info 5 Openbaar onderzoek Berg 12 Veilig online 13 Fundels in de bib

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "info www.waarschoot.be 5 Openbaar onderzoek Berg 12 Veilig online 13 Fundels in de bib"

Transcriptie

1 info 5 Openbaar onderzoek Berg 12 Veilig online 13 Fundels in de bib Gemeentelijk infoblad, verschijnt elf maal per jaar, 19 de jaargang nummer 3, maart

2 2 Wachtdiensten COLOFON gemeentelijk infoblad, verschijnt elf maal per jaar (niet in augustus) 19 de jaargang nummer 3 maart 2013 Redactieadres gemeente Waarschoot communicatieambtenaar Dorp Waarschoot tel fax Eindredactie dienst communicatie met dank aan alle gemeentelijke diensten voor hun medewerking Verantwoordelijk uitgever College van burgemeester en schepenen, Dorp 1, 9950 Waarschoot Vormgeving en druk Vanden Broele, Brugge Deadline gemeentelijk infoblad april is 4 maart 2013 Deze uitgave wordt gedrukt op 100 % gerecycleerd papier. Wachtdienstregeling dokters tel Gemeentehuis Dorp 1, 9950 Waarschoot tel fax openingsuren: maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag uur uur 1ste zaterdag* van de maand uur *enkel de dienst burgerzaken is open, gesloten in augustus Spreekuur burgemeester elke voormiddag zonder afspraak uur gsm Spreekuur schepenen na afspraak Zitting gemeenteraad raadzaal gemeentehuis uur De eerstvolgende gemeenteraad is op 7 maart Wachtdienstenregeling apothekers Meetjesland Zuid-Oost Wachtdienst overdag: tussen uur en uur 23/02-02/03 Vercauteren Molendreef 10 Lovendegem Carette-Van De Velde Kapellestraat 9 Evergem /03-09/03 Geyssens Groenplein 20 Zelzate Chalmet Sleidingedorp 27 Sleidinge /03-16/03 Oushoorn Doornzele Dries 46 Doornzele Van Hyfte Oostwinkeldorp 26 Oostwinkel /03-23/03 Van Parijs Leegstraat 11 Zelzate Van Gansbeke Drongensesteenweg 16 Vinderhoute /03-30/03 Matthys Grote Markt 70 Zelzate Bollengier Sleidingedorp 95 Sleidinge /03-06/04 Vanderhaeghen Schoolstraat 2 Waarschoot De Cock Kapellestraat 60 Evergem Wachtdienst s nachts: tussen uur en uur: tel of Wachtdienstregeling Algemeen Tandarts Vlaanderen tel (tussen uur en uur) Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Nieuwstraat 6, 9950 Waarschoot tel openingsuren: dinsdag uur woensdag uur donderdag uur zaterdag uur zondag uur Gesloten op 31 maart. Brandweer Waarschoot tel. brand en dringende hulp 100 of 112 tel. administratie fax Sociaal Huis Kerkstraat 7, 9950 Waarschoot OCMW-diensten tel , fax, , openingsuren: maandag dinsdag uur woensdag donderdag vrijdag gratis rechtshulp vrij spreekuur in Sociaal Huis van uur tot uur 26 maart 2013: Martens Kim Politie LoWaZoNe in nood: tel. 101 tel , fax , openingsuren: maandag dinsdag woensdag uur donderdag vrijdag PWA Buren tel , fax , openingsuren: dinsdag uur donderdag uur 1ste en 3de zaterdag van de maand uur Zitdag Woonwijzer Meetjesland Voor vragen in verband met verbouwingspremies, sociale leningen, sociale woningen, huurwetgeving, woningkwaliteit kan je iedere woensdag van uur tot uur terecht in het Sociaal Huis. Gemeentelijk Infoblad nr 3

3 Gemeenteraad 3 De belangrijkste beslissingen uit de gemeenteraad van 5 december Financiën De gemeenteraad neemt akte van het exploitatiebudget 2013 van het OCMW. De gemeenteraad neemt akte van het budget 2013 van de kerkfabriek Sint-Ghislenus De gemeenteraad neemt akte van wijziging nr.1 van het budget 2012 en budget 2013 van de kerkfabriek Sint Maurus. De gewone en buitengewone gemeentebegroting wordt gewijzigd na budgetwijziging nr. 5 en 6 en de nieuwe uitkomst van het budget wordt vastgesteld op respectievelijk ,99 en 0 euro. Aangezien de gemeentebegroting voor 2013 niet meer werd goedgekeurd door de gemeenteraad worden er 5 voorlopige twaalfden aangenomen voor de maanden januari, februari, maart, april en mei in De voorlopige twaalfden worden beperkt tot telkens 1/12de van de kredieten zoals die in de begroting van de gewone dienst van het jaar 2012 werden vastgesteld. De algemene gemeentebelasting voor het aanslagjaar 2013 werd vastgesteld op 149 euro voor zowel gezinnen als bedrijven. De aanvullende belasting op de personenbelasting ligt op 7,5 % en er worden opcentiemen op de onroerende voorheffing geheven. Voor het aanslagjaar 2013 wordt een gemeentebelasting gevestigd op de woningen en studentenkamers die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister. Het reglement voor het opmaken van een leegstandregister wordt aangevuld met de mogelijkheid tot beroepsprocedure. In 2013 wordt 50 opcentiemen geheven zowel op de heffing ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten als op de heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen. Voor de gemeentelijke begraafplaats centrum worden columbariumelementen aangekocht. De raming bedraagt euro incl. btw. De openbare verlichting wordt aangepast in het kader van de dorpskernvernieuwing voor het aanlichten van de boombakken op de hoek van de kerk. De kosten worden geraamd op euro incl. btw. Voor het aanpassen van het openbaar laagspanningsnet en de aanleg van foorkasten in het kader van de dorpskernvernieuwing worden werken uitgevoerd door IMEWO. De kosten voor deze werken worden geraamd op euro incl. btw. Verrekening 4 voor de aanleg van het fietspad en de drukriolering Stuiver-Stoktevijver wordt goedgekeurd voor het totaal bedrag in meer van ,08 euro incl. btw. Beleid De samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Gent en de gemeente Waarschoot in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering met betrekking tot de jeugdcriminaliteit wordt verlengd. secretariaat, tel , ACTUEEL Met je kinderen op reis naar het buitenland? Vraag tijdig een kids-id aan Ga je op reis met je kinderen naar het buitenland? Dan heeft je kind (binnen Europa) een Kids-ID nodig. Deze kost 3 euro (tot en met 31 maart; 6 euro vanaf 1 april) en is 3 jaar geldig. dienst burgerzaken, tel , Vraag een kids-id op tijd aan want de leveringstermijn van een kids-id is 3 weken. Als je je kids-id te laat aanvraagt, kan een spoedprocedure 106 tot 170 euro kosten! Niet alle landen aanvaarden de Kids-ID als geldig identiteitsdocument. Raadpleeg of de dienst burgerzaken voor de vereiste reisdocumenten.

