Rijks- Vaccinaties. programma Rijksvaccinatieprogramma. RVP-richtlijn. 1 Algemeen. Overzicht van vaccinaties in 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rijks- Vaccinaties. programma 2012. Rijksvaccinatieprogramma. RVP-richtlijn. 1 Algemeen. Overzicht van vaccinaties in 2012"

Transcriptie

1 Rijks- Rijksvaccinatieprogramma vaccinatie- RVP-richtlijn programma 2012 Deze richtlijn geeft de kaders voor de medisch-professionele uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Het RVP bevat vaccinaties tegen difterie, kinkhoest, tetanus, poliomyelitis, Hib-ziekte (ziekte veroorzaakt door Haemophilus influenzae type b), hepatitis B, bof, mazelen, rodehond, meningokokken C-ziekten, pneumokokkenziekten en HPV-infectie ter preventie van baarmoederhalskanker. Voor de implementatie van deze RVP-Richtlijnen vindt u informatie in de Uitvoeringsregels RVP 2012 en in de VaccInformatiemap ( 1 Algemeen 1.1 Organisatie De minister van VWS bepaalt de inhoud van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). In opdracht van de minister is het RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding (CIb) verantwoordelijk voor de regie van het programma. Deze regie omvat de richtlijnen van medisch-professionele aard voor de uitvoering, de controle en evaluatie van het vaccinatieprogramma; daarnaast coördineert het RIVM de communicatie over het RVP. De uitvoering van het RVP wordt verzorgd door JGZ-organisaties (GGD en, zorgorganisaties), kinderartsen en verloskundig hulpverleners, onder verantwoordelijkheid en medisch toezicht van RIVM-Regionale Coördinatie Programma s (RIVM-RCP s). RIVM-RCP s zijn onlangs samengevoegd met de eenheid Inkoop, Opslag en Distributie en nu RCP-IOD genoemd. Het RIVM/RCP-IOD is tevens verantwoordelijk voor de vaccinvoorziening. Overzicht van vaccinaties in 2012 Geboortejaar vóór vanaf DKTP Vaccinaties 2003 DTP en BMR 1999*** HPV HepB-0*, DKTP-Hib-HepB en Pneu DKTP-Hib**, Pneu, BMR en MenC DKTP-Hib-HepB, Pneu, BMR en MenC * Alleen voor kinderen van HBsAg-positieve moeders ** Vervangen door DKTP-Hib-HepB voor een specifieke groep kinderen die in aanmerking komt voor een HepB-vaccinatie (zie 1.4 en 2.1) Voor asielzoekers gelden aparte regels (zie 1.10) *** Alleen voor meisjes

2 1.2 Vaccinatieschema in 2012 Zie onderstaande tabel Algemene regels voor toedienen van vaccins Alle kinderen woonachtig in Nederland en ingeschreven bij de gemeente komen tot hun 19 e verjaardag in aanmerking voor de vaccinaties uit het RVP. Het toedienen van RVP-vaccins is een medische handeling. Hiervoor dient altijd een indicatie gesteld te zijn door een arts. Alle RVP-vaccins moeten in principe volgens het schema worden toegediend zoals in deze RVP-richtlijn is aangegeven. Afwijkingen van het schema en de uitvoeringsregels vereisen de goedkeuring van de medisch adviseur van RIVM-RCP. Het is niet toegestaan het vaccin toe te dienen in afwijkende doseringen of verdunningen en/of vaccins te mengen. Het effect hiervan op de werkzaamheid is onbekend. Het leidt ook niet tot minder bijwerkingen. 1.4 Onvolledig gevaccineerde kinderen Kinderen die niet of niet volledig zijn gevaccineerd, kunnen tot de leeftijd van 19 jaar de nog noodzakelijke vaccinaties volgens de geldende inhaalschema s, kosteloos ontvangen in het kader van het RVP. Tot deze leeftijdsgrens is het mogelijk in voorkomende individuele gevallen de vaccinatiestatus te optimaliseren. Het is niet de bedoeling deze kinderen actief te benaderen voor inhaalvaccinaties. Voor inhaalvaccinaties gelden regels zoals aangegeven in tabel 2. Voor het afmaken van onvolledige series zijn de meest recente schema s van toepassing. Informatie hierover vindt u in de Uitvoeringsregels RVP 2012 (zie Of u kunt contact opnemen met de medisch adviseur van het RIVM-RCP in uw werkgebied. 1.5 Registratie en verantwoording De vaccinaties worden door de uitvoerende organisatie verantwoord door inzending van de ingevulde oproepkaart naar het RIVM-RCP of registratie via RVP Online. Het RIVM-RCP registreert en beoordeelt de toegediende vaccinaties. 1 Vaccinatieschema in Regels onvolledig gevaccineerde kinderen Leeftijd Vaccinaties 0 maanden (< 48 uur) HepB-0* 2 maanden DKTP-Hib-HepB-1 + Pneu-1 3 maanden DKTP-Hib-HepB-2 + Pneu-2 4 maanden DKTP-Hib-HepB-3 + Pneu-3 11 maanden ** DKTP-Hib-HepB-4** + Pneu-4 14 maanden BMR-1 + MenC 4 jaar DKTP-5 9 jaar DTP-6 + BMR jaar*** HPV-1*** + HPV-2*** + HPV-3*** * Alleen voor kinderen van HBsAg-positieve moeders. ** Indien geboren vóór DKTP-Hib-4 + Pneu-4 *** Alleen voor meisjes (schema maanden) Vaccinatie Doelgroep MenC Kinderen geboren op of na 1 juni 2001 BMR-0 Asielzoekerskinderen op de leeftijd van 9 maanden HepB 1. Alle kinderen geboren op of na ; 2. Als het een asielzoekerskind betreft; 3. Kinderen geboren op of na 1 januari 2003, op voorwaarde dat: tenminste één ouder afkomstig is uit een land waar hepatitis B middel- of hoogendemisch is****, moeder HBsAg-positief is. 4. Kinderen met het syndroom van Down en geboren op of na 1 januari 2008 Pneu Kinderen tot de 2e verjaardag Hib Kinderen tot de 2e verjaardag DKTP 4 jaar Alleen toediening indien de volledige basisimmunisatie DKTP-Hib voor de tweede verjaardag is afgerond óf voor de opbouw van basisimmuniteit. HPV (alleen meisjes) Meisjes geboren op of na , en die nog niet eerder uitgenodigd zijn, of eenmaal opgeroepen en niet verschenen (zie 2.4). **** Wat betreft de prevalentie van dragerschap gaf de WHO een lijst van landen waar hepatitis B laag-endemisch is, de zogenaamde negatieve landenlijst: Andorra, Australië, Bahamas, Barbados, België, Bermuda, Canada, Chili, Colombia, Costa Rica, Cuba, Cyprus, Denemarken, Duitsland, El Salvador, Estland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Luxemburg, Mexico, Monaco, Nederland, Nicaragua, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Paraguay, Peru, San Marino, Sri Lanka, Slowakije, Tsjechië, Uruguay, IJsland, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zweden en Zwitserland. Hoewel de epidemiologische situatie door het hepatitis B-vaccinatiebeleid in veel landen veranderd is en de WHO geen actualisering van de landenlijst meer publiceert, blijft de oude landenlijst een bruikbare indicatie geven voor bepaling van de doelgroep voor hepatitis B-vaccinatie. Rijksvaccinatieprogramma

