TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK"

Transcriptie

1 gemeente Wachtebeke informatieblad Zie p. 6-7 tweemaandelijks tijdschrift november-december 2013 TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK Het gemeentelijk informatieblad Wachtebeke wordt gedrukt op 100% gerecycleerd papier

2 gemeente Cover: Gaston Van Gaever, meer dan 30 jaar verzorger van het Gulden Boek der Gemeente. inhoud november-december 2013 colofon Wachtebeke informatieblad tweemaandelijks tijdschrift, jaargang 30 verantwoordelijke uitgever R. Van Cronenburg, burgemeester Gemeentebestuur Wachtebeke vormgeving en druk Drukkerij Geers Offset Oostakker werkten mee aan dit nummer: Pascale Bardyn, Jessie Coppens, Leen Groothaert, Veerle De Jaeger, René de Pauw, Isabelle Dewaele, Sabine Hoekman, Hans Vande Putte, Hubert Van Kerckhove, Guy Masscho Je kan het gemeentelijk informatieblad ook lezen door te surfen naar de website telefoonnummers burgemeester en schepenen burgemeester Rudy Van Cronenburg rechtstr. gemeentehuis voorzitter gemeenteraad Eddy Heirwegh schepen Piet Penneman schepen Rudy Van Vlaender schepen Evi Wuytack schepen Jacques De Smet OCMW-voorzitter Urbain Meers deadline volgend informatieblad teksten voor het informatieblad januari-februari 14 moeten uiterlijk vrijdag 29 november vóór 12 uur in het bezit zijn van Pascale Bardyn CCW, Cultuurhuis, Dr. J. Persynplein 6. Info: GEMEENTELIJKE INFORMATIE -Koningspaar dankt p.3 -Formulieren C3 deeltijdse werklozen p.3 -Strooizout p.3-2 de Staten-Generaal p.3 -Adviesraad voor Lokale Economie p.3 -Woonerf Dr. J. Persynplein p.4 -FRGE-lening p.5 -Gevierde huwelijksjubilea & 101-jarige p.5 -Interview met Gaston Van Gaever p.6-7 CULTUURHUIS -Een naam! p.8 -Tentoonstellingen in het Cultuurhuis p.8 -Podium Cultuurhuis p.9 -TIP!! Kunstendag voor kinderen (& grootouders) p.9 -Vrij teken- en schilderatelier p.9 -Alle Bibnieuws p.9-10 JEUGD -TO DO s in november en december p.11 -Sinterklaas op bezoek? p.11 -Speelgroen: Plantweekend november p.12 SPORT -Sport in het Cultuurhuis p.13 -Sport overdag p.13 -Wachtebeke wandelt - 11 november p.13 -Vorming AED Toestel p stappen p.13 noodnummers dringende medische hulp 100 of 112 dringende brandweerhulp 100 of 112 dringende politiehulp 101 het Rode Kruis 105 tele-onthaal 106 child focus AWEL (kindertelefoon) 102 / AWEL.BE politie Wachtebeke brandweer Zelzate ambulancedienst (24u op 24u) antigifcentrum Centrum Algemeen Welzijnswerk 1712 (zie p. 22) Tabak Stop Lijn gratis de Druglijn (ma.-vr.:10-20u.) Vlaamse Kankertelefoon EANDIS: website EANDIS-ombudsdienst algemeen (energielijn) storingen en defecten elektr gasreukmelding gasreuk doven/slechthorenden via sms straatlampentelefoon wachtdienst VM Watervoorziening telenet defect aan kabel OAR-PROGRAMMA SENIORENWEEK 2013 p MILIEU -Infoavond De biologische kringloop, zei u? p.16 -Goedkopere groene energie via groepsaankoop p.16 -Enkele tips om energiezuinig te leven p.17 -Jaarlijkse bomen- en struikenverkoop Natuurpunt p.17 -Wandelnetwerk Wachtebeke zoekt Peters en Meters p.18 OCMW -Campagne Telefonie, internet, : durf vergelijken! p.19 -Hoe besparen op jouw elektriciteits- en aardgasfactuur? p.19 VARIA -Politie nieuwe openingsuren p.20 -Voorkomen woninginbraken p.20 -aan Z p.21 -LOO organiseert infoavond Uit elkaar, wat nu? p.21 -Dienst Ondersteuningsplan (DOP) Oost-Vlaanderen p.22 -Centrum Algemeen Welzijnswerk 1712 p p.22 AGENDA NOVEMBER-DECEMBER 2013 p.23 GEMEENTELIJKE INFORMATIE p.28

3 informatieblad gemeente Wachtebeke 3 Het mag duidelijk zijn dat het opzetten van vrijwilligerswerk pas kansen op slagen heeft als het gedragen wordt door de inwoners en de verenigingen, scholen en wijkcomités. HH. MM. Koning Filip I & Koningin Mathilde danken het Gemeentebestuur en de Wachtebeekse bevolking voor de sympathiebetuigingen die zij, naar aanleiding van de troonsbestijging van de Koning, mochten ontvangen. Formulieren C3 voor deeltijdse werklozen Deeltijdse werklozen kunnen zich met hun formulieren C3 aanbieden bij de dienst bevolking. Strooizout Dit jaar zal geen strooizout meer verkocht worden door de gemeente aan de inwoners. Alle verenigingen, scholen, adviesraden en wijkcomités uitgenodigd op de 2 de Staten Generaal voor alle verenigingen. Dit vindt plaats op maandag 18 november om 19.30u. in zaal De Vertroosting-OCMW rusthuis. In maart ging onder grote belangstelling de eerste staten generaal door voor de verenigingen. Daar werd door de burgemeester en schepen van vrije tijd de visie geschetst van de nieuwe bestuursploeg. Visie en voorstellen over Wachtebeke Leeft en Wachtebeke Geeft. We hebben de voorbije 6 maanden aandachtig geluisterd naar de reacties van de verenigingen op deze plannen. Nu is het tijd om concreter te worden en te starten met een plan van uitvoering. Op 18 november willen we dit dan ook doen. Twee grote thema s worden aangesneden: de voorstelling van het sociaal project Aan Z door mevrouw Terryn, directricevan Aan Z, (thema: Wachtebeke Geeft) en Wijk aan Z (thema: Wachtebeke Leeft). Zie ook Varia, p. 21 Op deze bijeenkomst zullen we onze voorstellen rond wijkwerking verduidelijken en een tijdstabel voorleggen. Ook op deze bijeenkomst van 18 november willen we afspraken maken met verenigingen over deelname aan de nieuwjaarsreceptie op zondag 12 januari op het nieuwe Persynplein. Samen kunnen we het waarmaken! In voorbereiding: een Adviesraad voor Lokale Economie Kandidaten gezocht!!! Het College van Burgemeester en Schepenen wil graag een Adviesraad voor Lokale Economie oprichten. In onze winkelstraten is veel leegstand, we zijn bezig met dorpskernherwaardering, de winkelpanden onder de nieuwe appartementen staan deels leeg, we hebben geen industrieterrein waaruit we inkomsten putten, allemaal redenen om zich grondig te bezinnen over Lokale Economie en een te voeren detailhandelsbeleid. Het is bovendien belangrijk de basis, - de detailhandel, groothandel, bedrijven, vrije beroepen, etc -, te betrekken bij de opbouw van het beleid. Dat garandeert het meest succes. Voor onze Adviesraad Lokale Economie stellen wij als doel advies, info en acties: 1. Op vraag van het gemeentebestuur (gemeenteraad, college van burgemeester en schepenen, raadscommissies) of op eigen initiatief advies uitbrengen over alle aangelegenheden die betrekking hebben op het plaatselijk economisch leven en de plaatselijke middenstand. 2. In samenwerking met de door de gemeente aangestelde ambtenaar een coördinerende of organiserende rol te spelen bij het opzetten van allerlei acties en initiatieven ter promotie van de plaatselijke middenstand. 3. De nodige initiatieven te nemen of te ondersteunen, die kunnen bijdragen tot een betere informatie, voorlichting, bijscholing van plaatselijke zelfstandigen. 4. Te fungeren als spreekbuis en belangenverdediger van één of meerdere zelfstandigen, wanneer deze belangen in het gedrang dreigen te komen. 5. Het opstellen van een jaarprogramma of het bepalen van aandachtspunten waarrond de gemeentelijke adviesraad lokale economie wenst te werken. Het College van Burgemeester en Schepenen zoekt kandidaten om deze adviesraad te bevolken. Het voorstel van samenstelling is: 1 vertegenwoordiger van groothandels en/of warenhuizen; 2 vertegenwoordigers van de horeca; 1 vertegenwoordiger van lokale bedrijven; 2 vertegenwoordigers van vrije beroepen; 1 vertegenwoordiger van een lokaal beoefend ambacht of van lokale vaklieden; 1 vertegenwoordiger van de marktkramers GEMEENTE

