Vormingspakket Energie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vormingspakket Energie"

Transcriptie

1 De Leverancier De leverancier verkoopt aardgas en elektriciteit. Vóór de vrijmaking stond de intercommunale in voor zowel de distributie als voor de levering van elektriciteit en aardgas. Sinds 1 juli 2003 kan je dus kiezen tussen de verschillende elektriciteitsen/of aardgasleveranciers. Indien je bewust kiest voor een leverancier, sluit je een nieuw contract af. Indien je geen nieuw contract afsluit blijf je bij de standaardleverancier. 7 Er zijn op dit moment 9 leveranciers (zie p 7). Dat zijn allemaal commerciële verkopers. Zij willen zoveel mogelijk klanten

2 Wie mag elektriciteit en aardgas verkopen? 9 In de vrijgemaakte Vlaamse energiemarkt gebeurt de levering van elektriciteit en/of aardgas door leveranciers die een vergunning kregen van de VREG. Deze vergunning wordt pas toegekend nadat de VREG de financiële en technische capaciteit en de professionele betrouwbaarheid van de kandidaatleverancier heeft nagetrokken. De vergunning wordt toegekend voor onbepaalde duur, maar kan opnieuw worden ingetrokken als de leverancier niet meer voldoet aan de voorwaarden zoals vastgelegd in het Elektriciteits- en Aardgasdecreet. Op de Vlaamse energiemarkt zijn vertegenwoordigers of handelsagenten actief die geen leveringsvergunning hebben, maar optreden voor leveranciers. Zij bemiddelen tussen de klanten en de leveranciers. Eventuele leveringscontracten kunnen dan ook enkel in naam en voor rekening van hun opdrachtgever(s) afgesloten worden met de klanten. Deze handelsagenten verschillen van de energieleveranciers omdat zij als zodanig niet onder de controle vallen van enige reguleringsinstantie. Je hoeft dus absoluut niet de deur te sluiten, of de telefoon neer te leggen, mocht je door één van dergelijke handelsagenten worden gecontacteerd. Je moet wel zorgen dat je weet wie uiteindelijk jouw leverancier zal zijn. Vergelijken van de verschillende leveranciers 10 Wie de beste leverancier voor jou is, kan alleen jijzelf zeggen. Het hangt er immers vanaf wat jij belangrijk vindt en dat is voor iedereen anders. Er zijn verschillende factoren waar je mee rekening kan houden bij het kiezen van een leverancier: de leveringsvoorwaarden en de prijs; de milieuvriendelijkheid; de klantvriendelijkheid van de leverancier; de betrouwbaarheid en de dienstverlening, De leveringsvoorwaarden en de prijs De vergelijking van de leveringsvoorwaarden en de prijzen van de verschillende leveranciers kan je opvragen bij de VREG. 11 De prijzen van de leveranciers zijn zeer divers. De leveringsvoorwaarden van de verschillende leveranciers zijn eerder gelijklopend. Enkele zaken waarbij je rekening kan houden als je een leveranciersvergelijking maakt: Zijn de prijzen vast of flexibel? Zijn de prijzen van de leverancier indexeerbaar? Kan de leverancier de prijs aanpassen in geval van wijziging van de tarieven van de netbeheerder? Kan het contract ten allen tijde opgezegd worden? Is er een korting voor domiciliëring? Is de offerte gebaseerd op de juiste gegevens? Dienstverlening en klantvriendelijkheid van de leverancier Iedere leverancier is wettelijk verplicht om een klantendienst te organiseren waar je als klant steeds terecht kan voor inlichtingen en klachten. Hoe de leveranciers deze verplichting invullen, is afhankelijk van hun klantvriendelijkheid en dienstverlening. Enkele elementen die een rol kunnen spelen bij de keuze van een leverancier zijn: 5-2