3 1.6 Financiële regels De kosten van de uitvoering van het RVP komen ten laste van de AWBZ en de rijksbegroting. De RIVM-RCP s ontvangen een bedrag per toegediende vaccinatie. De RIVM-RCP s dragen zorg voor de doorbetaling van de ter beschikking gestelde gelden aan de uitvoerende organisaties volgens landelijke richtlijnen. Voor vaccinaties die in het kader van het RVP zijn uitgevoerd door de JGZ-organisaties (GGD, zorgorganisaties), verloskundig hulpverlener en ziekenhuizen betalen de ouders geen bijdrage. Als ouders kiezen voor een ander vaccin dan het vaccin dat door RIVM-RCP ter beschikking is gesteld, vervalt het recht op kosteloze verstrekking. Zij kunnen zich met hun wensen tot de huisarts wenden. 1.7 Tijdigheid vaccinaties Het is van groot belang de vaccinaties volgens het geldende schema te geven. Wanneer het tijdstip uit het schema niet mogelijk is, geldt de vuistregel dat eerste vaccinaties beter vroeger dan later gegeven worden. Dit geldt in het bijzonder voor: - de eerste DKTP-Hib-HepB vanwege het risico op kinkhoest, - HepB-0 binnen 48 uur na de geboorte bij kinderen van moeders die drager zijn van het hepatitis B-virus vanwege de besmettingsrisico s, - BMR-1 rond de leeftijd van 14 maanden vanwege onverhoopte mazelenepidemieën, en - HPV vanwege het completeren van de serie ruim voor de aanvang van seksuele activiteiten. 1.8 Vaccindistributie Het RIVM is verantwoordelijk voor de vaccinvoorziening. De RIVM-RCP s bevoorraden de uitvoerende instellingen periodiek volgens een afgesproken systematiek, houden toezicht op de distributie en het gebruik van de vaccins. Vaccins worden verstrekt onder voorwaarde dat deze worden gebruikt voor de uitvoering van het RVP of, in bijzondere omstandig heden, volgens richtlijnen gegeven door of namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 1.9 Vaccinbeheer De RIVM-RCP s leveren de vaccins aan de uitvoerende instellingen. Vaccins worden opgeslagen en beheerd conform de geldende Cold Chain-richtlijn van het RIVM-RCP (zie website Bij vaccinincidenten (bijvoorbeeld te warm/koud bewaard vaccin) dient men altijd contact op te nemen met de RIVM-RCP s Asielzoekerskinderen Voor asielzoekerskinderen gelden aparte regels, met name met betrekking tot HepB, BMR-0, HPV, (inhaal)schema s en de leeftijd voor actieve vaccinaties tot 19 jaar. Deze zijn te vinden in de Uitvoeringsregels RVP Asielzoekers kunnen geen aanpsraak maken op voorzieningen krachtens de AWBZ. Kosten voor vaccinaties van deze doelgroep worden gedekt door de regeling ziektekosten asielzoekers (RZA). 2 Toelichting op vaccins en vaccinaties 2.1 Zuigelingen DKTP (tegen difterie kinkhoest - tetanus - poliomyelitis) Hib (tegen ziekte veroorzaakt door Haemophilus influenzae type b) HepB (tegen hepatitis B) # Zuigelingen krijgen de DKTP-Hib-HepB-vaccinatie op de leeftijd van respectievelijk 2, 3 en 4 maanden. Tussen de eerste drie vaccinaties moet een periode van 4 weken zitten. De vierde DKTP-Hib-HepB-vaccinatie krijgen kinderen volgens schema op de leeftijd van 11 maanden. HepB-0 (tegen hepatitis B) Deze vaccinatie is voor kinderen van HBsAg-positieve moeders (draagsters van het hepatitis B-virus). De verloskundig hulpverlener dient het hepatitis B-vaccin binnen 48 uur na de geboorte toe, liefst direct na het toedienen van de hepatitis B-immunoglobuline, maar in een ander ledemaat. Deze tijdigheid is noodzakelijk, omdat het hier postexpositieprofylaxe betreft. Het RIVM-RCP verstrekt het vaccin. Bij deze kinderen wordt de serie HepB-vaccinaties waarmee direct na de geboorte is begonnen, afgemaakt met het DKTP-Hib-HepB-combinatievaccin volgens het schema en de richtlijnen zoals hierboven vermeld. Omdat het hier postexpositieprofylaxe betreft, dient het schema van 0, 2, 3, 4 en 11 maanden bij deze kinderen strikt gevolgd te worden. Zo wordt voorkomen dat het kind besmet raakt en zelf ook drager wordt. Voor onvolledig gevaccineerde kinderen die al vóór 2012 geïndiceerd waren voor HepB-vaccinatie, is ook los HepB-vaccin beschikbaar. Pneu (tegen pneumokokkenziekte) Op de leeftijd van 2, 3, 4, en 11 maanden krijgen kinderen # Kinderen geboren vóór krijgen DKTP-Hib in 2012, tenzij er een indicatie is voor hepatitis B. In het RVP wordt in principe het DKTP-Hib-HepB-combinatievaccin gebruikt. Voor reeds DKTP-gevaccineerde kinderen die op latere leeftijd Nederland zijn binnengekomen maar formeel aanspraak hebben op Hib-vaccinatie (tot de 2e verjaardag), is separaat Hib-vaccin beschikbaar. Vanaf de leeftijd van 1 jaar volstaat één dosis. Als zij ook aanvullend tegen DKTP moeten worden gevaccineerd, is hiervoor na een eerste dosis met DKTP-Hib, DKTPvaccin beschikbaar. Kinderen geboren vóór krijgen in 2012 op 11 maanden DKTP-Hib-4. Rijksvaccinatieprogramma