4 4 gemeente Wachtebeke informatieblad gemeente op onze zaterdagmarkt; en voor de lokale detailhandel: evenveel vertegenwoordigers als alle hierboven genoemde geledingen samen. We willen ook alle politieke fracties in de gemeenteraad de kans geven om hun inbreng te doen via 1 vertegenwoordiger. Er is een optie om te werken met een permanente commissie voor de detailhandel. Frequentie van vergaderen: max. 3 à 4 maal per jaar. Meer info (bijvoorbeeld het voorstel van statuten) kan je verkrijgen bij schepen Piet Penneman ( of opvragen bij René de Pauw op de Communicatiedienst in het gemeentehuis ( Kandidaturen kunnen ingediend worden tot en met 29 november. Nadien gaan we over tot de oprichting en erkenning van de Adviesraad voor Lokale Economie zodat we in 2014 definitief van start gaan. WEGWIJS OP HET DR. JULES PERSYNPLEIN Je mag enkel rijden op de rijbaan, tenzij je naar je inrit of de school wil. SNELHEID Je ziet er geen snelheidsborden, maar de snelheid is wettelijk beperkt tot 20 kilometer per uur vanaf het grote blauwe bord met de aanduiding van het woonerf. PARKEREN Parkeren in een woonerf is overal verboden! Behalve: - in de zones die aangeduid zijn met een verkeersbord, zoals op het Persynplein met het parkeerbord E9a - op de plaatsen afgebakend met wegmarkeringen of in een andere kleur waar de letter P aangebracht is. Dergelijke signalisatie vind je op de parking helemaal achteraan het Persynplein. HET WOONERF De gemeente Wachtebeke richt het Doctor Jules Persynplein in als woonerf. Wat betekent dit in de praktijk voor jou als weggebruiker? Binnen de woonerven gelden volgende regels: VOETGANGERS Je mag als voetganger overal wandelen, lopen, spelen. De volledige openbare weg mag je gebruiken, zelfs de rijbaan is voor jou. Je mag natuurlijk het verkeer niet belemmeren. Indien een bestuurder op de rijbaan rijdt, ga je rustig uit de weg of laat je hem door. Gevolg is dus dat je niet mag parkeren op straat of de andere verhoogde gedeelten. STILSTAAN Stilstaan van gemotoriseerde voertuigen betekent dat je enkel die tijd mag gebruiken die nodig is om te laden en te lossen of personen te laten in- of uitstappen. Wachten wordt wettelijk beschouwd als parkeren. Je mag stilstaan zowel links als rechts van de rijrichting. MEER INFORMATIE? Voor meer informatie kan je terecht bij: de schepen van Openbare Werken Jacques De Smet de schepen van Mobiliteit Rudy Van Vlaender BESTUURDERS Als bestuurder van een fiets, brommer, motorfiets, auto, bus of vrachtwagen mag je de voetgangers niet in gevaar brengen of hinderen. Zo nodig moet je stoppen. Wettelijk is zelfs bepaald dat je tegenover kinderen dubbel voorzichtig moet zijn. uw lokale politie Regio Puyenbroeck Samen Voor Veiligheid

5 informatieblad gemeente Wachtebeke 5 Ook in 2013 goedkoop lenen om je woning energiezuiniger te maken! Leen aan 2% voor energiebesparende investeringen in je woning! Renteloos voor de doelgroep. Wie nu aan de slag gaat, heeft recht op allerhande premies en subsidies. Bovendien kan je via een FRGE-lening onmiddellijke financiële steun krijgen voor de energiebesparende investering. Deze lening kan je dankzij jouw gemeente afsluiten bij Veneco 2 en dit aan 2%, een interestvoet die nog een stuk lager ligt dan de voormalige groene lening. Voor personen die behoren tot de doelgroep is deze lening renteloos. Hiernaast blijven er premies behouden via jouw netbeheerder. Tenslotte is er voor het plaatsen van dakisolatie nog een fiscaal voordeel onder de vorm van een belastingvermindering van 30% op jouw factuur. In samenwerking met Veneco² kunnen alle inwoners een FRGE-lening afsluiten voor energiebesparende maatregelen in de eigen woning uitgevoerd door een geregistreerd aannemer. Sinds de start in 2011 sloten reeds heel wat particulieren een dergelijke lening af. Contact FRGE-lening: Voor meer info, voorwaarden of het indienen van een aanvraag kan je terecht bij Veneco 2 ; Port Arthurlaan 11, 9000 Gent, tel , contactpersoon: Valerie Blomme Let op! Geld lenen kost ook geld. Jaarlijkse kosten percentage en debetrente bedragen 2% Méér besparingstips bij Milieu, p. 17 en OCMW, p. 19. Gevierde huwelijksjubilea Deze jubilarissen vierden recent hun huwelijksverjaardag: Hartelijk Gefeliciteerd 50 Guillaume Bauwens-Christiane Van Doorsselaere en we mochten ook een kranige 101-jarige vieren: Een bijzondere proficiat aan 50 Georges Herman-Annie Cerpentier GEMEENTE Lucien Descamps-Angèle De Vos Julienne De Maesschalck

6 6 gemeente Wachtebeke informatieblad in gesprek met 1ste gedeputeerde A. Vercamer gemeente GASTON VAN GAEVER, tussen vrijheid en inzet, enthousiasme en geluk Is er iemand in Wachtebeke die hem niet kent of niet waardeert? Zijn familie is oorspronkelijk afkomstig uit de Kruisstraat in Moerbeke. Vader Prudent was met moeder Augusta Acke, naar Peene gaan wonen, maar uiteindelijk verhuisden zij naar Antwerpen. Als kind kwam Gaston veel bij zijn peter Nardje Van Gaever in de Molenhoek, het gele huis naast Jeugdhuis t Kasseiken. Zijn peter bevoorraadde winkels met koloniale waren. Dat deed hij met paard en kar of wagen. Hij is de benjamin van een gezin met drie jongens: André, Remi & Gaston. Remi werd nog geboren in Peene. Hijzelf werd geboren op 25 april 1922 in t Vlaams-Hoofd, de uitgangbuurt van de begoede Antwerpse burgerij die naar het Pays de Waes trok met de overzet of de trein. Weet je nog steeds niet waar het is? Sint-Anneken, de Antwerpse Linkeroever, net voor de bouw van de Waaslandtunnel en de voetgangerstunnel. Koning Albert II en Koningin Paola doorbladeren het Gulden Boek School liep hij in t stad en dat was een grote stap, al was het enkel op de andere oever van de Schelde. Hij volgde de middelbare en technische afdeling. Het laatste jaar zaten ze met zijn vieren in de klas: een intensief onderonsje. Ondertussen was hij opgegroeid tot een jonge Adonis die graag de bloemetjes buiten zette en waar het vrouwelijk schoon oog voor had. Omgekeerd had ook hij oog voor vrouwelijke charmes. Soms zagen zijn ogen er vermoeid uit want hij ontpopte zich in zijn jeugdjaren als iemand tussen een patéken en un bon vivant, zeg maar tussen deugniet en levensgenieter. Toen brak WO II uit en die stak, zoals bij velen, stokken in de wielen m.b.t. het volgen van een hogere opleiding. Hij begroef tijdelijk zijn wiskundetalent. In mei 1940 vluchtte hij enkele maanden naar Frankrijk, bij bekende boeren waar hij eerder vakantie doorbracht. In november 1940 keerde hij terug en vond vlug werk bij een Belgische firma die motoren produceerde voor auto s en vrachtwagens, de helft voor onze markt, de helft voor de Duitse. Hij kreeg een vrijgeleide en heeft in vier oorlogsjaren veel bijgeleerd aan praktische kennis op technisch vlak. De praktijk heeft hem bijgeschoold. In de oorlog gebeurden wrede dingen. Maar hij zag armoede omgezet in veel solidariteit, één die er nu niet meer is. Nu is het ieder voor zichzelf, zegt hij met zichtbaar ongenoegen. Een anekdote uit de oorlogsjaren: Zoals veel mensen smokkelde ook Gaston voor hun gezin. Geladen met boter en andere etenswaren vertrok hij vanuit Moerbeke naar Antwerpen. Onderweg zag hij dat hij de avondklok die de Duitsers hadden ingesteld niet zou halen. Wat deed hij? Hij ging aankloppen in het politiekantoor van Sint-Niklaas en vroeg overnachting in den bak. Het werd hem gewillig toegestaan, de smokkelwaar werd aan de kant gelegd en Gaston bracht één nacht door in de cel. Het opgesloten zijn in een cel, een kamer met kale muren en tralies voor het raam, was een nare ervaring. Maar s anderendaags zette hij zijn tocht verder naar Antwerpen met de smokkelwaar die hij terugkreeg. Van een begripvolle politie gesproken Het eind van de oorlog bracht niet alleen bevrijding, ook baten. Zijn moeder had een kleine kruidenierswinkel, noem haar Yvonne De Coene van de Linkeroever. De bevrijders wilden souvenirs meenemen, iets typisch van hier. Hij speelde tussenpersoon in de handeltjes tussen landgenoten, Amerikanen en Engelsen. Beide laatstgenoemden verkochten alles, van kledij tot wapens. En wat was onbekend in de Verenigde Staten? Houten klompen, jawel, een mooi cadeau uit de Europese Lage Landen aan de Noordzee. Gaston heeft er veel beschilderd met kerktorens en bloemen en ze gingen gretig als sublieme souveniers aan het vasteland van de hand. We vermeldden al zijn teken- en schildertalent. Maar we vermeldden nog niet dat hij vanaf zijn 14de klarinet speelde bij De Scheldezonen in Burcht. De klarinet werd later aangevuld met de banjo en de mandolien. Ook zijn broers waren muzikaal. Samen stortten ze zich in het uitgangsleven: André speelde harmonica, Remi ontpopte zich als drummer en Gaston bracht het tot uitmuntend klarinettist. In een jazzcafé traden ze met succes op als The Piccadilly-Boys. Eén van zijn terugkerende vrouwelijke fans riep met hoge stem, zichzelf overtreffend in toonzetting: Gastooooo n!. Hij viel voor deze lokroep en dat bleef zo tot haar levenseinde. Marie-Louise werd zijn levensgezellin. Ze werden verliefd, verloofd, trouwden in 1946, bleven elkaar trouw de rest van hun leven en gingen in Zwijndrecht wonen. Als compensatie voor zijn uithuizigheid kreeg Marie-Louise in 1956 een TV, zo ging dat in die tijd. Hun huwelijk werd gezegend met

