Energie besparen in schrijnwerkerijen. Roadshow Springt u bewust om met energie als schrijnwerkerij? 1 en 2 december januari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energie besparen in schrijnwerkerijen. Roadshow Springt u bewust om met energie als schrijnwerkerij? 1 en 2 december 2014 29 januari 2015"

Transcriptie

1 Energie besparen in schrijnwerkerijen Roadshow Springt u bewust om met energie als schrijnwerkerij? 1 en 2 december januari 2015

2 Krijg controle over uw energieverbruik Beweegredenen Ecologische overwegingen: overtuiging, toekomstgericht, uitstraling, Economische overwegingen: financiële of technische noodzaak Eerste stap: in kaart brengen Meten is weten: waar gaat uw energie naar toe? Energiescan: zoek de grootste energieverbruikers in uw bedrijf.

3 Krijg controle over uw energieverbruik Tweede stap: Energie audit op thema Start met optimalisaties die geen of weinig budget vereisen. Neem eerst de grootste verbruikers onder de loep, daarna de kleinere. Sensibilisatie van ieder op de werkvloer: Stand-By verliezen Onderhoud, defecten Optimalisatie: Investeringsbeslissing op basis van IRR/TVT, timing Derde stap: Zelf energie aanmaken

4 Inhoud presentatie Gebouwtechnologie: Isolatie en luchtdichtheid Verwarming en ventilatie Verlichting Procestechnologie: Perslucht Stofafzuiging Lakken en drogen Machinepark Energie duurzaam opwekken en aankopen

5 Isolatie en luchtdichtheid Doel van isoleren Door te isoleren worden warmteverliezen (winter) en warmtewinsten (zomer) beperkt. Voordelen In de winter moet minder gestookt worden. De verwarmingsinstallatie wordt kleiner en dus goedkoper. In de zomer moet minder gekoeld worden. Belangrijk om weten : Isolatie en luchtdichtheid gaan hand in hand. Isoleren met een gat in de muur brengt niet op.

6 Isolatie en luchtdichtheid Voornaamste warmteverliezen Thermografische Scan: Dak Muren Ramen Vloeren Koudebruggen Verse lucht

7 Isolatie en luchtdichtheid Mogelijkheden voor isolatie Belangrijkst: Dak (grootste oppervlakte) Belangrijk: Gevels (muren + ramen) Iets minder belangrijk: Vloerisolatie Luchtdichtheid: Dichten van kieren, spleten, openingen, koudebruggen, Snel sluitende poorten: beperken van warmteverliezen via openingen Controle luchtdichtheid via blowerdoortest

8 Isolatie en luchtdichtheid Voorbeeldcase: De Noordboom Isolatie van muren en plafond in nieuw kantoorgebouw met cellulosevlokken. Isolatie van plafond in productiehal. Investering isolatie: Energiebesparing per jaar : TVT: ±6 jaar

9 Verwarming en ventilatie Definitie van optimale verwarming: De gewenste temperatuur in elke hal/ruimte verzekeren met een minimum aan energie en een maximum aan comfort. Belangrijk om weten Verwarmings en ventilatie-installaties moeten na indienstname ingeregeld worden (werkingstijden ketels en eventuele pompen, temperaturen, ). Meestal is dit nooit (goed) gebeurd. Hiermee kan typisch 20% en meer bespaard worden!

10 Verwarming en ventilatie Mogelijkheden bestaande installaties Belangrijkst: zo scherp mogelijke regeling van de hele installatie. Indirecte luchtverhitting: Isoleer de verwarmingsleidingen. Laat stookketels op regelmatige basis nakijken en afstellen. Plafondventilatoren: warme lucht stijgt, geforceerd naar beneden duwen. Kies voor energiezuinige circulatiepompen. Beperk de luchtcirculatie tot een minimum. Verse lucht = koude lucht die moet opgewarmd worden. (vb. bij stofafzuiging). Warmterecuperatie: warme uitgaande lucht gebruiken om koude binnenkomende lucht voor te verwarmen.

