VERIFIEERBARE FEITEN Office management - parallelle commissie 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERIFIEERBARE FEITEN Office management - parallelle commissie 2"

Transcriptie

1 VERIFIEERBARE FEITEN Office management - parallelle commissie 2 Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele opleidingen Bachelor Office m anagement aan de Erasmushogeschool Brussel, Katholieke Hogeschool Leuven, Katholieke Hogeschool Limburg, Thomas More Kempen en Thomas More Mechelen. Brussel februari 2015

2 VERIFIEERBARE FEITEN 1 Algemeen Bezoekschema s Hoofdstuk I Per instelling Bijlagen bij het opleidingsrapport professioneel gerichte bachelor Office management Erasmushogeschool Brussel - Lijst met de opleidingsspecifieke leerresultaten in relatie tot de gevalideerde domeinspecifieke leerresultaten opgesteld volgens de handleiding van de VLUHR, indien beschikbaar, en/of in relatie tot de Vlaamse Kwalificatiestructuur; - chematisch programmaoverzicht met vermelding van het aantal studiepunten per opleidingsonderdeel; - Omvang van het ingezette personeel in VTE, ingedeeld naar categorie van aanstelling; - Instroomgegevens, doorstroomgegevens en totaal aantal studenten; - De studieduur tot het behalen van het diploma per instromende cohorte en de gemiddelde studieduur per afstuderende cohorte; - Overzicht van de belangrijkste activiteiten van de opleiding met betrekking tot internationalisering conform de visie van de opleiding, met minimaal de mobiliteit op basis van internationaal aanvaarde definities (max. 2 pag.) Hoofdstuk II Bijlagen bij het opleidingsrapport professioneel gerichte bachelor Office management Katholieke Hogeschool Leuven - Lijst met de opleidingsspecifieke leerresultaten in relatie tot de gevalideerde domeinspecifieke leerresultaten opgesteld volgens de handleiding van de VLUHR, indien beschikbaar, en/of in relatie tot de Vlaamse Kwalificatiestructuur; - chematisch programmaoverzicht met vermelding van het aantal studiepunten per opleidingsonderdeel; 1 De verifieerbare feiten voor de visitatie Office management zijn terug te vinden op

3 - Omvang van het ingezette personeel in VTE, ingedeeld naar categorie van aanstelling; - Instroomgegevens, doorstroomgegevens en totaal aantal studenten; - De studieduur tot het behalen van het diploma per instromende cohorte en de gemiddelde studieduur per afstuderende cohorte; - Overzicht van de belangrijkste activiteiten van de opleiding met betrekking tot internationalisering conform de visie van de opleiding, met minimaal de mobiliteit op basis van internationaal aanvaarde definities (max. 2 pag.) Hoofdstuk III Bijlagen bij het opleidingsrapport professioneel gerichte bachelor Office management Katholieke Hogeschool Limburg - Lijst met de opleidingsspecifieke leerresultaten in relatie tot de gevalideerde domeinspecifieke leerresultaten opgesteld volgens de handleiding van de VLUHR, indien beschikbaar, en/of in relatie tot de Vlaamse Kwalificatiestructuur; - chematisch programmaoverzicht met vermelding van het aantal studiepunten per opleidingsonderdeel; - Omvang van het ingezette personeel in VTE, ingedeeld naar categorie van aanstelling; - Instroomgegevens, doorstroomgegevens en totaal aantal studenten; - De studieduur tot het behalen van het diploma per instromende cohorte en de gemiddelde studieduur per afstuderende cohorte; - Overzicht van de belangrijkste activiteiten van de opleiding met betrekking tot internationalisering conform de visie van de opleiding, met minimaal de mobiliteit op basis van internationaal aanvaarde definities (max. 2 pag.) Hoofdstuk IV Bijlagen bij het opleidingsrapport professioneel gerichte bachelor Office management Thomas More Kempen - Lijst met de opleidingsspecifieke leerresultaten in relatie tot de gevalideerde domeinspecifieke leerresultaten opgesteld volgens de handleiding van

4 de VLUHR, indien beschikbaar, en/of in relatie tot de Vlaamse Kwalificatiestructuur; - chematisch programmaoverzicht met vermelding van het aantal studiepunten per opleidingsonderdeel; - Omvang van het ingezette personeel in VTE, ingedeeld naar categorie van aanstelling; - Instroomgegevens, doorstroomgegevens en totaal aantal studenten; - De studieduur tot het behalen van het diploma per instromende cohorte en de gemiddelde studieduur per afstuderende cohorte; - Overzicht van de belangrijkste activiteiten van de opleiding met betrekking tot internationalisering conform de visie van de opleiding, met minimaal de mobiliteit op basis van internationaal aanvaarde definities (max. 2 pag.) Hoofdstuk V Bijlagen bij het opleidingsrapport professioneel gerichte bachelor Office management Thomas More Mechelen - Lijst met de opleidingsspecifieke leerresultaten in relatie tot de gevalideerde domeinspecifieke leerresultaten opgesteld volgens de handleiding van de VLUHR, indien beschikbaar, en/of in relatie tot de Vlaamse Kwalificatiestructuur; - chematisch programmaoverzicht met vermelding van het aantal studiepunten per opleidingsonderdeel; - Omvang van het ingezette personeel in VTE, ingedeeld naar categorie van aanstelling; - Instroomgegevens, doorstroomgegevens en totaal aantal studenten; - De studieduur tot het behalen van het diploma per instromende cohorte en de gemiddelde studieduur per afstuderende cohorte; - Overzicht van de belangrijkste activiteiten van de opleiding met betrekking tot internationalisering conform de visie van de opleiding, met minimaal de mobiliteit op basis van internationaal aanvaarde definities (max. 2 pag.)

5 KENGETALLEN ERAMUHOGECHOOL BRUEL Office management - parallelle commissie 2

6 Niet Verplichte Bijlagen Opleidingsspecifieke vs. Domeinspecifieke leerresultaten EhB LO = Opleidingsspecifiek Leerresultaat DLR = Domeinspecifiek Leerresultaat EhB LO 1 EhB LO 2 EhB LO 3 EhB LO 4 EhB LO 5 EhB LO 6 EhB LO 7 EhB LO 8 EhB LO 9 EhB LO 10 EhB LO 11 EhB LO 12 EhB LO 13 EhB LO 14 EhB LO 15 DLR 1 amen met het management het beleid uitwerken en tot uitvoering brengen op verschillende niveaus en in verschillende werkterreinen en sectoren. Hierbij de visie en de strategie van het bedrijf of de organisatie in overweging nemen, vanuit o.a. economische, juridische en administratieve invalshoeken. DLR 2 Zowel intern als extern, doelgericht en zelfstandig communiceren met diverse stakeholders. Deze communicatie gebeurt in het Nederlands en in minstens twee andere talen op een ERK-niveau B2, zowel mondeling als schriftelijk. DLR 3 Doeltreffend en vlot gebruik maken van gepaste ICT-tools ter ondersteuning van de werking van de organisatie. DLR 4 De (mede)verantwoordelijkheid nemen voor de planning, organisatie, logistieke ondersteuning en coördinatie van activiteiten/projecten en hierbij het doelgericht handelen van anderen bevorderen. DLR 5 Autonoom en systematisch informatie beheren in verschillende werkterreinen zodat die snel en efficiënt toegankelijk is voor wie erover mag beschikken. DLR 6 Zelfstandig vanuit een concrete vraagstelling planmatig relevante gegevens opzoeken, kritisch analyseren, selecteren en verwerken (evalueren, synthetiseren, rapporteren en presenteren) tot direct bruikbare informatie.

7 Niet Verplichte Bijlagen 8 EhB LO 1 EhB LO 2 EhB LO 3 EhB LO 4 EhB LO 5 EhB LO 6 EhB LO 7 EhB LO 8 EhB LO 9 EhB LO 10 EhB LO 11 EhB LO 12 EhB LO 13 EhB LO 14 EhB LO 15 DLR 7 Efficiënt en constructief samenwerken in een multidisciplinair en intercultureel (nationaal of internationaal) team. DLR 8 Handelen conform de basisregels van het bedrijf of de organisatie en de beroepsdeontologie en in relatie tot de ruime maatschappelijke sociale en ethische normen. DLR 9 Actief een eigen bijdrage leveren tot de kwaliteitszorg van het bedrijf of de organisatie door de effectiviteit en de efficiëntie van eigen werkzaamheden vorm te geven, te controleren, bij te sturen en zo zelf tot nieuwe inzichten en procedures komen. DLR 10 Ordelijk en oplossingsgericht werken en correct werk afleveren met oog voor detail, ook onder tijdsdruk en in stresssituaties. DLR 11 Correcte, snelle, adequate en klantgerichte service aanbieden en zo zorg dragen voor het imago van de organisatie of het bedrijf. DLR 12 Ontwikkelingen in het (internationaal) werkveld opvolgen en initiatieven nemen tot verdere professionalisering.

8 stpt docent stpt docent stpt docent Verplichte bijlagen 5 5 Nieuw opleidingsprogramma (1om), (2om), (3om) 1OM 2OM (14-15) 3OM (15-16) Facility Management Fundamentals 3 JA Facility Management & General ervices 3 Integrated Facility Management 3 Management upport 3 MW Project Management: travel & event 3 Management upport 3 Cross Cultural Management* 3 Human Talent Management (HR) 3 IT kills (soft & hard ware) en social media 7 AL IT kills (soft & hard ware) en social media 5 IT kills (soft & hard ware) en social media 3 Bedrijfsmanagement 3 LDW Financieel Management 4 Financieel Management 3 Marketing 3 LDW Inleiding Recht en internationale instellingen, Handelsrecht 4 MW ociale wetgeving 3 Geïntegreerde professionele communicatie 6 YB, BM, Geïntegreerde professionele communicatie 9 Geïntegreerde professionele communicatie 12 LA Engels 4 YB Engels 3 Frans 4 BM Frans 3 Nederlands 4 LA Nederlands 3 Duits/paans/naar keuze 4 BDP, BM, EvN Duits/paans/naar keuze 3 Duits/paans/naar keuze 3 tage & POP 5 EvN tage & POP 10 tage & POP 17 PGO (Probleemgestuurd Onderwijs) 4 DT Events & projecten 8 Bedrijfsbezoeken & workshops 3 DT Research 3 JA Research 3 Research & bachelorproef * Engelstalig 60

9 stpt stpt docent stpt docent Verplichte bijlagen 6 6 Opleidingsprogramma in afbouw 1OM (12-13) 2OM (13-14) 3OM (13-14, 14-15) Nederlands 4 Nederlands Zakelijke Communicatie 4 LA Nederlands Zakelijke Communicatie 3 LA Franse taalbeheersing & communicatie 6 Frans Frans Taalbeheersing & communicatie 3 MF Taalbeheersing & communicatie 3 DT Mondelinge taalvaardigheid 2 BM Mondelinge taalvaardigheid 2 DT Zakelijke communicatie 2 MF Zakelijke communicatie 2 DT Engelse taalbeheersing & communicatie 6 Engels Engels Taalbeheersing & communicatie 3 YB Taalbeheersing & communicatie 3 YB Mondelinge taalvaardigheid 2 YB Mondelinge taalvaardigheid 2 YB Zakelijke communicatie 2 YB Zakelijke communicatie 2 YB Informaticatoepassingen 7 Informaticatoepassingen 4 AL Informaticatoepassingen 3 AL Module Juridische vorming Inleiding tot het recht 2 ociale wetgeving 3 MW Handelsrecht 2 Fiscale wetgeving 3 MW Bedrijfseconomie 3 Financiën Inleiding tot de economie 3 Bedrijfseconomie 2 AB Boekhouding 2 AB Bedrijfsorganisatie 3 Organisatie en management Organisatie en management Office management 3 MW Office management 2 MW Organisatieleer 2 LM Personeelsbeheer 2 JA Event- en projectmanagement 2 MW Cross cultural management * 2 LA PGO 1 PPGO-thema: organisatie van zakenreis 4 MW Projectwerk & events Thema: Oriëntatie op het beroep 4 Projectwerk & events Integraal afstudeerproject 5 MW Informatievaardigheden 2 Events 4 DT eminaries, workshops, bezoeken 1 DT PGO 2: Frankrijk en Groot-Brittannië 6 Praktijkwerk 3 tage en stageverslag 6 DT tage en stageverslag 18 DT

10 Verplichte bijlagen 7 Keuzemodule 1 Multilingual Communication Keuzemodule 1 Multilingual Communication Keuzemodule 1 Multilingual Communication Intensieve taalcursus Duits/paans 5 Intensieve taalcursus Duits/paans 7 BDP Intensieve taalcursus Duits/paans 5 BDP Intercultural kills Intercultural kills Intercultural kills Vertalen Frans 2 Vertalen Engels 2 YB Vertalen Duits/paans 2 BDP Franse Cultuur & Actualiteit 1 Engelse Cultuur & Actualiteit 1 YB Duits/paanse Cultuur & Actualiteit 1 M Keuzemodule 2 Business & ales Keuzemodule 2 Business & ales Keuzemodule 2 Business & ales Marketing 2 Verkooptechnieken 2 JA International Marketing * 3 DVG Binnenlandse handel 2 ociale & consumentenpsychologie 2 LM Paper/Project Business & ales 1 ER Vierde taal Duits/paans 4 Praktijkopdracht Business & ales 3 ER Vierde taal Duits/paans 4 EvN, ET Vierde taal Duits/paans 3 EvN, ET * Engelstalig 60

11 Verplichte bijlagen 10 9 Personeelsinfo 9.1 Tabel 1b: omvang van het ingezette personeel volgens categorie van aanstelling Ambt Naam inhoudelijk expertise-domein stpt VTE andere functies Diploma /C Onderwijzend personeel Hoofdlector Temmerman Diane Frans, eminaries & Workshops, Project, PGO-coördinatie, tage % Onderzoek, & Licentiaat support opleidingshoofd Lector Alen Jan Facility Management, HRM, ales, Research 10 70% Licentiaat Ampe Leslie Geïntegreerde prof. communicatie, Nederlands, Cross-Cultural Man 15 50% Licentiaat Bosch Ann Bedrijfseconomie & Boekhouding, BP-Vlajo 13 70% Licentiaat Bruffaerts Yvo Geïntegreerde prof. communicatie, Engels, PGO-coach % Licentiaat De Pauw Bea paans, PGO-coach % Opleidingshoofd & Licentiaat coördinator afstandsonderwijs De Wispelaere Luc Bedrijfsmanagement, Marketing 6 100% Master Fauville Marjan Frans 3 100% Licentiaat Lapeere Andre IT-skills & social media % Licentiaat Max Linda Consumentenpsychologie, Organisatieleer 4 50% Licentiaat Moens tefan paans 3 70% Licentiaat Muyllaert Robert Geïntegreerde prof. Communicatie, Frans % Licentiaat Raemdonck Els Business & ales 7 75% Licentiaat Thielemans Ellen paans 7 100% Licentiaat Van Ghyseghem Didier International marketing 3 100% Licentiaat Van Nuffel Erik Duits, tage & POP % Licentiaat Waumans Marleen Juridische vakken, Management support, Organisatie Zakenreis % Coördinatie Integraal AP Licentiaat

12 Verplichte bijlagen 11 Onderwijsondersteunend Lector Hendrickx Hilde 70% tudie- & trajectbegeleiding Licentiaat Kauwenberghs Lieve 100% Ombuds Licentiaat Marrannes Eva 80% Kwaliteitscoördinator Licentiaat 9.2 Tabel 2b: omvang van het ingezette personeel naar geslacht en leeftijd Geslacht Leeftijdscategorie Totaal M V Onderwijzend personeel

13 Instelling: Erasmushogeschool Brussel Opleiding: office management PBA tudieomvang: 180 studiepunten Benchmark rapport Hoger Onderwijs Academiejaar Laatste update gegevens: 27-apr-13

14 Toelichting: Doelstelling Dit rapport dient ter ondersteuning van de kwaliteitszorg in het Hoger Onderwijs. Meer specifiek dient het als ondersteuning bij de zelfevaluaties van de opleidingen in de hogescholen en universiteiten. Het rapport biedt informatie over een opleiding in een vergelijkend perspectief. Elke opleiding kan zich aan de hand van de ingevulde indicatoren spiegelen aan Vlaamse gemiddeldes en zich zo een genuanceerder beeld vormen van de eigen sterktes en zwaktes. Indicatoren zoals gebruikt in dit rapport dienen uiteraard geïnterpreteerd te worden in de context van de eigen instelling en opleiding. Een afwijking van een gemiddelde is slechts een aanzet om te gaan zoeken naar onderliggende verschillen. Dit rapport wil vooral informatie aanreiken die het de instellingen en opleidingen mogelijk maakt om meer gericht te gaan zoeken naar verklaringen voor zowel goede als mnder goede resultaten in het kader van de eigen doelstellingen. Werkwijze Elk rapport wordt gegenereerd met een voorgedefinieerd standaardsjabloon uit het datawarehouse voor Hoger Onderwijs van het ministerie van Onderwijs en Vorming op basis van de gegevens zoals ze zijn doorgegeven aan de Databank Hoger Onderwijs. Het is dus voor elke instelling/opleiding identiek in opbouw, berekeningswijze en definities. Inhoud Het rapport bevat 8 thema's: - Geografische spreiding. - Individueel marktaandeel van de inrichtende instellingen. - aantal actieve inschrijvingen per inrichtende instelling. - Verdeling geslachten. - Kengetallen. - tudierendement. - tudieduur (time to graduation). - Ongekwalificeerde uitstroom (drop-out-rate) Elk van deze thema's kan berekend worden op verschillende aggregatieniveaus of profielen. Er worden rapporten voorzien voor elk van deze profielen. Op deze manier kan elke opleiding zich benchmarken met de gemiddelde waarde voor deze opleiding in heel Vlaanderen. Dit rapport bevat de meest gedetailleerde informatie, namelijk die voor de opleidingen zelf. De profielen zijn: - oort opleiding - tudiegebied - Opleiding Ook kunnen alle indicatoren zowel berekend worden voor een specifieke instelling als over de instellingen heen. De kengetallen en het studierendement kan bovendien berekend worden tot op het niveau van de vestigingsplaats waar de studenten zijn ingeschreven. De aggregaatniveaus zijn: - Alle instellingen - Instelling - Vestiginsplaats De rapporten hebben betrekking op afgesloten academiejaren (dwz. alle data die gebruikt wordt uit de bronsystemen (DHO) werd gevalideerd door de instellingen) of de laatst beschikbare status van de niet afgesloten academiejaren. De teldatum is steeds terug te vinden op het voorblad van het rapport en onder de tabellen waar niet-afgesloten gegevens gebruikt worden. Definities Hieronder vindt men de definities van de gehanteerde velden/begrippen in het rapport. Kengetallen Inschrijvingen: In dit rapport tellen we enkel actieve inschrijvingen (dwz inschrijvingen waarvoor men nadien uitschreef werden niet meegeteld) - Voltijds: Inschrijvingen voor 54 studiepunten of meer worden beschouwd als voltijdse inschrijvingen. - Niet-voltijds: Inschrijvingen voor 53 studiepunten of minder worden beschouwd als deeltijdse inschrijvingen. - Mannelijk: Alle actieve inschrijvingen van mannen - Vrouwelijk: Alle actieve inschrijvingen van vrouwen - Generatiestudent: Aantal inschrijvingen van studenten die zich voor de eerste maal inschrijven in het hoger onderwijs in Vlaanderen

15 voor een academische of professionele bachelor. - Beursstudent: Alle actieve inschrijvingen van studenten die een studietoelage hebben ontvangen. (enkel data voor de beschikbare jaren) - Aantal trajectstarters: Voor elke student in een opleiding wordt telkens het eerste academiejaar opgezocht waarin hij/zij een inschrijving had voor de opleiding. Aangezien het datawarehouse HO maar teruggaat tot het academiejaar , zijn de eerste betrouwbare 'eerste inschrijvingen' die vanaf academiejaar Deze cijfers over trajectstarters worden ook gebruikt om in de kruistabellen voor studieduur en drop-out de cohortes samen te stellen. Daar vertrekken we in de linkerkolom telkens van de trajectstarters met een eerste inschrijving in hetzelfde jaar. - Diploma behaald: Aantal inschrijvingen waarvoor een diploma werd behaald in het desbetreffende jaar. - secundair onderwijs: Voor elke ingeschreven student gaan we na of we een match vinden in de databanken voor secundair onderwijs in Vlaanderen. Dit gebeurt in twee stappen. Eerst zoeken we een match op basis van een diploma secundair onderwijs. Indien gekend nemen we de onderwijsvorm (AO/TO/KO/BO) voor dit diploma. Indien we geen diploma terugvinden maar wel een match op INZ-nummer nemen we de onderwijsvorm van de laatst gekende inschrijving in het secundair onderwijs. - AO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een AOdiploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs. - TO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een TOdiploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs. - BO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een BOdiploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs. - KO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een KOdiploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs. - Andere : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode niet gekoppeld kon worden aan een onderwijsvorm in het secundair onderwijs. tudierendement - tudierendement: De ratio van het totaal aantal verworven studiepunten ten opzichte van het totaal aantal opgenomen studiepunten met impact op leerkrediet in een opleiding. (dwz: waarvoor niet tijdig werd uitgeschreven om leerkrediet terug te krijgen). Het studierendement wordt dus berekend met de geaggregeerde studiepunten op het niveau van de opleiding. tudieduur (time to graduation) Instroomcohorte Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren zijn of haar diploma heeft behaald binnen de opleiding. We berekenen dus welk percentage studenten na x aantal jaren zijn diploma behaalde sinds de eerste inschrijving in een bepaalde opleiding. Voor de profielen: soort opleiding & studiegebied wordt dan de gemiddelde studieduur berekend van alle opleidingen binnen het profiel. Voor alle duidelijkheid: er wordt dus niet berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch bachelordiploma hebben behaald. Er wordt wel berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch bachelordiploma hebben behaald voor een bepaalde opleiding sinds de start aan die specifieke opleiding. De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld: - Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding. Dit kan aan een andere instelling zijn dan de instelling waar de student zijn diploma behaalt. Zij- instromers worden dus mee geteld in de cijfers voor de instelling waarover gerapporteerd wordt. - Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject. - De noemer is het totaal van alle studenten die een eerste inschrijving in het traject hebben genomen in het vermelde academiejaar. Uitstroomcohorte Deze tabel geeft het aandeel studenten weer per jaar van afstuderen. Het betreffen dus allemaal afgestudeerde studenten. We berekenen dus welk percentage studenten afstudeert op x-jaar ten opzichte van alle afgestudeerde studenten in de opleiding aan de instelling. We tellen de studenten bij de instelling waar ze hun diploma hebben behaald. tudenten kunnen dus wel begonnen zijn aan hun traject aan een andere instelling. De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld: - Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding. Dit kan aan een andere instelling zijn dan de instelling waar de student zijn diploma behaald. Zij- instromers worden dus mee geteld in de cijfers voor de instelling waarover gerapporteerd wordt. - Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject. - De noemer is het totaal van alle studenten die een diploma hebben behaald in het traject (aan de instelling waarover gerapporteerd wordt) in het vermelde academiejaar. Laatst gekende inschrijving (drop- out) - Drop out: Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren zonder diploma is uitgestroomd uit

16 de opleiding. We kijken daarvoor naar de laatst gekende inschrijving van de ongekwalificeerde studenten. Indien er in het academiejaar van die laatst gekende inschrijving geen diploma is uitgereikt beschouwen we de student het jaar nadien als ongekwalificeerde uitstroom. (in theorie kan hij natuurlijk naar het buitenland zijn gegaan waar we de student niet kunnen traceren) abbatjaren worden alsvolgt opgevangen: tel dat iemand als drop out wordt gerekend in omdat de laatst gekende inschrijving genomen is in (en de student geen diploma heeft ontvangen). Als deze student nu in opnieuw een inschrijving neemt in het betreffende traject zal hij bij herberekening van het rapport ook geen drop out meer zijn in Uiteraard kunnen we dit pas herberekenen als de finale gegevens van beschikbaar zijn. De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld: - Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding in de instelling (de instelling van de eerste inschrijving in het traject. Let op: hij kan zijn diploma wel behaald hebben in een andere instelling) - Aantal academiejaren tot drop out: geeft het aantal jaren weer dat men een inschrijving had in het traject. Iemand die in de kolom met 1 academiejaar terecht komt heeft dus slechts 1 academiejaar een inschrijving gehad in het betreffende traject. Het jaar nadien werd geen inschrijving van deze student teruggevonden. Er wordt telkens gerekend met 'actieve' inschrijvingen op het einde van het academiejaar. tudenten die reeds uitschrijven in de loop van het academiejaar worden in deze tabellen dus niet als 'drop-out' beschouwd. - De noemer is het totaal van alle studenten die hun eerste inschrijving in het traject hebben genomen aan de betreffende instelling. zij instromers worden dus niet meegeteld in de cijfers van de instellingen.