7 informatieblad gemeente Wachtebeke 7 mandenvlechten in de bib Onder het motto: je moet meegaan met je tijd leert Gaston een groepsdans twee kinderen, Raoul en Leona. Raoul schonk hen twee kleinkinderen. Leona is vooroverleden, je ziet de pijn in zijn hart. Na de oorlog leerde hij trompet spelen bij l Union of De Eendracht in Zwijndrecht, nu een bekend saxofoonorkest. Na de motorenfabriek en de bevrijding deed hij examen voor motorist bij het Antwerpse Loodswezen. Hij slaagde, werkte er 20 jaar en werd chef d atelier. Ze herstelden douaneboten, werkten voor de waterschout, de peildienst en de betondienst. Hij genoot er een stimulerende vrijheid van werken, een vrijheid die verantwoordelijkheid wekt en die haaks staat op in de pas lopen en het hedendaagse je ding doen en basta. Op zijn 40ste wou hij overstappen naar het onderwijs en verwierf een D-diploma om als lesgever de Rijksmiddelbare School van Burcht binnen te stappen. Ook daar bleef hij 20 jaar en doceerde praktische en technische vakken. Zijn kunstkriebel manifesteerde zich ook in het lesgeven. Zijn cursussen waren aanschouwelijk, met meer beeldmateriaal dan tekst. Het schoolbord was meer een schildersdoek dan een schrijfbord. Een stimulans voor het visueel geheugen van zijn studenten, zegt hij. Hij organiseerde op school de eerste vakantiekolonies en de eerste sneeuwklassen, nu gemeengoed in onze scholen. Voor de vakantiekolonies trok hij naar een internaat in de Ardennen, voor de sneeuwklassen naar Zwitserland en Oostenrijk. Hij leerde skiën. Andermaal manifesteerde de kunstkriebel zich in het sculpteren van dieren in de sneeuw. Het pensioen kwam in zicht. Hun oog viel op Wachtebeke. Hij kocht een oud boerderijtje en verbouwde het zuchtend onder loodzware administratieve verplichtingen. De tuin rond hun huis leverde vitamientjes in de vorm van fruit en groenten, biologisch geteeld, nog voor het begrip in de mode was. Bij boer De Letter ging hij helpen met de oogst van suikerbieten en aardappelen. Ondertussen had hij leren pitrietvlechten. Zijn leergierigheid dreef hem naar een 3-jarige cursus mandenvlechten in t Vossenhol in Kemzeke. Zo werd hij ambachtsman, mandenvlechter. Op eenvoudig verzoek vlocht hij robuuste patattenmanden of frivole lingeriemanden. 26 jaar geleden volgde hij via de gemeente een cursus voorbereiding-op-pensionering. De Gemeentelijke Seniorenclub werd opgericht als tegemoetkoming aan een nieuwe generatie jonge en actieve senioren. 25 jaar geleden werd hij stichtend lid en secretaris. De club schonk aandacht aan lichaam en geest. Gaston trok het turnen in de sporthal van t Domein en de fietstochten in de zomer, maar zijn kunstkriebel stimuleerde teken- en schilderlessen. In het CCW leerde hij boetseren: koppen, dieren,. Een open geest heeft ruime belangstellingen: hij zette daguitstappen, vormingscursussen (bv. kalligrafie) in het programma-aanbod en trok op zijn 83ste mee op kookcursus naar de dieetafdeling van het Gentse UZ, waar hij leerde stoomkoken en wokken. Hij werd ook gids voor Natuurpunt in het Heidebos. Innerlijke gedrevenheid stimuleert mij om mijn kennis aan anderen door te geven, zegt hij. De leraars verwoorden het anders: Als Gaston gidst luisteren de kinderen als bij geen ander. De vlam in zijn pan slaat over, hij begeestert. Kinderen merken dat. Hij is nu 91 en actief, creatief en enthousiast als altijd. De psalmist die jaar geleden schreef zelfs als ze oud zijn, zijn ze nog sappig en fris, had hem vast op profetische wijze in zijn vizier. Onze huidige burgemeester Rudy Van Cronenburg, zei hem dat hij voor het Gulden Boek niet met brugpensioen mag gaan vóór zijn 105de. Op vraag van Cyriel De Bruyne, namens de kerkfabriek van Overslag, restaureerde hij het Mariabeeld boven de kerkdeur van de O-L-Vrouw-Geboortekerk. Nadien volgde de restauratie van de statiekapellen in de kerkmuur. Nog één tafereel dient hij af te werken. Wekelijks vind je hem op dinsdagnamiddag in het Cultuurhuis. Samen met Suzy Peeters organiseert hij het schildersatelier en regelmatig wil hij nieuwe technieken onder de knie krijgen of nieuwe onderwerpen op doek penselen, bv. de zuiderse hooglichten. Hij is kritisch, maar geeft opbouwende kritiek. Gaston, noem nu eens vijf dingen die je belangrijk acht in het leven?, vroeg ik. Hij dacht na, dronk een kopje koffie en zei in één ruk, meetellend op zijn vingers: Eerlijk zijn, andersdenkenden aanvaarden, hulp bieden waar nodig, overschat jezelf niet en wees gelukkig met wat je hebt. Wat kan ik daar aan toevoegen? Misschien: Bedankt Gaston, namens velen. René gemeente Hubert De Maesschalck, bediende in t gemeentehuis, had oog voor zijn kunstkriebel en vroeg hem of hij geen zin had om Het Gulden Boek der Gemeente te verzorgen. Dat doet hij nu 30 jaar plichtsgetrouw, pro deo en op basis van verkregen informatie. Of moet ik zeggen 50 jaar op basis van 20 jaar ingehaalde achterstand? GEMEENTERAADSZITTINGEN: donderdag 28 november donderdag 19 december in Cultuurhuis, Dr. J. Persynplein 6, 19.30u.

8 8 gemeente Wachtebeke informatieblad Enkele sfeerbeelden van de feestelijke opendeurdag op 12 oktober CULTUURHUIS Een nieuwe wind waait door Wachtebeke, een nieuwe toegang voor het CCW, een nieuwe samenwerking in het CCW/Bib, het Cultuurhuis is geboren! Nu nog een naam mede dankzij onze adviesraden zijn er namen naar voren geschoven, maar er is er maar 1 die het haalde : CCW gaat sinds 12 oktober door het leven met de naam TENTOONSTELLINGEN IN CULTUURHUIS SAFARKEN Vanaf zaterdag 26 oktober tot zaterdag 30 november. Postertentoonstelling Genoeg voedsel. Toch honger. IK KOOK VAN WOEDE ER IS GENOEG VOEDSEL EN TOCH IS ER HONGER Je kan Cultuurhuis Safarken en haar activiteiten volgen op facebook door ons leuk te vinden Staf Schalck (beelden in keramiek): Staf vindt in de keramiek vooral het nog onopgeloste probleem van de materie terug. Het doorgronden van de eigenheid van de materie, het ontcijferen van haar geheime taal tracht hij voort te zetten in de manuele kleibehandeling. Hieruit ontstaan gevoelige beelden die dikwijls de cirkel als compositorisch stramien bezitten, of stoelen op een persoonlijke interpretatie van speelse kubistische vormen. In Cultuurhuis Safarken Krekenlandgalerij, gang links en gang rechts Tien sprekende beelden werpen licht op de voedselproblematiek. Terwijl het klimaat de landbouw op vele plekken bemoeilijkt, telen we biobrandstoffen in de plaats van voedsel, zetten grote investeerders de kleine boeren buiten spel en neemt de beurs een loopje met de voedselprijzen. Ons voedselsysteem wankelt. Het moet en kan anders. De laatste poster geeft enkele tips om zelf in actie te komen. In Cultuurhuis Safarken gang rechts SELEKTE KUNST - EDITIE 2 Denis Willems (schilderijen): Zoals we van Denis gewoon zijn, schotelt hij ons terug een boeket van kleuren voor. Extraversie, dynamiek en het gevoel van ik leef zijn merkbaar in zijn werk. Zijn keuze en wijze van schilderen wordt dan ook al buiten onze grenzen geapprecieerd. Natascha Willems (fotografie): Naast haar grote passie toneel, is Natascha ook een uitstekende fotografe. Net als haar broer Denis Willems komt ze uit een heel kunstzinnige familie van theater, toneel, schilderkunst en beeldhouwen. Deze achtergrond is merkbaar in haar werk. Ze weet perfect compositie en kleur samen te brengen. Openingsuren: van 16 november 1 december 2013 dins- en donderdag: u. en u. zaterdag en zondag (via bib): 10-12u. en na afspraak (Denis) FOTOGRAFIECIRCUIT nog tot 8 november: Joris Luyten Panofotografie 12 november-6 december: Luc Van Uytvanck De foto s van King Arthur De foto s geven de eigenzinnige kijk van Luc van Uytvanck weer op de operaproductie King Arthur van Henry Purcell. Die werd eind 2008 opgevoerd door de SAMW te Lokeren in een regie van Benjamin van Tourhout. Zowel tijdens en misschien nog meer na de opnames heb ik mezelf erop betrapt dat ik in deze opera de toch wel zeer kwetsbare mens heb mogen ontmoeten, die net niet in zijn blootje te kijk staat. Van heel nabij mocht ik daarvan getuige zijn. Er overvalt mij een zekere vorm van gêne als ik dit bedenk, omdat ik op die manier met hen allen uiteindelijk zo innig bevriend ben geraakt en zij weten het niet Luc Van Uytvanck laat de bezoeker schroomvol in die gêne delen.

