Aanbod van nieuwe aandelen voor een bedrag tot 40 miljoen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanbod van nieuwe aandelen voor een bedrag tot 40 miljoen"

Transcriptie

1 (een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Leuven, België) Aanbod van nieuwe aandelen voor een bedrag tot 40 miljoen het kader van een private plaatsing aan institutionele beleggers in België en elders in Europa Aan de lead managers zal een overtoewijzingsoptie worden toegekend, die uitoefenbaar is vanaf de noteringsdatum tot 30 dagen na de closing datum van het aanbod, voor een aantal aandelen dat maximaal 15% zal bedragen van de aandelen die in het hoofdaanbod worden aangeboden tegen de finale intekenprijs, met als enige doel de lead managers toe te laten eventuele overtoewijzingen te dekken. Alle aandelen die gedekt worden door de overtoewijzingsoptie zullen nieuwe aandelen van TiGenix zijn Het aanbod en de verspreiding van dit prospectus zijn onderworpen aan bepaalde beperkingen. Zie: Bepaalde beperkingen op het aanbod en de verspreiding van dit prospectus, vanaf pagina 37 INVESTEREN IN DE AANDELEN HEEFT EEN HOOG RISICOGEHALTE Risicofactoren Investeren in de aandelen, die door TiGenix worden aangeboden en die in dit prospectus worden beschreven, houdt een substantieel risico in. Alvorens te investeren in deze aandelen, moeten kandidaat-investeerders het volledige prospectus aandachtig lezen en bijzondere aandacht schenken aan de risicofactoren, beschreven in het deel Risicofactoren, vanaf pagina 21. Momenteel is nog geen enkel product van TiGenix op de markt gebracht. De producten van TiGenix bevinden zich in verschillende fasen van ontwikkeling en mogelijk zal TiGenix nooit over een product beschikken dat commercieel succesvol is. Mogelijk loopt de reglementaire goedkeuring van producten van TiGenix, die nog niet werden goedgekeurd als medische producten, vertraging op of kan de goedkeuring niet worden verkregen. In het geval van goedgekeurde producten, is het mogelijk dat de goedkeuring niet kan worden behouden. Daarnaast is de aanvaarding van de producten van TiGenix door de markt en de terugbetaling van deze producten door derden onzeker. Mogelijk is TiGenix niet in staat doeltreffend te concurreren met nieuwe technologieën of met concurrenten, die producten zouden kunnen ontwikkelen die goedkoper, effectiever of veiliger zijn dan de producten van TiGenix. De Vennootschap is sinds haar oprichting in februari 2000 nog niet winstgevend geweest en heeft operationele verliezen geleden. Onder IFRS toont de jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2006 een verlies van het boekjaar 2006 van 8,2 miljoen, dit is 56% van het totale eigen vermogen van de Vennootschap per 1 januari ING België NV, één van de lead managers van de transactie, is tevens één van de belangrijkste aandeelhouders van TiGenix Notering op de Eurolist by Euronext Brussels van alle bestaande aandelen van TiGenix, alle nieuwe aandelen, alsook alle aandelen uit te geven bij de uitoefening van de overtoewijzingsoptie en warrants Lead managers Co-lead manager Prospectus van 27 februari 2007

2 2

3 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL 3 SAMENVATTING 7 BEPAALDE DEFINITIES EN UITDRUKKINGEN 7 SAMENVATTING VAN DE ACTIVITEITEN 7 CORPORATE GOVERNANCE 9 OVERZICHT VAN HET AANBOD 10 GESELECTEERDE FINANCIËLE INFORMATIE 14 GEGEVENS UIT DE RESULTATENREKENINGEN VOLGENS IFRS 15 GEGEVENS UIT DE BALANSREKENINGEN VOLGENS IFRS 15 GEGEVENS UIT HET KASSTROOMOVERZICHT VOLGENS IFRS 16 RISICOFACTOREN 16 VERWATERING 16 TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN 19 AANVULLENDE INFORMATIE 20 RISICOFACTOREN 21 RISICO S VERBONDEN AAN DE ACTIVITEITEN VAN TIGENIX 21 RISICO S VERBONDEN AAN HET AANBOD 32 WAARSCHUWINGEN EN OPMERKINGEN 37 GEEN VERKLARINGEN 37 BESLISSING OM AL DAN NIET TE BELEGGEN 37 BEPAALDE BEPERKINGEN OP HET AANBOD EN DE VERSPREIDING VAN DIT PROSPECTUS 37 TOEKOMSTGERICHTE INFORMATIE 40 SECTORINFORMATIE, MARKTAANDEEL, RANGSCHIKKING EN ANDERE GEGEVENS 40 AFRONDING VAN FINANCIËLE EN STATISTISCHE GEGEVENS 41 1 ALGEMENE INFORMATIE EN INFORMATIE M.B.T. DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR HET PROSPECTUS EN VOOR DE CONTROLE VAN DE REKENINGEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE INHOUD VAN HET PROSPECTUS VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE AUDIT VAN DE REKENINGEN GOEDKEURING EN NOTIFICATIE VAN HET PROSPECTUS BESCHIKBARE INFORMATIE PROSPECTUS VENNOOTSCHAPSDOCUMENTEN EN ANDERE INFORMATIE 44 2 ALGEMENE INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET AANBOD EN DE TOELATING TOT DE NOTERING OP EUROLIST BY EURONEXT BRUSSELS INFORMATIE OVER DE KAPITAALVERHOGING BELANGRIJKE INFORMATIE OVERZICHT VAN HET WERKKAPITAAL KAPITAALSTRUCTUUR EN SCHULDENLAST ACHTERGROND VAN HET AANBOD EN AANWENDING VAN DE OPBRENGST BELANG VAN NATUURLIJKE PERSONEN EN RECHTSPERSONEN BETROKKEN BIJ HET AANBOD 50 3

4 2.4 VOORWAARDEN VAN HET AANBOD VOORWAARDEN EN AARD VAN HET AANBOD INTEKENPRIJS INTEKENPERIODE INSCHRIJVINGSPROCEDURE TOEWIJZING VAN DE AANDELEN BETALING, SETTLEMENT EN LEVERING VAN DE AANDELEN VORM VAN DE AANDELEN DIVIDENDEN NOTERING EN EERSTE VERHANDELING UNDERWRITING AGREEMENT OVERTOEWIJZING EN STABILISATIE INTENTIES VAN DE AANDEELHOUDERS BESTAANDE AANDEELHOUDERS LOCK-UP- EN STANDSTILL REGELINGEN INTENTIES VAN DE AANDEELHOUDERS TIJDENS EN NA HET AANBOD KOSTEN EN VERGOEDINGEN VAN TUSSENPERSONEN FINANCIËLE DIENSTVERLENING WETGEVING EN BEVOEGDE RECHTBANKEN BELGISCHE BELASTINGSTELSEL DIVIDENDEN MEERWAARDEN EN MINDERWAARDEN TAKS OP BEURSVERRICHTINGEN TAKS OP DE FYSIEKE LEVERING VAN EFFECTEN AAN TOONDER 64 3 ALGEMENE INFORMATIE OVER TIGENIX EN HAAR MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK DOEL GROEPSSTRUCTUUR MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL EN AANDELEN MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL EN AANDELEN RECHTEN EN VOORDELEN VERBONDEN AAN DE AANDELEN VORM EN OVERDRAAGBAARHEID VAN DE AANDELEN INKOOP EN VERKOOP VAN EIGEN AANDELEN TOEGESTAAN KAPITAAL WARRANTS UITSTAANDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN AANDEELHOUDERS AANDEELHOUDERS VÓÓR DE AFSLUITING VAN HET AANBOD EN DE NOTERING AANDEELHOUDERS NA AFSLUITING VAN HET AANBOD EN DE NOTERING KENNISGEVING BETREFFENDE BELANGRIJKE DEELNEMINGEN OPENBAAR OVERNAMEBOD SQUEEZE-OUT 91 4 CORPORATE GOVERNANCE ALGEMENE BEPALINGEN RAAD VAN BESTUUR ALGEMENE BEPALINGEN VOORZITTER ONAFHANKELIJKE BESTUURDERS SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR COMITÉS VAN DE RAAD VAN BESTUUR ALGEMEEN AUDITCOMITÉ BENOEMINGS- EN REMUNERATIECOMITÉ UITVOEREND MANAGEMENT ALGEMENE BEPALINGEN 100 4