11 Verwarming en ventilatie Bij vervanging of voor nieuwe installaties De beste keuzes voor productiehallen, magazijnen,.. : 1. Stralingsverwarming of vloerverwarming: Plaatselijk verwarmen zonder luchtverplaatsing. 2. Directe luchtverhitters 3. Indirecte luchtverhitters gevoed door CV-ketel Stralingsverwarming: warmte van hoge temperatuur (> 250 tot 590 C ) wordt vanop relatief grote afstand (1 tot 15 m) naar één of meer werkposten gestraald. Enkel zones die warmte nodig hebben worden effectief verwarmd. Door de straling kan het zelfs bij een luchttemperatuur van 10 C comfortabel zijn. Afhankelijk van werkhal kan tot 50% bespaard worden. Let wel: Houd rekening met brandveiligheid!

12 Verwarming en ventilatie Bij vervanging of voor nieuwe installaties (2) Combinatie warmtepomp en vloerverwarming Warmte opwaarderen: Omgevingswarmte met elektriciteit omvormen tot nuttige warmte. Warmte op 40 à 45 C Warmte wordt opgeslagen in de steenmassa van de vloer. Traag systeem: duurt even tot effect voelbaar is MAAR effect is lang voelbaar. Enkel bruikbaar voor nieuwbouw

13 Verwarming en ventilatie Bij vervanging of voor nieuwe installaties (3) Luchtverhitters: Kies voor decentrale gasgestookte luchtverhitters met eigen thermostaat. De beste toestellen zijn condenserend en halen een rendement tot 94 %. Indirect gestookt: kies voor een laag setpunt voor de luchtverhitters. Daardoor kan de temperatuur van de ketel eveneens verlaagd worden. Kies de juiste richting voor het inblazen van de warmte.

14 Verwarming en ventilatie Bij vervanging of voor nieuwe installaties (4) Houtketel (eventueel in parallel met gas/mazoutketel): Houtafval wordt via stofafzuiginstallatie afgezogen, gefilterd en in een container geblazen. In koude periodes wordt houtafval opgestookt. Briketten, snippers, krullen, volledige houtblokken tot zelfs houtvergassing.

15 Verwarming en ventilatie Voorbeeldcase: Inbo Vloerverwarming gevoed door een warmtepomp Investering : Besparing per jaar:

16 Verlichting Een optimale verlichtingsinstallatie.. zorgt op elk ogenblik voor de juiste hoeveelheid licht voor elke taak bij een optimaal comfort. Belangrijkste strategieën : Maak optimaal gebruik van gratis daglicht. Enkel kunstverlichting wanneer en waar nodig, en in de juiste hoeveelheid. Belangrijk om weten Vaak is er voldoende daglicht in het gebouw maar brandt de kunstverlichting toch permanent. Zo wordt er natuurlijk niets bespaard. Een automatische sturing van de kunstverlichting (zie verder) is dan essentieel.

17 Verlichting Een correcte verlichtingssterkte op de juiste plaats: Niet overal is dezelfde verlichtingssterkte vereist. Door werkplekken ter plaatse extra te verlichten tot bv. 500 lux hoeft de algemene verlichtingssterkte slechts bv. 300 lux te zijn. Sommige ruimtes zijn vaak overbelicht (gangen, WC s, ). Overbodige lampen verwijderen = permanente besparing op energie én vervangingskost lampen. Mogelijkheden voor sturing kunstverlichting : Plaats bewegings- en, waar zinvol, daglichtsensoren. Terugverdientijd vaak < 1 jaar! Deel de ruimtes op in verlichtingskringen en voorzie strategisch geplaatste schakelaars.