4 4 Politiecollege en politieraad ACTUEEL Met de start van een nieuwe politieke legislatuur wordt ook een nieuwe bestuur voor de politie LoWaZoNe gekozen. Het politiecollege wordt gevormd door de burgemeesters van de gemeenten Lovendegem, Waarschoot, Zomergem en Nevele. Het politiecollege is bevoegd voor de organisatie en het beheer van de lokale politie. De politieraad heeft bevoegdheden inzake begroting, personeelsformatie en benoemingen. In de politieraad zetelen vertegenwoordigers van elke gemeente van de zone. In de installatievergadering van 2 januari 2013 werden de volgende gemeenteraadsleden van Waarschoot verkozen tot lid van de politieraad van de LoWaZoNe: Dirk David (CD&V), Bertrand De Craene (NV-A), Inge De Graeve (Open VLD) en Jochen De Smet (Open VLD). Zij legden de eed af tijdens de politieraad op 1 februari Een volledige samenstelling van de politieraad vind je op Heb jij een mening over mobiliteit? In 2013 wordt een nieuwe gemeentelijke adviesraad voor mobiliteit samengesteld. Deze adviesraad adviseert de gemeente over de te volgen politiek inzake gemeentelijk mobiliteit en de plaatselijke verkeersveiligheid, hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag van het college van burgemeester en schepenen of van de gemeenteraad. De adviesraad wordt in ieder geval om advies gevraagd bij alle ingrijpende openbare werken en de (her)inrichting van wegen, straten en pleinen. Naast stemgerechtigde leden die worden voorgedragen door een organisatie (werkgevers- en werknemersorganisaties, onderwijs en andersvaliden) of door de gemeentelijke adviesraden (Gecoro, Mina-, jeugd-, landbouw- en ouderenadviesraad) kunnen ook twee deskundigen en twee geïnteresseerde inwoners deel uitmaken van de gemeentelijke adviesraad. Ben jij deskundige mobiliteit of heb jij als inwoner een bijzondere interesse voor mobiliteit en verkeersveiligheid die je grondig kan motiveren? Wil jij je stem laten horen in de gemeentelijke adviesraad voor mobiliteit? Gelieve uw kandidatuur vóór 20 maart 2013 schriftelijk te bezorgen aan het gemeentebestuur, ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, Dorp 1 te 9950 Waarschoot of via dienst grondgebiedzaken, tel , Dorpskernvernieuwing De verharding van het volledige dorpsplein is afgewerkt. Banken, bomen en bijkomende verlichting worden eind maart op het dorpsplein geplaatst. Half februari is de aanleg van Parking Centrum in de Nieuwstraat gestart. De werken zullen duren tot omstreeks eind mei Tijdens de werken wordt een deel van het dorpsplein tijdelijk ingericht als parkeergelegenheid. Bij vragen over de dorpskernvernieuwing kan je steeds terecht bij de afdeling gemeentewerken of bij de vertegenwoordiger van de inwoners en handelaars: Paul Dryhoel, Stationsstraat 13, gsm , paul. afdeling gemeentewerken, tel , Gemeentelijk Infoblad nr 3

5 Kere 5 ACTUEEL H. Consciencelaan Keerstraatje Berg Openbaar onderzoek rooilijnenplan Berg (fase 1) De gemeenteraad heeft in de zitting van 7 februari 2013 het ontwerp van rooilijnenplan Berg, voor de verkaveling van het voormalig voetbalveld, voorlopig vastgesteld. Het dossier ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst grondgebiedzaken van 1 maart 2013 tot 31 maart 2013, elke werkdag van maandag tot vrijdag van uur tot uur, op dinsdag ook van uur tot uur, op woensdag ook van uur tot uur. Gedurende deze periode en uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek kunnen bezwaren en opmerkingen, waartoe deze aanvraag aanleiding kan geven, via aangetekend schrijven worden verstuurd of afgegeven tegen ontvangstbewijs aan het College van Burgemeester en Schepenen, Dorp 1, 9950 Waarschoot. In een volgende fase wordt ontsluiting voorzien via het Keerstraatje naar de N9. Hiervoor zal na vaststelling in de gemeenteraad, een 2 de openbaar onderzoek worden opgestart. dienst grondgebiedzaken, tel ,

