TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK"

Transcriptie

1 gemeente Wachtebeke informatieblad Zie p. 6-7 tweemaandelijks tijdschrift november-december 2013 TUSSEN VRIJHEID EN INZET, ENTHOUSIASME EN GELUK Het gemeentelijk informatieblad Wachtebeke wordt gedrukt op 100% gerecycleerd papier

2 gemeente Cover: Gaston Van Gaever, meer dan 30 jaar verzorger van het Gulden Boek der Gemeente. inhoud november-december 2013 colofon Wachtebeke informatieblad tweemaandelijks tijdschrift, jaargang 30 verantwoordelijke uitgever R. Van Cronenburg, burgemeester Gemeentebestuur Wachtebeke vormgeving en druk Drukkerij Geers Offset Oostakker werkten mee aan dit nummer: Pascale Bardyn, Jessie Coppens, Leen Groothaert, Veerle De Jaeger, René de Pauw, Isabelle Dewaele, Sabine Hoekman, Hans Vande Putte, Hubert Van Kerckhove, Guy Masscho Je kan het gemeentelijk informatieblad ook lezen door te surfen naar de website telefoonnummers burgemeester en schepenen burgemeester Rudy Van Cronenburg rechtstr. gemeentehuis voorzitter gemeenteraad Eddy Heirwegh schepen Piet Penneman schepen Rudy Van Vlaender schepen Evi Wuytack schepen Jacques De Smet OCMW-voorzitter Urbain Meers deadline volgend informatieblad teksten voor het informatieblad januari-februari 14 moeten uiterlijk vrijdag 29 november vóór 12 uur in het bezit zijn van Pascale Bardyn CCW, Cultuurhuis, Dr. J. Persynplein 6. Info: GEMEENTELIJKE INFORMATIE -Koningspaar dankt p.3 -Formulieren C3 deeltijdse werklozen p.3 -Strooizout p.3-2 de Staten-Generaal p.3 -Adviesraad voor Lokale Economie p.3 -Woonerf Dr. J. Persynplein p.4 -FRGE-lening p.5 -Gevierde huwelijksjubilea & 101-jarige p.5 -Interview met Gaston Van Gaever p.6-7 CULTUURHUIS -Een naam! p.8 -Tentoonstellingen in het Cultuurhuis p.8 -Podium Cultuurhuis p.9 -TIP!! Kunstendag voor kinderen (& grootouders) p.9 -Vrij teken- en schilderatelier p.9 -Alle Bibnieuws p.9-10 JEUGD -TO DO s in november en december p.11 -Sinterklaas op bezoek? p.11 -Speelgroen: Plantweekend november p.12 SPORT -Sport in het Cultuurhuis p.13 -Sport overdag p.13 -Wachtebeke wandelt - 11 november p.13 -Vorming AED Toestel p stappen p.13 noodnummers dringende medische hulp 100 of 112 dringende brandweerhulp 100 of 112 dringende politiehulp 101 het Rode Kruis 105 tele-onthaal 106 child focus AWEL (kindertelefoon) 102 / AWEL.BE politie Wachtebeke brandweer Zelzate ambulancedienst (24u op 24u) antigifcentrum Centrum Algemeen Welzijnswerk 1712 (zie p. 22) Tabak Stop Lijn gratis de Druglijn (ma.-vr.:10-20u.) Vlaamse Kankertelefoon EANDIS: website EANDIS-ombudsdienst algemeen (energielijn) storingen en defecten elektr gasreukmelding gasreuk doven/slechthorenden via sms straatlampentelefoon wachtdienst VM Watervoorziening telenet defect aan kabel OAR-PROGRAMMA SENIORENWEEK 2013 p MILIEU -Infoavond De biologische kringloop, zei u? p.16 -Goedkopere groene energie via groepsaankoop p.16 -Enkele tips om energiezuinig te leven p.17 -Jaarlijkse bomen- en struikenverkoop Natuurpunt p.17 -Wandelnetwerk Wachtebeke zoekt Peters en Meters p.18 OCMW -Campagne Telefonie, internet, : durf vergelijken! p.19 -Hoe besparen op jouw elektriciteits- en aardgasfactuur? p.19 VARIA -Politie nieuwe openingsuren p.20 -Voorkomen woninginbraken p.20 -aan Z p.21 -LOO organiseert infoavond Uit elkaar, wat nu? p.21 -Dienst Ondersteuningsplan (DOP) Oost-Vlaanderen p.22 -Centrum Algemeen Welzijnswerk 1712 p p.22 AGENDA NOVEMBER-DECEMBER 2013 p.23 GEMEENTELIJKE INFORMATIE p.28

3 informatieblad gemeente Wachtebeke 3 Het mag duidelijk zijn dat het opzetten van vrijwilligerswerk pas kansen op slagen heeft als het gedragen wordt door de inwoners en de verenigingen, scholen en wijkcomités. HH. MM. Koning Filip I & Koningin Mathilde danken het Gemeentebestuur en de Wachtebeekse bevolking voor de sympathiebetuigingen die zij, naar aanleiding van de troonsbestijging van de Koning, mochten ontvangen. Formulieren C3 voor deeltijdse werklozen Deeltijdse werklozen kunnen zich met hun formulieren C3 aanbieden bij de dienst bevolking. Strooizout Dit jaar zal geen strooizout meer verkocht worden door de gemeente aan de inwoners. Alle verenigingen, scholen, adviesraden en wijkcomités uitgenodigd op de 2 de Staten Generaal voor alle verenigingen. Dit vindt plaats op maandag 18 november om 19.30u. in zaal De Vertroosting-OCMW rusthuis. In maart ging onder grote belangstelling de eerste staten generaal door voor de verenigingen. Daar werd door de burgemeester en schepen van vrije tijd de visie geschetst van de nieuwe bestuursploeg. Visie en voorstellen over Wachtebeke Leeft en Wachtebeke Geeft. We hebben de voorbije 6 maanden aandachtig geluisterd naar de reacties van de verenigingen op deze plannen. Nu is het tijd om concreter te worden en te starten met een plan van uitvoering. Op 18 november willen we dit dan ook doen. Twee grote thema s worden aangesneden: de voorstelling van het sociaal project Aan Z door mevrouw Terryn, directricevan Aan Z, (thema: Wachtebeke Geeft) en Wijk aan Z (thema: Wachtebeke Leeft). Zie ook Varia, p. 21 Op deze bijeenkomst zullen we onze voorstellen rond wijkwerking verduidelijken en een tijdstabel voorleggen. Ook op deze bijeenkomst van 18 november willen we afspraken maken met verenigingen over deelname aan de nieuwjaarsreceptie op zondag 12 januari op het nieuwe Persynplein. Samen kunnen we het waarmaken! In voorbereiding: een Adviesraad voor Lokale Economie Kandidaten gezocht!!! Het College van Burgemeester en Schepenen wil graag een Adviesraad voor Lokale Economie oprichten. In onze winkelstraten is veel leegstand, we zijn bezig met dorpskernherwaardering, de winkelpanden onder de nieuwe appartementen staan deels leeg, we hebben geen industrieterrein waaruit we inkomsten putten, allemaal redenen om zich grondig te bezinnen over Lokale Economie en een te voeren detailhandelsbeleid. Het is bovendien belangrijk de basis, - de detailhandel, groothandel, bedrijven, vrije beroepen, etc -, te betrekken bij de opbouw van het beleid. Dat garandeert het meest succes. Voor onze Adviesraad Lokale Economie stellen wij als doel advies, info en acties: 1. Op vraag van het gemeentebestuur (gemeenteraad, college van burgemeester en schepenen, raadscommissies) of op eigen initiatief advies uitbrengen over alle aangelegenheden die betrekking hebben op het plaatselijk economisch leven en de plaatselijke middenstand. 2. In samenwerking met de door de gemeente aangestelde ambtenaar een coördinerende of organiserende rol te spelen bij het opzetten van allerlei acties en initiatieven ter promotie van de plaatselijke middenstand. 3. De nodige initiatieven te nemen of te ondersteunen, die kunnen bijdragen tot een betere informatie, voorlichting, bijscholing van plaatselijke zelfstandigen. 4. Te fungeren als spreekbuis en belangenverdediger van één of meerdere zelfstandigen, wanneer deze belangen in het gedrang dreigen te komen. 5. Het opstellen van een jaarprogramma of het bepalen van aandachtspunten waarrond de gemeentelijke adviesraad lokale economie wenst te werken. Het College van Burgemeester en Schepenen zoekt kandidaten om deze adviesraad te bevolken. Het voorstel van samenstelling is: 1 vertegenwoordiger van groothandels en/of warenhuizen; 2 vertegenwoordigers van de horeca; 1 vertegenwoordiger van lokale bedrijven; 2 vertegenwoordigers van vrije beroepen; 1 vertegenwoordiger van een lokaal beoefend ambacht of van lokale vaklieden; 1 vertegenwoordiger van de marktkramers GEMEENTE

4 4 gemeente Wachtebeke informatieblad gemeente op onze zaterdagmarkt; en voor de lokale detailhandel: evenveel vertegenwoordigers als alle hierboven genoemde geledingen samen. We willen ook alle politieke fracties in de gemeenteraad de kans geven om hun inbreng te doen via 1 vertegenwoordiger. Er is een optie om te werken met een permanente commissie voor de detailhandel. Frequentie van vergaderen: max. 3 à 4 maal per jaar. Meer info (bijvoorbeeld het voorstel van statuten) kan je verkrijgen bij schepen Piet Penneman ( of opvragen bij René de Pauw op de Communicatiedienst in het gemeentehuis ( Kandidaturen kunnen ingediend worden tot en met 29 november. Nadien gaan we over tot de oprichting en erkenning van de Adviesraad voor Lokale Economie zodat we in 2014 definitief van start gaan. WEGWIJS OP HET DR. JULES PERSYNPLEIN Je mag enkel rijden op de rijbaan, tenzij je naar je inrit of de school wil. SNELHEID Je ziet er geen snelheidsborden, maar de snelheid is wettelijk beperkt tot 20 kilometer per uur vanaf het grote blauwe bord met de aanduiding van het woonerf. PARKEREN Parkeren in een woonerf is overal verboden! Behalve: - in de zones die aangeduid zijn met een verkeersbord, zoals op het Persynplein met het parkeerbord E9a - op de plaatsen afgebakend met wegmarkeringen of in een andere kleur waar de letter P aangebracht is. Dergelijke signalisatie vind je op de parking helemaal achteraan het Persynplein. HET WOONERF De gemeente Wachtebeke richt het Doctor Jules Persynplein in als woonerf. Wat betekent dit in de praktijk voor jou als weggebruiker? Binnen de woonerven gelden volgende regels: VOETGANGERS Je mag als voetganger overal wandelen, lopen, spelen. De volledige openbare weg mag je gebruiken, zelfs de rijbaan is voor jou. Je mag natuurlijk het verkeer niet belemmeren. Indien een bestuurder op de rijbaan rijdt, ga je rustig uit de weg of laat je hem door. Gevolg is dus dat je niet mag parkeren op straat of de andere verhoogde gedeelten. STILSTAAN Stilstaan van gemotoriseerde voertuigen betekent dat je enkel die tijd mag gebruiken die nodig is om te laden en te lossen of personen te laten in- of uitstappen. Wachten wordt wettelijk beschouwd als parkeren. Je mag stilstaan zowel links als rechts van de rijrichting. MEER INFORMATIE? Voor meer informatie kan je terecht bij: de schepen van Openbare Werken Jacques De Smet de schepen van Mobiliteit Rudy Van Vlaender BESTUURDERS Als bestuurder van een fiets, brommer, motorfiets, auto, bus of vrachtwagen mag je de voetgangers niet in gevaar brengen of hinderen. Zo nodig moet je stoppen. Wettelijk is zelfs bepaald dat je tegenover kinderen dubbel voorzichtig moet zijn. uw lokale politie Regio Puyenbroeck Samen Voor Veiligheid

