info 5 Openbaar onderzoek Berg 12 Veilig online 13 Fundels in de bib

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "info www.waarschoot.be 5 Openbaar onderzoek Berg 12 Veilig online 13 Fundels in de bib"

Transcriptie

1 info 5 Openbaar onderzoek Berg 12 Veilig online 13 Fundels in de bib Gemeentelijk infoblad, verschijnt elf maal per jaar, 19 de jaargang nummer 3, maart

2 2 Wachtdiensten COLOFON gemeentelijk infoblad, verschijnt elf maal per jaar (niet in augustus) 19 de jaargang nummer 3 maart 2013 Redactieadres gemeente Waarschoot communicatieambtenaar Dorp Waarschoot tel fax Eindredactie dienst communicatie met dank aan alle gemeentelijke diensten voor hun medewerking Verantwoordelijk uitgever College van burgemeester en schepenen, Dorp 1, 9950 Waarschoot Vormgeving en druk Vanden Broele, Brugge Deadline gemeentelijk infoblad april is 4 maart 2013 Deze uitgave wordt gedrukt op 100 % gerecycleerd papier. Wachtdienstregeling dokters tel Gemeentehuis Dorp 1, 9950 Waarschoot tel fax openingsuren: maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag uur uur 1ste zaterdag* van de maand uur *enkel de dienst burgerzaken is open, gesloten in augustus Spreekuur burgemeester elke voormiddag zonder afspraak uur gsm Spreekuur schepenen na afspraak Zitting gemeenteraad raadzaal gemeentehuis uur De eerstvolgende gemeenteraad is op 7 maart Wachtdienstenregeling apothekers Meetjesland Zuid-Oost Wachtdienst overdag: tussen uur en uur 23/02-02/03 Vercauteren Molendreef 10 Lovendegem Carette-Van De Velde Kapellestraat 9 Evergem /03-09/03 Geyssens Groenplein 20 Zelzate Chalmet Sleidingedorp 27 Sleidinge /03-16/03 Oushoorn Doornzele Dries 46 Doornzele Van Hyfte Oostwinkeldorp 26 Oostwinkel /03-23/03 Van Parijs Leegstraat 11 Zelzate Van Gansbeke Drongensesteenweg 16 Vinderhoute /03-30/03 Matthys Grote Markt 70 Zelzate Bollengier Sleidingedorp 95 Sleidinge /03-06/04 Vanderhaeghen Schoolstraat 2 Waarschoot De Cock Kapellestraat 60 Evergem Wachtdienst s nachts: tussen uur en uur: tel of Wachtdienstregeling Algemeen Tandarts Vlaanderen tel (tussen uur en uur) Gemeentelijke Openbare Bibliotheek Nieuwstraat 6, 9950 Waarschoot tel openingsuren: dinsdag uur woensdag uur donderdag uur zaterdag uur zondag uur Gesloten op 31 maart. Brandweer Waarschoot tel. brand en dringende hulp 100 of 112 tel. administratie fax Sociaal Huis Kerkstraat 7, 9950 Waarschoot OCMW-diensten tel , fax, , openingsuren: maandag dinsdag uur woensdag donderdag vrijdag gratis rechtshulp vrij spreekuur in Sociaal Huis van uur tot uur 26 maart 2013: Martens Kim Politie LoWaZoNe in nood: tel. 101 tel , fax , openingsuren: maandag dinsdag woensdag uur donderdag vrijdag PWA Buren tel , fax , openingsuren: dinsdag uur donderdag uur 1ste en 3de zaterdag van de maand uur Zitdag Woonwijzer Meetjesland Voor vragen in verband met verbouwingspremies, sociale leningen, sociale woningen, huurwetgeving, woningkwaliteit kan je iedere woensdag van uur tot uur terecht in het Sociaal Huis. Gemeentelijk Infoblad nr 3

3 Gemeenteraad 3 De belangrijkste beslissingen uit de gemeenteraad van 5 december Financiën De gemeenteraad neemt akte van het exploitatiebudget 2013 van het OCMW. De gemeenteraad neemt akte van het budget 2013 van de kerkfabriek Sint-Ghislenus De gemeenteraad neemt akte van wijziging nr.1 van het budget 2012 en budget 2013 van de kerkfabriek Sint Maurus. De gewone en buitengewone gemeentebegroting wordt gewijzigd na budgetwijziging nr. 5 en 6 en de nieuwe uitkomst van het budget wordt vastgesteld op respectievelijk ,99 en 0 euro. Aangezien de gemeentebegroting voor 2013 niet meer werd goedgekeurd door de gemeenteraad worden er 5 voorlopige twaalfden aangenomen voor de maanden januari, februari, maart, april en mei in De voorlopige twaalfden worden beperkt tot telkens 1/12de van de kredieten zoals die in de begroting van de gewone dienst van het jaar 2012 werden vastgesteld. De algemene gemeentebelasting voor het aanslagjaar 2013 werd vastgesteld op 149 euro voor zowel gezinnen als bedrijven. De aanvullende belasting op de personenbelasting ligt op 7,5 % en er worden opcentiemen op de onroerende voorheffing geheven. Voor het aanslagjaar 2013 wordt een gemeentebelasting gevestigd op de woningen en studentenkamers die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister. Het reglement voor het opmaken van een leegstandregister wordt aangevuld met de mogelijkheid tot beroepsprocedure. In 2013 wordt 50 opcentiemen geheven zowel op de heffing ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten als op de heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen. Voor de gemeentelijke begraafplaats centrum worden columbariumelementen aangekocht. De raming bedraagt euro incl. btw. De openbare verlichting wordt aangepast in het kader van de dorpskernvernieuwing voor het aanlichten van de boombakken op de hoek van de kerk. De kosten worden geraamd op euro incl. btw. Voor het aanpassen van het openbaar laagspanningsnet en de aanleg van foorkasten in het kader van de dorpskernvernieuwing worden werken uitgevoerd door IMEWO. De kosten voor deze werken worden geraamd op euro incl. btw. Verrekening 4 voor de aanleg van het fietspad en de drukriolering Stuiver-Stoktevijver wordt goedgekeurd voor het totaal bedrag in meer van ,08 euro incl. btw. Beleid De samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Gent en de gemeente Waarschoot in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering met betrekking tot de jeugdcriminaliteit wordt verlengd. secretariaat, tel , ACTUEEL Met je kinderen op reis naar het buitenland? Vraag tijdig een kids-id aan Ga je op reis met je kinderen naar het buitenland? Dan heeft je kind (binnen Europa) een Kids-ID nodig. Deze kost 3 euro (tot en met 31 maart; 6 euro vanaf 1 april) en is 3 jaar geldig. dienst burgerzaken, tel , Vraag een kids-id op tijd aan want de leveringstermijn van een kids-id is 3 weken. Als je je kids-id te laat aanvraagt, kan een spoedprocedure 106 tot 170 euro kosten! Niet alle landen aanvaarden de Kids-ID als geldig identiteitsdocument. Raadpleeg of de dienst burgerzaken voor de vereiste reisdocumenten.