6 6 Energiepremies 2013 MILIEU Het Vlaams Energieagentschap publiceerde begin 2013 een nieuwe brochure over premies en goedkope leningen voor energiezuinige renovaties aan jouw woning. De brochure bevat een overzicht van de premies, de fiscale voordelen en de goedkope leningen die je in 2013 kunt krijgen bij de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Lees de brochure online of bestel gratis jouw papieren exemplaar op of via tel Je kan de brochure ook afhalen bij de dienst grondgebiedzaken op het gemeentehuis. dienst grondgebiedzaken, tel , cv-installateur bereken uw winst op Premies en goedkope leningen voor energiebesparing in Vlaanderen isoleer, isoleer, isoleer! isoleer, isoleer, isoleer! subsidies VEA 2013 De Kringwinkel gaat RETRO Op zaterdag 16 maart van uur tot uur tekenen liefhebbers van spullen uit de oude doos maar beter present voor de Retrobeurs van De Kringwinkel Meetjesland in Eeklo. De jaren 50, 60, 70 en 80 komen er weer helemaal tot leven dankzij een uitgebreid aanbod van authentieke meubels, textiel met vrolijke motiefjes en tal van andere spullen en accessoires. Misschien ontdek je er wel het favoriete speelgoed uit jouw kindertijd? Creatieve textieldemonstraties, een bar in retrostijl en andere leuke randactiviteiten vormen de kers op de taart. Niet te missen voor retrofans! De Kringwinkel Meetjesland, Slachthuisstraat 2b te Eeklo, of Tijdelijke vervanging stedenbouwkundig ambtenaar Stedenbouwkundig ambtenaar Johan De Muynck is tot 15 mei 2013 afwezig. Het gemeentebestuur doet beroep op de intercommunale Veneco² (dienstverlenende vereniging voor ruimtelijke ordening en economische ontwikkeling) voor een deskundige vervanging inzake stedenbouwkundige dossiers. Tot 15 mei 2013 kan je bij de dienst grondgebiedzaken terecht bij mevrouw Annelies De Clercq of mevrouw Tina Verschueren voor stedenbouwkundige vragen op: dinsdag van uur tot uur woensdag van uur tot uur Voor alle overige administratieve vragen kan je bij de dienst grondgebiedzaken terecht tijdens de openingsuren van het gemeentehuis: elke werkdag van uur tot uur, op dinsdag ook van uur tot uur en op woensdag ook van uur tot uur. dienst grondgebiedzaken, tel , Gemeentelijk Infoblad nr 3

7 Laat je snoeihout gratis verhakselen! 7 Naar jaarlijkse gewoonte organiseren de Waarschootse compostmeesters de actie: Laat je snoeihout gratis verhakselen!. Snoeiafval, zoals takken, haagscheersel en kleine stammetjes, wordt door de hakselaar verkleind. Het versnipperde hout, de gebroken schors en het versneden blad kunnen als mulchlaag gebruikt worden of ze kunnen gecomposteerd worden. Het is niet alleen een makkelijke manier om van je snoeihout af te komen, de houtsnippers zijn ook heel goed voor de ondergrond van je planten! Iedereen die snoeihout aanvoert, krijgt een verhakseld equivalent mee van het aangevoerde snoeiafval. Daarnaast zijn nog tal van mooie prijzen te winnen en kan je ter plaatse genieten van een gratis drankje! MILIEU Wanneer? zaterdag 16 maart 2013 van uur tot uur en van uur tot uur. Waar? Milieupark (demoplaats), Stationsplein te Waarschoot De gemeentelijke groenarbeiders helpen mee aan het verhakselen van jouw snoeihout. milieu- en duurzaamheidsambtenaar, tel , Belgerinkel 2013: inschrijven handelaars Met Belgerinkel naar de Winkel is een initiatief van Bond Beter Leefmilieu, UNIZO en CM waar de gemeente Waarschoot graag aan meewerkt. De actie wordt dit jaar voor de zesde keer georganiseerd in Waarschoot en loopt van zaterdag 4 mei 2013 tot en met zaterdag 8 juni Er wordt dit jaar gewerkt rond het thema gezondheid met als slagzin Fiets je kerngezond. Iedereen wordt, door middel van een spaaractie, aangemoedigd om met de fiets of te voet naar de winkel te gaan. Met een volle spaarkaart kan worden deelgenomen aan de tombola. Ben je handelaar (ook voor niet-unizo-leden) en wens je deel te nemen aan de actie in Waarschoot? Neem dan contact op met de milieu- en duurzaamheidsambtenaar voor alle info en voorwaarden. Je kan je inschrijven tot en met 8 maart milieu- en duurzaamheidsambtenaar, tel ,