5 informatieblad gemeente Wachtebeke 5 Ook in 2013 goedkoop lenen om je woning energiezuiniger te maken! Leen aan 2% voor energiebesparende investeringen in je woning! Renteloos voor de doelgroep. Wie nu aan de slag gaat, heeft recht op allerhande premies en subsidies. Bovendien kan je via een FRGE-lening onmiddellijke financiële steun krijgen voor de energiebesparende investering. Deze lening kan je dankzij jouw gemeente afsluiten bij Veneco 2 en dit aan 2%, een interestvoet die nog een stuk lager ligt dan de voormalige groene lening. Voor personen die behoren tot de doelgroep is deze lening renteloos. Hiernaast blijven er premies behouden via jouw netbeheerder. Tenslotte is er voor het plaatsen van dakisolatie nog een fiscaal voordeel onder de vorm van een belastingvermindering van 30% op jouw factuur. In samenwerking met Veneco² kunnen alle inwoners een FRGE-lening afsluiten voor energiebesparende maatregelen in de eigen woning uitgevoerd door een geregistreerd aannemer. Sinds de start in 2011 sloten reeds heel wat particulieren een dergelijke lening af. Contact FRGE-lening: Voor meer info, voorwaarden of het indienen van een aanvraag kan je terecht bij Veneco 2 ; Port Arthurlaan 11, 9000 Gent, tel , contactpersoon: Valerie Blomme Let op! Geld lenen kost ook geld. Jaarlijkse kosten percentage en debetrente bedragen 2% Méér besparingstips bij Milieu, p. 17 en OCMW, p. 19. Gevierde huwelijksjubilea Deze jubilarissen vierden recent hun huwelijksverjaardag: Hartelijk Gefeliciteerd 50 Guillaume Bauwens-Christiane Van Doorsselaere en we mochten ook een kranige 101-jarige vieren: Een bijzondere proficiat aan 50 Georges Herman-Annie Cerpentier GEMEENTE Lucien Descamps-Angèle De Vos Julienne De Maesschalck

6 6 gemeente Wachtebeke informatieblad in gesprek met 1ste gedeputeerde A. Vercamer gemeente GASTON VAN GAEVER, tussen vrijheid en inzet, enthousiasme en geluk Is er iemand in Wachtebeke die hem niet kent of niet waardeert? Zijn familie is oorspronkelijk afkomstig uit de Kruisstraat in Moerbeke. Vader Prudent was met moeder Augusta Acke, naar Peene gaan wonen, maar uiteindelijk verhuisden zij naar Antwerpen. Als kind kwam Gaston veel bij zijn peter Nardje Van Gaever in de Molenhoek, het gele huis naast Jeugdhuis t Kasseiken. Zijn peter bevoorraadde winkels met koloniale waren. Dat deed hij met paard en kar of wagen. Hij is de benjamin van een gezin met drie jongens: André, Remi & Gaston. Remi werd nog geboren in Peene. Hijzelf werd geboren op 25 april 1922 in t Vlaams-Hoofd, de uitgangbuurt van de begoede Antwerpse burgerij die naar het Pays de Waes trok met de overzet of de trein. Weet je nog steeds niet waar het is? Sint-Anneken, de Antwerpse Linkeroever, net voor de bouw van de Waaslandtunnel en de voetgangerstunnel. Koning Albert II en Koningin Paola doorbladeren het Gulden Boek School liep hij in t stad en dat was een grote stap, al was het enkel op de andere oever van de Schelde. Hij volgde de middelbare en technische afdeling. Het laatste jaar zaten ze met zijn vieren in de klas: een intensief onderonsje. Ondertussen was hij opgegroeid tot een jonge Adonis die graag de bloemetjes buiten zette en waar het vrouwelijk schoon oog voor had. Omgekeerd had ook hij oog voor vrouwelijke charmes. Soms zagen zijn ogen er vermoeid uit want hij ontpopte zich in zijn jeugdjaren als iemand tussen een patéken en un bon vivant, zeg maar tussen deugniet en levensgenieter. Toen brak WO II uit en die stak, zoals bij velen, stokken in de wielen m.b.t. het volgen van een hogere opleiding. Hij begroef tijdelijk zijn wiskundetalent. In mei 1940 vluchtte hij enkele maanden naar Frankrijk, bij bekende boeren waar hij eerder vakantie doorbracht. In november 1940 keerde hij terug en vond vlug werk bij een Belgische firma die motoren produceerde voor auto s en vrachtwagens, de helft voor onze markt, de helft voor de Duitse. Hij kreeg een vrijgeleide en heeft in vier oorlogsjaren veel bijgeleerd aan praktische kennis op technisch vlak. De praktijk heeft hem bijgeschoold. In de oorlog gebeurden wrede dingen. Maar hij zag armoede omgezet in veel solidariteit, één die er nu niet meer is. Nu is het ieder voor zichzelf, zegt hij met zichtbaar ongenoegen. Een anekdote uit de oorlogsjaren: Zoals veel mensen smokkelde ook Gaston voor hun gezin. Geladen met boter en andere etenswaren vertrok hij vanuit Moerbeke naar Antwerpen. Onderweg zag hij dat hij de avondklok die de Duitsers hadden ingesteld niet zou halen. Wat deed hij? Hij ging aankloppen in het politiekantoor van Sint-Niklaas en vroeg overnachting in den bak. Het werd hem gewillig toegestaan, de smokkelwaar werd aan de kant gelegd en Gaston bracht één nacht door in de cel. Het opgesloten zijn in een cel, een kamer met kale muren en tralies voor het raam, was een nare ervaring. Maar s anderendaags zette hij zijn tocht verder naar Antwerpen met de smokkelwaar die hij terugkreeg. Van een begripvolle politie gesproken Het eind van de oorlog bracht niet alleen bevrijding, ook baten. Zijn moeder had een kleine kruidenierswinkel, noem haar Yvonne De Coene van de Linkeroever. De bevrijders wilden souvenirs meenemen, iets typisch van hier. Hij speelde tussenpersoon in de handeltjes tussen landgenoten, Amerikanen en Engelsen. Beide laatstgenoemden verkochten alles, van kledij tot wapens. En wat was onbekend in de Verenigde Staten? Houten klompen, jawel, een mooi cadeau uit de Europese Lage Landen aan de Noordzee. Gaston heeft er veel beschilderd met kerktorens en bloemen en ze gingen gretig als sublieme souveniers aan het vasteland van de hand. We vermeldden al zijn teken- en schildertalent. Maar we vermeldden nog niet dat hij vanaf zijn 14de klarinet speelde bij De Scheldezonen in Burcht. De klarinet werd later aangevuld met de banjo en de mandolien. Ook zijn broers waren muzikaal. Samen stortten ze zich in het uitgangsleven: André speelde harmonica, Remi ontpopte zich als drummer en Gaston bracht het tot uitmuntend klarinettist. In een jazzcafé traden ze met succes op als The Piccadilly-Boys. Eén van zijn terugkerende vrouwelijke fans riep met hoge stem, zichzelf overtreffend in toonzetting: Gastooooo n!. Hij viel voor deze lokroep en dat bleef zo tot haar levenseinde. Marie-Louise werd zijn levensgezellin. Ze werden verliefd, verloofd, trouwden in 1946, bleven elkaar trouw de rest van hun leven en gingen in Zwijndrecht wonen. Als compensatie voor zijn uithuizigheid kreeg Marie-Louise in 1956 een TV, zo ging dat in die tijd. Hun huwelijk werd gezegend met

7 informatieblad gemeente Wachtebeke 7 mandenvlechten in de bib Onder het motto: je moet meegaan met je tijd leert Gaston een groepsdans twee kinderen, Raoul en Leona. Raoul schonk hen twee kleinkinderen. Leona is vooroverleden, je ziet de pijn in zijn hart. Na de oorlog leerde hij trompet spelen bij l Union of De Eendracht in Zwijndrecht, nu een bekend saxofoonorkest. Na de motorenfabriek en de bevrijding deed hij examen voor motorist bij het Antwerpse Loodswezen. Hij slaagde, werkte er 20 jaar en werd chef d atelier. Ze herstelden douaneboten, werkten voor de waterschout, de peildienst en de betondienst. Hij genoot er een stimulerende vrijheid van werken, een vrijheid die verantwoordelijkheid wekt en die haaks staat op in de pas lopen en het hedendaagse je ding doen en basta. Op zijn 40ste wou hij overstappen naar het onderwijs en verwierf een D-diploma om als lesgever de Rijksmiddelbare School van Burcht binnen te stappen. Ook daar bleef hij 20 jaar en doceerde praktische en technische vakken. Zijn kunstkriebel manifesteerde zich ook in het lesgeven. Zijn cursussen waren aanschouwelijk, met meer beeldmateriaal dan tekst. Het schoolbord was meer een schildersdoek dan een schrijfbord. Een stimulans voor het visueel geheugen van zijn studenten, zegt hij. Hij organiseerde op school de eerste vakantiekolonies en de eerste sneeuwklassen, nu gemeengoed in onze scholen. Voor de vakantiekolonies trok hij naar een internaat in de Ardennen, voor de sneeuwklassen naar Zwitserland en Oostenrijk. Hij leerde skiën. Andermaal manifesteerde de kunstkriebel zich in het sculpteren van dieren in de sneeuw. Het pensioen kwam in zicht. Hun oog viel op Wachtebeke. Hij kocht een oud boerderijtje en verbouwde het zuchtend onder loodzware administratieve verplichtingen. De tuin rond hun huis leverde vitamientjes in de vorm van fruit en groenten, biologisch geteeld, nog voor het begrip in de mode was. Bij boer De Letter ging hij helpen met de oogst van suikerbieten en aardappelen. Ondertussen had hij leren pitrietvlechten. Zijn leergierigheid dreef hem naar een 3-jarige cursus mandenvlechten in t Vossenhol in Kemzeke. Zo werd hij ambachtsman, mandenvlechter. Op eenvoudig verzoek vlocht hij robuuste patattenmanden of frivole lingeriemanden. 26 jaar geleden volgde hij via de gemeente een cursus voorbereiding-op-pensionering. De Gemeentelijke Seniorenclub werd opgericht als tegemoetkoming aan een nieuwe generatie jonge en actieve senioren. 25 jaar geleden werd hij stichtend lid en secretaris. De club schonk aandacht aan lichaam en geest. Gaston trok het turnen in de sporthal van t Domein en de fietstochten in de zomer, maar zijn kunstkriebel stimuleerde teken- en schilderlessen. In het CCW leerde hij boetseren: koppen, dieren,. Een open geest heeft ruime belangstellingen: hij zette daguitstappen, vormingscursussen (bv. kalligrafie) in het programma-aanbod en trok op zijn 83ste mee op kookcursus naar de dieetafdeling van het Gentse UZ, waar hij leerde stoomkoken en wokken. Hij werd ook gids voor Natuurpunt in het Heidebos. Innerlijke gedrevenheid stimuleert mij om mijn kennis aan anderen door te geven, zegt hij. De leraars verwoorden het anders: Als Gaston gidst luisteren de kinderen als bij geen ander. De vlam in zijn pan slaat over, hij begeestert. Kinderen merken dat. Hij is nu 91 en actief, creatief en enthousiast als altijd. De psalmist die jaar geleden schreef zelfs als ze oud zijn, zijn ze nog sappig en fris, had hem vast op profetische wijze in zijn vizier. Onze huidige burgemeester Rudy Van Cronenburg, zei hem dat hij voor het Gulden Boek niet met brugpensioen mag gaan vóór zijn 105de. Op vraag van Cyriel De Bruyne, namens de kerkfabriek van Overslag, restaureerde hij het Mariabeeld boven de kerkdeur van de O-L-Vrouw-Geboortekerk. Nadien volgde de restauratie van de statiekapellen in de kerkmuur. Nog één tafereel dient hij af te werken. Wekelijks vind je hem op dinsdagnamiddag in het Cultuurhuis. Samen met Suzy Peeters organiseert hij het schildersatelier en regelmatig wil hij nieuwe technieken onder de knie krijgen of nieuwe onderwerpen op doek penselen, bv. de zuiderse hooglichten. Hij is kritisch, maar geeft opbouwende kritiek. Gaston, noem nu eens vijf dingen die je belangrijk acht in het leven?, vroeg ik. Hij dacht na, dronk een kopje koffie en zei in één ruk, meetellend op zijn vingers: Eerlijk zijn, andersdenkenden aanvaarden, hulp bieden waar nodig, overschat jezelf niet en wees gelukkig met wat je hebt. Wat kan ik daar aan toevoegen? Misschien: Bedankt Gaston, namens velen. René gemeente Hubert De Maesschalck, bediende in t gemeentehuis, had oog voor zijn kunstkriebel en vroeg hem of hij geen zin had om Het Gulden Boek der Gemeente te verzorgen. Dat doet hij nu 30 jaar plichtsgetrouw, pro deo en op basis van verkregen informatie. Of moet ik zeggen 50 jaar op basis van 20 jaar ingehaalde achterstand? GEMEENTERAADSZITTINGEN: donderdag 28 november donderdag 19 december in Cultuurhuis, Dr. J. Persynplein 6, 19.30u.