4 4 Politiecollege en politieraad ACTUEEL Met de start van een nieuwe politieke legislatuur wordt ook een nieuwe bestuur voor de politie LoWaZoNe gekozen. Het politiecollege wordt gevormd door de burgemeesters van de gemeenten Lovendegem, Waarschoot, Zomergem en Nevele. Het politiecollege is bevoegd voor de organisatie en het beheer van de lokale politie. De politieraad heeft bevoegdheden inzake begroting, personeelsformatie en benoemingen. In de politieraad zetelen vertegenwoordigers van elke gemeente van de zone. In de installatievergadering van 2 januari 2013 werden de volgende gemeenteraadsleden van Waarschoot verkozen tot lid van de politieraad van de LoWaZoNe: Dirk David (CD&V), Bertrand De Craene (NV-A), Inge De Graeve (Open VLD) en Jochen De Smet (Open VLD). Zij legden de eed af tijdens de politieraad op 1 februari Een volledige samenstelling van de politieraad vind je op Heb jij een mening over mobiliteit? In 2013 wordt een nieuwe gemeentelijke adviesraad voor mobiliteit samengesteld. Deze adviesraad adviseert de gemeente over de te volgen politiek inzake gemeentelijk mobiliteit en de plaatselijke verkeersveiligheid, hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag van het college van burgemeester en schepenen of van de gemeenteraad. De adviesraad wordt in ieder geval om advies gevraagd bij alle ingrijpende openbare werken en de (her)inrichting van wegen, straten en pleinen. Naast stemgerechtigde leden die worden voorgedragen door een organisatie (werkgevers- en werknemersorganisaties, onderwijs en andersvaliden) of door de gemeentelijke adviesraden (Gecoro, Mina-, jeugd-, landbouw- en ouderenadviesraad) kunnen ook twee deskundigen en twee geïnteresseerde inwoners deel uitmaken van de gemeentelijke adviesraad. Ben jij deskundige mobiliteit of heb jij als inwoner een bijzondere interesse voor mobiliteit en verkeersveiligheid die je grondig kan motiveren? Wil jij je stem laten horen in de gemeentelijke adviesraad voor mobiliteit? Gelieve uw kandidatuur vóór 20 maart 2013 schriftelijk te bezorgen aan het gemeentebestuur, ter attentie van het college van burgemeester en schepenen, Dorp 1 te 9950 Waarschoot of via dienst grondgebiedzaken, tel , Dorpskernvernieuwing De verharding van het volledige dorpsplein is afgewerkt. Banken, bomen en bijkomende verlichting worden eind maart op het dorpsplein geplaatst. Half februari is de aanleg van Parking Centrum in de Nieuwstraat gestart. De werken zullen duren tot omstreeks eind mei Tijdens de werken wordt een deel van het dorpsplein tijdelijk ingericht als parkeergelegenheid. Bij vragen over de dorpskernvernieuwing kan je steeds terecht bij de afdeling gemeentewerken of bij de vertegenwoordiger van de inwoners en handelaars: Paul Dryhoel, Stationsstraat 13, gsm , paul. afdeling gemeentewerken, tel , Gemeentelijk Infoblad nr 3

5 Kere 5 ACTUEEL H. Consciencelaan Keerstraatje Berg Openbaar onderzoek rooilijnenplan Berg (fase 1) De gemeenteraad heeft in de zitting van 7 februari 2013 het ontwerp van rooilijnenplan Berg, voor de verkaveling van het voormalig voetbalveld, voorlopig vastgesteld. Het dossier ligt ter inzage op het gemeentehuis, dienst grondgebiedzaken van 1 maart 2013 tot 31 maart 2013, elke werkdag van maandag tot vrijdag van uur tot uur, op dinsdag ook van uur tot uur, op woensdag ook van uur tot uur. Gedurende deze periode en uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek kunnen bezwaren en opmerkingen, waartoe deze aanvraag aanleiding kan geven, via aangetekend schrijven worden verstuurd of afgegeven tegen ontvangstbewijs aan het College van Burgemeester en Schepenen, Dorp 1, 9950 Waarschoot. In een volgende fase wordt ontsluiting voorzien via het Keerstraatje naar de N9. Hiervoor zal na vaststelling in de gemeenteraad, een 2 de openbaar onderzoek worden opgestart. dienst grondgebiedzaken, tel ,

6 6 Energiepremies 2013 MILIEU Het Vlaams Energieagentschap publiceerde begin 2013 een nieuwe brochure over premies en goedkope leningen voor energiezuinige renovaties aan jouw woning. De brochure bevat een overzicht van de premies, de fiscale voordelen en de goedkope leningen die je in 2013 kunt krijgen bij de uitvoering van energiebesparende maatregelen. Lees de brochure online of bestel gratis jouw papieren exemplaar op of via tel Je kan de brochure ook afhalen bij de dienst grondgebiedzaken op het gemeentehuis. dienst grondgebiedzaken, tel , cv-installateur bereken uw winst op Premies en goedkope leningen voor energiebesparing in Vlaanderen isoleer, isoleer, isoleer! isoleer, isoleer, isoleer! subsidies VEA 2013 De Kringwinkel gaat RETRO Op zaterdag 16 maart van uur tot uur tekenen liefhebbers van spullen uit de oude doos maar beter present voor de Retrobeurs van De Kringwinkel Meetjesland in Eeklo. De jaren 50, 60, 70 en 80 komen er weer helemaal tot leven dankzij een uitgebreid aanbod van authentieke meubels, textiel met vrolijke motiefjes en tal van andere spullen en accessoires. Misschien ontdek je er wel het favoriete speelgoed uit jouw kindertijd? Creatieve textieldemonstraties, een bar in retrostijl en andere leuke randactiviteiten vormen de kers op de taart. Niet te missen voor retrofans! De Kringwinkel Meetjesland, Slachthuisstraat 2b te Eeklo, of Tijdelijke vervanging stedenbouwkundig ambtenaar Stedenbouwkundig ambtenaar Johan De Muynck is tot 15 mei 2013 afwezig. Het gemeentebestuur doet beroep op de intercommunale Veneco² (dienstverlenende vereniging voor ruimtelijke ordening en economische ontwikkeling) voor een deskundige vervanging inzake stedenbouwkundige dossiers. Tot 15 mei 2013 kan je bij de dienst grondgebiedzaken terecht bij mevrouw Annelies De Clercq of mevrouw Tina Verschueren voor stedenbouwkundige vragen op: dinsdag van uur tot uur woensdag van uur tot uur Voor alle overige administratieve vragen kan je bij de dienst grondgebiedzaken terecht tijdens de openingsuren van het gemeentehuis: elke werkdag van uur tot uur, op dinsdag ook van uur tot uur en op woensdag ook van uur tot uur. dienst grondgebiedzaken, tel , Gemeentelijk Infoblad nr 3

7 Laat je snoeihout gratis verhakselen! 7 Naar jaarlijkse gewoonte organiseren de Waarschootse compostmeesters de actie: Laat je snoeihout gratis verhakselen!. Snoeiafval, zoals takken, haagscheersel en kleine stammetjes, wordt door de hakselaar verkleind. Het versnipperde hout, de gebroken schors en het versneden blad kunnen als mulchlaag gebruikt worden of ze kunnen gecomposteerd worden. Het is niet alleen een makkelijke manier om van je snoeihout af te komen, de houtsnippers zijn ook heel goed voor de ondergrond van je planten! Iedereen die snoeihout aanvoert, krijgt een verhakseld equivalent mee van het aangevoerde snoeiafval. Daarnaast zijn nog tal van mooie prijzen te winnen en kan je ter plaatse genieten van een gratis drankje! MILIEU Wanneer? zaterdag 16 maart 2013 van uur tot uur en van uur tot uur. Waar? Milieupark (demoplaats), Stationsplein te Waarschoot De gemeentelijke groenarbeiders helpen mee aan het verhakselen van jouw snoeihout. milieu- en duurzaamheidsambtenaar, tel , Belgerinkel 2013: inschrijven handelaars Met Belgerinkel naar de Winkel is een initiatief van Bond Beter Leefmilieu, UNIZO en CM waar de gemeente Waarschoot graag aan meewerkt. De actie wordt dit jaar voor de zesde keer georganiseerd in Waarschoot en loopt van zaterdag 4 mei 2013 tot en met zaterdag 8 juni Er wordt dit jaar gewerkt rond het thema gezondheid met als slagzin Fiets je kerngezond. Iedereen wordt, door middel van een spaaractie, aangemoedigd om met de fiets of te voet naar de winkel te gaan. Met een volle spaarkaart kan worden deelgenomen aan de tombola. Ben je handelaar (ook voor niet-unizo-leden) en wens je deel te nemen aan de actie in Waarschoot? Neem dan contact op met de milieu- en duurzaamheidsambtenaar voor alle info en voorwaarden. Je kan je inschrijven tot en met 8 maart milieu- en duurzaamheidsambtenaar, tel ,