8 8 WELZIJN Tussenkomst bij betalen verwarmingsfactuur Mensen die hun verwarmingsfactuur moeilijk kunnen betalen kunnen beroep doen op een verwarmingstoelage of brandstoftoelage. Beide toelagen kan je aanvragen via het Sociaal Huis. Vraag je toelage binnen de 60 dagen na levering aan! Als je je factuur te laat indient bij het Sociaal Huis, kan het Sociaal Verwarmingsfonds helaas niet meer tussenkomen. Verwarmingstoelage (Sociaal Verwarmingsfonds) Voor huisbrandolie, lamppetroleum (type c) en bulkpropaangas (niet voor: aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet, propaangas in gasflessen en butaangas in gasflessen) Personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, personen met begrensd inkomen of personen met schuldoverlast kunnen in aanmerking komen Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe je behoort. Per huishouden en per jaar kan er maximum liter brandstof in aanmerking genomen worden. Brandstoftoelage (Sociaal Huis) Voor personen met een begrensd inkomen. De toelage bedraagt 35 euro per maand + 7,50 euro per maand per kind. De brandstoftoelage kan dit winterseizoen nog toegekend worden voor de maanden januari, februari en maart Het is mogelijk dat je de ene maand wel en de andere maand geen recht hebt op de brandstoftoelage. Alle info en voorwaarden over de verwarmings- en brandstoftoelage kan je opvragen bij het Sociaal Huis. Sociaal Huis, Kerkstraat 7, , Betaal minder voor elektriciteit en aardgas Elektriciteit en aardgas zijn duur. Misschien ben je al lang klant bij dezelfde leverancier. Er is misschien een goedkopere voor jou. Om je te helpen bij het kiezen van de beste leverancier heeft de VREG (Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt) voor jou een vergelijking gemaakt op Om te zien wie voor jou de beste leverancier is, moet je de prijzen én de dienstverlening vergelijken. Opgelet: als je recht hebt op de sociale maximumprijzen, heb je de goedkoopste prijs. Elke leverancier moet hetzelfde sociaal tarief aanrekenen. Veranderen omwille van de prijs is dan ook niet nodig. Je kan wel veranderen omdat je niet tevreden bent van de dienstverlening van je leverancier. De folder Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas van de VREG legt in eenvoudige en begrijpelijke taal uit hoe je kan vergelijken en de beste energieleverancier kan vinden. Je kan de folder vinden in het Sociaal Huis, downloaden via of bestellen via tel Je kan je ook laten begeleiden door Woonwijzer Meetjesland. Zij hebben elke woensdag van uur tot uur hun zitdag in het Sociaal Huis, Kerkstraat 7. Je kan er gratis langsgaan zonder afspraak. Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers en vind de beste. U kan heel wat geld besparen. Veranderen van energieleverancier is gratis en niet moeilijk. Hoe komt u te weten wie voor u de beste leverancier is? Telefonisch: bel op weekdagen tussen 9u en 17u het gratis telefoonnummer 1700 en kies toets 4 Andere vraag. Via internet: ga naar en klik op Vergelijk: doe de V-TEST! Persoonlijk contact: contacteer uw vertrouwenspersoon bij uw OCMW, CAW, buurthuis of vereniging Wat hebt u nodig om de vergelijking te maken? Uw laatste jaarlijkse eindafrekening elektriciteit en aardgas. Hebt u sociaal tarief? Dan krijgt u de goedkoopste prijzen en moet u niet veranderen. Woonwijzer Meetjesland, Moeie 16a te Eeklo, tel , of elke woensdag in het Sociaal Huis Kerkstraat 7 te Waarschoot VREG, tel Gemeentelijk Infoblad nr 3

9 10 tips voor een gezonde lenteschoonmaak Voel je het al kriebelen? Na een lange winter voelen heel wat mensen de drang om het huis een grondige lenteschoonmaak te geven. Gewapend met een leger aan schoonmaakproducten wordt er korte metten gemaakt met vuiltjes en bacteriën. Maar is dat wel zo goed voor onze gezondheid? 10 tips Vermijd producten met een gevaarsymbool, er bestaan minder gevaarlijke alternatieven. Gebruik een allesreiniger zonder desinfecteermiddelen. Maak schoon zonder te ontsmetten want ontsmetten is niet nodig voor een goede hygiëne in huis. Het microvezeldoekje is een echte aanrader. Met deze doekjes kan je poetsen zonder gebruik van schoonmaakmiddelen: doeltreffend, effectief en milieuvriendelijk. De fijngeweven doeken kan je gebruiken voor glas, spiegels en glanzende oppervlakken, de grof geweven doeken zijn goed voor al je ander schoonmaakwerk. Vermijd spuitbussen en luchtverfrissers! Ze verstuiven het product in fijne druppels die je gemakkelijk kan inademen, wat kan leiden tot irritatie van ogen, huid en ademhalingsorganen. Dat geldt ook voor ontgeurders. Meng javel of bleekwater nooit met andere producten zoals ontkalker. Zo ontstaan giftige chloordampen die irriterend zijn voor ogen en luchtwegen en brandwonden kunnen veroorzaken op de huid. Volg steeds de gebruiks- en veiligheidsaanbevelingen. Houd je aan de aanbevolen dosis. Als er geen dosis vermeld wordt, gebruik dan zo weinig mogelijk. Meer gebruiken is écht niet beter. De beste manier om slechte geurtjes te verdrijven is door verluchting. Schoonmaakmiddelen bevatten geurstoffen die alles fris doen ruiken. Deze geurstoffen kunnen echter met andere stoffen in de lucht reageren en zo irritatie van de slijmvliezen veroorzaken. Bovendien zijn heel wat mensen met astma overgevoelig voor die geurstoffen. Gebruik je stofzuigerzak niet te lang en maak de filters van je stofzuiger schoon in een sopje wanneer je er een nieuwe zak in zet of vervang ze door nieuwe filters. Stofzuigers met een HEPA-filter of een centraal stofzuigsysteem brengen minder stof opnieuw in de lucht. Verlucht goed tijdens stofzuigen, vegen of afstoffen! Kies voor gladde vloerbedekking die je met water kan schoonmaken. i.s.m. 9 WELZIJN Geestelijke gezondheidszorg Eén op de vier mensen kampt met ernstige psychische problemen. De stap naar hulp wordt vaak niet tijdig gezet omdat men onvoldoende weet wat er aan de hand is of waar men terechtkan. De behoefte aan betrouwbare en begrijpelijke informatie is groot en het is heel belangrijk om te praten over psychische problemen. Daarom ontwikkelde de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid de website De nieuwe site biedt informatie over de meest voorkomende klachten en maakt u wegwijs in het grote aanbod aan organisaties en hulpverleners in Vlaanderen. Binnenkort breidt de site uit met onlinehulpverlening. Neem contact op met je huisarts die je verder kan helpen.