5 4.4.2 CHIEF EXECUTIVE OFFICER ANDERE LEDEN VAN HET UITVOEREND MANAGEMENT SAMENSTELLING VAN HET UITVOEREND MANAGEMENT WETENSCHAPPELIJKE ADVIESRAAD EN KLINISCHE ADVISEURS VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS EN HET UITVOEREND MANAGEMENT BESTUURDERS UITVOEREND MANAGEMENT AANDELEN EN WARRANTS VAN BESTUURDERS EN LEDEN VAN HET UITVOEREND MANAGEMENT AANDELEN EN WARRANTS AANGEHOUDEN DOOR BESTUURDERS AANDELEN EN WARRANTS AANGEHOUDEN DOOR HET UITVOEREND MANAGEMENT WARRANTENPLAN DE COMMISSARIS TRANSACTIES MET VERBONDEN VENNOOTSCHAPPEN ALGEMEEN BELANGENCONFLICTEN BIJ BESTUURDERS TRANSACTIES MET VERBONDEN VENNOOTSCHAPPEN RELATIES MET BELANGRIJKE AANDEELHOUDERS ACTIVITEITEN VAN TIGENIX INLEIDING COMPETITIEVE VOORDELEN GESCHIEDENIS EN ONTWIKKELING VAN DE VENNOOTSCHAP BESCHRIJVING VAN DE MARKT TECHNOLOGIE OVERZICHT VAN DE PRODUCTPORTFOLIO CHONDROCELECT CHONDROCELECT 3D MENISCOCELECT ONDERZOEKSPROJECTEN REGELGEVING EN TERUGBETALING REGELGEVING TERUGBETALING COMMERCIALISATIE STRATEGIE PRODUCTIE EN LOGISTIEK INTELLECTUELE EIGENDOM OCTROOIEN TOEGEKENDE OCTROOIEN OCTROOIENAANVRAGEN IN BEHANDELING VRIJHEID VAN EXPLOITATIE ( FREEDOM TO OPERATE ) BEDRIJFSGEHEIMEN MERKEN CONCURRENTIE DE CONCURRENTIE VAN CHONDROCELECT ANDERE CONCURRENTIE PERSONEELSBELEID FACILITEITEN FACILITEITEN IN BELGIË FACILITEITEN IN DE VERENIGDE STATEN TOELAGEN EN SUBSIDIES RECHTSZAKEN BESPREKING EN ANALYSE VAN DE FINANCIËLE TOESTAND EN HET BEDRIJFSRESULTAAT DOOR HET MANAGEMENT OVERZICHT RESULTATENREKENING BRONNEN VAN INKOMSTEN EN BESTEDING VAN MIDDELEN BEDRIJFSOPBRENGSTEN 151 5

6 6.2.3 KOSTEN VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING VERKOOPKOSTEN, ALGEMENE KOSTEN EN ADMINISTRATIEVE KOSTEN ANALYSE VAN DE BEDRIJFSRESULTATEN JAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2006 IN VERGELIJKING MET HET JAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER JAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2005 IN VERGELIJKING MET HET JAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER KASSTROOMOVERZICHT KASSTROMEN UIT BEDRIJFSACTIVITEITEN KASSTROMEN UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN KASSTROMEN UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN BALANS VERPLICHTINGEN BUITEN BALANS BELASTINGEN INVESTERINGSUITGAVEN INVESTERINGEN IN MATERIËLE ACTIVA INVESTERINGEN IN IMMATERIËLE ACTIVA GELDMIDDELEN EN FINANCIERINGSBRONNEN LANGLOPENDE CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN TOEKOMSTIGE FINANCIERINGSVEREISTEN FINANCIËLE RISICO S KREDIETRISICO RENTERISICO VALUTARISICO RECENTE BEDRIJFSONTWIKKELINGEN VOORUITZICHTEN VOORUITZICHTEN VOOR VOORUITZICHTEN NA FINANCIËLE INFORMATIE GECONSOLIDEERDE JAARREKENINGEN RESULTATENREKENING BALANS KASSTROOMOVERZICHT STAAT VAN WIJZIGINGEN IN HET EIGEN VERMOGEN TOELICHTING BIJ DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR OVER DE FINANCIËLE STATEN VOOR DE JAREN AFGESLOTEN PER 31 DECEMBER 2006, 2005 EN STATUTAIRE JAARREKENINGEN STATUTAIRE RESULTATENREKENING STATUTAIRE BALANS GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING (BELGIAN GAAP) COMMISSARISVERSLAG BETREFFENDE DE STATUTAIRE JAARREKENING PER 31 DECEMBER GLOSSARIUM FINANCIËLE BEGRIPPEN BEDRIJFSTERMINOLOGIE 201 BIJLAGE 1: PERSBERICHTEN BIJLAGE 2: BIBLIOGRAFIE 207 BIJLAGE 3: AANVRAAGFORMULIER 209 6

7 SAMENVATTING Deze samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het prospectus. Ze omvat geselecteerde informatie over TiGenix en over het aanbod. Ze omvat niet alle informatie die mogelijk belangrijk is voor beleggers. Deze samenvatting moet samen gelezen worden met de meer gedetailleerde informatie en de geconsolideerde jaarrekeningen en toelichtingen hierbij, die elders in dit prospectus voorkomen. Deze samenvatting moet tevens samen gelezen worden met de onderwerpen beschreven in het deel Risicofactoren. Enige beslissing om te beleggen in de aandelen die in dit prospectus worden aangeboden, moet gebaseerd zijn op het prospectus in zijn geheel. De Vennootschap of de raad van bestuur van de Vennootschap kan niet burgerlijk aansprakelijk worden gesteld voor deze samenvatting, noch voor enige vertaling hiervan, tenzij de samenvatting misleidend, onnauwkeurig of inconsistent is wanneer ze samen met de andere delen van het prospectus wordt gelezen. Indien er door een belegger een rechtsvordering wordt ingesteld over de informatie in een prospectus, dient deze belegger krachtens de toepasselijke nationale wetgeving mogelijk de kosten te betalen voor de vertaling van het prospectus alvorens de gerechtelijke procedure wordt opgestart. BEPAALDE DEFINITIES EN UITDRUKKINGEN In deze samenvatting en elders in het prospectus worden bepaalde begrippen en uitdrukkingen gebruikt. Tenzij de context waarin deze begrippen en uitdrukkingen gebruikt worden het niet toelaat of tenzij deze begrippen of uitdrukkingen anders gedefinieerd zijn, moeten ze als volgt gelezen en begrepen worden: Een verwijzing naar de Vennootschap of TiGenix moet gelezen worden als een verwijzing naar TiGenix NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Technologielaan 3, 3001 Leuven (Heverlee), België, ingeschreven in het rechtspersonenregister (RPR) (Leuven) onder het ondernemingsnummer ; Een verwijzing naar de aandelen moet gelezen worden als een verwijzing naar de aandelen van de Vennootschap; Een verwijzing naar de raad van bestuur moet gelezen worden als een verwijzing naar de raad van bestuur van de Vennootschap; Een verwijzing naar de commissaris moet gelezen worden als een verwijzing naar naar de commissaris van de Vennootschap. SAMENVATTING VAN DE ACTIVITEITEN TiGenix is een geavanceerd biomedisch bedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling van innovatieve, lokale behandelingen voor beschadigde en osteoartritische gewrichten. De Vennootschap positioneert zich op het voorfront van de regeneratieve geneeskunde door via gecontroleerd klinisch onderzoek, gevalideerde en duurzame behandelingen voor deze aandoeningen te ontwikkelen. Het voornaamste product van TiGenix, ChondroCelect, dat gericht is op het herstel van beschadigd kraakbeen, heeft met succes een gerandomiseerde fase III klinische studie doorlopen en zal gelanceerd worden op de Europese en/of markt van de Verenigde Staten indien en wanneer alle noodzakelijke, reglementaire goedkeuringen verkregen worden. Naar best weten van de Vennootschap is ChondroCelect het eerste medicinale product op basis van cellen voor deze aandoening dat tot positieve resultaten heeft geleid in gerandomiseerde en gecontroleerde klinische studies. De Vennootschap verwacht dan ook dat het product goed geplaatst is om een reglementaire goedkeuring te verkrijgen. TiGenix, gevestigd in Leuven, België, werd in 2000 opgericht door Prof. Dr. Frank P. Luyten, reumatoloog en vermaard wetenschapper en door Gil Beyen, bio-ingenieur, MBA en CEO van de Vennootschap sinds 7

