Vormingspakket Energie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vormingspakket Energie"

Transcriptie

1 De Leverancier De leverancier verkoopt aardgas en elektriciteit. Vóór de vrijmaking stond de intercommunale in voor zowel de distributie als voor de levering van elektriciteit en aardgas. Sinds 1 juli 2003 kan je dus kiezen tussen de verschillende elektriciteitsen/of aardgasleveranciers. Indien je bewust kiest voor een leverancier, sluit je een nieuw contract af. Indien je geen nieuw contract afsluit blijf je bij de standaardleverancier. 7 Er zijn op dit moment 9 leveranciers (zie p 7). Dat zijn allemaal commerciële verkopers. Zij willen zoveel mogelijk klanten

2 Wie mag elektriciteit en aardgas verkopen? 9 In de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt gebeurt de levering van elektriciteit en/of aardgas door leveranciers die een vergunning kregen van de VREG. Deze vergunning wordt pas toegekend nadat de VREG de financiële en technische capaciteit en de professionele betrouwbaarheid van de kandidaatleverancier heeft nagetrokken. De vergunning wordt toegekend voor onbepaalde duur, maar kan opnieuw worden ingetrokken als de leverancier niet meer voldoet aan de voorwaarden zoals vastgelegd in het Elektriciteits- en Aardgasdecreet. Op de Vlaamse energiemarkt zijn vertegenwoordigers of handelsagenten actief die geen leveringsvergunning hebben, maar optreden voor leveranciers. Zij bemiddelen tussen de klanten en de leveranciers. Eventuele leveringscontracten kunnen dan ook enkel in naam en voor rekening van hun opdrachtgever(s) afgesloten worden met de klanten. Deze handelsagenten verschillen van de energieleveranciers omdat zij als zodanig niet onder de controle vallen van enige reguleringsinstantie. Je hoeft dus absoluut niet de deur te sluiten, of de telefoon neer te leggen, mocht je door één van dergelijke handelsagenten worden gecontacteerd. Je moet wel zorgen dat je weet wie uiteindelijk jouw leverancier zal zijn. Vergelijken van de verschillende leveranciers 10 Wie de beste leverancier voor jou is, kan alleen jijzelf zeggen. Het hangt er immers vanaf wat jij belangrijk vindt en dat is voor iedereen anders. Er zijn verschillende factoren waar je mee rekening kan houden bij het kiezen van een leverancier: de leveringsvoorwaarden en de prijs; de milieuvriendelijkheid; de klantvriendelijkheid van de leverancier; de betrouwbaarheid en de dienstverlening, De leveringsvoorwaarden en de prijs De vergelijking van de leveringsvoorwaarden en de prijzen van de verschillende leveranciers kan je opvragen bij de VREG. 11 De prijzen van de leveranciers zijn zeer divers. De leveringsvoorwaarden van de verschillende leveranciers zijn eerder gelijklopend. Enkele zaken waarbij je rekening kan houden als je een leveranciersvergelijking maakt: Zijn de prijzen vast of flexibel? Zijn de prijzen van de leverancier indexeerbaar? Kan de leverancier de prijs aanpassen in geval van wijziging van de tarieven van de netbeheerder? Kan het contract ten allen tijde opgezegd worden? Is er een korting voor domiciliëring? Is de offerte gebaseerd op de juiste gegevens? Dienstverlening en klantvriendelijkheid van de leverancier Iedere leverancier is wettelijk verplicht om een klantendienst te organiseren waar je als klant steeds terecht kan voor inlichtingen en klachten. Hoe de leveranciers deze verplichting invullen, is afhankelijk van hun klantvriendelijkheid en dienstverlening. Enkele elementen die een rol kunnen spelen bij de keuze van een leverancier zijn: 5-2

3 De duidelijke uitleg over jouw factuur en de prijzen, De manier van klachtenbehandeling, De snelheid en accuraatheid van reactie, De bereikbaarheid van de klantendienst, Deze factoren van dienstverlening en klantvriendelijkheid zijn moeilijk objectief te toetsen. Of je als klant tevreden bent van de service van jouw leverancier is een persoonlijke inschatting. Milieuvriendelijkheid Nog een andere factor die je keuze van elektriciteitsleverancier kan beïnvloeden, is het aandeel milieuvriendelijke energie (waterkracht, zonne- en windenergie, energie uit organisch-biologisch afval, biomassa en biogas) in de totale elektriciteitslevering van de leverancier. Als je het belangrijk vindt dat de leverancier zo veel mogelijk, of zelfs alle geleverde elektriciteit levert uit hernieuwbare energiebronnen, kan je hiermee ook rekening houden bij de keuze van een leverancier. De mate van milieuvriendelijkheid van de leverancier kan je aflezen uit de leveranciersvergelijking op de website van de VREG. Veranderen van leverancier Iedereen wil graag zo weinig mogelijk betalen voor zijn energie. Daarom kan je ervoor kiezen om te veranderen van leverancier. Maar hoe doe je dat? Door te tekenen bij deur aan deur verkoop, door telefonische verkoop, in een supermarkt,? Hieronder volgt een stappenplan voor het veranderen van leverancier. Stap 1: Vergelijk de prijzen 12 Een nieuwe leverancier kies je vooral wanneer die goedkoper is. Prijzen vergelijken is echter niet eenvoudig. De prijzen bestaan uit verschillende delen en dat maakt de zaak behoorlijk ingewikkeld. Een nieuwe leverancier kiezen is dus een hele onderneming. Best zoek je vooraf één en ander op. Dat kan bij: De leveranciers. Zij kunnen de prijs voor je berekenen. De overheid. Je kunt de prijzen vergelijken voor elektriciteit en gas op het internet Wanneer je geen internet hebt, kan je schrijven en bellen naar de VREG (02/ ). Zij vergelijken voor jou de prijzen. (Zorg wel dat je de laatste eindfactuur bij de hand hebt.) Test Aankoop. Wie lid is, kan de prijs van de elektriciteit gratis vergelijken via Stap 2: Lees je contract met de huidige leverancier na 13 Op je contract ga je op zoek naar een antwoord op de volgende vragen: Wanneer loopt je contract ten einde? Moet je een verbrekingsvergoeding betalen wanneer je een contract vroegtijdig verbreekt? Hoe zeg je het contract op? Is er een opzegtermijn? Stap 3: Teken een contract met de nieuwe leverancier en zeg het contract met je huidige leverancier op De nieuwe leverancier met wie je een contract tekent, voldoet aan jouw wensen: hij is goedkoop of levert milieuvriendelijke energie. Het contract vermeldt duidelijk de datum vanaf wanneer geleverd wordt. Let hierop, anders moet je (misschien) een verbrekingsvergoeding betalen bij je huidige leverancier. 5-3