18 Verlichting Mogelijkheden voor daglicht binnenhalen in uw hal(len): Lichtkoepels (goed isolerend, met beheersbare zonne-inval of warmte-afvoer) Verticale dakopstanden (best met de beglaasde kant richting noorden) Andere tips: Voorzie ruimtes van lichte kleuren Vooraleer aanpassingen te doen: laat een energiescan uitvoeren door het Agentschap Ondernemen.

19 Verlichting Voorbeeldcase: Beneens LED-Verlichting in de productiehal Investering : Besparing per jaar: TVT: ±6 jaar (incl. steunmaatregelen, besparing op onderhoudskost lampen, )

20 Inhoud presentatie Gebouwtechnologie: Isolatie en luchtdichtheid Verwarming en ventilatie Verlichting Procestechnologie: Perslucht Stofafzuiging Lakken en drogen Machinepark Energie duurzaam opwekken en aankopen

21 Perslucht Doel perslucht besparen Een zo laag mogelijk debiet aan een zo laag mogelijke druk zorgt voor de minst verbruikende installatie. Voordelen Minder elektriciteitsverbruik Kleinere en zelfs minder persluchtcompressoren Een compressor die niet draait verbruikt niks en hoeft nooit meer onderhouden of vervangen worden. Belangrijk om weten Een hoge druk groot debiet! Perslucht is duur! Rendement omzetting naar perslucht is 5 à 10%; daarom is het tot 20 keer duurder per kwh dan elektriciteit.

22 Perslucht Gemiddeld persluchtverbruik

23 Perslucht Mogelijkheden voor besparingen zonder investeringen Drukverlaging : 1 bar zakken = 7% tot 15 % minder elektriciteitsverbruik 7% lager elektriciteitsverbruik compressor; 7 à 8% op lekken en artificiële vraag: lek verliest minder debiet onder een lagere druk! Niet alle toepassingen hebben perslucht nodig (bv. afblazen). Vaak zijn er veel energie-efficiëntere oplossingen, bv. een blower, vacuümpomp, Hoge druk nodig voor één toepassing: kies voor een booster (of een aparte compressor). Plaats niet het volledige persluchtnet op 8 bar (of hoger) omwille van 1 toepassing.

24 Perslucht Mogelijkheden voor besparingen zonder investeringen Vervang tijdig vervuilde filters. Houd de aangezogen lucht zo droog, koud en schoon mogelijk. Voorzie machines van individuele afsluiters. Interne lekken die moeilijk kunnen hersteld worden, zijn op deze manier afgesloten tijdens stilstand/pauze/weekend. Voorzie de compressorruimte van individuele afsluiters.

25 Perslucht Mogelijkheden voor besparingen zonder investeringen Detecteer persluchtlekken door na productie te luisteren waar de grote lekken zitten Laat deze snel herstellen Sensibiliseer medewerkers om lekken te melden

26 Perslucht Mogelijkheden voor besparingen met investeringen Klassieke compressor: On/Off-Load regeling Smoorklep om variabel debiet te creëeren Frequentiegestuurde schroefcompressor (VSD): Tussen 40 % à 80% van vollastdebiet een hoog energierendement. Energieverbruik tot meer dan 30% lager t.o.v. niet-frequentiegestuurde compressoren. Bij verbruik kleiner dan 40% van het maximum daalt het rendement (sterk). Een te grote compressor kan daarom nefast zijn, zoals vele bedrijven al ondervonden Bij aankoop nieuwe compressor > 50 kw : meet hoeveel perslucht wordt verbruikt. Zo kan een nieuwe compressor goed worden gedimensioneerd, én ontdek je ook hoeveel verloren gaat aan lekken. Voordeel: Nagenoeg constante druk (drukband <0,5bar)

27 Perslucht Mogelijkheden voor besparingen met investeringen Meer dan 1 compressor tegelijkertijd: adequate sturing. Kies de best aangewezen compressor in basislast. Optimaal: niet frequentiegestuurde in basislast frequentiegestuurde trimt bijkomend. Pas een thermische massakoeldroger toe om het vocht uit de perslucht te verwijderen. De thermische massa buffert koelte waardoor de droger minder starts en stops heeft. Vermijd constant aanliggen koeling ook bij niet persluchtverbruik.