8 8 gemeente Wachtebeke informatieblad Enkele sfeerbeelden van de feestelijke opendeurdag op 12 oktober CULTUURHUIS Een nieuwe wind waait door Wachtebeke, een nieuwe toegang voor het CCW, een nieuwe samenwerking in het CCW/Bib, het Cultuurhuis is geboren! Nu nog een naam mede dankzij onze adviesraden zijn er namen naar voren geschoven, maar er is er maar 1 die het haalde : CCW gaat sinds 12 oktober door het leven met de naam TENTOONSTELLINGEN IN CULTUURHUIS SAFARKEN Vanaf zaterdag 26 oktober tot zaterdag 30 november. Postertentoonstelling Genoeg voedsel. Toch honger. IK KOOK VAN WOEDE ER IS GENOEG VOEDSEL EN TOCH IS ER HONGER Je kan Cultuurhuis Safarken en haar activiteiten volgen op facebook door ons leuk te vinden Staf Schalck (beelden in keramiek): Staf vindt in de keramiek vooral het nog onopgeloste probleem van de materie terug. Het doorgronden van de eigenheid van de materie, het ontcijferen van haar geheime taal tracht hij voort te zetten in de manuele kleibehandeling. Hieruit ontstaan gevoelige beelden die dikwijls de cirkel als compositorisch stramien bezitten, of stoelen op een persoonlijke interpretatie van speelse kubistische vormen. In Cultuurhuis Safarken Krekenlandgalerij, gang links en gang rechts Tien sprekende beelden werpen licht op de voedselproblematiek. Terwijl het klimaat de landbouw op vele plekken bemoeilijkt, telen we biobrandstoffen in de plaats van voedsel, zetten grote investeerders de kleine boeren buiten spel en neemt de beurs een loopje met de voedselprijzen. Ons voedselsysteem wankelt. Het moet en kan anders. De laatste poster geeft enkele tips om zelf in actie te komen. In Cultuurhuis Safarken gang rechts SELEKTE KUNST - EDITIE 2 Denis Willems (schilderijen): Zoals we van Denis gewoon zijn, schotelt hij ons terug een boeket van kleuren voor. Extraversie, dynamiek en het gevoel van ik leef zijn merkbaar in zijn werk. Zijn keuze en wijze van schilderen wordt dan ook al buiten onze grenzen geapprecieerd. Natascha Willems (fotografie): Naast haar grote passie toneel, is Natascha ook een uitstekende fotografe. Net als haar broer Denis Willems komt ze uit een heel kunstzinnige familie van theater, toneel, schilderkunst en beeldhouwen. Deze achtergrond is merkbaar in haar werk. Ze weet perfect compositie en kleur samen te brengen. Openingsuren: van 16 november 1 december 2013 dins- en donderdag: u. en u. zaterdag en zondag (via bib): 10-12u. en na afspraak (Denis) FOTOGRAFIECIRCUIT nog tot 8 november: Joris Luyten Panofotografie 12 november-6 december: Luc Van Uytvanck De foto s van King Arthur De foto s geven de eigenzinnige kijk van Luc van Uytvanck weer op de operaproductie King Arthur van Henry Purcell. Die werd eind 2008 opgevoerd door de SAMW te Lokeren in een regie van Benjamin van Tourhout. Zowel tijdens en misschien nog meer na de opnames heb ik mezelf erop betrapt dat ik in deze opera de toch wel zeer kwetsbare mens heb mogen ontmoeten, die net niet in zijn blootje te kijk staat. Van heel nabij mocht ik daarvan getuige zijn. Er overvalt mij een zekere vorm van gêne als ik dit bedenk, omdat ik op die manier met hen allen uiteindelijk zo innig bevriend ben geraakt en zij weten het niet Luc Van Uytvanck laat de bezoeker schroomvol in die gêne delen.

9 informatieblad gemeente Wachtebeke 9 10 december-10 januari: Luis André Pizarro Pérez Een moment uit het leven van een Gentenaar Het dagelijkse leven van mensen vormt de inspiratiebron van Luis André Pizarro Pérez en dat laat hij in zijn foto s zien. Zijn blik is voortdurend op zoek naar een nieuwe manier van zien. Alle tentoonstellingen zijn gratis toegankelijk PODIUM CULTUURHUIS SAFARKEN In de Keurezaal van Cultuurhuis Safarken zijn er open audities van cursisten van het JMA in de vorm van aperitiefconcerten : -zondagvoormiddag 24 november, u. -zondagvoormiddag 22 december, u. Inkom gratis. TIP VAN HET CULTUURHUIS!! VOOR GROOTOUDERS SAMEN MET HUN KLEINKINDEREN Kunstendag voor Kinderen ook in de bib! Wie was Pieter Breughel? Of Pablo Picasso? Of Auguste Rodin? Michelangelo Buonarroti? Iemand? Niemand? Het zouden vraagjes uit een quiz kunnen zijn en misschien sta je daar dan met je mond vol tanden Je zou natuurlijk ook heel vlot kunnen antwoorden: Bedoel je Pieter Breughel de Oude of de Jonge? Of : Picasso? Die kubistische kunstenaar die zo dol was op het circus? Dit (en nog veel meer, natuurlijk) kan je te weten komen in onze vernieuwde collectie weetjesboeken over kunst en kunstenaars. Maar misschien zit er een kunstenaar in jezelf verscholen die er nu wel eens uit wil? Geen nood, we hebben ook boeken die je tonen hoe je zelf kunstwerken met dieren, landschappen of mensen kan maken. Kom gerust langs in onze bib en ontdek oude en klassieke kunstwerken, moderne kunst, beroemde (en niet zo beroemde) kunstenaars of je eigen kunstzinnig talent! VRIJ TEKEN- EN SCHILDERATELIER Heb je zin om te tekenen of te schilderen met materiaal en techniek volgens je keuze? De deelname is vrij en je mag steeds vooraf een kijkje komen nemen! Waar: in de Creazaal van het Cultuurhuis, Dr. J. Persynplein 6 Wanneer: iedere dinsdagnamiddag van 14-17u. CULTUURHUIS KUNSTENDAG VOOR KINDEREN IN CULTUURHUIS SAFARKEN ZONDAG 17 NOVEMBER - KUNSTENDAG VOOR KINDEREN in de Creazaal van Cultuurhuis Safarken, u. workshop Ding zoekt vriendje begeleid door Marjan Verhaeghe, kunstenares voor kinderen van 3 tot 6 jaar, met hun grootouders Inschrijven vooraf aan de balie van het Cultuurhuis (tijdens de openingsuren) kostprijs: t 5, te betalen bij inschrijving. Contact: Zie ook Ding is je lievelingsding, iets waar je heel veel om geeft. Dat kan een knuffel zijn, een boek, een dekentje Ding en jij zijn altijd samen. Alleen als je naar school moet of bij vriendjes gaat spelen niet. Dan is Ding alleen. Daarom zoekt Ding een vriendje. Een korte workshop waarin je samen met opa en oma Ding gaat tekenen, knippen, plakken Voor kinderen van 3-6 jaar met hun grootouders. activiteit november december vrij teken- en schilderatelier BIBNIEUWS Sluitingsdagen - De bib is gesloten op: vrijdag 1 november zaterdag 2 november woensdag 25 december donderdag 26 december woensdag 1 januari donderdag 2 januari Boekendienst-aan-huis Er is boekendienst aan huis op donderdag 5 december. Is de bib voor jou, door omstandigheden, moeilijk bereikbaar? Wens je van deze gratis dienstverlening gebruik te maken? Neem dan contact op met Dominique Claeys op voor bijkomende inlichtingen.

10 10 gemeente Wachtebeke informatieblad cultuurhuis Speel-o-theek De speel-o-theek is van start gegaan in september. Ondertussen zijn er al heel wat positieve reacties op deze nieuwe dienstverlening. De speel-o-theek is geopend iedere zaterdag van 10 tot 12u. Benieuwd? Kom vrijblijvend een kijkje nemen. De speel-o-theek zal ook op regelmatige basis aangevuld worden met nieuwe spelmaterialen. De eerste keer gebeurt dit in december. NIEUW: GOPRESS IN DE BIB Wat is Gopress? Mediargus wordt Gopress voor bibliotheken: een nieuw, maar toch herkenbaar digitaal aanbod van dagbladen en tijdschriften in de bibliotheek. AUTEUR OP BEZOEK: DIMITRI VERHULST OP ZONDAG 3 NOVEMBER OM 11U IN CC DE HERBAKKER (Pastoor De Nevestraat 10, 9900 Eeklo) Interview met Dimitri Verhulst door Fien Sabbe Met signeersessie en drankje Prijs: t 5 Vermits het aantal plaatsen beperkt is, is inschrijving verplicht. Het Gopress Krantenarchief geeft bibliotheken een doorzoekbaar digitaal archief van krantenartikelen uit dag- en weekbladen, zonder de artikelen van vandaag en gisteren. De Gopress Kiosk (zie foto) biedt de dag- en weekbladen van de laatste zeven publicatiedagen aan via een visueel aantrekkelijke online krantenkiosk. De Kiosk kan enkel gebruikt worden binnen de muren van de bib. Inschrijven kan je aan de balie van de bib (tijdens de openingsuren).

11 informatieblad gemeente Wachtebeke 11 TO DO s in november en december! WANNEER? WAT? INFO? 2 november Ledenavond t Kasseiken november Speelgroen PLANTWEEKEND aan de jeugdlokalen of bij de jeugddienst, KSA, Chiro en Speelplein! 16 november Dag van de jeugdhuizen 17 november Ouderavond KSA KSA 23 november Knosselkaffee 27 november Tienerwerking 30 november Neotsfuif 29 november - 5 december sintenronde 1 december Sinterklaasfeest Chiro en KSA Chiro en KSA 20 december Kerstfeest in het JH 21 december Neotsreceptie 27 december JH t Kasseiken jeugd Sinterklaas komt ook dit jaar naar Wachtebeke en hij heeft even tijd om bij jou thuis binnen te springen, als dat niet fijn is!! De Sint brengt zijn groot boek mee waarin staat geschreven of jij braaf bent geweest of niet. Voor de brave kinderen heeft de Sint heel wat lekkers mee en een cadeautje... Wil jij dat de Sint ook bij jou thuis langs komt? Schrijf je dan zeker in! Het inschrijvingsformulier kan je vinden op of dit kan ook telefonisch via (binnen de kantooruren) De bezoeken worden gepland op volgende dagen: o vrijdag 29 november (buurt van de Warandewijk, Groenstraat) o maandag 2 december (buurt van Dorp, Stationsstraat, bloemenwijken) o dinsdag 3 december (buurt van de Langelede) o woensdag 4 december (Overslag) o donderdag 5 december (de rest) We doen bezoeken tussen 18 en 20 uur. Gelieve bij de inschrijving het uur door te geven dat het beste voor jou past! Voor dit bezoekje vragen wij een kleine bijdrage, vrij te bepalen (betaling mag gebeuren tijdens het bezoek). Wie ingeschreven is mag nog een seintje verwachten van de jeugddienst. Gelieve in te schrijven vóór 21 november. De Sint krijgt ieder jaar steeds meer aanvragen binnen, dus tracht zeker goed vooraf in te schrijven.