17 Profiel opleiding office management PBA (office management PBA ) Academiejaar Geografische spreiding inrichtende instellingen Proportioneel marktaandeel van de inrichtende instellingen Instellingen XIO Hogeschool Limburg Artesis Hogeschool Antwe... Erasmushogeschool Brussel Katholieke Hogeschool Br... HUB-EHAL Katholieke Hogeschool Li... Katholieke Hogeschool Zui... Thomas More Mechelen Katholieke Hogeschool in... Thomas More Kempen Provinciale Hogeschool Li... Hogeschool West-Vlaande... Plantijn-Hogeschool Katholieke Hogeschool Le... Arteveldehogeschool Hogeschool Gent Karel de Grote-Hogeschoo... Aantal inschrijvingen Aantal inschrijvingen instellingen Verdeling geslachten Instelling Aantal inschrijvingen Aantal inschrijvingen Karel de Grote-Hogeschool KH Antwerpen 648 Hogeschool Gent Arteveldehogeschool 430 Katholieke Hogeschool Leuven 313 Plantijn-Hogeschool 198 Hogeschool West-Vlaanderen 186 Provinciale Hogeschool Limburg 159 Thomas More Kempen 155 Katholieke Hogeschool int-lieven 154 Thomas More Mechelen 147 Aantal inschrijvingen Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vl. 122 Katholieke Hogeschool Limburg 118 HUB-EHAL Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende 93 Erasmushogeschool Brussel 77 Artesis Hogeschool Antwerpen 60 0 Mannelijk Geslacht Vrouwelijk XIO Hogeschool Limburg 33 Benchmarkrapport versie 4.2 (opleiding) Pagina 5 van apr-13

18 Academiejaar * Academiejaar * Academiejaar * Academiejaar Academiejaar Academiejaar Academiejaar Academiejaar ** Opleiding office management PBA - Instelling Erasmushogeschool Brussel Kengetallen Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Aantal inschrijvingen en diploma's Cijfers voor niet afgesloten academiejaren betreffen de status op 27-apr-13 Erasmushogeschool Brussel Generatiestudenten Beursstudenten Diploma behaald AO TO BO KO Andere Totaal aantal inschrijvingen nvt nvt nvt nvt * = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf ). ** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. tatus op 27-apr-13 Academiejaar * Academiejaar * Academiejaar * Academiejaar Academiejaar Academiejaar Academiejaar Academiejaar ** Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatiestudenten Alle instellingen Beursstudenten Diploma behaald AO TO BO KO Andere Totaal aantal inschrijvingen nvt nvt nvt nvt * = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf ). ** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. tatus op 27-apr-13 Erasmushogeschool Brussel Alle instellingen Aantal trajectstarters Aantal trajectstarters Benchmarkrapport versie 4.2 (opleiding) Pagina 6 van apr-13

19 Opleiding office management PBA - Instelling Erasmushogeschool Brussel tudierendement Evolutie alle beschikbare academiejaren 100% Huidige instelling Alle instellingen tudierendement 81,4% 81,5% 81,3% 79,8% 80,1% 79,3% 80% 78,9% 76,0% 75,4% 73,5% 74,4% 74,5% 72,5% 66,8% 60% 40% 20% 19,3% 0% Academiejaren ,0% Verdeling per geslacht in Verdeling per beursstudent J/N in % Huidige instelling Alle instellingen 100% Huidige instelling Alle instellingen tudierendement 80% 60% 40% 70,5% 67,8% 75,3% 82,6% tudierendement 80% 60% 40% 62,2% 75,0% 82,0% 80,5% 20% 20% 0% Mannelijk Geslacht Vrouwelijk 0% J N tudietoelage ontvangen Benchmarkrapport versie 4.2 (opleiding) Pagina 7 van apr-13

20 tudieduur (Time-to-graduation) Instroomcohortes Aantal afgestudeerden per studieduur Erasmushogeschool Brussel Aantal academiejaren tot diploma Aantal gediplomeerden per instroomcohorte Totaal Academiejaar van start traject Alle instellingen Aantal academiejaren tot diploma Aantal gediplomeerden per instroomcohorte Totaal Academiejaar van start traject Percentage afgestudeerden per studieduur Erasmushogeschool Brussel Aantal academiejaren tot diploma Time-to-graduation ratio instroom Totaal Academiejaar van start traject ,85% 5,13% 2,56% 61,54% ,74% 14,81% 7,41% 62,96% ,75% 9,38% 28,12% ,71% 38,71% Alle instellingen Aantal academiejaren tot diploma Time-to-graduation ratio instroom Totaal Academiejaar van start traject ,12% 1,45% 39,89% 7,96% 1,66% 0,35% 54,43% ,42% 0,56% 42,38% 11,40% 2,38% 57,13% ,26% 0,66% 37,77% 9,25% 47,93% ,21% 0,60% 31,97% 33,78% ,55% 0,92% 1,47% ,29% 0,29% Benchmarkrapport versie 4.2 (opleiding) Pagina 8 van apr-13

21 tudieduur (Time-to-graduation): Uitstroomcohortes Aantal afgestudeerden per studieduur Erasmushogeschool Brussel Aantal academiejaren tot diploma Aantal gediplomeerden per uitstroomcohorte Totaal Academiejaar van diploma Niet van toepassing Alle instellingen Aantal academiejaren tot diploma Aantal gediplomeerden per uitstroomcohorte Totaal Academiejaar van diploma Niet van toepassing Percentage afgestudeerden per studieduur Erasmushogeschool Brussel Aantal academiejaren tot diploma Time-to-graduation ratio uitstroom Totaal Academiejaar van diploma ,00% 100,00% ,62% 15,38% 100,00% ,00% 40,00% 100,00% ,67% 16,67% 11,11% 5,56% 100,00% Niet van toepassing Alle instellingen Aantal academiejaren tot diploma Time-to-graduation ratio uitstroom Totaal Academiejaar van diploma ,00% 100,00% ,22% 77,78% 100,00% ,68% 1,36% 97,96% 100,00% ,40% 1,34% 80,91% 15,35% 100,00% ,15% 1,15% 73,75% 20,87% 3,07% 100,00% ,74% 2,22% 70,41% 20,86% 5,03% 0,74% 100,00% Niet van toepassing Benchmarkrapport versie 4.2 (opleiding) Pagina 9 van apr-13

22 Laatst gekende inschrijving zonder diploma (Drop-outs) Aantal niet-gediplomeerde studenten per eerste academiejaar traject en jaren tot eventuele uitstroom. Erasmushogeschool Brussel Aantal academiejaren tot drop out Aantal drop outs Totaal Academiejaar van start traject Alle instellingen Aantal academiejaren tot drop out Aantal drop outs Totaal Academiejaar van start traject Percentage drop out per academiejaar Erasmushogeschool Brussel Aantal academiejaren tot drop out Drop-out-ratio Totaal Academiejaar van start traject ,08% 10,26% 7,69% 41,03% ,33% 7,41% 3,70% 44,44% ,67% 10,00% 13,33% 16,67% 66,67% ,14% 28,57% 60,71% ,17% 45,83% 100,00% ,00% 100,00% Alle instellingen Aantal academiejaren tot drop out Drop-out-ratio Totaal Academiejaar van start traject ,00% 8,17% 2,01% 0,76% 0,48% 0,14% 45,57% ,49% 7,62% 2,66% 1,05% 1,05% 42,87% ,56% 9,05% 3,28% 5,18% 52,07% ,06% 10,41% 19,74% 66,22% ,79% 61,73% 98,53% ,71% 99,71% Benchmarkrapport versie 4.2 (opleiding) Pagina 10 van apr-13

23 Opleiding office management PBA - Instelling Erasmushogeschool Brussel Vestiging Nijverheidskaai, Anderlecht Kengetallen Aantal inschrijvingen en diploma's Erasmushogeschool Brussel, Nijverheidskaai, Anderlecht Academiejaar * Academiejaar * Academiejaar * Academiejaar Academiejaar Academiejaar Academiejaar Academiejaar ** Voltijds Deeltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatiestudenten Beursstudent Diploma behaald AO TO BO KO andere Totaal aantal inschrijvingen * = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf ). ** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. tatus op 27-apr-13 tudierendement Evolutie alle beschikbare academiejaren 100% Huidige vestiging Alle instellingen tudierendement 81,4% 81,5% 81,3% 79,8% 80,1% 79,3% 80% 78,9% 76,0% 75,4% 73,5% 74,4% 74,5% 72,5% 66,8% 60% 40% 20% 19,3% 0% Academiejaren ,0% Verdeling per geslacht in Verdeling per studietoelage J/N in Benchmarkrapport versie 4.2 (opleiding) Pagina 11 van apr-13

24 100% Huidige vestiging Alle instellingen 100% Huidige instelling Alle instellingen tudierendement 80% 60% 40% 70,5% 67,8% 75,3% 82,6% tudierendement 80% 60% 40% 62,2% 75,0% 82,0% 80,5% 20% 20% 0% Mannelijk Geslacht Vrouwelijk 0% J N tudietoelage ontvangen Benchmarkrapport versie 4.2 (opleiding) Pagina 12 van apr-13

25 Verplichte bijlagen 8 7 ECT-fiches ECT staat voor European Credit Transfer ystem. Deze online gepubliceerde en aan het cursusmateriaal toegevoegde fiche bevat informatie over o.m. aantal studiepunten, taal, inhoud, doelstellingen, werkvormen, lesmateriaal, begin- en eindcompetenties, evaluatievormen en momenten. Ze vormt het contract met de student. De ECT-fiches van de opleiding zijn online beschikbaar: 8 Internationale activiteiten 8.1 tudentenmobiliteit Ieder jaar sluiten één of twee studenten hun opleiding af in een buitenlandse school voor Office Management (Haaga Helia, Finland). De buitenlandse stage wordt meestal gekoppeld aan de vervolmaking van een specifieke taal. Zo waren de laatste drie jaar drie studenten respectievelijk in Wallonië, Berlijn en Valencia (bedrijf Hanji). Eén studente deed vorig jaar een stage in HongKong Mobiliteitsgraad: 7,7% Bestemmingen TOT tudie -- tage JAPAN, Hongkong, Widex Technology Development - Nikè De Mulder (13 gediplomeerden) Mobiliteitsgraad: 11% tudie FINLAND, Haaga Helia University College, - Anel Dusenova - Bérénice della Faille de Leverghem tage DUITLAND, Berlijn, Belgische Ambassade - Bérénice Della Faille de Leverghem (18 gediplomeerden) 2/ Mobiliteitsgraad: 20% tudie FINLAND, Haaga Helia University College - Annelies Garwig tage PANJE, Valencia, Hanjin hipping pain Laetitia Doblas Morillo (10 gediplomeerden) Docentenmobiliteit inds bezoeken docenten paans uit Haaga-Helia (Pedro Betrán Herrera en Pekka avinainen) onze studenten tijdens lessen paans. Ons toenmalig opleidingshoofd en de lector Engels bezochten op hun beurt de school in Vorig jaar ontvingen we Tuula Tuomainen, Degree Programme Director Management Assistant and Journalist Programmes. Ons toenmalig opleidingshoofd met de lector paans bezochten een aantal keer choevers. Al deze uitwisselingen hebben uiteindelijk bijgedragen tot de uitwerking van ons nieuw curriculum met name vooral voor

26 Verplichte bijlagen 9 het vak Research en de Bachelorproef. In november 2010 presenteerde Eveline Koster reeds de werking en gebruikte praktijkgerichte leervormen van de hogeschool choevers. Partners TOT UIT NEDERLAND, choevers Diane Temmerman & Bea De Pauw 2 (verschillende bezoeken) FINLAND, Haaga Helia Diane Temmerman & Yvo Bruffaerts Partners TOT IN FINLAND, Haaga Helia - Tuula Tuomainen, Degree Programme Director 2+ Management Assistant and Journalist Programmes NEDERLAND, choevers Eveline Koster & collega s NEDERLAND, choevers Eveline Koster & collega s FINLAND, Haaga Helia Pedro Betrán Herrera en Pekka avinainen (docenten paans) NEDERLAND, choevers Eveline Koster & collega s Activiteiten internationalisering ingebed in het curriculum Een aantal activiteiten zijn geïntegreerd in het curriculum (DT2 en DT3), opdat alle studenten internationaal geprikkeld zouden worden. In het programma in afbouw worden twee keuzevakken in het Engels aangeboden. Cross-cultural Management wordt opgenomen als verplicht onderdeel van het nieuwe programma, waardoor elke student dit ook zal moeten volgen. Bijkomend aan onderstaande initiatieven nam de opleiding in en deel aan de International Week die georganiseerd werd. De hele campus kleurde internationaal met gastsprekers, externe bezoeken, tentoonstellingen, culinaire en culturele activiteiten. Omwille van externe redenen is het initiatief tijdelijk on hold gezet. inds OM wat # students ightseeing programma ontworpen en uitgevoerd door de studenten voor een 2OM 100-tal studenten van choevers. De Nederlandse studenten stellen hun AP in Brussel voor en worden hierop beoordeeld door een gemengde jury samengesteld uit EhB- en choevers-docenten. 3OM Naar aanleiding van het bezoek van mevrouw Tuomainen in is geopteerd voor een nauwere samenwerking met sterke betrokkenheid van de studenten. In het kader van Projectwerk & Events organiseren de studenten een studiebezoek aan Helsinki & Haaga-Helia. Cross-cultural management & International Marketing onderwijstaal is Engels. Deze vakken maken tevens deel uit van de Engelstalige campusbrede postgraduaatopleiding CLA (Communication & Languages as trategic kills). Ook in het nieuwe curriculum is Cross-cultural management opgenomen. De opleiding is al jaren lid van EUMA en neemt deel met de studenten aan het informatie- en workshopprogramma in het kader van Projectwerk & Events. 3OM (nieuw progr)

27 KENGETALLEN KATHOLIEKE HOGECHOOL LEUVEN Office management - parallelle commissie 2

28 Bijlage A3: Vergelijkend overzicht van de opleidingsspecifieke leerresultaten in relatie tot de gevalideerde domeinspecifieke leerresultaten DLR 1 DLR 2 DLR 3 DLR 4 DLR 5 DLR 6 DLR 7 DLR 8 DLR 9 DLR 10 DLR 11 DLR 12 amen met het management het beleid in verschillende werkterreinen en sectoren en op verschillende hiërarchische niveaus uitwerken en tot uitvoering brengen. Hierbij de visie en de strategie van het bedrijf of de organisatie in overweging nemen, vanuit o.a. economische, juridische en administratieve invalshoeken. Zowel intern als extern, doelgericht en zelfstandig communiceren met diverse stakeholders. Deze communicatie gebeurt in het Nederlands en in minstens 2 andere talen op een ERK-niveau B2, zowel mondeling als schriftelijk. Doeltreffend en vlot gebruik maken van gepaste ICT-tools ter ondersteuning van de werking van het bedrijf of de organisatie. De (mede)verantwoordelijkheid nemen voor het conceptuele ontwerp, de planning, de organisatie, logistieke ondersteuning en coördinatie van activiteiten/projecten en hierbij het doelgericht handelen van anderen bevorderen. Autonoom en systematisch de administratie in verschillende werkterreinen organiseren en beheren zodat alle informatie efficiënt toegankelijk is voor wie erover mag beschikken. Zelfstandig vanuit een concrete vraagstelling planmatig relevante gegevens opzoeken, kritisch analyseren, selecteren en verwerken (evalueren, synthetiseren, rapporteren en presenteren). Efficiënt en constructief samenwerken in een multidisciplinair en intercultureel (nationaal of internationaal) team. Handelen conform de basisregels van het bedrijf of de organisatie en de beroepsdeontologie en in relatie tot de ruime maatschappelijke normen en arbeidsethos. Actief een eigen bijdrage leveren tot de kwaliteitszorg van het bedrijf of de organisatie door de effectiviteit en de efficiëntie van eigen werkzaamheden vorm te geven, te controleren, bij te sturen en zo zelf tot nieuwe inzichten en procedures komen. Ordelijk en oplossingsgericht werken en correct werk afleveren met oog voor detail, ook onder tijdsdruk en in stresssituaties. Correcte, snelle, adequate en klantgerichte service aanbieden en zo zorg dragen voor het imago van de organisatie of het bedrijf. Ontwikkelingen in het (internationaal) werkveld en maatschappelijke ontwikkelingen omtrent het beroepsprofiel opvolgen en initiatieven nemen tot verdere professionalisering. Algemene competenties (AC) AC1 Opbouwen van een kwaliteitsvolle redenering. x Kritisch evalueren van het eigen functioneren en AC2 de werkomgeving, en streven naar levenslang x x leren. AC3 Handelen vanuit ethische en deontologische principes. x AC4 AC5 Handelen vanuit diversiteit. amenwerken als lid van een team en van een organisatie. x x AC6a Kwaliteitsvol handelen o.m. door creatief, flexibel en nauwkeurig te werken. x AC6b Kwaliteitsvol handelen o.m. door creatief, flexibel en nauwkeurig te werken. x AC6c Kwaliteitsvol handelen o.m. door creatief, flexibel en nauwkeurig te werken. x AC7 Via klantgericht denken en handelen bijdragen tot het imago van de organisatie. x AC8 AC9 Initiatief nemen en de impact daarvan inschatten. Leidinggevende taken opnemen. x x AC10 Onderzoeken/onderzoeksmatig denken. x Beroepsspecifieke competenties (BC) BC1 Zowel mondeling als schriftelijk instaan voor interne en externe communicatie in het Nederlands en in minstens twee andere talen op een ERK-niveau B2. x BC2 Autonoom informatie en administratie beheren en organiseren zodat wie erover mag beschikken die snel en efficiënt kan raadplegen. x BC3 De gepaste ICT-tools gebruiken ter ondersteuning van de organisatie. x BC4 (Mede)verantwoordelijk zijn voor de goede werking van een kantoor/secretariaat en voor activeiten en projecten. D.w.z. (mede)verantwoordelijk zijn voor het conceptuele ontwerp, de planning, de logistieke ondersteuning en de coördinatie. x BC5 De implementatie van het beleid ondersteunen. x x x Extra competentie keuze EPM Zowel in zakelijke als publieke contexten projectmatig werken en als onderdeel van de communicatiemix events/projecten mee helpen organiseren en vormgeven, d.w.z. als projectmedewerker en/of projectleider concepten mee helpen bedenken en evenementen/projecten (mee helpen) managen en uitvoeren. BC6 x x Extra competentie keuze HRM BC6 In een organisatie de HR (-afdeling) mee helpen ondersteunen. x Extra competentie afstudeerrichting BV BC6 In een organisatie zakelijke informatie vertalen en tolken x Extra competentie afstudeerrichting MMA Bijdragen tot het optimaal functioneren van een medisch secretariaat om een zorgvuldige dienstverlening te garanderen, d.w.z. met kennis van het werkgebied en binnen de bevoegdheden van het beroep adequaat omgaan met patiënten en zorgverstrekkers. BC6 x x x x x

29 Bijlage A5: chematisch programmaoverzicht Medical MA Management assistant Keuzetrajecten: Duits, paans, HRM Management assistant Keuzetraject: Event- en projectmanagement Bedrijfsvertaler-Tolk Keuzetrajecten: Duits, paans EM 1 Nederlands en informatievaardigheden 1 4 Nederlands en informatievaardigheden 1 4 Nederlands en informatievaardigheden 1 4 Nederlands en informatievaardigheden 1 4 Office Management 3 Office Management 3 Office Management 3 Office Management 3 Tekst- en gegevensverwerking 1 5 Tekst- en gegevensverwerking 1 5 Tekst- en gegevensverwerking 1 5 Tekst- en gegevensverwerking 1 5 Communicatie Frans 1 4 Communicatie Frans 1 4 Communicatie Frans 1 4 Communicatie Frans 1 4 Communicatie Engels 1 4 Communicatie Engels 1 4 Communicatie Engels 1 4 Communicatie Engels 1 4 Basisbegrippen economie en diversiteit 4 Basisbegrippen economie en diversiteit 4 Basisbegrippen economie en diversiteit 4 Basisbegrippen economie en diversiteit 4 Inleiding tot het recht 3 Inleiding tot het recht 3 Inleiding tot het recht 3 Inleiding tot het recht 3 Basisbegrippen uit de anatomie, fysiologie en hygiëne 3 Workshop actualiteit en communicatie 3 Inleiding tot projectmanagement 3 Initiatie bedrijfsvertalen F/E/N 1 3 EM 2 Professionele ontwikkeling 1: oriëntatie op het beroep 3 Professionele ontwikkeling 1: oriëntatie op het beroep 3 Professionele ontwikkeling 1: oriëntatie op het beroep 3 Professionele ontwikkeling 1: oriëntatie op het beroep Nederlands en informatievaardigheden 2 3 Nederlands en informatievaardigheden 2 3 Nederlands en informatievaardigheden 2 3 Nederlands en informatievaardigheden 2 3 Agenda- en documentbeheer 3 Agenda- en documentbeheer 3 Agenda- en documentbeheer 3 Agenda- en documentbeheer 3 Communicatie Frans 2 5 Communicatie Frans 2 5 Communicatie Frans 2 5 Communicatie Frans 2 5 Communicatie Engels 2 4 Communicatie Engels 2 4 Communicatie Engels 2 4 Communicatie Engels 2 4 Organisatie en management 1 3 Organisatie en management 1 3 Organisatie en management 1 3 Organisatie en management 1 3 Inleiding tot de bedrijfscommunicatie 3 Inleiding tot de bedrijfscommunicatie 3 Initiatie bedrijfsvertalen F/E/N 2 3 Keuzetraject te kiezen 6 sp: verdieping Duits of HRM en Duits of paans en Duits Psychologie 3 Communicatie Duits 6 Projectmanagement: technieken en methodieken Basisbegrippen uit de anatomie, fysiologie en 3 Communicatie paans 1 3 Projectmanagement: relationele EHBO vaardigheden 3 Communicatie Duits 6 3 Communicatie paans 1 3 Communicatie Duits 1 3 Communicatie Duits 1 3 Communicatie Duits 1 3 HRM 1: Juridische aspecten, werving en selectie 3 Keuzetraject: Event- en projectmanagement Keuzetraject te kiezen 6 sp: Verdieping Duits of paans en Duits 3 1/3

