Kleine WKK s. 1. Situering 2. Technologieën 3. Dimensionering 4. WKK-certificaten 5. Enkele knelpunten 6. Energie-project KHLim

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kleine WKK s. 1. Situering 2. Technologieën 3. Dimensionering 4. WKK-certificaten 5. Enkele knelpunten 6. Energie-project KHLim"

Transcriptie

1 Kleine WKK s 1. Situering 2. Technologieën 3. Dimensionering 4. WKK-certificaten 5. Enkele knelpunten 6. Energie-project KHLim Annick Dexters 4 de Energiebesparingsforum De wereld van het goede voorbeeld CEDUBO 3 oktober

2 Situering 1.1 Klassieke energievoorziening (1) Energiebehoefte van een bedrijf,gebouw, : WARMTE + ELEKTRICITEIT Klassieke energievoorziening: GESCHEIDEN warmte lokaal geproduceerd met behulp van ketel elektriciteit centraal geproduceerd in een bulkcentrale, en getransporteerd naar de verbruiker via het elektriciteitsnet + 2

3 Situering 1.1 Klassieke energievoorziening (2) Maar: Brandstof gebruiken voor warmte op lage temperatuur = energieverspilling. kwaliteitsverliezen of exergieverliezen! Elektriciteitscentrales η gem = 35 %. 55% energieverliezen! 3

4 1.Situering 1.2 Begrip WKK (1) WKK = warmtekrachtkoppeling WKK = toestel dat zorgt voor een gelijktijdige opwekking v. warmte en elektriciteit m.b.v fossiele of biobrandstof. Principe: Warmtebron op hoge temperatuur (hoogwaardige warmte) gebruiken om mechanische energie op te wekken. Restwarmte (laagwaardige warmte) gebruiken voor specifieke warmtevraag WKK = geinstalleerd kort bij de warmteverbruiker Warmtetransport gaat gepaard met grote verliezen!!!! 4

5 1.Situering 1.2 Begrip WKK (2) VOORDELEN: Serieuze primaire energiebesparing mogelijk(10 tot 20 %) vergeleken met afzonderlijke opwekking van warmte en elektriciteit. Minder uitstoot van CO 2 en andere schadelijke stoffen WKK technologie bij uitstek om Kyoto te halen (Over periode reductie CO 2 - uitstoot met 7,5 % t.o.v 1990) Gedecentraliseerde productie, een betere beschikbaarheid van energie noodgroepfunctionaliteit minder transportverliezen Energiebesparing: 27 ~ 18,5% 5

6 1.Situering 1.2 Begrip WKK (3) Energiebesparing: = 27 ~ 14% 20 centrale 10 50% E = 55 Q = WKK WKK perfecte match met energiebehoeften openbaar elektriciteitsnet buffervat en/of backupketel blijven nodig. ketel 90% 22 6

7 1. Situering 1.3 Wat zijn kleine WKK s? Geen duidelijke definitie: 1MWe?! Voor VREG WKK 200 kwe - geen rendementsmetingen vereist voor bepalen WKKcertificaten. - gegevens leverancier WKK volstaan. WKK 50 kwe = micro-wkk WKK 10 kwe - werking met terugdraaiende teller toegestaan. - teveel elektriciteit op jaarbasis w. niet vergoed 7

8 1. Situering 1.4 Waar worden ze gebruikt? Daar waar n n continue behoefte aan warmte aanwezig is. Gebouwenverwarming + sanitair warm water: wijken, flatgebouwen, sociale woningen met collectieve verwarming, hospitalen, zwembaden, sportcentra, rustoorden,, hotels, bakkerijen, scholen, openbare gebouwen,.., zelfs individuele huishoudens. Glastuinbouw (warmte, elektriciteit en CO2) Veeteeltbedrijven De WKK wordt meestal gedimensioneerd op de warmtevraag tenzij men het overschot aan elektriciteit niet rendabel kan verkopen. 8

9 1. Situering: 1.5 Trias Energetica?! Stap 1. Beperk de energievraag (goed geïsoleerd en luchtdicht bouwen, warmteterugwinning). Stap 2. Gebruik duurzame energiebronnen (bodemwarmte, zonne-energie, wind, etc.) Stap 3. Gebruik eindige energiebronnen efficiënt (hoog rendement). - Dus alvorens de WKK te dimensioneren voorgaande stappen doorlopen. - De WKK is wel zeer zuinig met brandstof maar toch - Grote interesse voor WKK s s die draaien op biobrandstof zoals koolzaadolie, palmpitolie,, biogas gekoppeld aan vergistingsinstallaties.. 9

10 2.Technologieën Elektrisch vermogen 10

11 2.Technologieën 2.1 Interne verbrandingsmotor EC-power 13 kwe/27 kwth Dachs 5,5 kwe/12,5 kwth 11

12 2.Technologieën 2.2 Microturbines Microturbine:Capstone Vermogens: 30 tot 200 kw Modulair systeem 12

13 2.Technologieën 2.2 Motoren contra microturbines η e = ± 35 40% η th =±50% Meerdere warmtebronnen Niveau warmtevrijstelling H 2 O 90 tot 110 Geschikt voor intermitterend bedrijf Onderhoudsintensief Om de 5000u. Levensduur u Batchgewijze verbranding / λ= 1 à 2 geluidsomkasting vereist Aandacht emissies vooral belangrijk bij dieselmotor. η e = ±25 30%(energievoor compressie) η th = ± 50 % 1 warmtebron 250 C/650 C m/z recuperator (stoom, gassen, H 2 O) Modulair concept want niet geschikt voor intermitterend bedrijf. Om de 8000 t.g.v luchtlagering continu verbrandingsproces / λ= 6 tot 8 Fluittoon, makkelijk af te schermen Brandstofeisen minder streng lagere globale emissies 13