9 informatieblad gemeente Wachtebeke 9 10 december-10 januari: Luis André Pizarro Pérez Een moment uit het leven van een Gentenaar Het dagelijkse leven van mensen vormt de inspiratiebron van Luis André Pizarro Pérez en dat laat hij in zijn foto s zien. Zijn blik is voortdurend op zoek naar een nieuwe manier van zien. Alle tentoonstellingen zijn gratis toegankelijk PODIUM CULTUURHUIS SAFARKEN In de Keurezaal van Cultuurhuis Safarken zijn er open audities van cursisten van het JMA in de vorm van aperitiefconcerten : -zondagvoormiddag 24 november, u. -zondagvoormiddag 22 december, u. Inkom gratis. TIP VAN HET CULTUURHUIS!! VOOR GROOTOUDERS SAMEN MET HUN KLEINKINDEREN Kunstendag voor Kinderen ook in de bib! Wie was Pieter Breughel? Of Pablo Picasso? Of Auguste Rodin? Michelangelo Buonarroti? Iemand? Niemand? Het zouden vraagjes uit een quiz kunnen zijn en misschien sta je daar dan met je mond vol tanden Je zou natuurlijk ook heel vlot kunnen antwoorden: Bedoel je Pieter Breughel de Oude of de Jonge? Of : Picasso? Die kubistische kunstenaar die zo dol was op het circus? Dit (en nog veel meer, natuurlijk) kan je te weten komen in onze vernieuwde collectie weetjesboeken over kunst en kunstenaars. Maar misschien zit er een kunstenaar in jezelf verscholen die er nu wel eens uit wil? Geen nood, we hebben ook boeken die je tonen hoe je zelf kunstwerken met dieren, landschappen of mensen kan maken. Kom gerust langs in onze bib en ontdek oude en klassieke kunstwerken, moderne kunst, beroemde (en niet zo beroemde) kunstenaars of je eigen kunstzinnig talent! VRIJ TEKEN- EN SCHILDERATELIER Heb je zin om te tekenen of te schilderen met materiaal en techniek volgens je keuze? De deelname is vrij en je mag steeds vooraf een kijkje komen nemen! Waar: in de Creazaal van het Cultuurhuis, Dr. J. Persynplein 6 Wanneer: iedere dinsdagnamiddag van 14-17u. CULTUURHUIS KUNSTENDAG VOOR KINDEREN IN CULTUURHUIS SAFARKEN ZONDAG 17 NOVEMBER - KUNSTENDAG VOOR KINDEREN in de Creazaal van Cultuurhuis Safarken, u. workshop Ding zoekt vriendje begeleid door Marjan Verhaeghe, kunstenares voor kinderen van 3 tot 6 jaar, met hun grootouders Inschrijven vooraf aan de balie van het Cultuurhuis (tijdens de openingsuren) kostprijs: t 5, te betalen bij inschrijving. Contact: Zie ook Ding is je lievelingsding, iets waar je heel veel om geeft. Dat kan een knuffel zijn, een boek, een dekentje Ding en jij zijn altijd samen. Alleen als je naar school moet of bij vriendjes gaat spelen niet. Dan is Ding alleen. Daarom zoekt Ding een vriendje. Een korte workshop waarin je samen met opa en oma Ding gaat tekenen, knippen, plakken Voor kinderen van 3-6 jaar met hun grootouders. activiteit november december vrij teken- en schilderatelier BIBNIEUWS Sluitingsdagen - De bib is gesloten op: vrijdag 1 november zaterdag 2 november woensdag 25 december donderdag 26 december woensdag 1 januari donderdag 2 januari Boekendienst-aan-huis Er is boekendienst aan huis op donderdag 5 december. Is de bib voor jou, door omstandigheden, moeilijk bereikbaar? Wens je van deze gratis dienstverlening gebruik te maken? Neem dan contact op met Dominique Claeys op voor bijkomende inlichtingen.

10 10 gemeente Wachtebeke informatieblad cultuurhuis Speel-o-theek De speel-o-theek is van start gegaan in september. Ondertussen zijn er al heel wat positieve reacties op deze nieuwe dienstverlening. De speel-o-theek is geopend iedere zaterdag van 10 tot 12u. Benieuwd? Kom vrijblijvend een kijkje nemen. De speel-o-theek zal ook op regelmatige basis aangevuld worden met nieuwe spelmaterialen. De eerste keer gebeurt dit in december. NIEUW: GOPRESS IN DE BIB Wat is Gopress? Mediargus wordt Gopress voor bibliotheken: een nieuw, maar toch herkenbaar digitaal aanbod van dagbladen en tijdschriften in de bibliotheek. AUTEUR OP BEZOEK: DIMITRI VERHULST OP ZONDAG 3 NOVEMBER OM 11U IN CC DE HERBAKKER (Pastoor De Nevestraat 10, 9900 Eeklo) Interview met Dimitri Verhulst door Fien Sabbe Met signeersessie en drankje Prijs: t 5 Vermits het aantal plaatsen beperkt is, is inschrijving verplicht. Het Gopress Krantenarchief geeft bibliotheken een doorzoekbaar digitaal archief van krantenartikelen uit dag- en weekbladen, zonder de artikelen van vandaag en gisteren. De Gopress Kiosk (zie foto) biedt de dag- en weekbladen van de laatste zeven publicatiedagen aan via een visueel aantrekkelijke online krantenkiosk. De Kiosk kan enkel gebruikt worden binnen de muren van de bib. Inschrijven kan je aan de balie van de bib (tijdens de openingsuren).

11 informatieblad gemeente Wachtebeke 11 TO DO s in november en december! WANNEER? WAT? INFO? 2 november Ledenavond t Kasseiken november Speelgroen PLANTWEEKEND aan de jeugdlokalen of bij de jeugddienst, KSA, Chiro en Speelplein! 16 november Dag van de jeugdhuizen 17 november Ouderavond KSA KSA 23 november Knosselkaffee 27 november Tienerwerking 30 november Neotsfuif 29 november - 5 december sintenronde 1 december Sinterklaasfeest Chiro en KSA Chiro en KSA 20 december Kerstfeest in het JH 21 december Neotsreceptie 27 december JH t Kasseiken jeugd Sinterklaas komt ook dit jaar naar Wachtebeke en hij heeft even tijd om bij jou thuis binnen te springen, als dat niet fijn is!! De Sint brengt zijn groot boek mee waarin staat geschreven of jij braaf bent geweest of niet. Voor de brave kinderen heeft de Sint heel wat lekkers mee en een cadeautje... Wil jij dat de Sint ook bij jou thuis langs komt? Schrijf je dan zeker in! Het inschrijvingsformulier kan je vinden op of dit kan ook telefonisch via (binnen de kantooruren) De bezoeken worden gepland op volgende dagen: o vrijdag 29 november (buurt van de Warandewijk, Groenstraat) o maandag 2 december (buurt van Dorp, Stationsstraat, bloemenwijken) o dinsdag 3 december (buurt van de Langelede) o woensdag 4 december (Overslag) o donderdag 5 december (de rest) We doen bezoeken tussen 18 en 20 uur. Gelieve bij de inschrijving het uur door te geven dat het beste voor jou past! Voor dit bezoekje vragen wij een kleine bijdrage, vrij te bepalen (betaling mag gebeuren tijdens het bezoek). Wie ingeschreven is mag nog een seintje verwachten van de jeugddienst. Gelieve in te schrijven vóór 21 november. De Sint krijgt ieder jaar steeds meer aanvragen binnen, dus tracht zeker goed vooraf in te schrijven.

12 12 gemeente Wachtebeke informatieblad JEUGD Jullie hebben het misschien al horen waaien Het speelgroenproject Een project en subsidies dat de Wabeekse jeugdverenigingen gewonnen hebben. Doordat we dit gewonnen hebben kunnen we ons speelterrein aan de jeugdlokalen (Godshuisstraat) volledig herinrichten en heraanleggen! Fantastisch toch? Zo komt er een speelwadi met steiger, boomstammenmikado en boomstammenpadje, een zitarena, een speelheuvel, zitplekje en wordt het huidige bosje volledig opgekuist en speelklaar gemaakt! Maar er wordt ook heel wat nieuwe beplanting (om in te spelen en van te proeven) over het volledige terrein voorzien! De jeugdverenigingen hebben al een intens proces doorlopen van plannen bekijken, plannen veranderen, vergaderen en op zoek gaan naar manieren om dit plan tot uitvoer te brengen! Maar nu wordt het eindelijk wat concreter! Het weekend van november wordt een heus Wat betekent dit? Wel, op zaterdag 16 november worden alle voorbereidingen getroffen om het terrein plant-klaar te maken! Zodat we op zondag 17 november met zoveel mogelijk mensen de planten kunnen planten! Het is voor deze 17de november dat we een beroep doen op jullie! Heb je zin om die dag je groene vingers nog eens boven te halen en de jeugdverenigingen te helpen in het realiseren van hun nieuwe, fantastische terrein? Kom dan zeker naar de terreinen op zondag 17 november, van 14 tot 17u! Wij zorgen dat alles klaar staat en verwennen jullie achteraf met heerlijke pannenkoeken, warme chocomelk of een jenevertje! Heb jij materiaal dat we mogen lenen zoals schoppen, grondboren,kruiwagens om het werken tijdens het volledige weekend een beetje vlotter te laten verlopen? Dan kan je dit altijd laten weten op of via Wil je graag wat meer info over het speelgroenproject? Dan kan je altijd terecht bij de leiding of de jeugddienst! Wij zijn alvast super enthousiast en er helemaal klaar voor! Hopelijk jullie ook! Tot snel! Speelse groeten, Chiro Pollyanna, KSA Sint Hubertus, Speelplein Speelabeke en de jeugddienst!