12 12 gemeente Wachtebeke informatieblad JEUGD Jullie hebben het misschien al horen waaien Het speelgroenproject Een project en subsidies dat de Wabeekse jeugdverenigingen gewonnen hebben. Doordat we dit gewonnen hebben kunnen we ons speelterrein aan de jeugdlokalen (Godshuisstraat) volledig herinrichten en heraanleggen! Fantastisch toch? Zo komt er een speelwadi met steiger, boomstammenmikado en boomstammenpadje, een zitarena, een speelheuvel, zitplekje en wordt het huidige bosje volledig opgekuist en speelklaar gemaakt! Maar er wordt ook heel wat nieuwe beplanting (om in te spelen en van te proeven) over het volledige terrein voorzien! De jeugdverenigingen hebben al een intens proces doorlopen van plannen bekijken, plannen veranderen, vergaderen en op zoek gaan naar manieren om dit plan tot uitvoer te brengen! Maar nu wordt het eindelijk wat concreter! Het weekend van november wordt een heus Wat betekent dit? Wel, op zaterdag 16 november worden alle voorbereidingen getroffen om het terrein plant-klaar te maken! Zodat we op zondag 17 november met zoveel mogelijk mensen de planten kunnen planten! Het is voor deze 17de november dat we een beroep doen op jullie! Heb je zin om die dag je groene vingers nog eens boven te halen en de jeugdverenigingen te helpen in het realiseren van hun nieuwe, fantastische terrein? Kom dan zeker naar de terreinen op zondag 17 november, van 14 tot 17u! Wij zorgen dat alles klaar staat en verwennen jullie achteraf met heerlijke pannenkoeken, warme chocomelk of een jenevertje! Heb jij materiaal dat we mogen lenen zoals schoppen, grondboren,kruiwagens om het werken tijdens het volledige weekend een beetje vlotter te laten verlopen? Dan kan je dit altijd laten weten op of via Wil je graag wat meer info over het speelgroenproject? Dan kan je altijd terecht bij de leiding of de jeugddienst! Wij zijn alvast super enthousiast en er helemaal klaar voor! Hopelijk jullie ook! Tot snel! Speelse groeten, Chiro Pollyanna, KSA Sint Hubertus, Speelplein Speelabeke en de jeugddienst!

13 informatieblad gemeente Wachtebeke 13 SPORT IN HET CULTUURHUIS Sportacademie op woensdag u.: 3- en 4-jarigen u.: 5- en 6-jarigen u.: 7- t.e.m. 9-jarigen 1-beurtenkaartje: t 2 10-beurtenkaart: t 15 Vanaf januari 2014 kan er enkel nog per trimester ingeschreven worden voor de sportacademie. Afhankelijk van het aantal weken bepalen wij de prijs. Hierdoor kunnen we de sportacademie ook meenemen op de fiscale attesten. Voor meer info kan je terecht bij de sportdienst. Specifieke flyers worden nog verdeeld in de loop van december. Wachtebeke Wandelt Kom op maandagvoormiddag 11 november mee genieten van het ochtendgloren tijdens een ontspannende wandeling in Moerbeke! Sportdienst en sportraad Moerbeke en sportdienst Wachtebeke zorgen voor een tocht van ongeveer 8,5 km langs het Rodesluispad van Moerbeke. Startplaats: Buurthuis Kruisstraat, Weststraat 13, 9180 Moerbeke Parking: op het kerkpleintje aan het kerkje Aankomst: tussen 12 en 13.30u Deelnameprijs: Voorinschrijving vanaf 08 oktober tot 07 november: t 1 op je eigen sportdienst. Daginschrijving buurthuis Kruisstraat, tussen 9 en 10u: t 1,5 sport Op dinsdagavond kan op de sportzolder van het Cultuurhuis uiteraard nog steeds gewerkt worden aan de BBB,een uurtje spierversterkende oefeningen voor iedereen vanaf 14 jaar: 19-20u : volwassenen +14 jaar 1-beurtenkaartje: t 4 10-beurtenkaartje: t 30 Elke donderdagvoormiddag: sport voor de 55-plussers, GALM-lessen: u u. 1-beurtenkaartje: t 2 10-beurtenkaart: t 15 Betalingen gebeuren vóór de les aan de balie van het Cultuurhuis of bij de sportfunctionaris. Sport overdag Op woensdagvoormiddag van 10 tot 11u kan je deelnemen aan de aqua-jogging in het kader van Sport overdag. Elke dag heb je een sportaanbod in de buurt aan een zeer democratische prijs. Het is een samenwerkingsverband tussen de sportdienst Wachtebeke, Lochristi en het provinciaal domein Puyenbroeck. 10-beurtenkaart: t 25 / 25-beurtenkaart: t 50 Met deze beurtenkaarten kan je deelnemen aan het gehele aanbod van Sport overdag. Meer info over alle Sport in het CCW en Sport overdag bij de sportdienst of in de folders in het Cultuurhuis en gemeentehuis en op de gemeentelijke website. Er zijn geen lessen tijdens de schoolvakanties en op feestdagen. Dit jaar staat de wandeling geheel in het thema: Fit en gezond. De eerste 100 deelnemers ontvangen een gratis Goodiebag. Onderweg kan je deelnemen aan de Gezondheidsrally! Leuke vraagjes over fit en gezond. Na de wandeling kan er gezellig nagepraat worden in het buurthuis. Sportdienst Wachtebeke en Moerbeke hopen jou van harte op 11 november te mogen verwelkomen! Zet je stapschoenen maar al klaar! Deelnemers zijn verzekerd via de sportdienst. Vorming AED Toestel Op dinsdag 10 december van 19 tot 22u organiseren we in Cultuurhuis Safarken een nieuwe vorming omtrent het gebruik van een AED Toestel (Automatisch Externe Defibrillator). Zo kunnen we streven naar een Hartveilige gemeente. Let op, het aantal plaatsen is beperkt! Inschrijven kan aan de balie van het Cultuurhuis of bij de sportdienst. Het inschrijvingsgeld bedraagt t 7, na de sessie krijg je een handig infoboekje mee vol met nuttige tips. Inschrijven kan bij de sportdienst stappen Gedurende de maand september namen heel wat personeelsleden van de gemeente en het OCMW deel aan de actie 10000stappen. We mogen uiteraard spreken van een geslaagde editie en behaalden in de competitie met de gemeenten Merelbeke en De Pinte een tweede plaats. Als inwoner van de gemeente kon je ook deelnemen aan deze actie. Heel wat mensen vulden het bonnetje uit het vorig infokrantje in! De laureaat is Dhr. Jozef Vanhuffel. Proficiat.

14 14 gemeente Wachtebeke informatieblad OUDERENADVIESRAAD De Ouderenadviesraad (O.A.R.), samen met alle verenigingen en allen die zich inzetten voor senioren, nodigen alle 60-plussers uit om deel te nemen aan volgende activiteiten tijdens de seniorenweek van 18 tot 22 november: Op maandag 18 november nodigt de Gemeentelijke seniorenwerking uit voor een MOSSELMAALTIJD EN QUIZ 11.30u aperitief 12.00u mosselen met brood of koude visschotel u quiz gegeven door Marc en Etienne Prijs maaltijd: t 15 Deelname quiz: t 2 Inschrijving op 4 en 5 november van 9 tot 12u. in de foyer van het Cultuurhuis bij Andrea en Brigitte. Maximum aantal deelnemers:100 Op dinsdag 19 november presenteert OKRA de pittige komedie Rien à déclarer De Gezinsbond i.s.m. OAR organiseert een spreekbeurt op donderdag 21 november met als titel: NOOIT TE OUD OM LIEF TE HEBBEN Spreker is Mevrouw Maureen Luyens, psychologe, echtgenote van Professor Alfons Vansteenwegen (bekend van het boek Liefde is een werkwoord ). Ze zal het hebben over zaken als: Hoe beleven partners hun relatie na 55?, Doe je alles samen?, Heb je je partner verloren en sta je er plots alleen voor? Volgorde van de namiddag: spreker, koffie met gebak, vrije vragen vanuit het publiek. De spreekbeurt vindt plaats in het Cultuurhuis om 14 uur, de ingangsprijs bedraagt t 6, inschrijving tot 18 november bij Roland Bourgonjon (tel , of via overschrijving op de rekening van Gezinsbond Wachtebeke BE met vermelding LUYENS. een film van Dany Boon over de samenwerking tussen Belgische en Franse douane na het verdwijnen van de grens tussen beide landen De film wordt vertoond in de Catharinazaal van het Kringenhof om 14.00u. Inkom t 5. Kaartenverkoop bij de leden van het bestuur van OKRA. Op vrijdag 22 november om 14.00u in het Cultuurhuis, een organisatie van de OAR VEILIG IN HET VERKEER We bespreken het verkeersreglement in lokale situaties: een opfrissing van het reglement aan de hand van voorbeelden uit de buurt, twijfelachtige en onveilige situaties, enz Prijs : t 2 (voor de koffie ). Inschrijven niet nodig.

15 informatieblad gemeente Wachtebeke 15 Even nader kennismaken met de OAR Begin dit jaar namen het nieuwe schepencollege en de gemeenteraadsleden hun bestuursmandaat en bevoegdheden op. Daarnaast werden de diverse adviesraden en commissies samengesteld en geïnstalleerd, zo ook de OuderenAdviesRaad (OAR). De taak van de OAR bestaat er in voorstellen te doen en adviezen te geven in de verschillende beleidsdomeinen die betrekking hebben op het leven en welzijn van de ouderen (60-plussers) in onze gemeente. Dit jaar en volgend jaar willen we onze aandacht en werking in het bijzonder richten naar mantelzorg, mantelzorgers en zelfstandig wonen. Het spreekt voor zich dat de problemen, zorgen en wensen van onze plaatselijke ouderen heel wat ruimer zijn. De leden van de OAR willen de vinger aan de pols houden van wat leeft bij de ouderen in onze gemeente, de noden helpen detecteren en signaleren. OUDERENADVIESRAAD We ontvangen en horen daarom graag jullie voorstellen en opmerkingen. De verslagen van onze vergaderingen kan je terugvinden op de gemeentelijke website. De vergadering van maandag 18 november gaat door in het Cultuurhuis van 9 tot 11 u; ter gelegenheid van de seniorenweek wordt het een open vergadering waarbij iedereen welkom is. Onze leden: Roland Bourgonjon, Tulpenlaan 25 tel Ireen De Pauw, Blaarstraat 11 tel Noëlla Ryckaert, Rozenlaan 24 tel Yvette Van Vooren, Gladiolenlaan 11 tel Mieke Gysel, Walderdonk 18 tel Marcella De Meester, Vieruitersten 13 tel André De Vliegher, Azalealaan 3 gsm Lutgard Bonne, Dr. J. Persynplein 9/001 tel Georges Meuleman, Dorp 44/0202 tel Octaaf Van Hijfte, Walderdonk 13 tel Odette Lyppens, Reepstraat 4 tel Georgette Gyselinck, Meersstraat 31 Marc Polfliet, Muishoeken 15 gsm André Seyssens, Nachtegaalstraat 41 tel

