op aanvraag Verminderingen op aanvraag worden enkel toegekend nadat ze werden aangevraagd bij de Vlaamse Belastingdienst. Bescheiden woning verhoogde vermindering (50 %) De automatische vermindering voor een bescheiden woning bedraagt 25 % en kan voor een periode van vijf jaar verhoogd worden tot 50 % als de belastingplichtige de woning gebouwd of gekocht heeft zonder een bouw- of aankooppremie te hebben verkregen. Deze verhoogde vermindering moet je éénmalig aanvragen bij de Vlaamse Belastingdienst. Verminderingen voor een huurder Eigenaars die een woning verhuren aan een huurder wordt een vermindering toegekend als de huurder: Minstens twee kinderbijslaggerechtigde kinderen heeft; Een grootoorlogsverminkte is; Iemand uit het gezin van de huurder gehandicapt is. Opgelet, de vermindering wordt toegekend aan de eigenaar die de belasting moet betalen, maar de huurder mag dit bedrag aftrekken van de huurprijs. Nadat de huurder de aanvraag doet via een meldingsformulier (formulier te vinden op van de Vlaamse Belastingdienst wordt de huurder op de hoogte gebracht van het bedrag van de vermindering. Vrijstellingen voor leegstand en verkrotting Er bestaan ook vrijstellingen om leegstand en verkrotting tegen te gaan. Deze vrijstellingen moeten de leegstand van handelszaken en de verkrotting van gebouwen helpen bestrijden. Voor het verbouwen van een leegstaand handelspand en het renoveren van een verwaarloosde of onbewoonbare woning kan deze vrijstelling worden aangevraagd. Openbaar onderzoek De gemeenteraad heeft in zitting van 1 juni 2015 beraadslaagd over de afschaffing van een gedeelte van buurtweg nummer 3. Deze afschaffing betreft een verlaten bedding van de oude Herentalse Steenweg, die momenteel niet meer in gebruik is. Het dossier zal onderworpen worden aan een openbaar onderzoek, waarna de gemeenteraad opnieuw over deze afschaffing zal beraadslagen. Vervolgens wordt het dossier doorgestuurd naar de Bestendige Deputatie. Graveren van fietsen maandagavond van tot uur: 7 september 5 oktober woensdagnamiddag van tot uur: 15 juli 23 september 21 oktober 10

11 loket kids & co T / Toekenning geboortepremie Tot vorig jaar werd aan alle gezinnen bij de geboorte van hun kindje, een geboortepremie overgeschreven op de rekening van de ouders. Vanaf januari 2015 verloopt dit anders en ontvangen ouders van het Lokaal Bestuur een geboortepremie in de vorm van een aankoopbon bij de Herenthoutse middenstand. Om deze aankoopbon in ontvangst te nemen nodigen we de kersverse ouders met hun kindje en samen met andere jonge ouders vier keer per jaar uit op het wekelijkse peuterspeelpunt op vrijdagvoormiddag in De kinderclub op de site van gemeenteschool Klim-op. Bij een kopje thee of koffie kunnen ouders kennismaken met de werking van het peuterspeelpunt en andere jonge ouders ontmoeten. Tegelijk zal het gemeentelijk dienstverleningsaanbod voor gezinnen met kinderen voorgesteld worden. De ouders die een baby kregen binnen het specifieke kwartaal zullen een persoonlijke uitnodiging ontvangen voor de respectievelijke data. Wanneer ouders niet aanwezig kunnen zijn op de voorgestelde datum kan de aankoopbon tot een maand nadien afgehaald worden op Loket Kids & co, Zwanenberg 27. Pretroulette in het park Op woensdag 20 mei 2015 vond in Herenthout Pretroulette in t park plaats. Dat het een succes was, staat buiten kijf! Tientallen kinderen en hun ouders/grootouders zakten ondanks een regenachtige start af naar het gemeentelijk park en beleefden een ongelooflijk plezante namiddag. Loket Kids & co had het initiatief genomen om tijdens de Week van de Opvoeding, met als thema Opvoeden in je buurt, alle Herenthoutse vrijetijdsverenigingen die een werking naar jeugd toe hebben, uit te nodigen om hun werking voor te stellen aan de kinderen en hun ouders. Opvoeden doen we immers samen! Zo konden de Herenthoutse kinderen gedurende de hele middag proeven van een uitgebreid aanbod aan activiteiten. Ze speelden naar hartenlust met de Pretcamionette onder leiding van de chirojongens en -meisjes en volleybalden met de Herenthoutse volleybalclub. Ook de Sportsnack vond voor de gelegenheid in het park plaats en trok veel kinderen aan. Ze luisterden geboeid naar het verteltheater van de bibliotheek en bouwden met kartonnen dozen hun ideale buurt na bij De Kinderclub. We zagen een variatie aan fleurige huizen verrijzen. Zelfs Peter Kip, de kerk, de scholen, een voetbalplein, en den Delhaize werden nagemaakt. De kinderen speelden toffe gezelschapsspelletjes bij de spelotheek, sprongen op het springkasteel of lieten zich grimeren door Jeugdatelier Matsijs en een begeleidster van De Kinderclub. Er liepen plots verschillende Spidermans, prinsessen en ijskoninginnen rond in het park. Die konden op hun beurt gaan cadeautjestrekken bij de stand van De Gezinsbond. Ook aan de allerkleinsten was gedacht. Zij speelden lustig bij het peuterspeelpunt Peuters & Zo en mochten er een kleurrijke ballon kiezen. Of dit alles nog niet genoeg was, genoten de kinderen, ouders en grootouders van een schitterend dansoptreden van Muses in Motion en van de mooie stemmen van de muziekacademie. Wanneer de kinderen van al dat plezier dorst kregen, konden ze hun eigen smoothie gaan trappen op de sapjesfiets. En de ouders? Die speelden mee, genoten in het zonnetje van een kopje koffie of thee en snuisterden rond bij de standjes van de Opvoedingswinkel, Dansstudio Steps 11

12

13

14 loket kids & co Het Doolhofje, een praatgroep voor ouders Het Doolhofje is een praatgroep voor ouders van een kind met ASS (Autisme Spectrum Stoornis) en is sinds 2009 een ventilatieplek voor ouders. Eén keer per maand komen we samen om te praten, te luisteren, tips en ervaringen uit te wisselen, informatie te helpen zoeken of gewoon eens op adem te komen Ook ouders van kinderen met andere extra zorgen zijn welkom in onze groep, hun verhaal is immers vaak heel gelijklopend en herkenbaar! Interesse? Neem dan contact op met Loket Kids & co, of T Studietoelagen T / Eerst even genieten van de zomer, maar snel zal het nieuwe schooljaar er weer aankomen! Maak er in het begin van het schooljaar een goede gewoonte van om je studietoelage opnieuw aan te vragen. Dit kan vanaf 1 augustus via Doe je de aanvraag liever met een formulier, dan kan je een aanvraagformulier bekomen via de school van je kind. Voor hulp bij het invullen of verder afhandelen van je studietoelage kan je terecht bij An Loos aan het Loket Kids & co, elke dinsdag tussen 9.00 en uur of op andere momenten na afspraak, T Peuterspeelpunt Peuters & Zo! Alle kinderen van 0 tot 3 jaar én hun mama, papa, grootouders of babysit zijn welkom in onze peuterspeelpunten! Vlaanderen is onderwijs De kindjes kunnen in een speelpunt wennen aan andere kinderen, een andere omgeving, andere volwassenen. Zo zal de stap naar de kleuterschool minder groot zijn. Mama s, papa s en grootouders kunnen gezellig met elkaar praten terwijl de kleintjes spelen. De peuterspeelpunten zijn gratis toegankelijk. De kindjes krijgen een lekker stuk fruit, ouders en grootouders krijgen een drankje en een versnapering. Je hoeft voor de peuterspeelpunten niet in te schrijven of te reserveren. Elke vrijdag kan je in Herenthout terecht voor een gezellige voormiddag met je kindje tussen 9.00 en uur in de lokalen van de kinderopvang op de site van gemeenteschool Klim-op (toegang langs het park). Tijdens de zomermaanden gaan we telkens de sportieve toer op. Daarnaast kan je ook elke voormiddag terecht in de peuterspeelpunten in Olen, Vorselaar, Grobbendonk en Herentals. Tijdens de zomervakantie kan je in Herenthout terecht op de peuterspeelpunten (sportpunten) op volgende dagen: vrijdag 24 juli vrijdag 7 augustus vrijdag 21 augustus school- en studietoelagen Vraag ze op tijd aan (vanaf de kleuterschool). 1 op 4 heeft er recht op. Van kleuter tot student. Dien je aanvraag in van 1 augustus 2015 tot en met 1 juni Hulp nodig bij je aanvraag? Kijk op bel gratis 1700 of ga naar het schoolsecretariaat of de studentenvoorzieningen. of bel 1700 V.U. Peter Parmentier, Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen, Afdeling Studietoelagen, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel Schooljaar De volledige kalender is beschikbaar op het Loket Kids & co of op 14