13 informatieblad gemeente Wachtebeke 13 SPORT IN HET CULTUURHUIS Sportacademie op woensdag u.: 3- en 4-jarigen u.: 5- en 6-jarigen u.: 7- t.e.m. 9-jarigen 1-beurtenkaartje: t 2 10-beurtenkaart: t 15 Vanaf januari 2014 kan er enkel nog per trimester ingeschreven worden voor de sportacademie. Afhankelijk van het aantal weken bepalen wij de prijs. Hierdoor kunnen we de sportacademie ook meenemen op de fiscale attesten. Voor meer info kan je terecht bij de sportdienst. Specifieke flyers worden nog verdeeld in de loop van december. Wachtebeke Wandelt Kom op maandagvoormiddag 11 november mee genieten van het ochtendgloren tijdens een ontspannende wandeling in Moerbeke! Sportdienst en sportraad Moerbeke en sportdienst Wachtebeke zorgen voor een tocht van ongeveer 8,5 km langs het Rodesluispad van Moerbeke. Startplaats: Buurthuis Kruisstraat, Weststraat 13, 9180 Moerbeke Parking: op het kerkpleintje aan het kerkje Aankomst: tussen 12 en 13.30u Deelnameprijs: Voorinschrijving vanaf 08 oktober tot 07 november: t 1 op je eigen sportdienst. Daginschrijving buurthuis Kruisstraat, tussen 9 en 10u: t 1,5 sport Op dinsdagavond kan op de sportzolder van het Cultuurhuis uiteraard nog steeds gewerkt worden aan de BBB,een uurtje spierversterkende oefeningen voor iedereen vanaf 14 jaar: 19-20u : volwassenen +14 jaar 1-beurtenkaartje: t 4 10-beurtenkaartje: t 30 Elke donderdagvoormiddag: sport voor de 55-plussers, GALM-lessen: u u. 1-beurtenkaartje: t 2 10-beurtenkaart: t 15 Betalingen gebeuren vóór de les aan de balie van het Cultuurhuis of bij de sportfunctionaris. Sport overdag Op woensdagvoormiddag van 10 tot 11u kan je deelnemen aan de aqua-jogging in het kader van Sport overdag. Elke dag heb je een sportaanbod in de buurt aan een zeer democratische prijs. Het is een samenwerkingsverband tussen de sportdienst Wachtebeke, Lochristi en het provinciaal domein Puyenbroeck. 10-beurtenkaart: t 25 / 25-beurtenkaart: t 50 Met deze beurtenkaarten kan je deelnemen aan het gehele aanbod van Sport overdag. Meer info over alle Sport in het CCW en Sport overdag bij de sportdienst of in de folders in het Cultuurhuis en gemeentehuis en op de gemeentelijke website. Er zijn geen lessen tijdens de schoolvakanties en op feestdagen. Dit jaar staat de wandeling geheel in het thema: Fit en gezond. De eerste 100 deelnemers ontvangen een gratis Goodiebag. Onderweg kan je deelnemen aan de Gezondheidsrally! Leuke vraagjes over fit en gezond. Na de wandeling kan er gezellig nagepraat worden in het buurthuis. Sportdienst Wachtebeke en Moerbeke hopen jou van harte op 11 november te mogen verwelkomen! Zet je stapschoenen maar al klaar! Deelnemers zijn verzekerd via de sportdienst. Vorming AED Toestel Op dinsdag 10 december van 19 tot 22u organiseren we in Cultuurhuis Safarken een nieuwe vorming omtrent het gebruik van een AED Toestel (Automatisch Externe Defibrillator). Zo kunnen we streven naar een Hartveilige gemeente. Let op, het aantal plaatsen is beperkt! Inschrijven kan aan de balie van het Cultuurhuis of bij de sportdienst. Het inschrijvingsgeld bedraagt t 7, na de sessie krijg je een handig infoboekje mee vol met nuttige tips. Inschrijven kan bij de sportdienst stappen Gedurende de maand september namen heel wat personeelsleden van de gemeente en het OCMW deel aan de actie 10000stappen. We mogen uiteraard spreken van een geslaagde editie en behaalden in de competitie met de gemeenten Merelbeke en De Pinte een tweede plaats. Als inwoner van de gemeente kon je ook deelnemen aan deze actie. Heel wat mensen vulden het bonnetje uit het vorig infokrantje in! De laureaat is Dhr. Jozef Vanhuffel. Proficiat.

14 14 gemeente Wachtebeke informatieblad OUDERENADVIESRAAD De Ouderenadviesraad (O.A.R.), samen met alle verenigingen en allen die zich inzetten voor senioren, nodigen alle 60-plussers uit om deel te nemen aan volgende activiteiten tijdens de seniorenweek van 18 tot 22 november: Op maandag 18 november nodigt de Gemeentelijke seniorenwerking uit voor een MOSSELMAALTIJD EN QUIZ 11.30u aperitief 12.00u mosselen met brood of koude visschotel u quiz gegeven door Marc en Etienne Prijs maaltijd: t 15 Deelname quiz: t 2 Inschrijving op 4 en 5 november van 9 tot 12u. in de foyer van het Cultuurhuis bij Andrea en Brigitte. Maximum aantal deelnemers:100 Op dinsdag 19 november presenteert OKRA de pittige komedie Rien à déclarer De Gezinsbond i.s.m. OAR organiseert een spreekbeurt op donderdag 21 november met als titel: NOOIT TE OUD OM LIEF TE HEBBEN Spreker is Mevrouw Maureen Luyens, psychologe, echtgenote van Professor Alfons Vansteenwegen (bekend van het boek Liefde is een werkwoord ). Ze zal het hebben over zaken als: Hoe beleven partners hun relatie na 55?, Doe je alles samen?, Heb je je partner verloren en sta je er plots alleen voor? Volgorde van de namiddag: spreker, koffie met gebak, vrije vragen vanuit het publiek. De spreekbeurt vindt plaats in het Cultuurhuis om 14 uur, de ingangsprijs bedraagt t 6, inschrijving tot 18 november bij Roland Bourgonjon (tel , of via overschrijving op de rekening van Gezinsbond Wachtebeke BE met vermelding LUYENS. een film van Dany Boon over de samenwerking tussen Belgische en Franse douane na het verdwijnen van de grens tussen beide landen De film wordt vertoond in de Catharinazaal van het Kringenhof om 14.00u. Inkom t 5. Kaartenverkoop bij de leden van het bestuur van OKRA. Op vrijdag 22 november om 14.00u in het Cultuurhuis, een organisatie van de OAR VEILIG IN HET VERKEER We bespreken het verkeersreglement in lokale situaties: een opfrissing van het reglement aan de hand van voorbeelden uit de buurt, twijfelachtige en onveilige situaties, enz Prijs : t 2 (voor de koffie ). Inschrijven niet nodig.

15 informatieblad gemeente Wachtebeke 15 Even nader kennismaken met de OAR Begin dit jaar namen het nieuwe schepencollege en de gemeenteraadsleden hun bestuursmandaat en bevoegdheden op. Daarnaast werden de diverse adviesraden en commissies samengesteld en geïnstalleerd, zo ook de OuderenAdviesRaad (OAR). De taak van de OAR bestaat er in voorstellen te doen en adviezen te geven in de verschillende beleidsdomeinen die betrekking hebben op het leven en welzijn van de ouderen (60-plussers) in onze gemeente. Dit jaar en volgend jaar willen we onze aandacht en werking in het bijzonder richten naar mantelzorg, mantelzorgers en zelfstandig wonen. Het spreekt voor zich dat de problemen, zorgen en wensen van onze plaatselijke ouderen heel wat ruimer zijn. De leden van de OAR willen de vinger aan de pols houden van wat leeft bij de ouderen in onze gemeente, de noden helpen detecteren en signaleren. OUDERENADVIESRAAD We ontvangen en horen daarom graag jullie voorstellen en opmerkingen. De verslagen van onze vergaderingen kan je terugvinden op de gemeentelijke website. De vergadering van maandag 18 november gaat door in het Cultuurhuis van 9 tot 11 u; ter gelegenheid van de seniorenweek wordt het een open vergadering waarbij iedereen welkom is. Onze leden: Roland Bourgonjon, Tulpenlaan 25 tel Ireen De Pauw, Blaarstraat 11 tel Noëlla Ryckaert, Rozenlaan 24 tel Yvette Van Vooren, Gladiolenlaan 11 tel Mieke Gysel, Walderdonk 18 tel Marcella De Meester, Vieruitersten 13 tel André De Vliegher, Azalealaan 3 gsm Lutgard Bonne, Dr. J. Persynplein 9/001 tel Georges Meuleman, Dorp 44/0202 tel Octaaf Van Hijfte, Walderdonk 13 tel Odette Lyppens, Reepstraat 4 tel Georgette Gyselinck, Meersstraat 31 Marc Polfliet, Muishoeken 15 gsm André Seyssens, Nachtegaalstraat 41 tel