16 16 gemeente Wachtebeke informatieblad Kies voor 100% groene stroom via groepsaankoop! Samen op weg naar goedkopere groene energie. MILIEU Informatieavond DE BIOLOGISCHE KRINGLOOP, ZEI U? Er gaat geen dag voorbij of de klimaatcrisis komt in de media aan bod. Heel wat grondstoffen raken langzaam uitgeput. Iedere dag wordt het duidelijker hoe kwetsbaar onze aarde wel is. Wil je mee met ons het tij keren en er zelf wat aan doen? De Vlaamse overheid geeft met haar vernieuwd materialenbeleid alvast een belangrijk signaal. Dit beleid stelt het sluiten van de materialenkringloop voorop. Wist je dat de onvermijdbare restjes een bron van voedsel zijn voor de ontelbare tuindiertjes en afbraakorganismen? Wist je dat je gras, bladeren en snoeihout kan voorkomen of nuttig en creatief gebruiken in je tuin? De biologische kringloop krijgt vanaf nu al onze aandacht. Ook jij kan je steentje bijdragen! Jij bent immers het tandwiel dat al die grote en kleine kringlopen in beweging houdt. Wil je meer weten over de biologische kringloop en mensen ontmoeten die ook kringlopen? Wil je zelf acties ondernemen of anderen laten proeven van je passie? Wil je deel uitmaken van je gemeentelijke kringloopwerking en zelf kringloopkracht worden? Dan is dit jouw kans! Kom naar de informatieavond De Biologische Kringloop, zei u? en ontdek hoe ook jij kan meehelpen bij de biologische kringloop. Afspraak op donderdag 21 november e.k., om 19u. in het Cultuurhuis (Keurezaal), Dr. J. Persynplein 6 in Wachtebeke. Geïnteresseerd, maar past deze datum niet, kom dan gerust naar een van onze andere avonden: donderdag 7 november, om 19u. in de Reinaert-bibliotheek, Koning Boudewijnlaan 6 in Lochristi of donderdag 14 november, om 19u. bij IDM (5de verdieping van oude verbrandingsoven), Zelebaan 42 in Lokeren. Inschrijven is wel nodig: IDM, Tjen Hillaert, Zelebaan 42, 9160 Lokeren, tel of Let op: schrijf je in tegen 7 november (of 2 weken voor de door jou gekozen datum!). Deelname is gratis. Nog vragen? Contacteer Tjen Hillaert of surf naar of De informatieavond is een initiatief van je afvalintercommunale IDM, in samenwerking met Vlaco vzw. V.U. Peter Hertog, gedeputeerde, p/a Gouvernementstraat 1, 9000 Gent De provincie Oost-Vlaanderen biedt jou de kans om deel te nemen aan een groepsaankoop van 100 % groene stroom en aardgas. Bespaar op je energiefactuur en zorg mee voor een beter leefmilieu. Schrijf je vrijblijvend in tot en met 4 december 2013 via Meer informatie Gratis infolijn: (werkdagen van 9 tot 17 uur / maandag tot 20 uur) Kies voor goedkopere groene energie via groepsaankoop 3 e editie Wil jij besparen op je energiefactuur? En wil je daarbij ook je steentje bijdragen tot een beter milieu? Doe dan mee met de groepsaankoop van 100% groene stroom en aardgas van het Oost-Vlaamse provinciebestuur. Ook het gemeentebestuur Wachtebeke ondersteunt dit initiatief, dat al voor de derde keer plaatsvindt. Tot en met 4 december 2013 kan je eenvoudig en vrijblijvend inschrijven. Ben je overtuigd? Schrijf dan vandaag nog in via (doorklikken op provincie Oost-Vlaanderen). Inschrijven kan tot en met 4 december De veiling vindt plaats op 5 december Je beslist daarna pas of je het aanbod aantrekkelijk genoeg vindt. Ga je in op het voorstel? Dan brengt de Provincie Oost-Vlaanderen de overstap in orde. Het nieuwe contract zal ingaan tussen 2 januari 2014 en uiterlijk 1 april Door de afschaffing van de verbrekingsvergoeding kan je altijd kosteloos overstappen naar een nieuwe leverancier, ongeacht de duur van je contract. Ook bedrijven en zelfstandigen met een beperkt verbruik kunnen dit jaar opnieuw deelnemen. Voor meer informatie over dit initiatief, telefoneer naar het gratis infonummer (werkdagen van 9 tot 17 u. maandag tot 20 u.) of je vraag naar Heb je geen toegang tot het internet, dan kan je tijdens de openingsuren ook terecht in het gemeentehuis (het is wel aangewezen om vooraf eerst telefonisch contact op te nemen met de milieudienst om een afspraak te maken). Breng zeker je laatste eindafrekening voor energie mee! Daar vinden we immers alle gegevens terug om jouw inschrijving te kunnen doen. Schreef je al in? Heb je je al ingeschreven voor de groepsaankoop via de website van de provincie Oost-Vlaanderen of het gemeentelijke loket, dan hoef je je geen zorgen te maken. Je inschrijving wordt automatisch meegenomen naar de veiling dit najaar. Wie online is ingeschreven zal binnenkort opnieuw gecontacteerd worden om verbruiksgegevens verder aan te vullen.

17 informatieblad gemeente Wachtebeke 17 Enkele tips om energiezuinig te leven Een gemiddeld gezin gebruikt ongeveer kwh elektriciteit per jaar of dagelijks bijna 10 kwh voor allerhande toepassingen zoals koelen, vriezen, wassen, drogen, strijken, verlichting, koken, tv en tal van andere kleine verbruikers en sluipverbruikers. Van oktober tot maart gebruiken we meer elektriciteit. Er is veel vaker elektriciteit nodig, de was gaat sneller in de droogkast dan op het droogrek en we kijken ook heel wat meer tv. Maar kunnen we hierbij dan geen elektriciteit besparen? Toch wel, hierbij enkele tips. - Op plaatsen waar het licht vaak brandt kan je beter energiezuinige spaarlampen of LED-lampen gebruiken. Vermijd het gebruik van gewone halogeenlampen, deze zijn immers niet zuinig. - Zet apparaten zoals opladers, tv s, modems, digicorders, uit met een aan/uit knop of via een stekkerdoos wanneer je ze niet gebruikt. Deze apparaten zijn vaak de oorzaak van een aanzienlijk sluipverbruik. - Oude koelkasten, diepvriezers en wasmachines zijn vaak grootverbruikers. Investeer daarom in een energiezuinige koelkast, diepvries of wasmachine. In je zoektocht naar het meest energiezuinige toestel kan je terecht op de website waar je de meest energiezuinige toestellen van verschillende merken kan vergelijken. Behoor je tot de doelgroep van de beschermde afnemers dan kan je een kortingbon van 150 euro bekomen voor de aankoop van een nieuwe wasmachine of koelkast met een energielabel A+ of beter. Meer info hierover kan je terugvinden op of kan je bekomen bij de diensten van Eandis (tel ). MILIEU Méér besparingstips bij Gemeente, p. 5 en bij OCMW, p. 19 Jaarlijkse bomen- en struikenverkoop Natuurpunt Natuurpunt Moervaart Zuidlede organiseert dit jaar opnieuw een verkoopactie van bomen en struiken. Met de verkoop van inheemse boom- en haagplanten, bessenstruiken en hoogstammige fruitbomen wil Natuurpunt het aanplanten van inheems groen in de tuin stimuleren. Hagen, houtkanten en bomen spelen namelijk een belangrijke rol bij het behoud van de biodiversiteit. Hierbij denken we in de eerste plaats aan insecten die dikwijls speciaal zijn aangepast aan het leven in de buurt van specifieke (inheemse) planten, maar ook aan vogels. Vele zangvogels, zoals mezen, roodborstjes en lijsters broeden in hagen en houtkanten, en leven van de insecten die daar voorkomen. Ook bessenstruiken en hoogstammige boomgaarden leveren naast de hoge ecologische waarde, bovendien een zelf gekweekt voorraadje fruit op. De aangeboden struiken en bomen zijn niet alleen inheems, een groot deel ervan is ook afkomstig van autochtone planten. Wat is nu eigenlijk het verschil tussen inheemse en autochtone planten? Een plantensoort is inheems in Vlaanderen als Vlaanderen binnen het natuurlijke verspreidingsgebied van de soort ligt. Een individuele plant is autochtoon of oorspronkelijk inheems in een bepaalde streek van Vlaanderen, als deze een nakomeling is van planten die zich sinds hun vestiging na de laatste ijstijd altijd natuurlijk hebben verjongd, of die kunstmatig werden vermeerderd met strikt lokaal materiaal. Autochtone planten hebben het voordeel dat ze vaak beter aangepast zijn aan de situatie in een bepaalde regio waardoor ze beter bestand zijn tegen ziektes, Wil je enkele struiken aanplanten (haagbeuk, lijsterbes, meidoorn, sleedoorn, rode kornoelje, zwarte els, ) of zet je liever een boom (haagbeuk, zomereik, ) of opteer je toch voor enkele fruitbomen (moerbei, okkernoot, perzik, kers, appel, peren, ), stuur je bestelling dan voor 10 november 2013 naar Natuurpunt. Wil je een bestellijst met alle rassen ontvangen, stuur dan een mailtje naar

18 18 gemeente Wachtebeke informatieblad Wandelnetwerk Wachtebeke zoekt enthousiaste Peters en Meters MILIEU De werkgroep Trage Wegen van de Milieuadviesraad zoekt enthousiaste Peters en Meters voor de wandelroute die zich over 60 km uitstrekt over de gemeente Wachtebeke. Om de bewegwijzering bestaande uit 37 knooppuntpalen, 60 doorverwijspalen, 284 bordjes op punt te houden vragen wij jouw bereidwillige medewerking. Wat vragen we? Je kan je minstens éénmaal per jaar (voorjaar, zomer of najaar) vrijmaken om de aan jou toegewezen lus op het wandelnetwerk te controleren. Je rapporteert volgende zaken: beschadigde palen of bordjes, ontbrekende palen of bordjes, te verwijderen vegetatie rond de palen, tekorten in verband met het wandelpad. BEZINT VO GE U BIND Het rapporteren kan mondeling of via mail gebeuren (eventueel met foto s). Wat bieden wij? Je ontvangt de wandelnetwerkkaart. Je wordt één keer per jaar uitgenodigd door de werkgroep voor een hapje en drankje. Stel je kandidaat! Geïnteresseerd? Vul dan volgende strook in en bezorg ze aan één van de leden van de werkgroep. We contacteren je dan binnenkort. Naam:... Adres:... Voorkeur lus:... De leden van de werkgroep TElEfOON, Gsm, INT DURf VERGEl Hans Vande Putte, Milieuambtenaar Gemeentebestuur, Dorp 61, 9185 Wachtebeke, tel Ghislain Dierick, Melkerijstraat 62, 9185 Wachtebeke, tel Raymond Parthoens, Spoorwegstraat 17, 9185 Wachtebeke, tel Edmond Seyssens, Melkerijstraat 40 B, 9185 Wachtebeke, tel adres:

19 informatieblad gemeente Wachtebeke 19 OR T Campagne Telefonie, internet, televisie: durf vergelijken! In 2012 namen ruim 500 Belgische gemeenten deel aan de informatiecampagne Gas-Elektriticiteit : durf vergelijken! die door de FOD Economie werd georganiseerd. Deze campagne was een groot succes en gaf vele gezinnen de mogelijkheid om de prijzen van de verschillende leveranciers van elektriciteit en aardgas te vergelijken. In november 2013 wordt een gelijkaardige campagne op het getouw gezet maar dit keer op het gebied van telecommunicatie. Het doel van deze campagne is de consument helpen om zijn/haar gebruikersprofiel onder de loep te nemen en om op basis van dit profiel de meest voordelige tarieven te vinden. OCMW Verantwoordelijke uitgever: Jean-Marc Delporte - Ondernemingsnr.: T/ gettyimages.com Voor wie? Vergelijk je de verschillende aanbiedingen van telecomoperatoren niet? Gebruik je al geruime tijd hetzelfde abonnement of dezelfde prepaid gsm-kaart? Heb je geen idee wat je werkelijke behoeften zijn met betrekking tot vaste of mobiele telefoon, internetverbinding of digitale televisie? Heb je geen internet of weet je niet hoe je de vergelijking tussen verschillende operatoren kan maken? Kom dan naar de zitdag die plaatsvindt op maandag 18 november 2013 in de burelen van het sociaal huis, Godshuisstraat 13, 9185 Wachtebeke. Een team van de FOD Economie zal je helpen om de vergelijking te maken en je de juiste informatie te geven zodat je het abonnement kan kiezen dat het best bij je behoeften past. Breng je laatste maandelijkse facturen van je telecomoperator mee. Wanneer: maandag 18 november 2013 van 15 tot 20 u. Waar: Burelen sociale dienst, Sociaal Huis, Godshuisstraat 13, 9185 Wachtebeke ERNET, TV: IjkEN! Meer informatie: Isabelle Dewaele tel Hoe kan je besparen op jouw elektriciteits- en aardgasfactuur? Doe de V-test om je te helpen bij het kiezen van de goedkoopste leverancier of het meest voordelige energiecontract. De V-test berekent op basis van je verbruik hoeveel je het komende jaar zou betalen als je nu een contract afsluit met een leverancier. Je vindt de V-test op de website van de VREG: Hulp nodig? Je kan van 9 tot 17 u gratis bellen naar het nummer Je kiest toets 4 Andere vraag. Vraag naar Fanny of Yolanda. Zij zullen de vergelijking voor jou doen en je alle uitleg geven. Zorg dat je je laatste jaarlijkse eindafrekening bij de hand hebt. Méér besparingstips bij Gemeente, p. 5 en bij Milieu, p. 17.