28 Perslucht Voorbeeldcase: Rodanar NV Persluchtverbruik verminderd door o.m. betere sturing van nozzles Druk verlaagd van 8,2 tot 6,0 bar Investering : Kostenbesparing per jaar: één compressor kon definitief worden stilgelegd TVT: 7 maanden

29 Stofafzuiging Doel stofafzuiginstallatie optimaliseren Een aangepast afzuigdebiet naargelang de vraag. Voordelen gestuurd op de effectieve vraag geen onnodige afzuiging op werkposten die niet in gebruik zijn Belangrijk om weten Waarschijnlijk de grootste verbruiker in iedere schrijnwerkerij.

30 Stofafzuiging Mogelijkheden voor besparingen op bestaande installaties Kies voor de enige juiste configuratie! frequentiegestuurde ventilator(en) individuele (automatische) afsluiters per machine drukgestuurde (of kleppengestuurde) regeling Toelichting: Wat doet een frequentiesturing? Wat is het nut van de afsluiters en de druksturing?

31 Stofafzuiging Mogelijkheden voor besparingen op bestaande installaties Frequentiesturing: Wisselspanning op het stroomnet is een sinusgolf van 50Hz Sturing van de frequentie (15Hz-50Hz) en de spanning Koppel blijft hoog en constant bij een variabel toerental en dus ook debiet Voordelen: Voor ieder variatie in het gevraagde debiet kan aan de juiste snelheid gedraaid worden. Verbruik is significant lager (10% lager debiet = 27% minder verbruik).

32 Stofafzuiging Mogelijkheden voor besparingen op bestaande installaties Kleppen en druksturing zorgen voor een variatie in het gevraagde debiet: Individuele afsluiters per machine geen afzuiging als een machine niet in werking is Drukmeting in hoofdleiding continu dezelfde zuigsterkte Besparing: Bij 1 of meerdere kleppen dicht zal de ventilator minder snel moeten draaien. Opgelet, minimumsnelheid ventilator en dus ook minimumdebieten respecteren!

33 Stofafzuiging Mogelijkheden voor besparingen op nieuwe installaties Plaats de ventilator na de filter minder partikels in de luchtstroom compactere en energie-efficientere ventilator gekoppelde overbrenging i.p.v. riemoverbrenging juiste buisdiameters juiste filter

34 Stofafzuiging Mogelijkheden voor besparingen op nieuwe installaties Voorzie een retourkanaal na filtering Alle afgezogen, warme lucht moet vervangen worden door verse lucht. Indien geen retourkanaal is voorzien dan wordt een onderdruk gecreëerd en komt lucht binnen via spleten, kieren, deuren, poorten, Koude winterlucht! Verwarming draait op volle toeren en krijgt hal niet opgewarmd. Voorzie warmterecuperatie voor de verse lucht. (NORM = 25Nm³/h per persoon) Afgezogen lucht = warme lucht. Door de verse, koude lucht te laten kruisen met de warme, afgezogen lucht via een warmtewisselaar kan tot 90% van de warmte gerecupereerd worden.

35 Stofafzuiging Voorbeeldcase: Trappen D hondt Optimalisatie stofafzuiging, individuele afsluiters, nieuw afzuigkanaal. Meerkost investering : Energiebesparing per jaar: TVT: <2 jaar

36 Stofafzuiging Voorbeeldcase: Hotec Optimalisatie stofafzuiging, individuele afsluiters Investering : Energiebesparing per jaar: TVT: 10 jaar

37 Lakken en drogen Doel lak- en drooginstallatie optimaliseren De juiste keuze van spuittechniek. Een aangepast debiet naargelang de bezetting. Een optimale flow over het te lakken/drogen werkstuk Voordelen Minder elektrisch verbruik ventilatoren Geen onnodige stookkosten

38 Lakken en drogen Mogelijkheden voor besparingen Zoek optimale spuittechniek voor te bewerken stuk = zo weinig mogelijk vluchtige deeltjes worden nagelaten. De terugslag (hetgeen zich niet vasthecht aan het werkstuk) bepaalt het aantal vluchtige deeltjes dat moet afgevoerd worden. Hoe minder de terugslag, hoe lager het debiet kan gehouden worden. Spuittechniek afhankelijk van de vorm van het te bewerken stuk!