4 een pneumokokkenvaccinatie. De Pneu-vaccinatie wordt simultaan (op dezelfde dag) met de DKTP-Hib of de DKTP-Hib-HepB-vaccinatie gegeven, maar in een ander ledemaat. Voor kinderen geboren vóór geldt in 2012 dat de Pneu-4 nog wordt gecombineerd met DKTP-Hib-4. BMR (tegen bof - mazelen - rodehond) Op de leeftijd van 14 maanden krijgen kinderen de eerste BMR-vaccinatie. Deze vaccinatie wordt simultaan (op dezelfde dag) met de MenC-vaccinatie toegediend, maar in een ander ledemaat. Een asielzoekerskind krijgt de eerste (extra) vaccinatie op de leeftijd van 9 maanden (BMR-0). MenC (tegen meningokokken C-ziekte) Op de leeftijd van 14 maanden krijgen kinderen de MenC-vaccinatie. Deze vaccinatie wordt simultaan (op dezelfde dag) met de BMR-vaccinatie toegediend, maar in een ander ledemaat. 2.2 Kleuters DKTP (Difterie - Kinkhoest - Tetanus - Poliomyelitis) De in 2008 geboren kinderen worden in 2012 gerevaccineerd met DKTP-vaccin voor 4-jarigen. 2.3 Schoolkinderen DTP (tegen difterie - tetanus - poliomyelitis) Kinderen geboren in 2003 krijgen in 2012 een revaccinatie met DTP-vaccin. Toediening van de DTP-vaccinatie gebeurt simultaan (op dezelfde dag) met de BMRvaccinatie, maar in een ander ledemaat. BMR (tegen bof - mazelen - rodehond) Kinderen geboren in 2003 krijgen in 2012 de tweede BMR-vaccinatie. Toediening van de BMR-vaccinatie gebeurt simultaan (op dezelfde dag) met de DTPvaccinatie, maar in een ander ledemaat. 2.4 Adolescente meisjes HPV (tegen infectie door humaan papillomavirus ter preventie van baarmoederhalskanker) In 2012 worden HPV-vaccinaties aangeboden aan: - meisjes die geboren zijn in 1999 (geboortecohort 1999); - meisjes geboren in 1997 of 1998 die in 2011 opgeroepen zijn voor de HPV-vaccinaties in het kader van het RVP, en die slechts een of twee vaccinaties hebben gekregen in 2011 (rappel om hun vaccinatieserie nog te completeren. Stelregel is hierbij: na oproep en niet verschijnen nog eenmaal een rappel). - vestigers: meisjes geboren in 1997 en 1998 die in 2011 nog niet zijn opgeroepen of eenmaal zijn opgeroepen en niet verschenen. De volledige serie van drie HPV-vaccinaties voor deze meisjes moet in 2012 worden afgerond. De eerste twee vaccinaties worden met een maand interval aangeboden, de derde vaccinatie volgt ongeveer een half jaar na de eerste vaccinatie. 3 Simultane vaccinaties en registratie van partijnummers Simultane vaccinaties zijn vaccinaties die op dezelfde dag worden toegediend, meestal gelijktijdig, maar in principe binnen 24 uur na elkaar. Deze vaccinaties worden meestal toegediend in verschillende ledematen. Van elke gevaccineerde zuigeling, kleuter en schoolkind moet bekend zijn welk vaccin in welke ledemaat is toegediend. Dit is nodig voor de herkenning en duiding van (mogelijke) lokale bijwerkingen. Daarnaast dienen ook de partijnummers van de toegediende vaccins geregistreerd te worden, zodat deze zo nodig te herleiden zijn naar individuele kinderen. 4 Bijwerkingen Na vaccinaties kunnen bijwerkingen optreden. Meestal gaat het om niet ernstige, voorbijgaande verschijnselen. Voor een goede veiligheidsbewaking is melding van bijwerkingen van groot belang. Op grond van de Geneesmiddelenwet moeten beroepsbeoefenaren vermoede ernstige bijwerkingen van geneesmiddelen (vaccins vallen hieronder) melden. Dit omvat iedere vermoede bijwerking die leidt tot overlijden, blijvende invaliditeit, ziekenhuisopname of verlenging hiervan of aangeboren afwijking, alsmede elke vermoedelijke overdracht via een geneesmiddel van infecties veroorzakenden agentia. Er wordt verder dringend verzocht elke onverwachte of onrust veroorzakende (mogelijke) bijwerking te melden, en alles wat u verder van belang vindt om te melden. Zorgprofessionals kunnen bijwerkingen telefonisch of digitaal melden aan Lareb, het Nederlands Bijwerkingen Centrum, onder vermelding van het partijnummer van het betreffende vaccin: tel , digitaal op of Ook ouders kunnen direct melden, uitsluitend digitaal. Andere communicatie over veiligheid van vaccinaties kan per Rijksvaccinatieprogramma

5 5 Informatie over het Rijksvaccinatieprogramma Voor informatie over het Rijksvaccinatieprogramma, over de wijze van uitvoering en voor consultatie over individuele kinderen kunt u zich wenden tot het RIVM-RCP in uw werkgebied. Voor achtergrondinformatie over het Rijksvaccinatieprogramma kunt u terecht op de website voor RVP-professionals ( Hier treft u praktische informatie over de uitvoering van het RVP: uitvoeringsregels 2012, de VaccInformatiemap en Cold Chain-richtlijn voor uitvoerende instellingen. Deze RVP-richtlijn kunt u downloaden van de website onder het kopje Uitvoering of aanvragen bij het RIVM-RCP in uw werkgebied. Deze jaarlijkse RVP-richtlijn is toegezonden aan JGZ-organisaties (GGD en, CJG s en zorgorganisaties), kinderartsen, huisartsen, en verloskundig hulpverleners. Informatie over het RVP voor algemeen publiek is te vinden op Dr. M.A.E. Conyn-van Spaendonck, arts-epidemioloog RVP Programmamanager Centrum Infectieziektebestrijding Bilthoven, december 2011 Naam Werkgebied tel. RIVM-RCP Noord Groningen / Friesland / Drenthe RIVM-RCP Oost Overijssel / Gelderland / Flevoland RIVM-RCP Midden-West Utrecht / Noord-Holland RIVM-RCP Zuid-West Zuid-Holland RIVM-RCP Zuid Zeeland / Noord-Brabant / Limburg Rijksvaccinatieprogramma

6 Dit is een uitgave van: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Postbus BA Bilthoven december

Rijksvaccinatieprogramma 2010

Rijksvaccinatieprogramma 2010 Rijksvaccinatieprogramma 2010 Richtlijn voor de uitvoering van vaccinaties tegen difterie, kinkhoest, tetanus, poliomyelitis, Hib-ziekte (ziekte veroorzaakt door Haemophilus influenzae type b), hepatitis

Nadere informatie

Wie komen er voor het RVP in aanmerking?

Wie komen er voor het RVP in aanmerking? Wie komen er voor het RVP in aanmerking? Vanaf 1 januari 2015 wordt het RVP niet meer via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten geregeld, en is dus geen verstrekking meer in het kader van de AWBZ. Met

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27158 31 augustus 2015 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 augustus 2015, houdende regels

Nadere informatie

Bescherm uw kind tegen 12 infectieziekten. Rijksvaccinatieprogramma

Bescherm uw kind tegen 12 infectieziekten. Rijksvaccinatieprogramma Bescherm uw kind tegen 12 infectieziekten Rijksvaccinatieprogramma In Nederland gingen vroeger veel kinderen dood aan infectieziekten waar tegen nu vaccins bestaan. Omdat bijna alle kinderen in Nederland

Nadere informatie

(Regeling zorgaanspraken AWBZ [Versie geldig vanaf: ])

(Regeling zorgaanspraken AWBZ [Versie geldig vanaf: ]) Staatscourant 20-03-2003, 60. Regeling houdende nadere regels met betrekking tot de aanspraak op zorg ingevolge het Besluit zorgaanspraken AWBZ en wijziging van andere regelingen in verband met invoering

Nadere informatie

Bescherm uw kind. Informatie voor ouders tegen infectieziekten. Rijksvaccinatieprogramma

Bescherm uw kind. Informatie voor ouders tegen infectieziekten. Rijksvaccinatieprogramma Bescherm uw kind Informatie voor ouders tegen infectieziekten Rijksvaccinatieprogramma Waar gaat deze folder over? De overheid heeft het Rijksvaccinatieprogramma gemaakt voor alle kinderen in Nederland.