15 loket zorg & gezondheid Zin in een ritje? We zijn dringend op zoek naar vrijwillige CHAUFFEURS! Door het overdonderend succes van onze uit- en thuismobiel en de Minder Mobielen Centrale, kunnen we met ons huidig aantal chauffeurs helaas niet voldoen aan de vraag. Heb je af en toe wat tijd om een ritje te doen? Spring dan snel binnen op het Loket Zorg & Gezondheid of kom jezelf informeren bij een lekker stukje taart op maandag 14 september 2015 om uur in de cafetaria van Huis Driane. Graag vooraf een seintje via T of Vernieuwde website Vind je het belangrijk om goed in je vel te zitten? Neem je graag tijd voor jezelf? Ben je graag veerkrachtig, ook op moeilijke momenten? Dan is Fit in je Hoofd iets voor jou! Met deze website leer je controle over je eigen leven te hebben. Je leert jezelf te waarderen. Je kan het hoofd bieden aan stress en tegenslag. Je leert positief in het leven te staan. En dat voelt goed! Via 10 tips kan je zélf aan de slag met je eigen veerkracht. Deze website is bedoeld voor mensen ouder dan 16 jaar. Ben je jonger? Neem dan een kijkje op Fit in je Hoofd is een campagne van de Vlaamse overheid. Infonamiddag: Hoe voelt het om oud te zijn Ben je mantelzorger of hulpverlener of gewoon nieuwsgierig? Ervaar zelf welke moeilijkheden ouderen ondervinden in het dagelijkse leven. Om ons helemaal in te leven in het oud zijn, kunnen we gebruikmaken van een geriatrisch pak en van het valparcours. Waar? in en rond Huis Driane Wanneer? woensdag 9 september 2015 Uur? uur Prijs? gratis Inschrijven ten laatste op 1 september 2015 T / Vroegtijdige zorgplanning: meer dan een wilsbeschikking De vooruitgang van de geneeskunde zorgt ervoor dat we steeds langer leven. Kwaliteit van levenseinde wordt voor veel mensen alsmaar belangrijker. Eén van de instrumenten om deze kwaliteitsvolle zorg vorm te geven, is de zogenaamde wilsverklaring. We stellen echter vast dat er veel misverstanden zijn over de soorten wilsverklaring, de terminologie en wettelijke bepalingen hieromtrent. Wat verstaan we onder wilsverklaring? Wanneer is deze geldig? Wat is een vertrouwenspersoon? Wie kan mijn vertegenwoordiger zijn? Is een wilsverklaring afdwingbaar? In hoeverre kan ik mijn eigen wensen op papier zetten? Deze en andere vragen komen zeker aan bod op de infonamiddag. We proberen de bestaande documenten te verduidelijken en te situeren binnen een breder geheel van vroegtijdige zorgplanning. Wanneer? dinsdag 6 oktober 2015 Uur? tot uur Waar? cafetaria Huis Driane Prijs? 3,00 euro Spreker: Guy Hannes (PNAT) Inschrijven voor 30 september 2015 (max. 80 personen) Organisatie: Lokaal Dienstencentrum Huis Driane in samenwerking met thuiszorgcentrum Turnhout en de stuurgroep gezondheid Nieuws van de seniorenraad Korte terugblik! Op maandag 4 mei 2015 organiseerde de seniorenraad in samenwerking met de Herenthoutse KVG in de cafetaria van Huis Driane een voordracht rond incontinentie. Een 40-tal geïnteresseerden hebben dit infomoment gevolgd. Het aanwezige publiek was na afloop erg enthousiast over de gekregen informatie en gastspreker Ronny Pieters, verpleegkundig specialist urologie aan het UZ Gent. In het vooruitzicht! Gratis plaspunten in Herenthout Iedereen heeft het al wel eens meegemaakt om dringend onderweg te zijn: tijdens het winkelen of onderweg in de auto Je moet dringend plassen en je hebt die plastuit net niet bij de hand, er is geen gebladerte in de buurt en de gehaakte wcrolhouder op de hoedenplank van de auto blijkt nog maar één velletje meer te bevatten. Een vervelende situatie want de tijd om ergens een kop koffie te gaan drinken heb je niet. 15 Daar wil de seniorenraad iets aan doen! Ze willen in samenwerking met bereidwillige horecazaken binnen onze gemeente en het lokaal bestuur mensen de mogelijkheid geven om

16 loket zorg & gezondheid gratis, zonder aankoopverplichtingen, naar het toilet te laten gaan. Tijdens de komende maanden zullen de horecazaken in Herenthout een bezoekje krijgen waarbij het concept gratis plaspunt zal toegelicht worden. Ook wordt de vraag gesteld of ze hieraan willen meewerken. Je herkent de gratis plaspunten aan de onderstaande stickers op het raam of de deur van de zaak. Een gratis plaspunt mag je dus steeds binnenwandelen voor een bezoek aan het toilet. Je hoeft niets te drinken of te eten en men zal geen vergoeding vragen. Naast de horecazaken zullen de stickers ook verschijnen in openbare gebouwen binnen de gemeente zoals het gemeentehuis, Huis Driane, de sporthal, de bibliotheek Spaans voor beginners Toegankelijk voor rolstoelgebruikers Is Spanje jouw favoriete vakantiebestemming? Wil jij volgend jaar graag tapas bestellen in een lokale bar in een gezellig Spaans dorpje en dit in de lokale taal? Het kan! Schrijf je in voor onze cursus Spaans. Waar? polyvalente zaal Huis Driane Wanneer? elke dinsdag (met uitzondering van de schoolvakanties) Uur? tot uur Prijs? 20,00 euro Inschrijven voor 10 september 2015 Vrijwilligers geven computerles ABC van de pc Als beginner ga je aan de slag met deze basiscursus. De cursus bestaat uit vier lessen. Aan het einde van deze lessenreeks kan je al goed overweg met een computer. Waar? polyvalente zaal Huis Driane Wanneer? 15/09/15 18/09/15 22/09/15 25/09/15 Uur? 9.00 tot uur Prijs? 20,00 euro (cursusmateriaal en koffie inbegrepen) Inschrijven tot volzet T / Waar? bibliotheek Herenthout Wanneer? 29/09/15 01/10/15 Uur? 9.00 tot uur Prijs? 4,00 euro Inschrijven tot volzet ANDROID Heb je een tablet en ken je weinig van een gewone computer, dan is deze workshop van twee voormiddagen ideaal voor jou. Hoe zoek je informatie op het internet? De werking van een tablet in het algemeen is niet moeilijk maar je moet het wel weten. Hoe tover je apps tevoorschijn? Wat kan je met de belangrijkste instellingen? Breng zeker je tablet (met android besturingssysteem) en eventueel ook de handleiding mee. Waar? bibliotheek Herenthout Wanneer? 06/10/15 08/10/15 Uur? 9.00 tot uur Prijs? 4,00 euro Inschrijven tot volzet ABC van de pc 2 Heb je in het verleden de cursus ABC van de pc gevolgd en wil je graag nog ietsje meer weten en kunnen? Dit is je kans! Waar? polyvalente zaal Huis Driane Wanneer? 10/11/15 Uur? 9.00 tot uur Prijs? 2,00 euro Inschrijven tot volzet DIGITAAL CAFE Vandaag wordt de cafetaria voor één dag een digitaal café: een plek waar bezoekers terecht kunnen met vragen over pc s, internet en tablets In het digitaal café kan je kennis delen en ervaringen uitwisselen. Er zullen deskundige vrijwilligers aanwezig zijn die samen met de bezoekers het probleem bekijken en een oplossing zoeken. Bezoekers brengen best hun eigen laptop, tablet of smartphone mee. Ons digitaal café is dus geen computerles, wél een gezellige babbel met een drankje! Waar? polyvalente zaal Huis Driane Wanneer? 23/11/15 Uur? tot uur Prijs? gratis Inschrijven? vrije toegang Meer info en inschrijven kan op het Loket Zorg & Gezondheid. ipad Deze ipad-workshop is speciaal gemaakt voor de beginnende ipad-gebruiker die weinig tot geen computerkennis heeft. We leren je, op twee voormiddagen, stapsgewijs de belangrijkste handelingen op de ipad aan. Er is geen voorkennis vereist, we vragen wel om je eigen ipad mee te brengen. 16