8 de oprichting ervan. TiGenix is gefundeerd op technologieën die ontwikkeld werden aan de Katholieke Universiteit Leuven en de Universiteit Gent en de wetenschappelijke achtergrond van de Vennootschap ligt in haar expertise in de ontwikkelingsbiologie van kraakbeen, bot en andere bindweefsels. De inzichten die de wetenschappelijke stichters verworven in de biologie van kraakbeen, namelijk de manier waarop een stamcel transformeert in een gezonde kraakbeencel en wat het gevolg is van kraakbeencellen die beschadigd worden of degenereren tot artritische cellen, leidde tot de ontwikkeling van een technologisch platform dat erop gericht is oplossingen te vinden voor specifieke musculoskelatale problemen. De hoofdaandoening van deze problemen is beschadiging van het kraakbeen, wat een slopende en pijnlijke aandoening is die de mobiliteit en het functioneren van de patiënten beperkt. Westerse samenlevingen worden gekenmerkt door toenoemende vergrijzing, en leggen meer en meer de nadruk op een hoge levenskwaliteit en een levenslange mobiliteit. Kraakbeenproblemen vertegenwoordigen bijgevolg een grote en groeiende onbeantwoorde medische behoefte. De bestaande therapieën leveren op lange termijn geen voldoende duurzaam herstel op en de Vennootschap meent dat er nood is aan meer effectieve behandelingen voor kraakbeenbeschadiging. Het voornaamste product van TiGenix, ChondroCelect, is een kwaliteitsgecontroleerd product voor kraakbeenherstel dat gebruik maakt van patiënteigen cellen, die op basis van hun biologisch potentieel gekarakteriseerd worden. De Vennootschap heeft namelijk een specifieke set van genetische merkers geïdentificeerd om werkzaame kraakbeenvormende cellen te identificeren. Wanneer deze cellen terug in het gewricht van de patiënt geïmplanteerd worden, zijn ze in staat om gezond kraakbeen aan te maken, wat een cruciale stap is in het voorkomen van de ontwikkeling van osteoartrose ("OA"). In januari 2007 heeft TiGenix een strategische samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Italiaanse Fidia Advanced Biopolymers ( FAB ). FAB heeft een biologisch dragermateriaal ontwikkeld waar de ChondroCelect cellen ingebracht kunnen worden, om zo een driedimensionaal (3D) implantaat te vormen. Dit combinatieproduct kan geïmplanteerd worden via arthroscopische chirurgie hetgeen het gebruik ervan door orthopedische chirurgen moet vergemakkelijken. Daarnaast richten de onderzoekers van TiGenix zich ook op op de behandeling van meer gevorderde stadia van OA, alsook op het herstel van andere weefsels, zoals de meniscus. De Vennootschap heeft recent nieuwe celkultuurmethoden ontwikkeld die toelaten om het vermogen van haar celtherapeutische producten verder te verbeteren. Hierdoor kunnen ook meer ernstige kraakbeendefecten aangepakt worden en, in combinatie met het implanteerbare 3D biomateriaal, verder gevorderde en osteoartritische gewrichtsoppervlakteletsels behandeld worden. De grootste troeven van de Vennootschap zijn: Duidelijke focus op een ernstige onbeantwoorde medische behoefte. De Vennootschap richt zich uitsluitend op gewrichtsaandoeningen en OA. Het huidige gebrek aan afdoende medische oplossingen voor kraakbeenaandoeningen en OA vertegenwoordigt een ernstig medisch probleem dat, door de toenemende vergrijzing van de Westerse samenlevingen 1 steeds toeneemt. Een toonaangevend celtechnologie platform. TiGenix heeft een toonaangevend celtechnologie platform ontwikkeld om, aan de hand van nieuwe celcultuurmethoden en genetische merkers, celpopulaties met specifieke biologische functies te kunnen identificeren en karakteriseren. Het technologie platform laat de Vennootschap toe om haar celtherapeutische producten met een voorspelbaar in vivo gedrag, verder te ontwikkelen. De ChondroCelect studie betekent een mijlpaal in het kraakbeenonderzoek. Het voornaamste product van TiGenix, ChondroCelect, heeft met succes een gerandomiseerde fase III klinische studie doorlopen. Deze studie toonde de structurele superioriteit en klinische non- 1 De Wereld Gezondheidsorganisatie, The Bone and Joint Decade: Consensus Document (www.boneandjointdecade.org). 8

9 inferioriteit van ChondroCelect aan tegenover microfractuur, tegenwoordig één van de meest gebruikte methoden voor kraakbeenherstel. Goed onderbouwde reglementaire expertise. Gezien de nieuwe aard van het domein, wordt nog de laatste hand gelegd aan de regelgeving betreffende de goedkeuring van celtherapieën. TiGenix anticipeerde op deze snel wijzigende reglementaire omgeving en ontwikkelde zo een goed onderbouwde reglementaire expertise. Toegang tot belangrijke biomaterialen. Dankzij de strategische samenwerkingsovereenkomst van TiGenix met FAB en haar distributieovereenkomst met Geistlich (een Zwitserse producent en ontwikkelaar van collageen-gebaseerde biomaterialen voor medische toepassingen), kan de Vennootschap beschikken over biomaterialen waarvan bewezen is dat ze gebruikt kunnen worden om de implantatie van ChondroCelect te vergemakkelijken, en dus het gebruiksgemak van het product te verhogen. Meerdere innovatieve behandelingen in de pijplijn. De diepgaande kennis van TiGenix van de ontwikkelingsbiologie van stabiel kraakbeen en de signaalwegen die geassocieerd zijn met OA vormen de basis van het ChondroCelect productplatform. Deze kennis laat eveneens toe de toepassing van het product uit te breiden naar osteoartritische gewrichten en gelijkaardige producten te ontwikkelen voor het herstel van ander musculoskeletaal weefsel, zoals de meniscus. Goed onderbouwde intellectuele eigendom. TiGenix heeft een sterk portfolio van intellectuele eigendom uitgebouwd bestaande uit octrooien en bedrijfsgeheimen die de genetische merkers, de celcultuurmethoden en de stamceltechnologie van de Vennootschap beschermen. In Europa werden de twee basisoctrooien verleend terwijl verschillende andere aanvragen hangende zijn. De Vennootschap heeft recent een octrooiaanvraag ingediend voor een nieuwe celcultuurmethode, die het potentieel van de celgebaseerde producten verder kan uitbreiden. Een ervaren management team. Het management team van TiGenix bestaat uit een sterke mix van zeer ervaren professionals uit de biomedische en farmaceutische sector. In de periode tussen haar oprichting in februari 2000 en september 2003, haalde de Vennootschap ongeveer 1 miljoen op in twee startkapitaalronden. In september 2003 sloot de Vennootschap een tweede financieringsronde af van 12 miljoen euro. Tijdens deze ronde investeerden vier institutionele, risicokapitaalverstrekkende (venture capital) bedrijven in TiGenix (ING België NV/SA, Auriga Ventures II FCPR, Fagus NV en Capricorn Venture Fund II NV). In november 2005, beëindigde TiGenix een derde financieringsronde van 16 miljoen euro, met zowel bestaande als nieuwe investeerders. In deze laatste ronde bevonden zich internationale investeerders uit Amerika (HSS Ventures Inc.) en Japan (ITX Corporation) tussen de nieuwe investeerders. Andere financieringsbronnen waarop beroep kan gedaan worden tijdens de eerste jaren omvatten twee technologie subsidies, uitgegeven door de Vlaamse overheid, en inkomsten uit licenties en onderzoekssamenwerkingen. CORPORATE GOVERNANCE Op de closing datum zal de raad van bestuur van de Vennootschap uit maximaal negen 9 leden bestaan. Zie sectie van hoofdstuk 4. De commissaris van de Vennootschap is BDO ATRIO Bedrijfsrevisoren - BDO ATRIO Réviseurs d Entreprises CVBA/SCRL, vertegenwoordigd door Luc Annick. 9

10 De Vennootschap heeft een corporate governance charter aangenomen in overeenstemming met de aanbevelingen die zijn beschreven in de Belgische Corporate Governance Code (de Code ), op 9 december 2004 gepubliceerd door de Belgische Commissie Corporate Governance. De raad van bestuur van de Vennootschap heeft de intentie om de Belgische Corporate Governance Code na te leven, maar is van mening dat bepaalde afwijkingen van de bepalingen gerechtvaardigd zijn door de bijzondere situatie van de Vennootschap. Deze afwijkingen omvatten, maar zijn niet beperkt, tot het volgende: Artikel 6.1. van de Code: gezien er slechts één uitvoerend bestuurder is (de Gedelegeerd Bestuurder of de CEO ) en er geen managementcomité is, heeft de Vennootschap geen specifieke referentiebepalingen opgesteld voor het uitvoerend management. Artikel 7.4. van de Code: alleen de onafhankelijke bestuursleden zullen een vaste bezoldiging ontvangen als vergoeding voor hun lidmaatschap van de raad van bestuur en hun deelname aan de vergaderingen van de comités waarvan zij lid zijn. Zij zullen geen enkele prestatiegerelateerde vergoeding ontvangen, noch zal er enige optie of warrant aan hen toegekend worden in hun hoedanigheid van bestuurslid. De raad van bestuur van de Vennootschap kan echter, op advies van het benoemings- en vergoedingscomité, aan de algemene vergadering voorstellen om af te wijken van dit principe indien de raad van bestuur redelijkerwijze van mening is dat het toekennen van opties of warrants noodzakelijk is om onafhankelijke bestuursleden, met de meest relevante ervaring en expertise, aan te trekken. Artikel 8.9. van de Code: enkel die aandeelhouders, die individueel of gezamenlijk ten minste 20% van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, mogen voorstellen indienen bij de raad van bestuur voor de agenda van eender welke algemene vergadering. Dit percentage is in overeenstemming met Artikel 532 het Wetboek van vennootschappen (met betrekking tot het bijeenroepen van een algemene vergadering) maar wijkt af van de drempel van 5%, zoals voorzien in de Code. De raad van bestuur van de Vennootschap zal het corporate governance charter van tijd tot tijd herzien en wijzigingen aanbrengen die volgens de raad van bestuur noodzakelijk en gepast zijn. OVERZICHT VAN HET AANBOD Vennootschap... TiGenix NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Technologielaan 3, 3001 Leuven (Heverlee), België, ingeschreven in het rechtpersonenregister RPR (Leuven) met het ondernemingsnummer Lead managers... ING België NV/SA, met maatschappelijke zetel te Marnixlaan 24, 1000 Brussel, België, en Piper Jaffray Ltd., met hoofdzetel te One South Place, London ECM2M 2RB, United Kingdom. Co-lead manager... Petercam NV/SA, met maatschappelijke zetel te Sint-Goedeleplein 19, 1000 Brussel, België. Underwriters... Leden van het syndicaat... ING België NV/SA - Piper Jaffray Ltd. - Petercam NV/SA ING België NV/SA - Piper Jaffray Ltd. - Petercam NV/SA Financiële dienstverlening... De financiële dienstverlening in België zal worden verstrekt door ING België NV/SA. 10