30 EM 3 Medical MA Management assistant Keuzetrajecten: Duits, paans, HRM Management assistant Keuzetraject: Event- en projectmanagement Bedrijfsvertaler-Tolk Keuzetrajecten: Duits, paans Communicatie Frans 3 3 Zakelijke communicatie Frans 1 5 Communicatie Frans 3 3 Zakelijke communicatie Frans 1 3 Bedrijfsvertalen Frans 1 3 Communicatie Engels 3 3 Zakelijke communicatie Engels 1 4 Communicatie Engels 3 3 Zakelijke communicatie Engels 1 3 Bedrijfsvertalen Engels 1 3 Communicatie Nederlands 3 Communicatie Nederlands 3 Communicatie Nederlands 3 Communicatie Nederlands 3 Tekst- en gegevensverwerking 2 4 Tekst- en gegevensverwerking 2 4 Tekst- en gegevensverwerking 2 4 Tekst- en gegevensverwerking 2 4 Financieel beheer 5 Financieel beheer 5 Financieel beheer 5 Nederlands en vertaaltechnieken 5 Projectmanagement 3 Projectmanagement 3 Keuzetraject te kiezen 6 sp: verdieping Duits of HRM en Duits of paans en Duits Keuzetraject: Event- en projectmanagement Medische terminologie en pathologie 1 3 Zakelijke communicatie Duits 1 6 trategisch Eventmanagement en eventorganisatie Keuzetraject te kiezen 6 sp: Verdieping Duits of paans en Duits 4 Zakelijke communicatie Duits 1 6 Gezondheidspsychologie en 3 Communicatie paans 2 3 Eventcommunicatie en public relations 4 Communicatie paans 2 3 onderzoeksmethodologie Communicatie Duits 2 3 Communicatie Duits 2 3 Fotobewerking en logocreatie 4 Communicatie Duits 2 3 HRM 2: Arbeidsovereenkomsten, waardering en ontwikkeling 3 EM 4 Professionele ontwikkeling 2: Onderzoeksprojecten en internationale week Medisch en beroepsgericht Frans 1 Medisch en beroepsgericht Engels 1 4 Professionele ontwikkeling 2: opstart mall Business Project en internationale week 4 Professionele ontwikkeling 2: opstart mall Business Project en internationale week 4 Professionele ontwikkeling 2: Vertaalbureau en internationale week Zakelijke communicatie Frans 2 3 Bedrijfsvertalen Frans 2 3 Zakelijke communicatie Engels 2 3 Bedrijfsvertalen Engels 2 3 Tekst- en gegevensverwerking 3 5 Tekst- en gegevensverwerking 3 5 Tekst- en gegevensverwerking 3 5 Tekst- en gegevensverwerking 3 5 Beroepsgerichte communicatie 3 Informatievaardigheden en onderzoeksmethodologie 5 4 Zakelijke communicatie Frans 2 Zakelijke communicatie Engels 2 3 Informatievaardigheden en onderzoeksmethodologie Organisatie van de zorgsector 3 BP 3 BP 3 Keuzetraject te kiezen 6 sp: verdieping Duits of HRM en Duits of paans en Duits 3 Informatievaardigheden en onderzoeksmethodologie Zakelijke communicatie Duits 2 6 Video 3 Zakelijke communicatie Duits 2 6 Medische terminologie en pathologie 2 3 Communicatie paans 3 3 Budgetteren en aansprakelijkheid 3 Communicatie paans 3 3 Communicatie Duits 3 3 Communicatie Duits 3 3 Communicatie Duits 3 3 HRM 3: ociale zekerheid en verloning Beroepsgerichte communicatie Frans 1 Beroepsgerichte communicatie Engels 1 Keuzetraject: Event- en projectmanagement 5 4 Keuzetraject te kiezen 6 sp: Verdieping Duits of paans en Duits 4 3 2/3

31 EM 5 Medical MA Management assistant Keuzetrajecten: Duits, paans, HRM Management assistant Keuzetraject: Event- en projectmanagement Bedrijfsvertaler-Tolk Keuzetrajecten: Duits, paans Medisch en beroepsgericht Frans 2 Medisch en beroepsgericht Engels 2 Zakelijke communicatie Frans 3 3 Bedrijfsvertalen en tolken Frans 3 Zakelijke communicatie Engels 3 3 Bedrijfsvertalen en tolken Engels 3 Relatie met de patiënt/cliënt 6 Organisatie en management 2 3 Organisatie en management 2 3 Organisatie en management 2 3 Ethiek en MVO 3 Ethiek en MVO 3 Ethiek en MVO 3 Ethiek en MVO 3 ociale wetgeving en inleiding tot HRM 3 ociale wetgeving en inleiding tot HRM 3 ociale wetgeving en inleiding tot HRM 3 ociale wetgeving en inleiding tot HRM 3 Administratie en registratie van medische gegevens 4 4 Zakelijke communicatie Frans 3 6 Beroepsgerichte communicatie Frans 2 Zakelijke communicatie Engels 3 6 Beroepsgerichte communicatie Engels 2 Fotobewerking 3 Copywriting 3 Copywriting 3 Keuzetraject te kiezen 6 sp: verdieping Duits of HRM en Duits of paans en Duits Zakelijke communicatie Duits 3 6 Webdesign en Desktoppublishing 6 Zakelijke communicatie Duits Communicatie paans 4 3 Eventcommunicatie en sponsoring 4 Communicatie paans 4 3 Communicatie Duits 4 3 Communicatie Duits 4 3 Communicatie Duits 4 3 Informatiebeheer in de gezondheidszorg 3 HRM4: Verdieping basisprocessen HRM 3 Mens en organisatie 3 Keuzetraject: Event- en projectmanagement 4 4 Keuzetraject te kiezen 6 sp: Verdieping Duits of paans en Duits Bachelorproef: Bachelorproef: Bachelorproef: Bachelorproef: EM 6 Professionele ontwikkeling 3: voorbereiding op het beroep MMA Nederlandstalige stage 7 5 Professionele ontwikkeling 3: voorbereiding op het beroep van management assistant 5 Professionele ontwikkeling 3: voorbereiding op het beroep van event manager tage 14 tage 14 tage 5 Professionele ontwikkeling 3: voorbereiding op het beroep van bedrijfsvertaler-tolk 5 14 Anderstalige stage 7 criptie 8 criptie 8 criptie 8 criptie 8 Vrije ruimte 3 Vrije ruimte 3 Vrije ruimte 3 Vrije ruimte 3 3/3

32 Bijlage A8: Omvang van het ingezette personeel Tabel 1b: omvang van het ingezette personeel, ingedeeld naar categorie van aanstelling (professionele en kunstopleidingen) Ambt Naam personeelslid1 Korte omschrijving vakinhoudelijk expertisedomein ONDERWIJZEND PERONEEL (OP) Hoofdlector 1. Vanderbiest Annick Communicatie Frans Bedrijfsvertalen Frans Onderwijsopdracht in de opleidingen uitgedrukt in studiepunten2 Globaal opdrachtvolume in Eventuele andere functies binnen de instelling, uitgedrukt opleiding4 in VTE3 0 1,00 (3) Opleidingshoofd Office Management Hoogst behaalde diploma Licentiaat vertaler Frans - paans Getuigschrift Pedagogische bekwaamheid /C5 Lector 1. Bultynck Annemie Communicatie en Zakelijke communicatie Frans Communicatie paans 56 1,00 (3) tage- en scriptiebegeleiding Licentiaat Romaanse filologie (master) GHO (pedagogisch diploma) Postgraduaat Bijzonder diploma audio-visuele communicatiewetenschappen 2. Carton Ingrid Zakelijke communicatie Frans Communicatie paans 37 0,80 (3) Coördinatie Trialoogproject (3) tage- en scriptiebegeleiding (3) Begeleiding internationale week Madrid Lic. In de Romaanse Filologie Licentiaat Neurolinguistiek Geaggregeerde 3. Cerulus ven Communicatie Nederlands en informatievaardigheden 26 0,70 (3) tage- en scriptiebegeleiding Licentiaat Germaanse Talen (+ GA Germaanse talen: Zweeds) Master in bedrijfseconomie Master in toegepaste economische wetenschappen pecifieke lerarenopleiding C 4. De Hertogh teven Economie & Financieel Beheer Onderzoeksmethoden Digitale Innovatie Change management 22 1,00 (1) Benchmarking OM (1) Projecthunting (1) Innovation Labs (3) tage- en scriptiebegeleiding Master in Politieke Wetenschappen Master in General managment Doctorandus in Business Management/Change Management C 5. De Lange Christel Communicatie Frans Office Management 9 1,00 (1) Volgtijdelijkheid bij de opleidingsonderdelen van verschillende opleidingsjaren en de invloed van het aantal opgenomen studiepunten op de studievoortgang bij combistudenten (3) Departementale sleutelgebruiker- Corona-project (3) Ondersteuning e-leren (3) Lid OC (3) Begeleiding internationale week Rotterdam (3) IP-verantwoordelijke / studieadviseur Licentiaat Romaanse talen: taal- en letterkunde GHO 6. De Meulemeester Gudrun Human resources management 28 0,80 (1) Evidence-based langer werken (3) tage- en scriptiebegeleiding (3) Begeleiding internationale week IUT aint-denis Master in de organisatie- en arbeidspsychologie Postgraduaat bedrijfsmanagement C 7. de Ruijter iem tarten van een onderneming Boekhouden Computerboekhouden Financiële analyse Beurs en beleggen 8. Delauré Eline Communicatie Nederlands Communicatie en Zakelijke Communicatie Engels 9. Dhont Rudy Ethiek en MVO ustainability and Business Communicatie Engels Change management 6 1,00 (1) Projecthunting (1) Labour market required ICT competencies integration in business study programmes (LABICT) Licentiaat in de Handelswetenschappen Geagregeerde voor het secundair onderwijs groep ,00 Master Taal- en letterkunde Engels-Nederlands LO Talen Postgraduaat Didactiek Nederlands aan anderstaligen 3 0,70 (1) Entrepreneurs for tomorrow Licentiaat in de Germaanse filologie GHO Baccalaureaat Filosofie Licentiaat in de Godsdienstwetenschappen C

33 10. Duyver Hilde Communicatiebeleid (inclusief interne communicatie) Relationele vaardigheden (projectmanagement) 9 1,00 (3) tafmedewerker onderwijs (3) Opleiding nieuwe docenten (3) Lid OC (3) Lid van de werkgroep toetsbeleid (3) Procesbegeleider optimalisatie participatie aan onderwijsactiviteiten Licentiaat in de Germaanse filologie Bijzonder diploma Pers en communicatie GHO 11. Elsen Ellen Duits voor beginners en gevorderden Geschäftsdeutsch 58 1,00 (3) Monitoraat (3) Coördinatie internationale week (3) Lid van het infoteam (3) tudietrajectbegeleiding OM (3) tage- en scriptiebegeleiding (3) Begeleiding internationale week Edinburgh (3) Verantwoordelijke professionalisering Licentiaat in de Germaanse filologie Geaggregeerde 12. Gijsens Marijke Informatie- en communicatietechnologie (MWord, MPowerPoint, OneNote, Outlook, harepoint) 11 0,75 (1) Methodologie om kennis naar het werkveld te vertalen (3) Ondersteuning ICT: labo virtueel leren Licentiaat in de TEW Geaggregeerde voor het secundair onderwijs - TEW 13. Gybels teve Audiovisuele Vorming 3 1,00 (1) Innovation labs Master in de audiovisuele kunsten LO (voor Masters in de Beeldende & Audiovisuele Kunsten) C 14. Homblé Marina Biomedische vakken : anatomie, farmacologie, pathologie, eerstelijngezondheidszorg, onderwijsontwikkeling, didactiek gezondheidsonderwijs 12 1,00 (1) Bepalende student- en contextfactoren voor studierendement (3) Lid OC MMA Doctor in de genees-, heel- en verloskunde Postgraduaat in lichamelijke opvoeding en sportgeneeskunde Academische lerarenopleiding 15. Jacques Ann Multimedia Grafische pakketten Marktonderzoek 4 1,00 (1) KMO-onderzoek (1) Onderzoek naar studierendement (1) Marktonderzoek sportdranken (1) Methodologie om kennis naar het werkveld te vertalen (2) LED business development Licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen Geaggregeerde 16. Janssen Peter Reclame en Retail Organiseren van evenementen Opstellen sponsordossiers 4 0,50 (1) HEION Licentiaat in de handels- en consulaire wetenschappen peciale licentie Marketing 17. Janssens Lieve Economie Financieel beheer Ondernemerschap 18. Josipovic Davor Informatie- en communicatietechnologie tatistiek 19 1,00 (3) tudietrajectbegeleiding OM Master Toegepaste economische wetenschappen (richting: personeel en organisatie) Academische lerarenopleiding 4 0,60 Master filosofie, optie fysica C 19. Kayobotsi Nadine Communicatie Frans 42 0,50 (3) tage- en scriptiebegeleiding Licentiaat in de Taal- en Letterkunde: Romaanse Talen ManaMa in Europese Aangelegenheden ManaMa in Pedagogie van het Hoger Onderwijs C 20. Knaepen Ann Communicatie Frans en zakelijke communicatie Frans Beroepsgerichte communicatie Frans Initiatie bedrijfsvertalen Frans 49 1,00 (3) Coördinatie internationale week (3) Monitoraat Frans (3) tage- en scriptiebegeleiding Licentiaat Romaanse talen: taal- en letterkunde GHO 21. Lamberts Hans Informatie- en onderzoeksvaardigheden 3 1,00 Master Handelsingenieur 22. Luyten Hilde (Project)Management Office Management Organisatie en Management 45 1,00 (1) Methodologie om kennis naar het werkveld te vertalen (2) LED business development (3) tudietrajectbegeleiding (3) tage- en scriptiebegeleiding (3) Begeleiding internationale week Den Haag 23. Putseys Els Communicatie Duits 34 0,80 (3) tage- en scriptiebegeleiding (3) tudietrajectbegeleiding MK (3) Verantwoordelijke professionalisering Licentiaat in de economische wetenschappen Ped Hoger Onderwijs - algemene vakken - Engels-Geschiedenis- Economie Licentiaat in de Germaanse filologie GHO

34 24. Ruts ylvia Zakelijke communicatie Engels 8,5 0,50 Master in de Engelse Taal- en Letterkunde Diploma van leerkracht (LO) C 25. Rymenams ara Bedrijfsgericht/economisch Frans 22 1,00 (1) OOF-project OFrans (1) University Educators for ustainable Development (3) tage- en scriptiebegeleiding Licenties in de Taal- en Letterkunde: Romaanse Talen Academische Initiële Lerarenopleiding Romaanse Talen C 26. chreurs Dominique Informatie- en communicatietechnologie Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook Gecertificeerd als Microsoft Office pecialist voor Word, Excel en Access Expertise op het vlak van ontwikkeling binnen Microsoft Office met Visual Basic for Applications. Crystal Reports, Dynamics NAV, Indesign, ,00 Handelsingenieur Geaggregeerde voor het Hoger ecundair Onderwijs Gecertificeerd Microsoft Office pecialist - Word Gecertificeerd Microsoft Office pecialist - Excel Gecertificeerd Microsoft Office pecialist - Access 27. noeckx Rik 17 0,10 (3) tage- en scriptiebegeleiding (3) tudiebegeleiding op vlak van motivatie, planning en structuur 28. oudan Wouter Multimedia Grafische vormgeving Web development Usability engineering Typografie Computerlinguïstiek 29. terckx Lieve Nederlands en informatievaardigheden Inleiding tot de bedrijfscommunicatie Copywriting Bachelor Lichamelijke Opvoeding 6 0,45 Doctor in de kunstwetenschappen Licentiaat in de kunstwetenschappen Geaggregeerde in de Typografie 23 0,80 (1) Effect van studie- en studentenbegeleiding (3) tafmedewerker diversiteit/expertisedomein taalbeleid (3) tafmedewerker studietrajectbegeleiding, studiebegeleiding en diversiteit (3) Taalcoach (3) tudietrajectbegeleiding Licentiaat in de Germaanse filologie, Postgraduaat Media- en informatiekunde Geaggregeerde HO C C 30. Talloen Els Juridische expertise Eventmanagement 31. Troch Gert Communicatie Engels en Zakelijke communicatie Engels Vertalenen en tolken 19 1,00 Licentiaat in de rechten Master in het notariaat Master in de bedrijfscommunicatie 70 1,00 (3) ICT-ondersteuning: labo virtueel leren Licentiaat Germaanse filologie Geagregeerde voor het hoger secundair onderwijs C 32. Valckx Bert Duits Engels 14 1,00 (3) tagebegeleiding MMA (3) tage- en scriptiebegeleiding MA Licentiaat in de Germaanse talen: taal- en letterkunde GHO 33. Van Biesbroeck Hannes Communicatie Engels Projectmanagement 34. Van Britsom Leen Beroepsgerichte communicatie en Zakelijke communicatie Engels 35. Van Campenhout Vanessa Communicatie Frans Vertalen 29 1,00 (1) Ontwikkeling van een instrument voor de effectiviteitsmeting van citymarketing (3) tudietrajectbegeleiding MK (3) tage- en scriptiebegeleiding Master in de bedrijfscommunicatie 48 1,00 (3) tage- en scriptiebegeleiding Licentiaat in de Germaanse filologie (3) Peer tutorinig GHO (3) tafmedewerker studiebegeleiding/studentenparticipatie 33 1,00 Licentiaat Romaanse talen: taal- en letterkunde Geaggregeerde Certificaat Vertalen op Europees niveau (KUL) Certificaat Teksten herteksten (KUL) 36. Van Den Bosch Frie Juridische expertise 9,5 1,00 (1) Marktstudie naar de noden aan permanente vorming in de profit/nonprofit sector regio Leuven (3) tage- en scriptiebegeleiding 37. Van Dun Toon Communicatie Nederlands en Informatievaardigheden Licentiaat in de rechten GHO 25 1,00 (3) tage- en scriptiebegeleiding Licentiaat in de Germaanse talen: taal- en letterkunde Licentiaat vertaler

35 38. Van Gastel Pascal Communicatie Engels Nederlands en informatievaardigheden Organisatie en Management 13 1,00 (3) tudietrajectbegeleiding MK Lic. In de Taal- en Letterkunde: Germaanse Talen 39. Van Loock Neal Eventmanagement Eventcommunicatie Eventsponsoring 39 1,00 (3) tage- en scriptiebegeleiding (3) Begeleiding IIP Wroclaw Licentiaat in de communicatiewetenschappen Aggregaat ociale Wetenschappen 40. Van Tilt Tim Marketing Marktonderzoek Management 41. Vandendriessche Diederik Communicatie Nederlands Informatie- en onderzoeksvaardigheden 3 1,00 (1) Ontwikkeling van een instrument voor de effectiviteitsmeting van citymarketing (2) KMO-project Febelux (3) Begeleiding internationale week Den Haag 31 1,00 (1) ToTaal Klaar (1) Labour market required ICT competencies integration in business study programmes (LABICT) (1) GAP: Generating Authentic Partnership between Multidisciplinary Higher Education and Business in the Field of Entrepreneurship Education and Pedagogy (1) ustainable entrepreneurship : A role model for ocial Corporate Responsibility (1) Persaandacht en wetenschapscommunicatie (3) Verantwoordelijke externe communicatie Master in de handelswetenschappen afstudeerrichtig strategisch management & ondernemerschap Licentiaat Germaanse talen Licentiaat filosofie Getuigschrift Pedagogische bekwaamheid 42. Vanhoren Dominique Nederlands en informatievaardigheden Medisch en beroepsgericht Engels Inleiding tot de bedrijfscommunicatie Copywriting 28 1,00 (1) Effect van studie- en studentenbegeleiding (1) ociaal over taal. Vernieuwde aanpak in taalondersteuning. (3) tafmedewerker studietrajectbegeleiding, studiebegeleiding en diversiteit (3) Taalcoach (3) tafmedewerker diversiteit - expertisedomein taalbeleid (3) tudietrajectbegeleiding (3) Opleiding Engels voor lectoren Lic. In de Germaanse Filologie Geaggregeerde HO 43. Vanhoucke Vera Economie Marketing 5 1,00 (1) Financial Education - Levering the Implementation Efficiency in chools (1) GAP: Generating Authentic Partnership between Multidisciplinary Higher Education and Business in the Field of Entrepreneurship Education and Pedagogy Licentiaat in de Economische Wetenschappen Geaggregeerde voor het Hoger ecundair Onderwijs 44. Verbeeck Frank Economie Marketing 4 1,00 (3) Begeleiding internationale week Wenen Licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen Geaggregeerde 45. Verhoeven Katrien (Gezondheids)psychologie Relationele vaardigheden (communicatie) Gezondheidszorg Onderzoeksvaardigheden 46. Walravens Hilde Multimedia Marktonderzoek 32 1,00 (1) Move-Towards Health-Exergames (3) criptiebegeleiding MMA Licentiaat in de psychologie, optie klinische psychologie Doctor in de psychologie Geaggregeerde voor het secundair onderwijs groep 2 in de psychologie (pedagogisch diploma) /C 4 1,00 (1) KMO-onderzoek (1) Methodologie om kennis naar het werkveld te vertalen (1) Marktonderzoek sportdranken (1) Onderzoek naar studierendement (2) LED business development 60 1,00 (3) tage- en scriptiebegeleiding (3) tudietrajectbegeleiding MK Licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen Geaggregeerde 47. Wuestenberg Fien Communicatie Nederlands Vertalen Tolken Licentiaat Tolk Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid

36 Hoofdpraktijklector 1. Cornelis Yo Ondernemerschap Informatie- en communicatietechnologie 3 1,00 (3) Lid van het OC Geaggregeerde LO Handel (3) Opleidingshoofd vervolgopleidingen Praktijklector 1. Lauwers Odette Informatie- en communicatietechnologie (Officepakket) Grafische pakketten (Adobepakket) 8 0,50 Gegradueerde Hoger Onderwijs ecretariaat-talen Getuigschrift tot het geven van onderwijs - pedagogisch diploma 2. Peeters Gaby Informatie- en communicatietechnologie 8 1,00 Geaggregeerde lager secundair onderwijs afd. Handel GHO GATPROFEOREN (GP)6 1. Appelmans Luc M Project 1 0,06 Licenciaat Handelsingenieur Bijzondere Licentie Bedrijfsinformatica 2. Collet Luk HRM 4 0,15 Licentiaat in de Politieke en ociale Wetenschappen Baccalaureaat Wijsbegeerte KULeuven Postgraduaat Bedrijfskunde KULeuven 3. De Cock Carla Human resource management 3 0,04 Master Arbeids-en Organisatiepsychologie Postgraduaat bedrijfskunde 4. Dierickx Ann Medisch recht 2 0,04 Licentiaat in de Rechten LL.M. Master of Laws (ManaMa) Doctor in de Rechten C C C C 5. Van Esch Ann Registratie medische gegevens 2 0,04 Bachelor in Office Management, Medical management assistant C OVERIGE7 1. Meyer Aurélie Administratieve ondersteuning van de opleidingshoofden 25% 1,00 Bachelor in Office Management, Bedrijfsvertaler-Tolk Bachelor Communicatiebeheer, Public Relations en Evenementenorganisatie 1 Vermeld in deze kolom de namen van alle personeelsleden die actief zijn in de opleiding, alfabetisch geordend per ambt. De niet-ingevulde ambten in de opleiding mogen uit de tabel worden verwijderd. Voeg in het geval van gezamenlijk georganiseerde opleidingen of opleidingsvarianten met andere hogeronderwijsinstellingen een kolom toe waarin voor de betrokken personeelsleden wordt aangegeven aan welke instelling zij primair verbonden zijn. Indien een personeelslid meerdere ambten heeft (bijv. als lid van het OP en het ATP), dient het meermaals te worden vermeld. 2 De onderwijsopdracht van personeelsleden wordt uitgedrukt in studiepunten van de opleidingsonderdelen (op curriculumniveau) die door hen verzorgd worden. Indien het opleidingsonderdeel aan parallelgroepen wordt gegeven binnen de opleiding, worden de studiepunten van dat opleidingsonderdeel slechts 1 maal ingevuld. Van een opleidingsonderdeel dat door meerdere onderwijsgevenden wordt verzorgd worden de studiepunten bij elk personeelslid volledig vermeld. 3 VTE betreft het percentage aanstelling van het betrokken personeelslid zoals dat contractueel is vastgelegd op het moment van de peiling. 4 Met functie wordt verwezen naar één van de drie volgende soorten activiteiten naast de onderwijsopdracht: (1) onderzoeksopdracht; (2) opdracht inzake maatschappelijke dienstverlening en (3) organisatorische en administratieve taken (met vermelding van de algemene opdrachtomschrijving, bijv. kwaliteitszorg, internationalisering, studietrajectbegeleiding ). Een personeelslid kan meerdere functies hebben. In dit geval worden alle functies vermeld. Indien het personeelslid geen andere functies heeft dan een onderwijsopdracht, mag deze kolom blanco worden gelaten. 5 Noteer in deze kolom een indien het betreffende personeelslid behoort tot de categorie statutair personeel, noteer een C indien het betreffende personeelslid in contractueel dienstverband is aangesteld. 6 Inclusief de zelfstandige gastprofessoren. 7 Overige omvat onder meer het administratief en technisch personeel dat ingeschakeld wordt voor het (geheel of gedeeltelijk) verzorgen van opleidingsonderdelen.