17 loket vrije tijd Nationale Feestdag Op 21 juli 2015 organiseert het gemeentebestuur traditiegetrouw in samenwerking met de Cultuurraad een gezellige avond op de verkeersvrij gemaakte Markt. De cafés zetten hun terrasjes buiten en aan de kiosk op het plein word je een hele avond op muziek getrakteerd. Vanaf uur speelt fanfare Sint-Pieter ten dans, en na een toespraak van onze burgemeester neemt Discobal National het podium over. Deze Herenthoutse discobar maakte faam als Discobal Marginal, maar komt er net als vorig jaar een ferme tricolore lap op geven. Ambiance met énkel het allerbeste uit de Belgische muziekgeschiedenis! / De Zingende Schoenmaker zorgt voor feest in het park. Deze ambiancemaker uit Berlaar nodigen we op algemeen verzoek voor de tweede keer uit. Farce Fatale speelt de finale. Een band uit Westerlo met een koffer vol meezingers, van country tot rock n roll. Afsluiter is opnieuw ons adembenemend vuurwerk. De Jeugdraad animeert de jongsten. Grimeren, springkasteelspringen en tal van andere spannende spelletjes met Beat da Jeugdraad. Het park opent zijn gazon om uur en zoals steeds is de inkom gratis. Zomertijd = wedstrijdtijd! Pal in het midden van dit Gemeentenieuws vind je een affiche van Parkfeesten Als je kans wil maken op gratis drankkaarten voor Parkfeesten, hang dan deze affiche duidelijk zichtbaar op achter je raam. Zes zomerweken lang - vanaf 1 juli - sturen wij vanaf een willekeurig punt in Herenthout een willekeurige Parkfeestenmedewerker op pad. Het vijftiende huis met een Parkfeestenaffiche ontvangt gratis drankkaarten, goed voor vijftien consumpties. Vandaar onze slogan: hangen en blijven hangen! Tot op de Parkfeesten! Parkfeesten zijn al zomerslang een goede samenwerking tussen het gemeentebestuur, Clamotte Rock en de Jeugdraad. Maar zonder (veel) vrijwilligers is er geen feest. Voel je het kriebelen om een handje toe te steken tijdens, voor of na Parkfeesten? Aarzel niet en neem contact op met Loket Vrije Tijd. Musea met een kempens karakter De Kempen heeft veel te bieden, ook op cultureel vlak. Kempens Karakter bundelt daarom de meest unieke musea van de streek (Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herenthout, Lier, Nijlen, Olen en Putte) in een mooie brochure. Parkfeesten: hangen en blijven hangen Parkfeesten 2015, op zaterdag 15 augustus, belooft een speciale editie te worden. Ons gezellige familiefestival valt dit jaar samen met moederdag. Daarom presenteren we voor alle moeders - en natuurlijk ook voor de papa s - een hele straffe affiche. Deze schatten van de Kempen zijn niet enkel grote musea met prestigieuze kunstwerken. Vaak zijn het onbekende musea met bijzondere inhoud die het verdienen om in de verf gezet te worden. Van verschillende heemmusea (en ons Herenthouts houtambachtenmuseum), een ondergoedmuseum en een treinmuseum tot heuse kunstgaleries en een diamantmuseum: de Kempen heeft het allemaal. Kom zeker de brochure oppikken en laat je verrassen! L Adele mag openen. Deze coverband met Laura van Idool serveert nummers van de Britse zangeres Adele. Achter de drums herken je Herenthoutenaar Matthias Fransen. Nicole & Hugo nemen afscheid van Vlaanderen. Tijdens hun allerlaatste tournee houden ze natuurlijk halt in ons stoetersdorp. 17

18 loket vrije tijd Gezocht! Beeldmateriaal voor boek diamantverleden Erfgoedcel Kempens Karakter werkt aan een boek over het Kempense diamantverleden. Hiervoor zijn ze op zoek naar foto s van (voormalige) diamantfabrieken en diamantbewerkers. Met het project Schitterend Geslepen werd al heel wat materiaal verzameld dat je kan bekijken op en in het Kempens Diamantcentrum. Nu is er dus deze ultieme oproep, om in 2016 een zo straf mogelijke publicatie te kunnen voorstellen. Contact: Jeroen Janssens (erfgoedcel Kempens Karakter) Begijnhof 27, 2200 Herentals T Open Monumentendag Tijdens het grootste culturele eendagsevenement van Vlaanderen staat het onroerend erfgoed in de kijker. Op zondag 13 september 2015 vindt alweer de 27ste editie plaats. Cultuurraad Herenthout pikt uit het landelijke aanbod een (aantal) interessante sites of activiteiten en organiseert een busreis aan de democratische prijs van 5,00 euro. Meer info en inschrijvingen vanaf 17 augustus via het Loket Vrije Tijd. Cultuur Niet Duur 2015 Voor de vijfde keer wordt dit jaar vanuit het gemeenschapscentrum een laagdrempelige cultuurtweedaagse georganiseerd. Er wordt daarbij trouw gebleven aan de symbolische inkomprijs van 2,00 euro per voorstelling. Op zaterdag 14 november komen Koen Crucke en Margriet Hermans hun gloednieuwe productie Brasserie Nostalgie brengen in GOC Ter Voncke. Het wordt een eigenzinnige, vrolijke, intimistische, uitbundige en unieke tour-de-chant boordevol muziek, met een hele reeks grappen en knipogen, maar ook prachtige poëtische momenten om bij weg te dromen / Op zondag 15 november tappen we uit een heel ander vaatje en programmeren we voor het eerst niet één, maar twéé voorstellingen. Zo willen we zo veel mogelijk mensen de kans geven Guinelli, momenteel de strafste goochelaar van Vlaanderen (sorry Nicholas, de waarheid mag gezegd worden), live aan het werk te zien. De namiddagvoorstelling richt zich eerder op kinderen, maar is zeker voor alle leeftijden de moeite. Mis dit niet! CULTUUR NIET DUUR Koen Crucke en Margriet Hermans in Brasserie Nostalgie INKOM : 2 Za. 14/11/15-20u GOC Ter Voncke (H)eerlijke picknick GROS en Toerismeraad nodigen je uit om op zaterdag 26 of zondag 27 september 2015 te gaan picknicken. Het precieze tijdstip kies je zelf, je haalt gewoon tussen 8.00 en uur je mand op en levert deze de dag zelf weer af (voor uur). We voorzien (h)eerlijk gevulde picknickmanden die je tot 21 september kan reserveren op het Loket Vrije Tijd. Bubbels inbegrepen! Volwassenen - picknickmand 1 of 2 personen - waarborg 20,00 euro - inhoud 10,00 euro per persoon. Kinderen - picknickrugzakje 1 of 2 personen - waarborg 2,00 euro - inhoud 6,00 euro per persoon. Bij inschrijving betaal je de waarborg, bij afhaling de inhoud. Guinelli INKOM : 2 Goochelaar Zo. 15/11/15-15u en 20u Sint-Gummaruskerk VVK Loket Vrije Tijd (Bouwelse Stwg 8) aktueel t Krantje 2 x 2 18