11 Aanbod... Het aanbod bestaat uit nieuwe aandelen voor een bedrag tot 40 miljoen. Overtoewijzingsoptie... Aangeboden aandelen... Intekenperiode... Het aanbod bestaat uit twee schijven. Een eerste schijf van maximaal 15% van de aangeboden aandelen is voorbehouden voor toewijzing aan particuliere beleggers in België, met mogelijkheid tot clawback. Het saldo van de aandelen is voorbehouden voor toewijzing aan institutionele beleggers in België en elders in Europa 2 met mogelijkheid tot clawback. De lead managers kunnen een beperkt aantal aandelen overtoewijzen aan de finale intekenprijs. Het totale aantal overtoegewezen aandelen mag nooit meer bedragen dan 15% van de aandelen die in het hoofdaanbod worden aangeboden. Aan de lead managers zal een optie worden toegekend, uitoefenbaar vanaf de noteringsdatum en gedurende de 30 dagen volgend op de closing datum van het aanbod, aan de finale intekenprijs, om in te schrijven op een maximumaantal nieuwe aandelen, gelijk aan 15% van de aandelen die in het hoofdaanbod worden aangeboden. Deze optie bestaat uit warrants die worden toegekend aan de lead managers. De lead managers kunnen deze warrants enkel uitoefenen om eventuele overtoewijzingen te dekken. Aan alle aangeboden aandelen zijn dezelfde rechten en voordelen verbonden als aan de bestaande aandelen van de Vennootschap. De aangeboden aandelen hebben het recht om te delen in de winsten van de Vennootschap vanaf 1 januari 2007, en hebben bijgevolg recht op een dividend, indien er een dividend wordt uitgekeerd, voor het volledige boekjaar afgesloten op 31 december 2007 en voor de volgende boekjaren. De intekenperiode begint op 12 maart 2007 en zal op 23 maart 2007 afgesloten worden. De Vennootschap, in overleg met de lead managers, behoudt zich het recht voor de intekenperiode op een vroegere datum en tijdstip te beëindigen. Een eventuele vervroegde afsluiting zal worden aangekondigd in de financiële pers in België. De intekenperiode zal in ieder geval minstens zes bankwerkdagen duren vanaf de beschikbaarheid van het prospectus. 2 Europese Economische Ruimte en Zwitserland 11

12 Intekenprijs... Toewijzingsdatum... Betaling, settlement en levering... Closing datum... De finale intekenprijs zal een unieke prijs in euro zijn die zal gelden voor alle beleggers, zowel de particuliere als de institutionele. De prijsvork waarbinnen de finale intekenprijs zal worden bepaald, wordt gepubliceerd in de financiële pers in België op of rond 10 maart De Vennootschap zal de finale intekenprijs bepalen, binnen de prijsvork, op basis van het advies van de lead managers volgend op een book-buildingsprocedure waaraan uitsluitend institutionele beleggers kunnen deelnemen. De finale intekenprijs wordt zo snel mogelijk na de afsluiting van de intekenperiode bepaald, dit is naar verwachting op 23 maart 2007, en wordt naar alle waarschijnlijkheid gepubliceerd in de financiële pers in België op 24 maart 2007 of op de eerste bankwerkdag nadat hij werd bepaald. De finale intekenprijs zal in geen geval hoger zijn dan de maximumprijs van de prijsvork. De resultaten van het aanbod en de verdeelsleutel voor de particuliere beleggers zal gepubliceerd worden in de financiële pers in België op de toewijzingsdatum, dit is naar verwachting 24 maart Zie sectie van hoofdstuk 2. De beleggers moeten de aandelen volledig betalen in euro bij inschrijving. Er wordt verwacht dat de aandelen op of rond 29 maart 2007 aan de inschrijvers geleverd zullen worden. Alle aangeboden aandelen zullen geleverd worden door overschrijvingen tussen rekeningen-courant bij de Belgische centrale effectenbewaarinstellingen, en via Euroclear bank SA/NV, als beheerder van het Euroclear-systeem (Euroclear), overeenkomstig hun normale settlementprocedures voor aandelen. De closing datum, namelijk de datum waarop de realisatie van het aanbod (inclusief de inschrijving op de aangeboden aandelen) door de raad van bestuur van de Vennootschap zal worden vastgesteld bij notariële akte, is naar verwachting 29 maart 2007, wat de derde bankwerkdag is na de toewijzingsdatum. Deze datum zal gepubliceerd worden in de financiële pers in België, samen met de aankondiging van de finale intekenprijs en de resultaten van het aanbod. 12

13 Lock-up-en standstillregelingen... Alle bestaande aandeel- en warranthouders hebben vóór de start van het aanbod een lock-upregeling getroffen met de lead managers voor een periode van 12 maanden vanaf de eerste verhandelingsdag van de aandelen van de Vennootschap. Krachtens de voorwaarden van deze regeling kunnen geen van deze aandeelhouders en warranthouders de aandelen of warrants, die zij reeds vóór de eerste noteringsdatum aanhielden, of de aandelen waarop zij hebben ingeschreven na de eerste noteringsdatum ingevolge de uitoefening van warrants die zij reeds aanhielden vóór de eerste noteringsdatum, overdragen zonder de voorafgaande goedkeuring van de lead managers. Deze regeling, welke niet van toepassing is op het lenen van aandelen aan de lead managers om eventuele overtoewijzingen te dekken, wordt nader beschreven in sectie van hoofdstuk 2 en in sectie 3.5 van hoofdstuk 3. Daarnaast heeft de Vennootschap een standstill regeling getroffen met de lead managers voor een periode van 12 maanden vanaf de eerste verhandelingsdag van de aandelen van de Vennootschap. Deze regeling wordt nader beschreven in sectie van hoofdstuk 2. Aanwending van de opbrengst. De Vennootschap is van plan de netto-opbrengst van het aanbod te gebruiken voor onderzoek en ontwikkeling, verkoop en marketing, klinische testen, werkkapitaal, investeringen, eventuele overnames indien en wanneer deze zich aandienen en andere algemene ondernemingsdoelstellingen. Kosten van vergoedingen en tussenpersonen... De totale kosten van het aanbod worden geraamd op circa 7,8% van het bedrag van het aanbod (inclusief de discretionaire vergoeding zoals hieronder vermeld en in de veronderstelling dat de overtoewijzingsoptie volledig uitgeoefend wordt). Deze kosten omvatten juridische, administratieve, audit en andere kosten ( ), de vergoeding van de CBFA ( ), de wettelijk verplichte publicaties, de kosten van adviseurs, de management-, underwriting- en verkoopsvergoedingen (4,6% or 2,1 miljoen, exclusief een discretionaire vergoeding van maximaal 1,5%) en de initiële vergoedingen die verschuldigd zijn aan Euronext Brussels ( ). De verkoopsvergoedingen worden tot op zekere hoogte verdeeld over alle financiële tussenpersonen die inschrijvingen en aanvragen registreren met betrekking tot het aanbod. Al deze kosten zullen door de Vennootschap gedragen worden en zullen als uitgiftekosten in mindering gebracht worden van de aanwending van de opbrengst. 13