37 Instelling: Katholieke Hogeschool Leuven Opleiding: office management PBA tudieomvang: 180 studiepunten Benchmark rapport Hoger Onderwijs Academiejaar Laatste update gegevens: 27-apr-13

38 Toelichting: Doelstelling Dit rapport dient ter ondersteuning van de kwaliteitszorg in het Hoger Onderwijs. Meer specifiek dient het als ondersteuning bij de zelfevaluaties van de opleidingen in de hogescholen en universiteiten. Het rapport biedt informatie over een opleiding in een vergelijkend perspectief. Elke opleiding kan zich aan de hand van de ingevulde indicatoren spiegelen aan Vlaamse gemiddeldes en zich zo een genuanceerder beeld vormen van de eigen sterktes en zwaktes. Indicatoren zoals gebruikt in dit rapport dienen uiteraard geïnterpreteerd te worden in de context van de eigen instelling en opleiding. Een afwijking van een gemiddelde is slechts een aanzet om te gaan zoeken naar onderliggende verschillen. Dit rapport wil vooral informatie aanreiken die het de instellingen en opleidingen mogelijk maakt om meer gericht te gaan zoeken naar verklaringen voor zowel goede als mnder goede resultaten in het kader van de eigen doelstellingen. Werkwijze Elk rapport wordt gegenereerd met een voorgedefinieerd standaardsjabloon uit het datawarehouse voor Hoger Onderwijs van het ministerie van Onderwijs en Vorming op basis van de gegevens zoals ze zijn doorgegeven aan de Databank Hoger Onderwijs. Het is dus voor elke instelling/opleiding identiek in opbouw, berekeningswijze en definities. Inhoud Het rapport bevat 8 thema's: - Geografische spreiding. - Individueel marktaandeel van de inrichtende instellingen. - aantal actieve inschrijvingen per inrichtende instelling. - Verdeling geslachten. - Kengetallen. - tudierendement. - tudieduur (time to graduation). - Ongekwalificeerde uitstroom (drop-out-rate) Elk van deze thema's kan berekend worden op verschillende aggregatieniveaus of profielen. Er worden rapporten voorzien voor elk van deze profielen. Op deze manier kan elke opleiding zich benchmarken met de gemiddelde waarde voor deze opleiding in heel Vlaanderen. Dit rapport bevat de meest gedetailleerde informatie, namelijk die voor de opleidingen zelf. De profielen zijn: - oort opleiding - tudiegebied - Opleiding Ook kunnen alle indicatoren zowel berekend worden voor een specifieke instelling als over de instellingen heen. De kengetallen en het studierendement kan bovendien berekend worden tot op het niveau van de vestigingsplaats waar de studenten zijn ingeschreven. De aggregaatniveaus zijn: - Alle instellingen - Instelling - Vestiginsplaats De rapporten hebben betrekking op afgesloten academiejaren (dwz. alle data die gebruikt wordt uit de bronsystemen (DHO) werd gevalideerd door de instellingen) of de laatst beschikbare status van de niet afgesloten academiejaren. De teldatum is steeds terug te vinden op het voorblad van het rapport en onder de tabellen waar niet-afgesloten gegevens gebruikt worden. Definities Hieronder vindt men de definities van de gehanteerde velden/begrippen in het rapport. Kengetallen Inschrijvingen: In dit rapport tellen we enkel actieve inschrijvingen (dwz inschrijvingen waarvoor men nadien uitschreef werden niet meegeteld) - Voltijds: Inschrijvingen voor 54 studiepunten of meer worden beschouwd als voltijdse inschrijvingen. - Niet-voltijds: Inschrijvingen voor 53 studiepunten of minder worden beschouwd als deeltijdse inschrijvingen. - Mannelijk: Alle actieve inschrijvingen van mannen - Vrouwelijk: Alle actieve inschrijvingen van vrouwen - Generatiestudent: Aantal inschrijvingen van studenten die zich voor de eerste maal inschrijven in het hoger onderwijs in Vlaanderen

39 voor een academische of professionele bachelor. - Beursstudent: Alle actieve inschrijvingen van studenten die een studietoelage hebben ontvangen. (enkel data voor de beschikbare jaren) - Aantal trajectstarters: Voor elke student in een opleiding wordt telkens het eerste academiejaar opgezocht waarin hij/zij een inschrijving had voor de opleiding. Aangezien het datawarehouse HO maar teruggaat tot het academiejaar , zijn de eerste betrouwbare 'eerste inschrijvingen' die vanaf academiejaar Deze cijfers over trajectstarters worden ook gebruikt om in de kruistabellen voor studieduur en drop-out de cohortes samen te stellen. Daar vertrekken we in de linkerkolom telkens van de trajectstarters met een eerste inschrijving in hetzelfde jaar. - Diploma behaald: Aantal inschrijvingen waarvoor een diploma werd behaald in het desbetreffende jaar. - secundair onderwijs: Voor elke ingeschreven student gaan we na of we een match vinden in de databanken voor secundair onderwijs in Vlaanderen. Dit gebeurt in twee stappen. Eerst zoeken we een match op basis van een diploma secundair onderwijs. Indien gekend nemen we de onderwijsvorm (AO/TO/KO/BO) voor dit diploma. Indien we geen diploma terugvinden maar wel een match op INZ-nummer nemen we de onderwijsvorm van de laatst gekende inschrijving in het secundair onderwijs. - AO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een AOdiploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs. - TO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een TOdiploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs. - BO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een BOdiploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs. - KO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een KOdiploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs. - Andere : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode niet gekoppeld kon worden aan een onderwijsvorm in het secundair onderwijs. tudierendement - tudierendement: De ratio van het totaal aantal verworven studiepunten ten opzichte van het totaal aantal opgenomen studiepunten met impact op leerkrediet in een opleiding. (dwz: waarvoor niet tijdig werd uitgeschreven om leerkrediet terug te krijgen). Het studierendement wordt dus berekend met de geaggregeerde studiepunten op het niveau van de opleiding. tudieduur (time to graduation) Instroomcohorte Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren zijn of haar diploma heeft behaald binnen de opleiding. We berekenen dus welk percentage studenten na x aantal jaren zijn diploma behaalde sinds de eerste inschrijving in een bepaalde opleiding. Voor de profielen: soort opleiding & studiegebied wordt dan de gemiddelde studieduur berekend van alle opleidingen binnen het profiel. Voor alle duidelijkheid: er wordt dus niet berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch bachelordiploma hebben behaald. Er wordt wel berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch bachelordiploma hebben behaald voor een bepaalde opleiding sinds de start aan die specifieke opleiding. De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld: - Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding. Dit kan aan een andere instelling zijn dan de instelling waar de student zijn diploma behaalt. Zij- instromers worden dus mee geteld in de cijfers voor de instelling waarover gerapporteerd wordt. - Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject. - De noemer is het totaal van alle studenten die een eerste inschrijving in het traject hebben genomen in het vermelde academiejaar. Uitstroomcohorte Deze tabel geeft het aandeel studenten weer per jaar van afstuderen. Het betreffen dus allemaal afgestudeerde studenten. We berekenen dus welk percentage studenten afstudeert op x-jaar ten opzichte van alle afgestudeerde studenten in de opleiding aan de instelling. We tellen de studenten bij de instelling waar ze hun diploma hebben behaald. tudenten kunnen dus wel begonnen zijn aan hun traject aan een andere instelling. De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld: - Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding. Dit kan aan een andere instelling zijn dan de instelling waar de student zijn diploma behaald. Zij- instromers worden dus mee geteld in de cijfers voor de instelling waarover gerapporteerd wordt. - Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject. - De noemer is het totaal van alle studenten die een diploma hebben behaald in het traject (aan de instelling waarover gerapporteerd wordt) in het vermelde academiejaar. Laatst gekende inschrijving (drop- out) - Drop out: Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren zonder diploma is uitgestroomd uit

40 de opleiding. We kijken daarvoor naar de laatst gekende inschrijving van de ongekwalificeerde studenten. Indien er in het academiejaar van die laatst gekende inschrijving geen diploma is uitgereikt beschouwen we de student het jaar nadien als ongekwalificeerde uitstroom. (in theorie kan hij natuurlijk naar het buitenland zijn gegaan waar we de student niet kunnen traceren) abbatjaren worden alsvolgt opgevangen: tel dat iemand als drop out wordt gerekend in omdat de laatst gekende inschrijving genomen is in (en de student geen diploma heeft ontvangen). Als deze student nu in opnieuw een inschrijving neemt in het betreffende traject zal hij bij herberekening van het rapport ook geen drop out meer zijn in Uiteraard kunnen we dit pas herberekenen als de finale gegevens van beschikbaar zijn. De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld: - Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding in de instelling (de instelling van de eerste inschrijving in het traject. Let op: hij kan zijn diploma wel behaald hebben in een andere instelling) - Aantal academiejaren tot drop out: geeft het aantal jaren weer dat men een inschrijving had in het traject. Iemand die in de kolom met 1 academiejaar terecht komt heeft dus slechts 1 academiejaar een inschrijving gehad in het betreffende traject. Het jaar nadien werd geen inschrijving van deze student teruggevonden. Er wordt telkens gerekend met 'actieve' inschrijvingen op het einde van het academiejaar. tudenten die reeds uitschrijven in de loop van het academiejaar worden in deze tabellen dus niet als 'drop-out' beschouwd. - De noemer is het totaal van alle studenten die hun eerste inschrijving in het traject hebben genomen aan de betreffende instelling. zij instromers worden dus niet meegeteld in de cijfers van de instellingen.

41 Profiel opleiding office management PBA (office management PBA ) Academiejaar Geografische spreiding inrichtende instellingen Proportioneel marktaandeel van de inrichtende instellingen Instellingen XIO Hogeschool Limburg Artesis Hogeschool Antwe... Erasmushogeschool Brussel Katholieke Hogeschool Br... HUB-EHAL Katholieke Hogeschool Li... Katholieke Hogeschool Zui... Thomas More Mechelen Katholieke Hogeschool in... Thomas More Kempen Provinciale Hogeschool Li... Hogeschool West-Vlaande... Plantijn-Hogeschool Katholieke Hogeschool Le... Arteveldehogeschool Hogeschool Gent Karel de Grote-Hogeschoo... Aantal inschrijvingen Aantal inschrijvingen instellingen Verdeling geslachten Instelling Aantal inschrijvingen Aantal inschrijvingen Karel de Grote-Hogeschool KH Antwerpen 648 Hogeschool Gent Arteveldehogeschool 430 Katholieke Hogeschool Leuven 313 Plantijn-Hogeschool 198 Hogeschool West-Vlaanderen 186 Provinciale Hogeschool Limburg 159 Thomas More Kempen 155 Katholieke Hogeschool int-lieven 154 Thomas More Mechelen 147 Aantal inschrijvingen Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vl. 122 Katholieke Hogeschool Limburg 118 HUB-EHAL Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende 93 Erasmushogeschool Brussel 77 Artesis Hogeschool Antwerpen 60 0 Mannelijk Geslacht Vrouwelijk XIO Hogeschool Limburg 33 Benchmarkrapport versie 4.2 (opleiding) Pagina 5 van apr-13

42 Academiejaar * Academiejaar * Academiejaar * Academiejaar Academiejaar Academiejaar Academiejaar Academiejaar ** Opleiding office management PBA - Instelling Katholieke Hogeschool Leuven Kengetallen Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Aantal inschrijvingen en diploma's Cijfers voor niet afgesloten academiejaren betreffen de status op 27-apr-13 Katholieke Hogeschool Leuven Generatiestudenten Beursstudenten Diploma behaald AO TO BO KO Andere Totaal aantal inschrijvingen nvt nvt nvt nvt * = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf ). ** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. tatus op 27-apr-13 Academiejaar * Academiejaar * Academiejaar * Academiejaar Academiejaar Academiejaar Academiejaar Academiejaar ** Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatiestudenten Alle instellingen Beursstudenten Diploma behaald AO TO BO KO Andere Totaal aantal inschrijvingen nvt nvt nvt nvt * = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf ). ** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. tatus op 27-apr-13 Katholieke Hogeschool Leuven Alle instellingen Aantal trajectstarters Aantal trajectstarters Benchmarkrapport versie 4.2 (opleiding) Pagina 6 van apr-13

43 Opleiding office management PBA - Instelling Katholieke Hogeschool Leuven tudierendement Evolutie alle beschikbare academiejaren 100% 83,2% 86,5% 89,6% 89,0% 81,4% 82,4% 83,6% 78,9% 80% 76,0% 81,5% 81,3% 80,1% 79,3% 77,6% Huidige instelling Alle instellingen tudierendement 60% 40% 35,7% 20% 19,3% 0% Academiejaren Verdeling per geslacht in Verdeling per beursstudent J/N in % Huidige instelling Alle instellingen 100% Huidige instelling Alle instellingen 80% 83,3% 82,6% 80% 75,0% 81,3% 80,5% tudierendement 60% 40% 65,5% 67,8% tudierendement 60% 40% 63,6% 20% 20% 0% Mannelijk Geslacht Vrouwelijk 0% J N tudietoelage ontvangen Benchmarkrapport versie 4.2 (opleiding) Pagina 7 van apr-13

44 tudieduur (Time-to-graduation) Instroomcohortes Aantal afgestudeerden per studieduur Katholieke Hogeschool Leuven Aantal academiejaren tot diploma Aantal gediplomeerden per instroomcohorte Totaal Academiejaar van start traject Alle instellingen Aantal academiejaren tot diploma Aantal gediplomeerden per instroomcohorte Totaal Academiejaar van start traject Percentage afgestudeerden per studieduur Katholieke Hogeschool Leuven Aantal academiejaren tot diploma Time-to-graduation ratio instroom Totaal Academiejaar van start traject ,35% 1,18% 50,59% 10,59% 2,35% 67,06% ,19% 51,19% 7,14% 4,76% 64,29% ,02% 9,18% 60,20% ,20% 50,60% 51,81% ,20% 1,20% 2011 Alle instellingen Aantal academiejaren tot diploma Time-to-graduation ratio instroom Totaal Academiejaar van start traject ,12% 1,45% 39,89% 7,96% 1,66% 0,35% 54,43% ,42% 0,56% 42,38% 11,40% 2,38% 57,13% ,26% 0,66% 37,77% 9,25% 47,93% ,21% 0,60% 31,97% 33,78% ,55% 0,92% 1,47% ,29% 0,29% Benchmarkrapport versie 4.2 (opleiding) Pagina 8 van apr-13

45 tudieduur (Time-to-graduation): Uitstroomcohortes Aantal afgestudeerden per studieduur Katholieke Hogeschool Leuven Aantal academiejaren tot diploma Aantal gediplomeerden per uitstroomcohorte Totaal Academiejaar van diploma Niet van toepassing Alle instellingen Aantal academiejaren tot diploma Aantal gediplomeerden per uitstroomcohorte Totaal Academiejaar van diploma Niet van toepassing Percentage afgestudeerden per studieduur Katholieke Hogeschool Leuven Aantal academiejaren tot diploma Time-to-graduation ratio uitstroom Totaal Academiejaar van diploma ,00% 100,00% ,00% 100,00% ,27% 97,73% 100,00% ,89% 81,13% 16,98% 100,00% ,21% 10,34% 3,45% 100,00% ,79% 75,00% 16,07% 7,14% 100,00% Niet van toepassing Alle instellingen Aantal academiejaren tot diploma Time-to-graduation ratio uitstroom Totaal Academiejaar van diploma ,00% 100,00% ,22% 77,78% 100,00% ,68% 1,36% 97,96% 100,00% ,40% 1,34% 80,91% 15,35% 100,00% ,15% 1,15% 73,75% 20,87% 3,07% 100,00% ,74% 2,22% 70,41% 20,86% 5,03% 0,74% 100,00% Niet van toepassing Benchmarkrapport versie 4.2 (opleiding) Pagina 9 van apr-13

46 Laatst gekende inschrijving zonder diploma (Drop-outs) Aantal niet-gediplomeerde studenten per eerste academiejaar traject en jaren tot eventuele uitstroom. Katholieke Hogeschool Leuven Aantal academiejaren tot drop out Aantal drop outs Totaal Academiejaar van start traject Alle instellingen Aantal academiejaren tot drop out Aantal drop outs Totaal Academiejaar van start traject Percentage drop out per academiejaar Katholieke Hogeschool Leuven Aantal academiejaren tot drop out Drop-out-ratio Totaal Academiejaar van start traject ,48% 8,43% 3,61% 32,53% ,27% 5,68% 3,41% 1,14% 37,50% ,93% 4,12% 5,15% 40,21% ,57% 4,76% 14,29% 47,62% ,99% 79,75% 98,73% ,00% 100,00% Alle instellingen Aantal academiejaren tot drop out Drop-out-ratio Totaal Academiejaar van start traject ,00% 8,17% 2,01% 0,76% 0,48% 0,14% 45,57% ,49% 7,62% 2,66% 1,05% 1,05% 42,87% ,56% 9,05% 3,28% 5,18% 52,07% ,06% 10,41% 19,74% 66,22% ,79% 61,73% 98,53% ,71% 99,71% Benchmarkrapport versie 4.2 (opleiding) Pagina 10 van apr-13

47 Opleiding office management PBA - Instelling Katholieke Hogeschool Leuven Vestiging Abdij van Park, Leuven Kengetallen Aantal inschrijvingen en diploma's Katholieke Hogeschool Leuven, Abdij van Park, Leuven Academiejaar * Academiejaar * Academiejaar * Academiejaar Academiejaar Academiejaar Academiejaar Academiejaar ** Voltijds Deeltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatiestudenten Beursstudent Diploma behaald AO TO BO KO andere Totaal aantal inschrijvingen * = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf ). ** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. tatus op 27-apr-13 tudierendement Evolutie alle beschikbare academiejaren 100% 83,2% 86,5% 89,6% 89,0% 81,4% 82,4% 83,6% 78,9% 80% 76,0% 81,5% 81,3% 80,1% 79,3% 77,6% Huidige vestiging Alle instellingen tudierendement 60% 40% 35,7% 20% 19,3% 0% Academiejaren Verdeling per geslacht in Verdeling per studietoelage J/N in Benchmarkrapport versie 4.2 (opleiding) Pagina 11 van apr-13

48 100% Huidige vestiging Alle instellingen 100% Huidige instelling Alle instellingen 80% 83,3% 82,6% 80% 75,0% 81,3% 80,5% tudierendement 60% 40% 65,5% 67,8% tudierendement 60% 40% 63,6% 20% 20% 0% Mannelijk Geslacht Vrouwelijk 0% J N tudietoelage ontvangen Benchmarkrapport versie 4.2 (opleiding) Pagina 12 van apr-13

49 Bijlage A10: Overzicht van de belangrijkste activiteiten met betrekking tot internationalisering Internationale samenwerking binnen KHLeuven krijgt vorm via een piramide waarbij de intensiteit van samenwerking stijgt en het aantal partners daalt naar gelang de hoogte van de piramide. I. Mobiliteit studenten 1 Tabel 1: aantal uitgaande studenten (lange internationale uitwisseling) Aantal uitgaande studenten ERAMU min. 30 sp Aantal uitgaande studenten ERABEL min. 30 sp Aantal uitgaande studenten Internationale stage 22 sp Aantal uitgaande studenten Noord- Zuidstage 22 sp Totaal aantal uitgaande studenten in OM % uitgaande studenten OM % uitgaande studenten in KHLeuven * ,22% 12,9% ,33% 12,2% ,67% 14,3% ,89% 14,9% * ,58% no * 1 berekend t.o.v. het aantal uitgereikte diploma s * 2 nog onbekend Tabel 2: aantal uitgaande studenten lange ERAMU- en ERABELuitwisselingen per partner tussen en Partners voor uitgaande studentenmobiliteit (lange internationale uitwisselingen), minimum 30 sp Totaal aantal studenten Université Jean Moulin, Lyon, Frankrijk 17 Laurea University of Applied ciences, Finland 9 Universidad de Valladolid, panje 6 Universidad de Málaga, panje 6 Haute Ecole Galilée, ECEDI, Brussel 6 Hochschule fur Wirtschaft un recht, Berlin, Duitsland 6 Université du Littoral Côte d'opale, Dunkerque, Frankrijk 5 Haute Ecole Libre Mosane, Liège, België 4 Karlsruhe University of Applied ciences, Duitsland 4 Fachhochschule des bfi, Wien, Oostenrijk 3 Ostfold University College, Halden, Noorwegen 3 Haute Ecole Louvain en Hainaut, Mons-Charleroi, België 1 1 De definities inzake internationale mobiliteit zijn conform deze geformuleerd door Flamenco (Adviesnota 05/2012). Een lange uitwisseling omvat min. 15 credits in het buitenland; een korte uitwisseling omvat min. 1 credit in binnen- of buitenland in een internationale context.

50 Tabel 3: partners Noord-Zuidstage ( )(lange internationale uitwisseling), zie tabel 1 aantal uitgaande studenten tedenband uriname - Leuven, Para, uriname Via Via Tourism Academy, Ayacucho, Peru Via Via Tourism Academy, Tonsupa, Ecuador Belgium Campus Pretoria, Zuid-Afrika Alle tweedejaarsstudenten hebben een korte internationale ervaring at home (1credit) Tabel 4: aantal uitgaande studenten (korte internationale ervaring abroad: internationale weken) Totaal uitgaande studenten % uitgaande t.o.v. totaal aantal studenten 2OM Uitgaande/totaal aantal studenten ,6% 32/ ,8% 30/ ,0% 28/ ,0% 60/ ,3% 74/110 Tabel 5: aantal uitgaande studenten (korte internationale ervaring abroad) internationale weken per partner tussen en Totaal Partners voor uitgaande studentenmobiliteit (korte internationale uitwisselingen) aantal studenten aint-charles college, Madrid, panje 56 Unité Conference organised by Businet in Edinburgh, Verenigd Koninkrijk 42 The Hague university of applied sciences, Den Haag, Nederland 34 Fachhochschule des fbi Wien, Oostenrijk 22 IUT Quimper, Quimper, Frankrijk 13 Wroclaw chool of banking, Wroclaw, Polen 11 IUT aint-denis Paris XIII, Paris, Frankrijk 11 axion Hogeschool Deventer-Enschede, Nederland 10 Hogeschool Rotterdam, Rotterdam, Nederland 10 ITB Berlin, WOW project, Berlin, Duitsland 3 wiss chool of Management, European University of Rome Campus, Rome, Italië 3 Tomas Bata University, Zlin, Tsjechië 2 Tabel 6: aantal studenten KHLeuven en studenten HE Paul-Henri paak in het trialoogproject (korte internationale ervaring). Afwisselend telkens 1 dag georganiseerd in de ene instelling en 4 dagen in de andere instelling. KHLeuven HE Paul- Henri paak Thema's Les différences interculturelles entre Flamands et Francophones Famous Belgians Offre Culturelle en Flandre et en Wallonie Hoe omgaan met diversiteit aan het onthaal Les différences dans la culture entrepreneuriale en Flandre et en Wallonie

51 Tabel 7: aantal inkomende ERAMUstudenten (lange internationale uitwisseling) Inkomende ERAMUstudenten Herfst Inkomende ERAMUstudenten Lente Totaal aantal studenten Tabel 8: aantal inkomende ERAMUstudenten per partner tussen en Partners voor inkomende studentenmobiliteit ERAMU (lange internationale uitwisselingen) Totaal aantal studenten Universidad de Málaga, panje 20 Rennes chool of Business 17 University of Cyprus 13 Universidad Jaume I, Castellón, panje 12 Haagse Hogeschool, Nederland 12 Universidad de Valladolid, panje 12 Hanzehogeschool, Groningen 9 Universita di Bologna, Italië 9 Lahti University of Applied ciences, Finland 8 Wroclaw chool of Banking, Polen 7 LDV Parijs 6 Tomas Bata University, Zlin 6 Yasar University, Izmir, Turkije 6 Waterford Institute of Technology 6 Heilbronn Fachhochschule, Duitsland 6 Carinthia University of Applied ciences, 6 Fachhochschule des bfi, Wenen, Oostenrijk 5 University of Worcester, Engeland 5 Hogeschool Amsterdam, Nederland 5 Université du Littoral Côte d'opale, Duinkerke, Frankrijk 5 IBA Kolding, Denemarken 5 karbek University, Warshau, Polen 5 Andere* 55 *Alle partners met minder dan 5 inkomende studenten. Tabel 9: aantal inkomende ERABELstudenten (lange internationale uitwisseling) Inkomende ERABELstudenten Herfst Inkomende ERABELstudenten Lente Totaal aantal studenten