3 De duidelijke uitleg over jouw factuur en de prijzen, De manier van klachtenbehandeling, De snelheid en accuraatheid van reactie, De bereikbaarheid van de klantendienst, Deze factoren van dienstverlening en klantvriendelijkheid zijn moeilijk objectief te toetsen. Of je als klant tevreden bent van de service van jouw leverancier is een persoonlijke inschatting. Milieuvriendelijkheid Nog een andere factor die je keuze van elektriciteitsleverancier kan beïnvloeden, is het aandeel milieuvriendelijke energie (waterkracht, zonne- en windenergie, energie uit organisch-biologisch afval, biomassa en biogas) in de totale elektriciteitslevering van de leverancier. Als je het belangrijk vindt dat de leverancier zo veel mogelijk, of zelfs alle geleverde elektriciteit levert uit hernieuwbare energiebronnen, kan je hiermee ook rekening houden bij de keuze van een leverancier. De mate van milieuvriendelijkheid van de leverancier kan je aflezen uit de leveranciersvergelijking op de website van de VREG. Veranderen van leverancier Iedereen wil graag zo weinig mogelijk betalen voor zijn energie. Daarom kan je ervoor kiezen om te veranderen van leverancier. Maar hoe doe je dat? Door te tekenen bij deur aan deur verkoop, door telefonische verkoop, in een supermarkt,? Hieronder volgt een stappenplan voor het veranderen van leverancier. Stap 1: Vergelijk de prijzen 12 Een nieuwe leverancier kies je vooral wanneer die goedkoper is. Prijzen vergelijken is echter niet eenvoudig. De prijzen bestaan uit verschillende delen en dat maakt de zaak behoorlijk ingewikkeld. Een nieuwe leverancier kiezen is dus een hele onderneming. Best zoek je vooraf één en ander op. Dat kan bij: De leveranciers. Zij kunnen de prijs voor je berekenen. De overheid. Je kunt de prijzen vergelijken voor elektriciteit en gas op het internet Wanneer je geen internet hebt, kan je schrijven en bellen naar de VREG (02/ ). Zij vergelijken voor jou de prijzen. (Zorg wel dat je de laatste eindfactuur bij de hand hebt.) Test Aankoop. Wie lid is, kan de prijs van de elektriciteit gratis vergelijken via Stap 2: Lees je contract met de huidige leverancier na 13 Op je contract ga je op zoek naar een antwoord op de volgende vragen: Wanneer loopt je contract ten einde? Moet je een verbrekingsvergoeding betalen wanneer je een contract vroegtijdig verbreekt? Hoe zeg je het contract op? Is er een opzegtermijn? Stap 3: Teken een contract met de nieuwe leverancier en zeg het contract met je huidige leverancier op De nieuwe leverancier met wie je een contract tekent, voldoet aan jouw wensen: hij is goedkoop of levert milieuvriendelijke energie. Het contract vermeldt duidelijk de datum vanaf wanneer geleverd wordt. Let hierop, anders moet je (misschien) een verbrekingsvergoeding betalen bij je huidige leverancier. 5-3

4 Het contract met de vorige leverancier kan je zelf opzeggen of je kunt de nieuwe leverancier vragen om dit in jouw plaats te doen. Als je huidige leverancier een zogenaamde standaardleverancier is, geldt er een opzeggingstermijn van één volledige maand. Die begint te lopen op de eerste van de maand volgend op de datum van de opzegging. Als je al uitdrukkelijk een contract met een leverancier aanging, kan een andere opzegtermijn gelden. Die termijn staat in je contract. Stap 4: Neem de meterstand op Je netbeheerder zal je contacteren met de vraag om je meterstanden door te geven. Daarna zal de oude leverancier zijn slotafrekeningsfactuur opmaken. Indien je vergeet de meterstand door te geven, zal de netbeheerder een schatting maken van de meterstand op basis van je vorige verbruiksgegevens. Het is ook belangrijk dat je de juiste en volledige EAN-code noteert op je verhuisformulieren. Stap 5: Energie van de nieuwe leverancier Vanaf het einde van de opzegtermijn krijg je elektriciteit en/of aardgas van de nieuwe leverancier. Verandering van leverancier vergt geen aanpassingen aan de aansluiting of meter. Stap 6: Opvolging Let erop dat je de voorschotfacturen wel degelijk ontvangt. Het kan gebeuren dat de eerste voorschotfacturen lang op zich laten wachten. Als je die voorschotfacturen niet ontvangt zoals afgesproken, neem dan snel contact op met je leverancier. Vraag hem om er voor te zorgen dat je tijdig kan beginnen te betalen. Zo voorkom je grote facturen door (administratieve) vergissingen van de leverancier. We stellen helaas vast dat mensen niet al deze stappen doorlopen alvorens te veranderen van leverancier. Om de klant te beschermen heeft de minister van consumentenzaken enkele spelregels vastgelegd (zie hfst 4). Problemen bij het wisselen van leverancier 14 We merken dat er een aantal zaken mislopen bij de wisseling van leverancier. We geven eerst een korte omschrijving van de problemen en vervolgens enkele tips om te voorkomen. Probleem 1 Ongewenst is er verandering van leverancier of je krijgt facturen van een leverancier waar je niet voor koos. Dat kan het gevolg zijn van het gebruik van verkeerde gegevens door de leverancier of van een misverstand over een mondeling contract. Vage en onvolledige informatie of fouten zijn de voornaamste bron van onterechte wisselingen van leverancier. Zorg er bij het veranderen van leverancier voor dat zowel de oude als de nieuwe leverancier over de juiste informatie beschikken. Vermijd mondelinge contracten.zorg ervoor dat je de leveringsvoorwaarden van de leverancier schriftelijk krijgt. Zo kan je ze rustig nalezen. Maak de leverancier duidelijk dat er geen contract is zolang het niet op papier staat dat je akkoord gaat met zijn algemene voorwaarden. 5-4