20 20 gemeente Wachtebeke informatieblad VARIA Politie nieuwe openingsuren Alweer twee jaar geleden diende de politiezone Regio Puyenbroeck zijn wijkkantoor in Moerbeke uit veiligheidsoverwegingen te sluiten en verhuisde het daar werkende personeel tijdelijk naar het wijkkantoor in Wachtebeke. Sinds die dag werd intens naar een oplossing gezocht opdat de Moerbeekse bevolking opnieuw haar politie kon opzoeken in eigen gemeente. Eind 2013 wordt het nieuwe wijkbureau in Moerbeke plechtig geopend en zal het wijkteam van Moerbeke voortaan ter uwer beschikking staan in de Opperstraat 48, waar vroeger het kantoor van Belfius gevestigd was. Samen met de verhuizing werden ook de openingstijden van de kantoren te Wachtebeke en Moerbeke herbekeken. Er werd daarbij rekening gehouden met de bereikbaarheid van beide wijkteams en ook geopteerd om elk kantoor wekelijks één maal in de namiddag van een loketfunctie te voorzien op hetzelfde ogenblik dat ook de gemeentediensten geopend zijn. Voortaan zijn beide wijkteams op hun respectievelijke kantoren bereikbaar volgens onderstaand schema. Wachtebeke Moerbeke Maandag 14.00u-18.00u 09.00u-12.00u Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 09.00u-12.00u 09.00u-12.00u 09.00u-12.00u 09.00u-12.00u 14.00u-18.00u Buiten de officiële openingstijden blijft er nog de mogelijkheid om na afspraak op de kantoren te worden ontvangen. Een afspraak wordt bij voorkeur rechtstreeks met de wijkinspecteur gemaakt. Wie jouw wijkinspecteur is en hoe die kan worden bereikt, is eenvoudig terug te vinden op onze website Ingeval je een aangifte wenst te doen buiten de openingstijden van beide wijkbureaus kan je ons zonaal onthaal in Lochristi, Koning Boudewijnlaan 5, iedere werkdag bereiken van 08 tot 20u. Voor dringende oproepen kan je 24/24u terecht op het noodnummer 101. HOE WONINGINBRAKEN VOORKOMEN TIJDENS DE KOMENDE DONKERE MAANDEN? Tijdens deze korter wordende dagen, stijgt het risico op een inbraak. De vrije dagen en de vakantieperiode in november vormen een extra risicoperiode, doordat sommige bewoners langere tijd afwezig zijn. Zorg er daarom voor dat je woning s avonds verlicht is. Inbrekers hebben een voorkeur om vaker toe te slaan tijdens de donkere maanden. Daarom hebben wij hieronder een aantal preventieve tips opgelijst: Zorg voor zicht en licht: installeer een timer op jouw lampen en stel ze zo in dat de verlichting op wisselende tijdstippen in wisselende kamers aan en uit gaat volgens je leefpatroon. Installeer verlichting met bewegingsdetectie rond je woning. Sluit ramen en deuren af, ook al verlaat je een ruimte of je woning maar even. Laat geen briefje betreffende je afwezigheid achter op je deur. Maak gebruik van het gratis vakantietoezicht dat je kan aanvragen via je lokale politie als je op vakantie vertrekt. Geef je woning een bewoonde indruk. Ga na of je woning zichtbaar is van op de straat en verwijder eventuele planten of bomen die de zichtbaarheid verminderen. Laat geen gereedschappen of ladders rondslingeren, die de inbraak kunnen vergemakkelijken. Sluit je tuinhuis af met een sleutel. Verberg aantrekkelijk en gemakkelijk mee te nemen goederen, zoals juwelen, gsm s, videomateriaal, computers en andere waardevolle elektronische apparatuur. Plaats de verpakking van je nieuwe flatscreentelevisie niet op je trottoir. Inbrekers weten hierdoor dat er iets te stelen valt. Breng je waardevolle voorwerpen (geld en juwelen) naar een bankkluis. Registreer de serienummers en noteer de bijzondere kenmerken van je waardevolle voorwerpen en maak foto s van je juwelen. Plaats inbraakwerend hang- en sluitwerk. Je diefstalpreventieadviseur van de lokale politie of je gemeente geeft je hierover graag gratis advies. Hou ook een oogje in het zeil voor je buren en signaleer verdachte gedragingen onmiddellijk aan de politiediensten via het nummer 101 of via het nummer van jouw lokale politiezone. Noteer ook de nummerplaat en het merk van een verdachte wagen en geef dit door aan de politie. Regio Puyenbroeck Samen Voor Veiligheid Meer informatie en preventietips vind je via deze link: De contactgegevens van uw diefstalpreventieadviseur kan je terugvinden via volgende link:

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract of veranderen

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER 2012

ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER 2012 ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER 2012 DATUM ACTIVITEITEN TER WEZEL ACTIVITEITEN WIJKHUIS Maandag 1 oktober 13u00: Vrij kaartmoment Dinsdag 2 oktober Woensdag 3 oktober Donderdag 4 oktober Vrijdag 5 oktober

Nadere informatie

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud April 2014 30/08 30ste jaargang. nr 08 korte inhoud Wat voorbij is... Inbraakpreventie Wat komt... KWB in vuur en vlam... Let s barbecue... Samenaankoop stookolie... Workshop keramiek... Lommel zonder

Nadere informatie

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje. Elegast - Den Dam. Editie november 201 4. Buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam Buurtwerking in de Damwijk Editie november 201 4 Inhoud Voorwoord 2 Vrijwilligers 3 Quiz 4 Sinterklaasfeest 5 Feesten 6 Sorteerstraatjes 7 Spelnamiddag 8 Programma spelnamiddag

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Januari 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64 86

Nadere informatie

Energievreters. Samen pakken we ze aan!

Energievreters. Samen pakken we ze aan! Energievreters Samen pakken we ze aan! Agenda Kortingsbon Eandis voor beschermde afnemers Beschermde afnemers Samenaankoop groene energie Energiefacturen Energievreters Waardoor? Voorbeeld Recupel Samenaankoop

Nadere informatie

Nieuwsbrief Editie mei juni 2015

Nieuwsbrief Editie mei juni 2015 Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging, Roosdaal en Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Tel. 053 64 55 17 wonen@liedekerke.be Nieuwsbrief Editie mei juni 2015 ILV Regionaal

Nadere informatie

2015/08. Roland Outtier Gerard Vandoolaeghe Yves Lagage. voorzitter joggen voor Beginners logistiek evenementen

2015/08. Roland Outtier Gerard Vandoolaeghe Yves Lagage. voorzitter joggen voor Beginners logistiek evenementen Ieper 08/08/2015 Ook midden de zomervakantie stak het LOKO-team de koppen bij elkaar. Het najaar kondigt zich immers als zeer druk aan! In september bundelen we immers deelnames aan Dwars door Ieper, De

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE CADEAUBON

GEMEENTELIJKE CADEAUBON GEMEENTELIJKE CADEAUBON Informatievergadering 8 oktober 201 Lutgart Parmentier Ambtenaar lokale economie 1 WAT IS EEN GEMEENTELIJKE CADEAUBON? Bon te besteden bij alle deelnemende LOKALE handelaars, horeca,

Nadere informatie

Harpflash. 8 november 2013. 2013 is het jaar van het voorlezen!

Harpflash. 8 november 2013. 2013 is het jaar van het voorlezen! Harpflash 8 november 2013 2013 is het jaar van het voorlezen! Daarom en om leesplezier bij jong en oud te bevorderen organiseren wij volgende week (van 12 t.e.m. 15 november) een heuse voorleesweek! Tijdens

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

Thema In en om het huis.

Thema In en om het huis. http://www.edusom.nl Thema In en om het huis. Les 22. Een huis zoeken Wat leert u in deze les? Praten over uw huis Informatie over het vinden van een nieuwe woning Praten over wat afgelopen is Veel succes!

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015 ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter Juli 2015 Openingsuren LDC Pallieter De ontmoetingsruimte is elke dag open van 9.00u. tot 17.30u De cafetaria is elke weekdag open van 12.00u tot 17.30u Dienstverlening

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

Groepsaankoop 100 % groene stroom en aardgas 2013

Groepsaankoop 100 % groene stroom en aardgas 2013 Groepsaankoop 100 % groene stroom en aardgas 2013 1 Waarom deelnemen? 1) 100% Groene stroom: afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen -onuitputtelijk -zon, wind, biomassa, biogas, waterkracht, getijdenenergie

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER. September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen.

ACTIVITEITENKALENDER. September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen. ACTIVITEITENKALENDER september - oktober november - december 2015 September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen. Prijs:

Nadere informatie

Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS. PALMZONDAG in onze parochies

Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS. PALMZONDAG in onze parochies Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS PALMZONDAG in onze parochies Laat ons als weleer de kinderen der Joden een zegeweg bereiden voor de Heer, en met palmen in de hand Hem tegemoet gaan. Laat ons juichen

Nadere informatie

Zomervakantie 2017 Knuffelpas

Zomervakantie 2017 Knuffelpas V.U. Gemeente Sint-Gillis-Waas, Chris Lippens (burgemeester), Burgemeester Omer De Meyplein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas Zomervakantie 2017 Knuffelpas Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Tijdelijke verhuis

Nadere informatie

Aanbod Zomervakantie 2015

Aanbod Zomervakantie 2015 Aanbod Zomervakantie 2015 Beste ouders, Met enige trots stellen wij u graag deze gloednieuwe zomervakantiebrochure van Wachtebeke voor. Deze brochure richt zich naar ouders van schoolgaande kinderen van

Nadere informatie

INFORMATIENOTA VOOR VRIJWILLIGERS

INFORMATIENOTA VOOR VRIJWILLIGERS INFORMATIENOTA VOOR VRIJWILLIGERS Gemeentebestuur Wachtebeke www.wachtebeke.be Dorp 61 9185 Wachtebeke Een informatienota voor vrijwilligers? Het decreet over de rechten van vrijwilligers legt organisaties

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. juni 2015

Uitvliegerskrant. juni 2015 De Uitvliegerskrant juni 2015 Maandelijks tijdschrift - jaargang 16, nr. 6 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. December 2014

Uitvliegerskrant. December 2014 De Uitvliegerskrant December 2014 Maandelijks tijdschrift - jaargang 15, nr. 10 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon

Nadere informatie

Dit is het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Dit vindt de ChristenUnie belangrijk voor Nederland. Lees maar!