19 loket vrije tijd Grabbelpasactiviteiten in augustus In augustus organiseert Loket Vrije Tijd weer enkele Grabbelpasactiviteiten voor de Herenthoutse jeugd. We geven de aftrap met de activiteit Zoem zoem hotel in samenwerking met de MINA-raad op woensdag 5 augustus 2015 van tot uur, waarbij we 5-sterren hotelletjes maken voor onze bezige bijtjes. De kostprijs bedraagt 2,00 euro met Grabbelpas en 3,00 euro zonder. De locatie wordt meegedeeld bij inschrijving. Op dinsdag 11 augustus gooien we onze haak uit van tot uur in samenwerking met de sportdienst en Visclub Moed en Volharding. We spreken hiervoor af aan de visvijver aan de Pauwelstraat 21b. Kinderen met een Grabbelpas betalen 2,00 euro en kinderen zonder 3,00 euro. Beleef het platteland zoals nergens anders op donderdag 13 augustus van tot uur! Tijdens de activiteit Loei Dolle Pret trekken we naar de Stapkenshoeve in Heikant, om er de boerderij van dichtbij te ontdekken. We ruiken, voelen en proeven echte melk! We leren koeien melken, aaien de kalfjes en helpen de boer en boerin met het voederen van de koeien! Nadien ontspannen we met een spelletje weidegolf! Deelnameprijs bedraagt 5,00 euro met Grabbelpas en 6,00 euro zonder. Woensdag 19 augustus en vrijdag 21 augustus gooien we van tot uur de sportbenen los aan sportcomplex t Kapelleke. Met Grabbelpas betaal je 3,00 euro en zonder 4,00 euro. Tijdens een workshop djembé in samenwerking met de bibliotheek en Hakuna Matata beleven we het opzwepende Afrikaanse ritme. De workshop gaat door op dinsdag 25 augustus van tot uur in de gemeentelijke bibliotheek en aan een tarief van 4,00 euro met Grabbelpas en 5,00 euro zonder Grabbelpas. Als laatste zomeractiviteit leren we aan sportcomplex t Kapelleke ons eigen kamp bouwen. De activiteit gaat door op donderdag 27 augustus van tot uur en de kostprijs bedraagt 2,00 euro met Grabbelpas en 3,00 euro zonder. Alle activiteiten buiten het vissen zijn toegankelijk voor kinderen van 6 tot 12 jaar (geb ). Aan de visactiviteit kunnen kinderen deelnemen van 8 tot 12 jaar (geb ). Voor elke activiteit moeten de kinderen kledij aan doen die vuil mag worden. Voor meer info of inschrijving kan je terecht op de jeugddienst. Snelnieuws bib / Iedereen die boeken meeneemt van zaterdag 20 juni tot en met donderdag 13 augustus mag deze zes weken houden in plaats van de gewone uitleentermijn van vier weken. De bib heeft enkele nieuwe week- en maandbladen. De nieuwste nummers van de weekbladen kan je raadplegen in het leeslokaal. De oudere nummers en de maandbladen zijn in de bib zelf beschikbaar. Oudere nummers zijn ook uitleenbaar. Kunstkring Toreke Fotografie houdt in juli en augustus een prachtige zomertentoonstelling in de lokalen van de bib. Kom gerust eens een kijkje nemen tijdens de openingsuren van de bib en/of de leesruimte. Inkom gratis! Tot begin juni konden de leerkrachten van het Herenthoutse lager onderwijs intekenen op een inspiratiepakket met recente jeugdboeken waarover zij kunnen beschikken tijdens deze zomervakantie. De boeken sluiten aan bij de leeftijdsgroep(en) waarmee zij werken. Tegelijk kregen zij de opdracht om zichzelf tijdens de vakantie te (laten) fotograferen met één of meer van die boeken. De resultaten van deze fotocampagne zullen dit najaar in de bib getoond worden om de nieuwe klasgenootjes tot het lezen van de recente boeken aan te zetten. Sinds kort kunnen kinderen tijdens de openingsuren van de bib gezelschapsspelletjes ontlenen. Het gaat om een wisselcollectie uit het aanbod van Kids & co die zichtbaar opgesteld wordt in onze jeugdafdeling. In de jeugdbib kunnen zij gebruikmaken van twee tablets met leerzame spelletjes en verhaaltjes. Uiteraard kunnen zij ter plekke ook lezen: strips, jeugdverhaaltjes, leerrijke boeken en tijdschriften. Zij kunnen deze materialen zoals steeds ook ontlenen voor thuis; ook hier zijn er spelletjes op cd en dvd voor hen beschikbaar. De Herenthoutse leesclub bespreekt op 11 september 2015 om uur in de leesruimte van onze bib het boek Het glazen kasteel van Jeannette Walls. Ook nieuwe geïnteresseerden zijn welkom. De bib zorgt zoals steeds voor extra exemplaren van het gekozen boek. Alle info in de bib. 19