5 Zorg ervoor dat de leverancier altijd beschikt over volledige en correcte gegevens. Communiceer klaar en duidelijk met de leveranciers en maak daarbij steeds gebruik van de unieke EAN-code 15 van uw aansluiting. Bewaar deze unieke EANcode goed. U kunt deze code steeds opvragen bij uw netbeheerder. Probleem 2 Je ontvangt een brief waarin je gezegd wordt dat je van leverancier bent veranderd, maar je hebt nooit voor een andere leverancier gekozen. Je krijgt een factuur van een leverancier waarvoor je niet hebt gekozen. Neem zo snel mogelijk contact op met één van volgende partijen: je eigen leverancier. de leverancier waarvan je ongewenst een factuur krijgt of die vermeld staat op de brief met melding van de leverancierswissel. En meldt dat je vermoedt dat je ongewenst van leverancier bent veranderd. De gecontacteerde partij zal dan het nodige doen om deze onterechte leverancierswissel te melden aan de leverancier die de fout gemaakt heeft. Deze leverancier zal jou verder informeren over hoe en wanneer hij deze fout zal rechtzetten. In de praktijk merken we dat het ongedaan maken van een onterechte leverancierswissel niet altijd vlot verloopt. Het is belangrijk om de situatie goed op te volgen. Zolang je geen schriftelijke bevestiging kreeg over het ongedaan maken van de wissel, is het belangrijk dat je regelmatig contact opneemt met je gewenste leverancier. Zo zullen zij het nodige in orde brengen. Probleem 3 Je hebt een contract getekend via een verkoper die jou thuis is komen opzoeken. Je hebt nu spijt. Wat zijn je rechten bij huis aan huisverkoop? Huis aan huisverkoop van contracten voor de levering van elektriciteit en aardgas vormt een snel groeiende verkoopstechniek op de Vlaamse energiemarkt. Bepaalde ondernemingen treden op als agent voor een leverancier die over een leveringsvergunning beschikt en dus gecontroleerd wordt door de VREG. De agenten hoeven dus niet zelf over een leveringsvergunning te beschikken. Bij huis aan huisverkoop kan je als afnemer gratis afgeraken van het leveringscontract binnen een termijn van 14 werkdagen (zaterdagen tellen ook mee als werkdag). Je begint te tellen vanaf de dag die volgt op de ondertekening van de overeenkomst. Indien je dat contract toch niet wil, moet je de leverancier best per aangetekende brief op de hoogte brengen. Opgelet! Wanneer je vooraf en uitdrukkelijk aan de verkoper vroeg om het leveringscontract bij je thuis te komen bespreken, heb je geen recht op deze bedenktijd. Probleem 4 Je ging een contract aan met een energieleverancier en nu rekent de vorige leverancier je een verbrekingsvergoeding aan. Heeft de leverancier dit recht? Dergelijke vragen krijgen we zeer regelmatig. De oorspronkelijke leverancier is immers van mening dat de afnemer nog gebonden is door een contract en rekent dus een schadevergoeding aan wegens contractverbreking. Ook in de pers verschenen hierover heel wat berichten. 5-5