10 10 Sportlaureaten 2012 SPORT Op zaterdag 4 februari 2013 werden de Waarschootse sportlaureaten 2012 gehuldigd tijdens een academische zitting georganiseerd door de sportraad en sportdienst. Een overzicht van de winnaars in de verschillende categorieën: Sportclub competitief: Sportclub recreatief: Sportverdienstelijke: Sportfiguur competitief: Sportfiguur recreatief: Beloftevolle jongere: Jeugdsportploeg: Special Olympics atleten Gymclub Waarschoot FC De Ploeg Koen Dierckx Jurrie Van Waeyenberghe Martine Boute Vicky Verschaere KFAC U13 bijz. prov. Humival Koen Dierckx werd verkozen tot sportverdienstelijke van Koen is bestuurslid van Badmintonclub Waarschoot sedert de oprichting van de club en sinds jaren ook voorzitter. Daarnaast is Koen ook 18 jaar lid en sinds eind 2008 voorzitter van de sportraad. Koen stopt met het voorzitterschap van de sportraad om nieuwe horizonten te ontdekken. De sportraad zal zijn diplomatie, kalmte, kennis, onpartijdigheid en humor erg missen en wenst hem uitdrukkelijk te bedanken voor zijn aandeel binnen de sportraad! Van harte gefeliciteerd aan alle genomineerden en winnaars met hun sportieve prestaties! Meer foto s van de sportlaureaten op Gemeentelijk Infoblad nr 3

11 Sportkampen paasvakantie 11 Er zijn nog een aantal plaatsen vrij voor de paassportkampen. Inschrijven is nog mogelijk tot en met vrijdag 15 maart De brochure kan je ook raadplegen op (activiteiten uit de sportdienst). SPORT Kriebelmania Gaan jullie mee naar de Oost-Vlaamse jeugdsporthappening (voor kids vanaf het 4 de leerjaar) op donderdag 11 april 2013? We vertrekken met de bus aan de sporthal van Waarschoot om uur naar het provinciaal domein Puyenbroeck te Wachtebeke en zijn terug omstreeks uur à uur. Je kan op een actieve wijze kennismaken met tal van avontuurlijke sportdisciplines zoals o.a. airtrack, baseballsimulatie, boogschieten liggende wip, boogschieten op doel, cyclobal, circus-technieken, dans, fit-o-fun (openluchtfitness), GPS Geocaching, golf, handbal, handboog-schieten op doel, hoog en laag touwenparcours en nog zoveel meer Deelnemen kost 12 euro voor inwoners (inwoners en niet-inwoners die naar school gaan in Waarschoot) of 17 euro (voor niet-inwoners) (= deelname kriebelmania, busvervoer en begeleiding). Inschrijven kan nog tot en met 15 maart Meebrengen: lunchpakket, zwemgerief (wie wil zwemmen), regenjas, extra paar sportschoenen voor binnen. sportdienst, Sportstraat 3, tel , open: maandag t.e.m. vrijdag van uur tot uur en van uur tot uur, met uitzondering van dinsdag van uur tot uur. Op woensdagvoormiddag en vrijdagnamiddag gesloten.

12 12 Veilig online JEUGD Kinderen zitten op steeds jongere leeftijd voor het computerscherm om te gamen, te chatten, informatie op te zoeken voor een huistaak,... Ouders maken zich soms zorgen over het internetgedrag van hun kinderen. En ook in de pers verschijnen hierover alarmerende berichten: 55 procent van de 9- tot 16-jarigen heeft last van dingen die ze online aantreffen. De kinderen zijn het vaakst bang wanneer het gaat om enge inhoud. Dit maakt 1 op 4 zelfs angstig. De kinderen vinden dat video-sharing sites zoals YouTube de meeste risico s inhouden, gevolgd door websites (29 procent), sociale netwerksites (13 procent) en spelletjes (10 procent). Sommige risico s die volwassenen zorgen baren werden zelden genoemd. Minder dan 1 procent vermeld het delen van persoonlijke informatie of in contact komen met vreemden. Dat blijkt uit het EU Kids Online Project waarbij in 25 Europese landen kinderen bevraagd werden. (bron: Belga 5 februari 2013) Infonamiddag voor kinderen De gemeentelijke preventiewerkgroep Met Mate wil kinderen informeren over het gebruik van internet. Op 7 en 8 maart 2013 komen vrijwilligers van Child Focus naar De Lieve en De Notelaar om de kinderen van het 6 de leerjaar via spel, discussie en groepswerk te sensibiliseren rond veilig surfen op internet, veilig gebruik van sociale media, Met Mate is initiatiefnemer van deze actie in samenwerking met de directies van De Lieve en De Notelaar en de ouderraad van De Lieve. Infoavond voor ouders en geïnteresseerden De gemeentelijke preventiewerkgroep Met Mate organiseert i.s.m. de Gezinsbond, de ouderraad van De Lieve, De Notelaar, ACW en VDK Spaarbank een gratis infoavond Onze kinderen veilig online voor ouders en geïnteresseerden. Via een multimediapresentatie laat Danny Verlinden, lesgever bij de Gezinsbond, visueel zien hoe kinderen en jongeren (tussen zes en vijftien jaar) omgaan met internet. Hij maakt je wegwijs in een aantal technische aspecten en leert hoe een betere beveiliging mogelijk is. Daarna komt uitgebreid aan bod hoe ouders hun kinderen kunnen begeleiden bij het chatten, mailen en surfen. wanneer: vrijdag 8 maart om uur waar: cultureel centrum, Nieuwstraat 8 prijs: gratis iedereen welkom dienst jeugd en cultuur, , Gemeentelijk Infoblad nr 3