16 16 gemeente Wachtebeke informatieblad Kies voor 100% groene stroom via groepsaankoop! Samen op weg naar goedkopere groene energie. MILIEU Informatieavond DE BIOLOGISCHE KRINGLOOP, ZEI U? Er gaat geen dag voorbij of de klimaatcrisis komt in de media aan bod. Heel wat grondstoffen raken langzaam uitgeput. Iedere dag wordt het duidelijker hoe kwetsbaar onze aarde wel is. Wil je mee met ons het tij keren en er zelf wat aan doen? De Vlaamse overheid geeft met haar vernieuwd materialenbeleid alvast een belangrijk signaal. Dit beleid stelt het sluiten van de materialenkringloop voorop. Wist je dat de onvermijdbare restjes een bron van voedsel zijn voor de ontelbare tuindiertjes en afbraakorganismen? Wist je dat je gras, bladeren en snoeihout kan voorkomen of nuttig en creatief gebruiken in je tuin? De biologische kringloop krijgt vanaf nu al onze aandacht. Ook jij kan je steentje bijdragen! Jij bent immers het tandwiel dat al die grote en kleine kringlopen in beweging houdt. Wil je meer weten over de biologische kringloop en mensen ontmoeten die ook kringlopen? Wil je zelf acties ondernemen of anderen laten proeven van je passie? Wil je deel uitmaken van je gemeentelijke kringloopwerking en zelf kringloopkracht worden? Dan is dit jouw kans! Kom naar de informatieavond De Biologische Kringloop, zei u? en ontdek hoe ook jij kan meehelpen bij de biologische kringloop. Afspraak op donderdag 21 november e.k., om 19u. in het Cultuurhuis (Keurezaal), Dr. J. Persynplein 6 in Wachtebeke. Geïnteresseerd, maar past deze datum niet, kom dan gerust naar een van onze andere avonden: donderdag 7 november, om 19u. in de Reinaert-bibliotheek, Koning Boudewijnlaan 6 in Lochristi of donderdag 14 november, om 19u. bij IDM (5de verdieping van oude verbrandingsoven), Zelebaan 42 in Lokeren. Inschrijven is wel nodig: IDM, Tjen Hillaert, Zelebaan 42, 9160 Lokeren, tel of Let op: schrijf je in tegen 7 november (of 2 weken voor de door jou gekozen datum!). Deelname is gratis. Nog vragen? Contacteer Tjen Hillaert of surf naar of De informatieavond is een initiatief van je afvalintercommunale IDM, in samenwerking met Vlaco vzw. V.U. Peter Hertog, gedeputeerde, p/a Gouvernementstraat 1, 9000 Gent De provincie Oost-Vlaanderen biedt jou de kans om deel te nemen aan een groepsaankoop van 100 % groene stroom en aardgas. Bespaar op je energiefactuur en zorg mee voor een beter leefmilieu. Schrijf je vrijblijvend in tot en met 4 december 2013 via Meer informatie Gratis infolijn: (werkdagen van 9 tot 17 uur / maandag tot 20 uur) Kies voor goedkopere groene energie via groepsaankoop 3 e editie Wil jij besparen op je energiefactuur? En wil je daarbij ook je steentje bijdragen tot een beter milieu? Doe dan mee met de groepsaankoop van 100% groene stroom en aardgas van het Oost-Vlaamse provinciebestuur. Ook het gemeentebestuur Wachtebeke ondersteunt dit initiatief, dat al voor de derde keer plaatsvindt. Tot en met 4 december 2013 kan je eenvoudig en vrijblijvend inschrijven. Ben je overtuigd? Schrijf dan vandaag nog in via (doorklikken op provincie Oost-Vlaanderen). Inschrijven kan tot en met 4 december De veiling vindt plaats op 5 december Je beslist daarna pas of je het aanbod aantrekkelijk genoeg vindt. Ga je in op het voorstel? Dan brengt de Provincie Oost-Vlaanderen de overstap in orde. Het nieuwe contract zal ingaan tussen 2 januari 2014 en uiterlijk 1 april Door de afschaffing van de verbrekingsvergoeding kan je altijd kosteloos overstappen naar een nieuwe leverancier, ongeacht de duur van je contract. Ook bedrijven en zelfstandigen met een beperkt verbruik kunnen dit jaar opnieuw deelnemen. Voor meer informatie over dit initiatief, telefoneer naar het gratis infonummer (werkdagen van 9 tot 17 u. maandag tot 20 u.) of je vraag naar Heb je geen toegang tot het internet, dan kan je tijdens de openingsuren ook terecht in het gemeentehuis (het is wel aangewezen om vooraf eerst telefonisch contact op te nemen met de milieudienst om een afspraak te maken). Breng zeker je laatste eindafrekening voor energie mee! Daar vinden we immers alle gegevens terug om jouw inschrijving te kunnen doen. Schreef je al in? Heb je je al ingeschreven voor de groepsaankoop via de website van de provincie Oost-Vlaanderen of het gemeentelijke loket, dan hoef je je geen zorgen te maken. Je inschrijving wordt automatisch meegenomen naar de veiling dit najaar. Wie online is ingeschreven zal binnenkort opnieuw gecontacteerd worden om verbruiksgegevens verder aan te vullen.

17 informatieblad gemeente Wachtebeke 17 Enkele tips om energiezuinig te leven Een gemiddeld gezin gebruikt ongeveer kwh elektriciteit per jaar of dagelijks bijna 10 kwh voor allerhande toepassingen zoals koelen, vriezen, wassen, drogen, strijken, verlichting, koken, tv en tal van andere kleine verbruikers en sluipverbruikers. Van oktober tot maart gebruiken we meer elektriciteit. Er is veel vaker elektriciteit nodig, de was gaat sneller in de droogkast dan op het droogrek en we kijken ook heel wat meer tv. Maar kunnen we hierbij dan geen elektriciteit besparen? Toch wel, hierbij enkele tips. - Op plaatsen waar het licht vaak brandt kan je beter energiezuinige spaarlampen of LED-lampen gebruiken. Vermijd het gebruik van gewone halogeenlampen, deze zijn immers niet zuinig. - Zet apparaten zoals opladers, tv s, modems, digicorders, uit met een aan/uit knop of via een stekkerdoos wanneer je ze niet gebruikt. Deze apparaten zijn vaak de oorzaak van een aanzienlijk sluipverbruik. - Oude koelkasten, diepvriezers en wasmachines zijn vaak grootverbruikers. Investeer daarom in een energiezuinige koelkast, diepvries of wasmachine. In je zoektocht naar het meest energiezuinige toestel kan je terecht op de website waar je de meest energiezuinige toestellen van verschillende merken kan vergelijken. Behoor je tot de doelgroep van de beschermde afnemers dan kan je een kortingbon van 150 euro bekomen voor de aankoop van een nieuwe wasmachine of koelkast met een energielabel A+ of beter. Meer info hierover kan je terugvinden op of kan je bekomen bij de diensten van Eandis (tel ). MILIEU Méér besparingstips bij Gemeente, p. 5 en bij OCMW, p. 19 Jaarlijkse bomen- en struikenverkoop Natuurpunt Natuurpunt Moervaart Zuidlede organiseert dit jaar opnieuw een verkoopactie van bomen en struiken. Met de verkoop van inheemse boom- en haagplanten, bessenstruiken en hoogstammige fruitbomen wil Natuurpunt het aanplanten van inheems groen in de tuin stimuleren. Hagen, houtkanten en bomen spelen namelijk een belangrijke rol bij het behoud van de biodiversiteit. Hierbij denken we in de eerste plaats aan insecten die dikwijls speciaal zijn aangepast aan het leven in de buurt van specifieke (inheemse) planten, maar ook aan vogels. Vele zangvogels, zoals mezen, roodborstjes en lijsters broeden in hagen en houtkanten, en leven van de insecten die daar voorkomen. Ook bessenstruiken en hoogstammige boomgaarden leveren naast de hoge ecologische waarde, bovendien een zelf gekweekt voorraadje fruit op. De aangeboden struiken en bomen zijn niet alleen inheems, een groot deel ervan is ook afkomstig van autochtone planten. Wat is nu eigenlijk het verschil tussen inheemse en autochtone planten? Een plantensoort is inheems in Vlaanderen als Vlaanderen binnen het natuurlijke verspreidingsgebied van de soort ligt. Een individuele plant is autochtoon of oorspronkelijk inheems in een bepaalde streek van Vlaanderen, als deze een nakomeling is van planten die zich sinds hun vestiging na de laatste ijstijd altijd natuurlijk hebben verjongd, of die kunstmatig werden vermeerderd met strikt lokaal materiaal. Autochtone planten hebben het voordeel dat ze vaak beter aangepast zijn aan de situatie in een bepaalde regio waardoor ze beter bestand zijn tegen ziektes, Wil je enkele struiken aanplanten (haagbeuk, lijsterbes, meidoorn, sleedoorn, rode kornoelje, zwarte els, ) of zet je liever een boom (haagbeuk, zomereik, ) of opteer je toch voor enkele fruitbomen (moerbei, okkernoot, perzik, kers, appel, peren, ), stuur je bestelling dan voor 10 november 2013 naar Natuurpunt. Wil je een bestellijst met alle rassen ontvangen, stuur dan een mailtje naar

18 18 gemeente Wachtebeke informatieblad Wandelnetwerk Wachtebeke zoekt enthousiaste Peters en Meters MILIEU De werkgroep Trage Wegen van de Milieuadviesraad zoekt enthousiaste Peters en Meters voor de wandelroute die zich over 60 km uitstrekt over de gemeente Wachtebeke. Om de bewegwijzering bestaande uit 37 knooppuntpalen, 60 doorverwijspalen, 284 bordjes op punt te houden vragen wij jouw bereidwillige medewerking. Wat vragen we? Je kan je minstens éénmaal per jaar (voorjaar, zomer of najaar) vrijmaken om de aan jou toegewezen lus op het wandelnetwerk te controleren. Je rapporteert volgende zaken: beschadigde palen of bordjes, ontbrekende palen of bordjes, te verwijderen vegetatie rond de palen, tekorten in verband met het wandelpad. BEZINT VO GE U BIND Het rapporteren kan mondeling of via mail gebeuren (eventueel met foto s). Wat bieden wij? Je ontvangt de wandelnetwerkkaart. Je wordt één keer per jaar uitgenodigd door de werkgroep voor een hapje en drankje. Stel je kandidaat! Geïnteresseerd? Vul dan volgende strook in en bezorg ze aan één van de leden van de werkgroep. We contacteren je dan binnenkort. Naam:... Adres:... Voorkeur lus:... De leden van de werkgroep TElEfOON, Gsm, INT DURf VERGEl Hans Vande Putte, Milieuambtenaar Gemeentebestuur, Dorp 61, 9185 Wachtebeke, tel Ghislain Dierick, Melkerijstraat 62, 9185 Wachtebeke, tel Raymond Parthoens, Spoorwegstraat 17, 9185 Wachtebeke, tel Edmond Seyssens, Melkerijstraat 40 B, 9185 Wachtebeke, tel adres:

19 informatieblad gemeente Wachtebeke 19 OR T Campagne Telefonie, internet, televisie: durf vergelijken! In 2012 namen ruim 500 Belgische gemeenten deel aan de informatiecampagne Gas-Elektriticiteit : durf vergelijken! die door de FOD Economie werd georganiseerd. Deze campagne was een groot succes en gaf vele gezinnen de mogelijkheid om de prijzen van de verschillende leveranciers van elektriciteit en aardgas te vergelijken. In november 2013 wordt een gelijkaardige campagne op het getouw gezet maar dit keer op het gebied van telecommunicatie. Het doel van deze campagne is de consument helpen om zijn/haar gebruikersprofiel onder de loep te nemen en om op basis van dit profiel de meest voordelige tarieven te vinden. OCMW Verantwoordelijke uitgever: Jean-Marc Delporte - Ondernemingsnr.: T/ gettyimages.com Voor wie? Vergelijk je de verschillende aanbiedingen van telecomoperatoren niet? Gebruik je al geruime tijd hetzelfde abonnement of dezelfde prepaid gsm-kaart? Heb je geen idee wat je werkelijke behoeften zijn met betrekking tot vaste of mobiele telefoon, internetverbinding of digitale televisie? Heb je geen internet of weet je niet hoe je de vergelijking tussen verschillende operatoren kan maken? Kom dan naar de zitdag die plaatsvindt op maandag 18 november 2013 in de burelen van het sociaal huis, Godshuisstraat 13, 9185 Wachtebeke. Een team van de FOD Economie zal je helpen om de vergelijking te maken en je de juiste informatie te geven zodat je het abonnement kan kiezen dat het best bij je behoeften past. Breng je laatste maandelijkse facturen van je telecomoperator mee. Wanneer: maandag 18 november 2013 van 15 tot 20 u. Waar: Burelen sociale dienst, Sociaal Huis, Godshuisstraat 13, 9185 Wachtebeke ERNET, TV: IjkEN! Meer informatie: Isabelle Dewaele tel Hoe kan je besparen op jouw elektriciteits- en aardgasfactuur? Doe de V-test om je te helpen bij het kiezen van de goedkoopste leverancier of het meest voordelige energiecontract. De V-test berekent op basis van je verbruik hoeveel je het komende jaar zou betalen als je nu een contract afsluit met een leverancier. Je vindt de V-test op de website van de VREG: Hulp nodig? Je kan van 9 tot 17 u gratis bellen naar het nummer Je kiest toets 4 Andere vraag. Vraag naar Fanny of Yolanda. Zij zullen de vergelijking voor jou doen en je alle uitleg geven. Zorg dat je je laatste jaarlijkse eindafrekening bij de hand hebt. Méér besparingstips bij Gemeente, p. 5 en bij Milieu, p. 17.

20 20 gemeente Wachtebeke informatieblad VARIA Politie nieuwe openingsuren Alweer twee jaar geleden diende de politiezone Regio Puyenbroeck zijn wijkkantoor in Moerbeke uit veiligheidsoverwegingen te sluiten en verhuisde het daar werkende personeel tijdelijk naar het wijkkantoor in Wachtebeke. Sinds die dag werd intens naar een oplossing gezocht opdat de Moerbeekse bevolking opnieuw haar politie kon opzoeken in eigen gemeente. Eind 2013 wordt het nieuwe wijkbureau in Moerbeke plechtig geopend en zal het wijkteam van Moerbeke voortaan ter uwer beschikking staan in de Opperstraat 48, waar vroeger het kantoor van Belfius gevestigd was. Samen met de verhuizing werden ook de openingstijden van de kantoren te Wachtebeke en Moerbeke herbekeken. Er werd daarbij rekening gehouden met de bereikbaarheid van beide wijkteams en ook geopteerd om elk kantoor wekelijks één maal in de namiddag van een loketfunctie te voorzien op hetzelfde ogenblik dat ook de gemeentediensten geopend zijn. Voortaan zijn beide wijkteams op hun respectievelijke kantoren bereikbaar volgens onderstaand schema. Wachtebeke Moerbeke Maandag 14.00u-18.00u 09.00u-12.00u Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 09.00u-12.00u 09.00u-12.00u 09.00u-12.00u 09.00u-12.00u 14.00u-18.00u Buiten de officiële openingstijden blijft er nog de mogelijkheid om na afspraak op de kantoren te worden ontvangen. Een afspraak wordt bij voorkeur rechtstreeks met de wijkinspecteur gemaakt. Wie jouw wijkinspecteur is en hoe die kan worden bereikt, is eenvoudig terug te vinden op onze website Ingeval je een aangifte wenst te doen buiten de openingstijden van beide wijkbureaus kan je ons zonaal onthaal in Lochristi, Koning Boudewijnlaan 5, iedere werkdag bereiken van 08 tot 20u. Voor dringende oproepen kan je 24/24u terecht op het noodnummer 101. HOE WONINGINBRAKEN VOORKOMEN TIJDENS DE KOMENDE DONKERE MAANDEN? Tijdens deze korter wordende dagen, stijgt het risico op een inbraak. De vrije dagen en de vakantieperiode in november vormen een extra risicoperiode, doordat sommige bewoners langere tijd afwezig zijn. Zorg er daarom voor dat je woning s avonds verlicht is. Inbrekers hebben een voorkeur om vaker toe te slaan tijdens de donkere maanden. Daarom hebben wij hieronder een aantal preventieve tips opgelijst: Zorg voor zicht en licht: installeer een timer op jouw lampen en stel ze zo in dat de verlichting op wisselende tijdstippen in wisselende kamers aan en uit gaat volgens je leefpatroon. Installeer verlichting met bewegingsdetectie rond je woning. Sluit ramen en deuren af, ook al verlaat je een ruimte of je woning maar even. Laat geen briefje betreffende je afwezigheid achter op je deur. Maak gebruik van het gratis vakantietoezicht dat je kan aanvragen via je lokale politie als je op vakantie vertrekt. Geef je woning een bewoonde indruk. Ga na of je woning zichtbaar is van op de straat en verwijder eventuele planten of bomen die de zichtbaarheid verminderen. Laat geen gereedschappen of ladders rondslingeren, die de inbraak kunnen vergemakkelijken. Sluit je tuinhuis af met een sleutel. Verberg aantrekkelijk en gemakkelijk mee te nemen goederen, zoals juwelen, gsm s, videomateriaal, computers en andere waardevolle elektronische apparatuur. Plaats de verpakking van je nieuwe flatscreentelevisie niet op je trottoir. Inbrekers weten hierdoor dat er iets te stelen valt. Breng je waardevolle voorwerpen (geld en juwelen) naar een bankkluis. Registreer de serienummers en noteer de bijzondere kenmerken van je waardevolle voorwerpen en maak foto s van je juwelen. Plaats inbraakwerend hang- en sluitwerk. Je diefstalpreventieadviseur van de lokale politie of je gemeente geeft je hierover graag gratis advies. Hou ook een oogje in het zeil voor je buren en signaleer verdachte gedragingen onmiddellijk aan de politiediensten via het nummer 101 of via het nummer van jouw lokale politiezone. Noteer ook de nummerplaat en het merk van een verdachte wagen en geef dit door aan de politie. Regio Puyenbroeck Samen Voor Veiligheid Meer informatie en preventietips vind je via deze link: De contactgegevens van uw diefstalpreventieadviseur kan je terugvinden via volgende link:

Nokere Koerse Jeugdboekenweek

Nokere Koerse Jeugdboekenweek Gemeente Ei-vol vitaliteit! V.U.: Unizo vzw Nieuwstraat 17, Kruishoutem Toelatingsnummer: 9770 Kruishoutem,P209090 Kantoor van afgifte: Gent X Maandelijks, behalve in februari en augustus Jaargang 25 -

Nadere informatie

De boer op met vrije tijd

De boer op met vrije tijd De boer op met vrije tijd Houvast voor vrijwilligers in armoedeorganisaties FONDS VRIJETIJDSPARTICIPATIE voor mensen die in armoede leven Wat is vrijetijdsparticipatie en waarom is het belangrijk? Colofon