14 Notering... Er is een aanvraag ingediend voor de toelating tot notering van alle aandelen van de Vennootschap op de Eurolist by Euronext Brussels. De Vennootschap verwacht dat de verhandeling zal beginnen op of rond 26 maart 2007, zijnde dezelfde dag als de toewijzingsdatum, maar vóór de closing datum van het aanbod, wanneer de aangeboden aandelen worden geleverd aan de inschrijvers. Vóór de levering van de aangeboden aandelen zullen ze worden verhandeld op een as-if-and-when-issued -basis. Voorafgaand aan de notering van de aandelen was er geen publieke markt voor de aangeboden aandelen uitgegeven door de Vennootschap. Fondscodes... ISIN: BE aan Euronext Brussels Fondscode: (België) Euronext Symbol: TIG op Euronext Brussels Planning 10 maart maart maart maart maart maart maart 2007 De volgende data zijn allemaal geplande data die evenwel nog gewijzigd kunnen worden door onvoorziene omstandigheden: Verwachte publicatiedatum van de prijsvork Verwacht begin van de intekenperiode Verwacht einde van de intekenperiode Verwachte publicatiedatum van de intekenprijs Verwachte toewijzingsdatum Verwachte noteringsdatum (toelating tot de notering en begin van de verhandeling) Verwachte closing datum (betaling, settlement en levering)) GESELECTEERDE FINANCIËLE INFORMATIE In de onderstaande tabellen wordt de geselecteerde financiële informatie beschreven die gebaseerd is op de jaarrekeningen en die samen dient te worden gelezen met de jaarrekeningen die opgesteld werden in overeenstemming met de IFRS op en voor elk van de boekjaren afgesloten op 31 december 2006, 2005 en 2004 die elders in dit prospectus werden opgenomen (zie hoofdstuk 7) en met de Bespreking en analyse van de financiële toestand en het bedrijfsresultaat door het management (zie hoofdstuk 6). Gezien de enige dochtervennootschap van de Vennootschap, TiGenix Inc., pas opgericht werd in 2006, zijn de jaarrekeningen voor elk van de boekjaren afgesloten op 31 december 2005 en 2004 geen geconsolideerde jaarrekeningen. Zoals vereist onder IFRS, zijn de jaarrekeningen voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2006 geconsolideerde jaarrekeningen, hoewel TiGenix Inc. op dit moment nog geen enkele operationele activiteit heeft. 14

15 De (geconsolideerde) jaarrekeningen, opgesteld in overeenstemming met de IFRS op en voor elk van de boekjaren afgesloten op 31 december 2006, 2005 en 2004, werden gecontroleerd door de commissaris van de Vennootschap, die een verklaring zonder voorbehoud heeft afgeleverd. De reconciliëring tussen de jaarrekeningen opgesteld in overeenstemming met de lokale Belgische GAAP en de IFRS wordt beschreven in sectie van hoofdstuk 7. GEGEVENS UIT DE RESULTATENREKENINGEN VOLGENS IFRS In duizend euro ( ) Bedrijfsopbrengsten Kosten voor onderzoek en ontwikkeling Verkoops-, algemene en administratieve kosten Andere bedrijfsinkomsten Andere bedrijfskosten Bedrijfswinst (EBIT) (8.550) (4.878) (3.797) Financieel resultaat Winst / (Verlies) vóór belastingen (8.246) (4.803) (3.747) Inkomstenbelasting Nettowinst / (Verlies) (8.246) (4.803) (3.747) GEGEVENS UIT DE BALANSREKENINGEN VOLGENS IFRS In duizend euro ( ) ACTIVA Totaal vaste activa Total vlottende activa Waarvan geldmiddelen en kasequivalenten Totaal activa PASSIVA Totaal eigen vermogen Langlopende verplichtingen Kortlopende verplichtingen Totaal passiva

16 GEGEVENS UIT HET KASSTROOMOVERZICHT VOLGENS IFRS In duizend euro ( ) Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van de periode EBIT (8.550) (4.878) (3.797) Correcties Netto kasstroom verschaft door / (gebruikt in) bedrijfsactiviteiten (7.743) (4.544) (3.378) Netto kasstroom verschaft door / (gebruikt in) investeringsactiviteiten (225) (54) (154) Netto kasstroom verschaft door / (gebruikt in) financieringsactiviteiten Nettowijziging in geldmiddelen en kasequivalenten (7.158) Effect van wijzigingen in de wisselkoersen (3) 0 0 Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van de periode RISICOFACTOREN De activiteiten van TiGenix zijn onderworpen aan verschillende risico s, inclusief, maar niet beperkt tot de volgende: momenteel is geen enkel van de producten van TiGenix op de markt gebracht; de producten van TiGenix bevinden zich in verschillende fasen van ontwikkeling en mogelijk zal TiGenix nooit over een product beschikken dat commercieel succesvol is. Daarnaast is de aanvaarding van de producten van TiGenix door de markt onzeker; mogelijk loopt de reglementaire goedkeuring van producten van TiGenix, die nog niet werden goedgekeurd als medische producten, vertraging op of kan de goedkeuring niet worden verkregen. In het geval van goedgekeurde producten, is het mogelijk dat de goedkeuring niet kan worden behouden. Er kan ook onzekerheid bestaan over de terugbetaling van de TiGenix producten door derden; mogelijk is TiGenix niet in staat doeltreffend te concurreren met nieuwe technologieën of met concurrenten, die producten zouden kunnen ontwikkelen die goedkoper, effectiever of veiliger zijn dan de producten van TiGenix; de Vennootschap is sinds haar oprichting in februari 2000 nog niet winstgevend geweest en heeft operationele verliezen geleden. Deze en andere risico s, gerelateerd aan de activiteiten van TiGenix en aan het aanbod, worden beschreven in het deel Risicofactoren. VERWATERING In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de bestaande aandeelhoudersstructuur op volledig verwaterde basis, onmiddellijk vóór het aanbod en de verwatering als gevolg van het aanbod, in de veronderstelling dat er volledig wordt ingeschreven op zowel het aanbod als de overtoewijzingsoptie. De 16

17 tabel moet samen worden gelezen met de nota s onderaan en de tabel en de toelichting in sectie van hoofdstuk 3. Totaal aantal aandelen en warrants vóór het (1) (2) aanbod Totaal aantal aandelen en warrants na het aanbod inclusief de nieuwe personeel en bestaande aandeelhouders warrants Totaal aantal aandelen en warrants na het aanbod exclusief de nieuwe personeel en bestaande aandelhouders warrants (3) Intekenprijs van 5,00 Intekenprijs van 6,50 Intekenprijs van 8,00 Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Bestaande aandeelhouders Gil Beyen BVBA (4) (CEO) ,27% ,75% 0,79% ,83% 0,87% ,86% 0,92% Axxis V&C ,08% BVBA (4) Prof. Dr. Frank Luyten Gemma Frisius- Fonds K.U.Leuven NV Katholieke Universiteit Leuven (5) ,35% ,67% ,92% Universiteit Gent ,41% ,59% 1,30% 2,34% 2,09% 4,67% 4,17% 1,35% 1,20% 1,69% ,75% 1,42% 2,57% 2,29% 5,13% 4,57% 1,48% 1,32% 1,86% ,24% 1,51% 3,10% 2,44% 6,18% 4,85% 1,78% 1,40% 2,24% ,51% ,65% ,76% ING Belgium NV/SA ,70% ,47% 17,33% ,08% 18,97% ,82% 20,16% Capricorn Venture Fund II NV ,22% ,08% 6,40% ,67% 7% ,95% 7,44% Fagus NV ,69% ,14% ,93% ,30% ,56% ,37% ,96% Fortis Private Equity Venture Belgium NV ,79% ,66% 1,74% ,82% 1,91% ,89% 2,03% Auriga Ventures II FCPR ,87% ,43% 9,93% ,36% 10,87% ,78% 11,55% Baekeland Fonds II NV ,74% ,44% 0,46% ,48% 0,51% ,50% 0,54% BIP Investment Partners SA ,93% ,55% 0,58% ,61% 0,64% ,63% 0,68% ENTURE NV ,86% ,10% 1,16% ,21% 1,27% ,26% 1,35% 17