Nadere informatie

Bescherm uw kind. Laat uw kind inenten tegen infectieziekten. Rijksvaccinatieprogramma

Bescherm uw kind. Laat uw kind inenten tegen infectieziekten. Rijksvaccinatieprogramma Bescherm uw kind Laat uw kind inenten tegen infectieziekten Rijksvaccinatieprogramma Laat uw kind inenten De overheid heeft het Rijksvaccinatieprogramma gemaakt voor alle kinderen in Nederland. Met het

Nadere informatie

Vaccinaties voor peuters van 14 maanden. Rijksvaccinatieprogramma

Vaccinaties voor peuters van 14 maanden. Rijksvaccinatieprogramma Vaccinaties voor peuters van 14 maanden Rijksvaccinatieprogramma In Nederland gingen vroeger veel kinderen dood aan infectieziekten waartegen nu vaccins bestaan. Omdat bijna alle kinderen in Nederland

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid; Regeling houdende nadere regels met betrekking tot de aanspraak op zorg ingevolge het Besluit zorgaanspraken AWBZ en wijziging van andere regelingen in verband met invoering van dat besluit alsmede wijziging

Nadere informatie

Vaccinaties voor kinderen van 9 jaar. Rijksvaccinatieprogramma

Vaccinaties voor kinderen van 9 jaar. Rijksvaccinatieprogramma Vaccinaties voor kinderen van 9 jaar Rijksvaccinatieprogramma In Nederland gingen vroeger veel kinderen dood aan infectieziekten waartegen nu vaccins bestaan. Omdat bijna alle kinderen in Nederland worden

Nadere informatie

Bescherm uw kind. Laat uw kind inenten tegen infectieziekten. Rijksvaccinatieprogramma

Bescherm uw kind. Laat uw kind inenten tegen infectieziekten. Rijksvaccinatieprogramma Bescherm uw kind Laat uw kind inenten tegen infectieziekten Rijksvaccinatieprogramma Laat uw kind inenten De overheid heeft het Rijksvaccinatieprogramma gemaakt voor alle kinderen in Nederland. Met het

Nadere informatie

Vaccinaties voor baby s van 6-9 weken, 3, 4 en 10-11 maanden. Rijksvaccinatieprogramma

Vaccinaties voor baby s van 6-9 weken, 3, 4 en 10-11 maanden. Rijksvaccinatieprogramma Vaccinaties voor baby s van 6-9 weken, 3, 4 en 10-11 maanden Rijksvaccinatieprogramma In Nederland gingen vroeger veel kinderen dood aan infectieziekten waartegen nu vaccins bestaan. Omdat bijna alle kinderen

Nadere informatie

Vaccinaties voor kinderen van 4 jaar. Rijksvaccinatieprogramma

Vaccinaties voor kinderen van 4 jaar. Rijksvaccinatieprogramma Vaccinaties voor kinderen van 4 jaar Rijksvaccinatieprogramma In Nederland gingen vroeger veel kinderen dood aan infectieziekten waartegen nu vaccins bestaan. Omdat bijna alle kinderen in Nederland worden

Nadere informatie

Rapport 210021010/2009

Rapport 210021010/2009 Rapport 210021010/2009 E.A. van Lier et al. Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland Verslagjaar 2009 RIVM-rapport 210021010/2009 Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland Verslagjaar

Nadere informatie

Uitvoeringsregels RVP 2012

Uitvoeringsregels RVP 2012 Uitvoeringsregels RVP 2012 Een uitgave van het Centrum Infectieziektebestrijding RIVM 003234 Uitvoeringsregels RVP 2012 1 2 Uitvoeringsregels RVP 2012 Uitvoeringsregels RVP 2012: Belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland Verslagjaar 2011. Rapport 210021014/2011 E.A. van Lier et al.

Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland Verslagjaar 2011. Rapport 210021014/2011 E.A. van Lier et al. Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland Verslagjaar 2011 Rapport 210021014/2011 E.A. van Lier et al. Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland Verslagjaar 2011 RIVM Rapport 210021014/2011

Nadere informatie

Liefs Jill. hip, hot & handig nieuws. Prikgids prikken - inentingen - vaccins

Liefs Jill. hip, hot & handig nieuws. Prikgids prikken - inentingen - vaccins Liefs Jill hip, hot & handig nieuws Prikgids prikken - inentingen - vaccins DKTP - Hib - Pneumokokken In de Liefs Jill Prikgids lees je alles over de inentingen die jouw kind tot en met 4 jaar krijgt.

Nadere informatie

Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Verslagjaar 2014. RIVM rapport 150202003/2014 E.A. van Lier et al.

Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Verslagjaar 2014. RIVM rapport 150202003/2014 E.A. van Lier et al. Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Verslagjaar 2014 Nederland RIVM rapport 150202003/2014 E.A. van Lier et al. Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland Verslagjaar 2014 RIVM Rapport 150202003/2014

Nadere informatie

Uitvoeringsregels RVP 2011

Uitvoeringsregels RVP 2011 Uitvoeringsregels RVP 2011 Een uitgave van het Centrum Infectieziektebestrijding RIVM 001477 Uitvoeringsregels RVP 2011 1 2 Uitvoeringsregels RVP 2011 Uitvoeringsregels RVP 2011: Belangrijkste wijzigingen

Nadere informatie

Vaccinaties ; informatie voor ouders

Vaccinaties ; informatie voor ouders Vaccinaties ; informatie voor ouders In deze folder leest u wat vaccineren is, wanneer uw kind kan worden gevaccineerd en tegen welke kinderziekten. U ziet het vaccinatieprogramma en leest welke bijwerkingen

Nadere informatie

Regeling zorgaanspraken AWBZ

Regeling zorgaanspraken AWBZ VWS Regeling zorgaanspraken AWBZ Regeling houdende nadere regels met betrekking tot de aanspraak op zorg ingevolge het Besluit zorgaanspraken AWBZ en wijziging van andere regelingen in verband met invoering

Nadere informatie

Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland Verslagjaar 2015. RIVM rapport 2015-0067 E.A. van Lier et al.

Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland Verslagjaar 2015. RIVM rapport 2015-0067 E.A. van Lier et al. Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland Verslagjaar 2015 RIVM rapport 2015-0067 E.A. van Lier et al. Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland Verslagjaar 2015 RIVM Rapport 2015-0067

Nadere informatie

Uitvoeringsregels RVP 2009

Uitvoeringsregels RVP 2009 Uitvoeringsregels RVP 2009 Een uitgave van het Centrum Infectieziektebestrijding RIVM 012008V1.0 Inhoud 122008V1.0 Inleiding 4 1 Indicatie voor vaccinaties in het kader van het RVP 5 1.1 De kaders 1.2

Nadere informatie

FORMULIER ZIEKTEGESCHIEDENIS

FORMULIER ZIEKTEGESCHIEDENIS FORMULIER ZIEKTEGESCHIEDENIS Voor een goede behandeling is het belangrijk je ziektegeschiedenis te kennen. Neem daarom de tijd voor het invullen van onderstaand schema. Het kan zijn dat je soms wat na

Nadere informatie

Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland Verslagjaar RIVM rapport /2013 E.A. van Lier et al. Dit is een uitgave van:

Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland Verslagjaar RIVM rapport /2013 E.A. van Lier et al. Dit is een uitgave van: Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland Verslagjaar 2013 RIVM rapport 150202001/2013 E.A. van Lier et al. Dit is een uitgave van: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Postbus 1 3720

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 22 894 Preventiebeleid voor de volksgezondheid Nr. 18 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Rapport /2010 E.A. van Lier et al. Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland

Rapport /2010 E.A. van Lier et al. Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland Rapport 210021011/2010 E.A. van Lier et al. Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland Verslagjaar 2010 RIVM-rapport 210021011/2010 Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland Verslagjaar

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het besluit van de minister van VWS van 28 april 2004 over een combinatievaccin met een acellulaire kinkhoestcomponent

Vragen en antwoorden over het besluit van de minister van VWS van 28 april 2004 over een combinatievaccin met een acellulaire kinkhoestcomponent Vragen en antwoorden over het besluit van de minister van VWS van 28 april 2004 over een combinatievaccin met een acellulaire kinkhoestcomponent Algemeen 1. Waarom besluit de minister om het DKTP-Hib-vaccin

Nadere informatie

PERSCONFERENTIE VACCINATIEGRAADSTUDIE 8 februari 2016

PERSCONFERENTIE VACCINATIEGRAADSTUDIE 8 februari 2016 PERSCONFERENTIE VACCINATIEGRAADSTUDIE 8 februari 2016 OPBOUW PERSCONFERENTIE 1. Intro en voorstelling sprekers 2. Voorstelling resultaten vaccinatiegraadstudie Prof. dr. Corinne Vandermeulen (KU Leuven)

Nadere informatie

De onderstaande teksten zijn gekopieerd van de site http://www.rivm.nl ofwel de site van het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu.

De onderstaande teksten zijn gekopieerd van de site http://www.rivm.nl ofwel de site van het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu. De onderstaande teksten zijn gekopieerd van de site http://www.rivm.nl ofwel de site van het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu. De dikgedrukte koppen geven de verschillende pagina s van de

Nadere informatie

Ziektebeleid gastouderbureau Kindercath

Ziektebeleid gastouderbureau Kindercath Ziektebeleid gastouderbureau Kindercath Gastouderopvang biedt in veel gevallen meer ruimte voor de individuele benadering van een ziek kind. Een ziektegeval moet daarom dan ook per keer worden beoordeeld

Nadere informatie

Achtergrond en praktijk. Verandering in het vaccinatieschema Pneumokokken

Achtergrond en praktijk. Verandering in het vaccinatieschema Pneumokokken Verandering in het vaccinatieschema Pneumokokken Achtergrond en praktijk Inhoud 1. Essentie (3) 2. Achtergrond Invasieve Pneumokokkenziekte (4-6) 3. Achtergrond vaccinatieschema (7) 4. Caribisch Nederland

Nadere informatie

1823: Kinderen werden niet zonder pokkenbriefje op de lagere school toegelaten

1823: Kinderen werden niet zonder pokkenbriefje op de lagere school toegelaten De geschiedenis en toekomst van het Rijksvaccinatieprogramma De adviserende d rol van de Gezondheidsraad d Inhoud De weg naar het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) Vaccins in het RVP Organisatie van het RVP

Nadere informatie

ISBN 90-6905-705-0. http://www.nivel.nl nivel@nivel.nl Telefoon 030 2 729 700 Fax 030 2 729 729. 2004 NIVEL, Postbus 1568, 3500 BN UTRECHT

ISBN 90-6905-705-0. http://www.nivel.nl nivel@nivel.nl Telefoon 030 2 729 700 Fax 030 2 729 729. 2004 NIVEL, Postbus 1568, 3500 BN UTRECHT Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2004. De gegevens mogen met bronvermelding (Drs. A. van der Putten, Dr. T.A. Wiegers, Onderzoek naar de verspreiding van het nieuwe voorlichtingsmateriaal van

Nadere informatie

Liefs Jill. hip, hot & handig nieuws. Prikgids prikken - inentingen - vaccins

Liefs Jill. hip, hot & handig nieuws. Prikgids prikken - inentingen - vaccins Liefs Jill hip, hot & handig nieuws Prikgids prikken - inentingen - vaccins DKTP-Hib-HepB In de Liefs Jill Prikgids lees je alles over de inentingen die jouw kind tot en met 4 jaar krijgt. Zo weet je altijd

Nadere informatie

Het is een goed moment om na te denken over de toekomst van het RVP

Het is een goed moment om na te denken over de toekomst van het RVP Samenvatting Het is een goed moment om na te denken over de toekomst van het RVP Sinds 1957 worden Nederlandse kinderen gevaccineerd tegen infectieziekten. Dat gebeurt in het kader van het zogenoemde Rijksvaccinatieprogramma

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR GEZONDE JEUGD Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen. Bij sommige kinderen

Nadere informatie

OVERGEWICHT ERNSTIG OVERGEWICHT. Leeftijd 2 jaar Leeftijd 3 jaar Leeftijd 4 jaar

OVERGEWICHT ERNSTIG OVERGEWICHT. Leeftijd 2 jaar Leeftijd 3 jaar Leeftijd 4 jaar OVERGEWICHT Limburg-Noord Overgewicht Leeftijd 2 jaar Leeftijd 3 jaar Leeftijd 4 jaar Overgewicht Leeftijd 2 jaar Leeftijd 3 jaar Leeftijd 4 jaar Cohort 2006 1 1 9 Cohort 2006 6 7 8 Cohort 2007 5 5 6 Cohort

Nadere informatie

2.1.2.b ZIEKTE EN ONGEVALLEN Verkort VERSIE 5 27-03-2012

2.1.2.b ZIEKTE EN ONGEVALLEN Verkort VERSIE 5 27-03-2012 2.1.2.b ZIEKTE EN ONGEVALLEN Verkort VERSIE 5 27-03-2012 Verkort ziektebeleid FloreoKids HANDLEIDING VOOR OUDERS/VERZORGERS BIJ ZIEKTE KIND 1. Kan een ziek kind het kindercentrum bezoeken? FloreoKids biedt