39 Lakken en drogen Mogelijkheden voor besparingen Kies voor sneldrogende lakken. Werk met variabele luchtdebieten Afzuigventilator in 2 standen: Volle afzuig tijdens lakken Minimale afzuig tijdens voorbereiding, pauzes, wissel van stukken, Zorg voor de juiste luchtstroming op het juiste moment: laminair of turbulent.

40 Lakken en drogen Voorbeeldcase: Wycor Volledig nieuwe lakstraat, muurafzuiging,aangepaste droogkamer, railsysteem Investering : Besparing per jaar: TVT: 3,3 jaar

41 Machinepark Doel machinepark optimaliseren Piekstromen minimaliseren Stilstandtijden minimaliseren Flexibiliteit optimaliseren Voordelen Minder elektrisch verbruik machinepark Kleiner piekvermogen voor facturatie

42 Machinepark Mogelijkheden voor besparingen Schakel machines tijdens stilstand (pauze, ) volledig uit. Zowel elektriciteit, perslucht en stofafzuig. Technieken uit nieuwe machines kunnen implementeren op bestaande machines. Vermijd grote startstromen: frequentiesturingen of soft starters. Nieuwe machines hebben beter afgestelde meskoppen en afzuigkappen. De vorm is aangepast naar de vorm van de spaan. Hydraulische systemen vervangen door energiezuinigere elektrische systemen.

43 Machinepark Mogelijkheden voor besparingen Nieuwe machines zorgen dat niet gebruikte delen volledig worden uitgeschakeld. Een nieuwe machine met het zelfde vermogen maar die de helft sneller is dan voorheen bespaart 50%! Zoek naar machines die stilstand tijden beperken

44 Machinepark Voorbeeldcase: Potteau Labo Aanpassingen aan bestaande machines, nieuwe energiezuinige en tijdsefficiëntere machines Investering : Besparing per jaar:

45 Inhoud presentatie Gebouwtechnologie: Isolatie en luchtdichtheid Verwarming en ventilatie Verlichting Procestechnologie: Perslucht Stofafzuiging Lakken en drogen Machinepark Energie duurzaam opwekken en aankopen Zelf opwekken Aankopen

46 Energie duurzaam opwekken en aankopen Doel zelf energie aanmaken Voor een deel zelfbedruipend worden. Voordelen Lagere energiekost Mogelijkheden om zelf energie aan te maken PV-systemen: elektriciteit (photovoltaïsch), warmte (photothermisch) Warmtekrachtkoppeling: zowel warmte als elektriciteit tegelijk aanmaken Windturbines: elektriciteit ORC

47 Energie duurzaam opwekken en aankopen Doel energie aankopen Verlagen van de energiefactuur Voordelen Dezelfde hoeveelheid elektriciteit/gas/stookolie voor een lagere prijs Mogelijkheden: Schrijf u in op groepsaankopen. Zelfsimulatie via VREG V-test voor professionelen Energiecontractnegociatiebureau s Vergelijk de prijzen.

Code van goede praktijk voor het energie-efficiënt gebruik van mechanische ventilatie in de intensieve veehouderij.