4 Het contract met de vorige leverancier kan je zelf opzeggen of je kunt de nieuwe leverancier vragen om dit in jouw plaats te doen. Als je huidige leverancier een zogenaamde standaardleverancier is, geldt er een opzeggingstermijn van één volledige maand. Die begint te lopen op de eerste van de maand volgend op de datum van de opzegging. Als je al uitdrukkelijk een contract met een leverancier aanging, kan een andere opzegtermijn gelden. Die termijn staat in je contract. Stap 4: Neem de meterstand op Je netbeheerder zal je contacteren met de vraag om je meterstanden door te geven. Daarna zal de oude leverancier zijn slotafrekeningsfactuur opmaken. Indien je vergeet de meterstand door te geven, zal de netbeheerder een schatting maken van de meterstand op basis van je vorige verbruiksgegevens. Het is ook belangrijk dat je de juiste en volledige EAN-code noteert op je verhuisformulieren. Stap 5: Energie van de nieuwe leverancier Vanaf het einde van de opzegtermijn krijg je elektriciteit en/of aardgas van de nieuwe leverancier. Verandering van leverancier vergt geen aanpassingen aan de aansluiting of meter. Stap 6: Opvolging Let erop dat je de voorschotfacturen wel degelijk ontvangt. Het kan gebeuren dat de eerste voorschotfacturen lang op zich laten wachten. Als je die voorschotfacturen niet ontvangt zoals afgesproken, neem dan snel contact op met je leverancier. Vraag hem om er voor te zorgen dat je tijdig kan beginnen te betalen. Zo voorkom je grote facturen door (administratieve) vergissingen van de leverancier. We stellen helaas vast dat mensen niet al deze stappen doorlopen alvorens te veranderen van leverancier. Om de klant te beschermen heeft de minister van consumentenzaken enkele spelregels vastgelegd (zie hfst 4). Problemen bij het wisselen van leverancier 14 We merken dat er een aantal zaken mislopen bij de wisseling van leverancier. We geven eerst een korte omschrijving van de problemen en vervolgens enkele tips om te voorkomen. Probleem 1 Ongewenst is er verandering van leverancier of je krijgt facturen van een leverancier waar je niet voor koos. Dat kan het gevolg zijn van het gebruik van verkeerde gegevens door de leverancier of van een misverstand over een mondeling contract. Vage en onvolledige informatie of fouten zijn de voornaamste bron van onterechte wisselingen van leverancier. Zorg er bij het veranderen van leverancier voor dat zowel de oude als de nieuwe leverancier over de juiste informatie beschikken. Vermijd mondelinge contracten.zorg ervoor dat je de leveringsvoorwaarden van de leverancier schriftelijk krijgt. Zo kan je ze rustig nalezen. Maak de leverancier duidelijk dat er geen contract is zolang het niet op papier staat dat je akkoord gaat met zijn algemene voorwaarden. 5-4

5 Zorg ervoor dat de leverancier altijd beschikt over volledige en correcte gegevens. Communiceer klaar en duidelijk met de leveranciers en maak daarbij steeds gebruik van de unieke EAN-code 15 van uw aansluiting. Bewaar deze unieke EANcode goed. U kunt deze code steeds opvragen bij uw netbeheerder. Probleem 2 Je ontvangt een brief waarin je gezegd wordt dat je van leverancier bent veranderd, maar je hebt nooit voor een andere leverancier gekozen. Je krijgt een factuur van een leverancier waarvoor je niet hebt gekozen. Neem zo snel mogelijk contact op met één van volgende partijen: je eigen leverancier. de leverancier waarvan je ongewenst een factuur krijgt of die vermeld staat op de brief met melding van de leverancierswissel. En meldt dat je vermoedt dat je ongewenst van leverancier bent veranderd. De gecontacteerde partij zal dan het nodige doen om deze onterechte leverancierswissel te melden aan de leverancier die de fout gemaakt heeft. Deze leverancier zal jou verder informeren over hoe en wanneer hij deze fout zal rechtzetten. In de praktijk merken we dat het ongedaan maken van een onterechte leverancierswissel niet altijd vlot verloopt. Het is belangrijk om de situatie goed op te volgen. Zolang je geen schriftelijke bevestiging kreeg over het ongedaan maken van de wissel, is het belangrijk dat je regelmatig contact opneemt met je gewenste leverancier. Zo zullen zij het nodige in orde brengen. Probleem 3 Je hebt een contract getekend via een verkoper die jou thuis is komen opzoeken. Je hebt nu spijt. Wat zijn je rechten bij huis aan huisverkoop? Huis aan huisverkoop van contracten voor de levering van elektriciteit en aardgas vormt een snel groeiende verkoopstechniek op de Vlaamse energiemarkt. Bepaalde ondernemingen treden op als agent voor een leverancier die over een leveringsvergunning beschikt en dus gecontroleerd wordt door de VREG. De agenten hoeven dus niet zelf over een leveringsvergunning te beschikken. Bij huis aan huisverkoop kan je als afnemer gratis afgeraken van het leveringscontract binnen een termijn van 14 werkdagen (zaterdagen tellen ook mee als werkdag). Je begint te tellen vanaf de dag die volgt op de ondertekening van de overeenkomst. Indien je dat contract toch niet wil, moet je de leverancier best per aangetekende brief op de hoogte brengen. Opgelet! Wanneer je vooraf en uitdrukkelijk aan de verkoper vroeg om het leveringscontract bij je thuis te komen bespreken, heb je geen recht op deze bedenktijd. Probleem 4 Je ging een contract aan met een energieleverancier en nu rekent de vorige leverancier je een verbrekingsvergoeding aan. Heeft de leverancier dit recht? Dergelijke vragen krijgen we zeer regelmatig. De oorspronkelijke leverancier is immers van mening dat de afnemer nog gebonden is door een contract en rekent dus een schadevergoeding aan wegens contractverbreking. Ook in de pers verschenen hierover heel wat berichten. 5-5