52 Tabel 10: aantal inkomende ERABELstudenten per partner tussen en Partners voor inkomende studentenmobiliteit ERABEL (lange internationale uitwisselingen) Totaal aantal studenten Haute Ecole Libre Mosane, Luik 1 Henalux, Namen 4 HEG, Ecsedi, Brussel 2 EPHEC, Brussel 4 Tabel 11: aantal inkomende studenten Bidiplomering (lange internationale uitwisseling) Haute Ecole Galilée Tabel 12: aantal inkomende studenten (korte internationale ervaring tijdens de internationale week) Totaal inkomende studenten KHLstudenten Aantal inkomende + KHL-studenten % inkomende studenten % KHL- studenten ,4% 32,6% ,5% 32,5% ,6% 41,4% ,5% 64,5% * 36 no no no * nog onbekend Tabel 13: aantal inkomende studenten (korte internationale ervaring tijdens de internationale week) per partner tussen en Partners voor inkomende studentenmobiliteit (korte internationale uitwisselingen) Totaal aantal inkomende studenten The Hague university of applied sciences, Den Haag, Nederland 22 Haute Ecole Libre Mosane, Liège, België 13 Fachhochschule des bfi Wien, Oostenrijk 12 Business College Bielefeld, Bielefeld, Duitsland 12 Hogeschool Rotterdam, Rotterdam, Nederland 11 aint-charles college, Madrid, panje 7 IUT Quimper, Quimper, Frankrijk 6 axion Hogeschool Deventer-Enschede, Nederland 5 Haute Ecole Louvain en Hainaut, Mons-Charleroi, België 5 Université Jean Moulin, Lyon, Frankrijk 4 Lycée Notre Dame Grâce, Maubeuge, Frankrijk 3

53 II. Mobiliteit staf Tabel 14: ERAMUpartners uitgaande lectoren in het kader van ERAMU tussen en ERAMUpartners voor uitgaande lectoren Aantal uitgaande lectoren chool of Banking, Wroclaw, Polen 3 axion Hogeschool Deventer-Enschede, Nederland 2 BA chool of Banking and Finance, Riga, Letland 1 Yasar University, Izmir, Turkijke 1 Koblenz University of Applied ciences, Remagen, Duitsland 1 Tabel 15: inkomende lectoren in het kader van ERAMU tussen en Naam Lector Komende van Onderwerp amuel Laufer Lycée Notre Dame Grâce, Maubeuge, Frankrijk Lezing voor studenten OM Milan Mikulastik Tomas Bata University, Zlin, Tjechië Lezing voor studenten OM Magdalena Rudnicka Wroclaw chool of Banking, Polen Voorbereiding IIP Wroclaw Tabel 16: partners uitgaande lectoren in het kader van een korte internationale uitwisseling (begeleiding van studenten naar het buitenland tijdens een internationale week) tussen en Partners voor uitgaande lectoren in het kader van een korte internationale uitwisseling Totaal aantal uitgaande lectoren Fachhochschule des bfi Wien, Oostenrijk 4 The Hague university of applied sciences, Den Haag, Nederland 4 aint-charles college, Madrid, panje 4 Unité Conference organised by Businet in Edinburgh, Verenigd Koninkrijk 3 Wroclaw chool of banking, Wroclaw, Polen 3 axion Hogeschool Deventer-Enschede, Nederland 2 IUT Quimper, Quimper, Frankrijk 2 Instituto Polytecnico de etúbal, etubal, Portugal 1 ITB Berlin, WOW project, Berlin, Duitsland 1 IUT aint-denis Paris XIII, Paris, Frankrijk 1 Hogeschool Rotterdam, Rotterdam, Nederland 1

54 Tabel 17: inkomende lectoren in het kader van een korte internationale uitwisseling (tijdens de internationale week) in de periode tussen en Partners voor inkomende lectoren in het kader van een korte internationale uitwisselingen Totaal aantal inkomende lectoren * Fachhoch-schule des bfi Wien, Oostenrijk 8 Haute Ecole Libre Mosane, Liège, België 2 Haute Ecole Louvain en Hainaut, Mons-Charleroi, België 2 Hoge-school Rotterdam Rotterdam, Nederland 2 axion Hoge-school Deventer-Enschede,Nederland 1 IUT Quimper, Quimper, Frankrijk 1 Université Jean Moulin, Lyon, Frankrijk 1 Business College Bielefeld, Bielefeld, Duitsland 1 aint-charles college, Madrid, panje - IUT aint-denis Paris XIII, Paris, Frankrijk - Lycée Notre Dame Grâce, Maubeuge, Frankrijk - * cijfers voor de periode tussen en , de cijfers voor zijn nog onbekend Tabel 18: totaal uitgaande staf Aantal uitgaande staf enkel binnen Erasmus Aantal uitgaande staf binnen korte internationale ervaring Aantal uitgaande staf congres of bijscholing Totaal aantal uitgaande staf Aantal VTE in OM Aantal lectoren in OM % uitgaande lectoren t.o.v. totaal aantal lectoren in OM % uitgaande staf in de KHLeuven , ,3% 20,0% , ,9% 36,4% , ,0% 24,4% III. amenwerking in internationale projecten Internationale projecten Enterprise-University Virtual Placements ERAMU ( LLP BE-ERAMU-ECUE) Promoting Virtual Mobility in Placements - ERAMU ( LLP BE-ERAMU-ECUE) Financial Education Levering the Implementation Efficiency in chools COMENIU ( LLP AT-COMENIU-CMP) Entrepreneurs for Tomorrow TEMPU ( TEMPU NL-TEMPU-JPHE) University Educators for ustainable Development ERAMU ( LLP UK- ERAMU-ENW)

55 IV. amenwerking beleid trategische partnerschappen: KHLeuven begint strategische partnerschappen te ontwikkelen. De bedoeling is een vijftal buitenlandse partners samen te brengen met wie intensief wordt samengewerkt rond beleidsopties en beleidskeuzes. Momenteel worden genoemd: Nederland: Hogeschool Arnhem-Nijmegen Hogeschool ZUYD Finland: Laurea University of applied ciences panje: Universitat Autonoma de Barcelona

56 KENGETALLEN KATHOLIEKE HOGECHOOL LIMBURG Office management - parallelle commissie 2

57 ZER Office Management Bijlage 4(1) Vergelijkend overzicht van de OLR in relatie tot de DLR via de AC en BC Concordantietabel DLR - Competenties: Algemene competenties MAs DLR ALGEMENE COMPETENTIE OFFICE MANAGEMENT/MAs a. b. A.1 c. d. e. a. b. A.2 c. d. e. a. A.3 b. c. a. A.4 b. c. a. b. A.5 c. d. e. a. b. A.6 c. d. e. a. b. A.7 c. d. e. a. A.8 b. c. A.9 a.

58 ZER Office Management Bijlage 4(1) Vergelijkend overzicht van de OLR in relatie tot de DLR via de AC en BC Concordantietabel DLR - Competenties: Beroepsspecifieke competenties MAs DLR Beroepsspecifieke Competenties MAs a. b. 1.1 c. d. a. 1.2 b. c. a. b. 1.3 c. d. e. a. 2.1 b. a. 2.2 b. a. 2.3 b. c. a. 2.4 b. a. b. 3.1 c. d. e. a. 3.2 b. c. a. b. 3.3 c. d. a. 4.1 b. c. a. 4.2 b. c. 4.3 a.

59 ZER Office Management Bijlage 4(1) Vergelijkend overzicht van de OLR in relatie tot de DLR via de AC en BC Concordantietabel DLR - Competenties: Algemene Competenties BVT DLR ALGEMENE COMPETENTIE OFFICE MANAGEMENT/BVT a. b. A.1 c. d. e. a. b. A.2 c. d. e. a. A.3 b. c. a. A.4 b. c. a. b. A.5 c. d. e. a. b. A.6 c. d. e. a. b. A.7 c. d. e. a. A.8 b. c. A.9 a.

60 ZER Office Management Bijlage 4(1) Vergelijkend overzicht van de OLR in relatie tot de DLR via de AC en BC Concordantietabel DLR - Competenties: Beroepsspecifieke competenties BVT DLR Beroepsspecifieke Competenties BVT 1.1 a. b. c. d. 1.2 a. b. c. d. e. f. 1.3 a. b. c. d. e. 2.1 a. b. 2.2 a. b. 2.3 a. b. c. 2.4 a. b. 3.1 a. b. c. d. e. 3.2 a. 3.3 a. b. c. 4.1 a. b. 4.2 a.

61 ZER Office Management Bijlage 4(2) Competentieprofiel Office Management: algemene competenties Algemene competenties Office Management Competentie A.1 Opbouwen van een kwaliteitsvolle rededering. A.2 Kritisch evalueren van het eigen functioneren en de werkomgeving en daarbij streven naar levenslang leren. A.3 Handelen vanuit ethische en deontologische principes A.4 Handelen vanuit duurzaamheidsprincipes en diversiteit. Gedragsindicatoren (eindniveau bachelor OM) a. Herkent een probleem/situatie b. Verzamelt relevante informatie c. Analyseert een probleem vanuit verschillende invalshoeken d. telt relevante vragen e. Beargumenteert een standpunt op basis van relevante criteria a. telt zijn eigen functioneren en de werking van de organisatie in vraag b. Herkent sterktes en zwaktes in het eigen functioneren en de werkomgeving c. Formuleert verbeterpunten d. tuurt eigen aanpak bij op basis van feedback en nieuwe inzichten e. Zoekt uit eigen beweging nieuwe leermogelijkheden a. Houdt zich aan de deontologische beroepsregels (bijv. beroepsgeheim) b. Handelt volgens algemeen aanvaarde ethische normen (bijv. in onze cultuur geen kinderarbeid) c. Handelt respectvol en integer (bijv.gaat vertrouwelijk om met informatie a. Gaat adequaat om met verscheidenheid binnen de organisatie (bijv. functiebeperking, cultuur, godsdienst, geslacht... ) b. Houdt rekening met de belangen en de gevoeligheden van andere culturen A.5 amenwerken als lid van een team en van de organisatie A.6 Kwaliteitsvol handelen o.m. door creatief, flexibel en nauwkeurig en met verantwoordelijkheidsgevoel te werken c. Gaat zorgzaam om met mensen, middelen en omgeving (bijv. ecologisch bewust, welzijn van de werknemers) a. Draagt actief bij tot een gemeenschappelijk resultaat (bijv. uitwisselen van informatie en informatie delen) b. Neemt verantwoordelijkheid in het uitvoeren van gedelegeerde taken en/of voor het eigen deel van het teamwerk c. Houdt zich aan gezamenlijk genomen beslissingen ook als deze niet stroken met de persoonlijke mening d. Heeft een open houding (geeft en aanvaardt feedback en kritiek; houdt rekening met de mening van anderen) e. Bevordert de teamgeest (vermijdt spanningen, enthousiasmeert en sluit compromissen) a. Blijft doelgericht functioneren in veranderde omstandigheden (mensen, middelen, doelen en procedures) b. Werkt zorgvuldig en nauwgezet met oog voor details en afwerking, ook onder tijdsdruk c. telt prioriteiten om de taken binnen de deadline af te werken d. Bedenkt alternatieve ideeën, voorstellen, oplossingen en acties en werkt ze uit e. Geen 9- to-5-mentaliteit: stelt zich flexibel op qua werktijden, aangepast aan de werkdruk en de noden

62 ZER Office Management Bijlage 4(2) Competentieprofiel Office Management: algemene competenties A.7 Klantgericht denken en handelen a. Leeft zich in de situatie van anderen in b. Verdiept zich in de situatie van klanten c. Luistert actief (naar klachten, problemen en wensen van klanten) d. Onderneemt acties om de dienstverlening aan de klanten te optimaliseren e. Communiceert adequaat met klanten A.8 Initiatief nemen en de impact daarvan a. Ziet werk, problemen, kansen, oplossingen alternatieven inschatten b. Onderneemt gepaste actie, bijv. zoekt (externe)hulp bij moeilijkheden, neemt taken op c. Neemt uit eigen beweging verantwoordelijkheid op A.9 Kwaliteitszorg integraal toepassen a. Past bij uitvoeren en opstellen van actieplannen of projecten de PDCA-cyclus toe.

63 ZER Office Management Bijlage 4(3) Competentieprofiel Office Management: beroepsspecifieke competenties MAs Beroepsspecifieke competenties Management Assistant Cluster Competentie Gedragsindicatoren (eindniveau bachelor OM) 2. Informatie 1. Meertalige communicatie (N, F; E, D) management 1.1 zich zowel mondeling als schriftelijk doelmatig uitdrukken en anderen daarbij adviseren a. spreekt en schrijft correct en efficiënt b. gebruikt gepaste woordenschat c. merkt taalkundige fouten en tekortkomingen op en formuleert er oplossingen voor d. gebruikt en citeert relevante taalkundige bronnen (bijv. woordenboeken, grammatica s, spellinggidsen, taaldatabanken e.d.) 1.2 zakelijke informatie adequaat ontvangen, redigeren en doorgeven a. begrijpt en interpreteert zakelijke informatie correct en geeft er het juiste gevolg aan (bijv. begrijpt inhoud rapport, begrijpt instructies) b. redigeert zakelijke informatie waar nodig c. presenteert, rapporteert, vergadert en onderhandelt 1.3 instaan voor de interne en externe zakelijke communicatie a. bepaalt zelfstandig of in opdracht de inhoud van de boodschap b. kiest een gepast communicatiemedium (bijv brieven, mails, memo s, dienstnota s, telefoon, artikel personeelsblad enz.) c. formuleert een boodschap logisch en gestructureerd d. past de stijl aan aan de doelgroep (inclusief non-verbaal gedrag) e. past de gangbare normen toe (bijv. BIN-normen, huisstijl ) 2.1 informatie verzamelen en selecteren a. verzamelt efficiënt gegevens vanuit betrouwbare, relevante bronnen b. analyseert informatie en beslist welke informatie essentieel is om interne en externe bedrijfsprocessen probleemloos te laten verlopen 2.2 informatie verwerken en beheren a. verwerkt zelfstandig gegevens tot direct bruikbare informatie, door de informatie te structureren en te synthetiseren b. beheert informatie zodat alle rechthebbenden deze snel en efficiënt kunnen terugvinden en raadplegen (bijv databank opzetten en up-to-date houden, bijdrage leveren aan een intranetsysteem, wiki maken enz.) 2.3 informatiedoorstroming verzorgen a. laat informatie efficiënt doorstromen naar de juiste doelgroepen b. onderkent lacunes in de informatie en in de doorstroming ervan c. rapporteert lacunes en suggereert oplossingen 2.4 relevante ICT-middelen gebruiken a. selecteert en gebruikt de meest geschikte ICT-middelen in concrete situatie b. volgt beroepsrelevante ontwikkelingen op ICT-vlak op en maakt ze zich eigen.

64 ZER Office Management Bijlage 4(3) Competentieprofiel Office Management: beroepsspecifieke competenties MAs 3. Facilitatie 4. Coördinatie 3.1 snel en efficiënt administratieve taken onderkennen en uitvoeren (met de meest geschikte ict-tool) 3.2 een project (congres, evenement, vergadering,...) logistiek voorbereiden en opvolgen 3.3 vanuit een dienstverlenende instelling ondersteuning bieden. 4.1 het secretariaat/kantoor of dienst plannen en beheren 4.2 een project (zakenreis, congres, evenement, vergadering,...) efficiënt organiseren, coördineren en vormgeven 4.3 de implementatie van het beleid ondersteunen a. beheert de agenda, s e.d. en zorgt voor postbehandeling b. klasseert en archiveert documenten op een logische manier c. bedient kantoorapparatuur vlot en correct d. voert correct commerciële en financiële verrichtingen uit (bijv. btw berekenen, courante boekhoudkundige taken verrichten, facturen opstellen en controleren, financiële administratie voeren enz.) e. lost juridische problemen op (bijv. problemen i.v.m. de wet op de handelspraktijken, aanmaningen tot betalen of vragen over handelshuur enz.) a. voorziet het nodige materiaal (bijv. videoconferentie of conference call mogelijk maken, bus bestellen, badges maken enz.) b. maakt persdossiers klaar, ontwerpt uitnodiging, maakt hand-outs, notuleert c. volgt op (bijv. verslag rondsturen, enquêtes verwerken, deelnamecertificaten bezorgen enz.) a. onthaalt bezoekers en leidt ze eventueel rond b. beheert het economaat (bijv. kiest kantoormateriaal en relatiegeschenken, bestelt ze tijdig) c. biedt ICT-ondersteuning aan collega s (bijv beamer/laptop aansluiten ) d. bemant beurs a. neemt dankzij een goed timemanagement en de nodige stressbestendigheid de verantwoordelijkheid voor de planning en het beheer van het secretariaat/kantoor b. bevordert het doelgericht handelen bij anderen c. coördineert, door kennis van de HRM-houding, mee de uitvoerende organisatie op middenkaderniveau a. stelt draaiboek op met uitvoerders, timing, budget, materiaal enz. b. delegeert en volgt op (eventueel) c. stelt vergaderagenda op, zit vergadering voor a. begrijpt de visie, strategie van de beleidsvoerders, vat de draagwijdte ervan, denkt oplossingsgericht mee en ondersteunt de implementatie van het beleid adequaat en kwaliteitsgericht

65 ZER Office Management Bijlage 4(4) Competentieprofiel Office Management: beroepsspecifieke competenties BVT Beroepsspecifieke competenties Bedrijfsvertaler / -tolk Cluster Competentie Gedragsindicatoren (eindniveau bachelor OM) 2. Informatiemanagement 1. Meertalige communicatie (N, F; E, D) 1.1 zich zowel mondeling als schriftelijk doelmatig uitdrukken en anderen daarbij adviseren a. spreekt en schrijft correct en efficiënt b. gebruikt gepaste woordenschat c. merkt taalkundige fouten en tekortkomingen op en formuleert er oplossingen voor d. gebruikt en citeert relevante taalkundige bronnen (bijv. woordenboeken, grammatica s, spellinggidsen, taaldatabanken e.d.) 1.2 zakelijke informatie adequaat ontvangen, redigeren en doorgeven, vertalen en/of tolken a. begrijpt en interpreteert zakelijke informatie correct en geeft er het juiste gevolg aan (bijv. begrijpt inhoud rapport, begrijpt instructies) b. redigeert zakelijke informatie waar nodig c. presenteert, rapporteert, vergadert en onderhandelt d. vertaalt en tolkt zakelijke informatie e. maakt en gebruikt thesauri a. doet een beroep op de relevante vertaalsoftware 1.3 instaan voor de interne en externe zakelijke communicatie a. bepaalt zelfstandig of in opdracht de inhoud van de boodschap b. kiest een gepast communicatiemedium (bijv. brieven, mails, memo s, dienstnota s, telefoon, artikel personeelsblad enz.) c. formuleert een boodschap logisch en gestructureerd d. past de stijl aan aan de doelgroep (inclusief non-verbaal gedrag) e. past de gangbare normen toe (bijv. BIN-normen, huisstijl ) 2.1 informatie verzamelen en selecteren a. verzamelt efficiënt gegevens vanuit betrouwbare, relevante bronnen b. analyseert informatie en beslist welke informatie essentieel is om interne en externe bedrijfsprocessen probleemloos te laten verlopen 2.2 informatie verwerken en beheren a. verwerkt zelfstandig gegevens tot direct bruikbare informatie, door de informatie te structureren en te synthetiseren b. beheert informatie zodat alle rechthebbenden deze snel en efficiënt kunnen terugvinden en raadplegen (bijv. databank opzetten en up-to-date houden, bijdrage leveren aan een intranetsysteem, wiki maken enz.) 2.3 informatiedoorstroming verzorgen a. laat informatie efficiënt doorstromen naar de juiste doelgroepen b. onderkent lacunes in de informatie en in de doorstroming ervan c. rapporteert lacunes en suggereert oplossingen 2.4 relevante ICT-middelen gebruiken a. selecteert en gebruikt de meest geschikte ICT-middelen in concrete situatie

66 ZER Office Management Bijlage 4(4) Competentieprofiel Office Management: beroepsspecifieke competenties BVT 3. Facilitatie 4. Coördinatie 3.1 snel en efficiënt administratieve taken onderkennen en uitvoeren (met de meest geschikte ict-tool) 3.2 een project (congres, evenement, vergadering,...) logistiek voorbereiden en opvolgen 3.3 vanuit een dienstverlenende instelling ondersteuning bieden. 4.1 het secretariaat/kantoor of dienst plannen en beheren 4.2 de implementatie van het beleid ondersteunen b. volgt beroepsrelevante ontwikkelingen op ICT-vlak op en maakt ze zich eigen. a. beheert de agenda, s e.d. en zorgt voor postbehandeling b. klasseert en archiveert documenten op een logische manier c. bedient kantoorapparatuur vlot en correct d. voert correct commerciële en financiële verrichtingen uit (bijv. btw berekenen, courante boekhoudkundige taken verrichten, facturen opstellen en controleren, financiële administratie voeren enz.) e. lost juridische problemen op (bijv. problemen i.v.m. de wet op de handelspraktijken, aanmaningen tot betalen of vragen over handelshuur enz.) a. maakt persdossiers klaar, ontwerpt uitnodiging, maakt hand-outs, notuleert a. onthaalt bezoekers en leidt ze eventueel rond b. biedt ICT-ondersteuning aan collega s (bijv. beamer/laptop aansluiten ) c. bemant beurs a. neemt dankzij een goed timemanagement en de nodige stressbestendigheid de verantwoordelijkheid voor de planning en het beheer van het secretariaat/kantoor b. bevordert het doelgericht handelen bij anderen a. begrijpt de visie, strategie van de beleidsvoerders, vat de draagwijdte ervan, denkt oplossingsgericht mee en ondersteunt de implementatie van het beleid adequaat en kwaliteitsgericht

67 ZER Office Management Bijlage 5(1) chematisch programmaoverzicht MAs PBA OFFICE MANAGEMENT Afstudeerrichting MANAGEMENT AITANT 1e opleidingsfase TALEN Code uren p p e e r r Docent u w j 08/12/13 em1 em 2 e a blok 1 7w e a k r Nederlands QA07M DeEs 4 4 +M blok 2 6w E x blok 3 a 7w m e n E x blok 4 a 6w m e n Frans QA08AQ WuLi /M Frans communicatieve vaardigheden QA tel 2 2 M Engels QA08AP BrMi Engels communicatieve vaardigheden QA076A BrMi 2 2 M Duits QA08AL Biu Duits communicatieve vaardigheden QA076B DiRo 2 2 M s t u d i e p n t e n p r o e f e x a m e n E x a m e n OFFICE MANAGEMENT ICT-toepassingen QA076C JsDi M Nationale en internationale economie QA085M 6 2,5 67 CuKe Inleiding tot het recht QA ,5 39 CooAn 3 3 Financiële en handelstechnieken QA07M3 4 1,5 46 CuBr Management en organisatie QA CuBr 2 2 MEERTALIG PROJECT QA077 3 Biu, BrMi,DiRo, tel, WuLi paans (facultatief) Italiaans (facultatief) Totaal 60 22,50 595, samen met 1BVT

68 ZER Office Management Bijlage 5(1) chematisch programmaoverzicht MAs PBA OFFICE MANAGEMENT Afstudeerrichting MANAGEMENT-AITANT/HRM 2e opleidingsfase TALEN Code Zakelijke communicatie in het Nederlands QA DeEs 2 2 s t u d i e p E E E 8/12/2013 em1 em 2 x x x u w j BLOK 1 a BLOK 2 a BLOK 3 a n e a t m m m e a BLOK 4 e k r e e e n n n n p e r uren p e r Docent E x a m e n Zakelijk Frans QA GoTa 4 4 /M Communicatieve vaardigheden Frans QA GoTa 2 2 M Zakelijk Engels QA BrMi 4 4 /M Communicatieve vaardigheden Engels QA BrMi 2 2 M Zakelijk Duits QA MiEl /M Communicatieve vaardigheden Duits QA MiEl 2 2 M PROJECT ONDERNEMEN QA DeEs/CuBr/CuKe 4 4 PE ICT-TOEPAINGEN ( OFFLINE) QA07NX TiEv 4 M 4 M TAGE QA077J 3 GoTa,WuLi tage/1w M KRITICHE REFLECTIE QA07Z9 5 1,5 40 MePe Filosofie 2 2 Ethiek 2 MAJOR MANAGEMENT AITANT/HRM MANAGEMENT AITANCE E-tools QA ,5 39 TiEv 3 3 M Organisatie en onthaal QA078R JeVi 2 2 PE HRM Human Resources Management (1) QA078Q BaAn 2 2 M Economisch en sociaal recht QA07O paans of Italiaans (facultatief) Totaal * een presentatie tijdens examenweek (onderdeel PE) samen met 2MA M&E samen met 2BV en 2BT samen met 1KMOa 2OM samen