13 Nieuw! Fundels in de bib 13 Fundels combineert twee elementen die samen aanwezig zijn in de bibliotheek: boeken en computers. Fundels brengt bestaande prentenboeken tot leven aan de hand van zes interactieve hoeken. Kijkhoek: deze hoek biedt de geanimeerde versie van het boek aan. Leeshoek: in deze hoek wordt het prentenboek pagina per pagina voorgelezen. Fundels uitleenkit Bibliotheekbezoekers kunnen in de bibliotheek een Fundels-rugzak ontlenen waarin een Fundels-lezer en één Fundels-boek zit. Op de computer thuis installeert men dan de Fundels-applicatie en kan men vervolgens aan de slag gaan met het boekje in de rugzak. De Fundelsrugzak en Fundels-boeken worden in de bibliotheek gepresenteerd in de Fundels-display. CULTUUR Activiteitenhoek: deze hoek bevat allerhande activiteiten in papieren vorm Tekenhoek: in deze hoek maken kinderen hun eigen verhaal met figuren en afbeeldingen uit het boek aangevuld met persoonlijke creaties. Spelletjeshoek: de spelletjes in deze hoek worden aangepast op het niveau van het kind en dit aan de hand van drie leeftijdscategorieën. De spelletjes zijn speels met een educatieve toets. Auteurshoek: deze hoek vertelt wie de auteur/illustrator van het verhaal is en welke andere titels hij/zij nog creëerde. Een zee van tijd In 2013 neemt de Jeugdboekenweek de tijd. Ze kijkt naar het verleden en richting toekomst, telt de dagen van de week en ziet de seizoenen passeren. Ze is opgejaagd en ze verveelt zich. Ze denkt na over de eeuwigheid. Ze zet de tijd stil. Ze zoekt het juiste verhaal en laat het voor altijd duren. Van 2 tot 7 maart wordt de bib opgefleurd met werkjes van de leerlingen lagere graad van de Academie Beeld en er wordt samen met de scholen een bibliotheekspel gespeeld. bibliotheek, tel ,

14 14 Er was eens... CULTUUR Op dinsdag 26 maart 2013 om uur brengen alle leerlingen van de klas Spreek- en Speelplezier van de Kunstacademie in Waarschoot gedichtjes, toneel en verhalen rond sprookjes en prinsen en prinsessen. Ouders, broers, zussen, oma s, opa s, tantes, ooms, neven, nichten, vrienden, vriendinnen, buren en kennissen zijn van harte uitgenodigd om eens te komen luisteren en kijken naar wat de meisjes en jongens op het podium brengen. Komt dat zien! komt dat zien! Academie Woord Muziek Beeld afdeling Waarschoot, Nijverheidsstraat 1A, tel , LESSENREEKSEN MAART WANNEER WIE WAT WAAR en UUR WEETJES EXTRA 5, 19, 26 KVLV yoga turnzaal De Lieve tot uur elke maandagmiddag Hobbyclub haken, breien, borduren Den Biechtstoel uur 12, 19 en 26 Femma Naailessen: allemaal cultureel centrum rokjes à la Mme Zsa uur Zsa door Jan Baeke tel euro per les 35 of 40 euro voor 10 lessen gsm tel Gemeentelijk Infoblad nr 3

15 ACTIVITEITENKALENDER meer info op MAART in Waarschoot WANNEER WIE WAT WAAR en UUR WEETJES EXTRA 4 Okra Wandelen Achtkanter sporthal uur tel Femma avondwandeling sporthal uur gsm KVLV Stikkedonkerwandeling: Oostmoer 198 tel stilvallen en genieten uur 7 KVLV kookles: pizza cultureel centrum uur uur door Annie Houtmeyers 5 of 7 euro tel en 22 Okra dansen cultureel centrum tel uur 9 Gezinsbond Tweedehandsbeurs baby- en kinderspullen parochiezaal Beke uur 9 Gezinsbond dancing diner party kantine KFAC uur uur 10 Gezinsbond schaatsen Yeti, Eeklo uur 10 2dehandsbeurs Waarschoot Tweedehandsbeurs baby- en kinderspullen cultureel centrum uur gsm Femma Beke creatief: eigen cadeau s maken parochiezaal Beke gsm Okra fietsen Landegem De Lorck kerkhof uur tel en 26 Okra hobbyclub cultureel centrum tel uur 14 KVLV Bloemschikken: duurzaam geschikt cultureel centrum uur door Katrien Van Hulle 3 of 5 euro tel Landelijke Gilde dropping dorpsplein uur inschrijven vóór 10 maart 15,16,17 vzw Podiumhuis Sporen: tragi-komische familiekroniek parochiezaal Beke vrij - za: uur zon: uur 8 of 10 euro WaMuKwi 16de Waarschootse Muziekquiz cultureel centrum uur 17 Orkest The Red Lights concert cafetaria sporthal 3 euro uur 19 Rijn en Moezel na 25 jaar: cultureel centrum door Andries Mathys audiovisuele voordracht gsm Davidsfonds i.s.m. De Waarschootse boer, stielman Stuiver 43 5 of 6 euro Neos, vtbkultuur en Historisch van alle tijden : lezing, film met uur inschrijven (tot 16/03): Lieveland. hapje en drankje tel Femma Beke culinair : Bistro, eenvoudig feestelijk parochiezaal Beke gsm les 3 20 Neos Seniorenbelangen cultureel centrum door notaris De Raedt uur tel Femma Kookles O Bistro eenvoudig feestelijk cultureel centrum tel uur 22 vtbkultuur Digitale beeldreportage cultureel centrum door Thienpont Vanden Branden Turkije: aan de rand van Azië en uur 2,50 of 3 euro Europa. tel vtbkultuur Knipoogdag vtbkultuur Gent dorp uur Okra fietstocht Bassevelde uur tel Okra Beke paasfeest parochiezaal Beke tel uur 27 Femma Beke creatief : bloemschikken Pasen parochiezaal Beke gsm Femma Bloemschikken thema Pasen cultureel centrum uur tel activiteiten

16 16 Winnaar actie Superklant Unizo TERUGBLIK Op zondag 3 februari vond de finale plaats van de actie Superklant. Van de 30 superklanten beschikte Jan Dekeyser uit Waarschoot over de passende autosleutel. Hij ging naar huis met een prachtige gezinswagen! Patricia Van Holderbeke won de quiz voor de Superklanten en zij kreeg haar gewicht in liters brandstof. De actie Superklant werd georganiseerd door Unizo Waarschoot en de werkgroep Waarschoot Events. Met de actie wilden zij klanten stimuleren om te blijven winkelen in eigen gemeente tijdens de dorpskernvernieuwing en de solidariteit onder de handelaars onderstrepen. Van september 2011 tot en met november 2012 werden maandelijks 2 winnaars geloot die aan de hand van een lettercode de juiste slagzin hadden gevormd. Zij wonnen een prijzenpakket en een mogelijks passende autosleutel. Het gemeentebestuur wenst Unizo Waarschoot en werkgroep Waarschoot Events te danken voor hun inzet en positieve bijdrage tijdens de werken aan de dorpskernvernieuwing. Liefdescarnaval in Domino! Tijdens de krokusvakantie organiseerde de buitenschoolse opvang Kinderclub Domino een week vol superleuke activiteiten met het thema Liefdescarnaval. Zo bakten de kinderen babypopcakes op Valentijnsdag. De favoriete bezigheid van de kindjes was het uitlikken van de deegpot! Op vrijdag was er een groot carnavalfeest en gingen de kinderen op bezoek in Woon- en Zorgcentrum De Linde. Het was een echte knutselweek én de ramen werden beschilderd! Gemeentelijk Infoblad nr 3

Fit in uw hoofd, goed in uw vel

Fit in uw hoofd, goed in uw vel Rood: C 0 M 80 Y 80 K 0 R 205 G 80 B 58 Blauw: C 100 M 0 Y 0 K 0 R 0 G 157 B 224 Groen: C 60 M 0 Y 100 K 0 R 141 G 182 B 60 Geel: C 0 M 27 Y 100 K 0 R 237 G 190 B 24 maart 2015 1 Fit in uw hoofd, goed

Nadere informatie

DEN BEIAARD. Vlaamse Gemeente Steenokkerzeel. maart-april

DEN BEIAARD. Vlaamse Gemeente Steenokkerzeel. maart-april Tweemaandelijks gemeentelijk informatieblad Vlaamse Gemeente Steenokkerzeel DEN BEIAARD 2010 maart-april De middenkatern vervangt de "huis-aan-huis-berichten" Erfgoeddag en WAK 2010 in kasteel Boetfort:

Nadere informatie

Nokere Koerse Jeugdboekenweek

Nokere Koerse Jeugdboekenweek Gemeente Ei-vol vitaliteit! V.U.: Unizo vzw Nieuwstraat 17, Kruishoutem Toelatingsnummer: 9770 Kruishoutem,P209090 Kantoor van afgifte: Gent X Maandelijks, behalve in februari en augustus Jaargang 25 -

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie

Gaat je kind voor het eerst naar school? Maak kennis met de verschillende basisscholen!

Gaat je kind voor het eerst naar school? Maak kennis met de verschillende basisscholen! GEMEENTELIJK INFORMATIEMAGAZINE Maandelijkse uitgave/33 e jaargang Juni 2015 nummer 6 www.nevele.be 10 Gaat je kind voor het eerst naar school? Maak kennis met de verschillende basisscholen! 2 6 7 8 9

Nadere informatie

infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / mei 2012 / nummer 252

infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / mei 2012 / nummer 252 infokrant Herent - Winksele - Veltem-Beisem / mei 2012 / nummer 252 Dinsdag 1 mei in het Wildemanspark Herent-Zuid wereldmarkt 14 uur: Opening wereldmarkt, doorlopend terras en feestweide. 14.30 uur: Workshop

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas 2 In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P

Nadere informatie

60+ Gids. Ouder worden in Veurne

60+ Gids. Ouder worden in Veurne 60+ Gids Ouder worden in Veurne Voorwoord Beste Veurnse 60+er, Wiene kunn n me voe joen doeën? Het Stadsbestuur van Veurne wil je graag na je 60ste verjaardag deze 60+ Gids overhandigen. Als senior krijg

Nadere informatie

De boer op met vrije tijd

De boer op met vrije tijd De boer op met vrije tijd Houvast voor vrijwilligers in armoedeorganisaties FONDS VRIJETIJDSPARTICIPATIE voor mensen die in armoede leven Wat is vrijetijdsparticipatie en waarom is het belangrijk? Colofon

Nadere informatie

WEGWIJS IN energie. Versie november 2014 Energie

WEGWIJS IN energie. Versie november 2014 Energie WEGWIJS IN energie Versie november 2014 Energie WEGWIJS IN ENERGIE in drie stappen... Het sociaal tarief voor gas en elektriciteit Het sociaal stookoliefonds Het gas- en elektriciteitsfonds Wegwijs in

Nadere informatie

buren Werken bij BP Iedereen heeft een gelijke kans Hoe werft BP aan? IN DIT NUMMER: www.bpgeel.be JAARGANG 10 NR 30 lente 2007

buren Werken bij BP Iedereen heeft een gelijke kans Hoe werft BP aan? IN DIT NUMMER: www.bpgeel.be JAARGANG 10 NR 30 lente 2007 buren JAARGANG 10 NR 30 lente 2007 Werken bij BP Iedereen heeft een gelijke kans Informatieblad van BP voor Eindhout, Groot-Vorst, Oosterlo, Punt, Stelen, Winkelomheide, Zammel en Zittaart www.bpgeel.be

Nadere informatie

N18. dheid leren. steding n geld rech- /plichten my

N18. dheid leren. steding n geld rech- /plichten my l a t i e s g e - N18 dheid leren rken dag- steding n geld rech- wo- /plichten my relaties gedheid leren BN18 Bruggen na(ar) 18: inleiding In 2010 werd met middelen van Integrale Jeugdhulp en met ondersteuning

Nadere informatie

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers.