6 Blijkbaar ondertekenen veel klanten een contract met een energieleverancier zonder te beseffen dat ze nog een lopend contract hebben met een vorige leverancier. Meestal gebeurt dat na een eerdere telefonische toezegging. Het is juridisch perfect mogelijk om telefonisch een contract te sluiten dat een afnemer voor een bepaalde periode aan de leverancier bindt. Na een telefonische toezegging, waarbij de afnemer ingaat op de contractvoorwaarden, wordt het contract dan bevestigd met een brief. Tot voor kort was het zo dat een contract geldig was wanneer er geen reactie kwam op deze brief. Dat is veranderd (zie verder bij consumentenbelangen). Wanneer je tijdens de looptijd van een contract met een energieleverancier een nieuw - in feite tweede - contract afsluit, dan heeft de oude leverancier recht op een verbrekingsvergoeding. Tenminste indien het contract melding maakt van een dergelijke schadevergoeding. De meeste leveranciers hanteren contracten met een looptijd van één jaar. Bij verandering van leverancier is het dus belangrijk dat je rekening houdt met de opzegtermijn en dat je het oude contract tijdig opzegt. Zoniet kan het contract in bepaalde gevallen stilzwijgend verlengd worden. Ga daarom steeds na tot wanneer een contract loopt en hoe lang de opzegperiode is. schadevergoeding. Die algemene contractuele voorwaarden vind je in het contract. Als je geen afschrift van het contract ontving, kan je die voorwaarden ook vinden op de website van de leverancier. Verder zijn ze ook gratis en op eenvoudig verzoek aan te vragen via telefoon, post of fax. Om de verbrekingsvergoedingen zo veel mogelijk te vermijden, ondertekenden de leveranciers een akkoord voor de bescherming van de consument, akkoord: De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt, het zogenaamde Akkoord Van den Bossche. 16. Nog meer tips Zorg altijd dat je een ondertekend exemplaar van het contract in handen krijgt (opmerking: dit is vaak wel heel moeilijk). Vaak neemt de verkoper alle exemplaren mee. Dat maakt verzet van de consument natuurlijk moeilijker. Vraag liefst om een contactpersoon. Vraag minstens een telefoonnummer waar je met vragen terecht kunt. Zorg dat je naast het contract, ook de algemene voorwaarden van de leverancier ontvangt. Lees deze nog eens rustig na (of laat dit doen door iemand die je vertrouwt). Ten slotte kan je altijd nagaan via de VREG (website of infolijn ) hoe de prijs van het aangeboden contract zich verhouden tot het aanbod van de andere leveranciers en de leveringsvoorwaarden.g Informeer bij onduidelijkheid steeds bij je huidige leverancier, zeker indien het contract telefonisch werd aangegaan. Het komt er dus op aan de algemene voorwaarden van het contract met je leverancier te kennen en je daaraan te houden. Zo vermijd je een mogelijke 5-6

7 7 De standaardleverancier is deze leverancier die de distributienetbeheerder heeft aangesteld bij de start van de vrijmaking van de markt. In Vlaanderen zijn er drie standaardleveranciers namelijk Electrabel, EBEM en Luminus. Afhankelijk van je woonplaats is één van deze drie leveranciers je standaardleverancier. Je blijft bij de standaardleverancier totdat je hebt gekozen voor een andere leverancier. Je kan ook een contract ondertekenen bij de standaardleverancier, maar dan is dit niet langer je standaardleverancier. 8 Welzijnszorg, Armoede uitsluiten; Achtergronddossier 2005, Huishouden vraagt energie, p Voor de prijsvergelijking zie of bel naar het nummer 02/ Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie; Sociale maatregelen voor wie aardgas en elektriciteit koopt; p EAN-code: EAN staat voor European Article Numbering. Elke woning of bedrijf die aangesloten is op een elektriciteits- of aardgasnet, heeft een uniek identificatienummer, een zogenaamde EAN-code. Deze codes worden in heel Europa toegepast. De EAN-code bestaat uit 18 cijfers: de eerste 2 cijfers vertegenwoordigen het land (België = 54), de vijf volgende de netbeheerder, de tien volgende cijfers het toegangspunt en het laatste getal is een controlegetal. Via de EAN-code wordt een eenduidige identificatie van de toegangspunten mogelijk, wat het gevaar op misverstanden in de gegevensuitwisseling tussen netbeheerders en leveranciers zou moeten verminderen (bv. wat betreft de schrijfwijze van de naam of het adres van de afnemer). Je vindt de EAN-code terug op uw energiefactuur (18 cijfers en begint met het getal 54). 16 Akkoord: De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt. Dit is een akkoord tussen energieleveranciers voor de bescherming van de consument. Dit akkoord is volledig van toepassing vanaf 1 juli Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand. Deze gedragscode is geldig vanaf 1 juli U kunt dit akkoord terugvinden op de VREGwebsite via volgende link: vreg.be/vreg/documenten/akkoordnieuw.pdf en gedragscodenieuw.pdf 5-7

8 Enkele bedenkingen bij dit hoofdstuk Gebrek aan informatie om te kunnen kiezen tussen leveranciers. Mensen in armoede blijven alleen al bij de overweging om een eventuele overstap te wagen steken in een grote onzekerheid. Hoe kom ik aan de nodige informatie? Waarop moet ik mijn keuze baseren? Wie helpt mij met mijn beslissing? En ook: Is mijn leverancier ook mijn netbeheerder? Allemaal onbeantwoorde vragen die een vrije en rationele keuze enorm moeilijk maken. Zelfs de klanten die bij dezelfde leverancier gebleven zijn, weten niet of ze een prijsvermindering krijgen. De kanalen om informatie te verkrijgen zijn niet altijd bereikbaar. Niet iedereen beschikt over internet of teletekst. En een leverancier kan elke maand de prijzen veranderen. Mensen vinden het heel moeilijk om te voorzien hoe de prijzen bij een leverancier gaan evolueren als ze dat al weten. Standaardleveranciers publiceren tarieven waarbij rekening wordt gehouden met de kosten van de voorbije 12 maanden en niet met de huidige beduidend hogere prijzen, zodat de consument wordt misleid in zijn vergelijkingen met de concurrentie. Via de Vreg kwam het project energie wel te weten dat bij deze overheidsorganisatie prijsvergelijking telefonisch kan opgevraagd worden en de resultaten per post worden verzonden. De overheid voorziet onvoldoende duidelijke communicatie met de burger. Het project energie en armoede werkte samen met de Administratie Natuurlijke Rijkdommen en Energie (noemt nu Vlaams Energieagentschap) aan de brochure Sociale maatregelen voor wie aardgas en elektriciteit koopt. Ondanks de pogingen om deze te verspreiden zijn burgers ruim onvoldoende ingelicht over de vrijmaking van de energiemarkt. Volgens het project energie en armoede zou ondermeer een gerichte Tv-campagne heel wat mensen bereiken. Mensen moeten zelf achter de nodige informatie aanhollen. Die durft nogal verschillen naargelang de persoon aan de andere kant van de lijn. Evenmin heeft de klant inzicht in de prijzen die worden doorgerekend aan de consument. Gevolg is dat mensen in armoede zich soms te snel laten overtuigen door verkopers en eindigen met een contract dat helaas niet altijd met goedkopere facturen garandeert. Verkopers tonen 5-8

9 lijsten met namen en adressen van buren die hun oude leverancier inruilden voor een nieuwe. Ook kunnen mensen in armoede vaak niet weerstaan aan de lichte dwang die sommige leveranciers uitoefenen om de maandelijkse voorschotten via domiciliëring te betalen. Beloofde kortingen bij domiciliëring blijven uit tot bij de afrekening, maar daarvan werden de klanten niet op de hoogte gebracht. Wanneer de korting niet in de domiciliëring verwerkt zit, voelt men zich bijgevolg bedrogen. Een ervaring De informatie van de overheid geraakt niet tot bij de ons. Vele van onze mensen kunnen niet lezen, laten zich overdonderen door aanlokkelijke voorwaarden, de meesten van ons hebben geen internet. Nochtans is internet hét middel dat wordt aangeboden om een prijsvergelijk tussen leveranciers op te maken. Wij willen dat er gezorgd wordt voor verstaanbare en toegankelijke informatie voor iedereen. Ik ben onder druk veranderd van leverancier. Ik voelde me onder druk staan. Ze lieten adressen en namen van buren zien, ik was met mijn kindje bezig, en ik voelde een dwang. Ze beloofden dat ik 25 euro minder per maand zou betalen. Verder worden de bedenkingstermijnen (bijvoorbeeld bij verkoop buiten de onderneming) niet altijd gerespecteerd. Er loopt heel wat fout wanneer mensen binnen de wettelijk voorziene termijnen afzien van het contract dat ze gesloten hebben. Dit alles brengt heel wat problemen met zich mee: mensen zijn klant bij verschillende leveranciers, er worden verbrekingsvergoedingen aangerekend door de vorige leverancier, 5-9

10 De leverancier Hebben licentie van de VREG nodig Momenteel 9 leveranciers Vergelijkingen op de VREG Kiezen is moeilijk + agressieve verkoopstechnieken Hoe veranderen? Over spanning 5-10

11 Bijlage hoofdstuk 5: De leverancier Meerkeuzevragen 1. Wie mag elektriciteit verkopen? a) Als ik een vergunning heb van Test aankoop. b) Als ik een vergunning van de VREG heb. c) Als ik toestemming krijg van de lokale politie. 2. Waar moet ik opletten als ik verander van leverancier? a) Op niets, de verkopers zijn allemaal eerlijk en proberen mij niets wijs te maken. b) Dat ik zeker een ondertekend contract heb, dat duidelijk leesbaar is. c) Dat ik een contactpersoon en nummer heb om naar te telefoneren als ik vragen heb. 3. Waar kan ik de meest juiste informatie vinden voor het veranderen van leverancier? a) Als ik een vergelijking maak via de VREG telefonisch of via de website. b) Wanneer men mij thuis opbelt met de vraag of ik wil veranderen van leverancier c) Als een verkoper mij aan de supermarkt aanspreekt. 4. Bij het ondertekenen van een contract moet ik letten op het volgende a) Dat ik mijn factuur wil betalen via domiciliëring (is een doorlopende opdracht bij de bank) b) De termijnen waarbinnen je de factuur mag verwachten (maandelijks, tweemaandelijks, ) c) De startdatum van het contract Waar of niet waar. 1. Ik kan op elk moment veranderen van leverancier en dit zonder kosten. Waar of niet waar 2. Ik kan mij bij de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de elektriciteits- en gasmarkt het best informeren voor een eventuele leverancierswissel. Waar of niet waar Over spanning 3. Er zijn leveranciers die alleen groene stroom verkopen. Waar of niet waar 4. Bij het veranderen van leverancier krijg ik een nieuwe elektriciteitsmeter. Waar of niet waar 5-11

12 Oefening Maak een leveranciersvergelijking op de VREG. Zoek op je eigen jaarafrekening het verbruik van de afgelopen periode. Ga nu op het internet op zoek naar de volgende website. en klik dan rechts op de verwijzing vergelijken van de leveranciers. Nu word je gevraagd om een aantal gegevens in te voegen. Zoals woonplaats, aantal gezinsleden, soort verwarming, verbruikt kwh. Wie is nu de goedkoopste leverancier voor u? Wat wil zeggen variabele en vaste prijzen? Wat is de duurtijd van het contract? Zorgt de leverancier voornamelijk voor groene stroom of grijze stroom of is het beide? Over spanning 5-12

13 Oplossingen meerkeuzevragen hoofdstuk 5 1. Wie mag elektriciteit verkopen? Antwoord b Als ik een vergunning van de VREG heb. 2. Wat moet ik opletten als ik verander van leverancier? Antwoord b en c Dat ik zeker een ondertekend contract heb, dat duidelijk leesbaar is. Dat ik een contactpersoon en nummer heb om naar te telefoneren als ik vragen heb. 3. Waar kan ik de meest juiste informatie vinden voor het veranderen van leverancier? Antwoord A Als ik een vergelijking maak via de VREG telefonisch of via de website. 4. Bij het ondertekenen van een contract moet ik letten op het volgende Alle drie de antwoorden, maar zeker letten op A a) Dat ik mijn factuur wil betalen via domiciliëring (is een doorlopende opdracht bij de bank) Waar of niet waar. 1. Ik kan op elk moment veranderen van leverancier en dit zonder kosten. Antwoord: Niet waar, wanneer je voortijdig je contract opzegt, bestaat de mogelijkheid dat je een verbrekingsvergoeding moet betalen. 2. Ik kan mij bij de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de elektriciteits- en gasmarkt het best informeren voor een eventuele leverancierswissel. Antwoord: Waar, hier kan je een objectieve leveranciersvergelijking aanvragen, via de website of telefonisch. 3. Er zijn leveranciers die alleen groene stroom verkopen. Antwoord: Waar, Er zijn een aantal leverancier die alleen groene stroom verkopen. Bijvoorbeeld Ecopower, Lampiris. Er zijn ook andere leveranciers die contractformules hebben waarbij je voor groene stroom kan kiezen. Over spanning 4. Bij het veranderen van leverancier krijg ik een nieuwe elektriciteitsmeter. Antwoord: Niet waar, de elektriciteits- en gasmeter zijn eigendom van de distributienetbeheerder (DNB). Deze blijft in je huis staan, ook al verhuis je. Hij blijft eigendom van de DNB. 5-13

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract of veranderen

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie Consumentenbelangen 17 Herhaaldelijk wezen we al op aandachtspunten voor de klant. Door de vele klachten bij de VREG en de federale overheid is er nu een akkoord tussen de verschillende leveranciers en

Nadere informatie

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen.

Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Vergeet niet uw energie mee te verhuizen. Energie op uw oude en nieuwe adres: hoe regelt u het correct? MET HANDIG ENERGIEVERHUISFORMULIER GAAT U BINNENKORT VERHUIZEN? Denk er dan aan om uw elektriciteits-

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

AA Geef hier uw zoekterm in

AA Geef hier uw zoekterm in AA Geef hier uw zoekterm in Tarieven Tarieven Prijs berekenen Algemene voorwaarden Klanten Klant worden: Particulier Klant worden: Klein-zakelijke gebruiker Klant worden: Zakelijke gebruiker Verhuizen

Nadere informatie

Hebt u een vraag over energie?

Hebt u een vraag over energie? Hebt u een vraag over energie? Hebt u een vraag over energie? In deze folder geven we het antwoord op een aantal energievragen. Op www.vreg.be vindt u nog veel meer informatie. Wat staat ER op uw energiefactuur?

Nadere informatie

Vrije keuze van elektriciteit & gas?