20 loket vrije tijd Snelnieuws bib (vervolg) Na de vakantieperiode zien we alweer uit naar de volgende kidsdag. In september verwelkomen de Herenthoutse jeugdbewegingen onze jeugd in de bib. Met zijn allen maken we een leuke zoektocht om kennis te maken met onze jeugdbewegingen. Ben je tussen 7 en 12 jaar kom dan die woensdag naar de bib en laat je verrassen. Deelnemen kan tussen en uur. De exacte datum en meer info volgt nog via de scholen. Op donderdag 15 oktober 2015 om uur organiseert Landelijke Gilde Herenthout in samenwerking met onze bib in de St.-Gummaruskerk de lezing Bierbrouwen door Ria Van Houdt, werkzaam aan het departement Biologie, KULeuven. Bier, we kennen het allemaal maar wat is bier? Hoe is het ontstaan en waar komt het vandaan? Hoe wordt het gebrouwen en kan ik dit misschien zelf? Welke soorten bieren zijn er? Waarom krijgen we een kater? Allemaal vragen waar we antwoord op krijgen tijdens een boeiende avond over bier. En natuurlijk zal er ook geproefd worden! De bibliotheek voorziet een boekenstand rond dit thema. Inschrijving vooraf door overschrijving van 10,00 euro op rekening van Landelijke Gilde Herenthout voor deelname in de onkosten. Alle info in de bib. Gemeentelijke sportactiviteit: wekelijks vanaf 16 september Op woensdagnamiddag biedt de gemeentelijke sportdienst de Sportsnack aan. Dit is vrijblijvend sporten aan een democratische prijs, onder begeleiding van een sportmonitor. Wanneer? Woensdag van uur (niet tijdens vakantieperiodes) Waar? Gemeentelijk sportcentrum t Kapelleke Voor wie? Alle kinderen van het lager onderwijs Doel? Kinderen leren SportSnack kennismaken met allerlei sportvormen Kostprijs? 10-beurtenkaart van 10,00 euro (+1 beurt gratis) Verzekering inbegrepen Korting? 2,00 euro voor grabbelpashouders Sp Kaarten zijn verkrijgbaar bij de gemeentelijke sportdienst tijdens de kantooruren. Sp rtsnack rtsnack / G-sport gewoon sporten! Onze gemeente en provincie streven ernaar om zoveel mogelijk mensen aan het sporten te krijgen, óók mensen met een handicap. Hoogtijd om de regionale G-sportcoördinator, Veerle Van Deun, daar eens wat meer over te vragen. Wat zijn G-sportclubs eigenlijk? G-sport is er voor sportievelingen waarbij het bewegen en beleven net even anders is. Kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap krijgen bij G-sportclubs de kans om op hun eigen niveau te sporten. Meestal sporten G-sporters in een apart team binnen de club, maar soms sporten ze gewoon samen met de andere leden. Hoe worden G-sportclubs ondersteund? Sportclubs die willen starten met een G-werking zitten meestal met heel wat vragen. Welk diploma moet onze G- trainer hebben? Waar kunnen we promotie maken? Bestaan er G-sportsubsidies? Moeten we voor alle soorten handicaps open staan? Ik probeer de sportclubs zoveel mogelijk antwoorden te geven zodat ze enthousiast, maar met realistische verwachtingen aan hun G-sportavontuur kunnen beginnen. Zo kan de promotie via mijn netwerk verlopen en zorg ik dat de club opgenomen wordt in de G-sportwijzer, een overzicht van alle G-sportclubs in de provincie. Trainers die willen bijleren over G-sport kunnen jaarlijks enkele G-sportvormingen volgen die de provincie Antwerpen organiseert. Clubs met een nieuwe of bestaande G-werking kunnen samen met mij G-sportsubsidies aanvragen bij de provincie. Kortom, heel wat ondersteuning, niet? Bestaan er ook G-sportkampen? Tijdens de schoolvakanties organiseren verschillende gemeenten uit de regio integratiesportkampen. Met wat extra begeleiding kunnen kinderen met en zonder handicap er samen sporten en ontdekken dat G-sport ook maar gewoon sporten is. De provincie organiseert ook twee G-kampen in de zomervakantie. Heb je nog een tip voor onze inwoners? Ga zeker eens kijken naar en waar je heel wat info kan vinden: G-sportactiviteiten, G-sportvormingen, G-sportnieuws, een uitleendienst voor G-sportmaterialen, G-sportclubs SportSnack Meer info? Regio Kempen en Zuiderkempen, p.a. APB Sport, Bredabaan 31, 2930 Brasschaat T gsm Regionale vormingsactiviteiten Het volledige vormingsaanbod van de provincie vind je op Contact: Diane Loosen, T , 20

ACTIVITEITENKALENDER. September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen.

ACTIVITEITENKALENDER. September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen. ACTIVITEITENKALENDER september - oktober november - december 2015 September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen. Prijs:

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli-augustus-september 2015 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje. Foto Je bent zwanger. Het is goed om dan al na te denken over kinderopvang van je kindje.. Foto In de kinderopvang zorgt

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie augustus 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kinderfestival 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Sorteerstraatjes

Nadere informatie

Picknicken in. de Kempen. een stukje van. Ontdek de mooiste, leukste en lekkerste picknickplekjes

Picknicken in. de Kempen. een stukje van. Ontdek de mooiste, leukste en lekkerste picknickplekjes cmyk Kempens Karakter stelt voor: Picknicken in een stukje van de Kempen Ontdek de mooiste, leukste en lekkerste picknickplekjes in de gemeenten Berlaar, Grobbendonk, Heist-op-den-Berg, Herentals, Herenthout,

Nadere informatie

JANUARI 2015 JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2015. 01/01/15- Cafetaria gesloten 13/01/15 Bloemschikken Maria heeft weer een mooi idee

JANUARI 2015 JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2015. 01/01/15- Cafetaria gesloten 13/01/15 Bloemschikken Maria heeft weer een mooi idee + ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2015 JANUARI 2015 01/01/15- Cafetaria gesloten 04/01/15 13/01/15 Bloemschikken Maria heeft weer een mooi idee 14/01/15 Spelletjesnamiddag Uno, Rummikub,

Nadere informatie

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT Zomerkalender Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 3 juli 4 juli 5 juli 6 juli 7 juli 10 juli 11 juli 12 juli 13 juli

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 Premies lenen en verzekeren Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure en zoeken

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT? WOONWINKEL REGIO TIELT Dentergem - Meulebeke - Pittem - Ruiselede - Tielt - Wingene Jaargang 6 nr. 5 - september/oktober 2017 GROEPSAANKOOP ZONNEPANELEN WEST-VLAANDEREN

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Januari-februari-maart 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Januari-februari-maart 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Januari-februari-maart 2016 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Valentijn in het dienstencentrum ddienenstencentrum Sinterklaas, kerstfeest, nieuwjaar,. het ligt

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST April, mei, juni 2016 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Centrumleider Far West Buurtbewoners, Ik ben Lore Tilley en vanaf februari heb ik de taak van Marijke

Nadere informatie

Energievreters. Samen pakken we ze aan!

Energievreters. Samen pakken we ze aan! Energievreters Samen pakken we ze aan! Agenda Kortingsbon Eandis voor beschermde afnemers Beschermde afnemers Samenaankoop groene energie Energiefacturen Energievreters Waardoor? Voorbeeld Recupel Samenaankoop

Nadere informatie

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden staan voor de deur, dus eventjes tijd voor een

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september 2017

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september 2017 ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli, augustus, september 2017 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Kleurplaat en Binaire puzzel op de laatste bladzijde Lokaal dienstencentrum Far-West De ontmoetingsruimte

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ZOMER 2008

NIEUWSBRIEF ZOMER 2008 NIEUWSBRIEF ZOMER 2008 Huurdersbond Oost-Vlaanderen v.z.w. Grondwetlaan 56 b 9040 Sint-Amandsberg Tel.: 09/223.28.77 223.6.20 / Fax: 071/83.53.62 09/234.04.73 www.huurdersbond.be e-mail: huurdersbond.o-vl@pandora.be

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli, augustus, september 2016 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Lokaal dienstencentrum Far-West Buurtbewoners, Ik nodig iedereen in de buurt uit om eens langs

Nadere informatie

Kind in Beeld. Kinderopvang

Kind in Beeld. Kinderopvang Kind in Beeld Kinderopvang Inhoud Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje? 4 Waarom breng ik mijn kindje naar de kinderopvang? 6 Hoeveel kost kinderopvang? 8 Legende Prijs Inkomen Kindje Begeleider

Nadere informatie

Kind in Beeld. Kinderopvang

Kind in Beeld. Kinderopvang Kind in Beeld Kinderopvang Inhoud Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje 4 Waarom breng ik mijn kindje naar de kinderopvang 6 Hoeveel kost kinderopvang 8 Legende Prijs Inkomen Kindje Begeleider Dagen

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Kassei. April-mei-juni LDC Kassei, Vlierkensstraat 83a, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC Kassei. April-mei-juni LDC Kassei, Vlierkensstraat 83a, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC Kassei April-mei-juni 2017 LDC Kassei, Vlierkensstraat 83a, 1800 Vilvoorde Paasklokken, moederdag, knoppen aan de bomen, lentekriebels (en regen), we voelen het ook bij ons in

Nadere informatie

Ouders in Huis: gesprekskaarten. Gesprekskaarten Ouders in Huis - Thematische methodiek. Ontmoeten

Ouders in Huis: gesprekskaarten. Gesprekskaarten Ouders in Huis - Thematische methodiek. Ontmoeten Ouders in Huis: gesprekskaarten Gesprekskaarten Ouders in Huis - Thematische methodiek Ontmoeten 1. Vind je dat er initiatieven nodig zijn waar ouders elkaar kunnen leren kennen? Heb je hier ideeën over?

Nadere informatie

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout!