Nadere informatie

OVERGEWICHT ERNSTIG OVERGEWICHT. Leeftijd 2 jaar Leeftijd 3 jaar Leeftijd 4 jaar

OVERGEWICHT ERNSTIG OVERGEWICHT. Leeftijd 2 jaar Leeftijd 3 jaar Leeftijd 4 jaar OVERGEWICHT Limburg-Noord Overgewicht Leeftijd 2 jaar Leeftijd 3 jaar Leeftijd 4 jaar Overgewicht Leeftijd 2 jaar Leeftijd 3 jaar Leeftijd 4 jaar Cohort 2006 7 7 11 Cohort 2006 6 7 8 Cohort 2007 4 5 4

Nadere informatie

Feiten & Cijfers bij de 96 ste Vierdaagse

Feiten & Cijfers bij de 96 ste Vierdaagse Stichting Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Persbericht 2012.024 Nijmegen, 05 juli 2012 Feiten & Cijfers bij de 96 ste Vierdaagse stand per 5 juli 2012. 1. Barometergegevens 2011 2012 Aantal

Nadere informatie

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland Kinderen moeten

Nadere informatie

Voor het eerst is er een vaccin dat baarmoederhalskanker kan voorkomen

Voor het eerst is er een vaccin dat baarmoederhalskanker kan voorkomen Samenvatting Voor het eerst is er een vaccin dat baarmoederhalskanker kan voorkomen In Nederland bestaat al decennia een succesvol programma voor bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Daarmee

Nadere informatie

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND Algerije http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-de-oases-van-de-sahara http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-tussen-de-kamelen-algerije

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Rijksvaccinatieprogramma 2015/2016

Uitvoeringsregels Rijksvaccinatieprogramma 2015/2016 Uitvoeringsregels Rijksvaccinatieprogramma 2015/2016 Inhoud Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2014 7 Inleiding 9 1 Indicatie voor vaccinaties in het kader van het RVP 10 1.1 De kaders 10 1.2 Jaar

Nadere informatie

Toepassing van modellen bij de bestrijding van infectieziekten. Jacco Wallinga

Toepassing van modellen bij de bestrijding van infectieziekten. Jacco Wallinga Toepassing van modellen bij de bestrijding van infectieziekten Jacco Wallinga 1 Model in de medische wetenschappen De muis als diermodel 2 Model in de epidemiologie Een logistisch regressie model 3 Model

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 0-4 JAAR GEZONDE JEUGD Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen. Bij sommige kinderen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over mazelen

Veelgestelde vragen over mazelen Veelgestelde vragen over mazelen Inhoud Wat is er aan de hand? Over de ziekte mazelen Vragen voor ouders met kinderen Vragen voor volwassenen Vragen voor werknemers in gezondheidszorg Vaccin tegen mazelen

Nadere informatie

Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland Verslagjaar 2012

Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland Verslagjaar 2012 Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland Verslagjaar 2012 RIVM rapport 201001001/2012 E.A. van Lier P.J. Oomen H. Giesbers I.H. Drijfhout P.A.A.M. de Hoogh H.E. de Melker Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma

Nadere informatie

VACCINATIEGRAAD IN VLAANDEREN 2016

VACCINATIEGRAAD IN VLAANDEREN 2016 VACCINATIEGRAAD IN VLAANDEREN 2016 Prof. dr. Corinne Vandermeulen Prof. dr. Karel Hoppenbrouwers Dr. Mathieu Roelants Prof. dr. Heidi Theeten Dr. Tessa Braeckman Mevr. Kirsten Maertens Dr. Stéphanie Blaizot

Nadere informatie

Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland verslagjaar 2006-2008

Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland verslagjaar 2006-2008 RIVM Rapport 210021007/2008 Vaccinatiegraad Rijksvaccinatieprogramma Nederland verslagjaar 2006-2008 E.A. van Lier P.J. Oomen M.W.M. Oostenbrug, TNO Kwaliteit van Leven S.L.N. Zwakhals I.H. Drijfhout P.A.A.M.

Nadere informatie

Mogelijke bijwerkingen binnen het Rijks Vaccinatie Programma in Nederland

Mogelijke bijwerkingen binnen het Rijks Vaccinatie Programma in Nederland Briefrapport 205021004/2008 I.F. Zonnenberg-Hoff N.A.T. van der Maas Mogelijke bijwerkingen binnen het Rijks Vaccinatie Programma in Nederland Meldingen in 2007 Mogelijke bijwerkingen binnen het Rijks

Nadere informatie

Statistieken 2012 96 ste Vierdaagse

Statistieken 2012 96 ste Vierdaagse Statistieken 2012 96 ste Vierdaagse De limiet voor het aantal inschrijvingen is in 2012 gesteld op 45.000. In totaal zijn 4.896 personen uitgeloot voor de Vierdaagse. Barometer 2012 alle lopers % uitval

Nadere informatie

gemeente Echt-Susteren

gemeente Echt-Susteren Inzicht Jeugdgezondheidszorg 2015 gemeente Echt-Susteren Inleiding De GGD, onderdeel van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, helpt gemeenten bij de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van publieke

Nadere informatie

Kenniscentrum Vaccinveiligheid

Kenniscentrum Vaccinveiligheid Lareb nieuwsbrief nr. 28, juni 2011 Inhoud Bijwerkingendag 2011 Teratologie Informatie Service Kenniscentrum Vaccinveiligheid Nieuwe signalen Publicaties PR campagne Lareb bestaat 20 Jaar Jaarbericht 2010

Nadere informatie

Titel: De vaccinatiestatus van kinderen van kermisexploitanten

Titel: De vaccinatiestatus van kinderen van kermisexploitanten Titel: De vaccinatiestatus van kinderen van kermisexploitanten Auteurs: Mw. Drs. W.L.M. Ruijs, arts infectieziektebestrijding GGD Rivierenland Tiel Mw. Dr. J.L.A. Hautvast, arts voor Maatschappij en Gezondheid

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR EEN GEZONDE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen.

Nadere informatie

RIVM rapport /2006. Vaccinatietoestand Nederland per 1 januari 2005

RIVM rapport /2006. Vaccinatietoestand Nederland per 1 januari 2005 RIVM rapport 210021005/2006 Vaccinatietoestand Nederland per 1 januari 2005 F. Abbink, P.J. Oomen 1, S.L.N. Zwakhals, H.E. de Melker, A. Ambler-Huiskes 2 1 Landelijke Vereniging van Entadministraties 2

Nadere informatie

Hoge vaccinatiegraad van het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland*

Hoge vaccinatiegraad van het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland* Hoge vaccinatiegraad van het Rijksvaccinatieprogramma in Nederland* E. Alies van Lier, Petra J. Oomen, M.W.M. (Wytze) Oostenbrug, S.L.N. (Laurens) Zwakhals, Ingrid H. Drijfhout, Pieter A.A.M. de Hoogh

Nadere informatie

Dit besluit vervangt het Besluit van 31 december 2015, nr. DGBel 2015/5911M, Stcrt. 2015, nr n1

Dit besluit vervangt het Besluit van 31 december 2015, nr. DGBel 2015/5911M, Stcrt. 2015, nr n1 Common Reporting Standard; landenlijst deelnemende rechtsgebieden Directoraat-Generaal der Belastingdienst, Fiscaliteit Besluit van 28 juni 2016, nr. DGBel 2016/ 3128M Dit besluit vervangt het Besluit