14 2.Technologieën 2.3 Stirling Stirling engine : 55 kwe Vermogens: 1-60 kwe Whispergen 1,2 kwe / 8 kwt 14

15 2.Technologieën 2.3 Stirling a c d g Lucht of edelgas f e b P V T S Legenda: a) Verdringer b) Zuiger c) Verwarmer d) Regenerator e) Koeler f ) Compressiekamer g) Expantiekamer 15

16 2.Technologieën 2.3 Stirling elektriciteit Stirling schouw 800ºC brander Verschillende uitvoeringsvormen koelwater Direct gestookte stirlingmotoren resterende warmte in rookgassen kan gebruikt worden om warm water op te wekken elektriciteit is het hoofdproduct, warmte een bijproduct Stirlingmotoren geïntegreerd in een traditionele verbrandingsketel deel van de warmte gebruikt voor elektriciteitsproductie warmte is het hoofdproduct, elektriciteit een bijproduct 16

17 2.Technologieën 2.3 Stirling Stirlingmotor 1 HTwarmtebron, 2 LTwarmtebronnen (koeling koude cilinder /generator) Verbranding: extern + continu Verschillende brandstoftypes mogelijk (biomassa, ) Lagere emissies /minder lawaai Transient: cfr boiler Maakt relatief gezien weinig elektriciteit Weinig onderhoud nodig Interne verbrandingsmotor Meerdere warmtebronnen (oliecircuit, intercooler, rookgassen) Verbranding: intern + batch strikte brandstofspecificaties hogere emissies/meer lawaai Transient: traag Onderhoudsintensief 17

18 2.Technologieën 2.3 Stirling Variabele warmte-krachtverhouding αe/αq mogelijk waardoor extra investering voor backupketel of buffervat niet nodig. Erg geschikt als huishoudelijke WKK 1,2 tot 3 kwe 8 tot 20 kwth. 18

19 2.Technologieën 2.4 Rankine-machine Lion van Otag kWe 2-16 kwth 19

20 2.Technologieën 2.5 Organische Rankine cyclus.(orc) -Organische stof = pentaan, hexaan, tolueen, ammoniak,. -verdampt bij lagere temperaturen -minder oververhitting want geen risico op condensatie tijdens expansie 20

21 2.Technologieën 2.5 Organische Rankine cyclus (ORC). Kan werken met warmte op lage temperatuur Geothermische warmte, Industriële afvalwarmte, verbranding vaste biomassa 21

22 2.Technologieën 2.6 Brandstofcellen brandstof Reformer zuurstof waterstof Brandstofcel elektriciteit warmte water VAILLANT (PEM) - Elektrische Leistung: 1-4,6 kwel netzparallel 2H - Thermische 2 + O2 æ 2H2O Leistung: + elektriciteit 1, warmte kwth plus ca kwth - Elektrischer Netz-Wirkungsgrad > 35 % - Gesamtwirkungsgrad > 80 % - Brennstoff: Erdgas - Lebensdauer des Systems: 15 Jahre, h - Wartungsintervall: alle 2 Jahre (Inspektion jedes Jahr) - Vor-/ Rücklauftemperatur max. 70 / 55 C 22

23 2.Technologieën 2.6 Brandstofcellen:werking 23

24 2.Technologieën 2.6 Brandstofcellen: soorten e - Belasting AFC H 2 H 2 O PEMFC H 2 DMFC PAFC H 2 CH 3 OH CO 2 MCFC H 2 H 2 O SOFC H 2 H 2 O OH - H + H + H + 2- CO 3 O 2- O 2 70ºC O 2 80ºC H 2 O O 2 80ºC H 2 O O 2 200ºC H 2 O O 2 650ºC O ºC Brandstof Oxidans Anode Elektrolyt Kathode 24

25 2.Technologieën 2.6 Brandstofcellen: vergelijk AFC PEM DMFC PAFCM MCFC SOFC elektrolyt KOH polymeer polymeer fosforzuur gesmolten carbonaat vast oxide temperatuur opstarttijd Enkele minuten Enkele minuten Enkele minuten 4 uren 10 uren Enkele uren Elektrisch rendement Schadelijke componenten CO 2, CO CO, S CO CO,S S, HCl S status Demo voor commerc Demo voor commerc labo Eerste units op markt maar duur Demo voor commerc. Demo vermogen 5-50kW kw < 1kW 200 kw kw kW 25

26 2.Technologieën 2.6 Brandstofcellen: vergelijk + geluidloos + hoog elektrisch rendement en hoge brandstofbenuttiging. + bij deellastwerking blijft het rendement hoog. - kinderziektes - geen verdeelnet van waterstof een reformer die aardgas omzet naar waterstof. - duur 26

27 2.Technologieën 2.6 URL s Meer info: c/wkk_microturbine.pdf (microturbines) (brandstofcellen) (micro-wkk s) (rentabiliteitsstudie) LEVERANCIERS WKK s tot 200 kwe: AEC-SMT, Buderus, Cogengreen, Ineltra Systems, voor oplijsting raadplaag de wegwijzer en nota ziekenhuizen van Cogen Vlaanderen 27