Dit is het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie. Dit vindt de ChristenUnie belangrijk voor Nederland. Lees maar! Over een paar weken kiest Nederland een nieuwe regering. Op 12 september Jij kunt ook kiezen. Stemmen noemen we dat. Als je stemt, kies je voor de politieke partij die jij het beste vindt. Jij kunt straks

Nadere informatie

Verslag kindergemeenteraad 14 Maart u00

Verslag kindergemeenteraad 14 Maart u00 Gemeentebestuur Wachtebeke Jeugddienst Dr. Jules Persynplein 6 9185 Wachtebeke Verslag kindergemeenteraad 14 Maart 2017 16u00 Aanwezig: Jonathan Van Melle, Estée Huyben, Quilliano Van Hoove, Lisa Hamerlinck,

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten!

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten! 1 september 2016 In dit bundeltje kan u volgende invulblaadjes vinden die terug in ons bezit moeten komen: 1. Voorwoord + aanpassingstabel gegevens van het kind 2. In te vullen :Ontvangstbewijs schoolreglement

Nadere informatie

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden.

En.donderdag is het dan ook nog Hoeksteenfeestdag! De weersvoorspelling is goed en dat belooft dus ook weer een topdag te worden. CALKOENSTRAAT 15 1121XA LANDSMEER INFO-BULLETIN 19 2 juli JAARGANG 2013-2014 Vanuit de directie Op het moment dat ik mijn aandeel voor de INFO schrijf, is de vakantie echt in het vooruitzicht. Wat een

Nadere informatie

LIGHT. plan. jeugd. beleids

LIGHT. plan. jeugd. beleids LIGHT J E U G D E N B R U S S E L jeugd beleids plan voorwoord voorwoord Je bent jong of werkt met kinderen en jongeren in Brussel? Dan wil je natuurlijk weten wat er voor jou allemaal te beleven of te

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie januari 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Nieuwjaarsetentje 6 Pannenkoekenfeest 7 Buurtfeest 8 Noordpoel 9 Fotopagina 10 Programma

Nadere informatie

RAAKJE KWB ARDOOIE. September 2010

RAAKJE KWB ARDOOIE. September 2010 RAAKJE KWB ARDOOIE September 2010 Na twee maanden vakantie, is KWB Ardooie terug. We stellen u dan ook graag ons nieuwe jaarprogramma voor. Je zult zien, het is een rijkgevuld programma. Misschien dat

Nadere informatie

Basiscursus voor monitoren

Basiscursus voor monitoren Basiscursus voor monitoren 2015 V.U. Vakantiewerking Scherpenheuvel-Zichem, August Nihoulstraat 13-15, 3270 Scherpenheuvel Voor wie? Ben je minimum 16 jaar of word je nog 16 in de loop van 2015? Kan je

Nadere informatie

Groepsaankoop 100% groene energie 2 de editie Samen op weg naar goedkopere groene energie Inga Verhaert

Groepsaankoop 100% groene energie 2 de editie Samen op weg naar goedkopere groene energie Inga Verhaert Groepsaankoop 100% groene energie 2 de editie Samen op weg naar goedkopere groene energie Inga Verhaert Samenaankoop 2 de editie Waarom? nog steeds onevenwicht op de markt energie nog steeds duurder dan

Nadere informatie

Winterleute 21.12.15 > 31.12.15

Winterleute 21.12.15 > 31.12.15 Winterleute 21.12.15 > 31.12.15 Speelberge taartmix Film Dag speelvogels, De winter staat synoniem voor een periode vol korte en koude dagen. Reden genoeg dus voor ons om het voor jou tijdens deze periode

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014 @ KureghemNet is een project van MAKS vzw Computerles Programmaboekje sep dec 2014 2 Iedereen mee met de PC Heb je nog nooit een computer gebruikt en wil je de basis leren? Zoek je werk of wil je beter

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

bijdragen voor het klokhuis stuur je naar h e t k l o k h u i s @ g m a i l. c o m

bijdragen voor het klokhuis stuur je naar h e t k l o k h u i s @ g m a i l. c o m Nieuws uit leefschool De Oogappel Kleuter- en Lager onderwijs Bisdomkaai 1-9000 Gent 19 de jaargang nummer 26 tel 09 233 85 32 15 mei 2014 fax 09 224 30 60 www.bsdeoogappel.be bs.de.oogappel@pantarhei.be

Nadere informatie

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT Zomerkalender Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 3 juli 4 juli 5 juli 6 juli 7 juli 10 juli 11 juli 12 juli 13 juli

Nadere informatie

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGE 1 A4 BLADEN THEMA S BIJLAGE 2 DOMINO EMOTIES BIJLAGE 3 MATCHING OEFENING GEVOELENS BIJLAGE 4 VRAGENLIJST FILM BIJLAGE 5 VRAGENSTROOKJES HOEKENWERK BIJLAGE 6 ANTWOORDENBLAD

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang Thema Kinderen en school. Demet TV Lesbrief 9. De kinderopvang zoekt opvang voor haar kind. belt naar een kinderdagverblijf. Is er plaats? Is de peuterspeelzaal misschien een oplossing? Gaat inschrijven

Nadere informatie

NIEUWSFLITS. De verbouwing op het nieuwe adres is nog in volle gang maar het beloofd helemaal geweldig te worden!

NIEUWSFLITS. De verbouwing op het nieuwe adres is nog in volle gang maar het beloofd helemaal geweldig te worden! NIEUWSFLITS Augustus 2015 Beste ouders/verzorgers en leden, Het is alweer augustus 2015, de zomervakantie vliegt voorbij. En wat is er een hoop gebeurd in de afgelopen weken. Wij hebben afscheid genomen

Nadere informatie

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt?

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? Beste kinderen, Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? In mijn vrije tijd ben ik natuurgids. Met mijn verrekijker en vergrootglas trek ik naar allerlei plekjes om de natuur

Nadere informatie

Jaarthema: Samen met Octaaf paraat voor een veilige straat

Jaarthema: Samen met Octaaf paraat voor een veilige straat Maandplanning november 2015 Jaarthema: Samen met Octaaf paraat voor een veilige straat Maandpunt: Ook mijn mening telt! Kunstproject Start with Art van maandag 9 tot en met vrijdag 20 november! Activiteitenkalender

Nadere informatie

Aan alle kandidaten Eindjury / Bronzen Arsène 2012-2013. VERSLAG vergadering eindjury - maandag 4 februari 2013 BELANGRIJK

Aan alle kandidaten Eindjury / Bronzen Arsène 2012-2013. VERSLAG vergadering eindjury - maandag 4 februari 2013 BELANGRIJK Aan alle kandidaten Eindjury / Bronzen Arsène 2012-2013 Gemeentelijke 12-13 JURY en ARSEN verslag vergad VERSLAG vergadering eindjury - maandag 4 februari 2013 BELANGRIJK Vergeet a.u.b. niet het strookje

Nadere informatie

Groen Duffel informeert.

Groen Duffel informeert. Groen Duffel informeert. Beste leden en sympathisanten, Graag brengen we jullie op de hoogte van nieuws uit (Groen-)Duffel. In dit nummer: * Verkiezingen zondag 25 mei * Zin in een (gegidst) bezoek aan

Nadere informatie

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design Woord voor Woord is een programma mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. Het omvat 12 lessen. De ontwikkeling van het programma en de daarbij behorende video s is mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

4 Zijn heerlijke producten ook eerlijke producten?

4 Zijn heerlijke producten ook eerlijke producten? 4 Zijn heerlijke producten ook eerlijke producten? Deze zomer was ik op familiebezoek in Honduras. Geheel onverwacht liep ik er twee oude bekenden tegen het lijf. Ze stonden pardoes voor mijn neus. Ik

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum.

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum. Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Juni 2016 Tel: INHOUD VOORWOORD 3 IN DE KIJKER

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Oktober november december 2015 OKTOBER

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Oktober november december 2015 OKTOBER ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Oktober 2015 OKTOBER Gezondheidsconsult Een verpleegkundige is elke laatste donderdag van de maand van 11 uur tot 12 uur in het dienstencentrum aanwezig. Het gezondheidsconsult

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in OCMW Hove: de praktijk

Vrijwilligerswerk in OCMW Hove: de praktijk Vrijwilligerswerk in OCMW Hove: de praktijk Binnen het OCMW van Hove worden heel wat vrijwilligers in verschillende diensten ingeschakeld. Ook jij kan je steentje bijdragen in het dienstencentrum om maaltijden

Nadere informatie

LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1

LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1 12/11/14 1 LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1 1. (lezen) Ik.... een lange tekst. 2 Hij.... een moeilijk boek. 3. Zij.... een gemakkelijk tekstje. 4..... jullie veel? Ja, wij.... graag kinderboeken.

Nadere informatie

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg Lokaal Dienstencentrum De Wilg J A A R G A N G 1, N R. 4 J U L I A U G U S T U S 2 0 1 6 Programmaboekje Activiteiten De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 2550 Kontich 03 450 82 82 OF 03 450 82 80 (onthaal)

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 / 2. Voor alle data geldt: Deo Volente (zo de Heere wil en wij leven. 16 november 2015 Beste ouders / verzorgers,

Nieuwsbrief 1 / 2. Voor alle data geldt: Deo Volente (zo de Heere wil en wij leven. 16 november 2015 Beste ouders / verzorgers, Nieuwsbrief 1 / 2 Gezellig 16 november 2015 Beste ouders / verzorgers, onderonsje.. Deze week: Bijbelse geschiedenis Activiteiten bij het thema Letters en cijfers Terugblik Schoolontbijt Foto s Bijlage:

Nadere informatie

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout!

VAKANTIEGIDS. 2,5 18 jaar 2015. Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! VAKANTIEGIDS VAKANTIEGIDS 2,5 18 jaar 2015 Alle activiteiten voor kinderen en jongeren in Kampenhout! V.U.: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout 1/8 Gelieve mij

Nadere informatie

Activiteitenkalender JANUARI FEBRUARI 2016

Activiteitenkalender JANUARI FEBRUARI 2016 www.ocmwgeraardsbergen.be Gasthuisstraat 26 9500 GERAARDSBERGEN Tel 054 43 20 02 Gsm 0479 73 85 19 Een organisatie van het Activiteitenkalender JANUARI FEBRUARI 2016 ALLE ACTIVITEITEN en UITSTAPPEN dienen

Nadere informatie

André Rouvoet ChristenUnie. Foto: Marie Cecile Thijs

André Rouvoet ChristenUnie. Foto: Marie Cecile Thijs Over een paar weken kiest Nederland een nieuwe regering. Op 9 juni. Jij kunt ook kiezen. Stemmen noemen we dat. Als je stemt, kies je voor de politieke partij die jij het beste vindt. Jij kunt straks ook

Nadere informatie

Activiteiten Kemados.

Activiteiten Kemados. Activiteiten Kemados. Zaterdag 23 januari: Jaarlijkse feestbanket + 90 jaar bestaat kemados Onze jaarlijkse viering ter ere van priester zaliger De L Elpée. We nodigen u daarvoor op zaterdag 23 januari

Nadere informatie

Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine?

Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine? Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine? is op het werk. moet aan de machine werken. De chef vertelt eerst hoe de machine werkt. Dan werkt met de machine. De machine doet het niet. roept een

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

Nog geplande activiteiten om zeker te noteren

Nog geplande activiteiten om zeker te noteren NIEUWSBRIEF AAN DE OUDERS 2011-2012 http://www.leefschooldezonnewijzer.be/ M A I L T O : B S. K I E L D R E C H T @ R A G O. B E Nog geplande activiteiten om zeker te noteren 4/03 ; uitreiking van de journalistenwedstrijd

Nadere informatie

Handleiding: Hoe een activiteit inschrijven?