Nadere informatie

Yunio: Jeugdgezondheidszorg

Yunio: Jeugdgezondheidszorg Yunio: Jeugdgezondheidszorg Meer dan alleen het consultatiebureau Yunio is onderdeel van YOG 3020-01'15 JGZ v2.indd 1. 20-01-15 10:01 Yunio, een goed begin Yunio ondersteunt (aanstaande) ouders in de ontwikkeling

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR INFORMATIE VOOR OUDERS / VERZORGERS Een gezonde jeugd heeft de toekomst Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen

Nadere informatie

Vaccinatie. Achtergrondinformatie over werking, veiligheid en waarde van vaccinatie

Vaccinatie. Achtergrondinformatie over werking, veiligheid en waarde van vaccinatie Vaccinatie Achtergrondinformatie over werking, veiligheid en waarde van vaccinatie Inleiding Vaccinaties worden ingezet tegen tal van infectieziekten, zoals o.a. poliomyelitis, hepatitis, hondsdolheid,

Nadere informatie

Vaccinatie van asielzoekerskinderen en vluchtelingen

Vaccinatie van asielzoekerskinderen en vluchtelingen Vaccinatie van asielzoekerskinderen en vluchtelingen In het kader van het RVP Kirsten Slinger GGD GHOR NL Ingrid Drijfhout RIVM 1 Vaccinatie van asielzoekerskinderen en vluchtelingen 2016 Disclosure sprekers

Nadere informatie

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF Vanaf 1 september 2011 Moeten cursisten die voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (18 jaar) bij inschrijving het bewijs leveren te beschikken over de Belgische nationaliteit

Nadere informatie

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO)

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO) Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van (art. 26 OESO) 10/11/2009 I. Nieuwe overeenkomsten die een bepaling bevatten die voorziet in de uitwisseling van bankinlichtingen Land Botswana 03/07/09 Herziene

Nadere informatie

Statistiek internationale kinderontvoering 2008

Statistiek internationale kinderontvoering 2008 Statistiek internationale kinderontvoering 8 Cijfers 8 Aantal zaken: Aantal betrokken kinderen: Aantal afgeronde zaken : Aantal kinderen in afgeronde zaken: Inkomende zaken: 59 76 44 57 Verzoeken teruggeleiding?

Nadere informatie

Vervroegde "vakantie" BMR. Gerard Sonder hoofd LCR Gert Weijman medisch adviseur RCP

Vervroegde vakantie BMR. Gerard Sonder hoofd LCR Gert Weijman medisch adviseur RCP Vervroegde "vakantie" BMR Gerard Sonder hoofd LCR Gert Weijman medisch adviseur RCP 1 26 april 2011 Inhoud 1. Casus 2. Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering 3. Vakantie-BMR: zin en onzin 4.

Nadere informatie

Statistiek internationale kinderontvoering 2008

Statistiek internationale kinderontvoering 2008 Cijfers 8 Statistiek internationale kinderontvoering 8 Aantal zaken: Aantal betrokken kinderen: Aantal afgeronde zaken : Aantal kinderen in afgeronde zaken: Inkomende zaken: 59 76 44 57 Verzoeken teruggeleiding

Nadere informatie

HPV-vaccinatie voor meisjes van 12 jaar. Rijksvaccinatieprogramma

HPV-vaccinatie voor meisjes van 12 jaar. Rijksvaccinatieprogramma HPV-vaccinatie voor meisjes van 12 jaar Rijksvaccinatieprogramma HPV-vaccinatie HPV is de afkorting van humaan papillomavirus. Ongeveer 8 op de 10 vrouwen die seksueel actief zijn, krijgen ooit een HPV-infectie

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 3 februari 2010 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 3 februari 2010 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Module 1 Administrative Information of prescribing Information

Module 1 Administrative Information of prescribing Information Page 1 of 5 Package Leaflet Tetanus vaccin Page 2 of 5 Lees deze bijsluiter aandachtig door voordat u dit vaccin krijgt toegediend. Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn deze nog eens door te lezen.

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 20 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

> Retouradres Postbus EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

> Retouradres Postbus EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Invoering van de HPV-vaccinatie

Invoering van de HPV-vaccinatie Invoering van de HPV-vaccinatie Invoering van de HPV-vaccinatie Op advies van de Gezondheidsraad heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) besloten om per 1 september 2009 de vaccinatie

Nadere informatie

Vaccinatie tegen HPV voor meisjes van 12 jaar. Rijksvaccinatieprogramma

Vaccinatie tegen HPV voor meisjes van 12 jaar. Rijksvaccinatieprogramma Vaccinatie tegen HPV voor meisjes van 12 jaar Rijksvaccinatieprogramma Waarom vaccineren tegen HPV? Als je je laat vaccineren tegen HPV, ben je goed beschermd tegen baarmoederhalskanker. Elk jaar krijgen

Nadere informatie

NVKP DOSSIERS: KEUZE-MOGELIJKHEDEN TEN AANZIEN VAN DE

NVKP DOSSIERS: KEUZE-MOGELIJKHEDEN TEN AANZIEN VAN DE NVKP DOSSIERS: KEUZE-MOGELIJKHEDEN TEN AANZIEN VAN DE VERSCHILLENDE VACCINATIES INHOUD Inleiding... 2 Hoe kom ik als ouder tot een verantwoorde keuze voor mijn kind?... 2 Standaardschema Rijksvaccinatieprogramma

Nadere informatie

Opname van pneumokokkenvaccinatie in het RVP heeft geleid tot aanzienlijke daling van pneumokokkenziekte

Opname van pneumokokkenvaccinatie in het RVP heeft geleid tot aanzienlijke daling van pneumokokkenziekte Samenvatting Opname van pneumokokkenvaccinatie in het RVP heeft geleid tot aanzienlijke daling van pneumokokkenziekte Pneumokokken kunnen ernstige ziekten veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking, bloedvergiftiging

Nadere informatie

Common Reporting Standard; landenlijst deelnemende rechtsgebieden. Directoraat-Generaal der Belastingdienst, Fiscaliteit

Common Reporting Standard; landenlijst deelnemende rechtsgebieden. Directoraat-Generaal der Belastingdienst, Fiscaliteit Common Reporting Standard; landenlijst deelnemende rechtsgebieden Directoraat-Generaal der Belastingdienst, Fiscaliteit Besluit van 31 december 2015, nr. DGBel 2015/5911M, De Staatssecretaris van Financiën

Nadere informatie

VOETBAL TORNOOI VAN DE LAGERE SCHOLEN VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

VOETBAL TORNOOI VAN DE LAGERE SCHOLEN VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Klein GROEP A Duitsland - Cuba 3-0 Wales - Chili 1-1 Kameroen - Finland 1-0 Duitsland - Wales 4-0 Chili - Kameroen 0-3 Cuba - Finland 1-0 Duitsland - Chili 4-0 Cuba - Kameroen 0-2 Wales - Finland 1-1 Duitsland

Nadere informatie

Hepatitis B Inleiding Hepatitis A Preventie hepatitis B Preventie hepatitis A

Hepatitis B Inleiding Hepatitis A Preventie hepatitis B Preventie hepatitis A Naast deze infokaart over hepatitis zijn er ook infokaarten beschikbaar over: infectieziekten algemeen, tuberculose, seksueel overdraagbare aandoeningen, jeugd en onveilig vrijen en jeugd en vaccinatie.