Vrije keuze van elektriciteit & gas? Vrije keuze van elektriciteit & gas? Thematische informatiebrochure. Inhoud/Lay-out : Gemeentelijke informatiedienst, tel. 059/33.91.94, fax 059/33.00.36 e-mail : infodienst@bredene.be Voorwoord O p 1

Nadere informatie

Simulator VREG V-test. Handleiding Resultaten

Simulator VREG V-test. Handleiding Resultaten Simulator VREG V-test Handleiding Resultaten 1 VREG De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt staat in voor: de regulering; de controle; de bevordering van de transparantie van de energiemarkt.

Nadere informatie

Gaat u binnenkort verhuizen? Hoe gaat u te werk? Stap 1 Een maand voor u verhuist. Stap 2 Wanneer u verhuist naar uw nieuwe adres

Gaat u binnenkort verhuizen? Hoe gaat u te werk? Stap 1 Een maand voor u verhuist. Stap 2 Wanneer u verhuist naar uw nieuwe adres Gaat u binnenkort verhuizen? Denk er dan aan om uw elektriciteits- en aardgasleverancier hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. Via de onderstaande werkwijze kunt u bij uw verhuizing de elektriciteits-

Nadere informatie

Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test. vtest.be

Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test. vtest.be Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test vtest.be 1 Op zoek naar een goedkoper energiecontract? Elektriciteit en aardgas zijn duur. Waarop moet u letten als u een energiecontract kiest? Misschien bent

Nadere informatie

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Deze Gedragscode vormt een aanvulling op de reglementaire bepalingen inzake verkoop op afstand en verkoop buiten de onderneming van

Nadere informatie

vtest.be Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test VREG Koning Albert II-laan 20 bus 19 1000 Brussel vreg.be

vtest.be Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test VREG Koning Albert II-laan 20 bus 19 1000 Brussel vreg.be V.U. André Pictoel, gedelegeerd bestuurder Energiecontracten vergelijken? VREG Koning Albert II-laan 20 bus 19 1000 Brussel vreg.be Doe de V-test gratis telefoonnummer 1700 (kies toets 3 Andere vragen)

Nadere informatie

Denk aan gas & elektriciteit wanneer u in het Brussels Gewest verhuist

Denk aan gas & elektriciteit wanneer u in het Brussels Gewest verhuist Denk aan gas & elektriciteit wanneer u in het Brussels Gewest verhuist Verhuisformulieren ingesloten DE BRUSSELSE REGULATOR VOOR ENERGIE 03 INHOUD 1 Te volgen procedures bij verhuis 1. Te volgen procedures

Nadere informatie

Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit?

Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit? REGULERINGSCOMMISSIE U verhuist IN HET BRUSSELS Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit? Verhuisformulieren ingesloten www.brugel.be U verhuist? Breng dan uw energieleverancier zo snel mogelijk

Nadere informatie

Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test

Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract of veranderen van energieleverancier

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie Verhuis Vanuit ons project merken we dat er regelmatig problemen opduiken bij personen die verhuizen. Vaak worden voorschotfacturen nog te lang voor het oude adres opgemaakt, of men krijgt geen voorschotfacturen

Nadere informatie

Persmededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 4 juni 2004

Persmededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 4 juni 2004 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Persmededeling

Nadere informatie

Waarom die vrijmaking Bevoegdheden Liberalisering concreet: opsplitsing tussen productie, distributie en verkoop Bedenkingen Bijlagen

Waarom die vrijmaking Bevoegdheden Liberalisering concreet: opsplitsing tussen productie, distributie en verkoop Bedenkingen Bijlagen 1 - De liberalisering van de energiemarkt Waarom die vrijmaking Bevoegdheden Liberalisering concreet: opsplitsing tussen productie, distributie en verkoop Bedenkingen Bijlagen 2 - De weg van de energie

Nadere informatie

De vrije energiemarkt Rechten van de consument

De vrije energiemarkt Rechten van de consument De vrije energiemarkt Rechten van de consument Op het programma: 1. De weg van gas en elektriciteit 2. Leveranciers 3. Contracten / verhuis 4. Facturen 5. Sociale dienstverplichtingen! 6. Klachten? 2 1.

Nadere informatie

Groepsaankoop 100 % groene stroom en aardgas 2013

Groepsaankoop 100 % groene stroom en aardgas 2013 Groepsaankoop 100 % groene stroom en aardgas 2013 1 Waarom deelnemen? 1) 100% Groene stroom: afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen -onuitputtelijk -zon, wind, biomassa, biogas, waterkracht, getijdenenergie

Nadere informatie

Vul energieovernamedocumenten in.

Vul energieovernamedocumenten in. U verhuist? Vul energieovernamedocumenten in. Waarop moet u letten en welke formulieren hebt u nodig als u verhuist? In deze folder ontdekt u alles wat u voor elektriciteit en/of aardgas moet regelen.

Nadere informatie

Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts

Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts VREG Doe de V-test en bespaar op uw energiefactuur. VREG Fanny Schoevaerts 8 oktober 2015 Agenda

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie Klachten Wie klachten heeft over prijzen, facturen of opzegging van een contract kan terecht bij de klantendienst van de leverancier. Het adres en telefoonnummer staan op de factuur. Wie klachten heeft

Nadere informatie

Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN

Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN Oefeningen V-test FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Energie Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel Inhoud I. Praktijk... 3 1. Geval 1: normale

Nadere informatie

Wil u ook een lagere energiefactuur?

Wil u ook een lagere energiefactuur? Wil u ook een lagere energiefactuur? Van energieleverancier veranderen is niet moeilijk U hebt de V-TEST gedaan en wil van energieleverancier veranderen? Da s heel eenvoudig en kosteloos. U moet enkel

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten.

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Onderwerp: Bevestiging van uw aanmelding bij MAIN Energie Geachte [aanhef] [achternaam], Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Indien u vragen heeft over

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten.

Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Onderwerp: Bevestiging van uw aanmelding bij MAIN Energie Geachte [aanhef] [achternaam], Hartelijk welkom bij MAIN Energie, we zijn blij u als nieuwe klant te kunnen begroeten. Indien u vragen heeft over

Nadere informatie

Gedragscode voor. verkopen gesloten buiten verkoopruimten en verkopen op afstand

Gedragscode voor. verkopen gesloten buiten verkoopruimten en verkopen op afstand Gedragscode voor verkopen gesloten buiten verkoopruimten en verkopen op afstand Deze Gedragscode vormt een aanvulling op de reglementaire bepalingen inzake verkoop op afstand en verkoop buiten verkoopruimten

Nadere informatie

MAIN Energie Modelcontractvoorwaarden

MAIN Energie Modelcontractvoorwaarden MAIN Energie Modelcontractvoorwaarden 1. Energielevering Op deze overeenkomst zijn de bijgevoegde Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit aan consumenten en kleinverbruikers en de Algemene

Nadere informatie

Gasenlichtvergelijken.nl

Gasenlichtvergelijken.nl Gasenlichtvergelijken.nl De energiemarkt is een complexe markt met vele aanbieders met verschillende producten en prijzen. Ziet u door de bomen het bos niet meer? Hieronder staan de meest gestelde vragen

Nadere informatie

Gas - Elektriciteit Durf vergelijken!

Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! In het kader van de opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, die erin bestaat de voorwaarden te scheppen

Nadere informatie

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee?

Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? Verhuist uw contract voor elektriciteit en aardgas met u mee? U verhuist. Waarop moet u letten en welke formulieren hebt u nodig? In deze folder ontdekt u alles wat u voor elektriciteit en/of aardgas moet

Nadere informatie

Handleiding simulator VREG V-test. Gas elektriciteit: DURF VERGELIJKEN!

Handleiding simulator VREG V-test. Gas elektriciteit: DURF VERGELIJKEN! Handleiding simulator VREG V-test Gas elektriciteit: DURF VERGELIJKEN! 1 Inhoud VREG V-test Veranderen van leverancier Voorbeeld 2 VREG VREG: wat? De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt,

Nadere informatie

Overstappen. Waarom overstappen?

Overstappen. Waarom overstappen? Overstappen Waarom overstappen? De meeste mensen stappen over naar een andere leverancier omdat zij hier flink wat geld mee kunnen besparen. Er bestaan namelijk grote verschillen in energietarieven van

Nadere informatie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C22 WON3 zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 18 oktober 2012 2 Commissievergadering nr. C22 WON3 (2012-2013) 18

Nadere informatie

ENERGIEQUIZ. Dit is niet waar, er worden nog steeds mensen afgesloten.

ENERGIEQUIZ. Dit is niet waar, er worden nog steeds mensen afgesloten. ENERGIEQUIZ 1. Het verloop van de quiz We hebben een spelleider nodig en een jurylid die de scores bijhoudt. Daarnaast voorzien we 1 of meerdere (ervarings)deskundigen, vrijwilligers in armoede of niet

Nadere informatie

EDF LUMINUS, EERSTE CHALLENGER OP DE BELGISCHE ENERGIEMARKT

EDF LUMINUS, EERSTE CHALLENGER OP DE BELGISCHE ENERGIEMARKT EDF LUMINUS, EERSTE CHALLENGER OP DE BELGISCHE ENERGIEMARKT Opleiding voor Luminus agenten 5/08/2014 HET BEDRIJF Producent van elektriciteit NV, Maatschappelijke zetel: Markiesstraat 1, 1000 Brussel 2

Nadere informatie

1- WAT IK OVER MIJN ENERGIEVERBRUIK MOET WETEN?

1- WAT IK OVER MIJN ENERGIEVERBRUIK MOET WETEN? 1- WAT IK OVER MIJN ENERGIEVERBRUIK MOET WETEN? Mijn gas- en elektriciteitsverbruik worden berekend op basis van de opgenomen meterstanden Hoe ziet mijn elektriciteitsmeter eruit? meterstand (uitgedrukt

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

Wat u moet weten over energie en het veranderen van leverancier

Wat u moet weten over energie en het veranderen van leverancier Wat u moet weten over energie en het veranderen van leverancier Inhoudslijst Elektriciteit en aardgas: van producent tot bij u thuis p 4 Productie van elektriciteit en aardgas p 4 Vervoer van elektriciteit

Nadere informatie

missie: "Kracht bij Massa wil onafhankelijk zijn van partijen bij de voorziening van energie en totstandkoming van de tarieven"

missie: Kracht bij Massa wil onafhankelijk zijn van partijen bij de voorziening van energie en totstandkoming van de tarieven missie: "Kracht bij Massa wil onafhankelijk zijn van partijen bij de voorziening van energie en totstandkoming van de tarieven" Deelnamevoorwaarden bij bemiddelingsovereenkomst met Kracht bij Massa, KbM

Nadere informatie

Verhuisdocument voor uw organisatie

Verhuisdocument voor uw organisatie Verhuisdocument voor uw organisatie Deel 1: Mijn nieuwe locatie Pagina 1 van 6 1. Mijn nieuwe locatie: mijn gegevens Klantennummer contactpersoon Telefoon Wij verhuizen naar volgende (nieuwe) locatie Datum

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

uw jaarafrekening onder de loep Raadpleeg hieronder de details van uw factuur

uw jaarafrekening onder de loep Raadpleeg hieronder de details van uw factuur uw jaarafrekening onder de loep Raadpleeg hieronder de details van uw factuur eenvoud in energie eni.be Kerkhofstraat AT5300000000 5450071236 BUGGENHOUT De Bakker 9255 Marc 760Y F X Dankzij uw eni factuur

Nadere informatie

Groepsaankoop groene stroom. 23 februari 2016

Groepsaankoop groene stroom. 23 februari 2016 Groepsaankoop groene stroom 23 februari 2016 Programma Tijdslijn Deel I: de inschrijvingen Deel II: de veiling Deel III: de acceptatie Meest gestelde vragen Tijdslijn Campagne Tot en met 2 februari 2016

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument 1. Wat is een energieovernamedocument? Een document dat wordt ingevuld als iemand de levering van elektriciteit en/of aardgas overneemt in een bepaalde

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

Vormingspakket Energie. De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie

Vormingspakket Energie. De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie De Lokale Adviescommissie en afsluiten van energie Normaal gezien sluit de netbeheerder de elektriciteit nooit af. Er zijn echter 3 uitzonderingen. De eerste uitzondering is als er gevaar is door technische

Nadere informatie

POM GROEPSAANKOOP: GROENE STROOM EN AARDGAS VOOR BEDRIJVEN

POM GROEPSAANKOOP: GROENE STROOM EN AARDGAS VOOR BEDRIJVEN POM GROEPSAANKOOP: GROENE STROOM EN AARDGAS VOOR BEDRIJVEN POM Groepsaankoop Een groepsaankoop voor de aankoop van 100 % groene stroom uit eigen streek en aardgas aan een vaste prijs tot 31/12/2015, gezamenlijk

Nadere informatie

uw voorschotfactuur onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur

uw voorschotfactuur onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur uw voorschotfactuur onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur eenvoud in energie eni.be Uw eni-factuur toont u in één oogopslag wat u precies betaalt en waarvoor. Welke informatie vindt

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie De factuur Elektriciteit wordt gemaakt (productie), vervoerd (transport en distributie) en aan huis gebracht (levering). In de geliberaliseerde markt zijn er daarvoor telkens andere bedrijven. Dat vertaalt

Nadere informatie

Handleiding bij het invullen van de verhuisformulieren van de VREG

Handleiding bij het invullen van de verhuisformulieren van de VREG Handleiding bij het invullen van de verhuisformulieren van de VREG Verhuisformulier: melding van uw nieuwe adres 1 a b c d 4a 4b 4 4c 5a 5 5b 6 7 Richtlijnen bij het invullen van het verhuisformulier melding

Nadere informatie

uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur

uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur eenvoud in energie eni.be Schardauwstraat VAN AT5300000000 5451501235 SINT-ELOOIS- Timmerman T.a.v. TOMME Christine WINKEL

Nadere informatie

Linksboven op uw facturen. U kan uw Klantnummer ook terugvinden via Mijn Ebem (na inloggen).