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! VAKANTIEGIDS VAKANTIEGIDS 2,5 18 jaar 2015 Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! V.U.: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout 1/8 Gelieve mij

Nadere informatie

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun

OCMW Lede - Beleidsnota 2010. Sociale dienstverlening. Financiële steun OCMW Lede - Beleidsnota 2010 Deze beleidsnota hoort bij het budget 2010. Dit budget maakt deel uit van het financieel meerjarenplan 2008-2012. Het opgemaakte budget 2010 past binnen de opgemaakte meerjarenplanning

Nadere informatie

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg Lokaal Dienstencentrum De Wilg J A A R G A N G 1, N R. 4 J U L I A U G U S T U S 2 0 1 6 Programmaboekje Activiteiten De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 2550 Kontich 03 450 82 82 OF 03 450 82 80 (onthaal)

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West Januari-februari-maart 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West Januari-februari-maart 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West Januari-februari-maart 2015 Vergeven en vergeten de last van vorig jaar, geen voornemen is beter dan vrede met elkaar We wensen alle gebruikers een gezond

Nadere informatie

wegwijs in opvang voor je baby of peuter

wegwijs in opvang voor je baby of peuter wegwijs in opvang voor je baby of peuter 1. Opvang zoeken 1.1 Wat zijn je wensen? De opvang zorgt samen met jou voor de opvoeding van je kind. Daarom is opvang kiezen een belangrijke keuze, waar je zelf

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER

ACTIVITEITENKALENDER ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2016 JANUARI 2016 01/01/16- Cafetaria gesloten 04/01/16 05/01/16 Bloemschikken Maria heeft weer een mooi idee 08/01/16 Boodschappendienst Inschrijven:

Nadere informatie

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu?

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Proficiat & bedankt! Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. Fantastisch dat je je zo wil engageren om samen met ons kwetsbare

Nadere informatie

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014 @ KureghemNet is een project van MAKS vzw Computerles Programmaboekje sep dec 2014 2 Iedereen mee met de PC Heb je nog nooit een computer gebruikt en wil je de basis leren? Zoek je werk of wil je beter

Nadere informatie

WELKOM IN HET DIENSTENCENTRUM

WELKOM IN HET DIENSTENCENTRUM WELKOM IN HET DIENSTENCENTRUM Dienstencentrum De Waaier Dorpsstraat 111, Koningshooikt Dienstencentrum Rosmolen Pettendonk 37/, Lier Antennepunt De Komeet Eeuwfeestlaan 183, Lier Wil je in een leuke sfeer

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2017

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2017 ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST April, mei, juni 2017 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Kleurplaat en Binaire puzzel op de laatste bladzijde Lokaal dienstencentrum Far-West De ontmoetingsruimte

Nadere informatie

Vakantie-aanbod Zomer 2016

Vakantie-aanbod Zomer 2016 Vakantie-aanbod Zomer 2016 Voor kinderen VANAF 4 jaar! (uitgezonderd kleutersportkamp) TEENS @ Kluisbergen (voor tieners van 10 15 jaar) Beste mama s en papa s, zonen en dochters! Zijn jullie op zoek naar

Nadere informatie

KINDEROPVANG IN HERSELT

KINDEROPVANG IN HERSELT INFOBROCHURE Versie juni 2013 KINDEROPVANG IN HERSELT WOORD VOORAF Beste ouder, De zoektocht naar geschikte opvang voor kinderen is soms niet makkelijk. Vanuit het Lokaal Overleg Kinderopvang of LOK (gemeentelijke

Nadere informatie

DEZE SCHOOLKRANT EXTRA VERSCHIJNT ENKEL DIGITAAL

DEZE SCHOOLKRANT EXTRA VERSCHIJNT ENKEL DIGITAAL INFO EXTRA 12.06.2016 Beste ouders, Beste sympathisanten, SUCCES MET DE EXAMENS Omwille van de drukke maand juni verschijnt er vandaag een EXTRA-INFO. Mogen we vragen om de belangrijke rubrieken ZEKER

Nadere informatie

Buitenschoolse Kinderopvang Roefels

Buitenschoolse Kinderopvang Roefels 4BKO Roefels Buitenschoolse Kinderopvang Roefels Opvanglocatie : Berlaar Centrum Domein Kinderland Ballaarweg 1 (ingang via Dr. Van der Borghtstraat) 2590 BERLAAR 03 482 08 08 Wat bieden we aan? We knutselen,

Nadere informatie

HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE

HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE Sportkampen Grabbelpopups Kinderopvang 2016 1 OVERZICHT SCHOOLVAKANTIES 2016-2017 HERFSTVAKANTIE maandag 31 november tot vrijdag 4 november 2016 DAGEN SPORTDIENST JEUGDDIENST

Nadere informatie

Najaars brochure. Seniorenraad Anzegem

Najaars brochure. Seniorenraad Anzegem Najaars brochure Seniorenraad Anzegem 2013 Activiteiten Kalender SENIORENUITSTAP 9 september Blankenberge ZOT VAN GEZOND 30 september Ansold KAARTING 7 oktober De Stringe DANSCAFE 4 november 9 december

Nadere informatie

De Zorgmakelaar aan huis. Zonder zorgen thuis blijven wonen

De Zorgmakelaar aan huis. Zonder zorgen thuis blijven wonen De Zorgmakelaar aan huis Zonder zorgen thuis blijven wonen Mijn vrouw en ik kunnen onszelf nog goed uit de slag trekken. Wel organiseert Debbie al wat praktische hulp bij ons thuis waardoor we nu opnieuw

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2014

INFORMATIE lenen en verzekeren 2014 INFORMATIE lenen en verzekeren 2014 Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure. 2 De woonwinkel Parkstraat 10, 9100

Nadere informatie

NOVEMBER Maandplanning. Zo 12 nov. Vr 3 nov Za 4 nov Zo 5 nov Ma 6 nov Instapmoment Nieuwe kleuters Di 7 nov

NOVEMBER Maandplanning. Zo 12 nov. Vr 3 nov Za 4 nov Zo 5 nov Ma 6 nov Instapmoment Nieuwe kleuters Di 7 nov 1. Maandplanning NOVEMBER 2017 Wo 1 nov Herfstvakantie Do 2 nov Vr 3 nov Za 4 nov Zo 5 nov Ma 6 nov Instapmoment Nieuwe kleuters Di 7 nov PROJECTDAG MIGRATIE 9u voormiddag 10u 11u overdag voorstelling

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT Van 4 tot 22 mei 2015 opent de demonstratiewoning gezond thuis haar deuren in de Deken Darraslaan 50 in Tielt. Volgende thema s komen aan bod in de woning: Gezond en kwaliteitsvol wonen Valpreventie Energievriendelijk

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in OCMW Hove: de praktijk

Vrijwilligerswerk in OCMW Hove: de praktijk Vrijwilligerswerk in OCMW Hove: de praktijk Binnen het OCMW van Hove worden heel wat vrijwilligers in verschillende diensten ingeschakeld. Ook jij kan je steentje bijdragen in het dienstencentrum om maaltijden

Nadere informatie

ACTIVERING Sas (Sociaal - Actief - Samenwerken)

ACTIVERING Sas (Sociaal - Actief - Samenwerken) ACTIVERING Sas (Sociaal - Actief - Samenwerken) Psychiatrisch Centrum Bethanië Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pcbethanie@emmaus.be www.pcbethanie.be Deze voorziening maakt deel

Nadere informatie

Dag allemaal, NR 2-2015 April-mei-juni

Dag allemaal, NR 2-2015 April-mei-juni Dag allemaal, Ik hoop dat jullie net zoals de mensen van OnderOns genieten van het mooie weer. Net zoals zovele organisaties gaan we het de maanden juli en augustus iets kalmer aan doen bij OnderOns. De

Nadere informatie

Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema:

Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema: Beste bewoner, familie, bezoeker, Graag willen wij jou laten kennismaken met ons zomerprogramma. Dit jaar in het thema: Reis door Europa In dit Zonneblad vind je een overzicht van al onze grote activiteiten.