69 ZER Office Management Bijlage 5(1) chematisch programmaoverzicht MAs PBA OFFICE MANAGEMENT Afstudeerrichting MANAGEMENT-AITANT/M&E Code s t u uren 2e opleidingsfase d p p Docent i e e e r r p 8/12/2013 em1 em 2 u w j BLOK 1 TALEN Zakelijke communicatie in het Nederlands QA DeEs 2 2 n t e n e e k a a r E x a m e n BLOK 2 E x a m e n BLOK 3 E x a m e n BLOK 4 E x a m e n Zakelijk Frans QA GoTa 4 4 /M Communicatieve vaardigheden Frans QA GoTa 2 2 M Zakelijk Engels QA BrMi 4 4 /M Communicatieve vaardigheden Engels QA BrMi 2 2 M Zakelijk Duits QA MiEl /M Communicatieve vaardigheden Duits QA MiEl 2 2 M MEDIA & EVENT ICT-toepassingen QA07NX TiEv 4 M 4 M ICT-toepassingen (online) en beeldbew QA078U TiEv 4 4 M/ Mediamanagement 1 QA078V JeVi 2 2 Financiële en organisatorische aspecten QA078W NN 2 2 Eventmanagement QA ,5 42 DeLu/JeVi 2 PE 2 2 Project ondernemen QA DeEs/CuBr/CuKe 4 4 PE Kritische reflectie QA07Z9 5 1,5 40 MePe Ethiek 2 Filosofie 2 2 TAGE QA077J 3 GoTa,WuLi tage/1w M paans of Italiaans (facultatief) Totaal *: alleen een presentatie tijdens examenweek (onderdeel PE) samen met 2MA M&E 2OM samen samen met 2MA

70 ZER Office Management Bijlage 5(1) chematisch programmaoverzicht MAs PBA OFFICE MANAGEMENT Afstudeerrichting MANAGEMENT-AITANT/HRM 3e opleidingsfase Code E E Docent x x a a p r m m 08/12/13 em1 em BLOK 1 BLOK 2 BLOK 3 BLOK 4 e e t n n TALEN e 7 weken 7 weken 7 weken Communicatieve vaardigheden Frans QA1195 n5 35 WuLi M/ Communicatieve vaardigheden Engels QA BrMi M/ Communicatieve vaardigheden Duits QA Biu M/ Communicatieve vaardigheden Nederlands QA078D 3 21 DeEs 3 PE t u d i e u n j a a r u e n E x a m e n TAGE QA08DP 12 MiEl,BrMi, GoTa, WuLi RZL QA Rot 2 2 M MAJOR MANAGEMENT AITANT/HRM MANAGEMENT AITANCE Organisatie en PR QA07ZP 5 Biu,JaMa, MiEl PE killslab QA088Y 7 49 MiEl,CuKe,BrMi,GoTa,DeEs,Wout 2 2 M /PE* 3 PE ICT -toepassingen QA TiEv 2 2 M Meertalige communicatie QA07ZQ 5 Franse correspondentie 14 DeGh 1 1 M Interculturele communicatie Frans 7 GoTa 1 PE Engelse correspondentie 14 BrMi 1 1 Duitse correspondentie 14 VbIv 1 1 Telefoneren en solliciteren N/F/E/D 21 DeEs/DeGh/BrMi/DiRo 3 M/M/PE** T A G E HRM HRM (2) QA BakAn 4 PE ociaal recht QA HeIn 1 3 TOTAAL * in de loop van week 7 een tussentijdse presentatie ** oefencase en examencase telefoneren alsook sollicitatiegesprek kunnen vanaf week 7 samen met 3MA/M&E samen met 3BV en 3BT 3OM samen PBA OFFICE MANAGEMENT j t Afstudeerrichting MANAGEMENT-AITANT/M&E Code a u 3e opleidingsfase d a E E i r Docent x x e u a a p r BLOK 1 BLOK 2 m BLOK 3 m 08/12/13 em1 em 2 u e w 7w e 7 w e n n n n t TALEN e Communicatieve vaardigheden Frans QA1195 n5 WuLi M/ Communicatieve vaardigheden Engels QA BrMi M/ Communicatieve vaardigheden Duits QA Biu M/ BLOK 4 E x a m e n Mediamanagement ICT -toepassingen voor online media en DTP QA07ZP 7 cgu/tiev M Meertalige communicatie QA Meertalig copywriting DeEs, GoTa 2 4 /PE telefoneren en solliciteren DeEs/DeGh/BrMi/DiRo 3 M/PE Mediamanagement II QA JeVi 4 2 M Juridische en deontologische aspecten QA HeIn 4 M T A G E EVENT MANAGEMENT Organisatie evenement QA GoTa, JeVi 1 x x PE TAGE QA08DP 12 MiEl,BrMi, GoTa, WuLi M RZL QA Rot 2 2 M TOTAAL samen met 3MA/HRM 3OM samen

71 ZER Office Management Bijlage 5(2) chematisch programmaoverzicht BVT PBA OFFICE MANAGEMENT Afstudeerrichting BEDRIJFVERTALER EN -TOLK 1e opleidingsfase /12/13 em1 em 2 TALEN Code p e r w e e k p e r j a a r Docent Nederlands QA07M DeEs 4 4 +M Frans QA08AQ WuLi /M Initiatie Frans Vertalen en Tolken QA DeGh 2 2 /M Engels QA08AP BrMi t u d i e p u n t e n Initiatie Engels Vertalen en Tolken QA BePa 2 2 /M Duits QA08AL Biu Duits communicatieve vaardigheden QA076B DiRo 2 2 M uren blok 1 7 w p r o e f e x a m e n blok 2 6 w E x a m e n blok 3 7 w E x a m e n blok 4 6 w E x a m e n OFFICE MANAGEMENT ICT-toepassingen QA076C JsDi M Nationale en internationale economie QA085M 6 2,5 67 CuKe Inleiding tot het recht QA ,5 39 CooAn 3 3 Financiële en handelstechnieken QA07M3 4 1,5 46 CuBr Management en organisatie QA CuBr 2 2 MEERTALIG PROJECT QA077 3 Biu, BrMi,DiRo, tel, WuLi paans (facultatief) Italiaans (facultatief) totaal 60,0 22,5 595, samen met 1MAs

72 ZER Office Management Bijlage 5(2) chematisch programmaoverzicht BVT PBA OFFICE MANAGEMENT Afstudeerrichting BEDRIJFVERTALER EN -TOLK Code t uren u Major Tolken em 1: 2BVT, sem 2: 2BT Docent d 2e opleidingsfase p p i e e e r r p 8/12/2013 em1 em 2 u w j BLOK 1 Talen E x a BLOK 2 m e n Zakelijke communicatie in het Nederlands QA DeEs 2 2 Zakelijke Communicatie en Taalkunde Frans QA07M GoTa M/ 2 PE Zakelijke Communicatie en Taalkunde Engels QA07M DeEs M/ 2 PE Zakelijke Communicatie en Taalkunde Duits QA07M MiEl M/ 2 PE n t e n e e k a a r E x a m e n BLOK 3 E x a m e n BLOK 4 E x a m e n Vertalen en Tolken Frans Vertalen en Tolken QA ,5 39 DeGh 3 3 M/ Engels Vertalen en Tolken QA ,5 39 BePa 3 3 M/ Duits Vertalen en Tolken QA cli 4 4 M/ Major Bedrijfstolken Major Frans Tolken QA07NN 4 1,5 39 DeGh 3 3 M Major Engels Tolken QA07NO 4 1,5 39 BePa 3 3 Major Duits Tolken QA07NP cli 2 2 Office Management ICT-toepassingen QA07NY TiEv 4 M 4 M Economisch en sociaal recht QA07O CooAn 2 2 Project ondernemen QA DeEs/CuBr/CuKe 4 4 PE Kritische reflectie QA07Z9 5 1,5 40 Me Pe Ethiek 2 Filosofie 2 2 paans of Italiaans (facultatief) totaal * een presentatie tijdens de examenweek (onderdeel PE) samen met 2BV samen met 2MA/HRM en 2BV 2OM samen

73 ZER Office Management Bijlage 5(2) chematisch programmaoverzicht BVT PBA OFFICE MANAGEMENT Afstudeerrichting BEDRIJFVERTALER EN -TOLK Code t uren u Major Vertalen em 1: 2BVT, sem 2: 2BV Docent d 2e opleidingsfase p p E E E i e e x x x e r r a a a em1 em 2 p /12/2013 BLOK 1 m BLOK 2 m BLOK 3 m BLOK 4 u w j e e e n e a n n n t Talen e a e Zakelijke communicatie in het Nederlands QA k 28 r n DeEs 2 2 Zakelijke Communicatie en Taalkunde Frans QA07M GoTa M/ 2 PE Zakelijke Communicatie en Taalkunde Engels QA07M DeEs M/ 2 PE Zakelijke Communicatie en Taalkunde Duits QA07M MiEl M/ 2 PE E x a m e n Vertalen en Tolken Frans Vertalen en Tolken QA ,5 39 DeGh 3 3 M/ Engels Vertalen en Tolken QA ,5 39 BePa 3 3 M/ Duits Vertalen en Tolken QA cli 4 4 M/ Major Bedrijfsvertalen Major Frans Vertalen QA07NN 4 1,5 39 DeGh 3 3 M Major Engels Vertalen QA07NO 4 1,5 39 BePa 3 3 Major Duits Vertalen QA07NP cli 2 2 Office Management ICT-toepassingen QA07NY TiEv 4 M 4 M Economisch en sociaal recht QA07O CooAn 2 2 Project ondernemen QA DeEs/CuBr/CuKe 4 4 PE Kritische reflectie QA07Z9 5 1,5 40 Me Pe Ethiek 2 Filosofie 2 2 paans of Italiaans (facultatief) totaal * een presentatie tijdens de examenweek (onderdeel PE) samen met 2BT samen met 2MA/HRM en 2BT 2OM samen

74 ZER Office Management Bijlage 5(2) chematisch programmaoverzicht BVT PBA OFFICE MANAGEMENT AFTUDEERRICHTING BEDRIJFVERTALER EN -TOLK Major Tolken 3e opleidingsfase E E x x em1 em a a 08/12/13 u BLOK 1 BLOK 2 m BLOK 3 m BLOK 4 n t e Communicatieve vaardigheden Nederlands (//MAs) QA078D n 3 21 DeEs 3 MEERTALIGE ZAKELIJKE COMMUNICATIE QA07NQ 4 Franse Correspondentie 13 DeGh 1 1 Engelse Correspondentie 13 BrMi 1 1 Duitse Correspondentie 13 VbIv 1 1 Telefoneren en solliciteren 21 DeEs/DeGh/BrMi/DiRo 3 Code u b s t u d i e p p e r w e e k uren p e r j a a r Docent e n e n E x a m e n MAJOR BEDRIJFTOLKEN Frans Tolken QA088Z 7 65 DeGh 5 5 M Engels Tolken QA BePa 5 5 M Duits Tolken QA cli 4 6 M ICT- TOEPAINGEN QA TiEv /BePa ICT- toepassingen 26 TiEv 2 2 M DL-Trados 7 BePa 1 PE RECHT QA078C 3 HeIn / BePa ociaal Recht 7 HeIn 1 Internationale Instellingen 14 BePa 2 PE PROJECT INTERNE EN EXTERNE COMMUNICATIE QA08CZ DeGh/BePa/cLi/Wout 20 PE TAGE (9 weken) QA08DV 12 DeGh/BePa/MiEl/GoTa M RZL QA Rot 2 2 M totaal samen met 3BV samen met 3MA/HRM en 3BV 3OM samen

75 ZER Office Management Bijlage 5(2) chematisch programmaoverzicht BVT PBA OFFICE MANAGEMENT AFTUDEERRICHTING BEDRIJFVERTALER EN -TOLK Major Vertalen MEERTALIGE ZAKELIJKE COMMUNICATIE QA07NQ 4 Franse Correspondentie 13 DeGh 1 1 Engelse Correspondentie 13 BrMi 1 1 Duitse Correspondentie 13 VbIv 1 1 Telefoneren en solliciteren 21 DeEs/DeGh/BrMi/DiRo 3 Code E E 3e opleidingsfase x x p w p j a a e e e a em1 em 2 m m r e r a u 08/12/ BLOK 1 BLOK 2 e BLOK 3 e BLOK 4 n k r n n t Communicatieve vaardigheden Nederlands (//MAs) QA078D 3 21 DeEs 3 u b s t u d i e p e n uren Docent E x a m e n MAJOR BEDRIJFVERTALEN Frans Vertalen QA088V 7 65 DeGh 5 5 Engels Vertalen QA088W 7 65 BePa 5 5 Duits Vertalen QA088X 7 64 cli 4 6 ICT- TOEPAINGEN QA TiEv /BePa ICT- toepassingen 26 TiEv 2 2 M DL-Trados 7 BePa 1 P/E RECHT QA078C 3 HeIn / BePa ociaal Recht 7 HeIn 1 Internationale Instellingen 14 BePa 2 P/E PROJECT INTERNE EN EXTERNE COMMUNICATIE QA08CZ DeGh/BePa/cLi/Wout 20 P/E TAGE (9 weken) QA08DU 12 DeGh/BePa/MiEl/GoTa M RZL QA Rot 2 2 M totaal samen met 3BT samen met 3MA/HRM en 3BT 3OM samen

76 ZER Office Management Bijlage 7 Omvang van het ingezette personeel, ingedeeld naar categorie van aanstelling Tabel 1b: omvang van het ingezette personeel, ingedeeld naar categorie van aanstelling (professionele en kunstopleidingen) Ambt Naam personeelslid1 Korte omschrijving vak-inhoudelijk expertise-domein Onderwijs-opdracht in de opleidingen uitgedrukt in studiepunten2 Globaal opdrachtvolume in Eventuele andere functies Hoogst behaalde /C5 instelling, uitgedrukt in VTE3 binnen de opleiding4 diploma ONDERWIJZEND PERONEEL (OP) Lector Beeken Patrick Engels / Engels Vertalen & Tolken % onderzoek/optieverantwo Lic. Germaanse ordelijke filologie Billen usan Duits 21 40% vertrouwenspersoon Lic. Germaanse filologie Broekmans Micheline Engels % optieverantwoordelijke Lic. Germaanse filologie Coolen Ann rechtsvakken 8 100% Lic. Rechten Cuypers Brigitte economische vakken % Lic. Cuypers Kerry economische vakken % studietijdmeting Lic. De chryver Luc marketing/innovatie/creativiteit 4 55% onderzoek Decerf Ghislaine Frans / Frans Vertalen & Tolken 70 80% Desair Esther Nederlands / Communicatieve vaardigheden % Di Costanzo Romina Duits % Lic TEW + Master of cience Lic. Romaanse filologie Lic. Taal- en Letterkunde: Germaanse filologie Lic. En langues et littératures/orie ntation: allemandanglais Goris Tanja Frans 53 70% onderwijsontwikkeling Lic. Taal- en Letterkunde: Romaanse talen Henry Inge sociaal recht 7 100% Lic. rechten Lic. Handels- en Heusdens Frank economische vakken 3 100% Bestuurswetensc happen Janssens Martine Frans 5 55% onderwijsontwikkeling Lic. Vertaler Frans-paans Lic. Jehin Viviane eventmanagement 22 25% Communicatiewe tenschappen Meylaerts Peter ethiek / filosofie 5 100% studentenparticipatie Lic. Wijsbegeerte Missotten Els Duits 49 50% Rottiers tijn RZL 3 30% chepers Livin Duits / Duits Vertalen & Tolken % teuckers Els Frans 6 50% Verbeeck Yvette Duits 4 100% Wouters tan ICT % Wuytens Lieve Frans 31 80% studiebegeleiding Praktijklector Janssens Dirk ICT 3 100% GATPROFEOREN (GP)6 Timmers Evi ICT 21 50% Bakos Annelies HRM 3 20% onderzoek chepers Guido ICT 7 20% lic. Taal- en letterkunde: germaanse talen Lic. Wijsbegeerte + Lic. Politieke en ociale wetenschappen Lic. Vertaler N-E- D Lic. En langues et littératures romanes Lic. Germaanse filologie Doctor in de Wetenschappen: Natuurkunde Lic. Romaanse filologie Geaggregeerde Lager ecundair Onderwijs: handel Gegradueerde Toegepaste Informatica Assistent in de Psychologie Geaggregeerde Lager ecundair Onderwijs: Frans - geschiedenis Tabel 2b: omvang van het ingezette personeel naar geslacht en leeftijd (professionele en kunstopleidingen) Geslacht Leeftijdscategorie Totaal M V Onderwijzend personeel Gastprofessoren Overige 0

77 Instelling: Katholieke Hogeschool Limburg Opleiding: office management PBA tudieomvang: 180 studiepunten Benchmark rapport Hoger Onderwijs Academiejaar Laatste update gegevens: 27-apr-13

78 Toelichting: Doelstelling Dit rapport dient ter ondersteuning van de kwaliteitszorg in het Hoger Onderwijs. Meer specifiek dient het als ondersteuning bij de zelfevaluaties van de opleidingen in de hogescholen en universiteiten. Het rapport biedt informatie over een opleiding in een vergelijkend perspectief. Elke opleiding kan zich aan de hand van de ingevulde indicatoren spiegelen aan Vlaamse gemiddeldes en zich zo een genuanceerder beeld vormen van de eigen sterktes en zwaktes. Indicatoren zoals gebruikt in dit rapport dienen uiteraard geïnterpreteerd te worden in de context van de eigen instelling en opleiding. Een afwijking van een gemiddelde is slechts een aanzet om te gaan zoeken naar onderliggende verschillen. Dit rapport wil vooral informatie aanreiken die het de instellingen en opleidingen mogelijk maakt om meer gericht te gaan zoeken naar verklaringen voor zowel goede als mnder goede resultaten in het kader van de eigen doelstellingen. Werkwijze Elk rapport wordt gegenereerd met een voorgedefinieerd standaardsjabloon uit het datawarehouse voor Hoger Onderwijs van het ministerie van Onderwijs en Vorming op basis van de gegevens zoals ze zijn doorgegeven aan de Databank Hoger Onderwijs. Het is dus voor elke instelling/opleiding identiek in opbouw, berekeningswijze en definities. Inhoud Het rapport bevat 8 thema's: - Geografische spreiding. - Individueel marktaandeel van de inrichtende instellingen. - aantal actieve inschrijvingen per inrichtende instelling. - Verdeling geslachten. - Kengetallen. - tudierendement. - tudieduur (time to graduation). - Ongekwalificeerde uitstroom (drop-out-rate) Elk van deze thema's kan berekend worden op verschillende aggregatieniveaus of profielen. Er worden rapporten voorzien voor elk van deze profielen. Op deze manier kan elke opleiding zich benchmarken met de gemiddelde waarde voor deze opleiding in heel Vlaanderen. Dit rapport bevat de meest gedetailleerde informatie, namelijk die voor de opleidingen zelf. De profielen zijn: - oort opleiding - tudiegebied - Opleiding Ook kunnen alle indicatoren zowel berekend worden voor een specifieke instelling als over de instellingen heen. De kengetallen en het studierendement kan bovendien berekend worden tot op het niveau van de vestigingsplaats waar de studenten zijn ingeschreven. De aggregaatniveaus zijn: - Alle instellingen - Instelling - Vestiginsplaats De rapporten hebben betrekking op afgesloten academiejaren (dwz. alle data die gebruikt wordt uit de bronsystemen (DHO) werd gevalideerd door de instellingen) of de laatst beschikbare status van de niet afgesloten academiejaren. De teldatum is steeds terug te vinden op het voorblad van het rapport en onder de tabellen waar niet-afgesloten gegevens gebruikt worden. Definities Hieronder vindt men de definities van de gehanteerde velden/begrippen in het rapport. Kengetallen Inschrijvingen: In dit rapport tellen we enkel actieve inschrijvingen (dwz inschrijvingen waarvoor men nadien uitschreef werden niet meegeteld) - Voltijds: Inschrijvingen voor 54 studiepunten of meer worden beschouwd als voltijdse inschrijvingen. - Niet-voltijds: Inschrijvingen voor 53 studiepunten of minder worden beschouwd als deeltijdse inschrijvingen. - Mannelijk: Alle actieve inschrijvingen van mannen - Vrouwelijk: Alle actieve inschrijvingen van vrouwen - Generatiestudent: Aantal inschrijvingen van studenten die zich voor de eerste maal inschrijven in het hoger onderwijs in Vlaanderen

79 voor een academische of professionele bachelor. - Beursstudent: Alle actieve inschrijvingen van studenten die een studietoelage hebben ontvangen. (enkel data voor de beschikbare jaren) - Aantal trajectstarters: Voor elke student in een opleiding wordt telkens het eerste academiejaar opgezocht waarin hij/zij een inschrijving had voor de opleiding. Aangezien het datawarehouse HO maar teruggaat tot het academiejaar , zijn de eerste betrouwbare 'eerste inschrijvingen' die vanaf academiejaar Deze cijfers over trajectstarters worden ook gebruikt om in de kruistabellen voor studieduur en drop-out de cohortes samen te stellen. Daar vertrekken we in de linkerkolom telkens van de trajectstarters met een eerste inschrijving in hetzelfde jaar. - Diploma behaald: Aantal inschrijvingen waarvoor een diploma werd behaald in het desbetreffende jaar. - secundair onderwijs: Voor elke ingeschreven student gaan we na of we een match vinden in de databanken voor secundair onderwijs in Vlaanderen. Dit gebeurt in twee stappen. Eerst zoeken we een match op basis van een diploma secundair onderwijs. Indien gekend nemen we de onderwijsvorm (AO/TO/KO/BO) voor dit diploma. Indien we geen diploma terugvinden maar wel een match op INZ-nummer nemen we de onderwijsvorm van de laatst gekende inschrijving in het secundair onderwijs. - AO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een AOdiploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs. - TO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een TOdiploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs. - BO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een BOdiploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs. - KO : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode gekoppeld kon worden aan een KOdiploma - of inschrijving - in het secundair onderwijs. - Andere : Het aantal inschrijvingen dat aan de hand van bovenvermelde methode niet gekoppeld kon worden aan een onderwijsvorm in het secundair onderwijs. tudierendement - tudierendement: De ratio van het totaal aantal verworven studiepunten ten opzichte van het totaal aantal opgenomen studiepunten met impact op leerkrediet in een opleiding. (dwz: waarvoor niet tijdig werd uitgeschreven om leerkrediet terug te krijgen). Het studierendement wordt dus berekend met de geaggregeerde studiepunten op het niveau van de opleiding. tudieduur (time to graduation) Instroomcohorte Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren zijn of haar diploma heeft behaald binnen de opleiding. We berekenen dus welk percentage studenten na x aantal jaren zijn diploma behaalde sinds de eerste inschrijving in een bepaalde opleiding. Voor de profielen: soort opleiding & studiegebied wordt dan de gemiddelde studieduur berekend van alle opleidingen binnen het profiel. Voor alle duidelijkheid: er wordt dus niet berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch bachelordiploma hebben behaald. Er wordt wel berekend hoeveel studenten er na x academiejaren een academisch bachelordiploma hebben behaald voor een bepaalde opleiding sinds de start aan die specifieke opleiding. De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld: - Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding. Dit kan aan een andere instelling zijn dan de instelling waar de student zijn diploma behaalt. Zij- instromers worden dus mee geteld in de cijfers voor de instelling waarover gerapporteerd wordt. - Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject. - De noemer is het totaal van alle studenten die een eerste inschrijving in het traject hebben genomen in het vermelde academiejaar. Uitstroomcohorte Deze tabel geeft het aandeel studenten weer per jaar van afstuderen. Het betreffen dus allemaal afgestudeerde studenten. We berekenen dus welk percentage studenten afstudeert op x-jaar ten opzichte van alle afgestudeerde studenten in de opleiding aan de instelling. We tellen de studenten bij de instelling waar ze hun diploma hebben behaald. tudenten kunnen dus wel begonnen zijn aan hun traject aan een andere instelling. De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld: - Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding. Dit kan aan een andere instelling zijn dan de instelling waar de student zijn diploma behaald. Zij- instromers worden dus mee geteld in de cijfers voor de instelling waarover gerapporteerd wordt. - Aantal academiejaren tot diploma: geeft het aantal jaren weer waarbinnen men zijn diploma heeft behaald. Iemand die in de kolom met 1 academiejaar terecht komt heeft dus zijn diploma behaald in hetzelfde academiejaar als zijn eerste inschrijving voor dit traject. - De noemer is het totaal van alle studenten die een diploma hebben behaald in het traject (aan de instelling waarover gerapporteerd wordt) in het vermelde academiejaar. Laatst gekende inschrijving (drop- out) - Drop out: Deze tabel geeft het aandeel studenten weer dat binnen het weergegeven aantal jaren zonder diploma is uitgestroomd uit

80 de opleiding. We kijken daarvoor naar de laatst gekende inschrijving van de ongekwalificeerde studenten. Indien er in het academiejaar van die laatst gekende inschrijving geen diploma is uitgereikt beschouwen we de student het jaar nadien als ongekwalificeerde uitstroom. (in theorie kan hij natuurlijk naar het buitenland zijn gegaan waar we de student niet kunnen traceren) abbatjaren worden alsvolgt opgevangen: tel dat iemand als drop out wordt gerekend in omdat de laatst gekende inschrijving genomen is in (en de student geen diploma heeft ontvangen). Als deze student nu in opnieuw een inschrijving neemt in het betreffende traject zal hij bij herberekening van het rapport ook geen drop out meer zijn in Uiteraard kunnen we dit pas herberekenen als de finale gegevens van beschikbaar zijn. De verschillende componenten van deze kruistabel zijn alsvolgt ingevuld: - Academiejaar van start traject = het eerste jaar in de opleiding in de instelling (de instelling van de eerste inschrijving in het traject. Let op: hij kan zijn diploma wel behaald hebben in een andere instelling) - Aantal academiejaren tot drop out: geeft het aantal jaren weer dat men een inschrijving had in het traject. Iemand die in de kolom met 1 academiejaar terecht komt heeft dus slechts 1 academiejaar een inschrijving gehad in het betreffende traject. Het jaar nadien werd geen inschrijving van deze student teruggevonden. Er wordt telkens gerekend met 'actieve' inschrijvingen op het einde van het academiejaar. tudenten die reeds uitschrijven in de loop van het academiejaar worden in deze tabellen dus niet als 'drop-out' beschouwd. - De noemer is het totaal van alle studenten die hun eerste inschrijving in het traject hebben genomen aan de betreffende instelling. zij instromers worden dus niet meegeteld in de cijfers van de instellingen.