Nadere informatie

gemeente Gennep Inzicht Jeugdgezondheidszorg 2015 Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Inleiding Eerste editie Vragen?

gemeente Gennep Inzicht Jeugdgezondheidszorg 2015 Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Inleiding Eerste editie Vragen? Inzicht Jeugdgezondheidszorg 2015 gemeente Gennep Inleiding De GGD, onderdeel van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, helpt gemeenten bij de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van publieke

Nadere informatie

Opmerking bij alle grafieken die volgen. In de statistieken zijn alleen de gegevens opgenomen van iedereen die zich heeft aangemeld.

Opmerking bij alle grafieken die volgen. In de statistieken zijn alleen de gegevens opgenomen van iedereen die zich heeft aangemeld. Statistieken 2014 98 ste Vierdaagse De limiet voor het aantal inschrijvingen is in 2014 gesteld op 46.000. In totaal zijn 7.844 personen uitgeloot voor de Vierdaagse. Barometer 2014 alle lopers % uitval

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 22 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 juli 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 13 juli 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden. Land Visum vereist / niet vereist Opmerking*

Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden. Land Visum vereist / niet vereist Opmerking* Visumvereisten voor buitenlanders die Oekraïne betreden Land Visum vereist / niet vereist Opmerking* 1. Oostenrijk Geen visum nodig voor een verblijf van 2. Afghanistan DP - houders van diplomatieke paspoorten

Nadere informatie

Handreiking. Uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma door gemeenten in samenhang met afspraken over de Jeugdgezondheidszorg

Handreiking. Uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma door gemeenten in samenhang met afspraken over de Jeugdgezondheidszorg Handreiking Uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma door gemeenten in samenhang met afspraken over de Jeugdgezondheidszorg Handreiking Uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma door gemeenten in

Nadere informatie

Uw kind ook onze zorg

Uw kind ook onze zorg Uw kind ook onze zorg Veelzijdig in zorg Jeugdgezondheidszorg Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten. In elke levensfase kunt u op Vérian vertrouwen. Thuis en in uw

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER N E D ERLAND E N. JAARGANG 1961 Nr. 155

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER N E D ERLAND E N. JAARGANG 1961 Nr. 155 31 (1946) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER N E D ERLAND E N JAARGANG 1961 Nr. 155 A. TITEL Protocol tot wijziging van de Overeenkomsten, Verdragen en Protocollen inzake verdovende middelen, gesloten

Nadere informatie

Antwoorden op kamervragen van de Kamerleden Van Gerven en Langkamp over vaccinatie tegen polio, bof, mazelen en rodehond.

Antwoorden op kamervragen van de Kamerleden Van Gerven en Langkamp over vaccinatie tegen polio, bof, mazelen en rodehond. Antwoorden op kamervragen van de Kamerleden Van Gerven en Langkamp over vaccinatie tegen polio, bof, mazelen en rodehond. (2080910270) 1 Wat is uw reactie op het bericht dat de gepromoveerde arts P. uit

Nadere informatie

Statistieken 2015 99 ste Vierdaagse

Statistieken 2015 99 ste Vierdaagse Statistieken 2015 99 ste Vierdaagse De limiet voor het aantal inschrijvingen is in 2015 gesteld op 46.000. In totaal zijn 5.462 personen uitgeloot voor de Vierdaagse. Barometer 2015 alle lopers % uitval

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van..., kenmerk ;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van..., kenmerk ; Besluit van houdende aanpassing van het Besluit publieke gezondheid vanwege het vaccinatieprogramma en het bevolkingsonderzoek, alsmede het aanwijzen van vectoren Op de voordracht van Onze Minister van

Nadere informatie

regio Limburg-Noord Inzicht Jeugdgezondheidszorg 2015 Inleiding Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Eerste editie Vragen?

regio Limburg-Noord Inzicht Jeugdgezondheidszorg 2015 Inleiding Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Eerste editie Vragen? Inzicht Jeugdgezondheidszorg 2015 regio Limburg-Noord Inleiding De GGD, onderdeel van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, helpt gemeenten bij de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van publieke

Nadere informatie

5 JAAR HPV-VACCINATIE IN VLAANDEREN

5 JAAR HPV-VACCINATIE IN VLAANDEREN 5 JAAR HPV-VACCINATIE IN VLAANDEREN Dr. Geert Top Infectieziektebestrijding en vaccinatie 5 JAAR HPV-VACCINATIEPROGRAMMA IN VLAANDEREN Kader en start vaccinatieprogramma Methode Resultaten Discussie Conclusies

Nadere informatie

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Informatie voor zorgpersoneel. Vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) Bescherming tegen de Mexicaanse Griep ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP

Informatie voor zorgpersoneel. Vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) Bescherming tegen de Mexicaanse Griep ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP Informatie voor zorgpersoneel Vaccinatie tegen Nieuwe Influenza A (H1N1) Bescherming tegen de Mexicaanse Griep 1 ZO HOUDEN WE GRIP OP GRIEP U ontvangt deze folder omdat u in aanmerking komt voor een vaccinatie

Nadere informatie

Vaccinatie voor asielzoekers. Provinciehuis 19 januari 2016

Vaccinatie voor asielzoekers. Provinciehuis 19 januari 2016 Vaccinatie voor asielzoekers Provinciehuis 19 januari 2016 Agenda 1. Partners aan tafel 2. Probleemstelling 3. Doelstelling 4. Vlaamse aanbevelingen en richtlijnen 5. Doelgroepen 6. Regionale afspraken

Nadere informatie

Invoering van algemene hepatitis B-vaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma

Invoering van algemene hepatitis B-vaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma Stand van zaken Invoering van algemene hepatitis B-vaccinatie in het Rijksvaccinatieprogramma Marina A.E. Conyn-van Spaendonck, Hans J.A. van Vliet, Susan J.M. Hahné en Hans Houweling KLINISCHE PRAKTIJK

Nadere informatie

Tijd Veld Poule Scheidsrechter Tijd Veld Poule Scheidsrechter Tijd Veld Poule Scheidsrechter Tijd Veld Poule Scheidsrechter

Tijd Veld Poule Scheidsrechter Tijd Veld Poule Scheidsrechter Tijd Veld Poule Scheidsrechter Tijd Veld Poule Scheidsrechter 8:45 veld 1 poule 1 Nederland Frankrijk Men. Kouwenberg 8:45 veld 2 poule 2 Duitsland Spanje Men. Callaars 8:45 veld 3 poule 3 Rusland Malta Belle de Folter 8:45 veld 4 poule 3 Ijsland Noorwegen Tijs Hellegers

Nadere informatie