6 Blijkbaar ondertekenen veel klanten een contract met een energieleverancier zonder te beseffen dat ze nog een lopend contract hebben met een vorige leverancier. Meestal gebeurt dat na een eerdere telefonische toezegging. Het is juridisch perfect mogelijk om telefonisch een contract te sluiten dat een afnemer voor een bepaalde periode aan de leverancier bindt. Na een telefonische toezegging, waarbij de afnemer ingaat op de contractvoorwaarden, wordt het contract dan bevestigd met een brief. Tot voor kort was het zo dat een contract geldig was wanneer er geen reactie kwam op deze brief. Dat is veranderd (zie verder bij consumentenbelangen). Wanneer je tijdens de looptijd van een contract met een energieleverancier een nieuw - in feite tweede - contract afsluit, dan heeft de oude leverancier recht op een verbrekingsvergoeding. Tenminste indien het contract melding maakt van een dergelijke schadevergoeding. De meeste leveranciers hanteren contracten met een looptijd van één jaar. Bij verandering van leverancier is het dus belangrijk dat je rekening houdt met de opzegtermijn en dat je het oude contract tijdig opzegt. Zoniet kan het contract in bepaalde gevallen stilzwijgend verlengd worden. Ga daarom steeds na tot wanneer een contract loopt en hoe lang de opzegperiode is. schadevergoeding. Die algemene contractuele voorwaarden vind je in het contract. Als je geen afschrift van het contract ontving, kan je die voorwaarden ook vinden op de website van de leverancier. Verder zijn ze ook gratis en op eenvoudig verzoek aan te vragen via telefoon, post of fax. Om de verbrekingsvergoedingen zo veel mogelijk te vermijden, ondertekenden de leveranciers een akkoord voor de bescherming van de consument, akkoord: De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt, het zogenaamde Akkoord Van den Bossche. 16. Nog meer tips Zorg altijd dat je een ondertekend exemplaar van het contract in handen krijgt (opmerking: dit is vaak wel heel moeilijk). Vaak neemt de verkoper alle exemplaren mee. Dat maakt verzet van de consument natuurlijk moeilijker. Vraag liefst om een contactpersoon. Vraag minstens een telefoonnummer waar je met vragen terecht kunt. Zorg dat je naast het contract, ook de algemene voorwaarden van de leverancier ontvangt. Lees deze nog eens rustig na (of laat dit doen door iemand die je vertrouwt). Ten slotte kan je altijd nagaan via de VREG (website of infolijn ) hoe de prijs van het aangeboden contract zich verhouden tot het aanbod van de andere leveranciers en de leveringsvoorwaarden.g Informeer bij onduidelijkheid steeds bij je huidige leverancier, zeker indien het contract telefonisch werd aangegaan. Het komt er dus op aan de algemene voorwaarden van het contract met je leverancier te kennen en je daaraan te houden. Zo vermijd je een mogelijke 5-6

7 7 De standaardleverancier is deze leverancier die de distributienetbeheerder heeft aangesteld bij de start van de vrijmaking van de markt. In Vlaanderen zijn er drie standaardleveranciers namelijk Electrabel, EBEM en Luminus. Afhankelijk van je woonplaats is één van deze drie leveranciers je standaardleverancier. Je blijft bij de standaardleverancier totdat je hebt gekozen voor een andere leverancier. Je kan ook een contract ondertekenen bij de standaardleverancier, maar dan is dit niet langer je standaardleverancier. 8 Welzijnszorg, Armoede uitsluiten; Achtergronddossier 2005, Huishouden vraagt energie, p Voor de prijsvergelijking zie of bel naar het nummer 02/ Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie; Sociale maatregelen voor wie aardgas en elektriciteit koopt; p EAN-code: EAN staat voor European Article Numbering. Elke woning of bedrijf die aangesloten is op een elektriciteits- of aardgasnet, heeft een uniek identificatienummer, een zogenaamde EAN-code. Deze codes worden in heel Europa toegepast. De EAN-code bestaat uit 18 cijfers: de eerste 2 cijfers vertegenwoordigen het land (België = 54), de vijf volgende de netbeheerder, de tien volgende cijfers het toegangspunt en het laatste getal is een controlegetal. Via de EAN-code wordt een eenduidige identificatie van de toegangspunten mogelijk, wat het gevaar op misverstanden in de gegevensuitwisseling tussen netbeheerders en leveranciers zou moeten verminderen (bv. wat betreft de schrijfwijze van de naam of het adres van de afnemer). Je vindt de EAN-code terug op uw energiefactuur (18 cijfers en begint met het getal 54). 16 Akkoord: De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt. Dit is een akkoord tussen energieleveranciers voor de bescherming van de consument. Dit akkoord is volledig van toepassing vanaf 1 juli Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand. Deze gedragscode is geldig vanaf 1 juli U kunt dit akkoord terugvinden op de VREGwebsite via volgende link: vreg.be/vreg/documenten/akkoordnieuw.pdf en gedragscodenieuw.pdf 5-7