Code van goede praktijk voor het energie-efficiënt gebruik van mechanische ventilatie in de intensieve veehouderij. Code van goede praktijk voor het energie-efficiënt gebruik van mechanische ventilatie in de intensieve veehouderij. Inhoudstafel Inhoudstafel... ii Woord vooraf... iii 1. Begrippenlijst... 1 1.1. Begrippenlijst

Nadere informatie

NOTA. Dia 2 Inhoud PP

NOTA. Dia 2 Inhoud PP NOTA Titel: Auteur: Achtergrond nota bij de PowerPoint Energietips voor thuis Ellen Baert Versie: 1 Datum wijziging: Opmerking: Dia 1 Minder energie verbruiken, tips voor thuis? Dia 2 Inhoud PP Gas, elektriciteit

Nadere informatie

93 tips voor een energiebewust huishouden. Tips om thuis honderden euro's te besparen

93 tips voor een energiebewust huishouden. Tips om thuis honderden euro's te besparen 93 tips voor een energiebewust huishouden Tips om thuis honderden euro's te besparen Kijk eens om je heen, bijna alle apparaten in je huis hebben energie nodig om te functioneren. Omdat het 's winters

Nadere informatie

Broodbakkerijen en brooden banketbakkerijen

Broodbakkerijen en brooden banketbakkerijen I n f o M i l > D u u r z a m e O n t w i k k e l i n g > E n e r g i e Broodbakkerijen en brooden banketbakkerijen Ten behoeve van energie in de milieuvergunning In opdracht van Inhoud 1. Inleiding 5

Nadere informatie

Lekkages in uw perslucht kosten al snel 1.500 per jaar extra. Zonde!

Lekkages in uw perslucht kosten al snel 1.500 per jaar extra. Zonde! Lekkages in uw perslucht kosten al snel 1.500 per jaar extra. Zonde! Dit is een van de gratis uitgaven van het Energiecentrum Midden- en Kleinbedrijf. Meer exemplaren kunt u bestellen via de website energiecenrum.nl

Nadere informatie

100 tips om energie. te besparen. 100 tips om energie te besparen

100 tips om energie. te besparen. 100 tips om energie te besparen 100 tips om energie te besparen Overzicht Verbruik minder energie en bescherm uw portemonnee, uw gezondheid én het milieu 3 Waarom op energie besparen? 4-5 Rationeel energie verbruiken zonder één euro

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ NATUUR.BLAD HET VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT - VAN SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2006 JAARGANG 5 NUMMER 3.

BIJLAGE BIJ NATUUR.BLAD HET VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT - VAN SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2006 JAARGANG 5 NUMMER 3. BIJLAGE BIJ NATUUR.BLAD HET VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT - VAN SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2006 JAARGANG 5 NUMMER 3. Natuur.huis MET DE STEUN VAN HET VLAAMS GEWEST BINNEN HET PRESTI5-PROGRAMMA 20 tips

Nadere informatie

Expertsessie Wij krijgen Kippen en Milieu Federatie Noord Holland Kom van dat gas af

Expertsessie Wij krijgen Kippen en Milieu Federatie Noord Holland Kom van dat gas af Organisatie: Datum: Locatie: Presentaties: Verslag: EnergieLokaal Wij krijgen Kippen en Servicepunt Hier opgewekt Noord- Holland 15 mei 2015 MiniRondeel Gaasterlandstraat 7 1079RH Amsterdam Bart Triep

Nadere informatie

Bouwen voor aan de toekomst

Bouwen voor aan de toekomst Bouwen voor aan de toekomst 21 duurzame tips voor de 21ste eeuw Even voorstellen Inhoud Meneer Dubo heeft zijn experts meegebracht, om je de weg door de tips te wijzen: Meneer Mundo heeft een brede kijk:

Nadere informatie

Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09

Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09 Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09 Foto voorblad CO2-neutrale vrijstaande praktijkwoning te Almere december 2010 Architect: Han van Zwieten BNA te Amersfoort Het Columbuskwartier in

Nadere informatie

Met gemak energie besparen. Mijn energieplan. Energieadvies op maat. plaats hier de foto van het huis