Handleiding: Hoe een activiteit inschrijven? Coördinatie Erfgoeddag p/a FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw T +32 (0)2 213 10 60 F +32 (0)2 213 10 99 E info@erfgoeddag.be W www.erfgoeddag.be Handleiding: Hoe een activiteit inschrijven?

Nadere informatie

Vrijetijdskrant WVA. September k w a l i t i j d. Maandelijks tijdschrift - jaargang 17 nr. 7 - P Afgiftekantoor: Ieper 1

Vrijetijdskrant WVA. September k w a l i t i j d. Maandelijks tijdschrift - jaargang 17 nr. 7 - P Afgiftekantoor: Ieper 1 Vrijetijdskrant WVA September 2016 k w a l i t i j d Maandelijks tijdschrift - jaargang 17 nr. 7 - P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De Vrijetijdskrant is een maandelijkse uitgave van Westhoek Vrijetijd

Nadere informatie

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Eerste druk 2015 R.R. Koning Foto/Afbeelding cover: Antoinette Martens Illustaties door: Antoinette Martens ISBN: 978-94-022-2192-3 Productie

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West Januari-februari-maart 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West Januari-februari-maart 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West Januari-februari-maart 2015 Vergeven en vergeten de last van vorig jaar, geen voornemen is beter dan vrede met elkaar We wensen alle gebruikers een gezond

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD. Aan de ouders van groep 1 en 2

INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD. Aan de ouders van groep 1 en 2 Aan de ouders van groep 1 en 2 INFORMATIEBRIEF nr.6 VRIENDJES - KIKKER IS VERLIEFD De eerste weken van het nieuwe jaar zijn al weer voorbij. We hebben met de kinderen gewerkt over de kalender. Hoe ziet

Nadere informatie

We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende!

We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende! Dinsdag, 1 september 2015 Beste ouders, kinderen, grootouders, We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende! Wij heten jullie alvast van harte welkom en hopen op

Nadere informatie

De tijd die ik nooit meer

De tijd die ik nooit meer De tijd die ik nooit meer vergeet Jan Smit uit eigen pen deel 3 De Stiep Educatief De tijd die ik nooit meer vergeet De schrijver die blij is dat hij iets kan lezen en schrijven, vertelt over zijn jeugd.

Nadere informatie

1. Hoe schrijf ik mij als individu of als team in voor de Biketour?

1. Hoe schrijf ik mij als individu of als team in voor de Biketour? FAQ BIKETOUR 2015 1. Hoe schrijf ik mij als individu of als team in voor de Biketour? 2. Hoe kan ik mijn profielpagina delen met anderen? 3. Hoe kan ik mijn profielfoto wijzigen? 4. Hoe kan ik de naam

Nadere informatie

Vrije tijd Boekje. November December. Alderande Externen. Bestel je lidkaart voor 2017!

Vrije tijd Boekje. November December. Alderande Externen. Bestel je lidkaart voor 2017! Vrije tijd Boekje November December 2016 Alderande Externen Bestel je lidkaart voor 2017! 1 Datum: dinsdag 1 november Feestdag: Allerheiligen Geen Datum: woensdag 2 november Datum: donderdag 3 november

Nadere informatie

We stellen de resultaten graag aan u voor op een informatievergadering. U zult hiervoor worden uitgenodigd in de loop van het najaar van 2009.

We stellen de resultaten graag aan u voor op een informatievergadering. U zult hiervoor worden uitgenodigd in de loop van het najaar van 2009. Betreft: bevraging jonge gezinnen in Herent Mogen wij een beetje van uw tijd vragen voor deze vragenlijst? Deze enquête kunt u anoniem invullen. De vragenlijst bestaat uit drie delen: een eerste algemeen

Nadere informatie

UiT MET VLIEG VAKANTIEACTIVITEITEN VOOR KINDEREN & JONGEREN PAASVAKANTIE 2017 SPORTKAMPEN TIENERACTIVITEITEN SPEELPLEINWERKING DEUGNIET

UiT MET VLIEG VAKANTIEACTIVITEITEN VOOR KINDEREN & JONGEREN PAASVAKANTIE 2017 SPORTKAMPEN TIENERACTIVITEITEN SPEELPLEINWERKING DEUGNIET UiT MET VLIEG VAKANTIEACTIVITEITEN VOOR KINDEREN & JONGEREN PAASVAKANTIE 2017 SPORTKAMPEN TIENERACTIVITEITEN SPEELPLEINWERKING DEUGNIET Sport Kleutersportkamp met de paashaas do 13/04/2017 & vr 14/04/2017

Nadere informatie

Opdracht 1 Deze week ga je precies bijhouden wat je allemaal eet en drinkt. Dat kun je noteren in je weekmenu, dat je van je juf of meester krijgt.

Opdracht 1 Deze week ga je precies bijhouden wat je allemaal eet en drinkt. Dat kun je noteren in je weekmenu, dat je van je juf of meester krijgt. Opdracht 1 Deze week ga je precies bijhouden wat je allemaal eet en drinkt. Dat kun je noteren in je weekmenu, dat je van je juf of meester krijgt. Opdracht 2 Aten de mensen vroeger hetzelfde als wij nu?

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. april 2015

Uitvliegerskrant. april 2015 De Uitvliegerskrant april 2015 Maandelijks tijdschrift - jaargang 16, nr. 4 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De

Nadere informatie

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu?

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Proficiat & bedankt! Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. Fantastisch dat je je zo wil engageren om samen met ons kwetsbare

Nadere informatie

Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine?

Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine? Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine? is op het werk. moet aan de machine werken. De chef vertelt eerst hoe de machine werkt. Dan werkt met de machine. De machine doet het niet. roept een

Nadere informatie

Welkom op school. Nieuws vanuit de directie. Smidsweg 49, 3852 XA Ermelo 0341-554186

Welkom op school. Nieuws vanuit de directie. Smidsweg 49, 3852 XA Ermelo 0341-554186 e-mail: beatrixschool@vpcoermelo.nl Website: www.beatrixschoolermelo.nl Smidsweg 49, 3852 XA Ermelo 0341-554186 Nieuwsbrief 13 17 april schooljaar 2013-2014 AGENDA Dinsdag 6 mei 1 e lesdag na de meivakantie

Nadere informatie

Jeugd & Vrede organiseert ook dit jaar weer verschillende spetterende zomerkampen. Ga jij ook mee?

Jeugd & Vrede organiseert ook dit jaar weer verschillende spetterende zomerkampen. Ga jij ook mee? Jeugd & Vrede organiseert ook dit jaar weer verschillende spetterende zomerkampen Voor het vierde jaar op rij organiseert Jeugd & Vrede vzw weer kampen voor talloze lieve kindjes Jeugd & Vrede is misschien

Nadere informatie

Westhoek Vrijetijd Anders vzw

Westhoek Vrijetijd Anders vzw Westhoek Vrijetijd Anders vzw Want iedereen heeft recht op vrije tijd Westhoek Vrijetijd Anders vzw Westhoek Vrijetijd Anders of WVA is een vrijetijdszorgorganisatie. Dit wil zeggen dat wij vrijetijdsactiviteiten

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli-augustus-september 2015 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden

Nadere informatie

Vrijdag 21 oktober (vakantie) Weekmarkt Beatrixplein 08.00-16.00 Jongerenwerk 16 + ZuidParker 19.00-23.00

Vrijdag 21 oktober (vakantie) Weekmarkt Beatrixplein 08.00-16.00 Jongerenwerk 16 + ZuidParker 19.00-23.00 Vrijdag 21 oktober (vakantie) Zaterdag 22 oktober Sport in de wijk 15+ Johan Cruijff Court 14.30-16.30 Maandag 24 oktober Opstapprogramma Moedercentrum Doenja 09.00-16.00 Opvoedingsondersteuning Moedercentrum

Nadere informatie

Brood, tafel, maaltijd houden

Brood, tafel, maaltijd houden Brood, tafel, maaltijd houden Route 1: Aan tafel Kaart lezen Is brood de moeite waard? Ons broodje is gebakken Elke prent heeft een cijfer. Welke tekst hoort erbij? Geef die hetzelfde cijfer. Nog een beetje

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Advent de voorbereidingstijd op Kerstmis. Schooljaar december Beste ouders

Nieuwsbrief. Advent de voorbereidingstijd op Kerstmis. Schooljaar december Beste ouders Nieuwsbrief Schooljaar 2011-2012 1 december 2011 Advent de voorbereidingstijd op Kerstmis Beste ouders Zondag 27 november is de advent, de voorbereidingstijd op Kerstmis begonnen. Maandag hebben we met

Nadere informatie

inschrijvingen kunstonderwijs

inschrijvingen kunstonderwijs inschrijvingen kunstonderwijs schooljaar 2015-2016 verantwoordelijk uitgever College van burgemeester en schepenen Stadionstraat 2 / 9190 Stekene stekene van nature actief foto: Martine Goossens Schone

Nadere informatie

Interview met de heer J.W. Wesselius

Interview met de heer J.W. Wesselius Interview met de heer J.W. Wesselius Op 4 mei jl. is de heer J.W. Wesselius in de Hofkamer komen wonen. Samen met zijn dochter heb ik hem uitgenodigd voor een interview, want twee weten altijd meer dan

Nadere informatie

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013

INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 INFORMATIE lenen en verzekeren 2013 Premies lenen en verzekeren Vooraf U vindt in deze brochure informatie rond lenen en verzekeren. Onze woonwinkelaars maken u graag wegwijs in deze brochure en zoeken

Nadere informatie

Bouwdorp Sint pancras

Bouwdorp Sint pancras Bouwdorp Sint pancras Bouwdorp Sint Pancras 2015 Hallo jongens en meisjes! De zomer is weer voorbij. De scholen zijn weer begonnen. De dagen worden korter en de nachten worden langer. Stom he?! Toch komen

Nadere informatie

Sportkampen 2015. I.s.m. Ideekids en ISBvzw

Sportkampen 2015. I.s.m. Ideekids en ISBvzw I.s.m. Ideekids en ISBvzw Inhoudsopgave 3 Inleiding 3 Krokusvakantie 3 Paasvakantie 4 Zomer 1 4 Zomer 2 5 Praktische informatie 6 Inschrijvingen 6 Prijzen 6 Uren 6 Locatie 7 Wat breng je mee 7 Inbegrepen

Nadere informatie

Vrijwilligers Bedankt! Keuze uit 10 inspirerende activiteiten!

Vrijwilligers Bedankt! Keuze uit 10 inspirerende activiteiten! Programma GEMEENTE HEERHUGOWAARD 2015 Vrijwilligers Bedankt! Keuze uit 10 inspirerende activiteiten! Vrijwilligers in Heerhugowaard kunnen van 14 t/m 22 november 2015 gratis deelnemen aan boeiende en inspirerende

Nadere informatie

BEWONERSPARKEREN KEERKAART DE GEMEENTELIJKE PAR VOOR BEWONERS D GENT MOBILITEITSBEDRIJF STA INFOBROCHURE

BEWONERSPARKEREN KEERKAART DE GEMEENTELIJKE PAR VOOR BEWONERS D GENT MOBILITEITSBEDRIJF STA INFOBROCHURE BEWONERSPARKEREN KEERKAART DE GEMEENTELIJKE PAR VOOR BEWONERS D GENT MOBILITEITSBEDRIJF STA INFOBROCHURE 2 Parkeren in uw buurt krijgt voorrang FILIP WATTEEUW Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Juli augustus september 2015

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Juli augustus september 2015 ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Juli 2015 Gezondheidsconsult Een verpleegkundige is elke laatste donderdag van de maand van 11 uur tot 12 uur in het dienstencentrum aanwezig. Het gezondheidsconsult

Nadere informatie

5 manieren om je eigen pad te bewandelen

5 manieren om je eigen pad te bewandelen 5 manieren om je eigen pad te bewandelen Hierbij het nieuwe artikel met als onderwerp: 5 manieren om je eigen pad te bewandelen. Het is geschreven door wandelcoach Tineke Franssen. Tineke wandelt al een

Nadere informatie