8 Enkele bedenkingen bij dit hoofdstuk Gebrek aan informatie om te kunnen kiezen tussen leveranciers. Mensen in armoede blijven alleen al bij de overweging om een eventuele overstap te wagen steken in een grote onzekerheid. Hoe kom ik aan de nodige informatie? Waarop moet ik mijn keuze baseren? Wie helpt mij met mijn beslissing? En ook: Is mijn leverancier ook mijn netbeheerder? Allemaal onbeantwoorde vragen die een vrije en rationele keuze enorm moeilijk maken. Zelfs de klanten die bij dezelfde leverancier gebleven zijn, weten niet of ze een prijsvermindering krijgen. De kanalen om informatie te verkrijgen zijn niet altijd bereikbaar. Niet iedereen beschikt over internet of teletekst. En een leverancier kan elke maand de prijzen veranderen. Mensen vinden het heel moeilijk om te voorzien hoe de prijzen bij een leverancier gaan evolueren als ze dat al weten. Standaardleveranciers publiceren tarieven waarbij rekening wordt gehouden met de kosten van de voorbije 12 maanden en niet met de huidige beduidend hogere prijzen, zodat de consument wordt misleid in zijn vergelijkingen met de concurrentie. Via de Vreg kwam het project energie wel te weten dat bij deze overheidsorganisatie prijsvergelijking telefonisch kan opgevraagd worden en de resultaten per post worden verzonden. De overheid voorziet onvoldoende duidelijke communicatie met de burger. Het project energie en armoede werkte samen met de Administratie Natuurlijke Rijkdommen en Energie (noemt nu Vlaams Energieagentschap) aan de brochure Sociale maatregelen voor wie aardgas en elektriciteit koopt. Ondanks de pogingen om deze te verspreiden zijn burgers ruim onvoldoende ingelicht over de vrijmaking van de energiemarkt. Volgens het project energie en armoede zou ondermeer een gerichte Tv-campagne heel wat mensen bereiken. Mensen moeten zelf achter de nodige informatie aanhollen. Die durft nogal verschillen naargelang de persoon aan de andere kant van de lijn. Evenmin heeft de klant inzicht in de prijzen die worden doorgerekend aan de consument. Gevolg is dat mensen in armoede zich soms te snel laten overtuigen door verkopers en eindigen met een contract dat helaas niet altijd met goedkopere facturen garandeert. Verkopers tonen 5-8

9 lijsten met namen en adressen van buren die hun oude leverancier inruilden voor een nieuwe. Ook kunnen mensen in armoede vaak niet weerstaan aan de lichte dwang die sommige leveranciers uitoefenen om de maandelijkse voorschotten via domiciliëring te betalen. Beloofde kortingen bij domiciliëring blijven uit tot bij de afrekening, maar daarvan werden de klanten niet op de hoogte gebracht. Wanneer de korting niet in de domiciliëring verwerkt zit, voelt men zich bijgevolg bedrogen. Een ervaring De informatie van de overheid geraakt niet tot bij de ons. Vele van onze mensen kunnen niet lezen, laten zich overdonderen door aanlokkelijke voorwaarden, de meesten van ons hebben geen internet. Nochtans is internet hét middel dat wordt aangeboden om een prijsvergelijk tussen leveranciers op te maken. Wij willen dat er gezorgd wordt voor verstaanbare en toegankelijke informatie voor iedereen. Ik ben onder druk veranderd van leverancier. Ik voelde me onder druk staan. Ze lieten adressen en namen van buren zien, ik was met mijn kindje bezig, en ik voelde een dwang. Ze beloofden dat ik 25 euro minder per maand zou betalen. Verder worden de bedenkingstermijnen (bijvoorbeeld bij verkoop buiten de onderneming) niet altijd gerespecteerd. Er loopt heel wat fout wanneer mensen binnen de wettelijk voorziene termijnen afzien van het contract dat ze gesloten hebben. Dit alles brengt heel wat problemen met zich mee: mensen zijn klant bij verschillende leveranciers, er worden verbrekingsvergoedingen aangerekend door de vorige leverancier, 5-9