Linksboven op uw facturen. U kan uw Klantnummer ook terugvinden via Mijn Ebem (na inloggen). Home > FAQ - Facturen Facturen Waar vind ik mijn Ebem Klantnummer? Linksboven op uw facturen. U kan uw Klantnummer ook terugvinden via Mijn Ebem (na inloggen). Waar vind ik het nummer van een Ebem-factuur?

Nadere informatie

uw voorschotfactuur onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur

uw voorschotfactuur onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur uw voorschotfactuur onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur eenvoud in energie eni.be Uw Eni-factuur toont u in één oogopslag wat u precies betaalt en waarvoor. Welke informatie vindt

Nadere informatie

Zomeractie Energielevering. LEON Zeewolde

Zomeractie Energielevering. LEON Zeewolde Zomeractie Energielevering LEON Zeewolde Versie: juli 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Bevestigingsbrief... 3 Onze gegevens 3 Uw gegevens 3 Leveringadres 3 Contractuele informatie. 3 Uw tarieven 4

Nadere informatie

Nuon Groen uit Nederland Vast

Nuon Groen uit Nederland Vast Nuon Groen uit Nederland Vast Productvoorwaarden 1. Nuon Groen uit Nederland Vast De stroom van Nuon Groen uit Nederland Vast wordt opgewekt met windmolens en waterkrachtcentrales in Nederland. De verhouding

Nadere informatie

uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur

uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur uw jaarafrekening onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur eenvoud in energie eni.be Kerkhofstraat AT5300000000 5450071236 BUGGENHOUT De Bakker 9255 Marc 760Y F X Dankzij uw eni factuur

Nadere informatie

Handleiding V-TEST P 1

Handleiding V-TEST P 1 Handleiding V-TEST P 1 P 2 Inhoud 1. Wat is de V-TEST? P3 1.1 Algemeen p3 1.2 Wat kan u niet met de V-TEST? P3 2. Doe de V-TEST! P4 3. De V-TEST online uitvoeren in slechts 5 stappen p4 3.1 Neem uw afrekening

Nadere informatie

Met de Energietopdeal.nl - 3 jaar Prijsvast profiteert u drie jaar lang van de zekerheid van een vaste prijs.

Met de Energietopdeal.nl - 3 jaar Prijsvast profiteert u drie jaar lang van de zekerheid van een vaste prijs. N.V. Nuon Sales Nederland Postbus 40021 (PAC RA624G), 6803 HA Arnhem de heer T.D.M. Witlox Camstrastrjitte 15 9036 MB MENAAM 9036MB15 Postadres Postbus 40021 6803 HA Arnhem Telefoon 0900 08 08 www.nuon.nl

Nadere informatie

Groepsaankoop 100% groene energie 2 de editie Samen op weg naar goedkopere groene energie Inga Verhaert

Groepsaankoop 100% groene energie 2 de editie Samen op weg naar goedkopere groene energie Inga Verhaert Groepsaankoop 100% groene energie 2 de editie Samen op weg naar goedkopere groene energie Inga Verhaert Samenaankoop 2 de editie Waarom? nog steeds onevenwicht op de markt energie nog steeds duurder dan

Nadere informatie

Handleiding V-test VREG. vreg.be. uw gids op de energiemarkt

Handleiding V-test VREG. vreg.be. uw gids op de energiemarkt Handleiding V-test VREG vreg.be uw gids op de energiemarkt 1 Inhoud 1. Wat is de V-test? p2 1.1. Algemeen p2 1.2. Wat kan niet met de V-test? p2 2. De V-test is er voor gezinnen én kleine bedrijven. p2

Nadere informatie

Samenstelling energiefactuur

Samenstelling energiefactuur Samenstelling energiefactuur Persoonsgegevens en EAN-codes In de onderstaande afbeelding zie je het voorblad van een voorbeeld factuur/afrekening van Electrabel. De pijl verwijst naar de plek van je contactgegevens:

Nadere informatie

uw voorschotfactuur onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur

uw voorschotfactuur onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur uw voorschotfactuur onder de loep raadpleeg hieronder de details van uw factuur eenvoud in energie eni.be Uw Eni-factuur toont u in één oogopslag wat u precies betaalt en waarvoor. Welke informatie vindt

Nadere informatie

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig?

Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Veelgestelde vragen De veilingmethode Waarom is de methode van ANWB Groene Energieveiling effectief en eenvoudig? Het is voor u heel erg weinig moeite om tot een besparing op uw kosten te komen. 1. U schrijft

Nadere informatie

Overeenkomst Energielevering. LEON Zeewolde

Overeenkomst Energielevering. LEON Zeewolde Overeenkomst Energielevering LEON Zeewolde Versie: juli 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Bevestigingsbrief... 3 Onze gegevens 3 Uw gegevens 3 Leveringadres 3 Geraamd jaarverbruik 3 Contractuele informatie.

Nadere informatie

Overeenkomst Groene Daler. LEON Zeewolde

Overeenkomst Groene Daler. LEON Zeewolde Overeenkomst Groene Daler LEON Zeewolde Versie: januari 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Bevestigingsbrief... 3 Onze gegevens 3 Uw gegevens 3 Leveringadres 3 Geraamd jaarverbruik 3 Contractuele informatie.

Nadere informatie

Handleiding V-test VREG. vreg.be. uw gids op de energiemarkt

Handleiding V-test VREG. vreg.be. uw gids op de energiemarkt Handleiding V-test VREG vreg.be uw gids op de energiemarkt 1 Inhoud 7. 1. Wat is de V-test? 2 7.1. 1.1. Algemeen 2 7.2. 1.2. Wat kan niet met de V-test? 2 8. 2. De V-test is er voor gezinnen én kleine

Nadere informatie

Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN

Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN Oefeningen BRUGEL FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Energie Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel Inhoud I. Praktijk... 3 1. Geval 1: normale

Nadere informatie

Elektrisch tekenen: begeleiding

Elektrisch tekenen: begeleiding Elektrisch tekenen: begeleiding Vakinhoud: Deel I: residentieel Elektrische schema s leren lezen en tekenen AREI Oefeningen Deel II: industrieel Industriële motorschakelingen Oefeningen In het labo maken

Nadere informatie

Betreft Beantwoording vragen van het lid Spies (CDA) over energieprijzen en - contractsvoorwaarden voor consumenten

Betreft Beantwoording vragen van het lid Spies (CDA) over energieprijzen en - contractsvoorwaarden voor consumenten > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezuidenhoutseweg 30 Postbus 20101 2500 EC

Nadere informatie

van 28 februari 2006

van 28 februari 2006 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Persmededeling

Nadere informatie

Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN FAQ. FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Energie Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel

Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN FAQ. FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Energie Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN FAQ FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Energie Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel Inhoud 1. Wat is een regulator?... 3 2. Wat is een