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG

PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG PROJECT ONDERWIJS CENTRUM KAUWENBERG Wij willen scholen die rekening houden met kinderen die in armoede leven en die onze kinderen gelijk behandelen. Wij willen goed onderwijs voor onze kinderen. Om uit

Nadere informatie

Fit in uw hoofd, goed in uw vel

Fit in uw hoofd, goed in uw vel Rood: C 0 M 80 Y 80 K 0 R 205 G 80 B 58 Blauw: C 100 M 0 Y 0 K 0 R 0 G 157 B 224 Groen: C 60 M 0 Y 100 K 0 R 141 G 182 B 60 Geel: C 0 M 27 Y 100 K 0 R 237 G 190 B 24 maart 2015 1 Fit in uw hoofd, goed

Nadere informatie

Met z n allen, niet alleen 20 PROJECTEN DIE HET ISOLEMENT VAN OUDEREN DOORBREKEN

Met z n allen, niet alleen 20 PROJECTEN DIE HET ISOLEMENT VAN OUDEREN DOORBREKEN Met z n allen, niet alleen 20 PROJECTEN DIE HET ISOLEMENT VAN OUDEREN DOORBREKEN Met z n allen, niet alleen 20 PROJECTEN DIE HET ISOLEMENT VAN OUDEREN DOORBREKEN INHOUD Aan tafel 4 Alarm 6 Samen uit!

Nadere informatie

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars.

Venlo- Binnenstad 7-8 9-10 14-15 20-22. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 DIT N UMMER. De Nolensfeeste. Flitsen. Kunstenaars. Jaargang 3 nr. 3 oktober 2004 Venlo- Binnenstad Van de Redactie Op het moment dat we dit schrijven, genieten we van een nazomer waar je U tegen zegt. Het zonnetje was wat laat uit de veren maar maakt nu

Nadere informatie

IEDEREEN KAN MET PROMOTIE WERKEN! WEEKDAGBOEK HET ATRIUM LESBRIEF VERKEER GRATIS MET DE HELE LONDEN STAGE LOPEN KLAS NAAR BIJ EEN DRUKKERIJ

IEDEREEN KAN MET PROMOTIE WERKEN! WEEKDAGBOEK HET ATRIUM LESBRIEF VERKEER GRATIS MET DE HELE LONDEN STAGE LOPEN KLAS NAAR BIJ EEN DRUKKERIJ PrOmotie M A G A Z I N E Magazine voor het praktijkonderwijs - Nr.6 voorjaar 2009 WEEKDAGBOEK HET ATRIUM LESBRIEF VERKEER GRATIS MET DE HELE KLAS NAAR LONDEN STAGE LOPEN BIJ EEN DRUKKERIJ IEDEREEN KAN

Nadere informatie

buren Werken bij BP Iedereen heeft een gelijke kans Hoe werft BP aan? IN DIT NUMMER: www.bpgeel.be JAARGANG 10 NR 30 lente 2007

buren Werken bij BP Iedereen heeft een gelijke kans Hoe werft BP aan? IN DIT NUMMER: www.bpgeel.be JAARGANG 10 NR 30 lente 2007 buren JAARGANG 10 NR 30 lente 2007 Werken bij BP Iedereen heeft een gelijke kans Informatieblad van BP voor Eindhout, Groot-Vorst, Oosterlo, Punt, Stelen, Winkelomheide, Zammel en Zittaart www.bpgeel.be

Nadere informatie

OP KAMP IN HET BUITENLAND

OP KAMP IN HET BUITENLAND OP KAMP IN HET BUITENLAND Trekken door de Alpen, zeilen op Zeelands water, vrijwilligerswerk in Roemenië, een culturele onderdompeling in Italië,... Het zijn maar enkele van de vele mogelijkheden die het

Nadere informatie

Waar word ik blij van? Special maart 2011

Waar word ik blij van? Special maart 2011 Special maart 2011 Colofon Inhoudsopgave Waar word ik blij van is een special bij De Arme Krant van Nederland van maart 2011. Dit is een uitgave van de werkgroep Arme Kant van Nederland/ EVA (Economie,

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

Waarom vrienden, familie, buren en kennissen zo belangrijk zijn

Waarom vrienden, familie, buren en kennissen zo belangrijk zijn November 2014 editie 7 In dit nummer: Wat betekent vriendschap voor u? Hart voor een ander Hoe de panty s in Dordrecht kwamen Een rijk sociaal leven, zo doet u dat! Waarom vrienden, familie, buren en kennissen

Nadere informatie

Plus-supermarkt even dicht. Wanne klets war!

Plus-supermarkt even dicht. Wanne klets war! De Tweeterp Dorpskrant voor Engelen en Bokhoven Plus-supermarkt even dicht Wanne klets war! Verder in dit nummer jaargang 49 nummer 2 16 februari 2013 Van donderdag 21 februari tot en met dinsdag 5 maart

Nadere informatie

Nootdorp. Hij komt, hij komt! Gratis huis-aan-huismagazine

Nootdorp. Hij komt, hij komt! Gratis huis-aan-huismagazine Nootdorp Jaargang 6 nummer 10 november 2014 NU Gratis huis-aan-huismagazine Hij komt, hij komt! Sinterklaas in Nootdorp Dansgala met Kerst Repaircafé jubileert Herfsttijloos belicht Raad de Plaat Jongerenviering

Nadere informatie

achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden

achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden Beter adviseren, achtergronddossiers voor gemeentelijke milieuraden Dossier XI: Organiseren van een open milieuraad Inleiding 1. Achtergrond 1.1. Link met de Samenwerkingsovereenkomst 1.2. Wat is een open

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 Talent Het Metamorfose van een school Kinderen op de eerste plaats Als elk talent echt telt Samen werkt het beter Meervoudige intelligentie als basis School moet

Nadere informatie

DEN BEIAARD. Vlaamse Gemeente Steenokkerzeel. maart-april

DEN BEIAARD. Vlaamse Gemeente Steenokkerzeel. maart-april Tweemaandelijks gemeentelijk informatieblad Vlaamse Gemeente Steenokkerzeel DEN BEIAARD 2010 maart-april De middenkatern vervangt de "huis-aan-huis-berichten" Erfgoeddag en WAK 2010 in kasteel Boetfort:

Nadere informatie

Groot Oranjefeest in ons dorpshuis

Groot Oranjefeest in ons dorpshuis Een lach en een traan Op 4 mei kijken we terug naar de magere oorlogsjaren. Op 5 mei vieren we bevrijding. Net als elk jaar, maar dit jaar is een kroonjaar. Het maakt extra organisatiedriften wakker voor

Nadere informatie

Jaargang 8 Nr. 28 Winter 2014-2015 GEDRAAG JE!

Jaargang 8 Nr. 28 Winter 2014-2015 GEDRAAG JE! ( ( impuls Jaargang 8 Nr. 28 Winter 2014-2015 GEDRAAG JE! CEES WEET RAAD Een nieuwe cao GEDRAGSSPECIALIST RIANNE KATHMANN Niet alles zomaar aannemen RAPPORT VAN DE ONDERWIJSRAAD Verslaafd aan een dealer

Nadere informatie

be/mvo Geef tijd aan de maatschappij 4 Meer corporate volunteering 8 Internationalisering 13 MVO = prioriteit Geen profit of planet zonder people goes

be/mvo Geef tijd aan de maatschappij 4 Meer corporate volunteering 8 Internationalisering 13 MVO = prioriteit Geen profit of planet zonder people goes 4 Meer corporate volunteering 8 Internationalisering 13 MVO = prioriteit Deze commerciële bijlage valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie. be/mvo Geen profit of planet zonder people nr.

Nadere informatie

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Brochure voor de leraar van het secundair onderwijs 2 Kom in de stemming Welkom U hebt een bezoek aan het Vlaams Parlement vastgelegd: van harte

Nadere informatie

Intentieverklaring glasvezelnet

Intentieverklaring glasvezelnet NieuwsSter In samenwerking met weekblad wijdemeren weekblad voor Wijdemeren Intentieverklaring glasvezelnet Oud 21e jaargang WEEK 9 woensdag 25 februari 2015 NR. 1061 Foto van de week De lokale jeugd heeft

Nadere informatie

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren

ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren Hou ze aan boord! (Nieuwe) erfgoedvrijwilligers motiveren en begeleiden best een erfgoedvereniging opdat de vrijwilligers gemotiveerd blijven? Waarop moet je letten als je je bestuur wilt verjongen? Hoe

Nadere informatie

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 35 juli 2014 accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS 3 10 vragen aan Elly Veerbeek 4 Oefenweken 5-gelijke schooldagen, model cbs

Nadere informatie

Als boeren overleven wordt

Als boeren overleven wordt Als boeren overleven wordt Als boeren overleven wordt Als boeren overleven wordt Ten geleide v Twee jaar geleden publiceerde de Koning Boudewijnstichting het rapport Boeren in de knel, armoede in land-

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie

DE LANGE SOESTER. Het smakelijkste nieuws van Soest en omstreken!

DE LANGE SOESTER. Het smakelijkste nieuws van Soest en omstreken! DE LANGE SOESTER Het smakelijkste nieuws van Soest en omstreken! De Lange Soester is een eenmalige uitgave van Banketbakkerij Lex Verkley 14 september 2011 Thé Complet barstensvol zoete zaligheden Wat

Nadere informatie