Nadere informatie

school- en studietoelagen Nieuw eenvoudig aanvraagformulier Vlaanderen is onderwijs

school- en studietoelagen Nieuw eenvoudig aanvraagformulier Vlaanderen is onderwijs Vlaanderen is onderwijs school- en studietoelagen Nieuw eenvoudig aanvraagformulier Gaat je kind naar school? Vraag dan een school- of studietoelage aan de Vlaamse overheid. Dat kan al vanaf de kleuterschool

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Januari, februari, maart 2017

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Januari, februari, maart 2017 ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Januari, februari, maart 2017 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Kleurplaat en Binaire puzzel op laatste bladzijde Lokaal dienstencentrum Far-West Buurtbewoners,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

ZWALM. vrije tijds. pas

ZWALM. vrije tijds. pas ZWALM vrije tijds pas Beste gebruiker van de vrijetijdspas, We proberen vanuit de gemeente onze prijzen voor culturele, sportieve en jeugdactiviteiten zo laag mogelijk te houden zodat deze voor zoveel

Nadere informatie

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u!

Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Een lagere energiefactuur? Wij helpen u! Stap 1 : Vraag snel een gratis energiescan aan. Stap 2 : Isoleer het dak van een private huurwoning en geniet van een extra hoge premie van 23 euro per m 2. Bekijk

Nadere informatie

Algemene informatie week 36

Algemene informatie week 36 Algemene informatie week 36 Wij heten alle peuters, leerlingen, ouders, opa s en oma s heel hartelijk welkom en wensen iedereen een fijn, goed, gezellig, leerzaam jaar toe. Samen maken we er een mooi jaar

Nadere informatie

ACTIVITEITEN APRIL/MEI 2016

ACTIVITEITEN APRIL/MEI 2016 ACTIVITEITEN APRIL/MEI 2016 KINDERATELIER oude knikkers Eens kijken wat je allemaal met oude knikkers kan maken! Zaterdag 9 april van 13.30-15.30 uur (groep 5 VO) Zaterdag 16 april van 13.30-15.00 uur

Nadere informatie

school- en studietoelagen Vlaanderen is onderwijs Vraag ze op tijd aan (vanaf de kleuterschool).

school- en studietoelagen Vlaanderen is onderwijs Vraag ze op tijd aan (vanaf de kleuterschool). Vlaanderen is onderwijs school- en studietoelagen Vraag ze op tijd aan (vanaf de kleuterschool). Gaat je kind naar school? Vraag dan een school- of studietoelage aan de Vlaamse overheid. Dat kan al vanaf

Nadere informatie

MINDER MOBIELEN CENTRALE. MMC Zedelgem. LDC De Braambeier Loppemsestraat 14a 8210 Zedelgem Tel. 050/ Fax. 050/

MINDER MOBIELEN CENTRALE. MMC Zedelgem. LDC De Braambeier Loppemsestraat 14a 8210 Zedelgem Tel. 050/ Fax. 050/ MINDER MOBIELEN CENTRALE MMC Zedelgem LDC De Braambeier Loppemsestraat 14a 8210 Zedelgem Tel. 050/ 25 22 40 Fax. 050/ 25 22 41 REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE Goedgekeurd in de raad voor maatschappelijk

Nadere informatie

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam Buurtwerking in de Damwijk Editie november 201 4 Inhoud Voorwoord 2 Vrijwilligers 3 Quiz 4 Sinterklaasfeest 5 Feesten 6 Sorteerstraatjes 7 Spelnamiddag 8 Programma spelnamiddag

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum.

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum. Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Juni 2016 Tel: INHOUD VOORWOORD 3 IN DE KIJKER

Nadere informatie

Secretariaat: gezinsbond9050@gmail.com 09 231 42 09. Voorzitter: voorzitter.gezinsbond9050@gmail.com 09 231 73 15

Secretariaat: gezinsbond9050@gmail.com 09 231 42 09. Voorzitter: voorzitter.gezinsbond9050@gmail.com 09 231 73 15 Secretariaat: gezinsbond9050@gmail.com 09 231 42 09 Voorzitter: voorzitter.gezinsbond9050@gmail.com 09 231 73 15 Kinderoppasdienst: kinderoppas.gezinsbond9050@gmail.com 0473 97 85 24 Gezinsspaarkaart:

Nadere informatie

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen

Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Naar meer dakisolatie voor sociale huurwoningen Energie voor iedereen! met steun van de Koning Boudewijnstichting Inhoud Samenwerkingsverband Dakisolatie waarom? Probleemstelling Project Troeven, uitdagingen

Nadere informatie

Beste wensen voor 2013!

Beste wensen voor 2013! Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Liedekerke Tel. 053 64 55 57 Fax 053 64 55 59 E-mail: wonen@liedekerke.be

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

April juni 2016. Het lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender

April juni 2016. Het lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender Het lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender April juni 2016 Lokaal dienstencentrum De Maretak Groteweg 27B 9500 GERAARDSBERGEN Tel. 054 43 38 36 dienstencentrum@ocmwgeraardsbergen.be www.ocmwgeraardsbergen.be

Nadere informatie

Recyclagepark 2016 Industrieweg 28

Recyclagepark 2016 Industrieweg 28 Recyclagepark 2016 Industrieweg 28 Openingsuren recyclagepark maandag: gesloten dinsdag: 12.00u - 16.00u 17.00u - 19.30u woensdag: 8.15u - 11.45u 12.30u - 16.00u donderdag: gesloten 12.30u - 16.00u vrijdag:

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Oktober, November, December LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Oktober, November, December LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Oktober, November, December 2016 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Lokaal dienstencentrum Far-West Buurtbewoners, Ik nodig iedereen in de buurt uit om eens

Nadere informatie

Vakantiewerking Geetbets Maandag 3 14 juli. Maandag 31 juli 25 augustus

Vakantiewerking Geetbets Maandag 3 14 juli. Maandag 31 juli 25 augustus Vakantiewerking Geetbets 2017 Maandag 3 14 juli Maandag 31 juli 25 augustus HET SPEELPLEIN De Poel Voor kinderen van 4 tot 14 jaar. 5 hele dag, 3 halve dag In de Poel, Vijverstraat 37 te Grazen van 9u

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2017 JANUARI 2017

ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2017 JANUARI 2017 ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2017 JANUARI 2017 01/01/17- Cafetaria gesloten 08/01/17 09/01/17 Dorpsrestaurant: verloren maandag Je kan weer lekker komen smullen van onze overheerlijke

Nadere informatie

SCHOOLKRANT VAN GBS DE START KLUISBERGEN

SCHOOLKRANT VAN GBS DE START KLUISBERGEN T POTLOODJE SCHOOLKRANT VAN GBS DE START KLUISBERGEN VEERTIENDE JAARJANG NUMMER 7 MAART 2015 JEUGDBOEKENWEEK 2015 De Jeugdboekenweek is het grootste kinderboekenfestival van Vlaanderen. Veertien dagen

Nadere informatie

Vrijetijdsaanbod krokus- en paasvakantie 2014

Vrijetijdsaanbod krokus- en paasvakantie 2014 VAKANTIEOPVANG BIJ KINDEROPVANG PINKELTJE Vrijetijdsaanbod krokus- en paasvakantie 2014 - Kinderopvang op vakantiedagen doorlopend van 07.00 uur tot 18.30 uur. - Voor- en naopvang op vakantiedagen voor

Nadere informatie

Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening

Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening Schuldhulpverlening Wegwijs in de schuldhulp verlening Wordt je schuldenberg te groot? Het Sociaal Huis helpt je verder. Inhoud Inleiding... 3 Onze kijk op hulp... 3 Eenmalige schuldbemiddeling... 4 Wat

Nadere informatie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie OCMW Boortmeerbeek Dienst thuiszorg Huishoudelijk reglement dienst thuiszorg mantelzorgpremie Artikel 1 Met ingang van 1 november 2010 kent het OCMW Boortmeerbeek een mantelzorgpremie toe aan de mantelzorgers