18 Totaal aantal aandelen en warrants vóór het (1) (2) aanbod Totaal aantal aandelen en warrants na het aanbod inclusief de nieuwe personeel en bestaande aandeelhouders warrants Totaal aantal aandelen en warrants na het aanbod exclusief de nieuwe personeel en bestaande aandelhouders warrants (3) Intekenprijs van 5,00 Intekenprijs van 6,50 Intekenprijs van 8,00 Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Technowal SA ,46% ,28% ,30% ,32% ,29% ,32% ,34% ITX Corporation ,30% ,77% ,85% ,88% ,81% ,89% ,95% HSS Ventures Inc ,27% ,16% 0,17% ,17% 0,18% ,18% 0,19% Andere ,47% ,88% ,24% ,47% ,85% ,39% ,39% Subtotaal % ,36% ,36% ,40% ,58% ,49% ,79% Nieuwe personeel warrants Nieuwe personeel warrants (6) - 0,00% ,09% 0,00% ,61% 0,00% ,21% 0,00% Subtotaal - 0,00% ,09% ,61% ,21% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Free Float Aanbod - 0,00% ,91% 32,54% ,11% 27,40% ,08% 23,66% Overtoewijzingsoptie - 0,00% ,64% 4,88% ,92% 4,11% ,31% 3,55% Subtotaal - 0,00% ,55% ,03% ,39% Totaal 15,383, % ,42% 100% ,51% 100% ,21% 100% % % % Opmerkingen (1) Meer tabellen van bestaande aandelen kunnen gevonden worden in de secties en (2) Deze kolom bevat niet de bestaande aandeelhouders warrants uitgegeven door de buitengewone algemene vergadering van 26 februari 2007 gezien deze warrants werden uitgegeven onder de opschortende voorwaarde van de voltooiing van het aanbod en de notering van de aandelen van de Vennootschap en het aantal nieuwe warrants afhangt van de definitieve intekenprijs. (3) Deze kolom bevat in gewone tekst het aantal warrants inclusief de nieuwe bestaande aandeelhouders warrants en de nieuwe personeel warrants die voorwaardelijk werden uitgegeven door de buitengewone algemene vergadering van 26 februari 2007 en in schuine tekst de aantallen exclusief deze nieuwe warrants. (4) Gil Beyen BVBA en Axxis V&C BVBA worden gecontroleerd door Gil Beyen. (5) Inclusief de aandelen gehouden door de Universitaire Ziekenhuizen Leuven. (6) Deze nieuwe personeel warrants werden uitgegeven door de buitengewone algemene vergadering van 26 februari 2007 maar werden nog niet toegekend door de Vennootschap. 18

19 Vergeleken met de fractie van het maatschappelijk kapitaal en het eigen vermogen van de Vennootschap vertegenwoordigd door één aandeel (berekend op basis van een volledige verwatering) 3 per 31 december 2006, kan het effect van het aanbod en de uitgifte van nieuwe personeel warrants, bestaande aandeelhouders warrants en de overtoewijzing warrants in de voornoemde hypothese (berekend op een volledig verwaterde basis) 4 als volgt samengevat worden: Intekenprijs van 5 per aandeel. De fractie van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd door één aandeel verhoogt met 0,10% en de fractie van het eigen vermogen vertegenwoordigd door één aandeel verhoogt met 236,73%. Intekenprijs van 6,5 per aandeel. De fractie van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd door één aandeel vermindert met 0,10% en de fractie van het eigen vermogen vertegenwoordigd door één aandeel verhoogt met 269,73%. Intekenprijs van 8 per aandeel. De fractie van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd door één aandeel vermindert met 4,41% en de fractie van het eigen vermogen vertegenwoordigd door één aandeel verhoogt met 284,79%. Wanneer de nieuwe personeel warrants en bestaande aandeelhouders warrants buiten beschouwing worden gelaten, kan het effect als volgt samengevat worden: Intekenprijs van 5 per aandeel. De fractie van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd door één aandeel blijft onveranderd en de fractie van het eigen vermogen vertegenwoordigd door één aandeel verhoogt met 231,13%. Intekenprijs van 6,5 per aandeel. De fractie van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd door één aandeel blijft onveranderd en de fractie van het eigen vermogen vertegenwoordigd door één aandeel verhoogt met 262,41%. Intekenprijs van 8 per aandeel. De fractie van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd door één aandeel blijft onveranderd en de fractie van het eigen vermogen vertegenwoordigd door één aandeel verhoogt met 285,08%. TRANSACTIES MET VERBONDEN PARTIJEN ING België NV/SA houdt aandelen in de Vennootschap en is één van de belangrijkste aandeelhouders van de Vennootschap. ING België NV/SA, afdeling Corporate Finance, is eveneens één van de lead managers in verband met het aanbod zoals beschreven in dit prospectus. Zie ook sectie 4.10 van hoofdstuk 4. In 2003 werd een aandeelhoudersovereenkomst gesloten tussen bestaande aandeelhouders van de Vennootschap, waarin werd overeengekomen, zoals bevestigd in een aandeelhoudersovereenkomst van 3 In de veronderstelling dat (i) alle uitstaande toegekende personeel warrants worden uitgeoefend, (ii) voor de uitstaande toegekende personeel warrants uitgegeven op september 2003, 14 mei 2004 en 20 april 2005, 1 (fractiewaarde op dat ogenblik) van de uitoefenprijs als kapitaal en het surplus als uitgiftepremie wordt geboekt, en (iii) voor de uitstaande toegekende personeel warrants, uitgegeven op 3 november 2005, 0,997 (fractiewaarde op dat ogenblik) van de uitoefenprijs als kapitaal en het surplus als uitgiftepremie wordt geboekt. 4 In de veronderstelling dat (i) alle uitstaande toegekende personeel warrants worden uitgeoefend (zie vorige voetnoot), (ii) waar van toepassing, al de bestaande aandeelhouders warrants worden uitgeoefend aan een uitoefenprijs van 0,001 per warrant dat geboekt wordt als kapitaal, (iii) waar van toepassing alle nieuwe personeel warrants worden toegekend met een uitoefenprijs gelijk aan de finale intekenprijs en volledig uitgeoefend worden waarbij 0,997 per warrant als kapitaal en het surplus als uitgiftepremie geboekt wordt, en (iv) alle overtoewijzing warrants worden uitgeoefend waarbij per warrant 0,997 van de uitoefenprijs als kapitaal en het surplus als uitgiftepremie geboekt wordt. 19

20 2005, om, in geval van een eerste openbaar aanbod van de aandelen van de Vennootschap waarbij bepaalde voorwaarden zijn voldaan, een uitgifte van warrants (hierin naar verwezen als de bestaande aandeelhouders warrants) aan Axxis V&C BVBA, Prof. Dr. Frank Luyten, Katholieke Universiteit Leuven (met inbegrip van de divisie Universitaire Ziekenhuizen Leuven), Gemma Frisius-Fonds K.U.Leuven NV, Johan Bellemans, Etienne Schacht and Universiteit Gent goed te keuren, als vergoeding voor de verklaringen en waarborgen die door sommigen onder hen werden verleend en de verzaking aan hun voorkeurrecht naar aanleiding van de kapitaalverhogingen van de Vennootschap op 15 en 30 september In overeenstemming met deze overeenkomsten, keurde de buitengewone algemene vergadering van 26 februari 2007, onder de opschortende voorwaarde van de voltooiing van het aanbod en de notering van de aandelen van de Vennootschap, de uitgifte van het volgende aantal bestaande aandeelhouders warrants aan de bovengenoemde personen, goed: (i) bestaande aandeelhouders warrants, ingeval dat de finale intekenprijs per aandeel hoger is dan 4,89 maar lager dan 7,84 of (ii) bestaande aandeelhouders warrants, ingeval dat de finale intekenprijs per aandeel hoger is dan 7,83. Deze bestaande aandeelhouders warrants kunnen, met inachtneming van de toepasselijke lock-up en standstill regelingen, op eender welk moment worden uitgeoefend en geven hun houders recht om per uitgeoefende warrant één gewoon aandeel van de Vennootschap te verwerven aan een uitoefeningsprijs van 0,01 per warrant of, in geval van uitoefening in schijven van 10, aan en uitoefeningsprijs van 0,001 per warrant. Zie ook sectie 3.5 van hoofdstuk 3. AANVULLENDE INFORMATIE Kapitaal Vóór het aanbod en vóór de uitoefening van enige uitstaande warrants bedroeg het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap ,94, vertegenwoordigd door gewone aandelen op naam zonder nominale waarde. Het kapitaal is volledig volgestort. Statuten De gecoördineerde statuten van de Vennootschap zullen gedateerd zijn op 26 februari Ze zullen onder meer voorzien in specifieke regels voor het bestuur van de Vennootschap, de algemene vergadering van de Vennootschap (inclusief regels met betrekking tot het recht om de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en er te stemmen) en de vereffening van de Vennootschap (zie sectie 3.4 van hoofdstuk 3). De inwerkingtreding van bepaalde bepalingen van de statuten van de Vennootschap geschiedt onder de opschortende voorwaarde van de voltooiing van het aanbod van de aandelen en de toelating tot de notering van de aandelen van de Vennootschap (bijv. bepalingen met betrekking tot het toegestaan kapitaal). Informatie beschikbaar voor het publiek Documenten die in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving openbaar moeten worden gemaakt, kunnen worden geraadpleegd op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en/of op de website van de Vennootschap: 20

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK

Nadere informatie

TiGenix Naamloze vennootschap Technologielaan Leuven BTW nr. BE RPR Leuven. (de Vennootschap )

TiGenix Naamloze vennootschap Technologielaan Leuven BTW nr. BE RPR Leuven. (de Vennootschap ) TiGenix Naamloze vennootschap Technologielaan 3 3001 Leuven BTW nr. BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN 596 EN 598 VAN HET WETBOEK

Nadere informatie

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap )

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN 596 EN 598 VAN HET

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout TOELICHTING Buitengewone Algemene Vergadering te houden op donderdag 14 november

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 20 APRIL 2010

AANKONDIGING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 20 APRIL 2010 TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse Straat 12/2 3001 Leuven BTW nr. BE 0471.340.123 RPR Leuven AANKONDIGING VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 20 APRIL 2010 De raad van bestuur

Nadere informatie

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus Leuven BTW BE RPR Leuven (de Vennootschap )

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus Leuven BTW BE RPR Leuven (de Vennootschap ) TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN 596 EN 598 VAN HET

Nadere informatie

THROMBOGENICS NV naamloze vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen Gaston Geenslaan 1 3001 Leuven (Heverlee)

THROMBOGENICS NV naamloze vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen Gaston Geenslaan 1 3001 Leuven (Heverlee) THROMBOGENICS NV naamloze vennootschap die een publiek beroep doet op het spaarwezen Gaston Geenslaan 1 3001 Leuven (Heverlee) Ondernemingsnummer: 0881.620.924 RPR Leuven (de Vennootschap) Bijzonder verslag

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen De Gerlachekaai 20 te 2000 Antwerpen BTW BE 0860 409 202 RPR Antwerpen UITNODIGING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Transics International NV (een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Ieper, België)

Transics International NV (een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Ieper, België) Transics International NV (een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Ieper, België) AANBOD TOT EUR 40 MILJOEN BESTAANDE UIT EUR 14 MILJOEN BESTAANDE AANDELEN EN EUR 26

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout 1. Inleiding NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout Verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Turnhout VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering te houden op dinsdag 14 december 2010

Nadere informatie

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus Leuven BTW BE RPR Leuven (de Vennootschap )

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus Leuven BTW BE RPR Leuven (de Vennootschap ) TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN 596 EN 598 VAN HET

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 596 van het Wetboek van Vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OPGESTELD IN UITVOERING VAN DE ARTIKELEN

Nadere informatie

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) 7 november 2011

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) 7 november 2011 PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) RPR Ieper BTW BE 0402.777.157 ------------------------------ Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap)

CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) CONNECT GROUP Naamloze Vennootschap Industriestraat 4 1910 Kampenhout (de Vennootschap) RPR Griffie van de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel BTW BE-0448.332.911 -------------------------------

Nadere informatie

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr

DEXIA SA/NV. Rogierplein Brussel RPR Brussel nr a DEXIA SA/NV Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel nr 458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Uitgifte van aandelen beneden fractiewaarde - Artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen

Nadere informatie

Bijlage bij Agendapunt 7

Bijlage bij Agendapunt 7 Royal Imtech N.V. Bijlage bij Agendapunt 7 Claimemissie -2-1. Aanbeveling De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn van oordeel dat de Uitgifte in het belang is van Royal Imtech N.V., haar

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE LEUVEN OP 2 JUNI 2016

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE LEUVEN OP 2 JUNI 2016 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) NOTULEN VAN DE GEWONE

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout TOELICHTING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

Ondernemingsnummer 0860.409.202

Ondernemingsnummer 0860.409.202 EXMAR naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister : Antwerpen BTW-nummer BE 860.409.202. Ondernemingsnummer 0860.409.202 KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGINGEN Er blijkt

Nadere informatie

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus Leuven BTW BE RPR Leuven (de Vennootschap )

TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus Leuven BTW BE RPR Leuven (de Vennootschap ) TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG DE ARTIKELEN 596 EN 598 VAN

Nadere informatie

Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht

Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Dexia NV/SA Naamloze vennootschap naar Belgisch recht Rogierplein 11 1210 Brussel RPR Brussel BTW BE 0458.548.296 Rekening 068-2113620-17 BIJZO NDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR - 14 mei 2008 - O pgesteld

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: RPR 0458.430.512 (Brussel)

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INHOUDSTAFEL

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INHOUDSTAFEL Real Software, afgekort Real Naamloze Vennootschap Prins Boudewijnlaan 26, 2550 Kontich Register van Rechtspersonen onder Ondernemingsnummer RPR 0429.037.235 Kanton Kontich, Arrondissement Antwerpen BIJZONDER

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET

Nadere informatie

Ondernemingsnummer RPR Leuven. (de Vennootschap)

Ondernemingsnummer RPR Leuven. (de Vennootschap) THROMBOGENICS NV naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Gaston Geenslaan 1 B-3001 Leuven (Heverlee) Ondernemingsnummer 0881.620.924 RPR Leuven (de Vennootschap)

Nadere informatie

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend

Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Jaarresultaten 2010 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2011. Toename van de winst met meer dan 10% Verhoging van dividend Kerncijfers 2010

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628. LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Verslag van de raad van bestuur op de gewone algemene vergadering van

Nadere informatie

Redenen voor het aanbod en gebruik van de netto-opbrengsten

Redenen voor het aanbod en gebruik van de netto-opbrengsten Comm. VA Wereldhave Belgium SCA Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap Société Immobilière Réglementée publique Gereglementeerde informatie 26/01/2015 - embargo tot 13:00 De informatie die volgt

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2013 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2013..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate the art of creating value in retail estate KAPITAALVERHOGING VAN 72.300.680 EUR OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING MET VOORKEURRECHT VOOR DE BESTAANDE AANDEELHOUDERS OP MAXIMAAL 1.453.280 NIEUWE AANDELEN.

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie

1 Toegestaan kapitaal

1 Toegestaan kapitaal TiGenix Naamloze vennootschap (naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen) Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Dexia NV/SA De Meeûssquare 1 1000 Brussel RPR Brussel Ondernemingsnummer 0458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Opgesteld conform de artikelen 583, 1ste lid, 596 en 598 van het Wetboek

Nadere informatie

Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512. (de "Vennootschap") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512. (de Vennootschap) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING EN TOTAALRESULTAAT VOOR DE JAREN BEËINDIGD OP 31 DECEMBER Geconsolideerde resultatenrekening (in duizenden, uitgezonderd aandelen en gegevens

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2014

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2014 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2014 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2014..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

TOELICHTING GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 12 mei 2017 om uur CET

TOELICHTING GEWONE ALGEMENE VERGADERING te houden op vrijdag 12 mei 2017 om uur CET Naamloze vennootschap Maatschappelijke Zetel: Generaal de Wittelaan 11B, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0505.640.808 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen TOELICHTING GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

VASTELLING KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGING

VASTELLING KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGING EXMAR naamloze vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister : Antwerpen BTW-nummer BE 860.409.202. Ondernemingsnummer 0860.409.202 VASTELLING KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGING

Nadere informatie

Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V.

Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V. Halfjaar bericht 2017 DOCDATA N.V. Het nettoresultaat van DOCDATA N.V. over het eerste halfjaar 2017 komt uit op een verlies van 202 duizend. Hierin zitten voor 120 duizend eenmalige kosten. Belangrijkste

Nadere informatie

(de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

(de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374 Btw BE 0405.548.486 RPR Kortrijk (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN INZAKE DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT TiGenix Naamloze vennootschap Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 VAN HET WETBOEK

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR Rechtsgebied Brussel

TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR Rechtsgebied Brussel TESSENDERLO CHEMIE Naamloze vennootschap Met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Troonstraat 130 RPR 0412.101.728 Rechtsgebied Brussel Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig de bepalingen

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen GALAPAGOS Naamloze vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

UITOEFENING VAN DE OVERTOEWIJZINGSOPTIE EN VERSTRIJKEN VAN DE STABILISATIEPERIODE IN VERBAND MET DE EERSTE OPENBARE AANBIEDING

UITOEFENING VAN DE OVERTOEWIJZINGSOPTIE EN VERSTRIJKEN VAN DE STABILISATIEPERIODE IN VERBAND MET DE EERSTE OPENBARE AANBIEDING Gereglementeerde informatie UITOEFENING VAN DE OVERTOEWIJZINGSOPTIE EN VERSTRIJKEN VAN DE STABILISATIEPERIODE IN VERBAND MET DE EERSTE OPENBARE AANBIEDING Luik, België, 30 juli 2015-17.45 CEST Mithra Pharmaceuticals

Nadere informatie

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company

PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014. Gereglementeerde informatie. Embargo tot 17 maart 2015, 17h40. The innovative packaging company PERSBERICHT - AANKONDIGING JAARRESULTATEN 2014 Gereglementeerde informatie Embargo tot 17 maart 2015, 17h40 The innovative packaging company Stijging van de operationele resultaten en de netto winst Verhoging

Nadere informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Openbare aanbieding tot inschrijving op maximaal 2.697.777 Nieuwe Aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld met Voorkeurrecht voor een bedrag van maximaal 99.817.749 Aanvraag voor toelating

Nadere informatie

Euronav Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai Antwerpen Rechtspersonenregister Antwerpen BTW BE