Nadere informatie

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron Bijlage A Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron 1 januari 2016 Artikel 1 Energielevering 1.1 Definities Afgenomen Elektriciteit Het aantal eenheden elektriciteit in kwh dat van het netwerk

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden consument

Leveringsvoorwaarden consument Leveringsvoorwaarden consument www.vandebron.nl vragen@vandebron.nl Rabobank: NL97 RABO 0140 9179 69 KVK 59394218 Artikel 1 Energielevering 1.1 Definities Afgenomen Elektriciteit Het aantal eenheden elektriciteit

Nadere informatie

Mededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteitsen Gasmarkt

Mededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteitsen Gasmarkt Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en de Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II- laan 7 B - 1210 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13 50 web : www.vreg.be

Nadere informatie

www.consumind.nl Februari 2012

www.consumind.nl Februari 2012 www.consumind.nl Februari 2012 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: Achtergrond en algemene informatie energiemarkt. Vast of variabel energiecontract? De meest gestelde vragen bij overstappen.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over WoonEnergie

Vragen en antwoorden over WoonEnergie Vragen en antwoorden over WoonEnergie Hier vindt u vragen en antwoorden over de volgende thema s: - Vragen over WoonEnergie en hun aanbod - Vragen over klant worden, het contract en contactgegevens - Vragen

Nadere informatie

Rapport van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 2 oktober 2003

Rapport van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 2 oktober 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Rapport

Nadere informatie

Akkoord. De consument in de vrijgemaakte elektriciteits en gasmarkt

Akkoord. De consument in de vrijgemaakte elektriciteits en gasmarkt Akkoord De consument in de vrijgemaakte elektriciteits en gasmarkt van kracht met ingang van 1 juli 2006 Preambule: Onderstaand akkoord is tot stand gekomen na besprekingen tussen de leveranciers van elektriciteit

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

Gas en elektriciteit de nieuwe regels van de markt voor particulieren

Gas en elektriciteit de nieuwe regels van de markt voor particulieren Commissie voor de regulering van de energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gas en elektriciteit de nieuwe regels van de markt voor particulieren www.brugel.be Vrijmaking In januari 2007 werd de

Nadere informatie

Persbericht van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 28 oktober 2009

Persbericht van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 28 oktober 2009 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Persbericht van de Vlaamse Reguleringsinstantie

Nadere informatie

Deelnamevoorwaarden bij bemiddelingsovereenkomst met Kracht bij Massa, KbM

Deelnamevoorwaarden bij bemiddelingsovereenkomst met Kracht bij Massa, KbM Missie: Kracht bij Massa wil de laagstmogelijke energierekening voor haar deelnemers, en daarbij onafhankelijk worden van partijen bij de voorziening van energie en totstandkoming van de tarieven" Visie:

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument 1. Wat is een energieovernamedocument? Een document dat wordt ingevuld als iemand de levering van elektriciteit en/of aardgas overneemt in een bepaalde

Nadere informatie

Studiedag VREG 26 november

Studiedag VREG 26 november Workshop klare taal Studiedag VREG 26 november Wat kunnen we doen om brieven en brochures zo te schrijven dat de lezer begrijpt wat er staat en vindt wat hij zoekt of nodig heeft. door Karine Nicolay 014

Nadere informatie

Bevestigingsbrief. wanneer dit anders is dan het adres onder 'uw gegevens')

Bevestigingsbrief. wanneer dit anders is dan het adres onder 'uw gegevens') Bevestigingsbrief Geachte [klant], Welkom als klant bij [leverancier]. Inleiding vrij invulbaar. Indien de overeenkomst tot stand is gekomen via een wederverkoper kan dat hier worden uitgelegd. In dat

Nadere informatie

Wat leren de sociale statistieken ons over energiearmoede?

Wat leren de sociale statistieken ons over energiearmoede? Wat leren de sociale statistieken ons over energiearmoede? 26 november 2010 Katrien Gielis Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Agenda Wettelijke basis voor indiening statistieken

Nadere informatie

1. Klantnummer Indien u contact opneemt met Luminus, gelieve dit nummer steeds bij de hand te houden. Zo kunnen wij u snel verder helpen.

1. Klantnummer Indien u contact opneemt met Luminus, gelieve dit nummer steeds bij de hand te houden. Zo kunnen wij u snel verder helpen. . Klantnummer Indien u contact opneemt met Luminus, gelieve dit nummer steeds bij de hand te houden. Zo kunnen wij u snel verder helpen.. Klantendienst Wenst u contact op te nemen met onze klantendienst?

Nadere informatie

BRUSIM De simulator van BRUGEL

BRUSIM De simulator van BRUGEL BRUSIM De simulator van BRUGEL Handleiding Resultaten FAQ 1 Inhoud Wat is BRUGEL De simulator BRUSIM Gebruikershandleiding BRUSIM 1. Verbruik is gekend 2. Verbruik is niet gekend Oefening De simulatie

Nadere informatie

Slotfactuur van 25/05/2011

Slotfactuur van 25/05/2011 Debaets Wervikstraat 143 8930 Menen Bij elke briefwisseling vermelden: Klantnummer: 100362002 Factuurnummer: 1002579520 BTW: BE-0521.584.539 Slotfactuur van 25/05/2011 Contactgegevens Voor alle vragen

Nadere informatie

Methodologie. A. Bronnen. B. Marktaandelen

Methodologie. A. Bronnen. B. Marktaandelen Methodologie A. Bronnen 1. Statistische gegevens, afkomstig van Sibelga (www.sibelga.be), netwerkbeheerder in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2. Statistische gegevens, afkomstig van Elia (www.elia.be),

Nadere informatie

Ombudsdienst voor Energie

Ombudsdienst voor Energie Algemene vaststellingen betreffende de bescherming van de consumenten in België Colloquium georganiseerd door Brugel in het Brussels Parlement op 9 november 2015 Ombudsdienst voor Energie Uniek federaal

Nadere informatie

Afrekeningsfactuur van 16/06/2010

Afrekeningsfactuur van 16/06/2010 Meneer Dries Van Duppen Violettastraat 2 2470 Retie Contactgegevens Voor alle vragen over uw factuur of uw verhuis: Essent Belgium NV Postbus 10010 2140 Antwerpen Tel: 078 15 79 79 Fax: 03 400 10 25 Contactformulier:

Nadere informatie

Q&A Energieheffing. Hieronder vindt u de verbruikscategorieën voor 2017: Categorie A Beschermde doelgroep 25,85. Categorie B Tot 5 MWh 103,37

Q&A Energieheffing. Hieronder vindt u de verbruikscategorieën voor 2017: Categorie A Beschermde doelgroep 25,85. Categorie B Tot 5 MWh 103,37 Q&A Energieheffing Hoeveel bedraagt de energieheffing sinds 1 maart 2016? Hoeveel energieheffing u jaarlijks betaalt, is afhankelijk van de verbruikscategorie waartoe je behoort. Met de invoering van deze

Nadere informatie