10 De leverancier Hebben licentie van de VREG nodig Momenteel 9 leveranciers Vergelijkingen op de VREG Kiezen is moeilijk + agressieve verkoopstechnieken Hoe veranderen? Over spanning 5-10

11 Bijlage hoofdstuk 5: De leverancier Meerkeuzevragen 1. Wie mag elektriciteit verkopen? a) Als ik een vergunning heb van Test aankoop. b) Als ik een vergunning van de VREG heb. c) Als ik toestemming krijg van de lokale politie. 2. Waar moet ik opletten als ik verander van leverancier? a) Op niets, de verkopers zijn allemaal eerlijk en proberen mij niets wijs te maken. b) Dat ik zeker een ondertekend contract heb, dat duidelijk leesbaar is. c) Dat ik een contactpersoon en nummer heb om naar te telefoneren als ik vragen heb. 3. Waar kan ik de meest juiste informatie vinden voor het veranderen van leverancier? a) Als ik een vergelijking maak via de VREG telefonisch of via de website. b) Wanneer men mij thuis opbelt met de vraag of ik wil veranderen van leverancier c) Als een verkoper mij aan de supermarkt aanspreekt. 4. Bij het ondertekenen van een contract moet ik letten op het volgende a) Dat ik mijn factuur wil betalen via domiciliëring (is een doorlopende opdracht bij de bank) b) De termijnen waarbinnen je de factuur mag verwachten (maandelijks, tweemaandelijks, ) c) De startdatum van het contract Waar of niet waar. 1. Ik kan op elk moment veranderen van leverancier en dit zonder kosten. Waar of niet waar 2. Ik kan mij bij de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de elektriciteits- en gasmarkt het best informeren voor een eventuele leverancierswissel. Waar of niet waar Over spanning 3. Er zijn leveranciers die alleen groene stroom verkopen. Waar of niet waar 4. Bij het veranderen van leverancier krijg ik een nieuwe elektriciteitsmeter. Waar of niet waar 5-11

12 Oefening Maak een leveranciersvergelijking op de VREG. Zoek op je eigen jaarafrekening het verbruik van de afgelopen periode. Ga nu op het internet op zoek naar de volgende website. en klik dan rechts op de verwijzing vergelijken van de leveranciers. Nu word je gevraagd om een aantal gegevens in te voegen. Zoals woonplaats, aantal gezinsleden, soort verwarming, verbruikt kwh. Wie is nu de goedkoopste leverancier voor u? Wat wil zeggen variabele en vaste prijzen? Wat is de duurtijd van het contract? Zorgt de leverancier voornamelijk voor groene stroom of grijze stroom of is het beide? Over spanning 5-12