28 3. Haalbaarheidsstudie WKK 3.0 Deelaspecten GEEN VUISTREGELS WEL MAATWERK EERST TRIAS ENERGETICA: investering in isolatie loont meer!!!! Belangrijke aspecten haalbaarheidsstudie: 3.1. Analyse van de energievraag 3.2. Dimensioneren van de installatie (technische haalbaarheid) 3.3. Rentabiliteitsberekening (economische haalbaarheid) 3.4. Sensitiviteitsanalyse 28

29 3. Haalbaarheidsstudie WKK 3.1 Analyse energievraag (1) Enkel het voor WKK-relevante deel van de warmte en elektriciteitsvraag beschouwen! (geen gas voor keuken) Analyseren op een zo nauwkeurig mogelijke methode Metingen (over langere periode) Factuuranalyse (brandstoffacturen) Voor elektriciteit: kwartuurgegevens opvragen bij de elektriciteitsleverancier. Typeprofielen Kengetallen combinatie van voorgaande! Om JBDC opstellen van de warmte- en elektriciteitsvraag!! 29

30 3. Haalbaarheidsstudie WKK 3.1 Analyse warmtevraag (2) 1. Maandfacturen opsplitsen naar dagverbruik mbv graaddagen 2. A.d.h.v. metingen dagprofielen opstellen voor warmteverbruik Voor KHLim -> lesdagen; vakantiedagen secretariaat open; vakantiedagen secretariaat gesloten (hieronder vallen ook weekends). 3. Het dagverbruik verder opsplitsen aan de hand van deze dagprofielen 30

31 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% 0:00 2:24 4:48 7:12 9:36 12:00 14:24 16:48 19:12 21:36 0:00 3. Haalbaarheidsstudie WKK 3.1 Analyse warmtevraag (3) Maandprofiel Maandverbruik (kwh) 16% 21% 21% 21% 21% Week 1 Week 2 Week 4 Week 5 Week 3 Weekprofiel 17% 17% 14% 17% 10% 8% 17% Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Dagverbruikprofiel Dagverbruik = Maandverbruik x 21% x 17% 31

32 3. Haalbaarheidsstudie WKK 3.1 Analyse warmtevraag (4) Lesdag Geraamd vs reëel verbruik 13/12/2005 5,00% 1400,0 Procentueel halfuur verbruik (%) 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% Vermogen (kw) 1200,0 1000,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,00% 0:00 2:24 4:48 7:12 9:36 12:00 14:24 16:48 19:12 21:36 0:00 Uren (uu:mm) 0,0 0:00 2:24 4:48 7:12 9:36 12:00 14:24 16:48 19:12 21:36 0:00 Uren (uu:mm) Geraamd Reëel doel: 1. JBDC voor warmte opstellen 2. synchronisme tss elektriciteits- en warmtebehoefte 32

33 3. Haalbaarheidsstudie WKK 3.1 Analyse warmtevraag (5) JBDC Vermogen (kw) Tijd (u) Elektricitetsverbruik kw Warmteverbruik kw 33

34 3. Haalbaarheidsstudie WKK 3.1 Analyse warmtevraag (6) Jaar Belastings Duur Curve Pe (kw) Geproduceerde energie (MWh) 200 Draaiuren: 4700 uren Vermogen: 345 kw Jaarproductie: 4700*345 = 1621,5 MWh Uren Verbruik kw Geproduceerde energie MWh 34

35 3. Haalbaarheidsstudie WKK 3.2 Dimensionering v/d installatie (1) In theorie: vermogengrootte bepaald door grootste rechthoek onder JBDC van de warmtevraag. In praktijk ook rekening houden met: Verkoopprijs < aankoopprijs per kwh. WKK normaal dimensioneren op warmte maar omwille van economische redenen op elektriciteit op de markt beschikbare installaties (niet alle vermogens beschikbaar) warmtekrachtverhouding Is deellastwerking mogelijk? aantal start-stops (herstart eerst na bepaalde tijd mogelijk) Synchronisme tussen warmte- en elektriciteitsvraag: anders buffering voorzien. betrouwbaarheid installatie: meerdere kleine ipv. één grote 35

36 3. Haalbaarheidsstudie WKK 3.2 Dimensionering v/d installatie (2) KHLim: 50 tot 70 kwe Jaar Belastings Duur Curve Pe (kw) kW 1500 draaiuren 2004 Elektrisch:320 kwp / 732 MWh Thermisch: 2,5 miljoen kwh gas liter mazout gasverbuik van de keuken Geproduceerde energie (kwh) kW 7000 draaiuren Uren Verbruik 2004 kw Geproduceerde energie kwh 36

37 3. Haalbaarheidsstudie WKK 3.2 Dimensionering v/d installatie (3) WKK dimensioneren op basislast niet op pieklast zoals een ketel. Extra ketel en het elektriciteitsnet als bijkomende leverancier. WKK op basis van inwendige verbrandingsmotoren hebben een warmte-kracht-ratio van ± 2. Zij worden meestal gedimensioneerd op 10 tot 25 % van de pieklast voor warmte en dekken 60 % van de gevraagde warmte-energie op jaarbasis. Bij uitwendige verbrandingsmachines is het gemakkelijker om een supplementaire warmtebron in de WKK te integreren om de pieklast te dekken. Hierdoor kan men dus ook de grootte van een warmtebuffer beperken. Bij deze systemen probeert men de warmte-kracht-ratio af te stemmen op de behoefte van bv. individuele huishoudens. 37