81 Profiel opleiding office management PBA (office management PBA ) Academiejaar Geografische spreiding inrichtende instellingen Proportioneel marktaandeel van de inrichtende instellingen Instellingen XIO Hogeschool Limburg Artesis Hogeschool Antwe... Erasmushogeschool Brussel Katholieke Hogeschool Br... HUB-EHAL Katholieke Hogeschool Li... Katholieke Hogeschool Zui... Thomas More Mechelen Katholieke Hogeschool in... Thomas More Kempen Provinciale Hogeschool Li... Hogeschool West-Vlaande... Plantijn-Hogeschool Katholieke Hogeschool Le... Arteveldehogeschool Hogeschool Gent Karel de Grote-Hogeschoo... Aantal inschrijvingen Aantal inschrijvingen instellingen Verdeling geslachten Instelling Aantal inschrijvingen Aantal inschrijvingen Karel de Grote-Hogeschool KH Antwerpen 648 Hogeschool Gent Arteveldehogeschool 430 Katholieke Hogeschool Leuven 313 Plantijn-Hogeschool 198 Hogeschool West-Vlaanderen 186 Provinciale Hogeschool Limburg 159 Thomas More Kempen 155 Katholieke Hogeschool int-lieven 154 Thomas More Mechelen 147 Aantal inschrijvingen Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vl. 122 Katholieke Hogeschool Limburg 118 HUB-EHAL Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende 93 Erasmushogeschool Brussel 77 Artesis Hogeschool Antwerpen 60 0 Mannelijk Geslacht Vrouwelijk XIO Hogeschool Limburg 33 Benchmarkrapport versie 4.2 (opleiding) Pagina 5 van apr-13

82 Academiejaar * Academiejaar * Academiejaar * Academiejaar Academiejaar Academiejaar Academiejaar Academiejaar ** Opleiding office management PBA - Instelling Katholieke Hogeschool Limburg Kengetallen Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Aantal inschrijvingen en diploma's Cijfers voor niet afgesloten academiejaren betreffen de status op 27-apr-13 Katholieke Hogeschool Limburg Generatiestudenten Beursstudenten Diploma behaald AO TO BO KO Andere Totaal aantal inschrijvingen nvt nvt nvt nvt * = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf ). ** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. tatus op 27-apr-13 Academiejaar * Academiejaar * Academiejaar * Academiejaar Academiejaar Academiejaar Academiejaar Academiejaar ** Voltijds Niet-voltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatiestudenten Alle instellingen Beursstudenten Diploma behaald AO TO BO KO Andere Totaal aantal inschrijvingen nvt nvt nvt nvt * = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf ). ** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. tatus op 27-apr-13 Katholieke Hogeschool Limburg Alle instellingen Aantal trajectstarters Aantal trajectstarters Benchmarkrapport versie 4.2 (opleiding) Pagina 6 van apr-13

83 Opleiding office management PBA - Instelling Katholieke Hogeschool Limburg tudierendement Evolutie alle beschikbare academiejaren 100% Huidige instelling Alle instellingen 84,8% 86,2% 84,6% 81,6% 81,4% 82,0% 81,5% 81,3% 80,1% 80,0% 80% 77,9% 79,3% 76,0% 78,9% tudierendement 60% 40% 20% 19,3% 18,8% 0% Academiejaren Verdeling per geslacht in Verdeling per beursstudent J/N in % Huidige instelling Alle instellingen 100% Huidige instelling Alle instellingen 80% 84,5% 81,4% 82,6% 80% 80,1% 75,0% 82,8% 80,5% 67,8% tudierendement 60% 40% tudierendement 60% 40% 20% 20% 0% Mannelijk Geslacht Vrouwelijk 0% J N tudietoelage ontvangen Benchmarkrapport versie 4.2 (opleiding) Pagina 7 van apr-13

84 tudieduur (Time-to-graduation) Instroomcohortes Aantal afgestudeerden per studieduur Katholieke Hogeschool Limburg Aantal academiejaren tot diploma Aantal gediplomeerden per instroomcohorte Totaal Academiejaar van start traject Alle instellingen Aantal academiejaren tot diploma Aantal gediplomeerden per instroomcohorte Totaal Academiejaar van start traject Percentage afgestudeerden per studieduur Katholieke Hogeschool Limburg Aantal academiejaren tot diploma Time-to-graduation ratio instroom Totaal Academiejaar van start traject ,04% 42,86% 4,08% 48,98% ,17% 5,66% 3,77% 56,60% ,59% 9,26% 51,85% ,67% 41,67% 43,33% Alle instellingen Aantal academiejaren tot diploma Time-to-graduation ratio instroom Totaal Academiejaar van start traject ,12% 1,45% 39,89% 7,96% 1,66% 0,35% 54,43% ,42% 0,56% 42,38% 11,40% 2,38% 57,13% ,26% 0,66% 37,77% 9,25% 47,93% ,21% 0,60% 31,97% 33,78% ,55% 0,92% 1,47% ,29% 0,29% Benchmarkrapport versie 4.2 (opleiding) Pagina 8 van apr-13

85 tudieduur (Time-to-graduation): Uitstroomcohortes Aantal afgestudeerden per studieduur Katholieke Hogeschool Limburg Aantal academiejaren tot diploma Aantal gediplomeerden per uitstroomcohorte Totaal Academiejaar van diploma Niet van toepassing Alle instellingen Aantal academiejaren tot diploma Aantal gediplomeerden per uitstroomcohorte Totaal Academiejaar van diploma Niet van toepassing Percentage afgestudeerden per studieduur Katholieke Hogeschool Limburg Aantal academiejaren tot diploma Time-to-graduation ratio uitstroom Totaal Academiejaar van diploma ,00% 100,00% ,00% 100,00% ,59% 7,41% 100,00% ,70% 85,19% 11,11% 100,00% ,12% 15,62% 6,25% 100,00% Niet van toepassing Alle instellingen Aantal academiejaren tot diploma Time-to-graduation ratio uitstroom Totaal Academiejaar van diploma ,00% 100,00% ,22% 77,78% 100,00% ,68% 1,36% 97,96% 100,00% ,40% 1,34% 80,91% 15,35% 100,00% ,15% 1,15% 73,75% 20,87% 3,07% 100,00% ,74% 2,22% 70,41% 20,86% 5,03% 0,74% 100,00% Niet van toepassing Benchmarkrapport versie 4.2 (opleiding) Pagina 9 van apr-13

86 Laatst gekende inschrijving zonder diploma (Drop-outs) Aantal niet-gediplomeerde studenten per eerste academiejaar traject en jaren tot eventuele uitstroom. Katholieke Hogeschool Limburg Aantal academiejaren tot drop out Aantal drop outs Totaal Academiejaar van start traject Alle instellingen Aantal academiejaren tot drop out Aantal drop outs Totaal Academiejaar van start traject Percentage drop out per academiejaar Katholieke Hogeschool Limburg Aantal academiejaren tot drop out Drop-out-ratio Totaal Academiejaar van start traject ,00% 2,00% 48,00% ,38% 3,85% 44,23% ,55% 10,91% 1,82% 47,27% ,29% 10,17% 8,47% 55,93% ,09% 64,91% 100,00% ,00% 100,00% Alle instellingen Aantal academiejaren tot drop out Drop-out-ratio Totaal Academiejaar van start traject ,00% 8,17% 2,01% 0,76% 0,48% 0,14% 45,57% ,49% 7,62% 2,66% 1,05% 1,05% 42,87% ,56% 9,05% 3,28% 5,18% 52,07% ,06% 10,41% 19,74% 66,22% ,79% 61,73% 98,53% ,71% 99,71% Benchmarkrapport versie 4.2 (opleiding) Pagina 10 van apr-13

87 Opleiding office management PBA - Instelling Katholieke Hogeschool Limburg Vestiging Agoralaan Gebouw B, Diepenbeek Kengetallen Aantal inschrijvingen en diploma's Katholieke Hogeschool Limburg, Agoralaan Gebouw B, Diepenbeek Academiejaar * Academiejaar * Academiejaar * Academiejaar Academiejaar Academiejaar Academiejaar Academiejaar ** Voltijds Deeltijds Mannelijk Vrouwelijk Generatiestudenten Beursstudent Diploma behaald AO TO BO KO andere Totaal aantal inschrijvingen * = Brondata afkomstig uit Databank Tertiair Onderwijs. Let op: definities voor data kunnen verschillend zijn met gegevensdefinities uit de huidige databank DHO (vanaf ). ** = Cijfers voor niet afgesloten academiejaren. tatus op 27-apr-13 tudierendement Evolutie alle beschikbare academiejaren 100% Huidige vestiging Alle instellingen 84,8% 86,2% 84,6% 81,6% 81,4% 82,0% 81,5% 81,3% 80,1% 80,0% 80% 77,9% 79,3% 76,0% 78,9% tudierendement 60% 40% 20% 19,3% 18,8% 0% Academiejaren Verdeling per geslacht in Verdeling per studietoelage J/N in Benchmarkrapport versie 4.2 (opleiding) Pagina 11 van apr-13

88 100% Huidige vestiging Alle instellingen 100% Huidige instelling Alle instellingen 80% 84,5% 81,4% 82,6% 80% 80,1% 75,0% 82,8% 80,5% 67,8% tudierendement 60% 40% tudierendement 60% 40% 20% 20% 0% Mannelijk Geslacht Vrouwelijk 0% J N tudietoelage ontvangen Benchmarkrapport versie 4.2 (opleiding) Pagina 12 van apr-13

89 ZER Office Management Bijlage 3 Overzicht van de activiteiten van de opleiding met betrekking tot internationalisering 3.1 Cijfers CREDIT MOBILITY* Academiejaar behaalde diploma's aantal stud CM behaald % studenten CM behaald % % GEMIDDELD ,6% 14% *Credit mobility: de adviesnota van de werkgroep spreekt over credit mobility wanneer een student minimum 15 credits heeft verworven of minder dan 15 credits heeft verworven tijdens een verblijf in het buitenland van 3 onafgebroken maanden. Academiejaar Behaalde diploma's tudie (min 30 ECT) TUDENTENMOBILITEIT tage (12 ECT) % int. ervaring t.o.v. studenten aantallen % int. ervaring t.o.v. totaal aantal studiepunten ,2% 1,3% ,9% 0,5% ,0% 5,3% ,1% 1,9% ,2% 2,5% GEMIDDELD 26,9% 2,3% 3.2 Activiteiten Internationalisation Abroad 1 ste fase: Field trip naar Keulen, Aken of Düsseldorf 2 de fase: Internationale congresweek i.s.m. EW Aanvullen? Congres m.b.t. globalisering en internationale mogelijkheden van netwerken. 5 1/2 -daagse congresweek in Dresden inclusief 2-daags bezoek aan Praag samen met studenten en docenten EW.

90 ZER Office Management Bijlage 3 Overzicht van de activiteiten van de opleiding met betrekking tot internationalisering Congres m.b.t. LLL in internationale context 5 1/2 -daagse congresweek in Dresden, inclusief culturele en bedrijfsbezoeken en een daguitstap naar Berlijn samen met studenten en docenten EW Congres m.b.t. trends en hoe hierop inspelen als afstuderende 5 1/2 -daagse congresweek in Dresden, inclusief daguitstap naar Leipzig samen met studenten en docenten EW Congres m.b.t. toekomstbeeld 5 1/2 -daagse congresweek in Dresden, inclusief 2- daagse in Berlijn met culturele en bedrijfsbezoeken samen met studenten en docenten EW. 3 de fase: internationale stagemogelijkheid, Erasmusmogelijkheden, deelnamemogelijkheid aan Businet tudent Event, enz. 1 ste fase: meertalige projectweek (o.m. interview Erasmusstudenten) 2 de fase: meertalig project, socialmediaproject met Finse studenten, Cofeb, Landeskunde 3 de fase: International Institutions met Erasmusstudenten, uitwisseling Naamse studenten, internationale gastdocenten, binnenlandse stage in internationale context, 3.3. Acties De opleiding is bezig met het integreren van 3 credits voor internationalisering in het programma. De student zal voor het behalen van deze credits verschillende mogelijkheden hebben: Internationaal: Erasmus- of Erabelverblijf, een internationale stage, internationale belevingsweken, congresweken het helpen organiseren van internationale weken, actief ondersteunen van internationale studenten op de campus, Dit zal van start gaan vanaf

VERIFIEERBARE FEITEN Toerisme. Een evaluatie van de kwaliteit van de Master of Science in het Toerisme aan de Vlaamse universiteiten

VERIFIEERBARE FEITEN Toerisme. Een evaluatie van de kwaliteit van de Master of Science in het Toerisme aan de Vlaamse universiteiten VERIFIEERBARE FEITEN Toerisme Een evaluatie van de kwaliteit van de Master of Science in het Toerisme aan de Vlaamse universiteiten www.vluhr.be/kwaliteitszorg Brussel september 2015 Hoofdstuk I Hoofdstuk

Nadere informatie

VERIFIEERBARE FEITEN Office management - parallelle commissie 1

VERIFIEERBARE FEITEN Office management - parallelle commissie 1 VERIFIEERBARE FEITEN Office management - parallelle commissie 1 Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele opleidingen Bachelor Office m anagement aan de Arteveldehogeschool, Hogeschool PXL, Karel

Nadere informatie

VERIFIEERBARE FEITEN Logopedische en audiologische wetenschappen

VERIFIEERBARE FEITEN Logopedische en audiologische wetenschappen VERIFIEERBARE FEITEN Logopedische en audiologische wetenschappen Een evaluatie van de kwaliteit van de academische opleidingen Logopedische en audiologische wetenschappen aan de Vlaamse universiteiten

Nadere informatie

VERIFIEERBARE FEITEN Bachelor in het onderwijs: Secundair onderwijs

VERIFIEERBARE FEITEN Bachelor in het onderwijs: Secundair onderwijs VERIFIEERBARE FEITEN Bachelor in het onderwijs: ecundair onderwijs parallelle commissie 4 Een evaluatie van de kwaliteit van professioneel gerichte opleidingen Bachelor in het onderwijs: ecundair onderwijs

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL

VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN. Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 426 van 9 april 2014 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

1 JOURNALISTIEK. Opleidingsonderdeel andere instelling

1 JOURNALISTIEK. Opleidingsonderdeel andere instelling Artesis Hogeschool (nu UA) Bachelor in de productontwikkeling Algemene economie 3 Economische inzichten Artesis Hogeschool (nu UA) Bachelor in de productontwikkeling Bedrijfseconomie 3 Economische inzichten

Nadere informatie

vrijstellingen office management 2013/2014

vrijstellingen office management 2013/2014 vrijstellingen office management 201/201 1 Office Management Bedrijfscommunicatie/1 () Toepassingen ICT/1 () Bedrijfseconomie/1 () Boekhouden & handelsdoc. (deel 1)/2 () Bedrijfscommunicatie/2 () Toepassingen

Nadere informatie

OFFICE MANAGEMENT VERKORTE TRAJECTEN. Event- en Projectmanagement Management Assistant Medical Management Assistant

OFFICE MANAGEMENT VERKORTE TRAJECTEN. Event- en Projectmanagement Management Assistant Medical Management Assistant Arteveldehogeschool Opleiding Office Management Campus Kantienberg Voetweg 66 9000 Gent trajectbeheerofm@arteveldehs.be VERKORTE TRAJECTEN OFFICE MANAGEMENT Event- en Projectmanagement Management Assistant

Nadere informatie

vrijstellingen journalistiek 2014/2015

vrijstellingen journalistiek 2014/2015 vrijstellingen journalistiek De onderstaande tabel is een weergave van de vrijstellingen toegekend door de Toelatingscommissie voorbije academiejaren, in de opleiding JOURNALISTIEK. Studenten kregen enkel

Nadere informatie

VERIFIEERBARE FEITEN

VERIFIEERBARE FEITEN VERIFIEERBARE FEITEN Sport en bewegen Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele opleiding Sport en bewegen aan de Hogeschool West-Vlaanderen www.vluhr.be/kwaliteitszorg Brussel mei 2015 VERIFIEERBARE

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN OFFICE MANAGEMENT

VERKORTE TRAJECTEN OFFICE MANAGEMENT Arteveldehogeschool Opleiding Office Management Campus Kantienberg Voetweg 66 9000 Gent info@officemanagement.be VERKORTE TRAJECTEN OFFICE MANAGEMENT Event- en Projectmanagement Management Assistant Medical

Nadere informatie

BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR

BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2016-2017 1 Inleiding 2 2 Arteveldehogeschool 3 2.1 Bachelor in het bedrijfsmanagement 3 2.2 Bachelor in de grafische en digitale media

Nadere informatie

06-'07 bedrijfsmanagement, accountancy-fiscaliteit 1 Communicatievaardigheden Bedrijfsmanagement Bedrijfscommunicatie NIET!!!

06-'07 bedrijfsmanagement, accountancy-fiscaliteit 1 Communicatievaardigheden Bedrijfsmanagement Bedrijfscommunicatie NIET!!! ARTESIS 08-'09 Vastgoed 1 Recht 1 Bedrijfsmanagement recht en ondernemen ARTEVELDEHOGESCHOOL 07-'08 Bachelor in het communicatiemanagement 1 Inleiding multimedia Bedrijfsmanagement Pc-toepassingen 07-'08

Nadere informatie

ANTWOORD. Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN

ANTWOORD. Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 483 van 5 april 2012 van GOEDELE VERMEIREN Hoger onderwijs Werkstudenten Onder

Nadere informatie

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL

Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN. Management Assistant Afstandsleren Medical Management Assistant Afstandsleren

VERKORTE TRAJECTEN. Management Assistant Afstandsleren Medical Management Assistant Afstandsleren Arteveldehogeschool Opleiding Office Management Campus Kantienberg Voetweg 66 9000 Gent trajectbeheerofm@arteveldehs.be VERKORTE TRAJECTEN OFFICE MANAGEMENT Management Assistant Afstandsleren Medical Management

Nadere informatie

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen.

Het is dan ook belangrijk dat jongeren bewust kiezen voor STEM-opleidingen. VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 219 van 14 januari 2013 van ANN BRUSSEEL Geïntegreerde lerarenopleiding Aandacht

Nadere informatie

VERIFIEERBARE FEITEN Oosterse Studies. Een evaluatie van de kwaliteit van de academische opleidingen Oosterse Studies aan de Vlaamse universiteiten

VERIFIEERBARE FEITEN Oosterse Studies. Een evaluatie van de kwaliteit van de academische opleidingen Oosterse Studies aan de Vlaamse universiteiten VERIFIEERBARE FEITEN Oosterse Studies Een evaluatie van de kwaliteit van de academische opleidingen Oosterse Studies aan de Vlaamse universiteiten www.vluhr.be/kwaliteitszorg Brussel september 2014 Hoofdstuk

Nadere informatie

VERIFIEERBARE FEITEN Master-na-Master Geneeskunde

VERIFIEERBARE FEITEN Master-na-Master Geneeskunde VERIFIEERBARE FEITEN Master-na-Master Geneeskunde Een evaluatie van de kwaliteit van de academische opleidingen Master-na-Master Geneeskunde aan de Vlaamse universiteiten www.vluhr.be/kwaliteitszorg Brussel

Nadere informatie

BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015

BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 1 Inleiding 3 2 Arteveldehogeschool 4 2.1 Bachelor in het bedrijfsmanagement 4 2.2 Bachelor in de grafische en digitale media

Nadere informatie

BACHELOR IN HET OFFICE MANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013-2014

BACHELOR IN HET OFFICE MANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013-2014 BACHELOR IN HET OFFICE MANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013-2014 1 Inleiding 2 2 ONDERWIJSINSTELLING Hogeschool Gent 3 2.1 Opleiding Office management 3 2.2 Opleiding Bedrijfsmanagement 4 3 ONDERWIJSINSTELLING

Nadere informatie

VERIFIEERBARE FEITEN Retailmanagement

VERIFIEERBARE FEITEN Retailmanagement VERIFIEERBARE FEITEN Retailmanagement Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele opleiding Bachelor in het retailmanagement aan Hogeschool Gent www.vluhr.be/kwaliteitszorg Brussel oktober 2015

Nadere informatie

Kan de minister voor de studierichting Bachelor in de Verpleegkunde volgende vragen beantwoorden.

Kan de minister voor de studierichting Bachelor in de Verpleegkunde volgende vragen beantwoorden. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 168 van GRIET COPPÉ datum: 23 december 2014 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Bachelor in de Verpleegkunde - In- en

Nadere informatie

BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015

BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 BACHELOR IN HET COMMUNICATIEMANAGEMENT VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 1 Inleiding 3 2 Arteveldehogeschool 4 2.1 Bachelor in het bedrijfsmanagement 4 2.2 Bachelor in de grafische en digitale media

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN. Management Assistant Medical Management Assistant Event- en Projectmanagement

VERKORTE TRAJECTEN. Management Assistant Medical Management Assistant Event- en Projectmanagement Arteveldehogeschool Opleiding Office Management Campus Kantienberg Voetweg 66 9000 Gent trajectbeheerofm@arteveldehs.be VERKORTE TRAJECTEN OFFICE MANAGEMENT Management Assistant Medical Management Assistant

Nadere informatie

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs...

OVERZICHT. Inleiding... 4 Organisatie van het hoger onderwijs in Vlaanderen... 5 Tabel 1: Aantal inschrijvingen in het hoger onderwijs... HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS - BEKNOPT /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ACADEMIEJAAR 2016-2017 OVERZICHT Inleiding...