Nadere informatie

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda!

t Zonnebloemblaadje Wist je dat krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 Belangrijke data voor in je agenda! t Zonnebloemblaadje krantje voor en door ouders van de Zonnebloem februari 2015 www.dezonnebloemkessello.be zonnebloemouderraad@gmail.com Voorwoord van de directeur Beste ouders, Op 1 februari zal onze

Nadere informatie

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract of veranderen

Nadere informatie

Peuterspeelpunten Turnhout

Peuterspeelpunten Turnhout Peuterspeelpunten Turnhout Een plaats voor ontmoeting Bruggen bouwen naar maatschappelijke deelname Open en laagdrempelig aanbod voor ouders en opvoeders en jongste kinderen Samen spelen kan je leren Algemene

Nadere informatie

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015

Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 1 Retributiereglement betreffende de inzameling van huishoudelijk afval aanslagjaar 2015 De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen, de artikelen 42, 43 2, 15

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking Gemeentebestuur Pittem Markt 1-8740 Pittem 051/46.03.50 Gemeentelijke tienerwerking Huishoudelijk Reglement Tienerwerking V. U.: Gemeentebestuur Pittem, Markt 1, 8740 Pittem 1. Algemeen 1.1. Vestigingsplaats

Nadere informatie

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Directie-generaal Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap)

Nadere informatie

Nieuwsbrief Editie mei juni 2015

Nieuwsbrief Editie mei juni 2015 Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging, Roosdaal en Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Tel. 053 64 55 17 wonen@liedekerke.be Nieuwsbrief Editie mei juni 2015 ILV Regionaal

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste ouder, opvoeder, professional,

VOORWOORD. Beste ouder, opvoeder, professional, VOORWOORD Beste ouder, opvoeder, professional, In Groot-Aalst bieden verschillende organisaties infomomenten aan over opvoedingsthema s. In dit overzicht zijn al deze initiatieven gebundeld en vindt u

Nadere informatie

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten!

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten! 1 september 2016 In dit bundeltje kan u volgende invulblaadjes vinden die terug in ons bezit moeten komen: 1. Voorwoord + aanpassingstabel gegevens van het kind 2. In te vullen :Ontvangstbewijs schoolreglement

Nadere informatie

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT?

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? dienst co dienst informatie en feestelijkheden Zin in een activiteit in uw buurt? Wil je met je straat of buurt een activiteit organiseren? Dat kan! Het gemeentebestuur

Nadere informatie

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS GEMEENTE NIEL website: www.tspeelhuis.be HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het gemeentebestuur

Nadere informatie

Nieuwsbrief. mei 2015. Inhoud

Nieuwsbrief. mei 2015. Inhoud Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs- Nieuwsbrief mei 2015 Inhoud P1: Madelief en Zonnebloem P2: Kleutersportdag P2: Fotografie rond veiligheid

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC

ACTIVITEITENKALENDER LDC ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM April, Mei en Juni 2017 Buurtfeest Houtem zaterdag 10 juni in Dienstencentrum den Dries Extra: Kleurplaat en binaire puzzel Karel Trekelsstraat 46a- 1800 Houtem

Nadere informatie

Tips om geld in te zamelen voor Dokters van de Wereld.

Tips om geld in te zamelen voor Dokters van de Wereld. Tips om geld in te zamelen voor Dokters van de Wereld. Naast de sportieve uitdaging van bijna 500 kilometer te fietsen naar Amsterdam en terug, wacht er nu nog een tweede uitdaging: zoveel mogelijk geld

Nadere informatie

Activiteitenkalender LDC Pallieter april-mei-juni 2014

Activiteitenkalender LDC Pallieter april-mei-juni 2014 Activiteitenkalender LDC Pallieter april-mei-juni 2014 Geen wijkkrant meer! Hoe weten wij nu wat er te doen is in het lokaal dienstencentrum? In het dienstencentrum ligt steeds een stapeltje met activiteitenkalenders

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie januari 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Nieuwjaarsetentje 6 Pannenkoekenfeest 7 Buurtfeest 8 Noordpoel 9 Fotopagina 10 Programma

Nadere informatie

Infobrochure. 1. 9 maanden rond. Infomomenten over zwangerschap en geboorte. mensen zorgen voor mensen

Infobrochure. 1. 9 maanden rond. Infomomenten over zwangerschap en geboorte. mensen zorgen voor mensen Infobrochure 1. 9 maanden rond Infomomenten over zwangerschap en geboorte mensen zorgen voor mensen 2 Jij en je partner groeien naar de geboorte van je baby toe en willen je kindje de best mogelijke start

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF STEKELBEES ROTSELAAR SEPTEMBER 2011 Locatie GBS Wezemaal

NIEUWSBRIEF STEKELBEES ROTSELAAR SEPTEMBER 2011 Locatie GBS Wezemaal NIEUWSBRIEF STEKELBEES ROTSELAAR SEPTEMBER 2011 Locatie GBS Wezemaal Beste ouders en Stekelbeesjes, De (drukke) zomervakantie is net voorbij en de kinderbegeleid(st)ers duiken van de vakantiewerking rechtstreeks

Nadere informatie

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar

Thuiszorg informatie punt. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar 2 Thuiszorg informatie punt Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden ouder dan 65 jaar Inhoud 1 Tegemoetkoming mindervaliden van de FOD Sociale Zekerheid... 5 1.1 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)...

Nadere informatie

DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan.

DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan. WAT IS DE DIENST VOOR GEZINSZORG? DOEL De dienst gezinszorg biedt hulp in het huishouden op het ogenblik dat het gezin / de bejaarde hiervoor niet meer kan instaan. De dienst gezinszorg streeft ernaar

Nadere informatie

NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE. 9u - 12u & 14u - 18u

NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE. 9u - 12u & 14u - 18u NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE Kortekeerstraat 1 NIEUW weeg- en registratiesysteem op het recyclagepark Vanaf 1 december 2015 heb je jouw identiteitskaart nodig om toegang te krijgen tot het nieuwe recyclagepark

Nadere informatie

PRIJSLIJST Buitenschoolse opvang Kinderopvang Unikids 2.0. Definitief v1.0

PRIJSLIJST Buitenschoolse opvang Kinderopvang Unikids 2.0. Definitief v1.0 PRIJSLIJST 217 Unikids 2. Definitief v1. VERSIEBEHEER Versie Datum Wijziging.1 9/6/17 Status Concept t.b.v. de LRKP aanvraag 1. 3/7/17 Definitief Buitenschoolse Opvang Unikids 2. Prijslijst 217 Definitief

Nadere informatie

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 Peerdsbos? Peerdsbos is een groot speelplein gelegen in het groen in Brasschaat. Speelplein Peerdsbos heeft drie werkingen: kleuters (4-5 jaar), kids ( 6-12 jaar) en

Nadere informatie

Bel 078 15 50 10. Surf www.citycareplus.be

Bel 078 15 50 10. Surf www.citycareplus.be In alle comfort thuis wonen CARE - voor mantelzorgers & zorgbehoevenden... die genieten van hun moment Bel 078 15 50 10 Surf www.citycareplus.be City Care Plus is een eigentijdse, onafhankelijke organisatie

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE

GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE GEMEENTELIJKE GEZINSTOELAGE Ontvangt u een eerder laag pensioen? Of heeft u als alleenstaande (met of zonder kinderen) een bescheiden inkomen? Wordt uw gezinsbudget verzwaard door het aantal personen ten

Nadere informatie

Wat staat er in dit boekje?

Wat staat er in dit boekje? Wat staat er in dit boekje? Informatie voor ouders (scheur t maar uit voor ze!) 7 Even uitleggen 11 Ik & Zo! Dit ben ik! 15 Ik & Zo! Handig om te weten 17 Weekschema co-ouderschap 29 Planning weekenden,

Nadere informatie