Euronav Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai Antwerpen Rechtspersonenregister Antwerpen BTW BE Euronav Naamloze Vennootschap De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Rechtspersonenregister Antwerpen BTW BE 0860.402.767 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR MET BETREKKING TOT DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

Arseus Beursintroductie VAAK GESTELDE VRAGEN

Arseus Beursintroductie VAAK GESTELDE VRAGEN Arseus Beursintroductie VAAK GESTELDE VRAGEN Hoe is het aanbod gestructureerd? Het aanbod bestaat uit een openbaar aanbod in België en een private plaatsing bij institutionele beleggers in België en elders

Nadere informatie

Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE

Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE Document te versturen aan Befimmo CommVA ten laatste op 19 april 2012. STEMMEN PER CORESPONDENTIE De ondergetekende: Natuurlijk persoon Naam en voornaam: Woonplaats : OF Rechtspersoon Maatschappelijke

Nadere informatie

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door :

VOLMACHT. Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Maatschappelijke zetel : Geldig vertegenwoordigd door : VOLMACHT De ondergetekende: Natuurlijke persoon : Naam en voornaam :. Adres : Rechtspersoon : Naam : Maatschappelijke zetel :.. Geldig vertegenwoordigd door : Eigenaar van ( ) aandelen van de commanditaire

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie

1 Opdracht 3. 2 Voorgenomen verrichting 4. 3 Weerslag van de voorgestelde uitgifte op de toestand van de bestaande aandeelhouders 6.

1 Opdracht 3. 2 Voorgenomen verrichting 4. 3 Weerslag van de voorgestelde uitgifte op de toestand van de bestaande aandeelhouders 6. Verslag van de Commissaris met betrekking tot de uitgifte van warrants Opties Barco 03 Personeel België 2010 en Opties Barco 03 Personeel Buitenland 2010 met opheffing van voorkeurrecht overeenkomstig

Nadere informatie

Artikels nav Kapitaalsverhoging

Artikels nav Kapitaalsverhoging Artikels nav Kapitaalsverhoging Het Laatste Nieuws 18/06/2009 Beste collega's, We willen u graag op de hoogte brengen dat we vandaag de voorwaarden van de geplande kapitaalverhoging van 15 miljoen euro

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen

SAMENVATTING. Toepasselijk recht. Op het aanbod is Nederlands recht van toepassing. Rechten verbonden aan de certificaten van aandelen SAMENVATTING Dit hoofdstuk is een samenvatting (de Samenvatting) van de essentiële kenmerken en risico s met betrekking tot de Uitgevende instelling(stichting administratie kantoor aandelen Triodos Bank),

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen op naam 1 ; en/of eigenaar van: gedematerialiseerde aandelen

Nadere informatie

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE RPR Kortrijk

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE RPR Kortrijk NV BEKAERT SA Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2 BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders, de

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VOLMACHTFORMULIER VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING Ondergetekende: naam en voornaam / (vennootschaps)naam: adres / zetel: eigenaar van: aandelen van de vennootschap; en/of eigenaar van: warrants

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2012 2013 evolutie Q4 2012 Q4 2013 evolutie Herzien* Herzien* niet Omzet 3.091 2.865-7,3% 812 739-9,0% Kostprijs van verkopen (2.222) (2.031)

Nadere informatie

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen

Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Verslag van de raad van bestuur in het kader van de bepalingen van de artikelen 583, 596 juncto 603 en 598 van het wetboek vennootschappen Gebruik makend van haar prerogatieven in het kader van het toegestane

Nadere informatie

Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering

Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering Volmacht buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering Ondergetekende (naam en voornaam / woonplaats): of (naam van de vennootschap/ maatschappelijke zetel) : Vertegenwoordigd door Eigenaar van aandelen

Nadere informatie

Persbericht Gereglementeerde informatie

Persbericht Gereglementeerde informatie Onderstaande informatie mag in geen andere landen dan België onder het publiek worden verspreid. De woorden die met een hoofdletter beginnen hebben dezelfde betekenis als in de Verrichtingsnota. Openbaar

Nadere informatie

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda

Jaarresultaten Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Jaarresultaten 2012 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 18 maart 2013. Hogere winst exclusief joint venture Airolux met lagere Ebitda Kerncijfers

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 22 APRIL 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SA/NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikelen 596 en 598 van het Wetboek van Vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Mechelen (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

OPTION Naamloze Vennootschap Gaston Geenslaan 14 3001 Leuven RPR Leuven: 0429.375.448 (de Vennootschap )

OPTION Naamloze Vennootschap Gaston Geenslaan 14 3001 Leuven RPR Leuven: 0429.375.448 (de Vennootschap ) OPTION Naamloze Vennootschap Gaston Geenslaan 14 3001 Leuven RPR Leuven: 0429.375.448 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 596 EN 598 VAN HET WETBOEK VAN

Nadere informatie

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE

LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, LUIK BTW BE LAMPIRIS COOP Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rue Saint-Laurent, 54 4000 LUIK BTW BE 0846.628.569 RPR Luik Jaarverslag van de raad van bestuur aan de gewone algemene vergadering

Nadere informatie

DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg

DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374 0405.548.486 RPR Kortrijk (de Vennootschap) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE LEUVEN OP 20 APRIL 2012

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN TE LEUVEN OP 20 APRIL 2012 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) 7 november 2011

PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) 7 november 2011 PINGUINLUTOSA Naamloze Vennootschap Romenstraat 3 8840 STADEN (WESTROZEBEKE) (de Vennootschap) RPR Ieper BTW BE 0402.777.157 ------------------------------ Bijzonder verslag van de raad van bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

OPTION NV. 1. DEFINITIES In dit verslag hebben de onderstaande termen volgende betekenis: Aandeel betekent een uitgegeven aandeel in de Vennootschap;

OPTION NV. 1. DEFINITIES In dit verslag hebben de onderstaande termen volgende betekenis: Aandeel betekent een uitgegeven aandeel in de Vennootschap; OPTION NV Naamloze Vennootschap die een beroep doet op het publieke spaarwezen Gaston Geenslaan 14 3001 Leuven - Heverlee BTW BE 0429.375.448 (RPR Leuven) (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD

Nadere informatie

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET))

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Brussel, 19 november 2015 INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Gereglementeerde informatie - Informatienota De informatie in

Nadere informatie

ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524

ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524 ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS betreffende het gebruik en de doeleinden

Nadere informatie

(de Vennootschap) 2. RECHTVAARDIGING VAN DE BESLISSING EN VAN DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

(de Vennootschap) 2. RECHTVAARDIGING VAN DE BESLISSING EN VAN DE OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT FAGRON Naamloze vennootschap die een publiek beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Textielstraat 24 8790 Waregem Ondernemingsnummer: 0890.535.026 RPR Gent (Kortrijk) (de Vennootschap) BIJZONDER

Nadere informatie

WARRANTPLAN 2012 INFORMATIEDOCUMENT VOOR DE AANDEELHOUDERS

WARRANTPLAN 2012 INFORMATIEDOCUMENT VOOR DE AANDEELHOUDERS WARRANTPLAN 2012 INFORMATIEDOCUMENT VOOR DE AANDEELHOUDERS I. INLEIDING Om te voldoen aan de Corporate Governance (deugdelijk bestuur) wetgeving van april 2010 voor de leden van het Group Management Committee

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel) INFORMATIEVE NOTA

Delhaize Groep NV Osseghemstraat Brussel, België Rechtspersonenregister (Brussel)  INFORMATIEVE NOTA Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com INFORMATIEVE NOTA Brussel, 21 april 2016 Ter attentie van de aandeelhouders,

Nadere informatie

(adres) eigenaar mede-eigenaar - vruchtgebruiker - naakte eigenaar pandgevende eigenaar pandhouder (2)(3)

(adres) eigenaar mede-eigenaar - vruchtgebruiker - naakte eigenaar pandgevende eigenaar pandhouder (2)(3) Volmacht (1) Ondergetekende (naam)..... (adres)...... eigenaar mede-eigenaar - vruchtgebruiker - naakte eigenaar pandgevende eigenaar pandhouder (2)(3) van... aandelen op naam - aandelen aan toonder (2)

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL GEHOUDEN WORDEN OP 17 NOVEMBER 2014 OM 10H TE 1000 BRUSSEL, WATERLOOLAAN 16 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Louizalaan 331-333, 1050 Brussel Ondernemingsnummer 0877.248.501 RPR Brussel (de Vennootschap ) AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

AGENDA. 1. Voorstellen, verslagen en voorafgaande verklaringen.

AGENDA. 1. Voorstellen, verslagen en voorafgaande verklaringen. AGENDA van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap AEDIFICA, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht, die plaats zal vinden te 1000 Brussel, Waterloolaan 16, op 7 juni 2013

Nadere informatie

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare

DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare DECEUNINCK NV Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare Ondernemingsnummer: 0405.548.486 RPR Kortrijk (de 'Vennootschap') Bijzonder

Nadere informatie