38 3. Haalbaarheidsstudie WKK 3.3 Economische haalbaarheid De economische haalbaarheid van enkele technisch haalbare cases bekijken (motoren, microturbines, brandstofcellen) Kosten 1. Investeringskosten (1,2 2) 2. vaste en variabele exploitatiekosten (onderhoud, bediening, verzekering) 3. kost brandstofverbruik 4. boete voor verhoogd piekverbruik als de WKK in panne is Baten 1. daling elektriciteitsfactuur 2. WKK-certificaten 3. Subsidies (ecologiepremie, demonstratiesteun, investeringsaftrek) 4. vermeden brandstofkost voor verwarming 38

39 3. Haalbaarheidsstudie WKK 3.4 Sensitiviteitsanalyse (1) Invloedsfactoren op opbrengst 35% 30% 25% 20% Prijs kwh e Aantal draaiuren Jaarlijkse opbrengst verandering 15% 10% 5% 0% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% Stijging van beschouwde factor (%) Brandstofprijs Elektriciteitsprijs Certificaat waarde Draaiuren 39

40 3. Haalbaarheidsstudie WKK 3.4 Sensitiviteitsanalyse (2) Gasprijs en elektriciteitsprijs stijgen samen Stijgingen heffen mekaar op als de gasprijs 2 keer zo sterk stijgt als de elektriciteitsprijs 40

41 3. Haalbaarheidsstudie WKK 3.5 Besluit Een WKK draait best op vollast want η dan maximaal Onderhoudskost is per draaiuur, vollast of deellast De WKK betaalt zich terug door de hoeveelheid elektriciteit die hij kan genereren en de WKK- certificaten. Een WKK moet dus een hoge gebruiksduur hebben wil men een redelijke terugverdientijd realiseren. Overdimensionering is slecht voor de rentabiliteit. Een terugverdientijd van 7 tot 8 jaar is gebruikelijk voor gebouwen-wkk. Een WKK voor gebouwenverwarming draait slechts ± 7 maanden/j aantal vollastdraaiuren van 4000u/j lijkt hier een grote belastingsgraad. Trigeneratie ( = gebruik van absorptiekoelmachine die warmte omzet in koude) kan het aantal gebruiksuren vergroten 41

42 3. Haalbaarheidsstudie WKK 3.6 Cijfermateriaal (1) 3.6 (5) 4000 tot 5000 euro/kwe Bron: Cogen-Vlaanderen 42

43 3. Haalbaarheidsstudie WKK 3.6 Cijfermateriaal (2) Bron: EAW Tabel geeft de moduleprijs maar geinstalleerd best vermenigvuldigen met factor 1,2 tot 2 (grote installaties) 43

44 3. Haalbaarheidsstudie WKK 3.6 Cijfermateriaal (3) Bron: EAW + kostprijs van netontkoppelingsrelais + synchrocheck + meetsysteem + buffervaten + keuringen +. 44

45 3. Haalbaarheidsstudie WKK 3.6 Cijfermateriaal (4) Berekening voor Senertec 5,5 kwe/12,5 kwth (www.aecsmt.be) Energiebehoefte op jaarbasis kwh th, elekticiteit zelf gebruikt. Ketelrendement = 90% 1m 3 aardgas = 10 kwh th Brandstof ketel: /10/0.9 = m 3 aardgas Brandstof WKK: kwhth /12,5 kwth = 4000 draaiuren 4000 draaiuren x 2m 3 aardgas/uur = 8000 m 3 Meerkost brandstof: = 2445 m 3 aardgas extra 2445 x 0.33 /m 3 = 806. Onderhoud: 0.02 /kwhe 0.02 x kwhe = 440. Opbrengst elektriciteit: 4000 draaiuren x 5,5 kw e x 0,158 /kwh e = 3476 Jaarlijkse winst: = 2230 Kostprijs toestel geinstalleerd ± euro Toestel terugverdiend na 8 jaar maar geen rekening gehouden met eender welke subsidiëringsvorm. 45

46 4. WKK-certificaten 4.1 Systeem 46

47 4. WKK-certificaten 4.2 Waarde van de certificaten (1) WKK-certificaten = uitbatingsteun Immateriële bewijzen Alleen voor kwalitatieve WKK opgesteld in Vlaams gewest. 1 certificaat per MWh primaire energiebesparing Marktwaarde van een certificaat = 41 / boeteprijs = 45 / mimimumwaarde 27 ( bij PV 450 euro per MWh elektriciteitsproductie) 47

48 4. WKK-certificaten 4.2 Waarde van de certificaten (2) Indien WKK op biomassa groenestroomcertificaten 1 certificaat per MWh elektriciteitsproductie Marktwaarde van een certificaat = 110 / boeteprijs = 125 / mimimumwaarde 80 ( bij PV 450 euro per MWh elektriciteitsproductie) Enkel hernieuwbaar deel van biomassa!!! 48

49 4. WKK-certificaten 4.3 Aantal certificaten (1) Bron: Cogen-Vlaanderen 49

50 4. WKK-certificaten 4.3 Aantal certificaten (2) 50

51 4. WKK-certificaten 4.3 Aantal certificaten (3) Toegepast op Senertec Rendement van referentieketel = 90% want warm water Rendement van de referentiecentrale = 50% want aardgas en aangesloten op laagspanningsnet. Elektrisch rendement WKK = 5,5/20 = 0,275 Warmterendement van WKK = 12,5/20 = 0,625 PEB = kwh e (1/0,5 + 0,635/(0,275x0.9) 1/0,275) = 20,35 MWh of 20,35 certificaten Uitbatingssteun = 41 /MWh x 20,35 MWh = 834 euro op jaarbasis. 462 euro na 10 jaar (PEB = 0.192) 51

52 4. WKK-certificaten 4.4 Andere steunmaatregelen (1) Ecologiesteun: (alleen voor ondernemingen!!) Bestaat niet meer en werd vervangen door: Call-systeem medio 2007 Alleen de beste (meest vernieuwende) projecten zullen steun ontvangen Verhoogde investeringsaftrek voor ondernemingen ± 13,5 % van de investering af te trekken van de winst van het belastbaar tijdperk tijdens dewelke de vaste activa zijn verkregen (stel vennootsschapsbelasting van 34,5% -> 4,5%) Belastingsvermindering voor particulieren: tot 40 % van de investeringskosten van de installatie met een maximum van 2600 euro voor inkomstenjaar (zie limitatieve lijst op 52

53 4. WKK-certificaten 4.4 Andere steunmaatregelen (2) Demonstratiesteun: - Het VEA kent een subsidie toe van 35% ( euro) - voor nieuwe technieken voor energiebesparing of milieuvriendelijke energieproductie toepassen. - Enkel het deel dat een nieuwe toepassing in Vlaanderen of in de sector betekent komt in aanmerking voor steun. - De projecten worden opgevolgd door een onderzoeksinstelling zodat de resultaten van het onderzoeksproject verder kunnen verspreid worden. - Er bestaan lijsten met prioritaire technologieen Bv: wkk met organic rankine cyclus / gewone WKK niet meer. Contactpersoon: 53

54 5. Enkele Knelpunten 5.1 Flatgebouwen en wijkverwarming Iedereen heeft het recht zijn elektriciteitsleverancier vrij te kiezen Eigenaar van WKK moet leveringsvergunning hebben om elektriciteit te verdelen naar de verschillende wooneenheden. In Wallonie en het Brussels Gewest is een beperkte leveringsvergunning mogelijk. In Vlaanderen nog niet. Als WKK eigendom van de gemeenschap van de eigenaars kan de elektriciteit alleen gebruikt worden voor het voeden van de gemeenschappelijke delen. Resterende elektriciteit moet verkocht aan elektriciteitsleverancier. Niet interessant voor rentabiliteit. 54

55 5. Enkele Knelpunten 5.2 Overheidssteun Alleen bedrijven genieten van ecologiepremies / verhoogde investeringsaftrek / certificaten. 55

56 5. Enkele Knelpunten 5.3 Netkoppeling (1) de technische en economische aspecten hiervan mag men niet onderschatten. De distributienetbeheerders verenigd in Infrax en Eandis bepalen de regels. Maar ook deze spelers, worden geconfronteerd met kosten, technische beperkingen en regelgevingen die verre van eenvoudig zijn. Elke distributienetbeheerder heeft immers verplichtingen. De spanning moet in alle omstandigheden binnen de normen blijven. Verschillende parameters zoals netvervuiling ( harmonischen, flicker en spanningsdips), reactief vermogen en het evenwicht tussen energieproductie en afname moeten goed opgevolgd worden. Naarmate de decentrale productie t.g.v WKK, PV en windturbines toeneemt, wordt de exploitatie en de dimensionering van het net complexer. 56

57 5. Enkele Knelpunten 5.3 Netkoppeling (2) Netontkoppelingsrelais verplicht voor veiligheid Ontkoppelt bij minste probleem op het distributienet. Voor netontkoppelingsbeveiliging mogen alleen die relais gebruikt worden die goedgekeurd zijn door Laborelec momenteel extra kost, die zwaarder doorweegt naarmate WKK kleiner. Naarmate het vermogen van de generator toeneemt en de kans op eilandwerking stijgt zal de netontkoppelingsbeveiliging gesofisticeerder worden. < 10 kwe : controle op Umax en Umin. (400 euro) > 10 kwe: controle op f min en fmax en df/dt of vectorsprong (1500 euro euro) 57

58 5. Enkele Knelpunten 5.3 Netkoppeling (3) Hiervoor zijn 3 redenen. Het distributienet is van oorsprong een radiaal net. Door decentrale energieproductie-eenheden ligt de zin van de energiestroom echter niet meer a priori vast en kunnen kortsluitstromen en aardfoutstromen bijkomend gevoed worden. Als in het distributienet een fout optreedt, zal iedere DG (PV, windturbine of WKk) zo snel mogelijk afgeschakeld worden zodat het net terug in zijn oorspronkelijke radiale toestand komt en de beveiligingen hun werk kunnen doen. ongewenste eilandwerking voorkomen om de elektriciens van de distributienetbeheerders tegen elektrocutie te beschermen. De derde reden is dat als het laagspanningsnet zich te snel herstelt van een fout, het niet meer in fase kan zijn met de nog aanwezige spanning van de generatoren die niet afgeschakeld werden. Hierdoor kunnen serieuze overgangsstromen vloeien die zowel het net als de generatoren kunnen beschadigen. 58

59 5. Enkele Knelpunten 5.3 Netkoppeling (4) Bij WKK s met gas- of dieselmotoren dikwijls asynchrone generatoren omdat ze goedkoop / robust zijn/ nauwelijks onderhoud / geen synchronisatieapparatuur Als functioneren als noodaggregaat gewenst, best een synchrone generator. Dan noodkoelsysteem vereist omdat WKK onder alle omstandigheden zijn warmte moet kunnen afgeven. 59

60 5. Enkele Knelpunten 5.4 Trigeneratie Eventueel problemen met WKK-certificaten Als referentiekoelmachine neemt men een compressorkoelmachine met een COP 5 terwijl een goede absorptiekoelmachine slechts een COP 0.75 heeft. Cogeneratie PEB = e. u (1/ηE + αq/(αe. ηq) 1/αE) e = elektrisch vermogen WKK u = aantal draaiuren Trigeneratie waarbij warmte volledig wordt omgezet in koude PEB = e. u (1/ηE + αk/(αe. ηk) 1/ αe) PEB = e. u (1/ηE + (COPabs.αQ)/(αE. ηe.copk ) 1/ αe) PEB = e. u (1/ηE + (COPabs.αQ)/(αE. ηe.5 ) 1/ αe) < 0 tenzij biobrandstoffen Maar de berekening van het aantal WKK-certificaten gebeurt maandelijks. voordeling voor WKK-eigenaar als geen gelijktijdige warmte en koudebehoefte. 60

61 Besluit Huis-WKK WKK s: nog een beetje geduld - schaalvergroting doet de prijzen zakken - problematiek ivm netaansluiting moet eenvoudiger - subsidiering en investeringssteun kan beter - consument wil compact systeem met weinig onderhoud en gebruiksgemak zoals huidig verwarmingssysteem. - in Nederland, GB en Frankrijk grootschalige proefprojecten. Zal waarschijnlijk gelanceerd worden door de grote elektriciteits- en gasmaatschappijen zoals EDF, Statoil, Gasunie,.. Niet echt geschikt voor nieuwe huizen indien zeer hoog isolatieniveau Wel geschikt voor bestaande woningen waar extra isolatie niet meer mogelijk. (in feite groter potentieel dan nieuwbouw) WKK = zeker te overwegen optie voor grotere gebouwen, flatgebouwen, wijkverwarming,. 61

62 6. Energie-project KHLIM België geeft serieuze subsidies voor het telen van energiegewassen en meer specifiek voor koolzaad om de landbouwsector opnieuw te laten herleven. (toeslagrechten van 390 /ha, ) Hernieuwbare energie verzekert de toekomst van Limburgse landbouwers Boeren die zelf hun koolzaad persen mogen de olie gebruiken voor hun voertuigen aan te drijven + vrijstelling accijnzen Bij het persen van 1000 kg koolzaad heeft men 372 liter olie. De rest is een voedzame koek voor de dieren. Door de koolzaadolie te gebruiken in een WKK kan de boer in zijn eigen elektriciteits- en warmtebehoefte voorzien. Door een absorptiekoelmachine op de WKK te koppelen (trigeneratie) kan hij zelfs in zijn eigen koelbehoeften voorzien. Koolzaad volledige energievoorziening 62

63 Onderzoeksproject Automatiseren koolzaadpers Energiebron Energieproductie output Teelt van energiehoudende gewassen pers voor pure plantaardige olie (PPO) Biobrandstof WKK Warmte- Krachtkoppeling op PPO Elektriciteit Warmte koolzaad Zonne-energie (warmte) Zonnecollectoren absorptiekoelmachine Koude Waterstof Brandstofcel Elektriciteit Warmte Energievoorziening gebouw Zonne-energie (licht) Fotovoltaïsche zonnecellen Elektriciteit koolzaadpers Aardgas WKK Warmte- Krachtkoppeling GAS Elektriciteit Warmte WKK op PPO (Cogen Green) 63

64 Onderzoeksproject Koeling via zonne-energie/trigeneratie energie/trigeneratie 6.2 Energiebron Energieproductie output Teelt van energiehoudende gewassen pers voor pure plantaardige olie (PPO) Biobrandstof WKK Warmte- Krachtkoppeling op PPO Elektriciteit Warmte Zonne-energie (warmte) Zonnecollectoren absorptiekoelmachine Koude WKK op PPO Waterstof Brandstofcel Elektriciteit Warmte Energievoorziening gebouw Zonne-energie (licht) Fotovoltaïsche zonnecellen Elektriciteit Aardgas WKK Warmte- Krachtkoppeling GAS Elektriciteit Warmte Absorptiekoeling zonnecollectoren Afvalwarmte 64

65 Onderzoeksproject 2 Begrip: Absorptiekoeling THERMO-CHEMISCH PROCES Thermische compressor GEEN COMPRESSOR In de absorber absorbeert de koelstofdamp, en in de generator wordt de koelstofdamp weer uit de vloeistof verdreven. Voor dit laatste proces is warmte nodig. Daarom zegt men soms ook wel dat de absorptiekoelmachine met een thermische compressor werkt. Vooral interessant bij goedkope afvalwarmte 65

66 Onderzoeksproject 2 Begrip: Absorptiekoeling STOFFENPAAR Lithiumbromide - Water 6 tot 9 ºC Meestal gekoeld via condensor met waterkoeling en een koeltoren. Amoniak - Water < 4 ºC Meestal gekoeld via lucht. 66

67 Onderzoeksproject Brandstofcel Energiebron Energieproductie output Teelt van energiehoudende gewassen pers voor pure plantaardige olie (PPO) Biobrandstof WKK Warmte- Krachtkoppeling op PPO Elektriciteit Warmte Zonne-energie (warmte) Zonnecollectoren absorptiekoelmachine Koude Waterstof Brandstofcel Elektriciteit Warmte Energievoorziening gebouw Zonne-energie (licht) Fotovoltaïsche zonnecellen Elektriciteit Aardgas WKK Warmte- Krachtkoppeling GAS Elektriciteit Warmte Brandstofcel Intensys 67

68 Onderzoeksproject 4: 6.4 Microgrids Energiebron Energieproductie output Brandstofcel Teelt van energiehoudende gewassen pers voor pure plantaardige olie (PPO) Biobrandstof WKK Warmte- Krachtkoppeling op PPO Elektriciteit Warmte Zonne-energie (warmte) Zonnecollectoren absorptiekoelmachine Koude Waterstof Brandstofcel Elektriciteit Warmte Energievoorziening gebouw WKK s Zonne-energie (licht) Fotovoltaïsche zonnecellen Elektriciteit Aardgas WKK Warmte- Krachtkoppeling GAS Elektriciteit Warmte 68

69 Cogen-Vlaanderen Zie nota Ziekenhuizen COGEN Vlaanderen is een non-profitorganisatie opgestart in 2001 op vraag van de Vlaamse Overheid en met financiële steun van Electrabel en Distrigas. - COGEN Vlaanderen promoot WKK s in Vlaanderen. - heeft een zeer groot internationaal kennisnetwerk - doet prehaalbaarheidsstudies en stellen hiervoor software ter beschikking. - zorgt voor dialoog tussen de overheid en de belangrijkste spelers van de WKK-markt - volgt de wetgeving op de voet en formuleert voorstellen naar de overheid via hun platformwerking. 69

70 Kleine WKK s 1. Situering 2. Technologieën 3. Dimensionering 4. WKK-certificaten 5. Enkele knelpunten 6. Energie-project KHLim 1,5 3 kwe 4,5 10,5 kwth houtpellets SPM-module van KWB 1 kwe / 15kW Th Houtpellets Microgen van BG Group 1 kwe/ 4-40 kw Th gas Dank voor uw aandacht! Eventuele vragen? 70

Energieagenda vraagt om nieuw bodembeleid

Energieagenda vraagt om nieuw bodembeleid Energieagenda vraagt om nieuw bodembeleid Duurzame glastuinbouw met Warmte/Koude Opslag, WKK en Zeer Lage Temperatuur Verwarming Dit rapport werd in opdracht van InnovatieNetwerk en Stichting Innovatie

Nadere informatie

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO)

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) 17 februari 2010 Door: Projectgroep DEPW In samenwerking met: Werkgroep Energie van Meerstad de Haas & Partners AM Energy Auteurs: Frans de Haas (de Haas &

Nadere informatie

Elektriciteit uit zonlicht - zonnepanelen -

Elektriciteit uit zonlicht - zonnepanelen - Elektriciteit uit zonlicht - zonnepanelen - VEA 1 Inleiding 3 2 Zonne-energie : toepassingen 4 2.1 De zon als energiebron 4 2.2 Toepassingen 4 3 Toepassingen van fotovoltaïsche zonne-energie 6 3.1 Soorten

Nadere informatie

Technologische beschrijving en screening van het ander thermisch aanbod

Technologische beschrijving en screening van het ander thermisch aanbod Technologische beschrijving en screening van het ander thermisch aanbod Auteur(s): Salenbien Robbe, Koen Allaerts, Johan Desmedt Datum: 22/10/2012 Deze studie werd uitgevoerd in het kader van het IWT-VIS

Nadere informatie

Inleiding 2 Zonne-energie De samenstelling van een thermisch zonne-energiesysteem 4 Zonnecollectoren 5 De warmteopslag 6 De naverwarming

Inleiding 2 Zonne-energie De samenstelling van een thermisch zonne-energiesysteem 4 Zonnecollectoren 5 De warmteopslag 6 De naverwarming Warmte uit zonlicht INHOUD 1 Inleiding... 1 2 Zonne-energie... 2 2.1 De zon als energiebron...2 2.2 Toepassingen van zonne-energie...3 2.3 Toepassingen van actieve thermische zonne-energie...3 3 De samenstelling

Nadere informatie

HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT

HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT HAALBAARHEID VAN ELEKTRICITEITSLEVERING AAN EINDGEBRUIKERS STROOM OP MAAT SIR0048_BR_Omslag_W.indd 3 12-06-2007 11:36:32 INHOUDSOPGAVE EEN ESSAY Samenvatting 3 1 Inleiding 6 1.1 Achtergrond project en

Nadere informatie

Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09

Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09 Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09 Foto voorblad CO2-neutrale vrijstaande praktijkwoning te Almere december 2010 Architect: Han van Zwieten BNA te Amersfoort Het Columbuskwartier in

Nadere informatie

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving

Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 1 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving 2 I Zonnestroom en de Nederlandse wetgeving Geachte lezer, Naar aanleiding van

Nadere informatie

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Energietrends 2014 Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland INHOUD 3 4 6 26 42 58 70 88 Woord vooraf Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten

Nadere informatie

1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5

1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5 2.1. Evolutie stroomprijs?... 5 2.2. Belang van de elektriciteitsfactuur?... 7 2.3. Maatregelen om KMO-stroomfactuur te laten dalen?... 8 3. Vergelijking

Nadere informatie

De warmtepomp. Haal uw warmte uit de natuur

De warmtepomp. Haal uw warmte uit de natuur De warmtepomp Haal uw warmte uit de natuur Inhoud Zuinig met energie... 3 Wat is een warmtepomp?... 3 Hoe werkt een warmtepomp?... 4 Compressietechniek... 4 Absorptietechniek... 5 Wat zijn de voordelen

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

Roadmap Power to Gas. 13 maart 2014. Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) Definitieve versie

Roadmap Power to Gas. 13 maart 2014. Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) Definitieve versie Roadmap Power to Gas 13 maart 2014 Definitieve versie Auteurs: Juriaan Mieog Ronald Eenkhoorn Jörg Gigler (Gigler Energy Support) 1 Voorwoord De veranderende manier waarop energie wordt opgewekt en geconsumeerd

Nadere informatie

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Energiegids ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Wat vindt u in deze gids? Beste lezer, Elektriciteit en aardgas zijn duur. Wil u zo weinig mogelijk betalen? Dan is het belangrijk

Nadere informatie

Warmte uit hout Een handreiking voor initiatiefnemers van bio-energie installaties

Warmte uit hout Een handreiking voor initiatiefnemers van bio-energie installaties Warmte uit hout Een handreiking voor initiatiefnemers van bio-energie installaties Verantwoording Deze handreiking is geschreven als onderdeel van het werkprogramma van de Sector Natuur, Bos, Landschap

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Inleiding CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten Advies van 16 december 2009 Aan de Commissie werd om advies

Nadere informatie

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening Auteur: J. P. Raven S0038660

Nadere informatie

Rapportage in opdracht van AgentschapNL Statusoverzicht Houtkachels in Nederland

Rapportage in opdracht van AgentschapNL Statusoverzicht Houtkachels in Nederland Rapportage in opdracht van AgentschapNL Statusoverzicht Houtkachels in Nederland Ir. J. Koppejan (Procede Biomass BV) Enschede, Oktober 2010 Colofon Deze rapportage is uitgevoerd in opdacht van AgentschapNL

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ NATUUR.BLAD HET VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT - VAN SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2006 JAARGANG 5 NUMMER 3.

BIJLAGE BIJ NATUUR.BLAD HET VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT - VAN SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2006 JAARGANG 5 NUMMER 3. BIJLAGE BIJ NATUUR.BLAD HET VERENIGINGSBLAD VAN NATUURPUNT - VAN SEPTEMBER-OKTOBER-NOVEMBER 2006 JAARGANG 5 NUMMER 3. Natuur.huis MET DE STEUN VAN HET VLAAMS GEWEST BINNEN HET PRESTI5-PROGRAMMA 20 tips

Nadere informatie

De toekomst van de elektriciteitsvoorziening bij toename van zon en wind

De toekomst van de elektriciteitsvoorziening bij toename van zon en wind De toekomst van de elektriciteitsvoorziening bij toename van zon en wind Paul Koutstaal en Jos Sijm De toename van het aandeel elektriciteit uit wind en zon heeft de nodige gevolgen voor de werking van

Nadere informatie

Uw elektriciteit en gas in 1-2-3

Uw elektriciteit en gas in 1-2-3 s Uw elektriciteit en gas in 1-2-3 http://www.elektriciteit-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw elektriciteit en gas in 123...3 STAP 1: Wat u moet weten...4 1. Wat?...4

Nadere informatie

Elektriciteit in Nederland

Elektriciteit in Nederland Elektriciteit in Nederland Februari 2015 CBS 2014 Scientific Paper 1 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Organisatie van elektriciteitsvoorziening 3 1.2 Leeswijzer 4 2. CBS en elektriciteit 4 2.1 Informatieverzameling

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen april 2013 Inleiding Veelgestelde vragen over zonnepanelen Steeds meer mensen wekken zelf groene energie op met

Nadere informatie

Energie-eiland, de haalbaarheid van drie verschillende opties van energieopslag voor Nederland

Energie-eiland, de haalbaarheid van drie verschillende opties van energieopslag voor Nederland Energie-eiland, de haalbaarheid van drie verschillende opties van energieopslag voor Nederland W.W. de Boer (KEMA) F.J. Verheij (KEMA) N. Moldovan (KEMA) W. van der Veen (KEMA) F. Groeman (KEMA) M. Schrijner

Nadere informatie

Broodbakkerijen en brooden banketbakkerijen

Broodbakkerijen en brooden banketbakkerijen I n f o M i l > D u u r z a m e O n t w i k k e l i n g > E n e r g i e Broodbakkerijen en brooden banketbakkerijen Ten behoeve van energie in de milieuvergunning In opdracht van Inhoud 1. Inleiding 5

Nadere informatie

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen Masterplan Zon-PV Rendabele exploitatie van zonnepanelen 2 1. Inhoud 1. Inhoud 3 8. Particuliere woningeigenaren 49 2. Inleiding 5 8.1 Voorbeeld-business-case 49 3. Investering en exploitatie 9 8.2 Hindernissen

Nadere informatie

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 26 42 58 70 86 Inhoud Voorwoord Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten Bijlagen Woord vooraf

Nadere informatie

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 26 42 58 70 86 Inhoud Voorwoord Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten Bijlagen Woord vooraf

Nadere informatie

Innovatie in Energie. Overzicht van een aantal innovatieve energietechnieken voor de woningbouw

Innovatie in Energie. Overzicht van een aantal innovatieve energietechnieken voor de woningbouw In samenwerking met: Wonen, Wijken en Integratie Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Dit is een publicatie van: Agentschap NL NL Energie en Klimaat Croeselaan 15 Postbus

Nadere informatie

Energiebesparing door best beschikbare technieken voor koeling van serverruimtes

Energiebesparing door best beschikbare technieken voor koeling van serverruimtes Energiebesparing door best beschikbare technieken voor koeling van serverruimtes Rapport CE Delft, oktober 2014 Opgesteld door: M.R. (Maarten) Afman A.H. (Anouk) van Grinsven A. (Ab) de Buck Energiebesparing

Nadere informatie