Met gemak energie besparen. Mijn energieplan. Energieadvies op maat. plaats hier de foto van het huis Met gemak energie besparen. Mijn energieplan Energieadvies op maat plaats hier de foto van het huis Energieadvies op maat met Meer Met Minder HR++-glas of een voorzetraam? Een HR-ketel of slimmer stoken

Nadere informatie

De stooklijn onder het mes

De stooklijn onder het mes De stooklijn onder het mes Optimalisering van installaties in de gezondheidszorg >> Als het gaat om energie en klimaat Inleiding en inhoud Deze brochure geeft u inzicht in actuele kennis en ervaringen

Nadere informatie

Energiebesparing door best beschikbare technieken voor koeling van serverruimtes

Energiebesparing door best beschikbare technieken voor koeling van serverruimtes Energiebesparing door best beschikbare technieken voor koeling van serverruimtes Rapport CE Delft, oktober 2014 Opgesteld door: M.R. (Maarten) Afman A.H. (Anouk) van Grinsven A. (Ab) de Buck Energiebesparing

Nadere informatie

Innovatie in Energie. Overzicht van een aantal innovatieve energietechnieken voor de woningbouw

Innovatie in Energie. Overzicht van een aantal innovatieve energietechnieken voor de woningbouw In samenwerking met: Wonen, Wijken en Integratie Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Dit is een publicatie van: Agentschap NL NL Energie en Klimaat Croeselaan 15 Postbus

Nadere informatie

Energieagenda vraagt om nieuw bodembeleid

Energieagenda vraagt om nieuw bodembeleid Energieagenda vraagt om nieuw bodembeleid Duurzame glastuinbouw met Warmte/Koude Opslag, WKK en Zeer Lage Temperatuur Verwarming Dit rapport werd in opdracht van InnovatieNetwerk en Stichting Innovatie

Nadere informatie

huis vol energie inspiratie voor INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina 10 3 routes naar energieneutraal wonen

huis vol energie inspiratie voor INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina 10 3 routes naar energieneutraal wonen INTERVIEW: Herenhuis aan de Maas pagina Voorbeelden: routes naar energieneutraal wonen pagina INTERVIEW: bliksemsnelle renovatie pagina technische details en onderbouwing vanaf pagina huis vol energie

Nadere informatie

De warmtepomp. Haal uw warmte uit de natuur

De warmtepomp. Haal uw warmte uit de natuur De warmtepomp Haal uw warmte uit de natuur Inhoud Zuinig met energie... 3 Wat is een warmtepomp?... 3 Hoe werkt een warmtepomp?... 4 Compressietechniek... 4 Absorptietechniek... 5 Wat zijn de voordelen

Nadere informatie

BQLS, Brink Quality of Life System. De nieuwe filosofie voor verwarmen, ventileren, koelen en warm tapwater

BQLS, Brink Quality of Life System. De nieuwe filosofie voor verwarmen, ventileren, koelen en warm tapwater BQLS, Brink Quality of Life System De nieuwe filosofie voor verwarmen, ventileren, koelen en warm tapwater Alle comfortwensen zijn mogelijk. Het inno een per en e warm De cijfers verwijzen naar de schematische

Nadere informatie

Gebouwmonitoring met energieprofielen Energieverspilling eenvoudig opsporen en verhelpen

Gebouwmonitoring met energieprofielen Energieverspilling eenvoudig opsporen en verhelpen Gebouwmonitoring met energieprofielen Energieverspilling eenvoudig opsporen en verhelpen 1 Bebouwmonitoring met energieprofielen Inhoud De energieprofielaanpak 3 1. Waarom energieprofielen? 4 2. Hoe werkt

Nadere informatie

Snelle spaartips voor energie. Eenvoudig toe te passen! Verdien veel geld, zonder grote moeite