13 Oplossingen meerkeuzevragen hoofdstuk 5 1. Wie mag elektriciteit verkopen? Antwoord b Als ik een vergunning van de VREG heb. 2. Wat moet ik opletten als ik verander van leverancier? Antwoord b en c Dat ik zeker een ondertekend contract heb, dat duidelijk leesbaar is. Dat ik een contactpersoon en nummer heb om naar te telefoneren als ik vragen heb. 3. Waar kan ik de meest juiste informatie vinden voor het veranderen van leverancier? Antwoord A Als ik een vergelijking maak via de VREG telefonisch of via de website. 4. Bij het ondertekenen van een contract moet ik letten op het volgende Alle drie de antwoorden, maar zeker letten op A a) Dat ik mijn factuur wil betalen via domiciliëring (is een doorlopende opdracht bij de bank) Waar of niet waar. 1. Ik kan op elk moment veranderen van leverancier en dit zonder kosten. Antwoord: Niet waar, wanneer je voortijdig je contract opzegt, bestaat de mogelijkheid dat je een verbrekingsvergoeding moet betalen. 2. Ik kan mij bij de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de elektriciteits- en gasmarkt het best informeren voor een eventuele leverancierswissel. Antwoord: Waar, hier kan je een objectieve leveranciersvergelijking aanvragen, via de website of telefonisch. 3. Er zijn leveranciers die alleen groene stroom verkopen. Antwoord: Waar, Er zijn een aantal leverancier die alleen groene stroom verkopen. Bijvoorbeeld Ecopower, Lampiris. Er zijn ook andere leveranciers die contractformules hebben waarbij je voor groene stroom kan kiezen. Over spanning 4. Bij het veranderen van leverancier krijg ik een nieuwe elektriciteitsmeter. Antwoord: Niet waar, de elektriciteits- en gasmeter zijn eigendom van de distributienetbeheerder (DNB). Deze blijft in je huis staan, ook al verhuis je. Hij blijft eigendom van de DNB. 5-13

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas 2 In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P

Nadere informatie

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt

Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Sociale maatregelen voor wie elektriciteit en aardgas koopt Wie heeft recht op de sociale maximumprijs voor elektriciteit en aardgas? Welke maatregelen beschermen je tegen afsluiting? Sociale maatregelen

Nadere informatie

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Energiegids ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Wat vindt u in deze gids? Beste lezer, Elektriciteit en aardgas zijn duur. Wil u zo weinig mogelijk betalen? Dan is het belangrijk

Nadere informatie

Uw elektriciteit en gas in 1-2-3

Uw elektriciteit en gas in 1-2-3 s Uw elektriciteit en gas in 1-2-3 http://www.elektriciteit-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw elektriciteit en gas in 123...3 STAP 1: Wat u moet weten...4 1. Wat?...4

Nadere informatie

Vormingspakket Energie

Vormingspakket Energie De factuur Elektriciteit wordt gemaakt (productie), vervoerd (transport en distributie) en aan huis gebracht (levering). In de geliberaliseerde markt zijn er daarvoor telkens andere bedrijven. Dat vertaalt

Nadere informatie

Vrije keuze van elektriciteit & gas?

Vrije keuze van elektriciteit & gas? Vrije keuze van elektriciteit & gas? Thematische informatiebrochure. Inhoud/Lay-out : Gemeentelijke informatiedienst, tel. 059/33.91.94, fax 059/33.00.36 e-mail : infodienst@bredene.be Voorwoord O p 1

Nadere informatie

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit FAQ: Alle vragen en antwoorden over de groepsaankoop van Testaankoop voor jou op een rijtje! Top 10 meest gestelde vragen (tijdens inschrijffase) 1. Wat is de groepsaankoop gas en elektriciteit? 2. Wat

Nadere informatie

1.6.1.3. Marktaandelen aardgas... 36 1.6.1.4. Dual fuel... 36 1.6.1.5. Leverancierswissels... 37 1.6.1.6. Switchindicator VREG... 42 1.6.1.7.

1.6.1.3. Marktaandelen aardgas... 36 1.6.1.4. Dual fuel... 36 1.6.1.5. Leverancierswissels... 37 1.6.1.6. Switchindicator VREG... 42 1.6.1.7. marktmonitor 14 Inhoudsopgave 1. De ervaringen van de energieafnemers op de energiemarkt in Vlaanderen... 4 A. Gezinnen... 4 1.1. Indeling afnemers... 4 1.2. Hoe ervaren de gezinnen de energiemarkt in

Nadere informatie

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas

Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Betaal minder voor uw elektriciteit en aardgas Vergelijk de leveranciers van elektriciteit en aardgas en vind de beste leverancier. Veranderen van leverancier is gratis en niet moeilijk. 1 Betaal minder

Nadere informatie

Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit?

Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit? REGULERINGSCOMMISSIE U verhuist IN HET BRUSSELS Welke procedure volgen voor gas en elektriciteit? Verhuisformulieren ingesloten www.brugel.be U verhuist? Breng dan uw energieleverancier zo snel mogelijk

Nadere informatie

Met welke partijen heeft u te maken als het gaat om levering van energie?