8 8 WELZIJN Tussenkomst bij betalen verwarmingsfactuur Mensen die hun verwarmingsfactuur moeilijk kunnen betalen kunnen beroep doen op een verwarmingstoelage of brandstoftoelage. Beide toelagen kan je aanvragen via het Sociaal Huis. Vraag je toelage binnen de 60 dagen na levering aan! Als je je factuur te laat indient bij het Sociaal Huis, kan het Sociaal Verwarmingsfonds helaas niet meer tussenkomen. Verwarmingstoelage (Sociaal Verwarmingsfonds) Voor huisbrandolie, lamppetroleum (type c) en bulkpropaangas (niet voor: aardgas via aansluiting op het stadsdistributienet, propaangas in gasflessen en butaangas in gasflessen) Personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, personen met begrensd inkomen of personen met schuldoverlast kunnen in aanmerking komen Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe je behoort. Per huishouden en per jaar kan er maximum liter brandstof in aanmerking genomen worden. Brandstoftoelage (Sociaal Huis) Voor personen met een begrensd inkomen. De toelage bedraagt 35 euro per maand + 7,50 euro per maand per kind. De brandstoftoelage kan dit winterseizoen nog toegekend worden voor de maanden januari, februari en maart Het is mogelijk dat je de ene maand wel en de andere maand geen recht hebt op de brandstoftoelage. Alle info en voorwaarden over de verwarmings- en brandstoftoelage kan je opvragen bij het Sociaal Huis. Sociaal Huis, Kerkstraat 7, , Betaal minder voor elektriciteit en aardgas Elektriciteit en aardgas zijn duur. Misschien ben je al lang klant bij dezelfde leverancier. Er is misschien een goedkopere voor jou. Om je te helpen bij het kiezen van de beste leverancier heeft de VREG (Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt) voor jou een vergelijking gemaakt op Om te zien wie voor jou de beste leverancier is, moet je de prijzen én de dienstverlening vergelijken. Opgelet: als je recht hebt op de sociale maximumprijzen, heb je de goedkoopste prijs. Elke leverancier moet hetzelfde sociaal tarief aanrekenen. Veranderen omwille van de prijs is dan ook niet nodig. Je kan wel veranderen omdat je niet tevreden bent van de dienstverlening van je leverancier. De folder Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas van de VREG legt in eenvoudige en begrijpelijke taal uit hoe je kan vergelijken en de beste energieleverancier kan vinden. Je kan de folder vinden in het Sociaal Huis, downloaden via of bestellen via tel Je kan je ook laten begeleiden door Woonwijzer Meetjesland. Zij hebben elke woensdag van uur tot uur hun zitdag in het Sociaal Huis, Kerkstraat 7. Je kan er gratis langsgaan zonder afspraak. Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers en vind de beste. U kan heel wat geld besparen. Veranderen van energieleverancier is gratis en niet moeilijk. Hoe komt u te weten wie voor u de beste leverancier is? Telefonisch: bel op weekdagen tussen 9u en 17u het gratis telefoonnummer 1700 en kies toets 4 Andere vraag. Via internet: ga naar en klik op Vergelijk: doe de V-TEST! Persoonlijk contact: contacteer uw vertrouwenspersoon bij uw OCMW, CAW, buurthuis of vereniging Wat hebt u nodig om de vergelijking te maken? Uw laatste jaarlijkse eindafrekening elektriciteit en aardgas. Hebt u sociaal tarief? Dan krijgt u de goedkoopste prijzen en moet u niet veranderen. Woonwijzer Meetjesland, Moeie 16a te Eeklo, tel , of elke woensdag in het Sociaal Huis Kerkstraat 7 te Waarschoot VREG, tel Gemeentelijk Infoblad nr 3

9 10 tips voor een gezonde lenteschoonmaak Voel je het al kriebelen? Na een lange winter voelen heel wat mensen de drang om het huis een grondige lenteschoonmaak te geven. Gewapend met een leger aan schoonmaakproducten wordt er korte metten gemaakt met vuiltjes en bacteriën. Maar is dat wel zo goed voor onze gezondheid? 10 tips Vermijd producten met een gevaarsymbool, er bestaan minder gevaarlijke alternatieven. Gebruik een allesreiniger zonder desinfecteermiddelen. Maak schoon zonder te ontsmetten want ontsmetten is niet nodig voor een goede hygiëne in huis. Het microvezeldoekje is een echte aanrader. Met deze doekjes kan je poetsen zonder gebruik van schoonmaakmiddelen: doeltreffend, effectief en milieuvriendelijk. De fijngeweven doeken kan je gebruiken voor glas, spiegels en glanzende oppervlakken, de grof geweven doeken zijn goed voor al je ander schoonmaakwerk. Vermijd spuitbussen en luchtverfrissers! Ze verstuiven het product in fijne druppels die je gemakkelijk kan inademen, wat kan leiden tot irritatie van ogen, huid en ademhalingsorganen. Dat geldt ook voor ontgeurders. Meng javel of bleekwater nooit met andere producten zoals ontkalker. Zo ontstaan giftige chloordampen die irriterend zijn voor ogen en luchtwegen en brandwonden kunnen veroorzaken op de huid. Volg steeds de gebruiks- en veiligheidsaanbevelingen. Houd je aan de aanbevolen dosis. Als er geen dosis vermeld wordt, gebruik dan zo weinig mogelijk. Meer gebruiken is écht niet beter. De beste manier om slechte geurtjes te verdrijven is door verluchting. Schoonmaakmiddelen bevatten geurstoffen die alles fris doen ruiken. Deze geurstoffen kunnen echter met andere stoffen in de lucht reageren en zo irritatie van de slijmvliezen veroorzaken. Bovendien zijn heel wat mensen met astma overgevoelig voor die geurstoffen. Gebruik je stofzuigerzak niet te lang en maak de filters van je stofzuiger schoon in een sopje wanneer je er een nieuwe zak in zet of vervang ze door nieuwe filters. Stofzuigers met een HEPA-filter of een centraal stofzuigsysteem brengen minder stof opnieuw in de lucht. Verlucht goed tijdens stofzuigen, vegen of afstoffen! Kies voor gladde vloerbedekking die je met water kan schoonmaken. i.s.m. 9 WELZIJN Geestelijke gezondheidszorg Eén op de vier mensen kampt met ernstige psychische problemen. De stap naar hulp wordt vaak niet tijdig gezet omdat men onvoldoende weet wat er aan de hand is of waar men terechtkan. De behoefte aan betrouwbare en begrijpelijke informatie is groot en het is heel belangrijk om te praten over psychische problemen. Daarom ontwikkelde de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid de website De nieuwe site biedt informatie over de meest voorkomende klachten en maakt u wegwijs in het grote aanbod aan organisaties en hulpverleners in Vlaanderen. Binnenkort breidt de site uit met onlinehulpverlening. Neem contact op met je huisarts die je verder kan helpen.

10 10 Sportlaureaten 2012 SPORT Op zaterdag 4 februari 2013 werden de Waarschootse sportlaureaten 2012 gehuldigd tijdens een academische zitting georganiseerd door de sportraad en sportdienst. Een overzicht van de winnaars in de verschillende categorieën: Sportclub competitief: Sportclub recreatief: Sportverdienstelijke: Sportfiguur competitief: Sportfiguur recreatief: Beloftevolle jongere: Jeugdsportploeg: Special Olympics atleten Gymclub Waarschoot FC De Ploeg Koen Dierckx Jurrie Van Waeyenberghe Martine Boute Vicky Verschaere KFAC U13 bijz. prov. Humival Koen Dierckx werd verkozen tot sportverdienstelijke van Koen is bestuurslid van Badmintonclub Waarschoot sedert de oprichting van de club en sinds jaren ook voorzitter. Daarnaast is Koen ook 18 jaar lid en sinds eind 2008 voorzitter van de sportraad. Koen stopt met het voorzitterschap van de sportraad om nieuwe horizonten te ontdekken. De sportraad zal zijn diplomatie, kalmte, kennis, onpartijdigheid en humor erg missen en wenst hem uitdrukkelijk te bedanken voor zijn aandeel binnen de sportraad! Van harte gefeliciteerd aan alle genomineerden en winnaars met hun sportieve prestaties! Meer foto s van de sportlaureaten op Gemeentelijk Infoblad nr 3

11 Sportkampen paasvakantie 11 Er zijn nog een aantal plaatsen vrij voor de paassportkampen. Inschrijven is nog mogelijk tot en met vrijdag 15 maart De brochure kan je ook raadplegen op (activiteiten uit de sportdienst). SPORT Kriebelmania Gaan jullie mee naar de Oost-Vlaamse jeugdsporthappening (voor kids vanaf het 4 de leerjaar) op donderdag 11 april 2013? We vertrekken met de bus aan de sporthal van Waarschoot om uur naar het provinciaal domein Puyenbroeck te Wachtebeke en zijn terug omstreeks uur à uur. Je kan op een actieve wijze kennismaken met tal van avontuurlijke sportdisciplines zoals o.a. airtrack, baseballsimulatie, boogschieten liggende wip, boogschieten op doel, cyclobal, circus-technieken, dans, fit-o-fun (openluchtfitness), GPS Geocaching, golf, handbal, handboog-schieten op doel, hoog en laag touwenparcours en nog zoveel meer Deelnemen kost 12 euro voor inwoners (inwoners en niet-inwoners die naar school gaan in Waarschoot) of 17 euro (voor niet-inwoners) (= deelname kriebelmania, busvervoer en begeleiding). Inschrijven kan nog tot en met 15 maart Meebrengen: lunchpakket, zwemgerief (wie wil zwemmen), regenjas, extra paar sportschoenen voor binnen. sportdienst, Sportstraat 3, tel , open: maandag t.e.m. vrijdag van uur tot uur en van uur tot uur, met uitzondering van dinsdag van uur tot uur. Op woensdagvoormiddag en vrijdagnamiddag gesloten.

12 12 Veilig online JEUGD Kinderen zitten op steeds jongere leeftijd voor het computerscherm om te gamen, te chatten, informatie op te zoeken voor een huistaak,... Ouders maken zich soms zorgen over het internetgedrag van hun kinderen. En ook in de pers verschijnen hierover alarmerende berichten: 55 procent van de 9- tot 16-jarigen heeft last van dingen die ze online aantreffen. De kinderen zijn het vaakst bang wanneer het gaat om enge inhoud. Dit maakt 1 op 4 zelfs angstig. De kinderen vinden dat video-sharing sites zoals YouTube de meeste risico s inhouden, gevolgd door websites (29 procent), sociale netwerksites (13 procent) en spelletjes (10 procent). Sommige risico s die volwassenen zorgen baren werden zelden genoemd. Minder dan 1 procent vermeld het delen van persoonlijke informatie of in contact komen met vreemden. Dat blijkt uit het EU Kids Online Project waarbij in 25 Europese landen kinderen bevraagd werden. (bron: Belga 5 februari 2013) Infonamiddag voor kinderen De gemeentelijke preventiewerkgroep Met Mate wil kinderen informeren over het gebruik van internet. Op 7 en 8 maart 2013 komen vrijwilligers van Child Focus naar De Lieve en De Notelaar om de kinderen van het 6 de leerjaar via spel, discussie en groepswerk te sensibiliseren rond veilig surfen op internet, veilig gebruik van sociale media, Met Mate is initiatiefnemer van deze actie in samenwerking met de directies van De Lieve en De Notelaar en de ouderraad van De Lieve. Infoavond voor ouders en geïnteresseerden De gemeentelijke preventiewerkgroep Met Mate organiseert i.s.m. de Gezinsbond, de ouderraad van De Lieve, De Notelaar, ACW en VDK Spaarbank een gratis infoavond Onze kinderen veilig online voor ouders en geïnteresseerden. Via een multimediapresentatie laat Danny Verlinden, lesgever bij de Gezinsbond, visueel zien hoe kinderen en jongeren (tussen zes en vijftien jaar) omgaan met internet. Hij maakt je wegwijs in een aantal technische aspecten en leert hoe een betere beveiliging mogelijk is. Daarna komt uitgebreid aan bod hoe ouders hun kinderen kunnen begeleiden bij het chatten, mailen en surfen. wanneer: vrijdag 8 maart om uur waar: cultureel centrum, Nieuwstraat 8 prijs: gratis iedereen welkom dienst jeugd en cultuur, , Gemeentelijk Infoblad nr 3

13 Nieuw! Fundels in de bib 13 Fundels combineert twee elementen die samen aanwezig zijn in de bibliotheek: boeken en computers. Fundels brengt bestaande prentenboeken tot leven aan de hand van zes interactieve hoeken. Kijkhoek: deze hoek biedt de geanimeerde versie van het boek aan. Leeshoek: in deze hoek wordt het prentenboek pagina per pagina voorgelezen. Fundels uitleenkit Bibliotheekbezoekers kunnen in de bibliotheek een Fundels-rugzak ontlenen waarin een Fundels-lezer en één Fundels-boek zit. Op de computer thuis installeert men dan de Fundels-applicatie en kan men vervolgens aan de slag gaan met het boekje in de rugzak. De Fundelsrugzak en Fundels-boeken worden in de bibliotheek gepresenteerd in de Fundels-display. CULTUUR Activiteitenhoek: deze hoek bevat allerhande activiteiten in papieren vorm Tekenhoek: in deze hoek maken kinderen hun eigen verhaal met figuren en afbeeldingen uit het boek aangevuld met persoonlijke creaties. Spelletjeshoek: de spelletjes in deze hoek worden aangepast op het niveau van het kind en dit aan de hand van drie leeftijdscategorieën. De spelletjes zijn speels met een educatieve toets. Auteurshoek: deze hoek vertelt wie de auteur/illustrator van het verhaal is en welke andere titels hij/zij nog creëerde. Een zee van tijd In 2013 neemt de Jeugdboekenweek de tijd. Ze kijkt naar het verleden en richting toekomst, telt de dagen van de week en ziet de seizoenen passeren. Ze is opgejaagd en ze verveelt zich. Ze denkt na over de eeuwigheid. Ze zet de tijd stil. Ze zoekt het juiste verhaal en laat het voor altijd duren. Van 2 tot 7 maart wordt de bib opgefleurd met werkjes van de leerlingen lagere graad van de Academie Beeld en er wordt samen met de scholen een bibliotheekspel gespeeld. bibliotheek, tel ,

14 14 Er was eens... CULTUUR Op dinsdag 26 maart 2013 om uur brengen alle leerlingen van de klas Spreek- en Speelplezier van de Kunstacademie in Waarschoot gedichtjes, toneel en verhalen rond sprookjes en prinsen en prinsessen. Ouders, broers, zussen, oma s, opa s, tantes, ooms, neven, nichten, vrienden, vriendinnen, buren en kennissen zijn van harte uitgenodigd om eens te komen luisteren en kijken naar wat de meisjes en jongens op het podium brengen. Komt dat zien! komt dat zien! Academie Woord Muziek Beeld afdeling Waarschoot, Nijverheidsstraat 1A, tel , LESSENREEKSEN MAART WANNEER WIE WAT WAAR en UUR WEETJES EXTRA 5, 19, 26 KVLV yoga turnzaal De Lieve tot uur elke maandagmiddag Hobbyclub haken, breien, borduren Den Biechtstoel uur 12, 19 en 26 Femma Naailessen: allemaal cultureel centrum rokjes à la Mme Zsa uur Zsa door Jan Baeke tel euro per les 35 of 40 euro voor 10 lessen gsm tel Gemeentelijk Infoblad nr 3

15 ACTIVITEITENKALENDER meer info op MAART in Waarschoot WANNEER WIE WAT WAAR en UUR WEETJES EXTRA 4 Okra Wandelen Achtkanter sporthal uur tel Femma avondwandeling sporthal uur gsm KVLV Stikkedonkerwandeling: Oostmoer 198 tel stilvallen en genieten uur 7 KVLV kookles: pizza cultureel centrum uur uur door Annie Houtmeyers 5 of 7 euro tel en 22 Okra dansen cultureel centrum tel uur 9 Gezinsbond Tweedehandsbeurs baby- en kinderspullen parochiezaal Beke uur 9 Gezinsbond dancing diner party kantine KFAC uur uur 10 Gezinsbond schaatsen Yeti, Eeklo uur 10 2dehandsbeurs Waarschoot Tweedehandsbeurs baby- en kinderspullen cultureel centrum uur gsm Femma Beke creatief: eigen cadeau s maken parochiezaal Beke gsm Okra fietsen Landegem De Lorck kerkhof uur tel en 26 Okra hobbyclub cultureel centrum tel uur 14 KVLV Bloemschikken: duurzaam geschikt cultureel centrum uur door Katrien Van Hulle 3 of 5 euro tel Landelijke Gilde dropping dorpsplein uur inschrijven vóór 10 maart 15,16,17 vzw Podiumhuis Sporen: tragi-komische familiekroniek parochiezaal Beke vrij - za: uur zon: uur 8 of 10 euro WaMuKwi 16de Waarschootse Muziekquiz cultureel centrum uur 17 Orkest The Red Lights concert cafetaria sporthal 3 euro uur 19 Rijn en Moezel na 25 jaar: cultureel centrum door Andries Mathys audiovisuele voordracht gsm Davidsfonds i.s.m. De Waarschootse boer, stielman Stuiver 43 5 of 6 euro Neos, vtbkultuur en Historisch van alle tijden : lezing, film met uur inschrijven (tot 16/03): Lieveland. hapje en drankje tel Femma Beke culinair : Bistro, eenvoudig feestelijk parochiezaal Beke gsm les 3 20 Neos Seniorenbelangen cultureel centrum door notaris De Raedt uur tel Femma Kookles O Bistro eenvoudig feestelijk cultureel centrum tel uur 22 vtbkultuur Digitale beeldreportage cultureel centrum door Thienpont Vanden Branden Turkije: aan de rand van Azië en uur 2,50 of 3 euro Europa. tel vtbkultuur Knipoogdag vtbkultuur Gent dorp uur Okra fietstocht Bassevelde uur tel Okra Beke paasfeest parochiezaal Beke tel uur 27 Femma Beke creatief : bloemschikken Pasen parochiezaal Beke gsm Femma Bloemschikken thema Pasen cultureel centrum uur tel activiteiten

16 16 Winnaar actie Superklant Unizo TERUGBLIK Op zondag 3 februari vond de finale plaats van de actie Superklant. Van de 30 superklanten beschikte Jan Dekeyser uit Waarschoot over de passende autosleutel. Hij ging naar huis met een prachtige gezinswagen! Patricia Van Holderbeke won de quiz voor de Superklanten en zij kreeg haar gewicht in liters brandstof. De actie Superklant werd georganiseerd door Unizo Waarschoot en de werkgroep Waarschoot Events. Met de actie wilden zij klanten stimuleren om te blijven winkelen in eigen gemeente tijdens de dorpskernvernieuwing en de solidariteit onder de handelaars onderstrepen. Van september 2011 tot en met november 2012 werden maandelijks 2 winnaars geloot die aan de hand van een lettercode de juiste slagzin hadden gevormd. Zij wonnen een prijzenpakket en een mogelijks passende autosleutel. Het gemeentebestuur wenst Unizo Waarschoot en werkgroep Waarschoot Events te danken voor hun inzet en positieve bijdrage tijdens de werken aan de dorpskernvernieuwing. Liefdescarnaval in Domino! Tijdens de krokusvakantie organiseerde de buitenschoolse opvang Kinderclub Domino een week vol superleuke activiteiten met het thema Liefdescarnaval. Zo bakten de kinderen babypopcakes op Valentijnsdag. De favoriete bezigheid van de kindjes was het uitlikken van de deegpot! Op vrijdag was er een groot carnavalfeest en gingen de kinderen op bezoek in Woon- en Zorgcentrum De Linde. Het was een echte knutselweek én de ramen werden beschilderd! Gemeentelijk Infoblad nr 3

Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat

Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem, Liedekerke, Roosdaal & Ternat Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging Affligem,, Roosdaal & Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Tel. 053 64 55 17 E-mail: wonen@liedekerke.be Nieuwsbrief Editie maart -

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer

Aan de leden van de gemeenteraad. agenda gemeenteraad donderdag 18 december 2014. Mevrouw Mijnheer Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 04-12-2014 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract of veranderen

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. juni 2015

Uitvliegerskrant. juni 2015 De Uitvliegerskrant juni 2015 Maandelijks tijdschrift - jaargang 16, nr. 6 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Maandbrief november 2016

Maandbrief november 2016 Maandbrief november 2016 schooljaar 2016-2017 Vanaf dit schooljaar ontvangt u onze maandbrieven per mail. U vindt ze ook terug op www.sjr.be NA DE HERFSTVAKANTIE : ALLEN HET SJR - FLUOHESJE AAN! De maand

Nadere informatie

Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS?

Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS? Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS? Inhoud WELKE INFORMATIE VIND JE IN DIT BOEKJE? Bladzijde 3 - Waarom een boekje over je buurt? Bladzijde 4 - Ontdek je buurt Bladzijde 6 - Een buurtkaart

Nadere informatie

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden staan voor de deur, dus eventjes tijd voor een

Nadere informatie

Nogmaals de voorwaarden op een rijtje om gebruik te kunnen maken van de tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds

Nogmaals de voorwaarden op een rijtje om gebruik te kunnen maken van de tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds Nogmaals de voorwaarden op een rijtje om gebruik te kunnen maken van de tussenkomst van het Sociaal Verwarmingsfonds Over welke brandstof gaat het? Het gaat om de factuur betaald voor huisbrandolie (of

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 27 november 2014 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 27 november

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015 ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter Juli 2015 Openingsuren LDC Pallieter De ontmoetingsruimte is elke dag open van 9.00u. tot 17.30u De cafetaria is elke weekdag open van 12.00u tot 17.30u Dienstverlening

Nadere informatie

DAGORDE GEMEENTERAAD

DAGORDE GEMEENTERAAD GEMEENTE DENDERLEEUW 9470 DATUM : 8 DECEMBER 2009 DAGORDE GEMEENTERAAD Mevrouw Elke De Greef, voorzitter van de gemeenteraad van bovengenoemde gemeente verzoekt de gemeenteraad voor de eerste maal in zitting

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

WEGELPRAATJE EIND JUNI 2015

WEGELPRAATJE EIND JUNI 2015 WEGELPRAATJE EIND JUNI 2015 Dit is het laatste Wegelpraatje van dit schooljaar. Graag wensen wij alle kinderen, ouders en leerkrachten een deugddoende vakantie toe. Bedankt voor het vertrouwen tijdens

Nadere informatie

Nieuwsbrief Editie mei juni 2015

Nieuwsbrief Editie mei juni 2015 Regionaal Woonbeleid Noord-Pajottenland Interlokale vereniging, Roosdaal en Ternat p/a Gemeentehuis Opperstraat 31 1770 Tel. 053 64 55 17 wonen@liedekerke.be Nieuwsbrief Editie mei juni 2015 ILV Regionaal

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

Vrijetijdsaanbod krokus- en paasvakantie 2014

Vrijetijdsaanbod krokus- en paasvakantie 2014 VAKANTIEOPVANG BIJ KINDEROPVANG PINKELTJE Vrijetijdsaanbod krokus- en paasvakantie 2014 - Kinderopvang op vakantiedagen doorlopend van 07.00 uur tot 18.30 uur. - Voor- en naopvang op vakantiedagen voor

Nadere informatie

Najaars brochure. Seniorenraad Anzegem

Najaars brochure. Seniorenraad Anzegem Najaars brochure Seniorenraad Anzegem 2013 Activiteiten Kalender SENIORENUITSTAP 9 september Blankenberge ZOT VAN GEZOND 30 september Ansold KAARTING 7 oktober De Stringe DANSCAFE 4 november 9 december

Nadere informatie

VAKANTIEKAMPEN. Stad Deinze. Krokus- en Paasvakantie 2015. Sportweek aan zee juli 2015. r o. c e. p st S. J eu

VAKANTIEKAMPEN. Stad Deinze. Krokus- en Paasvakantie 2015. Sportweek aan zee juli 2015. r o. c e. p st S. J eu VAKANTIEKAMPEN Stad Deinze Krokus- en Paasvakantie 2015 NIEU W! Sportweek aan zee juli 2015 eatie r c e t&r r o p st S Dien J eu gd die n st INSCHRIJVINGSFORMULIER GEZINSHOOFD Naam: Voornaam: Straat: Nr.:Bus.:

Nadere informatie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie 2 0 1 2 Narrenparade op het ijs Doe eens zot! Het Middeleeuwse avontuur Kleutercarnaval Vliegen en duikelen Allemaal beestjes Run & fun Circuskunsten Waag je

Nadere informatie

Het ganse jaar DIRECTE KASSAKORTINGEN met de MPC kortingskaart www.mpc.be

Het ganse jaar DIRECTE KASSAKORTINGEN met de MPC kortingskaart www.mpc.be Het ganse jaar DIRECTE KASSAKORTINGEN met de MPC kortingskaart www.mpc.be Nieuwsbrief 12 December 2011 indien de mail niet leesbaar is click hier Geachte leden, nieuwslezers of handelaars, met onze maandelijkse

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli-augustus-september 2015 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer

GEMEENTERAAD. Zitting van 21 december 2016 Agenda. Mevrouw Mijnheer GEMEENTERAAD Zitting van Agenda Mevrouw Mijnheer Overeenkomstig artikelen 19 en 20 van het gemeentedecreet nodigen wij u uit tot het bijwonen van de vergadering van de gemeenteraad op woensdag om 18:00

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E.

Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Page of 6 Enquête basisonderwijs Deze vragenlijst bestaat uit vijf delen, A t/m E. Er zijn in totaal 9 vragen. A. Over jezelf Dit onderdeel bestaat uit zeven vragen. Hoe oud ben je? In welke klas zit je?

Nadere informatie

TEKST VOOR HET INFOBLAD

TEKST VOOR HET INFOBLAD TEKST VOOR HET INFOBLAD Brussel, 1 september 2013 Betreft: kant-en-klare info om uw doelpubliek in te lichten over het Sociaal Verwarmingsfonds Geachte heer, mevrouw, U ontvangt heel wat vragen aangaande

Nadere informatie

Activiteiten voor kinderen en ouders voorjaar 2016

Activiteiten voor kinderen en ouders voorjaar 2016 Activiteiten voor kinderen en ouders voorjaar 2016 Huis van het Kind regio Zottegem Kloosterstraat 40, Zottegem 09 360 53 72 huisvanhetkind@ocmw.zottegem.be www.facebook.com/huisvanhetkindzottegem Beste

Nadere informatie

herfstvakantie 30 oktober t.e.m. 3 november 2017 stekene van nature actief Stadionstraat 2 / 9190 Stekene

herfstvakantie 30 oktober t.e.m. 3 november 2017 stekene van nature actief Stadionstraat 2 / 9190 Stekene herfstvakantie 30 oktober t.e.m. 3 november 2017 verantwoordelijk uitgever College van burgemeester en schepenen Stadionstraat 2 / 9190 Stekene stekene van nature actief verbind de punten begin vanaf nummer

Nadere informatie

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten!

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten! 1 september 2016 In dit bundeltje kan u volgende invulblaadjes vinden die terug in ons bezit moeten komen: 1. Voorwoord + aanpassingstabel gegevens van het kind 2. In te vullen :Ontvangstbewijs schoolreglement

Nadere informatie

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT Zomerkalender Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 3 juli 4 juli 5 juli 6 juli 7 juli 10 juli 11 juli 12 juli 13 juli

Nadere informatie

KINDEROPVANG IN HERSELT

KINDEROPVANG IN HERSELT INFOBROCHURE Versie juni 2013 KINDEROPVANG IN HERSELT WOORD VOORAF Beste ouder, De zoektocht naar geschikte opvang voor kinderen is soms niet makkelijk. Vanuit het Lokaal Overleg Kinderopvang of LOK (gemeentelijke

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE

HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE HERFST 2016 VRIJETIJDSBROCHURE Sportkampen Grabbelpopups Kinderopvang 2016 1 OVERZICHT SCHOOLVAKANTIES 2016-2017 HERFSTVAKANTIE maandag 31 november tot vrijdag 4 november 2016 DAGEN SPORTDIENST JEUGDDIENST

Nadere informatie

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014 @ KureghemNet is een project van MAKS vzw Computerles Programmaboekje sep dec 2014 2 Iedereen mee met de PC Heb je nog nooit een computer gebruikt en wil je de basis leren? Zoek je werk of wil je beter

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Juli augustus september 2015

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Juli augustus september 2015 ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Juli 2015 Gezondheidsconsult Een verpleegkundige is elke laatste donderdag van de maand van 11 uur tot 12 uur in het dienstencentrum aanwezig. Het gezondheidsconsult

Nadere informatie

Wat Doelgroep Waar en wanneer Kostprijs Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur 6 euro

Wat Doelgroep Waar en wanneer Kostprijs Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur 6 euro Heuvelland Grabbelpas - de Kersteditie Maandag 21/12. Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur knutselactiviteit Sneeuwballengevecht - 6-12 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur We gaan

Nadere informatie

TEKST VOOR HET INFOBLAD

TEKST VOOR HET INFOBLAD TEKST VOOR HET INFOBLAD Brussel, 19 januari 2012 Betreft: kant-en-klare info om uw doelpubliek in te lichten over het Sociaal Verwarmingsfonds Geachte heer, mevrouw, U ontvangt heel wat vragen aangaande

Nadere informatie

Haacht. Gemeente met toekomst

Haacht. Gemeente met toekomst Haacht Gemeente met toekomst Vakantiegids Krokus 2016 Onze activiteiten in vogelvlucht Omnisportweek 8 tot 12 februari 3 tot 8 jaar p. 3 Hip hip Elvis Zondag 7 februari 3 tot 11 jaar p. 4 Nellie & Cezar

Nadere informatie

Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS. PALMZONDAG in onze parochies

Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS. PALMZONDAG in onze parochies Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS PALMZONDAG in onze parochies Laat ons als weleer de kinderen der Joden een zegeweg bereiden voor de Heer, en met palmen in de hand Hem tegemoet gaan. Laat ons juichen

Nadere informatie

Vrijetijdskrant WVA. September k w a l i t i j d. Maandelijks tijdschrift - jaargang 17 nr. 7 - P Afgiftekantoor: Ieper 1

Vrijetijdskrant WVA. September k w a l i t i j d. Maandelijks tijdschrift - jaargang 17 nr. 7 - P Afgiftekantoor: Ieper 1 Vrijetijdskrant WVA September 2016 k w a l i t i j d Maandelijks tijdschrift - jaargang 17 nr. 7 - P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De Vrijetijdskrant is een maandelijkse uitgave van Westhoek Vrijetijd

Nadere informatie

KINDEROPVANG IN RUISELEDE

KINDEROPVANG IN RUISELEDE KINDEROPVANG IN RUISELEDE I. LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG Het gemeentebestuur is verantwoordelijk voor de uitbouw van een lokaal beleid kinderopvang. De doelstellingen worden gedragen door een lokale overleggroep,

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

mijn agenda tweede graad naam: klas: nr.:

mijn agenda tweede graad naam: klas: nr.: naam: mijn agenda klas: nr.: tweede graad Dit ben ik Ik ben Mijn adres is Ik ben geboren op / / Tel./gsm: E-mail: Mijn mama/papa is Tel./gsm: E-mail: Mijn mama/papa is Tel./gsm: E-mail: Mijn tweede adres

Nadere informatie

Vakantie-aanbod Zomer 2016

Vakantie-aanbod Zomer 2016 Vakantie-aanbod Zomer 2016 Voor kinderen VANAF 4 jaar! (uitgezonderd kleutersportkamp) TEENS @ Kluisbergen (voor tieners van 10 15 jaar) Beste mama s en papa s, zonen en dochters! Zijn jullie op zoek naar

Nadere informatie

UiT MET VLIEG VAKANTIEACTIVITEITEN VOOR KINDEREN & JONGEREN PAASVAKANTIE 2017 SPORTKAMPEN TIENERACTIVITEITEN SPEELPLEINWERKING DEUGNIET

UiT MET VLIEG VAKANTIEACTIVITEITEN VOOR KINDEREN & JONGEREN PAASVAKANTIE 2017 SPORTKAMPEN TIENERACTIVITEITEN SPEELPLEINWERKING DEUGNIET UiT MET VLIEG VAKANTIEACTIVITEITEN VOOR KINDEREN & JONGEREN PAASVAKANTIE 2017 SPORTKAMPEN TIENERACTIVITEITEN SPEELPLEINWERKING DEUGNIET Sport Kleutersportkamp met de paashaas do 13/04/2017 & vr 14/04/2017

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF september 2015

NIEUWSBRIEF september 2015 Gesubsidieerde Gemeentelijke Basisschool Kleine Kouterstraat 1 9290 Uitbergen Tel : 09/367 50 88 e-mail : directie@gemeenteschooluitbergen.be secretariaat@gemeenteschooluitbergen.be Beste ouders en leerlingen,

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Naam, duur en zetel Artikel 1 1. Op 26 mei 1992 werd in de gemeente Beveren een adviesraad opgericht met als naam "Gemeentelijke Adviesraad voor

Nadere informatie

sportaanbod vgc-sporthal koekelberg

sportaanbod vgc-sporthal koekelberg Félix Vande Sandestraat 15 1081 Koekelberg sportaanbod vgc-sporthal koekelberg seizoen 14-15 inhoudsopgave 5 jeugd 11 volwassenen 16 17 18 50+ en personen met een beperking sportclubs in vgc-sporthal koekelberg

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIERING WERKJAAR 2015

GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIERING WERKJAAR 2015 De aanvraagformulieren moeten het Administratief Centrum uiterlijk op vrijdag 24 oktober 2014 bereiken. Graag bezorgen aan: College van burgemeester en schepenen, Veld 1 te 9970 Kaprijke of via toerisme@kaprijke.be

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

pottendraaien januari - maart grabbelpas krokus sportkampen krokus

pottendraaien januari - maart grabbelpas krokus sportkampen krokus pottendraaien januari - maart grabbelpas krokus sportkampen krokus INITIATIELESSEN POTTENDRAAIEN Wil je leren pottendraaien met klei op een echte draaischijf? In 5 lessen maken we tasjes, schaaltjes of

Nadere informatie

Enkele richtlijnen voor de verwarmingsperiode 2006-2007

Enkele richtlijnen voor de verwarmingsperiode 2006-2007 Vragen naar: Petra Romelart E-mail: petra.romelart Url : www.mi-is.be Aan de dames en heren Voorzitters van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Dienst Juridisch en Beleidsondersteunend advies

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2016

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2016 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2016 openbare zitting 1. Algemeen. Goedkeuring van de notulen van de zitting d.d. 28/11/2016 De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting d.d. 28/11/2016

Nadere informatie

Groepsaankoop 100 % groene stroom en aardgas 2013

Groepsaankoop 100 % groene stroom en aardgas 2013 Groepsaankoop 100 % groene stroom en aardgas 2013 1 Waarom deelnemen? 1) 100% Groene stroom: afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen -onuitputtelijk -zon, wind, biomassa, biogas, waterkracht, getijdenenergie

Nadere informatie

Subsidiereglement aanleg kunstgrasvoetbalveld goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2016

Subsidiereglement aanleg kunstgrasvoetbalveld goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2016 Subsidiereglement aanleg kunstgrasvoetbalveld goedgekeurd door de gemeenteraad op 22 februari 2016 Dit subsidiereglement wil de voetbalclubs van Westerlo ondersteunen bij de aanleg van een kunstgrasvoetbalveld

Nadere informatie

VAKANTIEWERKING GEETBETS. Speelplein Uitstappen Sportweken

VAKANTIEWERKING GEETBETS. Speelplein Uitstappen Sportweken De Openbare Bibliotheek Geetbets is open tijdens de vakantieperiode! Kom langs met je bibkaart! Leen gratis boeken! VAKANTIEWERKING GEETBETS 2013 Openingsuren dinsdag: 18-20u woensdag: 14-16u donderdag:

Nadere informatie

Zomervakantie 2017 Knuffelpas

Zomervakantie 2017 Knuffelpas V.U. Gemeente Sint-Gillis-Waas, Chris Lippens (burgemeester), Burgemeester Omer De Meyplein 1, 9170 Sint-Gillis-Waas Zomervakantie 2017 Knuffelpas Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Tijdelijke verhuis

Nadere informatie

KROKUS 2017 VRIJETIJDSBROCHURE

KROKUS 2017 VRIJETIJDSBROCHURE KROKUS 2017 VRIJETIJDSBROCHURE Sportkampen Grabbelpopups Kinderopvang 2017 1 OVERZICHT SCHOOLVAKANTIES 2017 KROKUSVAKANTIE maandag 27 februari tot vrijdag 3 maart DAGEN SPORTDIENST JEUGDDIENST KINDEROPVANG

Nadere informatie

Sportkampen I.s.m. Ideekids en ISBvzw

Sportkampen I.s.m. Ideekids en ISBvzw I.s.m. Ideekids en ISBvzw Inhoudsopgave 3 Inleiding 3 Krokusvakantie 3 Paasvakantie 4 Zomer 1 4 Zomer 2 5 Praktische informatie 6 Inschrijvingen 6 Prijzen 6 Uren 6 Locatie 7 Wat breng je mee 7 Inbegrepen

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. april 2015

Uitvliegerskrant. april 2015 De Uitvliegerskrant april 2015 Maandelijks tijdschrift - jaargang 16, nr. 4 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De

Nadere informatie

Bent u 55-plusser? Vult u deze enquête in? De ouderenadviesraad weet er raad mee!

Bent u 55-plusser? Vult u deze enquête in? De ouderenadviesraad weet er raad mee! G O A R Gemeentelijke Ouderenadviesraad Ruiselede Bent u 55-plusser? Vult u deze enquête in? De ouderenadviesraad weet er raad mee! De resultaten worden aan het gemeentebestuur overgemaakt om als constructieve

Nadere informatie

Krokusvakantie De Kinderclub, minisportkamp, maxisportkamp, wintersportdag, BIBquiz, buitenspeeldag en grabbel- en swappas. Van 2,5 tot 16 jaar

Krokusvakantie De Kinderclub, minisportkamp, maxisportkamp, wintersportdag, BIBquiz, buitenspeeldag en grabbel- en swappas. Van 2,5 tot 16 jaar Krokusvakantie 2010 De Kinderclub, minisportkamp, maxisportkamp, wintersportdag, BIBquiz, buitenspeeldag en grabbel- en swappas Van 2,5 tot 16 jaar 1 2 De Kinderclub, minisportkamp, maxisportkamp, wintersportdag,

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje. Foto Je bent zwanger. Het is goed om dan al na te denken over kinderopvang van je kindje.. Foto In de kinderopvang zorgt

Nadere informatie

Thuisbegeleiding: wa s dat nu weer? Regels Wantrouwen. Thuisbegeleiding. Praten. (veel) vragen. Gezellig?! Beroepsgeheim. Leuk?! Huisbezoek.

Thuisbegeleiding: wa s dat nu weer? Regels Wantrouwen. Thuisbegeleiding. Praten. (veel) vragen. Gezellig?! Beroepsgeheim. Leuk?! Huisbezoek. Thuisbegeleiding: wa s dat nu weer? Beroepsgeheim Huisbezoek Regels Wantrouwen Steun mama/papa/ouders Uitstap spijt Leuk?! (veel) vragen Thuisbegeleiding (niet) nodig Praten Gezellig?! Met de fiets Vertrouwen

Nadere informatie

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen 2016 wekelijkse activiteiten en lessenreeksen i.s.m. het lokaal dienstencentrum www.middelkerke.be/sportkaart Vragen over Sport@Middelkerke? Sport@Middelkerke geeft een overzicht van alle sportactiviteiten

Nadere informatie

VAKANTIEWERKING GEETBETS 2012

VAKANTIEWERKING GEETBETS 2012 VAKANTIEWERKING GEETBETS 2012 SPEELPLEIN WORKSHOPS UITSTAPPEN SPORTWEKEN Het gemeentebestuur van Geetbets stelt voor: Vakantiewerking 2012 Maandag 2 juli t/m vrijdag 13 juli Maandag 6 augustus t/m vrijdag

Nadere informatie

002 Voordracht kandidaat bestuurder in het intergemeentelijk samenwerkingsverband Interelectra.

002 Voordracht kandidaat bestuurder in het intergemeentelijk samenwerkingsverband Interelectra. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD Geacht raadslid, U wordt overeenkomstig artikel 20 van het Gemeentedecreet uitgenodigd tot het bijwonen van de gemeenteraadszitting die zal plaats hebben in de raadzaal

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

Goed gevoel activiteit

Goed gevoel activiteit OCMW Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM januari februari maart 2015 Vergeven en vergeten de last van vorig jaar, geen voornemen is beter dan vrede met elkaar We wensen alle bewoners een

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

GRABBELPAS & SPORTKAMPEN HERFSTVAKANTIE 2015

GRABBELPAS & SPORTKAMPEN HERFSTVAKANTIE 2015 GRABBELPAS & SPORTKAMPEN HERFSTVAKANTIE 2015 GRABBELPAS Hutselknutselstraat Grabbelpas kan je vergelijken met een uitgebreide menukaart. Met een grabbelpasje kan je kiezen uit verschillende gerechtjes:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT

NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT Van 4 tot 22 mei 2015 opent de demonstratiewoning gezond thuis haar deuren in de Deken Darraslaan 50 in Tielt. Volgende thema s komen aan bod in de woning: Gezond en kwaliteitsvol wonen Valpreventie Energievriendelijk

Nadere informatie

Kerstsportkampen Vanaf 18 november om 08.00 uur kunt u hier inschrijven voor onze kerstsportkampen.

Kerstsportkampen Vanaf 18 november om 08.00 uur kunt u hier inschrijven voor onze kerstsportkampen. Kerstsportkampen Vanaf 18 november om 08.00 uur kunt u hier inschrijven voor onze kerstsportkampen. Herfstsportkampen Vanaf 14 september om 08.00 uur kunt u hier1 inschrijven voor onze herfstsportkampen.

Nadere informatie

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling.

1. Politieaangelegenheden: politiezone: begroting 2016 en prognose begroting 2015: vaststelling. Ilse Van den Branden secretariaat 03 778 30 75 ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be Aan de leden van de gemeenteraad 27-11-2015 uw kenmerk ons kenmerk bijlagen - SEC/-/0100/01/ bondige toelichting agenda

Nadere informatie

HERFST 2017 VRIJETIJDSBROCHURE

HERFST 2017 VRIJETIJDSBROCHURE HERFST 2017 VRIJETIJDSBROCHURE Sportkampen Grabbelpopups Kinderopvang 2017 1 OVERZICHT SCHOOLVAKANTIES 2017-2018 HERFSTVAKANTIE maandag 30 oktober tot vrijdag 3 november 2017 DAGEN SPORTDIENST JEUGDDIENST

Nadere informatie

Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE

Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE OPGEPAST! Enkele wijzigingen ALGEMENE INFO PETOETER & GRABBELPAS NIEUW! Het grabbelpasje wordt vervangen door de UiTPAS. Om deel te nemen

Nadere informatie

Zorgeloos Verhuren? WOONWINKEL NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT. Gratis infoavond voor verhuurders. Woensdag 3 december 2014 WONING TE HUUR

Zorgeloos Verhuren? WOONWINKEL NIEUWSBRIEF WOONWINKEL REGIO TIELT. Gratis infoavond voor verhuurders. Woensdag 3 december 2014 WONING TE HUUR jaargang 3 NIEUWSBRIEF Dentergem, Meulebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt & Wingene Infoavond voor verhuurders Zorgeloos Verhuren Gratis infoavond voor verhuurders Woensdag 3 december 2014 20u00 - Stadhuis

Nadere informatie

Infobrief juni Tot slot: denk aan de tips van de juf en hou bij het oplossen van de vragen de stapjes i.v.m. leren leren in je achterhoofd.

Infobrief juni Tot slot: denk aan de tips van de juf en hou bij het oplossen van de vragen de stapjes i.v.m. leren leren in je achterhoofd. Basisschool Ten Berge Galgenbergstraat 39 9290 Berlare Tel.: 052/42.35.04 Fax.: 052/42.58.47 E-mail: bs.berlare@g-o.be www.tenberge.be Infobrief juni 2016 1. De eindtoetsen zijn in zicht STUDEREN - Herhalen

Nadere informatie

Nieuws&fit-tips Physical Club Edegem

Nieuws&fit-tips Physical Club Edegem Nieuws&fit-tips Physical Club Edegem Januari 2010 Jaargang 1, Nummer 4 In deze nieuwsbrief: Woordje vooraf. Beste sportievelingen, dansers, kids & ouders, EN Info en Nieuwe initiatieven Jonge dansers in

Nadere informatie

Westhoek Vrijetijd Anders vzw

Westhoek Vrijetijd Anders vzw Westhoek Vrijetijd Anders vzw Want iedereen heeft recht op vrije tijd Westhoek Vrijetijd Anders vzw Westhoek Vrijetijd Anders of WVA is een vrijetijdszorgorganisatie. Dit wil zeggen dat wij vrijetijdsactiviteiten

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF NUMMER 5 - SEIZOEN

NIEUWSBRIEF NUMMER 5 - SEIZOEN NIEUWSBRIEF NUMMER 5 - SEIZOEN 2010-11 Voorwoord De kalender van onze 1ste ploeg heren onderging enkele wijzigingen omwille van diverse uitgestelde en verschoven wedstrijden. Hieronder vindt U het programma

Nadere informatie

naam: mijn agenda derde graad

naam: mijn agenda derde graad naam: mijn agenda klas: derde graad nr.: Dit ben ik Ik ben Mijn adres is Ik ben geboren op / / Tel./gsm: E-mail: Mijn mama/papa is Tel./gsm: E-mail: Mijn mama/papa is Tel./gsm: E-mail: Mijn tweede adres

Nadere informatie