Snelle spaartips voor energie. Eenvoudig toe te passen! Verdien veel geld, zonder grote moeite Snelle spaartips voor energie. Eenvoudig toe te passen! Verdien veel geld, zonder grote moeite 2 Verdien veel geld, zonder grote moeite Verdien veel geld, zonder grote moeite In deze brochure zetten we

Nadere informatie

Inleiding. Een gezonde leefomgeving

Inleiding. Een gezonde leefomgeving Inleiding Met dit document tracht ik enerzijds een stuk bewustwording aan te wakkeren bij u als lezer over verwarmen in het algemeen en anderzijds een optimale manier van verwarmen te introduceren in het

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie

Lucht-watersystemen. Ontwerphandboek. Voor het conditioneren van ruimten. The art of handling air

Lucht-watersystemen. Ontwerphandboek. Voor het conditioneren van ruimten. The art of handling air Lucht-watersystemen Voor het conditioneren van ruimten Ontwerphandboek The art of handling air Ontwerphandboek Lucht-watersystemen Inhoudsopgave Ervaring en innovatie 3 Lucht-water 4 Systeemoverzicht 6

Nadere informatie

Inleiding 2 Zonne-energie De samenstelling van een thermisch zonne-energiesysteem 4 Zonnecollectoren 5 De warmteopslag 6 De naverwarming

Inleiding 2 Zonne-energie De samenstelling van een thermisch zonne-energiesysteem 4 Zonnecollectoren 5 De warmteopslag 6 De naverwarming Warmte uit zonlicht INHOUD 1 Inleiding... 1 2 Zonne-energie... 2 2.1 De zon als energiebron...2 2.2 Toepassingen van zonne-energie...3 2.3 Toepassingen van actieve thermische zonne-energie...3 3 De samenstelling

Nadere informatie

Grat is. B esparen op s er v icekos ten: he t kan! Servicekosten langs de meetlat

Grat is. B esparen op s er v icekos ten: he t kan! Servicekosten langs de meetlat Grat is iding handle bondoon voor W isat ies n lidorga % B esparen op s er v icekos ten: he t kan! Servicekosten langs de meetlat Veel huurders betalen per maand een bedrag aan servicekosten. Daarvoor

Nadere informatie

Hoe een zuinig huishoudtoestel kiezen?

Hoe een zuinig huishoudtoestel kiezen? Hoe een zuinig huishoudtoestel kiezen? met koop- en gebruiktips Inhoud Woord vooraf... 3 Zuinig met energie... 4 Het energielabel... 5 Wasmachines... 7 Droogkasten... 9 Koelkasten... 11 Diepvriezers...

Nadere informatie

In het teken van de tijd

In het teken van de tijd REPLACE TECHNOLOGY In het teken van de tijd Van de uitfasering van R22 tot de nieuwste klimaattechniek PRODUCTCATALOGUS VOOR PROFESSIONALS 01 HET GESCHIKTE MOMENT 2000 2010 2015 Mitsubishi Electric schakelt

Nadere informatie

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO)

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) 17 februari 2010 Door: Projectgroep DEPW In samenwerking met: Werkgroep Energie van Meerstad de Haas & Partners AM Energy Auteurs: Frans de Haas (de Haas &

Nadere informatie

e-mission HANDBOEK GiDs voor EEN GrOENE Av sector in vlaanderen

e-mission HANDBOEK GiDs voor EEN GrOENE Av sector in vlaanderen e-mission HANDBOEK Gids voor een groene av sector in Vlaanderen Kattendijkdok Antwerpen Gids voor een groene av sector in Vlaanderen FI Publishers 1 Maria Hendrikapark Oostende VOORWOORD 4 INLEIDING 7

Nadere informatie

ModuLine 30 Klokthermostaat

ModuLine 30 Klokthermostaat Nefit houdt Nederland warm Gebruikers- en Installatie-instructie ModuLine 30 Klokthermostaat A B temperatuur instelknop programmatemperatuur tijdelijk verlagen programmatemperatuur tijdelijk verhogen dag

Nadere informatie