Nadere informatie

VERIFIEERBARE FEITEN Drama. Een evaluatie van de kwaliteit van de academische opleidingen Drama aan de Vlaamse hogescholen

VERIFIEERBARE FEITEN Drama. Een evaluatie van de kwaliteit van de academische opleidingen Drama aan de Vlaamse hogescholen VERIFIEERBARE FEITEN Drama Een evaluatie van de kwaliteit van de academische opleidingen Drama aan de Vlaamse hogescholen www.vluhr.be/kwaliteitszorg Brussel januari 2016 VERIFIEERBARE FEITEN Algemeen

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten HOGER ONDERWIJS Studenten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding (1) 1 inschrijvingen naar finaliteit (1)(2) go vgo ogo Totaal cursisten

Nadere informatie

Bachelor in het Office Management. Campus Brussel- Academiejaar 2015-2016. Naamswijziging: Vermindering aantal studiepunten:

Bachelor in het Office Management. Campus Brussel- Academiejaar 2015-2016. Naamswijziging: Vermindering aantal studiepunten: Campus Brussel- Academiejaar 2015-2016 Wijzigingen in het opleidingsprogramma van de 1e opleidingsfase Bachelor in Office Management campus Brussel Naamswijziging: Het OPO Nederlands 1 van 3 studiepunten

Nadere informatie

DE ONDERWIJSVISITATIE Politieke Wetenschappen

DE ONDERWIJSVISITATIE Politieke Wetenschappen DE ONDERWIJSVISITATIE Politieke Wetenschappen Een evaluatie van de kwaliteit van de academische opleidingen Politieke Wetenschappen aan de Vlaamse universiteiten www.vluhr.be/kwaliteitszorg Brussel februari

Nadere informatie

Status: goedgekeurd. Karel de Grote-Hogeschool Office-Management Event- en Projectmanagement 2013-2014 Project 1: praktijk en skills (3stp)

Status: goedgekeurd. Karel de Grote-Hogeschool Office-Management Event- en Projectmanagement 2013-2014 Project 1: praktijk en skills (3stp) Departement en Bedrijfskunde Artesis Hogeschool erpen 2009-2010 Seminaries en projecten (3stp) Artesis Hogeschool erpen 2011-2012 Frans Vakinhoud 2 (4stp) 2011-2012 Schriftelijk Frans 1 (4stp) 2013-2014

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php pagina 1 van 6 Departement en Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in de industriã«le wetenschappe Bouwkunde 2009-2010 Statistiek (3stp) Arteveldehogeschool 2010-2011 Management (6stp) Arteveldehogeschool

Nadere informatie

Status: goedgekeurd. Karel de Grote-Hogeschool. Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in het bedrijfsmanagement Financie- En Verzekeringswezen

Status: goedgekeurd. Karel de Grote-Hogeschool. Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in het bedrijfsmanagement Financie- En Verzekeringswezen Departement Handels en Bedrijfskunde Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in het bedrijfsmanagement Financie- En Verzekeringswezen 2012-2013 ICT (6stp) Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in het bedrijfsmanagement

Nadere informatie

VERIFIEERBARE FEITEN Milieu. Een evaluatie van de kwaliteit van de academische opleidingen Milieu aan de Vlaamse universiteiten

VERIFIEERBARE FEITEN Milieu. Een evaluatie van de kwaliteit van de academische opleidingen Milieu aan de Vlaamse universiteiten VERIFIEERBARE FEITEN Milieu Een evaluatie van de kwaliteit van de academische opleidingen Milieu aan de Vlaamse universiteiten www.vluhr.be/kwaliteitszorg Brussel mei 2015 VERIFIEERBARE FEITEN Algemeen

Nadere informatie

Campus Brussel.- Academiejaar

Campus Brussel.- Academiejaar Campus Brussel.- Academiejaar 2016-2017 Wijzigingen in het opleidingsprogramma van de 1e opleidingsfase Bachelor in Office Management campus Brussel Naamswijziging: (afstemming met OM Aalst) Het OPO inleiding

Nadere informatie

VERIFIEERBARE FEITEN Bachelor in het onderwijs: Secundair onderwijs

VERIFIEERBARE FEITEN Bachelor in het onderwijs: Secundair onderwijs VERIFIEERBARE FEITEN Bachelor in het onderwijs: ecundair onderwijs parallelle commissie 3 Een evaluatie van de kwaliteit van de professioneel gerichte opleidingen Bachelor in het onderwijs: ecundair onderwijs

Nadere informatie

Meertalige communicatie Tolken Vertalen. Toegepaste taalkunde op masterniveau

Meertalige communicatie Tolken Vertalen. Toegepaste taalkunde op masterniveau Meertalige communicatie Tolken Vertalen Antwerpen Brussel Toegepaste taalkunde op masterniveau Rijke talencombinaties o Nederlands o + Engels, Frans of Duits o + Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans,

Nadere informatie

SDV MARKETING Curriculum 2010-2011

SDV MARKETING Curriculum 2010-2011 Vooropleiding: Bedrijfsmanagement, Internationaal ondernemen Legende: EVK = vrijgesteld Onderwijsinstelling: Karel de Grote-hogeschool Totaal studieduurverkortingsprogramma: 64 blauw = keuzevak Deeltraject

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten BASISONDERWIJS Leerlingen HOGER ONDERWIJS Studenten en cursisten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding van het volwassenenonderwijs

Nadere informatie

1 Communicatiemanagement

1 Communicatiemanagement sonderdeel AP Hogeschool Journalistiek Filosofie & Recht Actualiteit in perspectief AP Hogeschool Journalistiek Journalistieke context Communicatie essentials AP Hogeschool Hotelmanagement Sales en marketing

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN Officemanagement

VERKORTE TRAJECTEN Officemanagement VERKORTE TRAJECTEN Officemanagement 0 Arteveldehogeschool Opleiding Officemanagement Campus Kantienberg Voetweg 000 Gent trajectbeheerofm@arteveldehs.be www.arteveldehs.be VERKORTE TRAJECTEN OFFICEMANAGEMENT

Nadere informatie

Handleiding onderwijsvisitaties VLIR-VLHORA tabellen

Handleiding onderwijsvisitaties VLIR-VLHORA tabellen Handleiding onderwijsvisitaties VLIR-VLHORA tabellen Naar aanleiding van de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen zijn de tabellen met betrekking tot de len en de studieduur voor het onderwijsvisitatieprotocol

Nadere informatie

VERIFIEERBARE FEITEN Industrieel productontwerpen

VERIFIEERBARE FEITEN Industrieel productontwerpen VERIFIEERBARE FEITEN Industrieel productontwerpen Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele opleiding Industrieel productontwerpen aan de Hogeschool West-Vlaanderen www.vluhr.be/kwaliteitszorg

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

BACHELOR VOOR GRADUAATSTUDENTEN COMBINATIE WERKEN / STUDEREN

BACHELOR VOOR GRADUAATSTUDENTEN COMBINATIE WERKEN / STUDEREN DE HOGESCHOOL MET HET NETWERK PCVO Limburg PCVO Handel + PCVO Maasland BACHELOR VOOR GRADUAATSTUDENTEN COMBINATIE WERKEN / STUDEREN PXL-BUSINESS PXL-IT VLOT SERIEUS 1 BACHELOR VOOR GRADUAATSTUDENTEN AFSTUDEERRICHTINGEN

Nadere informatie

Bachelor voor. PXL - Business PXL - IT. serieus

Bachelor voor. PXL - Business PXL - IT. serieus DE HOGESCHOOL MET HET NETWERK 201 2014 Bachelor voor graduaatstudenten Combinatie werken / studeren PXL - Business PXL - IT vlot serieus 1 Bachelor voor graduaatstudenten Afstudeerrichtingen Accountancy-fiscaliteit

Nadere informatie

Mededeling aan de leden van de Vlaamse Regering

Mededeling aan de leden van de Vlaamse Regering DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Mededeling aan de leden van de Vlaamse Regering Betreft: Taalregeling hoger onderwijs aanvragen voor het aanbieden van

Nadere informatie

BACHELOR VOOR GRADUAATSTUDENTEN COMBINATIE WERKEN / STUDEREN

BACHELOR VOOR GRADUAATSTUDENTEN COMBINATIE WERKEN / STUDEREN DE HOGESCHOOL MET HET NETWERK 2014 201 BACHELOR VOOR GRADUAATSTUDENTEN COMBINATIE WERKEN / STUDEREN PXL-BUSINESS PXL-IT VLOT SERIEUS 1 2 BACHELOR VOOR GRADUAATSTUDENTEN AFSTUDEERRICHTINGEN Accountancy-fiscaliteit

Nadere informatie

H O G E R O N D E R W I J S in beeld

H O G E R O N D E R W I J S in beeld 2008-2009 H O G E R O N D E R W I J S in beeld S T U D E N T E N HOGESCHOLENONDERWIJS aantal inschrijvingen (bachelor- en masteropleidingen, en basisopleidingen en initiële lerarenopleidingen (afbouw))

Nadere informatie

Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN

Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 38 van 16 oktober 2012 van GOEDELE VERMEIREN Hoger onderwijs Studenten zonder

Nadere informatie

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP Wie zijn wij? Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP 4 departementen met 24 professionele bacheloropleidingen 2 schools of arts (conservatorium, academie) meer dan 9000 studenten AP: 4 departementen

Nadere informatie

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs

Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 5 : Hoger onderwijs LEIDRAAD NAAR DE TABELLEN 1. Contracten Aantal inschrijvingen per soort contract... 223 2. Diplomacontracten Aantal inschrijvingen met een diplomacontract

Nadere informatie

Handleiding onderwijsvisitaties VLIR-VLHORA tabellen

Handleiding onderwijsvisitaties VLIR-VLHORA tabellen Handleiding onderwijsvisitaties VLIR-VLHORA tabellen Naar aanleiding van de flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen zijn de tabellen met betrekking tot de len en de studieduur voor het onderwijsvisitatieprotocol

Nadere informatie

Status: goedgekeurd. Karel de Grote-Hogeschool Bedrijfsmanagement Financie- En Verzekeringswezen 2013-2014 Financieel Management FVE2 (4stp)

Status: goedgekeurd. Karel de Grote-Hogeschool Bedrijfsmanagement Financie- En Verzekeringswezen 2013-2014 Financieel Management FVE2 (4stp) Departement Handels en Bedrijfskunde Hogeschool van Amsterdam Financial Service Management Financial Service Management 2010-2011 Project Ondernemen (6stp) HUB-Brussel Bachelor in handels Handels 2012-2013

Nadere informatie

EQF Level 5 in Vlaanderen. dr. ir. Toon Martens, algemeen directeur University College Leuven-Limburg Voorzitter HBO5-platform Vlaanderen

EQF Level 5 in Vlaanderen. dr. ir. Toon Martens, algemeen directeur University College Leuven-Limburg Voorzitter HBO5-platform Vlaanderen EQF Level 5 in Vlaanderen dr. ir. Toon Martens, algemeen directeur University College Leuven-Limburg Voorzitter HBO5-platform Vlaanderen Wettelijk kader EQF level 5=HBO5 2009: Besluit Vlaamse kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Verifieerbare feiten Master of Science in de Seksuologie Katholieke Universiteit Leuven

Verifieerbare feiten Master of Science in de Seksuologie Katholieke Universiteit Leuven Verifieerbare feiten Master of Science in de Seksuologie Katholieke Universiteit Leuven www.vluhr.be/kwaliteitszorg Brussel januari 201 Verifieerbare feiten 1 Hoofdstuk I Bezoekschema Hoofdstuk II Hoofdstuk

Nadere informatie

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP!

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP! Wie zijn wij? Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen: AP! 01/10/2013:!Artesis Hogeschool (autonome hogeschool)!!+ Plantijn Hogeschool (provinciale hogeschool)! 4 departementen + 2 schools of arts (conservatorium,

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het hoger onderwijs

Ontwikkelingen in het hoger onderwijs Ontwikkelingen in het hoger onderwijs Liesbeth Hens Departement Onderwijs en Vorming Hoger Onderwijsbeleid liesbeth.hens@ond.vlaanderen.be SLO bachelor na bachelor master na master Professionele bachelor

Nadere informatie

Verifieerbare feiten Bachelor in de Vroedkunde

Verifieerbare feiten Bachelor in de Vroedkunde Verifieerbare feiten Bachelor in de Vroedkunde Arteveldehogeschool, Erasmushogeschool Brussel, Katholieke Hogeschool int-lieven, Katholieke Hogeschool Vives Noord en Katholieke Hogeschool Vives Zuid www.vluhr.be/kwaliteitszorg

Nadere informatie

Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs parallelle commissie 3

Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs parallelle commissie 3 VERIFIEERBARE FEITEN Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs parallelle commissie 3 Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele opleidingen Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs aan de

Nadere informatie

PERSCONFERENTIE HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS

PERSCONFERENTIE HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS PERSCONFERENTIE HOGER ONDERWIJS IN CIJFERS DUIDING BIJ DE SLIDES 1 STUDENTEN ALGEMENE DUIDING - In de tabellen en grafieken is enkel informatie opgenomen over initiële bachelor- en masteropleidingen. Het

Nadere informatie

2014/2015. vrijstellingen communicatiemanagement

2014/2015. vrijstellingen communicatiemanagement vrijstellingen communicatiemanagement De onderstaande tabel is een weergave van de vrijstellingen toegekend door de Toelatingscommissie voorbije academiejaren, in de opleiding CM. De benamingen van de

Nadere informatie

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE ACADEMISCH PROGRAMMA POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE INHOUD POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT MODULE FISCALE RECHTSVAKKEN Pagina 2 tot 7 POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT SUMMERSCHOOL

Nadere informatie

Het HBO5 platform HBO5 in cijfers Belang van HBO5 Het nieuwe decreet: een nieuwe start?

Het HBO5 platform HBO5 in cijfers Belang van HBO5 Het nieuwe decreet: een nieuwe start? Het HBO5 platform HBO5 in cijfers Belang van HBO5 Het nieuwe decreet: een nieuwe start? 1 Gestart 30/04/2014, 15 keer vergaderd heel wat problemen moeten opgelost worden om het decreet betreffende de versterking

Nadere informatie

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde Academiejaar 2008-2009 Programmagids Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde Opleidingsonderdeel Groep Stp Semester Deeltijds (OO)Filosofie - ethiek - recht 7.0 2 (OA) Filosofie 2.0 2 1282008 2 6 Opleidingsonderdeel

Nadere informatie

Deze keuzetrajecten kan je volgen vertrekkende vanuit verschillende afstudeerrichtingen KMOmanagement. Vastgoed

Deze keuzetrajecten kan je volgen vertrekkende vanuit verschillende afstudeerrichtingen KMOmanagement. Vastgoed Deze keuzetrajecten kan je volgen vertrekkende vanuit verschillende afstudeerrichtingen KMOmanagement Marketing Logistiek management Accountancy-fiscaliteit verzekeringswezen Rechtspraktijk Management

Nadere informatie

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Aalst)

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Aalst) IOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Aalst) Verpleegkunde (dag en afstandsonderwijs) in de verpleegkunde e opleidingsfase e opleidingsfase 3e opleidingsfase keuzetraject Geriatrische verpleegkunde 3e opleidingsfase

Nadere informatie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Office management

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Office management Uittreksel uit het visitatierapport Office management, 9 februari 2007 Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Office management 1 Inleiding Voor iedere (groep van)

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013-2014

BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013-2014 BACHELOR IN DE JOURNALISTIEK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013-2014 1 Inleiding 2 2 Arteveldehogeschool Gent 3 2.1 Opleiding Communicatiemanagement 2.2 Opleiding Bedrijfsmanagement 3 Universiteit Gent 5

Nadere informatie

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15

MMVP. 3 MMVP2SLB1 1 O V/O 15 Studiejaar 1 Periode 1 Blok 1: Oriëntatie op markt Kerncompetentie(s): 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 Integrale opdracht 1 - Project (MKT/Onderzoek) Integrale opdracht 1 - Project (CMV-proces) Integrale opdracht

Nadere informatie

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php pagina 1 van 6 Departement en Bedrijfskunde Bachelor in de productontwikkeling Bachelor in de productontwikkeling 2005-2006 Inleiding Toegepast Onderzoek 2005-2006 Markt & kostprijsverificatie Industriële

Nadere informatie

OPO & POP 1 OPO & POP

OPO & POP 1 OPO & POP Bachelor in het Office Management 2014-2015 Campus Brussel Wijzigingen in het opleidingsprogramma van de eerste opleidingsfase Het OPO Bedrijfscommunicatie 1 van 3 studiepunten verandert van naam. Het

Nadere informatie

BACHELOR IN GRAFISCHE EN DIGITALE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR

BACHELOR IN GRAFISCHE EN DIGITALE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR BACHELOR IN GRAFISCHE EN DIGITALE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2015-2016 Inleiding 2 1 HO WEST 3 2.1 Ba MCT (nmct en devine) 3 2 HO GENT 4 3.1 Ba Toegepaste informatica 4 3 karel DE GROTE HOGESCHOOL 5 4.1

Nadere informatie

STEM monitor Juni 2016

STEM monitor Juni 2016 monitor Juni 2016 Inleiding In het -actieplan 2012-2020 van de Vlaamse regering werd voorzien dat de doelstellingen van het -actieplan worden opgevolgd aan de hand van een indicatoren. Hiervoor werd de

Nadere informatie

Verkorte studietrajecten opleiding Sociaal Werk 201-201

Verkorte studietrajecten opleiding Sociaal Werk 201-201 Verkorte studietrajecten opleiding 0-0 Als je reeds een diploma hoger onderwijs in een aanverwant studiegebied behaalde, bieden we je de mogelijkheid tot een verkort studietraject in SAW. Hieronder vind

Nadere informatie

1 Bedrijfsmanagement, Rechtspraktijk

1 Bedrijfsmanagement, Rechtspraktijk AP Hogeschool Journalistiek Frans I 5 Frans I Artesis (nu: Universiteit Antwerpen) Industriële wetenschappen en technologie Algemene economie 2,7 Economie/2 Artesis (nu: Universiteit Antwerpen) Industriële

Nadere informatie

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php Page 1 of 13 Arteveldehogeschool 2010-2011 Toegepaste communicatietechnologie (7stp) Arteveldehogeschool 2010-2011 Management Arteveldehogeschool 2010-2011 English for Business (5stp) Arteveldehogeschool

Nadere informatie

1 OFFICE MANAGEMENT. Opleidingsonderdeel andere instelling

1 OFFICE MANAGEMENT. Opleidingsonderdeel andere instelling 1 OFFICE MANAGEMENT sonderdeel AP Hogeschool Bedrijfsmanagement (Accountancy-fiscaliteit) Bedrijfsbeleid 6 Inleiding Bedrijfsmanagement / 2 AP Hogeschool Bedrijfsmanagement (Accountancy-fiscaliteit) Basisprincipes

Nadere informatie

Schakelprogramma s UHasselt

Schakelprogramma s UHasselt 2017-2018 Schakelprogramma s UHasselt Beste PXL-student, Je hebt nu een professioneel bachelordiploma op zak. Al gedacht aan het behalen van een academische master? Dat kan! Via een schakelprogramma kan

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren BRUSSEL t Master in het tolken Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS Het hoger onderwijs in Vlaanderen kent twee soorten onderwijs: het hoger professioneel onderwijs en het academisch onderwijs. Je kan een opleiding volgen aan een hogeschool of aan een universiteit. Bron:

Nadere informatie

Master in de journalistiek

Master in de journalistiek BRUSSEL t Master in de journalistiek Faculteit Sociale Wetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook

Nadere informatie

Master in de bedrijfscommunicatie. Faculteit Letteren Faculteit Sociale Wetenschappen

Master in de bedrijfscommunicatie. Faculteit Letteren Faculteit Sociale Wetenschappen Master in de bedrijfscommunicatie Faculteit Letteren Faculteit Sociale Wetenschappen Heldere communicatie is voor bedrijven en organisaties van groot belang: het verhoogt niet alleen hun efficiëntie, maar

Nadere informatie

VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013-2014 PRECEDENTENLIJST

VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013-2014 PRECEDENTENLIJST BACHELOR IN DE LOGOPEDIE EN DE AUDIOLOGIE, AFSTUDEERRICHTING LOGOPEDIE VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2013-2014 PRECEDENTENLIJST 1 INLEIDING In dit document vind je een overzicht van mogelijke vrijstellingen

Nadere informatie

vrijstellingen hotelmanagement 2014/2015

vrijstellingen hotelmanagement 2014/2015 vrijstellingen hotelmanagement sonderdeel Académie de Lille Artesis Hogeschool Artesis Hogeschool Diplôme du baccalauréat général Bedrijfsmanagement Accountancy-Fiscaliteit Bedrijfsmanagement Accountancy-Fiscaliteit

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

Traject Maatschappelijk Werk (90 studiepunten) Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders. Sociale agogiek 1 2 3

Traject Maatschappelijk Werk (90 studiepunten) Opleidingsonderdelen Trajectschijf Semester Studiepunten Totaal. Denkkaders. Sociale agogiek 1 2 3 Verkort programma Sociaal Werk 015-016 Bachelor in het Onderwijs - Kleuteronderwijs, Bachelor in het Onderwijs - Lager Onderwijs, Bachelor in het Onderwijs - Secundair Onderwijs, Bachelor in de Verpleegkunde,

Nadere informatie

RECHTSPRAKTIJK KEUZETRAJECT / TRAJECTSCHIJF 2

RECHTSPRAKTIJK KEUZETRAJECT / TRAJECTSCHIJF 2 RECHTRAKTIJK TRAJECTSCHIJF 1 CU HC PR STAGE PERIODE(S) Bedrijfseconomische oriëntatie Economie 3 27 27 1 Bedrijfsadministratie 6 63 63 1-2-3 Personenbelasting 3 27 27 1 Nederlands 1 3 27 27 1 Frans 1 3

Nadere informatie

STUDIEPROGRAMMA S VAN DE HOGESCHOOL

STUDIEPROGRAMMA S VAN DE HOGESCHOOL Je krijgt het studieprogramma van een opleiding (=studie) aan een universiteit en aan een hogeschool. In de tabellen zie je alle opleidingsonderdelen (= vakken, cursussen) die je krijgt als je de opleiding

Nadere informatie

3de jaar Bachelor in de Handels wetenschappen. (modeltraject dagprogramma)

3de jaar Bachelor in de Handels wetenschappen. (modeltraject dagprogramma) 1ste jaar Bachelor in de Handelswetenschappen Algemeen boekhouden 7 Bank- en beurswezen 3 Burgerlijk recht 5 Mens en organisatie 4 Micro-economie voor ondernemers 7 Team & Taalproject 3 Academische vorming

Nadere informatie

ERKENDE DIPLOMA S DOOR DE NVAO MARKETING

ERKENDE DIPLOMA S DOOR DE NVAO MARKETING TRAJECTSCHIJF 1 Business & Law Skills Economische actualiteit 3 28 28 1 Wetgeving voor marketeers 4 42 42 1-2 Financiëel management voor marketeers 4 42 42 1-2 Nederlands 1 3 21 21 2 Frans 1 5 52 26 26

Nadere informatie

Specifieke leraren - opleiding economie

Specifieke leraren - opleiding economie COMBINEER MET BACHELOR / MASTER Specifieke leraren - opleiding economie Leuven Brussel Antwerpen Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit

Nadere informatie

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004 B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003 Academiejaar 2003-2004 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap departement Onderwijs Inhoudsopgave Hoger onderwijs

Nadere informatie

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen

Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Commissie Hoger Onderwijs Vlaanderen Oordeel bij de aanvraag tot inrichting van een anderstalige equivalente initiële bachelor- of masteropleiding (Codex Hoger Onderwijs dd. 20 december 2013, deel 2. Structuur

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

1AF + Keuzetraject Legende 1AF/.. 1AF/.A 1AF/.M 1AF/.R

1AF + Keuzetraject Legende 1AF/.. 1AF/.A 1AF/.M 1AF/.R 1AF + Keuzetraject 1AF/.. 1AF/.A 1AF/.M 1AF/.R Afstudeerrichting: Accountancy-Fiscaliteit Keuzetraject: Accountancy Keuzetraject: Marketing Keuzetraject: Rechtspraktijk 1ECHO 1213-1 4,5 Frans (S1) Frans

Nadere informatie

ERKENDE DIPLOMA S DOOR DE NVAO MANAGEMENT ASSISTANT

ERKENDE DIPLOMA S DOOR DE NVAO MANAGEMENT ASSISTANT TRAJECTSCHIJF 1 Business/Law Economische actualiteit 3 28 28 2 Bedrijfsadministratie 5 64 64 2-3 Juridische Vorming 3 21 21 1 Bedrijfsmanagement 3 21 21 1 Zakelijke communicatie Nederlands 1 5 42 42 1-2

Nadere informatie

BACHELOR IN GRAFISCHE EN DIGITALE MEDIA VRIJSTELLINGEN VIA EVK ACADEMIEJAAR 2013-2014

BACHELOR IN GRAFISCHE EN DIGITALE MEDIA VRIJSTELLINGEN VIA EVK ACADEMIEJAAR 2013-2014 BACHELOR IN GRAFISCHE EN DIGITALE MEDIA VRIJSTELLINGEN VIA EVK ACADEMIEJAAR 2013-2014 1 Inleiding 2 2 HOWEST 3 2.1 Pba Multmedia en communicatietechnologie (MCT) 3 2.2 Pba Toegepaste informatica 4 3 HO

Nadere informatie