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Dit boekje werd oorspronkelijk gemaakt door de stad Antwerpen en het Onthaalbureau Inburgering Antwerpen. Kom-Pas

Nadere informatie

Intentieverklaring glasvezelnet

Intentieverklaring glasvezelnet NieuwsSter In samenwerking met weekblad wijdemeren weekblad voor Wijdemeren Intentieverklaring glasvezelnet Oud 21e jaargang WEEK 9 woensdag 25 februari 2015 NR. 1061 Foto van de week De lokale jeugd heeft

Nadere informatie

Minderjarig - Meerderjarig : een groot verschil?? Thematische informatiebrochure. 6e nummer in een reeks brochures voor de Bredenaars.

Minderjarig - Meerderjarig : een groot verschil?? Thematische informatiebrochure. 6e nummer in een reeks brochures voor de Bredenaars. Minderjarig - Meerderjarig : een groot verschil?? Thematische informatiebrochure. 6e nummer in een reeks brochures voor de Bredenaars. Inhoud: Gemeentelijke jeugddienst, tel. 059/56.19.64 Layout: Gemeentelijke

Nadere informatie

Onze deur staat altijd open, kom maar binnen.

Onze deur staat altijd open, kom maar binnen. Kom maar binnen, dat zeg je tegen iemand die welkom is in je huis. Het is een uitnodiging, een open deur. Kom maar binnen is ook de titel van het kunstwerk van Jef Mouton dat in 2006 aan het Sociaal Huis

Nadere informatie

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement

Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Kom in de stemming! Met je klas naar het Vlaams Parlement Brochure voor de leraar van het secundair onderwijs 2 Kom in de stemming Welkom U hebt een bezoek aan het Vlaams Parlement vastgelegd: van harte

Nadere informatie

OP KAMP IN HET BUITENLAND

OP KAMP IN HET BUITENLAND OP KAMP IN HET BUITENLAND Trekken door de Alpen, zeilen op Zeelands water, vrijwilligerswerk in Roemenië, een culturele onderdompeling in Italië,... Het zijn maar enkele van de vele mogelijkheden die het

Nadere informatie

Nootdorp. Hij komt, hij komt! Gratis huis-aan-huismagazine

Nootdorp. Hij komt, hij komt! Gratis huis-aan-huismagazine Nootdorp Jaargang 6 nummer 10 november 2014 NU Gratis huis-aan-huismagazine Hij komt, hij komt! Sinterklaas in Nootdorp Dansgala met Kerst Repaircafé jubileert Herfsttijloos belicht Raad de Plaat Jongerenviering

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

mensen zonder wettig verblijf

mensen zonder wettig verblijf Infogids voor hulpverleners en begeleiders van mensen zonder wettig verblijf Regio Oostende Oktober 2012 Gebaseerd op de infogids van het Kruispunt Migratie Integratie (september 2012) en verspreid met

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

BETREKKEN VAN MOEILIJK BEREIKBARE OUDERS

BETREKKEN VAN MOEILIJK BEREIKBARE OUDERS BETREKKEN VAN MOEILIJK BEREIKBARE OUDERS Een brochure voor ouderraden en schoolteams met bruikbare handvaten, praktijkvoorbeelden en getuigenissen Inhoud INLEIDING... 3 1. WIE ZIJN DE MOEILIJK BEREIKBARE

Nadere informatie

dixit Gezondheidsorganisatie in Bangladesh is succesverhaal Iedereen low cost en alles is opgelost!? samenleving gezondheid werk krant over

dixit Gezondheidsorganisatie in Bangladesh is succesverhaal Iedereen low cost en alles is opgelost!? samenleving gezondheid werk krant over s e 11 Regio Antwerpen Vrijdag 6 april 2012 krant over samenleving gezondheid werk dixit Iedereen low cost en alles is opgelost!? Marc Leemans, voorzitter ACV 7 april: Wereldgezondheidsdag Gezondheidsorganisatie

Nadere informatie

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND Datum: 25 juni 2013 Rapportnummer: KOM4/2013 Kinderen in armoede in Nederland Verwey-Jonker Instituut Majone Steketee Trudi Nederland Jodi Mak Renske van der Gaag Maxine

Nadere informatie

DE ZANDLOPER. 10-11 Los del Trè laat gitaren trillen in Ossel. 2-3 Uit de gemeenteraad Open VLD stapt uit Lijst Burgemeester

DE ZANDLOPER. 10-11 Los del Trè laat gitaren trillen in Ossel. 2-3 Uit de gemeenteraad Open VLD stapt uit Lijst Burgemeester afgiftekantoor Brussel X DE ZANDLOPER wemmel Jaargang 13 nr 3 maart 2012 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van gemeenschapscentrum de ZANDLOPER en vzw de Rand België - Belgique P.B.

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep Het keukentafelgesprek Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep 20 Voorbereiden op het keukentafelgesprek Iedereen die een beroep gaat doen op de Wmo krijgt

Nadere informatie

De kracht van buurtsportcoaches

De kracht van buurtsportcoaches De kracht van buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen Hoe je met hun inzet de sport- en beweegdeelname van mensen met een beperking een impuls geeft Een sportieve samenleving Inhoud 3 Een sportieve

Nadere informatie

Minder regels voor vrijwilligers

Minder regels voor vrijwilligers Minder regels voor vrijwilligers krant voor gemeenten & vrijwilligersorganisaties een uitgave van Vereniging NOV Minder lokale regels Zo moeilijk is het toch niet? Een vergunning of subsidie aanvragen?

Nadere informatie