Met welke partijen heeft u te maken als het gaat om levering van energie? Toelichting voor consumenten op de Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas (versie 2013). Deze toelichting dient als een praktische uitleg van de Algemene Voorw aarden voor consumenten.

Nadere informatie

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl

Eerste Hulp Bij Kopen op Internet Rechtswinkel de Clinic clinic.nl + van De Clinic is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. Daarmee staan we je toe om dit werk te kopiëren, distribueren, vertonen, en op te voeren, en

Nadere informatie

Gas - Elektriciteit Durf vergelijken!

Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! Gas - Elektriciteit Durf vergelijken! In het kader van de opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, die erin bestaat de voorwaarden te scheppen

Nadere informatie

Werknemers zonder papieren: een rechtengids

Werknemers zonder papieren: een rechtengids Werknemers zonder papieren: een rechtengids 3 WAARSCHUWING: De regels in deze gids zijn algemene regels. Uitzonderingen zijn altijd mogelijk. Een gespecialiseerde organisatie kan jouw specifieke situatie

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas op het internet

Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas op het internet Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas op het internet Den Haag, juni 2007 mr. P.M. Boezaard drs. M.M. van Liere mr. D.F.J.M. van Steenpaal (projectleider) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gas en elektriciteit de nieuwe regels van de markt voor particulieren

Gas en elektriciteit de nieuwe regels van de markt voor particulieren Commissie voor de regulering van de energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gas en elektriciteit de nieuwe regels van de markt voor particulieren www.brugel.be Vrijmaking In januari 2007 werd de

Nadere informatie

KADER EN RANDVOORWAARDEN:

KADER EN RANDVOORWAARDEN: SVK DE POORT VZW DAMASTWEVERSSTRAAT 3 8500 KORTRIJK INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Het intern huurreglement is openbaar en kan dus door iedereen worden

Nadere informatie

Wissel stroom! enquête

Wissel stroom! enquête Wissel stroom! enquête Vraag aan 150 deelnemers De deelnemers vulden de enquête in na de Wisselstroom-avond (vandaar bvde hoge score op de vraag 'Bent u ooit al van energieleverancier veranderd? Het Wisselstroom-team

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument

Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument Veelgestelde vragen over het energieovernamedocument 1. Wat is een energieovernamedocument? Een document dat wordt ingevuld als iemand de levering van elektriciteit en/of aardgas overneemt in een bepaalde

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1 Verkopen via bol.com Handleiding voor zakelijke verkopers Versie 3.1 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereikt u op eenvoudige wijze miljoenen mogelijke klanten. U kunt nieuwe en unieke artikelen

Nadere informatie

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch?

Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Wat elke ondernemer minimaal MOET weten over investeren en winst omdat niemand zijn geld door het toilet spoelt of in de vuilnisbak gooit. Toch? Snap binnen 2 uur de belangrijkste financiële begrippen:

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief

Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief DIENSTVERLENING EN VOORWAARDEN NEDERLANDS INKOOP COLLECTIEF Dienstverleningsdocument Nederlands Inkoop Collectief Inhoud - Wie is Nederlands Inkoop Collectief? Pag. 1 - Wat kunt u van ons verwachten? Pag.

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers. Versie 3.0

Verkopen via bol.com. Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers. Versie 3.0 Verkopen via bol.com Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers Versie 3.0 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereik je op een eenvoudige wijze miljoenen

Nadere informatie

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin

Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Verzekeringen Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin Hospitalisatieverzekering, schuldsaldoverzekering, verzekering gewaarborgd wonen, verzekering voor motorrijtuigen,

Nadere informatie

Ik weet wat ik kan en ik zoek werk! Stap voor stap vind ik de job die bij mij past.

Ik weet wat ik kan en ik zoek werk! Stap voor stap vind ik de job die bij mij past. Ik weet wat ik kan en ik zoek werk! Stap voor stap vind ik de job die bij mij past. Projectmedewerker GO!: Hilde Pauwels, SBSO De Mast Kasterlee/Merksplas Ontwerp en lay-out: www.sigmund.be Druk: Meeus,

Nadere informatie

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u verzekerd bent, hoe

Nadere informatie

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippenlijst Hoofdstuk 2 Te verzekeren risico Artikel 2 Wat is het doel van de verzekering? Artikel 3 Welke documenten horen bij de verzekering? Hoofdstuk

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie